Rynkeby, 1839-1841, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1839-1841, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1839, 15de Juni, Johan Christopher Gottholt Larsen, ungkarl, 52, tjenende hos hr. kammerraad Larsen i Hundslev og pige Anne Maria Hansdatter, 28, hos sin fader gaardmand gl. Hans Madsen i Rynkebye
1840, 13de Juni, Frederik Gregers Rudolf Larsen, ungkarl, 25, fra Wibye og pige Apollone Erichsdatter, 24, huusmand Erich Hansens datter paa Rynkebye Mark
1840, 19de September, Jørgen Jensen, ungkarl og selveier, 30, paa Ullerslev Mark og pige Anne Madsdatter, 35, hos sin svoger gaardmand Niels Hansen af Rynkebye
1840, 17de October, Niels Pedersen, ungkarl, 37, tjenende som kudsk paa Schousboe og fruentimmer Kirsten Poulsdatter, 31, tjenende som bryggerpige paa Schousboe
1840, 17de October, Peder Poulsen, ungkarl og huuseier, 30, boende paa Birkende Mark og pige Karen Hansdatter, 23, hos sin fader huusmand Hans Hansen paa Urup Mark
1840, 11te October, Anders Jensen, ungkarl og selveier boelsmand, 35, af Frørup - nu boende paa Urup Mark og pige Kirsten Hintzesdatter, 40, af Frørup Sogn - nu opholdende sig paa Urup Mark
1840, 28de November, Daniel Andreassen, ungkarl, 34, tjenende hos gaardmand Hans Nielsen paa Urup Mark og pige Ane Rasmusdatter, 38, boende hos huusmand Rasmus Hansen i Urup
1841, 3die Januar, Peder Rasmussen, ungkarl, 24, tjenende som staldkarl paa Schousboe og pige Karen Poulsdatter, 28, af Rynkebye
1840, 12te December, Rasmus Larsen, ungkarl og selveierboelsmand, 31, af Wester Kjærbye Mark og pige Kirsten Madsdatter, 21, hos sin fader gaardmand Mads Christiansen i Urup
1841, 30te October, Hans Pedersen, ungkarl og huusfæster, 45, af Rynkebye og fruentimmer Karen Nielsdatter, 29, af Rynkebye
1841, 20de November, Rasmus Christensen, ungkarl og huusfæster, 33, af Færridslev og fruentimmer Mette Kirstine Hansdatter, 35, hos sin fader huusmand Hans Jensen af Urup
1841, 11te December, Michael Jensen Østen, ungkarl, 26, tjenende mølleren hr. Heilmann som møllesvend af Kjerteminde og pige Anne Kirstine Pedersdatter, 21, hos sin moder huusmand Peder Jespersens enke af Rynkebye
1841, 19de December, Søren Pedersen, musikanter og huusmand, 63, af Urup og fruentimmer Christiane Olsdatter, 42, af Westerkjærbye [Agedrup]