Odense - Sct. Hans, 1832-1841, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1832-1841, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1832, 14de Januar, Viet, Peder Christian Mikkelsen [ungkarl, indsidder], 25, i Sandhuset paa Skibhusveien, Maren Nielsdatter [pige], 32, paa samme sted som brudgommen
1832, 25de Februar, Viet, Claus Christian Larsen [ungkarl og snedkersvend], 25, hos snedker Rasmussen paa Vestergade, Regine Willevaldine Frederiksen [enke efter skomagersvend Claus Glüsen], 31, Udenfor Nørreport
1832, 25de Februar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, korporal og fægtemester], 28, af Garnisonen, Karen Marie Nielsen [enke, gjordemoder], 38, Udenfor Vesterport
1832, 31te Marts, Viet, Poul Joachim Schou [ungkarl og proprietair], 22, til Mølgaard i Aalborg Stift, Ane Dorothea Teisen [jomfrue], 21, paa Anesholm
1832, 28de April, Viet, Jacob Henriksen [ungkarl og korporal], 28, af Garnisonen, Ane Elisabeth Basse [pige], 29, af St. Knuds Sogn
1832, 2den Mai, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og huusmand], 33, fra Causlunde Sogn, Petrine Jørgine Marie Fogh [pige], 31, her af Sognet
1832, 9de Mai, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], 30, af St. Knuds Sogn, Ane Pedersen [pige], 25, fra Slotshaugen ved Næsbyhovedsmølle
1832, 2den Juni, Viet, Erik Jensen [enkemand], 54, i Biskorup Skovhuus, Ane Cathrine Larsdatter [pige], 38, tjenende paa Marienlund
1832, 11te August, Viet, Niels Madsen [ungkarl og korporal], 33, af Garnisonen, Mette Marie Larsen [pige], 28, af St. Knuds Sogn
1832, 16de August, Viet, Johan Henrik Christoph Wecke [ungkarl og kjøbmand], 39, paa Nørregade, Maren Hansen [pige], 20, tjenende brudgommens broder paa Nørregade
1832, 5te September, Viet, Svend Nielsen [ungkarl og skomagermester], 31, paa Nørregade, Ane Kirstine Rönnow [jomfrue], 30, smed Rönnows pleiedatter paa Nørregade
1832, 26de September, Viet, Jens Nielsen [ungkarl og arbeidsmand], 31, paa Kanaldæmningen, Johanne Marie Cathrine Christensen [fraskilt kone, husholderske], 43, hos brudgommen
1832, 13de October, Viet, Hans Mathias Fabricius Wiingaard [ungkarl og slagtersvend], 21, af St. Knuds Sogn, Ane Marie Jørgensen [pige], 30, i Hans Jensensstræde
1832, 13de October, Viet, Poul Christian Nielsen [ungkarl], 32, tjenende kjøbmand Teisen i Nørregade, Ane Hansdatter [pige], 33, tjenende brændeviinsbrænder J. Nielsen i Nørregade
1832, 27de October, Viet, Rasmus Hjeresen [enkemand og huusmand], 56, i Skibhusene, Ane Marie Jørgensdatter [pige], 30, hos brudgommen
1832, 3die November, Viet, Mads Nielsen [ungkarl og huusfæster], 38, i Stegsted, Ane Marie Hjeresdatter [pige], 27, tjenende i Skibhusene
1832, 7de November, Viet, Hans Christian Schier [examinatus juris], 35, af St. Knuds Sogn, Caroline Spöhr [jomfrue], 30, her af Sognet
1832, 9de November, Viet, Frederik Christian Angelo [ungkarl og uhrmager], 35, af St. Knuds Sogn, Daline Marie Rosenvind [pige], 32, her af Sognet
1832, 5te December, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og skomagersvend], 23, af Odense, Ane Cathrine Pedersen [pige], 23, hos commissionair Hald i Nørregade
1832, 29de December, Viet, Hans Jørgen Topp [ungkarl og skipper], 29, fra Stige, Marie Elisabeth Andresen [jomfrue], 28, Udenfor Nørreport
1833, 8de Januar, Viet, Nicolai Brodersen [ungkarl og skomagermester], 25, hos sin fader skomager Brodersen i W.gaden, Louise Lamotte [jomfrue], 23, hos brudgommens forældre
1833, 2den Februar, Viet, Johan Frederik Anderskou [ungkarl og skipper], 29, af Skibhusene, Wilhelmine Spøhr [jomfrue], 28, datter af garver G. A. Spöhr i Ramsherred
1833, 18de Februar, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], 38, tjenende konsul Fugleberg i St. Knuds Sogn, Ane Tøgersdatter [enke], 34, tjenende kjøbmand J. Nielsen i Nørregade
1833, 6te Marts, Viet, Peder Clemmensen [slagtersvend], 30, i Nyenstad, Johanne Marie Elisabeth Føhns [pige], 32, hos brudgommen
1833, 16de Marts, Viet, Bærtel Carl Koldbye [ungkarl og gjestgiver], 25, eier af Gjæstgivergaarden i Skibhusene, Hansine Caroline Nielsen [jomfrue], 21, skipper H. Nielsens datter i Skibhusene
1833, 3die April, Viet, Christen Olsen [ungkarl og baadfører], 34, af Skibhusene, Ane Hansdatter [enke], 38, af Skibhusene
1833, 3die April, Viet, Niels Frederiksen [ungkarl og bødkersvend], 24, fra Lumbye, Ane Larsen [pige], 30, hos smaahandler Hinderup
1833, 1ste Mai, Viet, Henrik Jespersen [ungkarl og dagleier], 34, ved Kræmmergyden, Mette Marie Nielsen [pige], 25, hos brudgommen
1833, 27de Juli, Viet, Mads Madsen [ungkarl], 31, tjener brændeviinsbrænder Niels Jensen i Nørregade, Johanne Cathrine Jørgensen [pige], 31, tjener pastor Seidelin i Nørregade
1833, 16de August, Viet, Joachim Boesen [instrumentmager], 30, af Odense St. Knuds Sogn, Henriette Catharine Wolberg født Knudsen [enke, madam], 27, paa Nørregade
1833, 18de September, Viet, Hans Knud Thomsen [ungkarl og bødkermester], 24, af St. Knuds Sogn, Marie Elisabeth Jacobsen [jomfrue], 26, Uden Nørreport
1833, 2den October, Viet, Eilert Christian Pauling [ungkarl og styrmand], 37, hos brændeviinsbrænder H. Frandsen ved Nørreport, Marie Cathrine Frandsen [pige], 31, hos faderen brændeviinsbrænder H. Frandsen ved Nørreport
1833, 6te November, Viet, Bendix Andersen Midskou [ungkarl og vagtmester], 41, af Garnisonen, Ane Kirstine Mogensen [jomfrue], 28, af St. Knuds Sogn
1833, 4de December, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 34, Udenfor Nørreport, Sophie Mathilde Hansen [pige], 24, hos brudgommen
1833, 23de December, Viet, Johan Christopher Holm [ungkarl og skomagersvend], 28, i Nyenstad, Marie Kirstine Knudsen [pige], 41, hos brudgommen
1833, 30te December, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl], 21, fra Næsbyhovedsbrobye Sogn, Mette Cathrine Hansen [pige], 32, tjenende paa Hedevigslund
1834, 10de Januar, Viet, Christian Rasmus Grønbeck [qvartermester, vagtmester], 38, af Dragonregimentet, Ane Kirstine Jensen [pige], 26, datter af skibstømmermand Jacob Jensen i Skibhusene
1834, 14de Februar, Viet, Johan Jensen [ungkarl og smedemester], 24, af St. Knuds Sogn, Johanne Marie Henriksen [pige], 30, datter af smed Hans Henriksen i Stige
1834, 5te Marts, Viet, Niels Christiansen [enkemand og dagleier], 46, af Frue Sogn, Else Marie Simonsen [pige], 42, tjenende major Svane af Garnisonen
1834, 5te Marts, Viet, Mads Pedersen [ungkarl og matros], 23, af Skibhusene, Ane Pedersen [pige], 26, tjenende forhenværende gjæstgiver Hansen i Skibhusene
1834, 7de Marts, Viet, Peder Nisted [ungkarl og lods], 26, af Skibhusene, Elise Petrine Rasmine Nielsen [jomfrue], 19, skipper H. Nielsens datter i Skibhusene
1834, 3die Mai, Viet, Hans Hansen [enkemand og baadfører], , af Skibhusene, Elisabeth Jørgensen [pige], 34, hos commissionair Ottesen i Nørregade
1834, 3die Mai, Viet, Søren Nielsen Smith [ungkarl og væversvend], 26, fra Lumbye, Rasmine Hoffensitz [pige], 27, hos oberstlieutenant Römer i Snapind
1834, 10de Mai, Viet, Johan Christian Löngreen [enkemand og smedemester], 29, af St. Knuds sogn, Anthonette Beate Augusta Petersen [jomfrue], 23, karethmager Niels Petersens datter Udenfor Nørreport
1834, 17de Mai, Viet, Niels Rasmussen [fraskilt mand og dagleier], 44, af St. Knuds Sogn, Gjertrud Marie Jacobsen [typograpf C. M. Cedergreens fraskilte hustru], 27, paa Gravene
1834, 24de Mai, Viet, Anders Jeppesen [ungkarl og slagtersvend], 26, af St. Knuds Sogn, Nielsine Christensen [pige], 22, hos sin moder chordegn Christensens enke paa Nørregade
1834, 24de Mai, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl og skomagersvend], 35, af Frue Sogn, Sophie Catharine Nickels [enke efter skomagermester Michael Pedersen], 39, i Skulkenborg
1834, 30te Mai, Viet, Jørgen Rasmussen [enkemand og skrædermester], 32, af Frue Sogn, Marie Cathrine Hedevig Fischer [jomfrue], 30, tjenende pastor emeritus Seidelin paa Nørregade
1834, 4de Juni, Viet, Eiler Madsen [ungkarl], 33, tjenende madam Ulm paa Vestergade, Ane Margrete Madsdatter [pige], 26, tjenende brændeviinsbrænder Nielsen paa Nørregade
1834, 28de Juni, Viet, Hans Jacob Nielsen [ungkarl og skomagersvend], 24, af St. Knuds sogn, Johanne Marie Henriksen [pige], 21, hos sin moder væver Mads Henriksens enke i Vindegaden
1834, 28de Juni, Viet, Jeppe Rasmussen [ungkarl], 38, af St. Knuds Sogn, Karen Larsdatter [pige], 28, tjenende madam Walmann paa St. Hans Kirkegaard
1834, 12te Juli, Viet, Peder Jørgen Wich [ungkarl og skrædermester], 25, hos graveren herved kirken, Johanne Marie Hjorth [jomfrue], 24, hos sin fader graver Hjorth herved kirken
1834, 23de August, Viet, Erik Mathiesen [ungkarl], 26, tjenende paa Klubben heri Byen, Ane Kirstine Larsdatter [pige], 30, af Kongehuset
1834, 12te September, Viet, Johan Henrik Romler [kongelig skovfoged], 25, ved Petersværft i Sjelland, Caroline Cathrine Hansen [jomfrue], 18, hos sin fader naalemager Hansen i Vindegaden
1834, 1ste October, Viet, Frederik Ludvig Jørgensen [ungkarl og tjener], 43, hos kammerherre J. Benzon, Else Jensen [pige], 35, i Vindegaden
1834, 11te October, Viet, Casper Thrane [ungkarl og avlsmand], 25, medeier af Stedet Hanneberg i Landsognet, Mette Marie Larsen [pige], 25, i tjeneste hos brudgommen
1834, 7de November, Viet, Carl August Breehn [ungkarl og dyrlæge], 24, paa Einsidelsborg, Christiane Frederikke Hansen [jomfrue], 22, hos sin fader naalemager Hansen i Vindegade
1834, 12te December, Viet, Rasmus Johansen [snedker], 31, fra Asperup Sogn, Marie Kirstine Clausen [pige], 27, i Skulkenborg
1834, 13de December, Viet, Carl Georg Nielsen [bagermester], 31, fra Odense, Rebekke Catharine Schenck [enkemadam], 34, paa Nørregade
1834, 23de December, Viet, Søren Michael Hansen [rebslagersvend], 33, i Skulkenborg, Karen Jensdatter [enke], 45, hos brudgommen
1835, 6te Marts, Viet, Edvard Morits Wagener [handelsbetjent], 30, paa Nørregade, Abeline Cathrine Hansen [enkemadam], 30, hos brudgommen
1835, 1ste April, Viet, Ole Peder Nielsen [enkemand og skomagermester], 33, ved Nørreport, Johanne Marie Jeppesen [jomfru], 39, paa Nørregade
1835, 15te April, Viet, Ditlev Gotlieb Mortensen [ungkarl og glarmestersvend], 23, af Odense, Ane Cathrine Rasmusdatter [pige], 22, i Skulkenborg
1835, 9de Mai, Viet, Ole Christophersen [ungkarl og skomagermester], 31, af St. Knuds Sogn, Karen Marie Hansen [pige], 27, i tjeneste hos kammerherreinde Buchvald paa Nørregade
1835, 13de Mai, Viet, Rasmus Hansen [enkemand og baadfører], 48, af Skibhusene, Ane Jensen [pige], 41, i tjeneste hos mad. Rosengaard paa Nørregade
1835, 16de Mai, Viet, Christian Tobias Hartvig [instrumentmager og snedkermester], 30, i Hans Jensensstræde, Sophie Raahauge [jomfru], 27, samme sted som brudgommen
1835, 25de Mai, Viet, Morten Hansen Grønlund [fraskilt ægtemand og væversvend], 28, i Gjertrudsminde, Johanne Cathrine Hunderup [jomfru], 28, hos brudgommen
1835, 30te Mai, Viet, Hans Christian Andersen [ungkarl og tømmersvend], 25, af Frue Sogn, Margrete Cathrine Henningsen [pige, bryggerpige], 28, paa Aalykkegaard
1835, 27de Juni, Viet, Casper Hansen [ungkarl], 27, tjenende consul Fugleberg i St. Knuds Sogn, Karen Jensen [pige], 27, tjenende brændeviinsbrænder N. Jensen paa Nørregade
1835, 30te Juni, Viet, Rasmus Carlsen [ungkarl og skomagersvend], 30, af St. Knuds Sogn, Johanne Elisabeth Drabe [pige], 30, heraf Sognet
1835, 8de August, Viet, Hans Peter Pedersen [ungkarl og korporal], 23, af Garnisonen, Johanne Rasmussen [pige], 25, af St. Knuds Sogn
1835, 12te September, Viet, Anders Mortensen [ungkarl], 27, tjenende kjøbmand N. C. Nielsen paa Nørregade, Ane Margrete Nielsen [pige], 30, tjenende samme sted som brudgommen
1835, 26de September, Viet, Jens Christian Nielsen [ungkarl], 25, tjenende madam Teisen paa ...holm, Maren Rasmusdatter [pige], 28, af Vindegaden
1835, 3die October, Viet, Andreas Frederiksen [ungkarl og korporal], 25, af Ganisonen, Charlotte Caroline Eriksen [pige], 30, af St. Knuds Sogn
1835, 24de October, Viet, Anders Martin Nielsen [ungkarl og sadelmagersvend], 22, af St. Knuds Sogn, Conradine Christine Hohmann [pige], 21, af Ramsherred
1835, 30te October, Viet, Andreas Hansen [ungkarl og skipper], 25, af Skibhusene, Marie Severine Hansen [jomfru], 20, datter af forhenværende gjæstgiver Hansen i Skibhusene
1835, 14de November, Viet, Johan Frantz Frederiksen [ungkarl og garversvend], 27, af St. Knuds Sogn, Elisabeth Jørgensen [pige], 30, i tjeneste hos lieutn v. Fencker
1835, 2den December, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 34, i tjeneste hos proprietair Lollesgaard i Mosegaard, Margrete Hansdatter [pige], 34, i tjeneste paa samme sted som brudgommen
1835, 18de December, Viet, Henrik Simonsen [ungkarl og landsbymuurmester], 28, fra Fraugde Sogn men boede i Skibhusene, Ane Margrete Hansen [enke efter skipper Jørgen Hansen], 34, af Skibhusene
1836, 13de Januar, Viet, Rasmus Lumbye [ungkarl og korporal], 20, af Garnisonen, Ane Cathrine Jensen [jomfrue], 20, af St. Knuds Sogn
1836, 13de Februar, Viet, Jens Peter Lumbye [ungkarl og skovfoged], 22, paa Nørregade, Johanne Dorthe Rasmussen [pige], 22, sammesteds som brudgommen
1836, 4de Marts, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 33, i tjeneste hos værtshuusholder Nielsen paa Nedergade, Karen Marie Christensen [pige], 25, i Hans Jensensstræde
1836, 22de Marts, Viet, Jesper Martin Eriksen [ungkarl og skrædermester], 31, af St. Knuds Sogn, Eline Marie Pedersen [pige], 40, i Hans Jensensstræde
1836, 22de April, Viet, Carl Christian Schaffalitzky de Muckadell [kammerjunker og baron, secondlieutenant], 26, ved Dragonregimentet, Elise Charlotte Ernestine Ermonie Sibylle Louise del Borgodi Primo [frøken], 21, af Odense
1836, 30te April, Viet, Anders Rasmussen [enkemand, vagtmester og berider], 51, ved Fynske Dragonregiment, Ane Kirstine Møller [pige], 42, i tjeneste hos grev Petersdorf paa Einsidelsborg
1836, 20de Mai, Viet, Claus Petersen [ungkarl og malermester], 28, paa Nørregade, Marie Sophie Jacobsen [jomfru], 27, datter af maleren N. Jacobsen paa Nørregade
1836, 24de Mai, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl og skomagersvend], 35, paa St. Hans Kirkegaard, Birte Kirstine Cathrine Hansen [pige], 31, samme sted som brudgommen
1836, 6te Juli, Viet, Carl Christian Jørgensen [ungkarl og skibstømmermand], 35, Udenfor Nørreport, Anthonette Louise Jørgensen [jomfru], 30, datter af afdøde rebslager Jørgensen ibid.
1836, 5te September, Viet, Rasmus Nielsen [enkemand og dagleier], 58, af Kongehuset, Ane Marie Elisabeth Stolzenbach [pige], 30, i tjeneste hos brudgommen
1836, 17de September, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 34, Udenfor Nørreport, Dorthe Hansdatter [pige], 34, samme sted som brudgommen
1836, 28de September, Viet, Peder Larsen [ungkarl og snedkersvend], 35, paa Nørregade, Sophie Hedevig Jürgens [pige], 30, paa Nørregade
1836, 31te October, Viet, Hjere Jørgensen [ungkarl], 40, fra Biskorup i Frue Sogn, Frederikke Cathrine Hansen [pige], 31, i tjeneste hos hr. pastor Westengaard
1836, 12te November, Viet, Lauritz Davidsen [ungkarl], 37, af To...bjerghuset ved Marienlund, Ane Margrete Rippur [pige], 22, samme sted som brudgommen
1836, 26de November, Viet, Johan Jacob Hvalsøe [ungkarl og kjøbmand], 31, paa Nørregade, Sophie Sørine Nielsen født Anderskou [enkemadam, enke efter skipper Niels Winther Nielsen], 30, af Skibhusene
1836, 7de December, Viet, Sophus Reinholdt Jessen [ungkarl og veiopsigtsfører], 21, i Skulkenborg, Augustine Spöhr [jomfru], 24, sammested som brudgommen
1836, 15de December, Viet, Rasmus Hansen [enkemand og dagleier], 37, Udenfor Nørreport, Ane Rasmussen [pige], 34, sammested som brudgommen
1836, 17de December, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 27, fra Sanderumgaard, Johanne Lisbeth Ferdinandsdatter [pige], 23, i tjeneste hos skipper H. Andresen i Skibhusene
1837, 3die Januar, Viet, Mads Hansen [ungkarl], 26, fra Krogsbølle Sogn - boende i Skulkenborg, Cathrine Larsen [enke efter Mads Hansen], 51, sammested som brudgommen
1837, 4de Januar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 26, tjenende E. Carstensen i Sømosegaard, Maren Pedersdatter [pige], 36, i Gl. Ladegaardshuus
1837, 5te April, Viet, Hans Andreas Fogh [ungkarl og snedkermester], 31, søn af snedker C. Fogh af Odense, Wibeke Adolphine Dreesen [jomfru], 31, hos kammerherre oberst v. Levetzau af Odense
1837, 12te April, Viet, Johan Peter Camentz [ungkarl og slagtermester], 28, fra Appenrade, Maren Banke [pige], 28, af Odense
1837, 14de April, Viet, Jørgen Knudsen [ungkarl], 26, søn af gaardmand Knud Hansen i Skovshøirup, Ane Cathrine Rasmussen [pige], 25, hos sin moder i Skulkenborg
1837, 14de April, Viet, Christian Jørgensen [ungkarl og skrædermester], 25, søn af snedker Jørgensen af Odense, Kirstine Dorothea Bekker [jomfru], 25, datter af handskemager H. Bekker af Odense
1837, 22de April, Viet, Peter Sørensen [ungkarl], 27, tjenende ved Taaruplund, Ane Kirstine Thomsen [pige], 30, i Blæsenborg
1837, 22de April, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 38, tjenende dhrr. kjøbmændene Brodersen og Tüchsen af Odense, Maren Larsen [pige], 33, tjenende major v. Sehested paa Nørregade
1837, 29de April, Viet, Diderik Sørensen Huus [ungkarl og skomagermester], 33, ved Graabrødremuur, Cathrine Marie With [jomfru], 36, tjenende kammerherreinde Buchvald paa Nørregade
1837, 3die Mai, Viet, Peder Pedersen [ungkarl og korporal], 27, af 2den Eskadron, Ane Sophie Knudsen [pige], 26, tjenende paa Komediehuset
1837, 3die Mai, Viet, Niels Jørgensen [enkemand], 38, af Frue Sogn, Cathrine Henriette Hjorth [pige], 41, tjenende paa Aalykkegaard
1837, 6te Mai, Viet, Christian Ludvig Sichelkoh [ungkarl og trompeter], 27, af 6te Dragonregiment, Karen Larsen [pige], 24, tjenende lærer Hansen paa Lahnsstiftelse
1837, 19de Mai, Viet, Peter Holger Petersen [ungkarl og kjøbmand], 24, af St. Knuds Sogn, Josephine Laurine Anthonette Smith [jomfru], 21, fra Hedevigslund
1837, 17de Juni, Viet, Jens Nielsen [enkemand og dagleier], 36, i Nygade, Johanne Marie Carlsen [pige], 46, sammested som brudgommen
1837, 17de Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 22, i Skulkenborg, Marie Larsen [pige], 26, sammested som brudgommen
1837, 22de Juni, Viet, Dangvart Neergaard [ungkarl og proprietair], 35, til Haraldskjær ved Veile, Anna Catharine Ahlefeld Laurvig født Leth [enkegrevinde], 39, paa Aalykkegaard
1837, 26de Juli, Viet, Henrik Ederschild Busk [ungkarl og korporal], 23, af Garnisonen - født i Odense, Ane Jensen [pige], 25, heraf Sognet
1837, 11te August, Viet, Peder Mogensen [ungkarl], 26, tjenende paa Tanggaard, Karen Rasmussen [pige], 36, hos karethmager P. Hansen paa Nørregade
1837, 2den September, Viet, Peder Christian Jacobsen [ungkarl, hr. sognepræst], 27, til Meyrup førstelærer ved Borgerskolen i Holstebro, Emma Jacobsen [frøken], 24, paa Nørregade
1837, 23de September, Viet, Carl Frederik Frantz Daniel v. Rømer [hr. kammerjunker, compagnichef], 34, i det kgl. General Commissair.. Collegium i Kjøbenhavn, Frederikke Rauchalk v. Holten [frøken], 24, datter af conferentsraad Rauchalk v. Holten paa Odense Slot
1837, 14de October, Viet, Carl Westergaard [ungkarl og skolelærer], 26, fra Harritslev, Karen Dorthe Hansen [jomfru], 24, datter af collecteur L. Hansen i Skibhusene
1837, 28de October, Viet, Peder Christian Johannessen [ungkarl, opsynsmand], 27, ved Kanalen, Ane Hansen [enke], 37, paa Kanaldømningen
1837, 28de October, Viet, Lars Peter Rasmussen [ungkarl og korporal], 25, af Ganisonen, Rasmine Frederikke Rasmussen [pige], 24, af St. Knuds Sogn
1837, 6te November, Viet, Jochum Christian Kejser [ungkarl og skrædermester], 34, af St. Knuds Sogn, Johanne Rasmine Roll [jomfru], 40, datter af veipiquer Roll i Ramsherred
1837, 25de November, Viet, Eiler Wilhelm Hude [ungkarl og bagermester], 25, paa Nørregade, Mette Frederikke Petersen [jomfru], 22, sammesteds som brudgommen
1837, 28de November, Viet, Hans Dreier [ungkarl og sømand], 38, hos smaakjører J. Enoksen paa Skibhusveien, Johanne Larsen [pige], 32, sammesteds som brudgommen
1837, 2den December, Viet, Peter Nielsen [ungkarl og tømmersvend], 27, i Vindegaden, Johanne Hansdatter [pige], 24, sammesteds som brudgommen
1837, 4de December, Viet, Johan Christian Frederik Føhns [ungkarl og korporal], 21, af Garnisonen, Apolone Sophie Nielsen [pige], 29, i Hans Jensensstræde
1837, 7de December, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl og tømmersvend], 42, huuseier ved St. Jørgensgade, Nicoline Senecasdatter [pige], 25, hos huusmand Anders Andersen paa Skibhuusveien
1838, 17de Februar, Viet, Peter Knudsen [ungkarl], 24, i tjeneste hos kjøbmand H. Teisen paa Nørregade, Maren Jeppesdatter [pige], 33, udenfor Nørreport
1838, 14de April, Viet, Peter Wilhelm Falck [ungkarl og skomagermester], 27, udenfor Nørreport, Marie Kirstine Nielsen [pige], 33, i tjeneste hos kmd. N. C. Nielsen paa Nørregade
1838, 5te Mai, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 29, huuseier i Middelfart, Maren Christensen [pige], 30, i tjeneste hos baron Schaffalitzky
1838, 12te Mai, Viet, Anders Knudsen [ungkarl og væver], 28, fra Stige, Ane Caspersdatter [pige], 30, hos stedfader smaa...R. Rasmussen i Nørregade
1838, 19de Mai, Viet, Anders Poulsen [ungkarl og korporal], 31, af Ganisonen - født i Seden, Ane Larsen [pige], 30, her af Sognet
1838, 2den Juni, Viet, Andreas Hansen Wolder [ungkarl og slagtermester], 23, paa Nørregade, Frederikke Wilhelmine Charlotte Louise Frederiksen [jomfru], 24, datter af slagter... C. Frederiksen i Odense
1838, 15de Juni, Viet, Carl Christian Holm [ungkarl og skrædermester], 26, af Frue sogn, Emma Caroline Henriette Wander [jomfru], 23, hos garver Spøhr paa Gravene
1838, 21de Juli, Viet, Niels Christian Petersen [ungkarl og skrædermester], 25, paa Nørregade, Henriette Christine Henriksen [jomfru], 21, sammesteds som brudgommen
1838, 21de Juli, Viet, Frederik Christian Springer [ungkarl og arbeidsmand], 42, i Ramsherred, Karen Nielsen [pige], 47, sammesteds som brudgommen
1838, 14de September, Viet, Christopher Wilhelm Lütge [ungkarl og skolelærer], 25, fra Ulriksholm, Caroline Regine Nielsen [jomfru], 23, steddatter af vagtmester Rasmussen af Garnisonen
1838, 12te October, Viet, Albrect Christian Albrectsen [enkemand og pottemagermester], 59, paa Nørregade, Anne Cathrine Andersen [gartner F. Schimmels enke], 42, sammesteds som brudgommen
1838, 20de October, Viet, Peder Madsen [ungkarl], 25, tjener hos kammerjunker Bülow, Karen Pedersdatter [pige], 32, i tjeneste hos snedker Haugsted paa Nørregade
1838, 26de October, Viet, Joseph Assam [enkemand og possementmager], 60, paa Nørregade, Christiane Hansen [pige, huusholderske], 29, hos brudgommen
1838, 27de October, Viet, Hans Frederik Bruun [ungkarl og skrædermester], 27, af St. Knuds Sogn, Nicoline Jørgine Margrete Hansen [pige], 22, i tjeneste hos madam Beck heri Sognet
1838, 27de October, Viet, Carl Julius May [ungkarl og skomager], 27, af Wigerslev Sogn, Maren Margrethe Andersdatter [pige], 30, i tjeneste hos madam Christensen heri Sognet
1838, 10de November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 38, i Vindegaden, Anne Cathrine Pedersdatter [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1838, 14de November, Viet, Otto Hansen [ungkarl og gjæstgiver], 29, i Skibhusene, Dorthea Schiødtz [jomfru, huusholderske], 19, hos brudgommen
1838, 14de November, Viet, Lars Mathiesen [enkemand og snedkermester], 39, af Frue Sogn, Kirsten Reinholtsdatter [pige], 34, i tjeneste hos kammerraad Bekker
1838, 14de November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 26, af Skibhusene, Anne Marie Rasmussen [pige], 18, datter af afdøde baadfører R. Hansen ibid.
1838, 19de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 33, boede hos bødkermester N. Nielsen paa Gravene, Kirsten Pedersdatter [pige], 29, sammesteds som brudgommen
1838, 23de November, Viet, Frederik Wilhelm Luplau [ungkarl og viinhandler], 37, fra Kjøbenhavn, Louise Georgine Blesborg [jomfru], 27, datter af enkemadam Blesborg i Nørregade
1838, 29de December, Viet, Frederik Christiansen [ungkarl], 24, af Brobye Sogn, Johanne Cathrine Jensdatter [pige], 30, af Ertebjerghuset
1839, 5te Januar, Viet, Michael Rasmussen [ungkarl], 29, uden Nørreport, Karen Andersen [pige], 30, sammesteds som brudgommen
1839, 24de Januar, Viet, Sebastian Marc Adolph Lorentz Noodt [ungkarl og toldassistent], 21, af Frue Sogn, Caroline Larsen [jomfru], 24, hos bødker Thomsens enke paa Nørregade
1839, 6te Februar, Viet, Mads Nielsen [enkemand og arbeidsmand], 45, i Vindegaden, Johanne Sophie Amalie Pedersen [enken], 41, sammesteds som brudgommen
1839, 15de April, Viet, Jacob Larsen [ungkarl], 25, tjenende kjøbmand Frydendahl i Nedergade, Else Dideriksdatter [pige], 40, paa Nørregade
1839, 2den Mai, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl og procurator], 44, af St. Knuds Sogn, Caroline Gerhardine Delcomyn [jomfru], 21, datter af regimentsbøssemager Delcomyn
1839, 17de Mai, Viet, Johan Christopher Knudsen [ungkarl og skomagersvend], 30, paa Nørregade, Karen Jensdatter [enke efter smaahandler Jens Andersen], 48, paa Nørregade
1839, 25de Mai, Viet, Hans Rasmussen [enkemand og dagleier], 43, i Blæsenborg, Anne Marie Olsdatter [enke] efter huusmand Knud Knudsen, 27, sammesteds som brudgommen
1839, 29de Mai, Viet, Jørgen Knudsen [ungkarl og smaakjører], 34, i Kræmmergyden, Anne Marie Hansdatter [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1839, 1ste Juni, Viet, Johannes Joseph Handberg [ungkarl og sadelmagersvend], 34, i Ramsherred, Marie Kirstine Thrane [pige], 32, hos brudgommen
1839, 5te Juni, Viet, Johan Diderik Marcus Liesner [ungkarl og kobbersmedmester], 32, paa Nørregade, Henriette Nielsen [værtshuusholder Lars Hansens fraskilte hustru], 30, hos brudgommen
1839, 8de Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl og korporal], 31, af Ganisonen, Marie Nielsdatter [pige], 29, af Frue Sogn
1839, 15de Juni, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 28, i Eskehuset, Maren Cathrine Christiansdatter [enke efter indsidder Peter Henrik Andersen], 30, hos brudgommen
1839, 27de Juli, Viet, Cornelius Andersen [ungkarl, avlskarl], 34, paa Annasholm, Kirstine Marie Andersdatter [pige], 32, af Ertebjerghuset
1839, 30te August, Viet, Peder Christian Nielsen [ungkarl og gartner], 24, i Rosenlundsstedet, Anne Marie Sørensen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1839, 13de September, Viet, Niels Johansen [ungkarl], 33, hos kirkeværge P. Jørgensen, Karen Hansen [pige], 28, udenfor Nørregade
1839, 16de September, Viet, Frederik Ludvig Johansen [ungkarl og muursvend], 24, af Frue Sogn, Ane Kirstine Sørensen [pige], 21, i Vindegaden
1839, 5te October, Viet, Jens Madsen Brørup [ungkarl og skomagersvend], 26, af St. Knuds Sogn, Johanne Cathrine Jensen [pige], 22, i Vindegade
1839, 1ste November, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl], 31, tjenende kjenker de Klaumann St. Knuds Sogn, Kirstine Marie Hansdatter [pige], 28, tjenende kirkeværge P. Jørgensen
1839, 8de November, Viet, Christian Tobias Hartvig [enkemand, instrumentmager og snedkermester], 34, paa St. Hans Kirkegaard, Henriette Wilhelmine Petrine Nölcke [jomfru], 30, krigsassessor Nølckes datter af Garnisonen
1839, 14de December, Viet, Anders Peter Hansen [ungkarl], 21, af Blæsenborg, Kirsten Pedersdatter [pige], 33, sammesteds som brudgommen
1840, 17de Februar, Viet, Jørgen Christensen [ungkarl og skomager], 32, fra Flaninge Trolleborg Sogn, Maren Kirstine Jensen [pige], 26, udenfor Nørreport
1840, 15de Februar, Viet, Peder Pedersen [enkemand og dagleier], 60, af Hanebækshuset, Maren Hansdatter [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1840, 16de Mai, Viet, Morten Jørgensen [ungkarl], 27, tjenende gaardmand Niels Rasmussen i Næsbye, Marie Cathrine Prütz [pige], 31, udenfor Nørreport
1840, 29de Mai, Viet, Just Oppenhagen [enkemand og typograpf], 47, paa Nørregade, Anne Dal [pige], 40, sammesteds som brudgommen
1840, 30te Mai, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 53, i Skulkenborg, Bernhardine Salomonsen [pige], 33, sammesteds som brudgommen
1840, 3die Juni, Viet, Hans Andreas Hansen [ungkarl og proprietair, examinatus juris], 24, af Wraa Bye Stenderup Sogn i Jylland, Wilhelmine Hansen [jomfru], 26, hos brudgommens fader L. Hansen i Skibhusene
1840, 13de Juni, Viet, Rasmus Iversen [ungkarl og tømmersvend], 30, paa Nørregade, Anne Marie Kirstine Thrane født Aagaard [enkemadam], 45, sammesteds som brudgommen
1840, 3die August, Viet, Jacob Brøgger Andkjær [ungkarl og snedker], 29, fra Gyldensteen, Kirstine Hansen [jomfru], 25, hos faderen urtemand Hans Christiansen i Nørregade
1840, 4de September, Viet, Hans Jacob Møller [ungkarl og bagermester], 24, af Nyborg, Anne Cathrine Jensen [jomfru], 21, hos bagermester P. Møller paa Nørregade
1840, 19de September, Viet, Peder Mikkelsen [ungkarl og væver], 24, af Lumbye Sogn, Gjertrud Sophie Hansen [pige], 33, af Ertebjerghuset
1840, 19de October, Viet, Christopher Schjödt [ungkarl og hattemagersvend], 41, hos hattemagermester D. Holm paa Nørregade, Ane Marie Elisabeth Stolzenbach [enke], 34, udenfor Nørreport
1840, 4de November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 32, af St. Knuds Sogn, Anne Pedersen [enke], 34, paa Gravene
1840, 4de November, Viet, Niels Madsen [ungkarl], 37, tjenende major Andrup af St. Knuds Sogn, Maren Sophie Hansen [pige], 32, af Blæsenborg
1840, 28de November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 50, i Vindegaden, Karen Kirstine Nielsen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1840, 2den December, Viet, Søren Sørensen [ungkarl og tømmersvend], 30, i Vindegaden, Gjertrud Jørgensdatter [pige], 35, sammesteds som brudgommen
1840, 2den December, Viet, Christian Andresen Brandt [ungkarl og tømmermand], 30, i Vindegaden, Anne Dorthe Saxtorph [pige], 33, sammesteds som brudgommen
1840, 11te December, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl], 32, af St. Knuds Sogn, Kirstine Mikkelsdatter [pige], 29, i Hans Jensensstræde
1840, 16de December, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 30, af St. Knuds Sogn, Karen Pedersdatter [frakilt kone - fra smed Jacob Sørensen], 28, i Hans Jensensstræde
1841, 2den Januar, Viet, Jacob Hansen [enkemand og bødkermester], 31, udenfor Nørreport, Anne Margrete Henriksdatter [enke efter trompeter N. Andersen], 41, sammesteds som brudgommen
1841, 23de Marts, Viet, Johan Peter Larsen [ungkarl og slagtermester], 26, af Hans Jensensstræde, Clare Elisabeth Unserud [jomfru], 25, hos kirkeværge P. Jørgensen paa Nørregade
1841, 24de April, Viet, Jens Kragh Andersen [ungkarl], 27, tjenende brændeviinsbrænder Jac. Nielsen, Maren Nielsen [pige], 30, tjenende madam Brown paa Nørregade
1841, 30te April, Viet, Peter Knudsen Petersen [ungkarl og naalemagermester], 23, af Nyborg, Anne Dorthe Hansen [pige], 31, tjenende madam Blesborg paa Nørregade
1841, 4de Mai, Viet, Carl Theodor Carsten Krüger [ungkarl, cand. pharm. og brygger], 28, af St. Knuds Sogn, Petra Andrea Kjergaard [jomfru], 27, heraf Sognet
1841, 15te Mai, Viet, Carl Christian Eriksen [ungkarl og smedesvend], 21, af Frue Sogn, Marie Christiane Frederikke Kirstein [pige], 25, i Vindegaden
1841, 22de Mai, Viet, Jacob Pedersen [ungkarl], 28, tjenende paa Marienlund, Anne Hansdatter [enke efter baadfører Hans Olsen, og baadfører Christen Olsen], 46, i Skibhusene
1841, 29de Mai, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 29, tjenende baron Wedel, Birthe Kirstine Mortensdatter [pige], 30, i Skulkenborg
1841, 9de Juni, Viet, Hans Jacob Bondesen [ungkarl], 26, medhjelper hos degnen Simonsen i Orte, Maren Larsdatter [pige], 31, hos bager Frederiksen i Vindegaden
1841, 26de Juni, Viet, Knud Jensen [ungkarl], 47, af Hunderup, Marie Hansen [pige], 53, tjenende fru Wandler paa Nørregade
1841, 10de Juli, Viet, Hans Jørgen Rasmussen [ungkarl og gartner], 23, i Vindegaden, Sophie Frederikke Behrendt [pige], 23, sammesteds som brudgommen
1841, 31te August, Viet, Jørgen Christian Nielsen [ungkarl og skovrider], 39, fra Tranekjær, Clausine Margrete Møller [jomfru], 29, hos faderen bager P. Møller paa Nørregade
1841, 27de September, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 29, i kjøbmand H. C. Nielsens huus ved Kragsgaard, Christiane Jensdatter [pige], 32, sammesteds som brudgommen
1841, 9de October, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 34, i Nyenstad, Emilie Marie Kirstine Jørgensen [pige], 18, sammesteds som brudgommen
1841, 16de October, Viet, Hans Christian Carstensen [ungkarl], 26, af Sømosegaard, Karen Andersdatter [pige], 30, i Tolderlund
1841, 29de October, Viet, Jens Peter Petersen [ungkarl og postbefordrer], 26, af Frue Sogn, Petrine Petersen [jomfru], 21, hos faderen karethmager N. Petersen uden Nørregade
1841, 3die November, Viet, Hans Frandsen [ungkarl], 26, tjenende i Vissenberg Mølle, Nicoline Marie Claudi [jomfru], 33, hos broderen malermester Claudi
1841, 3die November, Viet, Fritz Jacobsen [ungkarl og smedesvend], 23, af St. Knuds Sogn, Anna Marie Dorothea Jochimsen [jomfru], 26, paa Nørregade
1841, 3die November, Viet, Lars Andersen [ungkarl], 31, tjenende consul Grut, Anne Kirstine Rasmusdatter [pige], 36, udenfor Nørreport
1841, 11te November, Viet, Johan Frederik Prange [ungkarl og barbeer], 27, af St. Knuds Sogn, Caroline Kirstine Jørgensen [jomfru], 22, af Tolderlund
1841, 27de November, Viet, Hans Christian Dreier [ungkarl og postbefordrer], 29, fra Faaborg, Abelone Nielsen [pige], 26, hos broderen pottemager J. Nielsen paa Nørregade
1841, 27de November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og smedesvend], 23, paa St. Hans Kirkegaard, Grothemine Rasmussen [pige], 23, sammesteds som brudgommen
1841, 27de November, Viet, Hans Jørgen Pedersen [ungkarl], 33, paa St. Hans Kirkegaard, Karen Jørgensen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1841, 1ste December, Viet, Hans Frederik Hansen [ungkarl og muursvend], 26, af Frue Sogn, Dorthe Marie Cathrine Gormsen [pige], 31, udenfor Nørreport
1841, 18de December, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], 37, af Blæsenborg, Anne Kirstine Hansdatter [enke efter den blinde tydsker Jens Jørgensen], 37, sammesteds som brudgommen