Odense - Sct. Hans, 1842-1851, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1842-1851, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 2den Februar, Viet, Poul Clausen [ungkarl], 30, tjenende paa Sanderumgaard, Anne Marie Olesdatter [pige], 28, tjenende baron Schaffalitzky
1842, 23de Februar, Viet, Jacob Rode [ungkarl og skibscapitain], 28, af St. Knuds sogn, Caroline Cathrine Sørensen [jomfru], 26, ved Kanalbasinet
1842, 2den Marts, Viet, Peter Johan Fallenkam [ungkarl og vagtmester], 34, af Garnisonen, Louise Berthel født Svendsen [enke], 29, tjenende etatsmand og herredsfoged F. Knudsen
1842, 6te April, Viet, Søren Sørensen [ungkarl og kleinsmedmester], 30, Udenfor Nørreport, Georgine Jørgensen [pige], 34, sammesteds som brudgommen
1842, 6te April, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 32, tjenende vognmand Carsten Petersen i Nedergade, Johanne Larsdatter [pige], 34, boende i Nygade
1842, 16de April, Viet, Mads Jacobsen [enkemand og arbeidsmand], 34, af Frue sogn, Charlotte Amalie Jørgensen født Palm [enke], 42, i Nygade
1842, 20de April, Viet, Andreas Christian Bolthorn [ungkarl og gjæstgiver], 25, af Skibhusene, Gjertrud Marie Cathrine Stülswig [jomfru], 29, sammesteds som brudgommen
1842, 19de April, Viet, Hans Larsen [ungkarl og væver], 27, af Allesøe, Bodil Andersdatter [pige], 25, tjenende paa Hedevigslund
1842, 29de April, Viet, Andreas Peter Kastrup [ungkarl og forpagter], 37, paa Kaløe Gods i Jylland, Andrine Eline Caroline Hansen [jomfru], 27, af Hans Jensensstræde
1842, 2den Mai, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og gaardmand], 42, af Ørritslev Bye i Otterup Sogn, Johanne Hansdatter [pige], 33, tjenende kanalopsynsmand N. Hansen Udenfor Ng. [Nørregade]
1842, 2den Mai, Viet, Jens Eriksen [ungkarl], 27, tjenende paa Hedevigslund, Maren Pedersdatter [pige], 34, tjenende sammesteds som budgommen
1842, 3die Mai, Viet, Knud Johansen [ungkarl og væversvend], 25, hos væver Appeldorph i Blæsenborg, Maren Kirstine Rasmussen [pige], 24, hos sin fader arbeidsmand Christian Rasmussen paa Nørregade
1842, 3die Mai, Viet, Peter Frantz Lange [ungkarl og forvalter], 36, paa Aalykkegaard, Marie Nisted [jomfru], 23, hos sin moder lods H. Nisteds enke i Skibhusene
1842, 7de Mai, Viet, Jens Jacob Larsen [ungkarl], 29, boede hos snedker Eidorf i Overgade, Anne Sophie Lindegaard [pige], 24, tjenende kammerjunker v. Lillienskiold
1842, 7de Mai, Viet, Peder Enoksen [ungkarl], 24, tjenende paa Marienlund, Mathie Jensdatter [pige], 35, tjenende madam Nisted i Skibhusene
1842, 28de Mai, Viet, Anders Jeppesen [ungkarl], 31, tjenende paa Sanderumgaard, Anne Margrethe Jensdatter [pige], 34, tjenede paa Marienlund
1842, 1ste Juni, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 28, boende i Skulkenborg, Maren Larsen [pige], 33, sammesteds som brudgommen
1842, 1ste Juni, Viet, Peder Clausen [ungkarl], 28, boende i Astrupkamhuset, Dorthe Marie Sørensdatter [pige], 35, sammesteds som brudgommen
1842, 15te Juni, Viet, Jens Frederik Christian Wegener [ungkarl, forjunker og forstinspecteur], 30, paa Gisselfeld i Sjælland, Caroline Mathilde Jacobsen [jomfru], 36, hos sin fader maler Jacobsen paa Nørregade
1842, 18de Juni, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl og væversvend], 23, hos væver Møller i St. Knuds Sogn, Marie Kirstine Danielsen [pige], 23, hos moderen K. D. Christensen ved Nørregade
1842, 23de Juli, Viet, Fritz Larsen [ungkarl og skomagermester], 27, paa Nørregade, Johanne Marie Bodenstein [jomfru], 22, sammesteds som brudgommen
1842, 30te August, Viet, Andreas Peter Amle [ungkarl og ritmester, hr.], 46, chef for 3die Eskadron af 6te Dragon Regiment, Octavia Frederikke Marie Sehested [frøken], 43, af Odense
1842, 7de September, Viet, Peder Eriksen [ungkarl og smedesvend], 25, hos smedemester C. Madsens enke paa Vestergade, Kirstine Marie Hansen [pige], 18, i Ramsherred
1842, 17de September, Viet, Peter Mathias Larsen [ungkarl og bagermester], 34, paa Nørregade, Anne Marie Andersen [jomfru], 31, pleiedatter af toldbetjent Range i Hans Jensensstræde
1842, 23de September, Viet, Christian Anthon Assam [ungkarl og possementmager], 25, paa Nørregade, Petrine Jensen [jomfru], 24, hos faderen muurmester J. Petersen paa Nørregade
1842, 2den November, Viet, Morten Larsen [ungkarl og skræder], 40, Udenfor Nørreport, Albertine Hansen [pige], 30, hos pottemager Albrectsen paa Nørregade
1842, 2den November, Viet, Anders Larsen [ungkarl og uhrmager], 24, fra Julerup i Melbye Sogn, Maren Andersen [pige], 26, hos faderen huusmand A. Andersen paa Skibhuusveien
1842, 21de November, Viet, Rasmus Poulsen [ungkarl], 27, af Frue Sogn, Karine Christine Pedersen [pige], 34, tjenende baron Wedell
1842, 7de December, Viet, Poul Hansen [ungkarl], 30, Udenfor Nørreport, Karen Marie Hansen [pige], 37, hos mad. forpagter H. Larsens enke Udenfor Nørreport
1843, 4de Januar, Viet, Anders Larsen [enkemand og toldbetjent], 51, i Skulkenborg, Marie Cathrine Hansen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1843, 4de Januar, Viet, Gorm Andersen [ungkarl], 27, fra Hedehuset i Dalum Sogn, Karen Larsen [pige], 26, af Sømosehuset
1843, 28de Januar, Viet, Niels Rasmussen [enkemand og rugbrødbager], 65, paa Nørregade, Anne Cathrine Nielsdatter [enke efter urtemand Peder Henriksen], 55, i Kræmmergyden
1843, 3die Februar, Viet, Jens Christian Dannesboe [ungkarl], 27, hos sin fader brændeviinsbrænder Dannesboe i Vestergade i Odense, Mette Marie Larsen [jomfru], 30, datter af skomager Lars Jørgensen i Kjerteminde - boende paa Nørregade
1843, 11te Marts, Viet, Christian Frederik Andersen [ungkarl og skipper], 28, af Skibhusene, Elise Rasmine Petrine Nisted [enke efter lods Peder Nisted], 28, af Skibhusene
1843, 22de April, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 29, tjenende kjøbmand H. C. Nielsen paa Nørregade, Kirsten Johansdatter [pige], 24, sammesteds som brudgommen
1843, 28de April, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 35, tjenende kammerjunker Lüttichau, Marie Hansine Loch [pige], 29, hos kjøbmand A. Hansen paa Nørregade
1843, 29de April, Viet, Christian Jørgensen [ungkarl], 33, tjenende paa Anderupgaard, Anne Kirstine Sørensdatter [pige], 25, tjenende brændeviinsbrænder Thomsen Udenfor Nørreport
1843, 3die Mai, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl og sømand], 36, hos mad. Jørgen Fiskers enke i Kræmmergyden, Anne Cathrine Rasmussen [pige], 23, sammesteds som brudgommen
1843, 5te Mai, Viet, Johan Christian Balslev [enkemand, sognepræst], 45, til Haarsev Menighed, Pauline Erasmine Dorothea Krüger [jomfru], 32, hos faderen apotheker F. Krüger i Nørregade
1843, 6te Mai, Viet, Peder Frederiksen [ungkarl], 33, tjenende kirkeværge P. Jørgensen i Tolderlund, Anne Kirstine Jensen [pige], 25, tjenende Erik Carstensen paa Sømosegaard
1843, 10de Mai, Viet, Morten Andersen [ungkarl og muursvend], 29, paa Nørregade, Karen Marie Hansdatter [pige], 21, hos instrumentmager P. Hansen paa Kongensgade
1843, 10de Mai, Viet, Henrik Michael Assam [ungkarl og kunstdreier], 29, paa Nørregade, Bine Cathrine Jensen [jomfru], 27, hos faderen muurmester J. Petersen paa Nørregade
1843, 13de Mai, Viet, Jens Nicolaisen [ungkarl], 28, tjenende vognmand Steffensen i Frue Sogn, Maren Nielsdatter [pige], 38, tjenende paa Annasholm
1843, 20de Mai, Viet, Johan Frederik Lund [ungkarl], 20, eier af et huus i Skibhusene, Karen Marie Hansdatter [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1843, 23de Mai, Viet, Rasmus Christian Langkilde [ungkarl], 26, eier af Eibye Mølle, Augusta Christophine Gravenhorst [jomfru], 22, hos mad. districtslæge J. C. L. Gravenhorsts enke paa Nørregade
1843, 7de Juni, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 32, boende i kammerraad C. Trolles sted i Skibhusene, Karen Andersen [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1843, 7de Juli, Viet, Fred. Johan Bernhard Behrens [ungkarl og snedkersvend], 25, i arbeide hos snedker Tietgen paa Overgade, Severine Martine Nielsen [pige], 27, hos faderen arbeidsmand Jens Nielsen Udenfor Nørreport
1843, 13de Juli, Viet, Hans Peter Marker [ungkarl og snedkersvend], 29, boende i et huus ved Christiansdal, Marie Rasmussen [jomfru], 35, boende hos karethmager Hansen paa Nørregade
1843, 22de Juli, Viet, Hans Frederik Mogensen [ungkarl og muursvend], 34, i Nyenstad, Anne Petrine Rieffestal Hansen [pige], 29, sammesteds som brudgommen
1843, 2den August, Viet, Rasmus Pedesen [ungkarl], 26, boende Udenfor Nørreport, Anne Pedersdatter [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1843, 18de August, Viet, Christen Andersen [ungkarl og korporal], 32, af Garnisonen, Anne Mortensdatter [pige], 25, af St. Knuds Sogn
1843, 19de August, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 30, af Frue Sogn, Rasmine Hansdatter [pige], 33, i Blæsenborg
1843, 2den September, Viet, Peder Henriksen [ungkarl og muursvend], 28, logeret hos bager H. Nielsen paa Nørregade, Anne Margrete Kirstine Svendsen [pige], 23, hos faderen muursvend Th. Svendsen i Vindegaden
1843, 4de October, Viet, Carl Christian Frederik Dreier [ungkarl, sadelmager], 26, ved 6te Dragonregiment, Albertine Caroline Filter [jomfru], 25, hos moderen skomager Filters enke i Bangsboder
1843, 14de October, Viet, Jesper Nielsen [ungkarl og korporal], 26, af Garnisonen, Anne Dorthe Jensen [pige], 22, hos faderen brolægger A. Jensen Kjærbye i Blæsenborg
1843, 1ste November, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 32, tjenende kjøbmand Crones enke paa Vestergade, Maren Larsdatter [pige], 34, tjenende kjøbmand N. Chr. Nielsen paa Nørregade
1843, 4de November, Viet, Jens Knudsen [ungkarl og muursvend], 34, boende i Windegaden, Ingeborg Jensdatter [pige], 29, tjenende enkemadam Hansen i Skibhusene
1843, 4de November, Viet, Jørgen Ottesen [enkemand og skræder], 46, fra Tarup i Paarup Sogn, Mariane Jensdatter [pige], 38, tjenende kammerjunker v. Lillienskiold
1843, 4de November, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 37, af Paarup Sogn, Elisabeth Larsdatter [pige], 34, tjenende paa Aalykkegaard
1843, 11te November, Viet, Anders Jensen [ungkarl], 31, tjenende kirkeværge P. Jørgensen, Jensine Henriksdatter [pige], 34, i Skulkenborg
1843, 15de November, Viet, Lars Simonsen [ungkarl], 30, tjenende etatsraad Pontoppidan, Karen Hansen [pige], 34, Udenfor Nørreport
1843, 22de November, Viet, Hans Henriksen [ungkarl og væver], 33, af Næsbyhovedsbrobye, Kirsten Jensdatter [pige], 25, tjenende Stengel i Rosenlundstedet
1843, 25de November, Viet, Peter Jacob Petersen [ungkarl og skomagersvend], 22, hos moderen skomagersvend Hans Petersens enke Udenfor Nørreport, Balthasarmine Jespersen [pige], 22, sammesteds som brudgommen
1843, 6te December, Viet, Poul Flindt Jacobsen [ungkarl og kobbersmedsvend], 24, arbeider hos kobbersmed Liesner paa Vestergade, Karen Dorthea Jørgensen [pige], 27, hos muursvend J. P. Petersen i Skulkenborg
1843, 6te December, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 39, tjener kjøbmand Edsberg paa Vestergade, Anne Cathrine Andersen [pige], 31, hos moderen Anders Nielsens enke i Blæsenborg
1843, 11te December, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl og bødkermester], 31, hos bødkermeser Thomsens enke paa Nørregade, Johanne Marie Thomsen [jomfru], 33, hos moderen sammesteds som brudgommen
1843, 23 de December, Viet, Johan Theodor Jantzen [ungkarl og rebslagermester], 22, hos faderen rebslagermester Jantzen af Frue Sogn, Johanne Christine Larsen [jomfru], 21, hos moderen L. Hansens enke i Windegaden
1843, 23de December, Viet, Jesper Nielsen [ungkarl], 26, tjenende consul F. Fugleberg, Karen Abrahamsen [pige], 31, i Kræmmergyden
1844, 10de Januar, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og skipper], 26, af Odense, Frandsisca Marie Cathrine Pedersen [pige], 27, hos faderen skytten R. Pedersen paa Skovhaveholm
1844, 6te Marts, Viet, Carl Christian Olsen [ungkarl og skrædersvend], 30, af Kjerteminde, Anne Marie Elisabeth Tobiesen [pige], 33, boede i hendes afdøde forældres huus i Hans Jensens Stræde
1844, 16de Marts, Viet, Peter Bjerregaard [ungkarl og muursvend], 27, i Skulkenborg, Johanne Marie Elisabeth Føhns [fraskilt kone efter slagtersvend Peder Clemmensen], 43, sammesteds som brudgommen
1844, 1ste Mai, Viet, Jens Sørensen [ungkarl], 30, tjenende vognmand Appelbyes enke i Nedergade, Margrete Knudsdatter [pige], 30, tjener fru Møller paa Nørregade
1844, 11te Mai, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 36, tjenende paa Marienlund, Gjertrud Elisabeth Henriksdatter [pige], 29, boende Udenfor Nørreport
1844, 14de Mai, Viet, Carl Theodor Müller [ungkarl og snedkersvend], 25, Udenfor Nørreport, Lorentze Marie Ørberg [pige], 24, sammested sogm brudgommen
1844, 5te Juni, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og pottemagersvend], 30, hos pottemager H. P. Schyt Udenfor Vesterport, Mariane Dorthee Gamrath [jomfru], 40, holder en lille Skole paa Nørregade
1844, 5te Juni, Viet, Andreas Peter Holst [ungkarl og skræder], 32, i Kræmmergyden, Abelone Jensen [pige], 20, sammesteds som brudgommen
1844, 1ste August, Viet, Niels Peter Jacob Mathias Thrane [ungkarl og tømmermand], 25, hos træskomand Jørgen Caspersen paa Nørregade, Hansine Dorthee Rasmussen [pige], 28, tjenende bager Cappeln paa Nørregade
1844, 17de August, Viet, Niels Rasmussen [enkemand og dagleier], 42, i Det graa Huus i Kræmmermarken, Maren Hansdatter [enke], 31, sammesteds som brudgommen
1844, 25de October, Viet, Niels Randers Hansen [ungkarl og skomagersvend], 36, af Frue Sogn, Anne Marie Larsen [enke efter skomagermester M. Westrøm], 37, boende i Vindegaden
1844, 29de October, Viet, Jens Jørgen Clemmensen [ungkarl], 30, tjenende gaardmand Lars Madsen paa Hjallese Mark, Karen Larsdatter [pige], 23, tjenende skipper H. Nielsens enke i Skibhusene
1844, 2den November, Viet, Søren Nielsen [ungkarl og bødkersvend], 28, af Frue Sogn, Mette Kirstine Jensdatter [pige], 31, tjenende justitsraad Wegener paa Slottet
1844, 5te November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og skomagermester], 23, i Hans Jensens Stræde, Anne Hansen [pige], 27, eier et huus i Hans Jensens Stræde
1844, 8de November, Viet, Lars Andersen [ungkarl og hørsvinger], 28, eier af et boelsted i Skaarup Sogn, Christine Anderskou [jomfru], 33, hos sin moder skipper C. Andersens enke paa Nørregade
1844, 19de November, Viet, Anders Andersen [enkemand og vagtmester], 51, af 6te Dragon Regiment, Maren Rasmusdatter [pige], 43, tjenende etatsraad Reimuth
1844, 22de November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl og farver], 35, eier af et huus paa Nørregade, Anne Marie Christensen [pige], 30, sammesteds som brudgommen
1844, 4de December, Viet, Rasmus Jespersen [ungkarl], 23, tjenende paa Marienlund, Anne Nielsdatter [pige], 31, boede hos baadfører R. Hansen i Skibhusene
1844, 7de December, Viet, Rasmus Christophersen [ungkarl], 23, boende i et huus ved Kræmmergyden, Sigvartine Christiansdatter [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1844, 14de December, Viet, Andreas Ludvig Hansen [ungkarl og skrædermester], 24, i Skulkenborg, Anne Marie Jørgensen [pige], 20, sammesteds som brudgommen
1845, 5te Februar, Viet, Søren Jensen [ungkarl og snedkersvend], 27, i Blæsenborg, Louise Mathilde Frandsen [pige], 26, sammesteds som brudgommen
1845, 5te Marts, Viet, Carl Frederik Tange [ungkarl og garvermester], 25, paa Nørregade, Marie Schwartz [jomfru], 22, hos slagtermester F. Tange paa Nørregade
1845, 26de April, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 31, tjenende paa Annasholm, Anne Kirstine Knudsdatter [pige], 30, i Vindegaden
1845, 29de April, Viet, Johan Gotfred Angelo [ungkarl og kjøbmand], 25, paa Nørregade, Sophie Sørine Hvalsøe født Anderskou [enkemadam], 39, sammesteds som brudgommen
1845, 7de Mai, Viet, Johan Jørgensen [ungkarl], 35, tjenende Bendix Udenfor Vesterport, Karen Marie Andersdatter [pige], 35, tjenende kjøbmand J. H. Weche paa Nørregade
1845, 7de Mai, Viet, Christopher Hansen [ungkarl], 27, tjenende paa Marienlund, Mette Kirstine Rasmusdatter [pige], 30, tjenende collecteur Hansens enke i Skibhusene
1845, 26de Mai, Viet, Carl Christian Frederik Dreier [enkemand og eskadronssadelmager], 29, ved 6te Dragonregiment, Sabine Erikke Filter [jomfru], 18, hos moderen skomager Filters enke i Bangsboder
1845, 4de Juni, Viet, Lars Christian Rasmussen [ungkarl], 27, tjende kjøbmand H. C. Nielsen paa Nørregade, Maren Hansdatter [pige], 31, boede i et huus ved Kræmmergyden
1845, 6te Juni, Viet, Mads Rasmussen Rude [ungkarl og skipper], 27, af Kjerteminde, Theodore Frederikke Kirstine Charlotte Petronelle Maaløe [jomfru], 35, tjenende kjøbmand H. Teisen paa Nørregade
1845, 26de Juli, Viet, Carl Ludvig Christiansen Heiden [ungkarl og skrædersvend], 23, arbeider hos skrædermester Bruun paa Vestergade, Karen Kirstine Nielsen [pige], 22, hos moderen dagleier Niels Christensens enke i Ramsherred
1845, 6te August, Viet, Frederik Christian Schrøder [ungkarl og korporal], 25, af 6te Dragon Regiment, Anne Elisabeth Sørensen [pige], 29, af Sct. Knuds Sogn
1845, 10de August, Viet, Peter Carl Sophus Walther [ungkarl og kjøbmand], 28, af Assens, Julie Nielsen [jomfru], 19, hos forældrene i Nygade
1845, 24de October, Viet, Poul Ludvig Georg Andreas Limkilde [ungkarl og kjøbmand], 31, af St. Knuds Sogn, Caroline Anna Cathrine Thaarup [jomfru], 26, hos faderen portner A. Thaarup paa Slottet
1845, 5te November, Viet, Jørgen Christian Dreier [ungkarl], 32, hos faderen smaahandler Dreier Udenfor Nørreport, Maren Hansdatter [pige], 26, tjenende slotsportner Thaarup
1845, 5te November, Viet, Carl Julius Lehn [ungkarl og smed], 27, af Eibye i Frue Sogn, Bodil Marie Hansdatter [pige], 27, tjenende kjøbmand P. Richardt paa Nørreade
1845, 8de November, Viet, Jørgen Peter Jørgensen [ungkarl og skrædermester], 27, af St. Knuds Sogn, Kirstine Albers [jomfru], 22, hos faderen bager Albers paa Nørregade
1845, 8de November, Viet, Johan Justus Bechmann [ungkarl og snedkersvend], 29, arbeider hos snedker Haugsted paa Nørregade, Anne Marie Larsen [pige], 28, i Skulkenborg
1845, 14de November, Viet, Nicolai Adolph Wendelboe [ungkarl og snedkermester], 29, af St. Knuds Sogn, Clausine Caroline Olsen [jomfru], 21, hos sin pleiefader brændeviinsbrænder Niels Jensen paa Nørregade
1845, 16de November, Viet, Prosper Leon de Sørina d'Acqueria [ungkarl, hofjunker og cancellist], 33, i det udenlandske departement - af Kjøbenhavn, Marie Sophe Utke [frøken], 25, datter af major J. v. Utke af 6te Dragonregiment i Odense
1845, 22de November, Viet, Erik Andersen [ungkarl], 39, tjenende paa Selleberg, Maren Jeppesdatter [pige], 31, hos P. Christensen i Ramsherred
1845, 2den December, Viet, Rasmus Nielsen (Snøde) [ungkarl og underkorporal], 25, af 6te Dragon Regiment 1ste Eskadron, Johanne Gjertrudine Pedersen [pige], 28, af Frue Sogn
1845, 3die December, Viet, Johannes Jensen [ungkarl og tømmersvend], 26, i Ramsherred, Anne Rasmusdatter [pige], 32, sammesteds som brudgommen
1845, 4de December, Viet, Domenico Landi [ungkarl og gibser], 26, boede i skræder Belschners huus paa Nørregade, Kirstine Marie Hansen [pige], 25, sammesteds som brudgommen
1845, 13de December, Viet, Ole Sivert Gildberg [ungkarl], 36, fra Gladsaxe Sogn i Sjælland, Ernestine Andersen [enke], 48, i Vindegaden
1845, 13de December, Viet, Knud Hansen [ungkarl], 27, hos faderen arbeidsmand Hans Erik Knudsen i Christiansminde, Mette Kirstine Hansen [pige], 28, boende hos rugbrødbager Niels Frederiksen i Vindegaden
1845, 24de December, Viet, Niels Poulsen [ungkarl og vævermester], 36, af Frue Sogn, Charlotte Cathrine Carstensen [pige], 28, hos faderen vævermester H. Carstensen i Blæsenborg
1846, 14de Januar, Viet, Jacob Christian Hjorth [enkemand og kammagermester], 41, paa St. Hans Kirkegaard, Mariane Bruun født Jørgensen [enke efter smaahandler Jens Bruun], 40, sammesteds som brudgommen
1846, 31te Januar, Viet, Gustav Adolf Scheibler [ungkarl og farver], 26, af Roeskilde, Marie Therese Brehm [jomfru], 21, paa Nørregade
1846, 7de Februar, Viet, Rasmus Andreassen Thornøe [ungkarl og sømand], 28, af Skibhusene, Edel Eleonore Cathrine Nielsen [pige], 30, af Skibhusene
1846, 3die Marts, Viet, Peder Christian Mikkelsen [enkemand og arbeidsmand], 39, paa Jordbroen, Karen Kirstine Knudsen [pige], 38, sammesteds som brudgommen
1846, 4de April, Viet, Poul Hansen [enkemand og arbeidsmand], 30, af St. Knuds Sogn, Karen Rasmussen [pige], 23, hos sine forældre i Hans Jensens Stræde
1846, 8de April, Viet, Jesper Ferdinand Hindsgaul [ungkarl og qvartermester], 32, af 6te Dragonregiment, Karen Rasmussen [pige], 28, af St. Knuds Sogn
1846, 18de April, Viet, Frederik Michael Theodor Christensen [ungkarl og gartner], 24, hos sin moder i Windegaden, Anne Marie Hansen [jomfru], 36, hos sin moder i Skibhusene
1846, 25de April, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl og beslagsmed], 31, af 6te Dragonregiment, Else Kirstine Laumann [pige], 23, af Frue Sogn
1846, 25de April, Viet, Peder Frederiksen [ungkarl], 33, tjenende paa Gillestedgaard, Kirsten Rasmussen [pige], 33, ved Kræmmergyden
1846, 30te April, Viet, Hans Jacobsen Horne [ungkarl og underkorporal], 24, af 6te Dragonregiment, Johanne Sørensdatter [pige], 27, af Hans Jensens Stræde
1846, 2den Mai, Viet, Johan Frederik Larsen [ungkarl og jernstøber], 30, af Nygade, Karen Marie Petersen [pige], 25, sammesteds som brudgommen
1846, 5te Mai, Viet, Georg Wilhelm Hermann [ungkarl og skrædermester], 25, arbeider hos skræderm. J. P. Salomon i Vindegade - nu mester i Bogense, Marie Oline Brosh [jomfru], 27, boende hos muurfrimester Jacob Jensen i Vindegaden
1846, 6te Mai, Viet, Niels Peter Christian Nielsen [ungkarl og bødkermester], 24, Udenfor Nørreport, Marie Jensen [pige], 23, hos sin moder paa Nørregade
1846, 6te Mai, Viet, Lorentz Hansen Seest [ungkarl og korporal], 27, af 6te Dragonregiment, Karen Marie Andersen [pige], 30, hos baron Wedell Wedellsborg
1846, 7de Mai, Viet, Ole Hansen [ungkarl og skibstømmermand], 29, huuseier i Skibhusene, Ellen Sophie Jensen [pige], 27, tjenende paa Hedevigslund
1846, 9de Mai, Viet, Niels Madsen [ungkarl], 34, tjenende paa Anderupgaard, Juliane Margrete Hansen [pige], 22, hos faderen H. E. Knudsen i Christiansminde
1846, 23de Mai, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl og tømmersvend], 34, boende hos skomager Th. Thomsen paa Nørregade, Ida Kirstine Rasmussen [pige], 31, tjener madam Bruun paa Nørregade
1846, 30te Mai, Viet, Lars Christian Larsen [ungkarl], 26, huuseier i Vindegaden, Karen Jensdatter [pige], 29, i brudgommens huus
1846, 29de Juni, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og tømmersvend], 27, af St. Knuds Sogn, Kirstine Poulsen [pige], 29, hos vævermester H. Carstensen i Blæsenborg
1846, 23de Juni, Viet, Johannes Peter Christian Sich [enkemand og overlærer], 34, af St. Knuds Sogn, Anna Margarethe Westengaard [jomfru], 25, i St. Hans Præstegaard
1846, 1ste Juli, Viet, Daniel Peter Richel [ungkarl], 30, boende i skomager O. Nielsens huus ved Nørreport, Caroline Frederikke Lindstrøm [pige], 30, sammesteds som brudgommen
1846, 2den Juli, Viet, Hans Lind Hansen [ungkarl og skibstømmermand], 27, huuseier i Skibhusene, Maren Andresen [pige], 27, hos brudgommens forældre i Skibhusene
1846, 11te Juli, Viet, Jacob Jean Lefevre [ungkarl og bomuldsvæversvend], 25, boende paa Nørregade, Ulrikke Gottfredsen [pige], 20, sammesteds som brudgommen
1846, 14de Juli, Viet, Peter Rasmussen [ungkarl og tømmersvend], 36, huuseier i Hans Jensens Stræde, Anne Kirstine Jørgensen [pige], 40, sammesteds som brudgommen
1846, 28de August, Viet, William Hartvig Theodor Pantmann [ungkarl og kjøbmand], 27, paa Vestergade, Anne Magdalene Kirstine Axelsen [jomfru], 24, hos sine forældre paa Nørregade
1846, 14de September, Viet, Casper Thrane [enkemand og jordbruger], 37, i Hannebergstedet, Anne Hansen [pige, huusholderske], 24, hos brudgommen
1846, 3die October, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 32, tjener gaardmand Hans Hansen i Aasum, Anne Marie Olesdatter [enke efter arbeidsmand Hans Rasmussen], 34, af Blæsenborg
1846, 10de October, Viet, Adolf Andersen [ungkarl], 30, tjener viinhandler C. Andrup i St. Knuds Sogn, Anne Cathrine Mikkelsdatter [pige], 38, tjener madam Christensen paa Nørregade
1846, 10de October, Viet, Peter Samuel Schiøler [ungkarl og kleinsmedsvend], 30, arbeider hos kleinsmed Augustinus i St. Knuds Sogn, Anne Cathrine Rørup [pige], 29, tjener klædefabrikør Brom paa Nørregade
1846, 21de October, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 35, tjener brændeviinsbrænder Petersen paa Torvet, Maren Rasmussen [pige], 28, i Tolderlund
1846, 30te October, Viet, Peder Larsen [ungkarl], 33, tjener i Rosenlundhuset, Caroline Larsen [pige], 28, af Nygade
1846, 4de November, Viet, Jens Jacobsen [ungkarl], 39, tjener kjøbmand H. Teisen paa Nørregade, Anne Marie Olsen [pige], 29, hos arbeidsmand H. Knudsens enke i Hans Jensens Stræde
1846, 4de November, Viet, Peder Jeppesen [ungkarl og tømmersvend], 26, huuseier paa Jordbroen, Karen Nielsine Henningsen [pige], 29, i det graae huus
1846, 14de November, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 26, tjenende i Sømosegaard, Karen Andersdatter [pige, meierske], 21, paa Aalykkegaard
1846, 18de November, Viet, Ib Jørgensen [ungkarl og muursvend], 29, paa Nørregade, Inger Kirstine Walløe [pige], 23, hos brudgommens forældre paa Nørregade
1846, 21de November, Viet, Andes Magnussen [ungkarl og skomagersvend], 28, hos skomagermester L. Holst af St. Knuds Sogn, Anna Margrethe Wilhelmine Nellemose [pige], 26, i Dandsestrædet
1847, 3die Februar, Viet, Poul Andersen Aunslev [ungkarl og vagtmester], 29, af 6te Dragonregiment, Anne Marie Andersen [pige], 21, hos sine forældre paa Graabrødreplads
1847, 12te Februar, Viet, Niels Christian Madsen [ungkarl og trompeter], 25, af 6te Dragonregiment, Marie Elisabeth Andresine Huus [pige], 24, i Vindegaden
1847, 26de Februar, Viet, Theodor Bernhard Teisen [ungkarl og prorietair], 30, paa Annasholm, Annette Caroline Christensen [jomfru], 28, paa Nørregade
1847, 20de Marts, Viet, Adolf Wilhelm Frederik Madsen [ungkarl og skomagersvend], 24, af St. Knuds Sogn, Anne Margrethe Nielsen [pige], 32, i Nyenstad
1847, 31te Marts, Viet, Jørgen Mikkelsen [ungkarl og karethmagermester], 31, af Svendborg, Mette Kirstine Thomasdatter [pige], 35, i Vindegaden
1847, 10de April, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og væver], 31, af Haarslev Sogn, Maren Larsen [pige], 31, tjenende tractør Gamst Udenfor Nørreport
1847, 14de April, Viet, Adolf Petersen [ungkarl og glarmester], 27, af Kjerteminde, Nicoline Amalie Jensen [pige], 26, i Dandsestrædet
1847, 17de April, Viet, Hans Christian Torp [ungkarl og smedesvend], 28, i Nyenstad, Cathrine Jeppesdatter [pige], 41, i Nyenstad
1847, 29de April, Viet, Otto Ludvig Mehling [ungkarl g dugmager], 27, paa Nørregade, Ovidia Rasmussen [pige], 27, hos stedfaderen dagleier Mads Hansen i Skulkenborg
1847, 5te Mai, Viet, Christen Knudsen [ungkarl og tømmersvend], 28, af Næsbye, Anne Dorothea Lindegaard [pige], 26, Udenfor Nørreport
1847, 5te Mai, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], 30, i Rosenlundstedet, Anne Nielsen [pige], 42, pa Hedevigslund
1847, 5te Mai, Viet, Peder Christensen [ungkarl], 32, af Biskorup, Johanne Jørgensen [pige], 31, Udenfor Nørreport
1847, 12te Mai, Viet, Poul Adam Wilhelm Tange [ungkarl og slagtermester], 18, paa Nørregade, Maren Agate Nielsen [jomfru], 22, hos faderen bødkermester A. Nielsen paa Nørregade
1847, 22de Mai, Viet, Hans Christian Knudsen [ungkarl], 29, hos kirkeværge P. Jørgensen, Marie Frederikke Tange [pige], 28, i Vindegade
1847, 27de Mai, Viet, Jens Adolf Nielsen [ungkarl og proprietair], 39, paa Rigetgaarden i Haarslev Sogn, Anne Cathrine Clausine Thomsen [jomfru], 35, hos sin svoger kjøbmand H. C. Nielsen i Nørregade
1847, 7de Juni, Viet, John Wenus [ungkarl og maskinmester], 29, paa dampskibet Odin - i Skibhusene, Johanne Marie Fjelsted [jomfru], 26, steddatter af spekhøker H. L. Fjelsted paa Nørregade
1847, 12te Juni, Viet, Adolf Frederik Flinch [ungkarl og kleinsmedsvend], 28, hos smedemester Henr. Andersen af St. Knuds Sogn, Maren Kirstine Jensine Andersen [pige], 22, hos faderen huusmand A. Larsen i Mosegaardshuus
1847, 19de Juni, Viet, Anton Ferdinand Jubel [ungkarl og bundtmagersvend], 27, hos bundtmager Schwartzbrem af St. Knuds Sogn, Marie Sophie Frederikke Frandsen [jomfru], 33, i Skulkenborg
1847, 7de August, Viet, Rasmus Johansen [enkemand og vagtmester], 41, af 6te Dragonregiment, Karen Marie Larsen [jomfru], 31, tjenende etatsraad Guldbrand
1847, 10de August, Viet, Søren Christian Christensen [ungkarl og blikkenslager], 31, fra Ribe, Anne Marie Clausen [jomfru], 33, boende hos rugbrødbager R. Iversen paa Nørregade
1847, 9de October, Viet, Hans Jacob Fich [ungkarl og skomagermester], 24, af St. Knuds Sogn, Francisa Adelaide Margaretha Brehm [jomfru], 20, paa Nørregade
1847, 16de October, Viet, Jens Peter Salomonsen [ungkarl og skrædermester], 29, i Vindegaden, Marie Kirstine Petersen [jomfru], 28, i Nygade
1847, 22de October, Viet, Niels Hansen [ungkarl og kjøbmand], 24, gaardeier paa Nørregade, Elisabeth Marie Eline Schiøtt [jomfru], 28, paa Nørregade
1847, 23de October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og skrædersvend], 38, af Skibhusene, Anne Kirstine Hansen [pige], 24, sammesteds som brudgommen
1847, 30te October, Viet, Hans Hansen [ungkarl og styrmand], 25, af Skibhusene, Johanne Hansen [pige], 25, hos brudens morfader skipper H. Andresen i Skibhusene
1847, 30te October, Viet, Iver Christian Hansen [ungkarl], 27, tjenende forpagter Lange paa Aalykkegaard, Karen Hansen [pige, kokkepige], 38, hos forpagter Lange paa Aalykkegaard
1847, 12te November, Viet, Frants Albert Anton Brehm [ungkarl og kjøbmand], 25, af Nyborg, Mathilde Augusta Margarethe Limkilde [jomfru], 29, hos brudgommens forældre paa Nørregade
1847, 13de November, Viet, Andes Jørgensen [ungkarl], 34, huuseier i Skulkenborg, Anne Kirstine Nielsen [pige], 32, hos kirkeværge P. Jørgensen paa Nørregade
1847, 17de November, Viet, Jens Knudsen [ungkarl], 40, huuseier i Skulkenborg, Jensine Henriette Amalie Hansen [pige], 25, hos krigsraad Kellinghuusen i Nørregade
1847, 30te November, Viet, Valentin Juhl [ungkarl, dr. medicina et chirurgiæ, practiserende læge], 30, ved Christiansfeldt, Anna Maria Leth [frøken], 18, hos sin bedstemoder etatsraadinde Leth paa Nørregade
1847, 22de December, Viet, Jørgen Knudsen [enkemand og smaakjører], 42, i Kræmmergyden, Anne Margrethe Nielsen [pige, huusholderske], 20, hos brudgommen
1847, 22de December, Viet, Frederik Ludvig Quellmann [ungkarl og korporal], 27, af 6te Dragonregiment, Mariane Sophie Zilmer [jomfru], 29, af St. Knuds Sogn
1847, 27de December, Viet, Jens Falck Nielsen [enkemand og arbeidsmand], 37, paa St. Hans Kirkegaard, Karen Jacobsen [pige], 44, af Frue Sogn
1847, 27de December, Viet, Søren Knudsen [ungkarl], 25, i Vindegaden, Maren Petersen [pige], 25, hos brudgommen
1848, 15de Januar, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 26, i det graae huus, Mette Kirstine Thomasdatter [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1848, 19de Januar, Viet, Peter Krag Bang [ungkarl og kjøbmand], 26, af St. Knuds Sogn, Frederikke Christine Rasmine Smith [jomfru], 26, paa Hedevigslund
1848, 21de Februar, Viet, Hermann Frederik Albers [ungkarl og bagermester], 29, paa Nørregade, Anne Marie Høier Eriksen [jomfru], 27, hos brudgommens moder paa Nørregade
1848, 4de Marts, Viet, Johan Jørgensen [enkemand og smaakjører], 38, huuseier ved Nyenstad, Gjertrud Marie Hansen [pige, huusholderske], 34, for brudgommen
1848, 18de Marts, Viet, Johan Ludvig Anton Büchler [ungkarl og musiklærer], 24, i Vindegaden, Andresine Duch [jomfru], 34, eierinde af et huus i Vindegaden
1848, 25de Marts, Viet, Terkel Hanskou [enkemand og snedker], 46, huuseier i Skulkenborg, Anne Cathrine Jensdatter [enke efter trompeter Niels Hansen Frederiksen], 41, sammesteds som brudgommen
1848, 26de Marts, Viet, Ole Evertsen [ungkarl og beslagsmed], 29, ved 6te Dragonregiment, Karen Marie Nielsen [pige], 22, af Frue Sogn
1848, 19de April, Viet, Adolf Christian Nielsen [ungkarl og kjøbmand], 27, af Faaborg, Wilhelmine Marie Møller [jomfru], 23, hos brudgommens forældre i Ramsherred
1848, 19de April, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 31, af St. Knuds Sogn, Anne Cathrine Hansen [pige], 26, hos kjøbmands N. C. Nielsens enke paa Nørregade
1848, 26de April, Viet, Christen Olsen Ring [ungkarl og grovsmedmester], 26, af St. Knuds Sogn, Hedevig Andersen [jomfru], 26, hos graver P. L. Dahl
1848, 29de April, Viet, Emil Ferdinand August Wildt [ungkarl og hjælpelærer], 37, af Hersom i Skeeby Sogn, Sophie Frederikke Hunderup [jomfru], 25, hos sin moder J. P. Hunderups enke i Marienlyst paa Skibhuusveien
1848, 13de Mai, Viet, Knud Christian Holm [enkemand og handskemagermester], 39, af Frue Sogn, Bertha Adelheide Wardinghuus [jomfru], 35, i Vindegaden
1848, 16de Juni, Viet, Hans Carl Møller [ungkarl og kjøbmand], 26, Udenfor Nørreport, Christiane Sophie Wilhelmine Bucholtz [jomfru], 34, hos sin tante fru majorinde Andrup paa Jordbroen
1848, 17de Juni, Viet, Niels Christian Pedersen [ungkarl og tømmersvend], 22, Udenfor Nørreport, Jensine Wilhelmine Sørensen [pige], 25, sammesteds som brudgommen
1848, 21de Juni, Viet, Christen Jacobsen [ungkarl], 31, Udenfor Nørreport, Anne Marie Andersen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1848, 30te Juni, Viet, David Jacob Sivert [ungkarl og malersvend], 28, af St. Knuds Sogn, Martine Marie Cathrine Thrane [jomfru], 27, hos stedfaderen rugbrødbager R. Iversen paa Nørregade
1848, 5te Juli, Viet, Lauritz Henrik Thrane [ungkarl og tømmersvend], 25, paa Jordbroen, Johanne Hansen [pige], 22, sammesteds som brudgommen
1848, 2den August, Viet, Niels Frederik Sørensen [ungkarl og kobbersmedmester], 29, fra Faaborg, Ernstine Caroline Frederikke Schmidt [jomfru], 32, hos sin moder snedker Schmidts enke i Skulkenborg
1848, 2den August, Viet, Niels Christopher Clausen [ungkarl, guldsmedmester og juveleer], 36, af St. Knuds Sogn, Charlotte Sophie Delcomyn [jomfru], 26, hos faderen bøssemager ved 6te Dragonregiment
1848, 9de September, Viet, Jørgen Peter Petersen [ungkarl og skrædermester], 29, af Nygade, Abigael Johanne Jensine Hvid [jomfru], 25, sammesteds som brudgommen
1848, 9de September, Viet, Jens Frederiksen [ungkarl], 32, hos kjøbmand Teisen , Kirsten Nielsdatter [pige], 27, hos proprietair Lollesgaard i Mosegaard
1848, 23de September, Viet, Broder Bendix Carstensen [ungkarl og commandeersergeant], 27, ved 10de Bataillon 3die Compagnie, Anna Margrethe Lindberg [jomfru], 22, hos overvagtmester J. Knudsen
1848, 4de October, Viet, Frederik Christian Schiøtt [enkemand og restaurateur], 41, Udenfor Nørreport, Nielsine Bøther [jomfru], 28, sammesteds som brudgommen
1848, 21de October, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 32, hos kjøbmand H. C. Nielsen paa Nørregade, Caroline Jørgensen [pige], 29, boende Udenfor Nørreport
1848, 27de October, Viet, Georg Julius Spøhr [ungkarl og gravermester], 26, i Ramsherred, Dorthea Wilhelmine Jørgensen [jomfru], 28, hos brudgommens moder i Ramsherred
1848, 31te October, Viet, Isak Fremming Hartvig [ungkarl og instrumentmager], 28, paa St. Hans kirkegaard, Sophie Emilie Frederikke Wendt [jomfru], 20, hos brudgommens broder paa St. Hans Kirkegaard
1848, 18de November, Viet, Knud Poulsen [ungkarl og skipper], 28, af Skibhusene, Marie Sophie Hansen [jomfru], 21, hos sine forældre i Skibhusene
1848, 18de November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 35, hos kjøbmand H. Teisen paa Nørregade, Marie Sophie Rasmine Fjelsted [pige], 25, boende i Vindegade
1848, 21de November, Viet, Jeppe Pedersen [ungkarl og væver], 40, fra Næsbye, Anne Dorthea Andersdatter [pige], 38, hos brændeviinsbrænder N. Jensens enke paa Nørregade
1848, 25de November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og skomagersvend], 28, boende hos dugmager Madsen Udenfor Nørreport, Johanne Nielsen [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1848, 1ste December, Viet, Ludevig Hilter Christopher Knoblauch [ungkarl, vagtmester og regimentsskriver], 31, i 6te Dragonregiment, Else Sophie Nielsine Mortensen [jomfru], 24, af Frue Sogn
1848, 9de December, Viet, Niels Mortensen [ungkarl], 32, af St. Knuds Sogn, Karen Rasmusdatter [pige], 33, hos And. Mortensens enke i Vindegaden
1848, 4de December, Viet, Christian Johansen Refsvindinge [ungkarl og underkorporal], 25, af 6te Dragonregiment, Anne Marie Christensdatter [pige], 27, hos træskomand Jens Nielsen i Klaregaden
1848, 15de December, Viet, Jens Christen Jessen [ungkarl og styrmand], 25, Udenfor Nørreport, Karen Marie Pedersen [pige], 20, hos faderen arbeidsmand P. Gormsen Udenfor Nørreport
1848, 16de December, Viet, Andreas Gabriel Ferdinand Floor [ungkarl og beslagsmed], 25, af 6teDragonregiment, Christiane Schmidt [jomfru], 25, af St. Knuds Sogn
1848, 23de December, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 31, hos kjøbmand N. C. Nielsen paa Nørregade, Antonie Elisabeth Christine Hansen [pige], 26, hos arbeidsmand Lars Nielsen i Vindegaden
1849, 3die Januar, Viet, Mads Jespersen [ungkarl], 32, hos brændeviinsbrænder Pagh paa Nørregade, Elsebe Birch [enke efter smaahandler Hans Pet. Petersen], 42, i Vindegaden
1849, 2den Februar, Viet, Danquart Christian Jensen [ungkarl og styrmand], 28, af St. Hans Sogn, Anne Marie Hansen [jomfru], 24, i Kræmmergyden
1849, 7de Februar, Viet, Ole Pedersen Uggerslev [ungkarl og qvartermester], 29, af 6te Dragonregiment, Elisabeth Sophie Johannessen [pige], 29, af Frue Sogn
1849, 7de Februar, Viet, Frederik Ferdinand Unserud [ungkarl og slagtermester], 25, Udenfor Nørreport, Mette Cathrine Rasmussen [pige], 21, paa Jordbroen
1849, 14de Februar, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl og overvagtmester, dannebrogsmand], 28, af 6te Dragonrigement, Rasmine Marie Petersen [jomfru], 28, af Frue Sogn
1849, 14de Februar, Viet, Niels Pedersen [enkemand og skomagermester], 63, Udenfor Nørreport, Marie Kirstine Nielsen [enke efter skomagermester P. W. Falck], 44, sammesteds som brudgommen
1849, 19de Februar, Viet, Niels Peter Jørgensen [ungkarl og muursvend], 24, af Frue Sogn, Anne Cathrine Sundahl [jomfru], 28, hos maler C. Petersen paa Nørregade
1849, 19de Februar, Viet, Hans Iversen [ungkarl og gartner], 45, hos graver Manor paa Vestergade, Anne Andersen [pige], 42, i Vindegaden
1849, 24de Februar, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 32, af Kirkendrup, Karen Marie Rasmussen [pige], 25, paa Hedevigslund
1849, 13de Marts, Viet, Andreas Wilhelm Tielsen Sørensen [ungkarl og vagtmester], 31, af 6te Dragonregiment, Marie Elisabeth Sivert [jomfru], 37, af St. Knuds Sogn
1849, 10de April, Viet, Mads Hansen Jensen [ungkarl og contorist], 31, paa Stiftscontoiret - af St. Knuds Sogn, Sanne Andersen [jomfru], 29, hos gartner H. Christiansen i Vindegaden
1849, 20de April, Viet, Peder Christian Nielsen [ungkarl og tømmersvend], 21, Udenfor Nørreport, Abeline Birgitte Jensen [pige], 27, hos kjøbmand N. C. Nielsens enke i Nørregade
1849, 27de April, Viet, Levin Christian Sander Thorup [enkemand og toldbetjent], 44, i Skulkenborg, Marie Cathrine Hansen [enkeefter toldbetjent Anders Larsen], 34, sammesteds som brudgommen
1849, 28de April, Viet, Frederich August Lottes [ungkarl og bomuldsvæversvend], 25, i Nygade, Anne Kirstine Andresen [skomagermester Lars Emil Hansens separerede hustru], 32, i Nygade
1849, 28de April, Viet, Christian Ludvig Bech [ungkarl og bomuldsvæversvend], 41, huuseier i Skulkenborg, Anne Kirstine Mathiesen [pige], 28, hos væver F. Brodtruck i Nygade
1849, 2den Mai, Viet, Mads Nielsen [ungkarl og sadelmagersvend], 33, af Skoushøirup i Nørre Broby Sogn, Louise Christiansdatter [pige], 28, tjenende paa Marienlund
1849, 12te Mai, Viet, Peder Christensen [ungkarl og bryggerkarl], 34, ved Bryggeriet paa Nørregade, Anne Marie Hansen [pige], 30, i kjøbmand D. Andersens gaard paa Nørregade
1849, 12te Mai, Viet, Lars Pedersen [ungkarl og møllerkarl], 36, ved Dampmøllen Udenfor Vesterport, Andresine Albertine Eriksen [pige], 30, i brudgommens huus Udenfor Nørreport
1849, 6te Juni, Viet, Søren Ludvig Larsen [ungkarl og skomagermester], 29, i Vindegaden, Hendriksine Bollerup [pige], 34, hos brudgommens forældre paa Gravene
1849, 9de Juni, Viet, Rasmus Henrik Julius Klinck [ungkarl og malermester], 28, af Frue Sogn, Anne Laurentine Jørgensen [jomfru], 33, i Hans Jensens Stræde
1849, 4de Juli, Viet, Hans Henrik Rasmussen [ungkarl og bødkermester], 28, boende hos karethmager H. Andersen paa Nørregade, Anne Kirstine Jensen [pige], 26, i Vindegaden
1849, 11te August, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 20, tjener exam. juris. C. Hansen i Vindegaden, Anne Margrethe Andersdatter [pige], 30, boer hos skomager C. Huus paa Jordbroen
1849, 18de August, Viet, Frederik Wilhelm August Brehm [ungkarl og fabrikbestyrer], 29, ved Dalum Møller Klædefabrik, Louise Hermandine Boalth [jomfru], 25, hos brudgommens fader paa Nørregade
1849, 21de September, Viet, Hans Poulsen [enkemand og aftægtsmand], 61, af Killerup, Anne Kirstine Nielsen [enke efter Rasmus Knudsen], 49, i Gl. Ladegaardshuus
1849, 12te October, Viet, Mathias Friedrich Richleff Gerhard Limkilde [ungkarl og cigarmager], 27, af Frue Sogn, Anne Elisabeth Nielsen [jomfru], 31, i Krogen ved Nørregaden
1849, 7de November, Viet, Christian Ulrik Holst [ungkarl og rebslagersvend], 27, hos rebslager Jensen Udenfor Nørreport, Julie Christiane Delin [pige], 34, hos moderen smaahandler F. Delins enke i Vindegaden
1849, 11te November, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl og skomagersvend, menig], 25, ved 5te Bataillon, Anne Marie Hansen [pige], 22, tjner spisevært Jørgensen paa Kasernen
1849, 20de November, Viet, Jens Peter Schütz [ungkarl og klodsemager], 24, af St. Knuds Sogn, Karen Marie Nielsen [pige], 31, boende i Hans Jensens Stræde
1849, 24de November, Viet, Carl Frederiksen [ungkarl og kleinsmedmester], 26, af St. Knuds Sogn, Louise Frederikke Poulsen [pige], 25, Udenfor Nørreport
1849, 30te November, Viet, Jacob Gotlieb Spøhr [ungkarl og guldsmedmester], 34, af St. Knuds Sogn, Anne Sophie Magdalene Petersen [jomfru], 28, hos sin fader uhrmager N. Petersen i Vindegaden
1849, 5te December, Viet, Søren Christian Andersen [ungkarl], 30, tjener barbeer H. Andersen paa Nedergade, Abelone Marie Seelberg [enke efter arbeidsmand Anders Andresen], 32, i Nyenstad
1849, 9de December, Viet, Niels Jensen Marstrand [ungkarl og skipper], 32, af St. Hans Sogn, Johanne Marie Steffensen [jomfru], 19, hos sin moder ved Kanalveien
1849, 20de December, Viet, Søren Jensen [ungkarl, brændeviinskarl], 34, hos gjæstgiver Larsen, Mette Marie Pedersen [pige], 30, hos tømmersvend P. Jørgensen i Hans Jensens Stræde
1849, 27de December, Viet, Casper Günkel [ungkarl og bomuldsvæversvend], 48, i Nygade, Anne Marie Nielsen [jomfru], 31, sammesteds som brudgommen
1850, 11te Januar, Viet, Anders Jensen [ungkarl og sømand], 34, i Vindegaden, Wilhelmine Kirstine Jacobsen [jomfru], 35, sammesteds som brudgommen
1850, 29de Januar, Viet, Niels Hjelmdrup Christiansen [enkemand og bødker], 41, af Langsted i Werninge Sogn, Maren Hansen [pige], 46, hos Henr. Nielsens enke i Kræmmergyden
1850, 3die Februar, Viet, Laurits Knudsen [ungkarl og premierlieutenant, ridder af dannebrog], 28, af den kongel. Artilleri Brigade, Josephine Christine Hedevig Feuerstein [jomfru], 24, hos brudgommens fader i St. Knuds Sogn
1850, 6te Februar, Viet, Frederik Wilhelm Schultheis [ungkarl og snedkervend], 36, hos snedker W. Rasmussen i St. Knuds Sogn, Margrethe Christine Metsch [pige], 30, i Skulkenborg
1850, 6te Februar, Viet, Peder Jensen [enkemand og tømmersvend], 32, i Hans Jensens Stræde, Petrine Madsen [pige], 25, sammesteds som brudgommen
1850, 6te Februar, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 29, hos farver H. Jørgensen i Nørregade, Anne Cathrine Jensen [pige], 28, Udenfor Nørreport
1850, 16de Februar, Viet, Anders Hansen [ungkarl og karethmagersvend], 26, hos karethmager Christensen af Frue Sogn, Anne Cathrine Jensen [pige], 31, hos træskomand H. Pedersen Udenfor Nørreport
1850, 17de Februar, Viet, Christian Tobias Hartvig [enkemand, instrumentmager og snedkermester], 45, paa St. Hans Kirkegaard, Agnes Augusta Henrica Wendt [jomfru], 28, sammesteds som brudgommen
1850, 6te Marts, Viet, Henrik Hansen [ungkarl og snedkersvend], 25, hos snedkermester W. Rasmussen St. Knuds Sogn, Jensine Rasmine Jensen [pige], 21, hos sin moder baadfører R. Jensens enke Udenfor Nørreport
1850, 6te Marts, Viet, Peder Larsen [ungkarl, avlskarl], 30, paa Marienlund, Anne Hansdatter [pige], 32, i tømmermester H. Riegers huus paa Jordbroen
1850, 6te Marts, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl], 31, af Allesøe, Anne Johanne Hansdatter [pige], 29, hos major v. Würtzen paa Nørregade
1850, 3die April, Viet, Johan Friedrich Heesch [ungkarl og snedkersvend], 32, boende hos muurmester J. Jensen i Vindegaden, Marie Kragh [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1850, 3die April, Viet, Peder Møller [arbeidsmand og enkemand], 35, boede i Nyenstad, Rasmussine Soelberg [pige], 31, sammesteds som brudgommen
1850, 13de April, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl], 35, hos blegmand A. Mortensen af St. Knuds Sogn, Cathrine Jørgensdatter [pige], 29, hos Christian Jørgensen i Vindegaden
1850, 23de April, Viet, Niels Andersen Kloborg [ungkarl og vagtmester], 33, af 5te Dragon Regiment - tjenstgørende ved Traindepotet i Odense, Maren Carlsen Bruun [pige], 27, tjener oberst v. Hindenburg af Frue Sogn
1850, 27de April, Viet, Peder Christensen [ungkarl og skrædermester], 29, af St. Knuds Sogn, Christiane Aagaard [jomfru], 24, hos sin moder i Ramsherred
1850, 28de April, Viet, Morten Søren Petersen [enkemand og handelsmand], 51, fra Onsberg Sogn paa Samsøe, Kirsten Rasmussen [enke efter skipper A. Steffensen], 49, paa Jordbroen
1850, 29de April, Viet, Jacob Louis Schlengerich [ungkarl og gartner], 38, af Faaborg, Anne Dorthea Bredsted [jomfru], 46, i Vindegaden
1850, 4de Mai, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], 36, tjenende kjøbmand H. Petersen paa Overgade, Petroline Margrethe Hansen [pige], 31, hos sin fader i Skibhusene
1850, 8de Mai, Viet, Peder Juul [ungkarl], 33, hos vognmand R. Steffensen i Nedergade, Maren Hansen [pige], 29, hos brudgommens moder i Skulkenborg
1850, 10de Mai, Viet, Jens Jensen [ungkarl], 32, hos kjøbmand Faber paa Overgade, Karen Marie Pedersen [pige], 33, hos enkemadame S. E. Teisen paa Nørregade
1850, 17de Mai, Viet, Christian Julius Rasmussen [ungkarl og snedkersvend], 19, hos faderen snedkermester W. Rasmussen i St. Knuds Sogn, Lucie Hansen Emborg [pige], 19, hos faderen forhenværende sognefoged i Hjadstrup Sogn Hans Knudsen
1850, 25de Mai, Viet, Simon Jacob Klug [ungkarl og slagtermester], 28, af St. Knuds Sogn, Christiane Rasmussen [pige], 23, hos forældrene i Næsbyhoved - Slotshaugehuus
1850, 31te Mai, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 38, hos rugbrødbager S. Sørensen af St. Knuds Sogn, Anne Marie Henningsen [pige], 31, hos tømmersvend Peder Jeppesen paa Jordbroen
1850, 3die Juni, Viet, Rasmus Lumbye [enkemand og vagtmester], 24, af 6te Dragonregiment , Maren Kastrup [pige], 25, i Vindegaden
1850, 5te Juni, Viet, Morten Holm Halvorsen [ungkarl og smedesvend], 27, af St. Knuds Sogn, Hansine Marie Jacobsen [pige], 23, hos kjøbmand P. Richardt paa Nørregade
1850, 5te Juni, Viet, Jens Hansen [ungkarl og vægter], 28, Udenfor Nørreport, Anne Hansdatter [pige], 30, sammesteds som brudgommen
1850, 4de Juli, Viet, Frits Wilhelm Gantesen [ungkarl og premierlieutenant], 24, Infanteriets Krigsreserve-tjenstegørende ved 2det Forstærknings Jægerc, Hansine Margrethe Olivia Lund [jomfru], 24, paa tiden hos kjøbmand Teisen paa Nørregade
1850, 10de Juli, Viet, Ludvig Christian Christensen [ungkarl og handskemagermester], 31, hos brudens forældre, Maren Larsen [pige], 20, hos faderen huusmand Lars Andersen paa Skibhuusveien
1850, 12te Juli, Viet, Johannes Lorentzen [ungkarl og tømmersvend], 36, af Ramsherred, Caroline Sophie Junker [spisevært L. C. Wollenbergs fraskilte ustru], 40, sammesteds som brudgommen
1850, 13de Juli, Viet, Lars Jørgen Johannessen Seden [ungkarl og overjæger], 27, ved 2det Forst Jægerc. 2det Comp., Dorthea Marie Tønnesen [pige], 33, i Nedergade
1850, 20de Juli, Viet, Johan Christian Jensen [ungkarl og rebslagersvend], 34, af Frue Sogn, Karen Adolphine Sørensen [pige], 43, Udenfor Nørreport
1850, 25de Juli, Viet, Martin Jesper Madsen [ungkarl og kjøbmand], 26, af St. Knuds Sogn, Sophie Prom [jomfru], 29, hos madam Brøchner paa Nørregade
1850, 7de August, Viet, Peter Christian Schou [ungkarl og sergeant], 27, ved Lazarethet paa Valdemar Slot, Mariane Christensen [pige], 18, hos faderen gartner C. Christensen paa Gravene
1850, 17de August, Viet, Adam Frederik Larsen [enkemand og snedkersvend], 42, huuseier paa Nørregade, Anne Kirstine Rasmussen [pige], 24, hos faderen arbeidsmand Christian Rasmussen paa Nørregade
1850, 31te August, Viet, Carl Christian Julius Madsen [ungkarl og skomagersvend], 29, i Nyenstad, Anne Kirstine Hansen [enke efter arbeidsmand Emil Bøckmann], 28, sammesteds som brudgommen
1850, 14de September, Viet, Andreas Christian Hansen [ungkarl og garversvend], 30, hos garver C. F. Tange paa Nørregade, Anne Margrethe Henriksdatter [pige], 34, boende hos skomager R. Thomsen paa Nedergade
1850, 14de September, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl og skomagersvend], 26, hos skomager R. Thomsen paa Nørregade, Christiane Hansdatter [pige], 26, boende hos smaahandler L. Hansen i Hans Jensens Stræde
1850, 9de October, Viet, Christian Thorup Røstgaard [ungkarl og bøssemagersvend], 24, ved Vaabendepotet heri Byen, Emilie Wilhelmine Caroline Jørgensen [jomfru], 24, opholdende sogn hos sin moster madam Gjødes paa Nørregade
1850, 2den November, Viet, August Heinrich Edvard Roskamm [ungkarl og bomuldsvæversvend], 28, arbeider hos Brodtrück i Nygade, Frederikke Anthrine Eskeline Rasmussen [pige], 25, hos moderen Poul Rasmussens enke paa Nørrebro
1850, 11te December, Viet, Laurits Jensen Lund [ungkarl og halvgaardseier, f.t. menig no 97], 24, af den Slesvigske Exerceerskoles 4de Comp i Odense - Ringtved Bye, Ellen Marie Hansen [pige], 28, f.t. i besøg i Odense -datter af halvgmd. Hans Hansen fra Ringtved Bye
1850, 20de December, Viet, Peder Johansen [ungkarl, ...betjent], 30, paa Slottet, Anne Kirstine Duch [pige], 23, hos slotsforvalter Jensen
1851, 18de Januar, Viet, Theodor Eugenius Harder [ungkarl og handelsbetjent], 24, hos enkemadam K. Wecke paa Nørregade, Julie Antonette Weeke [jomfru], 23, hos sin moder sammesteds som brudgommen
1851, 18de Januar, Viet, Lars Christian Christensen [ungkarl og bryggerkarl], 35, af St. Knuds Sogn, Sabine Rasmine Rasmussen [pige], 23, hos moderen skomager R. Rasmussens enke i Skulkenborg
1851, 15de Februar, Viet, Johan Carl Christian Anderskou [enkemand og skipper], 38, af Frue Sogn, Sidse Marie Andersen [enke efter styrmand Peter Carl Andresen], 38, ude paa Nørrebroe
1851, 22de Februar, Viet, Niels Peder Pedersen [ungkarl og tømmersvend], 29, paa Nørrebroe, Marie Kirstine Jensen [pige], 29, pens. toldbetjent Aaskovs pleiedatter - sammesteds som brudgommen
1851, 19de Marts, Viet, Peder Andreassen [ungkarl], 22, i Skulkenborg, Abelone Kirstine Jespersen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1851, 29de Marts, Viet, Jacob Nielsen (Snøde) [ungkarl og vagtmester], 34, af 6te Dragonregiment, Anne Kirstine Rasmussen [pige], 36, i Vindegaden
1851, 2den April, Viet, Peder Linde Carlsen [ungkarl og sadelmagersvend], 30, paa Nørrebroe, Johanne Cathrine Mortensen [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1851, 2den April, Viet, Hans Andersen [ungkarl og tømmersvend], 35, i Blæsenborg, Maren Nielsen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1851, 5te April, Viet, Anders Pedersen (Brydegaard) [ungkarl og vagtmester], 31, af 6te Dragonregiment, Anne Sophie Jensen [pige], 35, i Vindegaden St. Knuds Sogn
1851, 12te April, Viet, Jens Poulsen [ungkarl], 39, af Brænderup Sogn, Anne Hansen [pige], 36, hos sin fader baadfører H. Hansen i Skibhusene
1851, 19de April, Viet, Henrik Frits Heidemann [ungkarl og snedkersvend], 25, hos snedker Springer i St. Knuds Sogn, Anne Marie Andersen [pige], 27, hos skomager P. Jensen paa Jordbroen
1851, 29de April, Viet, Niels Rasmussen Warberg [enkemand og vævermester], 32, ved Kanalveien, Anne Margrethe Rasmussen [pige], 41, hos Gorm Andersen ved Kanalveien
1851, 3die Mai, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl og muursvend], 34, af Frue Sogn, Maren Sørensen [pige], 35, tjenende ritmester Døcker
1851, 3die Mai, Viet, Niels Pedersen [enkemand og arbeidsmand], 60, tjenende uhrmager Jessen i Hunderup, Rasmine Caroline Larsen [pige], 31, hos arbeidsmand Gorm Andersen ved Kanalveien
1851, 9de Mai, Viet, Peter Petersen [ungkarl og karethmagermester], 28, paa Nørrebroe, Johanne Marie Sophie Anderskou [jomfru], 21, hos faderen paa Nørrebroe
1851, 10de Mai, Viet, Jens Peter Hansen [ungkarl og possementmagersvend], 37, hos possementmager C. Assam, Pedresine Kirstine Pedersen [pige], 28, hos stedfaderen arbeidsmand Ped. Pedersen paa Nørrebroe
1851, 14de Mai, Viet, Jens Mikkelsen [ungkarl og møllebygger], 29, af St. Knuds Sogn, Mette Marie Larsen [jomfru], 26, hos faderen kanalfoged og dannebrogsmand L. Petersen
1851, 15de Mai, Viet, Hans Peder Madsen [ungkarl], 27, af St. Knuds Sogn, Inger Larsen [pige], 27, hos regimentsdyrlæge Kragh
1851, 17de Mai, Viet, August Ferdinand Thrane [ungkarl og pottemagermester], 24, af St. Knuds Sogn, Kirstine Margrethe Hansen [pige], 31, hos malersvend Sivert paa Nørregade
1851, 17de Mai, Viet, Peter Ludvig Julius Hansen [ungkarl og kleinsmedsvend], 26, i Ramsherred, Johanne Mortensen [pige], 29, sammesteds
1851, 17de Mai, Viet, Knud Jørgensen [ungkarl], 24, i Kongehuset, Marie Cathrine Prütz [enke efter arbeidsmand Morten Jørgensen], 42, sammesteds
1851, 24de Mai, Viet, Anders Nielsen Windel [ungkarl og tobaksspinder], 30, af St. Knuds Sogn, Metteline Andresine Petersen [jomfru], 28, paa Nørregade
1851, 28de Mai, Viet, Christian August Carl Frederiksen [ungkarl og skomagersvend], 32, af Frue Sogn, Marie Kirstine Hansen [pige], 31, hos faderen arbeidsmand Hans Danielsen i Vindegaden
1851, 28de Mai, Viet, Jens Peter Rasmussen [ungkarl og væversvend], 30, fra Skaarup, Maren Jensdatter [pige], 26, hos ritmester v. Barth
1851, 31te Mai, Viet, Hans Hansen [ungkarl og snedkersvend], 25, i Skulkenborg, Kirsten Andersen [pige], 34, sammesteds som brudgommen
1851, 7de Juni, Viet, Niels Peter Jørgensen [ungkarl og tjener], 28, paa Christiansdal, Pouline Regine Clausen [pige], 30, hos arbeidsmand Christen Rasmussen paa Nørrebro
1851, 21de Juni, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl], 34, i Astruphuset, Anna Marie Christensdatter [enke efter arbeidsmand Frederik Christian Andersen af Aasum], 45, sammesteds som brudgommen
1851, 28de Juni, Viet, Christian Christensen [ungkarl og maler], 23, af Wissenberg Sogn, Frederikke Elisabeth Olesen [jomfru], 33, i Hans Jensenstrædet
1851, 14de Juli, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og sømand], 24, fra Stige i Lumbye Sogn, Gjertrud Marie Rasmussen [pige], 26, tjenende madam Bekker paa Jordbroen
1851, 9de August, Viet, Peter Jacob Petersen [enkemand og skomagersvend], 30, paa Nørrebroe, Maren Cathrine Rasmussen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1851, 19de August, Viet, Jacob Nielsen [enkemand og stabstambour], 36, af 13de Linie Infanteri Batailloon - fra Fredericia, Caroline Amalie Agnes Stapel [jomfru], 35, hos sin moder slotsgartner Casper Philip Stapels enke ved Slottet
1851, 12te September, Viet, Peter Olsen Kaarsgaard [ungkarl og strømpevæversvend], 29, hos tøifabrikant A. Dænke i St. Knuds Sogn, Adolphine Louise Albertine Stolberg [pige], 22, hos faderen prange...mager R. A. Stolberg i Skulkenborg
1851, 17de September, Viet, Gomme Emil Frantz Meredin Fangel [ungkarl, cand. med. og chir., practiserende læge], 27, i Skanderborg, Marie Sophie Nielsen [jomfru], 29, hos moderen kjøbmand N. C Nielsens enke i Nørregade
1851, 25de September, Viet, Hans Peter Holst [ungkarl og rebslagermester], 24, fra Engelholm i Skaane i Sverrig, Anne Cathrine Henriette Schøtz [enke efter rebslagermester Gotfred Jørgensen af St. Knud sSogn], 27, hos skrædermester H. Holst paa Nørregsde
1851, 1ste October, Viet, Samuel Nicolai Becher [ungkarl og snedkersvend], 27, paa Nørregade, Anne Cathrine Hansen [jomfru], 27, hos faderen karethmager P. Hansen paa Nørregade
1851, 1ste October, Viet, Wilhlem Alexander Sigersted [ungkarl og brolægger], 28, paa Nørregade, Johansine Henriette Maroline Damsen [jomfru], 29, sammesteds som brudgommen
1851, 1ste October, Viet, Ole Poulsen [ungkarl], 25, hos bager R. Nielsen paa Nørregade, Hansine Gommesen [pige], 24, hos bager Jørgensen paa Nørregade
1851, 4de October, Viet, Henrich Hermann Karstens [ungkarl og snedkersvend], 26, hos instrumentmager C. Hartvig paa St. Hans Kirkegaard, Jensine Madsen [pige], 22, hos sin pleiemoder spekhøker Jørgen Petersens enke i Nygade
1851, 17de October, Viet, Christen Sørensen [ungkarl og tjener], 33, hos generalinde Juel i Vindegaden, Dorthee Kirstine Bonnesen [pige], 33, i Skulkenborg
1851, 17de October, Viet, Hans Gustav Andersen [ungkarl og tømmersvend], 32, paa Nørregade, Karen Sørensen [pige], 45, i Nygade
1851, 18de October, Viet, Carl Adolph Iversen [ungkarl og grovsmedmester], 40, paa Fisketorvet St. Knuds Sogn, Maren Kirstine Henriksen født Bindeballe [gjordemoder, enke efter arb. Hans Henriksen af Kjøbenhavn], 32, paa Nørregade
1851, 18de October, Viet, Hans Hansen [ungkarl og skibstømmermand], 25, fra Skibhusene, Birgitte Kirstine Nielsen [jomfru], 23, hos faderen lods Hans Jørg. Nielsen i Skibhusene
1851, 31te October, Viet, Frantz Bülow Schack v. Brockdorff [ungkarl og premierlieutenant, ridder af dannebrog], 31, af Cavalleriet, Jenny Andrea Nielsen [jomfru], 19, hos faderen kjøbmand H. C. Nielsen paa Nørregade
1851, 5te November, Viet, Lauritz Hansen Dahl [ungkarl og vævermester], 33, af St. Knuds Sogn, Margrethe Mortensen [pige], 35, paa Nørrebroe
1851, 5te November, Viet, Niels Christiansen [ungkarl og snedkersvend], 28, logerende hos brbr. Pagh paa Nørregade, Hansine Laurine Brylle [pige], 31, tjenende kjøbmand Brodersen paa Nørregade
1851, 15de November, Viet, Knud Jensen [ungkarl, dannebrogsmand], 28, hos kjøbmand H. Teisen paa Nørregade, Karen Sørensen [pige], 39, sammesteds som brudgommen
1851, 19de November, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, vægter], 58, paa Odense Slot, Karen Andersdatter [pige], 51, sammesteds som brudgommen
1851, 22de November, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], 34, i skomager C. Huus's huus paa Jordbroen, Maren Christine Christiansen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1851, 3die December, Viet, Niels Olsen [ungkarl og snedkersvend], 26, af Ravneberggyden i Ubberud Sogn, Doris Sophie Dupont [pige], 22, tjenende slotsgartner L. Stapel
1851, 31te December, Viet, Hans Carl Hansen [ungkarl og skomagermester], 28, paa Nørregade, Elise Marie Olsen [pige], 33, sammesteds som brudgommen