Assens, 1866-1876, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1866-1876, Assens sogn, Baag herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1866, 8de April, 4 December 1849, Hans Carl Baumgarten, i Assens, Carl Christian Baumgarten, i Assens
1866, 8de April, 14 October 1851, Peter Frederik Storm, i Faaborg, bagermester Lars Storm og Boline Mathilde Paulsen
1866, 8de April, 24 October 1851, Julius Johan Friederich Cardel, i Apenrade, seilmager Carl Cardel og Cathrine Margrethe Schmidt
1866, 8de April, 18 November 1851, Hans Pedersen, Flemløse, Gjertrud Marie Larsdatter
1866, 8de April, 24 November 1851, Marcus Baumgarten, i Assens, sadelmager Carl Christian Baumgarten
1866, 8de April, 27 November 1851, Hans Peter Sophus Jeppesen, i Assens, slagter A. Jeppesen
1866, 8de April, 20 December 1851, Jørgen Johansen, Gaasemosedam, huusmand Johan Jørgensen og Kirstine Espensdatter
1866, 8de April, 21 December 1851, Hans Peter Jørgensen, i Assens, snedkersvend H. P. Jørgensen
1866, 8de April, 4 Januar 1852, Carl Vilhelm Fuchs, i Assens, snedker C. H. B. Fuchs
1866, 8de April, 14 Januar 1852, Niels Christian Ditlef Andersen, i Assens, dreiermester J. Andersen
1866, 8de April, 14 Januar 1852, Johan Ludvig Ernst, i Assens, malermester M. C. Ernst
1866, 8de April, 23 Januar 1852, Hans Lauritz Olsen, i Assens, Anne Marie Larsdatter
1866, 8de April, 24 Januar 1852, Valdemar Lund, i Viborg, sergeant Frederik Lund og Else Cathrine Dragheim
1866, 8de April, 26 Januar 1852, Jens Clemmen Storm, i Assens, avlsmand Jens Storm
1866, 8de April, 27 Januar 1852, Niels Jørgensen, i Assens, dagleier Jørgen Knudsen
1866, 8de April, 20 Februar 1852, Niels Alberg Jørgensen, i Assens, skomager H. C. Jørgensen
1866, 8de April, 21 Februar 1852, Hans Peter Andersen, i Assens, dagleier Anders Jørgen Hansen
1866, 8de April, 25 Februar 1852, Morten Rasmussen, i Frøbjerg, Ane Andersdatter og Rasmus Mortensen
1866, 8de April, 27 Februar 1852, Niels Hansen, i Assens, dagleier Hans Rasmussen
1866, 8de April, 18 Marts 1852, Sophus Andersen, i Assens, bager M. Andersen
1866, 8de April, 25 Marts 1852, Rasmus Petersen, dagleier Hans Petersen
1866, 8de April, 26 Marts 1852, Anders Jacobsen, Vormark, væver Jacob Andersen og Ane Johansen
1866, 8de April, 7 April 1852, Christian Hansen Meelby, i Meelby, Kiærum Sogn, gaardmand Hans Larsen, i Meelby
1866, 8de April, 20 April 1852, Adolph Frederik Iversen, i Assens, smed I. Iversen
1866, 8de April, 23 April 1852, Anthon Sørensen, i Assens, Karen Larsdatter
1866, 8de April, 2den Mai 1852, Jacob Peter Meyer, i Assens, skomager Niels Meyer
1866, 30 September, 23 November 1851, Jørgen Christian Dreyer, hjulmand Rasmus Kopp Dreyer, i Assens
1866, 30 September, 5te Marts 1852, Abel Vilhelm Carl Knap, i Bogense, tobaksfabriqueur Carl Knap og Anne Vilhelmine Knap
1866, 30 September, 19 Mai 1852, Frederik Christian Schiøtt, postfuldmægtig F. C. Schiøtt
1866, 30 September, 28 Mai 1852, Anders Hansen, paa Grimstrup Mark, huusmand Hans Vilhelmsen og Mette Nielsdatter
1866, 30 September, 2den Juni 1852, Mads Christian Brandt Mariendal, kjøbmand Jens Madsen Brandt, i Assens
1866, 30 September, 2 Juni 1852, Anders Knudsen, i Thurup, væver Knud Andersen og Mette Marie Jacobsen
1866, 30 September, 5 Juni 1852, Jens Nielsen, paa Helnæs, huusmand Niels Jørgensen og Marie Jensdatter
1866, 30 September, 1ste Juli 1852, Hans Christian Frederik Holm, felbereder Chr. Holm
1866, 30 September, 19 Juli 1852, Hans Hartvig Frederiksen, dagleier Peter Frederik Sierck
1866, 30 September, 5 August 1852, Anders Sørensen, murer Peter Sørensen
1866, 30 September, 11 August 1852, Johannes Hansen, mølleeier I. G. Hansen
1866, 30 September, 15 September 1852, Claus Christian Seebach, rebslager H. I. Seebach
1866, 30 September, 24 September 1852, Jørgen Hansen, i Mygind, Anne Marie Jørgensdatter og ungkarl Hans Hansen Jørgensen
1866, 30 September, 7 October 1852, Carl Sophus Metzsch, blikkenslager S. F. V. Metzsch
1866, 30 September, 8 October 1852, Martin Fentz, kjøbmand P. R. Fentz
1866, 30 September, 10 October 1852, Søren Hannibal Meiborg, buntmager C. B. Maiborg
1866, 30 September, 29 November 1852, Andreas Hergens Marcussen, skræder P. Marcussen
1866, 30 September, 1ste December 1852, Christian Thomas Thomsen, skibsfører T. H. Thomsen
1867, 28de April, 8de August 1852, Jens Madsen Nicolaÿsen, tømmermester Johan Christian Nicolaÿsen
1867, 28de April, 9de November 1852, Theodor Lauritz Bastrup, i Aabenraa, murer Hans Christian Bastrup og Laurine Nielsen
1867, 28de April, 25 November 1852, Jens Christian Christophersen, sømand Lars Christophersen
1867, 28de April, 26 November 1852, Jørgen Peter Henriksen, i Emtekjær, Dorthe Marie Jørgensen og ungkarl Henrik Larsen
1867, 28de April, 5te December 1852, Carl Jørgen Anthon Petersen, skipper Anthon Petersen
1867, 28de April, 7de December 1852, Magnus Anthon Adolph Andersen, kjøbmand Frederik Vilhelm Andersen
1867, 28de April, 8de December 1852, Fedder Julius Carstens, Thobine Thorup og ungkarl Carl Carstens
1867, 28de April, 20 December 1852, Peter Madsen Thuesen, skipper Christian Thuesen
1867, 28de April, 23 December 1852, Johannes Marcus Dideriksen, naalemager Lorentz Dideriksen
1867, 28de April, 27 December 1852, Adolph Christian Nielsen, møllerkarl Christian Nielsen
1867, 28de April, 16de Januar 1853, Jens Christian Christensen, skibstømrer Christen Sørensen
1867, 28de April, 20de Januar 1853, Niels Knudsen, dagleier Hans Knudsen
1867, 28de April, 22 Januar 1853, Sophus Niels Peter Nielsen, dagleier Niels Nielsen
1867, 28de April, 1ste Februar 1853, Hans Sophus Nielsen, felbereder Hans Nielsen
1867, 28de April, 7de Februar 1853, Jørgen Peter Christian Iversen, Faaborg, skibstømrer I. Ch. Iversen og Maren Christensen
1867, 28de April, 26de Februar 1853, Hans Casper Schmidt, dagskibsfører Søren Schmidt
1867, 28de April, 28de Februar 1853, Anders Lauritz Nielsen, væver Carsten Nielsen
1867, 28de April, 4de Marts 1853, Jes Jesper Høeg, i Høyer, farversvend Jørgen Jessen Høeg og Ane Marie Mogensen
1867, 28de April, 10de Marts 1853, Niels Peter Jørgensen, skipper Rasmus Christopher Jørgensen
1867, 28de April, 19de Marts 1853, Christian Frederik Julius Niss, malermester Niels Frederik Niss
1867, 28de April, 20de April 1853, Peter Carl Christian Jørgensen, Oldensvort, gendarm Niss Christian Jørgensen og Lene
1867, 28de April, 27de April 1853, Hans Hansen, smaakjører Erik Hansen
1867, 28de April, 14de Juni 1853, Christian Frederik Jørgensen, tobaksfabrikant Christian Frederik Jørgensen
1867, 28de April, 29de Mai 1853, Lauritz Marius Knap, snedker Peter Hansen Knap
1867, 28de April, 31 Mai 1853, Niels Hansen Østerby, Meelby i Kjærum Sogn, gaardmand Hans Hansen (Østerby), Meelby i Kjærum Sogn
1867, 28de April, 2 Juni 1853, Gustav Andersen, Anne Gustavsdatter
1867, 28de April, 23 Juni 1853, Nicolai Christian Meyer, blegmand Johan Jacob Meyer
1867, 28de April, 20 Juli 1853, Reinholdt Frederik Viggo Constantin Hartmann, dreier F. F. H. Hartmann
1867, 29de September, 30 Juli 1853, Claus Peder Pedersen, dagleier Peder Pedersen
1867, 29de September, 31 Juli 1853, Julius Schmidt, barber Carl Ferdinand Schmidt
1867, 29de September, 31 Juli 1853, Hans Peder Nielsen, arbeidsmand Lars Nielsen og Marie Hansen
1867, 29de September, 7 August 1853, Johan Vilhelm Jørgensen, invalid Jens Christian Jørgensen
1867, 29de September, 18 August 1853, Hans Madsen Kistrup, brændeviinsbrænder Carl Trumpe Kistrup
1867, 29de September, 23 August 1853, Otto Carl Walther, kjøbmand Peter Walther
1867, 29de September, 21 September 1853, Carl Adolph Steffensen, dagleier Jens Steffensen
1867, 29de September, 12 Ocotber 1853, Lorentz Marius Clausen, nagelsvend Albrecht Clausen
1867, 29de September, 2 November 1853, Knud Larsen, dagleier Lars Knudsen
1867, 29de September, 6 November 1853, Frits Carl Christian Kludt, smed Joh. Joachim Theodor Kludt
1867, 29de September, 1 December 1853, Ernst Levinsohn, slagter Salomon Levinsohn
1868, 19de April, 7de August 1852, Viggo Frederich Julius Theodor v. Huth, i Voldstad, toldcontrolleur F. V. Th. G. v. Huth og M. Ch. Nielsen
1868, 19de April, 4 November 1853, Frederik Ludvig Ernst, maler M. Chr. Ernst
1868, 19de April, 5 November 1853, Niels Christian Thomsen, Maren Jørgensen
1868, 19de April, 7 November 1853, Carl Peter Christian Iversen, smed Iver Iversen
1868, 19de April, 21 November 1853, Jacob Sørensen Arndt, sømand Berthel Arndt
1868, 19de April, 26 November 1853, Carl Peter Thygesen, krydsskipper Ramus Hansen Thygesen
1868, 19de April, 27 November 1853, Jens Jacob Vinther, sømand Hans Jacob Vinther
1868, 19de April, 3 December 1853, Hans Frederik Neckelmann, kjøbmand Ch. August Neckelmann
1868, 19de April, 3 December 1853, Johannes Emanuel Andersen, dreier Jacob Andersen
1868, 19de April, 11 December 1853, Ludvig Marius Thuesen, Karen Christiansdatter
1868, 19de April, 12 December 1853, Peder Jensen, i Haderslev, Søren Jensen og Marie Kirstine Holm
1868, 19de April, 17 December 1853, Niss Henrik Nissen, sømand Anders Nissen
1868, 19de April, 17 December 1853, Lorentz Christian Jørgensen, bødkermester Frederik Adolph Jørgensen
1868, 19de April, 22de December 1853, Hans Peter Issing, skomager Hans Ch. Issing
1868, 19de April, 28de December 1853, Carl Christian Storm, avlsmand Jens Storm
1868, 19de April, 3 Januar 1854, Jens Hannibal Nielsen, sømand Jeppe Nielsen
1868, 19de April, 5 Januar 1854, Harald Lund, i Altona, sergant Peder Frederik Lund og Cathrine Dragheim
1868, 18de Marts, 12 Januar 1854, Lars Jacobsen, dagleier Jacob Larsen
1868, 19de April, 30 Januar 1854, Jens Carl Johansen, Verninge, fuldmægtig Jens Marinus Johansen og Caroline Christensen
1868, 19de April, 2 Februar 1854, Hans Christian Resting, i Haderslev, kjøbmand Johan Severin Resting og Anne Marie Roos
1868, 19de April, 2 Februar 1854, Anders Kjærby Jensen, skræder Hans Ch. F. Jensen
1868, 19de April, 4 Februar 1854, Peter Petersen, dagleier Hans Petersen
1868, 19de April, 5 Februar 1854, Niels Jacob Jørgensen, sømand Hannibal Jørgensen
1868, 19de April, 10 Februar 1854, Lauritz Hagen Seebach, rebslager Rasmus Seebach
1868, 19de April, 3 Marts 1854, Carl Schwartz Brandt, kjøbmand Poul Rasmussen Brandt
1868, 19de April, 3 Marts 1854, Ludvig Peter Harreschov, i Korsør, maler Peder Ludvig Harreschov og A. H. Theilgaard
1868, 19de April, 15de Marts 1854, Christian August Fuchs, snedkersvend Ch. H. B. Fuchs
1868, 19de April, 21 Marts 1854, Peter Petersen Bruun, tjenestekarl Peter Christian Bruun
1868, 19de April, 5 April 1854, Vilhelm Frederik Jensen, dagleier Christian Jensen
1868, 19de April, 24 April 1854, Jørgen Jensen, tømmermand Jens Mortensen
1868, 19de April, 23 Juni 1854, Hans Peder Pedersen, dagleier Jens Pedersen
1868, October, 7 November 1853, Marius Schwartz Lillelund, i Assens, kjøbmand Jacob Madsen Lillelund
1868, October, 15 April 1854, Hans Nicolai Brantsen, Udenfor Østergade 474, maler H. U. A. Brantsen
1868, October, 21 Juni 1854, Søren Hannibal Hansen, Strandmøllen, møller I. G. Hansen
1868, October, 2 Juli 1854, Hans Poulsen Ørsted, Adelgade 313, sømand Claus Madsen Ørsted
1868, October, 13 Juli 1854, Hans Storm Schmidt, Korsgade 270, kæmner Niels Daniel Schmidt
1868, October, 23 Juli 1854, Rasmus Vilhelm Marcussen, Strandgyde 118, ølbrygger N. V. A. J. Marcussen
1868, October, 2 August 1854, Frederik Mathisen Schmit, Damgade 101, kjøbmand Carl Frederik Schmit
1868, October, 4 August 1854, Carl August Wildner, Ramsherred 159, skorstensfejer I. F. Wildner
1868, October, 18 August 1854, Lars Peder Larsen, Adelgade 341, høker Peder Larsen
1868, October, 1 September 1854, Peter Jessen, Ramsherred, tømmermester Peter Lorentz Jessen
1868, October, 8 September 1854, Anders Johansen Andersen, Ny Adelgade 432, borger Mads Andersen
1868, October, 11 September 1854, Mads Rasmussen, Bellevu 303, dagleier Rasmus Johansen
1868, October, 21 September 1854, Lars Jørgen Pedersen, Markedsplads 462, dagleier Peder Jacobsen
1868, October, 24 September 1854, Jens Christian Nielsen, i Seg..., bager Peder Nielsen og Ane Marie Brødbæk
1868, October, 9 October 1854, Laurits Gorm Christensen, Naarup, Gumme Jacob Christensen og Christiane Sophie Gormsdatter
1868, October, 22 October 1854, Jens Bang Larsen, Ny Adelgade 301, murer Lars Jensen
1868, October, 25 October 1854, Eide August Ferdinand Cardel, Aabenraa, seilmager Daniel Carl Cardel og Catharine Margarethe Schmidt
1869, 4de April, 14 Februar 1854, Hans Brøchner Bruun, viinconsul Bertel Bruun
1869, 4de April, 29 Juni 1854, Carl Frederik Christian Sørensen, Holstein, gendarmerivagtmester Johan Ditlef Christian Sørensen og Josephine Bertoline Jensen
1869, 4de April, 18 September 1854, Carl Sophus Andersen, kjøbmand F. W. Andersen
1869, 4de April, 26 October 1854, Johan Christian West, i Kolding, Svend Frederik West [skibsbygger] og Ane Elisabeth Frede
1869, 4de April, 7 December 1854, Johan Waldemar Rasmussen, i Kjøbenhavn [døbt 18 Marts 1856 i Hellig-Geist], Ole August Rasmussen [skræder] og Dorothea Christine Andersen
1869, 4de April, 30 December 1854, Marcus Johan Frederik Marcussen, Peter Marcussen [skræder]
1869, 4de April, 30 Januar 1855, Ditlef Andersen, Maurits F. F. Andersen [smed]
1869, 4de April, 1 Februar 1855, Laurits Peter Jørgensen, Jørgen Larsen [dagleier]
1869, 4de April, 12 Februar 1855, Bertel Eriksen, i Udby, Erik Larsen [møllersvend] ogKirsten Bertelsen
1869, 4de April, 11 Marts 1855, Sophus Walther, P. Walther [kjøbmand]
1869, 4de April, 23 Marts 1855, Hans Christian Sophus Johansen, i Odense [døbt 22 April i Frue Kirke], Mathias Johansen [contorist] og Ane Wilhelmine Hansine Thomsen
1869, 4de April, 28 Marts 1855, Søren Christiansen, Christian Pedersen [dagleier]
1869, 4de April, 1 April 1855, Martin Henrik Andersen, Jørgen Andersen [skomager]
1869, 4de April, 14 April 1855, Christian Ludvig Ernst, Claus Jacob Ernst [bager]
1869, 4de April, 15 April 1855, Hans Peter Østerbye, Clemmen Andersen Østerbye [bager]
1869, 4de April, 24 April 1855, Ferdinand Marius Andersen, Jacob Andersen [dreier]
1869, 4de April, 25 April 1855, Ole Jensen, Jens Olsen [sømand]
1869, 4de April, 2 Mai 1855, Lars Eriksen, Erik Larsen [dagleier]
1869, 4de April, 14 Juni 1855, Christian Andersen, Christ. S. Andersen [smed]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 5 November 1853, Gustav Vilhelm Blom, i Odense [døbt 4 Mai i St. Knuds Kirke], Victor Edvard Blom [practiserende læge] og Marie Blom
1869, 3die October - Mikkelsdag, 10 Juli 1855, Vilhelm Marcus Bastrup, H. C. Bastrup [muurmester], i Assens
1869, 3die October - Mikkelsdag, 13 Juli 1855, Claus Jørgen Clausen, A. Clausen [skræder], i Assens
1869, 3die October - Mikkelsdag, 22 Juli 1855, Jens Marius Andersen Jørgensen, J. Chr. Jørgensen [invalid]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 22 Juli 1855, Johan Christian Storm, H. C. Storm [farver]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 29 Juli 1855, Ulrich Jacob Christensen, A. Christensen [snedkermester]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 28 August 1855, Julius Søren Peter Christensen, Rasmus Christensen [smedesvend]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 29 August 1855, Jens Adolph Jerrichau, Julius Edvald Jerrichau [kjøbmand]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 11 September 1855, Rasmus Johansen, I. F. Johansen [brændeviinsbrænder]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 16 September 1855, Hans Jørgen Lundvald, H. J. Lundvald [skræder]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 6 October 1855, Anders Marius Andersen, Jens Andersen [skibstømrer]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 1 November 1855, Albrecht Johannes Nicolai Clausen, A. Clausen [nagelsmed]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 11 November 1855, Jørgen Christian Jerløv, i Caslund [døbt 23 December i Barløse], Ane Marie Hansdatter og C. E. Jerløv [ungkarl, rebslager]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 13 November 1855, Christian Christensen, Johan Lange Christensen [murmester]
1869, 3die October - Mikkelsdag, 20 December 1855, Peter Frederik Christian Goldschadt Børgesen, Morten Børgesen [karethmager]
1870, 24 April - Paaske, 8 Juli 1855, Jens Peter Jensen, Hans Jensen [kjøbmand]
1870, 24 April - Paaske, 19 October 1855, Andreas Johan Ludvig Schmidt, Niels Daniel Schmidt [kæmner]
1870, 24 April - Paaske, 14 November 1855, Martin Petersen, Rasmus Petersen [kjøbmand]
1870, 24 April - Paaske, 17 December 1855, Johan Frederik Vilhelm Nissen, And. Nissen [sømand]
1870, 24 April - Paaske, 2 Januar 1856, Niels Peter Nielsen, Christian Nielsen [dagleier]
1870, 24 April - Paaske, 20 Januar 1856, Carl Christian Wøbcke, Jochim Wøbcke [muursvend]
1870, 24 April - Paaske, 25 Januar 1856, Frants Christoffer Johan Holtz, Laurits Tolstrup Holtz [kjøbmand]
1870, 24 April - Paaske, 27 Januar 1856, Carl Christian Hattesen, Jens Peter Hattesen [urmager]
1870, 24 April - Paaske, 21 Januar 1856, Niels Peder Nielsen, [døbt 16 Marts i Holevad], Hans Peder Nielsen [tjenestekarl] og Ane Marie Hansen
1870, 24 April - Paaske, 27 Januar 1856, Carl August Carstens, Fedder Julius Mogens Carstens [glarmester]
1870, 24 April - Paaske, 4 Februar 1856, Christian Vilhelm Theodor Meier, [døbt 30 August i Husby], Joh. Fr. Meier [slagter] og Ane Marie Knudsen
1870, 24 April - Paaske, 5 Februar 1856, Johan Christian Ernst, [døbt 13 April i Kjøbenhavn], Fr. Ludvig Ernst [malersvend] og Dorthea Marie Petersen
1870, 24 April - Paaske, 20 Februar 1856, Hans Peter Nitsche, [døbt 16 Marts i Vesterhæsinge], Ane Marie Petersen, Ny Stendrup og Joh. Gotfred Nitsche [ungkarl]
1870, 24 April - Paaske, 6 Marts 1856, Carl Christian Wildner, Joh. Fr. Wildner [skorstensfejer]
1870, 24 April - Paaske, 9 Marts 1856, Niels Christian Marius Rønning, Fred. Ludvig Rønning [kjøbmand]
1870, 24 April - Paaske, 13 Marts 1856, Knud Larsen, Lars Sørensen [møllerkarl]
1870, 24 April - Paaske, 15 Marts 1856, Jørgen Christian Jørgensen, Jørgen Chr. Jørgensen [skræder]
1870, 24 April - Paaske, 20 Marts 1856, Johan Jørgen Storm, Jens Storm [avlsmand]
1870, 24 April - Paaske, 23 Marts 1856, Hans Peder Meyer, Hans Peter Meyer [snedker]
1870, 24 April - Paaske, 4 April 1856, Niels Terkel Johansen, Jens Marius Johansen [fuldmægtig]
1870, 24 April - Paaske, 10 April 1856, Carl Christian Johan Adolph Venzel, Kingstrup Mark i Gjelsted Sogn, Anthon Vilh. Venzel [dagleier] og Ane Magdalene Elisabeth Hansen
1870, 24 April - Paaske, 17 Mai 1856, Jens Andersen, [døbt 11 Juni i Kjerte], Ane Jensen og Jesper Andersen
1870, 24 April - Paaske, 15 April 1856, Adolph Julius Christian Larsen, Hans Larsen [gartner]
1870, 24 April - Paaske, 21 April 1856, Niels Hansen Knap, Peter Knap [snedker]
1870, 24 April - Paaske, 2 Mai 1856, Nicolai Fentz Brandt, Jens Madsen Brandt [kjøbmand]
1870, 24 April - Paaske, 2 Mai 1856, Lars Christian Henriksen, Henrik Larsen [dagleier]
1870, 24 April - Paaske, 19 October 1855, Nicolai Fentz Svendsen, Anthon Jacobinus Svendsen [krydstoldassistent]
1870, 2den October, 1ste October 1855, Hans Peter Lillelund, Jacob Madsen Lillelund [kjøbmand]
1870, 2den October, 20de Mai 1856, Thomas Frederik Bagger, Johan Chr. Bagger [smaakjører]
1870, 2den October, 21 Juli 1856, Lars Peter Nielsen, Isak Nielsen [dagleier]
1870, 2den October, 25 Juli 1856, Jakob Jakobsen, Hans Jakobsen [tømmermand]
1870, 2den October, 7 August 1856, Jens Christian Gormsen, Joh. Jensen Gormsen [skomager]
1870, 2den October, 11 August 1856, Jens Jensen, i Orbyhage i Vonsbæk sogn, Søren Jensen [skipper, landboelsmand] og Marie Kirstine Holm
1870, 2den October, 13 August 1856, Frederik Theodor Olsen, Niels Laurits Olsen [maler]
1870, 2den October, 14 August 1856, Jørgen Peder Larsen, paa Næs i Sandager Sogn, Jørg. Larsen [gaardmand] og Ane Marie Jørgensen
1870, 2den October, 1ste September 1856, Jens Jensen, Casper Juul Jensen [skibstømrer]
1870, 2den October, 4 September 1856, Julius Theodor Metzsch, Søren Frederik Vilhelm Metzsch [blikkenslager]
1870, 2den October, 12 September 1856, Hans Christian Frederik Lau, Claus Frederik Ludvig Lau [slagtermester]
1870, 2den October, 27 September 1856, Jørgen Olsen, Hans Poul Olsen [skibstømrer]
1870, 2den October, 2 October 1856, Hans Jørgen Hansen, Andreas Hansen [styrmand]
1870, 2den October, 2 October 1856, Christian Frederik Ishøi, Andrea Regine Hansen og Christian Frederik Ishøi [ungkarl, skibstømrer]
1870, 2den October, 23de October 1856, Niels Christian Pedersen, Jens Pedersen [dagleier]
1870, 2den October, 6 November 1856, Christen Jakobsen Ravn, i Flemløse, Jakob Andersen [husmand] og Ane Johansen
1870, 2den October, 16de November 1856, Anders Christian Larsen, Lars Knudsen [dagleier]
1870, 2den October, 19 November 1856, Christian Pedersen Bruun, Peder Christiansen Bruun [dagleier]
1870, 2den October, 18 December 1856, Jens Peter Busch, Henning Busch [glarmester]
1871, 16de April, 1 Februar 1856, Schmidt Christophersen, i Rudkjøbing, Hans Christophersen [skibsbygger] og Petra Oline Schmidt, i Assens
1871, 16de April, 10de April 1856, Hans Peter Andersen, F. V. Andersen [kjøbmand]
1871, 16de April, 13de Mai 1856, Jens Brasch Bruun, B. Bruun [viceconsul]
1871, 16de April, 25 Juni 1856, Adam Benedict Johan Hansen, J. J. Hansen [kjøbmand]
1871, 16de April, 26 Juni 1856, Jens Rasmussen Møller, Søren Chr. Møller [skipper]
1871, 16de April, 29de August 1856, Jørgen Dreyer, Diderik Peter Dreyer [skibsfører]
1871, 16de April, 8de September 1856, Hans Carl Morten Schwartz, N. F. Schwartz [møller]
1871, 16de April, 19de November 1856, Julius Christian Anthon Henriksen, Mads Henriksen [dreier]
1871, 16de April, 8de December 1856, Hans Morten Beierholm, Andreas Beierholm [felbereder]
1871, 16de April, 17de December 1856, Anders Andreassen, Andreas Andersen [skibstømrer]
1871, 16de April, 31 December 1856, Jens Adolph Petersen, [døbt 8de Mai 1857 i St. Hans i Odense], Niels Christian Petersen [tømmermand] og Jensine Vilhelmine Sørensen
1871, 16de April, 2 Januar 1857, Lars Peter Ludvig Carstensen, Joh. Carstensen [dreier]
1871, 16de April, 17 Januar 1857, Rasmus Iver Jensen, Hans Jensen [kjøbmand]
1871, 16de April, 22 Januar 1857, Hans Peder Rasmussen, [døbt 15 Februar i Vorbasse], Ane Margr. Rasmussen
1871, 16de April, 16 Februar 1857, Vilhelm Olsen, [døbt 8 Marts i Fredericia], Hans Olsen [skipper], Ane Marcussen
1871, 16de April, 27 Februar 1857, Rasmus Andersen, M. F. F. Andersen [smed]
1871, 16de April, 1ste Marts 1857, Carl Peter Nielsen, Middelfart, Peder Nielsen [ka...etmager] og Ane Marie Brødbeck
1871, 16de April, 7de April 1857, Hans Peter Vilhelm Clausen, A. Clausen [nagelsmed]
1871, 16de April, 15de April 1857, Anders Julius Adolph Raffenberg, M. Chr. Raffenberg [farver]
1871, 16de April, 26 April 1857, Hans Peter Andersen, Anders Larsen [dagleier]
1871, 16de April, 30 April 1857, Jørgen Heinrich Børgesen, M. Børgesen [karetmager]
1871, 16de April, 11 Mai 1857, Lauritz Larsen, Jørgen Larsen [ølbrygger]
1871, 16de April, 18 Mai 1857, Johan Carl Marius Hansen, Jens Hansen [skomager]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 19 April 1856, Vilhelm Christian Ely Tüchsen, [døbt 22 Juli i Hirschholm], V. Ch. E. Tüchsen [postmester] og Annnette Thomine Joh. H. Hansen
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 16 Februar 1857, Johan Friedrich Vilhelm Honnens, [døbt 8 Marts i St. Johannes i Flensborg], Johan Jürgen Honnens [dagleier] og Anna Marie Larsen
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 8 Mai 1857, Jørgen Dreyer, P. R. Dreyer [bager]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 16 Juli 1857, Carl Peter Heinrich Sørensen, i Naarup Skov [døbt 16 August i Verninge Kirke], Adelheid Cathrine Sørensen og Carl Heinrich Didrik Vestphal
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 27 Juli 1857, Niels Jørgen Gormsen, H. Ch. H. M. Gormsen [snedkersvend]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 29 Juli 1857, Georg Laurentius Jerløv, Ch. E. Jerløv [rebslagersvend]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 29 Juli 1857, Daniel Elius Johannes Cardell, D. C. Cardell [seilmager]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 7 August 1857, Carl Frederik Neumann, A. H. Neumann [saddelmager]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 13 August 1857, Johan Nicolai Meyer, N. N. Meyer [skomager]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 20 August 1857, Christoffer Meiborg, Carl Meiborg [bundtmager]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 21 August 1857, Peder Olsen, [døbt 20 September i Søndersø], Ane Rasmussen
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 1 October 1857, Ludvig Olsen Jensen, Jens Olsen [sømand]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 8 October 1857, Georg Sophus Emanuel Jørgensen, J. Ch. Jørgensen [invalid]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 16 October 1857, Niels Kistrup, C. F. Kistrup [brændeviinsbrænder]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 3 November 1857, Peter Madsen Thuesen, Mads Peter Thuesen [sømand]
1871, 1ste October - Mikkelsdag, 26 November 1857, Niels Rasmussen, Rasmus Nielsen [dagleier]
1872, 7de April - Paaske, 6te October 1857, Knud Johannes Peter Sørensen, Peder Sørensen [murer]
1872, 7de April - Paaske, 9de November 1857, Otto Vilhelm Petersen, Anton Bertel Petersen [skipper]
1872, 7de April - Paaske, 23de November 1857, Rasmus Christian Jensen, i Mosegaard i Harrendrup, Jens Rasmussen [gaardmand] og Else Margrethe Christensen
1872, 7de April - Paaske, 10de December 1857, Peter Andreas Jerichau, J. E. Jerichau [kjøbmand]
1872, 7de April - Paaske, 16de December 1857, Peder Gormsen, Rasmus Gormsen [tømrer]
1872, 7de April - Paaske, 9de Januar 1858, Johan Jacob Kyhn, J. J. Kyhn [murer]
1872, 7de April - Paaske, 11te Januar 1858, Hans Madsen,, Dorthea Hansen
1872, 7de April - Paaske, 12te Januar 1858, Jørgen Jessen Høegh Jensen, [døbt 21de Februar i Egtved], H. P. M. Jensen [farver] og A. M. Mogensen
1872, 7de April - Paaske, 14de Januar 1858, Ludvig Kühle, i Stenderup [døbt 20de April i Fauling], Ludvig Balhan Kühle [gaardejer] og Ane Jensen
1872, 7de April - Paaske, 15de Januar 1858, Emil Henrik Carstens, F. M. J. Carstens [glarmester]
1872, 7de April - Paaske, 21de Januar 1858, Niels Hannibal Jeppe Fennerberg, J. L. T. Fennerberg [skomager]
1872, 7de April - Paaske, 22de Januar 1858, Hans Johansen, i Gaasemosedam [døbt 7de Marts i Gamtofte], Johan Jørgensen [husmand] og Kirstine Espensdatter
1872, 7de April - Paaske, 27de Januar 1858, Knud Frederik Christian Meyer, J. F. T. Meyer [slagter]
1872, 7de April - Paaske, 25de Januar 1858, Carl Sørensen, Mads Sørensen [tømer]
1872, 7de April - Paaske, 23de Marts 1858, Peter Petersen, Fr. J. Jensen [vægter]
1872, 7de April - Paaske, 31te Marts 1858, Marcus Christian Clausen, Anders Clausen [skræder]
1872, 7de April - Paaske, 5 April 1858, Carl Theodor Østerbye, Cl. A. Østerbye [bager]
1872, 7de April - Paaske, 13de April 1858, Jørgen Andreas Thomsen, Lars Thomsen [sømand]
1872, 7de April - Paaske, 15de April 1858, Vilhelm August Albeck, V. A. Albeck [farver]
1872, 7de April - Paaske, 16de April 1858, Niels Peter Brandt, J. M. Brandt [kjøbmand]
1872, 7de April - Paaske, 17de April 1858, Johan Henrik Andersen, Jacob Andersen [drejer]
1872, 7de April - Paaske, 21de Maj 1858, Hans Peter Christensen, Lauritz Christensen [gjørtlersvend]
1872, 7de April - Paaske, 24de Juli 1858, Rasmus Frederik Lau, Cl. Fr. Ludv. Lau [slagter]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 8de Marts 1858, Jens Christian Lillelund, J. M. Lillelund [kjøbmand]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 25de Maj 1858, Jørgen Peter Jørgensen, Hannibal Jørgensen [færgeskipper]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 10de Juni 1858, Jens Hansen, Andreas Hansen [styrmand]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 15de Juli 1858, Oluf August Lundvald, H. I. Lundvald [skrædder]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 20de Juli 1858, Lars Jesper Christensen, Joseph Bræmer Christensen [væver]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 20de Juli 1858, Oscar Valdemar Marcus Sørensen, i Flensborg, Johan Ditlef Sørensen [overvagtmester] og Josephine Bartholine Jensen
1872, 29de September - Mikkelsdag, 17de August 1858, Marcus Peter Nielsen, Christian Nielsen [daglejer]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 4de September 1858, Carl Frederik Zacchau Christiansen, Anders Christiansen [skipper]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 9de September 1858, Peder Nielsen, Niels Mortensen [daglejer]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 27de September 1858, Hans Peter Jacobsen Ravn, i Flemløse, Jacob Andersen [huusmand] og Anne Johansen
1872, 29de September - Mikkelsdag, 1ste October 1858, Niels Christian Nielsen, N. Chr. Nielsen [daglejer]
1872, 29de September - Mikkelsdag, 27de November 1858, Hans Jensen Larsen, Lars Jensen Larsen [skipper]
1873, 20de April - Paaske, 25de September 1857, Engvard Marius Iversen, Iver Iversen [smedemester]
1873, 20de April - Paaske, 24de November 1858, Frederik Ernst, M. C. Ernst [maler]
1873, 20de April - Paaske, 5te December 1858, Niels Hannibal Resting, J. S. Resting [kjøbmand]
1873, 20de April - Paaske, 30te December 1858, Lorentz Christian Clausen, A. Clausen [nagelsmed]
1873, 20de April - Paaske, 1ste Januar 1859, Hans Christian Issing, H. C. Issing [skomager]
1873, 20de April - Paaske, 11te Januar 1859, Claus Hansen Madsen, Assens Landsogn - døbt i Kjærum, Hans Madsen [væver]
1873, 20de April - Paaske, 13de Januar 1859, Johan Frederik Seebach, Rasmus Seebach [rebslager]
1873, 20de April - Paaske, 17de Januar 1859, Johannes Olaf Anton Heiden, N. C. Heiden [vejbetjent]
1873, 20de April - Paaske, 19de Januar 1859, Peter Marius Rasmussen, Jørgen Rasmussen [garversvend]
1873, 20de April - Paaske, 25de Januar 1859, Marius Christian Olsen, N. L. Olsen [malermester]
1873, 20de April - Paaske, 25de Januar 1859, Morten Hansen Kolte, I. L. Kolte [snedkersvend]
1873, 20de April - Paaske, 27de Januar 1859, Rasmus Marius Henriksen, Henrik Larsen [daglejer]
1873, 20de April - Paaske, 4de Februar 1859, Christian Christiansen, Christian Pedersen [daglejer]
1873, 20de April - Paaske, 15de Februar 1859, Hans Jørgen Jensen, H. C. T. Jensen [skræddermester]
1873, 20de April - Paaske, 5te Marts 1859, Niels Peter Madsen, Lars Madsen [daglejer]
1873, 20de April - Paaske, 6te Marts 1859, Anders Albert Gustav Hettling, H. C. A. Hettling [stolemager]
1873, 20de April - Paaske, 8de Marts 1859, Jørgen Hendrik Iversen, Iver Iversen [smedemester]
1873, 20de April - Paaske, 20de Marts 1859, Carl Hansen, Hans Hansen [skipper]
1873, 20de April - Paaske, 26de Marts 1859, Lauritz Peter Mathiassen Lund, Niels Lund [kjøbmand]
1873, 20de April - Paaske, 8de April 1859, Niels Poulsen, Verninge, Poul Poulsen [smedesvend] og Ane Marie Simonsen
1873, 20de April - Paaske, 20de April 1859, Niels Christian Pedersen, i Naarup i Verninge Sogn, Morten Carsten Pedersen [gaardmand] og Ane Marie Nielsdatter
1873, 20de April - Paaske, 8de Juni 1859, Lauritz Sanctine Aliverti, J. A. Aliverti [skrædder]
1873, 20de April - Paaske, 10de Juni 1859, Hans Lauritz Hansen, i Ellesø i Gjeldsted Sogn, Sophie Frederikke Lauritzen og Mads Christian Hansen [ungkarl]
1873, 20de April - Paaske, 30te Juni 1859, Lauritz Marius Lausen, Anders Jensen Lausen [skipper]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 28de October 1858, Martin Octavius Hansen, Jacob Ingertus Hansen [kjøbmand], i Assens
1873, 5te October - Mikkelsdag, 4de Marts 1859, Frands Rudolph Julius Lucas, I. F. V. Lucas [blikkenslager]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 17de Maj 1859, Vilhelm Carl Marcussen, N. V. Marcussen [ølbrygger]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 25de Juni 1859, Hans Jensen, Haderslev, Søren Jensen [sømand] og Marie Kirstine Holm
1873, 5te October - Mikkelsdag, 2den Juli 1859, Christian Hansen, døbt 24de samme maaned i Vedtofte, Ane Cathrine Christensen og Gustav Theobald Hansen [cigarmagersvend]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 12te Juli 1859, Samuel Albert Jacobsen, Zaharias Henrik Jacobsen [sømand]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 20de Juli 1859, Sophus Andreas Knap, P. Knap [snedkermester]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 23de Juli 1859, Hans Jacob Hansen, Christian Hansen [skibstømrer]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 23de Juli 1859, Anders Jernfelt, Hans Jensen [daglejer]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 29de Juli 1859, Laurits Eriksen, Erik Larsen [skibstømrer]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 8de August 1859, Niels Christian August Justesen, Niels Justesen [vognmand]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 21de August 1859, Johannes Laurits Johansen, R. Johansen [krydsbetjent]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 29de August 1859, Jens Christian Anthon, Niels Anthon [skibsfører]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 15de September 1859, Jens Andreas Jensen Jørgensen, i Bruunsbüttel, Jørgen Jensen [kyrdstoldbetjent] og Marie Magdalene Schiffmann
1873, 5te October - Mikkelsdag, 6te October 1859, Christen Gravesen, døbt 27de December samme aar i Varde, Laurits Marinus Gravesen [farver] og Hansine Cathrine Bredsgaard
1873, 5te October - Mikkelsdag, 8de October 1859, Martin Bruun Dideriksen, L. Dideriksen [naalemager]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 11te October 1859, Jens Hannibal Petersen, Petrine Hansen
1873, 5te October - Mikkelsdag, 22de October 1859, Julius Peter Walther, P. Walther [kjøbmand]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 2den November 1859, Hans Carl Nielsen, H. P. Nielsen [møllersvend]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 24de November 1859, Marius Christian Jørgensen, Rasmus Jørgensen [færgeskipper]
1873, 5te October - Mikkelsdag, 9de December 1859, Hans Christian Andersen, J. Chr. Andersen [kjøbmand]
1874, 12te April - Paaske, 1ste October 1859, Laurits Andreas Larsen, Hans Jørgen Larsen [avlsmand]
1874, 12te April - Paaske, 7de October 1859, Peter Mathias Tommerup, Jens Pedersen Tommerup [slagter]
1874, 12te April - Paaske, 18de November 1859, Theobald Frisch, Christian Frisch [boghandler]
1874, 12te April - Paaske, 2den December 1859, Hans Pedersen, Abelone Corintsdatter
1874, 12te April - Paaske, 5te December 1859, Anton Marcus Marcussen, V. A. F. Marcussen [bagermester]
1874, 12te April - Paaske, 9de December 1859, Anders Peter Jensen, Jens Mortensen [skibstømrer]
1874, 12te April - Paaske, 19de December 1859, Carl Adolph Maaløe, I. F. V. Maaløe [fuldmægtig ex. jur.]
1874, 12te April - Paaske, 31te December 1859, Frederik Carl Christian Madsen, døbt 29de Januar i Starup, Peder Madsen [indsidder] og H. H. M. N. Grønbæk
1874, 12te April - Paaske, 4de Februar 1860, Julius Valdemar Jerichau, I. E. Jerichau [kjøbmand]
1874, 12te April - Paaske, 6te Februar 1860, Rasmus Eriksen, Erik Rasmus Eriksen [møllerkusk]
1874, 12te April - Paaske, 8de Februar 1860, Hans Marius Fuchs, Christoph Heinrich Fuchs [snedkersvend]
1874, 12te April - Paaske, 18de Februar 1860, Rasmus Peter Clausen, Peter Clausen [skipper]
1874, 12te April - Paaske, 18de Marts 1860, Sophus Christian Schmidt, Laurits Christian Schmidt [hattemager]
1874, 12te April - Paaske, 26de Marts 1860, Hans Hansen, Maren Nielsen
1874, 12te April - Paaske, 26de Marts 1860, Christian Oscar Petersen, Anton Petersen [skipper]
1874, 12te April - Paaske, 5te April 1860, Anders Christian Andersen, Mortiz Trap Andersen [smed]
1874, 12te April - Paaske, 9de April 1860, Laurits Peter Lund, Iver Peter Lund [snedkersvend]
1874, 12te April - Paaske, 21de April 1860, Jørgen Madsen Jørgensen, Niss Christian Jørgensen [smaakjører]
1874, 4de October - Mikkelsdag, 3die October 1859, Vilhelm August Jørgensen, Johannes Jørgensen [kjøbmand]
1874, 4de October - Mikkelsdag, 22de April 1860, Peter Thuesen Trolle, Jørgen Daniel Bang Trolle [kjøbmand]
1874, 4de October - Mikkelsdag, 28de Maj 1860, Søren Andreas Vest, Kolding døbt 7de October samme aar, Svend Frederik Vest [skibsbygger] og Ane Elisabeth Frede
1874, 4de October - Mikkelsdag, 19de Juni 1860, Niels Nielsen, i Starup [døbt 19de August samme aar i Gjørding Sogn], Lars Nielsen [huusmand] og Marie Hansen
1874, 4de October - Mikkelsdag, 21de Juni, Christian Vilhelm Anthon Asmund Gleerup, Niels Georg Gleerup [boghandler]
1874, 4de October - Mikkelsdag, 29de Juni 1860, Ludvig Ferdinand Jensen, i Skovshoved [døbt 2den September samme aar i Gjentofte], Niels Jensen [indsidder]
1874, 4de October - Mikkelsdag, 6te August 1860, Mads Andersen, Anders Madsen [tømmermand], af Assens Mark
1874, 4de October - Mikkelsdag, 9 September 1860, Peder Vilhelm Hansen, Anders Clausen [skræder]
1874, 4de October - Mikkelsdag, 14de September 1860, Hans Larsen, Lars Hansen [stenhugger]
1874, 4de October - Mikkelsdag, 29de September 1860, Christian Thygesen Schytte Fischer, i Haderslev [døbt 4de September 1862], Henrik Fischer [skibskaptejn]og Sophie Schytte
1874, 4de October - Mikkelsdag, 18de October 1860, Carl Olsen, i Odense [døbt 23de December samme aar i Frue Kirke], Ole Petersen [gaardskarl] og Anne Rasmussen
1874, 4de October - Mikkelsdag, 22de October 1860, Jørgen Hansen, Andreas Hansen [styrmand]
1875, 4de April - Paaske, 29de August 1860, Casper Ancher Antoni Kofoed, i Svaneke [døbt 14de October samme aar], Peter Nicolaj Kofoed [skibsfører] og Karen Kirstine Caspersen
1875, 4de April - Paaske, 22de September 1860, Frederik Julius Hansen, Marie Hansen
1875, 4de April - Paaske, 2den November 1860, Martin Venzel, i Kolding [døbt 2den October 1861], Anthon Vilhelm Venzel [vognmand] og Ane M. E. Justesen
1875, 4de April - Paaske, 5te November 1860, Christian Olaf Christiansen, Anders Christiansen [skipper]
1875, 4de April - Paaske, 22de November 1860, Hans Laurits Ludvig Udbye, i Faaborg [døbt 28de Marts 1861], H. L. Udbye [skibsfører] og G. S. Evers
1875, 4de April - Paaske, 25de November 1860, Jens Christian Larsen, Lars Jensen [tømmermand], af Møllerhuse
1875, 4de April - Paaske, 18de December 1860, Hans Frederik Vilhelm Storm, Hans Storm [brændevinsbrænder]
1875, 4de April - Paaske, 28de December 1860, Thorvald Johannes Alexander Sørensen, i Flensborg [døbt 21de Marts 1861], I. D. C. Sørensen [overvagtmester] og I. B. Jensen
1875, 4de April - Paaske, 18de Januar 1861, Johan Andreas Jacobsen Ravn, i Flemløse [døbt samme dag], Jacob Andersen [husmand] og Ane Johansen
1875, 4de April - Paaske, 21de Januar 1861, Peder Rasmussen, i Ellemosehave i Frøbjerg [døbt 25de samme maaned i Orte], Rasmus Pedersen [træskomand] og Christiane Jeppesdatter
1875, 4de April - Paaske, 31te Januar 1861, Frederik Peter Mathiesen Brink, F. G. D. Brink [bager]
1875, 4de April - Paaske, 11te Februar 1861, Rasmus Andersen, Rasmus Andersen [smaakjører]
1875, 4de April - Paaske, 12te Februar 1861, Jørgen Jørgensen, Anders Jørgensen [smaakjører]
1875, 4de April - Paaske, 20de Marts 1861, Johan Jacob Løve Østerbye, Clemmen Andersen Østerbye [bager]
1875, 4de April - Paaske, 2den April 1861, Johan Peter Johansen, Jens Marius Johansen [fuldmægtig]
1875, 4de April - Paaske, 3die April 1861, Jens Madsen Brandt Jørgensen, Johannes Jørgensen [kjøbmand]
1875, 4de April - Paaske, 18de April 1861, Christian Hansen Gambo, i Tommerup [døbt 16de Maj], Bodil Cathrine Hansen Gambo
1875, 4de April - Paaske, 20de April 1861, Jens Peter Johansen, Ane Christence Christine Johansen
1875, 4de April - Paaske, 20de April 1861, Johan Christian Petersen, i Flensborg [døbt 5te Maj samme aar], Jens Petersen [arbejdsmand] og Ch. M. D. Thomsen
1875, 4de April - Paaske, 25de April 1861, Christian Theodor Kludt, St. Severins Sogn i Haderslev [døbt 2den Juni samme aar], Theodor Kludt [smedesvend] og Christine Hansen
1875, 4de April - Paaske, 5te Maj 1861, Hans Hansen, i Holevad [døbt 23de Juni samme aar], Hans Hansen [indsidder] og Ane Jensen
1875, 4de April - Paaske, 19de Juni 1861, Anders Jørgen Andersen, Anders Andersen [daglejer]
1875, 4de April - Paaske, 19de Juni 1861, Simon Peter Simonsen, Christian Simonsen [væversvend]
1875, 3die October - Mikkelsdag, 5te December 1860, Laurits Peter Larsen, Frederik Larsen [musiker], i Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 24de December, August Alexander Blom, [døbt 2den Maj 1861 i St. Knuds Kirke i Odense], Victor Edvard Blom [pract. læge] og Marie Blom
1875, 3die October - Mikkelsdag, 10de Juni 1861, Mads Hansen Madsen, [se Kjærum], Hans Madsen [væver], Assens Landsogn
1875, 3die October - Mikkelsdag, 17de Juni 1861, Carl Jensenius Nordgren, Carl Frederik Nordgren [skomager], af Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 18de Juni 1861, Christian Carl Jørgen Nielsen, Emil Ernst Nielsen [dyrlæge], af Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 20de Juni 1861, Lauritz Maaløe, I. F. V. M. Maaløe [fuldmægtig], Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 30te Juni 1861, Anders Christian Andersen, Mads Andersen [daglejer], af Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 26de Juli 1861, Hans Mortensen Kolte, Jacob Larsen Kolte [snedkersvend], af Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 22de August 1861, Hans Peter Hansen, i Vonsbæk [døbt 15de September samme aar], Laurits Hansen [skibstømrer] og Kirsten Pedersen
1875, 3die October - Mikkelsdag, 26de August 1861, August Christoffersen, Hans Christoffersen [skibsbygger], af Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 1ste September 1861, Carl Morten Gormsen, Hans Chr. H. M. Gormsen [snedker], Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 2den September 1861, Jacob Laurits Holm Justesen, Niels Hansen Justesen [vognmand], Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 18de September 1861, Niels Peter Mikkelsen, Ane Marie Nielsen, Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 15de October 1861, Hans Peter Rasmussen, Rasmus Mortensen [daglejer], Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 15de October 1861, Christian Hansen, Christian Hansen [høker], Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 12te November 1861, Johan Peter Hansen, Christian Jacob Hansen [sejlmager], Assens
1875, 3die October - Mikkelsdag, 26de November 1861, Jens Peder Pedersen, Peder Nielsen [skipper], af Thorøhuse - Assens Landsogn
1875, 3die October - Mikkelsdag, 8de December 1861, Anders Andersen, [døbt 21de Januar 1862 i Holevad], Kirsten Gormsen og Søren Andersen
1876, 23de April - Paaske, 4de September 1861, Frederik Mathiassen Schmit, Christian Frederik Schmit [skibsfører], af Assens
1876, 23de April - Paaske, 17de November 1861, Frederik Birger Christian Hansen, Jacob Ingertus Hansen [kjøbmand]
1876, 23de April - Paaske, 23de December 1861, Viggo Noll, [døbt 13de Februar i Glüchstadt], Johan Christian Hendrik Noll [toldkontrolleur] og Vilhelmine Johansen
1876, 23de April - Paaske, 25de December 1861, Frederik Valdemar Jepsen, Jeppe Jepsen [styrmand]
1876, 23de April - Paaske, 20de Januar 1862, Anders Christian Andersen, Peder Andersen [murer]
1876, 23de April - Paaske, 18de Februar 1862, Carl Nielsen, Hans Nielsen [feldbereder]
1876, 23de April - Paaske, 20de Februar 1862, Johan Anders Reimer, Thomas Johan Martin Reimer [skomager]
1876, 23de April - Paaske, 23de Februar 1862, Adolph Christopher Storm Andersen, Jens Christian Andersen [kjøbmand]
1876, 23de April - Paaske, 2den April 1862, Niels Christian Jørgensen, Mads Christian Jørgensen [møllersvend]
1876, 23de April - Paaske, 18de April 1862, Hans Peder Andersen - Lunghøj, Christen Sørensen Andersen [smedemester]
1876, 23de April - Paaske, 27de April 1862, Hans Carl Carstensen, Johannes Carstensen [drejermester]
1876, 23de April - Paaske, 30te April 1862, Niels Eriksen, Erik Rasmus Eriksen [møllersvend]
1876, 23de April - Paaske, 16de Mai 1862, Laurits Pedersen, Jens Pedersen [daglejer]
1876, 23de April - Paaske, 26de Mai 1862, Jørgen Christian Ernst, Christian Ernst [maler]
1876, 23de April - Paaske, 8de Juni 1862, Carl Martin Børgesen, Morten Børgesen [karethmager]
1876, 23de April - Paaske, 14de Juni 1862, Lauritz Fuchs, Christopher Heinrich Bernhard Fuchs [snedker]
1876, 23de April - Paaske, 22de Juni 1862, Frants Emilius Ferdinand Peo, Johan Henrik Anton Peo [snedkersvend]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 20de Juni 1861, Niels Sædholm, Rasmus Jensen [tømrer]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 28de Marts 1862, Christian Charles Neckelmann, Christian August Neckelmann [kjøbmand]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 26de April 1862, Alfred Gotthard Vilhelm Schiøtt, Gotthard Philip Schiøtt [kjøbmand]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 12te Maj 1862, Carl Frederik Christensen, Anders Christensen [snedker]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 17de Juni 1862, Johan Frederik Brink, Georg David Brink [bager]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 20de Juni 1862, Jens Andersen Due Østerbye, Johan Jacob Østerbye [conditor]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 14de Juli 1862, Carl Christian Lund, Niels Lund [kjøbmand]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 20de Juli 1862, Peter Marinius Theobald Veirup, Mathias Theodor Veirup [væver]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 1ste August 1862, Daniel Theodor Lund, Ivar Peter Lund [snedker]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 3die August 1862, Antonius Jacobsen, Birthe Hansen
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 19de August 1862, Mathias Peter Brødegaard, Rasmus Frederik Brødegaard [uhrmager]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 3die September 1862, Carl Meiborg, Carl Rudolph Meiborg [bundtmager]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 25de September 1862, Jens Jørgen Thuesen, Theodor Thuesen [skipper]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 26de September 1862, Vilhelm Hansen, Andreas Hansen [styrmand]
1876, 1ste October - Mikkelsdag, 15de October 1862, Mathias Vildner, Johan Frederik Vildner [skorstensfejer]
1866, 8de April, 22 November 1851, Kirstine Sophie Frederikke Fennerberg, Assens, I. L. Fennerberg [skomagermester]
1866, 8de April, 23 November 1851, Anne Bennedicte Detlefsen, B. B. Detlefsen [farver]
1866, 8de April, 23 November 1851, Rasmine Petersen, R. Petersen [skibstømrer]
1866, 8de April, 23 November 1851, Karen Marie Ørsted, C. M. Ørsted [sømand]
1866, 8de April, 6te December 1851, Maren Christiane Sophie Petersen, H. S. Petersen [skrædersvend]
1866, 8de April, 7 December 1851, Hansine Petrine Resting, i Haderslev, Johan Severin Resting [kjøbmand] og Anne Marie Nissen Roos
1866, 8de April, 7 December 1851, Maren Sophie Andersen, H. Andersen [muurmester]
1866, 8de April, 9 December 1851, Agathe Petrine Hansen, i Rørup, Hans Christian Nielsen [huusmand] og Anne Sophie Olsen
1866, 8de April, 10 December 1851, Kirstine Clausen, P. Clausen [skipper]
1866, 8de April, 13 December 1851, Karen Marie Marentine Andrine Hansen, i Odense - døbt Vor Frue Kirke, Hans Knudsen [blegmand] og Anne Pedersen
1866, 8de April, 23 December 1851, Marie Kirstine Rasmussen, Rasmus Jørgensen [dagleier]
1866, 8de April, 21de Februar 1852, Helene Sophie Christine Clausen, A. Clausen [nagelsvend]
1866, 8de April, 5te Marts 1852, Hansine Rasmussen, R. J. Jensen [dagleier]
1866, 8de April, 29 Marts 1852, Larsine Anne Marie Jørgensen, Jørgen Larsen [dagleier]
1866, 8de April, 1ste April 1852, Caroline Jensen, M. C. Jensen [muursvend]
1866, 8de April, 11 April 1852, Karen Kirstine Andersen, A. Larsen [dagleier]
1866, 8de April, 15 April 1852, Vilhelmine Elise Cathrine Jensen, H. C. F. Jensen [skrædermester]
1866, 8de April, 21 April 1852, Anne Jensen, H. Jensen [kjøbmand]
1866, 8de April, 24 April 1852, Nicoline Hansine Larsen, L. J. Larsen [skipper]
1866, 8de April, 26 April 1852, Else Kirstine Larsen, Lars Hansen [steenhugger]
1866, 8de April, 24 Mai 1852, Johanne Elisabeth Andersen, Anders Hansen [dagleier]
1866, 30 September, 27 Juni 1852, Martine Sophie Venzel, Anthon Vilhelm Venzel [garversvend]
1866, 30 September, 26 Mai 1851, Emilie Schaldemose, Søby, M. C. Schaldemose [sognepræst] og Cordelia Antonie Emilie Bylov
1866, 30 September, 15 Juli 1851, Marie Anne Christiansen, i Flensborg - døbt i Den Danske Kirke, Johan Casper Christiansen [kjøbmand, Ridder af Dannebrog] og Antonie Christine Elisabeth Schumacher
1866, 30 September, 4 October 1851, Karen Rasmussen, i Thaarup - døbt i Skydebjerg, Rasmus Stephensen [gaardmand] og Kirstine Jensdatter
1866, 30 September, 21 Marts 1852, Anne Dorthea Petersen, R. Petersen [kjøbmand]
1866, 30 September, 9 April 1852, Vilhelmine Pouline Vildner, J. F. Vildner [skorstensfeier]
1866, 30 September, 10 Juni 1852, Anne Johanne Cathrine Theresia Seebach, C. Seebach [rebslager]
1866, 30 September, 27 Juni 1852, Anne Johanne Petersen, C. H. Petersen [tjenestekarl]
1866, 30 September, 14 Juli 1852, Anserine Olsen, -, Gjertrud Olsdatter [tjenestepige]
1866, 30 September, 16 Juli 1852, Cathrine Elisabeth Andersen, H. Andersen [skibstømrer]
1866, 30 September, 24 August 1852, Andrea Adolphine Beirholm, A. Beirholm [felberedermester]
1866, 30 September, 3 November 1852, Karen Dorthea Nielsen, i Odense - døbt i St. Knuds Kirke, Hans Nielsen [blegmand] og Karen Marie Rasmussen
1866, 30 September, 22 November 1852, Anne Kirstine Elisabeth Beirholm, H. A. Beirholm [rebslager]
1867, 28 April, 19de November 1852, Anne Rasmussen, i Fælleshuset - døbt i Verninge, Rasmus Berntsen [boelsmand] og Marie Jensdatter
1867, 28 April, 25de November 1852, Nielsine Hansen, Landeveishuset - døbt i Gamtofte, Anne Marie Hansen og Hans Jørgensen [ungkarl]
1867, 28 April, 28de November 1852, Ingeborg Benedicte Christensen, Johan Lange Christensen [muurmester]
1867, 28 April, 2den December 1852, Adelaide Josephine Johanne Becher, Bogense, Johan Henrik Becher [pottemager] og Josephine Lovise Meiborg
1867, 28 April, 18de December 1852, Anne Dorothea Laurine Christensen, Lauritz Christensen [gjørtlersvend] og Karen Kirstine Hansen
1867, 28 April, 17 Januar 1853, Marthine Villumsen, Villum Hansen [maskinfabrikant]
1867, 28 April, 22de Januar 1853, Nielsine Jørgensen, Peder Jørgensen [dagleier]
1867, 28 April, 23de Januar 1853, Anne Cathrine Hansen, Frederiksgave - døbt i Sønderby, Hans Christian Hansen [gartner] og Maren Petersdatter
1867, 28 April, 1ste Marts 1853, Hansine Martine Sørensen, Morten Sørensen [tømmermand]
1867, 28 April, 5te Marts 1853, Henningmine Henningsen, Peter Henningsen [avlsmand]
1867, 28 April, 8de Marts 1853, Bertha Marie Hansen, Hans Hansen [skipper]
1867, 28 April, 13de Marts 1853, Karen Kirstine Madsen, i Barløse, Mette Hansdatter og Mads Nielsen [ungkarl]
1867, 28 April, 15de Marts 1853, Christiane Jørgensen, Jørgen Hansen [dagleier]
1867, 28 April, 19de Marts 1853, Anne Johanne Larsen, Lars Nielsen [dagleier]
1867, 28 April, 28de Marts 1853, Hanne Rasmine Rasmussen, Rasmus Ovesen [smedesvend]
1867, 28 April, 12 April 1853, Ane Martine Rasmussen, Rasmus Nielsen [dagleier]
1867, 29de September, 26 August 1851, Lovise Frederikke Kirstine Tüchsen, i Hirschholm, Vilhelm Christian Ely Tüchsen [postmester] og Annette Thomine Johanne Hansine Hansen
1867, 29de September, 23 November 1851, Johanne Margrethe Dreyer, Rasmus Kopp Dreyer [kjøbmand]
1867, 29de September, 6te September 1852, Vilhelmine Ludovica Rønning, Frederik Ludvig Rønning [kjøbmand]
1867, 29de September, 18 December 1852, Vilhelmine Caroline Tüchsen, i Hirschholm, Tüchsen [postmester] og Annette Thomine Johanne Hansine Hansen
1867, 29de September, 18 Januar 1853, Petra Jørgine Crone, Niels Andreas Crone [skibsfører]
1867, 29de September, 22 April 1853, Jacobine Marie Antonie Svendsen, Anton Jacobinus Svendsen [krydstoldassistent]
1867, 29de September, 6 Mai 1853, Anne Kirstine Petrine Rasmussen, i Odense - døbt i Vor Frue Kirke, Peder Rasmussen [ungkarl] og Anne Marie Hansdatter,
1867, 29de September, 28 Mai 1853, Pouline Elise Krop, i Beck, Julius Rasmussen Krop [snedkersvend] og Anne Christine Nordstrøm
1867, 29de September, 9 Juni 1853, Anne Kirstine Østerbye, Clemmen Andersen Østerbye [bager]
1867, 29de September, 8 Juli 1853, Laurine Gormsen, Jørgen Gormsen [skomager]
1867, 29de September, 11 Juli 1853, Clausine Bertheline Clausen, Christian Clausen [fragtkjører]
1867, 29de September, 12 Juli 1853, Marie Cathrine Andersen, Jens Andersen [skibstømmermand]
1867, 29de September, 18 Juli 1853, Karen Kirstine Gormsen, Gorm Peter Gormsen [væver]
1867, 29de September, 12 August 1853, Caroline Eleonore Jørgensen, Hans Christian Jørgensen [skomager]
1867, 29de September, 19 August 1853, Birgitte Jensen, Hans Jensen [kjøbmand]
1867, 29de September, 22 August 1853, Petrea Kirstine Hattesen, Jens Peter Hattesen [skomager]
1867, 29de September, 11 September 1853, Anne Bolette Jensen, i Vorbasse, Anne Margrethe Rasmussen og Jens Jensen [ungkarl]
1867, 29de September, 13 September 1853, Hansa Jacobine Larsen, Jens Larsen [sadelmager]
1867, 29de September, 18 September 1853, Karen Marie Jørgensen, Hans Jørgensen [dagleier]
1867, 29de September, 3 October 1853, Lydia Theodore Marie Jørgensen, i Odense - døbt i St. Knuds Kirke, Jørgen Christ. Jørgensen [skræder] og Caroline Charlotte Drue
1867, 29de September, 22 October 1853, Dorthea Rasmine Clausen, Peter Clausen [skipper]
1867, 29de September, 8 November 1853, Axeline Nielsine Margrethe Meyer, Hans Peter Meyer [snedker]
1867, 29de September, 28de November 1853, Vilhelmine Marie Magdalene Nielsen, i Kjøbenhavn - døbt i Trinitatis Kirke, Johan Nielsen [tømmermand] og Gjertrud Andersen
1867, 29de September, 1 December 1853, Sophie Magdalene Kirstine Kolte, Jacob Kolte [snedker]
1868, 19de April, 16de Mai 1853, Petrea Margrethe Bruun, Hans Peter Bruun [bagermester]
1868, 19de April, 12 Juli 1853, Anne Christine Bahr, Lars Nielsen Salomon Bahr [sadelmager]
1868, 19de April, 17 Juli 1853, Helga Marie Cathrine Cardel, i Aabenraa, Daniel Carl Cardel [seilmager] og Cathrine Margrethe Schmidt
1868, 19de April, 19 August 1853, Johanne Nicoline Knap, Peter Knap [kjøbmand]
1868, 19de April, 21 October 1853, Bertholine Kolte, Hans Kolte [vognmand]
1868, 19de April, 21 October 1853, Helga Jacobine Stelhoff, i Weile, Julius Stelhoff [privatlærer] og Jensine Christiane Hohøy
1868, 19de April, 22 October 1853, Anna Elisabeth Dreijer, Poul Rasmussen Dreijer [bager]
1868, 19de April, 4 November 1853, Anna Cathrine Ernst, Mads Christian Ernst [maler]
1868, 19de April, 18 November 1853, Grethe Storm, F. Ch. Storm [brændevinsbrænder]
1868, 19de April, 3 December 1853, Laura Kirstine Larsen, Lars Jensen Larsen [skipper]
1868, 19de April, 13 December 1853, Kirstine Vilhelmine Johansen, i Odense - døbt i St. Knuds Kirke, Christen Johansen [rugbrødbager] og Mette Cathrine Vilhelmine Pedersen
1868, 19de April, 1 Januar 1854, Charlotte Marie Sophie Kirstine Petersen, i Aabenraa, Jens Petersen [vertshusholder] og Charlotte Marie Dorthea Thomsen
1868, 19de April, 3 Marts 1854, Severine Hansine Thomsen, Hans Thomsen [vognmand]
1868, 19de April, 8 Marts 1854, Anne Cathrine Hansine Seebach, Hans Iversen Seebach [rebslager]
1868, 19de April, 18de April 1854, Marie Sophie Frederikke Børgesen, Morten Børgesen [karethmager]
1868, 19de April, 19de April 1854, Vilhelmine Frederikke Møller, Søren Christian Møller [skipper]
1868, 19de April, 22 April 1854, Marie Sophie Larsen, Line Jensen
1868, 19de April, 25de April 1854, Rasmine Andersen, Hans Andersen [tømmermand]
1868, 19de April, 28 April 1854, Martine Magdalene Seebach, Chr. Seebach [rebslagersvend]
1868, October, 5 Mai 1853, Johanne Elisabeth Marie Christiansen, i Flensborg, Johan Casper Christiansen [particulier] og Antonie Christine Elisabeth Schumacher
1868, October, 13de September 1853, Anne Margrethe Dreÿer, paa Agentofte - døbt i Jels, Søren Dreÿer [gaardeier] og Kirstine Nellemose
1868, October, 22 October 1853, Caroline Vilhelmine Wenzel, i Husby, Anthon Wenzel [garversvend] og Ane Elisabeth Justesen
1868, October, 7 December 1853, Eleonore Catharine Jørh, i Aabenraa, Andreas Christian Jørh [blikkenslager] og Knudine Vilhelmine Johansen
1868, October, 7 Mai 1854, Ane Andersen, Hans Andersen [muurmester]
1868, October, 18 Mai 1854, Marie Elisabeth Dreÿer, Mandall, Diderik Peter Dreÿer [skibsfører] og Jensine Dorothea Knudsen
1868, October, 20 Mai 1854, Petrovna Elisabeth Caroline Olsen, Niels Laurits Olsen [maler]
1868, October, 3 Juni 1854, Johanne Eleonore Hansen, Christiane Vilhelmine Knudsen
1868, October, 9 Juni 1854, Pouline Bothilde Carstens, Carl Carstens [glarmester], Thobine Thorup
1868, October, 16 Juni 1854, Maren Elise Theodore Olsen, Ole Olsen [skomager]
1868, October, 7 Juli 1854, Johanne Nielsen, i Kjerte, Niels Sørensen, Mette Kirstine Larsdatter
1868, October, 19 Juli 1854, Kirstine Storm, Niels Storm [skomager]
1868, October, 21 Juli 1854, Ane Marie Dorthea Petersen, Frederik Jørgen Petersen [vægter]
1868, October, 3 August 1854, Laurine Kirstine Jensen, Mads Christian Jensen [muursvend]
1868, October, 4 August 1854, Ane Johanne Andersen, Anders Andersen [dagleier]
1868, October, 30 August 1854, Adolphine Frederikke Iversen, Anders Frederik Iversen [smed]
1868, October, 7 September 1854, Johanne Christine Mathilde Halsøe, Frederik Nielsen Halsøe [slagter]
1868, October, 16 September 1854, Mette Cathrine Meyborg, Carl Rudolph Meyborg [bundtmager]
1868, October, 17 September 1854, Laurine Petrine Lund, Lars Peter Lund [snedker]
1868, October, 19 September 1854, Ane Kirstine Hansen, Christen Hansen [dagleier]
1868, October, 23 September 1854, Laura Kirstine Nielsine Thuesen, Frederiksværk, Hans Jensen Thuesen [toldassistent] og Nielsine Schmidt
1868, October, 27 September 1854, Andrea Petrine Petersen, Henrik Samuel Petersen [skrædersvend]
1868, October, 9 October 1854, Ida Vilhelmine Meÿer, Niels Nicolai Meyer [skomager]
1868, October, 2 November 1854, Julie Sophie Charlotte Metzsch, Søren Frederik Vilhelm Metzsch [blikkenslager]
1868, October, 20 November 1854, Emilie Sophie Cathrine Storm, Frederik Christian Storm [kjøbmand]
1869, 4 April, 26 August 1853, Mariane Marie Petersen, paa Christianslund - døbt i Bødstrup, H. C. Petersen [kunsthandler] og Constance Frederikke Lystrup
1869, 4 April, 13 Februar 1854, Charlotte Amalie Baumgarten, Carl Chr. Baumgarten [saddelmager]
1869, 4 April, 9 April 1854, Mette Marie Jansen, i Skanderborg - døbt i Damsholt, F. J. Jansen [toldforvalter, kammerassessor] og Wilhelmine Marie Pontoppidan
1869, 4 April, 16 Mai 1854, Laura Eline Hansen, i Odense - døbt i St. Knuds Kirke, Niels Hansen [kjøbmand] og Regine Sophie Lund
1869, 4 April, 8 November 1854, Karen Kirstine Hansen, Hans Mortensen [dagleier]
1869, 4 April, 28 November 1854, Sophie Emilie Kahs, i Haderslev, Kahs [steenhugger], Marie Grønkjær
1869, 4 April, 29 November 1854, Gjertrud Kirstine Larsen, Jørgen Larsen [tjenestekarl]
1869, 4 April, 2 Januar 1855, Karen Marie Nielsen, i Egerup - døbt i Gamtofte, Niels Pedersen og Ane Kirstine Andersen
1869, 4 April, 5 Januar 1855, Wilhelmine Frederikke Jepsen, Jeppe Jepsen [styrmand]
1869, 4 April, 24 Januar 1855, Laura Marie Nielsen, Hans Nielsen [felbereder]
1869, 4 April, 28 Januar 1855, Ane Kirstine Thuesen, Daniel Thuesen [skipper]
1869, 4 April, 4 Februar 1855, Ane Johanne Gormmine Jørgine Petersen, Anthon Petersen [skipper]
1869, 4 April, 15 Februar 1855, Laura Christine Petersen, i Odense - døbt i St. Knuds Kirke, H. C. Petersen [kunsthandler] og C. F. Lystrup
1869, 4 April, 11 Marts 1855, Pauline Jørgine Carstensen, Johannes Carstensen [dreier]
1869, 4 April, 11 Marts 1855, Ane Marie Sophie Andersen, Anders Larsen [dagleier]
1869, 4 April, 14 Marts 1855, Hedevig Petersen, J. J. G. Petersen [politibetjent]
1869, 4 April, 24 Marts 1855, Johanne Thuesen, Mads Peter Thuesen [sømand]
1869, 4 April, 27 Marts 1855, Helene Marie Didriksen, Lorentz Didriksen [naalemager]
1869, 4 April, 30 Marts 1855, Frederikke Larsen, Lars Hansen [steenhugger]
1869, 4 April, 5 April 1855, Karen Rasmussen, Rasmus Morthensen [tjenestekarl]
1869, 4 April, 25 April 1855, Meta Elisabeth Thomsen, Thomas Thomsen [skipper]
1869, 4 April, 3 Juni 1855, Ane Andreassen, Gjetrud Rasmusdatter
1869, October [Mikkelsdag], 20de Marts 1854, Marie Elisabeth Raffenberg, M. C. Raffenberg [farver], i Assens
1869, October [Mikkelsdag], 28 October 1854, Marie Sophie Helene Nielsen, i Tielstrup, Emil Ernst Nielsen [dyrlæge] og Helene Tiesen [født Matzen]
1869, October [Mikkelsdag], 12 Juli 1854, Hanne Christine Christensen, Johan Lange Christensen [muurmester], i Assens
1869, October [Mikkelsdag], 22 December 1854, Anna Elisabeth Cathrine Asmussen, Hans Jørgen Asmussen [bødker]
1869, October [Mikkelsdag], 11 Juni 1855, Emilie Marthe Cecilie Albeck, Vilh. August Albeck [farver]
1869, October [Mikkelsdag], 17 Juni 1855, Juliane Hansine Clausen, Peter Clausen [skipper]
1869, October [Mikkelsdag], 29de Juni 1855, Karen Marie Andersen, Anders Hansen [dagleier]
1869, October [Mikkelsdag], 12 Juli 1855, Elmine Marie Sørensen, Mads Sørensen [tømmermester]
1869, October [Mikkelsdag], 30 Juli 1855, Cathinka Christiane Pedersen, i Odense - døbt i St. Knuds Kirke, Hendrik Pedersen [former] og Henriette Petrine Schiøtt
1869, October [Mikkelsdag], 15 August 1855, Elise Aline Thygesen, Rasmus Hans Thygesen [krydstoldassistent]
1869, October [Mikkelsdag], 18 August 1855, Jensine Hansen, Hans Hansen [skipper]
1869, October [Mikkelsdag], 25 August 1855, Ane Jørgensen, Jørgen Petersen [dagleier]
1869, October [Mikkelsdag], 6 September 1855, Anna Margrethe Hansen, Jørgen Hansen [dagleier], i Assens
1869, October [Mikkelsdag], 16 September 1855, Petra Ane Dorthea Larsen, Lars Jensen Larsen [skipper]
1869, October [Mikkelsdag], 12 October 1855, Mette Kirstine Gormsen, Gorm Andersen [dagleier]
1869, October [Mikkelsdag], 27 October 1855, Anna Dorthea Jensen, H. Ch. J. Jensen [skræder]
1869, October [Mikkelsdag], 31 October 1855, Frederikke Marie Wolff, Iver Jessen Wolff [dagleier]
1869, October [Mikkelsdag], 5 November 1855, Caroline Pedersen, Lars Pedersen [dagleier]
1869, October [Mikkelsdag], 15 November 1855, Nielsine Andrea Nielsen, Jeppe Nielsen [sømand]
1869, October [Mikkelsdag], 21 November 1855, Rasmine Josephine Marie Christensen, Joseph Bræmer Christensen [væver]
1869, October [Mikkelsdag], 2 December 1855, Jensine Christine Christensen, Lauritz Christensen [gjørtlersvend]
1870, 24de April - Paaske, 26 Februar 1854, Christiane Benedicte Dreyer, Rasmus Kopp Dreyer [kjøbmand]
1870, 24de April - Paaske, 26 Februar 1854, Karen Vilhelmine Dreyer, Rasmus Kopp Dreyer [kjøbmand]
1870, 24de April - Paaske, 16 September 1854, Laura Hortense Tychsen, døbt i Hesselholm, Vilhelm Christian Elÿ Tychsen [postmester] og Annette Thomine Johanne Hansine Hansen
1870, 24de April - Paaske, 16 November 1854, Katharine Vilhelmine Marie Christiansen, Johan Casper Christiansen [partieutier] og Antonie Christine Elisabeth Schumacher
1870, 24de April - Paaske, 29 November 1855, Frederikke Emilie Sørensen, Morten Sørensen [tømmermester]
1870, 24de April - Paaske, 7 December 1855, Frederikke Henriette Helene Jensen Jørgensen, Jørgen Jensen [skipper] og Marie Magdalene Schiffmann
1870, 24de April - Paaske, 13 December 1855, Cathrine Knudsen, Hans Knudsen [dagleier]
1870, 24de April - Paaske, 6 Januar 1856, Ane Sophie Marie Magdalene Resting, døbt i Haderslev, Johan Severin Resting [kjøbmand] og Ane Marie Nissen Roos
1870, 24de April - Paaske, 23 Januar 1856, Anne Johanne Meyer, Jakob Meyer [blegmand]
1870, 24de April - Paaske, 26 Januar 1856, Marie Jensine Nielsen, Johan Nielsen [skibstømrer]
1870, 24de April - Paaske, 17 Februar 1856, Mathilde Kirstine Kludt, døbt i Haderslev, Johan Joachim Theodor Kludt [smedesvend] og Mette Kirstine Engelbrecht
1870, 24de April - Paaske, 28 Februar 1856, Karen Gormsen, Rasmus Gormsen [skibstømrer]
1870, 24de April - Paaske, 4 Marts 1856, Ane Kirstine Petersen, Hans Petersen [dagleier]
1870, 24de April - Paaske, 7 Marts 1856, Anna Elisabeth Fuchs, Christoffer H. B. Fuchs [snedkersvend]
1870, 24de April - Paaske, 19 Marts 1856, Christiane Jørgensen, Peder Jørgensen [dagleier]
1870, 24de April - Paaske, 24 Marts 1856, Kirstine Mathilde Johanne Petersen, døbt i Aabenraa, Jens Petersen [sømand] og Charlotte Marie Dorothea Thomsen
1870, 24de April - Paaske, 29 Marts 1856, Abelone Christine Jensen, Ane Jørgensen
1870, 24de April - Paaske, 10 April 1856, Marie Cathrine Madsen, Christen Madsen [skibstømrer]
1870, 24de April - Paaske, 16 April 1856, Petrine Nielsine Mariane Rasmussen, Jørgen Rasmussen [malersvend]
1870, 24de April - Paaske, 23 April 1856, Andrea Kirstine Andersen, Hans Andersen [skibstømrer]
1870, 24de April - Paaske, 25 Mai 1856, Rebekka Birgitte Seebach, Rasmus Seebach [rebslager]
1870, 2den October, 25 October 1854, Jacobine Johanne Christiane Maren Fischer, i Haderslev, Henrik Fischer [skibscapitain] og Sophie Schytte
1870, 2den October, 18de Januar 1856, Sophie Fischer, i Haderslev, Henrik Fischer [skibscapitain] og Sophie Schytte
1870, 2den October, 18de Januar 1856, Marie Fischer, i Haderslev, Henrik Fischer [skibscapitain] og Sophie Schytte
1870, 2den October, 24 Marts 1856, Hansine Larsen, Nicoline Jensen
1870, 2den October, 13de Juni 1856, Caroline Christensen, Christen Sørensen [skibstømmermand]
1870, 2den October, 13de Juni 1856, Henrikke Christensen, Christen Sørensen [skibstømmermand]
1870, 2den October, 13de Juni 1856, Emilie Mathilde Olsen, Ole Olsen [skomager]
1870, 2den October, 21 Juni 1856, Camilla Christine Johansen, i Odense - døbt i St. Knuds Kirke, Christen Johansen [rugbrødbager] og Mette Cathrine Vilhelmine Pedersen
1870, 2den October, 22 Juni 1856, Nicoline Mette Christine Larsen, Jens Larsen [sadelmager]
1870, 2den October, 23de Juni 1856, Karen Mine Frederikke Jakobsen, Charlottte Amalie Jakobsen
1870, 2den October, 5 Juli 1856, Thora Johansen, Carl Frederik Johansen [mursvend]
1870, 2den October, 8 Juli 1856, Hansmine Christophine Lorentsen, Knud Frederik Lorentsen [skræder]
1870, 2den October, 16 Juli 1856, Birthe Cathrine Andersen, Hans Andersen [tømmermester]
1870, 2den October, 22 Juli 1856, Maren Marie Christiane Larsen, Ole Larsen [dagleier]
1870, 2den October, 27de August 1856, Anna Elisabeth Lund, Iver Peter Lund [snedkersvend]
1870, 2den October, 27de August 1856, Emilie Helene Petersen, døbt i Rørup, Jens Bonne Petersen [blikkenslager] og Karen Margrethe Rasmussen
1870, 2den October, 8 September 1856, Jacobine Caroline Schmidt, Carl Ferdinand Schmidt [barbeer]
1870, 2den October, 22 September 1856, Caroline Hansine Larsen, Hans Jørgen Larsen [avlsmand]
1870, 2den October, 5 October 1856, Anna Jensine Kolte, Jakob Larsen Kolte [snedker]
1870, 2den October, 8 October 1856, Vilhelmine Marie Rasmussen, Jørgen Rasmussen [garversvend]
1870, 2den October, 8 October 1856, Frederikke Lovise Lund, Carl Emil Lund [kurvemager]
1870, 2den October, 10 October 1856, Perline Emilie Johnsen, Erik Johnsen [smedemester]
1870, 2den October, 23 November 1856, Nielsine Johansen, Johan Frederik Johansen [brændevinsbrænder]
1871, 16de April - Paaske, 24de April 1856, Claudine Eriksen, H. S. Eriksen [kjøbmand]
1871, 16de April - Paaske, 12 November 1856, Karen Olivia Bonnesen, H. N. Bonnesen [skibsfører]
1871, 16de April - Paaske, 16 November 1856, Vilhelmine Cathrine Jacobsen, F. W. Jacobsen [skipper]
1871, 16de April - Paaske, 22 November 1856, Hansine Camilla Iversen, A. F. Iversen [smed]
1871, 16de April - Paaske, 5 Januar 1857, Christiane Andersen, Anders Andersen [dagleier]
1871, 16de April - Paaske, 11 Januar 1857, Grethe Hansen, Hans Hansen Jørgensen [dagleier]
1871, 16de April - Paaske, 25 Januar 1857, Anna Sophie Laura Christiansen, Christian Pedersen [dagleier]
1871, 16de April - Paaske, 3 Februar 1857, Marie Jacobine Kirstine Rasmussen, Lauritz Rasmussen [skibstømrer]
1871, 16de April - Paaske, 6 Februar 1857, Mary Frederikke Halsøe, F. N. Halsøe [slagter]
1871, 16de April - Paaske, 27 Februar 1857, Cathrine Magdalene Knudsen, Fr. Knudsen [snedker]
1871, 16de April - Paaske, 4 Marts 1857, Anne Cathrine Clausen, Peder Clausen [skipper]
1871, 16de April - Paaske, 12 Marts 1857, Anna Frederikke Vilhelmine Lucas, J. F. V. Lucas [blikkenslager]
1871, 16de April - Paaske, 12 Marts 1857, Ane Marie Eriksen, Erik Larsen [dagleier]
1871, 16de April - Paaske, 14 Marts 1857, Ane Marie Kirstine Ørsted, Calus Ørsted [sømand]
1871, 16de April - Paaske, 1 April 1857, Hanne Marie Jørgensen, Nihs Christian Jørgensen [smaakjører]
1871, 16de April - Paaske, 7 April 1857, Alvine Jørgine Marie Jensen Jørgensen, døbt i Brunsbüttel, Jürgen Jensen [krydstoldbetjent] og Mara Magdalene Schiffmann
1871, 16de April - Paaske, 15de April 1857, Karen Kirstine Petersen, Peder Hansen [dagleier]
1871, 16de April - Paaske, 23 April 1857, Ida Nielsen, H. Nielsen [felbereder]
1871, 16de April - Paaske, 8 Mai 1857, Laura Elfride Christine Christophersen, døbt i Rudkjøbing, Hans Christophersen [skibsbygger] og Petra Oline Schmidt
1871, Mikkelsdag - 1ste october, 1 Februar 1856, Marie Henriette Blom, døbt i St. Knuds Kirke i Odense, Victor Edvard Blom [practiserende læge] og Marie Blom
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 20 Marts 1857, Christiane Christensen, døbt i Horsens, Peter Christensen [tømmermester] og Ane Sophie Nielsen
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 27 April 1857, Lovise Emilie Nielsen, Emil Ernst Nielsen [dyrlæge]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 17 Mai 1857, Anna Sophie Helene Kropp, Julius R. Kropp [snedker]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 19 Mai 1857, Hansine Karenmine Frederikke Justesen, Niels Justesen [vognmand]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 3 Juni 1857, Anne Cathrine Ernst, Claus Jacob Ernst [bager]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 3 Juni 1857, Maren Cathrine Frederiksen, Peter Frederiksen [dagleier]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 17 Juni 1857, Maire Josephine Alleverti, Jac. An. Alleverti [skrædder]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 21 Juni 1857, Anna Jacoba Marcussen, Peter Marcussen [skrædder]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 19 Juli 1857, Frederikke Christine Jørgensen, R. C. Jørgensen [færgeskipper]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 21 Juli 1857, Ane Margrethe Christensen, døbt i Kjerte, Ch. Hansen [huusmand] og Karen Rasmussen
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 22 Juli 1857, Ane Marie Hansen [tvilling], H. Ch. Hansen [gartner]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 22 Juli 1857, Lovise Dorthea Hansen [tvilling], H. Ch. Hansen [gartner]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 1 August 1857, Julie Abelone Marie Andersen, Jens Chr. Andersen [kjøbmand]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 19 August 1857, Anne Cathrine Nielsen, i Lundbækhuus - døbt i Gamtofte, Niels Nielsen [snedker] og Karen Jensdatter
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 27 August 1857, Johanne Marie Cathrine Wildner, J. F. Wildner [skorsteensfeier]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 30 August 1857, Johanne Cecilie Andreasen, Andreas Jørgensen [murer]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 3 September 1857, Anne Cathrine Jørgensen, Jørgen Jørgensen [skipper]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 10 September 1857, Marie Jensen, Chr. Jensen [dagleier]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 12 September 1857, Ane Cathrine Petersen, Petrine Hansen
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 1 October 1857, Petrine Annania Andersen, Ch. S. Andersen [smed]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 18 October 1857, Marie Cathrine Jensen, H. C. F. Jensen [skrædder]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 10 November 1857, Ane Marie Clausen, Claus Knudsen [dagleier]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 15 November1857, Ane Johanne Larsen, Lars Hansen [steenhugger]
1871, Mikkelsdag - 1ste October, 4 December 1857, Karen Marie Henriksen, Henrik Larsen [dagleier]
1872, Paaske - 7de April, 10de Marts 1856, Helene Jansen, i Skanderborg, F. J. Jansen [toldforvalter] og V. M. Pontoppidan
1872, Paaske - 7de April, 30te April 1857, Christine Eleonore Trolle, i Vejle, J. D. B. Trolle [kjøbmand] og Cathr. S. Thuesen
1872, Paaske - 7de April, 28de November 1857, Rasmine Christine Jacobsen, i Ubberud, Hans Jacobsen [huusmand] og Ane Marie Hansen
1872, Paaske - 7de April, 19de December 1857, Laurine Kirstine Bastrup, Hans Christian Bastrup [murer]
1872, Paaske - 7de April, 20de December 1857, Vilhelmine Nielsine Andersen, Jens Andersen [skibstømrer]
1872, Paaske - 7de April, 20de December 1857, Johanne Cathrine Henriksen, Mads Henriksen [drejer]
1872, Paaske - 7de April, 1ste Januar 1858, Petrine Margrethe Steffensen, Jens Steffensen [daglejer]
1872, Paaske - 7de April, 12te Januar 1858, Anne Cathrine Hansine Rasmussen, Rasmus Rasmussen [tømrer]
1872, Paaske - 7de April, 22de Januar 1858, Anne Johanne Larsine Eriksen, Erik Larsen [skibstømrer]
1872, Paaske - 7de April, 10de Februar 1858, Johanne Clausine Andersen, Niels Jacob Andersen [klejnsmed]
1872, Paaske - 7de April, 21de Februar 1858, Alma Caroline Jørgensen, Jørgen Christian Jørgensen [skræder]
1872, Paaske - 7de April, 27de Februar 1858, Frederikke Lovise Lund, Iver Peter Lund [snedker]
1872, Paaske - 7de April, 16de Marts 1858, Jessine Else Volff, Iver Jessen Volff [daglejer]
1872, Paaske - 7de April, 23de April 1858, Anne Kirstine Christensen, Anders Christensen [snedker]
1872, Paaske - 7de April, 29de April 1858, Anne Cathrine Christensen, i Hjerrup - døbt i Kjerte, Mette Kirstine Larsen og Christian Christensen [ungkarl]
1872, Paaske - 7de April, 1ste Maj 1858, Emma Frederikke Pedersen, døbt i St. Knuds Kirke i Odense, Henrik Pedersen [former] og H. P. F. Schjøettz
1872, Paaske - 7de April, 12te Maj 1858, Juliane Andersen, Anders Hansen [daglejer]
1872, Paaske - 7de April, 17de Juli 1858, Gjertrud Marie Andreassen, døbt i Kjerte, Andreas Christian Eriksen [husmand] og Marie Kirstine Madsen
1872, Mikkelsdag - 29de September, 4de Februar 1857, Anne Cathrine Clausen, i Harrendrup, Claus Mortensen [gaardmand] og Marie Christensdatter
1872, Mikkelsdag - 29de September, 4de Marts 1857, Sara Petrea Knap, Peter Knap [kjøbmand]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 21de Maj 1858, Mathilde Christine Høffner, Carl Emil Høffner [farver]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 27de Maj 1858, Catharine Elise Christiane Vagner, Johan Vagner [skomager]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 3die Juni 1858, Oline Jensine Larsen, Peder Larsen [rugbrødbager]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 25de Juni 1858, Jacobine Annine Cathrine Jacobsen, Zacharias Henrik Jacobsen [sømand]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 25de Juni 1858, Anne Kirstine Jørgensen, Jørgen Larsen [daglejer]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 5te Juli 1858, Emma Caroline Jacobsen, Amalie Charlotte Jacobsen
1872, Mikkelsdag - 29de September, 9de Juli 1858, Petra Hansine Mathilde Simonsen, Christian Simonsen [væver]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 20de Juli 1858, Johanne Dorothea Hansen, Lars Hansen [daglejer]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 14de August 1858, Marie Jensen, Casper Jensen [skibstømrer]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 16de September 1858, Anna Elisabeth Iversen, A. F. Iversen [smed]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 18de September 1858, Jacobine Margrethe Beirholm, Hans Adolph Beirholm [rebslager]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 12te October 1858, Anne Margrethe Sophie Nissen, Anders Nissen [sømand]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 22 October 1858, Nielsine Berteline Marie Ane Johanne Jørgensen, Hans Peter Jørgensen [snedker]
1872, Mikkelsdag - 29de September, 9de November 1858, Anne Sophie Kludt, i Haderslev, Theodor Kludt [snedkersvend] og Christine Hansen
1872, Mikkelsdag - 29de September, 21de November 1858, Nielsine Andersen, Anne Cathrine Nielsen
1872, Mikkelsdag - 29de September, 8de December 1858, Hansine Caroline Dorthea Clausen, Hans Clausen [krydsbetjent]
1873, Paaske - 20de April, 7de Juli 1857, Andrea Frederikke Charlotte Steenberg, i Viby, Vilhelm Abinus Steenberg [premierlieutnant] og Frederikke Lovise Charlotte Friis
1873, Paaske - 20de April, 11te December 1857, Emma Andersen, F. V. Andersen [kjøbmand]
1873, Paaske - 20de April, 21de Maj 1858, Petra Marie Trolle, i Vejle, Jørgen Daniel Bang Trolle [kjøbmand] og Cathrine Sophie Thuesen
1873, Paaske - 20de April, 18de September 1858, Mette Cathrine Møller, S. C. Møller [skipper]
1873, Paaske - 20de April, 17de December 1858, Madsine Dorthe Kolte, H. M. Kolte [vognmand]
1873, Paaske - 20de April, 24de Januar 1859, Christiane Margrethe Dreyer, D. P. Dreyer [kjøbmand]
1873, Paaske - 20de April, 27de Januar 1859, Anne Margrethe Frederikke Johansen, C. F. Johansen [mursvend]
1873, Paaske - 20de April, 4de Februar 1859, Jensine Olsen, R. P. Olsen [vognmand]
1873, Paaske - 20de April, 7de Februar 1859, Anna Elisabeth Beirholm, A. Beirholm [feldbereder]
1873, Paaske - 20de April, 15de Februar 1859, Mette Kirstine Larsen, Lars Nielsen [daglejer]
1873, Paaske - 20de April, 10de Marts 1859, Marie Eriksen, H. S. Eriksen [kjøbmand]
1873, Paaske - 20de April, 17de Marts 1859, Dorthea Vildner, J. F. Vildner [skorstensfejer]
1873, Paaske - 20de April, 2den April 1859, Anna Dorthea Caroline Meyer, N. N. Meyer [skomager]
1873, Paaske - 20de April, 18de April 1859, Bodil Cathrine Dreyer, P. R. Dreyer [bager]
1873, Paaske - 20de April, 28de Maj 1859, Hansine Nielsen, Nordby i Kjærum - døbt i Kjærum, Niels Jeppesen [husmand], Assens Landsogn
1873, Mikkelsdag - 5te October, 17de September 1858, Marie Elisabeth Storm, H. C. Storm [farver]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 24de September 1858, Marie Hansine Larsen, F. Larsen [musicus]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 1ste November 1859, Christiane Gormsen, G. P. Gormsen [væver]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 26de December 1858, Bertha Hansine Petrine Børgesen, M. Børgesen [hjulmand]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 7de Januar 1859, Dorthea Rasmine Frederikke Schmit, O. F. Schmit [kjøbmand]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 1ste Maj 1859, Karen Dorthea Andersen, H. Andersen [murmester]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 18de Maj 1859, Sophie Frederikke Christensen, i Aarhus, Ane Margrethe Lucasdatter og Niels Johan Christensen [mursvend]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 22de Maj 1859, Karen Hansen, Hans Madsen [gaardmand] og Ane Kirstine Hansen
1873, Mikkelsdag - 5te October, 3die Juni 1859, Maren Eleonore Claudia Andersen, L. P. Andersen [maler]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 4de Juni 1859, Oline Marie Larsen, Lars Jensen [murer]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 6te Juni 1859, Adelaide Cathrine Rasmussen, i Kjøbenhavn - døbt i Trinitatis, Poul Rasmussen [malersvend] og Karen Deleuran
1873, Mikkelsdag - 5te October, 13de Juni 1859, Diderikke Rasmussen, i Vorbasse, Ane Margrethe Rasmussen
1873, Mikkelsdag - 5te October, 23de Juni 1859, Vilhelmine Cathrine Nielsen [tvilling], Hans Nielsen [feldberedermester]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 23de Juni 1859, Hansine Jacobine Marie Nielsen [tvilling], Hans Nielsen [feldberedermester]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 13de Juli 1859, Caroline Andrea Christensen, R. Christensen [smedesvend]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 14de August 1859, Hansine Eriksen, Erik Larsen [arbejdsmand]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 20de Augsut 1859, Ellen Marie Kirstine Jacobsen, Hans Jacobsen [tømmermand]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 30te August 1859, Anne Cathrine Gormsen, H. C. H. M. Gormsen [snedkersvend]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 4de September 1859, Juliane Mortensen, Morten Hansen [daglejer], i Møllerhus
1873, Mikkelsdag - 5te October, 16de September 1859, Marie Jacobine Frederikke Kropp, J. R. Kropp [snedkermester]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 25de September 1859, Kirsten Rasmussen, i Kjærum, Maren Marie Pedersen og Rasmus Rasmussen [ungkarl]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 25de September 1859, Dorthea Birgitte Østerbye, Clem. A. Østerbye [bager]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 7de October 1859, Jørgine Vilhelmine Jørgensen, J. C. Jørgensen [skræddermester]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 7de October 1859, Ane Marie Jensine Frederiksen, Peder Frederiksen [daglejer]
1873, Mikkelsdag - 5te October, 20de October 1859, Ane Dorthea Jensen, i Vonsbek, Hans Jensen [husmand] og Ane Cathrine Hansen
1874, Paaske - 12te April, 4de Februar 1859, Laurine Kirstine Jensen, Hans Jensen [kjøbmand]
1874, Paaske - 12te April, 1ste Juli 1859, Julie Olsen, Ole Olsen [skomager]
1874, Paaske - 12te April, 22de October 1859, Eline Johanne Frederikke Hansen, Christian Jacob Hansen [sejlmager]
1874, Paaske - 12te April, 14de November 1859, Caroline Marie Andersen, Rasmus Andersen [arbejdsmand]
1874, Paaske - 12te April, 17de November 1859, Hansine Andrea Ernst, Christian Jacob Ernst [bager]
1874, Paaske - 12te April, 2den December 1859, Rasmine Meta Nielsen, Christopher Theodor Nielsen [tobakspinder]
1874, Paaske - 12te April, 21de December 1859, Juliane Christine Carstensen, Johannes Carstensen [drejer]
1874, Paaske - 12te April, 22de December 1859, Ane Johanne Rasmussen, Rasmus Mortensen [daglejer]
1874, Paaske - 12te April, 27de December 1859, Mariane Petrea Caroline Storm, Jens Storm [avlsmand]
1874, Paaske - 12te April, 31de December1859, Mariane Pedersen, Lars Pedersen [daglejer]
1874, Paaske - 12te April, 6te Januar 1860, Theodora Cathrine Veirup, Mathias Theodor Veirup [væver]
1874, Paaske - 12te April, 9de Januar 1860, Ungeborg Helene Fentz, Nicolai Christian Fentz [guldsmed]
1874, Paaske - 12te April, 10de Januar 1860, Sophie Knudsen, Marie Pedersen
1874, Paaske - 12te April, 18de Januar 1860, Maren Nicoline Gormsen, Rasmus Mathias Gormsen [væver]
1874, Paaske - 12te April, 23de Januar 1860, Marie Cathrine Pedersen, Jens Pedersen [daglejer]
1874, Paaske - 12te April, 24de Januar 1860, Eline Cathrine Andersen, Christen Sørensen Andersen [smed]
1874, Paaske - 12te April, 31te Januar 1860, Dorthea Kirstine Madsen, se Kjærum Sogn, Hans Madsen [væver], Assens Mark
1874, Paaske - 12te April, 8de Februar 1860, Karen Kirstine Emilie Fuchs, Christoph Heinrich Fuchs [snedkersvend]
1874, Paaske - 12te April, 11te Februar 1860, Frederikke Vilhelmine Hansine Christensen, Jacob Christensen [daglejer]
1874, Paaske - 12te April, 1ste Marts 1860, Caroline Cathrine Gormsen, Jørgen Jensen Gormsen [skomager]
1874, Paaske - 12te April, 2den April 1860, Sophie Medea Lau, Claus Frederik Ludvig Lau [slagter]
1874, Paaske - 12te April, 4de April 1860, Augusta Vilhelmine Elisabeth Hartmann, Frants Frederik Hartmann [drejer]
1874, Paaske - 12te April, 16de April 1860, Georgine Frederikke Cathrine Halsøe, Frederik Nielsen Halsøe [slagter]
1874, Paaske - 12te April, 18de April 1860, Marie Frederikke Vagner, Johan Vagner [skomager]
1874, Paaske - 12te April, 20de April 1860, Maren Jensen, døbt i Bovense, Ane Cathrine Jensen og Hans Johansen [væver]
1874, Paaske - 12te April, 25de April 1860, Marie Kirstine Møller, H. F. N. Møller [rebslager]
1874, Paaske - 12te April, 1ste Maj 1860, Albrechtine Johanne Sophie Brandt, Jens Madsen Brandt [kjøbmand]
1874, Paaske - 12te April, 2den Maj 1860, Karen Dorthea Nielsen, i Lundbækhus - døbt i Gamtofte, Niels Nielsen [snedker] og Karen Jensdatter
1874, Paaske - 12te April, 3die Maj 1860, Ane Christiansen, Christian Jørgensen [træskomand], Melby i Assens Landsogn
1874, Mikkelsdag - 4de October, 7de Maj 1859, Jacobe Christine Cathrine Steenberg, i Viby, Vilhelm Albinus Steenberg [premierlieutenant] og Frederikke L. Ch. Friis
1874, Mikkelsdag - 4de October, 14de November 1859, Jensine Rasmine Asmussen, Hans Jørgen Asmussen [bødker]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 7de December 1859, Sophie Magdalene Andersen, F. V. Andersen [kjøbmand]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 12te Maj 1860, Rasmine Vibekke Margrethe Nielsen, Carl Julius Nielsen [kobbersmed]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 18de Maj 1860, Oline Cathrine Nitsche, J. G. Nitsche [uldspinder]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 16de Juli 1860, Ulrikke Mariane Østerbye, J. J. Østerbye [conditor]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 20de Juli 1860, Sophie Henriette Eriksen, i Faaborg, Christian Eriksen [slagter] og Engelke Caroline Madsen
1874, Mikkelsdag - 4de October, 9de September 1860, Laura Elisabeth Sørensen, Mads Sørensen [tømmermester]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 25de October 1860, Johanne Kirstine Sørensen, Peter Sørensen [murer]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 29de October 1860, Johanne Rasmussen, Laurits Rasmussen [skibstømrer]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 10de November 1860, Kirstine Hansine Thomsen, Thomas Thomsen [skibsfører]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 11te November 1860, Hanne Lund, Niels Lund [kjøbmand]
1874, Mikkelsdag - 4de October, 19de November 1860, Anne Kirstine Margrethe Christensen, Laurits Christensen [gjørtlersvend]
1875, Paaske - 4de April, 5te September 1859, Antonie Christine Elisabeth Marie Christiansen, døbt i Flensborg, Johan Casper Christiansen [particulier, ridder af Dannebrog] og A. C. L. Schumacher
1875, Paaske - 4de April, 7de August 1860, Alvilda Christiane Høffner, C. E. Høffner [farver]
1875, Paaske - 4de April, 29de October 1860, Sophie Magdalene Risting, H. Risting [skibsfører]
1875, Paaske - 4de April, 1ste November 1860, Marie Jørgensen, Eskild Jørgensen [arbejdsmand] og Cathrine M. L. Hjort
1875, Paaske - 4de April, 24de November 1860, Hannne Jensen, Casper Jensen [skibstømrer]
1875, Paaske - 4de April, 11te December 1860, Anne Cathrine Jensen, Hans Jensen [daglejer]
1875, Paaske - 4de April, 20de December 1860, Anne Johanne Sophie Volff, Iver Jessen Volff [daglejer]
1875, Paaske - 4de April, 7de Januar 1861, Elise Charlotte Henriette Heiden, N. C. Heiden [vejbetjent]
1875, Paaske - 4de April, 21de Januar 1861, Anne Kirstine Rasmussen, Ellemosehave i Orte Sogn, Rasmus Pedersen [husmand] og Christiane Jeppesdatter
1875, Paaske - 4de April, 22de Januar 1861, Marie Kirstine Hansen, Ane Kirstine Hansen
1875, Paaske - 4de April, 29de Januar 1861, Madsine Knudine Madsen, Christian Madsen [skibstømrer]
1875, Paaske - 4de April, 30te Januar 1861, Julie Hermine Meier, Jacob Johan Meier [blegmand]
1875, Paaske - 4de April, 7de Februar 1861, Maren Kirstine Jessen, Peter Lorents Jessen [tømmermester]
1875, Paaske - 4de April, 17de Februar 1861, Caroline Frederikke Vildner, J. F. Vildner [skorstensfejer]
1875, Paaske - 4de April, 19de Februar 1861, Gjertrud Cathrine Nielsen, Christian Nielsen [daglejer]
1875, Paaske - 4de April, 3die Marts 1861, Karen Nielsen, Niels Christian Nielsen [daglejer]
1875, Paaske - 4de April, 21de Marts 1861, Larsine Christiansen, Christian Pedersen [daglejer]
1875, Paaske - 4de April, 8de April 1861, Petra Andrea Thuesen, Theodor Thuesen [skipper]
1875, Paaske - 4de April, 22de April 1861, Maren Dorthea Christiansen, døbt i Kjerte, Christian Hansen [husmand] og Maren Rasmussen
1875, Paaske - 4de April, 22de April 1861, Sophie Dorthea Magdalene Cardell, D. C. Cardell [sejlmager]
1875, Paaske - 4de April, 12te Maj 1861, Johanne Johansen, Johan Jørgensen [daglejer]
1875, Paaske - 4de April, 22de Juni 1861, Maren Christine Nielsen, Isak Nielsen [daglejer]
1875, Mikkelsdag - 3die October, 9de August 1859, Elisabeth Blom, døbt i St. Knuds Kirke i Odense, Victor Edvard Blom [læge] og Marie Blom
1875, Mikkelsdag - 3die October, 4de Januar 1861, Hansine Lovise Hansen, døbt i Helliggejst Kirke i Kjøbenhavn, Hans Peter Hansen [bundtmager] og Hansine Christiane Vilhelmine Stredt
1875, Mikkelsdag - 3die October, 27de Februar 1861, Gusta Marie Petersen, døbt i St. Knuds Kirke i Odense, Hendrik Petersen [former] og Henriette Frederikke Schiødt
1875, Mikkelsdag - 3die October, 7de Maj 1861, Marie Cecilie Jepbine Hansen, Johan Georg Hansen [møller], i Strandmøllen
1875, Mikkelsdag - 3die October, 18de Maj 1861, Marie Benedicte Carstensen, Peter Carstensen [maler], Assens
1875, Mikkelsdag - 3die October, 25de Maj 1861, Ane Jensine Johansen, døbt i Haarby, Maren Kirstine Johansen
1875, Mikkelsdag - 3die October, 14de Juni 1861, Lovise Emma Ottilie Gleerup, døbt i Frue Kirke i Haderslev, Niels Gerog Gleerup [boghandler] og Marie Lovise Margrethe Møslein
1875, Mikkelsdag - 3die October, 21de Juni 1861, Marie Elisabeth Lausen, Anders Jensen Lausen [sømand], af Assens
1875, Mikkelsdag - 3die October, 8de Juli 1861, Ane Marie Rasmussen, se Kjærum Sogn, Rasmus Larsen [væver], Assens Landsogn
1875, Mikkelsdag - 3die October, 13de Juli 1861, Martha Lovise Christensen, Rasmus Christensen [smed], Assens
1875, Mikkelsdag - 3die October, 27de Juli 1861, Petrine Christiane Andreassen, Andreas Jørgensen [murer], Assens
1875, Mikkelsdag - 3die October, 8de August 1861, Lovise Frederikke Hempel, Christian Hempel [landmaaler], Assens
1875, Mikkelsdag - 3die October, 10de August 1861, Lydia Hansine Bonnesen, Hans Nicolai Bonnesen [skipper], Assens
1875, Mikkelsdag - 3die October, 13de September 1861, Caroline Margrethe Cathrine Olsen, Niels Laurits Olsen [maler], Assens
1875, Mikkelsdag - 3die October, 21de September 1861, Hansine Caroline Andersen, Hans Carl Andersen [bomuldsvæver]
1875, Mikkelsdag - 3die October, 14de October 1861, Hermanline Marie Henriksen, Henrik Larsen [daglejer], af Assens
1875, Mikkelsdag - 3die October, 21de November 1861, Nielsine Cathrine Nielsen, Christoffer Theodor Nielsen [tobakspinder], Assens
1876, Paaske - 23de April, 15de December 1859, Helga Noll, døbt i Glückstadt, Johan Christian Hendrik Noll [toldkontrolleur] og Vilhelmine Johansen
1876, Paaske - 23de April, 18de Juli 1860, Agnes Mariane Susanne Lawætz, døbt i Hørup, Daniel Theodor Lawætz [praktiserende læge] og Elise Marie Grarup, i Dalsgaard
1876, Paaske - 23de April, 22de Februar 1861, Marie Caroline Henriette Frisch, Christian Frisch [boghandler]
1876, Paaske - 23de April, 26de October 1861, Cathrine Kirstine Anthon, Niels Anthon [skipper]
1876, Paaske - 23de April, 8de November 1861, Petra Mathine Dreÿer, Poul Rasmussen Dreÿer [bager]
1876, Paaske - 23de April, 6te December 1861, Anne Dorthea Sørensen, Niels Sørensen [smaakjører]
1876, Paaske - 23de April, 14de December 1861, Anne Marie Gormsen, Rasmus Gormsen [væver]
1876, Paaske - 23de April, 30te December 1861, Albertine Rasmine Kirstine Knapp, døbt i Faareveile, Balthasar Knapp [smed] og Marie Rasmussen
1876, Paaske - 23de April, 31te December 1861, Marie Christiane Elisabeth Jensen, Hans Christian Frederik Jensen [skrædder]
1876, Paaske - 23de April, 7de Januar 1862, Rasmine Caroline Kistrup, Carl Trumpp Kistrup [brændevinsbrænder]
1876, Paaske - 23de April, 9de Januar 1862, Caroline Hansine Hansen, døbt i Gamtofte, Niels Hansen [snedker] og Rasmine Nielsdatter
1876, Paaske - 23de April, 17de Januar 1862, Lise Mortensen, Rasmus Mortensen [slagtersvend]
1876, Paaske - 23de April, 3die Februar 1862, Christiane Vilhelmine Resting, Johan Severin Resting [instrumentmager]
1876, Paaske - 23de April, 4de Februar 1862, Marie Kirstine Pedersen, Peder Jensen [daglejer], Møllerhuse
1876, Paaske - 23de April, 14de Februar 1862, Dorthea Hansine Hedevig Jerløv, Christian Jerløv [rebslager]
1876, Paaske - 23de April, 28de Februar 1862, Larsine Jørgensen, Jørgen Olsen [daglejer]
1876, Paaske - 23de April, 5te Marts 1862, Salvine Elisabeth Jacobsen, Zacharias Jacobsen [sømand]
1876, Paaske - 23de April, 5te April 1862, Caroline Larsen, Anders Larsen [dagleier]
1876, Paaske - 23de April, 8de April 1862, Rosalie Sophie Marie Jørgensen, Jens Christian Jørgensen [invalid]
1876, Paaske - 23de April, 14de April 1862, Else Kirstine Clara Marie Jørgensen, Jørgen Pedersen [daglejer]
1876, Paaske - 23de April, 24de April 1862, Hanne Cathrine Jensen, Peter Hansen Mønster Jensen [farversvend]
1876, Paaske - 23de April, 27de April 1862, Elisa Cathrine Larsen, Hans Jørgen Larsen [avlsbruger]
1876, Paaske - 23de April, 30te April 1862, Anne Kirstine Jensen, Christen Jensen [daglejer]
1876, Paaske - 23de April, 3die Maj 1862, Karen Marie Larsen, Lars Nielsen [daglejer], Møllerhuse
1876, Paaske - 23de April, 15de Maj 1862, Marie Regine Nitsche, Gottfred Nitsche [uldspinder]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 11te April 1861, Mine Andrea Angelica Flora Schiøtt, Gotthard Phillip Schiøtt [kjøbmand]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 22de September 1861, Laura Mathilde Christiane Iversen, Anders Frederik Iversen [smed]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 11te Maj 1862, Rasmine Marie Henrichsen, Mads Henrichsen [drejer]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 22de Maj 1862, Anna Emilie Jørgensen, Jørgen Christian Jørgensen [skrædder]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 24de Maj 1862, Sophie Julie Christine Krop, Julius Rasmussen Krop [snedker]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 23de Juni 1862, Anne Marie Elise Caroline Stage, Niels Christian Stage [skomager]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 20de Juli 1862, Henriette Rasmussen, Jørgen Rasmussen [garversvend]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 25de Juli 1862, Lydia Johanne Jørgensen, Niss Christian Jørgensen [smaakjører]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 31te Juli 1862, Karen Margrethe Eriksen, Erik Larsen [daglejer]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 10de September 1862, Andrea Beierholm, Hans Adolph Beierholm [rebslager]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 12te September 1862, Rasmine Frederikke Rasmussen, Laurits Rasmussen [skibstømrer]
1876, Mikkelsdag - 1ste October, 29de December 1862, Anne Dorthea Thomsen, Lars Thomsen [sømand]