Birkende, 1814-1840, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1814-1840, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 28 Januar, Viet, Niels Hansen [smed], 27, i Birkende, Johanne Hansdatter, 18, i Birkende
1814, 13 Februar, Viet, Anders Rasmussen [mursvend], 23, i Odense, Maren Hansdatter [pige], 20, i Birkende
1814, 18 Juni, Viet, Jens Christiansen [ungkarl], 30, Birkende, Mette Møller [enke], 33, efter Lars Larsen i Nonneboe
1814, 23 September, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, gaardmand], 37, i Lyndelse, Gjertrud Wilhelmsdatter [pige], 31, i Birkende
1814, 28 October, Viet, Lars Rasmussen [gaardmand og selvejer], 28, i Birkende, Karen Hansdatter [pige], 23, i Birkende
1814, 12 November, Viet, Niels Paulsen [ungkarl, husfæster og væver], 31, i Birkende, Karen Pedersdatter [enke, væverske], 50, i Birkende
1815, 18 November, Viet, Jens Nielsen [tienestekarl], 30, i Fraugde, Johanne Marie Rasmusdatter [pige], 25, paa Weyrup
1816, 28 Junii, Viet, Peder Hansen [gaardmand], 50, i Høybye, Ane Kirstine Wilhelmsdatter, 24, i Birkende
1816, 8 Junii, Viet, Jens Rasmussen [aulskarl], 32, Selleberg, Dorthea Madsdatter [tienestepige], 38, Selleberg
1816, 9 November, Viet, David Pedersen [tienestekarl], 29, i Birkende, Maren Bendixdatter [tienestepige], 33, i Birkende
1816, 22 November, Viet, Søren Sørensen, 25, hos faderen gaardmand Søren Jørgensen i Hundslef Kiølstrup Sogn, Apolone Andersdatter, 28, hos faderen huusmand Anders Knudsen i Birkende
1816, 15 December, Viet, Lars Jensen [tienestekarl], 38, i Birkende, Kirsten Nielsdatter [tienestepige], 25, paa Weyrup
1817, 31 Januar, Viet, Lars Christiansen [gaardfæster], 27, i Urup, Dorthea Hansdatter, 24, hos faderen gaardmand Hans Christensen i Birkende
1817, 28 November, Viet, Jens Pedersen [tienestekarl], 22, Wullerslev, Karen Hansdatter, 21, Wilholms Mølle
1818, 8 Februar, Viet, Poul Andersen [enkemand], 46, Ullerslev, Maren Sørensdatter [tienestepige], 29, i Birkende
1818, 14 Februar, Viet, Niels Larsen [kirkemand, skolelærer], 54, i Birkende, Mette Maria Rasmussen [tienestepige], 37, Juelsberg
1818, 13 November, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 36, Birkende, Maren Hansdatter [pige], 33, i Birkende
1819, 16 Januar, Viet, Hans Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 26, Marslev, Ane Margrethe Larsdatter [pige, tjenestepige], 23, Birkende
1819, 23 October, Viet, Mathias Pedersen [bødker], 27, Fraugde Kjærbye, Karen Povelsdatter, 25, hjemme hos moderen i Birkende
1819, 29 October, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl], 42, fra Revninge, Mette Hansdatter, 22, Lars Hansens datter i Birkende
1819, 7 November, Viet, Knud Pedersen, 28, paa Selleberg, Anne Andersdatter, 33, paa Selleberg
1819, 20 November, Viet, Hans Poulsen [ungkarl], 30, i Birkende, Dorothea Andersdatter, 25, hos forældrene i Birkende
1820, 17 November, Viet, Lars Andersen [ungkarl, snedker], 38, Nonneboe ved Birkende, Mette Kirstine Hintzesdatter, 28, i Birkende
1821, 23 Marts, Viet, Hans Knudsen [skræder], 23, i Birkum Fraugde Sogn, Johanne Maria Jørgensdatter, 17, hos moderen i Wilholms Mølle
1821, 23 Februar, Viet, Jacob Clausen [tjenestekarl], 30, i Birkende, Maria Rasmusdatter [enke], 51, i Birkende
1821, 3 November, Viet, Rasmus Rasmussen [enkemand], 53, i Birkende, Maria Rasmusdatter, 35, Hans Jacobsens steddatter i Birkende
1822, 25de October, Viet, Niels Hansen [ladefoged], 55, Birkende, Kirsten Jacobsdatter, 35, Birkende
1822, 18de October, Viet, Lars Sørensen [tjenestekarl], 33, Odense, Mads Madsdatter, 25, Birkende
1823, 21de Marts, Viet, Erik Sørensen [aftægtsmand], 52, Birkende, Dorthea Larsdatter [aftægtskone], 63, i Birkende
1823, 19 December, Viet, Lars Clausen [tjenestekarl], 43, i Birkende, Anne Olesdatter [gaardmandsenke], 42, i Birkende
1824, 19 Marts, Viet, Christian Hansen [husleier, enkemand], 52, Birkende, Ane Dorthea Knudsdatter, 24, hos gaardmand Lars Clausen i Birkende
1824, 20 November, Viet, Niels Hansen [enkemand], 47, hos gaardmand Lars Clausen i Birkende, Margarethe Larsdatter [tjenestepige], 32, paa Weirup
1824, 29 October, Viet, Hans Hansen [tjenestekarl], 38, hos gaardmand Hans Nielsen i Birkende, Ane Maria Hansdatter, 22, hos faderen gaardmand Hans Nielsen i Birkende
1824, 13 November, Viet, Lars Sørensen [tjenestekarl], 38, hos kirkesanger Kjær - huusfæster af Marslev Wøiremosehuset, Mette Jørgensdatter, 21, forhenværende huusfæster Jørgen Larsens datter i Wøiremosehuset
1825, 14 October, Viet, Søren Wilhelm Hansen [bomforpagter, skomager], 28, i Bom no 2, Maren Andersdatter, 31, i Bom no 2 - paa Nyborg Landevei
1825, 8 October, Viet, Erik Larsen [tjener], 26, i Langeskous Kroe, Sidsel Pedersdatter [indsidder], 30, hos Poul Pedersen i Skiftemose
1825, 18 November, Viet, Hans Jensen, 32, hos faderen Jens Nielsen ved Anexbomhus Birkende, Maren Rasmusdatter, 24, gaardmand unge Rasmus Rasmussens søster i Birkende
1825, 5te November, Viet, Henning Christensen, 20, hos gaardmand Lars Sørensen i Birkende, Ane Madsdatter, 23, hos gaardmand Lars Sørensen i Birkende
1826, 23 April, Viet, Hans Larsen [ladefoged], 44, paa Weirup, Sidsel Rasmusdatter, 28, hos Peder Kudsk ved Selleberg
1826, 10 Marts, Viet, Jens Rasmussen, 31, hos Knud Jensen i Birkende, Maren Andersdatter, 20, hos Knud Jensen i Birkende
1826, 15 Mai, Viet, Niels Rasmussen, 32, hos broderen unge Rasmus Rasmussen i Birkende, Ane Maria Madsdatter, 30, hos faderen Mads Hansen Træskomand i Birkende
1826, 21 October, Viet, Peder Hintzesen [væver], 29, i Nonneboe, Kirsten Andersdatter, 43, hos faderen i Truelsholm i Birkende
1826, 26 November, Viet, Jens Peter Nielsen [bødkersvend], 23, fra Odense, Sidsel Hansdatter, 30, fra Birkende
1827, 28 April, Viet, Anders Hansen [skræder], 25, i Wester Kjærbye, Maren Larsdatter [tjenestepige], 25, paa Selleberg
1827, 5 Mai, Viet, Anders Nielsen, 26, kjøbmand Th..sens karl i Odense, Ane Maria Andersdatter, 25, hos Lars Knudsen i Lettemose
1828, 25 April, Viet, Rasmus Pedersen [enkemand], 55, i Fraugdekjærbye, Johanne Rasmusdatter [tjenestepige], 40, i Birkende
1828, 24 October, Viet, Jens Larsen [tjenestekarl], 37, i Mellem Mølle, Maren Rasmusdatter [enke], 42, gaardmand gl. Rasmus Rasmussens enke i Birkende
1828, 18de October, Viet, Lars Pedersen [huusfæster], 25, i Birkende, Gunder Rasmusdatter [enke], 29, i Birkende
1828, 14 September, Viet, Johan Hendrik Andresen [snedker], 31, i Aasum, Karen Hansdatter [meierske], 24, paa Selleberg
1828, 8 November, Viet, Niels Nielsen, 32, tjenende Hans Ottesens enke i Birkende, Ane Maria Hansdatter, 35, hos stedfaderen væver Niels Poulsen i Birkende
1828, 25 October, Viet, Peder Nielsen [enkemand], 43, boende ved Selleberg, Ane Kirstine Larsdatter, 28, hos faderen Lars Knudsen i Lettemose
1828, 14 November, Viet, Rasmus Poulsen [tjenestekarl], 31, hos gaardmand Hans Rasmussen i Birkende, Mette Hansdatter, 23, gaardmand Hans Rasmussens datter i Birkende
1830, 28de Marts, Viet, Peder Hansen [styrmand], 28, af Nyborg, Joh. Maria Jacobine Mehren [jomfru], 26, i Birkende
1830, 22de October, Viet, Poul Larsen [smedesvend], 27, fra Rønninge, Bodil Rasmusdatter, 26, i Birkende
1830, 29 October, Viet, Peder Pedersen [tjenestekarl], 31, hos gaardmand Jens Larsen i Birkende, Mette Pedersdatter, 31, hos moderen gaardmand Hans Jakobsens enke i Birkende
1831, 29de Mai, Viet, Mads Hansen [enkemand, huusmand], 46, i Fraugde Kjærby, Kirsten Eriksdatter [tjenestepige], 34, hos Anders Larsen i Lettemose
1831, 16de December, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 20, i Marholm i Skjellerup Sogn, Ane Eriksdatter, 21, hos faderen gaardmand Erik Frederiksen i Birkende
1832, 9de Marts, Viet, Vilhelm Hansen [ungkarl], 24, hos moderen gaardmand Hans Jakobsens enke i Birkende, Johanne Magrete Poulsdatter, 28, hos moderen annexbonde Poul Poulsens enke i Birkende
1832, 8de December, Viet, Hans Christoffersen [ungkarl, væver], 24, i Birkende, Maren Hansdatter [tjenestepige], 29, hos gaardmand Lars Sørensen i Birkende
1832, 8de December, Viet, Anders Poulsen [ungkarl, tjenestekarl], 28, i Birkum, Mette Kirstine Hintzesdatter [enke], 40, Nonnebo - enke efter Lars Andersen
1833, 15de November, Viet, Jørgen Ramsussen [enkemand, gaardmand], 57, i Birkende, Inger Hansdatter [enke], 38, opholdende sig i Birkende
1834, 26 April, Viet, Peder Nielsen [enkemand, avlskarl], 36, i Marslev Præstegaard, Margrethe Knudsdatter [tjenestepige], 19, Birkende
1834, 8 November, Viet, Niels Larsen [ungkarl], 22, hos faderen gaardmand Lars Sørensen Krogris i Revninge, Else Marie Nicoline Knudsen, 22, hos pleiemoderen gaardmand Hans Ottesens enke i Birkende
1834, 6 December, Viet, Jacob Pedersen [tjenestekarl], 32, Birkende, Mette Sørensdatter [tjenestepige], 33, Selleberg
1835, 21 November, Viet, Adolph Christian Mauritzen [tjenestekarl], 25, i Birkende, Karen Poulsdatter [enke], 41, Birkende - enke efter Mathias Pedersen Bødker
1836, 27de Februar, Viet, Lars Nielsen [tjenestekarl], 33, i Allerup Sogn, Johanne Madsdatter [tjenestepige], 33, Birkende
1836, 25de Juni, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 26, fra Ferritslev, Kirsten Jakobsdatter [enke], 49, Birkende Mark - enke efter gaardmand Niels Hansen
1836, 10de September, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 27, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen i Birkende, Dorthe Larsdatter, 21, hos moderen Lars Rasmussens enke i Birkende
1837, 13 Januar, Viet, Jakob Hansen [tjenestekarl], 32, hos Wilhelm Hansen i Birkende, Maren Nielsdatter [tjenestepige], 24, hos Anders Wilhelmsen paa Birkende Mark
1837, 11 November, Viet, Kjeld Poulsen [enkemand, boelsmand], 42, Saaderup Mark i Skjellerup Sogn, Ane Marie Eriksdatter, 29, hos faderen gaardmand Erik Frederiksen i Birkende
1837, 17de November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, huusfæster], 28, i Nonnebo, Kirstine Marie Jeppesdatter, 32, hos moderen Karen Jeppes i Birkende
1838, 10de Februar, Viet, Rasmus Poulsen [ungkarl, gaardfæster], 34, i Revninge, Marie Sophie Knudsdatter, 23, hos Hans Ottesens enke i Birkende
1838, 30te November, Viet, Rasmus Sørensen [ungkarl, tjenestekarl], 22, i Odense, Anne Sørensdatter [tjenestepige], 31, Birkende
1839, 24de Mai, Viet, Poul Poulsen [ungkarl, gaardfæster], 34, i Annexgaarden i Birkende, Kirsten Madsdatter [meierske], 34, paa Weirup
1839, 9de November, Viet, Morten Carstensen [ungkarl, tjenestekarl], 26, i Søemosegaarden i St. Hans Sogn i Odense, Gjertrud Larsdatter [tjenestepige], 21, hos moderen gaardmand Jørgen Rasmussens enke i Birkende
1840, 22de Marts, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, huusfæster og væver], 39, i Birkende, Kirstine Rasmusdatter [inderste og syepige], 27, i Birkende
1840, 19de December, Viet, Jacob Sørensen [ungkarl, tjenestekarl], 35, i Hoelev Marslev Sogn, Ane Kirstine Sørensdatter [tjenestepige], 26, hos huusmand Søren Jacobsen i Birkende
1840, 19de December, Viet, Christian Thomsen [ungkarl, tjenestekarl], 40, i Birkende, Ane Jørgensdatter [tjenestepige], 30, i Birkende