Munkebo, 1882-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1882-1892, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1882, 9de Januar, 16de Januar, Niels Johansen, forhen huusmand, 75, i Munkebo
1882, 23 Januar, 29de Januar, Rasmus Hansen, ugift fattiglem, 57, af Munkebo
1882, 28de Januar, 3die Februar, Jørgen Andersen, aftægtsmand, 63 3/4, paa Dræby Fed
1882, 9de Marts, 17de Marts, Christian Christiansen, husmand, 62½, paa Dræby Mark
1882, 22de Marts, 30te Marts, Peder Hansen, aftægtsmand, 86, i Dræby
1882, 26de Marts, 1ste April, Jens Edvard Edvardsen, 1, Munkebo Mark, søn af husmand Hans Edvardsen
1882, 28de Maj, 2den Juni, Mads Rasmussen, fattiglem, 54, i Munkebo Fattiganstalt
1882, 3die Juni, 9de Juni, Morten Knudsen Mortensen, gjæstgiver, 51, i Munkebo
1882, 17de Juni, 21de Juni, Hans Knudsen, forhen husmand, 84, i Langtved
1882, 21de September, 26de September, Niels Peder Nielsen, 4, paa Dræby Mark, søn af uhrmager Christen Nielsen
1882, 22de October, 28de October, Peder Andersen, gaardejer, 65 9/12, paa Dræby Fed
1883, 3die Marts, 9de Marts, Jørgen Hansen, aftægtshusmand, 66 3/4, paa Dræby Mark
1883, 8de Maj, 12de Maj, Niels Hansen, tømrer og husmand, 70, Munkebo Mark
1883, 10de Juni, 15de Juni, Mads Jensen, gaardejer, 62½, paa Dræby Fed
1883, 24de Juni, 29de Juni, Jørgen Andersen, husmand, 55½, i Munkebo
1883, 13de Juli, 16de Juli, Christian Larsen, 12 dage, Munkebo Mark, søn af pige Anne Marie Rasmussen
1883, 21de Juli, 26de Juli, Christen Christensen, møllerkarl, 23, Dræby Mark
1883, 16de August, 23de August, Niels Larsen, fisker, 88 3/4, i Dræby
1883, 22de September, 27de September, Rasmus Christian Rasmussen, 9 maaneder, i Munkebo, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen
1883, 12te October, 18de October, Diderik Nicholaj Blicher Schmidt, sognepræst, 68 1/4, i Munkebo
1883, 23de October, 26de October, Hans Peder Hansen, 2, i Munkebo, søn af husmand Hans Hansen
1883, 24de October, 31de October, Peder Christiansen, aftægtsmand, 78 3/4, i Dræby
1883, 12de November, 19de November, Niels Christensen, ungkarl, 80, paa Dræby Mark
1883, 6te December, 13de December, Anders Andersen, husmand, 43, paa Dræby Mark
1884, 28de December, 4de Januar, Lars Pedersen, aftægtsmand, 74½, paa Virø
1884, 6te Januar, 14de Januar, Niels Hansen, gaardejer, 71, paa Munkebo Mark
1884, 1ste April, 6te April, Rasmus Petersen, 9 dage, Dræby Mark, søn af fyrbøder og indsidder Niels Pedersen
1884, 21de Juni, 27de Juni, Niels Christian Christiansen, ungkarl, 25, Munkebo Mark. Søn af husmand Hans Christiansen
1884, 13de August, 18de August, Jens Jakob Hansen Fuglehauge, fattiglem, 81 1/4, i Dræby
1884, 20de October, 25de October, Laurits Peder Larsen, 2 5/12, Dræby, søn af høker Peder Larsen
1884, 9de November, 13de November, Hans Henrik Edvard Andreas Jensen, 10 maaneder, Østergaard, søn af forpagter Oskar Konstantin Jensen
1885, 1ste Januar, 12te Januar, Johannes Meyland, fisker og indsidder, gift, 40, paa Lindø
1885, 16de Marts, 23de Marts, Rasmus Jørgensen, fisker og indsidder, gift, 41, paa Dræby
1885, 28de Marts, 1ste April, Niels Hansen, fattiglem, 78, i Munkebo. Født i Gaarslev Sogn, Jylland
1885, 23de April, 29de April, Jens Pedersen, gaardejer, 51½, i Dræby
1885, 27de April, 4de Maj, Søren Jensen, husmand og stenhugger, 49, paa Dræby Mark
1885, 30te April, 6te Maj, Peder Nielsen, husmand og stenhugger, 54, paa Munkebo Mark
1885, 5te Maj, 11te Maj, Peder Madsen, husmand og stenhugger, 72½, paa Munkebo Mark
1885, 11te Juli, 16de Juli, Carl Johan Andersen, snedker, 40, Dræby Mark
1885, 16de October, 21de October, Lars Olsen, aftægtsmand, 82, paa Dræby Mark. Født i St Viby
1886, 1de Februar, 8de Februar, Lars Hansen, aftægtsmand, 85, Munkebo Mark
1886, 1ste Marts, 9de Marts, Lars Hansen, aftægtsmand, 73, i Munkebo
1886, 30de Marts, 5te April, Hans Peder Hansen, væver, 30, i Dræby
1886, 18de Maj, 24de Maj, Niels Rasmussen, husmand, 71½, paa Dræby Mark
1886, 11 September, 16 September, August Hansen, 15 dage, paa Munkebo Mark, søn af husmand Jens Hansen
1886, 20 October, 24 October, Rasmus Johannes Jensen, 12 dage, i Dræby, søn af indsidder Niels Jensen
1886, 8 November, 15 November, Hans Laurits Poulsen, ungkarl, 21½, i Munkebo. Søn af enke Marie Poulsen
1886, 11 November, 16de November, Hans Abrahamsen, husmand, 69, paa Dræby Mark
1886, 26de November, 2den December, Niels Rasmussen, skrædder og husmand, gift, 36, i Dræby
1886, 7de December, 14de December, Lars Hansen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Munkebo Mark. Født i Dalby
1887, 4de Februar, 10de Februar, Hans Jakob Hansen, 9 dage, paa Munkebo Mark, søn af gaardmand Hans Erik Hansen
1887, 30 April, 7 Maj, Henrik Jensen, husmand, 50, i Munkebo
1887, 24 Juni, 30te Juni, Christian Hansen, aftægtsmand, 91½, paa Munkebo Mark. Født i Dalby 1796
1887, 2den August, 8de August, Hans Pedersen, aftægtsmand, forhen gaardmand, 73, i Dræby
1887, 31te August, 5te September, Hans Pedersen (Møller), husmand og skomager, 71, i Munkebo. Født sammesteds
1888, 28de December, 5te Januar, Hans Poulsen, aftægtsmand, forhen boelsmand, 81, Dræby Fed
1888, 26de Februar, 6te Marts, Morten Madsen, aftægtsmand forhen husmand, 87, paa Dræby Fed
1888, 27de Februar, 2den Marts, Hans Pedersen, fattiglem forhen husmand, 77, paa Munkebo Mark
1888, 18de April, 26de April, Jørgen Mortensen, husmand og tømrer, 63, i Dræby
1888, 22de April, 29de April, Frits Bondesen, 3½ uge, i Munkebo, søn af husmand Hans Bondesen
1888, 29de April, 6te April, Gustav Julius Jørgensen, 7, Dræby Mark, søn af indsidder Jakob Jørgensen
1888, 7 Maj, 13 Maj, Niels Bondesen, 1 maaned 8 dage, i Munkebo, søn af husmand Hans Bondesen
1888, 8 September, 13 September, Johannes Pedersen, husmand og fisker, 48, i Dræby
1888, 21 September, 25 September, Knud Hansen, indsidder og enkemand, 58, i Munkebo
1888, 4 October, 12 October, Jens Rasmus Peder Nielsen, 1 5/12, Dræby, søn af skomager Jens Nielsen
1889, 8 Januar, 11 Januar, Jakob Engelstoft, 5 timer, Munkebo, søn af  sognepræst F. Engelstoft
1889, 14 Marts, 22 Marts, Lars Nielsen, husmand og væver, 44, paa Dræby Mark
1889, 3die October, 11 October, Niels Christian Jensen, aftægtsmand, 72, paa Dræby Fed
1889, 15de December, 20 December, Peder Pedersen, skomager, 87, i Munkebo
1890, 17de Januar, 23 Januar, Lars Christian Andersen, indsidder og ungkarl, 68, paa Dræby Mark
1890, 4de Februar, 9de Februar, Hans Christian Jørgensen, 3 maaneder, Munkebo, søn af murer Peder Jørgensen
1890, 13de Februar, 20de Februar, Thorvald Ludvig Bendixen, 4 maaneder, paa Knarreborg Fattiggaard, søn af fattiglem Hans Bendixen
1890, 20de Februar, 28de Februar, Otto Nielsen, aftægtsmand, forhen gaardmand, 80, Munkebo
1890, 8de Marts, 13de Marts, Christian Frederiksen, sekretær, 20, i Oldenburg, søn af godsejer F. v. Oldenburg
1890, 17de Marts, 24de Marts, Rasmus Christian Rasmussen, 5 maaneder, Munkebo, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen
1890, 24de Maj, 30te Maj, Jens Marius Mortensen, 21, i Munkebo. Søn af kroejer Morten Knudsens enke
1890, 17de Juni, 21de Juni, Thorvald Alexander Maxmilian Jensen, indsidder og snedker, 29, Munkebo
1890, 27de Juni, 3die Juli, Peder Pedersen, gaardejer, 71 9/12, paa Munkebo Mark
1890, 15de Juli, 19de Juli, Jørgen Jørgensen, indsidder, 34, paa Munkebo Mark
1890, 17de August, 22de August, Peder Harald Edvardsen, 6 uger, Munkebo Mark, søn af gaardmand Edv Edvardsen
1891, 23de Januar, 29de Januar, Hans Andersen, husmand og fiskehandler, 38, i Dræby
1891, 9de Marts, 14de Marts, Poul Jensen, 19, Munkebo Mark. Søn af husmand Jens Jensen
1891, 21de April, 27de April, Jens Andersen, aftægtsmand, 73, hos sin søn Mads P Jensen, i Dræby
1891, 26 Juni, 2 Juli, Hans Pedersen, gaardmand, 57, i Dræby
1891, 30te Juni, 4de Juli, Harald Peder Edvardsen, 7 maaneder, af Munkebo, søn af gaardmand Lars Edvardsen
1891, 14de September, 19 September, Peder Andresen, husmand og sømand, 81 10/12, Munkebo
1891, 7de November, 12 November, Johannes Alfred Andersen, 6 uger, Dræby, søn af Johanne Kirstine Andersen
1891, 27de November, 4de December, Niels Knudsen, aftægtsmand, 81, i Dræby. Søn af gaardmand Knud Caspersen, i Dræby
1891, 10de December, 17de December, Anton Sigvard Andresen Holm, forhen husmand, 79½, i Munkebo. Født i Stubberup Sogn
1891, 22de December, 28de December, Edvard Edvardsen, forhen husmand, 71, paa Munkebo Mark
1892, 28de December, 4de Januar, Niels Hansen, maler, 26 3/4, boende i Odense
1892, 30te December, 7de Januar, Mads Nielsen, aftægtsgaardmand, 80½, i Munkebo. Født sammesteds
1882, 3die Marts, 10de Marts, Maren Poulsdatter, 79, Dræby Fed. Gaardmand Hans Larsen
1882, 22de April, 27de April, Karen Abrahamsdatter, fattiglem, enke, 78 2/3, Dræby. Husmand Hans Andersen
1882, 29de April, 6te Maj, Alma Kirstine Larsen, 3 uger, i Dræby, datter af gaardmand Anders Larsen
1882, 3die Juni, 10de Juni, Dorthe Jensine Mathilde Pedersen, 17½, Munkebo Mark, datter af husmand Henrik Pedersen
1882, 21de December, 27de December, Johanne Marie Caspersen, almisselem, 76 1/4, paa Munkebo Fattiggaard
1883, 13de Januar, 19de Januar, Marie Jørgensen, 18 dage, Østergaard Mølle, datter af møller Jørgen Jørgensen
1883, 16de Januar, 24de Januar, Anne Marie Olsdatter, enke, 70, Dræby Fed. Gaardmand Mads Pedersen
1883, 17de Januar, 25de Januar, Elisabeth Marie Nielsen, 32, Dræby Mark. Bager Peder Nielsen
1883, 10 Februar, 16de Februar, Anne Marie Rasmussen, fattiglem, 75 3/4, i Munkebo
1883, 17de Marts, 24 Marts, Anne Kathrine F. Jakobsen, enke, 69, i Dræby. Bødker Johannes Johannesen
1883, 25de Marts, 2de April, Anne Christensdatter, enke, 77, Munkebo Mark. Gaardmand Adolf Knudsen
1883, 17de Maj, 24de Maj, Anne Kirstine Frederikke Knudsen, 7½, Dræby, datter af husmand og slagter Knud Jørgen Knudsen
1883, 19de Juli, 27de Juli, Edel Nikoline Madsine Nielsdatter, enke, 56 1/4, paa Fattiggaarden. Væver Erik Jensen
1883, 15de August, 20de August, Anne Kathrine Sørensdatter, enke, 74 1/4, Dræby Mark. Husmand Jens Nielsen
1883, 16de August, 22de August, Karen Sofie Jensdatter, 69½, Dræby. Gaardmand Casper Knudsen
1883, 30de August, 5te September, Anne Marie Rasmusdatter, 71½, Munkebo. Jens Hansen
1884, 11te Januar, 18de Januar, Maren Andersen, 47 1/6, Virø. Skibsfører Lars Rasmussen
1884, 14de Februar, 20de Februar, Marry Caroline Lovise Jensen, 1 3/4, Dræby Mark, datter af murer og husmand Jens Chr. Jensen
1884, 30te Marts, 7de April, Anne Dorthe Hansen, enke, 76, Dræby. Sømand Peder Christiansen
1884, 23de April, 29de April, Severine Christine Andersen, 8 1/3, af Dræby Fed, datter af boelsmand Peder Andersen
1884, 25de April, 29de April, Elisa Oline Erikka Pedersen, 5½, Dræby, datter af stenhugger Erik Pedersen
1884, 29de April, 5te Maj, Vilhelmine Marie f. Nielsen, 37, Munkebo. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1884, 29de April, 5te Maj, Sofie Rasmussen, 20 timer, Munkebo, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen
1884, 17de September, 21de September, Dødfødt pigebarn, datter af husmand Hans Bondesen, i Munkebo
1884, 8de November, 15de November, Anne Marie Sørensdatter, enke, 84, Munkebo Mark. Fisker Johannes Rasmussen
1885, 19de Februar, 27de Februar, Maren Nielsen, 73. Forhen saltværksbestyrer Jens Kragh Andersen
1885, 10de Marts, 16de Marts, Anne Kirstine Hansen, enke, 64½, Hundslev Mark. Husmand Frands Andresen
1885, 11 April, 19te April, Dødfødt pigebarn, datter af skomager Hans Pedersen, Dræby Mark (Jordmoderhuset)
1885, 21de April, 28de April, Anne Marie Wiibroe født Madsen, enke, 77, Munkebo. Lærer Christoffer Wederchink Wiibroe
1885, 9de Maj, 15de Maj, Anne Christiansdatter, 66½, Munkebo. Indsidder Knud Hansen
1885, 23de Maj, 30te Maj, Anne Kathrine Jensdatter, 79, Munkebo. Husmand Hans Pedersen Møller
1885, 29de Juli, 4de August, Karen Marie Rasmussen, ½, Dræby Mark, datter af husmand Jakob Rasmussen
1885, 29de October, 6te November, Maren Edvardsdatter, enke, 70, i Dræby. Sognefoged Hans Jørgensen
1885, 27 Juni, 3 Juli, Drothea Hansen, 15, datter af husmand Mads Hansen, Dræby Mark
1885, 16 December, 22 December, Ane Christine Schmidt f. Holm, enke, 83 11/12, Østergaard. Captl. Schmidt
1886, 26 December, 1 Januar, Maren Frederiksdatter, enke, 82, Munkebo. Husmand Mads Hansen
1886, 19 Januar, 26 Januar, Sidsel Marie Nielsdatter, 69, Munkebo. Aftægtsmand Hans Jakob Jørgen
1886, 7 Marts, 13 Marts, Kirstine Pedersen, enke, 69, Munkebo. Husmand Peder Nielsen
1886, 17de April, 22de April, Mette Kirstine Andersdatter, enke, 76, i Munkebo, nu paa Munkebo Fattiggaard. Husmand Rasmus Jensen
1886, 17de April, 23de April, Karen Kirstine Jensen, 18 1/4, Dræby. Datter af husmand Frands Jensen
1886, 21de April, 29 April, Johanne Larsen, 67. Klodsemager Henrik Pedersen
1886, 9de August, 13de August, Johanne Kathrine Nielsen, 35, paa Dræby Fed. Boelsmand Niels Nielsen
1886, 21 Maj, 27 Maj, Udøbt pigebarn, 7 uger, datter af skrædder Niels Rasmussen, Dræby
1886, 16 August, 20 August, Gjertrud Jensdatter, 71, Munkebo. Husmand Hans Hansen
1886, 5 September, 10 September, Karen Knudsdatter, enke, 81, Dræby. Gaardmand Peder Hansen
1886, 10 October, 17 October, Anne Karoline Dorthea Jensen, 1 2/12, Dræby, datter af indsidder Mads Peder Jensen
1886, 23de November, 29de November, Anne Larsdatter, 71, Fattiggaard. Fattiglem Niels Nielsen
1886, 23de December, 28de December, Karen Edvardsen, 24 dage, Munkebo Mark, datter af gaardmand Rasmus Edvardsen
1887, 16de Januar, 22de Januar, Anne Marie Edvardsen, 8½ , datter af huusmand Hans Edvardsen
1887, 31 Januar, 5te Februar, Johanne Marie Sippel, enke, 80 3/4, Fattiggaard. Fattiglem Otto Madsen
1887, 13 April, 18 April, Martine Kirstine Pedersen, 14, Munkebo Mark, datter af husmand Niels Pedersen
1887, 26 Maj, 1ste Juni, Anne Sofie Katrine Kaspersen, 1½, Dræby Fed, datter af boelsmand Knud Rasmussen
1887, 29 August, 2 September, Maren Andreasdatter, 81, hos sønnen vejmand Niels Pedersen, Dræby Mark
1887, 8 November, 15 November, Trine Marie Krag, 68 11/12, Munkebo Mark. Husmand Knud Madsen
1887, 19 November, 25de November, Kirsten Jørgensdatter, 73, Dræby. Aftægtsmand Niels Knudsen
1888, 26de December, 2 Januar, Marie Kirstine Nielsen, 38, Dræby Mark. Husmand og træskomand Peder Christian Hansen
1888, 30te December, 7 Januar, Anne Pedersdatter, 68, Munkebo [Mark]. Husmand Poul Jensen
1888, 8 Januar, 16de Januar, Anne Sofie Mortensdatter, 73½, Munkebo Mark. Gaardmand Otto Nielsen
1888, 12te Februar, 16de Februar, Karen Kirstine Jensen, fattiglem, 26, paa Munkebo Fattiggaard
1888, 29 Februar, 9de Marts, Mette Kirstine Reinholtsdatter, 75, [antagelig Dræby]. Aftægtsmand Jakob Hansen
1888, 14de Marts, 20de Marts, Martha Mathilde Larsen, 1 1/4, Dræby, datter af høker Peder Larsen
1888, 20de Marts, 26de Marts, Gjertrud Larsdatter, enke og fattiglem, 75, paa Munkebo Fattiggaard. Tømrer Niels Hansen
1888, 30 Marts, 6te April, Karen Andersdatter, enke, 65, Dræby. Gaardmand Lars Andersen
1888, 4 April, 12 April, Mathilde Jensen, 7, Dræby, datter af høker Rasmus Jensen
1888, 16de April, 22 April, Anne Marie Petrine Jeppesen, 2 3/4, Dræby Mark, datter af husmand Niels Jeppesen
1888, 29 April, 6te Maj, Inger Mathilde Katrine Jørgensen, 10 maaneder, Dræby Mark, datter af indsidder Jakob Jørgensen
1888, 8 Maj, 15de Maj, Anne Margrethe Andersdatter, enke, 84. Bødker Christian Frederiksen
1888, 30 Maj, 4de Juni, Anna Marie Adolfsen, 14 dage, Dræby Mark, datter af indsidder Knud Adolfsen
1888, 9 September, 15 September, Pouline Marie Madsen, 54, Munkebo. Husmand Niels Jensen
1888, 16 October, 24 October, Jørgine Henriette Theresia Hansen f. Jørgensen, 31, Bakkegaard, Munkebo Mark. Gaardmand Niels Hansen
1888, 30te November, 7 December, Gjertrud Pedersen, enke, 78, Fattiggaard. Rasmus Frederiksen
1888, 17 December, 22 December, Marie Nielsdatter, 77, Munkebo Mark. Aftægtsmand Markus Rasmussen
1889, 10 Januar, 16 Januar, Else Marie Larsdatter, 65, Munkebo. Indsidder Anton Andresen
1889, 13 Januar, 18 Januar, Christiane Engelstoft f. Møller, 26½, Munkebo. Sognepræst R. A. Th. Engelstoft
1889, 13 Januar, 21 Januar, Karen Marie Nielsdatter, ugift, 70 3/4, hos svogeren gaardmand Hans Nielsen, Dræby
1889, 27de Januar, 2 Februar, Kirsten Madsdatter, enke, 85, Dræby Fed. Husmand Jørgen Andersen
1889, 14 Marts, 21 Marts, Karen Sofie Jensen, 44 4/12, Dræby. Husmand Jens Nielsen
1889, 2den April, 6te April, Kirstine Jensdatter, 77, Munkebo. Skomager Peder Pedersen
1889, 19de April, 26de April, Johanne Sofie Christiansdatter, enke, 92 5/12, af Dræby. Husmand Rasmus Nielsen
1889, 22de April, 27de April, Abelone Nielsdatter, 67, i Dræby. Gaardmand Hans Nielsen
1889, 13de Maj, 18de Maj, Cecilie Kirstine Andersen, 3 maaneder, Dræby Mark, datter af husmand Hans Andersen
1889, 25 August, 29 August, Dødfødt datter, datter af handelsmand Anders Christian Jensen, Dræby Mark
1890, 28de December, 4de Januar, Karen Simonsdatter, 74, Munkebo. Aftægtsgaardmand Mads Nielsen
1890, 15de Februar, 22de Februar, Maren Kirstine Jakobsen, 56, Munkebo Mark. Gaardmand Lars Hansen
1890, 25 Februar, 4de Marts, Maren Eriksdatter [enke], 86, Munkebo Mark. Husmand Poul Christiansen
1890, 20de April, 24de April, Martha Hansine Nielsen (tvilling), 15 dage, Dræby, datter af gaardmand Rasmus Nielsen
1890, 22de April, 28de April, Birthe Magdalene Martinsdatter, 61, Munkebo. Husmand Jakob Larsen
1890, 20de November, 27de November, Anne Sofie Jensdatter, enke, 70, Østergaard. Skytte Jens Hansen
1891, 4de Januar, 10de Januar, Ehrengodt Jensen, 58 10/12, i Munkebo. Gaardmand Hans Nielsen
1891, 5te Maj, 9de Maj, Pederline Pedersen, 46, Munkebo. Husmand Martin Andersen
1891, 14 Maj, 21 Maj, Anne Elisabeth Rulfes, 84, i Dræby. Forh. smed Carl Christian Rasmussen
1891, 5te Juni, 10 Juni, Anne Kirstine Jeppesen, fattiglem og ugift, 61
1891, 22 Juli, 27 Juli, Kirsten Hansdatter, enke, 83, Munkebo. Smed Jakob Sørensen
1891, 26 Juli, 31 Juli, Johanne Hansen, 26, Munkebo. Husmand Peder Christian Rasmussen
1891, 6te August, 10 August, Anne Margrethe Jensdatter, enke, 74, Bregnør. Fattiglem og væver Hans Pedersen
1891, 10 November, 17de November, Gjertrud Martine Andersen, 2½, Dræby, datter af indsidder Hans Peder Andersen
1891, 16de December, 23de December, Kirsten Jensdatter, 72, Munkebo Mark. Aftægtshusmand Edvard Edvardsen
1891, 17 December, 23 December, Karen Poulsdatter, 63, paa Munkebo Mark. Husmand Jens Jensen
1891, 27de December, 2 Januar 1892, Karen Rasmusdatter, enke, 69½, Munkebo. Aftægtsgaardmand Evard Jespersen
1891, 30te December, 6te Januar 1892, Edel Sofie Jørgensdatter, enke, 79, paa Dræby Mark. Husmand Jørgen Hansen