Mesinge, 1840-1846, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1840-1846, Mesinge sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1840, 2den Februar, 9de Februar, Mads Eriksen, 2 1/4, søn af huusmand Erik Madsen, i Salbye
1840, 19de Februar, 23de Februar, Hans Peter Nielsen, 14 dage, søn af huusmand Niels Christiansen, af Midskov
1840, 29de Februar, 4de Marts, Anders Hansen, 3 uger, søn af boelsmand Hans Poulsen, i Midskov
1840, 6te Marts, 14de Marts, Anders Andersen, aftægtsmand, 85½, hos boelsmand Søren Nielsen i Midskov. Født i Midskov
1840, 7de April, 12te April, Rasmus Hansen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Salbye
1840, 6te Juni, 14de Juni, Lars Nielsen, 14 1/4, søn af huusmand og fisker Niels Larsen, af Midskov
1840, 20de Juli, 26de Juli, Jacob Larsen, ½, søn af indsidder Lars Jacobsen, i Mesinge. Født i Wibye
1840, 13de September, 17de September, Poul Andersen, huusmand og bødker, 46, i Mesinge. Født i Midskov
1840, 7de November, 15de November, Søren Nielsen, 7, søn af huusmand og fisker Niels Larsen, af Midskov
1840, 2den December, 6te December, Anders Nielsen, 12 dage, sønaf gaardmand Niels Hansen, i Mesinge
1841, 25de Januar, 1ste Februar, Lars Jensen, 1½, søn af gaardmand Jens Larsen, i Thaarup. Født sammesteds
1841, 7de Februar, 13de Februar, Niels Knudsen, aftægtsmand, 81, hos sønnen gaardmand Knud Nielsen i Mesinge. Født i Midskov
1841, 10de Februar, 13de Februar, Knud Rasmussen, 16 dage , søn af indsidder Rasmus Knudsen, i Mesinge
1841, 18de Februar, 24de Februar, Anders Hansen, 8 dage, søn af boelsmand Hans Poulsen, i Midskov
1841, 15de Mai, 21de Mai, Christian Larsen, gaardfæster, 44, i Thaarup. Født paa Bogense i Dalbye Sogn
1841, 24de Juni, 2den Juli, Anders Poulsen, gaardfæster, 58, i Midskov. Født sammesteds
1841, 20de Juli, 23de Juli, Jens Nielsen, huusfæster, 38, i Mesinge. Født i Stupperup
1841, 8de September, 15de September, Jens Jensen, 17 1/4, hos stedfader Rasmus Sørensen i Mesinge. Født sammesteds
1841, 4de October, 10de October, Dreng (døde strax) søn af Johanne Rasmusdatter, hos faderen huusmand Rasmus Larsen, i Midskov
1841, 2den November, 17de November, Gyde Knudsen, 22, i Midskov. Søn af boelsmand Knud Gydesen
1841, 7de November, 14de November, Poul Larsen, 14 dage , søn af indsidder Lars Hansen, i Thaarup, for tiden tjenende paa Hverringe
1841, 30te November, 6te December, Anders Hansen, gaardfæster, 60, i Salbye. Født sammesteds
1841, 24de December, 30te December, Anders Andersen Kæmpe, aftægtsmand, 78, hos huusmand Poul Andersen i Midskov. Født i Maale
1842, 27 December 1841, 2den Januar, Frands Jørgensen, 3, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Salbye
1842, 18de Januar, 23de Januar, Hans Larsen, 1½, søn af indsidder Lars Hansen, i Thaarup
1842, 8de Marts, 14de Marts, Christen Pedersen, huusmand, 67, i Mesinge. Født i Høibye
1842, 17de Marts, 20de Marts, Anders Nielsen, døde kort efter fødslen, søn af boelsmand Niels Hansen, i Midskov
1842, 9de April, 24de April, Anders Jørgensen, ½, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Salbye. Født sammesteds
1842, 21de Mai, 26de Mai, Christen Jensen, enkemand og aftægtsmand, 79, hos boelsmand Niels Hansen i Midskov. Født sammesteds
1842, 17de Juli, 20de Juli, Niels Rasmussen, huusmand, 43, i Thaarup. Født i Kiertinge
1842, 25de October, 2den November, Jens Edvardsen, 28½, i Thaarup. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Edvard Jespersen
1842, 27de October, 31te October, Jens Hansen, huusfæster, 52, i Thaarup. Født i Munkeboe
1843, 11te Februar, 19de Februar, Hans Jørgensen, 2 dage, søn af huusmand og bødker Jørgen Eriksen, i Mesinge
1843, 4de Marts, 8de Marts, Hans Andersen, huusmand, 52, i Midskov. Født sammesteds
1843, 17de Mai, 21de Mai, Knud Rasmussen, 3 uger, søn  af indsidder Rasmus Knudsen, for tiden i Midskov. Født i Mesinge
1843, 30te Mai, 2den Juni, Søren Jensen, huusfæster, 50, i Salbye. Født sammesteds
1843, 9de Juni, 14de Juni, Anders Sørensen, huusmand, 64, i Mesinge. Født sammesteds
1843, 18de October, 23de October, Lars Larsen, boelsmand, 74½, boende paa Thaarup Mark. Født i Revninge
1843, 22de October, 28de October, Rasmus Jensen, aftægtsmand, 79, hos boelsmand Jens Pedersen i Midskov. Født i Mesinge
1844, 27de Januar, 4de Februar, Jens Christian Nielsen, 10 dage, søn af huusmand Niels Nielsen, i Salbye. Født sammesteds
1844, 20de Februar, 27de Februar, Anders Sørensen, aftægtsmand, 84, hos boelsmand Søren Poulsen paa Mesinge Mark. Født i Midskov
1844, 10de Marts, 16de Marts, Hans Jensen, gaardfæster, 75, i Salbye. Født sammesteds
1844, 25de Marts, 2den April, Lars Rasmussen, aftægtsmand, 85, hos boelsmand Anders Pedersen, Ørbech i Midskov. Født sammesteds
1844, 6te Juni, 9de Juni, Niels Sørensen, aftægtsmand, 76, hos huusmand Hans Larsen af Mesinge. Født i Salbye
1844, 17de Juli, 14de Juli, Knud Rasmussen, 5 uger, søn af indsidder Rasmus Knudsen, i Midskov
1844, 22 Juli, 29de Juli, Anders Poulsen, gaardfæster, 79 1/4, i Midskov. Født i Dalbye
1844, 24de November, 3die December, Hans Pedersen, gaardfæster, 67, i Mesinge. Født sammesteds
1844, 10de December, 18de December, Ole Pedersen, huusfæster, 45, i Salbye. Født i Dalbye
1845, 2den Marts, 9de Marts, Hans Andersen, aftægtsmand, 77½, hos huusmand Niels Andersen, af Midskov. Født i Maale
1845, 7de Mai, 13de Mai, Poul Andersen, 13½, søn af afdøde gaardmand An. Hansen, i Salby
1845, 19de Juli, 27 Juli, Udøbt drengebarn], 17dage , søn af indsidder Rasmus Knudsen, i Midskov
1846, 2den Januar, 11te Januar, Niels Hansen, aftægtsmand, 72, hos huusmand Marcus Rasmussen i Mesinge. Født i Wiby Sogn
1846, 23de Marts, 27de Marts, Lars Hansen, huusfæster og væver, 64, i Midskov. Født sammesteds
1846, 9de Juli, 12te Juli, Lars Christiansen, aftægtsmand, 70½, hos huusfæster Lars Larsen, i Mesinge. Født i Kissendrup
1846, 20de September, 26de September, Rasmus Christensen, 1/3, søn af gaardmand Christen Jensen, i Mesinge. Født sammesteds
1846, 28de November, 5te December, Anders Nielsen, gaardfæster, 71, i Midskov. Født sammesteds
1846, 22de December, 27de December, Anders Nielsen,6 dage søn af boelsmand Niels Hansen, i Midskov
1840, 1ste Januar, 6te Januar, Mette Pedersdatter, enke, 77, i Mesinge. Født paa Bogense i Dalbye Sogn. Huusmand Theodoris Præbensen
1840, 11te Februar, 16de Februar, Hansine Pedersen, 3/4, datter af indsidder Johanne Jacobsdatter, i Mesinge. Født sammesteds
1840, 12te Februar, 19de Februar, Marie Larsdatter, 34, i Mesinge. Født i Ladbye. Sadelmager Martin Kragh
1840, 13de Marts, 21de Marts, Hansine Andersen, 2, datter af gaardmand, yngre Anders Poulsen, i Midskov
1840, 8de Juli, 13de Juli, Anne Christensdatter, enke, 72, i Salbye. Født i Drigstrup. Skrædder Marqvar Pedersen
1840, 25de Juli, 11te August, Anne Sørensdatter, enke og aftægtskone 75, hos sønnen Peder Andersen, i Midskov. Født i Midskov. Boelsmand Anders Hjerinumusen
1840, 8de August, 15de August, Anne Jensdatter, enke og aftægtskone, 73, hos gaardmand Niels Pedersen, i Mesinge. Født i Maale. Gaardmand Ole Nielsen
1840, 23de August, 27de August, Maren Pedersdatter, aftægtskone og enke, 58, i Salbye. Født i Hersnap. Huusmand Lars Madsen
1840, 26de September, 30te September, Maren Larsdatter, 22, af Dalbye. Født sammesteds. Datter af afdøde husmand Lars Andersen
1841, 18de Februar, 24de Februar, Maren Johansen, 6 uger, datter af pige Kirsten Pedersdatter, hos faderen huusmand Peder Andersen, i Midskov
1841, 6te Marts, 10de Marts, Gjertrud Andersdatter
1841, 24de Marts, 31te Marts, Oline Nielsen, 3 3/4, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Mesinge
1841, 26de Marts, 1ste April, Karen Jørgensdatter, 48, i Midskov. Født sammesteds. Boelsmand Peder Andersen
1841, 28de Marts, 1ste April, Johanne Nielsdatter, almisselem og enke, 76, i Mesinge. Født i Dalbye. Huusmand Hans Jensen
1841, 3die April, 10de April, Birthe Andersdatter, 61, i Mesinge. Født i Midskov. Huusmand og væver Jens Nielsen
1841, 7de April, 15de April, Karen Hansdatter, 43, i Mesinge. Født i Stubberup. Gaardmand Lars Jensen
1841, 1ste Mai, 9de Mai, Ellen Dorthea Nielsen, 14 dage , datter af huusmand Niels Christiansen, af Midskov
1841, 2den Mai, 7de Mai, Karen Larsen, 4, i Mesinge, datter af indsidder Lars Jacobsen. Født i Wibye
1841, 22de Juni, 27de Juni, Maren Henriksdatter, 16, datter af huusmand Henrik Andersen, i Thaarup
1841, 17de November, 21de November, Nielsine Caroline Hansen, 18 dage , datter af Trine M. Martinsdatter, hos faderen huusmand M. Kragh, i Mesinge
1842, 16de Februar, 20de Februar, Mette Kirstine Nielsdatter, 12, datter af huusmand Niels Larsen, af Mesinge
1842, 25de Februar, 3die Marts, Lisbeth Hansdatter, enke, 83, hos sønnen gaardmand Lars Jørgensen, i Midskov. Født paa Langø. Gaardmand Jørgen Larsen
1842, 13de Marts, 21de Marts, Marie Frandsdatter, 27, havde ophold hos huusmand Jørgen Jensen, i Salbye. Født i Revninge
1842, 5te April, 13de April, Kirsten Larsdatter, 51, i Thaarup. Født i Tvinde i Rynkeby Sogn. Huusmand Henrik Andersen
1842, 13de Juni, 16de Juni, Johanne Hansdatter, 19, i Thaarup, Født sammesteds. Datter af huusmand Hans Albert Larsen
1843, 31te December 1842, 4de Januar, Anne Madsdatter, ugift, 57, havde ophold hos huusmand Hans Chr. Mortensen, i Salbye. Født i Hersnap
1843, 13de Januar, 22de Januar, Udøbt pigebarn, 9 uger, i Mesinge, datter af Johanne Nielsdatter, ophold hos huusmand P. Rasmussen, i Mesinge
1843, 22de Januar, 29de Januar, Maren Poulsdatter, enke, 78, i Midskov. Født i Wibye. Huusmand Niels Nicolaisen
1843, 27de Januar, 1ste Februar, Wihelmine Charlotte Amalia Schmidth født Høier, 55, i Mesinge Præstegaard. Født sammesteds. Pastor, hrr. Schmidth
1843, 11te Februar, 17de Februar, Karen Marqvarsdatter, 38, i Mesinge. Født i Salbye. huusmand og skrædder Jacob Rasmussen
1843, 2den Marts, 8de Marts, Anne Jensdatter, enke, 79, i Midskov. Født i Flødstrup. Huusmand Hans Nielsen
1843, 20de Marts, 24de Marts, Anne Pedersdatter, 63, i Mesinge. Født i Stubberup. Huusmand Anders Sørensen
1843, 29de Marts, 5te April, Johanne Pedersdatter, 40, i Midskov. Født sammesteds. Datter af huusmand Peder Andersen
1843, 26de April, 30te April, Maren Jensdatter, enke, 47, i Mesinge. Født i Salbye. Huusmand Peder Olsen
1843, 30te April, 3die Mai, Kirsten Hansdatter, enke, 81, i Midskov, født i Martofte. Huusmand Anders Bendixen
1843, 1ste Mai, 5te Mai, Kirsten Rasmusdatter, 61, i Midskov. Født sammesteds. Huusmand Peder Andersen
1843, 22de Mai, 27de Mai, Kirsten Larsdatter, 74, af Midskov. Født i Kjerteminde. Huusmand Lars Madsen
1843, 17de Juni, 10de Juni, Karen Hansdatter, enke, 62, i Midskov. Født i Maale. Boelsmand Lars Pedersen
1843, 11te August, 15de August, Kirsten Hansdatter, indsidder og almisselem, 51, i Mesinge. Født sammesteds
1843, 2den November, 5te November, Jacobine Hansdatter, inderste, 42, hos huusmand og væver Peder Larsen, i Mesinge. Født i Salbye
1843, 22de December, 29de December, Kirsten Hansdatter, enke, 59, i Salbye. Født sammesteds. Selveiergaardmand Hans Christoffersen
1844, 18de Januar, 26de Januar, Gjertrud Marie Madsen, 7 uger, datter af møller Mads Andersen, i Mesinge. Født sammesteds
1844, 25de Januar, 28de Januar, Gjertrud Nielsdatter, 63, i Mesinge. Født i Dalbye. Huusmand Hans Jacobsen
1844, 14 Juli, 21de Juli, Karen Pedersen, 6 uger, datter af huusmand Peder Andersen, i Midskov. Født sammesreds
1844, 26de Juli, 1ste August, Bodel Marie Hansdatter, 19 1/4, i Mesinge. Født sammesteds. Datter af gaardmand Hans Pedersen
1844, 14de August, 18de August, Christiane Larsdatter, 31½, i Salbye. Født sammesteds. Huusmand og skrædder Poul Nielsen
1845, 2den Januar, 8de Januar, Anne Larsdatter, 23, havde ophold hos skrædder Mads Bendt i Salby. Født sammesteds. Datter af afdøde huusmand Lars Madsen
1845, 13de Marts, 22de Marts, Johanne Marie Hansen, ½, i Salby, datter af gaardmand Hans Frandsens enke, sammesteds
1845, 23de December, 28de December, Anne Marie Jensdatter, 44, i Mesinge Hospital. Født i Midskov
1846, 30te December 1845, 4de Januar, Karen Dorthea Nielsdatter, enke, 46, i Thaarup. Født i Thaarup. Huusmand Niels Rasmussen
1846, 27de Januar, 30te Januar, Oline Larsdatter, 18, af Mesinge. Født i Kjerteminde. Datter af huusmand Lars Pedersen
1846, 21de April, 28de April, Anne Margrethe Andreasdatter, 82, i Midskov. Født i Wiby. Huusmand Ole Jensen
1846, 5te Mai, 10de Mai, Dødfødt pigebarn, datter af huusmand Niels Christiansen, af Midskov
1846, 21de November, 28de November, Dorthea Hansdatter, 75, af Mesinge. Født i Midskov. Boelsmandog aftægtsmand Hans Rasmussen