Ørsted, 1886-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1886-1891, Ørsted sogn, Baag herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1886, 5 Juli, 11 Juni, Niels Larsen, husmand, 33, i Ørsted. Søn af gaardmand Lars Larsen, paa Ørsted Mark
1886, 10 August, 16 August, Niels Jensen, gaardejer, 70, i Ørsted. Født i Saltofte
1886, 16 August, 21 August, Jens Rasmussen, husmand, 82, i Nyrup. Født i Verninge
1886, 5 October, 10 October, Hans Kristensen, 12¼, Søn af husmand Johan Christensen, i Ørsted
1886, 29 October, 4 November, Frederik Georg Libing Johansen, husmand, 78½, i Ørsted. Født i Søllested
1887, 17 Marts, 24 Marts, Rasmus Jochumsen, gift, husmand, 80, paa Ørsted Mark. Søn af skomager Jochum Frederiksen, i Ørsted
1887, 9 September, 13 September, Peder Jensen, tjenestekarl, 19½, i Ørsted. Søn af husmand Jens Pedersen, i Nyrup
1888, 24 April, 2 Maj, Hans Theodor Hansen, 3 maaneder, født paa Orte Fattiggaard, søn af ugift Dorthea Hansen, tjenende hos Laurids Lund paa Ørsted Mark
1888, 14 Juni, 17 Juni, Andreas Christoffersen (tvilling), 19 dage, søn af træskomager Lars Christoffersen, paa Ørsted Mark
1888, 23 Juni, 27 Juni, Christoffer Christoffersen (tvilling), 27 dage, søn af træskomager Lars Christoffersen, paa Ørsted Mark
1888, 19 Juli, 23 Juli, Lars Hansen, fæstehusmand, 75, i Ørsted. Født samme sted. Søn af afdøde husmand Hans Larsen, Ørsted
1888, 14 September, 18 September, Gumme Jacob Christensen, gartner og fæstehusmand, 64½, i Højbjerg. Søn af lærer Christensen, i Gamtofte
1888, 3 October, 9 October, Niels Pedersen, aftægtsmand, 83, i Ørsted. Søn af gaardmand Peder Hansen, i Ørsbjerg
1888, 3 October, 9 October, Peder Hansen, fæstehusmand, 74, i Højbjerg. Født i Verninge. Søn af væver Hans Larsen Væver
1889, 3 Februar, 7 Februar, Niels Christian Nielsen, 3, søn af husmand Jens Nielsen, paa Ørsted Mark
1889, 17 Juni, 23 Juni, Lars Johansen, fattiglem, 77, i Ørsted Fattighus
1889, 12 Juli, 16 Juli, Hans Peder Larsen, ½, i Nyrup. Født samme sted. Søn af maler Hans Larsen
1889, 15 November, 23 November, Johan Jørgen Madsen, 19
1889, 12 December, 18 December, Hans Jensen, 12½, søn af husmand Anders Jensen, paa Ørsted Mark
1890, 2 Januar, 11 Januar, Simon Karl Christian Hansen, gift og skolelærer, 33, i Højethorstrup Skole i Kjøbenhavns Amt. Født Lebølgaarden i Tandslet. Søn af skolelærer Iver Hansen, i Ørsted
1890, 3 Marts, 7 Marts, Jens Adamsen, ugift, arbeidsmand og indsidder, 48, i Nyrup. Søn af afdøde fæstehusmand Adam Nielsen, i Nyrup
1890, 12 Marts, 17 Marts, Jens Rasmussen, gift, husmand og væver, 42, i Ørsted. Søn af indsidder Rasmus Jensen, i Hunkebjerg
1890, 9 April, 16 April, Sten Vilhelm Mandix, gift og gaardfæster, 70, i Ørsted. Født i Kjøbenhavn. Søn af gaardmand og landmaaler Anders Mandix, i Thorsted ved Horsens
1890, 19 Maj, 24 Maj, Anders Hansen, gift, gaardfæster, 71, i Ørsted. Født sammesteds. Søn af afdøde fæstegaardmand Hans Andersen, i Ørsted
1890, 25 September, 28 September, Dødfødt dreng, søn af sadelmager Niels Peder Jørgensen, paa Ørsted Mark
1890, 14 October, 18 October, Hans Rasmussen, gift og gaardejer, 51, i Ørsted. Født i Ubberud. Søn af afdøde murmester Rasmus Johansen, i Ubberud
1890, 7 December, 15 December, Peder Pedersen, ugift og musiker, 71, tilhuse hos husmand C. Larsen paa Grimsbjerg. Født i Trunte. Søn af afdøde gaardmand Peder Christoffersen, i Trunte
1891, 22 Marts, 28 Marts, Hans Jensen Mikkelsen, 2, paa Ørsted Mark. Født sammesteds. Søn af gaardbestyrer Jens Jensen Mikkelsen
1891, 30 Marts, 4 April, Jens Nielsen, gift, husmand og arbejdsmand, 44, paa Ørsted Mark. Født i Søllested. Søn af husmand Niels Andersen, Søllested
1891, 6 April, 14 April, Hannibal Vilhelm Andersen, ugift, 21, i Ørsted. Født sammesteds. søn af afdøde gaardmand Anders Hansen
1891, 31 December, 5 Januar 1892, Carl Adolf Jørgensen, gift og gaardejer, i Ørsted Trunte. Født i Gamtofte. Søn af afdøde gaardeier Adolf Jørgensen, paa Liltofte
1886, 12 Juli, 18 Juli, Laurine Andersen, 67, i Ørsted. Skomager Vagner
1886, 12 Juli, 18 Juli, Maren Kirstine Christoffersen, 2 dage, datter af træskomand Lars Christoffersen
1886, 7 August, 15 August, Dødfødt pige, datter af bager Johannes Christensen
1886, 29 November, 5 December, Else Dorthea Jørgensen, 8 maaneder, datter af husmand Anders Jørgensen, i Nyrup
1887, 26 Maj, 31 Maj, Karen Pedersdatter, enke, 72, paa Ørsted Mark. Gaardmand Lars Larsen. Datter af gaardfæster Peder Andersen, af Haare
1887, 16 Juni, 21 Juni, Kirstine Marie Christiansen, 8 dage, dater af gaardejer Jørgen Christiansen, i Nyrup
1887, 25 Juni, 30 Juni, Karen Nielsen, 47¾, i Rørmosehus. Født sammesteds. Husmand Hans Larsen. Datter af husmand Niels Nielsen
1888, 3 April, 10 April, Maren Hansdatter, 68½, i Nydam. Husaftægtsmand Andreas Jensen. Datter af væver Hans Larsen, i Nydam
1888, 2 Maj, 9 Maj, Anne Johanne Jensen, 66, paa Grimsbjærg. Gaardmand Anders Rasmussen. Datter af gaardmand Jens Clausen, i Ørsted
1888, 24 Maj, 31 Maj, Karen Margrethe født Knudsen, 65½, i Ørsted. Lærer Iver Hansen. Datter af afdøde lærer Knudsen, i Ørsted
1888, 30 Maj, 4 Juni, Birthe Marie Nielsen, i Ørsted. Smed Anders Jensenius. Datter af Niels Pedersen, i Skalbjærg
1888, 12 Juli, 18 Juli, Maren Christensdatter, enke, 81, i Gaagerup. Gaardjer og sognefoged Niels Christoffersen. Datter af gaardfæster Christen Christoffersen, i Højbjærg
1888, 24 Juli, 28 Juli, Karen Andersen, 56¾, i Hesthave. Husmand Hans Eriksen. Datter af husmand Anders Pedersen, i Jordløse
1888, 20 September, 25 September, Maren Larsen, 60, i Ørsted. Gaardejer Anders Clausen. Datter af afdøde gaardmand Lars Hansen, i Voldtofte
1888, 10 October, 13 October, Johanne Jensen, enke, 82, i Nyrup. Fæstehusmand Adam Nielsen. Datter af husmand Jens Jensen, i Holte
1888, 22 October, 26 October, Anne Kirstine Andersen, enke, 35, i Ørsted. Husmand Niels Larsen. datter af gaardmand Anders Hansen Olsen, i Staurby
1889, 6 Februar, 13 Februar, Maren Hansen, 49½, i Ørsted. Træskomager Niels Larsen. Datter af afdøde husmand Hans Hansen, af Thurup
1889, 29 Marts, 3 April, Anna Madsen, 38, paa Ørsted Mark. Klodsemager Lars Kristoffersen. Datter af skomager Anders Madsen, i Vissenbjerg Sogn
1889, 1 Juni, 6 Juni, Anne Kathrine Rasmussen, sypige, 16, paa Ørsted Mark. datter af husmand og postbud Frederik Rasmussen
1889, 8 October, 13 October, Dødfødt pige, datter af bager Johannes Christensen, i Ørsted
1889, 28 October, 2 November, Maren Andersdatter, 83, i Ørsted. Fæstehusmand Niels Jørgensen. Datter af fæstehusmand Anders Hansen, i Ørsted
1889, 14 November, 19 November, Dorthea Eriksen, 63, i Højbjærg. Murmester Christen Christensen. Datter af Erik Jensen, paa Søllested Mark
1889, 21 December, 27 December, Kirsten Madsen, hospitalslem, 66, i Ørsted Hospital. Husmand Mads Gormsen, , i Bukkerup
1889, 31 December, 6 Januar 1890, Johanne Kathrine Hansdatter, enke, 81, paa Ørsted Mark. Husmand Rasmus Jochumsen
1890, 17 Juni, 22 Juni, Dødfødt pige, i Ørsted, datter af træskomager Niels Larsen
1890, 20 September, 24 September, Hansine Andersen, ¾, i Højbjærg, datter af skovløber Niels Peder Andersen
1891, 30 Marts, 7 April, Hanne Kirstine Jensen, 50, i Ørsted. Født i Thurup. Gaardejer Anders Hansen Balle. Datter af gaardmand Jens Hansen, i Thurup
1891, 5 April, 10 April, Maren Mikkelsdatter, 68, i Nydam. Født i Frøbjærg Vænge. Husmand Jørgen Hansen. Datter af boelsmand Mikkel Jensen, Frøbjærg Vænge
1891, 7 April, 13 April, Karen Marie Jacobsdatter, enke, 73, i Ørsted. Født sammesteds. Husmand Jens Hansen. Datter af afdøde husmand Jacob Jensen, i Ørsted
1891, 18 Maj, 24 Maj, Karoline Rantzau født Worsaae, 71, i Kjøbenhavn. Hr. kammerherre, greve C. F. Rantzau
1891, 15 Juni, 20 Juni, Karen Larsen, 22, paa Kaslund Mark i Barløse Sogn. Gaardejer Hans Rasmussen. Datter af murer Niels Larsen, i Ørsted
1891, 28 October, 1 November, Dagmar Johanne Nielsen, 1½, i Skydebjerg, datter af maler Niels Christian Nielsen
1891, 2 December, 8 December, Ane Christensdatter, enke, 89 1/4, i Ørsted. Født sammesteds. Gaardmand Lars Clausen. Datter af afdøde gaardmand Christen Jensen, i Ørsted
1891, 16 December, 22 December, Maren Henriksdatter, 67, i Hesthave. Født i Frøbjærg. Husmand Hans Frederiksen. Datter af bolsmand Henrik Hansen, i Frøbjærg
1891, 19 December, 26 December, Anne Kirstine Hansen, 1¼, i Østerskov. Født sammesteds, datter af skovløber Hans Hansen