Drigstrup, 1813-1844, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1813-1844, Drigstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 29de November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 35, gaardmand i Dalbye, Maren Olsdatter [pige], 31, gaardmand Ole Hansens datter af Drigstrup
1813, 2den December, Viet, Niels Knudsen [ungkarl], 26, gaardmand i Drigstrup, Dorthe Nielsdatter, 23, gaardmand Niels Pedersens datter af Drigstrup
1814, 10de Junii, Viet, Søren Hansen [enkemand], 38, gaardmand i Drigstrup, Karen Andersdatter, 23, gaardmand Anders Ibsens datter af Drigstrup
1814, 15de October, Viet, Niels Rasmussen [enkemand], 54, huusmand i Kjærbye, Anne Pedersdatter [pige], 27, husmand Peder Rasmussens datter fra Rynkebye
1814, 21de October, Viet, Peder Knudsen [ungkarl], 30, gaardmand i Drigstrup, Maren Nielsdatter [pige], 20, gaardmand Niels Pedersens datter af Drigstrup
1814, 15de October, Viet, Anders Christensen [ungkarl], 24, husmand i Agedrup, Mette Hansdatter [pige], 24, Hans Skyttes datter af Nakskov
1814, 28de Ocvtober, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl], 38, gaardmand i Kjærbye, Kirsten Nielsdatter, 27, gaardmand Niels Nielsens datter i Kjærby
1814, 19de November, Viet, Christian V. Andersen [ungkarl], 25, huusmand i Drigstrup, Anne Nielsdatter, 24, huusmand Niels Christensens datter fra Maaløe
1814, 5te November, Viet, Rasm. Rasmussen [ungkarl], 42, af Kjærbye, Johanne Rasmusdatter [pige], 32, fra Svendstrup
1814, 12te November, Viet, Christopher Hansen [ungkarl], 42, huusmand i Drigstrup, Johanne K. Larsdatter [pige], 28, fra Brødløs
1815, 20de Januarii, Viet, Lars Henrichsen, 20, tjenende i Munkeboe, Karen Christiansdatter, 29, Christian Nielsens datter i Kjærbye
1815, 7de Maii, Viet, Niels Knudsen [ungkarl], 23, tjenende i Drigstrup, Anne Marie Christensdatter [pige], 32, tjenende i Drigstrup
1815, 3die Junii, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 42, tjenende i Kjerteminde, Anne Kathrine Jensdatter [pige], 32, tjenende i Over Kjærbye
1815, 20de October, Viet, Anders Frandsen [ungkarl], 33, gaardmand i Lille Vibye, Dorthee Eriksdatter [pige], 24, Erik Hansens datter af Kjærbye
1815, 6te October, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 36, gaardmand i Kjærbye, Lovise Hansdatter [pige], 36, tjenende i Kjærbye
1815, 1ste December, Viet, Jens Clausen [enkemand], 44, boende i Kjerteminde, Maren Rasmusdatter, 31, Rasmus Sørensens datter af Bregnøer
1816, 19de Julii, Viet, Hans Madsen [gaardmand], 38, af Munkeboe, Kirsten Jacobsdatter [pige], 34, gaardmand Jacob Christensens datter af Viebye
1816, 9de November, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 24, af Kjærbye, Johanne Pedersdatter [pige], 23, af Kjærbye
1817, 20de Junii, Viet, Gregers Madsen [enkemand], 54, gaardmand i Kissendrup, Gjertrud Madsdatter [pige], 36, født i Lille Vibye
1817, 24de October, Viet, Lars Larsen [ungkarl], 27, af Drigstrup, Cidsel Marie Rasmusdatter [pige], 29, af Bregnøer
1818, 16de October, Viet, Søren Rasmussen [enkemand], 47, tjenende i Drigstrup, Dorthe Marie Nielsdatter [pige], 28, af Bregnøer
1818, 14de November, Viet, Christen Pedersen [ungkarl], 28, husmand i Bregnøer, Maren Rasmusdatter [pige], 31, af Drigstrup
1819, 20de Marts, Viet, Jens Madsen [ungkarl], 36, Kjærbye, Elsebet Jensdatter [pige], 34, tjenende gaardmand Hans Pedersen i Kjærbye
1819, 29de October, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 26, gaardmand i Bregnøer, Maren Andersdatter [pige], 33, gaardmand Lars Mathisens datter af Bregnøer
1819, 13de November, Viet, Anders Jensen [ungkarl], 22, tjenende gaardmand Knud Hansen, Kirsten Rasmusdatter [pige], 26, tjenende gaardmand Anders Christensen
1819, 4de December, Viet, Søren Hansen [ungkarl], 20, fra Nordenhuse, Anne Marie Christiansdatter [pige], 22, af Bregnøer
1820, 15de Januar, Viet, Niels Knudsen [ungkarl], 28, huusmand Knud Andersens søn af Drigstrup, Bodil Nielsdatter [pige], 28, skrædder Niels Johansens datter af Kjærbye
1820, 5te Februar, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 24, født i Horlev, Ann Kirstine Jensdatter [pige], 33, Jens Pedersens datter født i Munkeboe
1820, 25de Martii, Viet, Jørgen Christiansen [ungkarl], 26, huusmand Christian Clausens søn af Drigstrup, Maren Hansdatter [pige], 27, gaardmand Hans Hansens datter i Kjærbye
1820, 4de November, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 31, husmand Hans Madsens søn fra Haarbye, Karen Nielsdatter [pige], 30, husmand Niels Bendtsens datter fra Salbye
1821, 27de Julii, Viet, Christopher Nielsen [enkemand], 37, gaardmand af Salbye, Dorthe Olsdatter [pige], 29, Elias Pedersens steddatter af Drigstrup
1821, - [dato ikke indført], Viet, Poul Christiansen [ungkarl], 20, huusmand Christen Rasmussens søn af Bregnøer, Anne Margrete Rasmusdatter [pige], 23, huusmand Rasmus Ottesens datter af Bregnøer
1821, 78te August, Viet, Jens Hansen Wissinge, 37, af Kjærbye, Karen Sørensdatter, 45, af Kjærbye
1821, 19de October, Viet, Peder Frandsen [ungkarl], 29, af Wibye - gaardmand Frands Hansens søn, Anne Paulsdatter [pige], 25, af Kjærbye - gaardmand Paul Paulsens datter
1822, 18de Maii, Viet, Frederik Poulsen [ungkarl], 37, af Bregnøer - tjenende gaardmand Peder Rasmussen i Bregnøer, Anne Nielsdatter [pige], 30, huusmand Niels Larsens datter fra Kjølstrup
1822, 7de December, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 29, af Bregnøer - søn af gaardmand Rasmus Christiansen af Bregnøer, Kirsten Larsdatter [pige], 25, af Drigstrup - pleiedatter af gaardmand Mads Rasmussen af Drigstrup
1823, 10de October, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 30, af Kjølstrup, Maren Larsdatter [pige], 36, af Kjærbye
1823, 1ste November, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 30, fra Hoerlev, Anne Margrete Nielsdatter [pige], 25, fra Kjærbye
1824, 5te November, Viet, Elias Pedersen [enkemand, gaardmand], 50, af Drigstrup, Karen Larsdatter [pige], 21, gaardmand Lars Paulsens datter fra Maaløe
1824, 30te October, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 37, født i Bregnøer og huusmand Bregnøer, Kirsten Nielsdatter [pige], 30, husmand Niels Sørensens datter af Drigstrup
1824, 13de November, Viet, Christen Hansen [ungkarl], 29, afgangne huusmand Hans Rasmussens søn - Drigstrup, Abellone Hansdatter [pige], 30, gaardmand Hans Hansens datter af Kjærbye
1825, 28de Januar, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 36, husmand Jens Nielsens søn fra Ladbye, Anne Elisabeth Nielsdatter [pige], 33, gaardmand Niels Lorensens datter fra Kjærbye
1825, 10de Junii, Viet, Søren Jensen [enkemand], 50, fra Kjølstrup, Karen Larsdatter [pige], 41, datter af gaardmand Lars Knudsen i Kjærbye
1825, 8de October, Viet, Hans Knudsen [ungkarl], 25, søn af Knud Nielsen Villeborg i Kjerteminde, Johanne Marie Rasmusdatter [pige], 21, datter af huusmand Rasmus Ottesen i Bregnøer
1825, 5te November, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 28, søn af Jens Isachsen, Anne Madsdatter [pige], 24, datter af huusmand Mads Mortensen i Kjølstrup
1826, 21de Martii, Viet, Poul Pedersen [ungkarl], 33, søn af gaardmand Peder Paulsen i Revninge, Kirsten Frandsdatter [enke], 40, efter gaardmand Hans Pedersen i Kjærbye
1826, 19de Maii, Viet, Poul Hansen [ungkarl], 26, søn af afdøde huusmand Hans Paulsen i Drigstrup, Maren Andersdatter [pige], 26, datter af afdøde gaardmand Anders Ibsen i Drigstrup
1826, 14de October, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 44, søn af afdøde gaardmand Mads Ibsen i Lille Viebye, Ellen Kirstine Larsdatter [pige], , datter af afdøde huusmand Lars Eriksen i Revninge
1826, 27de October, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 26, søn af Jens Andresen Smed i Urup, Anne Andersdatter [enke], 44, efteleverske af Rasmus Franssen Smed i Drigstrup
1826, 4de November, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 38, søn af huusmand Hans Mikkelsen fra Bullerup [Agedrup], Anne Dorthee Christiansdatter [pige], 24, datter af huusmand Christian Clausen i Drigstrup
1826, 4de November, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 39, søn af huusmand Hans Jensen i Mesinge, Anne Kathrine Ibsdatter [pige], 22, datter af huusmand Jeppe Andersen af Kjærbye
1826, 11te November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 31, søn af huusmand Hans Knudsen i Viebye, Johanne Rasmusdatter [pige], 26, datter af huusmand Rasmus Frederiksen i Salbye
1826, 18de November, Viet, Frands Nielsen [ungkarl], 24, søn af huusmand Niels Rasmussen i Steenstrup, Anne Pedersdatter [pige], 26, datter af huusmand Peder Hansen i Kjærbye
1827, 25de Martii, Viet, Anders Frederik Hansen [ungkarl], 32, søn af huusmand Hans Larsen i Tryggelev paa Langeland, Maren Hansdatter, 26, datter af huusmand Hans Christiansen i Bregnøer
1827, 3die November, Viet, Hans Christian Hansen [enkemand], 49, huusmand i Dalbye, Kirsten Rasmusdatter [pige], 49, huusmand Rasmus Christiansens datter af Bregnøer
1827, 24de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 41, søn af gaardmand Hans Hansen i Snave [Stubberup], Mette Marie Jocumsdatter [enke], 38, Mads Hansens enke af Bregnøer
1827, 1ste December, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 43, søn af Jens Rasmussen forhen huusmand i Steenløse, Mette Rasmusdatter [pige], 26, datter af huusmand Rasmus Ottesen paa Bregnøer Mark
1828, 12te Januar, Viet, Jens Pedersen [enkemand, huusmand], 49, fra Viebye, Dorthe Jensdatter [pige], 33, datter af afdøde gaardmand Jens Hansen i Drigstrup
1828, 5te Julii, Viet, Anders Madsen, 34, søn af Mads Andersen forhen gaardmand i Maaløe i Viebye Sogn, Anne Pedersdatter [enke], 40, forhen huusmand af Kjærbye Niels Rasmussens hustrue
1828, 7de Junii, Viet, Anders Rasmussen [enkemand], 41, af Bregnøer Mark, Anne Nielsdatter [pige], 27, huusmand Niels Sørensens datter af Drigstrup
1828, 18de October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, hr. skolelærer], , fra Langør paa Hindsholm, Lise Marie Juel [pige, jomfrue], , datter af degnen Juel i Drigstrup
1828, 1ste November, Viet, Jeppe Larsen [ungkarl], 48, søn af forrige gaardmand Lars Ibsen i Kjærbye, Anne Hansdatter [enke], 44, forrige huusmand af Bregnøer Jørgen Nielsens efterleverske
1828, 24de October, Viet, Lars Jacobsen [ungkarl], 34, søn af forrige gaardmand Jacob Christensen i Viebye, Kirsten Rasmusdatter [pige], 24, datter af gaardmand Rasmus Nielsen i Drigstrup
1828, 1ste November, Viet, Rasmus Eriksen, 36, søn af gaardmand Erik Povelsen i Dræbye [Munkebo], Johanne Pedersdatter, 25, datter af huusmand Peder Hansen i Kjærbye
1828, 1ste November, Viet, Lars Poulsen [ungkarl], 42, søn af gaardmand Poul Jensen fra Salbye, Anne Pedersdatter [enke], 41, forhen enke efter huusmand Anders Madsen i Kjærbye
1828, 11te November, Viet, Søren Nielsen [ungkarl], 31, søn af huusmand Niels Sørensen i Drigstrup, Kirsten Poulsdatter [pige], 26, datter af huusmand Poul Andersen i Midskov Mesinge Sogn
1828, 8de November, Viet, Frederik Konrad Juel [ungkarl, seminarist], 28, søn af kirkesanger og skolelærer Juel i Drigstrup, Erne Kirstine Andersdatter [pige], 21, datter af huusmand Anders Hansen i Kjertinge [Kjølstrup]
1828, 15de November, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 36, søn af gaardmand Mads Hansen i Bregnøer, Anne Andersdatter [pige], 26, datter af gaardmand Anders Ibsen af Drigstrup
1828, 22de November, Viet, Marqvor Larsen [enkemand, gaardmand], 36, paa Langøe, Karen Sørensdatter [pige], 25, datter af gaardmand Søren Rasmussen i Drigstrup
1828, 20de December, Viet, Johannes Rasmussen [ungkarl], 22, søn af huusmand Rasmus Ottesen i Bregnøer, Anne Marie Sørensdatter [pige], 29, datter af huusmand Søren Nielsen i Kirtinge [Kjølstrup]
1829, 3die Januar, Viet, Hans Hansen [enkemand], 36, huusmand i Store Vibye, Johanne Hansdatter [pige], 31, datter af huusmand Hans Knudsen af Lille Viebye
1829, 20de Junii, Viet, Jeppe Andersen [ungkarl], 34, søn af afdøde gaardmand Anders Ibsen i Drigstrup, Maren Pedersdatter [pige], 18, datter af gaardmand Peder Hansen i Drigstrup
1829, 7de November, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 29, søn af afdøde huusmand i Kjølstrup Hans Madsen, Maren Pedersdatter, 22, datter af huusmand Peder Hansen i Bregnøer
1829, 31te October, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 27, søn af indsidder Niels Jensen i Hoelev, Marie Nielsdatter [enke], 51, efter huusmand Christen Madsen paa Bregnøer Mark
1829, 14de November, Viet, Anders Lassen, 30, søn af huusmand Lars Nielsen fra Tønneskovhuus i Rynkebye Sogn, Gjertrud Andersdatter [pige], 32, datter af huusmand Anders Simonsen i Revninge
1830, 5te Junii, Viet, Mads Sørensen [ungkarl], 28, søn af gaardmand Søren Madsen i Tvinde i Rynkebye Sogn, Anne Marie Sørensdatter [pige], 22, datter af gaardmand Søren Rasmussen i Drigstrup
1830, 12te Junii, Viet, Morten Poulsen [ungkarl], 27, søn af gaardmand Poul Poulsen i Kjærbye, Gjertrud Jacobsdatter [pige], 24, datter af gaardmand Jacob Christensen i Viebye
1831, 18de Januar, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 31, søn af huusmand Niels Sørensen i Drigstrup, Kirsten Jensdatter [pige], 20, datter af træeskoemand Jens Clausen i Kjerteminde
1831, 19de November, Viet, Jeppe Hansen [enkemand], 55, af Kjærbye, Dorthe Andersdatter [pige], 35, afdøde Anders Ibsens datter af Drigstrup
1832, 14de Januar, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 29, søn af huusmand Jens Jørgensen i Paarup, Marie Pedersdatter [pige], 26, datter af gaardmand Peder Rasmussen i Bregnøer
1832, 7de Januar, Viet, Søren Jensen [ungkarl], 26, søn af gaardmand Jens Jørgensen i Taarup, Maren Sørensdatter, 26, datter af gaardmand Søren Rasmussen i Drigstrup
1832, 29de April, Viet, Poul Christiansen [enkemand], 31, af Bregnøer, Maren Eriksdatter [pige], 28, datter af Anne Rasmusdatter fra Agedrup under Kjølstrup Sogn
1832, 19de Maii, Viet, Christian Hansen [enkemand], 35, af Munkeboe - søn af Hans ...ke i Kjerteminde, Gjertrud Jørgensdatter, 29, datter af afgangne Jørgen Jørgensen huusmand i Munkeboe
1832, 15de September, Viet, Lars Poulsen [ungkarl], 35, søn af gaardmand Poul Larsen i Birkum, Maren Andersdatter [enke], 46, af Bregnøer - Rasmus Jensens efterlevende
1832, 27de October, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 26, søn af gaardmand Anders Jensen i Kjærbye, Anne Kathrine Larsdatter [pige], 24, datter af gaardmand Lars Pedersen i Kjærbye
1833, 8de Junii, Viet, Knud Hansen [ungkarl], 26, søn af boelsmand Hans Pedersen i Revninge, Karen Paulsdatter [pige], 21, af afdøde gaardmand Paul Paulsen i Kjærbye
1833, 29de Junii, Viet, Rasmus Knudsen [enkemand, gaardmand], 55, i Bregnøer, Johanne Hansdatter [pige], 44, datter af boelsmand Hans Hansen i Snave
1833, 22de Junii, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 26, søn af afdøde Rasmus Frandsen i Tarup, Kirsten Nielsdatter [enke], 46, afdøde gaardmand Jørgen Larsens enke i Kjærbye
1833, 19de October, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 27, søn af huusmand Hans Andersen i Maale, Berthe Marie Pedersdatter [pige], 21, af huusmand Peder Hansen i Bregnøer
1833, 16de November, Viet, Jeppe Andersen [enkemand, gaardmand], 38, i Drigstrup, Karen Andersdatter [pige], 21, datter af afdøde gaardmand Anders Christensen af Kjærbye
1833, 9de November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 30, søn af afdøde gaardmand Rasmus Pedersen af Maale, Johanne Rasmusdatter [pige], 26, datter af afdøde Rasmus Frandsen Smed i Drigstrup
1833, 23de November, Viet, Frederik Carlsen [ungkarl], 27, søn af huusmand Carl Frederiksen i Dalbye, Karen Christiansdatter [pige], 25, datter af huusmand Christian Rasmussen i Bregnøer
1833, 14de December, Viet, Jens Sørensen [enkemand, huusmand], 60, af Revninge, Cidsel Rasmusdatter [pige], 41, datter af afdøde gaardmand Jens Jørgensen i Bregnøer
1834, 15de Martii, Viet, Peder Johan Pedersen [ungkarl], 29, søn af afdøde tømmermand Peder Rasmussen - Hundstrup, Mette Marie Carlsdatter [pige], 22, gaardmand Carl Olsens datter af Drigstrup
1834, 8de November, Viet, Hans Madsen [ungkarl, nu huusmand], 29, i Drigstrup - søn af afdøde møller Mads Christensen i Store Wibye, Maren Andersdatter [pige], 29, datter af huusmand Anders Nielsen i Drigstrup
1835, 27de Juni, Viet, Rasmus Pedersen [enkemand], 47, Birkeberg i Dalbye Sogn, Abellone Pedersdatter [pige], 28, datter af afdøde huusmand Peder Johansen i Dalbye
1835, 18de Juli, Viet, Jørgen Hansen [enkemand], 44, fra Flødstrup, Kirsten Sørensdatter [pige], 24, datter af gaardmand Søren Rasmussen i Drigstrup
1835, 14de November, Viet, Niels Poulsen [ungkarl], 30, søn af gaardmand Poul Poulsen i Over Kjærbye, Anne Christensdatter [enke], 32, enke efter gaardmand Knud Hansen i Over Kjærbye
1835, 19de December, Viet, Frederik Pedersen [ungkarl], 26, søn af huusmand Peder Hansen i Bregnøer, Anne Katrine Ibsdatter [enke], 32, enke efter huusmand Jens Hansen af Wibye
1835, 19de December, Viet, Wilhelm Rasmussen [ungkarl, bødker], 28, søn af glarmester Mads Rasmussen i Kjerteminde, Anne Katrine Jensdatter [enke], 36, enke efter huusmand Peder Rasmussen i Bregnøer
1836, 5te Marti, Viet, Christen Hansen [huusmand, enkemand], 40, af Munkeboe, Marie Kirstine Madsdatter [pige], 30, tjenende gaardmand Jeppe Hansen i Over Kjærbye
1836, 4de Juni, Viet, Poul Hansen [enkemand], 36, af Maaløe, Anne Madsdatter [pige], 35, datter af afdøde gaardmand Mads Hansen i Bregnøer
1836, 5te November, Viet, Poul Hansen [ungkarl], 31, af Revninge, Anne Kirstine Rasmusdatter [pige], 27, datter af afdøde huusmand Rasmus Ottesen paa Brengøer Mark
1837, 27de April, Viet, Peder Johan Pedersen [enkemand], 32, af Wester Scherninge, Johanne Carlsdatter [pige], 19, datter af gaardmand Carl Olsen af Drigstrup
1837, 7de October, Viet, Marqvor Rasmussen [ungkarl], 29, søn af afdøde gaardmand Rasmus Frandsen i Taarbye, Johanne Nielsdatter [pige], 36, datter af gaardmand Niels Nielsen i Kjærbye
1837, 28de October, Viet, Christian Gamrath Fabricius [ungkarl, skræddermester], 48, i Kjærteminde, Dorthe Hansdatter [pige], 36, datter af gaardmand Hans Olsen i Kjærbye
1837, 21de October, Viet, Poul Rasmussen [ungkarl], 37, søn af gaardmand Rasmus Poulsen i Dalbye, Sara Marie Larsdatter [pige], 21, datter af gaardmand Lars Pedersen i Kjærbye
1837, 4de November, Viet, Rasmus Nielsen [enkemand], 35, af Bregnøer, Karen Rasmusdatter [pige], 29, datter af gaardmand Rasmus Nielsen i Drigstrup
1837, 11te November, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 27, søn af aftægtsgaardmand Hans Larsen i Ullerslev, Ellen Marie Ottesdatter [pige], 26, datter af gaardmand Otte Hansen i Wibye
1838, 11te August, Viet, Rasmus Eriksen [huusmand], 46, af Over Kjærbye, Anne Katrine Jørgensdatter [pige], 32, datter af afdøde huusmand Jørgen Jørgensen i Munkeboe
1838, 24 November, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, husmand], 33, paa Birkende Mark, Karen Jakobsdatter [pige], , datter af afdøde gaardmand Jakob Christensen i Lille Wibye
1839, 4de Mai, Viet, Søren Christiansen [ungkarl, huusmand], 41, paa Brolykke Mark, Ditløvsine Christine Hansdatter, 32, tjenende gaardmand Lars Jakobsen i Lille Wibye
1839, 15de Juni, Viet, Peter Rasmussen [ungkarl, glarmester], 34, i Kjerteminde, Karen Pedersdatter, 19, datter af gaardmand Peder Hansen i Drigstrup
1839, 2den November, Viet, Frederik Pedersen [enkemand], 30, af Over Kjærbye, Mette Marie Christiansdatter [pige], 25, datter af huusmand Christian Wilhelm af Drigstrup
1839, 23de November, Viet, Søren Jørgensen [ungkarl], 34, søn af afdøde gaardmand Jørgen Sørensen i Taarup, Johanne Hansdatter [pige], 28, datter af gaardmand Hans Olsen i Over Kjærbye
1839, 12te December, Viet, Ole Hansen [ungkarl], 42, søn af gaardmand Hans Olsen i Over Kjærbye, Anne Andersdatter [pige], 23, datter af afdøde gaardmand Anders Christensen i Over Kjærbye
1840, 21de November, Viet, Christen Pedersen [enkemand], 51, af Bregnøer, Karen Larsdatter [pige], 27, datter af huusmand Lars Christensen i Mesinge
1841, 16de April, Viet, Lars Frandsen [ungkarl, gaardmand], 31, i Store Wibye, Dorthe Eliasdatter [pige], 22, gaardmand Elias Pedersens datter i Drigstrup
1841, 23de October, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl], 35, søn af gaardmand Rasmus Nielsen i Drigstrup, Abelone Marie Pedersdatter [pige], 26, gaardmand Peder Knudsens datter i Drigstrup
1841, 30te October, Viet, Thomas Andersen [ungkarl], 32, søn af afdøde gaardmand Anders Christensen i Over Kjærbye, Anne Kirstine Larsdatter [pige], 22, gaardmand Lars Pedersens datter af Over Kjærbye
1841, 6te November, Viet, Anders Mortensen [ungkarl], 31, søn af gaardmand sognefoged Morten Andersen i Drigstrup, Dorthe Carlsdatter [pige], 21, datter af gaardmand Carl Wilhelm Olsen i Drigstrup
1841, 13de November, Viet, Niels Larsen [ungkarl], 31, søn af tjenestekarl Lars Jørgensen og Maren Nielsdatter - Aunslev Sogn, Anne Ottesdatter [pige], 21, gaardmand Otte Hansens datter af Lille Wibye
1841, 20de November, Viet, Casper Andersen [ungkarl], 30, søn af gaardmand Anders Caspersen i Berchem, Karen Jensdatter [pige], 24, huusmand Jens Madsens datter i Over Kjærbye
1842, 3die Juni, Viet, Hans Hansen Birkeberg [ungkarl, boelsmand], 27, , Anne Marie Andersdatter [pige], 27, hos gaardmand Thomas Andersen i Kjærbye
1842, 1ste Juli, Viet, Ole Olsen [ungkarl, boelsmand], 45, i Midskov [Mesinge], Karen Rasmusdatter [pige], 39, datter af aføde smed Rasmus Frandsen i Drigstrup
1842, 21de October, Viet, Frands Rasmussen [ungkarl], 37, søn af afdøde gaardmand Rasmus Frandsen i Taarup, Anne Marie Jørgensdatter [pige], 27, datter af afdøde gaardmand Jørgen Larsen i Over Kjærbye
1842, 4de November, Viet, Søren Rasmussen [ungkarl], 24, søn af afdøde gaardmand Rasmus Hansen i Munkeboe, Maren Ottesdatter [pige], 26, datter af gaardmand Otte Hansen i Wibye
1843, 27 Januari, Viet, Christian Rasmussen [enkemand], 74, Bregnøer, Anne Rasmusdatter [pige], 30, datter af gaardmand Rasmus Christensen i Stubberup i Dalbye Sogn
1843, 17de Februari, Viet, Lars Knudsen [enkemand], 47, Munkeboe, Kirsten Jeppesdatter [pige], 25, gaardmand Jeppe Hansens datter i Over Kjærbye
1843, 16de Juni, Viet, Hans Andersen [ungkarl], 34, søn af gaardmand Anders Sørensen i Ullerslev, Dorthe Marie Hansdatter [pige], 25, datter af afdøde gaardmand Hans Pedersen i Over Kjærbye
1843, 7de April, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 32, søn af gaardmand Rasmus Nielsen i Drigstrup, Abellone Marie Nielsdatter [pige], 22, datter af gaardmand Niels Knudsen i Drigstrup
1843, 3die November, Viet, Jens Jakobsen [ungkarl], 24, søn af afdøde gaardmand Jakob Hansen i Kirtinge [Kjølstrup], Anne Marie Charstensensdatter [pige], 29, pleiedatter af gaardmand Hans Jensen i Bregnøer
1844, 13de April, Viet, Niels Rasmussen [boelsmand, enkemand], 35, paa Hundslev Mark, Anne Margrethe Jensdatter [pige], 30, tjenende gaardmand Hans Jensen i Bregnøer
1844, 26de Juli, Viet, Rasmus Rasmussen [enkemand], 34, Himmels..gaarden i Wegersløv Sogn, Anne Pedersdatter [pige], 23, datter af gaardmand Peder Pedersen i Lille Wibye
1844, 25de September, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], 42, søn af gaardmand Niels Jørgensen paa Taarbye Mark, Gjertrud Jørgensdatter [pige], 22, datter af afdøde huusmand Jørgen Nielsen [stedfader Jeppe Larsen]
1844, 22 November, Viet, Johan Rasmussen [ungkarl], 20, søn af huusmand Rasmus Christensen i Holøv i Marslev Sogn, Maren Rasmusdatter [pige], 30, datter af huusmand Rasmus Hansen i Lille Wibye