Helnæs, 1813-1852, viede

Afskrift af kirkebo
Viede 1813-1852, Helnæs sogn, Baag herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 17 December, Hans Hansen [ungkarl], 31, tjenestekarl i Helnæs Sogn, Karen Rasmusdatter, 29, tjener her i sognet
1814, 4 Marts, Lars Michelsen [ungkarl],, huusmand i Dreslette Sogn, Kirsten Jørgensen [pige],, var hjemme hos forældrene
1814, 23 October, Hans Christian Prøvesen, 24, skolelærer ved Borgerskolen i Odense, Clara Charlotte Hedevig Filstrup [jomfru], 25, af Helnæs Sogn
1814, 2 December, Niels Larsen Hansen [ungkarl], 28, gaardmand i Helnæs Sogn, Karen Diderichsdatter [pige], 28, af Helnæs Sogn
1815, 28 April, Niels Larsen [ungkarl], 27, gaardbrugende enkesøn i Helnæs sogn, Maren Hansdatter [pige], 25, af Helnæs Sogn
1815, 7 Juli, Hans Pedersen [tjenestekarl], 26, tjenestekarl i Hellenes Sogn, Johanne Andersdatter [pige], 33, af Hellenæs Sogn
1816, 3die Mai, Anders Diderichsen, 23, huusmand paa Hellenæs, Karen Hansdatter [pige], 23, af Hellenæs Sogn
1816, 8de November, Niels Larsen [ungkarl], 37, husmand paa Hellenes, Anne Larsdatter, 48, af Hellenes
1816, 7de December, Hans Jensen [ungkarl], 27, skræder paa Hellenes, Karen Sørensdatter [pige], 24, af Hellenes
1817, 31 Januar, Mads Jørgensen [ungkarl - sømand og jordbruger], 36, af Ørbyehage - Vonsbech Sogn - Haderslev Amt, Magrethe Simonsdatter [pige], 21, af Hellenes
1817, 8de Februar, Niels Pedersen [ungkarl], 22, tjenestekarl i Sønderbye, Karen Madsdatter [pige], 25, af Hellenes
1817, 30de April, Anders Thorsen [ungkarl], 23, gaardbrugende enkesøn af Hellenes, Karen Erichsdatter [pige], 22, af Hellenes
1817, 4de Juli, Niels Larsen [ungkarl], 29, gaardmands søn og jordbruger paa Hellenes, Marie Hansdatter [pige], 29, af Hellenes
1817, 12te December, Rasmus Erichsen [ungkarl], 28, tjenestekarl og jordbruger paa Hellenes, Karen Pedersdatter, 49, af Hellenes
1818, 17de Januar, Rasmus Andersen [ungkarl], 23, huusmand af Hellenes, Johanne Jørgensdatter [pige], 33, væverske i Hellenæs Sogn
1818, 10de April, Anders Larsen [ungkarl], 23, gaardbruger af Hellenes Sogn, Anne Erichsdatter [pige], 20, af Hellenes
1818, 24de April, Jens Larsen [ungkarl], 31, gaardmand i Strærup - Dreslette Sogn, Anne Andersdatter [pige], 21, af Hellenes Sogn
1818, 26de April, Jørgen Larsen, 57, gaardmand i Søebye Sogn, Maren Larsen [pige], 41, af Hellenes Sogn
1821, 1ste December, Hans Andersen [ungkarl - tjenestekarl], 41, af Hellenæs Sogn, Maren Madsdatter [pige], 34, af Hellenæs
1821, 5te Juli, Mads Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 23, af Hellenæs, Anne Marie Larsdatter [pige], 30, af Hellenæs
1822, 29de November, Lars Jensen [ungkarl], 26, af Hellenes Sogn, Karen Pedersdatter [pige], 24, af Hellenes Sogn
1823, 24de Januar, Peder Christian Jørgensen [ungkarl], 28, af Hellenes Sogn, Anne Larsdatter [pige], 23, af Hellenes Sogn
1823, 6te Junii, Jørgen Larsen [ungkarl], 39, huusmand Hellenes Sogn, Berthe Andersdatter [pige], 36, af Hellenes Sogn
1823, 4de October, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 27, af Hellenes Sogn, Anne Johanne Nielsdatter,, af Hellenes Sogn
1823, 17de October, Jørgen Pedersen [ungkarl], 27, af Hellenes Sogn, Maren Hansdatter [pige], 22, af Hellenes Sogn
1824, 1ste Mai, Søren Rasmussen [brolægger], 47, af Orte Sogn, Ellen Kirstine Wibroe [pige], 37, af Helnes Sogn
1824, 28de Mai, Mads Larsen, 27, af Orte Sogn, Mette Hansdatter [pige], 24, af Helnes Sogn
1825, 1ste Juli, Anders Thorsen, 31, af Helnæs Sogn, Maren Jørgensdatter [pige], 24, af Helnæs Sogn
1825, 29de Juli, Christian Jacobsen, 58, af Synderbye Sogn, Marie Diderichsdatter [pige], 40, af Helnæs Sogn
1825, 18de November, Christian Hansen [sadelmager], 44, af Holevad Sogn, Else Espensdatter [pige], 26, af Hellenæs Sogn
1826, 29de April, Hans Christensen [ungkarl og hjulmand], 33, af Helnæs sogn, Kirsten Hansedatter [pige], 24, af Helnæs Sogn
1826, 20de October, Niels Jensen, 30, i Barløse Sogn, Karen Jørgensdatter [pige], 21, af Helnæs Sogn
1827, 2den November, Niels Larsen [ungkarl], 48, af Helnæs Sogn, Else Larsdatter, 46, af Helnæs Sogn
1828, 17 Mai, Niels Hansen [tjenestekarl], 26, af Gamtofte Sogn, Else Pedersdatter, 31, af Helnæs Sogn
1829, 13de November, Christen Jørgensen [gaardmand], 44, af Helnæs Sogn, Marie Espensdatter [pige], 26, af Helnæs Sogn
1830, 30de April, Hans Hansen Boe [gaardmand], 35, af Helnæs Sogn, Maren Pedersdatter [pige], 27, af Helnæs Sogn
1830, 2 April, Søren Simonsen [gaardmand], 40, af Strærup i Dreslette Sogn, Kirsten Jørgensdatter [pige], 21, af Helnæs
1830, 11 Juni, Lars Larsen Storm [gaardmand], 47, af Helnæs, Anne Hansdatter [pige], 26, af Helnæs
1830, 1ste November, Niels Pedersen [ungkarl], 30, af Voldtofte - Flemløse Sogn, Mette Madsdatter, 50, af Helnæs
1830, 11de December, Lars Petersen [tjenestekarl], 30, af Helnæs, Mette Rasmusdatter [pige], 42, værende hos Hans Pedersen paa Helnæs
1831, 24de April, Hans Johansen [huusmand], 58, af Glamsbjerg i Kjøng Sogn, Mette Andersdatter, 37, for tiden tjenende paa Frederichslund i Ørsted Sogn
1831, 17de Juni, Diderich Andersen [ungkarl], 22, af Helnæs, Mette Hansdatter, 19, paa Helnæs
1831, 5te November, Hans Hansen [tjenestekarl], 25, i Voldtofte, Maren Larsdatter [tjenestepige], 26, af Helnæs
1832, 16de Martii, Lars Jørgensen [ungkarl og gaardmand], 29, af Haarbye Sogn, Marie Jørgensdatter [pige], 25, af Helnæs
1833, 1ste November, Mouritz Mouritzen [ungkarl], 31, af Glensbjerg, Anne Sørensdatter [pige], 30, af Helnæs
1834, 17de Januar, Lars Pedersen [ungkarl - skræder], 23, af Sønderbye, Maren Pedersdatter [pige], 28, af Helnæs
1834, 23de April, Hans Jensen [ungkarl], 32, af Nellemose i Haarbye Sogn, Anne Jørgensdatter [pige], 21, af Helnæs
1834, 7de November, Hans Olsen [gaardmand], 53, af Saltofte - Kiærum Sogn, Anne Espensdatter [tjenestepige], 37, af Helnæs
1834, 6de December, Lars Larsen [huusmand], 59, af Helnæs, Anne Pedersdatter, 46, af Saltofte - Kjærum Sogn
1835, 13 Marts, Lars Esbensen [huusmand], 49, af Dreslette Sogn, Anne Kirstine Simonsdatter, 36, gaardmand Simon Hansens datter af Helnæs
1835, 25 April, Anders Henrich Jørgensen [ungkarl og dragon], 25, af Helnæs, Anne Hansdatter [pige], 30, tjenende paa Helnæs
1835, 25de September, Jørgen Andersen [huusmand], 45, af Saltofte - Kjærum Sogn, Johanne Pedersdatter [pige], 30, tjenende paa Helnæs
1835, 9de October, Simon Pedersen [ungkarl og gaardmand], 32, paa Helnæs, Kirsten Nielsdatter [pige], 20, af Helnæs
1835, 11te December, Morten Andersen [ungkarl], 30, af Thurup Sogn, Else Hansen [pige], 24, af Helnæs
1836, 29de Januari, Hans Simonsen [ungkarl og gaardmand], 31, af Helnæs, Birthe Kirstine Jørgensdatter [pige], 30, af Helnæs
1836, 26de October, Lars Simonsen [ungkarl], 24, af Helnæs, Maren Simonsdatter [pige], 34, af Helnæs
1836, 12te November, Christen Pedersen [ungkarl], 59, af Helnæs, Anne Larsdatter [pige], 51, af Helnæs
1837, 15 December, Rasmus Nielsen [huusmand], 45, i Thurup, Karen Henrichsdatter [pige], 30, af Helnæs
1838, 9de Februari, Niels Hansen Boe [ungkarl], 24, af Helnæs, Else Jørgensdatter [pige], 25, af Helnæs
1838, 30de November, Niels Hansen Boe [boelsmand], 24, i Breed - Vissenbjerg Sogn, Karen Jørgensdatter [pige], 21, af Helnæs
1839, 22de November, Lars Pedersen [ungkarl], 25, af Helnæs, Anne Hansdatter [pige], 25, af Helnæs
1839, 15de November, Jens Erichsen [gaardmand], 38, i Sønderbye Sogn, Marie Hansdatter [pige], 33, af Helnæs
1840, 9de October, Niels Jørgensen [ungkarl og huusmand], 52, af Helnæs, Anne Hansdatter [pige], 32, af Helnæs
1840, 6te November, Lars Larsen [ungkarl og gaardmand], 32, af Voldbroe - Gamtofte Sogn, Anne Nielsdatter [pige], 22, af Helnæs
1840, 4de December, Christen Jørgensen [ungkarl og huusmand], 26, af Helnæs, Birthe Pedersdatter [pige], 23, af Helnæs
1841, 24 Julii, Jesper Larsen Boecht [skibscapitain], 32, af Kiøbhavn [Kjøbenhavn], Jensine Krestieessel Brown [jomfru], 36, af Odense
1841, 30de October, Niels Pedersen [huusmand og bødker], 41, af Helnæs, Karen Clausdatter [pige], 27, af Helnæs
1841, 26de November, Hans Jørgensen [ungkarl], 37, af Helnæs, Kirsten Simonsdatter [pige], 26, af Helnæs
1841, 12de November, Gregers Pedersen [ungkarl], 34, af Kiærum Sogn, Kirsten Pedersdatter [pige], 30, af Helnæs
1842, 16 December, Lars Nielsen [ungkarl], 21, af Helnæs Sogn, Anne Hansdatter, 34, af Helnæs
1843, 10de Mai, Peder Rasmussen [ungkarl], 28, af Strandbye - Haarbye Sogn, Kirsten Nielsdatter [pige], 22, af Helnæs
1843, 11te November, Rasmus Andersen [huusmand], 48, af Helnæs Sogn, Karen Nielsdatter [pige], 40, af Dreslette Sogn
1844, 25de October, Andreas Clausen [ungkarl], 27, af Helnæs Sogn, Anne Jensdatter [pige], 27, af Dreslette
1844, -, Rasmus Pedersen [ungkarl], 32, af Skovkrogen i Dreslette Sogn, Karen Hansdatter [pige}, 39, af Helnæs Sogn
1846, 3d April, Lars Jørgensen [ungkarl], 21, af Hellenæs, Karen Hansdatter [pige], 26, af Hellenæs
1846, 2den Mai, Mads Jensen [ungkarl], 25, af Helnæs, Maren Hansdatter [pige], 41, af Hellenæs
1846, 8te September, Christian Johansen Nielsen Mohn [ungkarl og sømand], 32, af Assens, Anne Johanne Larsdatter [tjenestepige], 27, af Assens
1846, 4de December, Anders Larsen [ungkarl], 25, af Helnæs, Else Christoffersdatter, 35, af Helnæs
1847, 26de Martii, Peder Jensen [ungkarl], 34, af Helnæs, Anne Hansdatter, 39,
1848, 12de Mai, Lars Larsen [ungkarl], 29, af Haarbye, Anne Marie Nielsdatter [pige], 24, af Helnæs
1848, 17de November, Peder Henrichsen [ungkarl], 32, af Helnæs Sogn, Magrethe Rasmusdatter [pige], 31, af Strandbye - Haarbye sogn
1849, 5te October, Lars Pedersen [gaardmand], 35, paa Helnæs, Sanne Madsdatter [pige], 30, af Helnæs
1850, 15 November, Rasmus Eriksen, 60, paa Helnæs, Maren Madsdatter [pige], 29, af Helnæs
1850, 3 October, Laurits Carl Frederik Blüttmann [telegrafinspecteur], 36, af Boyden - Horne Sogn, Eleonora Sophie Petersen [jomfru], 36, af Boyden - Horne Sogn
1851, 10 Mai, Hans Jørgen Gormsen [vævermester og ungkarl], 31, af Assens, Mette Kirstine Jensdatter [pige], 36, af Assens - født paa Helnæs
1851, 17 Mai, Peter Nielsen [ungkarl], 27, af Kjærum sogn - Saltofte By, Karen Rasmusdatter [pige], 37, af Helnæs
1851, 7 November, Espen Rasmussen [ungkarl], 36, * i Strandby - tjenende i Boen, Maren Hansdatter [pige], 20, Helnæs
1851, 31 October, Niels Hansen [ungkarl], 30, tjenende paa Helnæs, Ane Marie Hansdatter [pige], 33, af Helnæs
1852, 20 Marts, Christian Pedersen [ungkarl], 26, af Gelling Sogn - Veile Amt i Jylland - Thyregod Sogn, Birthe Larsdatter [fruentimmeret], 26, af Helnæs - født Flemløse Sogn
1852, 8 Mai, Niels Jørgensen [ungkarl], 30, * paa Helnæs, Marie Jensdatter [pige], 29, af Helnæs