Dreslette, 1725-1740, trolovede og viede

Afskrift af kirkebog
Trolovede og viede 1725-1740, Dreslette sogn, Baag herred, Svendborg amt
Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1725, 12 Januarij, Trolovet, Madtz Pedersen, , af Strandbÿe, Anne Clausdatter, , af Snave
1725, Dom. 3 p. Pasch., Viet, Madtz Pedersen, , af Strandbÿe, Anne Clausdatter, , af Snave
1725, Samme dag [Dom. Reminscer.], Trolovet, Peder Hansen, , af Saltofte [Kærum Sogn], Maren Nielsdatter, , af Snave
1725, Dom. 2. p: Pasch:, Viet, Peder Hansen, , af Saltofte [Kærum Sogn], Maren Nielsdatter, , af Snave
1725, 11 April, Trolovet, Bild Mortensen, , , Maren Pedersdatter, , [sted ikke indført]
1725, Dom. 3. p. Trinit, Viet, Bild Mortensen, , , Maren Pedersdatter, , [sted ikke indført]
1725, Dom. 2 post Pascha:, Trolovet, Laus Pedersen [min huusmand], , , Kirsten Hansdatter, , [sted ikke indført]
1725, Die 8 Maij, Trolovet, Hans Jörgensen [ung karl], , af Brÿdegaard, Maren Nielsdatter, , af Snave
1725, Dom 2 p. Trinit, Viet, Hans Jörgensen [ung karl], , af Brÿdegaard, Maren Nielsdatter, , af Snave
1725, Dom. 4 p Trinit ... St: Hans dag, Viet, Rasmus Hansen, , af Snave, Kirsten Andersdatter, ,
1725, Dom 3 Adventy:, Viet, Peder Matthisen, , af Höed, Karen Jensdatter, , af Brÿdegaard
1726, Dom. 1 post Trinit., Viet, Jörgen Pedersen, , af Dreslette, Karen Jörgensdatter, , af Brÿdegaard
1726, Die 19 Junij, Trolovet, Laus Hansen, , af Nellemose, Aplonne Pedersdatter, , af Snave
1726, Dom 6 p. Trinit, Viet, Laus Hansen, , af Nellemose, Aplonne Pedersdatter, , af Snave
1726, 5 Julij, Trolovet, Hans Jensen [ung karl], , af Mullerud, Karen Espensdatter, , af Brÿdegaard
1726, Dom. 20 [p. Trinit], Viet, Madtz Hansen, , af Nellemose, Kirsten Hansdatter, , af Nörregaarde [Nørregaarde II]
1727, Samme dag [Dom. 2 post Epiph:], Trolovet, Niels Christensen, , fra Hellenes, Anne Nielsdatter [min huusmands datter], ,
1727, Samme dag [Dom. 3 post Pascha.], Trolovet, Laus Hansen Hvid [ung karl], , af Nörregaarde [Nørregaard II], Maren Hansdatter, , af Dreslette
1727, Samme dag [Dom. 3 post Pascha.], Viet, Lauridtz Nielsen, , Hiulmand af Snave, Maren Andersdatter, , af samme bÿe [Snave]
1727, Dom. 2 post Trinit., Viet, Lauridtz Nielsen, , udi Snave, Maren Andersdatter, ,
1727, Dom. 12 p. Trinit, Trolovet, Hans Christensen [afdanchete], , , Margrette Simonsdatter, ,
1727, Do[m]. 2 Adventy, Viet, Hans Christensen [afdanchete], , , Margrette Simonsdatter, ,
1727, Dom. 1 Adventy, Viet, Claus Hansen [Corporal], , , Maren Sörensdatter, , [sted ikke indført]
1728, Nÿeaars dag, Viet, Madtz Pedersen, , Skreder i Mullerud, Maren Hansdatter, , af Dreslette
1728, Dom. Judica, Trolovet, Thomas Hansen, , af Assens, Anne Lausdatter, , af Brunshuus
1728, Festo auni Pascha, Trolovet, Laus Andersen [Lauridtz Andersen], , af Skaarup, Karen Pedersdatter, ,
1728, Dom 2 p Trinit:, Viet, Lauridtz Andersen, , af Skaarup, Karen Pedersdatter, ,
1728, Dom 4. [p Trinit:], Viet, Thomas Hansen, , [af Assens], Anne Lausdatter, , [af Brunshuus]
1728, Dom. 5. [p Trinit:], Viet, Hans Tordsen, , i Mullerud, Birte Pedersdatter, ,
1728, Dom 15 [p Trinit:], Trolovet, Niels Pedersen, , Huusmand i Brÿdegaard, Maria Anthonsdatter, ,
1728, Dom 22 [p Trinit:], Viet, Niels Pedersen, , Huusmand i Brÿdegaard, Maria Anthonsdatter, ,
1728, 6 Octobr, Trolovet, Peder Andersen, , i Brÿdegaard, Elizabeth [efternavn ikke indført], ,
1728, Dom 18 eller Michelsdag. [26/29 Sep ??], Viet, Peder Andersen, , i Brÿdegaard, Elizabeth [efternavn ikke indført], ,
1728, Dom. 20. [p. Trinit:], Trolovet, Simon Clausen, , af Snave nu bonde i Dreslette, Kirsten Nielsdatter, , Simmersholm
1728, Dom. 17. [p. Trinit:], Trolovet, Hindrich Lauridtzen, , af Snave, Maren Olufsdatter, ,
1728, Dom. 26. [p. Trinit:], Viet, Hindrich Lauridtzen, , af Snave, Maren Olufsdatter, ,
1729, Dom Sexages:, Viet, Simon Clausen, , af Dreslette, Kirsten Nielsdatter, ,
1729, Samme dag [Dom Sexages:], Trolovet, Anders Pedersen, , Huusmand i Dreslette, Maren Nielsdatter, , af Haarbÿe
1729, Dom. 6 post Pasch:, Viet, Anders Pedersen, , Huusmand i Dreslette, Maren Nielsdatter, , af Haarbÿe
1729, Samme dag [Festo Omnium Sanct.], Trolovet, Hans Jörgensen, , , Kirsten Hansdatter [salige Jens Lochis Enche], , [måske i Brÿdegaard]
1729, Dom. 24. [p Trinit:], Trolovet, Jörgen Grönnemose, , , Hans Pedersens [salige - hans Enche], , af Strerup
1729, 2den Juledag, Viet, Jörgen Grönnemose, , , Hans Pedersens [salige - hans Enche], , af Strerup
1729, Dom. 2 Adventy., Viet, Nicolaj Hansen [Land Söldat], , , Maren Rasmusdatter [hans Trolofvede], , [sted ikke indført]
1730, Dom. 3 post Epiphan:, Trolovet, Hans Pedersen, , Auernes, Maren Friderichsdatter, ,
1730, Dom. Reminis: d. 5 Martij., Viet, Hans Pedersen, , Auernes, Maren Friderichsdatter, ,
1730, Dom Septuagesima, Trolovet, Laus Pedersen, , af Snave, Anne Olufsdatter, , af Strerup
1730, Dom. Jud., Viet, Laus Pedersen, , af Snave, Anne Olufsdatter, , af Strerup
1730, Dom Esto mihi eller Fastelauns Söndag, Viet, Hans Jörgensen ['dend unge mand' - (navn tilføjet med nutidig skrift)], , af Brunshuus, Kirsten Hansdatter [salige Jens Lochis efterlatte Enche], , [udi Brÿdegaard]
1730, Die 7. Febr:, Trolovet, Peder Madtzen, , , Mette Hansdatter, , [sted ikke indført]
1730, Festo Trinitatis., Viet, Peder Madtzen, , , Mette Hansdatter, , [sted ikke indført]
1730, 6 April ... Skærtorsdag, Trolovet, Villum Bendtzen, , , Maren Nielsdatter, , ['begge døde i Flemløse 1745' - nutidig tilføjelse]
1730, Feria 3tia [Pasch:], Viet, Hans Madtzen, , af Dreslette, Daarette Pedersdatter, ,
1730, 21 Julij, Trolovet, Peder Jensen, , af Mullerud, [sin Kieriste Enchen], , der ibid [Mullerud]
1730, Dom. 25 Tri., Viet, Peder Jensen, , af Mullerud, [sin Kieriste Enchen], , der ibid [Mullerud]
1730, Dom 20 [p Trinit.], Viet, Hans Christophersen [aftachet Land Söldat], , , Anne Hansdatter [sin udvaldte], , [sted ikke indført]
1730, Dom. 22 [p Trinit.], Trolovet, Anders Lauridtzen [ung karl], , [af Dreslette], Anne Sörensdatter, ,
1731, Die 4 Januarij., Viet, Laus Pedersen, , af Skaarup, Giertrud Andersdatter, ,
1731, Samme dag [Dom. 2 p: Epiph:], Viet, Anders Lauridtzen, , af Dreslette, Anne Sörensdatter, ,
1731, Dom Septuages:, Trolovet, Niels Pedersen, , Huusmand i Brÿdegaard, Karen Lausdatter, ,
1731, Dom 2 p. Pasha., Viet, Niels Pedersen, , Huusmand i Brÿdegaard, Karen Lausdatter, ,
1731, Dom 3 p: Pasch:, Viet, Morten Hansen [ung karl], , , Anne Hansdatter, , i Dreslette
1731, Dom 4 [p: Pasch:], Viet, Laus Pedersen [ung karl], , , Giertrud Andersdatter [min Mensal Bonde Christen Pedersens Söns daatter], , af Skaarup
1731, Dom. 5. p: Pasch:, Viet, Sören Jensen, , Smed af Dreslette, [sin Kieriste], , af Strerup
1731, Samme dag [Dom. 5. p: Pasch:], Trolovet, Hans Jörgensen [ung karl], , , Karen Andersdatter, , i Strerup
1731, Dom 4. p. Trinit:, Viet, Hans Jörgensen [ung karl], , , Karen Andersdatter, , i Strerup
1731, Dom 2 post Trinit., Viet, Hans Marchusen, , af Snave, Anne Möllers, ,
1731, Die 12 Octobr:, Trolovet, Hans Andersen, , i Skaarup, Kirsten Jensdatter, , af Strerup
1731, Dom 2. Adventy, Viet, Hans Andersen, , i Skaarup, Kirsten Jensdatter, , af Strerup
1731, Dom. 25. [p. Trinit:], Viet, Peder Olsen [ung karl], , , Maria Christensdatter, , [sted ikke indført]
1732, Dom. 2. i Faste., Viet, Peder Hansen [ung karl], , af Jordlöse, Johanna Lauridtzdatter, , af Strerup
1732, Samme dag [Dom. 1. af Trinit:], Viet, Jörgen Hansen [ung karl], , af Skaarup, Anne Hansdatter, , af Dreslette
1732, Dom. 16. [Trinit:], Trolovet, Hans Jörgensen [Gammel ung karl], , , Maren Nielsdatter, , [sted ikke indført]
1732, Dom. 1. Advendty, Viet, Hans Jörgensen [Gammel ung karl], , , Maren Nielsdatter, , [sted ikke indført]
1732, Dom 17 [Trinit:], Trolovet, Hindrich Madtzen [ung karl], , Bÿgger af Assens, Anne Jensdatter, ,
1732, Dom. 24. [Trinit:], Viet, Hindrich Madtzen [ung karl], , Bÿgger af Assens, Anne Jensdatter, ,
1734, Tachsigelses Fest, Trolovet, Dinis Nielsen, , , Bierte Christensdatter, , [sted ikke indført]
1734, Dom Esto mihi, Trolovet, Madtz Lau[ridtz]sen, , af Brÿdegaard, Maren Jensdatter, ,
1734, Dum Judica, Viet, Chresten Glud, , af Sÿnderbÿe, Anne Andersdatter, ,
1734, Dom 2 post Pasch., Viet, Dinis Nielsen, , , Bierte Christensdatter, , [sted ikke indført]
1734, Dom 6 post Pasch:, Viet, Madtz Lauridtzen, , , [hans trolofvde - antageligt Maren Jensdatter], , i Brÿdegaard
1734, Feria 3 Pentacost:, Viet, Niels Flint, , , Kirsten Hansdatter, , [sted ikke indført]
1734, 25 Junij, Viet, Jens Diderichsen, , af Hellenes, Maren Espensdatter, , af Brÿdegaard
1734, 1 Augusti. Dom. 6. [Trinit:], Viet, Jens Diderichsen, , af Hellenes, Maren Espensdatter, , af Brÿdegaard
1734, Dom. 3. Adv:, Viet, Niels Andersen, , i Skaarup, [Enchen], , ibid [Skaarup]
1734, Dom. 4 Advent., Viet, Peder Jensen [ung karl eller mand], , , Maren Melchersdatter, , [sted ikke indført]
1735, Die 28 Januarÿ, Trolovet, Niels Rasmussen ['hendis unge Kieriste'], , af Strandbÿe, Anne Clausdatter, , af Snave
1735, 3. April., Viet, Niels Rasmussen ['hendis unge Kieriste'], , af Strandbÿe, Anne Clausdatter, , af Snave
1735, Dom Sexag:, Viet, Peder Lauridtzen, , , Bierte Mortensdatter, , af Snave
1735, Dom 2. i Faste., Viet, Sören Hansen, , , Anne Jörgensdatter [sin lille pige], , [sted ikke indført]
1735, Die 22 Martij:, Trolovet, Laus Lau[ridt]zen, , , Kirsten Jensdatter, , [begge af Brÿdegaard]
1735, Dom. 2: [p. Trinit], Viet, Laus Lauridtzen, , , Kirsten Jensdatter, , begge af Brÿdegaard
1735, Dom. 5. p Trinit., Viet, Erich Hansen, , af Brunshuus, Anne Lausdatter, ,
1735, Dom 7. p Trinit., Viet, Niels Lauridtzen, , , Kirsten Jensdatter, , begge udi Skaarup
1736, Dom Rogate eller 5te söndag efter Paashe, Trolovet, Hans Hansen Hvid, , , Maren Andersdatter, , af Brÿdegaard
1736, 3. Dom p. Trinit., Viet, Hans Hansen Hvid, , , Maren Andersdatter, , af Brÿdegaard
1736, Festo Ascensio: X. [Christi], Trolovet, Jörgen Madtzen ['min karls broder'], , , [Andersdatter], , skall boe i Sÿnderbÿe
1736, Dom 2. [Trinit:], Trolovet, Matthis Christensen, , , Kirsten Lauridtzdatter, , af Brunshuus
1736, [Dom] 4 Trinit:, Viet, Matthis Christensen, , , Kirsten Lauridtzdatter, , af Brunshuus
1736, Die 7 Decembr., Trolovet, Jep Madsen [ung karl], , af Flemlöse Sogn, Mette Andersdatter, , af Strerup
1737, Die 1ste Maÿ, Trolovet, Rasmus Pedersen, , af Höjsgaards Huuset [Haarby Sogn], Karen Simonsdatter, ,
1737, Die 5 Junÿ., Trolovet, Niels Rasmussen, , i Dreslette, Birte Olsdatter, ,
1737, St. Hans dag, Viet, Jörgen Madtzen [(navn tilføjet med nutidig skrift) var trolovet Festo Ascensio: Christi 1736], , af Sÿnderbÿe, Andersdatter [Anders Smeds endte datter], ,
1737, Die 26 Junÿ, Viet, [Rasmus Pedersen], , Manden af Höjsgaards Huus i Haarbÿ Sogn, [Karen Simonsdatter], , sin Kieriste af Strerup
1737, Dom. 5. [Trinit], Viet, Hans Madtzen, , , [sin Kieriste], , boende udi Gl: Anders Hansens gaard i Dreslette
1737, Die 29 Julÿ [dag rettet], Viet, Hans Madtzen Stogaard [Stougaard], , [Dreslette], Niels Knudtzens [salige - hans efterladtte], ,
1737, Die 27 Sept:, Trolovet, - ['ung karl' - er Rasmus Michelsen], , af Nellemose, Mette [Andersdatter - Anders Smeds datter], , i Brÿdegaard
1737, Samme dag [Dom 18. p. Trinit], Viet, Niels Rasmussen, , i Dreslette, Birte Olsdatter, ,
1737, Die 15 Novembr., Viet, Rasmus Michelsen, , af Nellemose, Mette Andersdatter, , af Brÿdegaard
1737, 29. Novembr., Viet, Jörgen Hansen, , Skræder af Mullerud, Karen Hansdatter, , af Brÿdegaard
1738, Die 17 Februarÿ, Trolovet, Hans, , Smed i Snave, Peder Nielsens [salige - hans Enche], ,
1738, Die 5 Martÿ, Viet, Hans, , Smed i Snave, Peder Nielsens [salige - hans Enche], ,
1738, Dom 2 p. Epipha:, Viet, Laus Pedersen [ung karl], , , Laus Stogaards [salige - hans Enche], , i Dreslette
1738, Die 8de Marty [dag svært læselig], Viet, Laus Pedersen [ung karl], , , Laus Stogaards [salige - hans Enche], , i Dreslette
1738, Dom Lætare eller Midfaste Söndag, Trolovet, Bonde Nielsen, , Smed af E..bekkier i Tanderup Sogn, - [Ma.. Smedde Enche ??], , i Dreslette bÿe
1738, Die 28 April:, Viet, Bonde Nielsen, , Smed af E..bekkier i Tanderup Sogn, - [Ma.. Smedde Enche ??], , i Dreslette
1739, Samme dag [Die 25 Februarÿ], Viet, Peder Nielsen, , , Thor Thorsens [salige - hans Enche], ,
1739, Die 8 April, Viet, Christian Hansen, , udi Kaablehuset [måske Koblehuset], Mette Lausdatter, ,
1739, Dom 14. [Trinit], Trolovet, Laus Pedersen [Land Söldat], , , Maren Lausdatter, , i Strerup
1739, 17 Novembr., Viet, Laus Pedersen [Land Söldat], , , Maren Lausdatter, , i Strerup
1739, Dom 22. [Trinit], Trolovet, Hans Andersen [ung karl], , af Mullerud, Kirsten Ibsdatter [udvalde Kieriste], , af Skaarup
1739, Dom 22 [Trinit], Trolovet, Hans Hiæresen [Land Söldat], , , Maren Jensdatter, , [sted ikke indført]
1739, Dom 2 Adventy, Viet, Hans Hiæresen [Land Söldat], , , Maren Jensdatter, , [sted ikke indført]
1739, Die 18 Novembr., Viet, Niels Nielsen, , af Kierumgaard [Kærum Sogn], Maren Jörgensdatter, , udi Brÿdegaard
1739, Die 13 Forhen [Nov ??], Viet, Hans Jörgensen, , af Brÿdegaard, [sin Kieriste], , ibid [Brÿdegaard]
1740, Die 20 Julÿ, Viet, Hans Lauridtzen [unge Kieriste], , af Lundager i Gamtofte Sogn, Mads [salige Skræders Enche - Maren Hansdatter], , af Mullerud [tilføjelse med nutidig skrift]
1740, Dom 9. [Trinit], Trolovet, Mads Hvid [Hansen Hvid], , , Rasmus Hansens [salige - hans Enche], , af Snave
1740, Dom 11. [Trinit], Trolovet, Lauridtz [Saaldesetterns (Soldsætterens) Sön ??], , , Nielsdatter [Niels Skræders datter], , af Strerup
1740, Dom 12 Trinit:, Trolovet, Jörgen Pedersen [ung karl], , , Birte Olsdatter [salige Niels Rasmussens Enche], , [sted ikke indført]
1740, 9 November., Viet, Madtz Hansen Hvid, , af Snave, [Enchen sin Kieriste], , der Ibid [Snave]
1740, Dend 10 Dito [Novembr.], Viet, Laus Lausen, , i Skaarup, [sin Kieriste - måske Niels Skræders datter], , af Strerup
1740, Dom 22 [Trinit], Trolovet, Casten [Carsten Sörensen], , af Hellenes, Anne Hansdatter, , af Nörregaarde [Nørregaard II]
1740, 30 Novembr., Viet, Jörgen Pedersen, , , Niels Rasmusens [salige - hans efterladtte Enche - er Birte Olsdatter], , [sted ikke indført]
1740, Dom 3 Adv., Viet, Anders Pedersen, , , Agnette Zachariædatter, , [sted ikke indført]