Kølstrup, 1864-1891, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1864-1891, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, 3 April, 27 Januar 1850, Kristian Nielsen, Langeskovhuse paa Hundslev Mark, Stephanus Peder Nielsen [smed], , Giertrud Hansen, Langeskovhuse
1864, 3 April, 19 November 1849, Niels Jørgen Kristensen, Agedrup, Marius Thomsen [smedesvend], i Kjerteminde, Anne Kristensdatter, i Kjølstrup Fattighuus
1864, 3 April, 8 December 1849, Anders Jensen, Kjertinge, Jens Jacobsen [huusmand], , Anne Kirstine Nielsdatter, i Ladby
1864, 3 April, 5 Marts 1850, Anders Jørgensen, Hundslev, Jørgen Hansen [indsidder], , Kirsten Hansdatter, paa Hundslev Mark
1864, 3 April, 1 Mai 1850, Hans Frederiksen, Ladby, Hintze Larsen [skræder], i Rynkeby [stedfader huusmand Jørgen Clausen i Ladby], Frederikke Hansdatter,
1864, 3 April, 11 December 1849, Hans Smidt Hansen, Aasum - logerende hos svogeren gmd. Peder Chr. Valter i Kjølstrup, Hans Ludvig Jensen [gaardmand], , Anne Marie Povlsdatter, i Aasum
1864, 3 April, 25 Marts 1850, Jens Peder Axelsen, Solevad i Verninge Sogn, Axel Navnesen [huusmand], , Anne Marie Hansdatter, Keirup Skovhuus
1864, 2 October, 3 August 1850, Lars Kristian Pedersen, Skibhusene, Peder Larsen [avlskarl nu huusmand], , Anne Hansen, i Skibhusene - nu Kiertinge
1864, 2 October, 17 September 1850, Peder Kristiansen, Kjertinge, Kristian Hansen [huusmand], , Maren Kirstine Pedersdatter, i Kjertinge
1864, 2 October, 3 Juli 1850, Jens Hansen, Flødstrup, Hans Knudsen [soldat, nu huusmand], i Hundslev, Marie Kirstine Jensdatter,
1864, 2 October, 22 Juli 1850, Jørgen Sørensen Larsen, Hundslev, Lars Andersen [huusmand], , Anne Marie Sørensdatter, i Hundslev
1864, 2 October, 13 Juni 1850, Lars Peder Larsen, Midskov, Lars Rasmussen [huusmand], , Kirsten Larsdatter, i Midskov i Mesinge Sogn
1864, 2 October, 15 August 1850, Povl Pedersen, Kjertinge, Peder Povlsen [gartner], , Marte Rasmusdatter, i Kjertinge
1864, 2 October, 1 August 1850, Rasmus Pedersen, Rosenvold, Peder Rasmussen [indsidder], , Anne Kirstine Rasmusdatter, i Rosenvold
1864, 2 October, 3 August 1850, Johan Eriksen, Overkjærby, Niels Andreasen [tjenestekarl], paa Kjertinge Mark, Anne Kirstine Eriksdatter, Overkjærby
1865, 23 April, 14 Januar 1851, Hans Jensen, Ladby, Jens Nielsen [gaardmand], Revninge i Ladby, Mette Hansdatter,
1865, 23 April, 29 November 1850, Jens Pedersen, Eskelundhuset, Peder Nielsen [indsidder], i Eskelundshuset, Mette Marie Jensdatter,
1865, 23 April, 24 Marts 1851, Knud Laurits Rasmussen, Hundslev, Rasmus Larsen [tjenestekarl], , Anne Marie Knudsdatter, i Hundslev
1865, 23 April, 27 April 1851, Jens Dinesen, Hundslev, Dines Rasmussen [gaardmand], i Hundslev, Anne Marie Nielsdatter,
1865, 1 October, 29 August 1851, Conrad Jacobsen, Kjertinge, Jacob Nielsen [gaardeier og branddirectør], , Erne Kirstine Jørgensen, i Kiertinge
1865, 1 October, 3 Juli 1851, Jens Nielsen, Hundslev, Niels Rasmussen [gaardeier], , Anne Hansdatter, paa Hundslev Mark - nu i Kjertinge
1866, 8 April, 19 Marts 1852, Søren Andersen, Midskov, Anders Sørensen [smed], , Johanne Mortensdatter, i Midskov
1866, 8 April, 23 Januar 1852, Hans Jørgen Hansen, Gielskov, Lars Hansen [gjæstgiver], , Else Kirstine Jørgensdatter, i Gielskov
1866, 8 April, 2 Februar 1852, Hans Nielsen, Ladby, Niels Larsen [huusmand], , Maren Jensdatter, i Ladby
1866, 8 April, 31 December 1851, Povl Hansen, Kjølstrup, Hans Hansen [tjenestekarl], , Frederikke Povlsdatter, i Kjølstrup
1866, 8 April, 1 November 1851, Niels Kristian Hansen, Kjølstrup, Hans Rasmussen [tømmermand], , Anne Marie Larsdatter, i Kjølstrup
1866, 8 April, 10 November 1851, Niels Christian Rasmussen, Kjølstrup, Rasmus Povlsen [huusmand], , Abelone Marie Kristensdatter, i Kjølstrup
1866, 30 September, 8 September 1852, Niels Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Larsen [huusmand og væver], i Kjertinge, ,
1866, 30 September, 10 September 1852, Hans Larsen, i Gjelshuus, Lars Hansen [huusmand], i Gjelshuus i Marslev Sogn, ,
1866, 30 September, 8 August 1852, Hans Pedersen, i Kjertinge, Peder Povlsen [gartner], i Kjertinge, ,
1866, 30 September, 19 Juni 1852, Niels Jensen, i Ladby, Jens Steffensen [gaardmand], i Ladby, ,
1866, 30 September, 5 August 1852, Niels Frederik Larsen, i Kjertinge, Lars Christ. Nielsen [gaardmand og sognefoged], i Kjertinge, ,
1867, 28 April, 16 April - [aarstal ikke indført], Ulrik Christian Frederik Aagaard, paa Landlyst, Jens Peder Johansen Aagaard [proprietair], til Winthersmølle ved Thisted, ,
1867, 28 April, 27 April 1853, Frederik Vilhelm Knudsen, Kjertinge, Jørgen Knudsen [gartner], i Kjertinge, ,
1867, 28 April, 26 December 1852, Jens Nielsen, i Eiby, Niels Jensen [huusmand], i Hundslev, ,
1867, 28 April, 12 December 1852, Hans Christian Andersen, i Hundslev, -, , Anne Johanne Christiansdatter [fruentimmer], i Hundslev
1867, 28 April, 19 April 1853, Peder Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Pedersen [afdød boelsmand], i Kjertinge, ,
1867, 28 April, 28 April 1853, Hans Pedersen, i Hundslev, Peder Vilhelm Pedersen [indsidder], i Hundslev, ,
1867, 28 April, 26 Marts 1853, Hans Povlsen, i Hundslev, Povl Jørgensen [indsidder], i Hundslev, ,
1867, 28 April, 8 Februar 1853, Jens Nielsen, i Vesterkjærby [Agedrup], Niels Jensen [huusmand], i Nymarken, ,
1867, 28 April, 26 Marts 1853, Niels Christian Nielsen, i Hundslev, Niels Nielsen [indsidder], i Hundslev, ,
1867, 28 April, 8 April 1853, Lars Andersen, i Hundslev, Anders Nielsen [indsidder], i Hundslev, ,
1867, 28 April, 27 April 1853, Anders Jørgensen, i Vesterkjærby [Agedrup], -, , Maren Kirstine Andersdatter [fruentimmer], paa Edelsæde
1867, 6 October, 17 August 1853, Anders Pedersen, i Ladby, Peder Jensen [gaardmand], i Ladby, ,
1867, 6 October, 11 Maj 1853, Hans Christian Larsen, i Mesinge, Lars Hansen [huusmand], , Anne Marie Christiansdatter, i Hundslev
1868, 19 April, 4 April 1854, Frits Peder Nielsen, i Langeskovshuus, Stephanus Peder Nielsen [smed], , Gjertrud Hansen, i Langeskovshuus
1868, 19 April, 2 Februar 1854, Anders Konrad Nielsen, Ladby, Niels Andersen [gaardfæster], , Anne Jørgensen, i Ladby
1868, 19 April, 7 April 1854, Casper Herman Larsen, i Nymarken, Lars Caspersen [indsidder], , Abelone Pedersdatter, i Nymarken
1868, 19 April, 17 Novmeber 1853, Hans Andersen, i Ladby, Anders Ottesen [afgangne huusmand], , Elisabeth Stegmann, i Ladby
1868, 19 April, 20 Marts1854, Christian Henriksen, paa Kjertinge Mark, Henrik Christiansen [gaardmand], , Mette Knudsdatter, paa Kjertinge Mark
1868, 19 April, 23 November 1853, Rasmus Henning Jensen, i Kjertinge, Jens Hansen [murer], , Kirsten Rasmusdatter, paa Kjertingemark
1868, 19 April, 22 November1854, Lars Rasmussen, i Ladby, Rasmus Larsen [huusmand], , Ane Margrethe Hansdatter, i Ladby
1868, 19 April, 5 December 1853, Peder Christian Nielsen, Skibhusene, Niels Pedersen [murer], , Anne Kirstine Sørensen, Rosenvold
1868, 19 April, 5 Marts 1854, Jens Mortensen, i Langeskovhuus, Morten Jensen [indsidder], , Anne Sophie Hansen, i Nymarken
1868, 19 April, 7 April 1854, Stephan Jensen, i Ladby, Jens Steffensen [gaardfæster], , Maren Nielsdatter, i Ladby
1868, 19 April, 23 August 1853, Jens Rasmussen, i Kjølstrup, Rasmus Povlsen [indsidder], , Abelone Marie Christensdatter, i Nymarken
1868, 4de October, 18 Juli 1854, Rasmus Andersen, i Birkende, Anders Hansen [huusmand], , Anne Kirstine Povlsdatter, i Kjertinge
1868, 4de October, 24 Juli 1854, Niels Jacob Rasmussen, i Ladby, Rasmus Jacobsen [gaardmand], , Maren Knudsen, i Ladby
1868, 4de October, 26 Mai 1854, Niels Jensen, i Ladby, Jens Nielsen [gaardmand], , Maren Knudsdatter, i Ladby
1868, 4de October, 18 Mai 1854, Hans Nielsen, i Kjølstrup, Niels Povlsen [tjenestekarl], , Maren Hansdatter [fruentimmer], i Kjølstrup
1868, 4de October, 3 September 1854, Lars Jørgen Jensen, i Odense, Jens Madsen [ungkarl], , Anne Rasmusdatter [fruentimmer], i Odense
1869, 4 April, 15 Februar 1854, Niels Christian Knudsen, i Kjertinge, Knud Nielsen [huusmand], , Johanne Marie Christensdatter, i Kjertinge
1869, 4 April, 20 November 1854, Navne Laurits Axelsen, i Solevad i Verninge Sogn, Axel Navnesen [huusmand], , Anne Marie Hansdatter, i Keirup Skov
1869, 4 April, 4 November 1854, Rasmus Pedersen, i Kjertinge, Peder Povlsen [huusmand], , Marthe Rasmusdatter, i Kjertinge
1869, 4 April, 6 December1854, Lars Madsen, i Hundslev, Mads Hansen [boelsmand], , Anne Marie Pedersdatter, i Hundslev
1869, 4 April, 31 Mai 1854, Niels Christian Larsen, i Hundslev, Lars Jørgensen [huusmand], , Karen Kirstine Hansdatter, i Hundslev
1869, 4 April, 7 Januar 1855, Hans Hansen, Kappedrup i Rolfsted Sogn, Hans Larsen [huusmand], , Johanne Hansdatter, i Hundslev
1869, 3die October, 1 Juni 1855, Hans Jørgen Henriksen, i Hundslev, Henrik Jørgensen [huusmand], i Hundslev, ,
1869, 3die October, 22 September 1855, Hans Vikkelsø Nielsen, i Fraugde, Niels Andreas Hansen [huusmand], i Kjølstrup, ,
1869, 3die October, 8 September 1855, Niels Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Pedersen [afgangne gaardmand], i Kjertinge, ,
1869, 3die October, 23 Juli 1855, Hans Christian Madsen, i Rosenvold, -, , Anne Marie Madsen, Odense
1869, 3die October, 10 October 1855, Frederik Pedersen, i Hundslev, Peder Vilhelm Pedersen [huusmand], i Hundslev, ,
1870, 24 April, 25 Marts 1855, Søren Christian Sørensen, i Kjertinge, Søren Andersen [huusmand], i Kjertinge, ,
1870, 24 April, 17 April 1856, Lars Hansen, Keirup Skov, Hans Eriksen [væver], i Ladby, ,
1870, 24 April, 1 Februar 1856, Niels Christian Hansen, i Hundslev, Hans Jeppesen [indsidder], i Hundslev, ,
1870, 24 April, 29 November 1856, Christian Vilhelm Christiansen, i Hundslev, Theodor Petersen [lieutenant], , Anne Cathrine Christiansen,
1870, 24 April, 26 Februar 1856, Jørgen Andersen, i Vester Kjærby [Agedrup], Jørgen Ephraim Jørgensen, , Maren Kirstine Andersen,
1870, 24 April, 25 Marts 1856, Knud Nielsen, i Hundslev, Niels Nielsen [indsidder], i Hundslev, ,
1870, 24 April, 28 November 1855, Jens Pedersen, i Hundslev, Peder Jensen [gartner], , Anne Marie Knudsen,
1870, 24 April, 25 December 1855, Jacob Larsen, i Mesinge, Lars Hansen [huusmand], i Hundslev, ,
1870, 2den October, 10 September 1856, Christen Andersen, i Kjølstrup, Anders Poulsen [huusmand], i Kjølstrup, ,
1870, 2den October, 15 Mai 1856, Niels Andersen, i Birkende, Anders Hansen [bestyrer], paa Edelsæde, ,
1870, 2den October, 16 September 1856, Hans Simon Nielsen, i Eiby, Niels Jensen [huusmand], i Hundslev, ,
1870, 2den October, 13 Mai 1856, Jens Peder Jensen, i Ladby, Jens Nielsen [afdøde gaardmand], i Ladby, ,
1870, 2den October, 13 Juli 1856, Peder Christian Pedersen, i Hundslev, Povl Jørgensen [huusmand], i Hundslev, ,
1870, 2den October, 20 August 1856, Niels Jørgen Andersen, i Hundslev, Anders Nielsen [indsidder], i Hundslev, ,
1870, 2den October, 20 September 1856, Mads Frederik Vilhelm Nielsen, i Kjølstrup, Niels Peder Jensen [afdød indsidder], Kjølstrup, ,
1870, 2den October, 23 October 1856, Rasmus Larsen, i Hundslev, Lars Andersen [afdød huusmand], i Hundslev, ,
1870, 2den October, 22 October 1856, Peder Reinholdt Hansen, i Davinde, Hans Reinholdtsen [indsidder], paa Ørnfeldt, ,
1871, 16 April, 20 Januar 1857, Niels Peder Andersen, i Kjølstrup, Anders Hansen [gaardmand], i Kjølstrup, ,
1871, 1 October, 26 Mai 1857, Martin Ernst Jørgensen, i Kjølstrup, Jørgen Nielsen [gaardmand], i Hundslev, ,
1871, 1 October, 6 Juni 1857, Lars Nielsen, i Kjertinge, Niels Jensen [indsidder], i Nymarken, ,
1871, 1 October, 15 April 1857, Jørgen Rasmussen, i Kjølstrup, Rasmus Povlsen [indsidder], i Nymarken, ,
1872, 7de April, 25 November 1857, Rasmus Peder Rasmussen, i Kjertinge, -, , Abelone Larsen [ugift fruentimmer], i Kjertinge
1872, 7de April, 20de December 1858, Mourits Larsen Mouritsen, i Rynkeby, Jørgen Mouritsen [afgangne skomager], i Nymarken, ,
1872, 7de April, 1 Marts 1858, Peder Pedersen, i Rynkeby, -, , Kirstine Hansen [afgangne fruentimmer], i Rynkeby
1872, 7de April, 1 Marts 1858, Lars Larsen, i Kjølstrup, Jens Larsen [afgangne murer], i Nymarken, ,
1872, 7de April, 9 December 1857, Anders Peder Nielsen, i Kjølstrup, Niels Pedersen [afgangne husmand], i Kjølstrup, ,
1872, 6 October, 14 October 1858, Jens Carl Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Larsen [afgangne husmand], i Kjertinge, ,
1872, 6 October, 16 September 1858, Hans Frederik Jørgensen, i Nymarken, Jørgen Povlsen [husmand], i Nymarken, ,
1872, 6 October, 9 Maj 1858, Johannes Jørgensen, i Hundslev, Jørgen Nielsen [indsidder], i Kjertinge, ,
1873, 20 April, 15 Januar 1859, Rasmus Nielsen, i Fraugde, Niels Andreas Hansen [husmand], i Kjølstrup, ,
1873, 20 April, 6 December 1858, Hans Chr. Hansen, i Hundslev, Hans Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1873, 20 April, 21 December 1858, Søren Knudsen, i Kjertinge, Knud Nielsen [husmand], i Kjertinge, ,
1873, 20 April, 5 Februar 1859, Anders Rasmussen, i Hundslev, Rasmus Andersen [husmand], i Nymark, ,
1873, 20 April, 30 Januar 1859, Hans Andersen, i Kjertinge, Anders Hansen [bestyrer], paa Edelsæde, ,
1873, 20 April, 4 Februar 1859, Lars Frederik Rasmussen, i Rosenvold, Rasmus Larsen [indsidder], Rosenvold, ,
1873, 20 April, 22 Februar 1859, Peder Ernst Jensen, i Kjertinge, Jens Hansen [murer], i Kjertinge, ,
1873, 5 October, 22 Maj 1859, Niels Peder Nielsen, i Hundslev, Niels Jensen [husmand], i Hundslev, ,
1873, 5 October, 17 Maj 1859, Martin Hansen, i Eskelund, Hans Eriksen [indsidder], i Ladby, ,
1873, 5 October, 9 Juli 1859, Peder Christian Larsen, i Hundslev, Lars Caspersen [husmand], i Nymark, ,
1873, 5 October, 23 Juli 1859, Peder Hansen, i Kjertinge, Hans Jørgensen [husmand], i Kjertinge, ,
1873, 5 October, 2 November 1859, Rasmus Rasmussen, i Vesterkjærby [Agedrup], Rasmus Jørgensen [husmand], i Dræby [Munkebo], ,
1873, 5 October, 20 Januar 1859, Schleppegrel Rasmussen, i Kjølstrup, Rasmus Poulsen [husmand], i Kjølstrup, ,
1874, 12 April, 30 November 1859, Anders Christian Henriksen, i Hundslev, Henrik Jørgensen [husmand], i Hundslev, ,
1874, 12 April, 21 April 1860, Mads Christian Møller, i Ullerslev, Niels Chr. Møller [husmand], i Rynkeby, ,
1874, 12 April, 6 Februar 1860, Jørgen Larsen, i Nymarken, Lars Jørgensen [husmand], i Nymarken, ,
1874, 12 April, 4 Februar 1860, Mads Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Pedersen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1874, 12 April, 30 April 1860, Niels Larsen, i Marslev, Lars Andersen [indsidder], i Hundslev, ,
1874, 4de October, 26 October 1860, Carl Christian Nielsen, i Fraugde, Niels Andreas Hansen [husmand], i Kjølstrup, ,
1874, 4de October, 21 Juli 1860, Niels Christian Marius Nielsen, i Odense, Peder Chr. Nielsen [arbeidsmand], i Odense, ,
1874, 4de October, 22 Mai 1860, Hans Hansen, i Marslev, -, , Kirsten Hansdatter, i Marslev
1874, 4de October, 16 Juli 1860, Lars Pedersen, i Kjertinge, Peder Pedersen [husmand], i Kjertinge, ,
1874, 4de October, 9 October 1860, Povl Andersen, i Kjølstrup, Anders Pedersen [husmand], i Kjølstrup, ,
1874, 4de October, 15 August 1860, Anders Hansen, i Hundslev, Hans Knudsen [husmand], i Hundslev, ,
1874, 4de October, 20 Juni 1860, Johan Frederik Christensen, i Aasum, Christian Christiansen [indsidder], i Veihuset, ,
1874, 4de October, 15 Mai 1860, Carl Rasmussen, i Rosenvold, Rasmus Chr. Christiansen [indsidder], i Rastrup, ,
1875, 4 April, 25 December 1860, Julius Andersen, i Kjølstrup, -, , Maren Kirstine Andersen, i Rosenvold
1875, 4 April, 28 Februar 1861, Hans Marius Nielsen [tvilling], i Odense, Lars Nielsen [skibsfører], i Hundslev, ,
1875, 4 April, 28 Februar 1861, Niels Laurits Nielsen [tvilling], i Odense, Lars Nielsen [skibsfører], i Hundslev, ,
1875, 4 April, 7 Februar 1861, Jens Jacob Rasmussen, i Revninge, Jacob Rasmussen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1875, 4 April, 26 November 1861, Peder Christian Nielsen, i Ladby, Niels Christensen [husmand], i Ladby, ,
1875, 4 April, 19 Februar 1861, Christian Larsen, i Nymark, Lars Andersen [husmand], i Nymark, ,
1875, 4 April, 19 December 1860, Hans Christiansen, i Kjertinge, Jens Christiansen [husmand], i Kjertinge, ,
1875, 4 April, 4 Marts 1861, Laurits Marius Jensen, i Kjertinge, Jens Hansen [murer], i Kjertinge, ,
1875, 4 April, 5 Marts 1861, Jens Nielsen, i Hundslev, Niels Nielsen [indsidder], i Hundslev, ,
1875, 4 April, 31 Marts 1861, Jens Christian Hansen, i Vester Kjærby [Agedrup], Hans Reinholdtsen [indsidder], i Hundslev, ,
1875, 3 October, 23 August 1861, Peder Christian Pedersen, i Kjølstrup, Niels Christensen [afgangne husmand], Kjølstrup, ,
1875, 3 October, 8 Juni 1861, Niels Andersen, i Kjertinge, Hans Andersen [husmand], i Kjertinge, ,
1875, 3 October, 28 August 1861, Rasmus Rasmussen, i Skibhusene, Rasmus Povlsen [afgangne indsidder], i Ladby, ,
1876, 23 April, 29 Januar 1862, Andreas Christian Hansen, i Kjølstrup, -, , M. Maren Hansdatter, i Kjølstrup
1876, 23 April, 20 Januar 1862, Hans Jørgen Jørgensen, i Hundslev, Andreas Jørgensen [husmand], i Hundslev, ,
1876, 23 April, 25 December 1861, Ebbe Christian Laurits Sørensen, i Kjertinge, Søren Ebbesen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1876, 23 April, 24 November 1861, Mads Peter Ernst Madsen, i Hundslev, Jens Madsen [gaardmand], i Hundslev, ,
1876, 23 April, 12 November 1861, Povl Frederik Hasselpflug, i Kjerteminde, Johan Henrik Hasselpflug [snedker], , ,
1876, 23 April, 26 April 1862, Rasmus Rasmussen, i Kjertinge, Jacob Rasmussen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1876, 23 April, 19 November 1861, Niels Hansen, i Hundslev, Hans Knudsen [husmand], i Hundslev, ,
1876, 23 April, 18 April 1862, Hans Laurits Marius Rasmussen, i Kjertinge, Michael Rasmussen [husmand], i Kjertinge, ,
1876, 23 April, 22 April 1862, Rasmus Christian Larsen, i Nymarken, Jens Larsen [husmand], i Nymarken, ,
1876, 1 October, 4 October 1862, Niels Peder Andersen, i Nymark, Lars Andersen [husmand], i Kjertinge, ,
1876, 1 October, 12 Maj 1862, Hans Laurits Larsen, i Nymark, Lars Jørgensen [husmand], i Nymark, ,
1876, 1 October, 8 Juli 1862, Niels Rasmussen, i Kolding, Rasmus Nielsen [fattiglem], Edelsæde, ,
1877, 8 April, 1 December 1862, Niels Jørgen Pedersen, i Hundslev, -, , M. Anne Nielsen, paa Hundslev Mark
1877, 8 April, 19 April 1863, Hans Jørgen Jørgensen, i Broager, Povl Jørgensen [høker], Hundslev, ,
1877, 8 April, 20 April 1863, Rasmus Henrik Hansen, i Hundslev, Hans Peder Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1877, 8 April, 13 Juni 1862, Jens Marstrand Frantzen, i Vester Kjærby [Agedrup], Jeppe Frantsen [gaardmand], i Vester Kjærby, ,
1877, 8 April, 25 Marts 1863, Anders Marius Nielsen, i Rosenvold, Niels Pedersen [indsidder], i Rosenvold, ,
1877, 8 April, 1 Marts 1863, Niels Christian Nielsen, i Lumby, Niels Nielsen [husmand], paa Hundslev Mark, ,
1877, 8 April, 1 Mai 1863, Anders Olsen, i Ladby, Ole Andersen [indsidder], , ,
1877, 30 September, 23 October 1863, Christian Jørgensen, paa Hundslev Mark, Andreas Jørgensen [husmand], Hundslev Mark, ,
1878, 28 April, 2 October 1862, Asger Ulrik Høyer Møller, i Nordborg, Erik Høyer Møller [sognepræst], , ,
1878, 28 April, 4 November 1863, Hans Peder Rasmussen, i Kjertinge, Jakob Rasmussen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1878, 28 April, 24 December 1863, Hans Peder Pedersen, i Rynkeby, Lars Pedersen [indsidder], i Gelsskov, ,
1878, 28 April, 15 November 1863, Anders Andersen, i Kjertinge, Hans Andersen [husmand], i Kjertinge, ,
1878, 28 April, 3 April 1864, Mads Marstrand Frantsen, i Vester Kjærby [Agedrup], Jeppe Frantsen [gaardmand], i Vester Kjærby [Agedrup], ,
1878, 28 April, 20 Marts 1864, Anders Clausen, i Ladby, Jørgen Clausen [husmand], i Ladby, ,
1878, 28 April, 31 Januar 1864, Ole Larsen, i Stenhusene, Niels Larsen [indsidder], i Stenhusene, ,
1878, 28 April, 26 Mai 1863, Oluf Hemmen Rasmussen, i Hundslev, Rasmus Povlsen [indsidder], i Ladby, ,
1878, 6 October, 24 Juni 1864, Laurits Julius Henriksen, i Hundslev, Henrik Jørgensen [husmand], i Hundslev, ,
1878, 6 October, 17 Juli 1864, Lars Rasmussen, i Agedrup, Rasmus Nielsen [indsidder], , ,
1878, 6 October, 30 Mai 1864, Rasmus Peder Hansen, i Hundslev, Hans Hansen [murer], i Hundslev, ,
1878, 6 October, 25 October 1864, Peder Christian Pedersen, i Marslev, Andreas Carl Pedersen [bødker], i Hundslev, ,
1879, 20 April, 15 December 1864, Carl Andersen, , Lars Andersen [husmand], Kjølstrup, ,
1879, 20 April, 3 Januar 1865, Anders Kr. Jakobsen, , Mads Jakobsen [husmand], Nymarken, ,
1879, 20 April, 24 Februar 1865, Jens Olsen, , Ole Andersen [indsidder], Ladby, ,
1879, 20 April, 4 November 1864, Rasmus Fr. Rasmussen, , Mikkel Rasmussen [husmand], Kjertinge, ,
1879, 5 October, 1 Juli 1865, Christian Ludvig Habersaat, Skjellerup, -, , Karen Sørensen, i Hundslev
1879, 5 October, 12 Juli 1865, Hans Peder Larsen, , -, , Abelone Larsen, i Kjertinge
1879, 5 October, 9 October 1865, Hans Peder Hansen, , Hans Peder Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1880, 4 April, 6 April 1864, Fredrik Sofus Kristian Ludvig Danneskjold Samsøe, på Ulriksholm, Frederik Vilhelm Steen Danneskjold Samsøe [greve], til Ulriksholm, ,
1880, 4 April, 23 Februar 1866, Karl Kristian Gustav Nielsen, i Hundslev, Niels Nielsen [indsidder], Hundslev, ,
1880, 4 April, 3 Marts 1866, Jens Peter Nielsen, i Overkjærby, Niels P. Jensen [indsidder], , ,
1880, 3 October, 13 Juni 1866, Frants Peter Victor Nielsen, i Hundslev, Lars Nielsen [skibsfører], i Hundslev, ,
1880, 3 October, 19 Juli 1866, Andreas Nielsen, i Kjølstrup, Niels Andreasen [husmand], i Kjølstrup, ,
1880, 3 October, 20 August 1866, Hans Peter Rasmussen, i Kjertinge, Mikkel Rasmussen [husmand], i Kjertinge, ,
1880, 3 October, 1 October 1866, Rasmus Peder Rasmussen, i Marslev, -, , Ane Marie Rasmussen,
1880, 3 October, 2 September 1866, Jens Peder Jensen, i Marslev, -, , Gjertrud Marie Pedersen,
1880, 3 October, 2 October 1866, Lavrits Valdemar Nielsen, i Hundslev, Niels Jensen [boelsmand], i Hundslev, ,
1880, 3 October, 16 Juli 1866, Søren Lavrits Johannes Sørensen, i Ladby, Søren Sørensen [husmand], i Ladby, ,
1881, 24 April, 13 Januar 1867, Niels Peder Larsen, i Marslev, Lars Larsen [husmand], i Kjølstrup, ,
1881, 24 April, 21 April 1867, Niels Frederik Hansen, , Hans Reinholdtsen [indsidder], Hundslev, ,
1881, 24 April, 16 Februar 1867, Niels Pedersen, i Hundslev, Andreas Carl Pedersen [husmand], Hundslev, ,
1881, 2 Oktober, 2 Juni 1867, Lavrits Møller, i Kjølstrup, Mads Jørgen Møller [møllebygger], Kjølstrup, ,
1881, 2 Oktober, 21 Maj 1867, Rasmus Jensen, i Nymarken, Hans Peder Jensen [husmand], Nymarken, ,
1881, 2 Oktober, 2 Oktober 1867, Niels Kristian Danielsen, i Rynkeby, -, , Ane Kirstine Rasmussen,
1882, 16 April, 4 Marts 1868, Lars Søren Larsen, i Hundslev, Mads Larsen [husmand], Hundslev, ,
1882, 16 April, 16 December 1867, Jens Pedersen, i Hundslev, Lars Pedersen [husmand], i Kjertinge, ,
1882, 16 April, 17 Februar 1868, Hans Kr. Hansen, i Hundslev, Hans Hansen [murer], Hundslev, ,
1882, 16 April, 8 November 1868, Carl Jørgensen, i Munkebo, Jørgen Madsen [væver], Munkebo, ,
1882, 16 April, 24 Januar 1868, Hans Kr. Andersen, i Nymark, Hans Andersen [indsidder], Askelund, ,
1882, 1 Oktober, 2 Oktober 1868, Peder Andersen, i Kjertinge, Jens Andersen [gaardmand], Kjertinge, ,
1882, 1 Oktober, 30 Maj 1868, Søren Andersen, i Ladby, Anders Andersen [husmand], Ladby, ,
1882, 1 Oktober, 6 September 1868, Morten Carl Edvardsen, i Lumby, Povl Edvardsen [husmand - død], forhen i Lumby, ,
1882, 1 Oktober, 20 Maj 1868, Peder Chr. Bendix Pedersen, i Munkebo, Niels Chr. Pedersen [skomager], Kjølstrup, ,
1882, 1 Oktober, 19 August 1868, Mads Peder Marius Jensen, i Gelsskov, Rasmus Jensen [skovfoged], i Gelsskov, ,
1882, 1 Oktober, 31 August 1868, Christen Christoffersen, i Hundslev, Jens Christoffersen [husmand], Hundslev, ,
1882, 1 Oktober, 17 September 1868, Christian Vilhelm Vald. Christiansen, i Birkende, -, , Hedevig Sofie Christiansen,
1882, 1 Oktober, 29 Juni 1868, Niels Jørgen Mogensen, i Kjølstrup, -, , Johanne Dorthea Mogensen [fattig],
1882, 1 Oktober, 29 September 1868, Mads Jensen Pedersen, i Nymarken, Mads Pedersen [husmand], Nymark, ,
1882, 1 Oktober, 22 Oktober 1868, Niels Ludvig Nielsen, i Munkebo, Lars Nielsen [indsidder], Gallehus, ,
1883, 1 April, 15 April 1869, Niels Peder Nielsen, i Kjertinge, Hans Chr. Nielsen [husmand], i Kjertinge, ,
1883, 1 April, 5 Maj 1869, Anton Christian Nielsen, i Mesinge, -, , Mette Marie Pedersen, i Kjertinge
1883, 30 September, 1 Oktober 1869, Hans Hansen, i Skydebjerg, Rasmus Hansen [indsidder], i Odense, ,
1883, 30 September, 22 Juni 1869, Niels Hansen Sørensen, i Ladby, Søren Sørensen [husmand], Ladby, ,
1883, 30 September, 20 Juli 1869, Povl Lavrits Povlsen, i Ladby, Niels Povlsen [husmand], i Ladby, ,
1883, 30 September, 2 Maj 1869, Niels Kristian Andersen, i Hundslev, Anders Hansen [boelsmand], Hundslev, ,
1883, 30 September, 5 Oktober 1869, Hans Peder Hansen, i Kjertinge, Jens Hansen [husmand], i Kjertinge, ,
1884, 20 April, 21 Februar 1870, Lavrits Jakob Nielsen, i Nymark, Niels Nielsen [husmand], i Nymarken, ,
1884, 20 April, 20 Februar 1870, Rasmus Kristian Adolfsen, i Hundslev, Hans Adolfsen [indsidder], i Askelund, ,
1884, 20 April, 16 Marts 1870, Edvard Peder Edvardsen, i Lumby, Povl Edvardsen [afdød husmand], i Lumby, ,
1884, 5 Oktober, 8 September 1870, Niels Kristoffersen, i Hundslev, Jens Kristoffersen [afdød husmand], i Hundslev, ,
1884, 5 Oktober, 12 August 1870, Hans Peder Lavrits Larsen, i Ladby, Peder Kr. Larsen [husmand], i Ladby, ,
1885, 12 April, 8 December 1868, Knud Lavard Martin Nielsen, i Hundslev, Lars Nielsen [skibsfører], i Hundslev, ,
1885, 12 April, 29 Marts 1871, Rasmus Peter Anton Danielsen, i Kjerteminde, -, , Ane Kirstine Rasmussen, i Nymark
1885, 4 Oktober, 12 Oktober 1871, Johan Ernst Heilmann, på Billesbølle, Heilmann [husmand], i Kjertinge, ,
1885, 4 Oktober, 26 September 1871, Anders Carl Andersen, i Ladby, Anders Andersen [husmand], i Ladby, ,
1885, 4 Oktober, 19 Juni 1871, Julius Jakobsen, i Kjertinge, Rasmus Jakobsen [smed], i Kjertinge, ,
1885, 4 Oktober, 29 Juli 1871, Marius Carl Madsen, i Skovgård, Jens Madsen [gaardmand], i Skovgården, ,
1885, 4 Oktober, 3 November 1871, Kristian Alfred Madsen, i Hundslev, -, , Ane Kristiane Sørine Madsen [ugift],
1885, 4 Oktober, 3 August 1871, Anders Hendrik Andersen, i Kjertinge, Jens Andersen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1885, 4 Oktober, 13 August 1871, Rasmus Rasmussen, i Hundslev, Hans Rasmussen [boelsmand], i Hundslev, ,
1885, 4 Oktober, 26 Juli 1871, Hans Peder Valter, i Kjølstrup, Peder Kr. Valter [gaardmand], i Kjølstrup, ,
1886, 18 April, 23 November 1871, Niels Jørgensen, i Jordløse, Hans Pedersen [husmand], i Ørnfeldt Vejhus, ,
1886, 18 April, 31 Marts 1872, Lavrits Marius Marcussen, i Kjertinge, Hans Peder Marcussen [slagter], i Kjertinge, ,
1886, 3 Oktober, 24 September 1872, Hans Martin Møller, i Rynkeby, Niels Kristian Møller [husmand], i Kjølstrup, ,
1886, 3 Oktober, 26 Juli 1872, Niels Hansen, i Hundslev, Hans Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1886, 3 Oktober, 25 September 1872, Knud Andreas Knudsen, i Stige, Jens Knudsen [indsidder], i Gallehus, ,
1887, 17 April, 25 November 1871, Jens Kristian Jensen, i Gallehusene, Anders Krist. Jensen [husmand], Hundslev, ,
1887, 17 April, 18 Februar 1873, Anders Peter Møller, i Kjølstrup, Mads Jørg. Møller [bager], Kjølstrup, ,
1887, 17 April, 11 Januar 1873, Jens Marius Larsen, i Ladby, Peder Kr. Larsen [husmand], Ladby, ,
1887, 17 April, 8 Januar 1873, Niels Peter Povlsen, i Hundslev, Hans Povlsen [husmand], Hundslev, ,
1887, 17 April, 19 December 1873, Hans Nielsen, i Verninge, Anders Nielsen [indsidder], Kjertinge, ,
1887, 17 April, 29 December 1872, Jens Frederik Nielsen, i Rosenvold, Lars Nielsen [indsidder], Rosenvold, ,
1887, 17 April, 2 April 1873, Lars Peder Nielsen, i Hundslev, Lars Nielsen [skibsfører], Hundslev, ,
1887, 2 Oktober, 23 Oktober 1873, Rasmus Vilhelm Nielsen, i Odense, -, , Mette Marie Pedersen, i Kjertinge
1887, 2 Oktober, 7 Maj 1873, Niels Rasmussen, i Hundslev, Hans Rasmussen [boelsmand], i Hundslev, ,
1887, 2 Oktober, 13 Oktober 1873, Niels Kristian Pedersen, i Kjølstrup, Hans Fr. Pedersen [husmand], i Kjølstrup, ,
1887, 2 Oktober, 29 September 1873, Jens Lavrits Nielsen, i Kjertinge, Søren Nielsen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1888, 8 April, 15 Marts 1874, Hans Peder Andersen, i Ladby, Anders Andersen [husmand], i Ladby, ,
1888, 8 April, 14 Maj 1874, Niels Johan Holger Suhr, Kjølstrup, Joh. Kr. Suhr [lærer], Kjølstrup, ,
1888, 8 April, 27 Januar 1874, Hans Carl Hansen, Hundslev, -, , Johanne Marg. Asmussen,
1888, 8 April, 17 Januar 1874, Rasmus Marius Andersen, Kjertinge, Jens Andersen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1888, 8 April, 24 November 1873, Mads Peder Kr. Nielsen, i Ringe, Niels Olsen [indsidder], Gallehus, ,
1888, 8 April, 19 Marts 1874, Lars Hansen, i Flødstrup, Søren Hansen [indsidder], Fiskerhus, ,
1888, 8 April, 19 November 1873, Karl Kristian Jensen, Nymarken, Hans Jensen [husmand], Nymarken, ,
1888, 8 April, 30 Januar 1874, Hans Kr. Sørensen, Ladby, Søren Sørensen [husmand], Ladby, ,
1888, 30 September, 7 November 1873, Jens Martin Nielsen, Kjertinge, Anders Jørgen Nielsen [gaardmand], Kjertinge, ,
1888, 30 September, 2 Januar 1874, Niels Povlsen, Kjertinge, Mads Povlsen [boelsmand], Kjertinge, ,
1888, 30 September, 22 Maj 1874, Lars Peder Pedersen, Hundslev, Lars Kr. Pedersen [husmand], Hundslev, ,
1888, 30 September, 14 Juli 1874 [døbt], Rasmus Rasmussen, Kjertinge, Anders Peder Rasmussen [gaardmand], Kjertinge, ,
1888, 30 September, 27 Maj 1874, Anders Søren Andersen, Degneløkken, Hans Andersen [husmand], Degneløkken, ,
1889, 28 April, 18 Marts 1875, Rasmus Marius Povlsen, Ladby, Niels Povlsen [husmand], i Ladby, ,
1889, 28 April, 20 Marts 1875, Hans Kristian Andersen, Kjertinge, Hans Andersen [husmand], i Kjertinge, ,
1889, 28 April, 19 Maj 1875, Karl Kristian Hansen, i Odense, Frederik Ferd. Hansen [indsidder], Askelund, ,
1889, 28 April, 17 Januar 1875, Jørgen Rasmussen, Kjertinge, Mikkel Rasmussen [husmand], i Kjertinge, ,
1889, 28 April, 20 Februar 1875, Niels Peder Møller, Kjølstrup, Niels Kr. Møller [husmand], Kjølstrup, ,
1889, 28 April, 5 Februar 1875, Rasmus Jensen, i Allested, Jens Henrik Jensen [indsidder], Vejhuset, ,
1889, 6 Oktober, 8 Maj 1875, Rasmus Jørgen Nielsen, , Niels Nielsen [husmand], i Hundslev, ,
1889, 6 Oktober, 29 Juli 1875, Hans Kristian Nielsen, , Rasmus Nielsen [husmand], i Kjertinge, ,
1889, 6 Oktober, 22 Juni 1875, Povl Lavrits Larsen, , Lars Larsen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1889, 6 Oktober, 25 Juni 1875, Niels Peter Frandsen, , Jørgen Frandsen [husmand], i Kjertinge, ,
1889, 6 Oktober, 16 Maj 1875, Anders Martin Andersen, , Anders Hansen [gaardmand], i Hundslev, ,
1889, 6 Oktober, 17 Juli 1875, Hans Kristian Andersen, , Hans Kr. Andersen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1890, 13 April, 29 December 1875, Hans Jensen, i Aalborg, Jakob Jensen [arbejdsmand], i Aalborg, ,
1890, 13 April, 25 April 1876, Jørgen Kristian Povlsen, , Hans Povlsen [husmand], i Hundslev, ,
1890, 5 Oktober, 6 Juni 1876, Ejner Suhr, , Joh. Kr. Suhr [skolelærer], i Kjølstrup, ,
1890, 5 Oktober, 1 Juli 1876, Anders Theodor Marius Jørgensen, , Knud Jørgensen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1890, 5 Oktober, 24 Maj 1876, Lars Kr. Larsen, , Peder Kr. Larsen [husmand], i Ladby, ,
1890, 5 Oktober, 24 August 1876, Niels Jørgensen, , Andreas Jørgensen [husmand], i Hundslev, ,
1890, 5 Oktober, 16 September 1876, Niels Lavrits Nielsen, , Rs. Nielsen [husmand], i Ladby, ,
1891, 5 April, 18 Maj 1875, Morten Johannes Brandt Hvenegaard, i Pjedsted, Jørgen Kristian Michael Hvenegård [forpagter], på Ørnfeldt, ,
1891, 5 April, 2 Januar 1877, Hans Hvenegaard, i Pjedsted, Jørgen Kristian Michael Hvenegård [forpagter], på Ørnfeldt, ,
1891, 5 April, 8 Marts 1877, Jens Anton Edvardsen, , Jakob Edvardsen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1891, 5 April, 15 Februar 1877, Lavrits Jakobsen, , Rasmus Jakobsen [smed], i Kjertinge, ,
1891, 5 April, 31 December 1876, Marius Pedersen, , Andreas Karl Pedersen [husmand], i Hundslev, ,
1891, 5 April, 18 Marts 1877, Johan Nikolaj Johansen, , Hans Johansen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1891, 5 April, 9 Marts 1877, Niels Kristian Nielsen, , Anders Jørg. Nielsen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1891, 5 April, 16 Marts 1877, Lars Kristian Adolfsen, , Hans Adolfsen [indsidder], i Askelund, ,
1891, 4 Oktober, 6 August 1877, Carl Oskar Frederik Carlsson, , Svend Carlsson [indsidder], i Nymark, ,
1891, 4 Oktober, 6 September 1877, Hans Peder Valther, , Hans Vilh. Valther [gaardmand], i Kjertinge, ,
1864, 3 April, 23 November 1849, Rasmine Kirstine Larsen, Ladby, Lars Povlsen [huusmand], , Marie Jensdatter, i Ladby
1864, 3 April, 6 Januar 1850, Marie Kirstine Sørensen, Hundslev, Søren Andersen [huusmand og vogter], , Voldborg Hansdatter, paa Hundslev Mark
1864, 3 April, 25 Marts 1850, Johanne Marie Nielsen, Hundslev, Niels Rasmussen [gaardmand], , Maren Andersdatter, paa Kiertinge Mark
1864, 3 April, 6 April 1850, Anne Marie Mortensen, Kjertinge, Morten Hansen [boelsmand], , Karen Kristensdatter, paa Kjertinge Mark
1864, 2 October, 26 Mai 1850, Maren Sophie Nielsen, Ladby, Niels Andersen [gaardmand], , Anne Jørgensdatter, paa Ladby Mark
1864, 2 October, 29 Juli 1850, Anne Marie Hansen, Ladby, Hans Jensen [kudsk], i Kjølstrup [pleiefader smed Rasmus Jørgensen i Ladby], Dortea Rasmusdatter, i Ladby
1864, 2 October, 19 September 1850, Larsine Rasmussen, Kjertinge, Rasmus Larsen [boelsmand], , Anne Kathrine Hansdatter, i Kjertinge
1864, 2 October, 10 Juni 1850, Jensine Karoline Larsen, Kjertinge, Lars Christian Nielsen [gaardeier og sognefoged], , Anne Katrine Jensen, i Kjertinge
1864, 2 October, 27 Mai 1850, Barbara Dortea Jensen, Ladby, Jens Nielsen [gaardmand], [nu stedfader Lars Madsen i Ladby], Maren Knudsdatter, i Ladby
1864, 2 October, 17 September 1850, Kristiane Kristiansen, Kjertinge, Kristian Hansen [indsidder - nu huuseier], , Maren Kirstine Pedersdatter, i Kjertinge
1864, 2 October, 8 Mai 1850, Marie Kirstine Andersen, Lysenge, Anders Larsen [gartner], , Anne Dortea Hansdatter, i Lysenge
1864, 2 October, 5 Juli 1850, Kirstine Marie Pedersen, Kjertinge, Peder Ottesen [huusmand], , Karen Marie Rasmusdatter, paa Kjertinge Mark
1864, 2 October, 15 August 1850, Mette Marie Madsen, Hundslev, Mads Andersen [indsidder], , Anne Pedersdatter, i Hundslev
1865, 23 April, 17 November 1850, Maren Andersen, Ladby, Anders Ottesen [tjenestekarl], , Elisabeth Stegmann, paa Keirup
1865, 23 April, 22 November 1850, Maren Johanne Hansine Nielsen, Odense, Niels Jensen [klodsemager], i Odense, Karen Kirstine Simonsen,
1865, 23 April, 19 December 1850, Mette Marie Pedersen, Ladby, Hans Axel Frederik Rasmussen [tjenestekarl], , Karen Pedersen, i Ladby
1865, 23 April, 20 November 1850, Maren Jensen, Tved, Jens Hansen, , Karen Eriksdatter, i Tved
1865, 23 April, 20 November 1850, Maren Kathrine Pedersen, Hundslev, Peder Vilhelm Pedersen [indsidder], , Johanne Marie Hansdatter, paa Hundslev Mark
1865, 23 April, 20 Februar 1851, Anne Marie Andrea Frandsen, Fraugde Kiærby, Frands Andreasen [huusmand], , Anne Kathrine Hansdatter, paa Fraugde Kiærby
1865, 23 April, 9 Februar 1851, Christiane Sørensen, Vester Kjærby, Søren Pedersen Oxenfeld [soldat], , Maren Kirstine Andersdatter,
1865, 23 April, 14 Februar 1851, Jørgine Marie Andersen, Hundslev, Anders Nielsen [tjenestekarl], , Maren Jørgensdatter, paa Hundslev Mark
1865, 23 April, 2 Januar 1851, Anne Kirstine Hansen, Birkum, Hans Klausen [tjenestekarl], , Maren Pedersdatter,
1865, 1 October, 21 Mai 1851, Caroline Sørensen, Kjertinge, Søren Ebbesen [gaardeier], , Maren Jensdatter, i Kjertinge
1865, 1 October, 20 August 1851, Ernestine Charlotte Amalie Pedersen, Fiskerhuus, Peder Jensen [huusmand], , Anne Kirstine Nielsdatter, Fiskerhuset til Ulriksholm
1865, 1 October, 17 Juli 1851, Anne Kathrine Nielsen, Hauge (Lumby Sogn), Niels Pedersen [indsidder og murer], , Anne Kirstine Sørensdatter, i Rosenvold i Kjølstrup Sogn
1865, 1 October, 16 October 1851, Jensine Larsen, Hundslev, Lars Andersen [huusmand], , Bolette Jensdatter, paa Hundslev Nymark
1866, 8 April, 8 Januar 1852, Anne Marie Hansen, Thorup, Hans Pedersen [huusmand], , Johanne Hansdatter, Thorup i Allerup Sogn
1866, 8 April, 21 Februar 1852, Maren Kirstine Larsen, Rynkeby, Lars Kaspersen [huusmandsfolk], i Hundslev Nymark, Abelone Pedersdatter,
1866, 8 April, 25 Marts 1852, Vilhelmine Kristine Nielsen, Langeskovshuus, Stephanus Nielsen [smed], , Gjertrud Marie Hansdatter, i Fiskerhusene
1866, 8 April, 13 April 1852, Else Marie Hansen, Kissendrup, Hans Kristian Rasmussen, [stedfader skræder Jørgen Nielsen i Nymarken], Anne Marie Pedersdatter,
1866, 8 April, 7 Januar 1852, Hansine Mortensen, Kjertinge, Morten Hansen [boelsmand], , Karen Kristensdatter, paa Kjertinge Mark
1866, 30 September, 12 December 1852, Methine Cathrine Lundvald, i Assens, Hans Jørgen Lundvald [skræder], i Assens, ,
1866, 30 September, 16 Mai 1852, Anne Margrethe Nielsen, Hundslev, Niels Pedersen [huusmand], i Stige, ,
1866, 30 September, 21 Juli 1852, Jensine Kristiane Pedersen, Rosenvold, Peder Rasmussen [huusmand], Rosenvold, ,
1867, 28 April, 8 Januar 1852, Cæcilie Sophie Nicoline Lovise Høyer Møller, i Slesvig, Erik Høyer Møller [sognepræst], , ,
1867, 28 April, 30 Marts 1853, Boline Cathrine Knudsen, i Kjertinge, Knud Nielsen [huusmand], i Kjertinge, ,
1867, 28 April, 19 November 1852, Anne Edvardsen, i Kjertinge, Edvard Povlsen [boelsmand], i Kjertinge, ,
1867, 28 April, 2 Januar 1853, Petrine Susanne Ibsen, Hundslev, -, , Anne Elisabeth Sørensen, i Hundslev
1867, 28 April, 23 Januar 1853, Maren Nielsen, Ladby, Niels Christensen [huusmand], i Ladby, ,
1867, 28 April, 13 Februar 1853, Barbara Kirstine Jensen, i Kjertinge, Jens Jacobsen [huusmand], i Ladby, ,
1867, 28 April, 1 Januar 1853, Anne Marie Hansen, i Kjertinge, Hans Jørgensen [huusmand], i Kjertinge, ,
1867, 6 October, 16 October 1853, Anne Marie Andersen, i Odense Frue Sogn, Anders Knudsen [tjenestekarl], i Odense Frue Sogn, Henriette Cathrine Hansdatter [fruentimmer],
1867, 6 October, 19 Mai 1853, Anne Margrethe Hansine Hansen, i Hundslev, Hans Nielsen [kudsk], , Anne Margrethe Jørgensen [fruentimmer],
1868, 19 April, 27 Februar 1854, Kirsten Nielsen, i Ladby, Niels Andreas Hansen [hjulmand], , Anne Katrine Rasmusdatter, i Kjølstrup
1868, 19 April, 17 Marts 1854, Karen Kirstine Tygesen, i Hundslev, Tyge Povlsen [indsidder], , Stine Marie Larsdatter, i Kjølstrup
1868, 19 April, 10 November 1853, Sine Marie Kirstine Lundvald, i Assens, Hans Jørgen Lundvald [skræder], , Karen Marie Nielsen, i Assens
1868, 19 April, 9 Marts 1854, Maren Hansen, i Revninge, Hans Hansen [huusmand], , Anne Sophie Rasmusdatter, i Kjertinge
1868, 19 April, 6 September 1853, Jensine Kirstine Povlsen, i Hundslev, Povl Nielsen [huusmand], , Birthe Marie Jacobsdatter, i Hundslev
1868, 4 October, 30 September 1854, Johanne Christine Nielsen, i Ladby, Niels Christensen [huusmand], , Maren Knudsdatter, i Ladby
1868, 4 October, 27 September 1854, Anne Dorthea Nielsen, i Kjølstrup, Niels Pedersen [huusmand], , Anne Madsdatter, i Kjølstrup
1868, 4 October, 18 Juli 1854, Anne Marie Hansen, i Rynkeby, Hans Peder Hansen [huusmand], , Anne Marie Pedersen, i Hundslev
1869, 4de April, 15 Januar 1855, Helga Hansine Høyer Møller, i Schlesvig By, Erik Høyer Møller [sognepræst], , Lovise Marie Aagaard, i Kjølstrup
1869, 4de April, 9 Januar 1855, Kirstine Marie Nielsen, i Tvinde, Niels Andreasen [huusmand], , Karen Sørensen, i Kjølstrup
1869, 4de April, 4 Marts 1855, Maren Kirstine Andersen, i Kjølstrup, Anders Hansen [gaardmand], , Karen Jørgensen, i Kjølstrup
1869, 4de April, 12 Februar 1855, Petra Hansine Marie Rasmussen, i Kjertinge, Rasmus Larsen [boelsmand], , Anne Kathrine Hansdatter, af Kjertinge
1869, 4de April, 11 Marts 1855, Johanne Kirstine Hansen, i Marslev, Hans Larsen [tjenestekarl], i Kjølstrup, Karen Hansdatter,
1869, 4de April, 5 November 1854, Anne Margrethe Hansen, i Ladby, Hans Thomsen [huusmand], , Kirsten Povlsdatter, i Ladby
1869, 4de April, 8 December 1854, Johanne Hansen, i Hundslev, Hans Knudsen [husmand], , Marie Kirstine Jensdatter, i Hundslev
1869, 3die October, 26 October 1855, Hansine Marie Jørgensen, i Hundslev, Jørgen Povlsen [huusmand], i Hundslev, ,
1869, 3die October, 9 Mai 1855, Maren Sophie Madsen, i Hundslev, Mads Andersen [huusmand], i Hundslev, ,
1869, 3die October, 21 Juni 1855, Maren Hansen, i Kjertinge, Hans Jørgensen [huusmand], Kjertinge, ,
1869, 3die October, 19 October 1855, Hansine Rasmussen, Hundslev, Rasmus Andersen [huusmand], Hundslev, ,
1869, 3die October, 2 Juli 1855, Abelone Sophie Rasmussen, i Kjølstrup, Rasmus Povlsen [indsidder], i Hundslev, ,
1870, 24 April, 26 November 1855, Jacobine Nielsine Jensen, i Kjertinge, Jens Jacobsen [huusmand], i Ladby, ,
1870, 24 April, 2 Marts 1856, Marie Hansen, i Verninge, Hans Jacob Pedersen, , Maren Hansen,
1870, 24 April, 5 Januar 1856, Caroline Amalie Sørensen, i Hundslev, Søren Andersen [vogter], Hundslev, ,
1870, 24 April, 14 December 1855, Anne Kirstine Hansen, i Frørup, Hans Hansen, , Karen Pedersen,
1870, 24 April, 11 Marts 1856, Maren Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Larsen [huusmand], i Kjertinge, ,
1870, 24 April, 25 December 1855, Kirstine Vilhelmine Justesen, i Hundslev, Just Jensen, i Davinde, Karen Pedersen, i Hundslev
1870, 2de October, 26 October 1856, Trine Madsen, Hundslev, Mads Hansen [boelsmand], i Hundslev, ,
1870, 2de October, 14 September 1856, Maren Sophie Mortensen, Nymark, Morten Jensen [indsidder], i Nymarken, ,
1870, 2de October, 19 Juni 1856, Karen Marie Hansen, i Grindløse, Jens Hansen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1871, 16de April, 22 Januar 1857, Maren Kirstine Larsen, i Hundslev, Lars Madsen [huusmand], i Kjølstrup, ,
1871, 16de April, 29 Marts 1857, Ane Marie Nielsen, i Fraugde, Niels Andreas Hansen [huusmand], i Kjølstrup, ,
1871, 16de April, 12 December 1856, Hansine Caroline Madsen, i Vesterkjærby, Mads Hansen [indsidder], i Ørnfeldt Veihuus, ,
1871, 1 October, 16 Marts 1857, Larsine Caoline Pedersen, i Odense (Vor Frue), Andreas Pedersen [huusmand], i Kjertinge, ,
1871, 1 October, 20 Juni 1857, Caroline Marie Andresen, i Kjertinge, Peder Andresen [indsidder], i Kjertinge, ,
1871, 1 October, 10 September 1857, Jørgine Nielsen, i Tvinde (Rynkeby), Niels Andreasen [huusmand], i Kjølstrup, ,
1871, 1 October, 30 October 1857, Lovise Augusta Christensen, i Giislev Sogn, -, , Ane Christensdatter, paa Edelsæde
1872, 7de April, 1 Marts 1858, Caroline Nielsen, i Nymarken, Jørgen Nielsen [skræder], i Nymarken, ,
1872, 7de April, 1 December 1857, Ane Dorthea Nielsen, i Ladby, Niels Christensen [huusmand], i Ladby, ,
1872, 7de April, 11 December 1857, Pouline Pedersen, i Vissenbjerg, -, , Vilhelmine Pedersen, i Kjølstrup
1872, 7de April, 15 Januar 1858, Caroline Martine Frantsen, i Fraugde, Frants Andersen [afdøde huusmand], i Hundslev, ,
1872, 7de April, 17 December 1857, Hansine Larsen, i Nymarken, Lars Jørgensen [husmand], i Nymarken, ,
1872, 7de April, 5 Mai 1858, Maren Dorthea Hansen, Hundslev, Hans Peder Hansen [husmand], i Haslev, ,
1872, 7de April, 20 April 1858, Marie Kirstine Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Pedersen [afgangne gaardmand], i Kjertinge, ,
1872, 7de April, 10 December 1857, Ane Marie Rasmussen, i Nymarken, Rasmus Andersen [husmand], i Nymarken, ,
1872, 6 Oktober, 3 Oktober 1858, Ane Hansine Sofie Andersen, i Kjølstrup, -, , Larsine Hansen [ugift], i Kjerteminde
1872, 6 Oktober, 7 Oktober 1858, Ane Marie Hansen, i Hundslev, Hans Knudsen [husmand], i Hundslev, ,
1872, 6 Oktober, 31 Mai 1858, Christine Marie Larsen, i Hundslev, Lars Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1872, 6 Oktober, 21 Juni 1858, Boline Margrethe Christensen, i Vissenberg, Andreas Pedersen [husmand], i Hundslev, ,
1872, 15 Oktober, 8 Oktober 1858, Gjertrud Kirstine Hansen, i Grindløse, Jens Hansen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1872, 6 Oktober, 26 Februar 1858, Karen Nielsine Nielsen, i Ladby, Niels Andersen [gaardfæster], i Ladby, ,
1873, 20 April, 22 Februar 1859, Jørgine Larsen, i Kjertinge, Frands Larsen [husmand], i Kjertinge, ,
1873, 20 April, 11 November 1858, Anna Margrethe Kirstine Nielsen, i Odense, Lars Nielsen [skibsfører], i Hundslev, ,
1873, 20 April, 14 Marts 1859, Johanne Kirstine Larsen, i Vester Kjærby [Agedrup], -, , Johanne Dorthea Mogensen, paa Edelsæde
1873, 20 April, 23 Februar 1859, Maren Hansen, i Flødstrup, Hans Reinholdtsen [indsidder], i Hundslev, ,
1873, 20 April, 5 November 1858, Gjertrud Marie Hansen, i Rolfsted, Hans Larsen [husmand], i Nymark, ,
1873, 20 April, 3 Marts 1859, Anne Andersen, i Hundslev, Anders Nielsen [indsidder], i Hundslev, ,
1873, 20 April, 9 April 1859, Anne Andrea Larsen, i Kjertinge, -, , Hansine Mariussen, i Kjertinge
1873, 5te October, 10 Oktober 1859, Anne Marie Juliussen, i Hundslev, Lars Juliussen [indsidder], i Hundslev, ,
1873, 5te October, 20 Juli 1859, Mette Marie Mortensen, i Vesterkjærby [Agedrup], Morten Jensen [indsidder], i Kjertinge, ,
1874, 12te April, 1 Februar 1860, Maren Sofie Sørensen, i Hundslev, Søren Andersen [husmand], i Hundslev, ,
1874, 12te April, 17 Januar 1860, Ane Marie Kirstine Jensen, i Ladby, Jens Nielsen [gaardfæster], i Ladby, ,
1874, 12te April, 12 Marts 1860, Stine Marie Lundvald, i Assens, Hans Jørgen Lundvald [skrædder], i Assens, ,
1874, 4 October, 10 October 1860, Anne Marie Rasmussen, i Kjertinge, Mikkel Rasmussen [murer], i Kjertinge, ,
1874, 4 October, 17 Mai 1860, Maren Sofie Laurine Andresen, i Kjertinge, Peder Andresen [indsidder], i Kjertinge, ,
1874, 4 October, 30 Mai 1860, Gjertrud Kirstine Pedersen, i Kjølstrup, Lars Pedersen [indsidder], i Gjelskov, ,
1874, 4 October, 26 Mai 1860, Anne Marie Jensen, i Vissenberg, -, , Ane Margrethe Larsen,
1875, 4 April, 8 April 1861, Anne Marie Nielsen, i Kjølstrup, Niels Andresen [husmand], i Kjølstrup, ,
1875, 4 April, 19 Marts 1861, Anne Andresine Larsen, i Kjølstrup, Lars Madsen [husmand], i Kjølstrup, ,
1875, 4 April, 15 April 1861, Anne Marie Larsen, i Stenhusene, Niels Larsen [indsidder], i Stenhusene, ,
1875, 4 April, 2 Januar 1861, Rasmine Hansine Hansen, i Hundslev, Hans Peder Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1875, 4 April, 9 Januar 1861, Anne Marie Larsen, i Hundslev, Lars Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1875, 4 April, 6 Januar 1861, Maren Sørensen, i Kildehus, Søren Sørensen [husmand], i Ladby, ,
1875, 4 April, 25 Marts 1861, Mette Cathrine Nielsen, i Kjertinge, Niels Jensen [husmand], i Kjertinge, ,
1875, 4 April, 15 November 1860, Anne Marie Jespersen, i Rosenvold, Rasmus Jespersen [indsidder], i Lysenge, ,
1875, 4 April, 28 Februar 1861, Anne Marie Andersen, i Biskorup, Anders Madsen [husmand], i Biskorup, ,
1875, 3 October, 4 Juni 1861, Marie Lisbeth Valter, i Kjølstrup, Peder Christiansen [gaardmand], i Kjølstrup, ,
1875, 3 October, 31 October, Karen Marie Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Larsen [afgangne husmand], i Kjertinge, ,
1876, 23 April, 18 Februar 1862, Anne Rasmine Nielsen, i Hundslev, Niels Jensen [husmand], i Hundslev, ,
1876, 23 April, 23 Marts 1862, Karen Rasmussen, i Nymarken, Rasmus Andersen [husmand], i Nymark, ,
1876, 23 April, 18 Januar 1862, Maren Kirstine Frederiksen, i Kjertinge, Frederik Pedersen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1876, 23 April, 15 Marts 1862, Maren Cathrine Christiansen, i Agedrup, -, , Christiane Nielsen, i Kjølstrup
1876, 23 April, 12 Marts 1862, Caroline Christine Mortensen, i Vester Kjærby [Agedrup], Morten Jensen [indsidder], i Kjertinge, ,
1876, 1 October, 24 Mai 1862, Margrethe Sofie Andersen, i Marslev, -, , Abelone Larsen, i Kjertinge
1876, 1 October, 8 September 1862, Anne Marie Henriksen, Hundslev, Henrik Jørgensen [husmand], paa Hundslev Mark, ,
1877, 8 April, 30 April 1863, Ane Kirstine Christiansen, , Jens Christiansen [husmand], i Kjertinge, ,
1877, 8 April, 23 Marts 1863, Ane Marie Sørensen, i Kildehus, Søren Sørensen [husmand], i Ladby, ,
1877, 8 April, 10 April 1863, Johanne Marie Hansen, i Veihuset, Hans Reinholdtsen [indsidder], i Hundslev, ,
1877, 30 September, 6 Juni 1863, Ane Margrethe Christiansen, i Bullerup [Agedrup], Christian Christiansen [indsidder], Ørnfeldt Veihus, ,
1877, 30 September, 22 August 1863, Ane Johanne Jespersen, i Rosenvold, Rasmus Jespersen [indsidder], i Lysenge, ,
1877, 30 September, 20 Juni 1863, Dorthea Madsine Cathrine Hammerich, i Vissenberg, Rasmussen [skomager, pleiefader], i Hundslev, ,
1878, 28 April, 25 Januar 1864, Vilhelmine Kristine Sørensen, i Hundslev, Søren Andersen [husmand], i Hundslev, ,
1878, 28 April, 10 Januar 1864, Karen Kristine Rasmussen Skov, i Odense, Rasmus Nielsen [værtshusholder], i Odense, ,
1878, 28 April, 24 Februar 1864, Ane Kathrine Valther, i Kjølstrup, Peder Chr. Valther [gaardmand], i Kjølstrup, ,
1878, 28 April, 23 December 1863, Sofie Andersen, i Kjølstrup, Anders Povlsen [husmand], i Kjølstrup, ,
1878, 28 April, 11 December 1864, Johanne Kristensen, i Hundslev, Rasmus Kristensen [husmand], i Hundslev, ,
1878, 28 April, 5 Marts 1864, Andersine Marie Andersen, i Hundslev, Anders Nielsen [indsidder], i Hundslev, ,
1878, 6 October, 28 Juni 1864, Julie Hansine Mogensen, Vester Kjærby [Agedrup], -, , Johanne Dorthea Mogensen,
1879, 20 April, 30 Januar 1865, Stine Marie Pedersen, i Rynkeby, Peder Knudsen [husmand, plejefader], Degneløkken, ,
1879, 20 April, 16 Februar 1865, Karen Marie Kristiansen, , Jens Kristiansen [husmand], i Kjertinge, ,
1879, 20 April, 3 December 1864, Karen Dorthea Mortensen, , Morten Jensen [indsidder], i Kjertinge, ,
1879, 5 October, 16 Juli 1865, Hansine Metilde Madsen, , Jens Madsen [gaardmand], i Skovgaard, ,
1879, 5 October, 7 Juni 1865, Anne Marie Larsen, i Munkebo, Lars Andersen [indsidder], i Kjertinge, ,
1879, 5 October, 10 October 1865, Maren Kirstine Clausen, , Jørgen Clausen [husmand], i Ladby, ,
1880, 4 April, 16 Februar 1866, Karoline Kirstine Hansen, i Odense, -, , Ane Marie Madsen Hammerich [enke], nu gift med skomager Rasmussen i Hundslev
1880, 4 April, 27 December 1866, Johanne Marie Hansen, i Hundslev, Hans Hansen [husmand og murer], i Hundslev, ,
1880, 4 April, 21 April 1866, Karen Kirstine Nielsen, i Hundslev, Kristen Nielsen [husmand], i Hundslev, ,
1880, 4 April, 19 April 1866, Kristine Marie Nielsen, i Vester Kjærby [Agedrup], -, , Johanne Dorthea Mogensen, Fattiggaarden
1880, 4 April, 2 Mai 1866, Marie Kirstine Kristiansen, i Bullerup [Agedrup], Kristian Kristiansen [husmand], Ørnfeldt Vejhus, ,
1880, 3 Oktober, 28 August 1866, Elise Kirstine Sørensen, i Munkebo, Søren Danielsen [husmand], i Munkebo, ,
1880, 3 Oktober, 15 Oktober 1866, Anne Marie Larsen, i Ladby, Peder Kr. Larsen [husmand], i Ladby, ,
1880, 3 Oktober, 16 August 1866, Maren Kirstine Hansen, i Nymark, Hans Larsen [husmand], i Nymarken, ,
1880, 3 Oktober, 22 Mai 1866, Karen Kirstine Sofie Jespersen, i Lysenge, Rasmus Jespersen [indsidder], i Lysenge, ,
1880, 3 Oktober, 22 August 1866, Jensine Karoline Mathilde Hansen, i Hundslev, Hans Andersen [indsidder], i Askelund, ,
1881, 24 April, 7 December 1866, Johanne Kirstine Jensen, , Anders Chr. Jensen [indsidder], Kjølstrup, ,
1881, 24 April, 31 Marts 1867, Kirstine Marie Larsen, , Lars Jørgensen [husmand], i Nymarken, ,
1881, 24 April, 7 Januar 1867, Hansine Povline Valther, , Peder Chr. Valther [gaardmand], i Kjølstrup, ,
1881, 24 April, 28 Januar 1867, Anne Dorthea Andersen, , Hans Andersen [husmand], i Kjertinge, ,
1881, 24 April, 12 April 1867, Maren Kirstine Jakobsen, , Mads Jakobsen [husmand], i Hundslev, ,
1881, 2 Oktober, 18 Mai 1867, Kristiane Frederikke Mortensen, i Nymarken, Morten Jensen [indsidder], Hundslev, ,
1881, 2 Oktober, 26 Juni 1867, Karen Marie Møller, i Rynkeby, Niels Kristian Møller [husmand], Kjølstrup, ,
1881, 2 Oktober, 30 Juni 1867, Rasmine Lavrine Nielsen, i Kjølstrup, -, , Kristiane Nielsen, Edelsæde
1881, 2 Oktober, 14 Oktober 1867, Larsine Karen Marie Sørensen, i Hundslev, Søren Johansen [husmand], Hundslev, ,
1882, 16 April, 31 Marts 1868, Ane Marie Nielsen, i Lumby, Niels Nielsen [husmand], Hundslev Mark, ,
1882, 16 April, 16 December 1867, Marie Kirstine Hansen, i Hundslev, Rasmus Hansen [boelsmand], Hundslev Mark, ,
1882, 16 April, 25 April 1868, Helga Petra Emilie Hammerik, i Hundslev, -, , Ane Marie Hansen [enke], Hundslev
1882, 16 April, 26 Januar 1868, Karen Marie Pedersen, i Drigstrup, Niels Krist. Pedersen [indsidder], Kejrup Skov, ,
1882, 16 April, 10 December 1867, Sørine Kristiansen, i Kjertinge, Jens Kristiansen [husmand], Kjertinge, ,
1882, 16 April, 18 Februar 1868, Eline Marie Hansen, i Viby, Niels Frederiksen [husmand], Kjertinge, ,
1882, 1 Oktober, 12 September - [aarstal ikke indført], Emilie Abelone Jensen, i Revninge, Morten Jensen [bager], i Ellinge, ,
1882, 1 Oktober, 13 September 1868, Ane Marie Nielsen, , Niels Peter Jensen [indsidder], Kjølstrup, ,
1883, 1 April, 14 April 1869, Anne Christine Møller, i Rynkeby, Niels Christian Møller [husmand], i Kjølstrup, ,
1883, 1 April, 18 December 1868, Marie Lavrine Andersen, i Kjertinge, Lars Andersen [husmand], i Kjertinge, ,
1883, 1 April, 19 Marts 1869, Ane Jakobine Jakobsen, i Hundslev, Mads Jakobsen [husmand], i Hundslev, ,
1883, 1 April, 7 Januar 1869, Christiane Marie Jørgensen, i Hundslev, Andreas Jørgensen [husmand], i Hundslev, ,
1883, 1 April, 10 Marts 1869, Hansine Marie Pedersen, i Kjertinge, Jørgen Frandsen [husmand, stedfader], Kjertinge, ,
1883, 30 September, 26 Marts 1867, Karoline Louise Augusta Frederikke Eugenie Danneskjold - Samsøe, på Ulriksholm, Frederik Vilhelm Steen Danneskjold Samsøe [greve], til Ulriksholm, ,
1883, 30 September, 28 Oktober 1869, Petrine Nielsine Larsen, i Kjølstrup, Lars Madsen [husmand], Kjølstrup, ,
1883, 30 September, 29 Juni 1869, Ane Katrine Jensen, i Gallehus, Anders Kristian Jensen [husmand], i Hundslev, ,
1883, 30 September, 12 September 1869, Karen Marie Andersen, i Marslev, -, , Ane Sofie Andersen, i Marslev
1883, 30 September, 20 Juli 1869, Karen Kirst. Marie Olesen, i Rynkeby, Ole Jørgensen [gaardmand], , ,
1883, 30 September, 2 Juli 1869, Karen Kirstine Rasmussen, i Rosenvold, Rasmus Larsen [indsidder], paa Fattiggaarden, ,
1883, 30 September, 9 September 1869, Marie Kirstine Ebbesen, i Hundslev, -, , Mette Marie Pedersen,
1884, 20 April, 10 November 1869, Karen Marie Møller, i Kjølstrup, Mads Jørgen Møller [bager], i Kjølstrup, ,
1884, 20 April, 4 Februar 1870, Else Kirstine Pedersen, i Hundslev, Andreas Karl Pedersen [husmand], i Hundslev, ,
1884, 20 April, 2 Mai 1870, Abelone Frederikke Nielsen, i Kjertinge, Rasmus Nielsen [husmand], i Kjertinge, ,
1884, 20 April, 4 December 1870, Johanne Sofie Pedersen, i Ullerselv, -, , Johanne Margrete Pedersen,
1884, 20 April, 11 Mai 1870, Ane Marie Andersen, i Eskelund, Hans Andersen [indsidder], i Vægterhuset, ,
1884, 20 April, 23 November 1869, Karen Johanne Nielsine Nielsen, i Ringe, Niels Olsen [indsidder], i Gallehus, ,
1884, 5 Oktober, 10 Februar 1870, Trine Nielsine Johansen, i Hundslev, Jakob Johansen [husmand], i Birkende, ,
1884, 5 Oktober, 15 Juni 1870, Jørgine Nielsine Hansen, i Nymark, -, , Else Marie Hansen, i Nymark
1884, 5 Oktober, 7 Juni 1870, Amalie Meta Jakobsen, i Kjertinge, Rasmus Jakobsen [smed], i Kjertinge, ,
1884, 5 Oktober, 10 Oktober 1870, Frederikke Karoline Rasmussen, i Hundslev, Frederik Kr. Rasmussen [indsidder], i Hundslev, ,
1884, 5 Oktober, 21 Juli 1870, Christine Lovise Jespersen, i Lysenge, Rasmus Jespersen [indsidder], i Lysenge, ,
1884, 5 Oktober, 8 Mai 1870, Johanne Marie Marcussen, i Kjertinge, Hans Peter Marcussen [slagter], Kjertinge, ,
1885, 12 April, 14 Februar 1871, Kirsten Elise Marie Debora Nielsen, i Hundslev, Lars Nielsen [skibsfører], i Hundslev, ,
1885, 12 April, 28 Februar 1871, Nielsine Kirstine Nielsen, i Kjølstrup, Niels Andreas Hansen [husmand], i Degneløkken, ,
1885, 12 April, 9 Marts 1871, Kathrine Karoline Nielsen, i Lumby, Niels Nielsen [husmand], i Hundslev, ,
1885, 12 April, 21 Februar 1871, Mette Hansine Larsen, i Kjølstrup, Lars Larsen [husmand], i Kjølstrup, ,
1885, 4 Oktober, 16 Juni 1871, Ingeborg Rasmine Dorthea Suhr, i Kjølstrup, Suhr [skolelærer], i Kjølstrup, ,
1885, 4 Oktober, 31 August 1871, Karen Marie Kirstine Nielsen, i Hundslev, Hans Nielsen [husmand], i Hundslev, ,
1885, 4 Oktober, 8 Juni 1871, Marie Kirstine Pedersen, i Kjølstrup, Hans Frederik Pedersen [husmand], i Kjølstrup, ,
1885, 4 Oktober, 11 November 1871, Johanne Marie Larsen, i Kjertinge, Hans Larsen [slagter], i Kjertinge, ,
1885, 4 Oktober, 1 November 1871, Meta Marie Larsen, i Kjertinge, Hans Larsen [slagter], i Kjertinge, ,
1885, 4 Oktober, 27 August 1871, Abelone Marie Adolfsen, i Hundslev, Hans Adolfsen [indsidder], i Askelund, ,
1886, 18 April, 23 April 1872, Anna Sofie Nielsen, i Kjertinge, Anders Jørgen Nielsen [afdød gaardmand], , ,
1886, 18 April, 5 December 1871, Henriette Kirstine Rasmussen, i Rosenvold, Rasmus Larsen [indsidder], , ,
1886, 18 April, 9 Marts 1872, Kirstine Nielsine Rasmussen, i Hundslev, Frederik Kr. Rasmussen [indsidder], Hundslev, ,
1886, 3 Oktober, 8 August 1872, Maren Marie Pedersen, i Søndersø, Niels Pedersen [gaardmand], i Søndersø, ,
1886, 3 Oktober, 16 Juni 1872, Julie Jensen, i Marslev, Rasmus Jensen [husmand], i Marslev, ,
1886, 3 Oktober, 10 Juli 1872, Kirstine Larsine Pedersen, , Niels Kr. Pedersen [skomager], i Kjølstrup, ,
1886, 3 Oktober, 13 August 1872, Ane Kirstine Andersen, , Hans Andersen [husmand], i Degneløkken, ,
1886, 3 Oktober, 22 Oktober 1873, Frederikke Kristine Johansen, , Hans Johansen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1886, 3 Oktober, 1 September 1872, Ane Dorthea Andersen, , Anders Hansen [boelsmand], i Nymark, ,
1887, 17 April, 2 November 1872, Johanne Marie Nielsen, i Hundslev, Povl Nielsen [møller], i Hundslev, ,
1887, 17 April, 22 Februar 1873, Anna Margrete Dorthea Hansen, i Hundslev, Niels Hansen [husmand], i Mullerup, ,
1887, 17 April, 30 November 1872, Maren Kirst. Hansen, i Ladby, Kristen Hansen [husmand], i Ladby, ,
1887, 17 April, 1 Marts 1873, Johanne Jensine Jørgensen, i Gjentofte, -, , Barbara Dorthea Jensen [ugift],
1887, 17 April, 2 April 1873, Anne Nielsen, i Hundslev, Lars Nielsen [skibsfører], i Hundslev, ,
1887, 17 April, 18 Januar 1873, Katrine Sofie Jakobsen, i Kjertinge, Rasm. Jakobsen [smed], i Kjertinge, ,
1887, 17 April, 8 Marts 1873, Hansine Marie Pedersen, i Stige, Hans Pedersen [indsidder], i Marslev, ,
1887, 17 April, 2 Marts 1873, Maren Kirstine Rasmussen, i Kjertinge, Mikkel Rasmussen [husmand], i Kjertinge, ,
1887, 17 April, 26 Januar 1873, Karen Marie Nielsen, i Kjertinge, Rasm. Nielsen [husmand], i Kjertinge, ,
1887, 3 Oktober, 6 Mai 1871, Ernestine Johanne Marie Hansen, i Kjøbenhavn, F. G. Hansen [borgmester], i Nibe, ,
1887, 3 Oktober, 6 Juli 1873, Julie Lovise Jensen, i Gelskov, Rasm. Kr. Jensen [skovfoged], Gelskov, ,
1887, 3 Oktober, 7 Oktober 1873, Ane Marie Petra Hansen, i Nymarken, -, , Else Marie Hansen,
1887, 3 Oktober, 26 September 1873, Karen Kirstine Sørensen, i Hundslev, Søren Johansen [husmand], Hundslev, ,
1888, 8 April, 15 Marts 1874, Ane Marie Valther, i Aasum, Hans Vilhelm Valther [gaardmand], Kjertinge, ,
1888, 8 April, 3 Januar 1874, Else Kirstine Madsen, i Skovgaard, Jens Madsen [gaardmand], Skovgaard, ,
1888, 8 April, 31 Januar 1874, Trine Sørine Pedersen, i Hundslev, Andreas Karl Pedersen [husmand], Hundslev, ,
1888, 8 April, 13 December 1873, Ane Dorthea Cæcilie Rasmussen, i Rønninge, Kristen Rasmussen [husmand], , ,
1888, 8 April, 27 Februar 1874, Jensine Katrine Mortensen, i Kjølstrup, -, , Johanne Dorthea Mogensen,
1888, 8 April, 8 Februar 1874, Karen Kirstine Lovise Andersen, i Askelund, Hans Andersen [indsidder], Vægterhuset, ,
1888, 8 April, 4 Marts 1874, Ane Marie Nielsen, i Gallehus, Lars Nielsen [indsidder], Gallehus, ,
1888, 8 April, 26 April 1874, Jensine Kirstine Frederiksen, i Kjertinge, Niels Frederiksen [husmand], Kjertinge, ,
1888, 30 September, 23 Mai 1874, Hanne Marie Jakobsen, , Mads Jakobsen [husmand], Nymark, ,
1888, 30 September, 4 August 1874, Maren Larsen, , Lars Larsen [husmand], Kjølstrup, ,
1888, 30 September, 4 September 1874, Elise Frederikke Rasmussen, i Gallehus, Rasmus Larsen [indsidder], , ,
1888, 30 September, 29 Juli 1874, Ane Katrine Kirstine Adolfsen, , Hans Adolfsen [indsidder], Askelund, ,
1889, 28 April, 24 December 1875, Ane Kristine Andersen, , Lars Andersen [husmand], i Kjertinge, ,
1889, 28 April, 11 Januar 1875, Hansine Karoline Nielsen, , Hans Nielsen [husmand], i Hundslev, ,
1889, 28 April, 19 Marts 1875, Jensine Nicoline Mortensen, , Morten Jensen [indsidder], i Kjølstrup, ,
1889, 28 April, 12 April 1875, Maren Hansine Hansen, , Hans Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1889, 6 Oktober, 19 Mai 1875, Ingeborg Kirstine Rasmussen, , Hans Rasmussen [gaardmand], i Hundslev, ,
1889, 6 Oktober, 26 Juni 1875, Ane Marie Nielsen, i Rønninge, Niels Nielsen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1889, 6 Oktober, 30 Juli 1875, Karoline Lavrine Hansen, , Hans Peder Hansen [husmand], i Hundslev, ,
1889, 6 Oktober, 23 Mai 1875, Karoline Andrea Pedersen, , Niels Kr. Pedersen [skomager], i Kjølstrup, ,
1890, 13 April, 29 December 1875, Vilhelmine Avgusta Jakobsen, , Rs. Jakobsen [smed], i Kjertinge, ,
1890, 13 April, 28 Januar 1876, Hansine Kristine Hansen, , Kristen Hansen [husmand], i Ladby, ,
1890, 13 April, 11 April 1876, Karen Methea Andersen, , Hans Andersen [husmand], i Degneløkken, ,
1890, 13 April, 25 Februar 1876, Anna Povline Nielsen, , Anders Jørgen Nielsen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1890, 13 April, 13 Mai 1876, Caroline Hansen, , Søren Hansen [indsidder], i Langeskov, ,
1890, 13 April, 4 November 1875, Ane Marie Methea Jensen, , Niel Sr. Jensen [husmand], i Degneløkken, ,
1890, 13 April, 23 Marts 1876, Lavrine Kristine Andersen, , Hans Andersen [indsidder], Vægterhuset, ,
1890, 5 Oktober, 15 September 1876, Marie Louise Valeur, i Aalborg, C. Valeur [auditeur], i Aalborg, ,
1890, 5 Oktober, 23 September 1876, Ane Kirstine Pedersen, , Hans Fr. Pedersen [husmand], i Kjølstrup, ,
1890, 5 Oktober, 19 November 1876, Ane Marie Pedersen, , Lars Kr. Pedersen [husmand], i Hundslev, ,
1890, 5 Oktober, 12 Juni 1876, Anna Jensen, , Rs. Jensen [skovfoged], i Gels Skov, ,
1890, 5 Oktober, 10 August 1876, Lavra Katrine Nielsen, i Fravde, Niels Nielsen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1890, 5 Oktober, 27 August 1876, Marie Kirst. Andersen, , Jens Andersen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1890, 5 Oktober, 1 September 1876, Johanne Marie Rasmussen, , Frederik Kr. Rasmussen [indsidder], i Hundslev, ,
1890, 5 Oktober, 12 Juli 1876, Marie Jakobine Nielsine Rasmussen, , Jakob Rasmussen [gaardmand], i Kjertinge, ,
1890, 5 Oktober, 5 Juni 1876, Ane Kirstine Nielsen, i Rynkeby, -, , Jensine Larsen,
1890, 5 Oktober, 23 August 1876, Johanne Marie Nielsen, , Hans Nielsen [husmand], i Hundslev, ,
1890, 5 Oktober, 12 September 1876, Marie Hansine Hansen, i Odense, Fred. Ferdinand Hansen [indsidder], i Askelund, ,
1890, 5 Oktober, 4 Juli 1876, Ane Marie Frederiksen, , Niels Frederiksen [husmand], i Kjertinge, ,
1891, 5 April, 9 Januar 1877, Petra Rasmine Rasmussen, , Hans Rasmussen [skomager], i Hundslev, ,
1891, 5 April, 7 April 1877, Karen Dorthea Rasmussen, , Hans Rasmussen [gaardmand], i Hundslev, ,
1891, 5 April, 10 April 1877, Stine Marie Andersen, , Hans Andersen [husmand], i Kjertinge, ,
1891, 5 April, 21 December 1877, Kristine Marie Sørensen, , Kristian Sørensen [husmand], i Ladby, ,
1891, 5 April, 19 Februar 1877, Petra Sofie Nielsen, , Lars Nielsen [indsidder], i Gallehus, ,
1891, 4 Oktober, 9 Juni 1877, Laura Hansine Nielsen, , Niels Andreasen [husmand], i Kølstrup, ,
1891, 4 Oktober, 15 Juli 1877, Martha Jensen, , Hans Jørgen Jensen [gaardmand], Nordskovslund, ,
1891, 4 Oktober, 26 August 1877, Jensine Marie Nielsen, , Søren Nielsen [gaardmand], i Kertinge, ,