Dalby, 1833-1853, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1833-1853, Dalby sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1833, 19de Mai, Viet, Engelke Theodorus v. Bülov [forvalter], 30, paa Sandholdt - fra Tøistrup i Ryslinge Sogn, Mariane Elisabeth Nicoline Holm, 26, hr. pastor Holms datter i Dalbye
1833, 3die August, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, gaardfæster], 28, i Dalbye - nu i Dræbye Muncheboe Sogn, Kirsten Rasmusdatter [pige], 30, i Dalbye
1833, 23de November, Viet, Hans Christiansen [enkemand og selveierhuusmand], 40, paa Hersnap Mark, Anne Marie Pedersdatter [pige], 18, i Hersnap
1833, 16de November, Viet, Christen Hansen [ungkarl og væver], 30, i Dalbye, Maren Nielsdatter [pige], 26, i Dalbye
1833, 23de November, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], 23, af Lille Bøgebjerg i Wibye Sogn, Aplone Nielsdatter [pige], 25, i Dalbye
1833, 8de December, Viet, Johan Jensen [ungkarl], 21, i Martofte, Karen Pedersdatter [pige], 31, i Dalbye
1834, 15de Martz, Viet, Hans Nielsen [enkemand og boelsmand], 39, i Snave, Mette Nielsdatter [pige], 25, i Dalbye
1834, 22de Martz, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 32, i Hersnap, Lisbeth Rasmusdatter [pige], 28, i Dalbye
1834, 1ste Juni, Viet, Hans Jørgensen [enkemand, huusmand], 31, i Salbye, Marie Nielsdatter [pige], 30, i Dalbye Præstegaard
1834, 30te August, Viet, Jens Pedersen [enkemand, gaardmand], 36, Lille Wibye i Drigstrup Sogn, Maren Larsdatter [pige], 28, af Dalbye
1834, 15de November, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 24, i Martofte, Maren Andersdatter [pige], 29, i Hersnap
1834, 22de November, Viet, Jens Madsen [ungkarl], 32, i Hersnap, Kirsten Frederichsdatter [pige], 32, i Hersnap
1834, 8de November, Viet, Johannes Jørgensen [enkemand], 42, paa Muncheboe Mark, Maren Pedersdatter [pige, enke - efter gaardmand Peder Rasmussen], 33, i Dalbye - tjenende i Muncheboe
1835, 15de April, Viet, Christian Carl Götsche [overforstmester], 30, paa Grevskabet Tröjenborg, Christiane Evaldine Holm, 29, hr. pastor Holms datter i Dalbye
1835, 15de November, Viet, Frands Hansen [ungkarl], 29, i Hersnap, Anne Madsdatter, 35, i Hersnap
1835, 21de November, Viet, Carl Madsen [ungkarl og huusfæster], 31, paa Hersnap Mark, Karen Madsdatter [pige], 28, af Hersnap
1835, 28de November, Viet, Hans Madsen [ungkarl og muurmester], 28, af Trøstrup Korup Sogn, Maren Hansdatter [pige], 24, i Dalbye
1835, 5te December, Viet, Anders Marqversen [ungkarl og skræder], 21, paa Langøe, Birthe Pedersdatter [pige], 27, i Dalbye
1836, 23de April, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 33, i Dalbye, Gjertrud Rasmusdatter [pige], 27, i Dalbye
1836, 17de December, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 45, i Bircheberg, Maren Pedersdatter [pige], 27, i Bircheberg
1837, 7de Januari, Viet, Christen Jensen [ungkarl], 33, af Dalbye, Anne Hansdatter [pige], 20, af Dalbye
1837, 1ste Juli, Viet, Christen Jørgensen [enkemand, huusmand og væver], 42, af Lille Bøgeberg i Wibye Sogn, Caroline Johansdatter [pige], 30, af Skovhuset ved Schelenborg
1837, 8de Juli, Viet, Hans Rudolph Pedersen [enkemand, huusmand og snedker], 37, paa Dalbye Mark, Kirsten Larsdatter [pige], 19, i Dalbye
1837, 4de November, Viet, Abraham Jensen [enkemand, gaardmand], 58, i Hersnap, Maren Hansdatter [pige], 50, i Hersnap
1837, 19de November, Viet, Mads Olsen [ungkarl], 27, i Bircheberg, Johanne Cathrine Christensdatter, 24, i Dalbye
1837, 25de November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 30, i Bircheberg, Marie Hansdatter [pige], 27, af Bircheberg
1838, 15de December, Viet, Anders Nielsen [ungkarl og gaardfæster], 27, i Dalbye, Karen Simonsdatter [pige], 22, i Dalbye
1839, 17de Februari, Viet, Peder Michelsen [ungkarl], 25, i Skralderhaven paa Martofte Mark, Karen Larsdatter, 35, i Dalbye
1839, 14de Mai, Viet, Jørgen Holm [hr. styrmand, tiltrædende gjestgiver], 37, i Kjerteminde, Johanne Bentzen [enke - efter gjestgiver Møller], 31, i Kjerteminde
1839, 7de Juli, Viet, Christian Hempel Horn [hr. kjøbmand], 27, i Kjerteminde, Emilia Augusta Holm [jomfru], 31, i Dalbye Præstegaard
1839, 8de December, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 25, af Nordschov - tjenende paa Bøgeberg, Alhed Hansdatter [indsidderske], 28, i Hersnap
1840, 7de Martz, Viet, Anders Frandsen [ungkarl], 34, af Dalbye, Anne Marie Hansdatter [pige], 34, af Dalbye
1840, 10de Mai, Viet, Johan Nielsen [ungkarl], 29, af Hersnap, Johanne Larsdatter [indsidderske], 31, af Hersnap - født i Flødstrup Sogn
1840, 22de August, Viet, Jens Olsen [ungkarl], 43, af Hersnap, Karen Christensdatter [enke - efter gaardmand Ole Jensen], 36, af Hersnap
1840, 5te December, Viet, Mads Hansen [ungkarl og væver], , af Dalbye, Maren Sophie Larsdatter [pige, sypige], 24, af Dalbye
1841, 12te Juni, Viet, Niels Berthel Olsen [ungkarl - opholdende sig hos boelsmand simon Pedersen], 33, i Dalbye - født 1808 i Ribe Amt, Johanne Marie Simonsdatter [pige], 20, af Dalbye - for tiden hjemme hos faderen boelsmand Simon Pedersen
1841, 9de October, Viet, Jens Hansen [ungkarl og ladefoged], 33, paa Schelenborg, Mette Nielsdatter [pige], 24, af Dalbye
1841, 23de October, Viet, Peder Nielsen [enkemand, gaardmand], 43, af Dalbye, Maren Nielsdatter [pge], 30, af Dalbye
1841, 18de December, Viet, Jacob Larsen [ungkarl], 33, af Dalbye, Kirsten Nielsdatter [pige], 23, af Dalbye
1841, 28de November, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 33, tjenende paa Østergaard, Anne Iversdatter, 26, paa Dalbye Mark
1842, 28de Martz, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 40, af Hersnap, Johanne Pedersdatter [pige], 27, af Hersnap - f. t. hos sin svoger huusmand og skytte Frederik Hansen
1842, - [ei viet, tilbagekaldt], Viet, Hans Christophersen [ungkarl og væver], 26, af Dræbye i Munkeboe Sogn, Anne Madsdatter [pige], 26, af Dalbye
1842, 28de Mai, Viet, Peder Christensen [ungkarl], 25, paa Mesinge Mark, Anne Sophie Hansdatter [pige], 28, af Hersnap
1842, 11te August, Viet, Jørgen Christian Jørgensen [kirkesanger og skolelærer], 34, Skalbjerg i Wissenbjerg Sogn, Oline Andrea Olsen [jomfru, forhen huusjomfru], 28, i Dalbye Præstegaard
1842, 22de October, Viet, Ole Hansen [ungkarl og gaardfæster], 30, af Hersnap, Karen Hansdatter [pige], 25, af Dalbye
1842, 19de November, Viet, Anders Nielsen [ungkarl og skræder], 24, paa Dalbye Mark, Kirsten Hansdatter [pige], 31, af Hersnap
1843, 5te Februari, Viet, Anders Larsen [huusmand og enkemand], 43, af Kjærbye i Drigstrup Sogn, Johanne Hansdatter [pige], 32, af Dalbye
1843, 19de Februari, Viet, Anders Jensen [ungkarl og væver], 26, af Midschov, Anne Kirstine Andersdatter [pige], 23, af Dalbye
1843, 24de Juni, Viet, Peder Michelsen [ungkarl], 26, af Lyngbye i Aarhus Stift i Jylland, Karen Nielsdatter [pige], 21, i Dalbye - opholdende sig hos broderen gaardmand Peder Nielsen i Dalby
1843, 21de October, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 29, af Bogense, Gjertrud Rasmusdatter [pige], 35, af Dalbye
1843, 4de November, Viet, Rasmus Pedersen [gaardmand og enkemand], 40, i Hersnap, Anne Larsdatter [pige], 20, i Hersnap
1843, 11te November, Viet, Christen Pedersen [ungkarl], 29, af Birchebjerg, Anne Kirstine Nielsdatter [pige], 30, af Birchebjerg
1843, 16de December, Viet, Thomas Michelsen Andreassen [ungkarl], 32, paa Brochdorph - født i Rise Sogn paa Ærøe, Kirsten Madsdatter [pige], 33, af Dalbye
1844, 11te Februari, Viet, Jørgen Olsen [huusmand og enkemand], 39, i Hersnap, Anne Kirstine Larsdatter [kokkepige], 44, paa Schelenborg - født i Kjøng 1800
1844, 20de April, Viet, Knud Poulsen [ungkarl], 27, tjenende i Aalferode?? i Aarhuus Stift i Jylland, Marie Elisabeth Pedersdatter [pige], 31, paa Hersnap Mark
1844, 3die August, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 28, af Hersnap - tilkjøbt sig et huus i Wigerslev Sgn, Kirsten Jacobsdatter [pige], 23, af Hersnap
1844, 26de October, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl], 28, tilkjøbt sig et huus i Lindknud Sogn i Jylland - født i Bovense, Karen Nielsdatter, 28, af Dalbye - hjemme hos moderen huusmand Niels Poulsens enke
1844, 21de December, Viet, Lars Jensen [huusmand og enkemand], 30, paa Hersnap Mark, Marie Christensdatter, 22, paa Hersnap Mark
1845, 12te April, Viet, Hans Abrahamsen [ungkarl], 28, af Hersnap, Kirsten Madsdatter [pige], 27, af Hersnap
1845, 27de Juni, Viet, Christen Larsen Berthelsen [ungkarl og snedkersvend], 27, af Kjerteminde, Mette Nielsdatter [pige], 21, af Dalbye
1845, 18de October, Viet, Frederik Hansen [huusmand og enkemand, skytte], 45, paa Schelenborg - men boende i Hersnap, Johanne Nielsdatter [pige], 24, af Hersnap
1845, 15de November, Viet, Ole Hansen [ungkarl], 23, af Dalbye, Kirsten Jørgensdatter [pige], 24, af Dalbye
1845, 23de November, Viet, Niels Jacobsen [ungkarl], 34, af Thaarup, Karen Madsdatter, 32, af Dalbye
1846, 20de Juni, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl], 33, af Dalbye, Aplone Nielsdatter [pige], 31, af Dalbye
1846, 26de Juli, Viet, Hans Johnsen [ungkarl og hørsvinger], 32, af Dalbye, Anne Cathrine Olsdatter, 27, af Dalbye
1846, 21de November, Viet, Marqver Hansen [ungkarl og væver], 24, af Dalbye, Karen Pedersdatter [pige], 26, af Dalbye
1846, 19de December, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 28, af Hersnap, Ellen Kirstine Holm [enke - efter huusmand Frands Poulsen], 54, paa Hersnap Mark
1847, 13de November, Viet, Simon Christensen [ungkarl, gaardfæster], 34, paa Hersnap Mark - født 1813, Maren Poulsdatter [enke], 45, paa Hersnap Mark - født 1802
1847, 23de October, Viet, Niels Jensen [ungkarl, selveier og forpagter], 33, paa Kragsberg ved Odense - født 1815, Anne Kirstine Rasmusdatter [pige], , af Dalbye - født 1817
1847, 12te November, Viet, Johan Pedersen [ungkarl og væver], , paa Birchebjerg Mark - født 1813, Barbara Magrethe Hansdatter [fruentimmer], , paa Birchebjerg Mark - født 1820
1847, 13de November, Viet, Christopher Rasmussen [ungkarl og huusfæster], 37, af Dalbye - født 1810, Aplone Larsdatter [pige], 27, af Dalbye - født 1820
1847, 13de November, Viet, Morten Jensen [ungkarl], , af Martofte - født i Salbye 1804, Bodild Marie Hansdatter [pige], , af Dalbye - født 1820 i Sanct Knuds Sogn i Odense
1848, 15de April, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], 35, af Maale i Wibye Sogn - født 1813, Kirsten Nielsdatter [enke], 43, paa Hersnap Mark - født 1805
1848, 12te November, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 32, af Dalbye - forhen indsidder i Thaarup Mesinge Sogn - født 1816, Caroline Frederikke Emilie Michelsen [enke - efter dagleier Anders Jeppesen], 40, af Dalbye [Anders Jeppesen dagleier i Odense]
1849, 6te Januari, Viet, Niels Thomsen [ungkarl], 23, af Dalbye - født 1825, Maren Hansdatter [fruentimmer], 40, af Dalbye - født 1808
1849, 12te Mai, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], , i Dalbye - født 1819, Karen Jørgensdatter [pige], , i Dalbye - født 1825
1849, 30te September, Viet, Rasmus Hansen Schmidt [ungkarl], , i Dalbye - født i Kjerteminde 1815, Gjertrud Marie Hansdatter [fruentimmer], , i Dalbye - født 1823
1849, 27de October, Viet, Niels Jensen [gaardmand], 34, af Over Kjærbye i Drigstrup Sogn - født 1815, Johanne Rasmusdatter [pige], 27, i Dalbye - født 1822
1849, 17de November, Viet, Anders Abrahamsen [ungkarl og gaardfæster], 34, i Hersnap - født i Hersnap 1815, Karen Olsdatter [pige], 22, i Hersnap - født i Hersnap 1826
1849, 22de December, Viet, Niels Hansen [ungkarl og smed], 31, i Dalbye - født 1818, Hansine Adolphine Henrichsen [pige], 26, i Dalbye
1850, 2den Marts, Viet, Hans Rudolph Nielsen [ungkarl og boelsmand], , af Maale - født 1811, Johanne Hansdatter [pige], , datter af afdøde smed Hans Simonsen i Dalbye - født 1827
1850, 2den April, Viet, Poul Mikkelsen [ungkarl], , tjenende paa Bøgebjerg i Viby Sogn - født i Skrallehave 1812, Anne Nielsen [pige], , af Dalby By - datter af huusmand Niels Poulsen - født 1825
1850, 30te Juni, Viet, Lars Larsen [muurmester], , paa Dalby Mark - født 1812, Anna Nielsen?? [fruentimmer], , af Dalbye - huusmand Niels Poulsens datter - født 1826
1850, 6te Juli, Viet, Rasmus Frederiksen [enkemand, gaardmand], , i Viby - født 1807, Anne Kirstine Christensdatter [pige], , Hersnap Mark - datter af afdøde gaardmand ?? - født 1821
1851, 2 Januari, Viet, Lars Rasmussen [enkemand, tømmermand], , af Miskov - født 1817, Kirsten Hansdatter [pige], , smed Hans Simonsens datter af Dalbye - født 1822
1851, 13de April, Viet, Jens Mortensen [ungkarl], , af Dalbye - født i Dalum sogn 1816, Else Hansdatter [pige], , af Dalby - født i Ladbye i Kjølstrup Sogn 1820
1851, 14 Juni, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], , af Hersnap - født i Hersnap 1820, Dorthe Andersdatter [enke - efter huusmand anders Andersen], , paa Birkebjerg Mark - født 1807
1851, - [dato ikke indført], Viet, Anders Nielsen [ungkarl], , af Egense i Stubberup Sogn - født 1812, Ane Kristine Hansdatter [pige], , af Stubberup - født i Martofte 1816
1851, 8 November, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], , født i Dalby 1819, Mette Poulsdatter [pige], , tjener hos gaardmand gl. Peder Nielsen i Dalbye - født i Kølstrup 1824
1851, 15 November, Viet, Lars Jacobsen [enkemand, huusmand], , af Mesinge - født 1808 i Kjertinge [Kjølstrup Sogn], Karen Olsdatter [pige], , af Dalby - datter af afg. hmd. Ole Andersen paa Dalby Mark - født 1811
1851, 18 October, Viet, Jens Larsen [enkemand, boelsmand], , af Wibye Sogn - født i Stubberup 1800, Ane Hansdatter [pige], , af Dalbye - født i Dalbye 1819
1851, 27 December, Viet, Mads Hansen [ungkarl], , af Hersnap - født i Hersnap 1821, Johanne Cathrine Christensdatter [enke - efter Mads olsen], , af Birkebjerg
1851, 20 December, Viet, Hans Christiansen [huusmand, enkemand], , af Hersnap - født i Martofte 1793, Kirsten Pedersdatter [pige], , af Hersnap - født i Hersnap 1823
1851, 6 December, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], , af Dalby, Ehrengodt Hansen [enke], , af Rørbæk Skovfogedhuus i Flødstrup Sogn
1852, 15 Mai, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, huusmand], 48, i Dalby - af Schelenborg - født i Nordskov, Ane Hansdatter [pige], 40, af Dalby - født i Dalby - dater af huusmand Hans Albertsen
1852, 2 October, Viet, Hans Frandsen [enkemand, huusmand], , af Birkebjerg - født 1812 i Nordskov, Kirsten Nielsdatter [pige], , født i Mesinge Bye 1820
1852, 30 October, Viet, Peder Hansen [ungkarl], , født i Hersnap 1817, Kirsten Hansdatter [pige], , datter af afg. huusmand Hans Pedersen af Hersnap - født 1822 i Hersnap
1852, 16 October, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], , af Hersnap - født i Hersnap 1817, Gjertrud Jensen [pige], , født i Mesinge Sogn 1827
1852, 6 November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], , født i Stubberup 1821 - søn af huusmand Hans Jensen i Stubberup, Dorthea Elisabeth Andersen [pige], , datter af huusmand Anders larsen af Dalby - født 1823
1852, 18 December, Viet, Lars Hansen [ungkarl], , af Kjerteminde - født i Flemløse 1824, Aplone Iversdatter [pige], , af Dalby - født 1817
1852, 6 November, Viet, Niels Sørensen (Nielsen) [smedesvend], , født i Kjøbenhavn paa Fødselsstiftelsen 1825, Karen Andersdatter [pige], , af Hersnap - huusmand anders Madsens datter - født 1829
1852, 20 November, Viet, Hans Christensen [ungkarl], , født i Hersnap 1826, Johanne Kirstine Pedersdatter [pige], , født i Dalby 1826
1853, 28 Mai, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, gaardmand], , af Mosegaard - født i Dalby 1819, Stine Jacobsen [pige], , af Dalby - datter af jacob Langschrøder?? - født i Wiby 1832
1853, 18 Juni, Viet, Niels Larsen [ungkarl], , af Hersnap - gaardmand Lars Andersens søn - født 1819 i Hersnap, Gjertrud Pedersdatter [pige], , af Hersnap - gaardmand Peder Nielsens datter - født i Hersnap 1823
1853, 9 August, Viet, Jens Jensen [ungkarl], , født i Wiby Skov 1823 - boelsmand i Vinderslev Sogn i Wiborg Amt, Johanne Hansdatter [pige], , datter af gaardmand Hans Pedersen - født i Hersnap 1826