Revninge, 1856-1892, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1856-1892, Revninge sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1856, 19de Januar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 34, fra Hundslev, Anne Marie Andersen [pige], 25, fra Revninge
1856, 22de Februar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 35, af Lille Viby i Drigstrup Sogn, Anne Marie Pedersdatter [jomfru], 30, her af Revninge - opholder sig hos forældrene
1856, 3die Mai, Viet, Frands Markersen [ungkarl], 25, af Viby Sognet - tjenende i Mesinge, Anne Sophie Pedersdatter [pige], 35, af Revninge
1856, 3die Mai, Viet, Anders Mathiasen [ungkarl], 29, af Mesinge Sogn - tjenende i Revninge, Karen Stine Larsdatter [pige], 28, af Revninge
1856, 25de October, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 35, hos forældrene i Bovense, Anne Margrethe Mortensen [pige], 25, tjenende i Revninge
1857, 28de Marts, Viet, Frederik Wildschütt Jessen [ungkarl, glarmester], 26, i Kjerteminde, Anne Marie Pedersen [pige], 24, datter af gaardmand Peder Pedersen i Revninge
1857, 4de April, Viet, Jacob Larsen [ungkarl, gaardmand], 26, i Lille Viby, Anne Katrine Stephansen [pige], 22, datter af gaardmand Stephan Jensen i Revninge
1857, 27de Juni, Viet, Peder Hansen [ungkarl, gaardeier], 28, i Paarup Sogn, Anne Kristine Caroline Nielsen [pige], 25, datter af afdøde gaardmand Niels Frederik Nielsen
1857, 17de October, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 28, i Vindinge Sogn, Maren Knudsen [pige], 22, datter af husmand Søren Pedersen i Revninge
1858, 27de Marts, Viet, Anders Hansen [tjenestekarl], 26, i Revninge, Anne Jørgenline Knudsen [pige], 22, i Revninge
1858, 9de October, Viet, Jens Rasmussen [gaardmand], 36, i Salby Mesinge Sogn, Dorthe Larsen [pige], 24, i Revninge
1859, 12te November, Viet, Jacob Johansen [ungkarl, smed], 29, i Hundslev By i Rynkeby Sogn, Stine Marie Nielsen [pige], 27, i Revninge
1859, 8de December, Viet, Fritz Coordt [tjenestekarl], 26, paa Lundsgaard, Ane Katrine Rasmussen [pige], 23, i Revninge
1860, 3die Marts, Viet, Peder Andreasen [ungkarl, gaardeier], 28, i Uggerslev - søn af gaardmand Andreas Hansen i Revninge, Mette Stephansen [pige], 28, datter af gaardmand Steffen Jensen paa Revninge Mark
1860, 24de Marts, Viet, Hans Mathiasen [ungkarl, gaardeier], 37, i Fraugde Sogn - søn af gaardmand Mathias Pedersen og hustru i Davinde, Mette Kristensen [pige], 29, datter af gaardmand Kristen Rasmussen og hustru paa Revninge Mark
1860, 23de Juni, Viet, Johan Valentin Coordt [enkemand, mursvend], 33, i Odense -søn af skolelærer Johan Fr. Coordt i Koelberg i Vissenbjerg, Ane Katrine Hansen [pige], 26, datter af pige Kirsten Pedersdatter i Revninge Hospital
1860, 27de Oktober, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, skræder], 39, søn af husmand Rasmus Hansen paa Hundslev Mark, Dorthe Marie Nielsdatter [pige], 34, datter af husmand Niels Pedersen og hustru i Revninge
1860, 2den November, Viet, Jakob Rasmussen [ungkarl], 26, søn af afdøde gaardmand Rasmus Nielsen i Revninge, Ane Marie Jensen [pige], 26, datter af afdøde gaardmand Jens Pedersen i Revninge
1860, 30te November, Viet, Martin Krÿger [enkemand], 40, i Store Salby - søn af hmd. og snedker Konrad Kristian Krÿger i Salby, Trine Marie Kristensen [pige], 26, datter af husmand og hjulmand Kristen Hansen i Revninge
1861, 2den Marts, Viet, Fritz Jørgensen [ungkarl, kirkesanger og skolelærer], 35, i Revninge, Ane Katrine Andresen [pige], 20, i Revninge
1861, 25de Mai, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl], 39, født i Marslev Sogn - tjener i Kjerteminde, Ane Sofie Rasmusdatter [enke], 38, i Revninge
1861, 11de Mai, Viet, Morten Hansen [ungkarl og selveierhusmand], 30, i Over Kjærby, Mette Jørgensdatter [pige], 37, paa Lundsgaard Mark
1861, 3die August, Viet, Karl Gustav Bache [forpagter], 39, paa Søbygaard i Jylland, Andrea Martine Catrine Kjerulff [frøken], 30, af Lundsgaard
1861, 2den October, Viet, Lars Madsen [ungkarl, gaardmand], 35, i Flødstrup, Kirsten Stephensdatter [pige], 35, i Revninge
1861, 15de November, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, gaardeier], 37, i Bregnøer, Karen Pedersen [pige], 26, i Revninge
1862, 5te April, Viet, Anders Andersen [ungkarl, gaardeier], 27, paa Langtved Mark, Anne Marie Hansen [pige], 26, opholdende sig hos gaardmand Lars Larsen paa Revninge Mark
1862, 27de Mai, Viet, Lars Kristian Rasmussen [ungkarl], 23, i Revninge, Hansine Pedersen [pige], 25, i Revninge
1863, 26de Juli, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, gaardeier], 34, i Revninge, Karen Marie Nielsen [pige], 24, i Revninge
1863, 24de October, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, gaardeier], 31, fra Rønninge, Anne Dorthe Hansen [pige], 21, i Revninge
1863, 28de October, Viet, Rasmus Kristensen [ungkarl, gaardfæster], 35, i Revninge, Bodil Katrine Andersen [pige], 27, i Revninge
1863, 29de November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, huseier, væver], 26, i Revninge, Anne Pedersen [pige], 24, fra Ullerslev - tjener Jens Pedersens enke i Revninge
1863, 27de November, Viet, Niels Madsen [ungkarl], 30, paa Revninge Mark, Anne Sophie Larsen [pige], 29, paa Revninge Mark
1864, 15de Juni, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 32, tjener i Revninge, Pauline Johansen [pige], 32, paa Revninge Mark
1864, 9de Juli, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 33, tjener i Kissendrup, Ane Hansdatter [enke], 33, paa Revninge Mark
1864, 18de November, Viet, Mads Hansen [enkemand, gaardmand], 39, paa Langø i Stubberup sogn, Ane Nielsdatter [pige], 36, hos sine forældre i Revninge
1865, 4de Februar, Viet, Rasmus Mathiasen [ungkarl], 39, paa Revninge Mark - Niels Jakobsens søn af Davinde, Karen Madsdatter [enke], 48, paa Revninge Mark
1865, 5te April, Viet, Frederik Marcussen Tornøe [ungkarl], 34, fra Kjertinge Kjølstrup Sogn, Karen Rasmusdatter [enke], 38, i Revninge
1865, 1ste Juni, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl], 27, i Revninge, Anne Stephansen [pige], 26, paa Revninge Mark
1865, 7de October, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 26, i Kjerteminde, Juliane Margrethe Nielsen [pige], 23, i Revninge
1866, 23de Marts, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, gaardmand], 26, i Rynkeby, Mette Knudsen [pige], 24, i Revninge
1866, 11te April, Viet, Rikard Møller [ungkarl, huusmand], 27, i Birkende, Mette Marie Nielsen [pige], 26, i Revninge
1866, 24de October, Viet, Hans Andreasen [ungkarl, skrædder], 31, i Revninge, Karen Marie Knudsen [pige], 24, i Revninge
1866, 25de November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 27, tjener i Hundslev Kjølstrup Sogn, Johanne Marie Larsen [pige], 23, Revnnge Mark
1867, 9de April, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, klodsemager], 22, i Kjerteminde, Maren Jørgensdatter [pige], 40, tjener paa Lundsgaard - Revninge Sogn
1868, 6te Marts, Viet, Søren Nielsen [ungkarl, gaardbestyrer], 27, i Revninge, Dorthea Andreasen [pige], 25, i Revninge
1868, 11te Marts, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, slagter], 29, i Revninge, Anne Barbara Johansen [pige], 31, i Revninge
1868, 14de Marts, Viet, Jens Larsen [ungkarl, gartner], 38, paa Lundsgaard, Anne Knudsen [kokkepige], 37, paa Lundsgaard
1868, 28de Mai, Viet, Hans Kristian Nielsen [ungkarl, friskolelærer], 38, af Holev i Marslev Sogn, Anne Kirstine Madsen, 27, af Revninge Sogn
1870, 10de Juni, Viet, Niels Danielsen [ungkarl], 27, tjener hos gaardmand Lars Kristian Nielsen i Krogens - Revninge Sogn, Maren Larsen, 27, af Revninge - datter af husmand Lars Sørensen
1870, 11te Juni, Viet, Jens Frederik Larsen [gaardmand], 28, i Bryle Sogn, Anne Kirstine Hansen, 24, datter af afdøde gaardmand Hans Rasmussen i Revninge
1870, 3die September, Viet, Jens Madsen [ungkarl], 26, tjener hos gaardmand Anders Sørensen i Drigstrup, Karen Larsen, 34, tjener paa Lundsgaard
1870, 11te November, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 24, husmand Mads Hansens søn i Birkende, Karen Hansen [pige], 27, afdøde gaardmand Hans Rasmussens datter i Revninge
1870, 25de November, Viet, Peder Sørensen [ungkarl, husfæster], 25, i Revninge, Johanne Kirstine Johansen, 29, datter af husmand Johan Hansen af Nørre Lyndelse
1870, 10de December, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 25, søn af husmand Peder Rasmussen i Rynkeby, Clausine Pedersen, 35, datter af boelsmand Peder Clausen af Revninge
1871, 2den Marts, Viet, Jakob Pedersen [ungkarl, gaardmand], 42, af Ullerslev Sogn, Mette Marie Nielsen [pige], 36, datter af gaardmand Niels Mathias Pedersen i Revninge
1871, 14de Mai, Viet, Axel Nielsen [ungkarl], 24, tjener paa Brolykke i Viby Sogn, Hansine Kirstine Pedersen [pige], 29, datter af husmand Peder Hansen af Revninge
1872, 28de April, Viet, Lars Jeppesen [ungkarl], 24, tjener hos møller Hansen i Kjerteminde, Anne Marie Thygesen [pige], 22, datter af husmand Thyge Frederiksen i Revninge
1872, 7de Juni, Viet, Hans Andersen [ungkarl, gaardejer], 23, af Flødstrup, Karen Pedersen [pige], 27, datter af smed Peder Klavsen i Revninge
1872, 3die Oktober, Viet, Hans Markvardsen [ungkarl, gaardmand], 32, af Langø i Stubberup Sogn, Anne Marie Nielsen [pige], 34, datter af gaardmand Niels Larsen paa Revninge Mark
1872, 19de Oktober, Viet, Jens Peder Kristiansen [ungkarl, møllerkudsk], 28, i Klingstrup Mølle, Anne Margrethe Pedersen [pige], 25, tjener hos gaardmand Peder Rasmussen i Revninge
1874, 28de April, Viet, Lars Kristian Nielsen [ungkarl, gaardmand], 37, af Revninge, Anne Knudsen [pige], 28, plejedatter af afdøde boelsmand Lars Larsen paa Revninge Mark
1874, 8de Maj, Viet, Lars Jørgensen [husmand, enkemand], 61, af Revninge, Anne Kirstine Olsen [pige], 40, af Dalby
1874, 1ste August, Viet, Niels Jensen [ungkarl, boelsmand], 25, af Revninge, Gjertrud Larsen [pige], 26, datter af afdøde boelsmand Lars Povlsen af Revninge
1874, 22de Oktober, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 38, tjener i Nyborg, Mette Madsen [pige], 31, datter af boelsmand Mads Thygesen i Revninge
1874, 30te Oktober, Viet, Povl Knudsen [ungkarl], 38, tjener Kolds Højskole i Dalum Sogn, Maren Pedersen [pige], 28, hos gaardmand Lars Pedersen i Revninge
1874, 20de November, Viet, Niels Kristian Andreasen [ungkarl, gaardejer], 29, af Revninge, Kirstine Nielsen [pige], 26, datter af gaardmand Niels Mathias Pedersen i Revninge
1874, 11te December, Viet, Morten Jensen [ungkarl], 31, Støvring ved Aalborg, Anne Marie Larsen [pige], 33, datter af husmand Lars Jensen Nissenborghuset
1875, 19de Marts, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 30, tjener hos gaardmand Hans Hansen i Revninge, Hansine Dorthea Sørensen [pige], 32, tjener hos gaardmand Hans Hansen i Revninge
1875, 27de November, Viet, Peter Andersen [enkemand, forpagter], 38, af Lundsgaard, Emmy Emilie Rytzebeck [frøken], 18, af Lundsgaard
1876, 5te Februar, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, husfæster], 37, af Revninge, Mette Sofie Kristensen, 34, datter af husmand Kristen Hansen af Revninge
1876, - [dato ikke indført], Viet, Christen Jørgensen Madsen [ungkarl, avlsforvalter], 35, Brolykke i Viby Sogn, Birthe Marie Larsen [jomfru, mejerske], 28, paa Lundsgaard
1877, - [dato ikke indført], Viet, Anders Jensen [ungkarl, friskolelærer], 28, af Nørre Lyndelse, Mette Marie Jensen [pige], 25, hos husmand Hans Nielsen i Revninge
1877, 14de Juni, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, gaardfæster], 34, af Revninge, Anne Nielsen [pige], 33, datter af gaardmand Niels Math. Pedersen i Revninge
1878, 9de Januar, Viet, Jens Jakob Knudsen [ungkarl, mølleejer], 37, af Revninge, Karen Marie Sørensen [pige], 28, datter af afdøde husmand Søren Pedersen
1878, 17de April, Viet, Rasmus Povlsen [ungkarl, gaardejer], 33, af Rønninge, Nielsine Hansen [pige], 30, datter af afdøde gaardmand Hans Rasmussen i Revninge
1878, 14de Maj, Viet, Jens Christian Jensen [forvalter], 28, paa Sandbygaard paa Sjælland, Anna Emilie Georgine Juul [husjomfru], 31, hos forpagter P. Andersen paa Lundsgaard
1878, 5te December, Viet, Niels Eriksen [husejer], 42, i Revninge, Mette Marie Hansen, 36, plejedatter af husmand Hans Gregersen i Revninge
1879, 14de Marts, Viet, Peder Sørensen [enkemand, husmand], 59, Rynkeby Sogn, Anne Jensdatter [enke], 50, opholdende sig hos husmand Hans Rasmussen - Gammelmose
1879, 25de Oktober, Viet, Frederik Christiansen [mursvend], 31, Odense, Jensine Cathrine Pedersen, 26, datter af boelsmand Peder Clausen i Revninge
1879, 17de December, Viet, Peder Thomsen [tømmersvend], 33, Lundsgaard, Hansine Oline Sophie Thygesen [stuepige], 19, hos forpagteren paa Lundsgaard
1879, 25de November, Viet, Hans Christiansen [vognmand], 32, Kjerteminde, Karen Hansen [husholderske], 35, hos gaardmand Rasmus Hansen i Revninge
1880, 30te Oktober, Viet, Lars Nielsen [tjenestekarl], 33, af Revninge, Johanne Ernestine Pedersen, 27, datter af afdøde husmand Peder Hansen af Revninge
1880, 12te November, Viet, Niels Johansen [ungkarl], 31, hos gaardmand Hans Hansen, Johanne Kirstine Hansen, 29, datter af gaardmand Hans Hansen
1881, 12te August, Viet, Carl Peter Andersen, 41, tjener paa Brolykke, Jensine Larsen [pige], 36, datter af afdøde husmand Lars Jensen paa Revninge Mark
1881, 8de September, Viet, Hans Hansen [ungkarl, husmand], 41, i Stige, Mette Marie Pedersen [pige], 40, datter af afdøde gaardmand Peder Hansen
1881, 16de December, Viet, Christian Jakobsen [ungkarl, dyrlæge], 32, Revninge, Anne Cathrine Hansen [pige], 29, datter af afdøde gaardmand Hans Rasmussen i Revninge
1882, 6te Maj, Viet, Peder Christensen [ungkarl, husejer], 27, i Kjerteminde, Maren Kirstine Josefine Marie Hansen [pige], 21, datter af husmand Morten Hansen - Fukkentrunte
1882, 3die Juni, Viet, Ludvig Theodor Christiansen [ungkarl, skrædder], 28, i Assens, Karen Kirstine Knudsen, 32, datter af afdøde boelsmand Knud Hansen paa Revninge Mark
1882, 6te August, Viet, Ole Christian Andersen [ungkarl, vognmand], 31, i Dalby, Nielsine Marie Nielsen [pige], 31, datter af afdøde gaardmand Niels Math. Pedersen
1882, 24de September, Viet, Hans Jensen [ungkarl, husmand], 31, i Skjellerup, Gjertrud Kirstine Hansen [pige], 29, datter af husmand Hans Rasmussen
1882, 3die November, Viet, Jens Larsen [ungkarl], 25, Rynkeby, Marie Kirstine Hansen [mejerske], 35, paa Lundsgaard
1882, 18de November, Viet, Ole Larsen [avlskarl], 28, paa Rørbek, Anne Margrethe Hansen [pige], 31, hos husmand Lars Olsen i Revninge
1883, 10de Marts, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, bager], 29, i Kjerteminde, Laurine Larsen [pige], 33, datter af afdøde boelsmand Lars Povlsen i Revninge
1883, 4de Maj, Viet, Søren Povl Vilhelm Nielsen [ungkarl, tømrer], 30, af Urup, Signe Anne Marie Frederiksen, 33, tjener hos gaardmand Hans Andersen i Revninge
1883, 25de Maj, Viet, Jens Christian Nielsen [ungkarl, gartner], 29, Anderup i Lumby Sogn, Mette Marie Frederiksen [pige], 27, tjener hos gaardmand Johan Nielsen i Revninge
1883, 9de August, Viet, Carl Johan Larsen [ungkarl, møllersvend], 24, St. Viby, Johanne Jørgensen [pige], 29, datter af husmand Jørgen Jensen paa Revninge Mark
1884, 30te Oktober, Viet, Jørgen Christiansen [ungkarl], 30, Holev i Marslev Sogn, Caroline Vilhelmine Rasmussen [pige], 32, datter af afdøde gaardmand Rasmus Povlsen i Revninge
1884, 28de November, Viet, Jeppe Hansen [ungkarl, forpagter], 34, af Naarup i Verninge Sogn, Maren Cathrine Rasmussen [pige], 26, datter af afdøde gaardmand Rasmus Povlsen i Revninge
1885, 7de Maj, Viet, Frederik Hansen [husmand, enkemand], 56, af Revninge, Lavrentine Andersen [pige], 46, af Jordløse Sogn
1885, 20de Maj, Viet, Niels Pedersen [ungkarl, gartner], 24, af Odense, Anne Andersen [pige], 27, datter af husmand Anders Larsen af Revninge
1885, 12te Juni, Viet, Hans Christiansen [ungkarl, sømand], 24, af Nykjøbing paa Falster, Anne Kirstine Jensen [pige], 27, datter af husmand Rasmus Jensen - Fjordborghuset
1885, 16de September, Viet, Rasmus Peder Rasmussen [ungkarl, husejer], 27, af Revninge, Antoni Camilla Kristine Martine Madsen [pige], 24, plejedatter af husmand Hans Theod. Olsen paa Revninge Mark
1885, 23de Oktober, Viet, Rasmus Rasmussen [gaardmand, enkemand], 43, af Munkebo, Maren Knudsen [pige], 34, datter af afdøde boelsmand Knud Hansen paa Revninge Mark
1886, 4de Februar, Viet, Jakob Hansen [ungkarl, styrmand], 30, af Marstal, Maren Larsen [pige], 23, datter af vægter Peder Larsen i Revninge ny Hospital
1886, 6te November, Viet, Christian Pedersen [ungkarl, slagter], 23, Nonnebo i Birkende Sogn, Thomasine Christine Hansen [pige], 22, datter af husmand Morten Hansens enke
1887, 14de Maj, Viet, Peter Theod. Marius Kilian [ungkarl, maler], 24, Ullerslev, Lovise Dorthea Trauelsen [jomfru], 37, Lundsgaard
1887, 21de Oktober, Viet, Lars Andreasen Madsen [ungkarl, snedker], 27, af Kjølstrup, Kirsten Cathrine Knudsen [pige], 37, datter af gaardmand Knud Ivarsen i Revninge
1887, 27de Oktober, Viet, Niels Knudsen [ungkarl, gaardfæster], 34, af Revninge, Inger Marie Johansen [pige], 32, datter af gaardmand Johan Nielsen i Revninge
1888, 8de Juni, Viet, Erik Julius Jensen [ungkarl, kjøbmand], 32, af Assens, Karen Marie Knudsen [pige], 22, datter af gaardmand Rasmus Knudsen paa Revninge Mark
1888, 16de Juni, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 34, af Birkum i Fraugde Sogn, Maren Pedersen [pige], 36, datter af husmand Peder Andersen i Revninge
1888, 28de Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl, murer], 28, af Munkebo, Marie Frederikke Olsen [pige], 25, tjener i Krogeris i Revninge
1888, 26de Juli, Viet, Hans Ryde [ungkarl, mejerist], 33, Kil Vära - Värmland i Sverrig, Caroline Nielsine Larsen, 27, datter af husmand Hans Larsen paa Revninge Mark
1888, 24de November, Viet, Frits Dinesen [ungkarl, tjenestekarl], 28, Lundsgaard, Elise Larsen [pige], 29, tjener paa Lundsgaard
1888, 21de December, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, gartner], 41, af Ladby i Kjølstrup Sogn, Anne Margrethe Knudsen [pige], 31, datter af afdøde boelsmand Knud Hansen paa Revninge Mark
1889, 23de Juni, Viet, Jens Christian Hansen [ungkarl, tømrersvend], 25, Revninge, Birthe Kirstine Knudsen [pige], 19, datter af husmand Knud Nielsen i Rønninge - opholder sig i Revninge
1889, 7de November, Viet, Christian Brandstrup [ungkarl, arkitekt og tømrermester], 30, Maribo, Eline Johanne Kruuse, 26, datter af godsforvalter J. Kruuse paa Lundsgaard
1889, 2den November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 27, af Gislev, Johanna Carlsson [pige], 28, tjener hos godsforvalter J. Kruuse paa Lundsgaard
1889, 26de November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, fisker], 29, af St. Viby Sogn, Karen Jørgine Jørgensen [pige], 33, datter af husmand Jørgen Jensen paa Revninge Mark
1890, 8de Marts, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl], 41, tjener paa Lundsgaard, Cecilie Larsdatter [pige], 33, tjener paa Lundsgaard
1891, 6te Maj, Viet, Lars Hansen [ungkarl, husfader], 30, af Revninge, Johanne Kirstine Andersen [pige], 27, tjener hos gaardmand Rasmus Knudsen i Revninge
1891, 21de November, Viet, Johannes Adnersen [ungkarl, husejer], 22, af Revninge - født i Flødstrup Sogn 1869, Anne Madsen [pige], 23, datter af afdøde husmand Niels Madsen paa Revninge Mark - født 1868
1892, 2den Januar, Viet, Martinus Jensen [ungkarl], , Kjølstrup Sogn - født 1864 i Hundslev Nymark, Sophie Marie Hansen [pige], 30, datter af husmand Hans Jensen i Revninge - født 1861 i Rynkeby
1892, 8de Januar, Viet, Rasmus Peder Rasmussen [husejer, enkemand], 33, af Revninge - født 1858 i Bullerup Agedrup Sogn, Karen Larsen [pige], 26, af Revninge - født 1865 i Hundslev Nymark