Munkebo, 1850-1881, konfirmerede

Afskrift af kirkebog
Konfirmerede 1850-1881, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1850, , 15de Februar 1836, Hans Christian Thomsen, paa Dræbye Mark, Thomas Hansen [gaardmand], , Kirsten Christensdatter, paa Dræbye Mark
1850, , 25de Marts 1836, Rasmus Christian Pedersen, i Dræbye, Peder Rasmussen [væver og huusmand], , Barthe Kirstine Nielsdatter , i Dræbye
1850, , 3die Mai 1836, Søren Jensen, paa Dræbye Mark, Jens Nielsen [huusmand], , Anne Cathrine Sørensdatter, paa Dræbye Mark
1850, , 16de Juni 1836, Rasmus Jensen [slegfredbarn], i Overkjærbye, Jens Rasmussen [ungkarl], i Midskov - Mesinge Sogn, Anne Reinholdtsdatter, i Overkjærbye - Drigstrup Sogn
1850, , 27de November 1835, Niels Jensen, i Munkeboe, Jens Nielsen [huusmand], , Mette Marie Pedersdatter, af Munkeboe
1850, , 3die Januar 1836, Poul Jensen, paa Dræbye Feed, Jens Hansen [boelsmand], , Anne Poulsdatter, paa Dræbye Feed
1851, , 25de November 1836, Peder Christian Rasmussen, i Vantinge Sogn, Carl Christian Rasmussen [pleiefader, smed], , Anne Elisabeth Rulfes, i Dræbye
1851, , 5te Februar 1837, Christen Sørensen, paa Dræbye Mark, Søren Christensen [skipper og boelsmand], , Anne Marie Jørgensdatter, paa Dræbye Feed
1851, , 15de Juni 1836, Hans Poulsen, i Dræbye, Poul Hansen [boelsmand], , Anne Andersdatter, i Dræbye
1851, , 22de April 1837, Anders Hansen, i Marslev - ifølge daabsattest, Hans Andersen [gaardmand], , Cathrine Andersdatter, paa Munkeboe Mark
1851, , 7de Januar 1837, Hans Christian Adolphsen, paa Munkeboe Mark, Adolph Knudsen [gaardeier], , Anne Christensdatter, paa Ingerslyst
1851, , 18de Januar 1837, Hans Peder Jensen, i Dræbye, Jens Jacob Hansen [tømmermand og indsidder], , Sidsel Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark
1851, , 26de Marts 1837, Peder Christiansen [slegfredbarn], paa Dræbye Feed, Christian Larsen [ungkarl], af Sletten, Gjertrud Pedersdatter, af Dræbye
1851, , 27de September 1836, Hans Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Hansen [gaardmand], , Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye
1851, , 22de November 1836, Niels Pedersen, i Dræbye, Peder Hansen [gaardmand], , Karen Knudsdatter, i Dræbye
1851, , 3die November 1836, Jørgen Nielsen, i Munkeboe, Niels Jørgensen [afdød indsidder], , Anne Dorthe Larsdatter, i Hospitalet
1851, , 24de October 1836, Peder Larsen, i Dræbye, Lars Pedersen [afdød huusmand], , Mette Cathrine Hansen, i Dræbye
1852, , 10de Februar 1838, Lars Christiansen, i Munkeboe, Christian Hansen [huusmand], , Gjertrud Jørgensdatter, paa Munkeboe Mark
1852, , 22de April 1838, Søren Hansen, i Munkeboe, Jacob Sørensen [pleiefader, smed], , Kirsten Hansdatter, i Munkeboe
1852, , 23de November 1837, Anders Eriksen, i Munkeboe, Erik Jensen [skipper], , Mette Andersdatter, i Munkeboe
1852, , 26de December 1837, Hans Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Nielsen [indsidder], , Johanne Sophie Christiansdatter, i Dræbye
1852, , 1ste Januar 1838, Hans Pedersen, i Dræbye, Peder Frandsen [gaardmand], , Gjertrud Hansdatter, i Dræbye
1852, , 7de Marts 1838, Søren Pedersen, paa Tornøe, Peder Christensen [afdøde gaardmand], , Anne Dorthe Knudsdatter, paa Tornøe
1852, , 4de Juli 1837, Christian Larsen, i Munkeboe, Lars Hansen [huusmand og fisker], , Maren Frederiksdatter, i Munkeboe
1852, , 2den October 1837, Hans Peder Nielsen, paa Dræbye Mark, Niels Tagesen [afdød huusmand], , Johanne Hansdatter, paa Dræbye Mark
1852, , 8de Januar 1838, Niels Hansen, i Revninge - ifølge daabsattest, Hans Larsen [afdød huusmand], , Lene Rasmusdatter, paa Munkeboe Mark
1853, , 5te Mai 1839, Hans Hansen, i Rosenlundhuset ved Østergaard, Hans Hansen [indsidder og væver], , Cathrine Bendixdatter, i Munkeboe
1853, , 12te September 1838, David Jensen, i Munkeboe, Jens Nielsen [huusmand], , Mette Marie Pedersdatter [afdød hustrue], i Munkeboe
1853, , 3die Marts 1839, Knud Madsen, i Munkeboe, Mads Larsen [gaardmand], , Anne Knudsdatter, i Munkeboe
1853, , 17de Juli 1838, Søren Johannesen, paa Munkeboe Mark, Johannes Rasmussen [huusmand], , Anne Marie Sørensdatter, paa Munkeboe Mark
1854, , 4de September 1838, Hans Frederik Christian Optatus Jedrosky, paa Askø under Laallands Stift - ifølge daabsattest, Johan Christian Jedrosky [sognepræst], , Anne Marie Cathrine født la Motte, i Munkeboe Præstegaard
1854, , 4de Juni 1840, Andreas Christian Pedersen, i Munkeboe, Niels Christian Petersen [gjæstgiver], , Metteline Møller, i Munkeboe
1854, , 25de Februar 1840, Niels Marcusen, i Munkeboe, Marcus Rasmussen [gaardmand], , Johanne Nielsdatter [afdød hustrue], i Munkeboe
1854, , 6te October 1839, Carl Frandsen, paa Dræbye Mark, Frands Hansen [huusmand], , Anne Kirstine Clausdatter, paa Dræbye Mark
1854, , 14de August 1839, Lars Nielsen, i Munkeboe, Niels Jørgensen [afdød indsidder], , Anne Dorthe Larsdatter, i Munkeboe
1854, , 18de Juni 1840, Anders Hansen, i Munkeboe, Hans Nielsen [huusmand], , Karen Marie Andersdatter, i Munkeboe
1854, , 30de August 1839, Lars Larsen, i Dræbye, Lars Pedersen [afdød huusmand], , Mette Cathrine Hansen [afdød hustrue], i Dræbye
1854, , 4de April 1840, Anders Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Hansen [gaardmand], , Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye
1854, , 7de November 11839, Johannes Pedersen, i Dræbye, Peder Christiansen [huusmand], , Karen Hansdatter [afdød hustrue], i Dræbye
1855, , 20de Mai 1840, Peder Hansen, paa Dræbye Feed, Hans Poulsen [boelsmand], , Maren Andersdatter, paa Dræbye Feed
1855, , 21de Februar 1841, Peder Larsen, i Munkeboe, Lars Andersen [afdød huusmand], , Mette Kirstine Hansdatter, i Munkeboe
1855, , 22de Marts 1841, Niels Larsen, paa Munkeboe Mark, Lars Hansen [huusmand], , Dorthea Nielsdatter, paa Munkeboe Mark
1855, , 10 October 1840, Hans Rasmussen, i Viby - ifølge daabsattest, Rasmus Hansen [huusmand], , Anne Cathrine Andersdatter, i Munkeboe
1855, , 11te Juni 1841, Rasmus Jørgensen, i Dræbye, Jørgen Hansen [huusmand], , Edel Sophie Jørgensdatter, paa Dræbye Mark
1855, , 19de August 1841, Poul Christian Eriksen, i Munkeboe, Erik Jensen [afdød skipper], , Mette Andersdatter, i Munkeboe
1855, , 14de September 1840, Johan Peder Christian Jensen, i Dræbye, Jens Pedersen [afdød bundtmager], , Maren Kirstine Johannesdatter, i Dræbye
1855, , 9de Februar 1841, Poul Christian Andersen, i Kjølstrup - ifølge daabsattest, Anders Poulsen [boelsmand], , Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe
1855, , 22de October 1840, Jens Hansen, i Dræbye, Hans Andersen [huusmand], , Karen Abrahamsdatter, i Dræbye
1855, , 28de Mai 1841, Niels Møller Pedersen, i Munkeboe, Peder Andreasen [huusmand], , Kirsten Nielsen, i Munkeboe
1855, , 24de April 1841, Hans Hansen, i Munkeboe, Hans Hansen [huusmand], , Marie Kirstine Madsdatter, af Munkeboe
1855, , 20de September 1840, Rasmus Jensen, i Munkeboe, Jens Hansen [huusmand], , Anne Marie Rasmusdatter, i Munkeboe
1855, , 11te Februar 1841, Andreas Jespersen, i Munkeboe, Jesper Andreasen [skipper og huusmand], , Barthe Kirstine Hansen, i Munkeboe
1856, Paaske, 29de November 1841, Anders Poulsen, paa Dræbye Mark, Poul Andersen [gaardmand], , Marie Nielsdatter, paa Dræbye Mark
1856, Paaske, 10de Februar 1842, Hans Jørgen Sørensen, paa Dræbye Mark, Søren Christensen [afdød skipper og boelsmand], , Anne Marie Jørgensdatter, paa Dræbye Feed
1856, Paaske, 16de Januar 1842, Rasmus Poulsen, paa Dræbye Mark, Poul Larsen [smed], , Bodil Rasmusdatter, paa Dræbye Mark
1856, Paaske, 19de December 1841, Peder Larsen, paa Virøe, Lars Pedersen [boelsmand], , Marie Hansdatter, paa Virøe
1856, Paaske, 18de Februar 1842, Rasmus Jacobsen, i Munkeboe, Jacob Sørensen [smed], , Kirsten Hansdatter, i Munkebo
1856, Paaske, 28de August 1841, Niels Christian Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensen [sognefoged og gaardmand], , Maren Edvardsdatter, i Dræby
1856, Paaske, 16de Marts 1842, Rasmus Larsen, i Dræbye, Lars Hansen [huusmand og fisker], , Maren Frederiksdatter, i Munkebo
1856, Michelsdag, 4de Mai 1842, Niels Christian Nielsen, i Dræby, Niels Eriksen [huusmand], , Kirsten Andreasdatter, i Dræby
1856, Michelsdag, 2den Juni 1842, Mads Christiansen, paa Munkebo Mark, Christian Hansen [huusmand], , Gjertrud Jørgensdatter, paa Munkebo Mark
1856, Michelsdag, 10de Juli 1842, Hans Christian Hansen, paa Munkebo Mark, Hans Christensen [gaardmand], , Elisabeth Rasmusdatter, paa Munkebo Mark
1856, Michelsdag, 14de Juni 1842, Rasmus Rasmussen, i Munkebo, Rasmus Rasmussen [gaardmand], , Marie Kirstine Andersdatter, i Munkebo
1856, Michelsdag, 1ste Juli 1842, Niels Hansen Hvid, paa Munkebo Mark, Hans Nielsen Hvid [afdød murer], , Christiane Tagesen, paa Munkebo Mark
1856, Michelsdag, 13de October 1842, Anders Pedersen, i Dræby, Peder Christiansen [huusmand og sømand], , Karen Hansdatter [afdød hustru], i Dræby
1856, Michelsdag, 28de Juni 1842, Lars Hansen, paa Munkebo Mark, Hans Madsen [huusmand], , Marie Kirstine Larsdatter, paa Dræby Mark
1856, Michelsdag, 20de Mai 1842, Poul Hansen, paa Dræby Feed, Hans Poulsen [boelsmand], , Maren Andersdatter, paa Dræby Feed
1857, Paaske, 2den Marts 1843, Christen Nielsen, paa Dræby Mark, Niels Pedersen [boelsmand], , Kirsten Olsdatter, paa Dræbye Mark
1857, Paaske, 21de December 1842, Jens Christian Jensen, paa Dræbye Feed, Jens Hansen [boelsmand], , Anne Poulsdatter [afdød hustru], paa Dræbye Feed
1857, Paaske, 19de Januar 1843, Jens Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensen [gaardmand og sognefoged], , Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1857, Paaske, 2den Marts 1843, Niels Christian Sørensen, paa Dræbye Feed, Søren Nielsen [boelsmand], , Johanne Poulsen, af Dræbye Feed
1857, Paaske, 12de April 1843, Jens Christian Nielsen, paa Dræbye Feed, Niels Christian Jensen [boelsmand], , Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed
1857, Paaske, 31te December 1842, Hans Peder Madsen, paa Dræby Feed, Mads Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1857, Paaske, 8de December 1842, Jens Christian Bang, i Dræbye, Christian Bang [afdød møllersvend], , Hansine Michelsdatter [pige],
1857, Paaske, 20de Januar 1843, Lars Anthonsen, i Munkeboe, Anthon Andreasen [indsidder], , Else Marie Larsen, i Munkebo
1857, Michelsdag, 12de Juni 1843, Jens Peder Pedersen, i Munkeboe, Peder Pedersen [skomager], , Kirsten Jensdatter, i Munkeboe
1857, Michelsdag, 28 Juli 1843, Hans Nielsen, i Mesinge - ifølge daabsattest, Niels Hansen [huusmand og sømand], , Dorthe Nielsdatter, i Dræbye
1857, Michelsdag, 14de Juli 1843, Niels Madsen Møller, paa Østergaards Mølle, Mads Nielsen [gaardmand], , Karen Simnsdatter, i Munkeboe
1857, Michelsdag, 12de Juli 1843, Hans Jørgensen, af Dræbye, Jørgen Hansen [huusmand og sømand], , Sophie Jørgensdatter, paa Dræbye Mark
1857, Michelsdag, 24de October 1843, Hans Hansen, i Munkeboe, Hans Peter Hansen Ripuhrt [roerkarl], , Maren Nielsen, paa Munkeboe Mark
1857, Michelsdag, 28de Juni 1843, Anders Madsen, i Munkeboe, Mads Andersen [huusmand og sømand], , Karen Hansdatter, i Munkeboe
1858, Paaske, 4de Marts 1844, Jens Marcussen, i Munkeboe, Marcus Rasmussen [gaardmand], , Johanne Nielsdatter, i Munkeboe
1858, Paaske, 29de November 1843, Niels Ottosen, i Lund - Hornøe Sogn - Aarhuus Stift - ifølge daabsattest, Otto Nielsen [gaardmand], , Anne Sophie Mortensen, paa Munkeboe Mark
1858, Paaske, 5te April 1844, Rasmus Jensen, paa Dræbye Mark, Jens Nielsen [steenhugger], , Anne Cathrine Sørensdatter, paa Dræbye Mark
1858, Michelsdag, 16de October 1844, Niels Jacobsen, i Munkeboe, Jacob Sørensen [smed], , Kirsten Hansdatter, i Munkeboe
1858, Michelsdag, 30de Juni 1844, Niels Christian Pedersen, i Wibye - ifølge daabsattest, Peder Andresen [huusmand], , Wilhelmine Kirstine Larsdatter, i Munkeboe
1858, Michelsdag, 5te August 1844, Hans Pedersen, i Dræby, Peder Rasmussen [huusmand, væver], , Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye
1858, Michelsdag, 23de October 1844, Lars Larsen, i Kjerteminde - ifølge daabsattest, Lars Jespersen [afdød indsidder], , Anne Kirstine Henriksen, i Dræbye
1858, Michelsdag, 14de August 1844, Rasmus Nielsen, i Dræbye, Niels Jørgensen [gaardmand], , Kirsten Knudsdatter, Dræbye
1858, Michelsdag, 6te Juni 1844, Mads Hansen [tvilling], i Munkebo, Hans Hansen [afdød huusmand], , Marie Kirstine Madsdatter, af Munkeboe
1858, Michelsdag, 30te September 1844, Jacob Hansen, paa Dræbye Mark, Hans Jacobsen [afdød gaardmand], , Maren Eriksdatter, paa Dræbye Mark
1858, Michelsdag, 2den September 1844, Niels Frandsen, af Munkeboe Mark, Frands Nielsen [afdød huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, af Munkeboe Mark
1858, Michelsdag, 21de Juli 1844, Hans Larsen, paa Virøe, Lars Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Hansdatter, af Virøe
1859, Palmesøndag, 10de December 1844, Hans Jacobsen, i Munkeboe, Jacob Hansen [afdød gaardmand], , Mette Marie Larsdatter, i Munkeboe
1859, Palmesøndag, 25de Marts 1845, Jens Andersen, i Drigstrup - ifølge daabsattest, Erik Johansen [stiffader, huusmand, væver], , Ellen Mortensdatter, paa Dræby Mark
1859, Palmesøndag, 14de December 1844, Peder Hansen, i Munkeboe, Hans Pedersen Møller [huusmand], , Anne Cathrine Jensdatter, i Munkeboe
1859, Palmesøndag, 28de Novemver 1844, Hans Larsen, i Munkeboe, Lars Hansen [huusmand], , Sine Larsdatter, i Munkeboe
1859, Palmesøndag, 10de Februar 1845, Knud Nielsen, paa Dræby Feed, Niels Christian Jensen [boelsmand], , Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed
1859, Palmesøndag, 23de November 1844, Hans Larsen, i Dræby, Lars Olsen [huusmand], , Maren Madsdatter, i Dræbye
1859, Michelsdag 15de Søndag efter Trinitatis, 10de October 1845, Niels Christian Pedersen, i Munkeboe, Peder Pedersen [skomager], , Kirsten Jensdatter, i Munkebo
1859, Michelsdag 15de Søndag efter Trinitatis, 4de August 1845, Lars Hansen Hviid, paa Munkebo Mark, Hans Nielsen Hvid [afdød murer], , Christiane Tagesen, paa Munkebo Mark
1859, Michelsdag 15de Søndag efter Trinitatis, 24de November 1844, Lars Christian Larsen, i Munkebo, Lars Andersen [afdød huusmand], , Mette Kirstine Hansdatter, i Munkebo
1859, Michelsdag 15de Søndag efter Trinitatis, 18de October 1845, Jens Christian Nielsen, i Dræby, Niels Larsen [murer], , Kirsten Jensdatter, paa Dræby Feed
1859, Michelsdag 15de Søndag efter Trinitatis, 20de August 1845, Johannes Johannessen, i Dræby, Johannes Johannessen [bødker og huusmand], , Anne Cathrine Jacobsdatter, i Dræby
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 2den Marts 1846, Niels Nielsen Andersen, i Munkebo, Anders Nielsen [møller], , Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 16de Marts 1846, Hans Peder Eriksen, i Munkebo, Erik Jensen [afdød skipper], , Mette Andersdatter, i Munkebo
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 17de December 1845, Ole Madsen, paa Dræby Feed, Mads Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Olsdatter, paa Dræby Feed
1860, Michelsdag 18de Søndag efter Trinitatis, 10de Mai 1846, Mads Christian Jensen, i Munkebo, Jens Madsen [huusmand], , Ellen Christensdatter, i Munkeboe
1860, Michelsdag 18de Søndag efter Trinitatis, 31de Mai 1846, Lars Andersen, paa Virøe, Anders Poulsen [boelsmand], , Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe
1860, Michelsdag 18de Søndag efter Trinitatis, 12de August 1846, Knud Nielsen, i Dræbye, Niels Knudsen [gaardmand], , Kirsten Jørgensen, i Dræbye
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 26de November 1846, Lars Peder Jacobsen, i Munkeboe, Jacob Hansen [afdød gaardmand], , Mette Marie Larsdatter, i Munkebo
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 19de Marts 1847, Morten Ottesen, i Lund - Hornøe Sogn - Aarhuus Stift - ifølge daabsattest, Otto Nielsen [gaardmand], , Anne Sophie Mortensdatter, paa Munkeboe Mark
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 14de Marts 1847, Andreas Pedersen, i Munkeboe, Peder Andresen [sømand, huusmand], , Kirsten Nielsdatter, i Munkeboe
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 9de December 1846, Peder Carl Pedersen, i Munkeboe, Niels Christian Pedersen [forhenværende gjæstgiver], , Metteline Møller, i Munkeboe - nu bonde i Veile - Jylland
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 12de Marts 1847, Anders Eriksen, i Rosenlundhuset ved Østergaard, Erik Jensen [huusmand], , Kirsten Andresen, paa Dræbye Mark
1861, Michelsdag 19de Søndag efter Trinitatis, 19de Juli 1847, Jacob Nielsen, i Dræbye, Niels Jacobsen [afdød gaardmand], , Kirsten Clausdatter, i Dræbye
1861, Michelsdag 19de Søndag efter Trinitatis, 17de September 1847, Jacob Johannesen, i Dræbye, Johannes Johannesen [huusmand], , Anne Cathrine Jacobsdatter, i Dræbye
1861, Michelsdag 19de Søndag efter Trinitatis, 2den August 1847, Lars Christian Larsen, i Munkebo, Lars Hansen [afdød huusmand og fisker], , Maren Frederiksdatter, i Munkeboe
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 8de Januar 1848, Niels Hansen, i Dræbye, Hans Nielsen [gaardmand], , Abelone Nielsen, i Dræbye
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 29de Marts 1848, Knud Caspersen, i Dræbye, Casper Knudsen [gaardmand], , Karen Sophie Jensdatter, i Dræbye
1862, Michelsdag 16de Søndag efter Trinitatis, 8de Mai 1848, Anders Sørensen, Munkebo, Søren Andersen [murer og huusmand], , Anne Magrethe Andersen, i Munkebo
1862, Michelsdag 16de Søndag efter Trinitatis, 28de October 1848, Hans Erik Hansen, paa Dræbye Mark, Hans Jacobsen [afdød gaardmand], , Maren Eriksdatter, paa Dræbye Mark
1862, Michelsdag 16de Søndag efter Trinitatis, 23de August 1848, Mads Madsen, paa Munkebo Mark, Mads Larsen [gaardmand], , Kirsten Jespersen, paa Munkebo Mark
1862, Michelsdag 16de Søndag efter Trinitatis, 2den September 1848, Jørgen Nielsen, i Dræbye, Niels Knudsen [gaardmand], , Kirsten Jørgensdatter, i Dræbye
1862, Michelsdag 16de Søndag efter Trinitatis, 14de Mai 1848, Rasmus Christian Andersen, i Munkebo, Anders Nielsen [møller], , Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle
1862, Michelsdag 16de Søndag efter Trinitatis, 24de August 1848, Jens Christian Jensen, i Munkeboe, Jens Hansen [sømand, huusmand], , Anne Marie Rasmusdatter, i Munkebo
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 1ste Marts 1849, Theodor Wederkinch, i Munkebo Mark, Christopher Wederkinch Wiibroe [kirkesanger og skolelærer], , Anne Marie Madsen, i Munkebo Skole
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 2den November 1848, Anders Larsen, i Dræbye, Lars Andersen [gaardmand], , Karen Andersen, af Dræbye
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 13de December 1848, Jesper Edvardsen, i Munkebo, Edvard Jespersen [gaardmand], , Karen Rasmusdatter, i Munkebo
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 10de Januar 1849, Christen Hansen, i Dræbye, Hans Andersen [huusmand], , Karen Abrahamsdatter, i Dræbye
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 13de Januar 1849, Erik Claus Nielsen, i Dræbye, Niels Jacobsen [afdød gaardmand], , Kirsten Clausdatter, i Dræbye
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 14de Februar 1849, Hans Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensen [sognefoged, gaardmand], , Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1863, Ved Mikkelsdag, 6te August 1849, Ole Jensen, i Munkeboe, Jens Madsen [huusmand], , Ellen Christiansdatter, i Munkeboe
1863, Ved Mikkelsdag, 20de August 1849, Jacob Jacobsen, i Munkeboe, Jacob Hansen [afdød gaardmand], , Mette Marie Larsdatter, i Munkeboe
1863, Ved Mikkelsdag, 25de September 1849, Rasmus Frandsen, paa Munkebo Mark, Frands Nielsen [afdød huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, paa Munkebo Mark
1863, Ved Mikkelsdag, 30te October 1849, Peder Jørgensen, paa Dræbye Mark, Jørgen Hansen [huusmand], , Sophie Jørgensdatter, paa Dræbye Mark
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 10de November 1849, Peder Johannessen, i Dræbye, Johannes Johannessen [afdød huusmand], , Anne Cathrine Jacobsdatter, i Dræbye
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 3die Januar 1850, Niels Poulsen, paa Dræbye Feed, Poul Andersen [gaardmand], , Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 6te November 1849, Niels Møller Nielsen, i Munkebo, Niels Nielsen Møller [afdød huusmand], , Karen Thygesen, i Munkebo
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 26de November 1849, Mads Frederik Rasmussen, i Munkebo, Rasmus Hansen [tjenestekarl], af Overkjærbye i Drigstrup Sogn, Hansine Madsen [afdød pige],
1864, Ved Mikkelsdag, 15de Juli 1850, Hans Peder Andersen, i Munkebo, Anders Nielsen [møller], , Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle
1864, Ved Mikkelsdag, 25de Januar 1850, Jens Peder Hansen, i Dræbye, Hans Jensen [væver og huusmand], , Anne Pedersen, i Dræbye
1864, Ved Mikkelsdag, 18de Juli 1850, Peder Christian Antonsen, paa Munkebo Mark, Anton Andresen [indsidder], , Else Marie Larsdatter, i Munkebo
1865, Ved Paaske, 23de November 1850, Hans Pedersen, i Munkebo, Peder Pedersen [skomager], , Kirstine Jensdatter, i Munkebo
1865, Ved Paaske, 24de December 1850, Hans Christian Caspersen, i Dræbye, Casper Knudsen [gaardmand], , Karen Sophie Jensdatter, i Dræbye
1865, Ved Paaske, 3die Februar 1851, Anders Johansen, i Vornæs - Landet Sogn paa Taasinge, Johan Andersen [huusmand], , Anne Marie Andreasdatter, i Munkebo
1865, Ved Mikkelsdag, 8de August 1851, Niels Larsen, i Dræbye, Lars Andersen [gaardmand], , Karen Andersdatter, i Dræbye
1865, Ved Mikkelsdag, 23de October 1851, Jens Hansen, i Munkeboe, Hans Nielsen [huusmand], , Karen Marie Andersen, paa Munkebo Mark
1865, Ved Mikkelsdag, 9de Mai 1851, Edvard Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensen [gaardmand, dannebrogsmand], , Maren Edvardsen, i Dræbye
1865, Ved Mikkelsdag, 22de September 1851, Jens Edvard Edvardsen, paa Munkebo Mark, Edvard Edvardsen [huusmand], , Kirsten Jensdatter, paa Munkebo Mark
1865, Ved Mikkelsdag, 13de August 1851, Hans Madsen, i Munkebo, Mads Andersen [huusmand], , Karen Hansen, i Munkebo
1865, Ved Mikkelsdag, 11de April 1851, Knud Rasmussen, i Flødstrup, Rasmus Hansen [rokkedreier, udlagt barnefader], i Ladbye - Kjølstrup Sogn, Anne Knudsdatter [fruentimmer], i Flødstrup
1865, Ved Mikkelsdag, 13de Mai 1851, Hans Nielsen, Dræbye Mark, Niels Olsen [huusmand], , Anne Kirstine Clausen, paa Dræbye Mark
1866, Ved Paaske, 24de Marts 1852, Rasmus Pedersen [..jord ??], paa Vikkelsø i Østrup Sogn, Peder Christian Rasmussen [afdød murer], , Maren Hansen, i Munkebo
1866, Ved Paaske, 29de Februar 1852, Anders Carl Christian Pedersen, i Odense - St Knuds Sogn, Peder Nielsen [udlagt barnefader], i Munkebo, Maren Rasmussen [fruentimmer],
1866, Ved Mikkelsdag, 22de October 1852, Marcus Nielsen (Møller), i Munkebo, Niels Nielsen Møller [afdød huusmand], , Karen Thygesen, i Munkebo
1866, Ved Mikkelsdag, 3die Juli 1852, Carl Martin Andersen, i Munkebo, Anders Nielsen [møller], , Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle
1866, Ved Mikkelsdag, 31de August 1852, Martin Theodor Antonsen, paa Munkebo Mark, Anton Andresen [indsidder], , Else Marie Larsen, i Munkebo
1867, Palme Søndag d 14de April, 11te April 1853, Jacob Hansen, i Munkebo, Hans Rasmussen [afdød tømmermand], , Dorthe Jacobsdatter [afdød hustru], paa Dræbye Mark
1867, Palme Søndag d 14de April, 2den April 1853, Hans Nielsen, paa Dræbye Feed, Niels Christian Jensen [boelsmand], , Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed
1867, Palme Søndag d 14de April, 28de Januar 1853, Niels Mortensen, i Dræbye, Morten Nielsen [afdød gaardmand], , Maren Jensen, i Dræbye
1867, Palme Søndag d 14de April, 9de December 1852, Mads Peder Jensen, i Dræbye, Jens Andersen [huusmand], , Anne Kirstine Madsdatter, i Dræbye
1867, Ved Michelsdag d 6te October, 21de October 1853, Hans Christian Nielsen, i Dræbye, Niels Knudsen, , Kirsten Jørgensen, i Dræbye
1867, Ved Michelsdag d 6te October, 17de August 1853, Hans Edvardsen, paa Munkebo Mark, Edvard Edvardsen [huusmand], , Kirsten Jensdatter, paa Munkebo Mark
1867, Ved Michelsdag d 6te October, 29de September 1853, Ole Pedersen, i Salbye - Mesinge Sogn, Peder Olsen [udlagt barnefader], paa Lundsgaard, Johanne Nielsdatter, i Mesinge
1868, 1ste Søndag efter Paaske, 18de Marts 1854, Niels Jacobsen, paa Dræbye Feed, Jacob Hansen [huusmand], , Mette Kirstine Reinholdtdatter, Dræbye Feed
1868, 1ste Søndag efter Paaske, 3die Februar 1854, Niels Peder Hansen, i Dræbye, Hans Pedersen [gaardmand], , Kirsten Clausdatter, Dræbye
1868, 1ste Søndag efter Paaske, 8de Januar 1854, Hans Christian Jensen, paa Dræbye Feed, Jens Hansen [boelsmand], , Anne Hansen, paa Dræbye Feed
1868, 1ste Søndag efter Paaske, 7de April 1854, Niels Jørgensen, paa Hundslev Mark i Kjølstrup Sogn, Jørgen Nielsen [indsidder], , Maren Rasmusdatter, paa Hundslev Mark
1868, 1ste Søndag efter Paaske, 16de November 1853, Peder Pedersen, i Munkebo, Peder Andresen [sømand, huusmand], , Kirsten Nielsen, i Munkebo
1868, 1ste Søndag efter Paaske, 29de Marts 1854, Anders Madsen, paa Dræbye Feed, Mads Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1868, Ved Michelsdag d 4de October, 9de Mai 1854, Knud Poulsen, paa Dræbye Feed, Poul Andersen [gaardmand], , Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed
1868, Ved Michelsdag d 4de October, 15de Juni 1854, Peder Pedersen, i Munkebo, Peder Nielsen [huusmand], , Kirsten Pedersen, i Munkebo
1868, Ved Michelsdag d 4de October, 20de October 1854, Lars Frandsen, paa Munkebo Mark, Frands Nielsen [afdød huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, paa Munkebo Mark
1868, Ved Michelsdag d 4de October, 3die Marts 1853, Hans Michal Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Christian Hansen [indsidder], , Hansine Mikkelsen, i Dræbye
1869, 1ste Søndag efter Paaske d 4de April, 27 December 1854, Anders Rasmussen, i Munkebo, Rasmus Rasmussen [gaardmand], , Marie Kirstine Andersdatter, i Munkebo
1869, 1ste Søndag efter Paaske d 4de April, 4de Marts 1853, Peder Rasmussen, paa Dræbye Mark, Rasmus Pedersen [huusmand], , Dorthe Marie Martinsdatter, paa Munkebo Mark
1869, 1ste Søndag efter Paaske d 4de April, 4de Mai 1853, Peder Jensen, i Munkebo, Jens Nielsen [huusmand], , Anne Marie Nielsdatter, i Munkebo
1869, 1ste Søndag efter Paaske d 4de April, 15de Marts 1855, Niels Nielsen, paa Dræbye Feed, Niels Christian Jensen [boelsmand], , Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed
1869, Ved Mikkelsdag d 3 October, 17de Mai 1855, Lars Edvard Madsen, paa Munkebo Mark, Mads Larsen [afdød gaardmand], , Kirsten Jespersen [afdød hustru], paa Munkebo Mark
1869, Ved Mikkelsdag d 3 October, 7de October 1855, Lars Christian Pedersen, i Dræbye Fattighuus, Peder Larsen [indsidder], , Gjertrud Marie Nielsen, paa Dræbye Mark
1869, Ved Mikkelsdag d 3 October, 7de Juli 1855, Anders Jensen, i Dræbye, Jens Andersen [huusmand], , Anne Kirstine Madsdatter, i Dræbye
1869, Ved Mikkelsdag d 3 October, 20de Januar 1855, Severin Antonsen, i Munkebo, Anton Andresen [huusmand], , Else Marie Larsen, i Munkebo
1870, 1ste Søndag efter Paasken d 24de April, 3die Marts 1856, Peder Hansen, i Dræbye, Hans Pedersen [gaardmand], , Kirsten Clausen, i Dræbye
1870, 1ste Søndag efter Paasken d 24de April, 11te August 1855, Lars Jacob Larsen, i Munkebo, Lars Hansen [huusmand], , Jensine Larsdatter, i Munkebo
1870, 1ste Søndag efter Paasken d 24de April, 15de Marts 1856, Peder Andersen, i Munkebo, Anders Pedersen [afdød skræder og huusmand], , Maren Rasmusdatter, i Munkebo
1870, 1ste Søndag efter Paasken d 24de April, 21de April 1856, Johan Peder Johannessen, i Munkebo, Johannes Pedersen [huusmand], , Karen Pedersine Jespersen, i Munkebo
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 28de September 1856, Niels Martin Knudsen, i Munkebo, Knud Madsen [huusmand], , Trine Marie Krag, i Munkebo
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 2den October 1856, Peder Christian Jørgensen, i Dræbye, Jørgen Rasmussen [ungkarl, soldat], af Marslev, Anne Magrethe Pedersen [pige],
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 2den Juli 1856, Jørgen Jørgensen, i Dræbye, Rasmus Jørgensen [indsidder, drainsmester], , Sidsel Marie Jensen, i Dræbye
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 15de Mai 1856, Hans Christian Rasmussen, Rosenvold i Kjølstrup Sogn, Rasmus Larsen [huusmand], , Johanne Marie Hansen, i Rosenvoldhusene i Kjølstrup Sogn
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 25de October 1856, Niels Søren Hansen, i Odense - St Hans Sogn, -, , Gjertrud Pedersdatter, i Dræbye
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 10de Mai 1856, Hans Andersen, i Munkebo, Anders Hansen (Nordskov) [arbeidsmand], , Anne Magrethe Hansdatter [afdød hustru], i Munkebo
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 1ste April 1857, Peder Hansen, i Dræbye, Hans Jensen [væver], , Anne Pedersen, i Dræbye
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 25de November 1856, Hans Hansen, i Dræbye, Hans Nielsen [gaardmand], , Abelone Nielsen, i Dræbye
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 25de Februar 1857, Poul Christian Poulsen, paa Dræbye Mark, Poul Andersen [gaardmand], , Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 17de - 1857 [1ste Februar 1857], Lars Andersen, i Munkebo, Anders Jacobsen [afdød], , Karen Marie Larsdatter, i Munkebo
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 4de April 1857, Christian Larsen, i Odense - ifølge daabsattest, Lars Larsen [indsidder], , Anne Kirstine Christensen [adskilte hustru], for tiden i Munkebo
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 24de Mai 1857, Vilhelm Rasmussen, pa Munkebo Mark, Rasmus Pedersen [huusmand], , Dorthe Marie Martinsdatter Krag, paa Munkebo Mark
1871, Ved Michelsdag 1ste October, 17de Mai 1857, Andreas Christian Møller, i Møllegaarden, Carl Ludvig Møller [gaardeier, sognefoged], , Anne Knudsen, i Møllegaarden
1871, Ved Michelsdag 1ste October, 19de August 1857, Peder Jensen, paa Revninge Mark - ifølge daabsattest, Jens Nielsen [indsidder], , Mette Cathrine Hansen, i Dræby Fattighuus
1871, Ved Michelsdag 1ste October, 1ste Juni 1857, Johannes Peder Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensen [afdød sognefoged], , Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1871, Ved Michelsdag 1ste October, 3die November 1857, Frands Hansen, paa Munkebo Mark, Niels Hansen [indsidder, hjuulmand], , Sidsel Marie Nielsen, i Munkebo
1872, 1ste Søndag efter Paaske d 7de April, 16de Marts 1858, Marcus Frederik Sørensen, Østrup Sogn, Søren Danielsen [huusmand], i Munkebo, -,
1872, 1ste Søndag efter Paaske d 7de April, 14de Marts 1858, Hans Andersen, , Rasmus Andersen [skrædder], Dræby, -,
1872, 1ste Søndag efter Paaske d 7de April, 4de Marts 1858, Niels Christian Andersen, Munkebo Mark, Anders Hansen Norskov [afdød], Munkebo Mark, -,
1872, 1ste Søndag efter Paaske d 7de April, 15 December 1857, Jens Christian Poulsen, Vester Kjærbye [Agedrup], Poul Andersen, Munkebo, -,
1872, 1ste Søndag efter Paaske d 7de April, 10de December 1857, Jens Christian Jensen, Dræbye, Jens Andersen [huusmand], Dræbye, -,
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6de Oct, 25de Mai 1858, Jens Christian Mortensen, , Morten Nielsen [afdød gaardmand], , Maren Jensen, i Dræbye
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6de Oct, 17de Juni 1858, Jens Ludvig Jørgensen, i Odense, Rasmus Jørgensen [dreiningsmester], , Sidsel Marie Jensen, i Dræbye
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 7de November 1858, Niels Jørgen Hansen, , Hans Christian Andersen [boelsmand], , Anne Cathrine Nellemose, i Bellinge
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 21de December 1858, Hans Christian Hansen, , Hans Jensen [huusmand, væver], , Anne Pedersen, i Dræbye
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 26de December 1858, Niels Christian Larsen, , Lars Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Hansen, paa Virø
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 8de Marts 1859, Niels Christian Christiansen, , Hans Christiansen [indsidder], , Maren Sophie Christiansen, Munkebo Mark
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 1ste April 1859, Rasmus Jensen, , Jens Nielsen [huusmand], , Mette Cathrine Hansen, Dræby Mark
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 13de April 1859, Anders Peder Olsen, , Niels Olsen [tjenestekarl], fra Sverrig, Hansine Larsen [pige], i Dræbye
1873, Søndag efter Mikkelsdag d 5te Oktober, 4de Mai 1859, Hans Sørensen, , Søren Andersen [murer], , Anne Magrethe Andersen, i Munkebo
1873, Søndag efter Mikkelsdag d 5te Oktober, 4de Mai 1859, Hans Andersen, Munkebo, Anders Henriksen [huusmand], , Anne Cathrine Andersen, Munkebo
1873, Søndag efter Mikkelsdag d 5te Oktober, 2den Juni 1859, Hans Christian Rasmussen, Dræby, Rasmus Christensen [huusmand], , Anne Christophersen, i Dræby
1873, Søndag efter Mikkelsdag d 5te Oktober, 13de Juli 1859, Lars Martin Larsen, Munkebo, Jacob Larsen [indsidder], , Birthe Malene Martinsdatter, i Munkebo
1873, Søndag efter Mikkelsdag d 5te Oktober, 9de Oktober 1859, Jens Peter Pedersen, Dræby, Jens Pedersen [gaardmand], , Karen Hansen, i Dræbye
1873, Søndag efter Mikkelsdag d 5te Oktober, 11te Oktober 1859, Christian Frederik Marcus Antonsen, Munkebo, Anton Andresen [indsidder], , Else Marie Larsen, Munkebo
1874, 1ste Søndag efter Paaske d 12 April, 27de November 1859, Hans Jørgen Jensen, Dræby Fed, Mads Jensen [gaardmand], , Dorthe Kirstine Sørensen, Dræby Fed
1874, 1ste Søndag efter Paaske d 12 April, 7de Januar 1860, Niels Jakob Larsen, Munkebo, Niels Jakob Larsen [udlagt barnefader], af Munkebo, Anne Jespersen [pige],
1874, 1ste Søndag efter Paaske d 12 April, 8de Januar 1860, Anders Christian Mortensen, Dræby, Christian Mortensen [tjenestekarl, udlagt barnefader], i Dræby, Maren Hansen,
1874, 1ste Søndag efter Paaske d 12 April, 13de April 1860, Hans Pedersen, Dræby Mark, Hans Pedersen [indsidder], , Mette Kirstine Hansen, Jersore Mark i Klinte Sogn - nu gaardmand Dræby Mark
1874, 1ste Søndag efter Paaske d 12 April, 26de November 1859, Peder Lauritz Nielsen, Munkebo, Niels Christian Nielsen [ungkarl], samme sogn - Klarskov i Marslev Sogn, Anne Cathrine Nielsen [pige], Klarskov i Marslev Sogn
1874, Søndag efter Mikkelsdag d 4de October, 10de Juli 1860, Niels Jørgen Larsen, i Odense, Lars Larsen [arbeidsmand], , Anne Kirstine Christensen, Munkebo
1874, Søndag efter Mikkelsdag d 4de October, 24de September 1860, Johannes Christian Johannessen, Munkebo Mark, Rasmus Johannessen [huusmand], , Jensine Anne Magrethe Hansen, Munkebo Mark
1874, Søndag efter Mikkelsdag d 4de October, 10de October 1860, Niels Jensen, Dræbye, Jens Nielsen [huusmand], , Mette Cathrine Hansen, Dræbye
1875, 1 Søndag efter Paaske d 4de April, 2den December 1860, Jens Edvard Pedersen, i Dræby, Jens Pedersen [gaardmand], , Karen f. Larsen,
1875, 1 Søndag efter Paaske d 4de April, 6te December 1860, Petter Pettersen, Munkebo, Lars Pettersen [fisker], , Karen Dorthe f. Pettersen, Munkebo
1875, 1 Søndag efter Paaske d 4de April, 2den Januar 1861, Hans Lauritz Jørgensen, Munkebo, Jørgen Madsen [huusmand], , Maren Cathrine f. Hansen, Munkebo
1875, 1 Søndag efter Paaske d 4de April, 27de Februar 1861, Lars Peder Larsen, Dræby Mark, Lars Poulsen [huusmand], , Maren Jespersdatter, Munkebo
1875, 1 Søndag efter Paaske d 4de April, 1ste Mai 1861, Hans Peder Pedersen, Bregnør, Jens Pedersen [skræder], , Henriette Marie f. Hansen, Munkebo
1875, Mikkelsdag 3die October, 2den September 1861 , Niels Peder Andersen, i Vibye, Anders Jensen [husmand], , Karen Christensdatter, i Vibye
1875, Mikkelsdag 3die October, 30de September 1861, Anders Peder Andersen, Dræbye Fed, Peder Andersen [boelsmand], , Maren f. Madsen, Dræbye Fed
1875, Mikkelsdag 3die October, 7de November 1861, Anders Marius Larsen, Munkebo, Jakob Larsen [husmand], , Birthe Malene Martinsdatter, Munkebo
1876, Ved Paaske, 2 Marts 1861, Knud Lauritz Schmidt, i Daler - Ribe Amt, Diderik Nikolai Blicher Schmidt [sognepræst i Munkebo], , Ane Marie f. Knudsen, Munkebo
1876, Ved Paaske, 4 December 1861, Jens Nielsen, Dræby, Niels Peder Nielsen [ungkarl, udlagt barnefader], , Christiane Johannesen [pige], Dræby
1876, Ved Paaske, 16 Februar 1862, Lauritz Christian Frandsen, Hundslev, Frands Andersen [husmand], , Ane Kirstine f. Hansen, Hundslev i Kjølstrup Sogn
1876, Ved Paaske, 16 Februar 1862, Johannes Lauritz Larsen, Virø, Lars Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Hansedatter, Virø
1876, Ved Paaske, 18 Februar 1862, Christian Hansen Christiansen, Munkebo Mark, Hans Christiansen [husmand], , Maren Sofie Christiansdatter, Munkebo Mark
1876, Ved Paaske, 18 Marts 1862, Hans Christian Jørgensen, Dræby, Hans Jørgensen [husmand], , Karen Marie Christensen, Munkebo
1876, Ved Paaske, 3 Februar 1862, Niels Lauritz Jørgensen, Dræby Mark, Jakob Jørgensen [udlagt barnefader], Dræby Mark, Ane Katrine Hansen,
1876, Ved Paaske, 11 April 1862, Jens Christian Jørgensen, Dræby, Niels Jørgensen [udlagt barnefader], Dræby, Johanne Caspersen [pige],
1876, Ved Paaske, 22 April 1862, Lars Rastrup Søren Jensen, Munkebo, Anders Jensen [udlagt barnefader], Munkebo, Andresine Sørensen [pige],
1876, 1 ste Søndag efter Mikkelsdag 1ste Okt, 16 Maj 1862, Hans Jørgen Hansen, Munkebo, Niels Hansen [husmand, hjulmand], , Sidsel Marie f. Nielsen, Munkebo
1876, 1 ste Søndag efter Mikkelsdag 1ste Okt, 17 September 1862, Niels Peder Larsen, Munkebo Mark, Kristian Larsen [boelsmand], , Maren f. Hansen, Munkebo Mark
1877, Påske den 8de April, 2 Januar 1862, Knud Lausen Refslund, Tønder, Hans Clemmensen Refslund [inspektør], , Maren f. Knudsen, Tønder
1877, Påske den 8de April, 20 Januar 1863, Anders Jørgensen, Munkebo , Jørgen Madsen [væver, husmand], , Maren Katrine f. Hansen, Munkebo
1877, Påske den 8de April, 9 April 1863, Hans Rudolf Anthonsen, Munkebo, Anton Andresen [husmand], , Else Marie f. Larsen, Munkebo
1877, 1 Søndag efter Mikkelsdag 30 September, 23 August 1863, Lars Christian Andersen, , Johannes Andersen [udlagt barnefader, senere gifte], Dræby Mark, Anne Katrine Larsen,
1877, 1 Søndag efter Mikkelsdag 30 September, 24 August 1863, Jørgen Jørgensen, Munkebo, Hans Jørgensen [husmand], , Karen Marie f. Christensen, Munkebo
1877, 1 Søndag efter Mikkelsdag 30 September, 11 September 1863, Jakob Hansen Jakobsen, Munkebo, Anders Jakobsen [gaardmand], , Karen Madsen Møller, Munkebo
1877, 1 Søndag efter Mikkelsdag 30 September, 17de October 1863, Hans Frederik Carl Christian Peder Andersen, Munkebo, Peder Andersen [husmand], , Pouline Marie f. Madsen, Munkebo
1878, Ved Paaske - Palmesøndag, 20 November 1863, Mads Laurits Andersen, Dræby Fed, Peder Andersen [boelsmand], , Maren f. Madsen, Dræby Fed
1878, Ved Paaske - Palmesøndag, 16 Januar 1864, Jens Peder Christensen, Dræby, Christen Christiansen [husmand], , Sidsel Hansdatter, Dræby Mark
1878, Ved Paaske - Palmesøndag, 31 Marts 1864, Anders Andersen, Dræby, Anders Henriksen [husmand], , Anne Katrine f. Andersen, Munkebo
1878, Ved Paaske - Palmesøndag, 4 April 1864, Peder Frands Pedersen, Jersore, Hans Pedersen [gaardmand], , Mette Kirstine Hansen, af Jersore i Klinte Sogn - nu Dræby Mark
1878, Ved Paaske - Palmesøndag, 30te April 1864, Niels Christian Nielsen, Munkebo Mark, Hans Christian Nielsen [husmand], , Karen Dorthe Frandsen, Munkebo Mark
1878, Ved Mikkelsdag 6te October, 15d Juli 1864, Jens Julius Madsen, Munkebo Mark, Lars Madsen [husmand], , Gjertrud Marie f. Jensen, Munkebo Mark
1878, Ved Mikkelsdag 6te October, 11te August 1864, Anders Poulsen, Munkebo, Poul Andersen [husmand], , Karen Kirstine Jensdatter, Munkebo
1879, 1ste Søndag efter Paaske, 24 April 1863, Gudmund Knudsen, paa Trøjborg, Hans Aagesen Knudsen [proprietær], Trøjborg i Visby Sogn - Slesvig, -,
1879, 1ste Søndag efter Paaske, 11te November 1864, Jens Ludvig Jensen, Dræby, Frands Jensen [husmand], Dræby, -,
1879, 1ste Søndag efter Paaske, 9d April 1865, Niels Hansen, i Marslev Sogn, Niels Hansen [husmand], , Sidsel Marie Nielsen, Munkebo
1879, 1ste Søndag efter Paaske, 22d April 1865, Mads Andreas Marius Andersen, Munkebo, Peder Andersen [husmand], , Pouline Marie Madsen, Munkebo
1879, 1ste Søndag efter Paaske, 17d Maj 1865, Hans Laurits Poulsen, Munkebo, Rasmus Christian Poulsen [husmand], , Abelone Marie Hansen [nu gifte], Munkebo
1879, Ved Mikkelsdag 5 October, 10de Maj 1865, Niels Carl Johannesen, Munkebo Mark, Rasmus Johannesen [husmand], , Jensine Anne Margrethe f. Hansen, Munkebo Mark
1879, Ved Mikkelsdag 5 October, 20d Maj 1865, Jens Eriksen, Dræby, Erik Jensen [indsidder, væver], , Edel Caroline Madsine Nielsdatter, i Munkebo nu Dræby
1879, Ved Mikkelsdag 5 October, 28de August 1865, Mathias Marius Jensen, i Ubberud, Jens Nielsen [husmand], , Mette Kathrine f. Hansen, Ubberud Sogn - Dræby
1880, Ved Paaske 4de April, 22de December 1865, Mads Jørgensen, Munkebo, Jørgen Madsen [væver, husmand], , Maren Katrine f. Hansen, Munkebo
1880, Ved Paaske 4de April, 26de December 1865, Knud Christian Pedersen, Dræby, Peder Knudsen [indsidder], , Johanne Andersdatter Hyldebæk, i Marslev
1880, Ved Paaske 4de April, 29de December 1865, Jens Pedersen, Dræby, Hans Pedersen [gaardmand], , Mette Kirstine f. Hansen, Jersore i Klinte Sogn - nu Dræby
1880, Ved Paaske 4de April, 18d Januar 1866, Anders Johannesen, Munkebo, Jens Carl Jakob Johannesen [husmand], , Ane Margrethe f. Andersen, Munkebo Mark
1880, Ved Paaske 4de April, 18d Januar 1866, Rasmus Peder Rasmussen, Dræby, Jens Peder Rasmussen [husmand], , Karen Marie f. Pedersen, Dræby Mark
1880, Ved Paaske 4de April, 11 Marts 1866, Marius Andreas Jørgensen, i Kjerteminde, Søren Rasmus Jørgensen [udlagt barnefader], Munkebo, Ane Marie Madsen [ugift],
1880, Ved Paaske 4de April, 2de April 1866, Niels Peder Jensen, Dræby, Frands Jensen [husmand], , Ane Marie f. Nielsen, Dræby
1880, Ved Paaske 4de April, 21de April 1866, Mads Christian Jakobsen, Munkebo, Anders Jakobsen [gaardmand], , Karen Madsen Møller, Munkebo
1880, Ved Paaske 4de April, 24de April 1866, Niels Carl Jørgensen, Vester Kjærby [Agedrup], Niels Jørgensen [husmand], , Johanne f. Caspersen, Vester Kjærby [Agedrup]
1880, Mikkelsdag, 25de April 1866, Niels Anders Laurits Nielsen, Dræby Mark, Hans Peder Nielsen [husmand], , Maren f. Andersen, Dræby Mark
1880, Mikkelsdag, 20 Maj 1866, Rasmus Hansen, Dræby, Hans Nielsen [gaardejer], , Abelone f. Nielsen, Dræby
1880, Mikkelsdag, 6te Juni 1866, Marius Andersen, Dræby Mark, Johannes Andersen [husmand], , Anne Kathrine f. Larsen, Dræby Mark
1880, Mikkelsdag, 8d August 1866, Niels Hansen Pedersen, Munkebo, Peder Nielsen [gaardmand], , Maren f. Hansen, Munkebo
1881, Ved Paaske, 14 November 1866, Julius Jørgensen, Dræby, Rasmus Jørgensen [afdød drainemester], , Sidsel Marie f. Jensen, Munkebo
1881, Ved Paaske, 17 November 1866, Hans Peder Nielsen, Dræby Mark, Hans Nielsen [gaardmand], , Mette Hansdatter, Lille Broholm [Brylle] nu Dræby Mark
1881, Ved Paaske, 16 December 1866, Hans Peder Nielsen, Munkebo, Peder Nielsen [husmand], , Gjertrud f. Pedersen, Munkebo
1881, Ved Paaske, 24 Februar 1867, Hans Christian Christensen, Munkebo Mark, Niels Christensen [boelsmand], , Maren Kirstine f. Hansen, Uggerslev Mark
1881, Ved Paaske, 7 Maj 1867, Lars Henrik Rasmussen, Dræby, Rasmus Jørgensen [husmand], , Kirsten f. Pedersen, Vester Kjærby [Agedrup]
1881, Ved Paaske, 12 Maj 1867, Jens Christian Henning Pedersen, Munkebo, Jens Pedersen [skrædder], , Henriette Marie f. Hansen, Munkebo
1881, Ved mikkelsdag 2 October, 24d Juli 1867, Johannes Marius Nielsen, Dræby Mark, Hans Peder Nielsen [husmand, murer], , Maren f. Andersen, Dræby Mark
1881, Ved mikkelsdag 2 October, 16d August 1867, Anders Thomas Andersen, Munkebo Mark, Erik Andersen [gaardmand], , Anne Kirstine f. Thomsen, Munkebo Mark
1881, Ved Mikkelsdag 2 October, 5te September 1867, Frederik Jensen, Dræby, Jens Nielsen [husmand], , Mette Kathrine f. Hansen, Bredrup i Vissenbjerg Sogn - nu Dræby
1850, , 14de Januar 1836, Kirstine Hansen, paa Dræbye Mark, Hans Nielsen [hjuulmand og indsidder], , Elisabeth Susanne Hansdatter, paa Dræbye Mark
1850, , 6te April 1836, Gjertrud Pedersen, paa Tornøe, Peder Christensen [afdød gaardmand], , Anne Dorthe Knudsdatter, paa Tornøe
1850, , 25de August 1836, Anne Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Hansen [gaardmand], , Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye
1850, , 1ste Januar 1836, Karen Marie Larsen, paa Virøe, Lars Pedersen [boelsmand], , Maren Rasmusdatter, af Virøe
1850, , 8de October 1835, Maren Hansen, i Dræbye, Hans Andersen [huusmand], , Karen Abrahamsdatter, i Dræbye
1850, , 5de Juli 1835, Anne Magrethe Johannesen, paa Munkeboe Mark, Johannes Rasmussen [indsidder], , Anne Marie Sørensdatter, paa Munkeboe Mark
1850, , 24de December 1835, Karen Marie Pedersen, i Dræbye, Peder Christiansen [huusmand], , Karen Hansdatter, i Dræbye
1851, , 17de December 1836, Magrethe Jensine Larsen, i Munkeboe, Lars Andersen [afdød søemand og huusmand], , Mette Kirstine Hansdatter, i Munkeboe
1851, , 31te October 1836, Gjertrud Marie Andreasen, i Urup - Rynkebye sogn - ifølge daabsattest, Andreas Jensen [smed], , Maren Knudsdatter, i Urup - Rynkebye Sogn
1851, , 9de October 1836, Maren Madsen, i Munkebo, Mads Larsen [gaardmand], , Anne Knudsdatter, i Munkeboe
1851, , 28de Februar 1837, Lovise Rosalia Frandsen, paa Dræbye Mark, Frands Hansen [huusmand], , Kirstine Clausen, paa Dræbye Mark
1851, , 13de April 1837, Anne Jespersen, i Munkeboe, Jesper Andersen [skipper og huusmand], , Sophie Knudsdatter [afdød hustru], i Munkeboe
1851, , 22de April 1837, Sidsel Marie Jensen, i Munkeboe, Jens Madsen [huusmand], , Ellen Christiansdatter, i Munkeboe
1851, , 12de October 1836, Karen Larsen, Midskov i Mesinge Sogn - ifølge daabsattest, Lars Hansen [huusmand], , Dorthea Nielsdatter, paa Munkeboe Mark
1851, , 14de Januar 1836, Maren Hansen, paa Munkeboe Mark, Hans Nielsen Hviid [afdød huusmand og muurmester], , Christiane Tagesdatter, paa Munkeboe Mark
1851, , 27de Mai 1836, Anne Dorthe Christensen, i Østrup Bye og Sogn - ifølge daabsattest, Mads Pedersen [pleiefader og boelsmand], , Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1851, , 14de November 1836, Maren Andersen, i Kjølstrup Bye og Sogn - ifølge daabsattest, Anders Poulsen [boelsmand], , Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe
1851, , 10de Juli 1836, Henriette Marie Hansen, i Munkeboe, Hans Andersen [huusmand], , Mette Marie Henningsdatter, i Munkeboe
1851, , 10de November 1836, Stine Marie Kÿstolsen, i Munkeboe, Kystol Olsen [afdød huusmand], , Mette Andersdatter, i Munkeboe
1851, , 13de Mai 1837, Maren Jensen, i Mesinge Sogn - ifølge daabsattest, Jens Jensen [boelsmand], , Dorthe Pedersdatter, i Midskov i Mesinge Sogn
1851, , 20de October 1836, Karen Dorthe Pedersen, i Munkeboe, Peder Jensen [afdød huusmand], , Karen Marie Nielsdatter, i Munkeboe
1851, , 7de Mai 1836, Mette Kirstine Nielsen, paa Dræbye Mark, Niels Tagesen [afdød huusmand], , Johanne Hansdatter, paa Dræbye Mark
1852, , 3die Januar 1838, Johanne Kirstine Hansen, paa Munkeboe Mark, Søren Frandsen [pleiefader, gaardmand], paa Munkeboe Mark, -,
1852, , 13de September 1837, Marie Andrea Petersen, i Munkeboe, Niels Christian Petersen [gjæstgiver], , Metteline Andresine f. Møller, i Munkeboe
1852, , 16de Januar 1838, Anne Cathrine Larsen, i Dræbye, Lars Olsen [huusmand], , Maren Madsdatter, i Dræbye
1852, , 2den Mai 1838, Anne Kirstine Larsen, i Munkeboe, Lars Hansen [huusmand], , Kirstine Mortensdatter, i Munkeboe
1852, , 4de August 1837, Kirsten Larsen, i Munkeboe, Lars Jacobsen [huusmand], , Maren Rasmusdatter, i Munkeboe
1852, , 21de December 1837, Laurine Larsen, paa Munkeboe Mark, Lars Knudsen [afdød gaardmand], , Kirstine Knudsdatter [afdød hustru], paa Munkeboe Mark
1852, , 25de December 1837, Johanne Larsen, paa Virøe, Lars Pedersen [boelsmand], , Maren Rasmusdatter, paa Virøe
1852, , 6te Juli 1837, Karen Marie Christensen, i Munkeboe, Christen Hansen [afdød huusmand], , Marie Kirstine Madsdatter, i Munkeboe
1853, , 27de August 1838, Johanne Caspersen, i Dræbye, Casper Knudsen [gaardmand], , Karen Sophie Jensdatter, i Dræbye
1853, , 13de August 1838, Mette Kirstine Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensen [sognefoged og gaardmand], , Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1853, , 27de Januar 1838, Marie Poulsen, i Dræbye, Poul Hansen [gaardmand], , Anne Andersdatter, i Dræbye
1853, , 20de October 1838, Maren Christine Hansen, i Marslev - ifølge daabsattest, Hans Andersen [gaardmand], , Cathrine Andersdatter, paa Munkeboe Mark
1853, , 14de April 1839, Anne Kirstine Hansen, paa Munkeboe Mark, Hans Nielsen (Hvid) [afdød huusmand og murer], , Christiane Tagesen, paa Munkeboe Mark
1853, , 4de September 1838, Pouline Andersen, i Kjølstrup - ifølge daabsattest, Anders Poulsen [boelsmand], , Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe
1853, , 20de Juli 1838, Marie Hansen, paa Dræbye Mark, Hans Nielsen [huusmand og hjuulmand], , Elisabeth Susanne Hansdatter, paa Dræbye Mark
1853, , 25de Mai 1839, Anne Marie Hansen, i Munkeboe, Hans Pedersen [huusmand], , Anne Cathrine Jensdatter, i Munkeboe
1853, , 11te August 1838, Anne Dorthe Jensen, paa Munkeboe Mark, Jens Jacob Hansen [indsidder og tømmermand], , Sidsel Kirstine Larsen, paa Dræbye
1853, , 2den Februar 1839, Gjertrud Marie Madsen, i Munkeboe, Mads Hansen [huusmand], , Maren Frederiksdatter, i Munkeboe
1853, , 15de October 1838, Adamine Cicilia Sørensen, i Baardesøe - Krogsbølle Sogn [iflg. daabsattest], Søren Hansen [huusmand], , Marie Rastrup, paa Dræbye Mark
1853, , 1ste Januar 1839, Anne Marie Jensen, paa Dræbye Feed, Jens Hansen [boelsmand], , Anne Poulsdatter [afdød hustru], paa Dræbye Feed
1853, , 1ste Februar 1839, Anne Magrethe Andersen, i Dræbye, Anders Rasmussen [afdød huusmand], , Kirstine Brasch [afdød hustru], i Dræbye
1854, , 7de September 1839, Gjertrud Petrea Jespersen, i Munkeboe, Jesper Andersen [skipper], , Hansine Sophie Knudsen [afdød hustru], i Munkeboe
1854, , 21de Juli 1839, Anne Marie Jensen, paa Dræbye Mark, Jens Nielsen [huusmand], , Anne Cathrine Sørensdatter, paa Dræbye Mark
1854, , 1ste October 1839, Anne Kirstine Thomsen, paa Dræbye Mark, Thomas Hansen [afdød gaardmand], , Kirsten Christensdatter, paa Dræbye Mark
1854, , 19de Mai 1840, Anne Jensen, i Munkeboe, Jens Madsen [huusmand], , Ellen Christiansdatter, i Munkeboe
1854, , 22de August 1839, Johanne Marie Sørensen, paa Dræbye Feed, Søren Christensen [afdød skipper og boelsmand], , Anne Marie Jørgensdatter, paa Dræbye Feed
1854, , 27de September 1839, Maren Madsdatter, paa Dræbye Feed, Mads Pedersen [boelsmand], , Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1854, , 17de Juni 1839, Christiane Johannesen, paa Dræbye Mark, Johannes Larsen [smedekarl, udlagt barnefader], paa Einsidelsborg [Krogsbølle Sgn], Anne Dorthea Sørensen,
1854, , 27de December 1839, Julie Jensen, paa Munkeboe Mark, Jens Jacob Hansen [tømmermand, indsidder], , Sidsel Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark
1854, , 25de September 1839, Anne Eriksen, i Munkeboe, Erik Jensen [afdød skipper], , Mette Andersdatter, i Munkeboe
1855, , 20de Juni 1840, Anne Catharine Marie Benedicta Jedrosky, paa Askøe under Lolland [ifølge daabsattest], Johan Christian Jedrosky [sognepræst], , Anna Marie Cathrine f. La Motte, Munkeboe Præstøegaard
1855, , 12de Januar 1841, Johanne Frederiche Wiibroe, i Munkeboe Skole, Christopher Wederchink Wiibroe [kirkesanger og skolelærer], , Anne Marie Madsdatter, i Munkeboe Skole
1855, , 1ste April 1841, Johanne Jacobsen, i Munkeboe, Jacob Hansen [gaardmand], , Mette Marie Larsdatter, i Munkeboe
1855, , 28de September 1840, Anne Magrethe Rasmussen, i Munkeboe, Rasmus Rasmussen [gaardmand], , Marie Kirstine Andersdatter, af Munkeboe
1855, , 11te August 1840, Karen Ottosen, paa Munkeboe Mark, Otto Nielsen [gaardmand], , Anne Sophie Mortensdatter, paa Munkeboe Mark
1855, , 4de August 1840, Anne Marie Christiansen, i Munkeboe, Chresten Hansen [væver, huusmand], , Gjertrud Jørgensdatter, paa Munkeboe Mark
1855, , 7de November 1840, Karen Larsen, i Dræbye, Lars Olsen [huusmand], , Maren Madsdatter, i Dræbye
1855, , 19de April 1841, Kirsten Madsen, paa Dræbye Feed, Mads Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1855, , 28de April 1841, Martha Marie Sørensen, i Baardesø i Kogsbølle Sogn [ifølge daabsattest], Søren Hansen [huusmand], , Anne Marie Rastrup, paa Dræbye Mark
1856, Paaske, 11te Juni 1841, Anne Larsen, paa Munkebo Mark, Lars Knudsen [afdød gaardmand], , Anne Kirstine Knudsdatter [afdød hustru], paa Munkebo Mark
1856, Paaske, 12de November 1841, Marie Jespersen, i Munkebo, Jesper Andersen [skipper og huusmand], , Sophie Knudsdatter [afdød hustru], i Munkebo
1856, Paaske, 9de December 1841, Gjertrud Rasmussen, i Dræby, Rasmus Hansen [gaardmand], , Kirsten Rasmusdatter, i Dræby
1856, Paaske, 2den October 1841, Karen Madsen Møller, paa Østergaards Mølle, Mads Nielsen [møller], , Karen Simonsdatter, paa Østergaards Mølle
1856, Paaske, 1ste September 1841, Pederline Kirstine Jensen, paa Dræbye Mark, Jens Jacob Hansen [tømmermand og indsidder], , Sidsel Kirstine Larsdatter, paa Dræby Mark
1856, Paaske, 12de November 1841, Anne Jensen, i Dræby, Jens Frandsen [huusmand og skræder], , Abel Kirstine Nielsdatter, i Dræby
1856, Michelsdag, 16de Mai 1842, Johanne Henriette Gølstorff, i Aalborg [ifølge daabsattest], Johan Henrik Gølstorff [skipper], , Dorthea Christine født la Motte [afdød hustru], i Aalborg
1856, Michelsdag, 11te September 1842, Anne Kirstine Pedersen, i Dræby, Peder Rasmussen [væver og huusmand], , Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræby
1856, Michelsdag, 11te October 1842, Karen Jacobsen, i Munkebo, Jacob Hansen [gaardmand], , Mette Marie Larsdatter, i Munkebo
1856, Michelsdag, 13de October 1842, Anne Marie Larsen, i Munkeboe, Lars Hansen [huusmand], , Jensine Larsen, i Munkebo
1856, Michelsdag, 7de October 1842, Anne Marie Nielsen, i Mullerup i Flødstrup Sogn [ifølge daabsattest], Niels Hansen [huusmand], , Kirsten Rasmusdatter, paa Munkebo Mark
1856, Michelsdag, 7de Mai 1842, Anne Marie Pedersen, i Munkebo, Peder Nielsen [huusmand], , Kirstine Pedersen, i Munkebo
1856, Michelsdag, 4de Juli 1842, Marie Christine Jensen, i Munkebo, Jens Hansen [huusmand og sømand], , Anne Marie Rasmusdatter, i Munkebo
1857, Paaske, 12de November 1842, Maren Rasmussen, paa Dræby Mark, Rasmus Hansen [boelsmand], , Karen Marie Olsdatter, paa Dræbye Mark
1857, Paaske, 23de Februar, Sidsel Marie Hansen, paa Dræbye Feed, Hans Nielsen [huusmand], , Karen Marie Andersen, i Munkeboe
1857, Paaske, 20de April 1843, Sidsel Marie Pedersen, paa Dræbye Mark, Peder Jensen [afdød huusmand], , Karen Marie Nielsdatter, i Munkeboe
1857, Paaske, 29de Marts 1843, Erne Kirstine Jensen, i Kjølstrup Sogn, Jens Nielsen [huusmand og hørsvinger], , Anne Dorthe Sørensdatter, af Dræbye
1857, Paaske, 8de April 1843, Pouline Rasmussen, i Munkeboe, Rasmus Jensen [huusmand], , Mette Kirstine Andersdatter, i Munkebo
1857, Paaske, 19de Juni 1842, Karen Marcussen, i Munkeboe, Marcus Rasmussen [gaardmand], , Johanne Nielsdatter [afdød hustru], i Munkeboe
1857, Paaske, 13de Februar 1843, Karen Hansen, i Rosenlundhuset ved Østergaard, Hans Hansen [indsidder og væver], , Albrechtine Cathrine Bendixdatter, i Munkebo
1857, Michelsdag, 1ste August 1843, Larsine Andersen, i Kjølstrup [ifølge daabsattest], Anders Poulsen [boelsmand], , Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe
1857, Michelsdag, 27de September 1843, Abel Cathrine Thomsen, paa Dræbye Mark, Thomas Hansen [afdød gaardmand], , Kirsten Christensdatter, paa Dræbye Mark
1857, Michelsdag, 27de Juni 1843, Karen Jensen, i Munkeboe, Jens Madsen [huusmand], , Ellen Christiansdatter, i Munkeboe
1857, Michelsdag, 18de Mai 1843, Maren Caspersen, i Dræbye, Casper Knudsen [gaardmand], , Karen Sophie Jensdatter, af Dræbye
1857, Michelsdag, 15de Juli 1843, Sophie Jensen, paa Dræbye Mark, Jens Jacob Hansen [tømmermand], , Sidsel Kirstine Larsen, paa Dræbye Mark
1857, Michelsdag, 29de September 1843, Karen Marie Eriksen, i Munkeboe, Erik Jensen [afdød skipper], , Mette Andersdatter, i Munkebo
1857, Michelsdag, 13de October 1843, Maren Poulsen, i Dræbye, Poul Hansen [gaardmand], , Anne Andersdatter, i Dræbye
1857, Michelsdag, 22de September 1843, Maren Nielsen, i Munkeboe, Niels Nielsen [indsidder], , Anne Larsdatter, i Munkeboe
1857, Michelsdag, 23de October 1843, Johanne Marie Hansen, i Dræbye, Hans Hansen [huusmand], , Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkeboe
1858, Paaske, 30te April 1844, ne Kirstine Larsen, i Dræbye, Lars Andersen [gaardmand], , Karen Andersen, af Dræbye
1858, Paaske, 17de Januar 1844, Stine Larsen, paa Munkeboe Mark, Lars Knudsen [afdød gaardmand], , Kirsten Jeppesdatter, paa Munkebo Mark
1858, Paaske, 29de April 1844, Maren Pedersen, i Dræbye, Peder Frandsen [gaardmand], , Gjertrud Hansdatter, i Dræbye
1858, Paaske, 6de Marts 1844, Maren Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Hansen [gaardmand], , Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye
1858, Paaske, 27de Februar 1844, Anne Marie Hansen, i Dræbye, Hans Andersen [huusmand], , Karen Abrahamsdatter, i Dræbye
1858, Michelsdag, 9de Juni 1844, Marie Cathrine Wiibroe, i Munkeboe Skole, Christopher Wederkinch Wiibroe [kirkesanger og skolelærer], , Anne Marie Madsen, i Munkeboe Skole
1858, Michelsdag, 3die September 1844, Laurine Petrine Sørensen, paa Dræbye Mark, Søren Hansen [huusmand], , Anne Marie Rastrup [jordemoder], paa Dræbye Mark
1858, Michelsdag, 5te October 1844, Bodil Kirstine Rasmussen, i Vissenberg Sogn [ifølge daabsattest], Rasmus Rasmussen [ungkarl], af Aasum paa Arreskov, Karen Hansdatter [pige], i Skallebølle - Vissenberg Sogn
1858, Michelsdag, 7de August 1844, Sidsel Marie Pedersen, paa Dræbye Feed, Peder Andersen [gaardmand], , Anne Magrethe Nielsdatter, paa Dræbye Feed
1858, Michelsdag, 6te Juni 1844, Anne Hansen [tvilling], i Munkeboe, Hans Hansen [afdød huusmand], , Marie Kirstine Madsdatter, i Munkeboe
1858, Michelsdag, 18de October 1844, Anne Kirstine Jespersen, i Munkeboe, Jesper Andresen [skipper, huusmand], , Barthe Kirstine Hansdatter, i Munkeboe
1859, Palmesøndag, 26de Januar 1845, Maren Ottosen, i Lund i Hojmøe sogn i Jylland [ifølge daabsattest], Otto Nielsen [gaardmand], , Anne Sophie Mortensdatter, paa Munkeboe Mark
1859, Palmesøndag, 17de Marts 1845, Anne Marie Jacobsen, paa Dræbye Feed, Jacob Hansen [huusmand], , Mette Kirstine Reinholdtsdatter, paa Dræbye Feed
1859, Palmesøndag, 26de Januar 1845, Kirsten Ottosen, i Lund i Hojmøe sogn i Jylland [ifølge daabsattest], Otto Nielsen [gaardmand], , Anne Sophie Mortensdatter, paa Munkeboe Mark
1859, Palmesøndag, 9de April 1845, Anne Sophie Hansen, i Munkeboe, Hans Nielsen [huusmand], , Karen Marie Andersen, i Munkeboe
1859, Palmesøndag, 2den April 1845, Mette Kirstine Andersen, i Munkeboe, Anders Andresen [afdød huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, i Munkeboe
1859, Palmesøndag, 20de April 1845, Marie Kirstine Eriksen, i Rosenlundhuset ved Østergaard, Erik Jensen [huusmand], , Kirsten Andresen, paa Dræbye Mark
1859, Palmesøndag, 9de Februar 1845, Lise Nielsen, paa Dræbye Mark, Niels Pedersen [afdød boelsmand], , Kirsten Olsdatter, paa Dræbye Mark
1859, Palmesøndag, 14de Marts 1845, Anne Marie Edvardtine Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensens [sognefoged, gaardmand], , Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1859, Palmesøndag, 22de November 1844, Karen Hansen, paa Dræbye Mark, Hans Madsen [huusmand], , Anne Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark
1859, Palmesøndag, 5 Februar 1845, Stine Marie Knudsen, i Rosenvoldhuset i Kjølstrup Sogn [ifølge daabsattest], Knud Madsen [huusmand], , Thrine Maria Krag, i Munkeboe
1859, Palmesøndag, 3die October 1844, Karen Sophie Jensen, paa Dræby Mark, Jens Nielsen [hørsvinger og huusmand], , Anne Dorthe Sørensdatter, i Dræbye
1859, Palmesøndag, 8de October 1845, Maren Severine Sørensen, paa Dræbye Mark, Rasmus Sørensen [skipper], , Kirstine Marie Frederike Møller, paa Dræby Mark
1859, Palmesøndag, 5te Mai 1845, Maren Jensen, i Dræby, Jens Pedersen [afdød bundtmager og indsidder], , Maren Kirstine Johannesdatter, i Dræby
1859, Palmesøndag, 13de August 1845, Kirsten Jørgensen, paa Dræby Mark, Jørgen Hansen [huusmand], , Edel Sophie Jørgensen, af Dræby Mark
1859, Palmesøndag, 15de Juli 1845, Karen Marie Sørensen, paa Munkebo Mark, Søren Andersen [murer], , Anne Magrethe Andersen, af Munkebo
1859, Palmesøndag, 6te October 1845, Karen Jensen, paa Dræby Mark, Jens Jacob Hansen [indsidder], , Sidsel Kirstine Larsen, paa Dræby Mark
1859, Palmesøndag, 24de October 1845, Gjertrud Marie Nielsen, paa Munkebo Mark, Niels Nielsen [indsidder], , Anne Larsdatter, i Munkebo
1859, Palmesøndag, 29de Mai 1844, Anne Kirstine Andersen, paa Vester Kjærby Mark i Agedrup Sogn [ifølge daabsattest], Anders Hansen [indsidder], , Anne Cathrine Christensdatter, paa Dræbye Mark
1859, Palmesøndag, 24de Mai 1845, Pederline Pedersen, i Munkebo, Peder Nielsen [huusmand], , Kirsten Pedersen, af Munkebo
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 13de Februar 1846, Johanne Kirstine Nielsen, i Dræby, Niels Jacobsen [afdød gaardmand], , Kirsten Clausdatter, i Dræby
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 5te December 1845, Anne Marie Kirstine Friis, i Nyborg [ifølge daabsattest], Niels Peter Friis [gjæstgiver], , Grethe Jacobine Fangel, i Munkebo Kro
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 27de Februar 1846, Karen Hansen, paa Dræby Mark, Hans Jacobsen [afdød gaardmand], , Maren Eriksdatter, paa Dræby Mark
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 25de Marts 1846, Karen Rasmussen, i Munkebo, Rasmus Rasmussen [gaardmand], , Marie Kirstine Andersdatter, i Munkeboe
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 19de Februar 1846, Johanne Caroline Madsen, i Munkebo, Mads Andersen [sømand, huusmand], , Karen Hansdatter, i Munkeboe
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 28de November, Vilhelmine Caspersen, i Dræby, Casper Knudsen [gaardmand], , Karen Sophie Jensdatter, i Dræby
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 13de Marts 1846, Dorthe Larsen, paa Munkebo Mark, Lars Knudsen [afdød gaardmand], , Kirsten Jeppesdatter, paa Munkebo Mark
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 16de Marts 1846, Anne Marie Kirstine (Schjøtt) Knudsen, i Odense [ifølge daabsattest], Knud Knudsen [skrædersvend, udlagt barnefader], , Anne Kirstine Schjøtt [fruentimmer],
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 27de Marts 1846, Maren Cathrine Ottesen, paa Munkebo Mark, Otto Madsen [indsidder], , Johanne Marie Christiansdatter, i Munkebo Hospital
1860, 1ste Søndag efter Paaske, 4de October 1845, Marie Kirstine Antonsen, paa Munkebo Mark, Anton Sivert Holm Schelenborg Andresen [indsidder og slagter], , Else Marie Larsdatter, i Munkeboe
1860, Ved Michelsdag 18de Søndag e. Trinitatis, 10de August 1846, Karen Marie Nielsen, i Munkeboe, Niels Johannessen [huusmand], , Rasmine Pedersdatter, i Munkeboe
1860, Ved Michelsdag 18de Søndag e. Trinitatis, 12de September 1846, Anne Marie Nielsen, i Dræbye, Niels Eriksen [væver, huusmand], , Kirsten Andreasdatter, i Dræbye
1860, Ved Michelsdag 18de Søndag e. Trinitatis, 11te Juni 1846, Kirsten Pedersen, i Dræbye, Peder Rasmussen [væver og huusmand], , Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye
1860, Ved Michelsdag 18de Søndag e. Trinitatis, 14de September 1846, Hansine Nielsen, i Stige Hauge i Lumbye Sogn [ifølge daabsattest], Niels Hansen [tømmermand, huusmand], , Gjertrud Larsdatter, paa Munkebo Mark
1860, Ved Michelsdag 18de Søndag e. Trinitatis, 9de October 1846, Mette Marie Jensen, i Munkeboe, Jens Nielsen [huusmand], , Anne Marie Nielsdatter, i Munkeboe
1860, Ved Michelsdag 18de Søndag e. Trinitatis, 24de Juli 1846, Johanne Larsen, paa Dræby Mark, Lars Jeppesen [afdød indsidder, jæger], , Anne Kirstine Henriksen, i Dræbye
1860, Ved Michelsdag 18de Søndag e. Trinitatis, 23de Juli 1846, Anne Magrethe Hansen, i Munkebo, Hans Hansen [huusmand], , Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkeboe
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 19de November 1846, Anne Marie Madsen, paa Munkebo Mark, Mads Larsen [gaardmand], , Kirsten Jespersdatter, paa Munkebo Mark
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 18de November 1846, Nielsine Poulsen, paa Dræbye Feed, Poul Andersen [gaardmand], , Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 10de Februar 1847, Magrethe Frandsen, paa Munkebo Mark, Frands Nielsen [afdød sømand, huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, paa Munkeboe Mark
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 7de Februar 1847, Karen Marie Madsen, paa Dræbye Feed, Mads Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 1ste Marts 1847, Sidsel Marie Hansen, paa Dræbye Feed, Hans Jørgen Nielsen [boelsmand], , Karen Eriksdatter, paa Dræbye Feed
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 20de Februar 1847, Wilhelmine Marie Nielsen, paa Dræbye Feed, Niels Christian Jensen [boelsmand], , Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 14de Marts 1847, Jensine Pedersen, i Munkeboe, Peder Andresen [sømand, huusmand], , Kirsten Nielsdatter, i Munkebo
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 9de Februar 1847, Abelone Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensen [sognefoged, gaardmand], , Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1861, 1ste Søndag efter Paaske, 6te December 1846, Maren Nielsen, i Hospitalet i Munkeboe, Niels Christopher Henriksen [udlagt barnefader], af Viby - jæger i Nyborg, Gjertrud Marie Nielsen, Dræbye Fattighuus
1861, Ved Michelsdag 19de Søndag e. Trinitatis, 25de October 1847, Johanne Hansine Marie Petersen, i Brylle Sogn [ifølge daabattest], Hans Peter Petersen [snedker og huusmand], , Karen Hansdatter, paa Dræbye Mark - nu i Odense
1861, Ved Michelsdag 19de Søndag e. Trinitatis, 25de Juli 1847, Johanne Cathrine Nielsen, i Dræbye, Niels Jørgensen [gaardmand], , Kirsten Knudsdatter, i Dræbye
1861, Ved Michelsdag 19de Søndag e. Trinitatis, 18de September 1847, Clausine Nielsen, i Munkebo, Niels Nielsen Møller [afdød huusmand, sømand], , Karen Thygesen, i Munkeboe
1861, Ved Michelsdag 19de Søndag e. Trinitatis, 5te October 1847, Caroline Frederikke Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Larsen [udlagt barnefader], tjenende paa Seden Mark, Hansine Michelsen,
1861, Ved Michelsdag 19de Søndag e. Trinitatis, 13de September 1847, Mette Kirstine Pedersen, i Dræbye, Peder Christiansen [sømand, huusmand], , Karen Hansdatter [afdød hustru], i Dræbye
1861, Ved Michelsdag 19de Søndag e. Trinitatis, 16de October 1847, Anne Antonsen, paa Munkeboe Mark, Anton Andresen [indsidder], , Else Marie Larsdatter, paa Munkebo Mark
1862, 1ste Søndag efter Paaske, 31de December 1847, Dorthea Amalie Theresia Rasmussen, i Vibye [ifølge daabsattest], Rasmussen [afgaaet skolelærer], i Vibye, Georgine Nicoline Aarslev, nu boende i Dræbye
1862, 1ste Søndag efter Paaske, 1ste November 1847, Anne Kirstine Jacobsen, i Munkebo, Jacob Sørensen [smed], , Kirsten Hansdatter, i Munkeboe
1862, 1ste Søndag efter Paaske, 18de Marts 1848, Gjertrud Marie Oline Sophie Pedersen, i Dræbye, Peder Rasmussen [væver], , Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye
1862, 1ste Søndag efter Paaske, 10de Januar 1848, Larsine Nielsen, paa Munkeboe Mark, Niels Nielsen [indsidder], , Anne Larsdatter, i Munkeboe
1862, 1ste Søndag efter Paaske, 3die April 1848, Anne Magrethe Andersen, i Munkeboe, Anders Andreasen [afdød huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, i Munkeboe
1862, 1ste Søndag efter Paaske, 9de Februar 1848, Elise Kirstine Hansen, i Dræbye, Hans Frederiksen [ungkarl], i Ladbye - Kjølstrup Sogn, Frederikke Rasmusdatter,
1862, 1ste Søndag efter Paaske, 19de Januar 1848, Anne Dorthe Knudsen, i Kjølstrup [ifølge daabsattest], Knud Madsen [huusmand], , Trine Marie Martinsdatter, i Munkeboe
1862, Ved Michelsdag 16de Søndag e. Trinitatis, 23de October 1848, Anne Cathrine Hansen, i Dræbye, Hans Christophersen [afdød skipper], , Anne Cathrine Sørensen, i Dræbye
1862, Ved Michelsdag 16de Søndag e. Trinitatis, 4de September 1848, Anne Kirstine Rasmussen, i Munkebo, Rasmus Thagesen [ungkarl, udlagt barnefader], af Bregnør i Drigstrup Sogn, Anne Reinholdsdatter [pige], af Overkjærbye
1862, Ved Michelsdag 16de Søndag e. Trinitatis, 12de September 1848, Johanne Marie Larsen, paa Virøe, Lars Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Hansdatter, paa Virøe
1862, Ved Michelsdag 16de Søndag e. Trinitatis, 12de August 1848, Hansine Jørgensen, i Lumbye [ifølge daabsattest], Jørgen Larsen [ungkarl, udlagt barnefader], af Allesøe, Sidsel Hansdatter, af Lumbye
1862, Ved Michelsdag 16de Søndag e. Trinitatis, 3die August 1848, Anne Marie Nielsen, paa Dræbye Mark, Niels Pedersen [afdød boelsmand], , Kirsten Olsdatter, paa Dræbye Mark
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 5te November 1849, Rasmine Magrethe Rasmussen, i Dræbye, Carl Christian Rasmussen [smed], , Anne Elisabeth Rolfussen, i Dræbye
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 23de April 1849, Caroline Pedersen, i Odense [ifølge daabsattest], Peder Sørensen Lemning [dragon, udlagt barnefader], i Odense, Kirstine Andersdatter,
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 1ste Februar 1849, Hansine Kirstine Madsen, i Munkebo, Mads Andersen [huusmand og sømand], , Karen Hansen, i Munkebo
1863, 1ste Søndag efter Paaske, 5te Januar 1849, Barbara Kirstine Hansen, i Munkebo, Hans Madsen [huusmand], , Karen Larsen, i Munkebo
1863, Ved Mikkelsdag, 5te November 1848, Marie Frederikke Hansine Christine Hansen, i Nordborg paa Als [ifølge daabsattest], Christen Hansen [afdød skibsmat.], , Ana Cathrine Marie Elisabeth la Motte, i Nordborg paa Als
1863, Ved Mikkelsdag, 4de Juli 1849, Maren Kirstine Jacobsen, paa Dræbye Feed, Jacob Hansen [huusmand], , Mette Kirstine Reinholdsdatter, paa Dræbye Feed
1863, Ved Mikkelsdag, 31te August 1849, Anne Jensen, paa Dræbye Feed, Jens Hansen [boelsmand], , Anne Hansen, paa Dræbye Feed
1863, Ved Mikkelsdag, 15de October 1849, Anne Cathrine Nielsen, i Dræbye, Niels Hansen [huusmand], , Dorthe Nielsdatter, i Dræbye
1863, Ved Mikkelsdag, 16de October 1849, Laurine Henriette Larsen, i Dræbye, Lars Jeppesen [afdød indsidder], , Anne Kirstine Henriksen, i Dræbye
1863, Ved Mikkelsdag, 10de August 1849, Anne Sophie Andersen, paa Virøe, Anders Poulsen [boelsmand], , Gjertrud Nielsdatter [afdød hustru], paa Virøe
1863, Ved Mikkelsdag, 10de October 1849, Hansine Lovise Augusta Andersen, paa Dræbye Mark, Anders Hansen [indsidder], , Anne Cathrine Christensdatter, paa Dræbye Mark
1863, Ved Mikkelsdag, 25de October 1849, Anne Magrethe Hansen, paa Dræbye Mark, Hans Madsen [huusmand], , Marie Kirstine Larsdatter [afdød hustru], paa Dræbye Mark
1863, Ved Mikkelsdag, 19de November 1846, Maren Hansine Caroline Petersen, i Kjerteminde [ifølge daabsattest], Mads Andersen [tjenestekarl, udlagt barnefader], af Dalbye, Nielsine Hanne Caroline Petersen [pige],
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 19de Marts 1850, Anne Magrethe Hansen, paa Dræbye Mark, Hans Rasmussen [tømmermand, huusmand], , Dorthea Jacobsen, paa Dræbye Mark
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 23de November 1849, Marie Kirstine Nielsen, i Westerkjærbye i Agedrup Sogn [ifølge daabsattest], Niels Rasmussen [huusmand], , Johanne Cathrine Andersdatter, paa Dræbye Mark
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 5te December 1849, Anne Magrethe Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Mortensen [afdød huusmand], , Karen Madsen, i Dræbye
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 21de April 1850, Sidsel Marie Jensen, i Munkeboe, Jens Nielsen [huusmand], , Anne Marie Nielsdatter, i Munkeboe
1864, 1ste Søndag efter Paaske, 28de December 1849, Anne Magrethe Larsen, i Munkebo, Lars Hansen [huusmand], , Jensine Larsdatter, i Munkebo
1864, Ved Mikkelsdag, 31de Augu1850, Charlotte Metteline Pedersen, i Munkebo, Peder Andresen [sømand, huusmand], , Kirsten Nielsdatter, i Munkeboe
1865, Ved Paaske, 13de December 1850, Anne Marie Jacobsen, i Munkebo, Jacob Sørensen [afdød smed], , Kirsten Hansdatter, i Munkeboe
1865, Ved Paaske, 15de December 1850, Metteline Pedersen, i Munkebo, Peder Nielsen [gaardmand], , Dorthea Nielsen [afdød hustru], i Munkeboe
1865, Ved Paaske, 1ste Marts 1851, Johanne Kirstine Nielsen, i Dræbye, Niels Knudsen [gaardmand], , Kirsten Jørgensdatter, i Dræbye
1865, Ved Paaske, 31de Marts 1851, Anne Hansen, i Munkebo, Hans Madsen [huusmand], , Karen Larsen, i Munkebo
1865, Ved Paaske, 2den December 1850, Johanne Kirstine Nielsen, paa Dræbye Feed, Niels Christian Jensen [boelsmand], , Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed
1865, Ved Paaske, 2den December 1850, Kirsten Andersen, i Drigstrup [ifølge daabsattest], Anders Henriksen [huusmand], , Anne Cathrine Andersen, i Munkebo
1865, Ved Paaske, 13de November 1850, Hildebertine Marie Sophie Jensen, i Munkebo, Jens Hansen [huusmand], , Anne Marie Rasmusdatter, i Munkebo
1865, Ved Paaske, 24de November 1850, Karen Kirstine Hansen, i Munkebo, Hans Hansen [huusmand], , Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkebo
1865, Ved Mikkelsdag, 7de September 1851, Mette Marie Nielsen, i Dræbye, Niels Jensen [huusmand og væver], , Elisabeth Jeppesen [afdød hustru], paa Dræbye Mark
1865, Ved Mikkelsdag, 28de September 1851, Karen Marie Andersen, i Munkebo, Anders Andresen [afdød smed, huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, i Munkebo
1865, Ved Mikkelsdag, 21de Juni 1851, Mine Kirstine Nielsen, i Dræbye, Niels Jørgensen [gaardmand], , Kirsten Knudsdatter, i Dræbye
1865, Ved Mikkelsdag, 30de Juni 1851, Sidsel Marie Frandsen, paa Munkebo Mark, Frands Nielsen [afdød huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, paa Munkebo Mark
1865, Ved Mikkelsdag, 5te October 1851, Anne Kirstine Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Christian Hansen [indsidder], , Hansine Mikkelsen, i Dræbye Fattighuus
1866, Ved Paaske, 27de Februar 1852, Mette Marie Pedersen, paa Rynkebye Mark [ifølge daabsattest], Peder Nielsen [huusmand], , Magrethe Knudsdatter, paa Rynkebye Mark - hos gmd Niels Hansen paa Munkebo Mark
1866, Ved Paaske, 6te Februar 1852, Maren Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Christensen [huusmand], , Anne Christophersen, i Dræbye
1866, Ved Paaske, 12de Januar 1852, Anne Kirstine Nielsen, paa Munkebo Mark, Niels Nielsen [indsidder], , Anne Larsdatter, i Munkebo
1866, Ved Paaske, 17de Januar 1852, Nielsine Madsen, paa Dræbye Feed, Mads Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1866, Ved Mikkelsdag, 9de Juni 1852, Johanne Kirstine Rasmussen, paa Dræbye Mark, Rasmus Sørensen [væver og huusmand], , Anne Kristine Christophersen, paa Dræbye Mark
1866, Ved Mikkelsdag, 15de Juli 1852, Karen Marie Madsen, i Munkebo, , , Marie Meier [pige], hos Rasmus Madsens enke i Munkebo
1866, Ved Mikkelsdag, 20de August 1852, Pederline Magrethe Nielsen, i Dræbye, Niels Hansen [sømand, huusmand], , Dorthea Nielsdatter, i Dræbye
1866, Ved Mikkelsdag, 29de Juli 1852, Mette Larsen, i Munkebo, Lars Hansen [huusmand], , Jensine Larsen, i Munkebo
1866, Ved Mikkelsdag, 23de October 1852, Johanne Marie Hansen, paa Dræbye Mark, Hans Jacobsen [afdød gaardmand], , Maren Eriksdatter, paa Dræbye Mark
1866, Ved Mikkelsdag, 4de Juli 1852, Anne Dorthe Andersen, paa Munkebo Mark, Anders Henriksen [huusmand], , Anne Cathrine Andersen [afdød hustru], i Munkebo
1867, Palme Søndag 14de April, 21de Februar 1853, Edvardgine Jacobsen, i Munkebo, Jacob Hansen [afdød gaardmand], , Mette Marie Larsdatter, i Munkebo
1867, Palme Søndag 14de April, 2den Februar 1853, Anne Marie Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Jensen [ungkarl, barnefader], af Dræbye Feed, Maren Pedersen [pige], af Dræbye
1867, Palme Søndag 14de April, 22de April 1853, Anne Marie Rasmussen, paa Munkebo Mark, Rasmus Pedersen [huusmand], , Dorthea Marie Martinsdatter Krog, paa Munkebo Mark
1867, Palme Søndag 14de April, 27de Marts 1853, Maren Pedersen, paa Dræbye Feed, Peder Larsen [ungkarl, barnefader], af Bullerup [Agedrup], Apelone Hansen, af Dræbye Feed
1867, Palme Søndag 14de April, 9de December 1852, Ulrikke Birgitte Nielsen, i Tidkjøb - Sjelland [ifølge daabsattest], Niels Christensen Smith Møller [huusmand], , Peternille Ottesdatter, paa Sasserod Mark i Veuflinge Sogn
1867, Ved Michelsdag, 27de Juni 1853, Karen Hansen, i Dræbye, Hans Jensen [væver og huusmand], , Anne Pedersen, i Dræbye
1867, Ved Michelsdag, 25de October 1853, Anne Magrethe Jørgensen, paa Dræbye Mark, Jørgen Hansen [sømand og huusmand], , Edel Sophie Jørgensen, paa Dræbye Mark
1867, Ved Michelsdag, 9de October 1853, Oline Nielsen, i Munkebo, Niels Nielsen [indsidder], , Anne Larsdatter, i Munkebo
1867, Ved Michelsdag, 9de Juli 1853, Emilie Kirstine Marie Nielsen, paa Dræbye Mark, Niels Olsen [huusmand], , Anne Kirstine Clausen, paa Dræbye Mark
1867, Ved Michelsdag, 27de September 1853, Laurine Hansen, i Dræbye, Hans Jørgensen [afdød gaardmand, danneborgsmand], , Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1868, Paa 1ste Søndag efter Paaske, 14de April 1854, Martine Kirstine Hansen, i Dræbye, Hans Nielsen [gaardmand], , Abelone Nielsen, i Dræbye
1868, Paa 1ste Søndag efter Paaske, 9de Marts 1854, Caroline Marie Larsen, i Dræbye, Lars Andersen [gaardmand], , Karen Andersen, i Dræbye
1868, Paa 1ste Søndag efter Paaske, 14de Januar 1854, Johanne Dorthea Maren Johannessen, i Dræbye, Johannes Johannessen [afdød huusmand], , Anne Cathrine Jacobsen, i Dræbye
1868, Paa 1ste Søndag efter Paaske, 20de Marts 1854, Maren Poulsen, i Bullerup [Agedrup Sogn - ifølge daabsattest], Poul Andersen [huusmand], , Kirsten Kirstine Jensen, paa Munkebo Mark
1868, Ved Michelsdag 4de October, 18de Juni 1854, Marie Kirstine Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Christensen [huusmand], , Anne Christophersen, i Dræbye
1868, Ved Michelsdag 4de October, 24de August 1854, Anne Elisabeth Larsen, paa Munkebo Mark, Lars Poulsen [huusmand], , Maren Jespersen [afdød hustru], paa Munkebo Mark - nu paa Dræbye Mark
1868, Ved Michelsdag 4de October, 20de August 1854, Metteline Hansen, i Munkebo, Hans Hansen [huusmand], , Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkebo
1868, Ved Michelsdag 4de October, 8de August 1854, Hansine Dorthe Kirstine Hansen, i Munkebo, Hans Nielsen [huusmand], , Karen Marie Andersen, paa Munkebo Mark
1868, Ved Michelsdag 4de October, 5te October 1854, Maren Andersen, paa Munkebo Mark, Anders Henriksen [huusmand], , Anne Cathrine Andersen [afdød hustru], i Munkebo
1869, Paa 1ste Søndag efter Paaske 4de April, 30de December 1854, Kirstine Caroline Møller, i Møllegaarden, Carl Ludvig Møller [sognefoged], , Ane Knudsen, i Møllegaarden
1869, Paa 1ste Søndag efter Paaske 4de April, 13de Marts 1855, Nielsine Birgitte Nielsen, i Dræbye, Niels Hansen [sømand, huusmand], , Dorthea Nielsdatter, i Dræbye
1869, Paa 1ste Søndag efter Paaske 4de April, 12de April 1855, Dorthea Larsen, paa Dræbye Mark, Lars Jacobsen [afdød gaardmand], , Maren Hansen, paa Dræbye Mark
1869, Paa 1ste Søndag efter Paaske 4de April, 22de Januar 1855, Jensine Metteline Jespersen, i Munkebo, Jesper Andresen [afdød sømand, huusmand], , Barthe Kirstine Hansen, i Munkebo
1869, Paa 1ste Søndag efter Paaske 4de April, 22 Marts 1855, Andrea Nielsine Andersen, i Munkebo, Anders Andresen [afdød huusmand], , Sidsel Marie Nielsen, i Munkebo
1869, Paa 1ste Søndag efter Paaske 4de April, 25 April 1855, Karen Kirstine Christensen, paa Fraugde Kjærbye Mark [ifølge daabsattest], Christen Pedersen [huusmand], , Karen Frandsdatter, paa Fraugde Kjærbye Mark
1869, Paa 1ste Søndag efter Paaske 4de April, 31de December 1854, Johanne Cathrine Hansen, i Dræbye, Hans Olsen [huusmand], , Maren Nielsen, i Dræbye
1869, Ved Mikkelsdag 3die October, 24de Juli 1855, Maren Andersen Ammentorp, Vindelev i Veile Amt [ifølge daabsattest], Anders Christensen [huusmand, væver], , Elisabeth Marie Jensdatter, i Vindelev Sogn - Veile Amt
1869, Ved Mikkelsdag 3die October, 20de Juli 1855, Abelone Marie Mortensen, i Dræbye, Morten Nielsen [afdød gaardmand], , Maren Jensen, i Dræbye
1869, Ved Mikkelsdag 3die October, 24de Juni 1855, Oline Hansine Pedersen, i Mesinge [ifølge daabsattest], Peder Larsen [huusmand], , Karen Jeppesen, paa Dræbye Mark
1869, Ved Mikkelsdag 3die October, 18de Juni 1855, Jørgine Sophie Nielsen, i Dræbye, Niels Jørgensen [gaardmand], , Kirsten Knudsdatter, i Dræbye
1869, Ved Mikkelsdag 3die October, 17de September 1855, Petra Ottilia Christiane Petersen, paa Sandager Mark [ifølge daabsattest], Henrik Daniel Petersen [afdød skovfoged og skytte], , Anne Poulsdatter, paa Sandager Mark i Gislev
1869, Ved Mikkelsdag 3die October, 1ste September 1855, Anne Marie Pedersen, i Munkebo, Peder Michaelsen [husmand], , Jensine Sophie Madsen, i Munkebo
1870, 1ste Søndag efter Paaske, 25de Januar 1856, Gjertrudgine Caroline Sørensen, i Munkebo, Søren Danielsen [husmand], , Anne Kirstine Madsen, i Munkebo
1870, 1ste Søndag efter Paaske, 20de April 1856, Johanne Sørensen, paa Dræby Feed, Søren Nielsen [boelsmand], , Johanne Poulsen, paa Dræbye Feed
1870, 1ste Søndag efter Paaske, 28de Februar 1856, Abelone Marie Hansen, paa Dræby Mark, Hans Madsen [huusmand], , Marie Kirstine Larsdatter [afdød hustru], paa Dræbye Mark
1870, 1ste Søndag efter Paaske, 14de November 1855, Anne Magrethe Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Christian Hansen [indsidder], , Hansine Mikkelsen, i Dræbye Fattighuus
1870, 1ste Søndag efter Paaske, 14de November 1855, Laurine Marie Rasmussen, i Dræbye, Rasmus Christian Hansen [indsidder], , Hansine Mikkelsen, i Dræbye
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 20de August 1856, Anne Dorthea Nielsen, paa Munkebo Mark, Peder Nielsen [huusmand], , Gjertrud Pedersen, paa Munkebo Mark
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 28de Juni 1856, Marentine Larsine Larsen, paa Virøe, Lars Pedersen [boelsmand], , Anne Marie Hansdatter, paa Virøe
1870, Ved Mikkelsdag d 2den October, 1ste December 1855, Sidsel Marie Amalia Larsen, i Kjerteminde [ifølge daabsattest], Hans Larsen [muursvend], , Elise født Rasmussen, i Kjerteminde
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 23de Februar 1857, Maren Kirstine Rasmussen, i Munkebo, Rasmus Rasmussen [gaardmand], , Marie Kirstine Andersdatter, i Munkebo
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 28de April 1857, Maren Dortine Johanne Nielsen, paa Munkebo Mark, Niels Hansen [tømrer og huusmand], , Gjertrud Larsdatter [afgangne], paa Munkebo Mark
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 8de December 1856, Karen Andersen, paa Munkebo Mark, Anders Henriksen [afdød indsidder], , Anne Cathrine Andersdatter [afdød hustru], paa Munkebo Mark
1871, 1ste Søndag efter Paaske d 16de April, 11te Februar 1857, Mette Kirstine Larsen, i Dræbye, Niels Larsen [boelsmand], , Karen Marie Hansen, paa Dræbye Mark
1871, Michelsdag d 1ste October, 23de September 1857, Rasmine Nielsen, i Dræbye, Niels Hansen [sømand], , Dorthe Nielsdatter, i Dræbye
1871, Michelsdag d 1ste October, 12de Mai 1857, Maren Pedersen, i Munkebo, Peder Nielsen [huusmand], , Kirstine Pedersen, i Munkebo
1872, 1ste Søndag efter Paaske d 7de April, 20de Februar 1858, Kirstine Marie Larsen, i Revninge, Niels Larsen [udlagt barnefader], i Viby Sogn, Marie Jensen,
1872, 1ste Søndag efter Paaske d 7de April, 21de Marts 1858, Gjertrud Marie Pedersen, Dræby, Hans Pedersen [ungkarl], Dræby, Mette Kirstine Hansen,
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 13 Juli 1857, Anna Pouline Schmidt, Kjøbenhavn, Didrik Nicolai Blicher Schmidt [sognepræst], i Munkebo, Anne Marie født Knudsen,
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 25de September 1858, Caroline Ovidine Mathilde Lundin, i Odense, Johan Peder Lundin [skræder], , Anne Magrethe Rasmussen, Dræby Mark
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 17de September 1858, Marie Kirstine Knudsen, i Dalum Sogn, Knud Hansen [huusmand], , Anne Christiansdatter, i Munkebo
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 27de September 1858, Pouline Larsen, Dræbye Mark, Lars Poulsen [huusmand], , Maren Jespersen, Dræbye Mark
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 23de Juli 1858, Rasmine Larsen, Dræbye, [Rasmus Mortensen], , Karen Madsen [Rasmus Mortensens enke], Dræbye
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 14de August 1858, Johanne Marie Nielsen, Virø, Niels Andersen [huusmand], , Maren Persdatter, Virø
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 31de August 1858, Anne Marie Jørgensen, i Odense - St Knuds, Jørgen Madsen [væver], Munkebo, Maren Cathrine Hansen,
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 19de Juli 1858, Anne Kirstine Nielsen, Munkebo Mark, Hans Christian Nielsen [huusmand], , Anne Pedersdatter, Munkebo Mark
1872, 1ste Søndag efter Michelsdag d 6te Oct, 19de October 1858, Karen Dorthe Larsen, Munkebo, Lars Hansen [huusmand], , Jensine Larsen, Munkebo
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 20de November 1859, Karen Marie Andersen, , Anders Pedersen [huusmand og skæder], , Maren Rasmusdatter, i Munkebo
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 27de December 1858, Mine Kirstine Nielsen, , Peder Nielsen [huusmand], , Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 18de Februar 1859, Anne Marie Pedersen, i Bregnør, Jens Pedersen [skræder], , Henriette Marie Hansen, i Munkebo
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 19de Februar 1859, Jensine Metteline Marie Hansen, [døbt i Drigstrup Kirke 27de Februar], Hans Nielsen [gaardmand], , Ehrengott Jensen, Munkebo
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 17de Marts, Anne Kirstine Nielsen, , Niels Hansen [huusmand], , Kirsten Rasmusdatter, Munkebo Mark
1873, 1ste Søndag efter Paaske d 20de April, 15 April 1859, Karen Nielsine Jørgensen, i Odense [døbt 1ste Juni 1859 i St Hans Kirke], Frederik Christian Jørgensen [hørsvinger, udlagt barnefader], af Vissenbjerg, Anne Nielsen,
1873, Søndagen efter Mikkelsdag d 5te October, 30te Juni 1859, Gjertrud Marie Pettersen, , Lars Pettersen [indsidder], , Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo
1873, Søndagen efter Mikkelsdag d 5te October, 23de August 1859, Johanne Marie Hansen, Munkebo, Niels Hansen [huusmand, hjuulmand], , Sidsel Marie Nielsen, Munkebo
1873, Søndagen efter Mikkelsdag d 5te October, 5te October 1859, Karen Dorthe Larsen, i Seden, Lars Jacob Nielsen [boelsmand], , Maren Rasmusdatter, Seden Mark
1874, 1ste Søndag efter Paaske d 12de April, 6te Februar 1860, Johanne Marie Sørensen, [døbt 29de April samme aar i Østrup Kirke], Søren Danielsen [huusmand], , Anne Kirstine Madsen, i Munkebo
1874, 1ste Søndag efter Paaske d 12de April, 2den April 1860, Laurine Nielsen, Dræby, Niels Hansen [sømand, huusmand], , Dorthe Nielsdatter, Dræbye
1874, 1ste Søndag efter Paaske d 12de April, 17de April 1860, Martine Caroline Hansen, af Dræbye, Hans Jørgensen [sognefoged, gaardmand], , Maren Edvardsfatter, Dræbye
1874, Søndag efter Mikkelsdag d 4de October, 28de December 1859, Maren Dagmar Refslund, [døbt 7de Februar 1860 i Tønder], Hans Clemmensen Refslund [... og kvæg..], , Maren f. Knudsen, Tønder
1874, Søndag efter Mikkelsdag d 4de October, 18de Mai 1860, Christiane Nielsen, Munkebo Mark, Hans Christian Nielsen [huusmand], , Karen Dorthe Frandsen, Munkebo Mark
1874, Søndag efter Mikkelsdag d 4de October, 16de Juni 1860, Hansine Julie Larsen, i Seden [døbt i Agedrup Kirke 15de Juli samme aar], Hans Julius Peder Møllegaard [ungkarl, udlagt barnefader], af Aasum, Anne Kirstine Larsen, af Seden
1874, Søndag efter Mikkelsdag d 4de October, 14de Juli 1860, Gjertrud Marie Christiansen, Munkebo Mark, Hans Christiansen [huusmand], , Maren Sophie Christiansen, Munkebo
1874, Søndag efter Mikkelsdag d 4de October, 19de August 1860, Emma Amalie Lundin, i Odense, Johan Peder Lundin [skræder], , Anne Magrethe Rasmussen [jordemoder], Dræby Mark
1875, 1ste Søndag efter Paaske d 4de Apil, 9de December 1860, Jensine Christine Hansen, [døbt 26de December 1860 i Nørre Brobye], Hans Jensen [udlagt barnefader], Odense, Maren Hansdatter, skomager Jens Hansens enke - Nørre Broby
1875, 1ste Søndag efter Paaske d 4de Apil, 22de Januar 1861, Johanne Kirstine Hansen, [døbt 26de December 1860 i Nørre Brobye], Lars Hansen [gaardmand], , Maren Kirstine født Jakobsen, Munkebo Mark
1875, 1ste Søndag efter Paaske d 4de Apil, 24de Januar 1862, Anne Hansine, Dræby, Hans Jensen [husmand, væver], , Anne Pedersen, Dræbye
1875, 1ste Søndag efter Mikkelsdag d 3die Oct, 27de Mai 1861, Metteline Hansine Nielsen, Virø, Niels Andersen [husmand], , Maren f. Pedersen, Virø
1875, 1ste Søndag efter Mikkelsdag d 3die Oct, 14de September 1861, Hansine Martine Kirstine Nielsen, Dræby Fed, Niels Nielsen [husmand], , Anne Cathrine født Sørensen, Dræby Fed
1875, 1ste Søndag efter Mikkelsdag d 3die Oct, 29de September 1861, Anne Marie Petrine Madsen, Munkebo, Mads Andersen [afdød husmand], , Karen Hansen, Munkebo
1876, Ved Paaske, 28 Februar 1861, Metteline Mortensen, Dræby, Morten Nielsen [gaardmand], , Maren Jensen, Dræby
1876, Ved Paaske, 17 December 1861, Maren Frederikke Sørensen, Dræby Mark, Søren Danielsen [husmand], , Ane Kirstine Madsen, Munkebo
1876, Ved Paaske, 26 December 1861, Ane Kirstine Eriksen, Dræby Mark, Erik Jensen [væver], , Edel Nicoline Madsen, Dræby Mark
1876, Ved Paaske, 22 Februar 1862, Katrine Marie Rasmussen, Vester Kjærby [Agedrup], Rasmus Jørgensen [husmand], , Kirsten Pedersen, Vester Kjærby [Agedrup]
1876, 1ste Søndag efter Mikkelsdag, 29 Maj 1862, Anne Marie Christine Poulsen, i Kjølstrup, Rasmus Christian Poulsen [udlagt barnefader], Munkebo, Abelone Marie Hansen,
1876, 1ste Søndag efter Mikkelsdag, 16 Juli 1862, Maren Kirstine Pedersen, Tersore i Klinte Sogn, Hans Pedersen [gaardmand], , Mette Kirstine Hansen, Dræby Mark
1876, 1ste Søndag efter Mikkelsdag, 17de Juli 1862, Dorthe Marie Pedersen, Munkebo, Peder Nielsen [gaardmand], , Maren Hansdatter, Munkebo
1876, 1ste Søndag efter Mikkelsdag, 9de August 1862, Anna Elise Lundin, i Odense - St Knuds Sogn, Johan Peder Lundin [skrædder], , Anne Margrethe f. Rasmussen [jordemoder], Munkebo
1876, 1ste Søndag efter Mikkelsdag, 15de October 1862, Mette Kirstine Hansen, Munkebo Mark, Lars Hansen [gaardmand], , Maren Kirstine f. Jakobsen, Munkebo Mark
1877, Paaske, 10 Februar 1863, Caroline Kirstine Pedersen, Munkebo Mark, Niels Pedersen [husmand], , Maren f. Hansen, Munkebo Mark
1877, Paaske, 4de Maj 1863, Johanne Christiane Marie Bendicte Olsen, Munkebo, Hans Olsen [husmand], , Anne Cathrine f. Nielsen, Munkebo
1877, Søndag efter Mikkelsdag, 7de September 1862, Gyda Marie Vindfeldt, [døbt 12 October samme aar i Hoptrup Kirke], Knud Ibsen Vindfeldt [møller, gaardejer], , Kristine f. Knudsen, Østergaardsmølle - Hopstrup Sogn ved Haderslev
1877, Søndag efter Mikkelsdag, 5te September 1863, Maren Kirstine Benedikte Rasmussen, Dræby Mark, Rasmus Larsen [indsidder], , Johanne Marie f. Hansen, Kjølstrup Sogn
1877, Søndag efter Mikkelsdag, 7 October 1863, Karen Kirstine Larsen Gulfeldt, Odense, Lars Rasmussen [indsidder], , Anne Kathrine Pedersdatter, i Sallinge
1877, Palmesøndag, 9de December 1863, Hansine Marie Larsen, Dræby Mark, Niels Larsen [bolsmand], , Karen Marie Hansen, Dræby Mark
1877, Palmesøndag, 13de Januar 1864, Martine Marie Pedersen, Dræby, Jens Pedersen [gaardmand], , Karen Hansen, Dræby
1877, Palmesøndag, 17 Januar 1864, Julie Marie Kirstine Andersine Sørensen, i Vester Kjærby [Agedrup], Anders Sørensen [møller], , Kirsten Andersen, Dræby Mark
1877, Palmesøndag, 11 April 1864, Amalie Kirstine Marie Jørgensen, Dræby Mark, Jakob Jørgensen [indsidder], , Ane Katrine Hansen, Dræby Mark
1878, Ved Mikkelsdag d 6te October, 26d Maj 1864, Christiane Marie Pedersen, Munkebo Mark, Niels Pedersen [huusmand], , Maren f. Hansen, Munkebo Mark
1878, Ved Mikkelsdag d 6te October, 8d Juni 1864, Kirsten Hansen, Munkebo, Jens Hansen [ungkarl, udlagt barnefader], af Maale i S. Viby sogn, Sidsel Marie Jensen,
1878, Ved Mikkelsdag d 6te October, 20d August 1864, Anne Marie Larsen, Munkebo, Jakob Larsen [husmand], , Birthe Malene Mortensdatter, Munkebo
1878, Ved Mikkelsdag d 6te October, 1ste September 1864, Kirstine Marie Hansine Jensen, Munkebo Mark, Anders Jensen [bolsmand], , Karen Marie Nielsdatter, Munkebo Mark
1878, Ved Mikkelsdag d 6te October, 12te October 1864, Anne Kirstine Hansen, Munkebo, Hans Knudsen [husmand], , Anne Poulsdatter, Hundslev [Kjølstrup]
1879, 1ste Søndag efter Paaske, 14de Marts 1865, Hanne Laurine Olsen, Dræby, Søren Olsen [husmand], , Anne Kathrine f. Hansen, Dræby Mark
1879, 1ste Søndag efter Paaske, 6te April 1865, Laura Kirstine Larsen, Munkebo, Rasmus Larsen [husmand], , Anne Kirstine Larsen, Munkebo
1879, 1ste Søndag efter Paaske, 20de April 1865, Karen Kirstine Andersen, Dræby Fed, Peder Andersen [gaardmand], , Maren f. Madsen, Dræby Fed
1879, Ved Mikkelsdag 5 October, 13de Maj 1864, Anne Margrethe Vindfeldt, døbt 20de August samme aar i Hopstrup Sogn ved Haderslev, Knud Ibsen Vindfeldt [møller], af Østergaardsmølle Hopstrup Sogn ved Haderslev, Kristine f. Knudsen,
1879, Ved Mikkelsdag 5 October, 3die October 1865, Kirstine Christiansen, Munkebo Mark, Hans Christiansen [husmand], , Maren Sofie Christensdatter, Munkebo Mark
1879, Ved Mikkelsdag 5 October, 8de October 1865, Karen Marie Kirstine Christensen, Munkebo Mark, Niels Christensen [husmand], , Anne Kirstine f. Larsen, Munkebo Mark
1879, Ved Mikkelsdag 5 October, 25 October 1865, Maren Petrine Sørensen, Munkebo, Søren Andersen [husmand, murer], , Anne Margrethe f. Andersen, Munkebo
1880, Paaske 4de April, 24de Januar 1866, Anne Margrethe Pettersen, Dræby, Lars Pettersen [husmand], , Karen Dorthe Pedersen, Dræby
1880, Paaske 4de April, 22de Februar 1866, Kirsten Hansen, Munkebo Mark, Lars Hansen [gaardmand], , Maren Kirstine f. Jakobsen, Munkebo Mark
1880, Ved Mikkelsdag, 2den Juli 1866, Maren Kirstine Sofie Pedersen, Munkebo, Peder Mikalsen [husmand], , Anne f. Sørensen, Munkebo
1880, Ved Mikkelsdag, 4de Juli 1866, Maren Kirstine Clausine Olsen, Munkebo, Hans Olsen [husmand], , Anne Kathrine f. Nielsen, Munkebo
1880, Ved Mikkelsdag, 21 August 1866, Maren Andrea Kirstine Jespersen, , Andreas Jespersen [matros], , Anne Marie f. Hansen,
1881, Ved Paaske, 22de December 1866, Gjertrud Sofie Rasmussen, Virø, Lars Rasmussen [skibsfører], , Maren f. Andersen, Virø
1881, Ved Paaske, 14de Februar 1867, Karen Dorthe Kirstine Nielsen, Dræby, Niels Peder Nielsen [husmand], , Christiane f. Johannesen, Dræby
1881, Ved Paaske, 13 Marts 1867, Mathilde Adolfine Larsen, Munkebo Mark, Christian Larsen [bolsmand], , Maren f. Hansen, Munkebo Mark
1881, Ved Paaske, 26 April 1867, Anne Marie Nielsen, Munkebo Mark, Hans Christian Nielsen [husmand], , Karen Dorthe f. Frandsen, Munkebo Mark
1881, Ved Paaske, 9de Maj 1867, Johanne Kirstine Nielsen, Munkebo, , , Anne Marie Pedersen [pige], Munkebo Mark
1881, Ved Mikkelsdag d 2 October, 2den August 1867, Hanne Hansine Kristine Kjellerup, døbt 18d August 1867 i vor Frue Kirke i Odense, Niels Peder Emil Julius Kjellerup [udlagt barnefader], Odense, Bodil Kirstine Rasmussen [ugift],
1881, Ved Mikkelsdag d 2 October, 12te August 1867, Maren Dorthea Kirstine Rasmussen, Munkebo Mark, Rasmus Pedersen [husmand], , Dorthe Marie Marteusdatter Krag, Munkebo Mark