Rynkeby, 1828-1839, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1828-1839, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1828, 29 Juni, Viet, Niels Nielsen [huusmand], 43, eier af et huus paa Hundslev Mark, Anne Cathrine Rasmusdatter [pige], 36, tjenende hos gaardmand Hans Sørensen i Rynkebye
1828, 15de November, Viet, Hintze Nielsen [ungkarl og væver], 27, af Ullerslev, Birthe Cathrine Larsdatter [pige], 27, tjenende i Præstegaarden i Rynkebye
1829, 25 Januar, Viet, Jeppe Bendixen [ungkarl], 29, tjenende hos gaardmand gl. Hans Madsen i Rynkebye, Dorthea Erichsdatter, 35, forhen gift med afdøde huusmand Anders Nielsen af Rynkebye
1829, 6te Marts, Viet, Hans Jensen [skomager], 52, af Hundslev Bye i Kjølstrup Sogn, Kjersten Madsdatter [pige], 26, tjenende hos gaardmand Lars Christiansen i Urup
1829, 14de Marts, Viet, Lars Madsen [selveier gaardmand], 51, af Urup Mark, Anne Maria Hansdatter [pige], 27, tjenende hos gaardmand Mads Christiansen af Urup
1829, 20de April, Viet, Anders Christensen [ungkarl], 40, tjenende som staldkarl paa Schousboe, Anne Kirstine Andersdatter [pige], 37, meierske paa Schousboe
1829, 2den Mai, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 27, tjenende hos sin stedfader gaardmand Hans Jensen af Urup, Karen Rasmusdatter [pige], 22, tjenende hos sin moder gaardmand Rasmus Hansens enke af Urup
1829, 6te November, Viet, Uldrich Appeldorff [ungkarl og smed], 27, tjenende frue justitsraadinde Berg paa Schousboe, Maren Larsdatter [pige], 19, tjenende som malkepige hos frue justitsraad Berg paa Schousboe
1829, 7de November, Viet, Rasmus Johannessen [ungkarl], 34, hos sin fader gaardmand Johannes Jacobsen i Urup, Maren Nielsdatter [pige], 25, tjenende hos sin stedfader gaardmand Erich Jensen af Urup Mark
1829, 14de November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl og selveier gaardmand], 29, af Urup, Anne Maria Knudsdatter [pige], 22, tjenende hos gaardmand Lars Jeppesen af Urup
1829, 21de November, Viet, Andreas Jensen [ungkarl og smed], 35, af Urup, Maren Knudsdatter [pige], 16, tjenende hos sin moder huusmand Knud Erichsens enke af Urup
1829, 14de November, Viet, Anders Henrichsen [huusfæster], 64, af Rynkebye, Ellen Dorthea Bendixdatter [pige], 54, hos boelsmand Hans Hansen paa Urup Mark
1830, 27de Marts, Viet, Christian Jacobsen [ungkarl], 28, af Lille Wibye, Anne Catrine Erichsdatter [pige], 24, hos sin fader boelsmand Erich Hansen af Rynkebye
1830, 26de Junii, Viet, Hans Larsen [huusmand], 48, af Rynkebye - første gang gift med Birthe Christensdatter, Johanne Madsdatter [pige], 33, fra Martofte - tjenende huusmand Claus Henrich Duch i Bøgeskovshuus
1830, 9de Oktober, Viet, Niels Pedersen [ungkarl, hørh...er], 31, af Fraugde Kjærbye, Anne Maria Knudsdatter [pige], 26, opholdende sig hos sin moder hmd Knud Pedersens enke paa Rynkebye Mark
1830, 23de October, Viet, Peder Pedersen [ungkarl og gaardfæster], 36, af Agedrup, Anne Maria Johannesdatter [pige], 30, hos sin fader gaardmand Johannes Jacobsen i Urup
1830, 6te November, Viet, Peder Hansen [ungkarl, tømmermand og huuseier], 23, hos sin stedfader gaardmand Lars Madsen paa Urup Mark, Maren Hansdatter [pige], 23, hos sin søster som er gift med gaardmand Mads Christiansen i Urup
1830, 6te November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og selveierhuusmand], 28, tjenende som avlskarl hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe, Chatrine Elisabeth Jørgensdatter [pige], 22, tjenende som malkepige hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe
1830, 4de December, Viet, Hans Nilaussen [ungkarl og væver], 33, tjenende hos huusmand og væver Hans Jochumsen i Urup, Anne Kirstine Hansdatter [pige], 26, tjenende hos huusmand og væver Hans Jochumsen af Urup
1830, 11te December, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 27, tjenende hos gaardmand Lars Jeppesen af Urup, Karen Rasmusdatter [pige], 24, tjenende hos gaardmand Lars Jeppesen Urup
1831, 31 Januar, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 26, hos sin fader huusmand og snedker Niels Rasmussen i Rønninge, Anne Catrine Erichsdatter, 25, forhen gift med afdøde huusmand Christian Jacobsen af Rynkebye
1831, 22de Julii, Viet, Peder Hansen [ungkarl, avlsforvalter og møller], 32, hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe, Mette Jørgensdatter [pige], 31, opholdende sig hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe
1831, 15de October, Viet, Hans Christensen [ungkarl og selveiergaardmand], 31, af Fraugde Kjærbye - boende paa Allerup Mark, Maren Jensdatter [pige], 27, tjenende hos sin fader gaardmand Jens Ottosen paa Rynkebye Mark
1831, 22de October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl og selveiergaardmand], 32, boende i Skovgaarden i Rynkebye, Elisabeth Sørensdatter [pige], 28, hos sin broder gaardmand Mads Sørensen af Tvinde
1832, 14de April, Viet, Anders Poulsen [ungkarl og væver], 25, arbeidende hos huusmand og væver Christian Rasmussen i Brabech, Anne Rasmusdatter, 53, forhen gift med afdøde hmd og væver Erich Hansen-boende i Hvidkattehus
1832, 6te October, Viet, Anders Rasmussen [huusmand], 58, boende i Kissendrup Bye i Flødstrup Sogn, Anne Marie Poulsdatter [pige], 27, tjenende hos gaardmand Anders Hansen boende paa Rynkebye Mark
1832, 5te December, Viet, Peder Immanuelsen [ungkarl og skræder], 28, hos sin moder hmd Immanuel Josephsens enke - boende paa Rynkebye Mark, Kirstine Jørgensdatter [pige], 26, tjenende hos hmd Immanuel Josephsens enke - boende paa Rynkebye Mark
1832, 3die November, Viet, Hans Johannessen [ungkarl og selveierhuusmand], 28, boende paa Rynkebye Mark, Anne Hansdatter [pige], 28, tjenende hos gaardmand Hans Sørensen i Rynkeby
1832, 27de October, Viet, Lars Larsen [ungkarl og huuseier], 34, tjenende hos huusmand Jens Rasmussen i Brabech paa Urup Mark, Karen Jensdatter [pige], 26, opholdende sig hos sin fader hmd Jens Rasmussen i Brabech paa Urup Mk.
1832, 17de November, Viet, Christen Nielsen [ungkarl], 41, tjenende hos kjøbmand Holger Gommesen i Kjerteminde, Mette Poulsdatter [pige], 36, boende som væverske hos huusmand Peder Jespersen i Rynkebye
1832, 1ste December, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl], 35, tjenende hos sin moder gmd Knud Rasmussens enke af Roulund i Aasum, Karen Hansdatter, 43, forhen gift med gmd Jørgen Hansen paa Hundslev Mark i Rynkebye Sogn
1833, 23de Februar, Viet, Anders Madsen [ungkarl], 35, tjenende hos hmd velærværdighed hr. pastor Smidt i Mesinge, Gjertrud Andersdatter, 31, forhen gift med hmd Lars Frantzen boende i Haveskovshuset
1833, 17de Marts, Viet, Ole Andersen [huusfæster], 44, paa Schousboe - boende paa Hundslev Mark, Mette Jacobsdatter [pige og bryggerpige], 37, tjenende hos hans velærværdighed hr. pastor Bloch i Rynkebye
1833, 19de October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 29, tjenende hos gaardmand Peder Rasmussen af Korkendrup, Bodil Pedersdatter [pige], 21, opholdende sig i Gryelstrup Huuse
1833, 14de September, Viet, Morten Poulsen [huusfæster], 34, paa Schousboe Gods - boende i Harrendruphusene paa Flødstrup Mark, Mette Poulsdatter [pige], 24, tjenende hos gaardmand Anders Pedersen paa Urup Mark
1833, 26de October, Viet, Niels Sørensen [ungkarl og boelsmand], 25, paa Kjertinge Mark [Kjølstrup], Mette Cathrine Poulsdatter [tjenestepige], 24, tjenende hos gaardmand Niels Jensen af Hundslev
1833, 2den November, Viet, Hans Clausen [ungkarl og huusfæster], 26, tjenende frue justitsraadinde Berg paa Schousboe, Johanne Larsdatter [tjenestepige], 27, opholdende sig hos sin fader hmd Lars Hintzesen boende i Kallundborgh.
1833, 3die November, Viet, Christian Pedersen [ungkarl], 50, tjenende hos velærværdige hr. pastor Bloch i Rynkebye, Gjertrud Hansdatter, 49, forhen gift med huusmand Søren Olsen - boende i Rynkebye
1833, 12te October, Viet, Anders Hendrichsen [huusmand], 53, boende i Sophienberghuset paa Hundslev Mark, Anne Knudsdatter [tjenestepige], 35, fra Korkendrup men tjener i Rynkebye Præstegaard
1833, 9de November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 27, tjenende hos gaardmand gl. Hans Madsen af Rynkebye, Sidsel Maria Hansdatter [fruentimmer], 22, tjenende hos gaardmand Søren Hansen af Urup
1833, 16de November, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], 28, tjenende hos gaardmand Rasmus Sørensen af Rynkebye, Karen Larsdatter [fraskilt kone], 37, forhen givt med indsidder Anders Larsen
1834, 9de Marts, Viet, Hans Michelsen [ungkarl], 25, tjenende forpagter Andreassen paa Ørnfeldt, Anne Maria Jørgensdatter [fruentimmer], 35, boende hos huusmand Peder Knudsen paa Rynkebye Mark
1833, 24de December, Viet, Christian Jacob Schmidt [hr. primier lieutenant], 30, af Søe Etaten, Anne Christina Holm [jomfrue], 31,
1834, 11te October, Viet, Jens Poulsen, 26, boende i Nemmehuset i Flødstrup, Else Catharine Johansdatter [pige], 33, opholdende sig hos sin moder hmd og skræder Johan Frederich Nielsens
1835, 15de Februar, Viet, Christian Mortensen [huusmand], 67, boende i Kjertinge [Kjølstrup], Anne Madsdatter [pige], 34, tjenende madm. Clausen i Hundslev
1835, 25de April, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 43, af Ladbye [Kjølstrup], Maren Poulsdatter [fruentimmer], 35, boende hos huusmand Lars Jensen paa Rynkebye Mark
1835, 20de Juni, Viet, Mads Bredstedt [velædle hr. gartner], 28, hos frue justitsraad Berg paa Schousboe, Caroline Christiane Lovise Møller [velædle jomfrue], 27, af Hundslev
1835, 20de Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 28, tjenende hos gaardmand Christian Jensen af Rynkebye, Anne Cathrine Madsdatter [pige], 31, tjenende hos sin stedfader gaardmand Christian Jensen af Rynkebye
1835, 7de November, Viet, Johan Hansen [ungkarl og skomager], 33, af Marslev, Anne Hansdatter [pige], 35, tjenende hos sin stedfader smed Rasmus Poulsen i Hundslev
1835, [vielsen ei fundet sted], Viet, Hans Mortensen [ungkarl og huuseier], 27, af Bovense Mark, Johanne Maria Larsdatter [pige], 27, tjener sin pleiefader gmd Rasmus Jensen i Tøndeskovsgaard paa Hundslev
1835, 22de November, Viet, Niels Larsen [ungkarl og selveier boelsmand], 42, af Bellinge, Anne Jørgensdatter [pige], 45, tjenende som huusholderske hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe
1835, 11te December, Viet, Niels Sørensen [boelsmand], 28, boende paa Kjertinge Mark-forhen gift med pige Mette Cathrine Poulsdt., Johanne Maria Larsdatter [pige], 27, tjener sin pleiefader gmd Rasmus Jensen i Tønderskovsgrd paa Hundslev
1836, 22de October, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 26, hos sin fader gaardmand Jens Pedersen af Rastrup, Gjertrud Jensdatter [pige], 20, hos sin pleiefader gaardmand Rasmus Nielsen af Rynkebye
1836, 8de October, Viet, Niels Madsen [ungkarl], 29, hos sin farbroder gaardmand Anders Hansen paa Rynkebye Mark, Lovise Christiane Caroline Christiansdatter [pige], 21, tjenende hos gaardmand Anders Hansen paa Rynkebye Mark
1836, 15de October, Viet, Hans Christensen Friis [ungkarl], 28, tjenende hos gaardmand Hans Rasmussen i Revninge, Maria Jørgensdatter [fruentimmer], 29, hos sin svoger huusmand Hans Knudsen paa Urup Mark
1836, 15de October, Viet, Hans Jensen [ungkarl og selveier boelsmand], 30, paa Hundslev Mark, Anne Jensdatter [pige], 27, hos sin fader boelsmand Jens Rasmussen i Brabech paa Urup Mark
1836, 26de November, Viet, Søren Pedersen [ungkarl], 24, hos sin fader huusmand Peder Sørensen af Urup, Johanne Maria Larsdatter [pige], 31, tjenende hos gaardmand Rasmus Sørensen af Rynkebye
1836, 3die December, Viet, Peder Andersen [ungkarl og smed], 23, hos gaardmand Knud Andersen af Urup, Anne Cathrine Knudsdatter [pige], 23, hos sin fader gaardmand Knud Andersen af Urup
1836, 29de October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 31, tjenende som avlskarl hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe, Maren Madsdatter [fruentimmer], 34, hos gaardmand Frederich Rasmussen af Rynkebye
1836, 19de November, Viet, Frederich Marius Carl Hÿbe [hr. gartner], 42, paa Hvedeholm, Else Maria Brodersen [jomfrue], 36, huusjomfrue hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe
1836, 26de November, Viet, Morten Larsen [ungkarl og væver], 35, hos sin fader huusmand og væver Lars Rasmussen af Urup, Mette Erichsdatter [pige], 23, hos huusmand og væver Lars Rasmussen af Urup
1836, 17de December, Viet, Rasmus Christiansen [ungkarl og skytte], 30, tjenende hos frue justitsraadinde Berg paa Schousboe, Cathrine Maria Demannt [pige], 32, hos sin fader skjøtte Jørgen Demannt i Ingerhavehuset
1837, 18de Marts, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 25, hos gaardmand Jeppe Hansen af Overkjærbye, Kirsten Erichsdatter [pige], 20, hos sin fader gaardmand Erich Jensen af Urup Mark
1837, 30te September, Viet, Knud Madsen [huusfæster], 49, forhen gift første gang med pige Margarethe Jensdatter af Ullerslev, Anne Pedersdatter [pige], 36, hos sin moder huusmand gl. Peder Hansens enke af Rynkebye
1837, 28de October, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 30, tjenende hos hr. forvalter og møller Hansen paa Schousboe Mølle, Kirsten Hansdatter [pige], 28, tjenende hos hr. forvalter og møller Hansen paa Schousboe Mølle
1838, 29de April, Viet, Søren Jacobsen [ungkarl, væver og huuseier], 32, boende i Revsvindinge, Sidsel Rasmusdatter [pige], 25, tjenende hos sognepræsten hr. pastor Bloch i Rynkebye
1838, 28de April, Viet, Peder Larsen [ungkarl og skræder], 30, af Urup, Marie Kirstine Hansdatter, 54, forhen gift med hjulmand og rokkedreier Anders Nielsen af Rynkebye
1838, 22de Juni, Viet, Hans Jochumsen [slagter og huusmand], 48, af Urup-forhen gift 1ste Sophie Madsdatter-2den Elisab. Birg. Nilausd , Else Christiansdatter [pige], 31, tjenende hos boelsmand Lars Nielsen paa Urup Mark
1838, 22de Juli, Viet, Lars Jensen [skomager og indsidder], 45, af Ladbye [Kjølstrup], Caroline Sophie Hansdatter [pige], 28, hos sin fader huusmand og væver Hans Larsen af Rynkebye
1838, 29de September, Viet, Anders Christiansen [ungkarl], 39, tjenende hos boelsmand og tømmermd Anders Frederichsen paa Hundslev Mk, Kirsten Larsdatter [pige], 33, tjenende hos boelsmand og tømmermd Anders Frederichsen paa Hundslev Mk
1838, [vielsen ei fundet sted], Viet, Hans Knudsen [huusmand], 41, boende paa Urup Mark - forhen gift med Johanne Maria Jørgensdatter, Mathea Elisabeth Madsen [pige], 19, opholdende sig hos sin søster huusmand Hans Christophersens kone
1839, 2den Februar, Viet, Otto Hansen [ungkarl og skræder], 23, oph. sig hos sin moder hmd og skræder Hans Erich Nielsens enke af Urup, Karen Nielsdatter [pige], 23, opholdende sig hos hmd og skræder Hans Erich Nielsens enke af Urup
1838, 22de December, Viet, Hans Knudsen [huusmand], 41, boende paa Urup Mark - forhen gift med Johanne Maria Jørgensdatter, Anne Jensdatter [pige], 42, tjenende sognepræsten i Nærre Næraae
1839, 26de Januar, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 26, fra Bullerup i Agedrup Sogn, Abelone Hansdatter, 34, forhen gift med huusmand Peder Andersen af Hundslev Mark
1839, 26de Januar, Viet, Anders Olsen [ungkarl], 35, fra Midskov i Mesinge Sogn, Anne Kirstine Jørgensdatter, 45, forhen gift med huusmand Søren Rasmussen af Hundslev Mark
1839, 1ste Juni, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl], 34, fra Drigstrup, Maria Kirstine Hansdatter, 55, gift 1ste med rokkedreier Anders Nielsen - 2den skræder Peder Larsen