Kølstrup, 1814-1823, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1814-1823, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 8nde Januari, Ole Christensen, ungkarl, 37, tjenestekarl paa Broelykke og Maren Knudsdatter, 37, beboede faderen Knud Hansens afstaaede huus i Hunslev
1814, 16de April, Hans Larsen, ungkarl, 26, tjenestekarl i Thorup paa Hindsholm og Maren Nielsdatter, 29, beboende et huus i Hunslev
1814, 9nde Juli, Lars Larsen, ungkarl, 32, tjenestekarl i Kjølstrup og Marie Larsdatter, 28, gaardkone paa Kjølstrup Mark
1814, 29de October, Peder Sørensen, ungkarl, 29, tjenestekarl i Kiertinge og Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, 28, tjenestepige i Ladbye
1814, 19de November, Niels Jensen, ungkarl, 33, tjenestekarl i Thaarup udi Mesinge Sogn paa Hindsholm og pige Karen Larsdatter, 25, væverske i Ladbye
1814, 3die December, Lars Jensen, ungkarl, 36, tjenestekarl i Hunslev, Karen Andersdatter, 35, efter afgangne huusmand Friderik Madsen i Snave paa Kiertinge Mark
1815, 1ste April, Anders Knudsen, ungkarl, 27, tjenestekarl paa Selleberg og pige Karen Knudsdatter, 44, tjenestepige paa Ulrichsholm
1815, 2den Juni, Søren Jørgensen, ungkarl, 24, gaardmand i Hunslev og pige Anne Olsdatter, 25, bondepige i Hunslev
1815, 24nde Juni, Lars Sørensen, 30, haugekarl paa Ulrichsholm og Karen Madsdatter, 38, meierske paa Ulrichsholm
1815, 24nde Juni, Hans Nielsen, 38, tjenestekarl i Ladbye og Maren Jensdatter, 23, bondepige i Ladbye
1815, 20nde October, Niels Larsen, ungkarl, 31, væversvend i Kiertinge og pige Maren Larsdatter, 31, meierske paa Ørnfeldt
1815, 21de October, Søren Christian Berrig, hr. forvalter, 54, gaardeier i Hunslev og pige Mette Cathrine Povelsen, 20, huusjomfrue hos brudgommen selv i Hunslev
1815, 27 October, Rasmus Povelsen, ungkarl, 32, smedemester i Kiertinge og Anne Margrethe Hansdatter, 40, enke efter Søren Hansen Smed i Kiertinge
1815, 28nde October, Peder Larsen (Møller) , 52, huusmand og dagleier i Hunslev og Mette Sophie Andersdatter, 42, malkepige paa Ulrichsholm
1815, 28de October, Philip Wahlmann, velædle hr., 45, privat secretair hos generalmajor Juel paa Thorsinge og Charlotte Augusta Theisen, velædle jomfru, 19, huus- og selskabsjomfru hos forpagter hr. Petersen paa Riisinge
1815, 3die November, Marcus Jensen Tornøe, velagte, 29, skibber i Munkeboe og Anne Kirstine Larsdatter, 23, bondepige i Kiertinge
1815, 25nde November, Søren Nielsen, 36, tjenestekarl paa Ørnfeldt og Gjertrud Hansdatter, 26, kokkepige paa Ørnfeldt
1815, 16de December, Jens Ærøboe Jensen, 36, søemand af Munkeboe og Cathrine Elisabeth Birkenfeldt, 22, tjenestepige af Hunslev
1816, 8nde Marts, Anders Jensen, 29, tjenestekarl paa Ørnfeldt og Gjertrud Sørensdatter, 25, meierske paa Ørnfeldt
1816, 9de August, Anders Henrichsen, 36, bondekarl og tømmersvend af Kiertinge og Kisten Larsdatter, 28, bondepige i Kiertinge
1816, 8nde November, Hans Christoffersen, 25, skoemagermester i Kjerteminde og Gjertrud Rasmusdatter, 35, tjenestepige i Hunslev
1816, 8nde November, Hans Madsen, 32, forhen boelsmand i Kiertinge - nu bonde i Ullerslev og Anne Andersdatter, 23, tjenestepige hos forældrene paa Kiertinge Mark
1816, 29nde November, Jens Rasmussen, 22, tjenestekarl i Hunslev og Maren Sørensdatter, 29, bondepige af Hunslev Skovgaard
1816, 7de December, Jens Nielsen, 25, tjenestekarl i Kjerteminde og Mette Pedersdatter, 21, bondepige og væverske i gamle Steenhuus
1817, 11te Januar, Jacob Trouelsen, 36, rygter paa Hannesborg i Fløstrup Sogn og Maren Andersdatter, 59, opvarterske hos søsteren i Hunslev Fattighuus
1817, 29de Marts, Andreas Erichsen, 34, tjenestekarl hos posten i Kiertinge og Karen Frederiksdatter, 29, bryggerpige paa Ørnfeldt
1817, 18de April, Mads Andersen, 26, tjenestekarl i Vesterlundhuus paa Kiertinge Mark og pige Anne Kirstine Andersdatter, 24, tjenestepige i Rødegaard
1817, 30te April, Søren Sørensen, velærværdige, 26, sognepræst til Norderøerne paa Færøe og Else Mathea Fog, velædle mad., 24, født Petersen paa Keyrupgaard
1817, 1ste August, Søren Juel, velbaarne hr. capitain, 29, bye- og herredsskriver i Svannike paa Bornholm og Frederikke Bolette Petersen, velædle jomfru, 19, paa Keyrupgaard
1817, 7de November, Christian Frederik Pedersen, velagte ungekarl, 25, søemand og fisker i Kierteminde og pige Karen Rasmusdatter, 28, bondepige og skræderske i Kjølstrupgaard paa Kiertinge Mark
1817, 29de November, Lars Mikkelsen, ungkarl, 37, tjenestekarl i Ladbye og pige Karen Simmonsdatter, 37, skræderske i Kjølstrup
1818, 2den August, Hans Hansen Nordskov, ungkarl, 34, tjenestekarl paa Ørnfeldt og pige Maren Henriksdatter, 21, tjenestepige paa Ulrichsholm
1818, 9nde October, Christen Sørensen, ungkarl, 25, væver i Ladbye og pige Karen Jochumsdatter, 28, tjenestepige paa Keyrup
1818, 24 October, Niels Larsen, ungkarl, 25, gammel mands hjælpende søn i Kiertinge og pige Kirstine Marie Nielsdatter, 18, tjenestepige
1818, 30te October, Niels Nielsen, 43, boelsmand i Kjølstrup og pige Anne Marie Sørensdatter, 24, tjenestepige i Kiertinge
1818, 23nde October, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 23, smed i Ladbye og pige Anne Marie Nielsdatter, 22, i Kiertinge
1818, 13de November, Hans Jochumsen, ungkarl, 28, fra Brabekshuse i Rynkebye Sogn - væver og pige Sophie Madsdatter, 23, bondepige i Kiertinge
1818, 14de November, Hans Pedersen, 58, dagleier boende i Mølgaardshuset i Odense Frue Sogn og pige Karen Andersdatter, 28, væverske hos Knud Væver i Kiertinge
1818, 5te December, Hans Andersen, ungkarl, 36, bødkersvend i Degneløkken ved Kjølstrup og pige Anne Pedersdatter, 22, tjenestepige paa Keyrup
1819, 9de Januar, Lars Hansen, 45, huusmand i Kissendrup i Fløstrup Sogn og pige Else Hansdatter, 25, tjenestepige af Ladbye
1819, 6te Marts, Rasmus Hansen, ungkarl, 34, tjenestekarl i Rosenlund ved Hunslev og pige Karen Jeppesdatter, 36, tjenestepige, opholder sig hos broderen Ole Jeppesen i Rosenlund Stenhus
1819, 3die Juli, Povel Rasmussen, ungkarl, 46, tjenestekarl i Kjertinge og Karen Olsdatter, 42, huuskone paa Kjølstrup Mark
1819, 25de September, Jacob Rasmussen, kongelig examineret kunstgjærtner, 23, paa Keyrup og Maren Sophie Petersen, kokkepige, 26, paa Keyrup
1819, 2den October, Jens Madsen, 33, tjenestekarl i Kjerteminde - født i Munkeboe og Mette Kirstine Andersdatter, 25, meierske paa Ørnfeldt - født paa Wikkelsøe
1819, 16 October, Niels Nielsen, ungkarl, 36, arbeidskarl eller dagleier i Hunslev og Maren Knudsdatter, huuskone, 42, i Hunslev - havende hendes fader Knud Hansens i fæste... huus
1819, 5 November, Lars Rasmussen, 27, tjenestekarl i Kiertinge og Kirsten Nielsdatter, 31, væverske i Kiertinge
1820, 3die Marts, Jens Nielsen, 33, avlsmand i Kamsted paa Hunslev Mark i Rynkebye Sogn og pige Anne Sørensdatter, 24, bondepige af Hunslev Skovgaard
1820, 9 Juni, Jørgen Jensen, 28, gaardmand i Drigstrup og Anne Christine Andersdatter, 27, bondepige i Hunslev
1820, 2den September, Anders Nielsen Griis, 66, vægter i Odense Frue Sogn og Kirsten Clausdatter, 49, almisselem af Hunslev Fattighuus
1820, 27 October, Christian Albrect Lohmann, 49, gaardmand i Lille Appe i Brylle Sogn og pige Mariane Madsdatter, 31, bondepige - gaardmand Mads Mortensens datter i Kiertinge
1820, 4 November, Caspar Nielsen, 31, arbeidskarl i Hunslev og Maren Hansdatter, skræderske, 31, huuskone i Hunslev
1820, 18de November, Niels Jørgensen, 23, tjenestekarl i Hunslev og pige Aplone Madsdatter, 25, tjenestepige paa Ørnfeldt
1820, 16de December, Peder Andersen, 24, tjenestekarl i Salbye i Mesinge Sogn og pige Karen Marie Nielsdatter, 24, tjenestepige paa Ulrichsholm
1821, 2den November, Mads Jensen, 25, bondekarl fra Rosilde i Windinge Sogn og pige Mette Sørensdatter, 20, bondepige i Hundsløv Skovgaard
1821, 10de November, Peder Hansen, 29, tjenestekarl i Ullerslev og pige Frederikke Hansdatter, 24, tjenestepige i Hundslev
1821, 16de November, Knud Andersen, 27, gaardmand i Rynkebye og pige Anne Margrethe Larsdatter, 27, bondepige i Kiertinge
1821, 8nde December, Hans Madsen, 23, kongelig examineret gartner paa Ulrichsholm og pige Anne Marie Andersdatter, 27, fordum stuepige paa Rosenlund - nu hos brudgommens forældre i Hundsløv
1821, 15de December, Hans Ulriksen, ungkarl, 29, tjenestekarl i Ladbye og pige Maren Rasmusdatter, 28, meierske paa Ulrichsholm
1822, 18de Mai, Peder Jensen, ungkarl, 43, gaardskarl hos Knud Døcker i Odense St. Knuds Sogn og Gjertrud Jensdatter, 48, huuskone paa Hunslev Mark
1822, 20nde September, Mathias Andersen Møller, ungkarl, 40, i Bullerup [Agedrup] og pige Anne Cathrine Nielsdatter, 38, i Kjølstrup
1822, 16de November, Lars Jensen, ungkarl, 29, Harietzlev - staldskarl paa Ørnfeldt og pige Maren Ulricksdatter, 24, bryggerpige paa Ørnfeldt
1822, 29de November, Jens Jochumsen, ungkarl, 24, bondesøn i Ladbye og pige Marie Jensdatter, 19, bondepige i Ladbye
1823, 25de Januari, Niels Povelsen, ungkarl, 48, tjenestekarl fra Midskov og Else Marie Nielsdatter, 22, hjemme hos faderen Niels Andersen i Hundslev
1822, 14de December, Anders Zachariasen, huusmand, 45, samt hjulmand i Ladbye og Karen Nielsdatter, 33, tjenestepige hos Jørgen Pedersen i Dræbye [Munkebo]
1822, 6te December, Hans Rasmussen, 35, kudsk paa Ørnfeldt og Karen Madsdatter, 30, meierske paa Ørnfeldt
1823, 18de April, Jørgen Nielsen, 20, gammel mands hjelpende søn i Kjølstrup og Maren Knudsdatter, 27, huusholderske hos Niels Jørgensen i Kjølstrup
1823, 19de April, Niels Henriksen, 33, tjenestekarl i Hundslev og Else Henriksdatter, 45, bryggerpige paa Ulriksholm
1823, 14de Juni, Rasmus Andersen, 35, tjenestekarl i Ladbye og pige Anne Marie Jensdatter, 30, skræderske i Hundslev
1823, 19 September, Johan Christian Limkilde, 35, kjøbmand i Odense og jomfru Cecilie Dorthea Lundorph, 28, huusjomfrue hos hr. kammerraad Larsen i Hundslev
1823, 25nde October, Christian Casper Hermann Birkenfeldt, ungkarl, 26, snedker i Hundslev og pige Anne Cathrine Andersdatter, 23, bondepige af Rosenlund paa Hundslev
1823, 23de November, Jens Olsen, 29, tjenestekarl paa Tornøe i Munkeboe Sogn og Anne Margrethe Jensdatter, 30, tjenestepige hos faderen Jens Pedersen i Rosenvold
1823, 29nde November, Lars Madsen, 27, tjenestekarl i Bregnøer i Drigstrup Sogn og Anne Marie Jochumsdatter, 28, tjenestepige hos faderen Jochum Larsen i Ladbye