Kølstrup, 1824-1836, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1824-1836, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1824, Løverdagen 10de April, Viet, Jacob Jensen [væver], 28, i Revninge, Maren Rasmusdatter [bondepige], 26, i Kjølstrupgaard
1824, Løverdagen 12 Juni, Viet, Niels Pedersen [tjenestekarl], 33, i Ladbye - hos gaardmand Lars Hansen, Kirsten Sørensdatter [tjeneste- og bondepige], 29, i Hundslev Skovgaard - hos Mads Jensen
1824, Fredagen 18de Juni, Viet, Peder Andersen [gaardmand], 28, i Davinde, Gjertrud Nielsdatter [bryggerpige], 23, i Kjølstrup Præstegaard
1824, Løverdagen 2den October, Viet, Morten Christophersen [tjenestekarl], 25, hos Rasmus Rasmussen i Sandholm paa Hundslev Mark, Else Marie Rasmusdatter [tjenestepige], 30, hos stiffaderen Rasmus Rasmussen af Hundslev
1824, Fredagen 22de October, Viet, Hans Jochumsen [huusmand og væver], 34, i Urup, Lisbeth Niellarsdatter [tjeneste- og væverpige], 32, i Kiertinge
1824, Fredagen 12te November, Viet, Niels Jensen [ungkarl og tjenestekarl], 39, hos Lars Nielsen i Hundslev - født 12 Nov 1785 i Woldby Aarhuus Stift, Anne Larsdatter [pige og tjenestepige], 26, i Hundslev
1824, 5 November, Viet, Hans Meyling [forvalter og gaardeier], 62, paa Ulrichsholm og gaardeier i Kiertinge, Karen Jørgensdatter [huusholderske hos brudgommen], 47, i Kiertinge
1824, Løverdagen 11te December, Viet, Knud Madsen [ungkarl og huusfæster], 30, i Hundslev, Johanne Hansdatter [pige], 32, forhen kokkepige paa Keyrup
1825, 7 Mai, Viet, Knud Andersen [avlskarl], 44, hos forvalter Meyling i Kiertinge - født i Ladbye, Dorthea Nielsdatter [tjenestepige], 34, hos forvalter Meyling i Kiertinge - født i Hoeløv
1825, 7de Mai, Viet, Peder Nielsen [avlskarl], 38, i Allested Præstegaard - født 15 Oct 1786 i Rastrup, Marie Andersdatter, 32, opholdende sig hos Caspar Nielsen i Hundsløv - født 1793 i Herrested
1825, Fredagen 21de October, Viet, Anders Andersen [snedker], 26, af Fraugde Kjærbye, Kirsten Nielsdatter [bondepige], 25, i Hundslev
1825, Løverdagen 29de November, Viet, Lars Thomsen Bjørn [skomagermester], 26, i Middelfart, Catharine Holt [stuepige], 22, paa Keyrup
1825, Løverdagen 17de December, Viet, Mads Nielsen [huusmand], 61, i Ladbye, Mette Kirstine Hansdatter [pige og tjenestepige], 43, hos brudgommen i Ladbye
1826, Løverdagen 7 Januar, Viet, Christen Andersen [tjenestekarl], 32, paa Ørnfeldt, Abelone Frandsdatter [forhen kokkepige], 29, i Præstegaarden - nu tilhuse hos huusmand Rasmus Andersen i Hundsløv
1826, Løverdagen 11 Februar, Viet, Søren Sørensen [seminarist og huuslærer], 24, i Dalum Præstegaard, Nicoline Christine Widding [forhen huusjomfrue], 23, i Dalum Præstegaard - nu hos faderen paa Ulrichsholm
1826, Løverdagen 15de April, Viet, Anders Frederichsen [væverkarl], 22, paa Kiertinge Mark hos stedfaderen Lars Jensen, Birthe Christiansdatter [væverpige], 30, paa Kiertinge Mark hos stedfaderen Ole Christensen
1826, Fredagen 2den Juni, Viet, Mads Andersen [tjenestekarl], 34, Tommerup - hos faderen Anders Madsen i Rosenlund ved Hundslev, Kirsten Nielsdatter [skræderpige], , i Ørnfeldt Veihuus - født 1797 i Marslev
1826, Løverdagen 24de Juni, Viet, Anders Jensen [tjenestekarl], 33, Hersnap - hos gmd Jens Larsen i Mesinge - født 1 Oct 1792, Anne Olsdatter, 34, Vartekilde - enke efter Peder Pedersen i Hundsløv Steenhuse
1826, Løverdagen 27 Mai, Viet, Christen Larsen [gartner], 26, paa Keyrup - født 1800 i Martofte, Johanne Rasmusdatter [meierske], 27, paa Keyrup - født 22 Jan 1799 i Ringe i Rynkebye
1826, Løverdagen 28 October, Viet, Peder Olsen [bødkerkarl], 25, Ladbye - hos faderen i Ladbye, Maren Nielsdatter [forhen kokkepige], 26, paa Ladegaard - nu hjemme hos faderen i Ladbye
1826, Løverdagen 28 October, Viet, Nicolai Scharff [musicus], 26, i Wordingborg - født 10 Oct 1800, Petrine Petersen [jomfru], 30, paa Keyrup - sal. proprietair Petersens datter født 26 Juni 1796
1826, Løverdagen 11te November, Viet, Peder Rasmussen, 31, gaardmand Rasmus Pedersens hjælpende søn i Kjølstrupgaard, Marie Magdalene Henriksdatter [bondepige], 28, i Rødegaard - datter af Henrik Nielsen
1826, Løverdagen 18de November, Viet, Lars Andersen [huusmand], 41, i Kiertinge - forhen tjenestekarl i Kjerteminde - født 14 Nov 1784, Anne Hansdatter [tjenestepige], 23, hos moderen Hans Hansens enke i Kiertinge
1826, Fredagen 24 November, Viet, Niels Jensen [kudsk], 23, hos kammerherre v. Rosenørn i Kjølstrup, Mette Larsdatter [kokkepige], 44, hos kammerherre v. Rosenørn i Kjølstrup
1826, Løverdagen 9de December, Viet, Jørgen Nielsen [brændeviinskarl], 51, Hundsløv - brændeviinskarl fra Nyborg - født 16 Jul 1775, Charlotte Sophie Knudsdatter, 49, enke efter huusmand Povel Andersen i Kjølstrup
1826, Løverdagen 16 December, Viet, Niels Nielsen [bødker], 27, i Kjølstrup Bye, Anne Madsdatter, 25, enke efter huusmand Hans Jensen i Kjølstrup
1827, Løverdagen 3die Februari, Viet, Hans Sørensen [tjenestekarl], 38, Hundsløv - hos sin broder Søren Jørgensen i Hundsløv, Abelone Andersdatter [tjenestepige], 27, hos faderen Lars Nielsen i Hundsløv
1827, Løverdagen 7 April, Viet, Jørgen Rasmussen [huusfæster], 38, i Ladbye - forhen tjenestekarl i Lille Wibye Drigstrup Sogn, Karen Hansdatter [huuskone], 33, i Ladbye
1827, Løverdagen 29de September, Viet, Jørgen Olsen [boelsmand], 34, i Hundsløv, Anne Hansdatter [tjenestepige], 29, hos boelsmand Jørgen Olsen i Hundsløv - Aasum Broehuus
1827, Løverdagen 9 Juni, Viet, Lars Larsen [boelsmand], 45, i Kjølstrup, Anne Marie Hansdatter [pige og tjenestepige], 39, hos brudgommen i Kjølstrup - nu forhen i Aasum Sogn
1827, Løverdagen 27de October, Viet, Erik Rasmussen Bom [skoemager], 28, i Kjerteminde, Anne Sophie Hansen [kammerpige], 30, paa Ulrichsholm
1827, Fredagen 2den November, Viet, Jørgen Nielsen [gaardmand], 37, i Kiertinge - forhen tjenestekarl hos broderen Peder Nielsen, Maren Nielsdatter [bondepige], 21, af Kiertinge
1827, Løverdagen 3 November, Viet, Lars Nielsen [bondekarl], 25, Hundsløv - hos stedfaderen Erik Jensen i Urup, Gjertrud Marie Nielsdatter [pige], 27, hos faderen Niels Pedersen Krag af Hundsløv
1827, Løverdagen 1ste December, Viet, Peder Larsen [tjenestekarl], 36, Overkjærbye - hos sin broder Jørgen Larsen i Over Kjærbye, Maren Sørensdatter, 26, Kjølstrup - hos sin fader boelsmand Søren Larsen i Kjølstrup
1827, Løverdagen 15de December, Viet, Jens Andersen [bondekarl], 33, hos faderen gaardmand Lars Nielsen i Hundsløv, Karen Olsdatter [bondepige], 28, hos moderen Ole Larsens enke i Kiertinge
1828, Fredagen 25de Januar, Viet, Hans Povelsen [tjenestekarl], 22, paa Brolykke, Karen Andersdatter [meierske], 25, paa Ørnfeldt
1828, 31 October, Viet, Lars Hansen [boelsmand], 33, i Kiertinge, Mette Olsdatter [bondepige], 27, af Kiertinge
1828, 14de November, Viet, Povel Andersen [gaardmand], 50, i Agedrup, Maren Andersdatter [bondepige], 38, af Rosenlund pr Hundsløv
1828, 22 November, Viet, Andreas Nielsen [selveierhuusmand], 31, i Kjølstrup, Anne Marie Hansdatter, 29, siden 1ste Nov i Kjølstrup - forhen kokkepige paa Østergaard
1828, 29 November, Viet, Jens Christian Andresen [examinatus juris fuldmægtig paa herredscontoiret], 28, Dræbye - hos cancellieraad Friestadt i Odense, Frederikke Sørine Thomsen (Wikkelsøe), 24, hos jomfrue paa Ørnfeldt
1828, 6 December, Viet, Hans Pedersen, 27, Nederk... - murer i Ladbye, Erne Kirstine Ulriksdatter, 21, i Ladbye
1828, 20 December, Viet, Anders Pedersen [bødker], 28, Marsløv - bødker paa Østergaard, Karen Pedersdatter [bryggerpige], 29, paa Ørnfeldt
1829, Løverdagen 28 Marts, Viet, Mads Andersen [boelsmand], 38, paa Kiertinge Mark, Maren Jørgensdatter [pige og tjenestepige], 35, hos brudgommen - Revninge
1829, Løverdagen 24 October, Viet, Hans Jensen Smed [ungkarl], 25, paa Østergaard, Anne Marie Madsdatter [pige], 25, hjemme hos faderen Mads Andersen i Hundslev
1829, Løverdagen 26 September, Viet, Hans Rasmussen [huusmand og tømmermand], 44, i Kjølstrup, Karen Marie Nielsdatter, 33, hjemme hos faderen Niels Larsen Møller i Kjølstrup
1829, 24 October, Viet, Lars Povelsen [ungkarl og skræderkarl], 21, Kjølstrup - skræderkarl hos Niels Jensen i Hundslev, Anne Larsdatter [huuskone], 43, i Ladbye
1829, 22de August, Viet, Mads Magnus Pagh [seminarist og skolelærer], 26, i Skibhusene, Pauline Cecilia Wichelsøe [huusholderske], 25, hos faderen i Kjølstrup
1829, Løverdagen 31 October, Viet, Peder Hansen [staldkarl], 29, paa Ørnfeldt - Birkende, Maren Jacobsdatter [bryggerpige], 27, paa Ørnfeldt - Nørrelyndelse
1829, Løverdag 21 November, Viet, Hans Jensen [tjenestekarl], 28, hos faderen i Ladbye, Mette Kirstine Hansdatter [tjenestepige], 26, hos faderen i Ladbye - Kalkendrup
1829, Løverdag 14 November, Viet, Hans Hansen [huusmand], 27, Kiertinge i Kjølstrup, Kirstine Marie Rasmusdatter [tjenestepige], 25, i Kjølstrup
1829, Løverdag 12 December, Viet, Povel Nielsen [dragon og tjenestekarl], 26, i Ladbye - Midskov, Cidsel Marie Nielsdatter [tjenestepige], 24, hos faderen Niels Larsen i Ladbye
1829, Løverdag 12 December, Viet, Mads Marcussen, 27, boelsmand Marcus Madsens enkes hjælpende søn paa Kiertinge Mark, Maren Larsdatter, 26, Kiertinge - hos faderen Lars Jensen Hjulmand i Kiertinge
1830, Løverdag 5 Juni, Viet, Lars Larsen Hornshøi (Wibye) [tjenestekarl], 31, hos gmd Povel Rasmussen Krag i Thorup - født 25 Oct 1798, Dorthea Kirstine Birkenfeldt, 22, hjemme hos faderen Wilhelm Birkenfeldt i Hundsløv - født 18 Apr 1808
1830, 17 Juli, Viet, Hans Nielsen [fæster], 28, af et af Degneløkkehusene i Kjølstrup - Birkum - født 19 Jan 1802, Karen Pedersdatter, 22, Kjølstrup - hjemme hos moderen Peder Andersens enke i Kjølstrup
1830, 10 Juli, Viet, Rasmus Madsen [avlskarl], 48, paa Ulrichsholm - Davinde, Kirsten Jensdatter [tjenestepige], 27, hos faderen - Fiskerhuus
1830, 16de October, Viet, Anders Povelsen [tjenestekarl], 30, i Eybye - Veiøe - Vor Frue Sogn i Odense, Gjertrud Nielsdatter, 24, Kiertinge - hjemme hos moderen hmd Lars Jørgensens enke i Kjølstrup
1830, Løverdag 13 November, Viet, Johan Jensen [tjenestekarl], 26, Keyrup i Kiertinge, Marie Nielsdatter [tjenestepige], 22, i Kiertinge - Ladbye
1830, Løverdag 20 November, Viet, Rasmus Hansen [huusmand], 45, paa Hundsløv Mark - Dræby, Karen Rasmusdatter [huusholderinde], 45, hos Rasmus Hansen i Hundsløv
1830, Løverdag 20 November, Viet, Niels Nielsen [tjenestekarl], 27, i Davinde, Gyde Andersdatter [huuskone], 47, paa Kiertinge Mark
1830, Fredagen 20de November, Viet, Anders Larsen [tjenestekarl], 22, i Kiertinge, Laurine Marie Nielsdatter [tjenestepige], 21, i Kiertinge
1830, Løverdagen 4de December, Viet, Niels Jacobsen [huusmand], 48, i Hundsløv, Maren Hansdatter, 44, Ladbye - i Hundsløv Fattighuus
1830, Løverdagen 11te December, Viet, Tyge Reinholdtsen [fæstehuusmand], 28, i Ladbye - Revninge, Anne Hansdatter [tjenestepige], 28, hos brudgommen i Ladbye - Langaae
1831, Løverdagen 12te Februar, Viet, Knud Andersen [huuseier], 31, paa Hundsløv Mark - Mullerup, Anne Marie Andersdatter [tjenestepige], 30, hos brudgommen - Ullerslev
1831, 23de April, Viet, Johan Nielsen [huusmand], 41, i Revninge, Anne Jensdatter [kokkepige], 36, hos K.. Larsen i Hundsløv - Woldbye
1831, Fredagen 3 Juni, Viet, Anders Rasmussen Kjellerup [rendemester], 42, i Nyborg, Dorthea Andersdatter, 35, Tommerup - hos faderen gaard og lægdsmand Anders Madsen i Hundsløv
1831, Løverdagen 22de October, Viet, Jørgen Christensen [boelsmand], 45, paa Kiertinge Mark, Maren Nielsdatter [pige og tjenestepige], 27, hos brudgommen paa Kiertinge Mark - Dræbye
1831, Løverdagen 29de October, Viet, Christian Birkenfeldt [snedker], 35, i Hundsløv, Karen Larsdatter [pige og tjenestepige], 26, hos brudgommen i Hundsløv - Dræbye
1831, Løverdagen 29de October, Viet, Dines Rasmussen [ungkarl og tjenestekarl], 29, i Hundsløv - Rynkebye, Anne Marie Nielsdatter [pige og tjenestepige], 24, hos faderen i Hundsløv
1831, Løverdagen 29de October, Viet, Niels Nielsen [huusmand], 32, i Kjølstrup, Kirsten Hansdatter [pige og tjenestepige], 24, hos brudgommen i Kjølstrup - Drigstrup
1831, Løverdagen 10 December, Viet, Christen Pedersen [kudsk], 28, paa Ulrichsholm - Oure, Anne Marie Nielsdatter [indsidderske], 29, i Langeskovhuse - Hundsløv - født 10 Jan 1802
1831, Løverdagen 10 December, Viet, Søren Pedersen [ungkarl og huusmand], 31, i Revninge - Lille Wibye, Dorthea Nielsdatter [pige], 32, Kjølstrup - hos faderen Peder Andersen i Kjølstrup
1832, 14de April, Viet, Niels Jørgensen [tjenestekarl], 36, paa Ørnfeldt - Dalbye, Anne Marie Nielsdatter [malkepige], 31, paa Ulrichsholm - Rudskov
1832, -, Viet, Niels Jensen [huusmand], 49, i Ladbye, Anne Cathrine Rasmusdatter [pige og tjenestepige], 34, hos brudgommen
1832, 3 November, Viet, Hans Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 42, i Mesinge - Dalbye - født 28 Nov 1790, Karen Rasmusdatter [huuskone], 48, i Ladbye
1832, 24 November, Viet, Peder Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 28, i Birkende - Ullerslev, Gjertrud Nielsdatter [pige og tjenestepige], 20, hos gaderen Niels Tømmermand i Hundsløv
1832, 10 November, Viet, Lars Hansen [boelsmand], 37, i Kiertinge, Maren Prebensdatter [pige og tjenestepige], 18, hos faderen Preben Jacobsen i Ladbye
1832, 10 November, Viet, Peder Frederiksen [ungkarl, væver og huusmand], 32, i Kjølstrup, Anne Malene Rasmusdatter [pige og tjenestepige], 31, hos brudgommen i Kjølstrup - Marslev
1832, 3die November, Viet, Tyge Povelsen [ungkarl og tjenestekarl], 27, paa Keyrup - Urup, Karen Nielsdatter [pige og kokkepige], 26, paa Ulrichsholm - Steenhuus
1832, 21 December, Viet, Rasmus Henriksen [huusmand], 33, i Hundsløv, Anne Marie Ulriksdatter [pige og tjenestepige], 28, hos moderen Mette Ulrichs i Ladbye
1832, 21 December, Viet, Niels Ulriksen [ungkarl], 33, gaardbrugende enkes søn i Ladbye, Mette Kirstine Hansdatter [huuskone], 49, i Ladbye
1832, 15de December, Viet, Lars Christiansen [ungkarl og tjenestekarl], 30, i Ladbye - Kjølstrup, Anne Pedersdatter [pige og indsidderske], 40, i Ladbye - Ringe i Rynkebye
1832, 15de December, Viet, Mads Frederiksen [ungkarl og skræder], 33, fra Bogense, Maren Pedersdatter [huuskone], 26, i Kjølstrup
1833, 8 Juni, Viet, Hans Hansen Hoff [skoemager], 29, hos sin fader skoemager Hans Jensen Hoff i Hundsløv, Kirsten Jensdatter [tjenestepige], 24, hos gmd Mads Jensen i Skovgaarden i Hundslev - Rosilde
1833, 14 Juli, Viet, Rasmus Hansen [hørsvinger og leietager], 29, af Skinningehuus - Hundsløv, Maren Andersdatter [huusholderinde], 30, i Skinninge - Ladbye - forhen meierske paa Ulriksholm
1833, 2 November, Viet, Johan Peter Petersen [tjenestekarl], 31, paa Ørnfeldt - Aarsløv, Karen Hansdatter [tjenestepige], 25, paa Ørnfeldt - nu hos faderen i Ørnfeldt Thorup
1833, 16 November, Viet, Hans Mathiasen [huusmand], 46, i Revninge, Mette Sørensdatter [tjenestepige], 41, i Kjølstrupgaard - Rastrup
1833, 30de November, Viet, Anders Larsen Christophersen [skoemagermester], 24, i Kjerteminde, Else Christensdatter [tjenestepige], 29, hos faderen Christen Jørgensen af Kiertinge
1833, 14de December, Viet, Lars Larsen [tjenestekarl], 28, i Revninge - Kiertinge, Anne Cathrine Nielsdatter [tjenestepige], 22, hos faderen Niels Frederiksen i Kiertinge
1834, 22de Marts, Viet, Lars Povelsen [fæstehuusmand], 25, i Ladbye - Kjølstrup, Maren Christiansdatter [tjenestepige], 27, hos faderen gmd Christian Henriksen af Kiertinge
1834, 31 Mai, Viet, Conrad Nielsen [avlskarl], 26, hos faderen i Kiertinge, Maren Nielsdatter [gaardmandsenke], 28, i Kiertinge
1834, 23de August, Viet, Christian Gantzen Pagh [bagermester], 28, i Odense - født 10 Nov 1805, Kirstine Marie Wichelsøe [huusholderske], 26, hos sin fader i Kjølstrup - født 9 Mar 1808
1834, 7 November, Viet, Jens Nielsen Herløv [tjenestekarl], 28, i Kiertinge, Anne Cathrine Sørensdatter [tjenestepige], 25, hos faderen smeden i Kiertinge
1834, 15 November, Viet, Jacob Sørensen [smed], 28, i Kiertinge, Karen Pedersdatter [tjenestepige], 22, i Kiertinge
1834, 15 November, Viet, Søren Pedersen [tjenestekarl], 35, i Ladbye - Dalbye, Karen Hansdatter [tjenestepige], 32, hos faderen Hans Larsen i Ladbye
1835, 4de April, Viet, Lars Larsen [gaardmand], 44, i Ladbye Kalvehaugegaard, Karen Pedersdatter [tjenestepige], 25, hos brudgommen - Ladbye
1835, 11 Juli, Viet, Knud Hartvedsen [staldkarl], 35, paa Rønningesøegaard - Tarup - født 9 Feb 1800, Anne Olesdatter [huuskone], 43, efter Anders Jensen i Steenhuus - Vartekilde
1835, 21de November, Viet, Marcus Pedersen [muurmester], 30, i Vester Kjærbye, Mette Marie Madsdatter [huusmandsenke], 27, i Kiertinge - Bogense
1835, 7 November, Viet, Lars Larsen [tjenestekarl], 29, hos faderen Lars Larsen af Kiertinge, Anne Kirstine Jensdatter [tjenestepige], 26, hos faderen gaardmand Jens Nielsen i Ladbye
1835, 24 October, Viet, Niels Henriksen, 44, i Saueriishuus - Hundsløv, Karen Hansdatter [tjenestepige], 32, hos brudgommen - K..kkendrup
1835, 7 November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og huusmand], 42, i Ladbye - Salbye - p.t. staldkarl paa Brolykke, Maren Nielsdatter [tjenestepige], 38, i Kiertinge - Hoeløv
1835, 8 November, Viet, Erik Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 33, paa Ørnfeldt - Seden, Johanne Hansdatter [tjenestepige], 26, paa Ørnfeldt - Hagendrup - født 25 Apr 1809
1835, 21 November, Viet, Anders Frederiksen [væver og huusmand], 32, i Kiertinge, Anne Hansdatter [pige og tjenestepige], 28, hos faderen Hans Mikkelsen i Kiertinge
1835, 14 November, Viet, Hans Thomasen [fæster], 25, af et huus i Ladbye - Vester Kjærbye - født 20 Mai 1810, Anne Hansdatter, 33, efter huusmand Tyge Reinholdtsen i Ladbye - Langaa
1835, 12te December, Viet, Niels Tagesen [tjenestekarl], 38, hos stiffader Peder Larsen i Vester Kjærby, Johanne Hansdatter Hoff [tjenestepige], 29, hos faderen. skoemager Hans Jensen Hoff i Hundsløv
1835, 19de December, Viet, Lars Sørensen [smed], 24, i Kiertinge, Anne Cathrine Hansdatter [tjenestepige], 26, i Kiertinge - Ubberud
1836, 24 Januar, Viet, Jørgen Hansen [staldkarl], 30, paa Ulriksholm - Sørup - døbt 4 Aug 1805, Kirsten Hansdatter, , Rue - nu til huse hos hmd Lars Jensen Hjulmand i Kiertinge
1836, 25de Juni, Viet, Morten Jensen [tjenestekarl], 32, hos sin moder gaardmand Jens Hansens enke i Rastrup, Sophie Frederikke Andersdatter, 32, efter gmd Anders Jørgensen af Kiertinge - Seeden
1836, 12 November, Viet, Carl Ludvig Møller [gaardeier], 28, i Hundsløv Frederiksminde - Bar??gaard, Dorthea Sophie Aagaard [huusjomfrue], 21, hos kammerraad Larsen i Hundsløv - Hostrupgaard i Jylland
1836, [ingen dato], Viet, August Wilhjelm [snedkersvend], 25, af Odense - Longelse - født 4 Mar 1811, Karen Marie Franzen [døde før vielsen], 28, Odense - hos faderen i Gjeelskroe
1836, 26 November, Viet, Mads Marcussen [boelsmand], 35, i Kiertinge, Anne Margrethe Jørgensdatter [bryggerpige], 28, i Præstegaarden
1836, 17 December, Viet, Jørgen Larsen [tjenestekarl], 34, i Hundsløv - Rynkebye, Kirstine Jensdatter [tjenestepige], 32, paa Keyrup - Kjølstrup
1836, 10 December, Viet, Lars Povelsen [fæstehuusmand], 28, i Ladbye - Kjølstrup, Maren Sørensdatter [pige og bryggerpige], 30, paa Keyrup - Kildehuus