Marslev, 1837-1855, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1837-1855, Marslev sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1837, 17 Februar, Viet, Hans Hansen [gaardeier], 26, i Allerup, Johanne Cathrine Jensdatter, 28, hos moderen Jens Hansens enke i Rastrup
1837, 7 April, Viet, Poul Jørgensen [gaardmand], 42, i Kjærbye Fraugde Sogn, Maren Jensdatter, 42, hos faderen gaardmand Jens Pedersen i Radstrup
1837, 3 Juni, Viet, Knud Knudsen [huuseier], 31, i Fraugde Sogn, Ane Maria Olesdatter, 21, hos Marchus Nielsen ved Hoelev
1837, 18 November, Viet, Rasmus Rasmussen [huusfæster], 31, i Birkende, Martha Maria Larsdatter, 22, hos faderen Lars Rasmussen ved Klarskov
1837, 4 November, Viet, Peder Olsen [gaardfæster], 41, fra W. Kjærbye, Ane Kirstine Rasmusdatter, 42, gaardmand Poul Rasmussens enke i Marslev
1837, - [ei viet], Viet, Jørgen Pedersen [muursvend], 30, hos faderen Peder Jørgensen i W. Kjærbye, Maren Mikkelsdatter, 30, hos faderen Michael Andersen ved Hoelev
1838, 13 Mai, Viet, Jørgen Madsen [kudsk], 30, paa Selleberg, Oline Olesdatter [bryggerpige], 30, i Marslev Præstegaard
1838, 9 September, Viet, Mads Andersen [væversvend], 27, hos væver Hans Hansen - Rosenlyst Munkeboe Sogn, Ane Pedersdatter, 26, hos gaardmand Hans Hansen i Marslev
1838, 3die November, Viet, Frands Jensen [forpagter], 32, i Jens Frandsens gaard i Radstrup, Johanne Marie Knudsdatter [huusholderske], 21, i Jens Frandsens gaard i Radstrup
1838, 2den November, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, gaardmand], 35, i Hjallese Dalum Sogn, Sophie Knudsdatter, 34, hos gaardmand Knud Hansen i Marslev
1838, 30 November, Viet, Peder Larsen [ungkarl], 31, hos huusmand Peder Hansen i Tveskovhuus, Else Marie Pedersdatter, 35, hos faderen huusmand Peder Hansen i Tveskovhuus
1839, 15 Juni, Viet, Mads Madsen, 34, tjenende paa Weirup, Karen Pedersdatter, 26, tjenende paa Weirup
1839, 15 Juni, Viet, Søren Andreasen, 48, tjenende paa Weirup, Ane Marie Rasmusdatter [huusholderske], 48, paa Weirup
1839, 7 Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl, gaardfæster], 40, i Westerkjærbye Agedrup Sogn, Ane Marie Pedersdatter, 20, hos moderen gaardmand Peder Mortensens enke i Marslev
1839, 7 September, Viet, Morten Pedersen [ungkarl og væver], 24, opholdende sig hos Jens Rasmussen i Bullerup Agedrup Sogn, Karen Larsdatter, 23, tjenende paa Klarskov
1839, 18 October, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, gaardmand], 31, i Mullerup Flødstrup Sogn, Karen Eriksdatter, 25, hos moderen gaardmand Erik Clausens enke i Marslev
1839, 8 November, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 26, hos faderen muurmester Peder Larsen i Weilundhuus i Otterup Sogn, Maren Hansdatter, 31, hos huusmand Hans Nielsens enke i Tvedskov
1840, 7 Februar, Viet, Anders Knudsen [ungkarl], 37, hos faderen gaardmand Knud Hansen i Marslev, Ane Kirstine Pedersdatter, 31, hos moderen gaardmand Peder Mortensens enke i Marslev
1840, 21 Februar, Viet, Lars Pedersen [enkemand, gaardeier], 30, paa Wierøe i Munkeboe Sogn, Ane Marie Hansdatter, 21, hos faderen gaardmand Hans Mortensen i Hoelev
1840, 12 Juni, Viet, Jeppe Frantzen [ungkarl, gaardeier], 40, i Wester Kjærbye Agedrup Sogn, Maren Jørgensdatter, 33, hos faderen gaardmand Jørgen Adolphsen i Marslev
1840, 13 November, Viet, Rasmus Rasmussen [enkemand, huusfæster], 34, paa Birkende Mark, Dorthea Caroline Kirstine Larsdatter, 18, tjenende paa Klarskov
1840, 28 November, Viet, Niels Sørensen [ungkarl], 36, hos faderen huusmand Søren Larsen i Rudskov, Mette Rasmusdatter, 35, hos Søren Larsen i Rudskov
1840, 12 December, Viet, Hans Erik Jensen [enkemand, huusfæster], 48, af Annexhuset i Birkende, Maren Jørgensdatter, 28, hos Bülow paa Tageholme ved Weirup
1840, 11 December, Viet, Hans Frederik Johan Mogensen [ungkarl], 28, hos faderen Mogens Hansen i Tageholme ved Weirup, Ane Sørensdatter, 26, hos Mogens Hansen i Tageholme
1841, 13 Februar, Viet, Jørgen Jensen [ungkarl], 25, af Høirup Sogn, Abelone Andersdatter, 27, hos faderen huusmand Anders Nielsen i Marslev
1841, 2 October, Viet, Søren Jørgensen [enkemand, huusfæster], 49, i Marslev, Kirstine Marie Rasmusdatter [enke], 37, hos gmd Søren Jørgensen i Marslev - e. e. hmd. Hans Hansen i Kjølstrup
1842, 13 Mai, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 26, hos moderen gaardmand Jørgen Rasmussens enke i Birkende, Sophie Petersen, 26, hos broderen skolelærer Petersen i Marslev
1842, 25 November, Viet, Lars Peder Hansen [ungkarl, gaardmand], 20, i Hundslev, Kirstine Hansdatter, 26, hos broderen gaardmand Rasmus Hansen i Marslev
1843, 10 Februar, Viet, Anders Madsen [ungkarl], 27, hos gaardmand Lars Pedersen i Seden, Ane Cathrine Nielsdatter, 26, hos broderen gaardmand Morten Nielsen i Hoelev
1843, 17 Marts, Viet, Frederik Albrecht Rasmussen [ungkarl], 32, hos faderen gaardmand Rasmus Jensen i Aasum Sogn, Ane Marie Marchusdatter, 24, hos faderen boelsmand Marchus Nielsen paa Hoelev Mark
1843, 21 Juli, Viet, Morten Nielsen [ungkarl, gaardmand], 36, i Hoelev, Erne Knudsdatter, 35, hos broderen gaardmand Anders Knudsen i Marslev
1843, 20 October, Viet, Hans Christophersen [enkemand, huusmand], 63, i Hoelev, Dorthea Hansdatter [enke], 45, hos hmd Hans Christophersen i Hoelev -e.e. inds. Jens Larsen i Davinde
1843, 4 November, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 35, hos gaardmand Hans Eriksen i Hoelev, Mette Marie Pedersdatter, 28, hos huusmand Anders Hansen i Bekhuset
1843, 8 December, Viet, Hans Jacobsen [ungkarl, gaardmand], 35, paa Dræbye Mark, Maren Eriksdatter, 34, hos broderen gaardmand Rasmus Eriksen i Marslev
1844, 5 Januar, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 25, tjenende hos kjøbmand Stokkebye i Odense, Mette Nielsdatter, 28, tjenende hos gaardmand Rasmus Hansen i Marslev
1844, 18 April, Viet, Thorvald Frode Melchior [ungkarl, malermester], 32, i Kallundborg, Jacobine Cathrine Cecilie Reersøe, 23, i Marslev Præstegaard
1844, 2 November, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl, huusmand], 31, i Stige, Ane Marie Andersdatter, 33, hos faderen aftægtsmand Anders Rasmussen i Sophiendahl Marslev Mark
1844, 23 November, Viet, Niels Christensen [ungkarl], 35, hos moderen huusmand Christen Jensens enke i Agedrup, Kirsten Jørgensdatter, 25, hos faderen huusmand Jørgen Rasmussen i Hoelev
1844, 16 November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, huusmand], 26, i Lumbye, Gjertrud Marie Hansdatter, 32, hos broderen gaardmand Rasmus Hansen i Marslev
1845, 8 Marts, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, snedkersvend], 26, hos huusmand Peder Jensen i Hoelev, Ane Margrethe Pedersdatter, 27, hos faderen huusmand Peder Jensen i Hoelev
1845, 5 April, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 30, hos faderen huusmand Hans Pedersen i Fraugde Kjærbye, Ane Margrethe Jørgensdatter, 36, hos huusmand Knud Andersen i Hoelev
1845, 31 Juli, Viet, Hans Hansen [enkemand, indsidder], 49, i Marslev, Johanne Kirstine Nielsdatter, 45, hos indsidder Hans Hansen i Marslev
1845, 17 October, Viet, Jens Hansen [ungkarl, gaardbestyrer], 29, i Hoelev, Maren Jørgensdatter [huusholderske], 28, sammesteds i Hoelev
1845, 8 November, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 32, hos moderen huusmand Jens Jensens enke paa Fraugde Kjærbye Mark, Dorthe Marie Pedersdatter, 22, hos faderen huusmand Peder Nielsen i Hoelev
1846, 14 Marts, Viet, Rasmus Rasmussen [gaardmand], 29, i Wullerslev Steenløse Sogn, Abelone Marie Jacobsdatter, 21, hos stedfaderen gaardmand Claus Eriksen i Marslev
1846, 25 April, Viet, Jeppe Jørgensen [ungkarl], 28, tjenende hos forpagteren paa Weirup, Stine Jensdatter, 25, tjenende i Weirup Mølle
1846, 10 October, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, gaardfæster], 28, i Ladbye, Maren Knudsdatter, 21, hos faderen huusmand Knud Andersen i Hoelev
1846, 17 October, Viet, Niels Christensen [ungkarl, huusmand], 37, paa Ullerslev Mark, Maren Nielsdatter, 31, hos broderen gaardmand Morten Nielsen i Hoelev
1846, 14 November, Viet, Anders Andersen [ungkarl, gaardmand], 31, paa Seden Mark, Maren Poulsdatter, 22, hos stedfaderen gaardmand Peder Olsen i Marslev
1847, 20 Marts, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, boelsmand], 27, paa Kjertinge Mark, Ane Cathrine Hansdatter, 31, hos faderen gaardmand Hans Mortensen i Hoelev
1847, 28 Februar, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 34, tjenende hos forpagteren paa Weirup, Mette Rasmusdatter, 30, hos Rasmus Kudsk paa Marslev Mark
1847, 27 Marts, Viet, Anders Hansen [ungkarl, gaardmand], 42, i Birkum, Karen Jørgensdatter, 30, hos faderen gaardmand Jørgen Adolphsen i Marslev
1847, 29de Mai, Viet, Lars Jacob Larsen [ungkarl], 26, hos gaardmand Niels Jørgensen i Marslev, Trine Mikkelsdatter, 33, hos faderen boelsmand Mikkel Andersen paa Hoelev Mark
1847, 5 Juni, Viet, Peder Ulkjær Sørensen [huusmand], 34, i Rudskov, Gjertrud Marie Rasmusdatter, 23, sammesteds i Rudskov
1847, 27 November, Viet, Rasmus Jørgensen [huusmand], 30, i Westerkjærbye, Ane Margrethe Pedersdatter, 39, tjenende i Marslev Præstegaard
1847, 4 December, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, huusmand], 36, i Engberg, Maren Kirstine Pedersdatter, 24, tjenende gaardmand Morten Nielsen i Hoelev
1848, 8 April, Viet, Jesper Tagesen [ungkarl], 41, hos gaardmand Otto Knudsen i Marslev, Gjertrud Hansdatter, 34, hos gaardmand Peder Christian Mortensen i Marslev
1848, 14 October, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 35, tyende paa Klarskov, Ane Marie Pedersdatter, 36, tyende paa Klarskov
1848, 28 October, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, gaardmand], 26, paa Rynkebye Mark, Ane Marie Poulsdatter, 26, hos stedfaderen gaardmand Peder Olsen i Marslev
1848, 2 December, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl, boelsmand], 41, i Westerkjærbye Agedrup Sogn, Maren Michaelsdatter, 41, hos faderen boelsmand Michael Andersen paa Hoelev Mark
1849, 4 Februar, Viet, Anders Peder Andersen [ungkarl, kjøbmand], 26, i Korsør, Marie Sophie Hec [huusjomfru], 31, paa Klarskov
1849, 1 December, Viet, Frederik Christian Nielsen [ungkarl, boelsmand], 28, i Tommerup Sogn, Dorthea Pedersdatter, 24, hos faderen boelsmand Peder Bendixen i Hoelev
1849, 24 November, Viet, Søren Knudsen [ungkarl, gaardmand], 48, i Raagelunde Aasum Sogn, Margrethe Andersdatter, 34, datter af afg. bødker Anders Pedersen i Hoelev-hos stiff. Lars Nielsen
1849, 22 December, Viet, Hans Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 28, i Marslev, Kirsten Rasmussen, 22, datter af huusmand Rasmus Christiansen i Engberg
1850, 9 Marts, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl og forpagter], 33, af Weirup Mølle, Karen Marie Pedersdatter, 32, datter af boelsmand Peder Bendixen i Hoelev
1850, 13 April, Viet, Rasmus Jensen [enkemand og gaardmand], 27, paa Rynkeby Mark, Ane Kirstine Poulsdatter, 22, hos stedfaderen gaardmand Peder Olsen i Marslev
1850, 17 August, Viet, Hans Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 35, paa Weirupgaard, Jette Caroline Olesdatter, 28, datter af aftægtshuusmand Ole Jeppesen paa Hundslev Mark
1850, 30 October, Viet, Søren Christensen [ungkarl og tjenestekarl], 36, i Marslev Præstegaard, Birthe Marie Hansdatter [tjenestepige], 43, i Marslev Præstegaard
1850, 16 November, Viet, Anders Rasmussen [enkemand og huusmand], 46, i Engberg, Frederikke Nielsdatter [bestyrer brudgommens huus], 39, datter af huusmand Niels Rasmussen Langlænder i Frørup
1850, 23 November, Viet, Peder Ottesen [ungkarl og murer], 35, i Nyledshuus, Kirsten Hansdatter, 24, datter af indsidder Hans Jensen i Nyledshuus
1850, 23 November, Viet, Peder Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 35, hos gaardmand Hans Jensen i Rastrup, Cathrine Pedersen, 20, datter af afgangne huusmand Peder Nielsen i Hoelev
1851, 21 Juni, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og huuseier], 25, i Hoelev, Maren Findsdatter, 35, datter af boelsmand Find Jørgensen i Orte
1851, 25 October, Viet, Peder Christian Andersen [ungkarl og gaardmand], 41, paa Rosengaard Eiby Mark, Karen Jacobsdatter, 30, stifdatter af gaardmand Claus Eriksen i Marslev
1851, 8 November, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl og møllebygger], 27, af Randlev i Jylland, Caroline Amalie Kjær, 25, datter af afgangne kirkesanger og skolelærer Kjær i Marslev
1851, 15 November, Viet, Mads Pedersen [ungkarl og gaardmand], 33, i Snestrup Paarup Sogn, Gjertrud Marie Pedersdatter, 29, datter af afgangne gaardmand Peder Mortensen i Marslev
1851, 29 November, Viet, Lars Hansen [ungkarl og eier], 36, af Gjelshuus, Karen Andersdatter, 37, datter af afgangne huusmand Anders Pedersen i Gjelshuus
1851, 30 November, Viet, Lars Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 25, paa Weirupgaard, Bodil Kirstine Pedersdatter, 26, i Rudskov - datter af huusmand Peder Frederiksen paa Fraugde Mark
1851, 6 December, Viet, Niels Christian Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 26, hos gaardmand Peder Christian Hansen i Aasum, Maren Pedersdatter, 23, datter af huusmand Peder Jensen i Hoelev
1852, 21 Februar, Viet, Claus Larsen [ungkarl og tjenestekarl], 22, hos gaardmand Rasmus Rasmussen i Marslev, Karen Andersdatter, 23, i Hoelev - datter af væver Anders Sørensen paa Fraugde Kjærby Mark
1852, 3 April, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl og tjenestekarl], 29, af Taarup i Mesinge Sogn, Maren Pedersen, 21, datter af boelsmand Peder Bendixen i Engdal
1852, 6 Mai, Viet, Carsten Ferdinand Jessen [ungkarl og eier], 34, af Haugaard i Slesvig, Nielsine Petrine Leth, 21, datter af afgangne proprietair Peder Leth paa Klarskov
1852, 20 Mai, Viet, Peder Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 25, paa Selleberg, Mathia Ulrikke Dorthea Petersen [tjenestepige], 31, paa Selleberg - datter af Christian Eisler i Odense
1852, 12 Juni, Viet, Rasmus Clausen [ungkarl og tjenestekarl], 35, hos gaardmand Anders Knudsen i Marslev, Dorthea Christensdatter, 34, f.t. i Garderhuset - stifdatter af afg. hmd. Anders Hansen i Engborg
1852, 30 November, Viet, Lars Pedersen Møller [ungkarl og fæster], 41, af Sandholts Mølle, Rasmine Cathrine Pedersen, 20, datter af gaardmand Peder Christian Mortensen i Marslev
1853, 22 Januar, Viet, Rasmus Andersen [enkemand og smed], 50, i Marslev, Kirstine Hansdatter [enke], 36, f.t. hos mad. Kjær i Marslev - efter bmd. Lars P. Hansen i Hundslev
1853, 23 April, Viet, Hans Ditlev Knudsen [ungkarl], 35, søn af gaardmand Knud Hansen i Fraugde Kjærby, Ane Dorthea Jørgensen, 29, datter af afgangne gaardmand Jørgen Adolphsen i Marslev
1853, 9 October, Viet, Marcus Ottesen [huuseier, ungkarl], 31, i Hoelev, Ane Margrethe Nielsen [tjenestepige], 27, i Marslev - datter af smed Niels Jørgensen i Hesselager Sogn
1853, 15 October, Viet, Frits Vilhelm Bierlich [ungkarl og malermester], 29, i Kjerteminde, Lydia Vilhelmine Kjær, 22, datter af afgangne skolelærer og kirkesanger Kjær i Marslev
1854, 11 Marts, Viet, Knud Hansen [enkemand og gaardmand], 62, i Hoelev, Ane Marie Knudsdatter [brudgommens huusholderske], 34, datter af indsidder Knud Petersen i Hundslev
1854, 10 Juni, Viet, Niels Pedersen [ungkarl og gaardmand], 37, i Marslev, Ane Dorthea Ottesen, 27, datter af gaardmand Otto Knudsen i Marslev
1854, 14 October, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl og forpagter], 34, af Blangsted Mølle, Sara Ane Kirstine Ottesen, 29, datter af gaardmand Otto Knudsen i Marslev
1855, 3 Februar, Viet, Hans Hansen [enkemand og gaardmand], 58, i Høiby, Kirstne Pedersen, 43, datter af afgangne gaardmand Peder Mortensen i Marslev
1855, 18 April, Viet, Lars Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 34, i Gjels Kro, Ane Hansdatter [stuepige], 29, i Marslev Præstegaard
1855, 2 September, Viet, Isaak Andersen Bikjend [ungkarl og tjenestekarl], 26, paa Veirupgaard, Ane Kirstine Larsen, 23, i Veirup Skov - datter af indsidder Lars Pedersen i Ørritslev
1855, 14 September, Viet, Jens Groth Corfixen [fæster], 31, af Hvidkilde Mølle, Elvire Sophie Strøm, 26, datter af gjæstgiver Strøm i Odense
1855, 20 October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og gaardmand], 29, i Brylle, Ane Marie Rasmussen, 20, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen i Marslev
1855, 21 October, Viet, Johan Bülow Löwenhjelm [ungkarl, ritmester og eier], 40, af Veirupgaard, Juliane Marie Hansen, 25, paa Veirupgaard - datter af bødkermester Hansen i Odense
1855, 27 October, Viet, Lorenz Heinrich Jessen [ungkarl, eier], 28, af Haugaard i Slesvig, Kirstine Albertine Leth, 26, datter af afgangne proprietair Peder Leth paa Klarskov
1855, 4 November, Viet, Rasmus Clausen [enkemand og tjenestekarl], 38, hos gaardmand Anders Knudsen i Marslev, Ane Pedersdatter [tjenestepige], 34, i Marslev - datter af huusmand Peder Johansen i Ellinge Sogn