Rynkeby, 1885-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1885-1891, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1885, 20de Marts, Viet, Christian Henriksen [gaardejer], 31, Rynkeby - født i Kjertinge 1854, Johanne Karoline Jørgensen, 27, gaardmand Hans Jørgensens datter i Rynkeby
1885, 10 April, Viet, Niels Povlsen [ungkarl], 45, gaardmand Povl Larsens søn af Maale - født 1839, Karen Larsdatter [enke], 50, Rynkeby Mark - født i Ullerslev 1834
1885, 2 Maj, Viet, Frederik Karl Emil Hansen [ungkarl], 29, født i Odense 1856, Maren Kirstine Pedersen, 24, husmand Anders Pedersens datter i Rynkeby
1885, 6 Maj, Viet, Jens Madsen [enkemand], , i Hundslev - født 1846 i Fravde, Larsine Christine Christiansen, 30, gaardmand Christiansens datter i Bovense
1885, 17 Juli, Viet, Hans Jakob Hansen [ungkarl], , husmand Niels Hansens søn i Hundslev - født 1860, Dorthea Madssine Katrine Hammerik [pige], , steddatter af skomager Rasmussen i Hundslev
1885, 13 November, Viet, Erik Frederiksen [ungkarl], , gaardmand Erik Frederiksens søn i Birkende - født 1853, Anne Dorthea Jørgensen [pige], 27, tømrer Peder Jørgensens datter paa Rynkeby Mark
1886, 15 Januar, Viet, Hans Hansen [ungkarl, murer], , Hans Larsens søn i Mesinge - født 1857, Anne Marie Jensen [ungpige], , husmand Jens Hansens datter i Tvinde
1886, 19 Januar, Viet, Christian Frederiksen [enkemand, gaardejer], 48, af Skalkendrup, Anne Katrine Povlsen [pige], , murer Povl Thuesens datter i Grydstrup
1886, 6 Februar, Viet, Mads Sørensen [ungkarl], 35, søn af gaardejer i Enslev Sogn ved Grenaa Mads Sørensen - født 1850, Sidsel Pedersen [ungpige], , gmd. Ebbe Frederiksens steddatter i Rynkeby -født i Rolfsted Sogn 1863
1886, 8 Maj, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, skomager], , af Ringe - Peder Steffensens søn i Majbølle - født der 1857, Dortea Natalie Larsen [pige], , husmand Lars Larsens datter i Rynkeby
1886, 1ste Maj, Viet, Frederik Avgust Acker [ungkarl, arbejder], , Sludegaard - søn af bogbinder Acker i Odense - født dér St. Knuds 1864, Johanne Sofie Larsen [pige], , skrædder Lars Hansens datter i Brabæk - født i Ullerslev 1853
1886, 28de Maj, Viet, Karl Peter Christian Pedersen [møller], , søn af gaardejer Peder Jørgensen i Marslev - født Fraugde Sogn 1858, Nielsine Hansen [pige], , gaardmand Hans Chr. Madsens datter i Rynkeby - født her 1864
1886, 6te Avgust, Viet, Sauke Bojesen [enkemand, aftægtsmand], , i Ullerslev - født 1817 i Østerborlum i Sønderjylland, Mette Marie Pedersen [pige], , Peder Sørensens datter i Urup - født der 1850
1886, 15 Oktober, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl, smed], 28, i Ejlskov - født her 1858, Maren Kirstine Rasmussen [pige], , født i Flødstrup Sogn 1859
1886, 6te November, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, arbejder], 34, Peder Pedersens søn paa Holmen ved Nyborg - født 1852, Christiane Christiansen [pige], 41, smed Christian Nielsens datter i Særslev - født der 1845
1886, 5te November, Viet, Anders Hansen [ungkarl, husmand], 29, af Rynkeby - født her 1857 og søn af Hans Jensen, Marie Lovise Jørgensen [pige], 26, født i Egense 1860 - tjener Knud Jensen i Revninge
1886, 11te November, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl, husmand], 28, Anders Pedersens søn i Rynkeby - født 1858, Anne Kirstine Nielsen [pige], 24, Rasmus Nielsens datter i Brabæk - født 1862
1886, 20 November, Viet, Anders Vilhelm Rasmussen [ungkarl, gartner], 31, Rasmus Andersens søn i Birkende - født 1855, Anne Kirstine Andersen [pige], 27, Hans Mortensens steddatter i Urup - født 1859
1886, 26de November, Viet, Niels Christian Sørensen [ungkarl, tjenestekarl], 27, Søren Pedersens søn af Sanderum - født 1859, Gjertrud Marie Andersen [pige], 25, husmand Niels Andersens datter i Rynkeby Mark - født 1861
1887, 12te Maj, Viet, Niels Jørgen Nielsen [ungkarl], 28, husmand Hans Julius Nielsens søn i Rynkeby, Mette Jeppesen [ungpige, syerske], 33, datter af Jeppe Bendiksen afdød husmand paa Rynkeby Mark
1887, 26 April, Viet, James Christian Andersen [forpagter], 30, født i Vejby 1856 - Anders Christian Jensens søn, Anne Marie Rasmussen [mejerske], 29, paa Frydendal - født i Ravndrup 1858
1887, 21 Maj, Viet, Christen Larsen [ugift, husmand], 30, Rynkeby Mark - Lars Andersens søn - født i Skjellerup 1857, Ane Dorthea Pedersen [ugift], 26, Peder Jensens datter i Nordenhus - født 1861
1887, 25 Juni, Viet, Peder Sørensen [husejer, ungkarl], 32, Søren Pedersens søn i Urup - født 1855, Dorthea Marie Frederiksen [pige], 28, gaardmand Ebbe Frederiksens datter i Rynkeby - født 1859
1887, 28 Juli, Viet, Jens Pedersen [ungkarl, bageribestyrer], 32, af Rynkeby - født 1855 og søn af husmand Peder Andersen af Revninge, Johanne Marie Pedersen født Madsen [enke], 31, af Rynkeby - født 1856 datter af husmand Mads Knudsen i Rynkeby
1887, 14 Avgust, Viet, Hans Christensen [enkemand, væver], 51, af Odense - født i Bullerup 1836 og søn af indsidder Kristen Hansen, Nielsine Nielsen [pige], 41, af Rynkeby - født 1846 i Rynkeby og datter af daglejer Niels Rasmussen
1887, 5te November, Viet, Ole Jensen [ungkarl, smed], 29, af Martofte - født i Bogense 1858 og søn af husmand Jens Larsen, Maren Kirstine Larsen [pige], 28, af Rynkeby - født der 1864 og datter af husmand Lars Larsen
1888, 25 Maj, Viet, Christian Larsen [ungkarl], , af Rynkeby Sogn - født 1861 og søn af husmand Lars Andersen, Ane Hansen [pige], , af Urup - født der 1860 og datter af husmand Hans Knudsen
1888, 14 Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl, gaardejer], , af Urup - født 1849 og søn af gaardmand Hans Nielsen i Urup, Ane Marie Rasmussen [pige], , af Rynkeby -født 1860 og datter af afdøde gmd. Rasm. Larsen i Birkende
1889, 25 Maj, Viet, Mads Jakob Jørgensen [ungkarl, hjulmand], , af Rynkeby - født 1863 og søn af hjulmand Frederik Jørgensen, Ane Katrine Larsen, , af Rynkeby - født 1865 og datter af husmand Lars Larsen i Rynkeby
1889, 7 Juni, Viet, Hans Peder Larsen [ungkarl], , af Skaarup - født i Øster AAby 1863 og søn af arbejdsmand Hans Larsen, Karen Kirstine Hansen [pige], , af Rynkeby - født 1867 og datter af husmand Mikal Hansen i Rynkeby
1889, 21 Juni, Viet, Otto Nielsen [ungkarl, arbejdsmand], , af Rynkeby - født 1857 og søn af husmand Niels Larsen i Skallerød, Maren Jensen [pige], , af Rynkeby - født 1860 og datter af Anne Katrine Jensen i Bovense
1889, 16 Juli, Viet, Peter Hansen [ungkarl], , af Hundslev Mark - født 1850 og søn af gaardmand Hans Jensen, Karen Marie Pedersen [pige], , af Rynkeby Sogn - født 1863 og datter af arbejdsmand Niels Pedersen
1889, 24 Juli, Viet, Hans Kristian Pedersen [ungkarl, forretningsfører], , af Rynkeby - født 1853 og søn af høker Peder Olsen i Rynkeby, Maren Pedersen [pige], , af Rynkeby - født 1861 og datter af gmd. P. Pedersen af Trøstrup Korup
1889, 11te Oktober, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], , af Rynkeby Sogn -født 1855 og søn af Karen Rasmussen i Næsbyhovedbroby, Ane Dorthea Kristiane Hansen [pige], , af Rynkeby - født 1859 og datter af Maren Nielsen paa Rynkeby Mark
1889, 2 November, Viet, Johan Frederik Kristensen [ungkarl], 29, af Rynkeby - født 1860 og søn af arbejdsmand Kristen Kristiansen, Johanne Marie Kristine Kristensen [pige], 27, af Rynkeby - født 1862 og datter af Maren Larsen af Bovense
1889, 15 November, Viet, Navne Lavrits Akselsen [ungkarl], 35, af Rynkeby - født 1854 og søn af husmand Aksel Navnesen af Verninge, Johanne Jørgensen [pige], 32, af Rynkeby - født 1857 og datter af skomager Niels Jørgensen i Rynkeby
1889, 6te December, Viet, Niels Peder Jakobsen [ungkarl, skrædder], 28, af Rynkeby - født 1861 og søn af skrædder Rasmus Jakobsen, Anne Kirstine Karoline Hansen [pige], 26, af Rynkeby - født 1863 og datter af væver Rasmus Hansen af Brabæk
1890, 1ste Marts, Viet, Rasmus Kristian Hansen [ungkarl, gaardejer], 26, af Urup, Anne Dortea Nielsen [pige], 33, af Urup
1890, 25 April, Viet, Hans Madsen [ungkarl, mejerist], , af Rynkeby - født 1863 og søn af gaardmand Søren Madsen i Rynkeby, Ane Sørensen [pige], , af Rynkeby - født 1858 og datter af smed Søren Sørensen i Haarslev
1890, 30 April, Viet, Hans Hansen [ungkarl], , af Rynkeby Mark - født 1859 og søn af husmand Hans Jensen, Anne Kirstine Rasmussen [pige], , af Rynkeby Mark - født 1868 og datter af afdøde husmand Rasmus Hansen
1890, 28 Maj, Viet, Søren Hansen [ungkarl, snedker], , af Rynkeby - født 1845 og søn af husmand Hans Madsen, Anne Margrete Hansen [pige], , af Rynkeby - født 1859 og datter af husmand Hans Hansen
1890, 18 Juli, Viet, Hans Peder Pedersen [ungkarl], , af Tvinde - født 1863 og søn af gaardejer Niels Pedersen i Birkende, Kirstine Marie Steffensen [pige], , af Tvinde - født 1862 og datter af afdøde gaardmand Steffen Ebbesen
1890, 25 Juli, Viet, Karl Kristian Hansen [enkemand, husmand], , af Vester Kjærby - født 1854 og søn af hmd. Hans Andersen af Marslev, Martine Karoline Hansen [pige], , af Hundslev - født 1860 og datter af gmd. Hans Jørgensen af Munkebo
1890, 26 Juli, Viet, Frits Kristian Hansen [ungkarl, sergeant], , Kjøbenhavn -født 1862 og søn af uldspinder Adolf Wiemann i Kjerteminde, Gjertrud Hansen [pige], , af Rynkeby - født 1858 og datter af skovfoged Hans Larsen
1890, 31te Oktober, Viet, Jens Edvard Hansen [ungkarl], 30, af Rønninge - født 1860 og søn af gaardmand Hans Hansen i Taarup, Mette Hansen [pige], , Urup - født 1855 og datter af husmand Hans Krist. Jensen
1890, 4 November, Viet, Niels Hansen [malersvend], , af Odense - født 1865 og søn af husmand Niels Hansen af Marslev Sogn, Karoline Jensen [pige], , af Urup - født 1863 og datter af husmand Jens Hansen
1891, 19 April, Viet, Karl Frederik Ferdinand Adriansen [ungkarl], , af Rynkeby - født 1861 og søn af murersv. Karl Fer. Adriansen i Kbh., Ulrikke Petrine Karoline Larsen født Sørensen [enke], , af Rynkeby - født 1860 og datter af murer Søren Hansen i Rynkeby
1891, 12 Maj, Viet, Niels Peter Larsen [ungkarl, slagter], , af Rynkeby - født 1867 og søn af slagter Søren Larsen, Hansine Ane Marie Hansen [pige], , af Rynkeby - født 1864 og datter af husmand Mikkel Hansen
1891, 15 Maj, Viet, Lars Hansen [ungkarl, husmand], , af Rynkeby - født 1867 og søn af husmand Anders Hansen, Anna Karlsdatter [pige], , af Rynkeby-født 1867 og datter af Torpar Karl Karlsen i Kullan
1891, 12 Juni, Viet, Peter Marius Nielsen [ungkarl, murer], , af Kirkehelsinge -født 1864 og søn af tømrer And. Nielsen i Kærteminde, Karen Kirstine Olsen [pige], , af Rynkeby - født 1864 og datter af husmand Jens Olsen
1891, 6 Oktober, Viet, Hans Frederik Jensen [ungkarl, møllersvend], , af Kværndrup - født 1866 og søn af hmd. Jens Larsen paa Rynkeby Mark, Johanne Marie Jensine Jensen [pige], , født 1866 og datter af gaardmand Jens Jensen paa Vantinge Mark
1891, 27 Oktober, Viet, Hans Jørgen Martin Jørgensen [ungkarl, murer], 33, af Tvinde - født 1857 og søn af væver Peder Jørgensen, Hansine Bendiksen [pige], 30, af Tvinde - født 1861 og datter af gaardmand Bendiks Madsen
1891, 7 November, Viet, Johan Stefan Larsen [ungkarl], 23, af Rynkeby - født 1867 og søn af husmand Lars Larsen, Emma Sofie Olsdatter [pige], 32, af Rynkeby Sogn - født 1859 og datter af Ola Andersen i Hattorp Kalmar