Viby, 1869-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1869-1891, Viby sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 27de April, Viet, Jørgen Muus [styrmand], 26, af Bøgeskov i Thyrstrup Pastorat, Ane Kirstine Caroline Christiane Larsen [pige], 32, af Viby
1869, 23de April, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 31, søn af huusmand Niels Nielsen i Salby, Ane Cathrine Jørgensen [pige], 38, tjener paa Brolykke
1869, 22de Mai, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 29, søn af huusmand Lars Hansen i Mesinge, Ane Marie Pedersen [pige], 30, datter af huusmand Peder Jeppesen ved Bøgebjerg
1869, 23de October, Viet, Anders Edvard Christoffersen [ungkarl], 23, søn af gaardmand Christoffer Edvardsen i Salby, Johanne Marie Poulsen [pige], 22, datter af gaardmand Poul Larsen af Hytteballegaard i Maale
1869, 30te October, Viet, Frederik Nielsen [ungkarl], 36, søn af afdøde boelsmand Niels Jensen i Viby, Karen Ottosen [enke], 29, i Viby - enke efter afdøde gaardmand Johannes Jørgensen
1869, 13 November, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], 31, søn af indsidder Peder Jensen i Stubberup, Caroline Hansen [pige], 27, pt. af Bøgebjerg -datter af hmd. Hans Nicolaisen i Botoft af Langeland
1869, 6te November, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 24, søn af boelsmand Jens Nielsen i viby, Ane Rebekka Larsen [pige], 31, datter af huusmand Lars Pedersen i Viby
1869, 20de November, Viet, Hans Pedersen [ungkarl og bødker], 33, af Viby, Anne Kirstine Madsen [pige], 24, af Bregnør
1869, 11te December, Viet, Mads Gregersen [ungkarl], 29, fæstet huus i Maale -søn af fruentim. Abelone M. Hansdatter i Martofte, Maren Jensen [pige], 31, datter af huusmand Jens Rasmussen i Maale
1870, 22de April, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 47, af Mesinge - søn af gaardmand Niels Hansen sammesteds, Vibekke Elisabeth Nellemann [enke], 39, ved Bøgebjerg
1870, 21 April, Viet, Jens Peter Hansen [ungkarl], 26, tjener paa Bøgebjerg, Jensine Andersen [pige], 28, i Viby
1870, 17de Juni, Viet, Anders Jespersen [ungkarl], 39, af Mesinge, Karen Marie Larsen [pige], 23, af Viby
1870, 6te Juni, Viet, Abraham Anderson [ungkarl], 31, i Viby - født i Bleking i Sverrig, Jensine Knudsen [pige], 31, i Viby
1870, 2den Juli, Viet, Anthon Carl Julius Eriksen (døbt Nielsen) [enkemand og sømand], 36, af Frederikshavn i Jylland, Marie Kirstine Christiansen [enke], 38, paa Romsø
1870, 23de Juli, Viet, Hans Rudolf Rasmussen [ungkarl], 29, søn af husmand Rasmus Jensen af Romsø, Marie Olsen [pige], 24, datter af husmand Ole Mathiassen paa Brolykke Mark
1870, 7 August, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 33, gaardmand Rasmus Frederiksens søn i Viby, Johanne Jacobsen [pige], 31, gaardmand Jacob Sørensens datter i Viby
1870, 5te November, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 32, søn af gaardmand Mads Hansen i Maale, Johanne Marie Jørgensen [pige], 24, datter af dagleier Jørgen Søren Clemmensen i Ve.....
1871, 22de April, Viet, Rasmus Peter Nielsen [ungkarl og skræder], 29, født i Jægersborghuset - huuseier i Salby, Jensine Nielsen [pige], 26, født i Midskov - tjenende paa Viby Mark
1871, - [ei viet], Viet, Axel Nielsen [ungkarl], 24, født Høime Mark - tjenende paa Brolykke, Hansine Kirstine Pedersen [pige], 29, født i Revninge - tjenende paa Brolykke
1871, 20de Mai, Viet, Peder Jensen [ungkarl og hjulmand], 35, af Ullerslev - hjulmand Jens Hansens søn, Gjertrud Andersen [pige], 34, af Blæsenborg - huusmand Anders Poulsens datter
1871, 27de Mai, Viet, Frederik Anthon Juel [ungkarl], 26, af Over Kjærby, Maren Jensine Jensen [pige], 31, af Thaarup - pt. i Maale
1871, 29de Juli, Viet, Frands Nielsen [ungkarl], 39, huusmand Niels Frandsens søn af Nordskov, Karen Pedersen [pige], 26, datter af huusmand Peder Jeppesen ved Bøgebjerg
1871, 24de September, Viet, Rudolf Theodor Bøttger [gaardeier], 22, af Frodesdahl, Georgia Sophie Margrethe Fischer [frøken], 21, Viby Præstegaard
1871, 7de October, Viet, Mads Christian Jensen [ungkarl], 25, søn af huusmand Jens Madsen i Munkebo, Lovise Andersen [pige], 26, datter af huusmand Anders Nielsen i Viby
1871, 9de November, Viet, Frederik Andersen [styrmand], 30, af Romsø - søn af væver Anders Andersen i Sørup, Ane Margrethe Thygesen [pige], 25, datter af sømand Anders Rasmus Thygesen paa Romsø
1871, 3die November, Viet, Christen Rasmussen [møllersvend], 28, pt. i Kjøbenhavn - søn af huusmand Rasmus Petersen paa Birkebjerg, Ursaline Larsen Møller [jomfru], 28, datter af møller Lars Madsen af Viby
1872, 3die Januar, Viet, Christian Pedersen [ungkarl], 26, søn af indsidder Peder Bondesen af Martofte, Maren Pedersen [pige], 27, i Kikkenborg - datter af huusmand Peder Mikkelsen
1872, 16de April, Viet, Rasmus Jørgen Andersen [førstelærer], 32, ved Langtved skole i Flødstrup Sogn, Elise Marie Jacobsen [jomfru], 25, af St. Viby Skole
1872, 29de Juni, Viet, Christian Knudsen [ungkarl], 38, født i Marslev - for tiden tjenende i Munkebo, Ane Marie Larsdatter [enke], 45, ved Bøgebjerg
1872, 14de December, Viet, Peder Olsen [ungkarl], 36, født i Salby - for tiden i Maale, Ane Pedersen [enke], 38, af huusmand Hans Pedersen af Maale
1873, 7de Juni, Viet, Johan Hansen [enkemand og huusmand], , af Maale, Johanne Pedersen [pige], , af Ærø - for tiden tjenende paa Hverringe
1873, - [ei viet], Viet, Lars Hansen [ungkarl], 36, født paa Lyø - for tiden paa Simmersholm i Dreslette Sogn, Nielsine Hansen [pige], 34, født paa Hverring - for tiden i Tjenerhuset paa Brolykke Mark
1874, 20de Marts, Viet, Jens Peter Mathiassen [enkemand og boelsmand], 37, af Maale, Karen Hansen [pige], 37, datter af gmd. Hans Johansen i Lydinggaarden i Brahetrolleborg Sogn
1874, - [ei viet], Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 43, søn af husmand Jens Hansen af Vellinge Bederslev Sogn, Anne Marie Frederiksen [pige], 30, ved Bøgebjerg
1874, 25 April, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 34, søn af husmand Niels Rasmussen af Midskov, Larsine Madsen [pige], 39, datter af gaardmand Mads Hansen af Maale
1874, 7de Juni, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl og smed], 37, i Maale, Vilhelmine Henriksen [pige], 27, i Maale
1874, 17 Januar, Viet, Carl Christian Jørgensen [skomager], 27, af Randers, Gjertrud Marie Christoffersen [pige], 23, tjenende gaardmand Poul Larsen i Maale
1874, 12te September, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 28, søn af husmand Anders Poulsen af Blæsenborg - pt. i Maale, Ane Jensen [enke], 47, i Staure
1874, 24 Oktober, Viet, Per Svendsen [enkemand, arbejdsmand], 54, paa Brolykke, Marie Svendsdaatter [pige], 31, i Maale
1874, 7de November, Viet, Hans Marqvadsen [ungkarl og smed], 27, i Viby, Maren Mathiassen [pige], 25, af Viby
1874, 21de November, Viet, Jacob Christiansen [enkemand og træskomand], 50, af Salby i Mesinge Sogn, Karen Pedersen [pige], 36, tjenende paa Brolykke
1874, 17 December, Viet, Poul Christensen [ungkarl], 29, af Staure, Gjertrud Poulsen [enke], 34, af Staure - enke efter Mads Larsen sammesteds
1874, 21de December, Viet, Peder Sørensen [ungkarl], 30, født i Ladby - tjenende paa Bøgebjerg, Nielsine Pedersen [pige], 39, født i Lykkegaard - opholder sig for tiden ved Bøgebjerg
1875, 7de Maj, Viet, Christian Myhldorff [ungkarl og skytte], 26, født ved Bækkeskov i Præstø Amt - pt. paa Brolykke, Caroline Marie Jacobsen [pige], 32, datter af gartner Hans Jacobsen ved Hverringe
1875, 8de Maj, Viet, Mads Larsen [ungkarl], 37, søn af husmand Lars Madsen i Midskov - pt. tjenende i Thorby, Maren Pedersen [pige], 36, datter af gaardmand Peder Rasmussen i Hesselgaard - pt. sammesteds
1875, 9de Maj, Viet, Anders Christian Rasmussen [enkemand], 36, for tiden i tjeneste paa Viby Mølle, Maren Johansen [pige], 35, datter af husmand Johan Larsen i Viby - for tiden i Viby Præstegaard
1875, 23de Maj, Viet, Jens Andersen [ungkarl], 27, søn af væver Anders Jensen i Viby, Maren Dorthea Andersen [pige], 27, tjenende i Viby Præstegaard
1875, 18de Juni, Viet, Anders Hansen [forpagter], 32, i Sverrig, Johanne Marie Vilhelmine Schmidt [husholderske], 36, paa Hverringe
1875, 26de Juni, Viet, Lars Poulsen [ungkarl], 26, søn af gaardmand Poul Larsen i Kastelsgaarden, Rasmine Jacobsen [pige], 26, datter af gaardmand Jacob Sørensen i Viby
1875, 11te September, Viet, Christen Christiansen [enkemand og smed], 40, af Hersnap i Dalby Sogn, Ane Marie Rasmussen [pige], 26, for tiden tjenende hos boelsmand Hans Hansen i Bøgebjerg
1875, 6te November, Viet, Hans Thygesen [fisker], 26, af Kjerteminde - søn af fisker Christen Jensen Thygesen, Hansine Vilhelmine Jacobsen [pige], 23, datter af gartner H. Jacobsen ved Hverringe
1875, 12te December, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl], 34, tjenende paa Hverringe, Maren Cathrine Larsen [pige], 40, i Maale
1876, 27de Februar, Viet, Anders Poulsen [ungkarl], 33, tjener paa Bøgebjerg, Anne Pedersen [pige], 26, tjener paa Bøgebjerg
1876, 5te Marts, Viet, Lars Madsen [ungkarl], 29, af Maale - tjener paa Høierup, Maren Cecilie Hansen [pige], 22, i Maale
1876, 29de April, Viet, Heinrich Peter Nicolai Bruhn [ungkarl], 21, i Viby, Maren Kirstine Jensen [pige], 33, i Viby
1876, 4de August, Viet, Mads Andersen [ungkarl], 40, tjener i Viby Mølle, Ærengodt Larsen Møller [pige], 38, af Viby Mølle
1876, 26de Oktober, Viet, Rasmus Peter Rasmussen [ungkarl, tømrer], 28, i Odense, Jacobine Christine Aarenstrup [pige], 28, af Kjerteminde - pt. i Viby Præstegaard
1876, 3die November, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl og gaardejer], 26, af Viby, Johanne Nielsine Christine Jensen [pige], 23, af Viby
1876, 8de December, Viet, Niels Christian Hansen [smed], 25, af Maale, Johanne Marie Henriksen [pige], 21, af Maale - pt. i Viby
1876, 9de Juni, Viet, Niels Peter Hansen [fraskilt], 39, tjenende paa Bøgebjerg, Karen Marie Nielsen [pige], 29, født i Overkjærby - tjenende paa Bøgebjerg
1877, 26de Januar, Viet, Anders Jensen [ungkarl], 24, søn af afdøde gaardmand Jens Mathiassen i Maale, Danielsine Caroline Jensen [pige], 22, datter af gaardmand Jens Danielsen i Maale
1877, 11te Januar, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, mejeribestyrer], 24, paa Kjørup i Krogsbølle Sogn - født 1852, Bodil Marie Nielsen [pige], 25, paa Hverringe - født 1851
1877, 25de April, Viet, Johan Christian Høyby [ungkarl, sergeant], 25, Nyborg - født 1851, Alfriede Mathilde Hansen [pige], 20, Hverringe Mølleskov - født 1856
1877, 26de Maj, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 31, tjener paa Brolykke - født 1845, Mette Lisbeth Pedersen [pige], 29, tjener paa Brolykke - født 1847
1877, 26de Maj, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], 46, af Gislev Holme i Gislev Sogn - født 1831, Jensine Christoffersen [pige], 21, af Maale - født 1856
1877, 2den August, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl og gaardmand], 32, af Revninge, Emma Emilie Dorthea Nielsen [jomfru], 20, af Maale
1877, 20de October, Viet, Poul Larsen [ungkarl], 30, af Maale - født 1847, Kirsten Hansen [pige], 29, født 1848
1877, 26de October, Viet, Anders Hermann Hansen [ungkarl og gaardmand], 32, af Bellinge - født 1845, Gjertrud Madsen [pige], 25, af Maale - født 1852
1877, 27de October, Viet, Gorm Clausen [ungkarl og smed], 33, af Kirkesøby - født 1844, Maren Madsen [pige], 33, af Maale - født 1844
1877, 5te December, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 30, af Maale - født 1847, Maren Jørgensen [pige], 28, af Viby - født 1849
1877, 30te November, Viet, Hans Peter Jensen [ungkarl og væversvend], 23, af Viby - født sammesteds 1854, Christine Hansen [sypige], 22, af Viby - født i Refsvindinge 1855
1878, 3 August, Viet, Hans Jørgen Kristiansen [ungkarl og møllersvend], , af Viby Mølle - født i Grønholt i Vissenbjerg Sogn 1849, Karen Poulsen [pige], , af Viby Præstegaard - født i Salby i Mesinge Sogn 1850
1878, 29de November, Viet, Lars Peter Rasmussen [ungkarl], 28, af Viby - født paa Nørrebroby Mark 1850, Hansine Johanne Rasmussen [pige], 27, af Viby - født sammesteds 1851
1878, - [ei viet - bortrejst], Viet, Jørgen Emil Lindberg [sognepræst], 32, for Hodder og Thistrup Menigheder-født i Taaderup Præstegaard 1846, Charlotte Amalia Fischer [frøken], 29, født i Fuur Præstegaard
1879, 5te April, Viet, Niels Kristian Kristensen [ungkarl, skytte], 40, paa Hverringe, Larsine Petersen [pige], 27, bødker Rasmus Peter Larsens datter ved Hverringe
1879, - [ei viet - bortrejst], Viet, Hans Peter Nielsen [ungkarl], 25, af Eskildstrup i Skovby Sogn, Rasmine Jørgine Rasmussen [pige], 24, af Kjerteminde - for tiden tjenende paa Hverringe
1879, 27de Juni, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl], 29, af Brolykke - født i Kjerteminde 1850, Maren Andreasen [pige], 31, af Hverringe - født i Haarslev 1848
1879, 1ste August, Viet, Lars Frederik Wilhelm Fabricius [forpagter], 34, til Søholm i Kjøng Sogn, Anna Rasmine Marie Thisch [frøken], 19, af Bøgebjerg i Viby Sogn
1879, 24de Oktober, Viet, Ole Jensen [ungkarl], 32, gaardmand Jens Danielsens søn i Maale, Johanne Marie Jensen [pige], 31, gaardmand Jens Mathiasens datter i Maale - født 1848
1879, 7de November, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl og smed], 29, af Mesinge - født sammesteds 1849, Kirsten Maren Sine Larsen [pige], 28, gaardmand Lars Frandsens datter i Taulund - født 1851
1879, 21de November, Viet, Niels Steffen Olsen [ungkarl], 42, af Snave - født i Maale 1837, Karen Henriksen [pige], 38, af Viby - født 1841
1879, 22de November, Viet, Mads Jacob Kristoffersen [ungkarl], 26, af Maale, Anne Larsen [pige], 32, af Maale
1879, 29de November, Viet, Jens Larsen [ungkarl, møllerkarl], 26, paa Brolykke - født i Revninge 1853, Amanda Eugenia Nilsdotter [pige], 23, født i Elfborg Len i Sverrig - pt. i Viby
1879, 19de November, Viet, Jens Madsen [ungkarl], 30, af Maale - født sammesteds 1849, Karen Marie Andersen [pige], 27, af Maale - født sammesteds 1852
1880, 20de April, Viet, Johan Thomas Andreas Christiansen [kirkesanger og skolelærer], 35, af Øxendrup, Anna Kirstine Elisabeth Jacobsen [jomfru], 19, af Viby Skole
1880, 16de April, Viet, Mathias Kristian Nielsen [sømand], 30, af Kjerteminde - født 1849, Emma Elise Hansen Bruun [pige], 24, af Romsø - født 1855
1880, 13de Maj, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 30, af Maale (Sommerhave) - født 1850, Karen Knudsen [pige], 24, af Maale - født i Skjellerup 1856
1880, 4de August, Viet, Lars Møller [møller], 23, søn af møller Poul Larsen Møller i Viby - født 1857, Gjertrud Marie Poulsen [pige], 24, datter af gaardmand Poul Larsen paa Viby Mark - født 1856
1881, 23de Januar, Viet, Lars Edvard Grønholt [ungkarl], 27, søn af bødker Grønholdt i Kjerteminde - født 1853 - pt. i Drigstrup, Anne Kirstine Christiansen [pige], 26, datter af væver Carl Christian Henriksen i Viby - født 1854
1881, 12te Februar, Viet, Niels Madsen [ungkarl], 32, tjenende paa Lundsgaard, Gjertrud Jacobsen [pige], 24, datter af husmand Jacob Jespersen i Maale - født 1856
1881, 16de April, Viet, Christen Hansen [ungkarl], 26, paa Schelenborg - født 1854, Jensine Andersen [pige], 24, paa Bøgebjerg - født 1856
1881, 7de Maj, Viet, Jens Peter Hansen [ungkarl], 26, af Hverringe - født i Rønninge 1854, Jensine Henriksen [pige], 28, af Brolykke - født i Maale 1853
1881, 7de Maj, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl og smed], 27, af Nørre Næraa - født 1853, Marie Andersen [pige], 30, af Maale - født 1850
1881, 20de Maj, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 25, af Hersnap - født 1855, Ane Kirstine Pedersen [pige], 23, af Bøgebjerg - født 1858
1881, 14de Juli, Viet, Poul Larsen [enkemand og husmand], 53, af Maale, Kirsten Andersen [pige], 40, af Blæsenborg - født 1840
1881, 19de August, Viet, Jens Hans Petersen [kirkesanger og skolelærer], 27, af Martofte i Stubberup Sogn - født 1854, Inger Kirstine Charlotte Jacobsen [jomfru], 23, af Viby Skole - født 1858
1881, 28de December, Viet, Niles Pedersen [friskolelærer], 33, af Hyllested By og Sogn paa Sjælland - født 1848, Karen Kirstine Jensen [pige], 31, af Bøgebjerg i Viby Sogn - født 1850
1882, 3die Marts, Viet, Hans Christian Kaspersen [ungkarl og gaardejer], 31, af Dræby i Munkebo Sogn - født 1850, Johanne Pedersen [pige], 23, af Maale - født 1858
1882, 4de April, Viet, Hans Knudsen [ungkarl], 41, af Møllegaard - født 1841, Anna Marie Jørgensen [pige], 37, af Maale - født 1844
1882, 3die December, Viet, Lars Madsen [ungkarl og sømand], 25, af Birkebjerg - født 1857, Hansine Ottesen [pige], 21, af Viby - født 1861
1883, 17de November, Viet, Knud Thomsen [ungkarl og gaardforpagter], 29, af Maale - født 1853, Ane Rasmussen [pige], 27, af Maale - født 1856
1883, 16de November, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], 37, af Viby - født 1846, Kirsten Johansen [pige], 33, af Viby - født 1850
1884, 11te November, Viet, Niels Madsen [ungkarl og gaardmand], 29, af Maale - født 1854, Sofie Frederikke Møller [pige], 21, af Maale - født 1862
1885, 30te Januar, Viet, Mads Andersen [husejer og enkemand], 59, af Salby, Ane Kirstine Nielsen [pige], 45, af Viby
1885, 17de Marts, Viet, Anders Larsen [ungkarl], 34, af Kjerteminde, Rasmine Rasmussen [pige], 24, af Maale
1885, 5te Maj, Viet, Niels Poulsen [ungkarl], 30, af Viby Mark (Kastelsgaarden), Gjertrud Nielsen [pige], 25, af Viby Skov
1885, 6te Juni, Viet, Jens Christian Olsen [ungkarl], 25, af Brolykke - født i Vesterkjærby 1860, Karna Månsdatter [pige], 25, pt. i Viby - født i Hørbÿ i Sverrig 1859
1885, 13de Juni, Viet, Peter Theodor Fernando Linderborg [journalist], 31, i Kjøbenhavn - født 1854, Johanne Hansen [pige], 34, i Maale - født sammesteds 1851
1886, 20de April, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 40, af Viby Enebjerg - født 1845, Larsine Johansen [pige], 43, af Viby - født 1842
1886, 8de November, Viet, Lars Nielsen [enkemand], 43, af Maale - født 1843, Maren Kirstine Jensen [pige], 29, af Maale Mark - født i Bjærgby paa Mors
1886, 3die December, Viet, Jens Larsen [ungkarl], 31, af Bullerup By i Agedrup Sogn - født 1855, Ane Marie Nielsine Hansen Bruun [pige], 26, af Romsø i Viby Sogn - født 1860
1887, 5te April, Viet, Jens Larsen [ungkarl], 32, af Maale i Viby Sogn - født 1854, Boline Henriksen [pige], 26, Maale i Viby Sogn - født 1861
1887, 2den April, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 35, af Marslev Sogn - født 1852, Fransine Larsen [pige], 30, af Viby Sogn - født 1857
1887, 4de Maj, Viet, Johan Sofus Hansen [ungkarl], 29, af Kjøbenhavn - født 1857, Ane Andrea Larsen [pige], 28, af Maale - født 1859
1887, 4de Maj, Viet, Lars Andersen [kusk], 32, , Hansine Kryger [pige], 26,
1887, 17de Juni, Viet, Povl Frederik Hansen [ungkarl], 23, af Viby - født 1863, Nielsine Olsen [pige], 24, af Viby - født i Kavslunde 1862
1887, 16de September, Viet, Søren Jørgensen [ungkarl], 28, Bovense By og Sogn - født 1859, Ane Marie Nielsen, 22, Viby Skov i Viby Sogn - født 1864
1887, 15de Oktober, Viet, Ole Larsen [bager], 31, Kjerteminde - født 1856, Lavre Kirstine Andersen, 26, af Romsø i Viby Sogn - født 1861
1887, 25de November, Viet, Hans Kristian Hansen [ungkarl], 30, Martofte By i Stubberup Sogn - født 1857, Elise Jørgine Hansen, 33, af Viby - født 1854
1887, 30te November, Viet, Jakob Kristian Andresen Skov [ungkarl], 24, af Maale - født 1863, Johanne Svensdotter [pige], 26, af Maale - født 1861
1888, 30de Maj, Viet, Peter Povlsen [ungkarl, gaardbestyrer], 29, Kastelsgaard i Viby - født 1858, Karoline Henriette Mathiasen [pige], 24, Viby - datter af gaardmand Mathias Henriksen - født 1864
1888, 27de Juni, Viet, Theodor Avgust Valdemar Kruse [ungkarl, sømand], 29, Korsør - født 1858, Ane Marie Nielsen [pige], 26, Viby - født 1861
1888, 19de Oktober, Viet, Hans Peder Andersen [ungkarl, smed], 36, Maale - født 1852, Maren Nielsine Hansen [pige], 30, Maale - datter af smed Hans Jørgen Nielsen - født 1858
1888, 6te November, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 47, tjener paa Hverringe - født 1841, Sofie Nilsdotter [pige], 29, tjener i Maale - født 1859
1888, 16de November, Viet, Niels Iver Hansen [ungkarl], 27, Maale - født 1860, Oline Mette Marie Jensen [pige], 25, Maale - født 1863
1889, 15de Maj, Viet, Niels Pedersen [enkemand, gaardmand], 40, Martofte - født 1848, Trine Hansen [pige], 32, Viby - født 1856
1889, 7nde Juni, Viet, Mathias Nielsen [ungkarl], 27, tjenende i Kjerteminde - født 1861 , Marie Kristine Andersen [pige], 23, Viby - født 1865
1889, 1ste September, Viet, Jens Larsen [ungkarl], 26, tjenende paa Brolykke i Viby Sogn - født 1863, Sofia Carlsdatter [pige], 23, Maale - født 1865
1889, 11te Oktober, Viet, Niels Møller Dons [ungkarl, proprietær], 30, Lindved i Stenløse Sogn - født 1859, Henriette Fasting [frøken], 20, Bøgebjerg i Viby Sogn - født 1869
1889, 19de Juni, Viet, Hektor Estrup [ungkarl, cand. juris.], 29, til Frisholt i Jylland - født 1860, Mathilde Louise Elisabeth Juel [frøken], 23, af Hverringe - født 1866
1889, 1ste November, Viet, Jens Johan Brauer [enkemand, mejeribestyrer], 47, paa Hverringe - født 1842 i Hyllested Sogn, Ida Laurentse Bærentsen [jomfru, mejerske], 47, paa Ledreborg i Sælland - født 1842 i Systofte Sogn
1889, 30te November, Viet, Søren Thorvald Nielsen [ungkarl], 23, Odense - født 1866, Mathilde Kristine Kryger [pige], 23, Viby - født 1866
1890, 7de Marts, Viet, Lavrits Andersen [ungkarl, gaardfæster], 32, Midskov i Mesinge Sogn - født 1857, Mathilde Elide Møller [pige], 31, Viby - født 1859
1890, 28de Marts, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 24, Viby - født 1865, Lavra Kirstine Marie Hansen [pige], 22, Viby - født 1867
1890, - [dato ikke indført], Viet, Hans Simon Hansen [ungkarl], 24, Maale i Viby Sogn - født 1865, Mette Kathrine Nielsen Kold [pige], 30, Maale i Viby Sogn - født 1860
1890, 20de Maj, Viet, Hans Kristian Hansen [ungkarl, tømrer], 25, Odense - født 1865, Johanne Marie Nielsen [pige], 30, Lykkegaard i Viby Sogn - født 1859
1890, 15de Juni, Viet, Niels Lavrits Larsen [ungkarl], 20, Bøgebjerg i Viby Sogn - født 1870, Thrine Marie Povlsen [pige], 25, ved Bøgebjerg i Viby Sogn - født 1864
1890, 14de Juni, Viet, Morten Kristian Povlsen [ungkarl], 25, Maale - født 1864, Mathilde Carlsson [pige], 26, Brolykke i Viby Sogn - født 1863
1890, 24de Oktober, Viet, Hans Peder Jensen [ungkarl, gaardbestyrer], 34, Maale - født 1855, Ane Marie Rasmussen [pige], 31, Maale - født 1859
1890, 12te November, Viet, Peder Kristiansen [gaardmand], 46, Viby - født 1843, Sidsel Marie Andersen [pige], 30, Viby - født 1860
1890, 8de November, Viet, Niels Peder Nielsen [ungkarl], 30, Kerteminde - født 1859, Karna Jakobsen [pige], 30, Viby - født 1860
1890, 14de November, Viet, Marius Vilhelm Olsen [ungkarl], 27, Dræby i Munkebo Sogn - født 1862, Gertrud Nielsen [pige], 31, Viby - født 1858
1891, 23de Januar, Viet, Edvard Julius Jørgensen [ungkarl], 23, Maale - født 1867, Maren Sofie Petersen [pige], 19, Maale - født 1871
1891, 9nde Maj, Viet, Hans Kristen Hansen [ungkarl], 23, Ravnholdt i Herrested Sogn - født 1867, Henriette Nielsine Henriksen [pige], 22, Maale - født 1869
1891, 16de Maj, Viet, Anders Pedersen [statsbanearbejder], 27, Odense - født 1863, Karen Marie Hansen [pige], 26, Stavre i Viby Sogn - født 1865
1891, 29de April, Viet, Niles Hansen [ungkarl], 47, Viby - født 1843, Ane Kathrine Jensen [pige], 38, Enebjerg - født 1852
1891, 12te Maj, Viet, Lars Peder Jensen [ungkarl, boelsmand], 37, Enebjerg - født 1854, Karen Dorthea Kristoffersen [pige], 37, Blæsenborg - født 1853
1891, 24de April, Viet, Hans Peder Rasmussen [ungkarl], 33, Bøgebjerg - født 1857, Maren Kristensen [pige], 36, Bøgebjerg - født 1854
1891, 19de Juni, Viet, Aage Holm [ungkarl, forvalter], 28, Mejlgaard i Glæsborg Sogn - født 1862, Henriette Laurine Vilhelmine Høyrup [frøken], 33, Brolykke - født 1857
1891, 14de Maj, Viet, Mathias Andersen [enkemand, husmand], 52, Salby Mark i Mesinge Sogn - født 1838, Cæcilie Pedersen [pige], 28, ved Bøgebjerg - født 1862
1891, 15de Maj, Viet, Jørgen Kristian Jens Peder Povlsen [enkemand, husmand], 32, Viby - født 1858, Povline Mathilde Jensen [pige], 25, Viby - født 1866
1891, 11de Maj, Viet, Hans Marius Petersen [ungkarl, bager], 33, Maale - født 1858, Nielsine Kristine Nielsen [pige], 23, Maale - født 1868
1891, 23de Juli, Viet, Johannes Sørensen [ungkarl], 33, Brendør i Drigstrup Sogn - født 1858 [Bregnør], Rasmine Lovise Hansen [pige], 22, ved Bøgebjerg i Viby Sogn - født 1868
1891, 31te Oktober, Viet, Morten Klausen [ungkarl, smed], 34, af Stenløse Sogn - født 1857, Johanne Povline Hansine Johansen [pige], 21, af Maale - født 1870
1891, 4de November, Viet, Rasmus Andersen [enkemand], 37, af Mesinge Sogn - født 1853, Amalie Hedevig Nielsen [pige], 41, af Maale - født 1850
1891, 6te November, Viet, Niels Peder Kristensen [ungkarl], 28, af Bisserup i Holstejnborg Sogn, Benedikte Iversdatter [pige], 30, af Hverringe i Viby Sogn - født 1861