Mesinge, 1847-1879, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1847-1879, Mesinge sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1847, 30te Januar, Viet, Lars Larsen [ungkarl, huusfæster], 30, i Dalum Sogn, Maren Madsdatter [pige], 34, hos faderen gaardmand Mads Nielsen i Midskov
1847, 20de Marts, Viet, Marcus Eiler Bendixen [ungkarl], 24, af Roesilde i Vindinge Sogn, Margrethe Larsdatter [enke], 37, i Midskov
1847, 2den October, Viet, Lars Hansen [enkemand], 44, i Salby, Maren Jensdatter [pige], 37, af Midskov
1847, 24 October, Viet, Lars Nielsen [ungkarl og huusfæster], 26, i Mesinge, Julie Sophie Mathiasdatter [pige], 27, hos huusmand Lars Jacobsen i Mesinge
1847, 3die Juli, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og gaardeier], 29, i Lumby Thaarup, Kirsten Hansdatter [pige], 28, hos borderen gaardfæster Jens Hansen i Salby
1847, 8de August, Viet, Lars Hansen [ungkarl og huusmand], 26, i Thaarup, Maren Hansdatter [pige], 27, hos huusmand Hans Albert Larsen i Thaarup
1847, 15de September, Viet, Jacob Rasmussen [enkemand], 33, i Salby, Jensine Marie Andersdatter [pige], 42, hos boelsmand Morten Andersen i Midskov
1847, 16de October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og huusfæster], 39, i Mesinge, Elisabeth Jensdatter [pige], 34, hos sin forlovede i Mesinge
1847, 20de November, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl og gaardfæster], 36, i Salby, Kirsten Hansdatter [pige], 36, i Salby
1848, 8de Januar, Viet, Niels Hansen [ungkarl og matros], 26, af Dræby [Munkebo], Dorthea Nielsdatter [pige], 26, af Midskov
1848, 27de Mai, Viet, Peder Jensen [ungkarl], 34, af Revninge, Maren Hansdatter [enke], 44, af Salby
1849, 6te Januar, Viet, Cornelius Andreasen [ungkarl og muursvend], 28, hos muurmester Niels Carstensen i Mesinge, Anne Larsdatter [pige, sypige], 31, hos muurmester Niels Carstensen i Mesinge
1849, 24de Marts, Viet, Anders Andersen [enkemand, gaardmand], 50, i Midskov, Karen Andersdatter [pige], 24, af Midskov - datter af afgangne gaardmand Anders Poulsen i Midskov
1849, 27de Juli, Viet, Niels Hansen [ungkarl, hjulmand], , i Mesinge - født 1821, Marie Hansdatter [pige, huusholderske], , i Præstegaarden - datter af hmd. Hans Christensen i Saaderup født 1822
1849, 29de Juli, Viet, Christian Nielsen [ungkarl, huusmand], 39, født i Mesinge, Anne Margrethe Hansdatter [pige], 44, opholdende sig hos huusmand Marqvar Hansen i Mesinge
1849, 28 September, Viet, Johan Peder Rasmussen [ungkarl, bødker], 25, fra Øxendrup, Anne Kirstine Hansen [pige], 24, datter af blikkenslager Hans Ottesen i Kjerteminde - tjener i Mesinge
1849, 17de November, Viet, Peder Krag [ungkarl, tømmermand], 38, af Midskov, Maren Pedersdatter [huusmandsenke], 34, af Midskov
1849, 22de December, Viet, Niels Andersen [ungkarl, tømmermand], 30, i Kjerteminde, Johanne Rasmusdatter [pige], 31, datter af fisker og huusmand Rasmus Larsen af Midskov
1849, 24de November, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl, tømmermand], 32, af Midskov, Kirsten Larsdatter [pige], 31, tjener gaardmand Morten Andersen i Midskov
1849, 4de December, Viet, Christian Pedersen [ungkarl], 26, af Mesinge, Margrethe Madsdatter [pige], 26, tjenende i Mesinge - født i Dalby Pastorat
1849, 15de December, Viet, Søren Larsen [ungkarl, gaardmand], 39, af Bregnøer, Kirsten Pedersdatter [pige], 29, datter af afgangne gaardmand Peder Nielsen i Salby
1850, 13de April, Viet, Anders Sørensen [ungkarl], 27, af Midskov, Johanne Mortensdatter [pige], 28, datter af gaardmand Morten Poulsen i Salby
1850, 13de Juli, Viet, Niels Rasmussen [boelsmand, enkemand], 41, boende i Hundslev i Kjølstrup Sogn, Anne Hansdatter [pige], 35, datter af afdøde gaardmand Hans Jensen i Salby
1850, 26de October, Viet, Jens Rasmussen [enkemand, huusmand], 33, i Midskov, Mette Andersdatter [pige], 31, steddatter af gaardmand Niels Pedersen i Mesinge
1850, 22de December, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 30, tjenende paa Brolykke i Viby Sogn, Johanne Jespersdatter [pige], 40, født i Munkebo - opholdende sig hos huusmand Hans Christian i Salby
1851, 18de Januar, Viet, Thomas Larsen [ungkarl], 28, hjemme hos faderen gaardmand Lars Olsen i Midskov, Margrethe Larsdatter [enke], 40, enke efter gaardmand M. E. Bendixen af Midskov
1851, 5te April, Viet, Lars Abrahamsen [huusmand, enkemand], 43, af Birkebjerg i Dalby Sogn, Anne Hansdatter [pige], 32, datter af gaardmand Hans Berthelsen i Salby
1851, 16de Marts, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 27, fra Sandholdts Lyndelse, Marie Hansdatter [pige], 34, datter af afdøde huusmand Hans Tarupgaard i Mesinge
1851, 31te Mai, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 28, af Salby, Anne Larsdatter [pige], 24, datter af gaardmand Lars Jensen i Mesinge
1851, 11te Juli, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 30, af Midskov, Anne Sørensdatter [pige], 30, datter af huusmand og smed Søren Andersen i Midskov
1851, 8de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], , af Wiby - født i Wiby 1824, Johanne Pedersdatter [pige], , datter af gaardmand Peder Olsen af Salby - født 1823
1851, 1ste November, Viet, Niels Danielsen [ungkarl], , af Stupperup Sogn - født 1819, Gjertrud Rasmusdatter [pige], , steddatter af gaardmand Thomas Nielsen i Thaarup - født 1825
1851, 13de December, Viet, Hans Jensen [ungkarl], , af Thaarup - født 1824, Karen Hansdatter [pige], , af Midskov - stedfaderen huusmand Niels Andersen - født 1823
1852, 3die Januar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], , fra Bovense - født i Revninge 1822, Kirsten Johansdatter [pige], , datter af huusmand Johan Mühlenfort i Mesinge - født 1826
1852, 17de Januar, Viet, Christian Jørgensen [ungkarl], , i Midskov - født 1823, Else Kirstine Knudsdatter [pige], , datter af boelsmand Knud Gydesen i Midskov
1852, 6te Marts, Viet, Peder Christensen [ungkarl], , fra Flødstrup - født dersteds 1826, Maren Marcusdatter [pige], , datter af huusmand Marcus Rasmussen i Mesinge - født 1832
1852, 5te Juni, Viet, Anders Andersen [enkemand, gaardmand], 52, i Mesinge, Anne Kirstine Nielsdatter [pige], 27, datter af Hans Frandsens enke i Salby
1852, 20de Juni, Viet, Mads Andersen [ungkarl, hørbereder], 27, i Salby, Frederikke Frederiksdatter [pige], 30, datter af afdøde skrædder Frederik Frederiksen i Salby
1852, 22de Mai, Viet, Johan Jacob Frederiksen [ungkarl, væver, huusmand], 33, i Salby, Elisabeth Eriksdatter [pige], 33, datter af afdøde huusmand Erik Hansen i Salby
1852, 17de Juli, Viet, Lars Madsen [ungkarl], 39, af Mesinge, Sophie Pedersdatter [pige], 33, datter af Peder Hansen Møller i Mesinge
1852, 13 November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 30, af Kjerteminde, Anne Sørensdatter [enke], 40, datter af huusmand Søren Larsen i Thaarup - efter arbeider Lars Hansen
1852, 23 October, Viet, Poul Mortensen [ungkarl, gaardeier], 34, i Salby, Anne Knudsdatter [pige], 25, datter af gaardmand Knud Nielsen i Mesinge
1852, 6te November, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl], 29, af Midskov - født i Viby Sogn, Anne Kirstine Poulsdatter [pige], 26, steddatter af boelsmand Anders Jensen paa Salby Mark
1852, 18de December, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 24, af Thaarup - Edvard Jespersens enkes søn, Anne Marie Christiansdatter [pige], 33, datter af huusmand Christian Nielsen i Salby - tjenende i Thaarup
1853, 19de Marts, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], 26, født i Maale - nu opholdende sig i Thaarup, Mette Marie Hansdatter [pige], 21, datter af Edvard Jespersens enke i Thaarup
1853, 21de Mai, Viet, Jens Madsen [ungkarl], 28, af Lumby Sogn, Karen Pedersdatter [pige], 31, datter af afgangne Peder Nielsen i Salby
1853, 7de August, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, hørsvinger], 29, af Salby, Mette Kirstine Christoffersen [pige], 25, af Salby - født i Bovense Sogn
1853, 21de August, Viet, Søren Hansen [ungkarl, tømmermand], 34, af Salby, Anne Marie Madsdatter [pige], , af Salby - datter af huusmand M. Larsen Seheby - født i Salby 1822
1853, 10de September, Viet, Anders Nielsen [enkemand, huusmand], , af Bullerup - født i Bullerup 1796, Maren Pedersdatter [pige], , af Salby - født i Salby 1808
1853, 15de October, Viet, Lars Poulsen [ungkarl], 22, fra Overkjærby, Karen Hansdatter [pige], 29, datter af afdøde gaardmand Hans Jensen i Salby
1853, 19de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 27, af Thaarup, Sidsel Marie Poulsdatter [pige], 21, steddatter af gaardmand Hans Nielsen i Salby
1854, 20de Januar, Viet, Peder Eliassen [ungkarl], 29, af Drigstrup, Kirsten Simonsdatter [pige], 28, datter af Simon Rasmussen i Mesinge
1854, 20de Januar, Viet, Lars Eliassen [ungkarl], 27, søn af gaardmand Elias Pedersen i Drigstrup og broder til foranførte, Johanne Simonsdatter [pige], 29, søster til foranførte
1854, 5te Marts, Viet, Hans Axel Frederik Rasmussen [ungkarl], 32, tjenende i Kjerteminde, Maren Kirstine Frederiksen [pige], 21, i Salby
1854, 8de April, Viet, Niels Hansen Eriksen [ungkarl], 37, født i Tvede Sogn - nu tjenende i Sørup, Anne Cathrine Larsdatter [pige], 37, datter af boelsmand Lars Larsen i Thaarup
1854, 12te Mai, Viet, Jens Christiansen [ungkarl], 36, af Mesinge Sogn, Gjertrud Sørensdatter [pige], 29, datter af smed Søren Andersen i Midskov
1854, 30te Juli, Viet, Ole Andersen [ungkarl], 33, i Thaarup - født i Rynkeby, Anne Jensdatter [pige], 25, i Thaarup - født i Stupperup Sogn
1854, 28de October, Viet, Mads Larsen [ungkarl], 45, fæster af et boelsted i Thaarup, Kirsten Marcusdatter [pige], 45, i Salby - født i Kjølstrup
1854, 7de October, Viet, Rasmus Eriksen [ungkarl, gaardeier], 28, i Tvede, Anne Marie Nielsdatter [pige], 24, steddatter af gaardmand Thomas Nielsen i Thaarup
1854, 11te November, Viet, Niels Christoffersen [ungkarl, gaardeier], 27, i Salby, Kirsten Poulsdatter [pige], 32, steddatter af gaardmand Hans Nielsen i Salby
1854, 30te December, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 34, af Nordskov, Anne Larsen [pige], 24, tjenende i Thaarup
1854, 26de December, Viet, Lars Danielsen [ungkarl], 27, tjenende paa Brolykke i Viby Sogn - hjemsted i Stubberup, Karen Larsdatter [pige], 26, født i Ullerslev - har ophold hos huusmand P. Kruse i Mesinge
1855, 9de Februar, Viet, Ole Nielsen Væver [ungkarl], 33, i Midskov, Karen Larsdatter [pige], 32, i Midskov - født i Martofte
1855, 24de Marts, Viet, Niels Andersen [ungkarl, gaardmand], 36, i Salby, Sidsel Hansdatter [pige], 35, i Salby - datter af gaardmand Hans Christoffersen i Salby
1855, 10de Marts, Viet, Niels Hansen [gaardmand, ungkarl], 37, i Salby, Karen Andersdatter [pige], 34, datter af gaardmand Anders Nielsen i Salby
1855, 23de Marts, Viet, Niels Hansen [ungkarl, væver], 33, af Mesinge, Stine Larsen [pige], 24, datter af huusmand Lars Christiansen i Salby
1855, 19de Mai, Viet, Jens Anthoniussen [ungkarl], 32, af Viby Sogn, Abelone Nielsdatter [pige], 26, datter af aftægtshuusmand Niels Larsen i Breine
1855, 25 Mai, Viet, Anders Poulsen [ungkarl], 22, af Midskov, Anne Larsen [pige], 25, datter af Lars Hornshøi i Dalby - opholder sig i Midskov
1855, 15de Mai, Viet, Henrik Larsen [enkemand, huusmand og tømmermand], 43, i Salby, Maren Andersdatter [pige], 44, søster til gaardmand Thomas Andersen Staverhøi i Midskov
1855, 3die November, Viet, Jørgen Larsen [gaardmand], 29, i Midskov, Gjertrud Andersen [pige], 25, af Midskov - datter af gaardmand Anders Poulsen
1855, 16de November, Viet, Poul Andersen [gaardmand, ungkarl], 36, i Midskov, Anne Hansdatter [pige], 31, af Salby - gaardmand Hans Jensens datter
1855, 23de November, Viet, Anders Pedersen [ungkarl, gaardeier], 37, af Salby, Karen Marie Madsen [pige], 20, søster til gaardmand Jens Madsen af Salby - født i Hunderup pr. Odense
1856, 9de Februar, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 35, af Midskov, Anne Mortensdatter [pige], 33, datter af afdøde gaardmand Morten Poulsen i Salby
1855, 22de December, Viet, Lars Peder Frederiksen [ungkarl], 30, af Salby, Maren Jensen [enke], 45, efter afdøde huusmand Lars Hansen Gudbjerg af Salby
1856, 15de Marts, Viet, Poul Andersen [ungkarl, boelsmand], 27, i Midskov - søn af Anders Ørbek, Maren Rasmussen [pige], 23, datter af huusmand Rasmus Pedersen i Birkebjerg - tjenende i Midskov
1856, 18de October, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], 29, af Martofte, Lisbeth Larsdatter [pige], 26, datter af afdøde gaardmand Lars Jørgensen i Midskov
1856, 25de October, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 29, af Drigstrup, Dorthea Larsdatter [pige], 29, datter af huusmand Lars Pedersen i Salby
1856, 22 November, Viet, Anders Hansen [ungkarl, huusfæster], 36, af Midskov, Gjertrud Jensdatter [pige], 20, datter af boelsmand Jens Pedersen i Midskov
1856, 31te October, Viet, Andreas Nielsen [ungkarl, sømand], 28, af Midskov, Mette Cathrine Pedersdatter [pige], 21, af Midskov
1856, 13de November, Viet, Anders Andersen [ungkarl, gaardfæster], 30, af Midskov, Maren Larsdatter [pige], , datter af afdøde gaardmand Lars Olsen af Midskov
1857, 9de April, Viet, Peder Larsen [ungkarl], 27, fra Rynkeby Sogn - tjenende i Kjerteminde, Anne Margrethe Hansen [pige], 22, datter af afdøde huusmand Albert Larsen i Thaarup
1857, 2den Mai, Viet, Niels Andersen [enkemand], 37, han er tømmermand og bosat i Kjerteminde, Maren Hansdatter [pige], 40, datter af gaardmand Hans Berthelsen i Salby
1857, 12te Mai, Viet, Martin Anton Christian Crone [hr., sognepræst], 39, for Herrested Menighed i Fyens Stift, Sophie Kirstine Gnudtzmann [frøken], 22, datter af hørkræmmer Gnudtzmann i Kjøbenhavn
1857, 11te Juni, Viet, Lars Madsen [ungkarl], 33, af Odense, Anne Madsdatter [pige], 29, født i Skjellerup Sogn
1857, 27de Juni, Viet, Jacob Christiansen [ungkarl], 34, af Salby, Anne Christensdatter [pige], 30, datter af huusmand Christen Marcussen i Salby
1857, 18de Juli, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], 28, af Salby, Kirstine Nielsen [pige], 20, født i Birkebjerg i Dalby Sogn - tjener i Salby
1857, 26de September, Viet, Niels Andersen [enkemand, huusmand, væver], 42, i Viby, Birthe Kirstine Frederiksdatter [pige], 44, i Mesinge
1857, 26de September, Viet, Niels Christian Andersen [ungkarl, muursvend], 27, af Kjerteminde, Karen Marie Larsen [pige], 23, datter af huusmand Lars Pedersen i Mesinge
1857, 4de November, Viet, Anders Poulsen [huusmand, væver, enkemand], 53, i Midskov, Karne Eriksdatter [pige], 36, født i Salby - tjenende i Midskov
1857, 6te November, Viet, Hans Rasmus Martinussen [søemand], 25, af Kjerteminde, Laurine Nielsen [pige], 16, datter af fisker Niels Larsen i Midskov
1857, 20de November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 24, af Midskov, Karen Jensen [pige], 24, af Midskov - datter af boelsmand Jens Nielsen i Viby
1858, 1ste Januar, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 31, af Midskov, Dorthea Nielsen [pige], 27, datter af afdøde huusmand Niels Andersen i Midskov
1858, 6te Marts, Viet, Poul Kuhlmann [ungkarl], 37, af Salby, Karen Marie Jørgensdatter [pige], 25, datter af huusmand Jørgen Jensen i Salby
1858, 29de Januar, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, søemand], 21, af Midskov, Anne Dorthea Pedersdatter [pige], 23, født i Traneberg Sogn paa Samsø
1858, 24de April, Viet, Jeppe Rasmussen [ungkarl], 33, af Dalby, Anne Marie Rasmussen [pige], 22, datter af huusmand Rasmus Knudsen paa Brandhøi
1858, 22de Mai, Viet, Frederik Christian Hansen [ungkarl], 30, boende i Thaarup, Anne Andersdatter [pige], 32, af Thaarup
1858, 19de Juni, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 40, af Bogense, Else Kirstine Hansdatter [pige], 38, af Mesinge
1858, 3die Juli, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 29, af Midskov, Gjertrud Hansen [pige], 21, datter af skrædder Hans Nielsen i Midskov
1858, 4de September, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 24, af Midskov, Jensine Rasmussen [pige], 20, af Midskov - datter af træskomand Rasmus Jensen i Mesinge
1858, 29de October, Viet, Peder Larsen [ungkarl, muursvend], 36, i Kjerteminde, Anne Hansdatter [ungpige], 28, datter af huusmand Hans Pedersen i Mesinge
1858, 20de October, Viet, Peder Christian Nielsen [ungkarl], 24, af Midskov, Hansine Hansen [pige], 25, af Midskov - datter af afgangne huusmand H. A. Larsen i Thaarup
1858, 11te December, Viet, Christen Madsen [ungkarl], 26, af Stige i Lumby Sogn, Anne Dorthea Hansen [pige], 23, datter af gaardmand Hans Berthelsen i Salby
1859, 19de Marts, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 25, søn af gaardmand Peder Jensen i Maale, Karen Hansen [pige], 23, af Thaarup
1859, 2den April, Viet, Bendix Jørgensen [ungkarl], 36, af Staurby i Veilby Sogn, Anne Marie Hansdatter [pige], 31, af gaardmand Jens Larsen i Thaarup
1859, 4de Juni, Viet, Jacob Pedersen Møller [ungkarl], 25, af Padholm i Notmark Sogn paa Als, Anne Kirstine Andersdatter [pige], 32, datter af gaardmand Anders Hansen i Salby
1859, 3die Juli, Viet, Niels Larsen [ungkarl], 29, af Viby, Mette Cathrine Nielsdatter [pige], 22, datter af huusmand Niels Christiansen i Midskov
1859, 9de Juli, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 30, af Mesinge, Anne Marie Nielsen [pige], 24, datter af indsidder Niels Pensen i Hersnap - opholdende sig i Mesinge
1859, 16de Juli, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 39, i Rønninge, Gjertrud Nielsen [enke], 26, efter gaardmand Søren Hansen i Salby
1859, 12te September, Viet, Hans Andersen [ungkarl], 45, af Salby, Maren Jensen [enke], 48, efter huusmand Lars Peder Frederiksen af Salby
1859, 12te November, Viet, Niels Larsen [ungkarl, huusfæster], 39, i Midskov, Karne Eriksen [enke], 37, efter huusmand væver Anders Poulsen i Midskov
1859, 15de October, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 33, paa Hofmansgave, Lovise Andersdatter [pige], 33, i Salby - datter af boelsmand Anders Pedersen Ørbek i Midskov
1859, 15de October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 26, af Hundslev i Kjølstrup Sogn, Sidsel Marie Mathiassen [pige], 25, datter af huusmand Mathias Hansen i Viby - tjenende i Salby
1860, 10de Marts, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 29, af Langø i Stupperup Sogn, Maren Christensen [pige], 28, datter af afdøde gaardmand Christen Jensen i Mesinge
1860, 6te Marts, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 28, af Midskov, Karen Madsen [pige], 20, af Mesinge - datter af møller Mads Andersen i Mesinge
1860, 29de Juni, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 30, fæster af et boelsted paa Skoven, Anne Andersen [pige], 25, datter af afgangne gaardmand Anders Poulsen i Midskov
1860, 16de August, Viet, Gjerlev Christian Krog Schiøler [hrr. cand. theol.], 26, fra Steenmagle, Elise Sophie Frederikke Lehn [jomfru], 27, datter af sognepræsten
1860, 22de September, Viet, Laurits Eiler Theodor Schiøler [kapellan hrr], , i Kjøbenhavn, Augusta Thalia Petrea Lehn [jomfru], 24, datter af sognepræsten i Mesinge
1860, 10de November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 26, af Mesinge, Johanne Christensdatter [pige], 25, datter af afdøde gaardmand Christen Jensen i Mesinge
1860, 27de October, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 37, af Mesinge, Gjertrud Poulsen [pige], 24, datter af huusmand Poul Poulsen i Dalby
1860, 23de November, Viet, Hans Peder Hansen [ungkarl], 27, af Viby Sogn, Larsine Simonsdatter [pige], 28, datter af afgangne gaardmand Simon Rasmussen i Mesinge
1860, 1ste December, Viet, Mads Christensen [ungkarl], 33, fra Hersnap i Dalby Sogn, Maren Mortensdatter [pige], 35, af Salby - datter af afgangne Morten Poulsen
1861, 26de Januar, Viet, Rasmus Thagesen [ungkarl], 29, af Salby, Larsine Pedersen [pige], 31, datter af afgangne gaardmand Peder Olsen af Salby
1861, 31te August, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 24, af Kjerteminde - født i Hersnap, Kirsten Rasmussen [pige], 24, datter af huusmand Rasmus Jensen i Mesinge - født i Munkebo
1861, 30te October, Viet, Niels Conrad Nielsen [ungkarl, gaardeier], 38, i Kjertinge i Kjølstrup Sogn, Gjertrud Eliassen [pige], 22, datter af gaardfæster Elias Pedersen i Drigstrup
1861, 25de October, Viet, Gustav Frederik Rathje [ungkarl], 31, af Midskov - født i ..addeby, Anne Pedersdatter [pige], 24, datter af huusmand og væver Peder Hansen i Mesinge
1861, 25de October, Viet, Jens Christensen [ungkarl], 34, af Mesinge, Bodel Andersen [pige], 26, datter af afdøde gaardmand Anders Poulsen i Midskov
1861, 22 November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 24, i Salby, Jensine Amalie Hansen [pige], 26, datter af huusmand Hans Jørgensen i Salby
1861, 30te November, Viet, Mads Madsen Holbek [ugift, skomager], 31, af Kjerteminde, Karen Marie Carstensen [pige], 24, datter af muurmester Carstensen i Mesinge
1861, 20de November, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 24, af Revninge Sogn, Dorthe Larsen [enke], 27, efter boelsmand Jens Rasmussen i Salby - født i Revninge
1862, 20de September, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 33, af Mesinge - født i Frørup, Anne Kirstine Nielsen [pige], 27, datter af huusmand Niels Rasmussen i Midskov
1862, 25de October, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 32, søn af huusmand Niels Olsen i Midskov - tjenende paa Albani Bryggeriet, Anne Sophie Larsdatter [pige], 36, datter af afdøde huusmand Lars Olsen i Martofte
1862, 29de November, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 29, af Salby - søn af Hans Berthelsen, Maren Cathrine Pedersen [pige], 24, datter af afdøde Peder Hansen i Revninge
1862, 20de November, Viet, Niels Knudsen [ungkarl, gaardfæster], 28, søn af sognefoged Knud Nielsen i Mesinge, Birgitte Jacobsen [pige], 32, datter af boelsmand Jacob Langscheitel i Viby Sogn
1863, 18de April, Viet, Peder Christian Thomsen [ungkarl, gaardeier], 42, paa Salby Mark, Mette Marie Jensdatter [pige], 27, datter af gaardmand Jens Larsen i Thaarup
1863, 17de September, Viet, Mads Hansen Nielsen [ungkarl], 28, født i Tranekjær Sogn - tjener i Salby, Anne Kirstine Nielsdatter [enke], 38, efter gaardmand Anders Andersen i Midskov
1863, 6te November, Viet, Jens Rasmus Eriksen [enkemand, slagter], 35, af Mesinge, Anne Magrethe Dorthea Petersen [jomfrue], 26, født i Lehnskulen i Pretz i Holsteen
1863, 14de November, Viet, Ole Jespersen [ungkarl], 36, af Thaarup - tjenende hos Christensen i Thaarup, Mette Marie Larsen [pige], 30, steddatter af huusmand Hans Jensen i Salby
1863, 10de December, Viet, Hans Hansen [enkemand, huusmand], 47, i Rynkeby, Vilhelmine Kirstine Adolfsdatter [pige], 39, af Mesinge
1863, 30te December, Viet, Rasmus Christiansen [ungkarl], 29, i Mesinge - fæster af svigerfaderens huus, Birthe Kirstine Jensen [pige], 21, datter af væver Jens Nielsen i Mesinge
1864, 18de Februar, Viet, Henrik Larsen [enkemand, huusmand, tømmermand], 51, i Salby, Anne Jensen [pige], 32, datter af huusmand Jens Pedersen i Midskov
1864, 15de October, Viet, Peder Mortensen [ungkarl, huuseier], 34, af Salby, Sophie Nielsen [pige], 24, steddatter af huusmand Erik Madsen af Salby
1864, 12te November, Viet, Peder Olsen [ungkarl, huuseier], 39, i Mesinge - født i Stupperup, Christiane Nielsen [pige], 34, datter af gaardmand Niels Hansen i Mesinge
1864, 19de November, Viet, Jacob Rasmussen [ungkarl], 29, af Kjølstrup Sogn, Kirsten Nielsen [enke], 28, efter huusmand Lars Jørgen af Salby
1864, 10de December, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 25, af Midskov, Frederikke Hansdatter [pige], 29, datter af huusmand Hans Poulsen i Midskov
1865, 13de Mai, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 27, , Maren Sørensen [pige], 20, født i Kjelstrup i Vissenberg Sogn
1865, 7de Juli, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], 29, af Bregnøer - født og opdragen i Munkebo, Maren Hansdatter [enke], 44, efter skrædder Lars Hansen i Salby - født i Egense ved Svendborg
1865, 8de Juli, Viet, Hans Bertehlsen Knudsen [ungkarl], 27, af Kjerteminde - født i Kjerteminde, Maren Nielsen [pige], 21, født i Salby - datter af Niels Kudsk i Salby
1865, 9de September, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 30, fra Langø i Stupperup Sogn - født i Stupperup Sogn, Maren Jensen [pige], 28, af Midskov - datter af huusmand Jens Jensen
1865, 11te November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 32, af Stupperup Sogn, Maren Marquersen [enke], 33,
1865, 9de November, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 31, fra Revninge, Johanne Hansen [pige], 26, datter af boelsmand Hans Madsen i Salby
1865, 2den December, Viet, Hans Brøchner Møller [gaardfæster], 28, i Mesinge, Maren Frederikke Thomsen [pige], 20, datter af gaardmand Thomas Hansen i Midskov
1865, 28de November, Viet, Mathias Bayer [korporal], 25, født i Løgstør - sidst ophold i Randers ved 5te Dragon Regiment, Gjertrud Cathrine Jensen (Enoksen) [jomfru], 35, hos skolelærer Larsen i Mesinge - født i Odense St. Hans Sogn
1866, 1ste Februar, Viet, Carl Anders Hansen [ungkarl], 26, fra Veilby, Hansine Jensdatter [pige], 29, datter af gaardmand Jens Larsen i Thaarup
1866, 11te Mai, Viet, Lars Knudsen [ungkarl], 27, født i Flødstrup Sogn - tjener i Midskov, Rasmine Jensen [pige], 25, datter af afdøde huusmand Jens Pedersen i Midskov
1866, 23de Mai, Viet, Peder Andersen [ungkarl], 40, fra Rønninge, Anne Nielsen [pige], 32, datter af gaardmand Niels Hansen i Mesinge
1866, 2den Juni, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 24, af Midskov, Maren Frederikke Mortensen [pige], 20, af Midskov - datter af gaardmand Morten Andersen i Midskov
1866, 18de Mai, Viet, Frederik Nielsen [ungkarl], 23, søn af huusmand Niels Madsen i Mesinge, Anne Cathrine Christiansen [pige], 22, datter af huusmand Christian Andersen Skriver i Midskov
1866, 27de October, Viet, Hans Mortensen [ungkarl], 24, kjøbt en gaard i Tommerup Sogn, Anne Jensen [pige], 20, datter af gaardmand Jens Andersen i Midskov
1866, 15de December, Viet, Anders Poulsen [ungkarl], 46, fra Kissendrup i Flødstrup Sogn, Hansine Caroline Jensen [pige], 33, af Midskov - datter af boelsmand Jens Jensen
1867, 13de Marts, Viet, Hans Poulsen [ungkarl], 28, født i Mesinge, Gjertrud Jørgensen [pige], 30, datter af huusmand Jørgen Olsen i Salby
1867, 5te April, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], 41, af Kjerteminde - født i Revninge, Lise Nielsen [pige], 22, født i Dræby af fader boelsmand Niels Pedersen
1867, 4de Juli, Viet, Christian Ulrik Eriksen [ungkarl, uhrmager], 27, i Mesinge, Pouline Pedersen [pige], 27, i Mesinge - født i Kjølstrup
1867, 13de November, Viet, Hans Hansen [gaardmand, enkemand], 42, i Thaarup, Christiane Poulsdatter [enke], 34, i Thaarup - født i Ullerslev
1867, 20 December, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, gaardmand], 27, i Mesinge, Karen Pedersdatter [pige], 31, datter af afdøde huusmand Peder Nielsen Snedker i Midskov
1868, 20 Juni, Viet, Henrik Carstensen [ungkarl, muursvend], 24, i Mesinge, Elisabeth Larsen [pige], 25, datter af huusmand Lars Abrahamsen i Ubberud - født i Viby
1868, 16 Mai, Viet, Hans Olsen [ungkarl], 27, i Mesinge, Kirsten Jørgensen [pige], 27, Salby
1868, 20 Juni, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 50, Salby, Ane Cathrine Poulsen [pige], 27, født i Kjertinge Kjølstrup Sogn - tjenende i Thaarup
1868, 6 November, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 30, i Salby, Dorthea Carlsen [pige], 33, pleiedatter af boelsmand Hans Madsen i Salby
1868, 26 November, Viet, Lars Jacob Sørensen [ungkarl], 27, af Kjærby i Drigstrup Sogn, Ane Sophie Jensen [pige], 30, datter af huusmand Peder Larsen i Mesinge
1868, 5 December, Viet, Lars Christensen [ungkarl], 25, af Langø i Stubberup Sogn, Ane Hansdatter [pige], 38, af Midskov - datter af afdøde præstehuusmand Hans Andersen af Midskov
1869, 20 Marts, Viet, Jens Johannes Boyesen [ungkarl], 30, fra Granlev Mølle i Fuglslev Sogn Sønder Herred i Randers Amt, Kirsten Rasmussen [pige], 23, datter af huusmand Rasmus Pedersen i Midskov
1869, 24 Marts, Viet, Jacob Nielsen [ungkarl], 24, tjener paa Brolykke, Laurine Nielsen [pige], 27, ophold i Thaarup
1869, 31 Mai, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 30, i Salby - født i Revsvindinge, Gjertrud Poulsen [pige], 19, af Salby - født i Herrested
1869, 24 Juli, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 32, Salby - født i Viby - tjenende i Salby, Karen Marie Jørgensen [enke, gjordemoder], 30, i Salby - født i Veflinge Sogn
1869, 21 November, Viet, Niels Hansen [skolelærer, ungkarl], 28, i Mesinge, Lovise Hedevig Mathilde Frederikke Møller [jomfru], 26, i Mesinge
1869, 1 December, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 26, af Mesinge, Stine Marie Knudsen [pige], 24, af Mesinge Sogn
1870, 11 Februar, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 26, Mesinge Sogn, Ursula Marie Madsen [pige], 25, datter af afdøde indsidder Mads Larsen i Midskov
1870, 15 Januar, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 25, Midskov, Gjertrud Marie Hansen [pige], 24, i Salby - født i Revninge
1870, 5 Marts, Viet, Thomas Knudsen [enkemand, gaardmand], 49, Maalee, Erngot Hansen [pige], 25, datter af afdøde gaardmand Hans Bertelsen i Salby
1870, 11 Mai, Viet, Frederik Pedersen [ungkarl], 35, Mesinge, Larsine Madsen [pige], 30, af Salby - født i Nordskov
1870, 3 Juni, Viet, Anders Larsen [ungkarl], 29, af Mesinge, Gjertrud Marie Rasmussen [pige], 26,
1870, 16 September, Viet, Rasmus Larsen [enkemand, huusmand], 32, i Salby, Maren Olsen [pige], 26, af Salby
1870, 30 October, Viet, Anders Marius Andersen [ungkarl], 27, i Midskov, Ane Dorthea Knudsen [pige], 22, født i Munkebo - tjenende i Midskov
1870, 5 November, Viet, Niels Olsen [ungkarl], 31, af Kjerteminde, Kirsten Jacobsen [pige], 22, af Mesinge - datter af afdøde huusmand Jacob Andersen Breine
1870, 6 November, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 30, af Odense - født i Martofte, Anne Madsen [pige], 26, datter af huusmand Mads Hansen i Salby
1870, 12 November, Viet, Søren Larsen [ungkarl, huusmand, skomager], 24, i Mesinge, Maren Nielsen [pige], 24, datter af huusmand Niels Madsen i Mesinge
1871, 29 April, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 30, tjener i Midskov, Gjertrud Poulsen [pige], 30, i Midskov
1871, 13 Mai, Viet, Niels Christiansen [ungkarl], 33, af Mesinge Sogn - tjener paa Schelenborg, Nielsine Ane Maria Hansen [pige], 25, af Mesinge - datter af huusmand Rasmus Hansen
1871, 23 Juni, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 26, tjener i Mesinge, Rasmine Rasmussen [pige], 23, datter af huusmand Rasmus Jensen i Mesinge
1871, 19 October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 30, af Mesinge, Laura Cathrine Hansen [pige], 33, født i Verninge
1872, 8 Marts, Viet, Johan Pedersen [ungkarl], 26, af Mesinge - søn af afdøde gaardmand Peder Olsen, Kirsten Kaspersen [pige], 28, tj. i Mesinge Præstegaard-datter af tømmer Casper Andersen i Drigstrup
1872, 18 April, Viet, Vilhelm Marqvardsen [ungkarl], 24, født paa Langø - tjener hos gaardmand Thomas Larsen i Midskov, Marie Kirstine Antonsen [pige], 27, født i Munkebo - tjer hos gaardmand Thomas Larsen i Midskov
1872, 20 Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 30, af Midskov, Mette Cathrine Rasmussen [pige], 33, datter af lods Joh. Rasmussen
1872, 5 Juli, Viet, Niels Nielsen [gaardmand, enkemand], 52, af Midskov, Ane Kirstine Larsen [pige], 25, datter af gaardmand Lars Frandsen af Viby
1872, 25 October, Viet, Marius Christian Henning Lange [malersvend], 21, af Kjerteminde, Erngine Thomsen [pige], 28, af Midskov - Staverhøj
1872, 16 November, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 26, født i Martofte - tjener i Mesinge, Karen Hansen, 27, datter af husmand Hans Abrahamsen i Mesinge
1872, 15 December, Viet, Rasmus Peder Rasmussen [ungkarl], 22, i Mesinge - søn af træskomand Rasmus Jensen, Christine Jønsdatter [pige], , fra Smaaland Kronberg Lehn Wexio Stift i Sverrig
1873, 22 Marts, Viet, Peder Edvardsen [ungkarl], 33, af Revninge Sogn, Karen Marie Madsen [enke], 38, efter gaardmand Anders Pedersen
1873, 27 April, Viet, Jens Christian Jensen [ungkarl], 22, af Iller Sønderborg Amt - for tiden i Mesinge, Dorthea Frederikke Jensen [pige], 34, af Viby Sogn - for tiden i Salby
1873, 26 April, Viet, Poul Hansen [ungkarl], 35, af Midskov, Karen Dorthea Hansen [pige], 32, af Midskov
1873, 27 Juni, Viet, Otto Knudsen [ungkarl], 39, af Stubberup Sogn - for tiden i Mesinge, Johanne Knudsen, 27, af Mesinge
1873, 26 Juli, Viet, Peder Christian Hansen Rasmussen [ungkarl], 27, af Killerup i Frue Landsogn, Caroline Hansine Mortensen [pige], 23, af Thaarup
1873, 28 September, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 32, af Odense - født i Midskov Mesinge Sogn, Maren Hansen [pige], 30, af Troense Bregninge Sogn - for tiden i Mesinge Sogn
1873, 15 November, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 25, af Viby Sogn, Johanne Kirstine Larsen [pige], 25, tjenende i Midskov
1873, 29 November, Viet, Søren Andersen [enkemand, husmand], 39, af Salby, Johanne Jensen [pige], 29, datter af væver Jens Nielsen i Mesinge
1874, 3 Februar, Viet, Lars Simon Larsen [ungkarl, smed], , født 1846 i Kjerteminde, Elise Caroline Ibsen [pige], , datter af politiass. Ibsen i Hersnap - født 1853 -tj. i Mesinge Præst.
1874, 21 Februar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, murer], , af Kjølstrup Sogn - født 1846, Kristiane Andersen [pige], , tjenende gmd. Peder Andersen - født i Viby Sogn 1849
1874, 28 April, Viet, Lorenz Pedersen Larsen [ungkarl], , af Dalby Sogn - født 1837 paa Ærø, Sidsel Marie Knudsen [pige], , tj. gaardejer H. B. Møller i Mesinge - født 1847 i Viby
1874, 8 Maj, Viet, Morten Pedersen [ungkarl], 32, af Mesinge - født 1842, Maren Poulsen [pige], 31, datter af husmand Poul Pedersen i Mesinge - født 1843
1874, 10 Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 38, af Aunslev - født 1836, Karen Marie Sørensen [pige], 31, datter af gaardmand Søren Jensen i Thaarup - født 1843
1874, 29de Maj, Viet, Jens Olsen [ungkarl og tømmersvend], 26, af Midskov, Ane Marie Rasmussen, 22, født i Kjerteminde 1851 - opholdende sig i Midskov
1874, 17 October, Viet, Carl Christian Carstensen [ungkarl, skomager], 25, født 1849 i Mesinge, Cathrine Larsen [pige], 25, datter af husmand Lars Pedersen paa Salby Mark - født 1849
1874, 13 October, Viet, Rasmus Peder Larsen [ungkarl], 23, af Rastrup Marslev Sogn - født 1851 i Martofte Stubberup Sogn, Hansine Olsen [pige], 24, datter af husmand Ole Hansen i Mesinge - født 1849
1874, 30 December, Viet, Hans Poulsen Kragh [ungkarl], 28, født 1846 i Mesinge, Oline Nielsine Nielsen [pige], 25, datter af afdøde gaardmand Gottfred Nielsen i Salby - født 1849
1875, 8 Januar, Viet, Poul Poulsen Kragh [ungkarl], 22, født 1852 i Mesinge, Ane Kirstine Rasmussen [pige], 20, datter af gaardmand Rasmus Andersen i Salby - født 1854
1875, 5 Februar, Viet, Hans Nielsen [husmand, enkemand], 51, Salby - født 1824, Elisabeth Hansen [pige], 33, datter af gaardmand Hans Jørgen Rasmussen i Midskov - født 1841
1875, 10 April, Viet, Jens Edvard Larsen [ungkarl, smed], , født i Thaarup 1847 - opholdt sig i Thaarup, Augusta Kirstine Poulsen [pige], , datter af arbejdsmand Paul Jensen i Herrested - født 1852
1875, 29 Maj, Viet, Kristian Larsen [ungkarl, væver], , født i Mesinge 1848, Maren Jørgensen [pige], , datter af indsidder Jørgen Jepsen i Dalby - født i Martofte 1849
1875, 9 October, Viet, Niels Hansen [ungkarl], , født i Viby Sogn 1846, Johanne Marie Rasmussen [pige], , datter af afd. skomager H. Rasmussen i Mesinge-født i Kjerteminde 1852
1875, 12 November, Viet, Frits Julius Grønholt, , født i Kjerteminde 1844, Maren Larsen [pige], , datter af husmand Lars Abrahamsen i Birkebjerg - født i Dalby 1848
1875, 30 October, Viet, Hans Andersen [ungkarl], , født i Dalby 1844 - oph. sig i Mesinge, Maren Pedersen [pige], , datter af husmand Peder Jeppesen i Bøgebjerg - født 1849
1875, 18 November, Viet, Carl Vilhelm Martin Andersen [ungkarl], , født i Drigstrup 1851 - oph. sig hos gaardmand Rasmus Hansen i Salby, Maren Kirstine Rasmussen [pige], , datter af gaardmand Rasmus Hansen i Salby - født i Salby 1854
1876, 25 Januar, Viet, Jacob Kristian Reichstein [fraskilt, tjenestekarl], 44, paa Bøgebjerg - født i Dalby 1832, Kirsten Olsen [pige], 28, datter af husmand Ole Hansen i Mesinge - født 1847
1876, 13 Maj, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], , af Midskov - født 1851, Christiane Pedersen [pige], , født i Rynkeby 1850 - oph. sig hos hmd. Jens Chr. Pedersen paa Skoven
1876, 26 Juli, Viet, Jens Peder Rasmussen [ungkarl], , af Salby - født 1850, Louise Caroline Andersen [pige], , datter af afdøde gaardejer Anders Pedersen i Salby - født 1856
1876, 26 August, Viet, Adam Nielsen [ungkarl, gartner], , født 1854 i Nørre Lyndelse - tjenende paa Schelenborg, Nielsine Laurine Petrine Larsen [pige], , født i Midskov 1857 - tjenende i Midskov
1876, 7 October, Viet, Peder Lorents Christiansen [ungkarl], , født 1845 i Viby - husmand i Salby, Marie Madsen [pige], , født i Lille Viby i Drigstrup Sogn 1850 - opholdende sig i Salby
1876, 23 November, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, gaardfæster], 31, af Hersnap i Dalby Sogn - født 1845, Maren Andersen [pige], 20, født i Thaarup 1856 - oph. sig hos faderen gaardejer Anders Pedersen
1876, 15 December, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl, gaardejer], , af Ubberud - født 1850, Maren Mortensen [pige], , af Midskov - født 1853 -oph. sig hos faderen gaardmand Morten Andersen
1877, 2den Marts, Viet, Kristen Knudsen [ungkarl], , af Skjellerup - født 1817, Karen Hansen [pige], , født i Thaarup 1852 -tjener hos gaardmand Niels Christoffersen i Salby
1877, 13 April, Viet, Matthias Jacobsen [ungkarl, skovfoged], , paa Sæbygaard i Jylland - født 1843, Kirsten Jensen [pige], , datter af gaardejer Jens Andersen i Midskov - født 1851
1877, 17 November, Viet, Matthias Andersen [ungkarl], , af Viby Sogn - født 1838, Anna Jepsen [enke], , efter afdøde tømrer Henrik Larsen i Salby - født 1832
1877, 30 October, Viet, Andreas Jensen Viuff [ungkarl, landmand], , af Seest Sogn - født 1853, Maren Frederikke Petrea Kragh [jomfru], , af Mesinge - født 1855
1878, 22 Marts, Viet, Peder Mortensen [ungkarl], , af Midskov - født 1849, Kirsten Andersen [pige], , i Mesinge - født i Vedelshave Asperup Sogn 1850
1878, 29 Marts, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, gaardmand], , af Ladby Mark - født i Hundslev 1851, Johanne Poulsen [pige], , datter af gaardmand Poul Mortensen i Salby - født 1855
1878, 1 Juni, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, gaardejer], 64, Thaarup, Eleonora Louise Bruckmann [pige], 33, tjener hos brudgommen
1878, 15 November, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], , af Viby - født 1855, Karoline Jacobine Nielsen [pige], , datter af væver Niels Hansen af Mesinge - født 1856
1878, 8 November, Viet, Lars Peder Hansen [ungkarl, boelsmand], , af Midskov - født 1840, Gjertrud Kirstine Andersen [pige], , datter af smed Anders Sørensen i Midskov - født 1859
1878, 16 November, Viet, Lars Jensen [ungkarl], , af Midskov - født 1852, Johanne Rasmussen [pige], , datter af Peder Rasmussen af Midskov - født 1858
1878, - [dato ikke indført], Viet, Peder Larsen [ungkarl], , af Søllinge - født 1856, Karen Kristiansen [pige], , oph. sig hos husmand Niels Nielsen i Salby - født i Flemløse 1850
1879, 2den Januar, Viet, Johan Eriksen [ungkarl], , af Mesinge - født i Overkjærby 1850, Marie Jørgensen [pige], , hos husmand Peder Larsen i Mesinge - født i Dalby 1856
1879, 31 Januar, Viet, Christian Pedersen [ungkarl], , Mesinge - født i Hjallese Dalum Sogn 1852, Maren Sofie Pedersen [pige], , datter af husmand Peder Hansen i Salby - født 1851
1879, 21 Februar, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl], , af Mesinge - født i Viby Sogn 1840, Jensine Nielsen [enke], , efter brudg. broder skrædder R. P. Nielsen i Salby-født i Midskov 1844
1879, 21de Marts, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], , af Mesinge - født i Mesinge 1851, Maren Sofie Larsen [pige], , datter af husmand Lars Pedersen i Salby - født 1859
1879, 14 Marts, Viet, Jeppe Jørgensen [ungkarl], , af Thaarup - født i Bregnør Drigstrup Sogn 1849, Eleonora Lovise Brinkmann [enke], , efter brudg. farbroder gmd. Jens Nielsen i Thaarup-født i Kjøbenh.1845
1879, 14 April, Viet, Hans Madsen [ungkarl], , af Midskov - født i Hersnap Dalby Sogn 1846, Karen Hansen [pige], , datter af gaardmand Hans Hansen i Midskov - født 1849
1879, 26 April, Viet, Hans Jørgensen [enkemand, husmand], , af Thaarup - født 1832, Maren Hansen [pige], , af Midskov - datter af skrædder Hans Nielsen - født 1835
1879, 10 Maj, Viet, Hans Jensen [ungkarl], , af Hersnap Dalby Sogn - født i Tranbjerg paa Samsø 1849, Maren Madsen [pige], , af Mesinge - datter af afd. indsidder Mads Larsen af Midskov-født 1852
1879, 16 Maj, Viet, Hans Peder Nielsen [ungkarl, husmand], , af Midskov - født 1842, Maria Christine Grønholt [pige], , datter af smed Grønholt i Salby - født 1855
1879, 30 October, Viet, Peter Emil Janus Vilhelm Martz [ungkarl], , født 1854 i Vindinge Sogn - opholder sig i Thaarup, Johanne Hansen [pige], , født 1857 - datter af afdøde husmand Hans Jensen i Thaarup
1879, 17 October, Viet, Anders Andersen [gaardejer, ungkarl], , af Baaring Skov Asperup Sogn - født 1844, Maren Jensen [pige], , datter af gaardejer Jens Andersen i Midskov - født 1849
1879, 5 December, Viet, Anders Christian Andersen [ungkarl, tømmermand], , af Mesinge - født 1853, Gjertrud Pedersen [pige], , datter af gaardmand Peder Hansen af Mesinge - født 1856
1879, 12 December, Viet, Anders Andersen [ungkarl, tømrer], , af Dalby - født 1846 i Birkebjerg, Maren Andersen [pige], , datter af smed Anders Sørensen i Midskov - født 1854