Dreslette, 1705-1724, trolovede og viede

Afskrift af kirkebog

Trolovede og viede 1705-1724, Dreslette sogn, Baag herred, Odense amt

Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1705, Dom: 4: post Epiph:, Viet, Hindrich Jörgensen, , af Haarbÿe, Anne Thorsdatter, , af Strerup [Strærup]
1705, Dom: Palmarum, Viet, Hindrich Jörgensen, , af Haarbÿe, Anna Thorsdatter, , af Strerup
1705, Dom 4 p: Trinit, Viet, Hans Madtsen, , i Höed, Mette Jensdatter, , af Skaarup
1705, Samme dag [Festo Omnium Sanctorum:], Viet, Knud Hansen, , , Abel Rasmusdatter, , begge tiennende Salige Captain Ludtzen paa Flenstofte
1706, Söndagen der efter [efter Festo N: Anni], Viet, Christen Pedersen, , i Skaarup, Maren Jörgensdatter, , ibid [Skaarup]
1706, Dom 1. post Pahcsa., Viet, Jörgen Ibsen, , , Birte Jörgensdatter, , begge af Strerup bÿe
1706, Dom 7. p. Trinit: [7/9 ?? er rettet], Viet, ..... Hansen [ung karl - formavn ulæseligt], , , Birte Pedersdatter [Peder Skreders datter], , i Skaarup
1706, Samme dag [Dom 15 p. Trinit], Viet, Berendtz Pettersen [Tromslager], , , Elizabeth Johansdatter [Catolsk Pige], , [sted ikke indført]
1706, Dom. 4 Adventis, Viet, Johan Friderich Johansen [min karl], , , Maren Hansdatter [Jep Hansens ....datter], , her i Dreslette
1707, Samme dag [Dom: 6 post Epipha:], Viet, Anders Pedersen, , i Mullerud [Mullerød], Maren Hansdatter, ,
1707, Festo Divi Johannis: [måske 24/6], Viet, Erich Pettersen Lange [Maleren], , , Maren Hansdatter, , [sted ikke indført]
1707, Dom 1. post Trinit, Viet, Lauridtz Hansen, , i Mullerud, Birgitte Pedersdatter, , Snave
1707, Dom 2 post Trinit., Viet, Hans Pedersen, , i Strerup, Maren Hansdatter, , ibid [Strerup]
1707, Dom. 3 p: Trinit., Viet, Hans Jörgensen, , föd i Mullerud, Karen Marchusdatter, , af Snave
1708, Festo Annunciation: Mariæ, Viet, Jacob Jörgensen, , her i bÿen [Dreslette], Karen Hansdatter, ,
1708, Samme dag [Dom. 4 post Pascha], Viet, Peder Andersen, , fra Hellenes, Birgitte Rasmusis [gamle], , i Brÿdegaard
1708, Festo Divi Johannis, Viet, Anders Ibsen, , af Simmersholm, Pedersdatter [Peder Olufsens datter], , af Skaarup
1708, Dom 12 p: Trinit., Viet, Niels Rasmussen, , af Strerup, [salig Lauridtz Tordsens efterlevende Enche], , udi Dreslette
1709, Dom 3 post Trinit, Viet, Anders Lauridtzen, , af Hæsinge, Hansdatter [Hans ...tens... datter], , af Strerup
1709, Dom 4. p: Trinit:, Viet, Jörgen Pedersen, , af Brÿdegaard, Hansdatter [salige Hans Pedersens datter], , i Snave
1709, Dom: 6. post Trinit:, Viet, Lauridtz Andersen, , , Birgitte Stogaards [Birgitte Andersdatter], , her i bÿen [Dreslette]
1709, Dom. 7. post Tr:, Viet, Hans Tordsen, , i Strerup, Maren Pedersen [Peder Andersens datter], , i Dreslette
1709, Dom. 8. p: Trinit:, Viet, Sören Hansen, , af Mullerud, Elizabeth Madtzdatter, , i Brÿdegaard
1709, Dom. 1. Adventy, Viet, Jörgen Skeemand, , i Mullerud, Hansdatter [Hans Madtzens datter], ,
1709, Dominica 3 Adventy, Viet, Oluf Andersen, , Ørbechs, Maren Hansdatter, , af Nörregaard [Nørregaard I]
1710, Samme dag [Dom. 5. post Epiph:], Viet, Peder Rasmussen, , begge her i Dreslette, Kirsten Hansdatter, ,
1710, Samme dag [Dom. Judica], Viet, Jens Rasmussen, , , Mette Hansdatter, , i Brÿdegaard
1710, Dom. 1. post. Trinit:, Viet, Peder Hansen, , i Snave, Karen Hansdatter, , af Mullerud [nu Mullerød]
1711, Dom Septuagesima, Viet, Peder Andersen, , i Brÿ=gaard [antageligt Brÿdegaard], [hans Pige eller Qvinde], ,
1711, Dom. Invocavit, Viet, Hans Pedersen, , i Strerup, Maren Andersdatter [Hans Mortensens Stifsdatter], , ibid [Strerup]
1711, Dom. 2 post Trinit:, Viet, Rasmus Lauridtzen, , i Mullerud, Birgitte Christophe[r]sdatter, , ibid [Mullerud]
1711, Dom. 8. p. Trinit., Viet, Hans Jensen, , , Daarette Andersdatter, , af Strerup
1711, Dom. 1 Adventus, Viet, Lauridtz Nielsen, , i Skaarup, Kirsten Jörgensdatter, , af Mullerud
1711, Samme dag [Dom. 1 Adventus], Viet, Anders Mortensen, , af Dreslette, Maren Nielsdatter [trolofved Kieriste], , her ibid: [Dreslette]
1712, Dom. 4 post Trinit, Viet, Hans Hansen, , af Nörregaarde, Anne Jörgensdatter, ,
1712, Dom. 7. post Trinit:, Viet, Lauridtz Jörgensen, , af Mullerud, Anne Lausdatter, , i Snave
1712, Dom: 11 p: Trinit:, Viet, Madtz Pedersen, , , Aplonne Pedersdatter, , i Simmersholm
1712, Dom. 21 post Trinit:, Viet, Jacob Detlefsen, , af Söebÿe, Maren Pedersdatter, , her af Dreslette
1713, Dom. 19 post Trinit:, Viet, Rasmus Lauridtzen, , her af Dreslette, Anne Hansdatter [til Maren Jul. datter], ,
1714, Dom Oculi, Viet, Hans Jörgensen, , af Hellenes, Anne Hansdatter [Hans Auernes datter], , [Auernes - nu Agernæs]
1714, Dom: Quasi modo geniti, Viet, Niels Rasmussen, , af Holen [Holegaarden i Ebberup], Karen Hansdatter, , af Brÿdegaard
1714, Dom 5 post Trinit:, Viet, Niels Rasmussen, , af Hellenes, Anne Lauridtzdatter [Anders Hansens datter (må være en fejl i indføring)], , her af Dreslette
1714, Dom. 10 post Trinit:, Viet, Anders Jensen, , i Brÿdegaard, Karen Lauridtzdatter ['min Koenis Kÿchenpige'], ,
1714, Dom. 11 post Trinit, Viet, Niels Pedersen, , , Anne Jörgensdatter, , i Brÿdegaard
1714, Dom 19 post Trinit:, Viet, Madtz Banche, , , Daarette Lauridtzdatter [Lauridtz Skomagers datter], , [sted ikke indført]
1714, Dom 21. p. Trinit, Viet, Jörgen Hansen [Skreder], , , Madtz Skreders [Stifdatter], , i Mullerud
1715, Dom. 7 p. Trinit:, Viet, Jens Rasmussen Loch, , i Brÿdegaard, Kirsten Hansdatter [trolofvede Kieriste], ,
1716, Dom: Oculi, Viet, Hindrich Lauridtzen, , i Snave, Tÿgge Rasmussens [Enche], , der sammenstedz [Snave]
1716, Dom. Palmarum, Viet, Sören Lauridtzen [Smed], , , Mette Jensdatter [Jens Madtzens datter], , i Strerup
1716, Skiærtoursdag eller Festo Ayni Paschat:, Viet, Daniel Jörgensen Holst [Granader], , , Maren [salige Wilhelm Störs Enche], ,
1716, Fest 2 Pentacost:, Viet, Hans Pedersen, , i Skaarup, Daarette Andersdatter, ,
1716, Festo Trinitatis:, Viet, Peder Hansen, , af Sÿnderbÿe, Anne Lausdatter, , af Dreslette
1716, Festo Trinitatis:, Viet, Christian Hansen, , af Snave, Birte Hansdatter, ,
1716, Dom. 1. post Trinit:, Viet, Tord Tordsen, , her i bÿen [Dreslette], Karen Lausdatter, ,
1716, Dom. p post Trinit:, Viet, Giert Andersen, , i Ørbech, Anne Nielsdatter, ,
1716, Dom. 1. Adventus., Viet, Peder Lauridtzen, , af Dreslette, Anne Jörgensdatter, , af Brÿdegaard
1716, Dom. 2. Advent., Viet, Anders Nielsen, , af Voldtofte, Maren Jörgensdatter, , af Dreslette
1717, Dom 1 post Epiph:, Viet, Hans Jörgensen [lille], , , [hans Kieriste], , i Brÿdegaard
1717, Dom. Reminiscere., Viet, Kiels Sörensen, , i Brÿdegaard, Karen Michelsdatter, ,
1717, Samme dag [Dom. 14 Trinit.], Viet, Jörgen Hansen , , Skred[er] i Strerup , [sin Kieriste], ,
1717, Dom. 22. post Trinit:, Viet, Hans Jensen, , paa Hellnes, Maren Lausdatter, ,
1717, Dom. 1 Adventy, Viet, Anders Pedersen, , , Maren Friderichsdatter, , i Brÿdegaard
1718, Festo Novi anni [Neste Söndag efter], Trolovet, Anders Simonsen, , , Maren Malers, ,
1718, Dom Septuagesima, Viet, Anders Simonsen, , , Maren Hansdatter, ,
1718, Dom. Misericordia, Viet, Anders Rasmussen, , af Voldtofte, Karen Ibsdatter, ,
1718, Dom. 3. post Pascha, Viet, Jacob Redling [Cu.hsere], , , Karen Madtzdatter [Karen Paaskes eller], ,
1718, Dom. 2 post Trinit:, Viet, Anders Jörgensen, , , Kirsten Lausdatter, , her af Dreslette bÿe
1718, Dom 4 p: Trinit., Viet, Peder Jensen, , Smed i Strerup, [sin Kieriste], ,
1718, Dom. 14 Trinit, Viet, Niels Hansen, , Skreder i Strerup, Jörgen Hansens [salige - hans Enche], ,
1719, Fer: 3. Pasch:, Viet, Hans Jacobsen, , , Kirsten Clausdatter, , [sted ikke indført]
1719, Dom 1 post Pasha, Viet, Jörgen Hansen, , i Brunshuus [Bruunshuse], Karen Hansdatter, ,
1719, Dom. 1 p: Trinit:, Viet, Rasmus Lauridtzen, , i Mullerud, Anne Madtzdatter, ,
1719, Dom. 19 [post Trinit:], Viet, Peder Jörgensen, , , Maren Jörgensdatter, , af Mullerud
1719, Dom. 20. post Trinit:, Trolovet, Niels Jörgensen, , af Vissenbierg Sogn, Anne Madtzdatter, , i Snave
1719, Festo Omnium Sanctor:, Trolovet, Hans Pedersen, , af Skaarup, Johanne Jensdatter, , i Mullerud
1719, Taksigelses Fest, Trolovet, Hans Pedersen, , af Hellenes, Karen Michelsdatter, , i Brÿdegaard
1720, 8 Martij, Trolovet, Jörgen Pedersen ['Hannom og' - navn indført under foregående], , af Brÿdegaard [sted indført under foregående], [hans unge Kieriste], ,
1720, Dom. 3 post Pascha, Trolovet, Anders Hansen, , af Snave, Karen Jörgensdatter, , her i Dreslette
1720, Samme dag [Die 17. Maij], Trolovet, Jens Rasmussen, , af Nellemose, Maren Pedersdatter, , af Skaarup
1720, 17 Julij:, Trolovet, Hans Pedersen, , af Brÿdegaard, Anne Pedersdatter, , i Skaarup ['hvor de och skall boe']
1720, Dom. 24: [p. Trinit], Trolovet, Anders Pedersen, , af Dreslette, Karen Lausdatter, , af Skaarup
1721, Dom Septuagesi:, Viet, Matthias Simonsen, , af .i.dhuset [måske Fiidhuset], Elizabeth Pedersdatter, ,
1721, 19. Martij, Trolovet, Christen Sörensen, , af Hellenes, Anne Hansdatter, , af Skaarup
1721, Dom Exaudi 6. söndag efter Paashe, Viet, Hans Kiöbenhavn, , 'aftachet Söldat föd i Kiöbenhafn', Abel, , i Brÿdegaard
1721, Dom. 21. p. Trinit:, Viet, Hans Jensen [ung karl (måske trolovet Sexag 1722)], , [af Strerup] 'Kommer til Nellemose at boe tilmed sin Kieriste', Karen Hansdatter, , af Nörregaarde [Nørregaarde II]
1721, Die 13 Novembr., Trolovet, Anders Nielsen, , [af] Hellenes, Mette Nielsdatter, , af Simmersholm
1722, 24 Januarij, Trolovet, Rasmus Hansen [ung karl], , af Brÿdegaard, Karen Nielsdatter, , i Snave
1722, Dom Septuages:, Viet, Anders Nielsen, , af Hellenes, Mette Nielsdatter, , af Simmersholm
1722, Dom Sexagesima, Viet, Hans Jensen [ung karl (se også Dom. 21. Trin 1721], , af Strerup som kom till Nellemose at boe, Karen Hansdatter, , af Nörregaarden [Nørregaarde II]
1722, Samme dag [Festo Gratiae: Act:], Trolovet, Hans Jörgensen [min karl], , , Anne Hansdatter, , i Dreslette
1722, 26 Febr:, Viet, Rasmus Hansen [ung karl], , af Snave, Mette Andersdatter, , [Strerup]
1722, Dom 2 p: Trinit. , Viet, Niels Rasmussen, , i Dreslette, Karen Hansdatter, , af Snave
1722, Dom 1. Adventy, Viet, Christian Hansen Gÿnther, , , Aplonne Lausdatter, , [sted ikke indført]
1723, Dom 3 p. Pascha., Trolovet, Niels Jensen, , af Aae [Sønderbÿ Sogn], Mette Michelsdatter, , af Brÿdegaard
1723, Die 28 April, Trolovet, Lars Larsen Bloch, , , Birgitte Tÿggesdatter, , [måske fra Snave]
1723, Dom. 6. [p: Trinit:], Viet, Laus Madtzen, , af Snave, Anna Jensdatter, , af Strerup
1723, Dom. 22. [p: Trinit:], Viet, Rasmus Tÿggesen, , af Snave, Maren Rasmusdatter, , 'som hand hafde besofvt.'
1723, Dom. 23. [p: Trinit:], Trolovet, Jens Knudtzen [ung karl], , , Anne Lauridtzdatter, , af Dreslette
1723, Dom. 24 [p: Trinit:], Viet, Hiæer Jensen, , af Strerup, [sin Kieriste], , af Skaaarup
1724, Samme dag [før 25 Jan], Trolovet, Laus Jensen [ung karl], , fra Strerup, Helena Nielsdatter, , de samme steds [Strerup]
1724, Dom. 3. post Epipha: [viet Dom Judica], Trolovet, Hans Hansen [ung karl], , af Jordlöse, Anne Hansdatter , , af Strerup
1724, 31 Martij, Trolovet, Povl Rasmussen [Corporal], , , Karen Lausdatter, , af Brÿdegaard
1724, 16 Junij, Trolovet, Hans Andersen, , af Skaarup, Anne Nielsdatter, , af Simmersholm
1724, Dom. 7. [p: Trinit.], Viet, Hans Andersen, , af Skaarup, Anne Nielsdatter, , af Simmersholm
1724, Festo Visitat: Mariæ, Viet, Hans Laursen, , af Skaarup, Anne Madtzdatter [sin trolofvde], ,
1724, 13 Julij, Trolovet, Henrich Jörgensen, , af Snave, Kirsten Nielsdatter, ,
1724, Siden d. 8 Söndag [p: Trin], Viet, Henrich Jörgensen, , af Snave, Kirsten Nielsdatter, ,
1724, 11 Augusti., Trolovet, Niels Rasmussen, , af Dreslette, Anne Giertisdatter [Giertsdatter], , af Ørbech
1724, Dom. 21. [p: Trinit.], Viet, Niels Rasmussen, , af Dreslette, Anne Giertisdatter [Giertsdatter], , af Ørbech
1724, Samme dag [Dom. 23. p: Trinit], Viet, Niels Jörgensen [Lann=Söldat], , , Mette Pedersdatter, , [sted ikke indført]
1724, Dom. 24. [p: Trinit], Viet, Rasmus Lauridtzsen, , af Auernes, Anne [salige Hans Jörgensens], ,