Rynkeby, 1885-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1885-1891, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1885, 4 Februar, 11 Februar, Knud Hansen, 38, Urup Mark. Søn af gaardmand Hans Nielsen
1885, 13 Marts, 19 Marts, Anders Christensen, ugift, 59. Født i Hundslev
1885, 10 April, 16 April, Niels Marius Jørgensen, 7 maaneder, søn af gaardmand Niels Jørgensen, Urup Mark
1885, 28 April, 3 Maj, Dødfødt drengebarn, søn af slagter Anders Peder Povlsen, Rynkeby Mark
1885, 31 Maj, 8 Juni, Peder Emanuelsen, enkemand og aftægtsmand, 81, hos sønnen hjulmand Hans Jørg. Pedersen, Rynkeby Mark
1885, 27 Juli, 1 Avgust, Peder Sørensen, gift, 80, boende i Tvinde Fattighus. Født i Ørby paa Samsø
1885, 17 August, 24 Avgust, Lars Hansen, aftægtsmand, 85, paa Urup Mark. Født i Ullerslev 1800. Søn af Hans Larsen
1885, 26 Avgust, 29 Avgust, Henrich Jørgen Fred. Kühl, 69, ophold hos svigersøn gaardmand Lars Johansen, i Rynkeby. Født i Meklenborg
1885, 17 September, 22 September, Claus Jørgensen, enkemand og forhen husmand, 75½, paa Rynkeby Mark
1885, 16 December, 21 December, Peder Pedersen, husmand og bager, 43, paa Rynkeby Mark. Født i Revninge
1886, 23 Januar, 29 Januar, Anders Peder Andersen, 14 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Peder Andersen, Urup Mark
1886, 15 Marts, 20 Marts, Lars Nielsen, aftægtsmand, 83½, hos gaardmand Hans Hansen, paa Urup Mark
1886, 12 April, 19 April, Hans Peder Pedersen, husmand og høker, 45½, i Urup. Født i Tveskov Rastrup Mark
1886, 1 Maj, 7 Maj, Ole Rasmussen, aftægtsmand, 79, hos skrædder Christ. Christiansen, paa Rynkeby Mark
1886, 27 Juni, 2 Juli, Johannes Albert Rasmussen Vesterskov, 7 maaneder, i Rynkeby Arbejdsgaard, født her, søn af bestyrer Rasmus Kristensen
1886, 5 Avgust, 11 Avgust, Anders Christiansen, husmand, 74, i Rynkeby. Søn af gaardmand Christian Henriksen, i Kjertinge
1886, 27 Avgust, 2 September, Niels Pedersen, 6 timer, i Grydstrup, søn af husmand Rasmus Pedersen
1886, 7 September, 11 September, Niels Christiansen, skomager, 76, paa Rynkeby Mark. Født i Nissenborghuset, paa Revninge Mark
1886, 3 Oktober, 9 Oktober, Niels Hansen, 20, i Rynkeby. Født her. Søn af gaardmand Hans Chr. Madsen
1886, 21 Oktober, 26 Oktober, Anders Christiansen, aftægtsmand, 87, hos søn L. Andersen, paa Hundslev Mark. Søn af Chr. Lorentzen, i Martofte
1887, 20 Februar, 28 Februar, Lars Hansen, husmand, 72, paa Rynkeby Mark. Født i Frørup
1887, 27 Februar, 8 Marts, Rasmus Jensen, aftægtsmand, 64, hos gaardmand Jakob Nielsen, paa Rynkeby Mark. Født samme sted
1887, 20 Marts, 28 Marts, Lars Larsen, husmand, 57, i Rynkeby. Søn af husmand Lars Jensen, paa Revninge Mark
1887, 29 April, 4 Maj, Jørgen Hansen, 82 3/4, opholdt sig paa Arbejdsgaarden i Rynkeby. Født i Sørup
1887, 10 Juli, 15 Juli, Mathias Hintzen, indsidder, 73, i Rynkeby. Født i Revninge
1887, 25 Juli, 30 Juli, Christian Madsen, gaardmand, 51, i Urup. Søn af gaardmand Mads Christiansen, i Urup
1887, 30 Oktober, 7 November, Stephan Ebbesen, gaardmand, 70 1/4, i Tvinde. Født dér. Søn af Ebbe Steffensen
1887, 15 November, 20 November, Dreng (død før daab), 2 timer, søn af murer Hans Hansen, i Tvinde
1887, 21 December, 27 December, Jørgen Nielsen, 81, opholdt sig paa Arbejdsgaarden i Rynkeby. Født i Lumby
1888, 13 Januar, 17 Januar, Dreng, 2 timer, søn af husmand Rasmus Pedersen, i Grydstrup
1888, 15 Januar, 20 Januar, Povl Thuesen, murer, 73, boende i Grydstrup. Født i Stubberup
1888, 7 Februar, 15 Februar, Anders Nielsen, ugift, 55, opholdt sig hos sin broder Rasmus Nielsen, paa Tvinde Mark
1888, 4 Marts, 6 Marts, Karl John Jørgensen, 9½, i Hundslev, søn af smed Peder Jørgensen
1888, 21 Marts, 28 Marts, Jens Marius Hansen, 1 1/3, i Tvinde, søn af murer Hans Hansen
1888, 5 April, 12 April, Jens Andersen, husmand, 66, i Rynkeby. Søn af husmand Anders Nielsen, i Store Viby
1888, 14 Maj, 21 Maj, Christian Jensen, 6 uger, paa Urup Mark, søn af husmand Hans Chr. Jensen
1888, 18 Juni, - [dato ikke indført], Daniel Kofod, forhenværende skibsfører og gift, 51, paa Rynkeby Mark
1888, 27 Juni, 2 Juli, Rasmus Jensen, 14, i Rynkeby, søn af husmand Jørgen Jensen
1888, 16 Juli, 29 Juli, Frederik Vilhelm Nielsen, 5 uger, paa Urup Mark, søn af Anders Nielsen
1888, 4 Avgust, 9 Avgust, Rasmus Madsen, 14, i Rynkeby, søn af gaardmand Søren Madsen
1888, 12 September, 19 September, Anders Pedersen, husmand og gift, 51, paa Rynkeby Mark
1888, 22 September, 27 September, Hans Pedersen, fæstehusmand og enkemand, 85, paa Urup Mark. Født i Birkende
1888, 29 November, 6 December, Jørgen Andersen, aftægtsmand og enkemand, 84, hos husmand Lars Pedersen, i Rynkeby
1888, 18 December, 24 December, Niels Olsen, aftægtsmand og gift, 78, hos husmand Hans Chr. Jensen, paa Urup Mark
1889, 2 Januar, 9 Januar, Hans Jeppe Hansen, gift, 45, ejer af Skovsbo Mølle paa Rynkeby Mark
1889, 13 Januar, 21 Januar, Niels Hansen, ungkarl, 27½, i Rynkeby. Søn af gaardmand og sognefoged Hans Larsen
1889, 4 Februar, 11 Februar, Lars Jensen, enkemand og aftægtsmand, 91, hos svigersønnen husmand Søren Larsen, paa Rynkeby Mark
1889, 8 April, 17 April, Hans Jensen, aftægtsmand og enkemand, 79, hos sønnen gaardmand Rasmus Hansen, i Rynkeby
1889, 27 April, 4 Maj, Lars Hansen, væver og gift, 58, i Rynkeby
1889, 22 Juni, 28 Juni, Karl Emil Madsen, 2 dage, i Hundslev, søn af gaardmand Jens Madsen
1889, 24 Juli, 29 Juli, Julius Anton Jensen, 6 dage, paa Urup Mark, søn af væver Lars Jørgen Jensen
1889, 4 Avgust, 8 Avgust, Dødfødt drengebarn, søn af gaardmand Hans Hansen, paa Urup Mark
1889, 22 September, 30 September, Anders Hansen, husmand og gift, 70, paa Urup Mark
1889, 7 November, 12 November, Lars Kristian Larsen, 2 maaneder, søn af Emma Sofie Olsen
1889, 10 November, 15 November, Rasmus Lavrits Larsen, 1 5/6, paa Urup Mark, søn af gaardmand Lars Larsen
1889, 15 November, 23 November, Udøbt drengebarn, 24 timer, paa Rynkeby Mark, søn af hjulmand Hans Jørgen Pedersen
1889, 2 December, 7 December, Henrik Vilhelm Jensen, 5½, paa Rynkeby Mark, søn af husmand Jens Larsen
1890, 20 Januar, 28 Januar, Emil Møller, forhenværende kjøbmand, 60, opholdt sig hos mad. Møller, i Rynkeby. Født ved Slagelse 1830
1890, 22 Marts, 27 Marts, Niels Hansen, 3 dage, i Urup, søn af gaardmand Rasmus Kristian Hansen
1890, 29 Marts, 5 April, Søren Hansen, murer, invalid og gift, 68, i Rynkeby (Hedekroghus)
1890, 6 April, 12 April, Anders Marius Nielsen, 2, i Tvinde, søn af husmand Rasmus Nielsen
1890, 17 Oktober, 23 Oktober, Lars Kristian Jensen, aftægtsmand og enkemand, 84, hos murer Peder Karius Kristensen, i Tvinde
1890, 1 November, 6 November, Anders Hansen, husmand og gift, 42, paa Rynkeby Mark. Søn af gaardmand Hans Madsen, i Tvinde
1890, 12 November, 17 November, Marius Hansen, 1½, paa Rynkeby Mark, søn af husmand Johan Kristian Hansen
1890, 30 Oktober, 6 November, Niels Frederik Nielsen, 6, paa Birkende Mark, søn af tømrer Søren Nielsen
1891, 6 Januar, 12 Januar, Johan Peder Rasmussen, bødker, husejer og gift, 66, i Brabæk
1891, 2 April, 9 April, Kristian Larsen, gaardejer og enkemand, 70, i Urup
1891, 21 Maj, 28 Maj, Martin Kristiansen, 4 maaneder, søn af smed Søren Kristiansen
1891, 10 Juni, 16 Juni, Rasmus Hansen, gaardmand og gift, 57, i Urup
1891, 10 Avgust, 17 Avgust, Rasmus Mortensen, ungkarl, 19, Urup Mark
1891, 16 September, 22 September, Niels Johansen, skovfoged og gift, 68, i Grydstrup, Hannesborg Skov
1891, 21 September, 27 September, Niels Jeppesen, 10 timer, paa Rynkeby Mark, søn af husmand Kristoffer Jeppsen
1891, 3 Oktober, 8 Oktober, Lars Madsen, ugift, 36, opholdt sig hos broderen gaardmand Jens Madsen, i Hundslev
1891, 9 Oktober, 18 Oktober, Dødfødt drengebarn, søn af husmand Anders Hansen, i Rynkeby Skov
1891, 8 November, 13 November, Jens Hansen, husmand og gift, 55, i Rynkeby
1891, 18 November, 24 November, Søren Larsen, slagter og husmand, gift, 45, paa Rynkeby Mark. Søn af Peder Nielsen, paa Rynkeby Mark
1891, 25 November, 1 December, Hans Peder Hansen (tvilling), 16 dage, i Hundslev, søn af husmand Hans Jak. Hansen
1891, 2 December, 9 December, Knud Karl Hansen (tvilling), 3 uger, i Hundslev, søn af husmand Hans Jak. Hansen
1891, 7 December, 12te December, Mads Andersen, husmand og gift, 66, paa Hundslev Mark
1891, 7 December, 14de December, Jens Hansen, gaardmand og enkemand, 74, paa Hundslev Mark
1891, 16 December, 22de December, Hans Hansen, husmand og gift, 69, paa Brabæk Mose
1891, 21 December, 28 December, Hans Rasmussen, aftægtsmand og enkemand, 91, hos gaardmand Rasmus Hansens enke, i Urup
1885, 15 Januar, 21 Januar, Karen Kirstine Madsen, 6½, i Hundslev, datter af gaardmand Jens Madsen
1885, 30 Januar, 5 Februar, Maren Jakobsdatter, enke, 71, i Tvinde. Gaardmand Hans Madsen
1885, 17 Februar, 23 Februar, Abelone Sørensdatter, 62, i Rynkeby. husmand Christian Mogensen
1885, 18 Februar, 24 Februar, Maren Andersen, enke, 67, i huset hos indsidder Hans Th. Hansen, i Rynkeby. Fattiglem Anders Madsen, fra Rønninge
1885, 25 April, 2 Maj, Maren Hansen, 32, paa Urup Mark. Gaardmand Hans Nielsen
1885, 30 Juni, 6tJuli, Anne Marie Andersdatter, 85½, i Rynkeby. Husmand Anders Christiansen. Datter af husmand Anders Hansen, i Ullerslev
1885, 23 Avgust, 28 Avgust, Johanne Marie Nielsen, 22 1/4, paa Rynkeby Mark. Datter af husmand Hans Julius Nielsen
1885, 9 Oktober, 14 Oktober, Anne Marie Villumsen, 35, paa Rynkeby Mark. Datter af husmand Villum Nielsen
1885, 5 December, 11 December, Anne Kirstine Jakobsdatter, 92, paa Rynkeby Mark. Aftægtsmand Ole Rasmussen
1885, 29 Oktober, 6 November, Maren Iversdatter, enke, 70, Dræby. Gaardmand Hans Jørgensen
1886, 2 April, 8 April, Anne Jensdatter, aftægtsenke, 76½, Hundslev Mark. Gaardmand Hans Jensen
1886, 28 Maj, 4 Juni, Karoline Christensdatter, aftægtsenke, 76, hos svigersønnen gaardmand Niels Nielsen, paa Urup Mark
1886, 24 Juni, 28 Juni, Karen Rasmine Olsen, 18½, paa Hundslev Mark. Født i Rynkeby Sogn. Datter af bødker Peder Sørensen
1886, 27 August, 2 September, Ane Pedersen, 8 timer, i Grydstrup, datter af husmand Rasmus Pedersen
1886, 29 Oktober, 5 November, Marie Jensen, 51, paa Rynkeby Mark. Husmand Knud Nielsen. Datter af Jens Jokumsen
1886, 12 November, 18 November, Maren Svendsdatter, enke, 74, opholdende sig hos bager P. Pedersens enke, i Rynkeby. Tømmermand Jens Hansen
1886, 9 December, 15 December, Karen Rasmussen, enke, 48, Urup Mark. Husmand Hans Mortensen
1886, 22 December, 29 December, Maren Nielsdatter, enke, 82½, opholdende sig hos sønnen gaardmand Niels Rasmussen, i Urup. Gaardmand Rasmus Johansen
1886, 29 December, 6 Januar 1887, Gjertrud Marie Hansen, 32, paa Urup Mark. Datter af husmand Hans Knudsen
1887, 25 Februar, 3 Marts, Maren Christensdatter, enke, 86, opholdt sig hos husmand Jens Nielsen, paa Rynkeby Mark. Husmand Rasmus Pedersen, paa Revninge Mark
1887, 16 April, 23 April, Marie Kristine Jensen, 5, paa Urup Mark, datter af husmand Hans Christian Jensen
1887, 24 Maj, 31 Maj, Anne Marie Hansdatter, 66, paa Hundslev Mark. Husmand Peder Christiansen
1887, 26 Maj, 3 Juni, Ane Marie Madsdatter, 78, i Tvinde. Aftægtsmand Lars Christian Jensen
1887, 9 September, 14 September, Anne Andersen, 12 uger, plejebarn hos husmand Jakob Rasmussen, i Rynkeby
1887, 11 September, 16 September, Anne Kirstine Rasmusdatter, 69, Rynkeby. Født dér. Husmand Mads Knudsen
1887, 10 November, 17 November, Johanne Nielsdatter, 65, Urup Mark. Født i Rynkeby. husmand Søren Pedersen
1887, 25 December, 31 December, Anne Ebbesen, ugift, 73, i Tvinde. Datter af afdøde gaardeier Ebbe Steffensen
1888, 13 Februar, 21 Februar, Karen Marie Nielsen, enke, 66, i Tvinde. Født i Langtved. Gaardmand Bendix Madsen
1888, 27 Februar, 6 Marts, Karen Mathiasdatter, 76, opholdt sig hos svigersønnen smed Peder Jørgensen, i Hundslev. Aftægtsmand Christen Larsen
1888, 13 Marts, 20 Marts, Gjertrud Marie Martine Andersen, 14, paa Hundslev Mark, datter af husmand Niels Andersen
1888, 26 Marts, 3 April, Dagmar Dortea Jørgensen, 3/4, paa Urup Mark, datter af gaardmand Niels Jørgensen
1888, 17 April, 24 April, Petrea Madsen, 14, i pleje paa Urup Mark, datter af afdøde Niels Madsen
1888, 23 Maj, 30 Maj, Kirstine Marie Hansen, 43, i Urup. Født i Davinde. Gaardmand Niels Rasmussen. Datter af gaardmand Hans Jensen
1888, 24 Maj, 31 Maj, Maren Larsdatter, 75 3/4, paa Hundslev Mark. Født i Viby Sogn. Aftægtsmand Jens Andersen
1888, 23 April, 29 April, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jørgen Nielsen, i Rynkeby
1888, 16 Juni, 24 Juni, Lavrine Knudsen, 2 dage, i Urup, datter af gaardmand Lars Knudsen
1888, 10 Avgust, 16 Avgust, Karen Povlsen født Larsdatter, 54, Rynkeby Mark. Gaardmand Niels Povlsen
1888, 15 September, 21 September, Johanne Marie Povlsdatter, ugift, 71, opholdt sig paa Arbejdsgaarden i Rynkeby
1888, 30 Oktober, 3 November, Anne Kirstine Marie Frandsine Hansen, sypige, 19½, i Rynkeby. Datter af husejer Jens Hansen
1888, 16 November, 22 November, Anne Olsen født Hansen, enke, 68, i Rynkeby. Husmand og høker Peder Olsen
1888, 18 November, 22 November, Marie Nielsine Andersen, 9 maaneder, datter af ugift Ane Kirstine Andersen. I pleje i Odense
1888, 11 December, 19 December, Edel Marie Madsdatter, 74, Urup Mark. Hjulmand Anders Pedersen
1889, 21 Januar, 28 Januar, Mette Mortensdatter, aftægtsenke, 71, hos sønnen husmand Anders Martin Jensen, paa Rynkeby Mark. Jens Andersen
1889, 2 Marts, 9 Marts, Rasmine Rasmussen, 10, paa Hundslev Mark, datter af snedker Hans Rasmussen
1889, 19 Marts, 25 Marts, Anne Dorthea Pedersdatter, aftægtsenke, 96½, hos sin søn tømrer Peder Jørgensen, i Langehøje paa Urup Mark
1889, 14 April, 20 April, Engelke Elise Marie Blangstrup, 78, opholdt sig Rynkeby-Revninge Kommunes Arbejds- og forsørgelsesanstalt
1889, 20 April, 26 April, Johanne Andersdatter, 63, paa Rynkeby Mark. Husmand Hans Jensen
1889, 10 Juli, 15 Juli, Karen Rasmusdatter, aftægtsenke, 82, Urup Mark. forhenværende gaardmand Niels Andersen
1889, 16 Avgust, 21 Avgust, Sofie Hansen, 57, Rynkeby Mark. Husmand Henrik Hansen Grim
1889, 2 September, 9 September, Maren Sørensdatter, 68, paa Rynkeby Mark. Husmand og snedker Niels Frederiksen
1889, 13 September, 20 September, Anna Nielsine Jakobsen, 4 maaneder, i Rynkeby, datter af husmand Niels Peder Jakobsen
1889, 10 Oktober, 17 Oktober, Kirsten Andersdatter, 83, Urup Mark. aftægtsgaardmand Jens Nielsen
1889, 23 Oktober, 28 Oktober, Karen Marie Hansen, 11 maaneder, i Rynkeby, datter af væver Hans Hansen
1889, 17 November, 23 November, Anne Kirstine Jakobsen, 42, Rynkeby. Hjulmand Hans Jørgen Pedersen
1890, 4 Januar, 9 Januar, Johanne Marie Jensen, 10 uger, i Hundslev, datter af arbejdsmand Niels Jensen
1890, 21 Februar, 28 Februar, Anna Stefanie Steffensen, 1, i Urup, datter af tømrer Niels Steffensen
1890, 6 Marts, 11 Marts, Kirstine Marie Hansen, 14 dage, i Rynkeby, datter af arbejdsmand Anders Hansen
1890, 24 Marts, 31 Marts, Marie Katrine Nielsdatter, enke, 96, opholdt sig paa Arbejdsgaarden i Rynkeby. Født i Aarslev. Mads Nilausen, i Revninge
1890, 3 April, 10 April, Kirsten Tuesen født Rasmusdatter, enke, 76, i Grydstrup. Murer Povl Tuesen
1890, 17 Maj, 23 Maj, Else Kirstine Knudsen, 4, paa Urup Mark, datter af gaardmand Lars Knudsen
1890, 10 Juli, 16 Juli, Else Kirstine Olsen født Larsdatter, enke, 70, Urup Mark. Gaardmand Jens Olsen
1890, 24 Juli, 29 Juli, Karen Kirstine Pedersen, 24, i Rynkeby. Datter af husmand Lars Pedersen
1890, 30 September, 6 Oktober, Emma Annina Karoline Hansen, 2 maaneder, i Hundslev, datter af husmand Hans Jakob Hansen
1890, 14 November, 19 November, Maren Kirstine Marie Cæcilie Larsen, 20, i Rynkeby. Datter af slagter Søren Larsen
1890, 24 September, 28 Septmeber, Dødfødt pigebarn, datter af indsidder Niels Jensen, paa Hundslev Mark
1890, 3 Oktober, - [dato ikke indført], Karoline Pedersen, ugift, 22, tjener i Urup. Datter af detaillist Peder Hansen, paa Fangel Vestermark
1890, 14 December, 20 December, Anne Marie Hansen, 35, Rynkeby Mark. Husmand Jakob Rasmussen
1891, 26 Maj, 31 Maj, Dødfødt datter, datter af gaardmand Lars Knudsen, i Urup
1891, 28 Maj, 4 Juni, Karen Albrektsine Rasmussen, 4 maaneder, datter af gartner A. V. Rasmussen
1891, 19 Juni, 25 Juni, Sofie Rasmussen født Kristoffersdatter, 72 3/4, paa Hundslev Mark. Aftægsmand Rasmus Rasmussen
1891, 3 September, 9 September, Anna Hansen født Karlson, 24, paa Urup Mark. Husmand Lars Hansen
1891, 27 November, 4 December, Mette Katrine Rasmussen, 62, Rynkeby. Husmand Hans Julius Nielsen
1891, 29 November, 7 December, Maren Hansdatter, aftægtsenke, 88, hos husmand Niels Hansen, i Grydstrup
1891, 3 December, 9 December, Marta Henriette Nielsen, 2 3/4, datter af ugift Maren Kirstine Marie Cecilie Larsen, paa Rynkeby Mark
1891, 19 December, 28 December, Maren Hansen født Larsdatter, 66, Urup Mark. Husmand Jens Hansen
1891, 25 December, 2 Januar 1892, Maren Sofie Madsdatter, 70, i Urup. Husmand Niels Rasmussen
1891, 29 December, 6 Januar 1892, Mette Katrine Clemmensen, enke, 57, Urup Mark. Husmand Hans Hansen