Odense - Sct. Hans, 1852-1861, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1852-1861, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1852, 31te Januar, Viet, Christen Christensen Klem [ungkarl og snedkersvend], 31, i Hans Jensensstræde, Anne Sophie Christine født Wardinghuus [enke efter skræder Mathies Mathiesen], 48, sammesteds
1852, 7de Februar, Viet, Niels Hansen [ungkarl og dugmager], 31, ved Brandts Fabrik, Karen Margrethe Nielsdatter [pige], 22, hos taarnvægter And. Nielsens enke i Vindegade
1852, 21de Februar, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 25, af Hoelev i Marslev sogn, Mette Kirstine Jensdatter [pige], 36, i Skulkenborg
1852, 8de Marts, Viet, Niels Frederiksen [enkemand og rugbrødbager, gaardeier], 47, i Vindegade, Maren Nielsdatter [pige], 32, sammesteds som brudgommen
1852, 6te April, Viet, Henrik Theodor Andersen [ungkarl og uhrmagermester], 25, i H. Jensensstræde, Christophine Petrine Lindegaard [jomfru], 22, paa Nørrebroe
1852, 7de April, Viet, Hans Andersen [ungkarl], 30, tjenende Rasmus Knudsens enke i Biskorup, Hansine Rasmussen [pige], 27, tjenende Jørgen Larsen paa Skibhuusveien
1852, 16de April, Viet, Morten Andersen [ungkarl, invalid ved 3die Jægerchorps], 31, af St. Knuds sogn, Anne Sophie Frederiksen [jomfru], 24, hos sin moder i Nygade
1852, 16de April, Viet, Carl Christian Hofmeister [ungkarl og snedkersvend], 25, arbeider hos capitain C. Hansen i St. Knuds Stræde, Josephine Heimann [jomfru], 18, hos moderen i Hans Jensensstræde
1852, 23de April, Viet, Rasmus Sørensen [ungkarl og skomagermester], 28, af St. Knuds sogn, Betty Clausine Wilhelmine Henriette Glüsen [jomfru], 27, paa Nørrebroe
1852, 24de April, Viet, Jens Peter Petersen [ungkarl og modelsnedker], 28, af Frue sogn, Karen Mikkelsen [jomfru], 25, hos moderen dreier Knoblauchs enke i Skulkenborg
1852, 30te April, Viet, Carl Christian Ferdinand Andersen [ungkarl og malermester], 28, af St. Knuds sogn, Mine Caroline Cathrine Sivert [jomfru], 35, hos faderen stadsmusikant D. Sivert i H. Jensens Stræde
1852, 6te Mai, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, avlskarl], 36, paa Hedevigslund, Anne Marie Tornøe [pige, kokkepige], 27, paa Hedevigslund
1852, 8de Mai, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 35, tjenende kjøbmand H. Teisen, Maren Hansdatter [pige], 34, paa Jordbroen
1852, 1ste Juni, Viet, Morten Daniel Klink [ungkarl og snedkersvend], 27, tjener hos spisevært Anders Nielsen paa Nørregade, Anne Marie Madsen [pige], 23, tjener kjøbmand F. G. Schiøtt paa Nørregade
1852, 2den Juni, Viet, Anders Hansen [ungkarl, gaardskarl], 34, hos kjøbmand H. Teisen paa Nørregade, Kirsten Olsdatter [pige], 27, boende hos skomager K. Thomsen paa Nørregade
1852, 4de Juni, Viet, Frederik Edvard v. Wedel [ungkarl og proprietair], 32, eier af Aldumgaard i Veile Amt, Maren Christine Frigast [jomfru], 29, hos faderen adjunct Jens Bang Frigast paa Nørregade
1852, 19de Juni, Viet, Johan Henrik Wilms [ungkarl og forgylder], 43, paa Gravene, Sara Marie Christiane Knudsen [jomfru], 28, hos moderen bryggerkarl Hans Knudsens enke i H. Jensensstræde
1852, 21de Juli, Viet, Carl Ludvig Dehn [ungkarl], 24, paa Nørregade, Nicoline Pedersen [pige], 24, paa Nørregade
1852, 30te Juli, Viet, Mathias Peter Führmann [ungkarl og skrædersvend], 27, af Frue sogn, Wilhelmine Kirstine Larsen [jomfru], 19, paa Nørregade
1852, 28de August, Viet, Carl Frederik Jørgensen [ungkarl og skrædermester], 28, af St. Knuds sogn, Amalie Margrethe Johanne Hensine Jensen [jomfru], 28, hos fru madam muurm. Jacob Jensens enke i Vindegade
1852, 2den September, Viet, Hans Adolph Jørgensen [ungkarl og uhrmagermester], 28, paa Nørregade, Eleonora Margrethe Marie Ernst [jomfru], 21, hos faderen kammager A. Ernst paa Nørregade
1852, 7den September, Viet, Morten Hansen [ungkarl og vagtmester], 31, af 6te Dragonregiment 4de Eskadron, Cathrine Frederikke Jensen [jomfru], 26, hos fru mad. korporal Jørg. Jensens enke af Frue sogn
1852, 8de September, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og gaardeier], 30, af Brylle sogn, Christiane Brodersen [jomfru], 23, i Hans Jensensstræde
1852, 5te October, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og vagtmester], 30, ved 6te Dragonregiments Exerseerskole, Marie Nielsen [jomfru], 24, hos faderen pottemagersvend L. Nielsen i Frue sogn
1852, 6te October, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl og dannebrogsmand], 26, tjenende kjøbmand H. C. Nielsen i Nørregade, Anne Jensen [pige], 31, sammesteds som brudgommen
1852, 8de October, Viet, Christian Siewertsen [ungkarl og steentrykker], 26, af St. Knuds sogn, Marie Wilhelmine Hansen [jomfru], 19, hos skomager N. Frandsen i Nørregade
1852, 30te October, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl og skræder], 22, paa Stige Mark i Lumbye sogn, Birthe Hansdatter [pige], 43, paa Hedevigslund
1852, 3die November, Viet, Friderik Jensen [ungkarl og dannebrogsmand], 26, tjenende raadmand Voigt i St. Knuds sogn, Karen Carlsen [pige], 27, tjenende adjunct Frigast paa Nørregade
1852, 3die November, Viet, Niels Peter Christensen [ungkarl og teglmester], 29, i Eibye Mølle, Karen Dorthe Hansdatter [enke efter Christian Jørgensen Krogshøi], 37, i Vindegade
1852, 13de November, Viet, Lars Larsen [ungkarl], 25, tjenende ædikebrygger Niels Hansen i St. Knuds sogn, Karen Jørgensen [pige], 28, boende hos rugbrødbager N. Frederiksen i Vindegaden
1852, 1ste December, Viet, Mads Peter Lund [ungkarl], 29, tjenende kirkeværge P. Jørgensen paa Nørregade, Mette Marie Andersdatter [pige], 25, boende i Skulkenborg
1852, 7de December, Viet, Søren Jensen Evald [ungkarl og feldberedermester], 20, af Frue sogn, Mette Cathrine Sørensen [jomfru], 17, hos faderen skomager S. Sørensen paa Gravene
1852, 11te December, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 37, tjenende viinhandler C. Andrup i St. Knuds sogn, Anne Marie Jacobsdatter [pige], 44, boende hos spækhøker Mads Jespersen i Vindegaden
1852, 14de December, Viet, Hans Christian Adolph Møller [ungkarl og friseur], 39, af Frue sogn, Elsebeth Sophie Holm [jomfru], 33, hos faderen hattemager D. Holm paa Nørregade
1852, 18de December, Viet, Hans Larsen [ungkarl, huuseier], 32, i Skibhusene, Mette Kirstine Hansen [pige], 19, hos væver P. Madsen i Skibhusene
1852, 22de December, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 24, tjenende kunstberider C. Hoffmann i Skulkenborg, Anna Louise Larsen [pige], 24, boende i et huus paa Nørrebroe
1853, 28de Februar, Viet, Severin Wilhelm Wander [ungkarl og malermester], 28, af Middelfart, Augusta Henriette Frederikke født Schlüter [enke efter musiklærer Carl Wilh. Robert Baarts], 37, i Vindegaden
1853, 18de Marts, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 34, tjenende farver F. Schraeter paa Nørregade, Maren Larsen [enke efter arbeidsmand Niels Nielsen], 43, i Skulkenborg
1853, 15de April, Viet, Knud Frederik Ferdinand Shefeldt [ungkarl og styrmand], 30, hos stedfaderen barbeer Karsten i Hans. Jensensstræde, Else Kirstine Dichmann [jomfru], 25, hos broderen restaureteur R. Dichmann ved Kanalbassinet
1853, 15de April, Viet, Anders Hansen [ungkarl og snedker], 33, fra Rønninge sogn, Mette Sophie Rasmussen [pige], 31, hos bager Albers paa Nørregade
1853, 23de April, Viet, Frands Christian Konst [ungkarl og møllerkudsk], 39, fra Næsbyhoveds Mølle, Anne Marie Hansen [pige], 30, i Skulkenborg
1853, 4de Mai, Viet, Johan Klug [ungkarl], 28, tjenende kammerraad C. Trolle paa Marienlund, Karen Marie Andersen [pige], 35, sammesteds som brudgommen
1853, 4de Mai, Viet, Lars Larsen [ungkarl], 35, tjenende kammerraad C. Trolle paa Marienlund, Marie Elisabeth Hansdatter [pige], 36, sammesteds som brudgommen
1853, 10de Mai, Viet, Gottfried Detlef Thomas Friedrich Schultz [ungkarl og klædevæversvend], 23, hos brudens fader paa Nørrebro, Abelone Pedersen [pige], 28, hos farver F. Schroeter paa Nørregade
1853, 18de Mai, Viet, Hans Nicolaus Christian Andresen [ungkarl og barbeersvend], 21, hos barbeer Karsten i Hans Jensensstræde, Antonette Wilhelmine Karsten [jomfru], 23, sammesteds som brudgommen
1853, 20de Mai, Viet, Michael Petersen [ungkarl og secondlieutenant af Infanteriet], 25, adjuctant ved 4de Jægercorps, Eleonore Christine Trolle [frøken], 22, hos sin fader kammerraad C. Trolle paa Marienlund
1853, 20de Mai, Viet, Andreas Frits Thaarup [enkemand og skomagermester], 35, huuseier i St. Knuds sogn, Marie Kirstine Gronnemann [jomfru], 36, hos kjøbmand H. C. Nielsen paa Nørregade
1853, 28de Mai, Viet, Andreas Frederik Christian Bang [ungkarl og forstcandidat], 32, planteur ved det Gjødding... Planteurdistrict i Jylland, Caroline Marie Jørgensen [jomfru], 27, hos sin fader kirkeværge og brændeviinsbr. Poul Jørgensen i Nørregade
1853, 10de Juni, Viet, Friedrich Conrad Thode [ungkarl og trompeter], 27, ved 2det Dragonregiment 4de Exkadron, Hermine Frederiche Catharine Manzen [jomfru], 24, i Ramsherred
1853, 11te Juni, Viet, Johan Christian Petersen [ungkarl og kleinsmedsvend], 32, af St. Knuds sogn, Johanne Marie Hansen [pige], 27, tjenende krigsraad Kellinghuusen i Nørregade
1853, 5te August, Viet, Carl Friedrich Dohse [ungkarl og vagtmester], 38, af 2det Dragonregiment 4de Exkadron, Andresine Marie Elisabeth Hansen [jomfru], 27, hos sin moder i Frue sogn
1853, 2den August, Viet, Axel Thorson [ungkarl og fuldmægtig], 34, hos civilingenieurerne Engliste & Hansen, Thomasine Henriette Bernhardine Willejus [jomfru], 26, i Ramsherred
1853, 20de August, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 35, tjenende kjøbmand C. T. Jensen paa Nørregade, Anne Rasmusdatter [enke efter brolægger Rasmus Hansen], 51, huuseierske paa Nørrebroe
1853, 7de September, Viet, Poul Knudsen [ungkarl], 32, tjenende proprietair Petersen paa Dalumgaard, Magdalene Jørgensen [pige], 31, boende i det graa huus i Kræmmermarken
1853, 15de September, Viet, Peder Jensen [ungkarl], 33, tjenende consul Muus i Frue sogn, Anne Pedersen [pige], 30, hos sin fader arbeidsmand Poul Pedersen paa Nørrebroe
1853, 5te October, Viet, Christen Eriksen [enkemand og arbeidsmand], 62, i Gl. Ladegaardshuus, Maren Nielsdatter [enke efter arbeidsmand Erik Jensen], 44, sammesteds som brudgommen
1853, 12te October, Viet, Hugo Friedolin Zeller [ungkarl og bøssemagersvend], 29, i Kræmmergyden, Johanne Frederikke Ebel [enke efter sadelmagersvend Frits Wilh. Pflug], 32, sammesteds om brudgommen
1853, 22de October, Viet, Mads Peter Ibsen [ungkarl og slagtersvend], 26, hos slagter Tange paa Nørregade, Christiane Johanne Cathrine Salboe [pige], 29, tjenende vægter Rye paa Nørregade
1853, 28de October, Viet, Jens Andersen [ungkarl og dannebrogsmand], 30, af Fraugde Kjærbye, Else Marie Hansdatter [pige], 26, tjenende paa Annesholm
1853, 2den November, Viet, Jens Peter Jensen [ungkarl og garvermester], 29, af Sct. Knuds Sogn, Kirsten Hansen [pige], 28, tjenende bogholder Bierfreund
1853, 2den November, Viet, Hans Simon Johansen [ungkarl], 28, tjenende kjøbmand Hartvig i Nørregade, Anne Margrethe Sørensen [pige], 27, tjenende ritmester v. Bramhelft
1853, 8de November, Viet, Wilhelm Julius Knudsen [ungkarl og snedkersvend], 25, arbeider hos snedker J. Haugsted, Birgitte Kirstine Dyreborg [jomfru], 34, heraf sognet i Nørregade
1853, 12te November, Viet, Christian Jensen [ungkarl], 36, tjenende Bbdr. P. Hansen i Frue sogn, Karen Hansdatter [pige], 34, tjenende consul H. C. Nielsen i Nørregade
1853, 15de November, Viet, Holger Thorvald Bagge [ungkarl og bagermester], 24, paa Nørregade, Nielsine Petrine Kirstine Mikkelsen [jomfru], 21, hos stedfader musiklærer Büchler i Vindegaden
1853, 18de November, Viet, Knud Christian Knudsen [ungkarl og skrædersvend], 30, af St. Knuds sogn, Catharina Friederiche Nordmyer [jomfru], 20, boende hos klodsemager R. Frederiksen paa Gravene
1853, 18de November, Viet, Søren Rasmussen [ungkarl og bagersvend], 24, i Nyenstad, Maren Cathrine Christensen [pige], 21, sammesteds som brudgommen
1853, 21de November, Viet, Frederik Christian Colding [ungkarl og slagtersvend], 45, i Skulkenborg, Henrikke Pedersen [pige], 43, sammesteds som brudgommen
1853, 26de November, Viet, Christian Madsen [ungkarl, avlskarl], 26, paa Hedevigslund, Sophie Jørgensdatter [pige], 29, sammesteds som brudgommen
1853, 2den December, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 27, boende i Skulkenborg, Maren Christophersdatter [pige], 26, sammesteds som brudgommen
1853, 7de December, Viet, Anders Nielsen Windel [enkemand og tobaksspindermester], 32, paa Nørregade, Amalie Hansen [jomfru], 27, hos forældrene i Blæsenborg
1853, 7de December, Viet, Hinrick Friedrich Harms [ungkarl og bødkersvend], 28, hos sæbesyder Valentin af Frue sogn, Anne Kirstine Hansen [pige], 26, hos arbeidsmand Jeppe Madsen i Skulkenborg
1853, 12te December, Viet, Frands Christian Hansen [ungkarl og skrædersvend], 25, hos skrædermester Berg i St. Knuds sogn, Karen Marie Jørgensen [pige], 31, paa Gravene
1853, 14de December, Viet, Thomas Carl Bjørn [ungkarl og skomagersvend], 24, hos skomagermester D. Huus paa Gravene, Johanne Marie Steffensen [pige], 29, i Krogen ved Nørregade
1853, 17de December, Viet, Heinrich Christian Wilhelm Mathmann [ungkarl og bagersvend], 28, boende hos skomager K. Thomsen i Nørregade, Karen Marie Pedersen [pige], 26, sammesteds som brudgommen
1854, 9de Januar, Viet, Johan Jacob Jacobsen [ungkarl og sømand], 34, af Vesterhæsinge, Caroline Arndt født Lillelund [enke efter skibscapitain Peter Mathias Arndt], 46, sammesteds som brudgommen
1854, 28de Januar, Viet, Christen Christiansen [ungkarl og skipper], 33, af Nørrebye i Klinte sogn, Madssine Lindegaard [enke efter tømmermand Thomas Jensen], 28, tjenende tandlæge Jensen paa Nørregade
1854, 30te Januar, Viet, Janus Christian Andersen [ungkarl og styrmand], 30, af Hans Jensensstræde, Karen Frederikke Nielsen [jomfru], 24, af Skibhusene
1854, 11te Februar, Viet, Morten Andersen [enkemand og muursvend], 40, huuseier paa Nørrebroe, Kirstine Pedersdatter [pige], 34, sammesteds som brudgommen
1854, 11te Februar, Viet, Lars Pedersen [enkemand, urtemand], 45, af St. Knuds sogn, Anne Margrethe Poulsdatter [pige], 40, tjenende kmd. H. Rasmussen paa Nørregade
1854, 23de Februar, Viet, Knud Olsen [ungkarl], 27, arbeider ved Gasværket i Frue sogn, Anne Marie Madsen [enke efter skomagermester Hans Erdmann Hildebrand], 37, i Nygade
1854, 25de Marts, Viet, Anders Larsen [ungkarl], 27, tjenende paa Aalykkegaard, Hansine Hansen [pige], 26, tjenende instrumentmager Isak Hartvig i Nørregade
1854, 29de Marts, Viet, Niels Conrad Meinert [ungkarl, cand. med. & chir., ridder af dannebrog], 31, practiserende læge i Horsens, Mathea Adolphine Nielsen [jomfru], 27, hos sin moder kjøbmand N. C. Nielsens paa Nørregade
1854, 1ste April, Viet, Johan Jensen [ungkarl], 36, tjenende kjøbmand H. Teisen i Nørregade, Sophie Kirstine Jensdatter [pige], 26, sammesteds som brudgommen
1854, 5te April, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 26, tjenende paa Aalykkegaard, Karen Larsen [pige], 25, sammesteds som brudgommen
1854, 8de April, Viet, Jens Christian Mogensen [ungkarl], 26, tjenende skomagermester Petersen i Frue sogn, Anne Cathrine Madsen [pige], 33, hos stedfaderen baadfører H. Hansen i Skibhusene
1854, 3die Mai, Viet, Peder Christensen [enkemand, arbeidsmand], 39, paa Nørregade, Anne Christophersdatter [pige], 38, tjenende kjøbmand J. H. Wecke
1854, 3die Mai, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], 28, tjenende kjøbmand C. Bang i St. Knuds sogn, Karen Marie Andersdatter [pige], 27, boende i deres nyligen tilkjøbte huus i Hans Jensensstræde
1854, 4die Mai, Viet, Jacob Andersen [ungkarl], 28, tjenende kjøbmand Halberstadt paa Nørregade, Anne Rasmusdatter [pige], 29, sammesteds som brudgommen
1854, 5te Mai, Viet, Peter Jacob Hagen [ungkarl og steentrykker], 36, af St. Knuds sogn, Kirstine Wilhelmine Frandzen [jomfru], 32, hos faderen skomager N. Frandzen i Nørregade
1854, 5te Mai, Viet, Thomas Holm-Petersen [ungkarl og bogbindermester], 30, borger i St. Knuds sogn, Johanne Christine Adolphine Schønberg [jomfru], 29, paa Marienlund
1854, 13de Mai, Viet, Carl August Albert Adelharth Stolberg [ungkarl og bomuldsvæversvend], 29, af St. Knuds sogn, Sørine Havn [pige], 30, hos brudgommens forældre i Skulkenborg
1854, 26de Mai, Viet, Svend Mettolius Andreas Claresius Kjerulff [ungkarl og skibstømmermand], 32, i Skibhusene, Mette Marie Christophersen [pige], 32, sammesteds som brudgommen
1854, 24de Juni, Viet, Hans Peter Jensen [ungkarl og skomagermester], 26, af Appenrade, Anne Dorthea Jensine Christiane Sørensen [jomfru], 30, hos sin svoger skipper J. Rode paa Nørrebroe
1854, 29de Juli, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl og smedesvend], 28, af Søndersøe, Karen Marie Hansen [pige], 28, hos arbeidsmand Hans Christensen i Skulkenborg
1854, 2den August, Viet, Thomas Rasmussen [forhenværende gaardmand, separeret fra Gjertrud Pedersdatter], 45, i Hans Jensensstræde, Maren Madsdatter [Niels Johansens separerede hustru], 50, sammesteds som brudgommen
1854, 2den August, Viet, Knud Hansen [ungkarl], 26, tjenende paa Aalykkegaard, Hanne Nielsdatter [pige], 31, af det graa huus
1854, 11te August, Viet, Christian Nielsen [ungkarl, smedesvend], 30, ved Jernstøberiet paa Nørrebroe, Dorthe Kirstine Petersen [pige], 23, boende paa Nørrebroe
1854, 30te August, Viet, Jacob Rasmussen [ungkarl og tømmer], 32, af Næsbyhovedsbrobye, Anne Dorthe Christensen [pige], 27, boende hos arbeidsmand Peder Nielsen ved Nørregade
1854, 9de September, Viet, Søren Pedersen [ungkarl og muursvend], 27, af Bellinge, Anne Cathrine Sørensen [pige], 17, hos forældrene paa Nørrebroe
1854, 9de September, Viet, Ole Hansen [ungkarl], 29, af Allesøe, Marie Hansen [pige], 23, af Skibhusene
1854, 29de September, Viet, Lars Sørensen [ungkarl og skipper], 28, paa Nørrebroe, Nicoline Andrea Jørgine Lund [jomfru], 23, paa Nørrebroe
1854, 6te October, Viet, Peder Christian Jacobsen [ungkarl og dreiersvend], 22, arbeider paa Alle... Jernstøberi, Mariane Clausen [pige], 29, tjenende muurmester Simonsen i Skibhusene
1854, 9de October, Viet, Julius Reinhold Rudolph Irmler [ungkarl og skomagersvend], 28, boende hos skomager N. Berggreen i Ramsherred, Christiane Charlotte Amalie Juncker [jomfru], 37, sammesteds som brudgommen
1854, 13de October, Viet, Lars Hansen [ungkarl og sadelmager], 28, fra Vesterhæsinge, Maren Johannesdatter [pige], 29, sammesteds som brudgommen
1854, 27de October, Viet, Eduard Emil Frederik Albrect Schiwe [ungkarl og ordineret catechet], 37, fra Kallundborg, Beate Dorothea Dahl [jomfru], 34, hos sin moder præsteenke madam paa Nørrebro
1854, 29de October, Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl og kjøbmand], 26, paa Nørregade, Pederline Jensine Eleonore Pagh [jomfru], 19, hos faderen boelsmand R. K. Pagh paa Nørregade
1854, 31te October, Viet, Lars Christensen [ungkarl og boelsmand], 31, af Bæring i Barløse sogn, Anne Sørensdatter, 35, tjenende hr. pastor Steenbuch i St. Hans Præstegaard
1854, 1ste November, Viet, Niels Christensen [ungkarl og snedkersvend], 28, af Hans Jensensstræde, Johanne Marie Mortensen [pige], 25, sammesteds som brudgommen
1854, 1ste November, Viet, Johan Hanson Malmsiø [ungkarl og dreiersvend], 26, arbeider ved Støberiet paa Nørrebroe, Maren Mortensen [pige], 23, paa Nørrebroe
1854, 11te November, Viet, Henrik Petersen [ungkarl og former], 24, arbeider ved Allerup Støberie, Henriette Frederikke Petrine Schiøtz [pige], 20, tjenende jernstøber Larsen paa Nørrebroe
1854, 15de November, Viet, Peter Jørgensen [ungkarl og vævermester], 28, boende i St. Jørgensgade i Frue sogn, Karen Marie Appeldorph [jomfru], 28, hos sine forældre i Blæsenborg
1854, 25de November, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl og sømand], 31, af Stige, Karen Jørgensen [pige], 24, tjenende toldkontrolleur R. Rasmussens enke ved Kanalveien
1854, 29de November, Viet, Niels Jærgensen [ungkarl], 26, huuseier i Hans Jensensstræde, Anne Cathrine Rasmusdatter [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1854, 6te December, Viet, Henrik Ferdinand Pflug [ungkarl og glarmestersvend], 35, af St. Knuds sogn, Hansine Marie Sophie Fich [jomfru], 36, hos kjøbmand J. Grønvold paa Nørregade
1855, 3die Januar, Viet, Henning Johan Julius Nielsen Flensborg [ungkarl og smedesvend], 27, arbeider ved Støberiet paa Nørrebroe, Hanne Kirstine Huus [pige], 23, boende paa Nørrebroe
1855, 20de Januar, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl og smedesvend], 30, arbeider ved Støberiet paa Nørrebroe, Maren Nielsdatter [pige], 42, boende paa Nørrebroe
1855, 31te Marts, Viet, Alexander Eduard Blankensteiner [ungkarl, handelsagent (kjøbmand)], 31, logerende hos gjæstgiver F. C. Larsen i Korsgaden, Laurette Christiane Bidstrup [jomfru], 26, hos farver F. Schroeter paa Nørregade
1855, 31te Marts, Viet, Johan Anders Ferdinand Ernlund [ungkarl og billedhugger], 30, paa Nørregade, Elisabeth Augusta Henriette Jensen, 23, sammesteds som brudgommen
1855, 4de August, Viet, Frederich Mebus [ungkarl og former], 23, paa Nørregade, Anne Petrine Hansen [pige], 19, sammesteds som brudgommen
1855, 26de April, Viet, Thomas Jørgensen [ungkarl og bagermester], 33, paa Nørregade, Hedevig Sophie Frederikke Reitzel [jomfru], 18, sammesteds som brudgommen
1855, 2den Mai, Viet, August Christien Bosselmann [ungkarl og bomuldsvæversvend], 29, hos tøifabrikant Brodtrück i Nygade, Bertholone Amalie Hansen [pige], 24, tjenende bygningsinspecteur Møller paa Nørregade
1855, 2den Mai, Viet, Jens Christian Rasmussen [ungkarl], 22, tjenende rugbrødbager Jørgen Pedersen i Ramsherred, Maren Kirstine Pedersdatter [pige], 31, tjenende slotsgartner Stapel
1855, 2den Mai, Viet, Christen Jessen [ungkarl], 26, Skræppestrædet i Frue sogn, Karen Kirstine Nielsdatte [pige], 26, hos oliemester J. C. Lerch
1855, 9de Mai, Viet, Christian Frederik Knudsen [ungkarl og bøssemager, oversvend], 33, af Artilleriets haandværkeretat i Rensborg, Anne Petrine Falck [jomfru], 34, hos faderen pens.regimentsadelmager dbr.mand H. C. Falck paa Nørregade
1855, 9de Mai, Viet, Peter Jørgen Nielsen [ungkarl], 32, hos raadmand Viogt i St. Knuds sogn, Margrethe Jensdatter [pige], 34, hos kjøbmand C. Th. Jensen i Nørregade
1855, 10de Mai, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 33, hos gaardmand Rasmus Poulsen i Snestrup, Migael Margrethe Rasmussen [pige], 35, hos faderen arbeidsmand Christian Rasmussen paa Nørregade
1855, 19de Mai, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 29, hos kjøbmand H. C. Wecke paa Nørregade, Trine Jensen [pige], 29, boende paa Nørregade
1855, 2den Juni, Viet, Niels Frederik Thrane [ungkarl og malermester], 27, paa Nørregade, Marie Sophie Andrea Hansen [jomfru], 25, hos fader skipper H. N. Hansen paa Nørrebroe
1855, 2den Juni, Viet, Claus Petersen [enkemand og malermester], 47, paa Nørregade, Ida Constantia Berth [frøken], 39, sammesteds som brudgommen
1855, 5te Juni, Viet, Jørgen Rasmussen [enkemand og arbeidsmand], 41, af Frue sogn, Laurine Jørgensen [pige], 31, hos sin fader arbeidsmand Jørg. Hansen i Tolderlund
1855, 19de Juli, Viet, Diderik William v. Hegemann Lindencrone [ungk. kammerjunker, ritmester, eskadronschef i 1. Dragon], 38, , Amalie Wilhelmine Sehested [frøken], 28, datter af afdøde ritmester A. M. v. Sehested til Fraugdegaard
1855, 21de Juli, Viet, Hans Christian Black [ungkarl og slagtersvend], 31, for slagter Thomsen i Vindegaden, Caroline Steensen [pige], 28, hos slagtersvend Fred. Colding i Skulkenborg
1855, 25de Juli, Viet, Johan Heinrich August Brahtz [ungkarl og snedkersvend], 35, paa Støberiet paa Nørrebroe, Anne Catrine Rippuhr [pige], 24, i Skibhusene
1855, 30te August, Viet, Herman Frederik Albers [enkemand og bagermester], 36, paa Nørregade, Hanne Martine Borre [jomfru], 32, sammesteds som brudgommen
1855, 7de September, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 35, i Enkebjerghusene, Maren Madsen [pige], 20, sammesteds som brudgommen
1855, 25de September, Viet, Frederik Johansen [ungkarl og sigtefabrikant], 25, af Aarhuus, Maren Pedersdatter [pige], 29, hos bager Jørg. Pedersen i Ramsherred
1855, 28de September, Viet, Frederik Wilhelm Printzen [ungkarl og premierlieutenant, ridder af Dannebrog], 35, af 1ste Dragonregiment, Camilla Susanne Albertine Pontoppidan [frøken], 22, hos mad. fru etatsraadinde Pontoppidan af St. Knuds sogn
1855, 29de September, Viet, Jacob Rasmus Wilhelmsen [ungkarl og skomagersvend], 31, paa Nørregade, Christiane Christensdatter [matros Lars Jørgensens fraskilte kone], 51, sammesteds som brudgommen
1855, 13de October, Viet, Lars Nielsen [enkemand og proprietair], 45, eier af Hedevigslund, Anne Marie Lollesgaard [jomfru], 22, hos fader proprietair J. Lollesgaard i Mosegaard
1855, 19de October, Viet, Rasmus Hansen (Breed) [ungkarl og dannebrogsmand], 33, tjenende kjøbmand H. Teisen i Nørregade, Anne Margrethe Andresen [pige], 30, sammesteds som brudgommen
1855, 21de October, Viet, Adolph Peder Theodor Meinert [ungkarl, cand. juris, fuldmægtig], 31, Kjøbenhavn, Mathea Adolphine født Nielsen [enke e. pract. læge forh. cand. med. chir. Niels Conrad Meinert], 28, hos sin moder mad. kjøbmand N. C. Nielsens enke i Nørregade
1855, 23de October, Viet, Anders Larsen [ungkarl og skibscapitain], 29, i Kræmmergyden, Anne Marie Petersen [jomfru], 33, sammesteds som brudgommen
1855, 26de October, Viet, Jens Wilhelm Hartvig [ungkarl og kjøbmand], 31, paa Nørregade, Caroline Cathrine Schjerbeck [jomfru], 28, sammesteds som brudgommen
1855, 3die November, Viet, Søren Peter Sørensen [ungkarl og skomagermester], 25, paa Nørregade, Anne Kirstine Nielsen [jomfru], 26, sammesteds som brudgommen
1855, 6te November, Viet, Anders Jensen Andersen [ungkarl og kjøbmand], 27, paa Nørrebroe, Andrea Kirstine Magdalene Thomsen [jomfru], 22, sammesteds som brudgommen
1855, 9de November, Viet, Anton Nielsen Rosenvinge [ungkarl og skomagermester], 25, af St. Knuds sogn, Anne Cathrine Hansine Zingraff [jomfru], 24, hos forældrene i Blæsenborg
1855, 16de November, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl og bagersvend], 25, hos bager Albers paa Nørregade, Oline Hansine Pedersen [pige], 24, hos mad. smed Paul Pedersens enke paa Nørrebroe
1855, 17de November, Viet, Niels Peder Christian Nielsen [enkemand og bødkermester], 33, paa Nørregade, Anne Elisabeth Frederiksen [jomfru], 22, sammesteds som brudgommen
1855, 17de November, Viet, Jørgen Eriksen [ungkarl], 31, tjenende kjøbmand og consul H. C., Nielsen paa Nørregade, Anne Kirstine Larsen [pige], 36, tjenende kjøbmand H. Tiesen paa Nørregade
1855, 20de November, Viet, Carl Wilhelm Andersen [ungkarl og malersvend], 24, af Frue sogn, Anne Marie Eriksen [jomfru], 25, hos fabrikant Dollner i Nørregade
1855, 8de December, Viet, Christian Julius Hansen [enkemand, invalid, dannebrogsmand], 29, paa Nørrebroe, Karen Nielsen [pige], 41, boende i Blæsenborg
1855, 28de December, Viet, Peter Anton Scheurmann [ungkarl og smedesvend], 24, i Vindegaden, Caroline Eliassen [pige], 20, sammesteds som brudgommen
1855, 29de December, Viet, Mads Larsen [ungkarl], 26, i Ramsherred, Mette Kirstine Larsen [pige], 20, sammesteds som brudgommen
1856, 2den Januar, Viet, Christian Friedrichsen [enkemand og qvartermester], 38, i 1ste Dragonregiment 1ste Eskadron, Magdalene Friederica Cathrina Witt [jomfru], 24, af St. Knuds sogn
1856, 6te Februar, Viet, Hans Conneliussen [ungkarl], 52, i Blæsenborg, Wicho Wagner [pige], 60, sammesteds som brudgommen
1856, 14de Februar, Viet, Hans Peter Nielsen [ungkarl], 32, tjenende brygger Brammer paa Vestergade, Anne Pedersdatter [pige], 27, boende hos skræder Andr. Holst i Kræmmergyden
1856, 5te Marts, Viet, Peter Martin Rosenlund [ungkarl og skrædermester], 25, af Frue sogn, Sophie Andresine Petersen [jomfru], 28, hos moderen i i Ramsherred
1856, 5te Marts, Viet, Rasmus Christian Christiansen [ungkarl], 31, tjenende paa Hedevigslund, Kirsten Henriksdatter [pige], 32, sammesteds som brudgommen
1856, 8de Marts, Viet, Niels Mortensen [ungkarl], 36, tjenende kjøbmand Ib Teisen paa Nørregade, Anne Kirstine Rasmussen [pige], 25, boende hos klodsemager R. Frederiksen paa Gravene
1856, 19de Marts, Viet, Carl Christian Rosted [ungkarl og eskadronssadelmager], 32, ved 1ste Dragonregiment 1ste Eskadron, Hansine Hansen [jomfru], 22, hos sin fader smaakjører Hans Svendsen paa Nørregade
1856, 19de Marts, Viet, Joseph Christian Theodor Schnoer [ungkarl og kurvemagermester], 30, paa Nørregade, Anna Christine Elsabe Bruhn [jomfru], 23, hos vævermester N. Rasmussen i Nørregade
1856, 29de Marts, Viet, Peder Wilhelm Hermansen [ungkarl og trædreiersvend], 22, ved Støberiet paa Nørrebro, Antonette Henriette Thorvaldsen [jomfru], 23, hos forældrene paa Jordbroen
1856, 31te Marts, Viet, Lars Bröndum [ungkarl og uhrmager], 29, af Bogense, Christiane Elisabeth Bruun, 25, hos stedfader kammager J. C. Hjorth i St. Hans Kirkegaard
1856, 2den April, Viet, Carl Christian Faxøe [ungkarl og smedesvend], 23, ved Støberiet paa Nørrebroe, Maren Clausen [pige], 24, tjenende fru Esmann paa Nørregade
1856, 12te April, Viet, Morten Nielsen [ungkarl], 40, af Aasum, Maren Kirstine Eriksen [pige], 26, tjenende kanalfoged og dannebrogsmand L. Petersen
1856, 3die Mai, Viet, Ole Frederik Olsen [ungkarl], 31, tjenende kirkeværge P. Jørgensen paa Nørregade, Maren Kirstine Rasmusdatter [pige], 30, tjenende proprietair J. Lollesgaard i Mosegaard
1856, 5te Mai, Viet, Jørgen Christophersen [ungkarl], 47, i Skulkenborg, Karen Jensdatter [pige], 39, sammesteds som brudgommen
1856, 7de Mai, Viet, Peder Poulsen [ungkarl og muursvend], 25, paa Nørrebroe, Anne Kirstine Ovesen [pige], 28, sammesteds som brudgommen
1856, 7de Mai, Viet, Johan Henrik Scheuer [ungkarl], 27, tjenende vognmand Steffen Steffensen af Frue sogn, Marie Elisabeth Jensdatter [pige], 29, tjenende skipper Topp paa Nørrebroe
1856, 23de Mai, Viet, Ludvig August Behrens [ungkarl og kjøbmand], 25, af Ebeltoft, Laurine Wilhelmine Holbech [frøken], 26, af Nørregade
1856, 30te Mai, Viet, Christian Carl Severin Sander [ungkarl og kjøbmand], 29, af Faaborg, Martine Marie Kirstine Severine Nielsine Bekker [frøken], 23, hos sin moder enkemadame Bekker paa Jordbroen
1856, 4de Juni, Viet, Hans Madsen Carlsen [ungkarl], 29, tjenende consul H. C. Nielsen paa Nørregade, Mette Rasmusdatter [pige], 30, boer hos arbeidsmand Jens Hansen i Hans Jensensstræde
1856, 4de Juni, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 37, tjenende proprietair L. Nielsen paa Hedevigslund, Bodil Marie Christensdatter [pige], 32, boer hos skræder A. P. Holst i Kræmmergyden
1856, 4de Juni, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og hørsvinger], 39, af Eibye i Frue sogn, Anne Cathrine Jørgensen [pige], 37, hos faderen arbeidsmand Jørgen Hansen i Tolderlund
1856, 13de Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 28, boende i kanalopsynsmand Niels Hansens huus paa Nørrebroe, Marie Cathrine Berg [pige], 26, sammesteds som brudgommen
1856, 21de Juni, Viet, Ernst Friedrich Theede [ungkarl og dugmager], 34, ved Spinderiet i Vindegaden, Magdalene Catharina Reese [jomfru], 28, sammesteds som brudgommen
1856, 2den Juli, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 27, tjenende vognmand P. Pedersen af Frue sogn, Kirsten Larsdatter [pige], 29, tjenende gartner Stapel paa Odense Slot
1856, 11te Juli, Viet, Carl Sophus Frandsen [ungkarl], 20, arbeider hos broderen paa Gravene, Cathrine Wilhelmine Nielsen [jomfru], 20, hos faderen naalemager S. Nielsen i Ramsherred
1856, 19de Juli, Viet, Søren Pedersen [ungkarl], 37, tjenende paa Gillestedgaard, Sophie Magdalene Jensine Jørgensdatter Gjerlund [pige], 25, tjenende paa Aalykkegaard
1856, 3die September, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl og sadelmagersvend], 24, af Søndernæraa, Caroline Karensine Margrethe Petersen [pige], 21, hos stedfaderen arbeidsmand Mads Jessen i Vindegaden
1856, 3die September, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], 26, tjenende Bbdr. Jørgen Andersens enke paa Vesterbroe, Anne Cathrine Hansdatter [pige], 36, tjenende i præsteenke madam Holm paa Nørregade
1856, 26de September, Viet, Hans Ernst Heiden [enkemand og snedkermester], 36, af Frue sogn, Lucie Eleonore Kirstine Heiden [jomfru], 33, hos faderen veibetient P. W. Heiden paa Nørregade
1856, 11te October, Viet, Johan Ditlev Aagaard [ungkarl og skomagermester], 32, af St. Knuds sogn, Anne Cathrine Rasmussen [pige], 27, i Dandsestrædet
1856, 11te October, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 30, tjenende vognmand St. Steffensen i Overgade, Anne Margrethe Andreasdatter [pige], 27, opholder sig hos vægter Hans Rasmussen i Vindegaden
1856, 4de November, Viet, Mathias Andersen [ungkarl og skrædermester], 25, af Frue sogn, Marie Henriette Bönger [pige], 25, tjenende krigsraad Kellinghuusen paa Nørregade
1856, 5te November, Viet, Niels Christian Heiden [ungkarl og veibetjent], 28, hos sin fader veibetjent P. W. Heiden paa Nørregade, Hanne Marie Christensen [jomfru], 29, tjenende krigsraad Kellinghuusen paa Nørregade
1856, 7de November, Viet, Peter Thomas Petersen [ungkarl og kjøbmand], 30, paa Nørrebroe, Birgitte Christine Jessen [jomfru], 31, tjenende apotheker Krüger paa Nørregade
1856, 8de November, Viet, Jørgen Torup [ungkarl og tømmersvend], 26, af Bogense, Johanne Kirstine Nielsdatter [pige], 35, tjenende madam Delcomyn paa Nørregade
1856, 12te November, Viet, Jes Hansen [ungkarl og skrædersvend], 22, arbeider hos skrædermester Berg paa Vestergade, Marie Kirstine Carlsen [pige], 19, hos faderen trommeslager N. Carlsen i Vindegaden
1856, 12te November, Viet, Rasmus Jørgen Carlsen Bang [ungkarl og skibsfører], 27, af Gjertrudsminde, Anne Marie Hansen [jomfru], 24, hos faderen kanalopsynsmand N. Hansen ved Bassinet
1856, 16de December, Viet, Ebbe Carsten Myhrvold [ungkarl og malermester], 28, af Christiania - for tiden hos brudens forældre, Christiane Caroline Jensen [jomfru], 38, hos faderen slotsforvalter Jensen paa Odense Slot
1857, 9de Januar, Viet, Christen Hansen Welblund [ungkarl og brygger], 32, ved grosserer Halberstadte Bryggerie paa Nørregade, Wilhelmine Birtheline Erasmine Moreline Andresen [pige], 25, tjenende stiftamtmand Unsgaard i Nørregade
1857, 9de Februar, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl og søemand], 24, af Vester Kjærbye, Maren Louise Madsen [pige], 25, boende hos skomager F. Schrøder i Nørrebroe
1857, 27de Februar, Viet, Niels Sørensen [ungkarl], 32, tjenende kjøbmand Bondo paa Overgade, Gjertrud Margrethe Kjøbing [pige], 27, tjenende præsteenkemadam Holm paa Nørregade
1857, 4de Marts, Viet, Clemmen Nielsen [ungkarl], 30, tjenende Jørgen Larsen i Marienlyst, Else Kirstine Eliasdatter [pige], 29, tjenende sammesteds som brudgommen
1857, 28de Marts, Viet, Wilhelm Julius Knudsen [enkemand og snedkersvend], 29, paa Nørregade, Maren Marie Carstensen født Pedersen [enke efter klodsemager R. Carstensen], 38, paa Nørregade
1857, 17de April, Viet, Ditlev Tanggaard [ungkarl og skrædermester], 26, i Blæsenborg, Anne Kirstine Nielsen [jomfru], 28, hos faderen skipper C. F. Nielsen i Nørrebroe
1857, 2den Mai, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], 34, tjenende grosserer Halberstadt paa Nørregade, Else Kirstine Larsdatter [pige], 28, tjenende farver F. Schroeter paa Nørregade
1857, 6te Mai, Viet, Johan Hinrich Eggers [ungkarl og snedkersvend], 29, arbeider hos capitain Hansen i St. Knuds sogn, Hansine Michaeline Andersen Toft [jomfru], 20, opholder sig hos dugmager E. F. Theede i Vindegaden
1857, 6te Mai, Viet, Peder Jensen [ungkarl], 36, tjenende consul H. C. Nielsen paa Nørregade, Nikoline Hansdatter [enke efter arbeidsmand Peder Olsen], 32, boende i Hans Jensensstræde
1857, 6te Mai, Viet, Rasmus Christian Rasmussen [ungkarl], 33, tjenende proprietair L. Nielsen paa Hedevigslund, Kirsten Jørgensdatter [pige], 31, tjenende kirkeværge P. Jørgensen paa Nørregade
1857, 16de Mai, Viet, Nicolai Christian Mortensen [ungkarl og snedkersvend], 31, arbeider hos snedkermester W. Rasmussen i St. Knuds sogn, Gjertrud Margrethe Jørgensdatter [pige], 32, logerer hos skomagermester Walter Hansen paa Nørrebroe
1857, 16de Mai, Viet, Rasmus Sørensen [ungkarl], 31, tjenende skibsbygmester H. L. Hansen i Skibhusene, Anne Kirstine Hansen [pige], 22, logerer hos Frederik Larsens enke i Ramsherred
1857, 22de Mai, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 34, tjenende kjøbmand Bencke i St. Knuds sogn, Elise Henningsen [pige], 27, logerer i Vindegaden
1857, 27de Mai, Viet, Frits Christiansen Hansen [ungkarl og gartner], 25, i Vindegaden, Maren Berg [jomfru], 31, i Vindegaden
1857, 29de Mai, Viet, Peter Petersen [ungkarl og skomagersvend], 32, af St. Knuds sogn, Anne Johanne Jensen Bang [pige], 28, hos bogholder Bierfreund i Nørregade
1857, 3die Juni, Viet, Peder Eriksen [ungkarl], 29, tjenende kjøbmand Weber paa Vestergade, Maren Andersdatter [pige], 35, opholder sig hos brudgommens fader i Damhuset
1857, 3die Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl og klodsemager], 28, af Frue sogn, Maren Jespersdatter [pige], 37, boende i Vindegaden
1857, 27de Juni, Viet, Johan Hansen [ungkarl og styrmand], 39, hos skipper C. C. Bang, Antonette Kirstine Nielsen [jomfru], 29, paa Nørrebroe
1857, 23de Juli, Viet, Carl August Robert Böhme [ungkarl og karethmagersvend], 24, logerer hos værtshuusholder Nielsen paa Nedergade, Jensine Marie Frederiksen [jomfru], 18, hos sin svoger bødkermester Fraun paa Nørregade
1857, 29de Juli, Viet, Claus Christiansen [arbeidsmand og enkemand], 51, huuseier paa Nørregade, Anne Pedersdatter [enke efter smed Dines Larsen af Ørritslev], 54, sammesteds som brudgommen
1857, 12te August, Viet, Claus Jørgensen [ungkarl og skibstømmermand], 32, logerer hos skomagermester A. Filter i Frue sogn, Christiane Christensen [pige], 28, tjenende baadfører Jacob Pedersen i Skibhusene
1857, 2den September, Viet, Ole Terkildsen Sundahl [ungkarl og snedkersvend], 32, i Skulkenborg, Anne Marie Tornøe [jomfru], 26, sammesteds som brudgommen
1857, 2den September, Viet, Harald Philip Laurits Frederiksen [ungkarl og muursvend], 23, i Kræmmergyden, Kirsten Pedersen [pige], 23, sammesteds som brudgommen
1857, 11te September, Viet, Julius Ferdinand Rex [ungkarl og malermester], 26, i Vindegaden, Helene Munch [jomfru], 29, sammesteds som brudgommen
1857, 19de September, Viet, Rasmus Marcussen [ungkarl], 36, i Vindegaden, Karen Kirstine Hansdatter [pige], 30, sammesteds som brudgommen
1857, 10de October, Viet, Poul Nielsen [ungkarl og skomagersvend], 25, i arbeide hos skomagermester Thierlein i St. Knuds sogn, Julie Augusta Granow [pige], 25, hos moderen skjenkevært Granows enke paa St. Hans Kirkegaard
1857, 19de October, Viet, Hans Christiansen [ungkarl og restaurateur], 33, ved Kanalbasinet, Caroline Steffensdatter [pige], 30, hos havnefoged Niels Hansen
1857, 4de November, Viet, Christian Ludvig Hansen [ungkarl], 33, tjener i Halberstadts Bryggeri, Mette Hedevig Johansen [pige], 32, hos faderen smaahandler Christen Johansen paa Nørregade
1857, 4de November, Viet, Niels Jacob Andersen [ungkarl g smedesvend], 30, af St. Knuds sogn, Anne Marie Kirstine Christensen [jomfru], 24, tjente const. stiftamtmand Fischer
1857, 4de November, Viet, Niels Jørgensen [enkemand og arbeidsmand], 58, i Skræppestrædet, Bodild Larsdatter [pige], 50, i Vindegaden
1857, 4de November, Viet, Anders Larsen [ungkarl og smaakjører], 32, huuseier i Nyenstad, Hanne Kirstine Gregersen [pige], 26, tjente grosserer Holbeck paa Nørregade
1857, 24de October, Viet, Ferdinand Jacobsen [ungkarl og kleinsmedsvend], 24, , Caroline Amalie Lund [jomfru], 20,
1857, 3die December, Viet, Jacob Hansen [ungkarl og former], 29, boer i Krogen paa Nørregade, Constance Carlsen [jomfru], 28, sammesteds som brudgommen
1857, 5te December, Viet, Hans Andreas Hansen [ungkarl og væversvend], 32, i Aasum, Maren Jensdatter [pige], 39, paa Nørregsade
1857, 11te December, Viet, Jacob Pedersen Christiansen [ungkarl og skræddersvend], 26, i Skulkenborg, Josephine Wilhelmine Theresia Stalberg [jomfru], 20, hos forældrene i Skulkenborg
1858, 2den Januar, Viet, Eduard Christian Busch [ungkarl og former], 20, af Vor Frue sogn, Anne Margrethe Rasmussen [pige], 21, hos stedfaderen
1858, 2den Januar, Viet, Theodor Nicolai Andersen [farver og ungkarl], 27, boende i Nyborg, Karen Sophie Petersen [jomfru], 31, hos moderen i Skulkenborg
1858, 2den Januar, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl og fabriksbestyrer], 28, her af sognet, Caroline Cecilie Hasselriis [jomfru], 47, her af sognet
1858, 6te Januar, Viet, Johan Peter August Andreasen [ungkarl og smedesvend], 37, her af sognet, Johanne Jensen [pige], 23, her af sognet
1858, 22de Januar, Viet, Niels Hansen [enkemand og gaardmand], 52, af Eenrumgaard i Lumby sogn, Karen Kirstine Jacobsdatter [pige], 32, her af sognet
1858, 27de Marts, Viet, Peder Johansen Guldberg [ungkarl og snedkersvend], 32, her af sognet, Agnete Caroline Hansen [pige], 31, her af sognet
1858, 10de April, Viet, Hinrich Friederich Harms [enkemand og bødkersvend], 33, af St. Knuds sogn, Ane Cathrine Appeldorph [pige], 26, her af sognet
1858, 29de April, Viet, Lars Christensen [ungkarl], 30, tjenende kjøbmand Martens paa Nørregade, Karen Andersdatter [pige], 27, tjenende kjøbmand Martens paa Nørregade
1858, 5te Mai, Viet, Hans Knudsen [ungkarl og snedkersvend], 24, af Sct. Knuds sogn, Marie Nielsen [enke efter skræddersvend Lars Christian Petersen], 37, boende i Skulkenborg
1858, 5te Mai, Viet, Rasmus Petersen [ungkarl og brolægger], 32, af Sct. Hans sogn, Anne Johansdatter [pige], 30, tjener i Sømosegaard
1858, 11te Mai, Viet, Carl Christian Schmidt [ungkarl, skolelærer og kirkesanger], 29, Ebberup i Kjærum sogn ved Assens, Sophie Hartvig [jomfru], 22, hos forældrene paa Sct. Hans Kirkegaard
1858, 18de Mai, Viet, Hans Peter Sørensen [ungkarl og tømmersvend], 26, af Sct. Knuds sogn, Gjertrud Marie Olsen [pige], 24, tjener Jørgen Larsen paa Skibhuusveien
1858, 11te Juni, Viet, Anders Christian Pedersen [ungkarl, kjøbmand], 24, af Sct. Hans sogn - boer paa Nørregade, Mariane Elise Topp [jomfru], 21, hos faderen skipper H. J. Topp paa Nørrebro
1858, 18de Juni, Viet, Jacob Christensen [ungkarl og strømpehandler], 32, logerer hos spisevært C. Pagh paa Fiskertorvet i Sct. Knuds sogn, Lovise Amalie Andersen [pige], 32, boer hos rugbrødbager Knud Petersen paa Gravene
1858, 20de Mai, Viet, Thomas Frederik Cantzler [ungkarl og forpagter], 34, af Sverrig, Marie Cathrine Jørgensen [jomfru], 28, hos forældrene paa Nørregade
1858, 7de Juli, Viet, Christian Ferdinand Nielsen [ungkarl og smedesvend], 34, af Sverrig, Bolette Rose [pige], 36, boer hos tømmersvend Niels Petersen paa Nørrebro
1858, 7de Juli, Viet, Jørgen Krog [ungkarl og væversvend], 25, boer hos arbeidsmand Niels Jørgensen i Hans Jensens Stræde, Cicilia Söhren [pige], 25, boer sammesteds som brudgommen
1858, 4de August, Viet, Morten Madsen [ungkarl og tjenestekarl], 38, af Frue sogn, Anne Kirstine Reimersdatter [pige], 38, i Hans Jensens Stræde
1858, 6te August, Viet, Sigismund Wilhelm Christian Nielsen [ungkarl og skomagermester], 26, af Frue sogn, Ellen Cathrine Midskou [jomfru], 26, tjente kjøbmand Pantmann paa Nørregade
1858, 31 August, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 29, Holts Mølle i Rønninge sogn, Anne Cathrine Rasmussen [pige], 29, boer paa Tolderlundsveien ved Jordbroen
1858, 24de September, Viet, Ove Valdemar Martens [ungkarl og handelsbetjent], 23, hos kjøbmand J. G. Nielsen paa Nørregade, Elna Andrea Henricha Maginie Maretta Andersen [jomfru], 21, hos forældrene i Skulkenborg
1858, 24de September, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl og sømand], 23, her af sognet, Anne Marie Nielsen [jomfru], 26, hos moderen paa Nørrebro
1858, 28de September, Viet, Johan Peter Theodor Larsen [ungkarl og tobaksfabriquier], 25, af Kjøbenhavn, Johanne Hansen [jomfru], 37, tjenende paa Aalykkegaard
1858, 6te October, Viet, Niels Jacobsen [enkemand og murer], 30, af Eibye i Vor Frue sogn, Charlotte Henriette Christiane Klein [pige], 33, tjente gjæstgiver Th. Thomsen paa Nørrebro
1858, 20de October, Viet, Niels Rudolph von Juel [ungkarl og kammerjunker], 28, af Juelsberg, Marie Frederikke Rudolphine Amalie Wedell-Wedellsborg [baronesse], 24, hos forældrene i Vestergade
1858, 30te October, Viet, Hans Hansen [ungkarl og kornhandler], 37, boer hos gjæstgiver og brændeviinsbrænder Th. Thomsen paa Nørrebro, Andrine Nielsine Falck [jomfru], 17, tjener sammesteds som brudgommen
1858, 1ste November, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl og sømand], 29, seiler her fra Kanalen, Anne Marie Andersen [pige], 28, tjente gjæstgiver H. Christiansen ved Kanalen
1858, 3die November, Viet, Lars Christian Johansen [enkemand og arbeidsmand], 42, boede paa Nørrebro, Cathrine Jørgensdatter [enke efter arbeidsmand Jørgen Andersen i Odense], 37, boede paa Nørrebro
1858, 5te November, Viet, Peter Wilhelm Greve [ungkarl, cand. philos.], 26, af Kjøbenhavn, Severine Albertine Schjerbech [jomfru], 23, hos moderen kjøbmand Schjerbechs enke paa Nørregade
1858, 15de November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 38, af Kjerteminde, Karen Rasmussen [pige], 25, tjente paa Annasholm
1858, 26de November, Viet, Frederik Tange [ungkarl og skræddermester], 28, af Vor Frue sogn, Hansine Larsen [jomfru], 20, hos bedstemoderen Jørgen Larsens enke paa Skibhuusveien
1858, 4de December, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl og møllersvend], 29, sammesteds som bruden, Anne Dorthea Hansen [pige], 22, hos forældrene i Slotsgaden
1858, 18de December, Viet, Carl Christian Olsen [ungkarl og snedkersvend], 28, paa Nørregade, Andersine Margrethe Nielsen [jomfru], 26, hos forældrene paa Nørregade
1859, 15de Februar, Viet, Lars Gullestrup Nielsen [ungkarl og strømpehandler], 27, af Vor Frue sogn, Anne Hansen [pige], 21, boende hos strømpehandler Jacob Christensen paa Gravene
1859, 19de Februar, Viet, Lars Hansen [ungkarl og tømmersvend, huuseier], 31, i Nygade, Anna Cathrine Hansdatter [enke efter vagtmester Hans Rasmussen Tvede af Itzehoe], 38, boende hos tømmersvend Hans Gustav Andersen i Nygade
1859, 6te April, Viet, Knud Christensen [enkemand og huusmand], 65, i Næsby Broby sogn, Maren Kirstine Andersen [pige], 53, boer hos skomager Ole Nielsens enke paa Nørregade
1859, 9de April, Viet, Rasmus Hjeresen [ungkarl og muursvend], 25, af Vor Frue sogn, Caroline Albertine Knudsen [pige], 23, boer i Slotsgaden
1859, 12te April, Viet, Frederik Ferdinand Hansen [ungkarl og skomagersvend], 26, af Sct. Knuds sogn, Anne Cathrine Petersen [pige], 35, tjener toldassistent P. Madsen paa Kanalveien
1859, 4de Mai, Viet, Hinrich Christian Peter Martin Lassen [ungkarl og pottemageribestyrer], 26, i Taarsted i Angeln, Mette Jensine Josepha Victoria Handverk [jomfru], 23, hos fru Lund paa Aalykkegaard
1859, 4de Mai, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og arbeidmand], 38, af Sct. Knuds sogn, Bodil Kirstine Jørgensen [pige], 26, hos kirkeværger Poul Jørgensen paa Nørregade
1859, 4de Mai, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl og skomagermester], 35, paa Tolderlundsveien, Marie Cathrine Rasmussen [pige], 31, sammesteds som brudgommen
1859, 7de Mai, Viet, Lars Christian Jørgensen [ungkarl og muursvend], 26, af Vor Frue sogn, Karen Larsdatter [enke efter arbeidsmand Gorm Andersen af Odense], 42, paa Jordbruen
1859, 18de Mai, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og brændeviinskarl], 46, af Middelfart, Hansine Nielsen [jomfru], 34, hos forældrene paa Nørrebro
1859, 21de Mai, Viet, Niels Christian Jensen [ungkarl og murer], 32, i Grøfteberghuus i Vissenberg sogn, Caroline Juliane Bless [pige], 27, tjente const. slotsforvalter Jensen paa Odense Slot
1859, 21de Mai, Viet, Lars Thygesen [ungkarl og arbeidsmand], 26, i Nygade, Maren Rasmussen [pige], 24, sammesteds som brudgommen
1859, 21de Mai, Viet, Lars Jensen [ungkarl og snedkersvend], 31, af Sct. Knuds sogn, Dorthea Petrea Heiden [jomfru], 34, hjemme hos faderen
1859, 28de Mai, Viet, Peter Petersen [ungkarl og muursvend], 27, boer paa Nørrebro, Fritsine Kirstine Schröder [jomfru], 21, hos forældrene paa Nørrebro
1859, 1ste Juni, Viet, Johannes Sigvard Viinberg [ungkarl og skomagersvend], 25, af Sct. Knuds sogn, Dorthea Hansen [pige], 24, tjente boghandler Philipsen paa Nørregade
1859, 4de Juni, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl og arbeidsmand], 32, i viinhandler Jensens huus paa Kanalveien, Anne Larsen [pige], 24, boer sammesteds som brudgommen
1859, 8de Juni, Viet, Christen Knudsen [ungkarl og tømmersvend], 34, boer i Hans Jensens Stræde, Anne Marie Hansen [pige], 28, boer sammesteds som brudgommen
1859, 3die August, Viet, Søren Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 27, tjener kjøbmand H. Teisen paa Nørregade, Johanne Hansen [pige], 29, boer hos arbeidsmand Jacob Henriksens enke i Kræmmergyden
1859, 2den September, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl og arbeidsmand], 35, i Skulkenborg, Anne Kirstine Johansdatter [pige], 52, sammesteds som brudgommen
1859, 30te September, Viet, Johan Henrich Schubothe Langhoff [ungkarl og boghandler], 26, af Kjøbenhavn, Hansine Dorthea Jørgensen [jomfru], 24, hos forældrene paa Nørregade
1859, 20de December, Viet, Lars Andersen [ungkarl og murer], 32, i viinhandler Jensens huus paa Kanalveien, Marie Kirstine Clausen [pige], 27, sammesteds som brudgommen
1859, 7de October, Viet, Anders Christian Petersen [ungkarl og huusmand], 41, af Ubberud, Anne Marie Rasmussen [pige], 25, tjente paa Annasholm
1859, 8de October, Viet, Lars Jensen [ungkarl og skomagersvend], 24, hos skomagermester Søren Larsen i Slotsgaden, Oline Kirstine Holm [jomfru], 25, hos moderen paa Sct. Hans Kirkegaard
1859, 19de October, Viet, Carl Friedrich Wilhelm Wendt [ungkarl og kurvemager], 30, paa Nørregade, Maren Petersen [pige], 39, sammesteds som brudgommen
1859, 21de October, Viet, Peter Marius Jensen [ungkarl og kjøbmand], 28, Overgade Sct. Knuds sogn, Edel Marie Magdalene Nielsen [jomfru], 23, hos moderen consul Nielsens enke paa Nørregade
1859, 28de October, Viet, Frederik Herman Theodor Petersen [enkemand og tømrer], 31, ved 5te Linie Inf. Bataill., Catharina Friederica Johanne Ewald [jomfru], 24, hos forældrene i Albanigade
1859, 29de October, Viet, Erik Frederik Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 30, tjener kjøbmand Møllmann paa Vestergade i Sct. Knuds sogn, Sophia Maria Elisabeth Hacker [pige], 27, tjener frøken Lüders paa Nørregade - her i sognet
1859, 2den November, Viet, Carl August Albert Adelhardt Stolberg [enkemand og bomuldsvæversvend], 34, boer i Kræmmergyden, Hansine Rasmusdatter [pige], 42, sammesteds som brudgommen
1859, 11te November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og opsynsbetjent], 34, ved Odense Straffeanstalt - af Sct. Knuds sogn, Anne Margrethe Larsdatter [pige], 33, tjente kjøbmand Holbeck her i sognet
1859, 22de November, Viet, Niels Petersen [ungkarl og skomagermester], 26, af Sct. Knuds sogn, Anne Sophie Hansen [pige], 25, hos moderen korporal Jørgen Hansens enke i Hans Jensens Stræde
1859, 23de November, Viet, Christian Petersen [ungkarl og rugbrødbager], 34, i Slotsgaden, Karen Marie Hansen [pige], 24, boer sammesteds
1859, 2den December, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl og foureer], 31, boer i Kongensgade, Dorothea Clara Maria Wörpel [jomfru], 24, boer i Kongensgade
1859, 7de December, Viet, Henrik Carstensen [ungkarl og bomuldsvæversvend], 39, i Østergade, Madsine Christine Sørensen [jomfru], 24, sammesteds som brudgommen
1859, 23de December, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, examinatus juris., herredsfuldmægtig], 31, af Sct. Knuds sogn, Emma Elisabeth Hansine Jørgensen [jomfru], 24, hos forældrene paa Nørregade
1859, 27de December, Viet, Jeppe Rasmussen [ungkarl og tjenestekarl], 29, af Sct. Knuds sogn, Karen Johansen [pige], 29, boer i Slotsgaden
1860, 7de Marts, Viet, Jens Madsen [ungkarl og smed], 33, i Seden, Anne Cathrine Andersen [enke efter arbeidsmand Niels Petersen i Blæsenborg], 48, i Blæsenborg
1860, 20 Marts, Viet, Christian Rasmussen [ungkarl og snedkersvend], 25, sammesteds som bruden, Lene Kirstine Olsen [jomfru], 24, hos forældrene i Skibhusene
1860, 29 Marts, Viet, Jørgen Johan Christian Christensen [ungkarl, sergeant og gymnastiklærer], 27, ved 5te Inf. Bataillon - boer Frederiksgaden, Johanna Friedericke Claudine Plöhn [jomfru], 27, boer sammesteds
1860, 4 April, Viet, Rasmus Christian Rasmussen [ungkarl og rugbrødbager], 28, af Sct. Knuds sogn, Johanne Marie Nielsen [pige], 22, hos madam Delcomyn paa Nørregade
1860, 4 April, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 28, tjener i Hunderup, Dorthe Kirstine Nielsen [enke efter arbeidsmand Jens Hansen paa Tolderlundsveien], 31, paa Tolderlundsveien
1860, 18de April, Viet, Peter Christian Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 25, tjener paa Bramstrup, Anne Dorthe Andersdatter [pige], 30, tjener rugbrødbager J. C. Jensen paa Nørrebro
1860, 23de April, Viet, Sophus Skeel Brummer [ungkarl og personel capellan], 40, p.t. i Odense, Simonia Kirstine Caroline Tamdrup [jomfru], 35, hos faderen paa Nørregade
1860, 2den Mai, Viet, Hans Clausen [huusmand og enkemand], 54, af Rynkebye, Karen Hansen [pige], 41, tjente i Paradiisgaarden
1860, 2den Mai, Viet, Poul Reinholdtsen [ungkarl og træskomand], 36, boer i Nygade, Bodil Kirstine Rasmussen [pige], 33, tjente paa Aalykkegaard
1860, 2den Mai, Viet, Jørgen Knudsen [ungkarl og arbeidsmand], 37, boer paa Nørrebro, Anna Cathrine Pedersdatter [pige], 31, tjente paa Hedevigslund
1860, 8de Mai, Viet, Hans Theodor Mogens Christensen [ungkarl og overspillemand], 25, ved 5te Inf. Bataillon - boede i Kongensgade, Charlotte Dorothea Christiane Anna Becker [jomfru], 24, boede i Vindegaden
1860, 25de Mai, Viet, Jens Eliasen [ungkarl og gaardeier], 32, af Drigstrup, Marie Sophie Frederikke Nielsen [pige], 28, af Kjertinge
1860, 6te Juni, Viet, Hans Ramsussen [ungkarl og tjenestekarl], 32, tjener bager Jensen paa Nørrebro, Anne Nielsdatter [pige], 36, hos skomager Thomsens enke paa Nørregade
1860, 6te Juni, Viet, Peder Rasmussen [arbeidsmand og enkemand], 35, boer i Slotsgaden, Christiane Petrine Petersen [pige], 31, boer sammen med brudgommen
1860, 8de Juni, Viet, Marcus Christian Johansen [ungkarl og skrædermester], 26, boer paa Overgade i Sct. Knuds sogn, Maren Hansine Nielsen [jomfru], 28, boer hos skipper Johan Hansen paa Kanalveien
1860, 8de Juni, Viet, Niels Theodor Møller [ungkarl og forpagter], 28, af Gylling i Jylland, Petrea Frederikke Lollesgaard [jomfru], 23, hjemme paa Mosegaard
1860, 22de Juni, Viet, Frederik Wilhelm Thierlein [enkemand og skomagermester], 44, af Vor Frue sogn, Marie Sophie Magdalene Larsen [jomfru], 35, boede paa Gravene
1860, 22de Juni, Viet, Johan Frederik Peder Banzon [ungkarl og farver], 27, paa Nørregade, Hansine Frederikke Nielsen [jomfru], 22, boer sammesteds
1860, 3die Juli, Viet, Niels Henrik Anderschou [ungkarl og malersvend], 26, boede i Grønnegade, Helene Maria Mathilde Bus [jomfru], 24, boede paa Nørregade
1860, 4de Juli, Viet, Anders Mortensen [ungkarl og arbeidsmand], 30, paa Kanaldæmningen, Johanne Olesen [pige], 25, boer sammesteds
1860, 4de Juli, Viet, Niels Rasmussen [fraskilt, arbeidsmand], 35, i Skulkenborg, Maren Hansen [pige], 35, boer sammesteds
1860, 4de Juli, Viet, Marqvard Poulsen [ungkarl g skibsfører], 39, af Bregnøer i Drigstrup sogn, Hansine Marie Olsen [jomfru], 22, i Skibhusene
1860, 14de Juli, Viet, Christen Madsen [ungkarl og corporal], 31, ved 5te Inf. Bataill. - paa Nørregade, Catharina Staben [jomfru], 30, boer sammesteds
1860, 11te August, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og commandeursergeant], 31, ved 5te Inf. Bataill. - boer i Hans Jensens Stræde, Ina Elisa Henriette Maria Hoffmann [jomfru], 28, boede i Tvergaden
1860, 18de August, Viet, Fritz Helmer Benedict Nielsen [ungkarl og muursvend], 20, paa Sct. Hans Kirkegaard, Mette Kirstine Brudsig [jomfru], 20, boer sammesteds
1860, 18de August, Viet, Martin Eriksen [ungkarl og landmand], 31, i Sømosegaard, Karen Marie Larsen [pige], 26, paa Tolderlundsveien
1860, 21de September, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl og boelsmand], 26, tjente sidst hos aulsmand Jørgen Hansen i Sct. Jørgens Gade, Dorthe Kirstine Jørgensen [pige], 30, boede paa Gravene
1860, 22de September, Viet, Knud Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 36, tjener hos kjøbmand Henrik Teisen paa Nørregade, Margrethe Pedersdatter [pige], 32, tjener sammesteds
1860, 5te October, Viet, Rasmus Hartmann [ungkarl og skomagersvend], 25, boer i Slotsgaden, Christina Joachimine Nielsen [jomfru], 22, hos forældrene i Slotsgaden
1860, 19de October, Viet, Ludvig August Ahlstrøm [enkemand og smedesvend], 25, boer i Skulkenborg, Pouline Marie Carlsen [pige], 30, boer sammesteds
1860, 22de October, Viet, Søren Pedersen [enkemand og sømand], 45, af Kjølstrup sogn, Johanne Nielsdatter [pige], 36, tjente gjæstgiver Christiansen ved Kanalen
1860, 26de October, Viet, Peter Christian Hansen [ungkarl og bomuldsvæversvend], 25, i Skulkenborg, Peterline Mortensen [jomfru], 34, i Skulkenborg
1860, 2den November, Viet, Jens Frederik Christian Jørgensen [ungkarl og typograpf], 22, paa Sct. Hans kirkegaard, Ane Marie Larsen [jomfru], 20, boer sammesteds
1860, 7de November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og huuseier], 39, tjener kjøbmand Bondo paa Overgade, Gjertrud Marie Hansdatter [pige], 37, tjente kjøbmand Wecke paa Nørregade
1860, 7de November, Viet, Hans Frantzen [ungkarl og huusmand], 34, boer i Paaskehuset, Kirsten Henningsen [pige], 21, boer sammesteds
1860, 8de November, Viet, Christian Johansen [ungkarl og brændeviinskarl], 29, tjener hos kjøbmand Johan Rasmussen paa Overgade, Anna Cathrine Lassen [sypige], 26, boer i Skulkenborg
1860, 14de November, Viet, Jens Peter Simonsen [ungkarl og overskovfoged], 24, ansat ved Lykkesholm, Sophie Frederikke Mathie Anderschou [jomfru], 24, hos forældrene paa Nørrebro
1860, 15de November, Viet, Niels Jacob Larsen [ungkarl og skibsfører], 28, af Munkeboe, Petrine Hansen [jomfru], 37, hos skibsfører Lauritzen paa Nørrebro
1860, 17de November, Viet, Daniel Hansen [ungkarl og bryggerkudsk], 32, tjener cancellieraad P. Jørgensen paa Nørregade, Karen Marie Madsdatter [pige], 34, tjente P. Jørgensens sønner paa Nørregade
1860, 5te December, Viet, Anders Frederik Rasmussen [ungkarl og bryggerkudsk], 34, tjener brygger L. Andersen ved Comeriehuset i Vor Frue sogn, Karen Marie Rasmussen [pige], 30, boer paa Nørrebro no 61
1860, 5te December, Viet, Johan Lauritz Munk [ungkarl og snedkermester], 27, af Sct. Knuds sogn, Karen Frederiksen [pige], 24, tjente i Snapindstedet
1860, 20de December, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 33, af Søndersøe, Anne Cathrine Hansdatter [enke efter gaardmand Hans Rasmussen af Taagerud i Viggerslev sogn], 39, af Taagerud
1860, 22de December, Viet, Lars Christian Adolph Andersen [ungkarl og kleinsmedmester], 24, boende i Nedergade, Severine Vilhelmine Marie Elisabeth Bruun [jomfru], 31, tjente hos musikdirecteur Hansen paa Gravene
1860, 31te December, Viet, Poul Christian Andersen [ungkarl og gartner], 24, boer i Slotsgaden, Marie Valentine Christensen [jomfru], 29, boer sammesteds
1861, 2den Januar, Viet, Jørgen Johansen [ungkarl og tjenestekarl], 32, boer paa Sct. Hans Kirkegaard, Rasmine Frederikke Bewarder [pige], 26, boer sammesteds
1861, 5te Januar, Viet, Henrik Gottlieb Abel [ungkarl og snedkersvend], 35, boer i Hans Jensens Stræde, Caroline Henriksen [jomfru], 35, boer sammesteds
1861, 19de Februar, Viet, Peter Christian Terkelsen [ungkarl, dannebrogsmand og vaabenmester], 27, ved 5te Inf. Bataillon - boer i Sct. Knuds Kirkestræde, Dorothea Cecilia Conradine Hein [jomfru], 32, boede i Nedergade
1861, 28de Februar, Viet, Antonius Optimus Møller [ungkarl og corpsskriver], 31, ved 5te Inf. Bataillon - i Hans Jensens Stræde, Hansine Caroline Cathrine Kirstine Belschner [jomfru], 25, hos faderen paa Nørregade
1861, 4de Marts, Viet, Lars Jensen [ungkarl og kornmaaler], 49, boer i Nygade, Anne Marie Jacobsdatter [pige], 33, boer sammesteds
1861, 8de Marts, Viet, Mads Petersen [enkemand, høker og klodsemager], 40, i Frederiksgaden, Gjertrud Marie Mortensen [jomfru], 27, hos faderen paa Skibshuusveien
1861, 13de Marts, Viet, Frands Henrik Kræker Pedersen [ungkarl, kirkesanger og andenlærer], 26, i Rynkebye - boer i Rynkebye, Mette Marie Dynesen [jomfru], 21, opholdt sig i Rynkebye Præstegaard
1861, 22de Marts, Viet, Niels Julius Broe [ungkarl og tjenestekarl], 27, tjente hos kjøbmand Angelo paa Nørregade, Louise Juliane Lange [jomfru], 24, boer hos gadebetjent Andersen i Slotsgaden
1861, 3die April, Viet, Knud Poulsen [ungkarl og arbeidsmand], 37, boende i Ramsherred, Anne Kirstine Pedersen [pige], 29, boer sammesteds
1861, 23de April, Viet, Johannes Erasmus Jacobsen [ungkarl og secondleutenant], 31, ved 5te Inf. Bataillon, Sayette Wilhelmine Jensen [jomfru, frøken], 28, af Sct. Knuds sogn
1861, 27de April, Viet, Martin Jesper Madsen [enkemand og kjøbmand samt for tiden bibliothekar], 37, paa Fyens Stifts Læseforening, Karen Antonie Christensen [jomfru], 22, hos forældrene i Slotsgaden
1861, 1ste Mai, Viet, Jørgen Krøyer [ungkarl og garvermester], 59, af Rudkjøbing, Jacobine Bagge [jomfru], 48, paa Nørregade
1861, 1ste Mai, Viet, Christian Larsen [ungkarl og karethmagersvend], 23, i Skulkenborg, Jenny Dorothea Christine Nicoline Andersen [jomfru], 22, hjemme hos forældrene i Skulkenborg
1861, 21de Juni, Viet, Jens Peter Christiansen [ungkarl og malersvend], 23, paa Nørrebro no 76, Hanne Rasmine Philipine Nielsen [pige], 25, boer sammesteds
1861, 23de August, Viet, Ernst Christian Heuer [ungkarl og snedkermester], 36, paa Nørregade, Andersine Elise Brylle [jomfru], 28, hjemme i Nyenstad
1861, 4de September, Viet, Peter Vilhelm Eriksen [ungkarl og muursvend], 21, hjemme i Skræppestrædet, Anne Marie Kirstine Jørgensen [pige], 19, hjemme i Nyenstad
1861, 6te September, Viet, Christian Cornelius Teisen [ungkarl og grosserer], 24, paa Nørregade, Sophie Rasmine Holbæk [frøken], 21, hjemme paa Nørregade
1861, 14de September, Viet, Anders Christensen [ungkarl og møllersvend], 26, i Dalum Mølle, Johanne Marie Henriksen [pige], 29, i Slotsgaden no 12
1861, 2den October, Viet, Niels Caspar Jensen [ungkarl og sømand], 26, af Corsør, Johanne Cathrine Nielsen [jomfru], 28, hjemme paa Nørrebro
1861, 1ste October, Viet, Niels Henriksen [ungkarl og arbeidsmand], 43, i Skibhusene, Marie Cathrine Hansen [enke efter baadfører Jørgen Jørgensen i Skibhusene], 44, i Skibhusene
1861, 19de October, Viet, Carl Frederik Westerberg [ungkarl og sadelmagersvend], 50, hos sadelmager Koppel i Nørregade, Martine Andersine Nielsen [pige], 36, i Slotsgaden hos høker Nielsen
1861, 25de October, Viet, Bennet Olsen [ungkarl og farversvend], 35, for farver Jensen i Vestergade, Karen Marie Petersen [pige], 22, hos moderen Niels Svendsens enke - Sct. Hans Kirkegaard
1861, 29de October, Viet, Otto Marius Achton [ungkarl og proprietair], 27, til Nygaard i Lyngby sogn Randers Amt, Elise Augusta Helene Demant [jomfru], 21, hos forer... brandmajor J. F. Schroeter paa Nørregade
1861, 2den November, Viet, Adolph Theodor Eriksen [ungkarl og smedesvend], 22, i Skulkenborg no 96, Juliane Marie Petersen [pige], 31, boer sammesteds
1861, 7de November, Viet, Niels Sophus Holst [ungkarl og forvalter], 29, i Magleby paa Langeland, Maren Jensen [jomfru], 36, Pederstrup i Gjestelev sogn
1861, 8de November, Viet, Hans Madsen [ungkarl og arbeidsmand], 30, tjente bogbinder Torp paa Overgade, Mette Kirstine Petersen [pige], 24, tjente enkefru Stannius paa Henriettelyst
1861, 11te November, Viet, Peter Nielsen Møller [enkemand og skibscapitain], 43, paa Kanalveien, Johanne Marie Andersen [jomfru], 22, boer sammesteds
1861, 13de November, Viet, Jens Larsen [ungkarl og arbeidsmand], 24, tjente paa Aalykkegaard, Anne Marie Hansen [pige], 29, tjente sammesteds
1861, 16de November, Viet, Oluf Bergelin [enkemand og magnetarbeider], 60, paa Nørregade, Anne Kirstine Poulsen [pige], 36, sammesteds som brudgommen
1861, 25de November, Viet, Peter Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 40, tjener paa Anderupgaard, Maren Nielsen [pige], 22, paa Nørrebro no 38
1861, 4de December, Viet, Lars Petersen [enkemand, høker], 48, paa Nørrebro no 15, Anne Cathrine Madsen [pige], 37, boer sammesteds