Køng, 1867-1892, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1867-1892, Køng sogn, Baag herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1887, 18 December, 23 December, Rasmus Jørgensen [arbeidsmand, gift], 58, i Gummerup, , , , ,
1888, 14 Januar, 21 Januar, Peder Nielsen [indsidder, gift], 73, i Gummerup, , , , ,
1888, 16 Januar, 20 Januar, Alexander Holmstrøm [fattiglem, enkemand], 79, paa Fattiggaarden, , , , ,
1888, 5 Marts, 12 Marts, Peder Andersen [gift, husmand], 73, i Kjøng, , , , ,
1888, 15 Marts, 24 Marts, Jørgen Jørgensen [aftægtshusmand, enkemand], 87, i Holte, , , , ,
1888, 9 April, 13 April, Rasmus Peder Dreyer, , i Glamsbjærg, , , , Jensine Caroline Dreyer [ugift],
1888, 15 Juni, 20 Juni, Anders Peter Johansen, 2, paa Glamsbjærg Mark, , , Hans Johansen [møllebygger], ,
1888, 16 Juni, 21 Juni, Niels Jørgen Larsen, , i Kjøng, , , Offer Larsen [husmand], ,
1888, 17 Juni, 22 Juni, Hans Larsen [gift, gaardmand], 62, i Holte, , , , ,
1888, 23 Juni, 29 Juni, Christen Madsen [gift, gaardmand], 70, i Gummerup, , , , ,
1888, 4 Juli, 10 Juli, Henning Pedersen [gift, gaardmand], 64, i Holte, , , , ,
1888, 9 August, 14 August, Jens Christian Jørgensen [forhenværende snedker, almisselem, enkemand], 73, paa Fattiggaarden i Glemsbjærg, , , , ,
1888, 16 August, 21 August, Anders Andersen [gift, husmand], 64, i Gummerup, , , , ,
1888, 3 September, 10 September, Søren Nielsen [almisselem, enkemand], 82, paa Fattiggaarden i Glamsbjærg, , , , ,
1888, 1 November, - [dato ikke indført], Valdemar Nielsen Rasmussen, , i Glamsbjærg, , , Peder Chr. Romer [tømrer], , i Flemløse
1888, 23 November, 29 November, Johan Christian Hansen [husmand og væver, gift], 52, i Kjøng, , , , ,
1889, 13 Januar, 19 Januar, Andreas Daniel Lichtenberg Madsen [elev], 17, paa Kjøng Højskole, , , Claudius Madsen [afskediget kaptain og redaktør], , i Middelfart
1889, 18 Februar, 24 Februar, Anne Rasmussens [barn - dødfødt dreng], , i Bodebjærg, , , , Anne Rasmussen [ugift],
1889, 4 Marts, 12 Marts, Carl Sofus Johansen, , i Glamsbjærg, , , Hans Johansen [møllebygger], ,
1889, 15 Marts, 20 Marts, Niels Rasmussen [almisselem, ugift], 77, paa Fattiggaarden, , , , ,
1889, 11 Mai, 18 Mai, Anders Gustav Larsen, 14, i Holte, , , Lars Andersen [snedker], ,
1889, 19 Mai, 25 Mai, Jeppe Nielsen, , Kjøng Sogns Fattiggaard paa Glamsbjærg Mark, , , , Karen Margrethe Nielsen [ugift],
1889, 11 Juni, 15 Juni, Anders Frederik Adamsen [lærling - hos skræder Andersen], 16, Søholm, , , Hans Chr. Adamsen [husmand], , Daale
1889, 30 Juni, 4 Juli, Peder Knudsen [husmand, gift], 72, i Kjøng, , , , ,
1889, 9 November, 14 November, Rasmus Rasmussen, 10, i Holte, , , Niels Rasmussen [gaardmand], ,
1889, 7 December, 13 December, Knud Christian Pedersen [malerlærling], 18, tilhuse hos moderen i Gummerup, , , , Anne Rasmussen,
1889, 23 December, 29 December, Niels Christian Andersen, , i Kjøng, , , , Severine Chr. Nielsen [ugift],
1889, 24 December, 30 December, Anders Rasmussen [almisselem, enkemand], 85, paa Fattiggaarden i Glamsbjærg, , , , ,
1890, 2 Januar, 8 Januar, Claus Johan Knudsen [aftægtshusmand, enkemand], 70, i Holte, , , , ,
1890, 2 Januar, 10 Januar, Osvald August Carl Christoffer Hansen [i pleie hos Chr. Rasmussen Gulfeldt], 4, i Gummerup, , , , Petrine Adamsen [afdød, ugift],
1890, 11 Januar, 17 Januar, Georg Alfred Hansen, , i Gummerup, , , Hans Hansen [drejer], ,
1890, 16 Januar, 23 Januar, Rasmus Jensen [aftægtshusmand, enkemand], 83, i Holte, , , , ,
1890, 22 Januar, 29 Januar, Hans Jørgensen [aftægtsmand, gift], 81, paa Høirup Mark, , , , ,
1890, 25 Januar, 28 Januar, Niels Nielsen, , paa Kjøng Mark, , , Rasmus Nielsen [arbeidsmand], ,
1890, 5 Februar, 12 Februar, Anders Abrahamsen [skrædder - tilhuse hos smed Thode], 74, i Kjøng, , , , ,
1890, 16 Februar, 22 Februar, Christian Robert Drud, , i Holte, , , Drud [skytte], ,
1890, 22 Februar, 1 Marts, Hans Hansen [tjenestekarl - hos sin pleiefader husmand Henrik Hansen], 23, i Gummerup, , , , ,
1890, 23 Februar, 1 Marts, Jens Hansen Greve [aftægtshusmand, gift], 78, paa Daale, , , , ,
1890, 26 Februar, 6 Marts, Jørgen Pedersen [lærer, ugift], 38, ved Glamsbjærg Skole, , , , ,
1890, 28 Februar, 7 Marts, Anders Christian Hansen, , Høirup Led, , , Niels Hansen [husmand], ,
1890, 17 Marts, 24 Marts, Niels Gerthsen [gaardmand, gift], 66, i Høirup, , , , ,
1890, 5 April, 10 April, Niels Christensen [indsidder, gift], 72, i Kjøng, , , , ,
1890, 5 Mai, 9 Mai, Niels Jesper Nielsen, 15, i Kjøng, , , Jesper Nielsen [indsidder], ,
1890, 19 Mai, 27 Mai, Anders Andersen [enkemand og aftægtsgaardmand - hos husmand Rasmus Jensen], 80, paa Kjøng Mark, , , , ,
1890, 2 Juni, 9 Juni, Hans Rasmussen [enkemand og aftægtsgaardmand], 86, paa Høirup Mark, , , , ,
1890, 19 Juni, 25 Juni, Rasmus Hansen [gift, husmand], 42, i Holte, , , , ,
1890, 26 Juli, 2 Juli, Lars Christensen [smed, gift], 64, i Glamsbjærg, , , , ,
1890, 29 Juni, 5 Juli, Rasmus Larsen, 14, paa Gummerup Mark, , , , Anne Marie Rasmussen [ugift],
1890, 29 August, 3 September, Johan Christian Clausen [aftægtsmand, enkemand], 81, i Skrinshave, , , , ,
1890, 24 September, 29 September, Mads Nielsen [husmand, gift], 49, i Gummerup, , , , ,
1890, 2 December, 9 December, Peder Hansen [gaardmand, gift], 57, i Gummerup, , , , ,
1890, 8 December, 12 December, Anne Kirstine Hansens [barn - dødfødt dreng], , i Kjøng, , , , Anne Kirstine Hansen [ugift],
1890, 22 December, 27 December, Hans Nielsen [husmand og klodsemager, gift], 63, i Kjøng, , , , ,
1891, 14 Februar, 23 Februar, Hans Nielsen [gaardmand, gift], 57, i Glamsbjærg, , , , ,
1891, 15 Februar, 21 Februar, Jesper Nielsen [indsidder, almisselem, gift], 65, i Kjøng, , , , ,
1891, 18 Marts, 24 Marts, Albert Reinhold Valdemar Storm, , i Kjøng, , , Storm [bager], ,
1891, 1 Mai, 8 Mai, Hans Nielsen [ugift, tømrer], 32, i Gummerup, , , , ,
1891, 4 Mai, 9 Mai, Hans Henrik Hansen, 15, i Filstrup - Haarby Sogn, , , Henrik Hansen [husmand], ,
1891, 24 Juli, 29 Juli, Carl Marius Andersen, , i Høirup, , , Rasmus Chr. Andersen [smed], ,
1891, 11 November, 16 November, Niels Christian Adamsen [husmand Hans Chr. Adamsens pleiesøn], 5, paa Kjøng Mark, , , , ,
1891, 17 November, 23 November, Johannes Emanuel Saul, , i Glamsbjærg Skole, , , Saul [lærer], ,
1891, 3 December, 10 December, Hans Christian Jørgensen [husmand og væver, enkemand], 75, i Gummerup, , , , ,
1891, 9 December, 16 December, Anders Larsen [aftægtshusmand, enkemand - opholdt sig hos gaardmand Henning Pedersens enke], 75, i Holte, , , , ,
1891, 23 December, 30 December, Hans Pedersen [gift, gaardmand], 69, paa Kjøng Mark, , , , ,
1892, 25 December 1891, 2 Januar, Jørgen Gustav Jensen Møller, 1, i Kjøng Mølle, , , Mads Jensen [møller], ,
1892, 27 December 1891, 2 Januar, Niels Jørgensen [gift, aftægtshusmand], 68, i Alenbæk, , , , ,
1892, 5 Januar, 12 Januar, Johan Jørgen Johansen [murer, enkemand], 67, i Holte, , , , ,
1887, 8 December, 16 December, Karen Rasmussen [ugift, eierinde], 32, af Høibjærggaarden, , , , ,
1887, 23 December, 30 December, Karen Jensine Nielsen, 5, i Trætholm, , , Jørgen Nielsen [husmand], ,
1888, 3 Januar, 10 Januar, Kirstine Pedersdatter, 61, i Holte, Claus Johan Knudsen [husmand], , , ,
1888, 6 Januar, 13 Januar, Rasmine Larsen, 2, i Kjøng, , , Mads Larsen [arbejdsmand], ,
1888, 12 Januar, 19 Januar, Ane Larsdatter [enke], 82, i Gummerup, Lars Simonsen [tømrer], , , ,
1888, 29 Januar, 4 Februar, Kirsten Johansdatter [enke], 70, i Gummerup, Jørgen Larsen [husmand], , , ,
1888, 1 Februar, 10 Februar, Else Sørensdatter [enke], 72, i Gummerup, Niels Nielsen [husmand], , , ,
1888, 8 Februar, 15 Februar, Karen Marie Rasmussen, 8, i Højbjærg, , , Rasmus Rasmussen [gaardmand], ,
1888, 22 Februar, 1 Marts, Anne Kirstine Larsen, 18, i Gummerup, , , Lars Andersen [afdøde indsidder], ,
1888, 29 Februar, 7 Marts, Karen Dideriksdatter [enke], 77, i Høirup, Christen Andersen [gaardmand], , , ,
1888, 25 Marts, 31 Marts, Karen Rasmussen, 59, paa Knoldshøi, Morten Nielsen [gaardmand], , , ,
1888, 1 April, 7 April, Johanne Knudsen [enke], 66, paa Knold, Jørgen Jensen [husmand], , , ,
1888, 25 April, 4 Mai, Clara Charlotte Nielsen, 49, i Bærhaven, Anders Chr. Andersen [gaardmand], , , ,
1888, 29 April, 4 Mai, Anna Christine Nielsine Andreasen, 3, i Gummerup, , , Hans Chr. Andreasen [husmand], ,
1888, 3 Mai, 10 Mai, Karen Kirstine Rasmussen, , i Gummerup, , , , Anne Marie Rasmussen [ugift],
1888, 13 Mai, 19 Mai, Anne Margrethe Kaspersdatter, 72, i Høirup, Rasmus Nielsen [husmand], , , ,
1888, 21 Maj, 28 Maj, Ane Hansen [enke Trine Jensens plejedatter], 16, i Holte, , , , ,
1888, 4 Juni, 11 Juni, Anne Johanne Mortensen, 67, i Holte, Johan Jørgen Johansen [murer], , , ,
1888, 13 Juni, 17 Juni, Johanne Marie Refsing, , i Holte, , , , Mette Marie Jørgensen [ugift],
1888, 16 Juni, 21 Juni, Dorthea Kirstine Christensen, 3, i Glamsbjærg, , , , Lovise Sofie Augusta Christensen [ugift],
1888, 7 Juli, 13 Juli, Anne Marie Hansen, 15, i Hededam, , , Hans Hansen [gaardmand], ,
1888, 13 Juli, 15 Juli, Marie Josefine Hillbrandts [barn - dødfødt pige], , paa Gummerup Mark, , , , Marie Josefine Hillbrandt [ugift],
1888, 19 Juli, 24 Juli, Karen Susanne Jochumsen, , i Gummerup, , , Jens Jochumsen [husmand], ,
1888, 6 August, 11 August, Anne Cathrine Larsen, 56, i Gummerup, Niels Nielsen [husmand], , , ,
1888, 19 August, 23 August, Mariane Hansen, , i Hededam, , , Hans Hansen [gaardmand], ,
1888, 2 September, 10 September, Birthe Larsdatter [enke], 73, i Gummerup, Christen Madsen [gaardmand], , , ,
1888, 10 September, 14 September, Birthe Hansdatter [enke], 82, i Glamsbjærg, Jørgen Hjæresen [aftægtsgaardmand], , , ,
1888, 3 October, 10 October, Dorthea Pedersen, 47, i Kjøng, Jørgen Mortensen [husmand], , , ,
1888, 3 November, 9 November, Ida Jørgensdatter [enke], 75, paa Gummerup Mark, Jørgen Pedersen [indsidder], , , ,
1888, 23 November, 30 November, Hansine Vilhelmine Julie Andreasen, 2, i Kjøng, , , Hans Chr. Andreasen [arbejdsmand], ,
1888, 29 November, 4 December, Johanne Nielsen, , i Glamsbjærg, , , Mads Nielsen [vejmand], ,
1889, 11 Januar, 19 Januar, Johanne Jørgensdatter, 71, i Højrup, Knud Sørensen [gaardmand], , , ,
1889, 7 Februar, 12 Februar, Anne Cathrine Nielsen, 2, i Kjøng, , , Niels Nielsen [husmand], ,
1889, 12 Februar, 20 Februar, Else Kirstine Pedersen [medejerske], 58, af Bækhusgaarden, , , , ,
1889, 14 Februar, 18 Februar, Mariane Mortensen [hos bedstemoderen Henning Eriksens enke], 18, i Højbjærg, , , Mortensen [bager], , i Odense
1889, 6 Marts, 12 Marts, Maren Madsen, 53, paa Glamsbjærg Grave, Peder Jørgensen [husmand], , , ,
1889, 22 Marts, 28 Marts, Mathilde Mariane Hansen, , i Gummerup, , , , Anne Marie Hansen [tjenestepige],
1889, 29 Marts, 3 April, Laura Jensine Pedersen, , i Kjøng, , , Hans Jacob Pedersen [husmand], ,
1889, 9 April, 16 April, Antoinette Sofie Jørgine Jensen Skyum [husjomfru], 30, paa Kjøng Højskole, , , , ,
1889, 13 April, 18 April, Anne Abelone Pedersen, , i Romerhus, , , Niels Pedersen [gaardmand], ,
1889, 20 April, 25 April, Karen Marie Pedersen, 3, i Kjøng, , , Christen Pedersen [skomager], ,
1889, 21 April, 26 April, Marie Alvilde Martine Carlsen [i pleie hos husmand Jens Sørensen], , paa Daale, , , , Emma Carlsen [ugift], i Stubberup
1889, 4 Mai, 9 Mai, Mette Kirstine Rasmussen, 3, i Gummerup, , , Anders Rasmussen [husmand], ,
1889, 9 Mai, 14 Mai, Johanne Kristine Jochumsen, 10, i Gummerup, , , Jens Jochumsen [husmand], ,
1889, 25 Juli, 29 Juli, Karen Andersdatter [ugift, almisselem], 81, paa Fattiggaarden i Glamsbjerg, , , , ,
1889, 25 August, 31 August, Maren Nielsdatter [enke], 83, tilhuse i Gummerup, Anders Hansen [gaardmand], i Kjøng, , ,
1889, 16 September, 21 September, Else Kirstine Pedersen, 64, i Søholmhuse, Ole Madsen [husmand], , , ,
1889, 14 October, 19 October, Rasmine Rasmussen, 12, i Holte, , , Niels Rasmussen [gaardmand], ,
1889, 22 November, 26 November, Ane Larsen, 24, i Holte, , , Lars Andersen [tømrer], ,
1889, 9 December, 17 December, Anne Johanne Nielsen [syjomfru], 40, i Odense, , , , ,
1890, 8 Januar, 16 Januar, Mette Hansdatter [enke - tilhuse hos gaardmand Jens Hansen], 65, i Gummerup, Jørgen Rasmussen [gaardmand], i Gummerup, , ,
1890, 23 Januar, 30 Januar, Anne Marie Knudsen, 55, i Høirup, Lars Andersen [gaardmand], , , ,
1890, 28 Januar, 3 Februar, Mariane Nielsen [enke - ophold hos husmand Niels Jørgensen], 77, paa Gummerup Mark, Jørgen Hansen [husmand], i Bregnemose, , ,
1890, 1 Februar, 6 Februar, Anne Petrine Pedersen, 1, i Kjøng, , , Chr. Pedersen [skomager], ,
1890, 6 Februar, 13 Feburar, Anne Sofie Andersen [pleiebarn af gaardmand Lars Rasmussen], 13, i Gummerup, , , , ,
1890, 23 Februar, 28 Februar, Anne Marie Hansen [almisselem], 35, paa Fattiggaarden i Glamsbjærg, , , , ,
1890, 2 Marts, 7 Marts, Anne Margrethe Sørensdatter [enke], 78, i Gummerup, Peder Andersen [husmand], , , ,
1890, 19 Marts, 25 Marts, Bentha Christine Cecilie Schultz, 18, i Holte, , , Schultz [plantør], ,
1890, 6 April, 12 April, Marie Larsdatter, 83, i Høirup, Mads Andreasen [kjøbmand], , , ,
1890, 6 Mai, 13 Mai, Marie Kirstine Hansen, 46, i Gummerup, R. Christoffersen [skomager], , , ,
1890, 16 Mai, 22 Mai, Johanne Hansdatter, 66, paa Kjøng Mark, Hans Rasmussen [husmand], , , ,
1890, 9 Juli, 14 Juli, Karen Larsen, 14, i Kjøng, , , Offer Larsen [husmand], ,
1890, 15 December, 22 December, Johanne Kirstine Hansdatter [enke - tilhuse hos detailhandler Hans Pedersen], 86, i Gummerup, Rasmus Madsen [husmand], paa Langsted Mark, , ,
1891, 30 December 1890, 7 Januar, Maren Kirstine Madsen, 28, i Høirup, Jørgen Nielsen [husmand], , , ,
1891, 8 Januar, 16 Januar, Anne Jørgensen [enke], 60, i Glamsbjærg, Anders Pedersen [gaardmand], , , ,
1891, 11 Januar, 19 Januar, Anne Cathrine Christiansen [eierinde], 60, af et boelsted ved Høirup Led, , , , ,
1891, 23 Januar, 31 Januar, Kirsten Dinesen født Hansdatter [enke - paa aftægt hos gaardejer Dinesen], 79, i Kjøng, Dines Hansen [gaardejer], , , ,
1891, 17 Februar, 25 Februar, Johanne Christiansen, 53, i Holte, Niels Jensen [husmand], , , ,
1891, 25 April, 2 Mai, Birthe Marie Pedersen, 23, i Rødkildehuset, , , Jens Jørgen Pedersen [husmand], ,
1891, 28 April, 4 Mai, Anne Cathrine Hansen [aftægtsenke - hos husmand Jørgen Rasmussen], 77, paa Høirup Mark, , , , ,
1891, 7 Juni, 12 Juni, Emma Jørgine Pedersen, , i Romerhus, , , Niels Pedersen [gaardmand], ,
1891, 9 Juli, 14 Juli, Maren Jensen, 43, paa Glamsbjærg Mark, Lars Chr. Pedersen [husmand], , , ,
1891, 31 Juli, 5 August, Karen Hansen, 63, i Glamsbjærg, Rasmus Jeppesen [husmand], , , ,
1891, 26 August, 2 September, Maren Andersdatter [aftægtsenke - hos gaardmand Anders Jensen], 89, i Gummerup, , , , ,
1891, 26 August, 1 September, Ella Johanne Kristine Jensen, 3, i Glamsbjærg, , , Peder Jensen [gaardmand], ,
1891, 11 September, 18 September, Kirsten Hansdatter [enke - ophold hos husmand Hans Chr. Adamsen], 77, paa Daale, Adam Simonsen [husmand], i Bellinge, , ,
1891, 7 October, 14 October, Ane Nielsen, 62, i Glamsbjærg, Niels Andersen [husmand], , , ,
1891, 21 October, 27 October, Mary Dorthea Rasmussen, , i Holte, , , , Ida Christine Pedersen [ugift],
1891, 25 October, 29 October, Petrine Rasmussen, 8, i Kjøng, , , Rasmus Nielsen [husmand], ,
1891, 9 November, 15 November, Mads Larsens [barn - dødfødt pige], , i Kjøng, , , Mads Larsen [husmand], ,
1892, 5 Januar, 12 Januar, Anne Hansen, 63, i Hillerup, Jørgen Andersen [husmand], , , ,