Kølstrup, 1824-1836, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1824-1836, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1824, 25de April, 1ste Marts 1810, Anders Hansen, Keyruphus, Hans Sørensen [skytte], , Anne Andersdatter, i Keyruphus
1824, 25de April, 5te Marts 1810, Andreas Pedersen, Kiertinge, Peder Andreasen [tømmermand], , Karen Larsdatter, i Kiertinge
1824, 25de April, 29te Marts 1810, Jørgen Jensen, Hundslev Mark, Peder Jensen [stedfader], , Gjertrud Jensdatter, af Hundsløv
1824, 25de April, 15de Januar 1810, Anders Olsen, Ladbye, Ole Pedersen [bødker], , Mette Larsdatter, i Ladbye
1824, 25de April, 19de November 1809, Jens Nielsen, attest fra Marsløv, Niels Jensen [gaardmand], , Karen Mortensdatter, i Holløv
1824, 25de April, 5 Nov 1809, Michael Hansen, Kiertinge, Hans Larsen [afgangne boelsmand], , Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge
1824, 25de April, 14de Mai 1809, Hans Mikkelsen, Langeskovshuus paa Hundsløv Mark, Mikkel Pedersen [huusmand], , Magdalene Rasmusdatter, i Langeskovshuus
1825, 10de April, døbt 24 December 1810, Jens Pedersen, Kjølstrup Sogn, Peder Jensen [huusmand], , Karen Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1825, 10de April, 26 November 1810, Henrik Pedersen, Kiertinge, Peder Pedersen [indsidder], , Dorthe Henriksdatter, i Kiertinge
1825, 10de April, 26 Mai 1810, Niels Pedersen, Kjølstrup, Peder Andersen [huusmand], , Anne Knudsdatter, i Kjølstrup
1825, 10de April, 29de December 1810, Christian Hansen Aagaard [uægte barn], i Kiertinge født, Hans Conrad Aagaard [ved de grønne jægere], , Bodil Marie Christiansdatter [indsidderske], i Kjølstrup
1825, 10de April, 7de Juli 1810, Jens Jacobsen, Ladbye, Jacob Rasmussen [gaardmand], , Kirsten Madsdatter, i Ladbye
1825, 10de April, 17de December 1810, Hans Nielsen [uægte søn], Kiertinge [hos mormoderen Grethe Povels (Bødkers) i Langeskovshuse], Niels Hansen [dragon], , Caroline Povelsdatter,
1826, 2den April, døbt 3die October 1811, Peder Jensen, Ladbye, Jens Jensen [huusmand], , Anne Kirstine Larsdatter, i Ladbye
1826, 2den April, døbt 12 Marts 1812, Anders Povlsen, Kjølstrup, Povel Andersen [afgangne huusmand], , Charlotte Sophie Knudsdatter [efterlevende hustrue], i Kjølstrup
1826, 2den April, døbt 1ste April 1812, Jens Mogensen, Hundslev, Mogens Jensen [huusmand], , Anne Marie Jespersdatter, i Hundslev
1827, 22de April, døbt 13de September 1812, Frederik Gustav Thomsen, paa Ørnfeldt, Henrik Frederik Thomsen [proprietair], , Karen Eskildsen, af Ørnfeldt
1827, 22de April, døbt 9 October 1812, Jørgen Hansen, i Kjølstrup, Hans Jørgensen [huusmand], , Kirstine Pedersdatter, i Kjølstrup
1827, 22de April, døbt 20de September 1812, Jens Nielsen, i Kjølstrup, Niels Larsen [huusmand], , Anne Andersdatter, i Kjølstrup
1827, 22de April, døbt 2 Februar 1813, Jørgen Knudsen, Vesteraabye Sogn, Knud Larsen [indsidder], [pleiefader forvalter Mayling i Kiertinge], Kirsten Jørgensdatter, af Bremmerhauge.
1827, 22de April, døbt 30 August 1812, Ramsus Mathiasen, Dalum Sogn, Mathias Rasmussen [slegfredfader], af Christiansdal, Mette Kirstine Rasmusdatter, [pleiemoder, hans mormoder Mette Rasmussen i Kjølstrup]
1827, 22de April, døbt 6 Marts 1813, Knud Pedersen, Hundslev, Peder Jensen [huusmand], , Karen Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1827, 22de April, døbt 22 Marts 1813, Peder Pedersen, Galgehuus, Peder Pedersen [ladefoged], , Anne Kirstine Larsdatter [afgangne hustrue], i Galgehuus
1827, 22de April, døbt 2 August 1812, Mads Jensen, Mesinge Sogn, Jens Hansen [huusmand], , Kirsten Madsdatter, af Kiertinge
1827, 22de April, døbt 21 September 1812, Rasmus Hansen, Ladby, Hans Hansen [huusmand], , Karen Rasmusdatter, i Ladbye
1827, 22de April, døbt 22de September 1811, Lars Sørensen, Kiertinge [opdrages af stedfaderen Rasmus Povelsen i Kiertinge], Søren Hansen [afgangne smed], , Anne Margrethe Hansdatter [nulevende hustrue], i Kiertinge
1827, 22de April, døbt 1ste April 1813, Jens Nielsen, Hundslev, Niels Jacobsen [gaardmand], , Anne Cathrine Jensdatter, i Hundslev
1827, 22de April, døbt 21 Mai 1812, Anders Christiansen, Kiertinge, Christian Henriksen [gaardmand], , Marie Andersdatter, af Kiertinge
1827, 22de April, døbt 7 Januari 1812, Anders Hansen, Kiertinge, Hans Mikkelsen [boelsmand], , Bodil Andersdatter, af Kiertinge
1827, 22de April, døbt 13 Juli 1812, Peder Jensen, Ladbye, Jens Nielsen [gaardmand], , Kirsten Frandsdatter, i Ladbye
1827, 22de April, døbt 27 October 1811, Knud Hansen, Hundslev, Hans Jensen Hoff [skoemager], , Mette Pedersdatter, i Hundslev
1828, 13 April, døbt 15 Mai 1813, Rasmus Christian Petersen, Eskelundehuus, Peder Henrik Petersen [smedkarl], , Botilde Marie Christensen, i Ulriksholms Eskelundshuus
1828, 13 April, døbt 4 August 1813, Hindse Sørensen, Kildehuus, Søren Larsen [huusmand], , Margrethe Hinzesdatter, i Kildehuus
1828, 13 April, døbt 13 Februar 1814, Knud Andersen, Marslev, Anders Knudsen [indsidder], , Karen Knudsdatter, af Hundslev
1828, 13 April, døbt 31 Mai 1813, Niels Frederiksen, Kiertinge, Frederik Madsen [huusmand, som er død], , Karen Andersdatter, [nu givt med hmd Lars Jensen af Kiertinge]
1828, 13 April, døbt 27 Marts 1814, Hans Rasmussen, Kiertinge, Rasmus Hansen [huusmand], , Else Madsdatter, af Kiertinge
1829, 26de April, døbt 26 September 1814, Niels Olsen, Ladbye, Ole Pedersen [huusmand og bødker], , Mette Larsdatter, i Ladbye
1829, 26de April, døbt 23 November 1814, Anders Nielsen, Ladbye, Niels Andersen [gaardmand], , Barbara Pedersdatter, i Ladbye
1829, 26de April, 29 August 1814, Jørgen Hansen, Kiertinge, Hans Mikkelsen [boelsmand], , Bodil Andersdatter, i Kiertinge
1829, 26de April, døbt 4 Februar 1815, Søren Jensen, Rønninge Sogn, Jens Rasmussen [gaardmand], , Elisabeth Sørensdatter, i Røirup
1829, 26de April, døbt 27 Marts 1815, Søren Pedersen, Ladby, Peder Sørensen [indsidder], , Anne Cathrine Wilhelmine Larsdatter, i Ladbye
1829, 26de April, døbt 4 October 1814, Henrik Pedersen, opholdende sig hos forældrene paa Hundslev Mark [født i Kiertinge], Peder Jespersen [slegfredfader], , Else Henriksdatter, givt med Niels Henriksen paa Hundslev Mark
1829, 26de April, døbt 28 November 1814, Hans Pedersen, ophold i Kjølstrup - født i Hundslev, Peder Henriksen [slegfredfader], af Hundslev [pleiefader paa fattigvæsenets vegne hmd Hans Olsen], Anne Brandt,
1830, 18 April, døbt 30te October 1815, Anders Hansen, Hundsløv, Hans Andersen [gaardmand], , Maren Hansdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 28 November 1815, Hans Peter Petersen, Eskelund, Peder Henrik Petersen [snedker], , Botilde Marie Christensen, i Eskelundhuus ved Ulrichsholm
1830, 18 April, døbt 2 Februari 1816, Povel Rasmussen, Kiertinge, Rasmus Povelsen [smed], , Anne Margrethe Hansdatter, i Kiertinge
1830, 18 April, døbt 28 Juni 1815, Hans Jensen, Mesinge Sogn, Jens Hansen [indsidder], , Kirsten Madsdatter, i Kiertinge
1830, 18 April, døbt 12 Februari 1816, Lars Sørensen, Kildehuus, Søren Larsen [huusmand], , Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus
1830, 18 April, døbt 26 April 1815, Niels Hansen, Hundsløv, Hans Jensen Hoff [skoemager], , Mette Hansdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 9 Mai 1815, Anders Povelsen, Hundsløv - hos gaardmand Preben Jacobsen i Ladbye, Povel Larsen [huusmand], , Anne Sørensdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 27 Juni 1815, Hans Nielsen, Hundsløv, Niels Rasmussen Tømmermand [huusmand], , Karen Rasmusdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 11 April 1816, Jens Nielsen, Hundsløv, Niels Olsen [huusmand], , Karen Jensdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 14 August 1815, Jens Nielsen, Ladbye, Niels Jensen [huusmand], , Karen Larsdatter, i Ladbye
1830, 18 April, døbt 13 October 1812, Søren Jacobsen, Kiertinge - Hundsløv, Jacob Hansen [gaardmand], , Marie Larsdatter, i Hundsløv Fattighuus
1830, 18 April, døbt 2 April 1813, Jens Andersen, Ladbye, Anders Zachariasen [afgangne huusmand, hjulmand], , Mette Cathrine Jensdatter, i Ladbye
1831, 10 April, døbt 27de April 1816, Niels Andersen, Ladbye, Anders Jensen [gaardmand], , Dorthe Marie Jacobsdatter, i Ladbye
1831, 10 April, døbt 17 August 1816, Frederik Larsen, Kiertinge, Lars Jensen [huusmand], , Karen Andersen, af Kiertinge
1831, 10 April, døbt 7 November 1816, Niels Larsen, Ladbye, Lars Hansen [gaardmand], , Anne Nielsdatter, i Ladbye
1831, 10 April, døbt 19 April 1816, Morten Hansen, Kiertinge, Hans Mikkelsen [boelsmand], , Bodil Andersdatter, i Kiertinge
1831, 10 April, døbt 20de September 1816, Johan Wilhelm Mikkelsen, Langeskovshuus, Mikkel Pedersen [huusmand], , Magdalene Rasmusdatter, i Langeskovshuus
1831, 10 April, døbt 2 August 1816, Hans Andersen, Ladby - hosbond Jochum Larsen i Ladbye, Anders Zachariassen [afdød huusmand], , Mette Cathrine Jensdatter [afdød], i Ladbye
1831, 10 April, døbt 7 November 1816, Niels Frederik Pedersen, Kiertinge, Peder Frederiksen [boelsmand], , Maren Nielsdatter, i Kiertinge
1831, 10 April, døbt 30te October 1816, Hans Henriksen, Stupperup Sogn, Henrik Jensen [huusmand], , Karen Madsdatter, i Ladbye
1831, 10 April, døbt 22 November 1816, Henrik Lars Andersen, Hundsløv, Anders Henriksen [huusmand], , Kirsten Larsdatter, paa Hundsløv Mark
1831, 10 April, døbt 20 October 1815, Lars Pedersen, Hundsløv, Peder Madsen [huusmand], , Anne Sophie Larsdatter, i Hundsløv
1831, 10 April, døbt 22de Marts 1817, Søren Hansen, Hundsløv, Hans Jensen Hoff [skoemager], , Mette Hansdatter, i Hundsløv
1831, 10 April, døbt 8 April 1817, Søren Jensen, Hundsløv, Jens Rasmussen [huusmand], , Maren Sørensdatter, i Hundsløv
1832, 29 April, døbt 20 November 1817, Rasmus Olsen, Ladby, Ole Pedersen [huusmand og bødker], , Mette Larsdatter, i Ladbye
1832, 29 April, døbt 9 Juni 1817, Rasmus Jacobsen, Ladby, Jacob Rasmussen [gaardmand], , Kirsten Madsdatter, i Ladbye
1832, 29 April, døbt 22 September 1817, Lars Hansen, Hundsløv, Hans Larsen [huusmand, væver], , Dorthe Jensdatter, af Hundsløv Nyemark
1832, 29 April, døbt 1ste Februari 1818, Povel Jensen, Ladbye, Jens Povelsen [huusmand], , Karen Hansdatter, i Ladbye
1832, 29 April, døbt 25 Januar 1818, Lars Christian Nielsen, Kiertinge, Niels Frederiksen [sognefoged], , Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1832, 29 April, døbt 9 April 1818, Jens Nielsen, Ladbye, Niels Andersen [gaardmand], , Barbara Pedersdatter, i Ladbye
1832, 29 April, døbt 20 December 1817, Niels Jensen, Hundsløv, Jens Nielsen [huusmand], , Mette Pedersdatter, i Hundsløv Nyemark
1832, 29 April, døbt 15 Januari 1818, Frederik Andersen, Hundsløv, Anders Henriksen [huusmand og tømmermand], , Kirsten Larsdatter, af Hundsløv
1832, 29 April, døbt 23 Juni 1817, Jørgen Reinholdtsen, Hundsløv, Reinholdt Jørgensen [huusmand], , Maren Povelsdatter, paa Hundsløv Mark
1833, 14 April, døbt 29 Januar 1819, Christian Jørgensen, Skovsgaard, Jørgen Christensen [boelsmand], , Johanne Rasmusdatter, af Kiertinge
1833, 14 April, døbt 9 Januari 1819, Niels Sørensen, Kildehuus, Søren Larsen [huusmand], , Margrethe Hindsesdatter, af Kildehuus
1833, 14 April, døbt 30 Mai 1818, Peder Rasmussen, Rosenvold, Rasmus Pedersen [huusmand], , Anne Olsdatter, af Rosenvold
1833, 14 April, døbt 19 Juni 1818, Lars Nielsen, Kiertinge, Niels Rasmussen [gaardmand], , Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1833, 14 April, døbt 26 December 1818, Hans Madsen, Kiertinge, Mads Andersen [boelsmand], , Anne Kirstine Andersdatter, af Kiertinge
1833, 14 April, døbt 16 Juni 1818, Lars Nielsen, Ladbye - hosbond Jørg. Paulsen paa Keyrup, Niels Jensen [afgangne huusfolk], , Karen Larsdatter, i Ladbye
1833, 14 April, døbt 2 April 1819, Hans Nielsen, Hundsløv, Niels Olsen [huusmand], [pleiefader gaardmand Niels Jacobsen i Hundsløv], Karen Jensdatter, i Hundsløv
1833, 14 April, døbt 1 December 1818, Hans Jørgensen, Marsløv Sogn, Jørgen Henriksen [huusmand], , Anne Marie Hansdatter, i Hundsløv
1833, 14 April, døbt 13 December 1818, Hans Knudsen, Rynkebye Sogn, Knud Hansen [indsidder], , Maren Poulsdatter, i Hundsløv
1833, 14 April, døbt 2 October 1818, Søren Nielsen, Ladby, Niels Larsen [gaardmand], , Else Sørensdatter, af Ladbye
1833, 14 April, døbt 10 October 1818, Knud Poulsen, Kjølstrup, Poul Andersen [huusmand], , Charlotte Sophie Knudsdatter, i Kjølstrup
1834, 6 April, døbt 30 April 1817, Frederik Ludvig Wilhelm Ahlefeldt Laurvigen, Revninge Sogn, Christian Johan Frederik Ahlefeldt Laurvigen [greve], , Julie Lovise Wedel Wedelsborg, paa Lundsgaard
1834, 6 April, døbt 14 October 1819, Povel Friis, Kjølstrup, Otto Engelsted Friis [præst], , Mariane Friis, Kjølstrup
1834, 6 April, døbt 28 Mai 1820, Knud Madsen, Kiertinge, Mads Andersen [boelsmand], , Anne Kirstine Andersdatter, af Kiertinge
1834, 6 April, døbt 5 Mai 1819, Jacob Nielsen, Kiertinge, Niels Conradsen [gaardmand], , Anne Sophie Jacobsdatter, i Kiertinge
1834, 6 April, døbt 5 Juli 1819, Lars Christian Nielsen, Kiertinge, Niels Larsen [gaardmand], , Kirstine Marie Nielsdatter, i Kiertinge
1834, 6 April, døbt 5 Juni 1819, Søren Nielsen, Kjølstrup, Niels Nielsen [boelsmand], , Anne Marie Sørensdatter, af Kjølstrup
1834, 6 April, døbt 24 December 1819, Hans Hansen, Hundsløv, Hans Andersen [gaardmand], , Maren Hansdatter, i Hundsløv
1834, 6 April, døbt 31 December 1819, Hans Andersen, Ladbye, Anders Jensen [gaardmand], , Dorthe Marie Jacobsdatter, af Ladbye
1834, 6 April, døbt 3 Januar 1820, Søren Christensen, Kiertinge, Christen Sørensen [huusmand], , Karen Jochumsdatter, af Kiertinge
1834, 6 April, døbt 14 Januar 1820, Rasmus Larsen, Kiertinge, Lars Rasmussen [boelsmand], , Kirsten Nielsdatter, af Kiertinge
1834, 6 April, døbt 21 Marts 1820, Anders Hansen, Ørnfeldt Skovhuus, Hans Jensen [huusmand], , Cidsel Marie Pedersdatter, af Ørnfeldt Skovhuus
1834, 6 April, døbt 15 November 1819, Anders Præbensen, Ladbye, Præben Jacobsen [gaardmand], , Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1834, 6 April, døbt 13 October 1819, Hans Jensen, Kiertinge, Jens Rasmussen [huusmand], , Maren Jespersdatter, i Kiertinge
1834, 6 April, døbt 19 Februari 1820, Povel Jørgensen, Rynkebye Sogn, Jørgen Hansen [gaardmand], , Karen Hansdatter, af Hundsløv
1834, 6 April, døbt 6 October 1819, Jens Jacobsen, Kiertinge, Jacob Hansen [gaardmand], , Marie Larsdatter, fordum i Kiertinge - enken nu i Hundsløv Fattighuus
1834, 6 April, døbt 24 August 1819, Lars Marcussen, Munkeboe Sogn, Marcus Jensen Tornøe [sømand], [pleiefader morbroderen gaardmand Hans Larsen i Kiertinge], Anne Kirstine Larsdatter, af Munkeboe
1834, 6 April, døbt 12 Januari 1820, Hans Larsen, Flødstrup Sogn, Lars Hansen [huusmand], , Else Hansdatter, i Kissendrup
1834, 6 April, døbt 24 November 1819, Lars Pedersen, Kiertinge, Peder Frederiksen [boelsmand], , Maren Nielsdatter, i Kiertinge
1834, 6 April, døbt 24 Juli 1819, Jens Hansen, Ladbye, Hans Nielsen [huusmand], , Maren Jensdatter, i Ladbye
1835, 26 April, døbt 5te Mai 1821, Lars Casparsen, Hundsløv, Caspar Nielsen [huusmand], , Mette Marie Hansdatter, i Hundsløv Nymark
1835, 26 April, døbt 25 Juni 1820, Jens Larsen, Kiertinge, Lars Jensen [huusmand], , Karen Andersdatter, af Kiertinge
1835, 26 April, døbt 4 Februari 1821, Hans Nielsen, Kiertinge, Niels Rasmussen [gaardmand], , Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1835, 26 April, døbt 24 Marts 1821, Hans Christophersen, Kiertinge - hos stedfaderen huusmand Niels Nielsen i Kiertinge, Christopher Hansen [huusmand], , Gyde Andersdatter, af Kiertinge
1835, 26 April, døbt 6 Januar 1821, Johannes Pedersen, Hundsløv - hjemme, Peder Madsen [huusmand], , Sophie Larsdatter, i Hundsløv
1835, 26 April, døbt 15 September 1820, Jens Hansen, Hundsløv - hjemme, Hans Larsen Væver [huusmand], , Dorthea Jensdatter, i Hundsløv
1835, 26 April, døbt 18 August 1820, Ole Jørgensen, Hundsløv - hos gaardmand Anders Jørgensen i Rødegaard af Kiertinge, Jørgen Olsen [boelsmand], , Anne Marie Nielsdatter, af Hundsløv
1835, 26 April, døbt 27 April 1821, Niels Pedersen, Kjølstrup - hos morfaderen Niels Larsen Møller i Kjølstrup, Peder Andersen [huusmand], , Karen Marie Nielsdatter, i Kjølstrup [hvilke siden er adskilte]
1835, 26 April, døbt 22 October 1820, Mads Jacobsen, Ladbye - hjemme, Jacob Rasmussen [gaardmand], , Kirsten Madsdatter, i Ladbye
1836, 10 April, døbt 1ste Juli 1821, Lars Pedersen, Ladbye, Peder Sørensen Lystrup [indsidder], , Anne Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, i Kjølstrup
1836, 10 April, døbt 2 Juli 1821, Hans Pedersen, Hundsløv, Peder Jensen, , Karen Nielsdatter, i Lille Langeskovshuus paa Hundsløv Mark
1836, 10 April, døbt 17 Marts 1822, Jens Christiansen, i Dalum, Christian Lampe [huusmand], [pleiefader gaardmand Hans Clausen i Hundsløv], Grethe Jensdatter, af Dalum
1836, 10 April, døbt 17 Marts 1822, Hans Jørgensen, i Rynkebye, Jørgen Hansen [gaardmand], [stiffader Rasmus Knudsen i Nordskovslund], Karen Hansdatter, af Hundsløv
1836, 10 April, døbt 18 Decmeber 1821, Rasmus Pouæsen, Kjølstrup, Poul Rasmussen [huusmand], , Karen Olsdatter, af Kjølstrup
1836, 10 April, døbt 25 April 1822, Hans Larsen [slegfred], Ladbye, Lars Johansen, i Ladbye, Mette Sørensdatter, [pleiemoder gaardenke Maren Jochums - drengens farmoder i Ladbye]
1836, 10 April, døbt 29 Juli 1821, Christian Mogensen, Hundsløv, Mogens Jensen [huusmand], , Anne Marie Jespersdatter [afgangne hustrue], af Hundsløv
1836, 10 April, døbt 12 December 1821, Hans Jensen, i Ladbye, Jens Poulsen [huusmand], [stedfader huusmand Jørgen Rasmussen i Ladbye], Karen Hansdatter,
1836, 10 April, døbt 17 November 1821, Hans Sørensen, Kildehuus, Søren Larsen [huusmand], , Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus
1836, 10 April, døbt 10 December 1821, Rasmus Jensen, Hundsløv, Jens Rasmussen Væver [huusmand], , Maren Sørensdatter, af Hundsløv
1836, 10 April, døbt 20 November 1821, Søren Nielsen, i Munkeboe Sogn, Niels Sørensen [huusmand], , Abelone Madsdatter, af Hundsløv
1836, 10 April, døbt 2 Marts 1822, Lars Rasmussen, Ladbye, Rasmus Jensen, [nuværende stedfader hmd Mathias Andersen i Ladbye], Johanne Larsdatter,
1836, 10 April, døbt 5 Februar 1822, Niels Peter Nielsen [slegfred], St. Hans Sogn, Niels Jensen [smedesvend], [pleiefader huusmand Hans Nielsen i Kjølstrup], Kirstine Margrethe Schmidt,
1836, 10 April, døbt 23 October 1821, Niels Hansen, Ladbye, Hans Nielsen [huusmand], , Maren Jensdatter [afgangne hustrue], i Ladbye
1836, 18de September, døbt 3 Januari 1823, Maltha Ulrik Friis, Kjølstrup, O. E. Friis [sognepræst], , Mariane Friis, i Kjølstrup
1824, 25de April, 25de Juni 1808, Sophie Magdalene Möller, Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn, -, , S. T. fru v. Rosenørn [pleiemoder], paa Ulrichsholm
1824, 25de April, 9 Juli 1809, Iarie Andersdatter, , Anders Sørensen [huusmand], , Karen Andersdatter, i Kiertinge
1824, 25de April, 16de Juli 1809, Karen Larsdatter, , Lars Jensen [hjulmand], , Abelone Andersdatter, i Kiertinge
1824, 25de April, 12te November 1809, Elisabeth Rasmusdatter, , Rasmus Pedersen [huusmand], , Anne Jochumsdatter, i Kjølstrup
1824, 25de April, 26de November 1809, Mette Cathrine Povelsdatter, , Lars Larsen [stedfader, boelsmand], , Marie Larsdatter, i Kjølstrup
1824, 25de April, 9de September 1809, Karen Povelsdatter, , Povel Mortensen [boelsmand], , Karen Andersdatter, i Kiertinge
1824, 25de April, 11 Juni 1809, Anne Cathrine Sørensdatter, i Kjølstrup - hosbond boelsmand Niels Nielsen i Kjølstrup, Rasmus Povelsen [stedfader, smed], , Margrethe Hansdatter, i Kiertinge
1824, 25de April, 17de September 1809, Karen Marie Rasmusdatter, , Rasmus Hansen [huusmand], , Else Madsdatter, i Kiertinge
1824, 25de April, 19de November 1809, Kirsten Marcusdatter, , Marcus Madsen [boelsmand], , Birthe Hansdatter, af Kiertinge
1824, 25de April, 11te Juni 1809, Anne Sophie Jensdatter, daabsattest fra Mesinge, Jens Hansen [huusmand], , Kirsten Madsdatter, af Kiertinge
1824, 25de April, 7de Mai 1809, Kirsten Jensdatter, , Jens Rasmussen [huusmand], , Maren Jespersdatter, i Kiertinge
1825, 10ende April, 29de December 1810, Anne Rasmine Wichelsøe, Kjølstrup Bye, Hans Nielsen Wichelsøe [kirkesanger og skolelærer], , Kirsten Rasmusdatter, i Kjølstrup
1825, 10ende April, døbt 18de November 1810 , Cidsel Kirstine Sørensdatter, i Kildehuus, Søren Larsen [huusmand], , Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus
1825, 10ende April, døbt 1ste Juli 1810, Karen Pedersdatter, i Kjølstrup Degneløkke, Peder Andersen [huusmand], , Anne Tagesdatter, i Kjølstrup
1825, 10ende April, døbt 12te August 1810, Henriette Marie Petersen, i Eskelundhuus ved Ulrichsholm, Peder Henrik Petersen [snedker], , Botilde Marie Christiansen, ved Ulrichsholm
1825, 10ende April, døbt 7de Marts 1811, Anne Kirstine Nielsdatter, i Ladbye, Niels Andersen [gaardmand], , Barbara Pedersdatter, i Ladbye
1825, 10ende April, døbt 22 Juni 1810, Maren Jensdatter, Kjølstrup i Kamsted, Jens Nielsen [boelsmand], , Karen Marie Sørensdatter, i Kamsted paa Hundsløv Mark
1825, 10ende April, døbt 4 November 1810, Kirstine Nielsdatter, Nyemarksgaard i Ladbye , Niels Larsen [gaardmand], , Else Sørensdatter, af Ladbye
1825, 10ende April, døbt 24 Juni 1810, Karen Pedersdatter, Kalvehaugegaard i Ladbye - hos gmd Anders Hansen af Ladbye, Peder Rasmussen [tjenestekarl], , Maren Hansdatter,
1825, 10ende April, døbt 27 Januar 1810, Mette Christiansdatter, i Kiertinge, Christian Henriksen [gaardmand], , Marie Andersdatter, af Kiertinge
1825, 10ende April, døbt 22 Januar 1810, Maren Rasmusdatter, i Ladbye, Rasmus Knudsen [gaardmand], , Mette Nielsdatter, i Ladbye
1825, 10ende April, døbt 21 Februari 1811, Mette Marie Hansdatter, i Ladbye, Hans Hansen Gjerdskov [huusmand], , Karen Rasmusdatter, i Ladbye
1825, 10ende April, døbt 30te April 1810, Anne Cathrine Povelsdatter, af Hundslev Nyemark, Povel Larsen [huusmand], , Anne Sørensdatter, paa Hundslev Mark
1825, 10ende April, døbt 26 Juni 1810, Anne Margrethe Olsdatter, i Hundslev, Ole Jeppesen [huusmand], , Karen Hansdatter, ved Hundslev
1825, 10ende April, døbt 3die April 1809, Maren Andersdatter, i Ladbye, Anders Zachariasen Hjulmand [huusmand], , Mette Cathrine Jensdatter [afgangne hustrue], i Ladbye
1826, 2den April, døbt 7 Juni 1822, Anne Pedersdatter, Ladbye - hos morfaderen huusmand Hans Larsen i Ladbye, Peder Sørensen [indsidder], , Cathrine Larsdatter, hos Henrik Jensen i Ladbye
1826, 2den April, døbt 24 Marts 1812, Cathrine Olsdatter, Ladbye, Ole Pedersen [huusmand, bødker], , Mette Larsdatter, i Ladbye
1826, 2den April, døbt 29 Juni 1811, Anne Henriksdatter, Kjølstrup - hendes afdøde fader var Henrik Rasmussen af Kjølstrup, Povel Rasmussen [stedfader], , Karen Olsdatter, i Kjølstrup
1826, 2den April, døbt 2 Februar 1812, Anne Cathrine Nielsdatter, Kiertinge, Niels Frederiksen [sognefoged], , Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1826, 2den April, døbt 1ste Januari 1812, Kirsten Larsdatter, Kiertinge, Lars Jensen [hjulmand], , Abbelone Andersdatter, i Kiertinge
1826, 2den April, døbt 24 December 1811, Karen Kirstine Reinholdtsdatter, Wibye Kirke, Reinholdt Jørgensen [huusmand], , Maren Povelsdatter, af Hundsløv
1827, 22 April, døbt 15 August 1812, Ellen Povelsdatter, Hundslev, Povel Larsen [huusmand], , Anne Sørensdatter, af Hundslev
1827, 22 April, døbt 13 April 1813, Anne Margrethe Hansdatter, Hundslev, Hans Andersen [gaardmand], , Maren Hansdatter, i Hundslev
1827, 22 April, døbt 16 August 1812, Anne Cathrine Hansdatter, i Flødstrup Sogn, Hans Christensen [huusmand], , Dorthe Larsdatter, af Hundslev - Steenhuse
1827, 22 April, døbt 25 Januari 1813, Hanne Margrethe Hansdatter, Kiertinge, Hans Larsen [afdød boelsmand], , Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge
1827, 22 April, døbt 14 Juni 1812, Maren Sørensdatter, Kiertinge, Søren Nielsen [boelsmand], , Johanne Knudsdatter, af Kiertinge
1827, 22 April, døbt 22 Juni 1812, Mette Rasmusdatter, Kjølstrup, Rasmus Pedersen [huusmand], , Anne Jochumsdatter, af Kjølstrup
1827, 22 April, døbt 14 October 1811, Gjertrud Nielsdatter, Hundslev, Niels Rasmussen [huusmand], , Karen Rasmusdatter, i Hundslev
1827, 22 April, døbt 16 November 1812, Ide Wilhelmine Præbensdatter, Ladbye, Præben Jacobsen [gaardmand], , Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1827, 22 April, døbt 9de October 1812, Karen Pedersdatter, Kiertinge, Peder Andreasen [huusmand], , Karen Larsdatter, i Kiertinge
1828, 13 April, døbt 14 August 1813, Anne Marie Hansdatter, Hundslev, Hans Larsen Væver [huusmand], , Dorthea Jensdatter, af Hundslev
1828, 13 April, døbt 6 Februari 1814, Dorthe Jensdatter, Kjølstrup - hos boelsmand Niels Nielsen i Kjølstrup, Jens Nielsen [boelsmand], , Karen Marie Sørensdatter [som er død], [stedmoder Ane Sørensdatter paa Hundsløv Mark]
1828, 13 April, døbt 29 Marts 1814, Maren Præbensdatter, Ladby, Præben Jacobsen [gaardmand], , Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1828, 13 April, døbt 12 Marts 1814, Karen Rasmusdatter, Kjølstrup, Rasmus Pedersen [huusmand], , Anne Jochumsdatter, i Kjølstrup
1828, 13 April, døbt 1ste August 1813, Anne Kirstine Nielsdatter, Ladbye, Niels Jensen [huusmand], , Karen Larsdatter, af Ladbye
1828, 13 April, døbt 20 Februar 1814, Maren Hansdatter, i Revninge Sogn, Hans Christensen [huusmand], , Dorthea Larsdatter, i Hundsløv Steenhuse
1828, 13 April, døbt 21 December 1813, Maren Jacobsdatter, Ladbye, Jacob Rasmussen [gaardmand], , Kirsten Madsdatter, i Ladbye
1828, 13 April, døbt 23 Marts 1814, Anne Kirstine Sørensdatter, Kilde, Søren Nielsen [boelsmand], , Johanne Knudsdatter, af Kiertinge
1828, 13 April, døbt 22 December 1813, Mette Kirstine Hansdatter, Ørnfeldt Skovhuus, Hans Jensen [huusmand], , Cidsel Marie Pedersdatter, af Ørnfeldt Skovhuus
1828, 13 April, døbt 8 Juni 1813, Dorthea Nielsdatter, Ladbye, Niels Larsen [gaardmand], , Else Sørensdatter, paa Ladbye Mark
1828, 13 April, døbt 14 April 1813, Maren Nielsdatter, Hundslev, Niels Olsen [huusmand], , Karen Jensdatter, af Hundselv Nymark
1828, 13 April, døbt 21 Februar 1814, Dorthe Marie Reinholdtsdatter, i Rynkebye Sogn, Reinholdt Jørgensen [huusmand], , Maren Povelsdatter, af Hundsløv
1828, 13 April, døbt 27 Juli 1810, Marie Kirstine Hansdatter, i Nyborg Sogn, Hans Larsen [indsidder], [pleiefader Christian Mortensen Dyrehauge i Kiertinge], Johanne Jensdatter, af Nyborg Dyrehauge
1829, 26 April, døbt 16 September 1814, Anne Kirstine Nielsdatter, Kiertinge, Niels Frederiksen [sognefoged], , Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1829, 26 April, døbt 24 April 1815, Mette Nielsdatter, Kiertinge, Niels Rasmussen [gaardmand], , Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1829, 26 April, døbt 20 October 1814, Marie Pedersdatter, Kiertinge, Peder Frederiksen [boelsmand], , Maren Nielsdatter, i Kiertinge
1829, 26 April, døbt 2den Januar 1815, Stine Marie Larsdatter [slegfredbarn], Langeskovshuus, Lars Larsen, , Caroline Povelsdatter, [pleiemoder mormoderen Grethe Bødkers i Langeskovshuus]
1829, 26 April, døbt 19 Januar 1815, Frederikke Hansdatter, Ladbye, Hans Hansen [huusmand], , Karen Rasmusdatter, af Ladbye
1829, 26 April, døbt 26 December 1814, Karen Marie Larsdatter, i Revninge Sogn, Lars Madsen [gaardmand], , Johanne Marie Larsdatter, i Revninge - hosbond Peder Pedersen skovfoged ved Ulrichsholm
1829, 26 April, døbt 28 November 1814, Karen Jacobsdatter, i Kiertinge, Jacob Hansen [gaardmand], , Marie Larsdatter, af Kiertinge
1829, 26 April, døbt 6 August 1814, Anne Christiansdatter, Kiertinge, Christian Henriksen [gaardmand], , Anne Marie Andersdatter, af Kiertinge
1830, 18 April, døbt 22 Mai 1815, Dorthea Sophie Aagaard, i Hæstrup Sogn, Børglum Herred i Hjøring Amt, Michael Aagaard [kammerraad], , Barbara Marie Møller, i Hæstrupgaard i Jydland
1830, 18 April, døbt 3 October 1815, Marie Sophie Olsdatter, Rosenlund, Ole Jeppesen [huusmand], , Karen Hansdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 14 August 1815, Maren Jensdatter, Ladbye, Jens Jensen [huusmand], , Anne Kirstine Larsdatter, i Ladbye
1830, 18 April, døbt 16 October 1815, Anne Mogensdatter, Hundsløv, Mogens Jensen [huusmand], , Anne Marie Jespersdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 16 Mai 1815, Anne Christensdatter, Hundsløv, Christen Mathiesen [indsidder], , Else Pedersdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 12 October 1815, Anne Marie Pedersdatter, Hundsløv, Peder Pedersen [huusmand], [stiffader Anders Jensen i Steenhuus], Anne Olsdatter,
1830, 18 April, døbt 7de August 1815, Margrethe Sørensdatter, Hundsløv, Søren Jørgensen [gaardmand], , Anne Olsdatter, i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 21 August 1815, Anne Margrethe Hansdatter, Ladbye, Hans Nielsen [huusmand], , Maren Jensdatter, i Ladbye
1830, 18 April, døbt 12 Januari 1816, Karen Nielsdatter, Ladbye, Niels Larsen [gaardmand], , Else Sørensdatter, i Ladbye
1830, 18 April, døbt 3 Februari 1816, Anne Marie Jacobsdatter, Kiertinge, Jacob Hansen [gaardmand], , Marie Larsdatter, forhen i Kiertinge - husbond gaardmand Søren Jørgensen i Hundsløv
1830, 18 April, døbt 20 April 1816, Margrethe Jensdatter, Hundsløv, Jens Ærreboe Jensen [søemand], [pleiefader Wilhelm Birkenfeldt i Hundsløv], Cathrine Elisabeth Birkenfeldt,
1830, 18 April, døbt 14 Februar 1816, Marie Povelsdatter, Kjølstrup, Povel Andersen [huusmand], [stedfader Jørgen Nielsen i Kjølstrup], Sophie Knudsdatter,
1831, 10 April, døbt 9 Januar 1817, Karen Præbensdatter, Ladbye, Præben Jacobsen [gaardmand], , Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1831, 10 April, døbt 8 Juli 1816, Maren Pedersdatter, Hundsløv, Peder Jensen [huusmand], , Karen Nielsdatter, i Lille Langeskovshuus paa Hundsløv Mark
1831, 10 April, døbt 12 Februar 1817, Maren Sørensdatter, hos Maren Oles i Hundsløv, Søren Jørgensen [gaardmand], , Anne Olsdatter [afgangne hustrue], i Hundsløv
1831, 10 April, døbt 7 December 1816, Anne Dorthea Hansdatter [slegfredbarn], i Mesinge Sogn, Hans Nielsen [tjenestekarl], [pleie- og bedstefader huusmand Jens Pedersen i Rosenvold], Kirsten Jensdatter [som nu er død],
1831, 10 April, døbt 21 Marts 1817, Anne Cathrine Hansdatter, Ladby, Hans Nielsen [huusmand], , Maren Jensdatter, i Ladbye
1831, 10 April, døbt 23 Mai 1816, Kirsten Pedersdatter, Kiertinge, Peder Andresen [huusmand, tømmermand], , Karen Larsdatter, i Kiertinge
1832, 29de April, døbt 9 August 1817, Johanne Marie Knudsdatter, Ladbye, Knud Jochumsen [gaardmand], , Anne Sørensdatter, i Ladbye
1832, 29de April, 13 Marts 1818, Anne Kirstine Hansdatter, i Hundsløv, Hans Andersen [gaardmand], , Maren Hansdatter, i Hndsløv Bye
1832, 29de April, 15 Juli 1817, Margrethe Povelsdatter, Hundsløv Nyemark, Povel Larsen [huusmand], , Anne Sørensdatter, i Hundsløv Nyemark
1832, 29de April, døbt 31 December 1817, Kirsten Jensdatter, Kiertinge, Jens Hansen [huusmand], , Kirsten Madsdatter, af Kiertinge
1832, 29de April, døbt 18 December 1817, Anne Margrethe Christiansdatter, Kiertinge, Christian Henriksen [gaardmand], , Marie Andersdatter, af Kiertinge
1832, 29de April, døbt 5 August 1817, Johanne Hansdatter, Ladbye, Hans Hansen Gjerdskov [huusmand], , Karen Rasmusdatter, i Ladbye
1832, 29de April, døbt 3 Mai 1817, Mette Cathrine Jensdatter, Kjølstrup, Jens Nielsen [gaardmand], , Karen Marie Sørensdatter, i Kamsted paa Hundsløv Mark
1832, 29de April, døbt 21de September 1817, Karen Rasmusdatter [slegfredbarn], i Refvninge Sogn, Rasmuss [barnefader], , Stine Franzdatter, hosbond gaardmand Peder Nielsen paa Hundsløv Mark
1833, 14 April, døbt 17 November 1818, Dorthea Marie Mariane Friis, Maltbæk Sogn, Mauritz Trap Friis [forpagter], , Cathrine Marie Schmidt, paa Sønderskovgaard i Svendstrup Sogn i Hjørring Amt
1833, 14 April, døbt 14 August 1818, Mette Marie Pedersdatter, Ladbye, Peder Sørensen [indsidder], , Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, i Kiertinge - hosbond Lars Larsen i Ladbye - Kalvehaugegaard
1833, 14 April, døbt 22de Mai 1818, Jørgine Marie Nielsdatter, Hundsløv, Niels Henriksen [huusmand], , Birgitte Jørgensdatter, i Marienberghuus paa Hundsløv Mark
1833, 14 April, døbt 23 October 1818, Adolphine Hansdatter [slegfredbarn], Kiertinge, Hans Casparsen [gartner], [pleiefader boelsmand Lars Hansen i Kiertinge], Anne Kirstine Hansdatter,
1833, 14 April, døbt 28 Januar 1819, Frederikke Jensdatter, Hundsløv, Jens Rasmussen [huusmand], , Maren Sørensdatter, i Hundsløv
1833, 14 April, døbt 27 April 1819, Bodil Kirstine Nielsdatter, i Marsløv Sogn, Rasmus Nielsen [stiffader, tjener], , Mette Andersdatter Wichelsøe [kokkepige], begge hos biskoppen i Odense
1833, 14 April, døbt 8 November 1818, Johanne Marie Hansdatter [slegfredbarn], Ladbye, Hans Ulriksen, , Maren Rasmusdatter, [pleiemoder Mette Ulriks i Ladbye]
1833, 14 April, døbt 2 October 1818, Elisabeth Pedersdatter, Kiertinge, Peder Andreasen [huusmand], , Karen Larsdatter, i Kiertinge
1833, 14 April, døbt 21 Januari 1819, Anne Kirstine Rasmusdatter, Hundsløv, Rasmus Hansen [huusmand], , Karen Jeppesdatter, af Hundsløv
1833, 14 April, døbt 24 December 1817, Anne Kirstine Christensdatter, Hundsløv, Christen Mathiasen [huusmand], , Else Pedersdatter, i Hundsløv
1833, 14 April, døbt 12 November 1818, Mette Christophersdatter, Hundsløv, Christopher Hansen [huusmand], [nu stedfader Niels Nielsen], Gyde Andersdatter, af Kiertinge
1834, 6 April, døbt 25 September 1819, Karen Kirstine Hansdatter, Hundsløv, Hans Christensen [huusmand], , Dorthea Larsdatter, af Hundsløv - Steenhuse
1834, 6 April, døbt 10 November 1819, Anne Marie Knudsdatter, Hundsløv, Knud Pedersen [huusmand], , Anne Andersdatter, af Hundsløv - Nyemark
1834, 6 April, døbt 9 August 1819, Marie Rasmusdatter, Ladbye, Rasmus Jørgensen [huusmand og smed], , Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1834, 6 April, døbt 5 October 1819, Kirsten Rasmusdatter, Kiertinge, Rasmus Hansen [huusmand], , Else Madsdatter, af Kiertinge
1834, 6 April, døbt 23 December 1819, Sophie Elise Jensdatter, Ladbye, Jens Povelsen [huusmand], , Karen Hansdatter, i Ladbye
1834, 6 April, døbt 3 Januari 1820 , Anne Marie Jensdatter, Hundsløv, Jens Nielsen [huusmand], , Mette Pedersdatter, af Hundsløv
1834, 6 April, døbt 23 November 1819, Gjertrud Hansdatter, i Mesinge Sogn, Hans Franzen [huusmand], , Kirsten Christiansdatter, af Hundsløv
1834, 6 April, døbt 23 October 1819, Anne Larsdatter [slegfredbarn], i Revninge Sogn, Lars Eriksen , , Abelone Franzdatter , nu gift med indsidder Christen Andersen i Hundsløv
1834, 6 April, døbt 15 Marts 1820, Mette Povelsdatter, Hundsløv, Povel Larsen [huusmand], , Anne Sørensdatter, af Hundsløv Nyemark
1834, 6 April, døbt 30te Marts 1820, Barthe Kirstine Nielsdatter, i Munkeboe Sogn, Niels Larsen Væver [boelsmand], , Maren Larsdatter, i Kiertinge
1834, 6 April, døbt 16 September 1819, Kirsten Povelsdatter, Kjølstrup, Povel Rasmussen [huusmand], , Karen Olesdatter, af Kjølstrup
1835, 26 April, døbt 20 October 1820, Karen Marie Jensdatter, Hundsløv - hjemme, Jens Nielsen [boelsmand], , Anne Sørensdatter, af Hundsløv
1835, 26 April, døbt 3 September 1820, Anne Marie Knudsdatter, Hundsløv, Knud Hansen [indsidder], , Maren Povelsdatter, i Hundsløv
1835, 26 April, døbt 21 April 1821, Dorthea Rasmusdatter, Ladbye - hjemme, Rasmus Jørgensen [smed], , Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1835, 26 April, døbt 29 Marts 1821, Anne Dorthea Henriksdatter, i Dalbye Sogn, Henrik Jensen [huusmand], , Karen Madsdatter, i Ladbye
1835, 26 April, døbt 29 November 1820, Gjertrud Sophie Christiansdatter, i Lumbye Sogn, Christian Hansen [søemand], , Kirstine Marie Nielsdatter, [madmoder Karen Nielsen gjordemoder i Kjølstrup]
1835, 26 April, døbt 22 Juli 1820, Christine Marie Christiansdatter, Kiertinge, Christian Henriksen [gaardmand], , Marie Andersdatter, af Kiertinge
1835, 26 April, døbt 18de October 1820, Maren Jørgensdatter, i Marsløv Sogn, Jørgen Henriksen [huusmand], , Anne Marie Hansdatter, af Hundsløv
1836, 10 April, døbt 30 Juni 1821, Anne Marie Sørensdatter, Hundsløv, Søren Jørgensen [gaardmand], , Birthe Rasmusdatter, i Hundsløv
1836, 10 April, døbt 15 October 1821, Anne Marie Christensdatter [slegfredbarn], Kjølstrup, Christen Andersen [afgangne], nærværende stiffader gaardmand Rasmus Nielsen i Sneestrup, Mette Andersdatter,
1836, 10 April, døbt 4 Februar 1822, Johanne Marie Christensdatter, Kiertinge, Christen Sørensen [huusmand], , Karen Jochumsdatter, af Kiertinge
1836, 10 April, døbt 24 August 1821, Dorthea Hansdatter, Ladbye, Hans Hansen Nordskov [huusmand], , Maren Henriksdatter, af Hundsløv
1836, 10 April, døbt 12 April 1822, Johanne Jensdatter, Hundsløv, Jens Nielsen [huusmand], , Mette Pedersdatter, i Nye Steenhuse af Hundsløv
1836, 10 April, døbt 2 September 1821, Edel Jørgensdatter [slegfredbarn], i Taarnborg Sogn i Sjelland, Jørgen Hansen [kudsk], [pleiefader boelsmand Lars Hansen i Kiertinge - barnets morfader], Anne Kirstine Hansdatter,
1836, 10 April, døbt 24 August 1821, Marie Hansdatter, Ladbye, Hans Hansen Nordskov [huusmand], , Maren Henriksdatter, af Hundsløv
1836, 10 April, døbt 24de Januar 1822, Mette Cathrine Larsdatter, Ørnfeldt Veihuus, Lars Jensen [skoemager], , Maren Ulriksdatter, indsiddere i Ladbye
1836, 10 April, døbt 30 November 1820, Maren Nielsdatter [slegfredbarn], i Agedrup, Niels Rasmussen [møllersvend], [nærværende stiffader huusmand Hans Andersen af Hundsløv], Gjertrud Andersdatter,
1836, 10 April, døbt 30 November 1819, Larsine Reinholdtsdatter, Hundsløv, Reinholdt Jørgensen [huusmand], , Maren Poulsdatter, af Hundsløv