Revninge, 1838-1856, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1838-1856, Revninge sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1838, 16 Juni, Viet, Peder Andersen [ungkarl], 27, af Revninge, Aplone Pedersdatter [pige], 21, af Revninge - født i Sanderum Sogn
1838, 23 Juni, Viet, Knud Pedersen [ungkarl], 25, af Hundslev, Kirsten Jeppesdatter [enke], 40, af Revninge Mark
1838, 20de October, Viet, Christian Hansen Michelsen [møllersvend], 35, i Lindshuset paa Revninge Mark, Anne Catrine Rasmussen [pige], 27, i Lindshuset paa Revninge Mark
1838, 1ste December, Viet, Jørgen Jensen [væver], 24, i Revninge, Karen Andersdatter [pige], 24, paa Revninge Mark
1839, 5de Mai, Viet, Christian Nielsen [ungkarl og huusfæster], 33, af Kullerup - tjenende paa Rørbek, Kirstine Nielsdatter, 29, af Flødstrup - tjenende paa Lundsgaard
1839, 12de October, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 29, i Revninge, Anne Barbara Frandsdatter [pige], 27, i Revninge
1839, 9de November, Viet, Knud Ivarsen [ungkarl], 25, i Revninge, Anne Marie Rasmusdatter [pige], 25, født i Urup - tjenende hos gaardmand Rasmus Nielsen i Revninge
1839, 26 October, Viet, Mads Thygesen [ungkarl], 25, i Revninge, Anne Ivarsdatter [pige], 22, i Revninge
1839, 23de November, Viet, Knud Hansen [ungkarl], 28, paa Revninge Mark, Dorthe Poulsdatter [pige], 27, i Revninge
1840, 7de Marts, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 38, paa Lundsgaard, Aplone Olsdatter [pige], 30, paa Revninge Mark
1840, 1ste Marts, Viet, Rasmus Sørensen [ungkarl], 25, tjenende i Revninge, Frederikke Caroline Blangstrup [pige], 34, Revninge
1840, 11de April, Viet, Lars Knudsen [ungkarl], 23, i Revninge, Mette Pedersdatter [pige], 27, født i Flødstrup Sogn - tjenende paa Lundsgaard
1840, 16de August, Viet, August Ferdinand S. Trampe [greve, kammerjunker], 30, hos Dronningen, Julie Ahlefeldt Laurvigen [comtesse], 27, paa Lundsgaard
1840, - [dato ikke indført], Viet, Peder Jochimsen [ungkarl], 26, tjenende paa Lundsgaard, Anne Jensdatter, 25, tjenende paa Lundsgaard
1840, 15de November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 26, paa Revninge Mark, Maren Christensdatter [pige], 39, i Revninge
1841, 16de Mai, Viet, Anders Larsen [ungkarl], 36, tjenende paa Lundsgaard, Dorthea Nielsdatter [pige], 28, tjenende paa Lundsgaard
1841, 2den October, Viet, Lars Olsen [ungkarl og væver], , i Revninge, Maren Pedersdatter [pige], , tjenende i Revninge
1841, 30de October, Viet, Lars Sørensen [ungkarl], 25, i Revninge, Dorthe Knudsdatter [pige], 21, i Revninge
1841, 14de November, Viet, Hans Larsen [huusmand og enkemand], 39, paa Revninge Mark, Maren Jacobsdatter [pige], 38, paa Revnnge Mark - født i Kjerteminde
1841, 20de November, Viet, Hans Hansen [skræder], 32, af Schellerup, Kirsten Christensdatter [pige], 23, tjenende grevinde paa Lundsgaard
1842, 21de Mai, Viet, Hans Christophersen [ungkarl], 25, fra Dræbye i Munkeboe Sogn, Kirstine Reinholdsdatter [pige], 43, af Revninge
1842, 22de October, Viet, Peder Clausen [enkemand og smed], 40, i Revninge, Anne Catrine Rasmusdatter [pige], 19, tjenende Peder Clausen i Revninge
1842, 29de October, Viet, Søren Petersen [huusmand og enkemand], 42, i Revninge, Karen Hansdatter [pige], 32, født i Marslev Sogn
1842, 12de November, Viet, Lars Poulsen [ungkarl], 33, af Revninge, Anne Marie Larsdatter [pige], 26, af Revninge
1843, 15 Januar, Viet, Johan Ivarsen [ungkarl], 24, i Revninge, Mette Marie Hansdatter [pige], 21, født i Seden - opholdende sig i Revninge
1843, 29de Januar, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 40, af Ladbye [Kjølstrup], Marie Larsdatter [pige], 42, tjenende forpagteren paa Lundsgaard
1843, 27de October, Viet, Frederik Pedersen [enkemand og huusmand], 51, af Revninge, Mette Christiansdatter [pige], 33, født i Kjertinge Kjølstrup Sogn - tjenende paa Rørbek
1843, 17 December, Viet, Niels Olsen [ungkarl], 32, af Rynkebye - tjenende i Revninge, Anne Marie Hansdatter [pige], 32, født i Ullerslev - tjenende i Revninge
1844, 7de Juni, Viet, Eduard Eduardsen [ungkarl og boelsmand], 24, fra Thaarbye i Mesinge Sogn, Kirsten Jensdatter , 24, datter af afgangne gaardmand Jens Pedersen i Revninge
1844, 20de Mai, Viet, Erik Frederik Jens Paulsen v. Scheel, 31, , Sophie Frederikke Caroline Wilhelmine Adamine Johanne Auguste af Ahlefeldt Laurvigen [comtesse], 29,
1844, 9de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 25, paa Revninge Mark - født i Birkende, Anne Sophie Rasmusdatter [pige], 21, paa Revninge Mark - født sammesteds
1844, 28de December, Viet, Peder Jensen [ungkarl og møllersvend], 29, af Hindemae Mølle, Amalie Nielsdatter [pige], 28, tjenende paa Lundsgaard-datter af hmd. Niels Hansen i huset Komigen
1845, 5de April, Viet, Christian Reinholdsen [ungkarl og huusfæster], 35, af Revninge, Karen Nielsdatter [pige], 42, født i Flødstrup - .. i Revninge
1845, 15de November, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 39, tjenende paa Bøgebjerg - født i Rynkebye, Abelone Hansdatter [pige], 36, af Revninge
1846, 6te Juni, Viet, Poul Rasmussen [gaardmand, ungkarl], 30, i Odense - flytter til Revninge, Johanne Christiansdatter [enke], 39, efter postbefordrer Niels J. Nielsen i Revninge
1846, 18de Juli, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 31, af Dræby i Munkebo Sogn, Karen Pedersdatter [enke], 46, efter bødker Anders Pedersen paa Revninge Mark
1846, 14 November, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], 32, af Mesinge, Mette Christiansdatter [enke], 35, efter huusmand Frederik Pedersen i Revninge
1847, 12de November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 33, af Agedrup Sogn, Mette Rasmusdatter [enke], 51, efter gaardmand Rasmus Nielsen i Revninge
1848, 15de Januar, Viet, Hans Poulsen [enkemand], 42, paa Revninge Mark, Karen Madsdatter [pige], 30, af Tvinde i Rynkeby Sogn - tjenende i Revninge
1848, 18de Marts, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 35, tjenende i Revninge - født i Raistrup Aunslev Sogn, Mette Marie Thygesen [pige], 23, i Revninge - født i Raistrup Aunslev Sogn
1850, 13 April, Viet, Jens Nielsen [enkemand, fæstegaardmand], 26, i Ladby i Kjølstrup Sogn - født i Revninge, Mette Hansdatter [tjenestepige], 27, tjenende i Revninge - født sammesteds
1851, 28 April, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 42, tjenende i Revninge - født i Qverndrup, Else Margrete Vilhelmine Jørgenline Jakoba Nielsdatter, 26, i Revninge - født i Sandrum
1851, 28 Juni, Viet, Jens Sørensen [ungkarl], 43, i Revninge - født i Hjulby i Nyborg Sogn, Karen Hansdatter [enke], 40, i Revninge - efter huusmand Søren Pedersen
1851, 5 Juli, Viet, Kristian Larsen [ungkarl], 28, tjenende i Revninge - født i Salby i Mesinge Sogn, Anne Kirstine Hansdatter [pige], 36, her i Revninge - født i Ladby i Kølstrup Sogn
1851, 20 September, Viet, Johan Christopher Nielsen [ungkarl], 38, fød i Rolsted, Karen Rasmussen, 25, fød i Revninge
1851, 14 October, Viet, Rasmus Christian Drabe [ungkarl], 27, fød i Kjærteminde, Anne Katrine Eriksen, 41, fød i Kjærteminde
1852, 16de October, Viet, Anders Andersen [enkemand], 31, født i Revninge, Anne Marie Stephansdatter [pige], 24, i Revninge
1853, 8de October, Viet, Lars Nielsen [enkemand], 34, født i Ullerslev, Johanne Jensdatter [pige], 27, født i Revninge
1854, 7de April, Viet, Hans Rasmussen [huusmand, enkemand], 35, Revninge, Gjertrud Larsdatter [pige], 27, fra Kissendrup i Flødstrup Sogn - for tiden opholdende sig i Revninge
1854, 14de October, Viet, Anders Larsen [ungkarl], 33, Kissendrup, Karen Marie Knudsen [pige], 30, Revninge
1854, 4de November, Viet, Rasmus Poulsen [ungkarl], 27, af Flødstrup, Mette Pedersen [pige], 24, Revninge
1855, 24de Marts, Viet, Johan Nielsen [ungkarl, gaardfæster], 29, af Revninge, Ingeborg Christensdatter [pige], 29, i Revninge
1855, 3die April, Viet, Sophus Vilhelm Rudolf Poulsen [ungkarl, proprietair], 22, eier af Søbo, Anne Kirstine Pedersen [jomfru], 32, af Lundsgaard
1855, 27de October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 28, fra Rynkeby, Anne Sophie Johansdatter[pige], 27, af Revninge
1855, 27de October, Viet, Søren Mathiasen [ungkarl], 28, fra Davinde, Maren Hansen [pige], 24, fra Revninge
1856, 19de Januar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 34, hos fru Larsen i Hundslev, Anne Marie Andersen [pige], 25, fra Revninge