Dreslette, 1813-1827, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1813-1827, Dreslette sogn, Baag herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 3die December, Viet, Jørgen Hansen [selvejer huusmand], 50, paa Herredsbjerg, Karen Christensdatter [pige], 36, tjenende i Dræslette
1813, 8de December, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 38, tjenende i Norup i Werninge Sogn, Elisabeth Andersdatter [pige], 34, Anders skræders datter i Brunshuus
1814, 6te Februarii, Viet, Hans Hansen [ungkarl, skolelærer], 24, i Mullerød, Abelone Cathrine Gjessing [jomfru], 32, afgangne pastor Gjessings datter i Bogense
1814, 15de April, Viet, Lars Hansen [gaardmand], 56, i Dræslette Bye, Anne Jørgensdatter [pige], 40, afgangne gaardmand Jørgen Pedersens datter i Dræslette
1814, 3die Junii, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, huusmand], 35, paa Helnæs, Dorthia Nielsdatter [pige], 19, gaardmand niels Nielsens datter i Endemærket
1814, 25de Junii, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 36, fra Flemløse sogn, Anne Jensdatter, 44, ejer af huus i Skovkrogen
1814, 8de Julii, Viet, Povel Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 19, i Dræslette Sogn, Berthe Larsdatter [pige], 18, gaardmand Lars Storgaards datter i Dræslette
1814, 28de September, Viet, Johannes Jacobi Jacobsen [ungkarl, premier leutenant], , , Maren Kirstine Rye [jomfru], , afgangne kjøbmand Ryes datter af Svenborg
1814, 31de October, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], 27, er hos hans fader selvejer Rasmus Larsen i Strærup, Anne Pedersdatter [pige], 34, gaardmand store Peder Nielsens datter af Snave
1814, 5te November, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 35, tjenende gaardmand Hans Larsen i Brødegaard, Karen Larsdatter [pige], 33, huusejerske i Snave
1815, 24de Februarii, Viet, Jens Offersen [ungkarl], 38, tjenende hr. Sejdelin i Dræslette, Johanne Christensdatter, , enke efter afgangne gaardmand Anders Boe i Snave
1815, 20de Maii, Viet, Peder Christensen Bødker [huusmand], 38, af Brødegaard, Andre Andersdatter [pige], , datter af Anders Pedersen i Strandhaugen
1815, 19de October, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 25, født i Volbroe, Karen Christensdatter [pige], 30, afgangne huusmand Christen Mathiasens datter i Brødegaard
1815, 10de November, Viet, Rasmus Thomasen [ungkarl], 31, af Ebberup i Kjærum Sogn, Anne Hansdatter, 38, af Nørregaarde i Dreslette
1815, 17de November, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl], 30, af Avernæs, Sille Christensdatter [pige], 31, af Brunshuus
1815, 18de November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 36, af Hostrup, Pedernille Hansdatter, , huusejer i Strærup
1815, 20de November, Viet, Niels Larsen [ungkarl, smed], 36, i Snave, Maren Andersdatter [pige], 35, af Dræslette
1815, 9de December, Viet, Lars Jensen [ungkarl, indsidder], 30, i Aae, Berthe Jensdatter [pige], 25, af Herredsbjerg
1815, 15de December, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 28, af Skaarup, Karen Larsdatter [pige], 25, af Dræslette
1816, 26de Januar, Viet, Carl Bock [forpagter], 23, paa Kjærup i Sjælland, Friderikke Elisabeth Schmauch [jomfru], 21, paa Flenstofte
1816, 8de April, Viet, Lars Jacobsen [ungkarl, hjulmand], 25, i Sarup, Anne Larsdatter [pige], 22, af Dræslette
1816, 24de Maii, Viet, Christen Jensen [ungkarl], 34, fra Nørrebrobye, Maren Andersdatter [pige], 13, af Skovkrogen [der stod virkelig 13 aar]
1816, 6te October, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 30, af Mullerød, Berthe Jørgensdatter [pige], 32, af Strandbye
1816, 8de November, Viet, Niels Espensen [ungkarl], 28, af Woltofte, Anne Hansdatter [pige], 22, af Syrmose i Skaarup
1816, 11de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 26, af Mullerød, Anne Ramusdatter [pige], 29, af Brødegaard
1816, 15de November, Viet, Præben Bille Brahe [greve, kammerherre], 42, herre til Hvedholm etc, Johanne Caroline Wilhelmine Falbe [frøken], 28, paa Frideriksgave
1817, 10de Januar, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl], 24, tjenende gaardmand Espen Larsen i Brødegaard, Berthe Rasmusdatter, 22, ligeledes af Brødegaard
1817, 26de April, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl], 24, af Hillerslev Højrup, Maren Larsdatter [pige], 23, af Dræslette
1817, 26de April, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 44, af Woldtofte, Mare Pedersdatter [pige], 19, af Brødegaard
1817, 3die Maii, Viet, Mads Andersen [ungkarl], 27, af Nellemose, Maren Jacobsdatter, 27, af Sarup
1817, 31de Maii, Viet, Hans Hansen [ungkarl, bødker], 37, i Dreslette, Karen Klemensdatter [pige], 24, af Turup
1817, 18de Junii, Viet, Peder Nielsen [gaardmand], 43, i Snave, Maren Mortensdatter [pige], 23, af Mullerød
1817, 20de Junii, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 29, af Simmersholm, Anne Andersdatter [pige], 22, af Mullerød
1817, 24de October, Viet, Anders Hansen [huusmand], 56, i Dreslette, Kirsten Nielsdatter [pige], 38, af Brødegaard
1817, 21de November, Viet, Mads Nielsen [selvejer gaardmand], 48, i Strærup, Anne Simonsdatter [pige], 26, af Strærup
1817, 28de November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, gaardfæster], 36, i Dræslette, Anne Jensdatter [pige], 19, af Snave
1817, 19de December, Viet, Hans Offersen [ungkarl, gaardfæster], 36, af Ørbek, Mette Larsdatter [pige], 24, af Brødegaard
1818, 23de Januar, Viet, Hans Jørgensen [gaardmand], 22, af Moseboegaard i Flemløse Sogn, Mette Sørrensdatter [pige], 18, datter af gaardmand Sørren Jørgensen i Skaarup
1818, 1ste Maii, Viet, Lars Jensen [ungkarl, huusmand, skræder], 32, i Sarup, Anne Hansdatter [pige], 26, datter af selvejer gaardmand Hans Sørrensen i Kragemose
1818, 19de September, Viet, Christen Andersen [huusmand], , i Westerhæsinge, Maren Thomasdatter, , steddatter af gaardmand Hans Eriksen i Dræslette
1818, 6te November, Viet, Hans Larsen [ungkarl, gaardfæster], 28, i Dræslette, Karen Rasmusdatter [pige], 26, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen i Dræslette
1818, 13de November, Viet, Peder Larsen [ungkarl, ejendoms gaardmand], 28, udflytter af Strærup, Maren Hansdatter [pige], 23, datter af gaardmand Hans Jensen i Skaarup
1818, 7de December, Viet, Niels Mikkelsen [ungkarl], 28, af Snave, Maren Andersdatter [pige], 34, datter af Anders Skræder i Brunshuus
1818, 11de December, Viet, Jens Pedersen [ungkarl, skræder, huusmand], 34, i Flemløse, Kirsten Hansdatter [pige], 32, datter af Jørgen Terkelsen i Strærup
1818, 12te December, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 32, udflytter Niels Nielsens søn i Enmærket, Anne Maria Stegman [gjordemoder], 35, i Snave
1818, 18de December, Viet, Anders Pedersen [gaardmand], 38, i Kjøng Højrup, Karen Larsdatter [pige], 23, datter af afgangne gaardmand Lars Bang i Strærup
1819, 5te Marts, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, huusmand], 32, af Brødegaard Vandholmshuset, Gertrud Hansdatter [pige], 23, datter af aftægtsmand Hans Hansen i Mullerød
1819, 5te Maii, Viet, Erik Hansen Woltofte, 26, tjenende i Nørregaarde, Maren Larsdatter, 26, datter af gaardmand Lars Larsen i Dræslette
1819, 6te November, Viet, Lars Jørgensen [huusmand], 28, i Dræslette, Maren Christensdatter [pige], 32, af Dræslette
1819, 27de November, Viet, Peder Eliasen [ungkarl], 24, fra Aae, Sønderbye Sogn, Anne Mogensdatter, 40, i Skovkrogen
1819, 3die December, Viet, Niels Larsen [ungkarl, gaardfæster], 28, i Skaarup, Anne Chathrine Pedersdatter [pige], 20, af Strærup
1819, 4de December, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl, huusejer], 40, i Ungersbjerge, Matte Larsdatter, 34, datter af Lars Frederiksen i Ungersbjerge
1820, 22de Januar, Viet, Ole Christensen, 37, af Brunshuus, Loene Hansdatter [pige], 44, af Flenstofte
1820, 24de Marts, Viet, Niels Hansen, 34, af Mullerød, Karen Rasmusdatter, 33, af Skaarup
1820, 27de Marts, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 28, i Snave, Johanne Nielsdatter [pige], 29, -
1820, 26 Maii, Viet, Jørgen Christiensen [ungkarl], 27, af Enmærket, Anne Offersdatter [pige], 27, af Ørbek
1820, 22de October, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, ladefoged], 32, paa Flenstofte, Kirsten Hjæredsdatter [pige], 26, af Flenstofte
1820, 4de November, Viet, Hans Eriksen [huusmand], 52, i Dræslette, Kirsten Jensdatter [pige], 30, af Brødegaard
1820, 17de November, Viet, Jørgen Jensen [ungkarl], 33, af Snave, Anne Madsdatter [pige], 30, af Flenstofte
1820, 15te December, Viet, Jens Larsen [huusmand], , paa Herredsbjerg, Anne Larsdatter [pige], , af Dræslette
1821, 9de November, Viet, Ludevid Gormsen [ungkarl, huusmand], 30, ved Lundager, Maren Jørgensen [pige], 29, af Enmærket
1821, 6te December, Viet, Peder Larsen [tjenestekarl], 33, hos hans fader gaardmand Lars Hansen, Else Larsdatter, 33, indsidder hos Niels Lock , Dræslette
1821, 28de December, Viet, Anders Madsen [dyrelæge], 36, af Frederichsgave, Abigail Thomasine Østerbye [jomfru], 21, paa Flenstofte
1822, 8de Februar, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 36, af Skaarup, Kirsten Rasmusdatter [pige], , i Høe
1822, 1ste Marts, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl], 24, af Saltofte, Kjærum Sogn, Mette Andersdatter [pige], 20, af Snave
1822, 29de Marts, Viet, Hans Nielsen, 42, paa Søllested Mark, Anne Pedersdatter [pige], 32, af Snave
1822, 8 Mai, Viet, Christen Jensen, 36, fra Helnæs, Anne Jørgensdatter, 24, fra Dræslette
1822, 7 Juni, Viet, Mikkel Jensen, 30, fra Skallebjerg, Kirsten Larsdatter, , fra Dræslette
1822, 28 Juni, Viet, Michel Pedersen, 27, fra Brødegaard, Birthe Hansdatter, 25, fra Brødegaard
1822, 21de October, Viet, Peder Larsen [smed], 23, fra Snave, Anne Larsdatter, 41, fra Brødegaard
1822, 1ste November, Viet, Lars Larsen, 28, fra Snave, Anne Pedersdatter [pige], 28, fra Brødegaard
1822, 15de November, Viet, Ole Jensen, 28, fra Saltofte, Maren Nielsdatter [pige], 28, fra Dreslette
1822, 22 November, Viet, Rasmus Jensen, 39, Snave, Mette Rasmusdatter [pige], 22, Brødegaard
1822, 4de December, Viet, Mads Hansen, 23, i Løgismose Skov, Maren Hansdatter, 23, Høe Gyde
1823, 1ste Februar, Viet, Jens Christensen, 24, af Møllerhuus pr Assens, Johanne Pedersdatter [pige], 19, af Brødegaard
1823, 2den December, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 28, af Nellemose, Ane Hansdatter [pige], 24, af Skovkrogen
1823, 10de Mai, Viet, Johann Frederik Pedersen [ungkarl], 22, i Bruunshuus, Ellen Mouritsdatter [pige], 22, af Brødegaard
1823, 26de April, Viet, Hans Hansen Drud, 50, i Skovkrogen, Maren Jensdatter [pige], 41, af Strærup
1823, 5te April, Viet, Anders Jørgensen, 51, af Skovkrogen, Anne Kirstine Larsdatter [pige], 44, af Mullerød
1823, 18de April, Viet, Sørren Andersen [ungkarl], 40, i Dræslette, Karen Pedersdatter [pige], 24, tjenende Peder Nielsen i Snave
1823, 22de November, Viet, Johan Christian Hansen [ungkarl], 26, Dræslette, Else Pedersdatter [pige], 32, i Dræslette
1824, 10de Januar, Viet, Frederich Hansen [ungkarl], 34, i Frederichsgaves Mølle, Karen Hansdatter [pige], 20, i Enemærket
1824, 15de Februar, Viet, Morten Rasmussen, 54, af Simmersholm, Christen Andersdatter [pige], 35, af Dreslette
1824, 30de April, Viet, Lars Jensen, 45, paa Sarup Mark, Karen Hansdatter [pige], 17, fra Kragelund ved Strærup
1824, 8de Mai, Viet, Hans Jensen [huusmand], 33, i Haarbye, Ane Magdalena Jensdatter [pige], 41, fra Strærup
1824, 15de Mai, Viet, Rasmus Pedersen, 42, fra Strærup, Maren Nielsdatter, 36, i Dreslette
1824, 30de Mai, Viet, Amund Engelbrecht Søeberg [skrædersvend], 27, fra Odense, Kirsten Pedersdatter, 28, fra Brødegaard
1824, 10 Juli, Viet, Christen Jørgensen [ungkarl, indsidder], 28, i Brødegaard, Birthe Pedersdatter [pige], 26, fra Brødegaard
1824, 5 November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 38, i Dreslette, Karen Larsdatter [pige], , fra Wegeismose [nok Veesemose Flemløse - alder måske 26]
1824, 9de November, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], 23, af Ebberup, Gjertrud Jensdatter [pige], 40, af Dreslette
1824, 10 November, Viet, Hans Hansen, 51, i Dreslette, Ellen Kirstine Andersdatter [pige], 27, fra Strandhaven
1825, 2 December 1825 [måske advent 1824], Viet, Anders Nielsen, 33, i Dreslette, Else Madsdatter [pige], 37, fra Flenstofte
1825, 11 December 1825 [måske advent 1824], Viet, Morten Andersen [ungkarl], 27, af Skovkrogen, Karen Pedersdatter [pige], 27, af Strærup
1825, 2 Februar, Viet, Lars Andersen [ungkarl], 29, fra Dreslette, Maren Larsdatter [pige], 27, fra Dreslette
1825, 4 Marts, Viet, Peder Johansen [ungkarl], 20, fra Hellenæs, Maren Larsdatter, 28, fra Ungersbjerge
1825, 8 Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 44, fra Friderichsgave, Maren Andersdatter, 54, i Wuttermose
1825, 29 Juli, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl], 23, fra Sandholdt Lyndelse, Anne Hansdatter [pige], 24, i Nørregaarde
1825, 31 October, Viet, Lars Espensen [ungkarl], 32, fra Woltofte, Kirsten Jørgensdatter, 48, fra Ennemærket
1825, 16 November, Viet, Niels Larsen [smed], 44, i Snave, Anne Andersdatter [pige], 56, Dreslette
1825, 17 November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 37, fra Snave, Maren Larsdatter, 28, Dreslette
1825, 25 November, Viet, Peter Nielsen, 23, fra Mullerød, Mette Hansdatter, 23, fra Mullerød
1825, 26 November, Viet, Johan Rasmussen [ungkarl, bødker], 35, , Caroline Pedersdatter [pige], 34, af Skovkrogen
1826, 27 Januar, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 26, af Dreslette, Karen Pedersdatter [pige], 27, af Snave
1826, 17de Marts, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 40, af Snave, Birthe Larsdatter [pige], 22, af Snave
1826, 22de April, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl], 42, af Brødegaard, Karen Jensdatter, 40, af Brødegaard
1826, 8 November, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], 23, af Dreslette, Anne Jørgensdatter, 21, af Dreslette
1826, 10 November, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], 29, af Helnæs, Anne Marie Larsdatter [pige], 35, af Brødegaard
1826, 10 November, Viet, Niels Christensen, 31, af Haastrup, Karen Larsdatter, 26, af Snave
1826, 17 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 22, af Mullerød, Margrethe Rasmusdatter [pige], 19, af Brødegaard
1826, 20 November, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 26, af Helnæs, Kirsten Andersdatter [pige], 25, af Snave
1826, 8 December, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 24, af Skovkrogen, Kirsten Larsdatter [pige], 24, af Snave
1827, 26 November, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 26, af Mullerød, Anne Rasmusdatter [pige], 24, af Brødegaard
1827, 30 November, Viet, Lars Sørensen [ungkarl], 25, af Skovkrogen, Margrethe Larsdatter [pige], 21, af Snave