Odense - Thomas Kingo, 1924-1928, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1924-1928, Odense, Thomas Kingo sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1924, 17 Juli, 20 Juli, Rasmus Andersen, hestehandler, 67, i Tarup pr. Odense. Født i Ravnebjerg, Sanderum Sogn. Søn af husmand Anders Larsen og Mette Marie Rasmusdatter. Abelone Marie født Larsen
1924, 18 Juli, 24 Juli, Søren Johan Seltoft, kommunelærer, 63, i Odense. Født i V. Skørringe, Maribo Amt. Søn af gaardejer Karsten Sørensen og Karen Marie født Madsen. Dorothea Helene født Petersen
1924, 7 Juli, 14 Juli, Jens Carl Jensen Nibe, husmand, 55, i Vejle, Vejle Allested Sogn. Født paa Trustrup Mark, Hundslund Sogn. Søn af husmand Niels Peter Jensen Nibe og Karen Jensdatter. Marie Magdalene Madsen
1924, 24 Juli, 29 Juli, Jeppe Emil Jeppesen, landmand, 26, i Ørridslev, Otterup Sogn. Født i Ørridslev. Søn af gaardejer Lars Christian Jeppesen og Karen Marie født Nielsen
1924, 21 Juli, 26 Juli, Martin Andersen, pensioneret musiker i den amerikanske Hær, 74, Langgade 29, Odense. Født i Bogense. Søn af tømmermester Anders Andersen og Oline født Olesen
1924, 21 August, 26 August, Andreas Frederik Woller, hestehandler, 71, Oluf Bagersgade 31, 1. Født i Odense. Søn af slagtermester Andreas Hansen Woller og Frederikke Wilhelmine født Frederiksen. Nielsine født Offersen
1924, 30 August, 7 September, Henry James Brooke, enkemand og ingeniør, 79, Lipkesgade 18, 2., København Ø. Født i London
1924, 14 September, 19 September, Jens Christian Frederik Frederiksen, agent og forhenværende købmand, 75, Oluf Bagersgade 47, 3. Født i Viborg. Birgitte Charlotte Juliane født Christensen
1924, 1 Oktober, 5 Oktober, Svend Arne Hansen, 6 dage, søn af husassistent Gerda Ellen Hansen, Skovgyden 8
1924, 1 Oktober, 6 Oktober, Henry Frederik Oluf Larsen, blikkenslagersvend, 26, Tietgenvænget 8. Født i Odense. Søn af blikkenslagermester Laurits Larsen og Marie født Hansen. Emilie født Pedersen
1924, 6 Oktober, 9 Oktober, Jørgen Hansen, arbejdsmand, 68, Lahnsgade 43 kjælder. Født i Sønderby pr. Assens. Søn af husmand Hans Jørgensen og Karen født Larsen. Anne født Larsen
1924, 15 Oktober, 17 Oktober, Erik Petersen, 2 timer, søn af købmand Haagen Theodor Petersen og Doris Elvira født Madsen, Sadolinsgade 11. Født i Odense
1924, 14 Oktober, 20 Oktober, Hans Peter Clausen, husmand, 69, Oluf Bagersgade 58. Født i Helsned, Humble Sogn, Langeland. Søn af tjenestekarl Claus Rasmussen og Martha født Madsdatter. Hansigne født Clausen
1924, 22 Oktober, 27 Oktober, Lars Pedersen, enkemand og fhv. møller, 81, Fredensgade 6, 1. Født i Sdr. Højrup. Søn af husmand Peder Pedersen og Karen født Larsdatter. Ane Marie født Rasmussen
1924, 25 Oktober, 29 Oktober, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af husassistent Meta Kirstine Kathrine Jørgensen, Tietgens Alle 52 stuen. Født i Odense
1924, 26 Oktober, 1 November, Jens Søren Nielsen, smedemester, 62, Langelinie 118. Født i Onsbjerg Sogn. Johanne Lund født Hansen
1924, 25 Oktober, 31 Oktober, Jens Jensen, gaardejer, 41, Husby pr Eiby. Født i Elmelund, Sanderum Sogn. Stine født Skov
1924, 26 Oktober, 3 November, Jens Christian Henriksen, enkemand og købmand, 56, Ærøskøbing. Født i Øster Skerninge. Marie født Mikkelsen
1924, 31 Oktober, 5 November, Ove Arthur Nielsen, 1, søn af malersvend Axel Thorvald Nielsen og Karen Kirstine født Christensen, Enghavevej 38, 1. Født i Odense
1924, 16 November, 22 November, Erik Edlefsen, 4, søn af gørtler Elef Edvard Edlefsen og Laurine Christine født Nielsen, Oluf Bagersgade 29. Født i Odense
1924, 24 November, 28 November, Jørgen Andersen, gaardejer, 77, Ore. Født i Bro, Brænderup Sogn. Søn af gaardejer Anders Hansen og Maren født Gorritsdatter
1924, 26 November, 3 December, Frederik Madsen, enkemand og fhv. gaardejer, 82, Højby, Højby Sogn. Født i Hjelmerup, Verninge Sogn. Anne Marie født Hansen
1924, 11 December, 17 December, Harry Larsen, 4, søn af Kristine Hansen, Aarslev. Født i Sønder Højrup Sogn
1925, 5 Januar, 13 Januar, Laurits August Jeppesen, gaardejer, 46, i Lumby pr. Beldringe. Født i Grindløse. Søn af husejer Lars Jeppesen og Marie Jeppesen. Marie født Rasmussen
1925, 7 Januar, 13 Januar, Hans Pedersen, enkemand, fhv. gaardejer og particulier, 86, Kastanievej 62. Født i Hjallese. Søn af Peder Andersen og Ane Petersdatter. Elisabeth født Frederiksen
1925, 9 Januar, 16 Januar, Carl Marius Larsen Nielsen, gaardejer, 43, ’Lindegaard’ Flemløse, Baag Herred. Født i Flemløse. Søn af gaardejer Lars Chr. Nielsen og Petronille Kirstine født Hansen
1925, 15 Januar, 20 Januar, Jørgen Kristian Frederik Jørgensen, købmand, 45, Læssøegade 150. Født i Vor Frue Sogn, Odense. Søn af arbejdsmand Peder Jørgen Jørgensen og Gjertrud født Rasmussen. Karen Sophie født Sørensen
1925, 3 Februar, 6 Februar, Dødfødt dreng, søn af dekoratør Hans Heinrich Frederik Ravn Maach og Dagmar Marie født Frederiksen, Langelinie 115 stuen
1925, 7 Februar, 9 Februar, Edvard Gustav Rosendal, 2 uger, søn af kantor H. P. Gustav Rosendal og Anna Knudine født Torjesen, Fasanvej 5. Født Fasanvej 5, Odense
1925, 13 Februar, 18 Februar, Henry Rasmussen, 6½ maaned, søn af smedemester Peter Rasmussen, Rolfsted, Rolfsted Sogn pr. Langeskov. Født i Rolfsted Sogn
1925, 17 Februar, 22 Februar, Kristen Nielsen Jensen Gilberg, pensioneret kommunelærer, 74, Platanvej 36. Født i Tim..ing ved Herning. Karoline født Munk
1925, 17 Februar, 22 Februar, Lars Hansen, sparekassebestyrer, 77, Christiansmindevej 6, Svendborg. Født i Jelling. Karen født Jensen
1925, 5 Marts, 10 Marts, Svend Børge Berg, gymnasieelev, 17, søn af bogholder Chr. Berg og Maren født Jørgensen, Bülowsvej 21. Født i Odense
1925, 6 Marts, 12 Marts, Carl Edmund Frederik Petersen, overmontør, 32, H. C. Andersensgade 75. Født i Odense. Kirstine født Andersen
1925, 19 Marts, 25 Marts, Peter Rasmussen, tømrermester, 65, Læssøegade 75. Født i Vissenbjerg Sogn. Søn af tømrer Ole Rasmussen og Anne Cathrine født Hansdatter. Maren Kirstine født Christiansen
1925, 23 Marts, 28 Marts, Rasmus Christensen, gaardejer, 68, Marslev. Født i Visby. Nielsine født Pedersen
1925, 1 April, 6 April, Johannes Oehlers, enkemand og rentier, 70, Stenbachsvej 2. Født i Klein, Grönland, Holsten
1925, 8 April, 15 April, Rasmus Hansen, fhv. boghandler, 83, Læssøegade 30. Født i Odense. Louise Helene Andersen
1925, 13 April, 19 April, Christian Bent Hansen, enkemand og fhv. arbejdsmand, 76, Jagtvej 4. Født i Odense. Søn af arbejdsmand Hans Hansen og Marie Jakobsdatter. Birthe Marie født Pedersen
1925, 20 April, 25 April, Jens Nielsen, enkemand og fhv. smedemester, 81, Godthaabsgade 55, 3. Født i Gudbjerg. Hansine født Hansen
1925, 24 April, 29 April, Christian Richter Hartmann, direktør for Grand Hotel, 41, Munkevænget 59. Født i Hillerød. Søn af sparekassefuldmægtig Simon Peter Hartmann og Agnes Johanne født Dam. Lili født Schmidt
1925, 27 April, 2 Maj, Hans Iversen Nikolaisen, lagerarbejder, 58, Godthaabsgade 38, 2. Født i Odense. Anna Johanne Kristine født Rasmussen
1925, 6 Maj, 11 Maj, Hans Christian Hansen, væver, 56, Pilevej 18, 1. Født i Odense. Marie født Nielsen
1925, 6 Maj, 12 Maj, Rasmus Rasmussen, enkemand, inspektør i Læseforeningen og pens. stabssergent, 64, Pilevej 21. Født i Nørre Lyndelse. Søn af Niels Rasmus Johansen og Karen født Rasmusdatter. Maren Jensine født …
1925, 12 Maj, 16 Maj, Christian Robert Hänschell, ingeniør, 27, Bredgade, Lemvig. Født i Holstebro. Søn af borgmester i Næstved Albert Hänschell og Christiane født Henkel. Agnete født Strøm
1925, 20 Maj, 27 Maj, Lars Peter Larsen, rentier, 44, Assensvej i Ringe. Født i Kullerup. Søn af gaardejer Hans Peter Larsen og Karen født Petersen. Mary Nielsigne født Christiansen
1925, 4 Juni, 8 Juni, Jørgen Christian Christensen, pens. stabssergent, 72, Enghavevej 17. Født i Fraugde. Søn af husmand Christen Frederik Larsen og Ane Johanne født Pedersen. Cathrine født Larsen
1925, 18 Juni, 22 Juni, Julius Trappaud Levinsen, direktør for A/S Løngreens Fabrikker, 46, Langelinie 48. Født i Sorø. Gerda født Løngreen
1925, 28 Juni, 1 Juli, Anders Peter Jensen, fraskilt og tobaksfabrikant, 57, Hunderupvej 98. Født i Assens. Søn af tobaksfabrikant Frits Vilhelm Jensen og Elise Frederikke født Petersen. Carla Wilhelmi
1925, 22 Juli, 27 Juli, Svend Aage Schønemann, maskinarbejder, 20, Tietgenvænget 5. Født i St. Knuds Sogn. Søn af overportør Johannes Jeppe Christoffer Schønemann og Petrea Ladefoged
1925, 26 Juli, 30 Juli, Jakob Rasmussen, 10 maaneder, søn af husmand Knud Marius Rasmussen og Anna Susanne Nikoline født Hansen, Møllegaardshuset, Langesø, Vigerslev Sogn
1925, 25 Juli, 28 Juli, Dødfødt dreng, søn af lagerforvalter Otto Christensen Lange og Johanne Nielsine Nielsen, Kastanievej 32, 1.
1925, 28 Juli, 2 August, Harry Emanuel Seidler Jensen, 17, søn af arbejdsmand Niels Jensen og Mathilde Seidler, Fredensgade 3, 2. Født i Otterup
1925, 20 August, 22 August, Udøbt dreng, 2 dage, søn af kontorchef Axel Danielsen og Ella Karen født Nørbæk-Petersen, ’Munkeris’, Hjallesevej 150. Født i Odense
1925, 22 August, 28 August, Rasmus Christian Larsen, gaardejer og gift, 68, Eskildstrup, Søllinge Sogn. Født i Lumby. Søn af gaardejer Lars Hansen og Marie Kirstine …
1925, 3 September, 9 September, Emil Henrik Kiørboe, fhv. sagfører, kreditforeningsdirektør og etatsraad, 78, Bülowsvej 2. Født i Odder. Søn af møller, kancelliraad Peter August Kiørboe og Nicoline født Bastrup. Charlotte født Haugsted
1925, 4 September, 16 September, Karl Valdemar von Hassing, ingeniør, 35, Birkevej 25. Født i Roslev. Anna født Nordahl Hansen
1925, 9 September, 13 September, Hans Peter Nielsen, fhv. maskinarbejder, 72, Sadolinsgade 96, 1. Født i Ubberud Sogn. Søn af husmand Lars Nielsen og Else Nielsen. Camilla Christine født Nielsen
1925, 10 September, 17 September, Lars Jørgensen, gaardejer, 48, Rosilde pr. Lamdrup. Født i Rosilde pr. Lamdrup. Søn af gaardejer Jens Jørgensen og Karoline Larsen. Johanne Jørgensen født Lykkegaard
1925, 13 September, 18 September, Jacob Severin Iversen, fhv. købmand og bogholder, 78, Hjallesevej 41 stuen. Født i Nysted. Thora Thalia født Andkjær
1925, 12 Oktober, 17 Oktober, August Wilhelm Georg Egby, blomsterhandler, 37, Hjallesevej 88. Født i Flensborg. Søn af handelrejsende Jacob Conrad Egby og Ane Marie Kirstine født Jezzen. Agnes Katerine født Gustafson
1925, 1 November, 6 November, Carl Lennart Brandt, repræsentant, 27, Hjallesevej 97 stuen. Født i København. Søn af oberst Anton Ludvig Carl Brandt og Johanne født Hoffmeyer
1925, 19 Oktober, 24 Oktober, Jørgen Clausen, maltgører, 59. Født i Særslev. Søn af husmand Hans Christian Clausen og Cathrine født Jørgensen. Maren Dorthea født Frederiksen
1925, 9 November, 12 November, Sophus Christian Danning, kapelmester og komponist, 58, Helnæs pr. Ebberup. Født i Odense. Søn af trælasthandler Anders Christian Pedersen og Mariane Elise født Topp. Signe født Aas
1925, 6 November, 12 November, Richardt Lassen Simonsen, skibsfører, 37, Tarup Sogn, Snapind. Født i Stige. Søn af skibsfører Fr. Simonsen og Marie født Lassen. Johanne født Andersen
1925, 10 November, 13 November, Christian Høegh, sukkervarefabrikant, 68, Tietgens Alle 33. Født i Hyllested. Søn af Niels Jørgensen Høegh og Laura født Nielsen. Christine født Sørensen
1925, 25 November, 2 December, Anders Peder Pedersen, gaardbestyrer, 55, Sletterød Mark, Fjeldsted Sogn. Født i ’Nyløkkegaard’ Sletterød Mark. Søn af gaardejer Mads Pedersen og Karen Kirstine født Petersen. Maren født Jørgensen
1925, 5 December, 12 December, Carl Christian Sørensen, pladsformand og gift, 53, Zachariasvej 4, Dalum Sogn. Født i Sanderum. Søn af drainsmester Søren Pedersen og Ane Margrethe født Pedersen
1925, 13 December, 20 December, Emil Frederik Hansen, enkemand og arbejdsmand, 67, Læssøegade 145. Født i Odense. Søn af arbejdsmand Niels Hansen og Marie Hansen. Elna født Petterson
1925, 16 December, 22 December, Christian Frederik Hedager, skomagermester, 47, Jagtvej 10, 1. Født i Horsens. Søn af fotograf Ole Petersen Hedager og Sophie Amalie født Wismann. Anna født Jonsen
1925, 21 December, 28 December, Frithiof Sørensen, cand. pharm., 48, Sadolinsgade 26 stuen. Født i Skanderborg. Søn af læge Louis Sørensen og Christiane Ludovica Frederikke født Tilemann. Ragnhild født Worm
1926, 10 Januar, 15 Januar, Peder Iversen, enkemand, particulier og fhv. glarmester, 80, Helgavej 5.Født Aastrup i Haderslev Amt. Rasmine født Larsen
1926, 8 Januar, 11 Januar, Svend Esben Hansen, 1½ time, søn af bankassistent Kaj Esben Hansen og Johanne Marie født Nielsen, Enghavevej 26. Født i Odense
1926, 11 Januar, 16 Januar, Jens Andersen, murermester, 80, Lindeallé 1 stuen. Født i Fraugde. Søn af murermester Anders Rasmussen og Gertrud født … Anna født Christensen
1926, 15 Januar, 20 Januar, Lars Jørgen Nielsen, particulier og fhv. gaardejer, 72, Sadolinsgade 34. Født i Fjellerup, Fjelsted Sogn. Søn af gaardejer Niels Jørgen Rasmussen og Maren født Larsdatter. Anna født Madsen
1926, 29 Januar, 4 Februar, Thorkild Andreas Johannes Jensen, rejseinspektør v.d. gensidige Landbosygeforsikring, 45, Langelinie 119, 1. Født i Ringe. Søn af pens. lærer Anders Jensen og Johanne Andrea født Clausen. Caroline Mathilde født Ølholm
1926, 30 Januar, 5 Februar, Niels Christian Hansen, enkemand og cyklesmed, 30, Engvej 29. Født i Hjadstrup
1926, 1 Februar, 7 Februar, Niels Rasmus Carl Frederik Rasmussen, fhv. malermester, 65, Hjallesevej. Født i Odense
1926, 9 Februar, 16 Februar, Anders Jespersen, fhv. gaardejer, 76, Læssøegade 64 stuen. Født i Vester Lunde. Søn af gaardejer Jesper Rasmussen og Kirsten født Pedersdatter
1926, 11 Februar, 17 Februar, Rasmine Rasmussen, gaardejer, 45, Lunde. Født i Espe Sogn. Søn af boelsmand Hans Rasmussen og Maren … - Anna født Nielsen
1926, 27 Februar, -, Dødfødt dreng, søn af malersvend Othar Andersen og Ida født Pedersen, Langelinie 127, 1.
1926, 28 Februar, 4 Marts, Kristian Julius Block, enkemand og pens. kaptajn i Infanteriet, 73, Helgavej 30. Født i Grenaa. Søn af sognepræst Fr. Chr. Block og Emilie født Leerbeck. Vilhelmine født Jensen
1926, 27 Februar, 6 Marts, Adolf Arnold Hansen, enkemand og fhv. trædrejer, 77, hos mekaniker Aa. Hansen, H. C. Andersensgade 57, 1. Født i Sanderum. Karen født Sørensen
1926, 28 Februar, -, Dødfødt dreng, søn af kommunelærer Hans Peter Rasmus Nielsen og Dagmar født Andersen, Finsens Allé 21. Født paa Amtssygehuset i Odense A2
1926, 1 Marts, 6 Marts, Otto Chr. Brandt Claussen, assistent i Skatteinspektoratet, 31, Lahnsgade 55. Født i Odense. Søn af lærer Arendt Claussen og Jutta Marie født Rasmussen
1926, 15 Marts, 20 Marts, Niels Nielsen Nordtorp, gaardejer og gift, 47, Trunderup, Kværndrup Sogn. Født i Trunderup
1926, 15 Marts, 22 Marts, Otto Møller, fabrikant og gift, 42, Langelinie 60. Født i Odense
1926, 21 Marts, 26 Marts, Hans Carl Marius Rasmussen, gaardejer, 49, Palleshave. Født i Palleshave, Gestelev Sogn. Søn af gaardejer Hans Christian Rasmussen og Kristine Caroline født Simonsen. Marie født Rasmussen
1926, 23 Marts, 29 Marts, Rasmus Rasmussen, enkemand og fhv. husmand, 93, Langelinie 66 stuen. Født i Rynkeby Sogn. Søn af husmand Jørgen Rasmussen og Johanne Gregersdatter. Karen født Nielsen
1926, 5 April, 10 April, Niels Jørgen Nielsen, trafikassistent, 23, Kerteminde. Født i Kerteminde. Søn af snedkermester Niels Jørgen Nielsen og Anna Amalie født Thyssen
1926, 8 April, 14 April, Christen Hansen Kjærby, 4½ maaned, søn af landmand, husejer Hans Vilhelm Hansen Kjærby, Espe Sogn. Født i Espe Sogn
1926, 13 April, 17 April, Oluf Viktor Rasmussen, pens. lodsformand, 68, Stige, Lumby Sogn. Født i Mesinge. Søn af lodsformand Dankær Rasmussen og Mathea født Rasmussen. Elise Pouline Charlotte født Therkelsen
1926, 14 April, 19 April, Marius Sørensen Nielsen, ejendomsmægler, 65, Hjallesevej 43. Født i Mosegaard, Balslev Sogn. Søn af gaardejer Niels Nielsen og Malene Kathrine født Mariusdatter. Julie Margrethe født Eriksen
1926, 15 April, 19 April, Jens Peter Madsen, fhv. glasværksarbejder, 50, H. C. Andersensgade 52. Født i Odense. Søn af arbejdsmand Hans Madsen og Sofie født Pedersen
1926, 18 April, -, Dødfødt dreng, søn af billedskærer Albert Madsen og Ella Augusta født Rasmussen, Christian IX’s Gade 2, 1. Født i Odense
1926, 21 April, 27 April, Jørgen Hansen, murermester og gift, 66, Strandgade 2, 1., Assens. Født i Sønderby Sogn
1926, 14 Maj, 20 Maj, Hans Lauritz Andersen, 17, søn af politibetjent Anders Peter Andersen og Karen Kirstine født Larsen, H. C. Andersensgade 47 stuen. Født i Odense
1926, 17 Maj, 24 Maj, Poul Vilhelm Larsen, smed, 63, Enghavevej 18, Odense. Født i Ubberud. Søn af arbejdsmand Poul Vilhelm Larsen og Kirstine Larsen. Laura født Hansen
1926, 20 Maj, -, Dødfødt dreng, søn af fuldmægtig Henry Charles Thanner og Bodil Marie Kirstine født Eriksen, Hannerupgaardsvej 4, 1. Født i Odense
1926, 29 Maj, -, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Henrik Rasmussen og Hansine Hjalmine Kristofine Vilhelmine født Petersen, Hjallesevej 139. Født i Odense
1926, 31 Maj, -, Udøbt dreng, søn af snedkersvend Sigurd Marius Petersen og Kirstine Cathrine født Bramsen, Pilevej 11 stuen. Født i Odense
1926, 8 Juni, 12 Juni, Jørgen Lauritz Hansen, malermester, 59, Gummerup pr. Glamsbjerg, Kjøng Sogn. Født i Særslev. Ane Kirstine Larsen født Dahl
1926, 10 Juni, 13 Juni, Hans Christian Knudsen, 2, søn af bladhandler Ove Valdemar Knudsen og Kathrine født Karstens, Hjallesevej 131. Født i Odense
1926, 14 Juni, 19 Juni, Vilhelm Larsen, fhv. boghandler, 83, Enghavevej 41, 1. Født i København. Søn af arbejdsmand Hans Larsen og Anne Sørine født Busch
1926, 18 Juni, 23 Juni, Søren Bondesen, fhv. bagersvend, 78, Jagtvej 30, 1. Født i Orte Sogn. Søn af kromand Bondo Jørgensen og Sofie Marie født Sørensdatter. Ane Marie født Nielsen
1926, 24 Juni, 27 Juni, Eigil Albert Marius Nielsen, 1½, søn af møllearbejder Marius Nielsen og Emilie født Madsen, H. C. Andersensgade 52 kælder. Født i Odense
1926, 17 Juni, 22 Juni, Jens Johan Pedersen Søby, gaardejer, 46, Haarby. Født i Vrads Sogn, Jylland. Søn af gaardejer Peter Johansen Søby og Ane Marie født Rasmussen. Kirsten født Rasmussen
1926, 6 Juli, 11 Juli, Olaf Sigurd Rasmussen, skolediscipel, 15, Godthaabsgade 65. Født i Odense. Søn af murermester Rasmus Rasmussen og Karen Kristine Nikoline født Hansen
1926, 8 Juli, 12 Juli, Rasmus Jørgensen, 24, Helnæs. Født paa Helnæs. Søn af landarbejder …
1926, 10 August, 14 August, Christian Theodor Christensen, pastor emeritus, 84½, Munkevænget 26. Født i København. Søn af brændevinsbrænder Christian Wilhelm Christensen og Inger født Andersen. Wilhelmine Mathilde født Conradsen
1926, 15 August, 24 August, Frits Marius Springer, købmand, 74, Lindeallé 9, 1. Født i Odense. Søn af snedkermester Nicolaj Springer og Marie Springer. Marie født Jørgensen
1926, 15 August, 19 August, Berthel Christian Ostenfeld, fhv. økonom, 71, Jagtvej 50, 1. Født i Støvring, Randers Amt. Søn af mølleriejer Rasmus Ostenfeld og Caroline Charlotte født Hansen. Sine Marie født Rasmussen
1926, 30 el. 31 August, 4 September, Marquart Andersen, enkemand, forhen husejer paa landet og rentier, 83, Stenosgade 33 kælder. Født i Dalby. Søn af gaardmand og skrædder Anders Marqvartsen og Birthe Pedersdatter. Maren Andersen
1926, 10 September, 16 September, Jørgen Petersen, pensioneret politibetjent, 62, Enghavevej 4 stuen. Født i Skaarup, Dreslette Sogn. Karen Sophie født Hansen
1926, 12 September, 18 September, Rasmus Varnekjær, retsbetjent, Kastanievej 56, 1. Født i Skalbjerg. Søn af snedker Jørgen Andreasen og Marie født … - Maren Kirstine Elisabeth født Rasmussen
1926, 25 September, 30 September, Rasmus Larsen, enkemand og gartner, 75, Lahnsgade 43, 1. Født i Davinde Sogn. Søn af gaardmand Lars Rasmussen og Marie født Andersen. Ane Margrete født Jeppesen
1926, 4 Oktober, 5 Oktober, Jørgen Hundahl, 8 uger, søn af isenkræmmer Einar Johansen Hundahl, Østergade 25, Assens. Født i Assens
1926, 21 Oktober, 24 Oktober, Verner Sigvardt Hansen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Viggo Ejner Hansen, Ryggemose pr. Langesø. Født paa Amtssygehuset i Odense
1926, 23 Oktober, 29 Oktober, Christian Holt Bennike, snedkermester, 42, Langelinie 135. Født i Middelfart. Søn af snedkermester Andreas Kristian Bennike og Johanne Nikoline født Kaspersen. Bodil født Povlsen
1926, 26 Oktober, 28 Oktober, Dødfødt dreng, søn af repræsentant Kai Scheffmann og Katrine født Andersen, Aalykkegaards Allé 4. Født Odense Klinik
1926, 27 Oktober, 3 November, Jacob Peter Nielsen, enkemand og mejeribestyrer, 58, Mejeriet Aaholm, Odder. Født i Gloslunde. Søn af indsidder Niels Hansen. Ane Jensine født Jacobsen
1926, 27 Oktober, 2 November, Ludvig Jakobsen Schmidt, fhv. købmand, 72, Oluf Bagersgade 49, 2. Født i Langetved, Skrave Sogn. Søn af købmand Jes Petersen Schmidt og Ane Marie født Schmidt. Magdalene Ane født Johl
1926, 29 Oktober, 4 November, Peder Christian Jakobsen, enkemand og portier paa ’Hotel Royal’, 46, Jagtvej 14, 3. Født i Skjern Sogn. Søn af gaardmand Jakob Larsen og Mette Cathrine født Pedersen. 1) Kirstine Karen Marie født Nielsen og 2) Dorthea Marie født Jensen
1926, 5 November, 11 November, Christen Christensen Boe, murersvend og gasværksarbejder, 37, Godthaabsgade 51 stuen. Født paa Fuur. Søn af fisker Christen Pedersen og Mette født Jensen. Rasmine født Jensen
1926, 5 November, 11 November, Carl Christian Sofus Rosengaard, gasværksarbejder, 67, Nyborg Landevej 22. Født i Odense. Søn af Lars Rosengaard og Rasmine født Klumph. Laura født Larsen
1926, 8 November, 13 November, Lars Andersen, fhv. arbejdsmand, 77, Jagtvej 30, 2. Født i Sønderby ved Assens. Søn af Maren Hansdatter og ungkarl Anders Peter Bjering. Karen Kirstine født Frederiksen
1926, 21 November, 27 November, Hans Rosvill Lumholdt, købmand og fabrikant, 56, Langelinie 3. Født Frederiksborg Slotssogn. Søn af landinspektør Magnus Strøm Lumholdt og Christine født Blichfeldt. Alice Marie Magdalene født Jørgensen
1926, 13 December, 19 December, William Anthon Marius Bencke, fabricant og grosserer, 68, Langelinie 1. Født i Odense. Søn af købmand Carl Christian Bencke og Marie født Christiansen. Thora Ingeborg født Limkilde
1926, 19 December, 27 December, Jørgen Pedersen Larsen, pens. oversergent og enkemand, 87, Kastanievej 47, 1. Født i Asperup. Søn af snedker Lars Jørgen Mathiesen og Rebekka. Eleunora Karoline født Hansen
1926, 16 December, -, Dødfødt dreng, søn af husassistent Helene Nielsine Elisabeth Petersen, 24, Hjallesevej 125, 1.
1926, 26 December, 30 December, Erik Greve, 1 maaned, søn af repræsentant Niels Jørgen Greve og Asta Marie født Møller Nielsen, Langelinie 115. Født i Th. Kingos Sogn
1927, 18 Januar, 22 Januar, Aage Skytte Madsen, sadelmager, 24, Lahnsgade 44. Født i Odense. Søn af tapetserer Mads Peter Madsen og Tilda Angelica født Michalsen
1927, 26 Januar, 2 Februar, Hans Christian Larsen, landarbejder, 74, Fraugde Kærby, Fraugde Sogn. Født i Gjerslev Sogn (Sjælland). Karen Marie født Petersen
1927, 24 Januar, 31 Januar, Jens Peder Christian Kornelius Jensen, forvalter paa en gaard, 28, Vosnæsgaard ved Grenaa. Født i Gjerløv. Søn af forstander Chr. Jensen og Ane Elisabeth Petersen
1927, 30 Januar, 4 Februar, Jens Peder Hansen, tømrermester, 67, Lahnsgade 52 stuen. Født i Aasum Sogn. Søn af gaardmand Hans Kristiansen og Maren født Rasmussen. 2. med Hansine Emilie født Hansen
1927, 2 Februar, 7 Februar, Henning Verner Radekjær Petersen, manufakturlærling, 18, Sadolinsgade 57. Født i Odense. Søn af agent Kristen Petersen og Mathea født Christensen
1927, 20 Februar, 26 Februar, Hans Peter Nielsen, enkemand og fhv. fiskehandler, 71, Nørre Højrup pr. Skamby. Født i Baarse pr. Præstø. Søn af husmand Niels Rasmussen og Ellen født Hansen. Caroline født Jørgensen
1927, 20 Februar, 27 Februar, Jørgen Rasmussen, enkemand og træskofabrikant, 65, Langelinie 52. Født i Nørre Højrup, Uggerslev Sogn. Søn af landmand Rasmus Jørgensen og Kirsten født Hjæresdatter
1927, 8 Marts, 14 Marts, Mads Larsen, fhv. tømrermester, 71, Lahnsgade 86 stuen. Født i Sanderum Sogn. Søn af arbejdsmand Lars Madsen. Christiane født Nielsen
1927, 6 Marts, 11 Marts, Christian Johannes Lundberg, konditorsvend og gift, 33, Nørregade 75. Født i Vester Marie Sogn, Bornholm
1927, 14 Marts, 20 Marts, Helge Andreas Jensen, 11, søn af brøndgraver Laust Jensen, Gadstrup Mark, Nr. Aaby Sogn. Født i Nørre Aaby
1927, 19 Marts, 24 Marts, Harald Hansen, 4 maaneder, søn af mejeribestyrer Christian Alfred Hansen og Karen født Jensen, Hestehave, Haarby. Født i Haarby Sogn
1927, 19 Marts, 24 Marts, Mogens Dam Hansen, 1 ¼, søn af speditør Carl Valdemar Hansen og Inger Marie født Dam, Lahnsgade 90. Født i St. Knuds Sogn
1927, 19 Marts, 23 Marts, Hans Madsen Jensen, enkemand og fhv. gaardejer, 83, Tietgens Allé 45, 1. Født i Brandsby (Langeland). Søn af gaardejer Jens Eggert og Karen født … - Mette Kathrine født Jacobsen
1927, 19 Marts, 24 Marts, Hans Jørgen Andreas Albert Jørgensen, gasværksarbejder og gift, 50, St. Jørgensvej 13 B, Svendborg. Født i Bursø pr. Maribo
1927, 22 Marts, 28 Marts, Peter Valentin Winther, enkemand og pensioneret lærer, 82, Lahnsgade 45, 1. Født i Dreslette. Søn af lærer Lars Winther og Caroline Christine født Rasmussen. Thora Martine født Pommer
1927, 21 Marts, 26 Marts, Christian Christensen, montør, 60, Kallerupvej 3. Født i Bagterp i Vendsyssel. Anne Kirstine Johanne Reeder født Pedersen
1927, 30 Marts, 6 April, Henning Poulsen, 4, søn af tømrermester Hans Laurits Poulsen og Anna Marie født Stuhr, Langelinie 112. Født i Odense
1927, 29 Marts, 2 April, Martin Wedel Larsen, repræsentant, 52, Sadolinsgade 81 stuen. Født i Bogense. Søn af købmand Anders Larsen og Anne Petrine født Wedel. Christine født Christensen
1927, 31 Marts, 5 April, Peter Jørgensen Brønserud, enkemand og gaardejer, 67, Villestofte, Paarup Sogn. Født i Vissenbjerg
1927, 4 April, 9 April, Claus Mortensen, enkemand  og fhv. direktør for Bogense Svineslagteri, 84½, Platanvej 47, 1. Født i Ballum Sogn (Slesvig). Johanne Laurette Frederikke født Petersen
1927, 10 April, 15 April, Christian Andersen, jord-arbejdsmand, 40, Ejby, Vor Frue Landsogn. Født i Dreslette. Søn af husmand Hans Andersen og Karen født Larsen. Anna Petrea født Jørgensen
1927, 20 April, 23 April, Jørn Rudbeck, 3 maaneder, søn af Margrethe Skousen-Sørensen og dommerfuldmægtig C. Rudbeck, Godthaabsvej 353, 2., Vanløse – født i Vanløse Sogn
1927, 23 April, 28 April, Christian Mikkelsen, ingeniør, 43, Hannerupgaardsvej 54. Født i Odense. Søn af kleinsmed Alfred Christian Theodor Mikkelsen og Hansine Marie født Nielsen. Louise Else Mathilde født Friede
1927, 26 April, 3 Maj, Rasmus Peder Christiansen, fhv. gaardejer og particulier, 73, Kastanievej 6 stuen. Født i Allerup. Søn af gaardmand Christian Jørgensen og Karen født Rasmussen
1927, 6 Maj, 6 Maj, Peter Petersen, enkemand og fhv. gaardejer, 85, Egelund pr. Hjallese. Født i Allested. Søn af husmand Peder Rasmussen og Johanne Nielsdatter. Ane Marie født Hansen
1927, 11 Maj, 16 Maj, Erik Falck Hansen, kontrollør, 35, Tietgensvænget 5. Født i Saxkjøbing. Søn af købmand Peder Hansen og Anne født Larsen. Edith født Fick
1927, 16 Maj, 20 Maj, Børge Villy Petersen, 6 maaneder, søn af repræsentant Axel Rasmus Petersen og Anna Johanne født Petersen, Bolbrogade 25. Født i St. Hans Sogn i Odense
1927, 18 Maj, 24 Maj, Jørgen Poulsen Schmidt, rentier og fhv. bogholder, 48, Strandhuse 30, Svendborg. Født i Ødis Sogn. Søn af kromand Peter Poulsen Schmidt og Margrete Marie født Steffensen. 2. med Amanda Helene Marie født Mortensen
1927, 29 Maj, 4 Juni, Harald Frederiksen, fhv. proprietær, 63, Sadolinsgade 77. Født i Fuglsang. Søn af forpagter Niels Jes Frederiksen og Gotfredine Caroline Jacobine født Frederiksen. Karen Bodil født Jensen
1927, 31 Maj, 4 Juni, Andreas Niels Carl Knudsen, bankrevisor i Fyens Landmandsbank, 62, Lindealle 21. Født i Fredericia. Søn af rangerformand Jens Carl Knudsen og Andrea Jensine født Grønn. Agnes Emilie født Rasmussen
1927, 16 Juni, 20 Juni, Hans Peter Nielsen, fhv. rejsende, 68, Oluf Bagersgade 49. Født i Odense. Søn af handelsmand Hans Nielsen. Vilhelmine Krestine født Sørensen
1927, 20 Juni, 25 Juni, Hans Peter Christensen, enkemand og pens. overpakmester, 71, Postbudenes Stiftelse, Lahnsgade 60. Født i Vester Skjerninge Sogn. Søn af landpost Christen Rasmussen. Rasmine Daline født Knudsen
1927, 25 Juni, 1 Juli, Wilhelm Ferdinand Starner, enkemand og prokurist hos L. B. Muus, 66½, Lahnsgade 2. Født i København. Søn af skomager Frederik Heinrich Starner og Hedevig Kathrine Henriette født Schønberg. Maren Karoline Sophie født Jacobsen
1927, 14 Juli, 19 Juli, Julius Emil Hansen, karetmagersvend, 23, Søndergade 50, Middelfart. Født paa Fænø. Søn af skomager Niels Christian Hansen og Maren Cathrine født Andersen. Asta født Andersen
1927, 6 August, 12 August, Christian Jørgensen, enkemand og fhv. skræddermester, 81, Ahlmannsvej 1, Ansgars Sogn. Født i Gummerup. Søn af husmand Jørgen Rasmussen og Johanne født Sørensdatter. Ane Marie født Olsen
1927, 20 August, 26 August, Alfred Valdemar Hansen, fraskilt, fhv. arbejdsmand og fattiglem, 41, Tvangsarbejdsanstalten, Klaregade 42. Født i København, kgl. Fødselsstiftelse. Søn af Josephine Cecilie Hansdatter. Jørgine Kirstine født Jørgensen
1927, 3 September, 5 September, Ib Mandrup Christensen, ½, søn af repræsentant Aage Marius Christensen og Eva Margrethe født Kruse, Hunderupvej 30. Født i Odense
1927, 2 September, 8 September, Martin Carl Poulsen, fhv. bagermester, 68, Finsens Allé 15. Født Langeskov (i Jylland). Søn af gaardejer Poul Jørgensen. 2. med Karoline Ane født Petersen
1927, 23 September, 29 September, Tommy Wilfed Knudsen, ¾, søn af tjenestepige Olga Lagerda Knudsen, Aaløkkegaardens Børnehjem, St. Hans Landsogn. Født i Faaborg
1927, 28 September, 3 Oktober, Anders Jørgen Bondosen, fhv. bagermester fra Middelfart, 73, Fasanvej 32 B stuen. Født i Ørsbjerg, Kjerte Sogn. Søn af bager Bondo Jørgensen og Sophie Marie født Sørensen. Sofie Kristine født Hansen
1927, 1 Oktober, 7 Oktober, Claus Buch, gaardejer, 51, Haare pr. Gelsted. Født i Sandager. Søn af gaardejer Hans Peter Clausen Buch og Ane Katrine født Buch. Vilhelmine Margrethe født Sørensen
1927, 1 Oktober, 6 Oktober, Hans Aage Frederik Rasmussen, lagerforvalter og gift, 27, Hjallesevej 131 stuen. Født i Odense. Søn af murersvend Frederik Rasmussen og Anne Kirstine Frederikke født Jensen
1927, 12 Oktober, 17 Oktober, Hans Hansen, fhv. gaardejer, 67, Nymarksgaard, Nymark. Født i Tostrup, Lunde Sogn. Søn af gaardejer Hans Jensen og Ane Marie født Jensdatter. Kristine født Nielsen
1927, 14 Oktober, 19 Oktober, Sigvald Mølmer, vognmand, 28, Oluf Bagersgade 48. Født i Odense. Søn af væver Hans Jørgen Marius Jensen Mølmer og Karoline Christine født Pedersen. Mary Viktoria født Stephansen
1927, 22 Oktober, 28 Oktober, Ole Strøgaard Nielsen, bogholder, 73, Platanvej 34 stuen. Født i Tulstrup, Alsønderup Sogn. Søn af væver Niels Hansen og Mette … - Bolette Cæsarine Elisabeth født Rasmussen
1927, 24 Oktober, 27 Oktober, Gert Hestbek Due Christoffersen, 25 dage, søn af manufakturist Peter Due Christoffersen og Else født Hestbek, Hannerupgaardsvej 33, 1. Født i Odense
1927, 30 Oktober, 3 November, Kristian Petersen Larsen, enkemand, particulier og fhv. gaardejer, 74, Helletofte pr. Tranekjær, Bøstrup Sogn. Søn af gaardejer Lars Petersen og Christiane født Christensen. Anna Elisabeth født Krülsöffer
1927, 27 Oktober, 2 November, Otto Bender, alumne paa Anstalten, 18, Pilevej 22. Født i København. Søn af cand. pharm. Hans Jørgen Bender og Kirstine Henriette født Petersen
1927, 2 November, 6 November, Niels Hermann Bølling, gartner, 46, Oluf Bagersgade 52, 3. Født i Assens. Søn af politibetjent Niels Christensen Bølling og Marie født …
1927, 15 November, 21 November, Jørgen Christian Beengaard, fhv. gaardejer og rentier, 82, Platanvej 28, 1. Født i Sønder Stenderup ved Kolding. Søn af landmand Frederik Emil Beengaard og Anna født Lolland. Cathrine Hansine født Jørgensen Dahl
1927, 16 November, 22 November, Barthold v. Spreckelsen, fhv. præstegaardsforpagter og rentier, 68, Langelinie. Født i Lyngby. Søn af pastor Eduard Spreckelsen og Fanny Malvina født Thalbitzer. Karen Mariane født Larsen
1927, 22 November, 29 November, Jørgen Otto Pedersen, fhv. konsulent, gaardejer, rentier og gift, 70, Villa Arne, Allerup. Født Blangstedgaard Mølle pr. Odense
1927, 22 November, 28 November, Herholdt Emil Rafn, anlægsgartner, 54, Traastrup, Korup Sogn. Født i Skelskør. Søn af toldkasserer Herholdt Rafn og Mary født Boeck. Marie Kristiane født Jensen
1927, 26 November, 1 December, Hans Christian Hansen Engstrøm, bud, 25, Lahnsgade 25 stuen. Født i Odense. Søn af chauffør Jørgen Hansen Engstrøm og Konradine Erikline født Davidsen
1927, 28 November, 2 December, Niels Arne Hansen, 5 dage, søn af staldforpagter Ivar Svend Evald Hansen og Dagny Emilie født Hansen, Fasanvej 16. Født i Odense
1927, 10 December, 15 December, Carl Reinhold Nielsen, 8 timer, søn af gaardejer Rasmus Reinholdt Nielsen og Anne Catharina Helene født Madsen, Gerskov, Skeby Sogn. Født Gerskov, Skeby Sogn
1927, 11 December, 16 December, Sigurd Nørgaard Kramer, bankfuldmægtig, 54, Fruens Bøge Allé 25, Dalum Sogn. Født i Odense. Søn af prokurator Vilhelm Kramer og Ida Josephine Frederikke født Lagoni
1927, 31 December, 5 Januar 1928, Niels Pedersen, fhv. restauratør, 74, Langelinie 108. Født i Thorup By, Allerup Sogn. Søn af Johanne Marie Frandsen og ungkarl Peder Sørensen. Sophie Medea født Lau
1928, 5 Januar, 8 Januar, Anker Tage Jørgensen, 9 maaneder, søn af tjenestepige Bine Kirstine Frederiksen, Dømmestrup pr. Fangel Station og tjenestekarl Edvard Jørgensen. Født i Dømmestrup, Ny. Lyndelse Sogn
1928, 9 Januar, 14 Januar, Karl Anton Marius Nielsen, fhv. stabssergent, 67, Hannerupgaardsvej 62. Født i Svendborg. Søn af snedkermester Niels Nielsen og Martine. Petrea Bartholine født Nielsen
1928, 13 Januar, 21 Januar, Poul Knudsen, 1 ¾, søn af husmand Knud Knudsen og Kirstine Marie født Hansen, Rynkeby Mark. Født i Rynkeby Sogn
1928, 22 Januar, 28 Januar, Hans Peter Christensen, rentier og fhv. …, enkemand, 79, Langelinie 121. Født i Sandholt pr. Lyndelse. Søn af husmand Christen Jørgensen og Pedernille Pedersdatter. Maren Pedersen
1928, 25 Januar, 30 Januar, Anders Jørgensen [fhv. skrædermester], 72, Oluf Bagersgade 38, stuen. Født i Svanninge Sogn. Søn af Jacobine Ditlevsdatter og tjenestekarl Jørgen Andersen. Thrine Christine Christensdatter Malmmose
1928, 24 Januar, 29 Januar, Hans Frederik Andersen Holm, pens. postbudformand, 55, Lahnsgade 60, 1. Født i Nørre Broby Sogn. Søn af gaardmand Anders Larsen og Maren Kirstine født Hansen. Anna Bertha født Børresen
1928, 1 Februar, 6 Februar, Henrik Andersen, fhv. landmand, 68, Hjallesevej 88. Født i Tommerup Sogn. Søn af Marie Henriksen og tjenestekarl Carl Anders Jørgensen. Kirsten født Eriksen
1928, 4 Februar, 10 Februar, Niels Christian Christensen, skibsfører, 74½, Hannerupgaardsvej 50, stuen. Født i Karrebæk. Søn af smedemester Niels Christian Christensen og Cathrine født … Elise Christine Breitenstein
1928, 8 Februar, 13 Februar, Rasmus Olsen, tømrersvend, 76, Engvej 11, 1. Født i Lunde. Søn af husmand Ole Rasmussen og Amalie Elise født …  Ane Marie Kirstine f. Eriksen
1928, 11 Februar, 16 Februar, Kaj Ingolf Michelsen, repræsentant, 29, Kastanievej 55. Født i Odense. Søn af vandmester Alfred Michelsen og Hansine født Nielsen. Elisabeth født Rasmussen
1928, 11 Februar, 18 Februar, Laurids Peter Emil Petersen, fhv. lærer, 79, Platanvej 32. Født i Revninge. Søn af lærer Lorentz Petersen og Petra Oline Kristine Morgenstjerne født Kongstad. Vilhelmine Sørine født Nielsen
1928, 16 Februar, 19 Februar, Ove Anton Lomborg Schultz, barbersvend, 24, Jylland. Født i Ringkøbing. Søn af typograf Sofus Schultz og Karoline Amalie født Lomborg
1928, 15 Februar, 21 Februar, Søren Kaas Homann, fhv. købmand, 76, Læssøegade 72, stuen. Født i Simested Sogn. Søn af forpagter Johan Christian Ludvig Homann og Christine Lauretta født Kaas
1928, 27 Februar, 5 Marts, Hans Jesper Hansen, arbejdsmand ved landbruget og enkemand, 72, Ullerup, Skamby Sogn. Født i Kirkendrup, Næsbyhovedbroby Sogn. Søn af Marie Hansdatter. Trine Marie Constance født Jørgensen
1928, 28 Februar, 4 Marts, Aage Leonhardt Rybner, postassistent, 36, Sommersted, Sønderjylland. Født i Nørre Nebel. Søn af manufakturhandler Henrik Rybner Petersen og Athalia Tekla Kamilla født Lassen. Agnes Irene født Christensen
1928, 10 Marts, 14 Marts, Henning Mogens Ringe, 4 maaneder, søn af portør ved Statsbanerne Niels Christian Ringe og Therese Kirstine født Andersen, Læssøegade 114, stuen. Født i Odense
1928, 12 Marts, 19 Marts, Carl Petersen, 1 ¼, søn af slagtermester Carl Heinrick Petersen og Hansine Marentine født Petersen, Villa Hegnsborg, Faaborgvej, Fruens Bøge. Født i Sanderum
1928, 18 Marts, 23 Marts, Lars Andersen, gaardejer, 61, Fjellerup, Gislev Sogn. Født i Fjellerup, Gislev Sogn. Søn af gaardmand Anders Andersen og Karen født Nielsen. Kirstine født Hansen
1928, 3 April, 10 April, Svend Aage Espe, bogholder, 34, Finsens Allé 10, stuen. Født i Aarhus. Edith Elvira født Petersen
1928, 16 April, 20 April, Peter Christian Christiansen Voldsgaard, enkemand og fhv. proprietær, 71, Dømmestrup, Nørre Lyndelse Sogn. Født i Langsted. Søn af gaardejer Kristian Voldsgaard og Ane Katrina Clausdatter. Sofie Nielsen
1928, 24 April, 29 April, Rasmus Rasmussen, murersvend, 72, Oluf Bagersgade 38, Havehuset. Født i Sønderby. Søn af husmand Rasmus Mortensen og Anna Kathrine født Rasmusdatter. Hansine født Hansen
1928, 23 April, 29 April, Jeppe Andersen, skrædersvend, 59, Frederiksgade 34, stuen, over gaarden, Frue Sogn. Født Højme Mark, Sanderum Sogn. Søn af Charlotte Amalie Larsen
1928, 28 April, 4 Maj, Jørgen Christiansen, enkemand og skrædder, 80, Sadolinsgade 108. Født i Ejby Sogn, Assens Amt. Søn af indsidder Christian Nielsen og Ane Margrethe født Christensen. Kathrine født Nielsen
1928, 1 Maj, 6 Maj, Knut Bruno Erikson, ½, søn af syerske Magda Louise Erikson, Vester Stationsvej 16, stuen, over gaarden og tilskærer Knud Causbonier, Enghavevej 37. Født i Odense, St. Knuds Sogn
1928, 2 Maj, 9 Maj, Johan Ferdinand Larsen, fhv. farver, 75, Lindeallé 58, stuen, Dalum Sogn. Født i Ny. Sundby. Søn af fisker Jens Nikolaj Larsen og Ane Johanne født Hansdatter. Anna født Vold
1928, 4 Maj, 12 Maj, Alexander Oscar Emilius Wittenborg, fabrikant, 63, Hunderupvej 49. Født i København. Søn af skomager Jens Wittenborg og Elna Christine født Norling. Christiane Louise født Mortensen
1928, 28 Maj, 3 Juni, Udøbt dreng, 7 uger, søn ag fyrbøder Marius Nielsen og Marie Hansine født Johansen. Født Kallerupvænget 2
1928, 7 Juni, 13 Juni, Peter Marius Jensen, cyklegrosserer, 54, Langelinie 111. Født i Jerløv Sogn, Vejle Amt. Søn af husfæster Jens Jacobsen. Elise Petrea Frederikke født Christensen
1928, 11 Juni, 17 Juni, Niels Rasmussen Madsen, fhv. tømrer og enkemand, 80, Hunderupvej 171. Født i Gammel Nyby, Bregninge Sogn, Taasinge. Søn af indsidder Rasmus Larsen og Maren født Hansdatter. Karen Sofie født Andersen
1928, 18 Juni, 22 Juni, Anders Carl Christian Nielsen, dyrlæge og enkemand, 70, Trøstrup Mark, Korup Sogn. Født i Odense, Sct. Hans Sogn. Søn af Karen Kirstine Jacobsen og boelsmand Niels Hansen. Andrine Cecilie født Møller
1928, 22 Juni, 28 Juni, Hans Christian Hansen, fhv. murermester og invalid, 51, Dalum sogn, Odensevej 105. Født i Dalum Sogn. Søn af murer Rasmus Hansen og Kirstine født Rasmussen. Eleonora Juliane født Rosenlund
1928, 26 Juni, 30 Juni, Erik Johannes Andersen, 2 maaneder, søn af boelsmand Christian Andersen og Anna Katrine Marie født Pedersen, Tørresø, Krogsbølle Sogn. Født i Tørresø, Krogsbølle Sogn
1928, 26 Juni, 1 Juli, August Ferdinand Jentsch, fhv. vævermester, 81, H. C. Andersensgade 75, 3. Født i Luckenwalde (Tyskland). Søn af dugmager Frederick Ferdinand Jentsch og Hanna Karoline født Lehrmann. Marie Vilhelmine født Henriksen
1928, 28 Juni, 4 Juli, Otto Valdemar Jørgensen, enkemand og fhv. portør, 76, Læssøegade 113, stuen. Født i Vangede. Søn af kantor Berner Jørgensen og Jacobine født Fasting
1928, 29 Juni, 5 Juli, Lars Jakobsen, fhv. gaardejer og rentier, 76, Sanderum. Født i Sanderum. Søn af gaardmand Jakob Pedersen og Johanne født Larsdatter. Hanne Kathrine født Rasmussen
1928, 30 Juni, 4 Juli, Lars Christian Jensen, pensioneret politiassistent, 79, Glasvej 55, 2. Født i Ubberud Sogn. Søn af husmand Jens Christensen og Ane Kirstine Larsdatter. Emma Louise Frederikke Vilhelmine født Jørgensen
1928, 10 Juli, 15 Juli, Jens Peter Hansen Drud, fhv. grusgraver, 76, Carsten Hauchsvænget 9, stuen. Født i Brylle Sogn. Søn af gaardmand Hans Christian Hansen Drud og Anne født Larsdatter. Ane Marie Kathrine født Rasmussen
1928, 27 Juli, 3 August, Ludvig Viggo Andersen, maskinarbejder, 52, Hannerupgaardsvej 58. Født i Odense, Vor Frue Sogn. Søn af fyrbøder Peder Andersen og Karen Margrethe Andersen. Anna Christine Michelsen
1928, 3 August, 9 August, Børge Jørgensen (tvilling), 2 døgn, søn af guldsmedmester Niels Marius Charles Jørgensen og Inger Marie født Lauritsen. Født i Odense, Engvej 52
1928, 4 August, 9 August, Niels Hansen, enkemand og lagerforvalter, 70, H. C. Andersensgade 55, 1. Født i Lunde, Odense Amt. Søn af indsidder Hans Larsen og Mette Kirstine født Madsen. Nielsigne Hansen født Jørgensen
1928, 14 August, 16 August, Christian Jørgensen (tvilling), 12 dage, søn af guldsmedmester Niels Marius Charles Jørgensen og Inger Marie født Lauritsen, Engvej 52. Født i Odense, Th. Kingos Sogn
1928, 22 August, 27 August, Ivar Andreas Hermansen, bogholder, 29, Langelinie 6. Født i Odense. Søn af grosserer Herman Hermansen og Maren Sophie født Jacobsen
1928, 1 September, 6 September, Gustav Pedersen, fhv. fabriksarbejder, 67, Oluf Bagersgade 36, 2. Født i Ringe. Søn af husmand Peder Gustavsen og Kristiane født Kristiansdatter. Kristine født Jørgensen
1928, 8 September, 11 September, Dødfødt dreng, søn af grosserer Svend Aage Hansen og Anna Louise Kathrine født Nielsen, Pilevej 6. Født Odense Amtssygehus
1928, 19 September, 25 September, Knud Jørgen Olsen, enkemand og fhv. møllearbejder, 72, Holmstrup Stationsby. Født i Tommerup. Søn af gaardmand Ole Christensen og Marie født Knudsdatter. Ane Maria Jensen
1928, 17 Oktober, 21 Oktober, Sven Augustinus Jensen, typograflærling, 19, Sadolinsgade 130. Født Kerteminde. Søn af redaktør v. Social Demokraten Hans Jensen og Karoline Amalie født Augustinus
1928, 22 Oktober, 27 Oktober, Rasmus Christian Jørgensen, fhv. skomagermester, 76, Lahnsgade 86, 1. Født i Skaastrup, Ore Sogn. Søn af gaardejer Jørgen Andersen og Mathilde … Jacoba Juliane født Hansen
1928, 5 November, 10 November, Johannes Jørgensen, arkitekt, 43, Dosseringen 1, Faaborg. Født i Brahetrolleborg Sogn. Søn af lærer Carl Frederik Jørgensen og Petra Marie født Jensen. Fanny født Munk
1928, 23 November, 29 November, Laurits Hansen, kreaturhandler, 57, Haarslev By, Haarslev Sogn. Født i Harndrup. Søn af husmand Jørgen Hansen og Rasmine Marie født Mortensen. Marie født Petersen
1928, 25 November, 30 November, Søren Hansen Hjort, enkemand og pens. sognepræst tidl. i Ryslinge, 75, Hunderupvej 47, 1. Født i Nedre Aastrup. Søn af gaardmand Jens Hansen Hjort og Anne født Lerkskau. Anna Catharine Marie født Bygeberg
1928, 7 December, 13 December, Peder Christensen, murermester, 77, Tietgens Allé 49, 1. Født i Sanderum Sogn. Søn af murermester Christen Andersen og Ane Christine født Olsdatter. Mine Christine født …
1928, 5 December, 11 December, Hans Evald Vilhelm Andersen, officiant, 27, Haderslev Kaserne. Født i Odense. Søn af bestyrer Morten Andersen og Rasmine født Petersen. Elisabeth Margrethe født Runing
1928, 13 December, 19 December, Poul Christiansen, ½, søn af Ellen Kirstine Christiansen. Født Bolbrogade 25, Odense. I pleje paa Forsørgelsesanstalten ’Nislevgaard’
1928, 29 December, 2 Januar 1929, Johan Frederik Wittenborg, bagersvend, 66, Hunderupvej 49
1924, 28 Juni, 5 Juli, Fanny Elisabeth Schack født Jungersen, 66, Marslev. Født i Hobro. Datter af sognepræst Peder … Jungersen og Beata født Helm. Sognepræst Tage Schack
1924, 18 Juli, 23 Juli, Petra Hansine Louise Rasmussen født Rasmussen, 55, Helgavej 38. Født i Odense. Datter af skibskaptajn Hans Rasmussen og Ane født Knudsdatter. Fabrikant Lars Rasmussen
1924, 22 Juli, 28 Juli, Maren Andersen født Larsen, 51, Ravnebjerg, Sanderum Sogn. Født i Ravnebjerg, Sanderum Sogn. Datter af hestehandler Lars Rasmussen og Kirsten født Skytte. Gaardejer Morten Andersen
1924, 31 Juli, 3 August, Hedvig Hjort Hansen, 29 dage, datter af maskinarbejder Georg Hansen og Anna Kristine Amalie født Rasmussen. Født i Sanderum Tørvehave, Sanderum Sogn
1924, 24 August, 28 August, Ane Kathrine Jensen født Nielsen, 66, Anderup Mark, Lumby Sogn. Født i Kerte Sogn. Fhv. landpost Christoffer Jensen
1924, 10 September, 15 September, Ingeborg Caroline Schnakenborg født Bondo, 63, Lahnsgade 83, stuen. Født paa Lilleballegaard v. Kolding. Teglværksejer Louis Emil Schnakenborg
1924, 5 September, 11 September, Ingeborg Mose født Nielsen, 25, Kværndrup. Født i Aarslev. Datter af statshusmand Kristian Nielsen og Karen Sofie født Nielsen. Landpost Kristian Rasmussen Mose
1924, 6 Oktober, 13 Oktober, Petrea Marie Gunvar Damsgaard født Danielsen, 42, Ringe Centralskole. Født i Ajdt. Datter af lærer Peder Danielsen og Mette Marie Sørensen født Leth. Lærer Damsgaard
1924, 6 Oktober, 11 Oktober, Karen Kirstine Andersen født Larsen, 47, H. C. Andersensgade 47, stuen. Født i Otterup. Datter af pens. landpostbud Christian Larsen og Hansigne Larsen født …  Politibetjent A. P. Andersen
1924, 14 Oktober, 20 Oktober, Nikoline Jensigne Margærete Falch født Mortensen, 57, Rykilde Skov pr. Stenstrup. Født i Odense. Skovbestyrer Christian Vilh. Falch
1924, 31 Oktober, 7 November, Karen Jørgensen, fhv. indehaver af Højskolehjemmet i Odense, 80, Hunderupvej 155. Født Hundstrup Sogn, Svendborg Amt
1924, 1 November, 7 November, Marie Sofie Frederikke Petersen født Behrens, enke, 73, Kanalvej 116, St. Hans Landsogn. Født i Odense. Datter af maskinbygger Behrens. Pakhusformand Niels Peder Christian Petersen
1924, 2 November, 7 November, Ruth Lenskjold, 2, datter af lithograf Kai Lenskjold og Marie født Lund, Pilevej 24, 1. Født i Aalborg
1924, 8 November, 13 November, Johanne Maria Jensen født Schwarz, enke, 63, Dronningensgade 73, 2., Ansgar Sogn. Født i Odense. Datter af overhornblæser Johan Daniel Schwarz og Friederiche Elise født Wulff. Handelsagent Hans Chr. Emil Jensen
1924, 8 December, 13 December, Margrethe Svendsen født Schnakenburg, 40, Filosofgangen 18, stuen. Født i Odense. Datter af teglværksejer L. E. Schnakenburg og Ingeborg Caroline født Bondo. Repræsentant Emil Svendsen
1924, 17 December, 20 December, Else Refslund Hansen, 2 maaneder, datter af landinspektør Hans Hjalmar Hansen og Sigrid Refslund født Thomsen, Læssøegade 90, stuen. Født i Odense
1924, 31 December, 6 Januar 1925, Karen Rasmussen født Nielsen, 26, Langelinie. Født i Særslev. Datter af boelsmand Hans Nielsen Laurine født Jørgensen. Arbejdsmand Rasmus Jørgen Rasmussen
1925, 2 Januar, 7 Januar, Maren Kirstine Olsen født Petersen, 50, Stenosgade 3, Thomas Kingos Sogn. Født i Nordenhuse, Aunslev Sogn. Datter af husejer Hans Chr. Pedersen og Kirsten født Iversen. Drejer Christian Johannes Olsen
1925, 18 Januar, 23 Januar, Marie Anna (kaldet Marion) Smith, 69, Hannerupgaardsvej 20, 1. Født i Eskemose v. Birkerød. Datter af jægermester Gustav Smith og Emma født Tichy
1925, 20 Januar, 26 Januar, Ragnhild Dorthea Rasmussen, 3 maaneder, datter af landarbejder Søren Rasmussen, Himmerslev Mark, Særslev Sogn. Født Himmerslev Mark
1925, 21 Januar, 25 Januar, Evelyn Elkjær Pedersen, 2 maaneder, datter af handelsmand Peder Pedersen (Elkjær), Gjellerupvej 29, Varde. Født i Varde
1925, 3 Februar, 9 Februar, Ane Marie Hansen født Nielsen, enke, 82, Lumby Taarup, Lumby Sogn. Født Ørslev Skov, Otterup Sogn. Bødkermester Johan Hansen
1925, 5 Februar, 11 Februar, Ingeborg Christine Madsen født Rasmussen, 42, Fredens Allé 12, Dalum Sogn. Født i Aarslev. Datter af bødkermester Mads Rasmussen og Mine født … , frasepareret hustru fra vognstyrer Magnus Madsen
1925, 13 Februar, 17 Februar, Ellen Andersen, 3 maaneder, datter af fodermester Vilhelm Andersen, Ny Hunderupgaard, Thomas Kingos Sogn. Født i Odense
1925, 16 Februar, 22 Februar, Agnete Petersen født Erikson, 62, Adelgade 56, Bogense. Født i Helsingborg. Bødkermester Christian Martin Petersen
1925, 17 Februar, Dødfødt pige, datter af urmager Hans Walter Andreas Petersen og Johanne Marie født Thomsen, Sadolinsgade 105, 1. Født i Th. Kingos Sogn
1925, 23 Februar, 3 Marts, Petrine Pedersen Aaby født Hansen, 67, Søllinge, Søllinge Sogn. Født i Raundrup. Datter af gaardejer Hans Hansen og Margrete Hansen. Gaardejer Jørgen Pedersen Aaby
1925, 23 Februar, 1 Marts, Maren Kirstine Nielsen født Hansen, enke, 64, Trødstrup Korup Sogn. Født i Sønder Næraa. Datter af smedemester Hans Jørgen Hansen og Trine født Adamsen. Gaardejer Niels Larsen Nielsen
1925, 27 Februar, 7 Marts, Oline Kirstine Solveig Hansen, 9, datter af forpagter Hans Ulrich Hansen, Tørresø, Krogsbølle Sogn. Født i Tørresø
1925, 2 Marts, 10 Marts, Nanna Hammersøe født Pedersen, 41, Ringkøbing. Født i Øse pr. Varde. Datter af pastor Jesper Pedersen og Maren født Madsen. Borgmester i Ringkøbing, sagfører J. M. Hammersøe
1925, 8 Marts, 12 Marts, Robena Allerup født Nimmo, enke, 85, Lahnsgade 22. Født i Glasgow (Skotland). Fabrikant Emil Chr. J. Allerup
1925, 9 Marts, 14 Marts, Kirstine Ussing født Jakobsen, enke, 47, Platanvej 26, 1. Født i Odder. Datter af gaardejer Jens Peter Jakobsen og Johanne født Sørensen. Isenkræmmer Olaf Ussing
1925, 11 Marts, 16 Marts, Ane Marie Hansen født Pedersen, enke, 83, Hjallesevej 83, stuen. Født i Odense. Datter af forvalter Peter Jespersen og Ane Kirstine født Kristoffersen. Viktualiehandler A. Hansen
1925, 13 Marts, 18 Marts, Esther Elmelund Jørgensen, 4, datter af sparekasserevisor Rasmus Jørgensen og Carla Elfrida født Christensen, Sadolinsgade 45, 1. Født i Odense
1925, 13 Marts, 17 Marts, Jytte Ethel Astrup, 7 maaneder, datter af grosserer Erik Astrup og Ethel Therese Johanne født Christensen, Hunderupgade 14 stuen. Født i Odense
1925, 14 Marts, 19 Marts, Ellen Margrethe Kjeldsen Axelsen, 4, datter af postbud Johannes Kjledsen Axelsen og Laura Kathrine født Larsen, Hannerupgaardsvej 51. Født i Odense
1925, 14 Marts, 19 Marts, Magda Kruse Jørgensen, 12 timer, datter af gaardejer Jørgen Jørgensen og Anna født Nissen, Baagø (Assens). Født paa St. Josefs Hospital i Odense
1925, 16 Marts, 22 Marts, Else Kirstine Nørby født Jensen Dahl, 54, Tullebølle paa Langeland. Født i Lomborg Sogn. Datter af husmand Christen Jensen og Kirstine født Olsen. Uddeler Jakob Nielsen Nørby
1925, 18 Marts, 20 Marts, Karen Fussing, 11 maaneder, datter af adjunkt Hans Heinrichsen Fussing og Ellinor Vibeke født von Bülow, Birkevej 8. Født i Odense
1925, 26 Marts, 1 April, Anna Johanne Andrea Jørgensen født Nissen, 31, Baagø (ved Assens). Født paa Baagø. Datter af Hans Peter Nissen og Anne Marie Katrine født Hansen. Gaardejer Jørgen Jørgensen
1925, 31 Marts, 4 April, Karen Marie Sørensen født Hansen, 31, Sadolinsgade 80. Født i Odense. Datter af væver Heinrich Hansen og Minna født Gommesen. Tømrer Knud Sørensen
1925, 29 Marts, 3 April, Andrea Nielsen, husbestyrerinde, 59, Hunderupvej 157. Født i Ølgod
1925, 4 April, 10 April, Anna Agathe Marie Schumacher født Hansen, enke, 82, Hunderupvej 97. Født i Lystrup Hegn, Uvelse Sogn. Murmester H. Chr. L. Schumacher
1925, 5 April, 8 April, Birthe Munck Hansen, 6 maaneder, datter af repræsentant Karl Kristian Munck Hansen og Elisa født Steenberg, Hannerupgaardsvej 34, stuen. Født i Odense
1925, 10 April, l3 April, Dagny Johanne Petersen Johansen, 5½ maaned, datter af landarbejder Johannes Petersen Johansen, Lumby, Nørre Lyndelse Sogn. Født i Lumby, Nørre Lyndelse Sogn
1925, 11 April, 16 April, Magda Dagny Hansen, 4½ maaned, datter af landarbejder Carl Johan Christian Hansen, Sanderum Sogn. Født i Solvad pr. Fangel
1925, 17 April, 22 April, Else Marie Nielsen, 3 maaneder, datter af chauffør Christian Nielsen og Anna Mathilde Hansen, Tietgens Allé 84, 1. Født i Odense
1925, 19 April, 26 April, Elna Jensen født Christensen, enke, 41, Østergade 43, Assens. Født i Emb pr. Vraa. Datter af lærer Kristian Christensen og Amalia Charlotte Caroline født Holst. Urmager Jens Terkelsen Jensen
1925, 29 April, 4 Maj, Grete Kragh, ½, datter af murermester Johan Frederik Kragh og Petra Marie født Rasmussen, Pilevej 5, stuen. Født i Odense
1925, 25 April, 29 April, Anna Louise Schou født Frost, enke, 71, Hjallesevej 47. Født i Odense. Typograf Schou
1925, 5 Maj, 11 Maj, Maren Kirstine Rasmussen født Kristiansen, enke, 68, Læssøegade 75. Født i Elmelunde. Datter af væver Christian Peter Hansen og Ane Kirstine født Rasmusdatter. Tømrermester Peter Rasmussen
1925, 9 Maj, 11 Maj, Jytte Haugaard, 9 maaneder, datter af prokurist Ernst Haugaard og Esther født Flindt-Larsen, Langelinie 64. Født i Odense
1925, 10 Maj, 17 Maj, Maren Kirstine Rasmussen født Rasmussen, 65, Langelinie 52. Født i Uggerslev. Datter af væver Rasmus Madsen og Johanne Marie Madsen. Fabrikant Jørgen Rasmussen
1925, 14 Maj, 18 Maj, Ane Margrethe Hansen født Nielsen, enke, 94, Bülowsvej 19. Født i Særslev. Datter af snedker Niels Knudsen og Karen Marie født Hansdatter. Sadelmager Peter Hansen
1925, 16 Maj, 22 Maj, Martha Madsen født Knudsen, 30, Skibhusvej 22, St. Hans Sogn. Født i Skamby. Datter af husmand Jens Julius Knudsen og Hansigne Knudsen. Lokomotivfyrbøder Evald Theodor Madsen
1925, 28 Maj, 2 Juni, Hedvig Petrine Elisabeth Haslund født Hein, enke, 76, Helgasvej 21. Født i Odense. Hospitalslæge Vilhelm Adam Baltazar Haslund
1925, 2 Juni, 8 Juni, Valborg Nicoline Gredsted født Petersen, enke, 73, Finsens Allé 28. Født i Sønderborg. Lektor Hans Frederik Thorvald Gredsted
1925, 10 Juni, 15 Juni, Meta Marie Jespersen født Mathiesen, fraskilt, 43, Lahnsgade 25, stuen. Født i Lumby Sogn. Arbejdsmand Christian Thorvald Jespersen
1925, 16 Juni, 19 Juni, Margrethe Christiansen født Hansen, 70, Hunderupvej 153. Født i Staaby, Nørre Broby Sogn. Datter af gaardejer Hans Andersen og Kirsten født … Forhv. Kunstdrejer Hans Peter Christiansen
1925, 17 Juni, 21 Juni, Udøbt pige, 6 maaneder, datter af tømrermester Jens Kristensen pg Johanne Jensine født Jensen, Jagtvej 100, stuen. Født i Odense
1925, 20 Juni, 28 Juni, Andersine Rasmussen Hartvigsen født Holm, enke, 65, Kastanievej 27. Født i Lisbjerg Sogn. Apoteker Albert Rasmussen Hartvigsen
1925, 16 Juni, 21 Juni, Johanne Marie Nielsen født Hansen, enke, 55, Kertinge By, Kølstrup. Født i Allested. Datter af gaardejer Hans Andersen og Marie Elisabeth født Rasmussen. Sognefoged Laurids Nielsen
1925, 6 Juli, 8 Juli, Betty Elisabeth Thrige, ¾ døgn, datter af redaktør Johannes Magnus Thrige og Karen Margrethe født Klixbüll, Fasanvej 17. Født i Odense
1925, 7 Juli, 11 Juli, Rasmine Louise Sørensen født Hansen, enke og gaardejerske, 56, Birkende Mark, Marslev Birkende Sogn. Født i St. Viby Sogn (Hindsholm). Gaardejer Johannes Sørensen
1925, 17 Juli, 24 Juli, Marie Louise Sørensen født Blegvad, enke, 70, Lahnsgade 33, 1. Født i Torup Sogn, Samsø. Datter af lærer Niels Jørgen Hansen Blegvad og Johanne født Wittrup. Handelsagent Andreas Peter Sørensen
1925, 3 August, 10 August, Madsine Nicoline Wirring født Markussen, 56, Vogn Skole i Mosbjerg Sogn. Født i Albæk By og Sogn. Datter af gaardejer Jens Markssen og Marie født Buhl. Lærer i Folkeskolen Jens Peter Jensen Wirring
1925, 15 August, 20 August, Jenny Rasmussen født Jacobsen, 27, Læssøegade 171, 1. Født i Sønder Bjerre, Bjerre Sogn ved Horsens. Snedkersvend Lauritz Anders Rasmussen
1925, 20 August, 24 August, Aase Dagmar Müller Hagensen, 10, datter af repræsentant Svend Müller Hagensen og hertha Camilla født Nielsen, Jagtvej 45, 1. Født i Odense
1925, 26 August, 1 September, Anna Kathrine Rasmussen født Rosenberg, 60, Gamborg pr. Kauslunde. Født i Ørsted. Gaardejer Jens Jørgen Rasmussen
1925, 8 September, 14 September, Ane Marie Poulsen født Nielsen, 52, Jagtvej 52, stuen. Født i Thistup. Datter af husmand Hans Linding og Johanne født Jørgensen. Skrædersvend Niels Christian Poulsen
1925, 13 September, 17 September, Kirstine Neerholt født Eriksen, enke, 68, Lahnsgade 60, 1. Født i Randers. Datter af vægter Eriksen. Overpakmester Neerholt
1925, 16 September, 20 September, Mette Sofie Christiansen født Larsen, enke, 78, Læssøegade 69, stuen. Født i Ryslinge. Skrædermester Søren Christiansen
1925, 15 September, 21 September, Karen Amalie Margrethe Jørgensen, 16, datter af kommunearbejder Lars Jørgensen og Dorthea født Rasmussen, Tietgens Allé 52, stuen. Født i Odense
1925, 26 September, 29 September, Johanne Marie Dorthee Larsen, arbejderske ved Brandts Klædefabrik, 83, Sadolinsgade 17. Født i Odense. Datter af smed Christian Larsen og Georgine Hedevig Eleonora født Føhns
1925, 26 September, 2 Oktober, Anna Cathrine Lohse født Nielsen, enke, 85, Finsens Allé 13. Født i Vejle. Datter af skibstømrer Niels Henriksen og Anne Christine født Clausdatter. Skomager Hinrich Lohse
1925, 28 September, 2 Oktober, Maren Jensen født Hansen, enke, 78, Læssæegade 65. Født i Ollerup, Svendborg Amt. Datter af gaardejer Hans Markvardsen og Johanne Margrethe. Gaardejer Rasmus Jensen
1925, 29 September, 6 Oktober, Else Jensen født Nielsen, enke, 78, Vejle, Sønderbrogade 5, stuen, over gaarden. Født i Lindeballe Sogn. Avlsbruger Ole Jensen
1925, 24 September, 27 September, Johanne Eriksen, 4 dage, datter af murermester Jeppe Eriksen og Yelva Christine Amalie Mary Hansen. Født 21.9.1925 Otterup
1925, 24 Oktober, 30 Oktober, Caroline Amalie Wendelboe født Bahn, 75, Hannerupgaardsvej 33, 1. Født i Lunde Sogn (Trøstrup – Korup). Datter af gartner Johan David Bahn og Ane Marie født Baggesen. Pens. Stabssergent, fuldmægtig Lauritz Christian Marius Wendelboe
1925, 21 Oktober, 27 Oktober, Hedvig Petersen, 1 dag, datter af husassistent Mary Kristine Mathilde Petersen, Hannerupgaardsvej 45, 1. Født Hannerupgaardsvej 45, 1.
1925, 28 Oktober, 3 November, Ellen Hansen født Svensson, enke, 77, Helgasvej 23 hos grosserer C. Lohmann – født i Ronneby, Sverige – efter købmand Lars Hansen
1925, 6 November, 12 November, Ane Bothilde Therese Christensen [fhv. kommunelærerinde], 62, Hunderupvej 54, 1. - født i Ballum, Sønderjylland, datter af styrmand Thyge Christensen og Ane Kirstine født Schmidt
1925, 14 November, 19 November, Amalie Hansen født Henningsen, 32, Banegaardsvej 34, Middelfart. Født i Seden. Datter af murer Henning Rasmussen og Anne født Madsen. Depotarbejder ved Nordvestfynske Jernbane Hans Marius Hansen
1925, 10 December, 16 December, Karen Kirstine Nielsen født Rasmussen, 51, Jagtvej 23, 2. Født i Paarup. Datter af gaardejer Lars Rasmussen Pilegaard og Anne født Nielsen. Bryggerkusk Jens Nielsen
1925, 11 December, 17 December, Nielsine Hansen født Jørgensen, 67, H. C. Andersensgade 55, 1. Født i Ulkendrup, Lunde Sogn. Datter af Ane Marie Jørgensen. Lagerforvalter Niels Hansen
1925, 14 December, 19 December, Tove Nielsen, 3 maaneder, datter af Anna Nielsen og tjener Axel Ejvind Hansen, Oluf Bagersgade27, 2. Født i Herløv, Sjælland
1925, 16 December, 21 December, Klara Dorthea Jørgensen født Hansen, enke og kassererske, 48, Godthaabsgade 36, 2. Født i Odense. Datter af sadelmagermester Gustav Hansen og Clara født Høgh. Bogholder Immanuel Jørgensen
1925, 16 December, 22 December, Maren Andersen Bo, fhv. kommunelærerinde, 70, Læssøegade 84, 1. . Født i Taagerod, Vigerslev Sogn. Datter af gaardmand Anders Hansen og Dorthe født Adamsdatter
1925, 18 December, 26 December, Thora Josephine Jørgensen, fhv. husbestyrerinde, 77, Lahnsgade 84, stuen. Født i Odense. Datter af murermester Carl Jørgensen og Maren …
1925, 19 December, 27 December, Maren Kirstine Wrang født Hansen, enke, 63, Lahnsgade 21, 2. Født i Sønder Højrup. Handelsrejsende Claus Clausen Wrang
1925, 25 December, 30 December, Vilhelmine Severine Petersen født Nielsen, 61, Platanvej 32. Født i Lumbygaard, Nørre Lyndelse Sogn. Datter af gaardmand Anders Nielsen og Johanne Margrethe født Mikaelsen. Pens. lærer Emil Petersen
1925, ca 2 November, 8 Februar 1926, Valborg Nielsen, tjenestepige, 19, hos broderen Birkevej 25. Født i Ringe. Datter af fodermester Niels Johan Nielsen og Marie Sofie født Christiansen
1926, 7 Januar, 13 Februar, Karoline Augusta Bech født Andersen, 34, Nørre Alle 20. Født i Haarby. Datter af gaardejer Karl Andersen og Clausine født Hansen. Maler Johannes Abel Bech
1926, 8 Januar, 14 Januar, Karen Marie Nielsen født Ravn, 58, Sadolinsgade 40. Født i Haarby Sogn. Datter af gartner Niels Ravn og Marie … Tømrermester Niels Nielsen
1926, 7 Januar, 13 Januar, Dorthea Jørgensen født Hansen, enke, 49, ’Munkeris’, Hunderup Mark. Født i Birkende Sogn. Datter af husmand Peter Hansen og Mette Kirstine født Larsen. Husmand Niels Peter Jørgensen
1926, 11 Januar, 16 Januar, Maren Larsen født Jørgensen, 76, Tietgens Allé 50, stuen. Født i Martofte. Datter af arbejdsmand Jørgen Jeppesen og Maren født Rasmusdatter. Væver Christian Larsen
1926, 11 Januar, 15 Januar, Henriette Nielsine Worm, 83, Lahnsgade 84, 1. Født i Uggerslev Sogn. Datter af sognepræst Worm og Maria Kirstine født Friis
1926, 26 Januar, 1 Februar, Anine Karen Sofie Frederiksen født Henriksen, 68, H. C. Andersensgade 45. Født i Horne. Inkassator Hans Nielsen Frederiksen
1926, 29 Januar, 4 Februar, Bertha Cathrine Schmidt født Søndergaard, 47, Langrad pr. Vamdrup. Født i Ørding (Mors). Gaardejer Schmidt
1926, 8 Februar, 12 Februar, Anna Johanne Henriette Hardnach, 87, Læssøegade 149, 1. Født i Haderslev. Datter af stabstrompeter Johan Frederik Conrad Hardnach og Anna Johanne født Christensen
1926, 10 Februar, 17 Februar, Hinschen Marie Rasmussen født Madsen, enke, 68. Født i Nørre Broby. Murermester Rasmussen
1926, 16 Februar, 20 Februar, Maren Rasmussen født Madsen, enke, 89, Læssøegade 148, stuen. Født i Brylle. Skovarbejder Mads Langbjerg Rasmussen
1926, 20 Februar, 25 Februar, Elisabeth Junge født Jørgensen, 59, Godthaabsgade 36, 1. Født i Viborg. Datter af kirketjener Niels Jørgensen og Clara Augusta født Jensen. Pens. maskinmester Carl Otto Junge
1926, 2 Marts, 8 Marts, Maren Sophie Lyhne født Lund, enke, 77, Kastanievej 58, 1. Født i Stubberup. Datter af gæstgiver H. Lund og Sophie Dorthea Vilhelmine født Bording. Urmager Peter Lyhne
1926, 5 Marts, 12 Marts, Else Elisabeth Bonnemann Andersen, 7, datter af landarbejder Rasmus Andersen og Esamine født Bonnemann, Otterup, Otterup Sogn. Født i Ørritslevgaard, Otterup Sogn
1926, 17 Marts, 22 Marts, Inga Carlsen, 15, i huset hos mosteren fru Jenny Worm, Læssøegade 62, stuen. Født i København. Datter af sygeplejerske Anna Carlsen
1926, 31 Marts, 7 April, Dorothea Jensen født Knudsen, 48, Hjallesevej 86. Født i Odense. Datter af gaardejer Niels Knudsen og Johanne Kirstine født Clausen. Gartner Jens Peter Jensen
1926, 3 April, 8 April, Kirsten Rasmussen født Andersen, enke, 71, Langelinie 4, 1. Født i Hjadstrup
1926, 5 April, 10 April, Anna Kathinka Gertrud Svendsen, particulier, 68, Hunderupvej 47, 1. Født i Brahetrolleborg. Datter af forpagter Svend Svendsen og Marie født Petersen
1926, 8 April, 13 April, Ane Margrethe Hansen født Christensen, 64, Fasanvej 8. Født i Orte. Væver Lars Hansen
1926, 6 April, 11 April, Maren Dorthea Jørgensen født Kristensen, 48, Anderup Mark, Lumby Sogn. Født i Odense. Murersvend …
1926, 9 April, 14 April, Mathilde Petrea Angelica Hay født Andersen, enke, 72, Enghavevej 4, 1. Født i Odense. Datter af hotelforpagter Peder Edvard Emil Andersen og Marie Louise Frederikke født Angelo. Handelsagent Peter Christian Frederik Hay
1926, 10 April, 15 April, Martha Pedersen, forstanderinde paa Telefoncentralen, 49, Sadolinsgade 120, 1. Født i St. Hans Landsogn, Odense. Datter af købmand Anders Christian Pedersen og Marie Elise født Topp
1926, 10 April, 16 April, Elisabeth Jensen født Rasmussen, enke, 87, Hunderupvej 171. Født i Kværndrup
1926, 24 April, 1 Maj, Karen Margrethe Hansen født Hansen, 57, Haarslev. Født i Haarslev Sogn. Proprietær …
1926, 26 April, 3 Maj, Inger Johansen født Larsen, 26, Blangsted, Vor Frue Landsogn. Født i Odense. Husmand …
1926, 8 Maj, 12 Maj, Ebba Larsen, 4 dage, datter af omnibuschauffør Kaj Christian Larsen og Anna Marie født Nielsen, Engvej 38, stuen. Født i Odense
1926, 11 Maj, 15 Maj, Mathilde Kristine Svendsen, rentrice, 79, Hunderupvej 47, stuen. Født i Brahetrolleborg Sogn. Datter af forpagter Svend Svendsen og Marie født Petersen
1926, 13 Maj, 20 Maj, Ida Jensigne Karoline Müttel, klinikfrøken, 48, Sadolinsgade 11, 2. Født i Saltvig, Stokkemarke Sogn
1926, 14 Maj, 19 Maj, Anne Kirstine Larsen født Nielsen, enke, levede hos en datter, 82, Tietgens Alle 58, 1. Født i Brahetrolleborg Sogn. Baneformand Jørgen Christensen Larsen
1926, 19 Maj, 24 Maj, Henriette Marie Andersen født Frost, enke, 75, Hjallesevej 143, 1. Født i Ejby pr. Odense. Datter af murermester Harald Theodor Frost og Petrine født Jørgensen. Hestehandler Jesper Andersen
1926, 22 Maj, 28 Maj, Sofie Frederikke Olsen født Hansen Skov, enke, 75, Sanderum Mark, Sanderum Sogn. Født i Vantinge Sogn. Skrædermester …
1926, 24 Maj, 29 Maj, Mariane Larsen født Knudsen, 55, Byllerup, Nørre Aaby Sogn. Født i Byllerup, Nørre Aaby Sogn. Gaardejer …
1926, 25 Maj, 31 Maj, Marie Andersen, pens. forskolelærerinde, 52, Chr. Richardtsvej 19, 1. Odense. Født i Søllested
1926, 27 Maj, 2 Juni, Petronella Kristina Søderberg født Kristiansdatter, 63, Langelinie 117, stuen. Født i Gunnarsjø Sogn, Sverige. Datter af snedker Kristian Karlsson. Væveriarbejder Ola Søderberg
1926, 1 Juni, 8 Juni, Maren Andersen født Hansen, enke og gaardejerske, 81, af ’Mosegaard’, Stegsted By, Paarup Sogn. Født i Troelse. Gaardejer Mads Andersen
1926, 6 Juni, 10 Juni, Johanne Marie Julie Beyer født Petersen, 57, Engvej 29, stuen. Født i Odense. Datter af karetmager Jørgen Petersen og Caroline født Wiborg. Pens. stationsforstander Johan Christoffer Beyer
1926, 8 Juni, 12 Juni, Nielsine Kristine Hansen født Jensen, enke, 82, Kastanievej 42, 1. Født i Flauerskjold, Voer Sogn. Expeditør ved Postvæsenet Hans Peter Hansen
1926, 12 Juni, 18 Juni, Kirstine Jensen født Larsen, enke, 73, Villestofte i Paarup Sogn. Født i Vissenbjerg Sogn. Gaardejer Hans Jørgen Jensen
1926, 14 Juni, 19 Juni, Anna Marie Kirstine Nielsen født Hansen, fraskilt og fhv. textilarbejderske, 67, Langelinie 108, 1. Født i Horsens. Datter af tømrersvend Erik Hansen og Marie Elisabeth født Danielsen. Smedesvend Chr. Nielsen
1926, 22 Juni, 28 Juni, Nielsine Margrethe Rasmussen, tjenestepige, 16, Pantheonsgade 20, Odense. Født i Ravnebjerg, Sanderum Sogn. Datter af købmand Hans Rasmussen og Anna Marie Dorothea født Hansen
1926, 29 Juni, 5 Juli, Sofie Ingeborg Jensen, husbestyrerinde, 37, Langeskov, Rønninge Sogn. Født i Haundrup, Hellerup Sogn
1926, 30 Juni, 7 Juli, Cathrine Hansen, 26, Særslev pr. Jullerup. Født i Særslev pr. Jullerup St. Datter af gaardejer …
1926, 3 Juli, 8 Juli, Louise Frederikke Geertsen født Nielsen, enke, 70, Nansensgade 71, 3. København. Født i Vignæs pr. Saxkøbing. Lærer …
1926, 3 Juli, 9 Juli, Christiane Frederikke Ludovica Sørensen født Tillemann, enke, 85, Sadolinsgade 26. Født i Vester Hornum Sogn. Læge Louis Herman Georg Sørensen
1926, 6 Juli, 11 Juli, Maren Dorthea Hein født Rasmussen, 64, Oluf Bagersgade 31, 1. Født i Skovby Sogn. Datter af husmand Rasmus Henriksen og Karen Marie født Hansdatter. Stentrykker Rudolf Hein
1926, 6 Juli, 12 Juli, Karen Dorthea Jørgensen født Dreyer, 62, Hunderupvej 73. Født i 16.5.1864 i Paarup Sogn. Datter af gaardejer Niels Petersen Dreyer og Caroline Petersen født Jørgensen. Kammerraad og rentier Jørgen Jørgensen
1926, 3 Juli, 9 Juli, Ingeborg Marie Brogaard, stud. art., 18, Langelinie 107. Født i Odense. Datter af cyklehandler Martin Sørensen Brogaard og Kathrine født Hansen
1926, 6 Juli, 12 Juli, Anna Madsen født Nielsen, enke, 68, Strandvejen 8, Kerteminde. Født i Kølstrup. Vognmand …
1926, 15 Juli, 19 Juli, Anna Simonie Heiden født Nielsen, enke, 69, Pilevej 8, 1. Født i Odense. Datter af former Hans Nielsen og Kristine født Schmidt. Skomagermester Christian Vilhelm Andreas Johannes Heiden
1926, 16 Juli, 20 Juli, Julie Anna Cathrine Margrethe Stadager født Lund, enke, 80, Lahnsgade 86. Født i Odense. Datter af skrædermester Peder Julius Lund og Helene Margrethe Hammer. Snedkermester Stadager
1926, 22 Juli, 28 Juli, Anna Kathrine Kleiner født Hansen, enke, 65, Gartner Allé 26, 1. Dalum Sogn. Født 14.5.1861 i Nørre Broby Sogn. Træskomager Hans Andersen Kleiner
1926, 4 August, 8 August, Karen Dorthea Nielsen født Hansen, 64, Oluf Bagersgade 32, 2. Født i Næsbyhoved Broby. Textilarbejder Rasmus Nielsen
1926, 6 August, 11 August, Dagmar Daniela Sexta Petersen født Rasmussen, 50, Hjallesevej 137. Født i Lundeborg. Datter af krigsinvalid Daniel F. Rasmussen og Jensine … Mølleriarbejder Peter Petersen
1926, 10 August, 14 August, Thora Thalia Iversen født Andkjær, enke, 75, Hjallesevej 41. Født i Sandager Sogn pr. Bogense. Datter af snedker Jacob Brøgger Andkjær og Kristine født Hansen. Bogholder Jacob Severin Iversen
1926, 22 August, 28 August, Petra Nielsine Nielsen født Rasmussen, enke og rentrice, 42, Lahnsgade 48-50, stuen. Født i Skalbjerg. Datter af murer Hans Rasmussen og Christine R. Farmer i U. S. A. Hans Simon Nielsen
1926, 25 August, 28 August, Jytte Birgit Larsen, 12, timer, datter af barbermester Hans Valdemar Larsen og Carla Kirstine født Hansen, Hjallesevej 91, 1. Født Hjallesevej 91, Odense
1926, 2 September, 5 September, Birte Christoffersen, 1 maaned, datter af manufakturist Peter D. Christoffersen og Else født Hestbek Jensen, Hannerupgaardsvej 33, 1. Født i Fredericia
1926, 4 September, 9 September, Karen Marie Johanne Margrete Clausen født Hansen, enke, 44, Bøgehoved pr. Ringe. Født i Aastrup. Gaardejer …
1926, 7 September, 11 September, Camilla Cathrine Jørgensen født Marcher, 49, Hunderupvej 30, stuen. Født i Rønne. Datter af skrædder Hans Peter Marcher og Christine Helene født Hansen. Forretningsfører Georg Jørgensen
1926, 9 September, 15 September, Carla Julie Poulsen født Hansen, enke, 41, Oluf Bagersgade 52, 1. Født i Brenderup. Datter af købmand Niels Hansen og Karen født Petersen. Forretningsfører Peter Clausen Poulsen
1926, 2 Oktober, 8 Oktober, Christiane Rasmussen født Andersen, enke, 68, Over Holluf, Fraugde Sogn. Født i Nørup Sogn. Datter af husmand Anders Olesen og Ane Kirstine født Andersdatter. Arbejdsmand Christian Rasmussen
1926, 8 Oktober, 12 Oktober, Vilhelmine Mathilde Christensen født Conradsen, enke, 82½, Munkevænget 26. Født i Fuglebjerg. Datter af forpagter Vilhelm Conradsen og Birgitte født Andersen. Pastor Chr. Theodor Christensen
1926, 7 Oktober, 13 Oktober, Maren Kirstine Hansen født Hansen, enke, 76½, Læssøegade 70, 1. Født i Maderup, Særslev Sogn. Datter af teglværksejer Hans Christian Larsen og Dorthea Marie Henriksdatter. Gaardbestyrer Hans Hansen
1926, 25 Oktober, 30 Oktober, Ane Marie Lohse født Jørgensen, 60, Sandholt pr. Vester Hæsinge. Født i Skydebjerg Sogn pr. Aarup. Datter af husmand Jørgen Mortensen og Karen født Jørgensen. Gartner Vilhelm Lohse
1926, 31 Oktober, 6 November, Rasmine Andersen født Petersen, 47, Bogense, Odensevej. Født i Dræby, Munkebo Sogn. Datter af Ane Margrethe Rasmussen. Forretningsfører Morten Andersen
1926, 30 Oktober, 5 November, Margrethe Balle Jensen født Jensen, 63, Lahnsgade 68. Født i Nimtofte Sogn ved Grenaa. Datter af smed Jens Rasmussen og Karen R. Fabrikant Niels Balle Jensen
1926, 9 November, 13 November, Ingerid Kristine Olesen, 6, datter af maaleraflæser Lars Andreas Olesen og Gudrun Marie født Christiansen, H. C. Andersensgade 17. Født i Odense
1926, 11 November, 16 November, Ellen Christine Burkall født Gudnitz, 32, Kastanievej 58. Født i Odense. Datter af købmand Peter Carl Gudnitz og Martha Sophie født Nielsen. Værkfører Alfred Burkall
1926, 26 November, 30 November, Nielsine Kromann født Lovdall, enke, 73, Platanvej 60. Født i Niby, Sønderjylland. Datter af toldforvalter Niels Lovdall og Louise … Skibskaptajn Hans Christian Kromann
1926, 26 November, 3 December, Ane Jørgensen født Petersen, 78, Sanderum Mark, Sanderum Sogn. Født i Ravnebjerg, Sanderum Sogn. Tækkemand Mads Peter Jørgensen
1926, 12 December, 17 December, Anna Margrethe Olsen født Petersen, 65, Langelinie 8, stuen. Født i Hesselager. Datter af skomager Peter Thygesen og Ane Thygesen. Murermester Hans Frederik Olsen
1926, 14 December, 17 December, Edith Viola Hansine Lie, telefonistinde, 21, Birkevej 4. Født i Odense. Datter af lejetjener Andreas Jacobus Lie og Pedersine Pedersen Bech
1926, 10 December, 16 December, Caroline Kirstine Christensen, husholderske, 29, Frøbjerg Made, Orte Sogn. Født i Søndersø. Datter af husmand Claus Christensen og Ane Cathrine født Jensen
1926, 19 December, 27 December, Othilie Henriette Thomsen, husassistent, 22, Jagtvej 92. Født i Thisted Landsogn. Datter af gaardejer Jesper Thomsen og Anne Marie Nielsen
1926, 24 December, 29 December, Oline Johanne Frederikke Beering født Johansen, enke, 70, Læssøegade 28, stuen. Født i Odense. Datter af møllebygger Matthias Johansen og Marie … Stabssergent Vitus Theodor Beering
1926, 25 December, 31 December, Asta Tugendreich Adelheid Schmidt født Dahlsen, enke, 77, Kongensgade 1, 2. Født i Ass Sogn ved Horsens. Datter af kammerraad Christian Dahlsen og Amalie født Jensen. Købmand Peter Schmidt
1926, 24 December, 30 December, Clara Henriette Thora Seydewitz, 64, Kastanievej 12. Født i Nykøbing Mors. Datter af herredsfoged Johan Seydewitz og Julie født Bendtzen
1926, 30 December, 5 Januar, Clara Brigelia Hansen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Peter Hansen og Severine Kristine født Madsen, Stubberup Sogn pr. Martofte. Født i Stubberup Sogn
1927, 8 Januar, 14 Januar, Elise Abelone Nielsen født Hansen, 45, Kerteminde Tværgade. Født i Revninge. Datter af husmand Frans Hansen og Maren Martha født Hansen. Bagermester Niels Gotfred Laurits Nielsen
1927, 20 Januar, 25 Januar, Ane Kathrine Larsen født Andersen, 47, Allesø pr. Næsbyhoved Broby. Født i Lunde Sogn. Datter af husmand Søren Andersen og Ane Larsen. Husmand Jens Marius Christian Larsen
1927, 31 Januar, 5 Februar, Johanne Alvilda Dorthea Reitzel, fhv. regnskabsfører, 68, Sadolinsgade 38. Født i København, Garnisons Sogn. Datter af skomagermester Carl Vilhelm Reitzel og Hansine Mette Cathrine født Hoff
1927, 8 Februar, 14 Februar, Charlotte Nicoline Kiørboe født Haugsted, enke, 71, Bülowsvej 2. Født i Odense. Datter af arkitekt Hans Andreas Vilhelm Haugsted og Clara Helene født Øhlenschlæger. Etatsraad Emil Henrik Kiørboe
1927, 16 Februar, 20 Februar, Jytte Hvalhof, 5½ maaned, datter af ingeniør Kaj Lund Hvalhof og Hansine Rasmine født Hansen, Enghavevej 37. Født i Odense
1927, 2 Marts, 7 Marts, Emma Karoline Rasmine Nielsen født Thomsen, enke, 86, Finsens Allé 32, stuen. Født i Odense. Datter af skomager Peder Frederik Thomsen og Frederikke Marie født Milo. Arbejdsmand Erik Christian Nielsen
1927, 4 Marts, 8 Marts, Maren Nielsen, fhv. modehandlerinde, 79, Enghavevej 29. Født i Grindløse Sogn. Datter af husmand Niels Larsen og Bodil født Nielsdatter
1927, 12 Marts, 17 Marts, Anne Marie Holm, fhv. musiklærerinde, 63, H. C. Andersensgade 52, 1. Født i Odense. Datter af købmand Sophus Peter Anton Kingo Holm og Marie Kirstine født Nielsen
1927, 18 Marts, 23 Marts, Marie Mette Kirstine Henriksen født Arendt, enke, 83, Fasanvej 11. Født i Kjerte Sogn. Datter af sadelmager O. M. Arendt og K. M. Larsdatter. Husmand Jacob Henriksen
1927, 20 Marts, 23 Marts, Udøbt pige, 3 uger, datter af gartnermedhjælper Henning Thorvald Johansen og Jenny Elfrida Hansen, Skovgyden 20. Født i Odense
1927, 20 Marts, 25 Marts, Birthe Kathrine Hansen født Petersen, 64, Nyborg Landevej 106, Ejby Sogn. Født i Rodstrup, Skamby Sogn. Købmand Peter Christian Hansen
1927, 26 Marts, 1 April, Petra Christensen født Jensen, 47, Kissendrup pr.Ullerslev. Født i Viby, Drigstrup. Gaardejer …
1927, 2 April, 6 April, Karen Margrethe Drud Hansen, 1½, datter af repræsentant Jørgen Simon Hansen og Marie født Drud, Karsten Hauchsvænget 9. Født i Tarup, Paarup Sogn
1927, 4 April, 9 April, Ane Kathrine Hansen, tjenestepige, 59, Langelinie 47. Født i Bred. Datter af Anders Hansen og Ane Marie Hansen
1927, 12 April, 18 April, Henriette Caroline Thomsen født Knudsen, 31, Hannerupgaardsvej 3, stuen. Født i Odense. Datter af tømrermester Hans Peter Cornelius Knudsen og Ane Kirstine født Petersen. Arbejdsmand Thorkild Thomsen
1927, 11 April, 15 April, Maren Kirstine Jacobine Povlsen, husbestyrerinde, 43, Hjallesevej 145, 1. Født i Ørsbjerg. Faderen i Amerika, moderen her
1927, 19 April, 24 April, Elinor Rasmussen, 7, datter af margarinearbejder Hans Larsen Rasmussen og Anna Elisabeth født Frandsen, Hjallesevej 70. Født i Odense
1927, 1 Maj, 7 Maj, Magdalene Hansen født Madsen, 70, Langelinie 143. Født i Brenderup. Datter af gaardejer Mads Mathiasen. Rentier, fhv. mælkehandler …
1927, 2 Maj, 6 Maj, Johanne Caroline May født Hansen, enke, 81, Læssøegade 181. Født i Byllerup By, Nørre. Aaby Sogn. Datter af Else Marie Andersdatter og snedker Hansen. Husejer …
1927, 5 Maj, 11 Maj, Anne Kathrine Jørgensen født Andersen, 44, Adelgade 41, Bogense. Født i Engeldrup Mark, Gundløse Sogn. Postbud …
1927, 5 Maj, 10 Maj, Johanne Louise Brandt født Ohm, 69, Villa ’Løn’, Dyrehavevej, Nyborg. Født i Rødby. Fhv. fabriksforvalter …
1927, 9 Maj, 12 Maj, Johanne Clausen født Nielsen, 63, Dalby. Født i Dalby. Fhv. gaardejer Lars Clausen
1927, 20 Maj, 27 Maj, Sophie Frederikke Bjelke født Hansen, enke, 71, Platanvej 26. Født i Næsby. Datter af Hans Christian Christensen og Maren Cathrine født Rasmusdatter. Børstefabrikant Bjelke
1927, 3 Juni, 9 Juni, Laura Antoinette Emilie Christoffersen født Wiingaard, enke, 76, Læssøegade 61, 1. Født i Odense, St. Knuds Sogn. Datter af slagtermester Jens Christian Wiingaard og Anne Kirstine født Pedersen. Revisor ved Statsbanen Carl Johan Christoffersen
1927, 22 Juni, 29 Juni, Hedvig Sofie Larsen født Jørgensen, 62, Bogense Mark, Huggetvejen. Født i Norup, Odense Amt. Datter af Andreas Jørgensen og Abelone. Husejer Lars Christian Larsen
1927, 26 Juni, 2 Juli, Johanne Dorothea Falck født Andersdatter, enke, 88, Lahnsgade 13. Født i Hjørring. Herreekviperingsh. S. Nielsen Falck
1927, 27 Juni, 30 Juni, Anne Henriette Frederikke Kreutzmann født Clausen, enke, 78, Jagtvej 6, 1. Født i Haderslev. Datter af guldsmed Chr. Claus Clausen og Caroline Mathilde. Garversvend Christian Kreutzmann
1927, 6 Juni, 11 Juni, Carla Ida Nielsen født Jørgensen, 42, St. Hansgade 15, 1. St. Hans Landsogn. Født i Vejle. Landmand Carl Christoffer Nielsen
1927, 18 Juli, 23 Juli, Eline Elisabeth Friis født Eefsen, 60, Læssøegade 9, stuen. Født i Grarup. Datter af proprietær Hans Eefsen og Karoline født Have. Fhv. proprietær Thorvald Friis
1927, 23 Juli, 27 Juli, Elisabeth Helene Christiane Hoffmann født Bøsche, enke, 91, Oluf Bagersgade 43. Født i Slesvig By. Datter af Frederik Bøsche og Margaretha født Schultzh. Andreas Hoffmann
1927, 30-31 Juli, 4 August, Ellen Marie Rasmussen født Christiansen, enke og gaardejerske, 78, Særslev. Født i Bogense. Datter af arbejdsmand Chr. Johansen og Ane Marie født Rasmusdatter. Gaardejer Hans Rasmussen
1927, 5 August, 7 August, Bodil Marie Schmidt, 2 maaneder, datter af snedkersvend Axel Schmidt og Poula Emilie Helene født Madsen, Søvej 16, Ejby (Vor Frue Landsogn). Født i Ejby
1927, 8 August, 13 August, Marie Kristine Larsen født Hansen, 48, Jagtvej 42, 3. Født i Søndersø. Datter af arbejdsmand Christian Hansen og Ane Dorthea født Hansen. Spinder L. R. Larsen
1927, 21 August, 27 August, Anna Kathrine Nielsen, 42, Munkevænget 3, stuen. Født Dræby Mark, Munkebo Sogn. Datter af bager Anders Nielsen og Cæcilie født Straagaard
1927, 31 August, 9 September, Alhed Marie Larsen født Warberg, 55, Møllebakken, Kerteminde. Født i Heden. Kunstmaler Johs. Larsen
1927, 30 August, 5 September, Mathilde Augusta Ernestine Glamann født Hu..lebusch, enke, 87, boede hos en datter gift med slagtermester Warncke, Birkevej 14. Født i Peterow, Mecklenburg. Arbejdsmand Johan Christian theodor Glamann
1927, 1 September, 7 September, Mette Sofie Hansen født Christensen, 44, Pilevej 22, stuen. Født i Gislev Sogn. Datter af husmand Jørgen Christensen og Kirstine født Hansen. Møbelhandler Hans Chr. Hansen
1927, 6 September, 12 September, Elna Jürgensen født Aakesen, 79, Lahnsgade 45. Født i Hammerlunde i Malmø Län. Datter af avlsbruger Aake Nilsson og Hanne født Nilsdotter. Maskinarbejder Carsten Jürgensen
1927, 6 September, 11 September, Eva Agnete Nielsen, 13 maaneder, datter af fodermester Hans Peter Nielsen og Karen Marie født Hansen, Skolegade, Ejby v. Odense. Født i Ejby v. Odense
1927, 11 September, 16 September, Karen Marie Storm født Hansen, 80, Hunderupvej 94, stuen. Født i Jullerup ved Bogense. Datter af gaardmand Hans Jørgensen og Ane født Nielsdatter. Fhv. gaardejer Jens Clemens Storm
1927, 12 September, 16 September, Olga Kirstine Rasmussen født Lund, 37, Enghavevej 24. Født i Rønne. Datter af skibskaptajn Hans Christian Lund og Johanne født Petersen. Sagfører Hans Axel Rasmussen
1927, 16 September, 21 September, Augusta Marie Gerlück født Nielsen Møller, 54, Sadolinsgade 9. Født i Frøbjerg, Orte Sogn. Datter af skolelærer Christian Nielsen Møller og Dorthea født Rasmussen. Ingeniør Erik Mathias Gerlück
1927, 30 Oktober, 5 November, Martha Marie Christoffersen født Petersen, 47, Ruggardsvej 60, St. Knuds Sogn. Født i Viborg. Datter af købmand Martin Petersen og Birthe Marie født Jensen. Maskinmester Viggo Emanuel Christoffersen
1927, 4 November, 12 November, Rasmine Sørensen født Thomsen, 69, Langelinie 110 F. Født i Vigerslev Sogn. Datter af væver Peter Thomsen og Ane Cathrine Thygesdatter. Murersvend Anders Sørensen
1927, 8 November, 15 November, Nielsine Thagesen født Hansen, 56, Ladby, Kølstrup Sogn. Født i Vantinge. Datter af gaardmand Peter Hansen. Grisehandler Jacob Thagesen
1927, 11 November, 18 November, Maren Kirstine Kjær født Jensen, 51, Glavendrup, Skamby Sogn. Født i Allesø Sogn. Datter af husmand Jørgen Jensen og Maren født Hansen. Husmand Lars Kjær
1927, 9 December, 14 December, Cathrine Sofie Nielsen født Jacobsen, 54, Læssøegade 94, stuen. Født i Kertinge pr. Kerteminde. Datter af smedemester Rasmus Jacobsen og Julie Jacobsen. Tømrermester Jens Peter Nielsen
1927, 25 December, 31 December, Maren Rasmussen født Hansen, 46, Fasanvej 21, stuen. Født i Lamdrup, Vindinge Sogn. Datter af gaardmand Anders Hansen og Karen født Hansen. Overportør Rasmus Peter Rasmussen
1927, 27 December, 31 December, Else Knudsen, 2 dage, datter af kreaturhandler Knud Arthur Steffen Knudsen og Henriette født Larsen, H. C. Andersensgade 55, 2. Født i Odense
1928, 11 Januar, 17 Januar, Karen Kirstine Petersen født Madsen, 61, Platanvej 48. Født i Gestelev Sogn, Salling Herred. Datter af husmand Ib Madsen og Anna født Andresen. Mælkehandler Kristen Bach Petersen
1928, 12 Januar, 16 Januar, Karen Emilie Ægidius, 11 maaneder, datter af vand- og gasmester Gustav Nielsen Ægidius og Anne Marie født Hattens, Langelinie 98. Født i Odense
1928, 14 Januar, 21 Januar, Marie Elisabeth Klixbüll født Brandt, enke, 76, Lahnsgade 84, stuen. Født i Odense. Datter af tobaksfabrikant Casper Frederik Brandt og Karen Dorthea født Brück. Købmand Julius Klixbüll
1928, 16 Januar, 21 Januar, Anne Catharine Marie Hjort født Bygeberg, 73, Hunderupvej 47, 1. Født i Aastrup. Datter af teglværksejer Jens Iversen Bygeberg og Maren Bonde født Sarter. Fhv. sognepræst i Ryslinge Søren Hansen Hjort
1928, 15 Januar, 21 Januar, Anne Magdalene Schmidt født Juhl, enke, 68, Pilevej 2. Født Langtved, Skrave Sogn. Datter af gaardejer Hans Christoffer Madsen Juhl og Marie Kristine født Schmidt. Købmand Ludvig Jacobsen Schmidt
1928, 25 Januar, 1 Februar, Nicoline Christofine Bolette Flemmer født Lund, 75, ’Jægersborg’ Jagtvej 36, 1. Født i København. Datter af hattemager Laurentius Lund og Henriette født Pedersen. Præst ved katolsk-apostolsk Menighed Christian Frederik Flemmer
1928, 6 Februar, 12 Februar, Marie Elise Emma Jensen født Wiemann, 64, Bødkerstræde 1, Kerteminde. Født i Kerteminde. Fiskehandler …
1928, 6 Februar, 11 Februar, Anne Marie Hansen født Pedersen (Berg), 69, Helgavej 5. Født Sletterød Mark, Fjelsted Sogn. Datter af husmand Niels Peder Berg og Michaeline Kirstine født Nielsen. Fhv. tømrer Rasmus Jørgen Hansen
1928, 21 Februar, 25 Februar, Ida Marie Sofie Andersen født Hansen, enke, 60, hos en svigersøn i Aarup. Født i Odense, Vor Frue Sogn. Datter af bomuldsvæver Peder Christian Hansen og Pederline født Mortensen. Isenkræmmer Frederik Andersen
1928, 25 Februar, 3 Marts, Frederikke Christine Leidecker født Holm, enke, 78, Præstegade 7, Kerteminde. Født i Odense. Datter af handskemager Christian Holm og Berthe Adelheide født Wardinghuus. Cigarfabrikant Frederik August Leidecker
1928, 4 Marts, 8 Marts, Karen Marie Nielsen født Jensen, enke, 76½, Lahnsgade 3, 1. Født i Bjerre Sogn ved Horsens, Vejle Amt. Datter af gaardmand Jens Hansen og Marie Johanne født Hansdatter. Kreaturhandler Niels Peter Nielsen
1928, 4 Marts, 9 Marts, Maren Jensen født Juul, 36, Lille Viby ved Kerteminde. Født i Sønder Felding, Ringkøbing Amt. Datter af husmand Rasmus Hansen Juul og Jensine født Andersen. Husmand Hans Christian Jensen
1928, 5 Marts, 11 Marts, Birte Marie Hansen født Pedersen, enke, 79, Fasanvej 9 stuen. Født i Hundslev Sogn. Datter af husmand Peder Andersen og Karen født Andersdatter. Fyrbøder Hans Peter Hansen
1928, 9 Marts, 16 Marts, Ida Johanne Christiane Allerup født Pätges, enke, 90, Havnegade, Middelfart. Født i Roskilde. Datter af skomagermester Joseph Frederik Pätges og Caroline Augustine født Kjær. Fabrikant Emmanuel Vilhelm Severin Allerup
1928, 23 Marts, 29 Marts, Karen Margrethe Sørensen født Hansen, fraskilt og danselærerinde, 40, Hunderupvej 116, 1. Født i Hobro. Datter af jernbaneassistent Niels Peter Hansen og Helga Henriette Johanne født Rosenberg. Landinspektør Hans Sørensen
1928, 23 Marts, 30 Marts, Henriette Marie Møller født Groth, enke, 80½, Hannerupgaardsvej 44, 1. Født i København. Datter af kaptajnløjtnant i Marinen Ejler Peter Christoffer Munthe Groth og Margrethe født Boye. Biskop Christen Vilhelm Victor Møller
1928, 23 Marts, 28 Marts, Anne Kristine Johanne Christensen født Pedersen, enke, 63, Kallerupvej 3. Født i Brenderup, datter af Kirstine Mortensen og handelsbetjent Peter Thuesen. Maskinmontør Christian Christensen
1928, 25 Marts, 30 Marts, Anna Marie Varming, 1 maaned, datter af gaardejer Anders Varming og Karen født Ebbesen, Gamst pr. Gamst Station. Født i Gamst, Andst Sogn
1928, 26 Marts, 3 Juli, Nicoline Klinker født Pedersen, 58, Kastanievej 30. Født i Næsbyhoved-Broby Sogn. Datter af Karen Jørgensdatter og tjenestekarl Lars Pedersen. Fyrbøder paa Vandværket Peter Ehrnfried Klinker
1928, 4 April, 10 April, Meta Teisen født Larsen, enke, 80, Hunderupvej 80. Født ’Pugholm’ Krogsbølle Sogn. Datter af proprietær Hans Larsen og Mary født Petersen. Dyrlæge Theodor Teisen
1928, 9 April, 15 April, Ingergine Kirstine Madsen født Poulsen, 66, Jagtvej 30,2. th. Født Bøgebjerg, Viby Sogn. Datter af arbejdsmand Poul Jørgensen og Karen født Jensen. Kusk Peter Thomsen Madsen
1928, 11 April, 17 April, Jacobine Henriette Nielsen født Jørgensen, pens. enke, 90, Finsens Allé 21 stuen. Født i Odense. Datter af murermester Johan Carl Jørgensen og Maren født Larsen. Kordegn Hans Anton Nielsen
1928, 9 April, 14 April, Camilla Georgia Christiane von Baden født Sørensen, enke, 56, Hunderupvej 120 ’Fiona’. Født Marslev Sogn. Datter af gaardmand Hans Christian Sørensen og Jensine Frederikke født Nielsen. Tandlæge Gustav Thorkild Jacob von Baden
1928, 13 April, 18 April, Marie Jensine Caroline Petersen, forhenværende jernbaneassistent og pensioneret, 59, Finsens Allé 15, 1. Født i Aarhus Domsogn. Datter af maskinarbejder Carl Edvard Petersen og Laura Christiane Hansine Andersen
1928, 15 April, 21 April, Anne Annina Nielsen født Jensen, 61, Nørre Aaby Fri- og Efterskole. Født i Nørre Aaby. Datter af gaardejer Jens Nicolai Jensen og Dorthe Jørgensen Skyt. Skoleforstander Anders Olaf Nielsen
1928, 21 April, 29 April, Marie Emilie Petersen født Jensen, 43, Klintevej, Kerteminde. Født i Horsens. Murermester Petersen
1928, 27 April, 2 Maj, Agnes Marie Jørgensen, fhv. husassistent, 34, St. Jørgensgade 116 stuen. Født St. Knuds Sogn i Odense. Datter af skomager Knud Jørgensen og Henriette Amalie født Christiansen
1928, 28 April, 5 Maj, Petra Vilhelmine Buhl født Møller, 67, Ebberup. Født Vor Frue Landsogn. Datter af gaardejer Knud Ferdinand Møller og Nielsine Marie født Hansen. Fhv. proprietær …
1928, 30 April, 3 Maj, Grethe Falcker Petersen, 4 uger, datter af maskinarbejder Peter Petersen og Agnes Margrethe født Pedersen, Tietgens Allé 45 stuen. Født i Th. Kingos Sogn, Odense
1928, 2 Maj, 7 Maj, Birthe Kirstine Jensen født Nielsen, enke paa aftægt, 86, bosat i Dærup, Flemløse Sogn. Født i Køng pr. Glamsbjerg. Datter af husmand Niels Jørgensen og Karen født Nielsdatter. Tømrer Henrik Jensen
1928, 2 Maj, 8 Maj, Christine Marie Elisabeth Dyhr født Matzen, enke, 82, ’Sistue’ Middelfart. Født i Sønderborg. Datter af kaptajn Mathias Matzen og Dorthea Louise født Nielsen. Ingeniør søren Børgesen Vandborg Dyhr
1928, 12 Maj, 18 Maj, Bodil Danielsen, kontorassistent, 22, Torkil Badensvej 22, Hellerup. Født St. Hans Sogn, Odense. Datter af kaptajn Lauritz Christian Danielsen og Frederikke Mathilde født Nielsen
1928, 16 Maj, 21 Maj, Betty Eugenia Eilskov, fhv. skolebestyrerinde, 88, Munkevænget 24, 1. Født i Odense. Datter af inspektør Peter Eilskov og Edel Christine født Nielsen
1928, 27 Maj, 2 Juni, Hanne Louise Knudsen født Madsen, 69, Lindeallé 3 stuen. Født i Itzehoe. Datter af regimentstrompeter Niels Christian Madsen og Maria Elisabeth Andreasine født Huus. Inkassator Johannes Knudsen
1928, 29 Maj, 4 Juni, Karen Sohnesen født Larsen, 66, Ellerup pr. Gudme. Født i Vejstrup Sogn. Datter af Anne Catrine Jensen og tjenestekarl Larsen. Husmand Kristen Sohnesen
1928, 23 Juni, 28 Juni, Caroline Sørensen født Winberg, enke, 50, Lahnsgade 23, 3. . Født i Præstø. Datter af skomagermester Niels Jønsson Winberg og Ane Marie Pouline født Thygesen. Installatør Søren Anders Sørensen
1928, 23 Juni, 30 Juni, Sara Margrete Nielsen født Madsen, 73, Godthaabsgade 38 stuen. Født i Ellinge. Datter af skovfoged Mads Poulsen. Tømrer Hans Christian Nielsen
1928, 4 Juli, 9 Juli, Maren Nielsen født Larsen, 61, Hjallesevej 89, 1. Født i Davinde Sogn. Datter af bagermester Peder Larsen og Sophie … Skrædermester Niels Nielsen
1928, 6 Juli, 10 Juli, Erna Friis, 23, Hunderupvej 67. Født i Odense. Datter af købmand Carl Frederik Hansen Friis og Emma Marie født Hansen
1928, 7 Juli, 13 Juli, Mette Kirstine Fischer født Jacobsen, 77, Oluf Bagersgade 31, 3. Født i Østerhæsinge. Datter af væver Jacob Andersen og Anne født Johansdatter. Retouchør Carl Richard Villiam Fischer
1928, 22 Juli, 28 Juli, Rasmine Johansen født Nielsen, 70, Tietgens Allé 64 stuen. Født Heden Sogn. Datter af arbejdsmand Niels Larsen og Marie Sophie født Martinsdatter. Forhenv. farverformand Hans Jørgen Johansen
1928, 29 Juli, 3 August, Kristine Larsen født Johansen, enke, 46, Næsby. Født i Vester Lunde. Datter af gaardejer Jens Johansen og Karen født Hansen. Købmand Laurits Larsen
1928, 30 Juli, 3 August, Inger Marie Jensen, fabriksarbejderske i Odense, 19, Hunderupvej 171. Født i Hasmark. Datter af husmand Niels Jensen og Dagmar født Nielsen
1928, 4 August, 10 August, Karoline Nielsen født Andersen, 42, Søsted, Nørre Lyndelse Sogn. Født i Vissenbjerg. Datter af husmand Kresten Andersen og Maren født Hansen. Gaardejer Hans Peter Nielsen
1928, 6 August, 11 August, Laura Mathilde Marie Jørgensen, fabriksarbejderske og cigararbejderske, 37, Nyborg Landevej 22. Født i Veflinge. Datter af Maren Andersen og hestehandler Mads Jørgensen
1928, 7 August, 12 August, Karen Johanne Marie Skov født Hansen, enke, 50, Godthaabsvej 43. Født i Vissenbjerg. Datter af tømrer Lars Hansen og Karen født Christiansen. Malersvend Alfred Johansen Skov
1928, 11 August, 16 August, Henny Helene Elisa Koefoed født Petersen, enke, 77, Sadolinsgade 23. Født i Nexø. Datter af cand. phil. Frederik Pedersen og Egoline Georgianne født Didrichsen. Amtsraadssekretær og justitsraad Laurits Jensen Koefoed
1928, 17 August, 22 August, Birthe Cathrine Christensen, fhv. husbestyrerinde, 78, boede hos en søster enke B. Andersen, Hjallesevej 41. Født i Ærøskøbing. Datter af træskomand Hans Christensen og Magdalene født Petersen
1928, 30 August, 5 September, Dagny Jansen født Purup, 31, Langegade 48, Kerteminde. Født i Østbirk, Jylland. Datter af rentier Jakob Ole Nielsen og Frederikke Birgitte født Thomsen. Mekaniker Carl Jansen
1928, 24 August, 31 August, Dorthea Jensen født Nielsen, enke, 68, Hjallesevej 47. Født i Stenderup ved Kolding. Kreaturhandler Peter Skytte Jensen
1928, 7 September, 12 September, Gudrun Nielsen, biblioteksassistent, 28, Platanvej 34. Født i Gundsømagle Sogn. Datter af bogholder Ole Strøgaard Nielsen og Bolette Cesarine født Rasmussen
1928, 10 September, 15 September, Hansine Christine Christensen født Knudsen, 37, Læssøegade 58. Født i Sanderum Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Knudsen og Anne Marie født Hansen. Bagersvend Carl Martin Christensen
1928, 3 Oktober, 8 Oktober, Caroline Laurentine Ernstine Sabroe født Jacobsen, 77, Kastanievej 7. Født i Branderslev Sogn (Lolland). Datter af proprietær Niels Jacobsen og Jensine Rasmine født Andersen. Provst Hendrik Gundermann Sigvard Sabroe
1928, 4 Oktober, 10 Oktober, Sarah Marie Nielsen født Christiansen, 45, Nakskov. Født paa Banholm. Datter af skibsfører Søren Jeppe Christiansen og Ane født Christiansen. Styrmand Niels Nielsen
1928, 9 Oktober, 15 Oktober, Maren Martine Nielsine Jacobsen født Møller, enke, 74, Platanvej 50, 1. Født i Veflinge. Datter af gaardejer Morten Møller og Anine Magdalene født Lund. Stabssergent Henrik Christian Jacobsen
1928, 21 Oktober, 25 Oktober, Karen Marie Sofie Finken født Olsen, fraskilt, 71, Pilevej 19 stuen. Blikkenslagermester Frederik Finken
1928, 23 Oktober, 31 Oktober, Andersine Ditlevsen født Jørgensen, 57, Husby. Født i Tanderup Sogn. Datter af gaardejer Jørgen Pedersen og Elise født Andersen. Smedemester …
1928, 29 Oktober, 4 November, Mathilde Mette Marie Jacobsen født Hansen, 65, Læssøegade 65. Født i Skaarup. Datter af gaardejer Hans Hansen og Johanne. Pens. førstelærer K. A. M. Jacobsen
1928, 29 Oktober, 3 November, Maren Edele Byrum født Jensen, 41, Langelinie 6. Født i Skanderup Sogn. Datter af mølleejer Niels Jensen og Ane Margrethe født Christiansen. Herreekviperingshandler Aage Andreas Marinus Byrum
1928, 8 November, 12 November, Bodil Kirstine Hansen født Mønster, 78, Fasanvej 17, 1. Født i Boring Sogn. Fhv. agent Christian Hansen
1928, 9 November, 12 November, Ingeborg Amalie Jørgensen født Rasmussen, enke, 50, Hunderupvej 89. Født i Odense. Datter af slagteriarbejder Niels Peter Rasmussen og Ane Marie Rasmussen født Hansen. Hvidgarver Peter Jørgensen
1928, 13 November, 19 November, Anne Cathrine Madsen, fhv. husholderske, 76½, Sadolinsgade 29, 1. Datter af gaardmand Mads Hansen og Maren Cathrine født Rasmusdatter
1928, 23 November, 27 November, Vera Poula Margit Nielsen, 1½, datter af møllerkusk Georg Frederik Vilhelm Nielsen og Anna Margrethe født Nielsen, Nyborg. Født i Nyborg
1928, 29 November, 4 December, Johanne Kathrine Nielsen, husjomfru, 57, Østergade 19, Bogense. Født i Korup Sogn. Datter af skrædermester Jørgen Nielsen og Kirstine født Madsen
1928, 29 November 30 November, Dødfødt pige, datter af repræsentant Emanuel Jacobsen og Ella født Heiden – født i Odense
1928, 1 December, 8 December, Edel Vilhelmine Frederikke Hansen, 14 maaneder, datter af tømrer Carl Erik Hansen og Johanne Frederikke født Andersen, Hasmark, Norup Sogn. Født i Norup Sogn
1928, 17 December, 22 December, Minna Marie Kirstine Andersen, 7, datter af gaardejer Hans Peter Andersen og Karoline født Larsen, Munkebo Mark, Munkebo Sogn. Født i Munkebo
1928, 23 December, 30 December, Karen Sofie Petersen født Hansen, enke, 55, Enghavevej 4 stuen. Født Langtved, Flødstrup Sogn. Datter af møllekarl Christian Hansen og Maren født Rasmussen. Politibetjent Jørgen Petersen
1928, 26 December, 28 December, Dødfødt pige, datter af skrædermester Jørgen Peter Frydenlund og Edel født Malvang, Engvej 27, 1. Født i Odense
1928, 27 December, 31 December, Elly Nielsen, 7 maaneder, datter af fodermester Jens Jakob Nielsen og Lydia født Bernth, Nørre Højerup. Født Agernæs, Krogsbølle Sogn
1928, 28 December, 4 Januar 1929, Marie Kathrine Christensen født Jensen, enke, 89, Engvej 18, 1. Født i Skydebjerg. Datter af arbejdsmand Lars Madsen og Anne … Købmand Lars Christian Christensen