Munkebo, 1829-1849, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1829-1849, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1829, 24 August, 28 August, Niels Larsen, huusmand, 54, paa Munkeboe Mark
1829, 10 December, 16 December, Hans Hansen, fæstegaardmand, 66, paa Munkeboe Mark
1829, 16 December, 20 December, Peder Jensen, fattiglem, 79, i Munkeboe
1829, 14 December, 22 December, Ole Knudsen, boelsmand, 66½, paa Dræbye Mark
1830, 12 April, 16 April, Frands Jensen, 2, søn af huusmand og skræder Jens Frandsen, i Dræbye
1830, 28 December, 3 Januar 1831, Jeppe Andersen, boelsmand, 73, paa Munkeboe Mark
1830, 29 December, 2 Januar 1831, Dødfødt dreng, søn af huusmand Morten Madsen, i Dræbye
1831, 26de Februar, 6de Marts, Knud Madsen, 4 dage, søn af tjenestepige Gjertrud Marie Knudsdatter, af Munkeboe
1831, 2de Marts, 6de Marts, Jørgen Jørgensen, 14 1/4, søn af indsidder Jørgen Jørgensens enke, i Munkeboe Hospital
1831, 29de April, 7de Mai, Hans Madsen, gaardmand, 55, paa Munkeboe Mark
1831, 1ste November, 6de November, Jens Hansen, huusmand, 74, uden jord i Munkeboe
1831, 28de August, 3die September, Knud Larsen, 1 1/4, søn af gaardmand Lars Knudsen, paa Munkeboe Mark
1831, 16de December, 20de December, Hans Jespersen, indsidder, skræder og fisker, 47, i Munkeboe,
1832, 4de Januar, 10de Januar, Frederik Pedersen, indsidder og almisselem, 67, i Munkeboe
1832, 6te Februar, 9de Februar, Jens Hansen, huusmand, 58, i Munkeboe
1832, 6te Februar, 10de Februar, Ole Jensen, skipper og kroemand, 67, i Munkeboe
1832, 14de Februar, 17de Februar, Claus Larsen, huusmand, 50, i Munkeboe
1832, 7de Marts, 12de Marts, Ole Clausen, huusmand, 39, paa Dræbye Mark
1832, 13de Marts, 17de Marts, Hans Nielsen Ølund, gaardmand, 58, paa Dræbye Mark - Østergaards Gods
1832, 19de Marts, 22de Marts, Anders Sørensen, 13 dage, søn af pigen Mette Andersdatter, af Munkeboe
1832, 18de Maj, 24de Mai, Hans Christensen, gaardmand, 67, i Munkeboe
1832, 6de Juni, 11de Juni, Søren Hansen, huusmand, 52, paa Dræbye Mark
1832, 14de Juni, 18de Juni, Jacob Hansen, 8, søn af afdøde gaardmand Hans Madsen, paa Munkeboe Mark
1832, 7de Juli, 12de Juli, Jens Jespersen, 24, paa Munkeboe Mark. Søn af huusmand Jesper Larsen
1832, 4die October, 8de October, Povel Christian Madsen, 41 uger, søn af huusmand og snedker Mads Jespersen, paa Dræbye Mark
1832, 10de October, 16de October, Rasmus Hansen, sognefoged og gaardmand, 48, i Munkeboe
1833, 17de Februar, 23de Februar, Peder Jensen, 1 1/4, søn af boelsmand Jens Hansen, paa Dræbye Mark
1833, 6te Marts, 10de Marts, Jens Jensen, 3½, søn af skipper Jens Hansen, i Munkeboe
1833, 19de Maj, 22de Mai, Hans Povelsen, 9½, søn af stedfaderen huusmand Jens Frandsen, i Dræbye
1833, 31de Juli, 4de August, Peder Nielsen, huusmand, 60, i Munkeboe
1833, 2de September, 6te September, Jørgen Gregersen, boelsmand, 75, paa Dræbye Feed
1833, 14de October, 18de October, Hans Christophersen Hauslund, huusmand, 70, i Munkboe. Søn af Johan Christopher Skomager, i Fløestrup
1833, 27de October, 1ste November, Johan Andersen, huusmand, 58½, paa Munkeboe Mark. Søn af huusmand Anders Jensen
1833, 11de December, 17de December, Jesper Nielsen, 28, paa Dræbye Fee. Søn af boelsmand Niels Rasmussen
1834, 3die Januar, 8de Januar, Jens Rasmussen, 2, søn af huusmand Rasmus Jensen, paa Munkeboe Mark
1834, 3die Februar, 9de Februar, Hans Nielsen (tvilling), 4 maaneder, søn af huusmand Niels Johansen, i Munkeboe
1834, 11de Februar, 16de Februar, Wilhelm Johansen, 15 dage, søn af indsidder Johan Birkenfeldt, i Munkeboe
1834, 8de Marts, 12de Marts, Udøbt dreng, 7 dage, søn af huusmand Hans Andersen
1834, 15de April, 21de April, Rasmus Sørensen, gaardmand, 67, i Munkeboe
1834, 22de Maj, 25de Mai, Niels Jørgen Johannesen, 6 uger, søn af huusmand og hjulmand Johannes Jørgensen, paa Munkeboe Mark
1834, 26de Maj, 29de Mai, Gregers Christian Hansen, tømmermand, 55, fra Svendborg
1834, 16de Juni, 20de Juni, Niels Pedersen, huusmand, 70, i Dræbye
1834, 15de Juni, 18de Juni, Rasmus Larsen, huusmand, 77, til et jordløst huus i Munkeboe
1834, 18de October, 24de October, Hans Larsen, gaardmand, 72, i Munkeboe
1834, 20de October, 27de October, Hans Hansen, matros, 20, i Munkeboe. Søn af huusmand Hans Jensen
1834, 24de October, 30de October, Knud Larsen, boelsmand, 69, paa Munkeboe Mark
1834, 9de November, 16de November, Anders Mortensen, 5 dage, søn af  huusmand Morten Madsen, i Dræbye
1834, 16de November, 25de November, Jens Christensen, fæstegaardmand, 55, i Dræbye
1834, 24de November, 4de December, Christen Sørensen, fæstehuusmand, 70, paa Dræbye Mark - Østergaards Gods
1834, 11de December, 16de December, Casper Ulrichsen, tjenestekarl, 56, paa Tornøe
1835, 20de Marts, 25de Marts, Lars Henriksen, huusmand, 40, i Munkeboe
1835, 2den April, 8de April, Peder Larsen, boelsmand, 65, paa Veirøe
1835, 16de April, 20de April, Hans Larsen, 3/4, søn af huusmand og matros Lars Hansen, i Munkeboe
1835, 28de October, 1ste November, Lars Christensen, 2½, søn af huusmand Christen Hansen, i Munkeboe
1835, 30de October, 4de November, Hans Jacob Jensen, 1½, søn af huusmand Jens Madsen, paa Munkeboe Mark
1835, 24de November, 1ste December, Anders Nielsen, huusmand, 52, i Munkeboe,
1836, 3die Januar, 10de Januar, Christian Larsen, ½, søn af huusmand Lars Hansen, i Munkeboe
1836, 19de Januar, 25de Januar, Peder Nielsen, ½, søn af boelsmand Niels Pedersen, paa Dræbye Mark
1836, 28de Januar, 3die Februar, Hans Poulsen, ½, søn af boelsmand Povel Hansen, i Dræbye
1836, 5te Februar, 10de Februar, Mads Pedersen, fæstehuusmand, 62, i Dræbye
1836, 7de Februar, 12de Februar, Mads Gregersen, indsidder, 34, i Munkeboe
1836, 10de Februar, 14de Februar, Niels Jensen, 2 maaneder, søn af huusmand og skræder Jens Frandsen, i Dræbye
1836, 18de Februar, 24de Februar, Hans Jensen, 5 maaneder, søn af sømand og huusmand Jens Hansen, i Munkeboe
1836, 10de Marts, 15de Marts, Jens Christian Ferdinand Bucholtz, 15½, søn af  skipper Hans Tornøe, i Munkeboe
1836, 23de April, 26de April, Dødfødt drengebarn, søn af huusmand Jens Madsen, i Munkeboe
1836, 12de Maj, 17de Mai, Peter Vilhelm Hesseldahl, 3, søn af indsidder Lars Hesseldahl, paa Munkeboe Mark
1836, 12de Juli, 15de Juli, Jørgen Christiansen, ½, søn af huusmand Christian Hansen, i Munkeboe
1836, 14de Juli, 20de Juli, Poul Madsen, boelsmand, 71, paa Dræbye Fee
1836, 19de August, 23de August, Ole Jørgensen, 21, i Dræbye. Stedsøn af huusmand Anders Rasmussen
1836, 28de October, 3die November, Andreas Nicolai Andersen smed, 59, i Munkeboe
1837, 15de Januar, 22de Januar, Frands Pedersen, 3 uger og 4 dage, søn af gaardmand Peder Frandsen, i Dræbye
1837, 28de Januar, 3die Februar, Jacob Larsen, gaardmand, 64, i Dræbye
1837, 19de Februar, 26de Februar, Niels Jensen, 5 uger, søn af huusmand og skræder Jens Frandsen, i Dræbye
1837, 31de Marts, 6de April, Hans Pedersen, pensioneret commandeerschergant, 44, Dræbye
1837, 24de Juni, 27de Juni, Andreas Frantz Ivanow, controlleur og dannebrogsmand, forh kongl. krydsbetjent, 71, ved Odense
1837, 24de December, 29de December, Christen Hansen, fæstehusmand, 42, af Munkeboe
1838, 13de Februar, 18de Februar, Anders Hansen, 4 3/4, søn af husmand Hans Andersen, i Munkeboe
1838, 13de Februar, 18de Februar, Marcus Tornøe, søemand, 52, i Munkeboe
1838, 26de Februar, 4de Marts, Niels Jensen, 7 dage, søn af skræder Jens Frandsen, i Dræbye
1838, 13de Maj, 18de Mai, Jens Hansen, 17 uger, søn af husmand Hans Jensen, i Munkeboe
1838, 24de Maj, 27de Mai, Rasmus Jensen, 3/4, søn af væver og huusmand Jens Rasmussen, i Dræbye
1838, 24de Maj, 27de Mai, Johannes Pedersen, 11 uger, søn af huusmand Peder Christiansen, i Dræbye
1838, 5te Juni, 10de Juni, Søren Sørensen, huusmand, 50, i Dræbye
1838, 24de Juli, 29de Juli, Anders Hansen, 4 maaneder, søn af Karen Marie Andersdatter, i Munkeboe
1838, 27de December, 1ste Januar 1839, Morten Rasmussen, indsidder, 54, i Dræbye
1839, 1ste Januar, 6te Januar, Carl Frandsen, 5, søn af huusmand Frands Hansen, paa Dræbye Mark
1839, 5te Februar, 10de Februar, Dødfødt dreng, 1 time, søn af fruentimmer Anne Magrethe Mortensdatter, i Dræbye
1839, 3die April, 8de April, Niels Nielsen (Møller), eier, 63, af et jordløst huus i Munkeboe
1839, 1ste Maj, 5de Mai, Hans Tornøe, skipper og vertshusholder, 45, i Munkeboe
1839, 8de Maj, 12de Mai, Lars Hansen, 8 uger, søn af huusmand Hans Madsen, paa Dræbye Mark
1839, 19de Maj, 25 Mai, Lars Pedersen, fæstehuusmand, 42, i Dræbye
1839, 4 Juni, 9 Juni, Jens Christian Caspersen, 3/4, søn af gaardmand Casper Knudsen, i Dræbye
1839, 11de Juni, 16de Juni, Søren Mortensen, ½ time, søn af huusmand Morten Madsen, paa Dræbye Fee
1839, 14de Juni, 18 Juni, Dødfødt dreng, søn af huusmand og fisker Kystol Olsen, i Munkeboe
1839, 12de September, 18de September, Hans Jacobsen, ½, søn af gaardmand Jacob Hansen, i Munkeboe
1839, 29de September, 4de October, Christen Christensen, 7 uger, søn af hjuulmand Christen Christensen, i Munkeboe
1839, 19de November, 27de November, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Pedersen, paa Veirøe
1839, 20de December, 26de December, Hans Jensen, 1, søn af huusmand Jens Hansen, i Munkeboe
1839, 24de December, 29de December, Lars Christian Hansen, 2 dage, søn af huusmand og bødker Hans Hansen, i Dræbye
1840, 26 Januar, 1ste Februar, Jens Pedersen, ungkarl, 81, hos gaardmand Niels Jørgensen, i Dræbye
1840, 26 Januar, 30de Januar, Andreas Andresen, 9, søn af indsidder Andreas Clausen, i Munkeboe
1840, 8de Marts, 16 Marts, Niels Jørgensen, indsidder, 29 3/4, i Munkeboe
1840, 23 Juli, 26 Juli, Hans Andersen,  6 dage, søn af huusmand og skræder Anders Rasmussen, i Dræbye
1840, 30te Juli, 4 August, Andreas Pedersen, 1, søn af huusmand og fisker Peder Andresen, i Munkeboe
1840, 16 August, 24 August, Rasmus Pedersen, aftægtsmand, 92, i Dræbye
1841, 28 December 1840, 3 Januar, Peder Larsen, 24 timer, søn af boelsmand Lars Pedersen, paa Veirøe
1841, 23 Januar, 31 Januar, Kystol Olsen, fisker, 50, i Munkeboe
1841, 5 Februar, 16 Februar, Peder Madsen, aftægtsmand, 71, paa Dræbye Fee
1841, 19 Februar, 26 Februar, Hans Larsen, aftægtsmand, 71, i Dræbye
1841, 15 Marts, 19 Marts, Peder Johansen, 3/4, søn af pigen Anne Marie Larsen, paa Munkeboe Mark
1841, 19de Juni, 24 Juni, Poul Hansen, huusmand, 55, i Munkeboe
1841, 7de Juli, 11de Juli, Christen Hansen (tvilling), 10 uger, søn af huusmand Hans Hansen, i Munkeboe
1841, 27de August, 1ste September, Anders Rasmussen, huusmand og skræder, 34, i Dræbye
1841, 20de November, 26de November, Hans Hansen, møllerkarl, 37, paa Østergaards Mølle
1841, 21de December, 29de December, Lars Pedersen, aftægtshuusmand, 79, i Dræbye
1842, 12de Januar, 18 Januar, Rasmus Rasmussen, 12 dage, søn af huusmand Rasmus Johansen, paa Munkeboe Mark
1842, 4de Marts, 9de Marts, Claus Pedersen Dÿhr, almisselem, 66
1842, 2de April, 8de April, Jens Peder Hansen, 15 uger, søn af huusmand Hans Jensen, i Munkeboe
1842, 30te Marts, 3die April, Jens Christian Jensen, 12 uger, søn af boelsmand Jens Hansen, paa Dræbye Mark
1842, 20 April, 24 April, Jens Rasmussen, 4½ uge, søn af huusmand Rasmus Jensen, i Munkeboe
1842, 30te April, 5de Mai, Anders Madsen, 5 maaneder, søn af matros Mads Andersen, i Dræbye
1842, 7de Maj, 14de Mai, Peder Hansen, huusmand, 61, i Munkeboe. I søerullen
1842, 31te Maj, 4 Juni, Peder Christian Johannesen, 3, søn af huusmand Johannes Jørgensen, paa Munkeboe Mark
1843, 21de August, 27de August, Christen Hansen, 1, søn af huusmand Hans Hansen, i Munkeboe
1843, 13de September, 19de September, Dødfødt drengebarn søn af gaardmand Mads Larsen, paa Munkeboe Mark
1843, 15de September, 19de September, Lars Rastrup Sørensen, 13, søn af indsidder Søren Hansen, paa Dræbye Mark
1843, 3die October, 8de October, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jacob Hansen, paa Dræbye Fee
1844, 7de Januar, 12de Januar, Rasmus Jensen, 15 uger, søn af huusmand og væver Jens Rasmussen, i Dræbye
1844, 17de Januar, 24de Januar, Peder Nielsen, 19½, i Munkeboe. Søn af afdøde huusmand Niels Nielsen Møller
1844, 1ste Februar, 7de Februar, Johannes Jensen, 2½, søn af  huusmand Jens Nielsen, i Munkeboe
1844, 20de Februar, 27de Februar, Morten Knudsen, huusmand og fisker, 60, i Munkeboe
1844, 26de December, 31te December, Anders Rasmussen, røgter, 46, paa Østergaard. Fra Skambye
1844, 23de Juni, 25de Juni, Anders Rasmussen, huusmand og fisker, 55½, i Dræbye
1844, 28de Juli, 4de August, Anders Sørensen, 5 timer, søn af huusmand Søren Andersen, paa Munkeboe Mark
1844, 22de August, 26de August, Peder Nielsen, 3, søn af boelsmand Niels Pedersen, Dræbye Mark
1844, 23de September, 27de September, Rasmus Pedersen, 14, søn af afdøde huusmand Peder Hansen, i Munkebo
1844, 30te September, 6de October, Rasmus Larsen, 4 uger og 5 dage, søn af huusmand Lars Hansen, paa Munkeboe Mark
1844, 19de December, 24de December, Anders Poulsen, indsidder, 63½, i Dræbye
1845, 15de Januar, 24de Januar, Jørgen Nielsen, 5 dage, søn af  boelsmand Niels Knudsen, i Dræby
1845, 20de Januar, 27de Januar, Hans Jensen, aftægtsmand, 72, hos boelsmand Hans Christensen, paa Munkebo Mark
1845, 28de Maj, 3die Juni, Niels Jensen, boelsmand, 73, paa Dræbye Feed
1845, 10de October, 15de October, Hans Nielsen Hvid, murer og huusmand, paa Munkebo Mark. Født 7.9.1799
1845, 22de October, 1ste November, Søren Andersen, murer, 31, indlogerende hos væver Hans Thomsen, i Munkeboe
1845, 14de November, 20de November, Knud Adolphsen, 11½, søn af gaardmand Adolph Knudsen, paa Ingerslyst
1845, 5te December, 12de December, Jens Madsen, 7 maaneder og 2 uger, søn af gaardmand Mads Larsen, paa Munkebo Mark
1846, 30de December, 4de Januar, Knud Pedersen, 9½, søn af ladefoged Peder Hansen, paa Vesterkjærbye Mark
1846, 30de December, 4de Januar, Jens Pedersen, indsidder og skræder, 36½, i Dræbye
1846, 28de Januar, 4de Februar, Christopher Hansen, fisker og huusmand, 57½, i Munkebo
1846, 25de April, 3die Mai, Dødfødt dreng, søn af pigen Christiane Nielsen, af Munkebo
1846, 3die Maj, 10de Mai, Niels Christian Hansen, 9 dage, søn af huusmand Hans Jensen, 9 dage, i Munkebo
1846, 7de Maj, 11te Mai, Niels Nielsen, aftægtsmand. 65½, hos gaardmand Anders Nielsen, i Munkebo
1846, 21de Maj, 27de Maj, Jørgen Nielsen, 2 maaneder, søn af gaardmand Niels Jørgensen, i Dræbye
1846, 16de Juni, 24de Juni, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jesper Andersen, i Munkebo
1846, 27de August, 1ste September, Lars Knudsen, gaardmand, 51, paa Munkebo Mark
1846, 31de August, 6te September, Niels Jensen, 8 dage, søn af tjenestekarl Jens Larsen, i Munkebo
1846, 21de October, 24de October, Knud Wederchink Wiibroe, 8 dage, søn af kirkesanger og skolelærer Wiibroe, paa Munkebo Mark
1846, 22de October, 25de October, Dødfødt dreng, søn af møller Mads Nielsen, paa Østergaard Mølle
1847, 10de Januar, 18de Januar, Jørgen Frandsen, aftægtsboelsmand, 67, paa Dræbye Feed
1847, 17de September, 24de September, Niels Mortensen, gaardmand, 69, i Dræbye
1847, 31te October, 7de November, Dødfødt dreng, søn af huusmand Thomas Pedersen, i Dræbye
1847, 16de November, 21de November, Hans Erik Hansen, 1½ maaned, søn af gaardmand Hans Jacobsen, paa Dræbye Mark
1847, 6de December, 13de December, Jørgen Larsen, aftægtsmand, 68, hos gaardmand Peder Frandsen, i Dræbye
1848, 1ste Februar, 7de Februar, Lars Jensen, aftægtshuusmand, 82, paa Dræbye Mark
1848, 15de Februar, 19de Februar, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Dræbye
1848, 23de Februar, 27de Februar, Hans Pedersen, 1 maaned, søn af huusmand Peder Nielsen, i Munkebo
1848, 18de Marts, 24de Marts, Peder Christensen, gaardmand, 66, paa Tornøe
1848, 12de Maj, 19de Maj, Jens Pedersen, almisselem, 85, hos huusmand Rasmus Madsen, paa Munkebo Mark. Fra Kjølstrup Hospita
1848, 26de Maj, 1ste Juni, Christian Pedersen, 3½, søn af huusmand Peder Christiansen, i Dræbye
1848, 5te Juni, 10de Juni, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Pedersen, i Munkebo
1848, 30de Juni, 5te Juli, Jens Christian Caspersen, 7½, søn af gaardmand Casper Knudsen, i Dræbye
1848, 7de Juli, 14de Juli, Mads Hansen, 7 dage, søn af huusmand Hans Madsen, paa Dræby Mark
1848, 17de November, 25de November, Niels Nielsen, bødker og huusmand, 49½, paa Munkeboe Mark
1849, 2den Januar, 10de Januar, Søren Pedersen, skipper og huusmand, 85 3/4, i Dræbye
1849, 4de Februar, 13de Februar, Niels Larsen, fæstegaardmand, 70, i Dræbye
1849, 25de Februar, 3die Marts, Edvard Hansen, 10 dage, søn af sognedfoged og gaardmand Hans Jørgensen, i Dræbye
1849, 28de April, 4de Maj, Hans Christian Rasmussen, 1 3/4, søn af Anne Christophersen, i Dræbye
1849, 11 Maj, 17 Mai, Niels Hansen, 8 uger, søn af indsidder Hans Andersen, paa Munkeboe Mark
1849, 12de Juli, 18de Juli, Hans Larsen, 10½, søn af huusmand Lars Hansen, paa Munkeboe Mark
1849, 14de Juli, 19de Juli, Johannes Schmidt, proprietair, 75, til Østergaard
1849, 31te Juli, 3die August, Jens Eriksen, 14 1/4, søn af skipper Erik Jensen, i Munkeboe
1849, 24de August, 29de August, Hans Christian Jensen, 2½, søn af huusmand Jens Andersen, i Dræbye
1849, 17de September, 24de September, Rasmus Nielsen, 16, søn af afdøde boelsmand Niels Jensen, paa Dræbye Mark
1849, 31te December, 6te Januar 1850, Hans Peder Nielsen, 7 uger, søn af boelsmand Niels Christian Jensen, paa Dræbye Feed
1829, 15de August, 19de August, Birthe Marie Pedersdatter, 11 maaneder, datter af Maren Hansdatter, af Munkeboe
1829, 16de September, 20de September, Anne Margrethe Clausdatter, 43, i Dræbye. Huusmand Morten Rasmussen
1829, 15de September, 20de September, Dødfødt pigebarn, datter af huusmand Morten Rasmussen, i Dræbye
1829, 12de October, 17de October, Marie Christine Schmidt født Rheilænder, 50, paa Østergaard. Hrr. proprietair Schmidt
1830, 8de Februar, 16de Februar, Johanne Andersdatter, enke, 88 1/4, i Dræbye. Fæstehuusmand Rasmus Erichsen
1830, 27 Februar, 5te Marts, Kirstine Pedersdatter, enke, 68, i Munkeboe. Huusmand Niels Olsen
1830, 27de Juni, 2den Juli, Anne Kirstine Hansdatter, 70, paa Munkeboe Mark. Boelsmand Jeppe Andersen
1830, 30de Juni, 5te Juli, Kirstine Mortensdatter, 17 ½, datter af gaardmand Morten Hansen, paa Munkeboe Mark
1830, 23de August, 28de August, Karen Almind, 1 time, datter af kirkesanger og skolelærer Jens Almind, i Munkeboe
1831, 23de Januar, 27de Januar, Karen Madsdatter, enke, 79, af Dræbye. Huusmand Jens Jørgensen
1831, 29de October, 4de November, Anne Sørensdatter, enke, 73, paa Dræbye Mark. Claus Olsen
1831, 3die November, 9de November, Karen Andersdatter, enke, 80, i Ladbye. Huusmand Peder Madsen
1832, 9de Januar, 13de Januar, Marie Clausdatter, 42, i Munkeboe. Huusmand Lars Hansen
1832, 16de Januar, 21de Januar, Kirstine Larsdatter, 39, i Munkeboe. Søemand Marcus Tornøe
1832, 15de Januar, 22de Januar, Sidsel Marie Frederiksdatter, 32. datter af afdøde indsidder Frederik Pedersen og Maren Hansdatter
1832, 21de Januar, 26de Januar, Marie Elisabeth Hansdatter, enke, 53, i Munkeboe. Huusmand Anders Hansen
1832, 6te Februar, 11de Februar, Karen Pedersdatter, 43, i Munkeboe. Gaardmand og sognefoged Rasmus Hansen
1832, 14de Februar, 17de Februar, Anne Cathrine Rasmusdatter, 61, i Munkeboe. Huusmand Hans Jacobsen
1832, 21de Februar, 25de Februar, Anne Kirstine Dinesdatter, 59, i Munkeboe. Huusmand Rasmus Larsen
1832, 4de Marts, 8de Marts, Karen Johansdatter, 34, i Munkeboe. Huusmand Peder Jensen
1832, 4de Marts, 7de Marts, Anne Kathrine Larsdatter [enke], 77, i Munkeboe. Huusmand Henrich Clausen
1832, 5te Marts, 10de Marts, Inger Marie Madsen, 16 uger, datter af huusmand Mads Hansen, i Munkeboe
1832, 5te Marts, 10de Marts, Marie Pedersen, 10 dage, datter af skomager Peder Pedersen, i Munkeboe
1832, 8de Marts, 11de Marts, Anne Hansdatter, enke, 60, af Munkeboe. Huusmand Anders Hansen
1832, 13de Marts, 18de Marts, Anne Andersdatter, almisselem, 62, i Munkeboe Hospital
1832, 15de Marts, 18de Marts, Gjertrud Rasmusdatter, 36, i Munkeboe. Huusmand Mads Hansen
1832, 18de Marts, 25de Marts, Marie Kirstine Rasmussen, 4 maaneder, datter af Kirstine Andersdatter, i Munkeboe
1832, 28de Marts, 2den April, Lehne Povelsdatter, tjenestepige, 26, hos sognefoged Rasmus Hansen, i Munkeboe
1832, 31de Marts, 4de April, Anne Hansdatter, 35, i Munkeboe. Huusmand Kristen Hansen
1832, 1ste April, 5de April, Bente Ivanow, 71, paa Munkebo Mark. Kongl. afskediget krydsbetjent Ivanow
1832, 2den April, 6te April, Anne Kirstine Jørgensdatter, enke, 45, paa Dræbye Mark. Gaardmand Hans Nielsen Ølund
1832, 6te April, 11de April, Karen Nielsdatter, 32, i Munkeboe. Skomager Peder Pedersen
1832, 7de April, 11de April, Maren Knudsdatter, enke, 52, af Munkeboe. Huusmand Jens Hansen
1832, 9de April, 14de April, Lovise Jensdatter, enke, 52, paa Dræbye Mark. Boelsmand Ole Knudsen
1832, 3die Mai, 9de Mai, Magrethe Andersdatter, 50, af Dræbye. Huusmand Hans Larsen
1832, 7de Juli, 12de Juli, Johanne Jacobsdatter, 17 uger, datter af Johanne Rasmusdatter, i Munkeboe
1832, 24de September, 29de September, Maren Madsdatter, 67, paa Munkeboe Mark. Gaardmand Knud Larsen
1832, 20de Juli, 25de Juli, Dødfødt pige, datter af huusmand Morten Madsen, i Dræbye
1832, 25de November, 1ste December, Kirsten Rasmussen, 1 time, datter af vertshuusholder Rasmus Rasmussen, af Munkeboe
1832, 15de December, 22de December, Anne Larsdatter, enke, 59, paa Munkeboe Mark. Huusmand Anders Larsen
1833, 9de Marts, 13de Marts, Udøbt pige, 1 dag, datter af Marie Pedersdatter, paa Dræbye Mark
1833, 12de Marts, 17de Marts, Sidsel Marie Christiansen, 11 dage, datter af huusmand Christian Hansen, i Munkeboe
1833, 14de Marts, 17de Marts, Marie Pedersdatter, 27, indlogerende hos Ole Clausens enke, paa Dræbye Mark
1833, 22de Marts, 29de Marts, Karen Olsdatter, 41, i Dræbye. Huusmand Mads Pedersen
1833, 31de Marts, 5te April, Mette Jensdatter, almisselem, 66, paa Dræbye Mark
1833, 27de April, 4de Mai, Kirsten Rasmusdatter, 31, hos gaardmand Niels Hansen, i Dræbye
1833, 24de April, 2den Mai, Sidsel Marie Rasmusdatter, 43, paa Munkeboe Mark. Huusmand Lars Larsen
1833, 3die Mai, 7de Mai, Anne Marie Nielsdatter, 73, i Munkeboe. Skomager Hans Hauslund
1833, 16de August, 18de August, Anne Mortensen (tvilling), ½ dag, datter af huusmand Morten Madsen, af Dræbye
1833, 16de August, 18de August, Sidsel Marie Mortensen (tvilling), ½ dag, datter af huusmand Morten Madsne, af Dræbye
1833, 25de August, 30de August, Dorthe Pedersdatter, 69 1/4, enke, paa Munkeboe Mark. Gaardmand Hans Hansen
1833, 26de September, 29de September, Mette Kirstine Nielsen (tvilling), 5 dage, datter af huusmand Niels Johansen, i Munkeboe
1833, 10de November, 14de November, Kirsten Hansdatter, enke, 78, i Dræbye. Huusmand Mads Hansen
1833, 15de December, 19de December, Kirstine Andersdatter, enke, 85, i Munkeboe. Huusmand Jens Hansen
1833, 22de December, 24de December, Gjertrud Pedersen (tvilling), ½, datter af gaardmand Peder Christiansen, paa Tornøe
1833, 22de December, 25de December, Dødfødt pige, datter af Anne Magrethe Mortensen, paa Fraugde Mark
1834, 4de Januar, 11de Januar, Maren Hansdatter, 17, datter af gaardmand Hans Jensen, paa Munkeboe Mark
1834, 17de Februar, 23de Februar, Karen Anne Kirstine Adolphsen, 2 maaneder, datter af gaardmand Adolph Knudsen, paa Munkeboe Mark
1834, 25de Februar, 2den Marts, Kirsten Jensen, 10 uger, datter af boelsmand Jens Hansen, paa Dræbye Mark
1834, 11de Marts, 16de Marts, Karen Hansen (tvilling), 2 dage, datter af huusmand Hans Jensen, i Munkeboe
1834, 10de April, 17de April, Karen Andersdatter, 31, paa Munkeboe Mark. Huusmand og hjuulmand Johannes Jørgensen
1834, 8de April, 15de April, Anne Hansdatter, 33, paa Dræbye Mark.Boelsmand Jens Hansen
1834, 23de Juli, 29de Juli, Anne Cathrine Andersdatter, 69, i Dræbye. Gaardmand Rasmus Pedersen
1834, 24de August, 28de August, Anne Kirstine Jensdatter, 56, paa Munkeboe Mark. Huusmand Jesper Larsen
1834, 23de October, 26de October, Kirsten Nielsdatter, enke, 70, i Munkeboe. Huusmand Johannes Madsen
1834, 22de October, 29de October, Anne Povelsdatter, 71, paa Dræbye Mark. Gaardmand Thomas Hansen
1834, 28de November, 5de December, Kirsten Pedersdatter, enke, 81, af Munkeboe. Fæstehuusmand Peder Poulsen,
1835, 28de Januar, 4de Februar, Anne Kathrine Jørgensdatter, 40, i Munkeboe. Indsidder Andreas Clausen
1835, 14de Februar, 17de Februar, Karen Marie Christensen, 4 dage, datter af huusmand Christen Hansen, i Dræbye
1835, 19de Februar, 26de Februar, Maren Andersdatter, 47, i Munkeboe. Gaardmand Jesper Edvardsen
1835, 5de Marts, 8de Marts, Karen Larsdatter, 34, i Dræbye. Huusmand Christen Hansen
1835, 25de Juli, 30de Juli, Marie Andrea Nielsine Christine Møller, 1, datter af skipper Andreas Christian Møller, paa Østergaards Møllegaard
1835, 19de October, 26de October, Maren Kirstine Adolphsen, 7 maaneder, datter af gaardmand Adolph Knudsen, paa Munkeboe Mark
1835, 15de October, 20de October, Kirstine Marie Kystolsen, 1 3/4, datter af huusmand Kystol Olsen, i Munkeboe
1835, 6te November, 12de November, Karen Dorthea Jonasdatter, enke, 50, i Munkeboe. Skræder Hans Jespersen
1835, 8de December, 17de December, Rosalie Frandsen, 1½, datter af huusmand Frands Hansen, paa Dræbye Mark
1835, 12de December, 20de December, Anne Kathrine Jensen (tvilling), 12 timer, datter af huusmand og skræder Jens Frandsen, i Dræbye
1836, 24de Januar, 31de Januar, Kirsten Larsen, 1, datter af  huusmand Lars Jacobsen, i Munkeboe
1836, 10de Februar, 17de Februar, Karen Marie Andersdatter, 69, paa Dræbye Mark. Gaardmand Lars Nielsen
1836, 21de Februar, 24de Februar, Udøbt pigebarn, 15 dage, datter af huusmand Hans Jacobsen, i Munkeboe
1836, 13de April, 20de April, Abelone Nielsdatter, aftægtskone, 76, i Dræbye. Gaardmand Rasmus Olsen
1836, 11te Mai, 15de Mai, Dødfødt pigebarn, datter af huusmand Morten Madsen, paa Dræbye Mark
1836, 24de Juli, 29de Juli, Johanne Sørensdatter, 23, i Munkeboe. Huusmand Hans Jacobsen
1836, 17de September, 22de September, Maren Madsen, 4, datter af gaardmand Mads Larsen, i Munkeboe
1836, 19de October, 23de October, Johanne Kirstine Madsdatter, enke, 75, i Dræbye. Huusmand Erik Jensen
1836, 11te November, 16de November, Karen Larsdatter, 10, født i Dræbye. Pleiedatter af skræder Anders Rasmussen og hustru, i Dræbye
1837, 7de Marts, 13de Marts, Mette Kirstine Larsdatter, 53, i Dræbye. Sognefoged Hans Jørgensen
1837, 9de April, 14de April, Dorthea Pedersen, 1 1/4, datter af skomager Peder Pedersen, i Munkeboe
1837, 28de Juni, 2de Juli, Sara Marie Hansen, 3 aar og 4 maaneder, datter af huusmand Hans Jensen, i Munkeboe
1837, 29de Juli, 3die August, Karen Rasmussen, 19½, i Munkeboe. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Sørensen
1837, 26de October, 31de October, Kirsten Hansdatter, 78, huusmand Hans Thomsens moder og opholdende sig hos ham, i Munkeboe
1838, 28de Januar, 3die Februar, Anne Kirstine Johannessen, 11, datter af Johannes Jørgensen, paa Munkeboe Mark
1838, 12de Februar, 18de Februar, Johanne Nielsdatter, 31, i Munkeboe. huusmand Hans Jensen
1838, 12de Martz, 19de Martz, Magrethe Jensdatter, 24, tilhuse hos bødker Niels Nielsen, paa Munkeboe Mark
1838, 31de Marts, 6te Marts, Johanne Kirstine Jensen, 3/4, datter af huusmand Jens Madsen, paa Munkeboe Mark
1838, 13de April, 16de April, Anne Kirstine Jensen, 1, datter af huusmand Jens Madsen, paa Munkeboe Mark
1838, 2den Mai, 6te Mai, Anne Magrethe Johannessen, 1 maaned, datter af Anne Marie Jacobsdatter, i Dræbye
1838, 4de Mai, 11te Mai, Karen Johannessen, 8, datter af huusmand Johannes Rasmussen, i Ørboe paa Munkeboe Mark
1838, 16de Mai, 20de Mai, Anne Cathrine Andersen, 11 uger, datter af skræder Anders Rasmussen, af Dræbye
1838, 16de November, 23de November, Karen Nielsen, 1½, datter af huusmand Niels Pedersen, ved Østergaard
1838, 22de December, 28de December, Anne Marie Sørensdatter, enke, 70, i Munkeboe. Huusmand Christian Christiansen
1839, 24de Marts, 30de Marts, Anne Knudsdatter, 38, i Munkeboe. Gaardmand Mads Larsen
1839, 21 Mai, 25 Mai, Anne Cathrine Eriksdatter, enke, 76, i Odense. Kludesamler Hans Pedersen Storm
1839, 5te Juli, 10de Juli, Else Cathrine Rasmusdatter, 7, datter af fædtehuusmand Rasmus Madsen, paa Dræbye Mark
1839, 15de September, 20de September, Dorthe Pedersen, 1 1/4, datter af skomager Peder Pedersen, i Munkeboe
1839, 23de September, 29de September, Karen Marie Larsen (trilling)], 1 dag, datter af boelsmand Lars Poulsen, paa Veiøe
1839, 23 September, 29de September, Maren Larsen (trilling), 1 dag, datter af boelsmand Lars Poulsen, paa Veiøe
1839, 24 September, 29de September, Pouline Larsen (trilling), 2 dage, datter af boelsmand Lars Poulsen, paa Veiøe
1839, 26de September, 30te September, Johanne Rasmusdatter, 29½, af Munkeboe. Afdøde gaardmand Rasmus Sørensen
1839, 21de November, 27de November, Johanne Andersdatter, 31½, i Munkeboe. Gaardmand Jacob Hansen
1839, 20de November, 27de November, Maren Rasmusdatter, 29, paa Veiøe. Boelsmand Lars Pedersen
1840, 28 Mai, 2 Juni, Maren Hansdatter, 32, i Munkeboe. Huusmand Hans Jensen
1840, 6 September, 10 September, Mette Andersdatter, 27½, i Munkeboe. Sømand Lars Rasmussen
1840, 27 Juli, 31 Juli, Johanne Marie Larsen, 6 uger, datter af huusmand Lars Hansen, i Munkeboe
1840, 28 September, 6te October, Udøbt pige, 12 dage, datter af pigen Christiane Clausdatter, paa Dræbye Mark
1840, 21 October, 26 October, Sara Marie Hansen, 2½, datter af huusmand Hans Jensen, i Munkeboe
1840, 13 November, 18 November, Karen Nielsen, ½ time, datter af huusmand og skræder Niels Nielsen, paa Munkeboe Mark
1841, 5te Februar, 10 Februar, Gjertrud Rasmussen, 2½, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Dræbye
1841, 4 Februar, 11 Februar, Anne Eriksdatter, 36, i Dræbye. Huusmand Hans Hansen
1841, 21 Februar, 28 Februar, Maren Jensdatter, enke, 65, i Munkeboe. Huusmand Peder Nielsen
1841, 27 Februar, 3 Marts, Maren Hansen, 3/4 time, datter af huusmand Hans Jensen, i Munkeboe
1841, 27 Marts, 2 April, Dorthea Jensdatter, indsidderske, 84, i Munkeboe
1841, 12 April, 19 April, Stine Jacobsen, 3/4 time, datter af smed Jacob Sørensen, i Munkeboe
1841, 8 Mai, 16 Mai, Anne Hansen (tvilling), 14 dage, datter af huusmand Hans Hansen, i Munkeboe
1841, 11te Mai, 16de Mai, Maren Frederikke Pedersen, 3/4, datter af skomager Peder Pedersne, i Munkeboe
1841, 17 Mai, 20 Mai, Maren Lovise Andersen, 4 uger, datter af Johanne Christiansdatter, i Munkeboe
1841, 18de Mai, 23de Mai, Johanne Hansen, 1, datter af huusmand, Hans Jensen, i Munkeboe
1841, 7de August, 12de August, Maren Hansdatter, enke, 80, i Munkeboe. Huusmand Frederik Pedersen
1841, 16de August, 19de August, Sidsel Cathrine Hansdatter, enke, 81, paa Dræbye Fee. Gaardmand Jørgen Gregersen
1841, 27de November, 5te December, Dødfødt pige, datter af huusmand og væver Jens Rasmsusen, i Dræbye
1842, 1ste Januar, 9de Januar, Dorthea Jensen, 5 uger, datter af huusmand og væver Jens Rasmussen, i Dræbye
1842, 11te Januar, 19de Januar, Anne Kirstine Hansen, 1, datter af huusmand Hans Hansen, i Dræbye
1842, 1ste April, 8de April, Kirsten Pedersdatter, 66, paa Dræbye Mark. Huusmand Niels Hansen
1842, 16de Juni, 19de Juni, Aplonne Pedersdatter, enke, 74, paa Dræbye Fee. boelsmand Poul Madsen
1842, 17de Juni, 20de Juni, Hansine Sophie Knudsen, 27, i Munkeboe. Huusmand Jesper Andersen
1842, 21 Juni, 26de Juni, Anne Marie Larsen, 8 dage, datter af pige Anne Kirstine Larsen, i Munkeboe
1842, 23de September, 30te September, Maren Hansdatter, enke, 62, i Dræbye. Boelsmand Hans Poulsen
1842, 26de November, 2den December, Anne Sophie Larsen, 56, ved Østergaard. Skytte Jens Hansen
1842, 30te November, 7de December, Maren Larsdatter, 65, paa Veiøe. Boelsmand Poul Andersen
1842, 2 December, 8de December, Anne Kirstine Knudsdatter, 39½, paa Munkeboe Mark. Gaardmand Lars Knudsen
1843, 13de Januar, 20de Januar, Karen Nielsdatter, 73, i Dræbye. Aftægtsmand Knud Nielsen
1843, 7de Mai, 13de Mai, Maren Hansdatter, enke, 76, i Munkeboe. Pantehuusholder Ole Jensen
1843, 18de Juni, 21de Juni, Hilleborg Jensdatter, enke, 67, i Munkeboe. Indsidder Hans Jensen
1843, 13de September, 19de September, Maren Jespersdatter, 34, paa Munkeboe Mark. Gaardmand Mads Larsen
1843, 30te September, 5te October, Dødfødt pige, datter af indsidder Søren Hansen, paa Dræbye Mark
1843, 28de October, 5te November, Maren Hansen, 9 uger, datter af huusmand Hans Pedersen, i Munkeboe
1843, 7de December, 15de December, Abelone Christiansdatter, 71, paa Dræbye Mark. Møllebygger Mads Madsen
1844, 8de Januar, 17de Januar, Sidsel Nielsdatter, enke, 81, paa Dræbye Fee. Huusmand Mads Pedersen
1844, 28de Januar, 1ste Februar, Anne Cathrine Hansdatter, 54½, i Munkeboe. Huusmand Otto Madsen
1844, 11te Marts, 19de Marts, Anne Magrethe Sørensdatter, enke, 66, i Munkeboe. Gaardmand Rasmus Sørensen
1844, 14de April, 21de April, Dødfødt pige, datter af pige Kirsten Jensen, hos gaardmand Casper Knudsen, i Dræbye
1844, 19de Juni, 25de Juni, Stine Jørgensen, 49, i Dræbye. huusmand og fisker Anders Rasmussen
1844, 30te Juni, 3die Juli, To dødfødte pigebørn, døtre af huusmand Edvard Edvardsen, paa Munkebo Mark
1844, 18de November, 26de November, Karen Nielsen, 3/4, datter af huusmand Niels Tagesen, paa Dræbye Mark
1845, 6te Marts, 12de Marts, Mette Marie Davidsdatter, 35½, i Munkeboe. Huusmand Jens Nielsen
1845, 14de Marts, 22de Marts, Maren Edvardsen, 5½ uge , datter af gaardmand Edvard Jespersen, i Munkebo
1845, 18de Juni, 22de Juni, Dødfødt pigebarn, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Dræby
1845, 5te October, 10de October, Maren Mathiasdatter, inderste og almisselem, enke, 75, i Dræby. Huusmand Peder Christophersen
1845, 12de October, 19de October, Maren Jensen (tvilling), 5 dage, datter af indsidder Jens Jacob Hansen, paa Dræbye Mark
1845, 27de October, 2den November, Maren Knudsdatter, ugift, almisselem, 73, hos huusmand Hans Andersen, i Dræbye. Fra Store Vibye Sogn
1846, 22de Februar, 27de Februar, Maren Christophersdatter, 21½, datter af afdøde smed Christopher Hansen, i Dræbye
1846, 15de Marts, 21de Marts, Abelone Marie Jensdatter, 83, i Dræbye. Aftægtsmand Niels Mortensen
1846, 17de Marts, 25de Marts, Andresine Christine Madsen, tjenestepige, 23½, hos skipper Rasmus Sørensen, paa Dræbye Mark
1846, 24de Marts, 29de Marts, Kirsten Marie Jensen, 3½, datter af afdøde skræder Jens Pedersen, i Dræbye
1846, 13de April, 17de April, Anne Hansen, 12, datter af huusmand og sømand Hans Andersen, i Munkebo
1846, 27de Mai, 5de Juni, Anne Hansen, 4 uger, datter af boelsmand Hans Larsen, paa Munkebo Mark
1846, 21de Juni, 24de Juni, Karen Sørensdatter, 26½, i Munkeboe, Jesper Andersen [huusmand], , , ,
1846, 2den Juli, 5te Juli, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Dræbye
1846, 4de August, 9de August, Anne Cathrine Pedersdatte, enke, 57, i Munkebo. Huusmand Christopher Hansen
1846, 19de August, 23de August, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 72, fra Store Vibye Sogn. Huusmand Niels Jensen
1846, 12de November, 19de November, Marie Emilie Sørensen, 8, datter af skipper Rasmus Sørensen, paa Dræbye Mark
1846, 28de November, 6de December, Nielsine Poulsen, 2 3/4, datter af boelsmand Poul Andersen, paa Dræbye Mark
1846, 27de December, 4de Januar 1847, Maren Jørgensdatter, 60 1/4, paa Munkebo Mark. Huusmand Anders Pedersen
1847, 4de Januar, 11te Januar, Dorthea Hansen, 2, datter af Johanne Kirstine Larsen, paa Dræbye Mark
1847, 20de Februar, 26de Februar, Dorthe Pedersdatter, 63, i Munkebo. Huusmand Anders Hansen
1847, 2den April, 9de April, Anne Poulsdatter, 42, paa Dræbye Mark. boelsmand Jens Hansen
1847, 2den Juni, 8de Juni, Johanne Nielsdatter, 72 1/4, i Dræbye. Gaardmand Knud Caspersen
1847, 30de Juni, 4de Juli, Anne Marie Sørensen, 1 maaned, datter af boelsmand Søren Nielsen, paa Dræbye Mark
1847, 8de Juli, 12de Juli, Karen Marie Larsen, ½, datter af gaardmand Lars Andersen, i Dræbye
1847, 6te November, 12de November, Anne Edvardsdatter, 29, i Munkeboe. Gaardmand Edvard Jespersen
1848, 26de December, 2den Januar, Anne Marie Pedersen, 7 dage, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Munkeboe
1848, 12de Januar, 16de Januar, Anne Hansen, ½, datter af huusmand Hans Nielsen, i Munkebo
1848, 19de Januar, 23de Januar, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Munkebo
1848, 27de Januar, 1ste Februar, Gjertrud Ulrichsdatter, aftægtskone, 73, ophold sig hos sømand Jesper Andersen, i Munkebo. Fra Tornøe
1848, 13de Februar, 20de Februar, Maren Nielsdatter, enke, 64, i Munkebo. Huusmand og fisker Peder Hansen
1848, 13de Marts, 19de Marts, Maren Hansen, 2 1/4, datter af huusmand Hans Hansen, i Munkeboe
1848, 9de Mai, 15de Mai, Johanne Hansdatter, 47, paa Dræbye Feed. Boelsmand Jens Hansen
1848, 27de September, 4de October, Barbara Nielsdatter, 61, i Munkeboe. Huusmand og væver Lars Jacob Hansen
1848, 19de October, 26de October, Anne Poulsen, 17 3/4, datter af smed Poul Larsen, paa Dræbye Mark
1848, 1ste December, 9de December, Johanne Nielsdatter, 47, i Munkeboe. Gaardmand Marcus Rasmussen
1848, 17de December, 23de December, Dorthe Eriksdatter, 53½, paa Dræbye Mark. Gaardmand Lars Jacobsen
1849, 22de Januar, 30 Januar, Anne Rasmusdatter, 37 aar og 10 maaneder, i Munkeboe. huusmand Hans Jacobsen
1849, 27de Januar, 3die Februar, Johanne Nielsen, 10 maaneder, datter af boelsmand Niels Christian Jensen, paa Dræbye Mark
1849, 30te Januar, 6te Februar, Maren Poulsdatter, enke, 73, i Dræbye. Skipper Søren Pedersen
1849, 23de Februar, 2den Marts, Kirstine Nielsen, tjenestepige, 34½, paa Østergaard
1849, 23de Marts, 29de Marts, Anne Marie Hansdatter, ugift, 59, hos gaardmand Morten Nielsen, i Dræbye. Datter af Hans Jacob Jensen, i Dræby
1849, 24de Marts, 1ste April, Magrethe Pedersdatter, 68, i Dræbye. Huusmand Hans Rasmussen
1849, 27de April, 4de Mai, Sidsel Marie Jensen, 4 maaneder, datter af huusmand Jens Nielsen, i Munkeboe
1849, 8de Mai, 14de Mai, Anne Kirstine Sørensen, 11 maaneder, datter af skipper Søren Christensen, paa Dræbye Feed
1849, 3die Juni, 9de Juni, Dorthe Kirstine Eriksen, 12½, datter af skipper Erik Jensen, i Munkeboe
1849, 19de Juni, 24de Juni, Abelone Marie Madsdatter, enke, 62½, i Dræbye. Almisselem og indsidder Anders Poulsen
1849, 25de Juni, 30de Juni, Anne Magrethe Madsdatter, enke og aftægtskone, 77½, i Munkeboe. Gaardmand Hans Larsen
1849, 30de Juni, 5te Juli, Karen Larsdatter, enke, 68, paa Dræbye Mark. huusmand Lars Jensen
1849, 15de September, 21de September, Mette Marie Pedersen, 6 dage, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Munkeboe