Munkebo, 1829-1849, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1829-1849, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1829, 14de November, Niels Erichsen, ungkarl og væver, 27, i Dræbye og pige Kirsten Andreasdatter, 25, i Dræbye
1830, 20de Marts, Hans Tornøe, skipper, 36, af Munkeboe og Sophie Frederiche Wolgast, 38. Afskediget compagnichirurg Bucholtzs fraskilte hustrue
1830, 4de April, Morten Rasmussen, huusmand, 43, i Dræbye, Maren Andersdatter, 52, af Dræbye
1830, 23de October, Jacob Rasmussen, ungkarl, 35, af Bregneur og pige Maren Hansdatter, 28, af Munkeboe Mark
1830, 6te November, Jens Jensen, ungkarl og boelsmand, 26, i Midskov, Mesinge Sogn og enke Dorte Pedersdatter, 25. Lods Hans Knudsens enke i Munkebo
1830, 13 November, Niels Pedersen, ungkarl, boelsmand, 38, paa Dræbye Mark og Kirsten Olsdatter, 25, af Dræbye Mark
1831, 23de Jannuari, Niels Jørgensen, 21, tjenende gaardmand Hans Christensen i Munkebo og Anne Dorte Larsdatter, 28, tjenende gaardmand Hans Christensen i Munkebo
1831, 15de October, Rasmus Pedersen, ungkarl, 43, fra Dalbye paa Hindsholm og pige Kirsten Pedersdatter, 32. Boelsmand Peder Madsens datter paa Dræbye Mark
1831, 8de October, Lars Jacobsen, ungkarl, 30, paa Ingerslyst og tjenestepige Maren Rasmusdatter, 30, paa Ingerslyst
1831, 18de September, Anders Caspersen, væver, 30, af Dræbye Mark og pige Anne Magrethe Henriksdatter, 25, af Dræbye Mark
1831, 29de October, Hans Andersen Væver, ungkarl, 32, i Kiertinge, Kjølstrup Sogn og pige Mette Marie Madsdatter, 24, af Dræbye Mark
1831, 29de October, Niels Pedersen, ungkarl, 30, i Dræbye og pige Else Marie Johansdatter, 28, i Dræbye
1831, 12de November, Hans Povelsen, 26, fra Vesterkjerbye, Agedrup og pige Kirsten Rasmusdatter, 28, af Dræbye
1831, 17de December, Søren Frantzen, ungkarl og gaardmand, paa Munkebo Mark, 29, af Munkebo Præstegaard og enke Kirsten Jacobsdatter, 47. Gaardmand Hans Madsen paa Munkebo Mark
1832, 5de Mai, Lars Hansen, huusmand, 42, i Munkeboe og Maren Frederiksdatter, 29, hos kirkesangeren i Munkeboe
1832, 12de August, Kystol Olsen, 38, af Østergaard og Mette Kirstine Andersdatter, 22, af Munkeboe
1832, 21de October, Knud Mortensen, ungkarl og søemand, 24, af Munkeboe og Christiane Kristiansdatter, 23, af Munkeboe
1832, 17de November, Peder Jensen, huusmand, 45, af Munkeboe og Karen Marie Nielsdatter, 25, af Dræbye Feed
1832, 17de November, Peder Pedersen, skomager, 30, af Munkeboe og Kirsten Jensdatter, 22, af Munkeboe
1832, 24de November, Mads Hansen, huusmand, 34, af Munkeboe og Maren Frederiksdatter, 29, af Munkeboe
1833, 23de Marts, Adolph Knudsen, ungkarl, 29, af Marslev Bye og pige Anne Christensdatter, 27, af Munkeboe Mark
1834, 22de November, Lars Olsen, ungkarl, 31, af Dræbye og Maren Madsdatter, 31, af Dræbye
1834, 22de November, Lars Poulsen, ungkarl, 25, af Vierøe og Mette Kirstine Larsdatter, 33, af Dræbye Fee
1834, 29de November, Lars Rasmussen, ungkarl, 29, af Munkeboe og Mette Andersdatter, 22, af Munkeboe
1834, 19de December, Niels Christian Pedersen, gaardmand, 20, i Munkeboe og jomfrue Metteline Andreasen Møller, 20, af Østergaard Møllegaard
1835, 3die Jannuari, Peder Rasmussen, 30, af Klarskov Væverhuus i Marslev Sogn og Barthe Kirstine Nielsdatter, 27, i Dræbye
1835, 10de Januari, Erik Jensen, ungkarl og søemand, 27, af Munkeboe og Mette Andersdatter, 31, af Munkeboe
1835, 17de Januari, Jens Hansen, ungkarl og matros, 28, i Munkeboe og Anne Marie Rasmussen, 23, i Munkeboe
1835, 7de November, Niels Nielsen, ungkarl og gaardmand, 28, af Munkeboe Mark og Kirsten Knudsdatter, 29, hos kirkesanger Wiiboe paa Munkeboe Mark
1835, 5te December, Jens Madsen, ungkarl, 29, hos Petersen paa Ingerslyst og Ellen Christiansdatter, 27, af Munkeboe
1835, 28de November, Mogens Jensen, 27, paa Ørnfeldt og Johanne Kirstine Pedersdatter, 22, af Veirøe
1836, 2den Januari, Rasmus Nielsen, ungkarl, 22, af Vikkebroe, Østrup Sogn og Kirsten Madsdatter, 32, af Dræbye Fee
1836, 9de Januar, Sørem Christensen, ungkarl og matros, 27, af Munkeboe og Anne Marie Jørgensdatter, 21, af Dræbye Fee
1836, 6te Februar, Jesper Andersen, ungkarl og matros, 29, i Munkeboe og Hansine Sophie Knudsdatter, 20, af Munkeboe
1836, 13de Marts, Hans Nielsen, ungkarl, 26, Dræbye Mark og Elisabeth Susanne Hansdatter, 27, paa Dræbye Mark
1836, 16de April, Niels Sørensen, ungkarl, 30, af Sanderum og Karen Jacobsdatter, 30, i Dræbye
1836, 22de April, Johan Vilkens, hr. og bager, 23, af Odense og jomfrue Ingeborg Annette Sandberg, 19, af Munkeboe
1836, 10de Mai, Jens Jacobsen, ungkarl, 35, af Kjerteminde og Apellone Marie Nielsdatter, 31, af Munkeboe
1836, 14de Mai, Jesper Larsen, huusmand, 48, af Munkeboe Mark og Kirsten Hansdatter, 31, i Munkeboe
1836, 22de October, Hans Larsen, ungkarl, 31, paa Dræbye Fee og Maren Povelsdatter, 34, paa Veirøe
1836, 19de November, Hans Jacobsen, huusmand, 46, i Munkeboe og Anne Rasmusdatter, 25, i Munkeboe
1837, 18de Februar, Peder Hansen, ungkarl, 29, i Dræbye og Mette Kathrine Rasmusdatter, 23, af Dræbye
1837, 4de Marts, Jens Jacob Hansen, tømmerkarl, 33, af Kjølstrup og Sidsel Kirstine Larsdatter, 33, af Dræbye
1837, 25de November, Casper Knudsen, ungkarl, 26, af Dræbye og pige Karen Sophie Jensdatter, 23, af Dræbye
1837, 9de December, Lars Jørgensen, 23, af Lille Wibye og Christiane Christiansdatter, 33, af Munkeboe
1838, 14de September, Rasmus Sørensen, styrmand, 25, af Dræbye og Kirstine Marie Frederikke Møller, 21, af Møllegaard
1838, 20de October, Hans Jensen, 30, af Munkeboe og Anne Pedersdatter, 20, af Munkeboe
1838, 27de October, Hans Nielsen, matros og huusmand, 25, i Munkebo og Johanne Frederiksdatter, 30, i Munkeboe
1838, 3die November, Christen Christensen, hjuulmand, 33, af Munkebo og Marie Kirstine Sørensdatter, 35, af Dræbye
1838, 10de November, Hans Nielsen, ungkarl, 27, af Munkeboe og Karen Marie Andersdatter, 24, af Munkeboe
1838, 17de November, Hans Hansen, ungkarl, 24, i Dræbye og enke Anne Eriksdatter, 33. Enke efter huusmand Søren Sørensen i Dræbye
1838, 8de December, Hans Poulsen, 32, paa Dræbye Fee og Maren Andersdatter, 29, paa Dræbye Fee
1839, 5te Januar, Hans Madsen, ungkarl, 23, af Holev og Maren Kirstine Larsdatter, 24, af Dræbye Mark
1839, 16de Marts, Rasmus Petersen, tjenestekarl, 26, paa Østergaard og Marie Nielsdatter, 25, af Dræbye Mark
1839, 23de Juni, Lars Olsen, 38, af Dræbye Mark og Anne Magrethe Mortensdatter, 27, af Dræbye
1839, 5te October, Mads Larsen, gaardmand, 48, i Munkeboe og Maren Jespersdatter, 30, af Munkeboe
1839, 19de October, Hans Pedersen, 35, af Østergaard og Maren Jensdatter, 30, af Østergaard
1839, 25de October, Niels Larsen, ungkarl og væver, 22, af Munkeboe og enke Dorthea Antonnette Iwanow, 32. enke efter Mads Gregersen i Munkeboe
1839, 23de November, Jens Nielsen, ungkarl, 28, af Hundslev Mark [Kjølstrup Sogn] og Maren Rasmusdatter, 30, af Dræbye
1839, 21de December, Peder Andersen, ungkarl og matros, 30, af Munkeboe og Kirsten Nielsen, 24, af Munkeboe
1839, 28de December, Jens Pedersen, ungkarl og skræder, 30, af Dræbye og Maren Kirstine Johannesdatter, 23, af Dræbye
1840, 5 April, Hans Pedersen, ungkarl, 34, af Vester Kjærbye [Agedrup] og Maren Olsdatter, 34, paa Dræbye Mark
1840, 25 April, Rasmus Jensen, tjenestekarl, 23, paa Ingerslyst og Ellen Larsdatter, 24, paa Ingerslyst
1840, 18 Juli, Hans Hansen, ungkarl, 29, af Overkjærbye og Maren Kirstine Madsdatter, 33, af Munkeboe
1840, 8 August, Jacob Sørensen, smed, 34, i Munkeboe og Kirsten Hansdatter, 33, af Munkeboe
1840, 31te October, Lars Andersen, ungkarl, 29, af Dræbye og Karen Andersen, 18, af Dræbye
1840, 19 December, Jesper Andersen, ungkarl og matros, 26, i Munkeboe og Barthe Kirstine Hansdatter, 24, i Munkeboe
1841, 22 Mai, Hans Hansen, huusmand og bødker, 27, i Dræbye og Johanne Hansdatter, 22, i Dræbye
1841, 19de September, Rasmus Jensen, ungkarl, 32, af Bullerup [Agedrup] og Mette Kirstine Andersdatter, 31, i Munkeboe
1842, 19de Februar, Frantz Poulsen, ungkarl, 34, tjenende paa Rørbek og enke Ellen Kirstine Holm, 50. Enke efter huusmand Poul Hansen i Munkeboe
1842, 2den April, Mads Andersen, 27, af Dræbye og Karen Hansdatter, 27, af Dræbye
1842, 22de October, Anders Nielsen, ungkarl, 25, af Munkeboe og pige Maren Nielsen, 18, af Dræbye
1842, 29de October, Niels Christian Jensen, ungkarl, 25, af Dræbye og pige Edel Sophie Knudsdatter, 29, af Dræbye
1842, 11te November, Jørgen Hansen, ungkarl, 25, af Dræbye og Edel Sophie Jørgensdatter, 32, af Dræbye
1842, 12te November, Søren Nielsen, ungkarl, 32, af Dræbye Fee og pige Johanne Poulsen, 22, af Dræbye Mark
1842, 19de November, Niels Hansen, ungkarl, 38, af Seden og pige Mette Hansen, 25, af Munkeboe
1842, 19de November, Niels Jensen, ungkarl, 26, af Marslev og pige Elisabeth Jeppesen, 24, af Dræbye
1842, 19de November, Jacob Hansen, ungkarl, 34, af Dræbye Fee og Mette Kirstine Reinholtzdatter, 30, af Dræbye
1842, 19de November, Peder Nielsen, ungkarl, 32, af Munkeboe og Kirstine Pedersen, 26, af Munkeboe
1842, 26de November, Otto Nielsen, ungkarl og gaardeier, 32, af Homaae Sogn, Lund Bye, Randers Amt og Anne Sophie Mortensdatter, 28, af Munkeboe Mark
1842, 2den December, Jens Johan Jensen, 27, af Endelave og Rasmine Birgitte Møller, 21, af Østergaards Møllegaard
1842, 3die December, Lars Hansen, 29, paa Østergaard og Jensine Larsen, 20, af Munkeboe
1842, 10de December, Peder Andersen, ungkarl, 25, af Røirup i Rønninge Sogn og Anne Magrethe Nielsdatter, 35, af Dræbye Fee
1843, 25de Marts, Anton Andresen, ungkarl, 32, af Munkeboe og Else Marie Larsen, 20, af Munkeboe
1843, 24de Mai, Lars Jensen, indsidder, 50, fra Ladbye [Kjølstrup] og Anne Marie Pedersdatter, 50, af Dræbye
1843, 22de Juli, Erik Bruun Hansen, smed, 29, fra Odense og Mette Marie Nielsdatter, 23, fra Marslev
1843, 4de November, Niels Jørgensen, ungkarl og gaardeier, 38, af Dræbye og pige Kirsten Knudsdatter, 27, af Dræbye
1843, 18de November, Carl Vilhelm Hein, snedkersvend, 29, af Trolleborg [Brahetrolleborg] og Ane Cathrine Madsen, 24, af Munkeboe
1843, 2den December, Søren Andersen, ungkarl, 29, af Vissenberg [Vissenbjerg] og pige Anne Magrethe Andersen, 22, af Munkeboe Mark
1843, 16de December, Mads Larsen, gaardmand, 52, af Munkeboe og pige Kirsten Jespersen, 22, af Munkeboe
1843, 16de December, Frands Nielsen, ungkarl, 31, af Munkeboe og pige Sidsel Marie Nielsen, 18, paa Dræbye Feed
1843, 17de December, Thomas Pedersen, ungkarl, 29, af Dræbye og pige Maren Frederiksdatter, 24, af Store Wiibye Sogn
1843, 23de December, Hans Hansen, ungkarl, 25, af Dræbye og pige Gjertrud Marie Jensdatter, 27, af Davinde
1844, 13de Januar, Anders Andresen, ungkarl og smed, 37, af Munkeboe og pige Sidsel Marie Nielsen, 27, af Munkeboe
1844, 24de Januar, Hans Peder Hansen, matros, 23, af Stige i Lumbye Sogn og pige Maren Nielsen, 22, af Munkeboe
1844, 13de October, Knud Christensen, huusmand, 45, af Seden og pige Edel Sophie Hansdatter, 30, af Dræby
1844, 26de October, Johannes Johannesen, ungkarl, 44, af Dræbye og pige Anne Cathrine Jacobsdatter, 30, af Dræbye Mark
1844, 1ste December, Carl Andresen, 34, af Munkebo og Anne Cathrine Hansdatter, 26, af Munkebo
1844, 26de October, Anders Pedersen, ungkarl, 42, af Odense og Anne Magrethe Nielsdatter, 41, af Hundslev, Kjølstrup Sogn
1845, 8de Februar, Jens Larsen, ungkarl, 31, af Stubberup og pige Anne Cathrine Larsen, 22, af Munkebo
1845, 9de Februar, Jacob Jacobsen, ungkarl, 24, af Dræbye og pige Gjertrud Pedersdatter, 36, af Dræby Feed
1845, 2den Marts, Hans Jacob Hansen, ungkarl, 38, af Munkebo og Anne Marie Nielsdatter, 46, af Ullerslev
1845, 9de Marts, Christen Christiansen, ungkarl, 24, af Rosenlund, Ubberud Sogn og pige Anne Magrethe Larsdatter, 28, af Dræby
1845, 13de April, Rasmus Madsen, ungkarl, 30, af Korup og Karen Christensdatter, 48, af Revninge
1845, 1ste Juni, Otto Madsen, indsidder, 55, af Munkebo og pige Johanne Marie Sippel, 39, af Revninge
1845, 6te Juli, Erik Jensen, væver, 34, i Rosenlundhuset ved Østergaard og Kirsten Andresen, 26, i Rosenlundhuset ved Østergaard
1845, 27de Juli, Jens Nielsen, huusmand, 39, af Munkebo og Anne Marie Nielsdatter, 28, af Birkum, Fraugde Sogn
1845, 28de December, Niels Nielsen, ungkarl, 25, af Midskov, Mesinge Sogn og Anne Larsdatter, 30, af Maale, Vibye Sogn
1846, 7de Marts, Frands Andresen, 44, fra Fraugde Kiærbye og pige Anne Kirstine Hansen, 25, af Dræbye
1846, 15de Marts, Hans Larsen, ungkarl, 25, af Vesterkjærbye [Agedrup], tjenende paa Østergaard og pige Eggerlinde Marie Magdalene Wehlast, 25, fra Maribo, tjenende paa Østergaard
1846, 16de Mai, Peder Reinholtzen, ungkarl, 24, af Overkjærbye og pige Anne Jørgensdatter, 33, af Dræbye
1846, 5te Juli, Knud Madsen, ungkarl, 26, paa Ørnfeldt og pige Trine Marie Martinsdatter, 28, paa Østergaard
1846, 24de October, Niels Christophersen, 24, af Munkebo og Mette Marie Larsen, 21, af Munkebo
1846, 31de October, Claus Mortensen, 27, af Dræbye og Maren Andersdatter, 28, paa Østergaards Mølle
1846, 14de November, Hans Pedersen, ungkarl, 24, af Holev og pige Anne Marie Olsen, 24, af Dræbye Mark
1846, 28de November, Rasmus Frederiksen, ungkarl, 42, af Maale i Wibye Sogn og pige Gjertrud Pedersdatter, 28, af Krogsbølle
1846, 28de November, Knud Pedersen, ungkarl, 26, af Drigstrup og Kirsten Jeppesdatter, 28, paa Munkebo Mark
1846, 5te December, Jesper Andersen, 40, af Munkebo og pige Karen Nielsdatter, 40, af Vibye
1847, 6te November, Anders Skov Rasmussen, ungkarl og snedkersvend, 26, af Endelave og pige Anne Marie Frandsen, 23, af Dræbye Mark
1847, 26de December, Olivarius Hendrik Jørgensen, ungkarl, 34, af Stige, Lumbye Sogn og pige Abel Kirstine Hansen, 23, af Munkebo
1848, 8de Januar, Hans Christophersen, ungkarl og styrmand, 29, i Munkeboe og Anne Cathrine Sørensen, 29, i Dræbye
1848, 29de Januar, Hans Andersen, ungkarl, 24, af Munkeboe Mark og pige Karen Marie Nielsen, 27, af Munkeboe Mark
1848, 30te Januar, Lars Jørgensen, ungkarl, 22, af Thorup i Mesinge Sogn og pige Mette Martine Møller, 24, af Munkeboe
1848, 6te Februar, Hans Pedersen, ungkarl, 37, paa Munkeboe Mark og pige Anne Magrethe Jensen, 31, af Hundslev i Kjølstrup Sogn
1848, 16de September, Hans Olsen [ungkarl], 29, af Ullerslev, Maren Nielsen [pige], 25, af Dræbye
1848, 14de October, Knud Nielsen, ungkarl, 28, af Præsteskovhuset i Schebye Sogn og pige Anne Magrethe Hansen, 29, af Dræbye Feed
1848, 18de November, Morten Nielsen, ungkarl og gaardmand, 41, i Dræbye og pige Maren Jensen, 22, af Munkeboe
1848, 2den December, Jens Sørensen Pedersen, ungkarl og skipper, 33, af Endelave og pige Mette Kirstine Nielsen, 20, af Dræbye
1848, 9de December, Lars Jørgensen, matros, 34, af Munkeboe og pige Elsebeth Hansdatter, 44, af Dræbye
1848, 16de December, Rasmus Mortensen, ungkarl, 34, af Dræbye og pige Karen Madsen, 22, af Seden
1849, 1ste April, Niels Hansen, ungkarl, 33, af Dalbye og Kirsten Jensdatter, 38, paa Munkeboe Mark
1849, 21de April, Hans Rasmussen, ungkarl og tømmermand, 34, af Munkeboe og pige Dorthe Jacobsen, 31, af Dræbye
1849, 9de December, Rasmus Madsen, ungkarl, 26, af Munkeboe og pige Anne Birgithe Pedersdatter, 26, af Bullerup [Agedrup], tjenende paa Østergaard
1849, 16de December, Hans Nielsen, ungkarl, 28, af Vesterkjærbye [Agedrup] og pige Anne Mortensdatter, 33, af Dræbye, meierske paa Østergaard