Odense - Sct. Hans, 1869-1881, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1869-1881, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 6te Januar, Viet, Niels Eriksen [ungkarl og skræddersvend], 24, paa Gravene no 13, Karen Hansen [pige], 20, paa Gravene no 13
1869, 6te Januar, Viet, Claus Hinrich Minck [ungkarl og skomagersvend], 32, i Holsedore, Kirstine Jørgensen [pige], 23, tjener ritmester Posselt
1869, 3die Februar, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og sømand], 20, paa Nørregade no 93, Jensine Frederikke Marie Drothea Madsen [pige], 25, paa Nørregade no 93
1869, 12te Februar, Viet, Jens Madsen [baadfører], 49, i Skibhusene, Maren Jørgensen [pige], 46, i Skibhusene
1869, 26de Februar, Viet, Jens Christian Dahl [ungkarl, sergeant], 28, ved 2det Dragonregiment - Frederiksgade no 22, Maren Sophie Andersen [jomfru], 31, hos oversergant Søren Nielsen paa Slottet
1869, 14de Marts, Viet, Niels Christian Rasmussen [ungkarl, væver], 23, af Skeby Sogn, Anne Cathrine Elise Andersen [pige], 26, i Slotsgaden no 29
1869, 19de Marts, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, gaardmand], 26, S. Esterbølle i Særslev Sogn, Maren Hansen [jomfru], 25, af Fjelsted
1869, 19de Marts, Viet, Hans Jensen Andersen [gaardmand], 25, af Hemmerslev i Særslev Sogn, Anne Marie Jørgensen [jomfru], 23, af Grindløse Sogn
1869, 2den April, Viet, Christian Knudsen [brændeviinskarl], 30, hos brændeviinsbrænder Pedersen paa Torvet no 9, Anne Hansen [pige], 34, i Kræmmergyden no 3
1869, 3die April, Viet, Niels Frederik Olsen [ungkarl, tjenestekarl], 24, tjener i Aasum, Kirsten Nielsen [pige], 34, i Blosenberg no 42
1869, 7de April, Viet, Hans Henrick Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 25, i Klaregaden, Jensine Petrine Enevoldsdatter [pige], 33, paa Nørregade
1869, 14de April, Viet, Peder Mortensen [ungkarl, tjenestekarl], 33, tjente kjøbmand C. N. Clausen i Nedergade, Anna Elisabeth Rasmussen [pige], 29, tjenete kjøbmand J. G. Nielsen paa Nørregade
1869, 17de April, Viet, Lars Andersen [ungkarl, sømand], 26, i Skibhusene, Aboline Kirstine Christensen [pige], 33, i Skibhusene
1869, 18de April, Viet, Hans Rasmus Henriksen [ungkarl, tjenestekarl], 31, paa Løve Apotheket, Anne Marie Jokumsen [pige], 35, i Slotsgaden no 30
1869, 18de April, Viet, Carl Adolph Emil Steen [ungkarl, sergeant og gymnastiklærer], 29, ved 26de Bataillen - paa Sortebrødre Torv no 37, Sophie Camilla Mortensen [jomfru], 21, paa Sortebrødre Torv no 37
1869, 24de April, Viet, Hans Peter Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 33, tjener i Eiby - Vor Frue Sogn, Petrine Olsen [pige], 21, i Blæsenborg no 42
1869, 30te April, Viet, Jens Christian Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 45, tjener kjøbmand Knutzen paa Overgade i Sct. Knuds Sogn, Eliasine Svendsen, 42, enke efter fyrbøder Jørgen Pedersen her af sognet - i Ramsherred no 54
1869, 7de Mai, Viet, Christian Ludvig Christensen [ungkarl, snedkermester], 26, paa Nørrebro no 48, Hansine Johansen [jomfru], 27, hos faderen paa Nørregade no 80
1869, 8de Mai, Viet, Hans Frederik Willumsen [ungkarl, farver], 27, paa Heden no 42, Johanne Marie Nielsen [pige], 27, tjente kanalfoged Andersen ved Kanalen
1869, 8de Mai, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 31, i Steenløse Præstegaard, Johanne Corneliussen [pige], 25, hjemme i Kræmmergyden no 5
1869, 9de Mai, Viet, Christopher Pedersen [arbeidsmand], 57, i Slotsgaden no 25, Anne Marie Pedersen [pige], 40, i Slotsgaden no 25
1869, 14de Mai, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, landmand], 34, af Sønder Næraa, Anne Margrethe Rasmussen [jomfru], 29, af Sønder Næraa
1869, 14de Mai, Viet, Poul Jacobsen [klodsemager], 47, paa Nørregade no 81, Anna Elisabeth Sørensen [pige], 42, paa Nørregade no 81
1869, 22de Mai, Viet, Niels Eriksen [ungkarl, landmand], 25, af Sanderum, Elisebeth Rasmussen [jomfru], 23, af Sanderum
1869, 22de Mai, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, tømrer], 26, paa Nørregade no 63, Maren Knudsen [pige], 34, tjente paa Nørregade no 63
1869, 2den Juni, Viet, Knud Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], 45, i Asylgaden no 28, Caroline Christine Nielsen [pige], 35, i Asylgaden no 28
1869, 2den Juni, Viet, Jesper Christensen Høier [ungkarl, arbeidsmand og huuseier], 33, i Stige i Lumby Sogn, Johanne Marie Jensen [pige], 32, i Blæsenborg no 48
1869, 13de Juni, Viet, Christen Hansen [ungkarl, menig], 31, ved 5te Bataillon - i Frederiksgade no 48, Anne Marie Andersen [pige], 23, i Frederiksgaden no 48
1869, 20de Juni, Viet, Morten Nielsen Winther [ungkarl, styrmand], 27, af Nordby paa Fanø, Dorthea Cathrine Nørby [jomfru], 29, af Nørby paa Fanø
1869, 2den Juli, Viet, Rasmus Johann Michael Holm [ungkarl, dreiermester], 26, i Frederiksgade no 11, Kathinka Christine Jansen [jomfru], 24, hjemme paa Nørregade 64
1869, 30te Juli, Viet, Christian Frandsen [ungkarl, ladefoged], 32, paa Valdemar Slot, Marie Elisabeth Pedersen [pige], 43, tjener oberst Vaupell
1869, 4de August, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl, tjenestekarl], 35, paa Nørregade no 81, Maren Kirstine Hansen [pige], 26, i Slotsgade no 46
1869, 17de September, Viet, Andreas Petri [ungkarl, cand. polyt. og amtsuni inspecteur], 30, her af Sognet, Vilhelmine Elisabeth Helweg [frøken], 19, her af Sognet - Nørregade
1869, 5te October, Viet, Niels Frederik Christensen [bagermester], 42, paa Nedergade no 41, Hedevig Elise Nielsen [jomfru], 25, paa Nørregade no 62
1869, 26de October, Viet, Henrik Jørgensen [skræddermester], 41, paa Vestergade no 70, Madsine Nicoline Jordahn [jomfru], 32, paa Nørregade no 75
1869, 28de October, Viet, Johannes Martin Antonius Abel [ungkarl, hornblæser], 26, i 1ste ..... ved 16de Bataillon - i Kongensgade no 54, Anthorie Caroline Møller [jomfru], 19, hos forældrene paa Sortebrødre Torv no 19
1869, 29de October, Viet, Jørgen Julian Nielsen [ungkarl, naalemagermester], 41, i Ramsherred no 58, Dorthea Elisabeth Tamins, 41, enke efter commandeursergeant af 5te Batallion Jacob Fr. Pheiffer
1869, 5te November, Viet, Niels Villadsen Bruun [ungkarl, farver], 41, i Giislev, Rasmine Rasmussen [pige], 28, paa Nørrebro
1869, 14de November, Viet, Peter Larsen Jensen Beierholm [ungkarl, arbeidskarl], 22, ved Trækbanen i Aalykkemarken, Anne Hansen, 31, enke efter ...... Hans Petersen - i Aalykkemarken
1869, 19de November, Viet, Jens Jensen [ungkarl, kleinsmedsvend], 23, i Jernbaneqvarteret, Karen Kirstine Marie Juliane Johansen [jomfru], 25, i Jernbaneqvarteret
1869, 1ste December, Viet, Jens Andresen Vilhelm [ungkarl, skomagersvend], 47, i Ramsherred no 61, Maren Petrine Meier [pige], 49, paa Nørregade no 86
1869, 3die December, Viet, Julius Georg Carl Vilhelm Mortensen [ungkarl, slagter], 26, i Skulkenborg no 113, Cathrine Eleonore Rasch [jomfru], 26, i Skulkenborg no 113
1869, 5te December, Viet, Hartvig Henrich Andreas Rambusch [ungkarl, værkfører], 25, ved Jernbanevæsenet - i Aarhuus, Jane Betty Augusta Løvgreen [jomfru], 23, hos stationsforvalter Rambusch paa Odense Banegaard
1869, 12te December, Viet, Hans Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 34, paa Hedevigslund, Johanne Margrethe Hansen [pige], 38, i Kræmmergyden no 20
1869, 17de December, Viet, Ludvig Hannibal Petersen [ungkarl, sergeant], 30, ved 36de Bataillon - paa Nørrebro no 36, Rasmine Birgitte Petersen [jomfru], 27, paa Nørrebro no 36
1870, 18de Februar, Viet, Jens Christian Petersen [ungkarl, landmand], 24, af Kjølstrup, Anne Margrethe Jacobsen [pige], 25, i Kræmmergyden no 24
1870, 26de Januar, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, arbeidsmand], 32, Slotsgaden no 21, Rasmine Frederikke Frederiksen [pige], 32, Slotsgaden no 21
1870, 24de Februar, Viet, Alexander Beck [ungkarl, handelsergant], 28, paa Torvet no 8, Julie Rudolphine Vihelmine Jørgensen, 26, paa Nørregade no 99
1870, 2den Marts, Viet, Adam Vilhelm Balthazar Haslund [ungkarl, reservelæge], 29, paa Fisketorvet, Hedevig Petrine Elisabeth Hein [frøken], 21, hos forældrene paa Overgade
1870, 8de Marts, Viet, Hans Petersen [ungkarl, tjenestekarl], 36, hos kjøbmand Løvig i Korsgade - St. Knuds Sogn, Kirsten Rasmussen, 56, paa Skibhuusveien no 22 - enke efter arbeidsmand Peter Frederiksen
1870, 26de Marts, Viet, Frederik Carl Christian Rose [ungkarl, smedesvend], 25, i H. Jensens Stræde no 26, Charlotte Marie Hansen [pige], 21, i P. Jørgensens Tolderlund
1870, 2den April, Viet, Fritz Severin Sophus Thorvaldsen [ungkarl, handelsbetjent], 25, paa Nørregade no 97, Vilhelmine Acadia Maar [jomfru], 20, paa Nørregade no 97
1870, 16de April, Viet, Hans Peter Petersen [ungkarl, skomagersvend], 24, Nedergade no 20, Maren Petersen [jomfru], 25, Slotsgaden no 15
1870, 20de April, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, corporal], 25, ved 16de Bataillon - paa Vestergade no 86, Anne Marie Hansen [jomfru], 36, paa Vestergade no 17
1870, 22de April, Viet, Johan Alexis Müller [ungkarl, premierlieutnant], 27, ved 5te Bataillon - i Søndergade no 5, Anne Jensine Mary Wilcke [frøken], 22, i Kongensgade no 19
1870, 23de April, Viet, Hans Peter Severin Schang [ungkarl, skomagermester], 26, paa Nørrebro no 8, Emma Hansine Henriette Hansen [jomfru], 31, paa Nørrebro no 8
1870, 26de April, Viet, Knud Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 33, hos enkemadam Steffensen paa Nørregade no 75, Pouline Nielsen [pige], 29, hos grosserer Christian Teisen paa Nørregade no 31
1870, 27de April, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, bryggerkarl], 26, paa Nørregade no 72, Karen Kirstine Rasmussen [pige], 30, paa Nørregade no 33
1870, 1ste Mai, Viet, Lars Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 29, paa Løve Apotheket, Maren Kirstine Larsen, 31, i H. Jens. Stræde no 2 - enke efter arbeidsmand Hans Rasmussen
1870, 4de Mai, Viet, Niels Petersen Lund [ungkarl, meieribestyrer], 35, paa Brahesborg i Gamtofte Sogn, Caroline Hermann [jomfru], 35, paa Brahesborg i Gamtofte Sogn
1870, 7de Mai, Viet, Jørgen Vilhelm Valdemar Larsen [ungkarl, slagter], 27, paa Nørregade no 20, Marie Kirstine Rasmussen [jomfru], 25, i Ramsherred no 56
1870, 14de Mai, Viet, Jacob Petersen [enkemand, værtshuusholder], 36, af Kjerteminde, Maren Christophersdatter [jomfru], 48, hos gartner Thomsen i Slotsgaden
1870, 20de Mai, Viet, Ole Andersen [ungkarl, arbeidsmand], 33, i Slotsgaden no 44, Kirsten Hansen [pige], 36, i Slotsgaden no 27
1870, 28de Mai, Viet, Emil Christian Hansen [ungkarl, snedker], 29, i Nedergade no 16, Laura Jacobine Larsen [jomfru], 20, paa Nørregade no 120
1870, 4de Juni, Viet, Frederik Herman Christian Weeke [ungkarl, cand. philos bibliothekarassistent], 37, ved det Kongelig Bibliothek i Kjøbenhavn, Emma Kirstine Röhr [frøken], 20, paa Nørregade no 47
1870, 14de Juni, Viet, Frederik Jørgensen [ungkarl, menig], 23, paa Nørrebro no 15, Jacobine Christine Petersen [jomfru], 22, i Vindegade no 37
1870, 19de Juni, Viet, Jørgen Christian Hansen [enkemand, arbeidsmand], 33, i Aalykkegaden, Kirstine Hansen [pige], 37, i Aalykkegaden
1870, 2den Juli, Viet, Anders Christian Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 26, tjener paa Langkildegaarden, Maren Hansen [pige], 25, tjener i no 45 paa Nørregade
1870, 11te Juli, Viet, Peter Simon Petersen [ungkarl, farversvend], 30, i Slotsgaden no 27, Caroline Vilhelmine Sophie Vulf [pige], 40, i Slotsgaden no 27
1870, 21de Juli, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 28, tjenet hos kjøbmand J. G. Andersen i Nedergade no 9, Karen Kirstine Rasmussen [pige], 22, tjenete proprietair Lollesgaard paa Mosegaard
1870, 23de Juli, Viet, Frederik Anton Petersen [ungkarl, skomagersvend], 25, i Holsedorestrædet no 6, Nielsine Petrine Langhoff [pige], 26, i Skalkenborg no 89
1870, 30de Juli, Viet, Johan Peter Andkjær [ungkarl, malermester], 27, i Adamsgaden no 4, Louisse Marie Dorthea Behrends [jomfru], 25, paa Nørrebro no 28
1870, 31te Juli, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, karethmagersvend], 27, paa Nørrebro no 4, Maren Christiansen [pige], 32, i Jægerhuset
1870, 17de August, Viet, Lars Peter Andersen [ungkarl, undercorporal], 28, ved 26de Bataillon - i Vindegade no 34, Christiane Pedersen [pige], 31, i Vindegaden no 34
1870, 23de August, Viet, Hans Peder Pedersen [ungkarl, brænderibestyrer], 33, af Sct. Knuds Sogn, Michaeline Kirstine Topp [jomfru], 27, paa Nørrebro no 79
1870, 1ste September, Viet, Hans Rasmussen [enkemand, værtshuusholder], 33, i Frederiksgaden no 62, Gjertrud Petrea Jespersen [pige], 30, i Paradisgaarden
1870, 16de September, Viet, Thorvald Rasmussen [ungkarl, gartner], 31, paa Egeskov, Thora Emilie Jørgensen [jomfru], 22, paa Nørregade no 99
1870, 22de September, Viet, Georg Carl Adolph Lorentzen [ungkarl, proprietair], 35, paa Bubelgaard i Indslev Sogn, Juliane Hansen Kildegaard Lørup [jomfru], 27, af Indslev
1870, 26de September, Viet, Jacob Petersen [ungkarl, tjenestekarl], 25, hos kjøbmand J. J. Stokkeby paa Nørregade no 29, Maren Larsen [pige], 30, af Svendstrup i Steenløse Sogn
1870, 30te September, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, sergeant], 29, ved 5te Bataillon - paa Nedergade no 8, Caroline Vilhelmine Catharina Mathea Becker [jomfru], 18, paa Vesterbro no 27
1870, 4de October, Viet, Niels Valdemar Langkilde [ungkarl, cand. polyt. og forpagter], 32, paa Marienlund, Hedevig Marie Petersen [frøken], 22, paa Michdal i Skibhusene
1870, 5te October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, smedesvend], 26, paa Overgade no 49, Nielsine Nielsen [pige], 22, i Nyenstad no 130
1870, 28de October, Viet, Frederik Christian Anton Andersen [ungkarl, kjøbmand], 25, i Hindevad Haarslev Sogn, Maren Kirstine Hansen [jomfru], 29, i Aalykkegaden no 5
1870, 29de October, Viet, Rasmus Peter Hansen [enkemand, tjenestekarl], 49, paa Marienlund, Anne Marie Larsdatter [pige], 40, ved Marienlund
1870, 30te October, Viet, Hans Jacob Hansen [ungkarl, avlsforvalter], 24, paa Førslevgaard ved Slagelse, Marie Conradsen [jomfru], 17, paa Tolderlundsveien no 94
1870, 2den November, Viet, Christopher Johansen [ungkarl, skomagersvend], 25, i Søndergade no 1, Mathia Nielsen [pige], 30, i Skulkenborg no 68
1870, 2den November, Viet, Rasmus Adamsen [ungkarl, landmand], 22, af Kirkesøby Sogn, Anne Pedersen [jomfru], 22, af Kirkesøby Sogn
1870, 22de November, Viet, Hans Clausen [ungkarl, værtshuusholder], 36, paa Sortebrødretorv no 11, Maren Sophie Rasmussen [pige], 29, i Adamsgaden no 3
1870, 28de December, Viet, August Christian Emil Jøns [ungkarl, trompeter], 35, ved 2det Dragonregiment - paa Sortebrødretorv no 13, Sophie Amalie Hansen, 31, enke efter forhenværende landmand Ole Andersen - i J...gade no 15
1871, 14de Januar, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl, skibsrheder], 47, af Ærøskjøbing, Ida Laurine Vilhelmine Petersen [jomfru], 23, af Skibhusene
1871, 28de Januar, Viet, Niels Ovesen Munck [ungkarl, smaakjører], 30, i Kræmmergyden no 8, Karen Frederiksen [pige], 38, i Kræmmergyden no 8
1871, 19de Februar, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl, tømmersvend], 25, paa Skibhusveien, Maren Larsen [pige], 25, paa Nørregade no 94
1871, 4de Marts, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl, baadfører], 38, af Dalby Sogn, Nielsine Christine Henriette Jacobsen [pige], 28, hos gjæstgiver Christiansen ved Kanalen
1871, 31te Marts, Viet, Otto Carl Valdemar Knudsen [ungkarl, postbetjent], 29, i Skulkenborg no 85, Karen Kirstine Madsen [pige], 21, tjente architekt Haugsted i Nørregade
1871, 19de April, Viet, Jens Vilhelm Christensen [ungkarl, dreiersvend], 32, i Aalykkegaden no 19, Abelone Margrethe Hoffmann [pige], 40, i Aalykkegaden n o 19
1871, 20de April, Viet, Jens Carl Theodor Seistrup [ungkarl, sergeant], 23, ved 16de Bataillon - i Kongensgade no 53, Ludovica Marenstine Caroline Hansen [jomfru], 21, i Kongensgade no 59
1871, 28de April, Viet, Harald Bützow Holstebroe [ungkarl, cand. pharm], 30, paa Nørregade no 45, Louise Augusta Hansen [frøken], 27, paa Nørregade no 51
1871, 30te April, Viet, Carl Christian Waidtløw [skomagermester, enkemand], 47, Holsedore no 7, Nielsine Anne Cathrine Heiden [jomfru], 36, paa Nørregade no 118
1871, 6te Mai, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl, sømand], 24, paa Langskibet Sct. Knud, Jensine Rasmussen [pige], 20, paa Nørrebro no 41
1871, 6te Mai, Viet, Mads Christensen [ungkarl, landmand], 32, i Skibhusene, Laura Jensen [pige], 28, i Skibhusene
1871, 9de Mai, Viet, Niels Johansen [ungkarl, tjenestekarl], 40, tjener paa Tolderlund, Maren Johansdatter [pige], 42, tjener cancellieraad P. Jørgensen i Nørregade
1871, 10de Mai, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl, snedkersvend], 28, af Sct. Knuds Sogn, Thora Kathinka Mathilde Bhutho [jomfru], 26, paa Nørregade no 45
1871, 16de Mai, Viet, Martin Adolf Linneballe [ungkarl, kjøbmand], 28, af Kjøbenhavn, Julie Møller [jomfru], 34, paa Nørregade no 65
1871, 26de Mai, Viet, Niels Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 32, i Slotsgaden no 10, Abelone Pedersen [pige], 24, i Slotsgaden no 10
1871, 28de Mai, Viet, Friedlef Valdemar Hansen [ungkarl, typograph], 26, af Svendborg, Maren Kirstine Jensen [jomfru], 28, i H. Jens. Stræde no 6
1871, 1ste Juni, Viet, Henrik Herman Zilmer [ungkarl, bogbindersvend], 29, paa Nørregade no 91, Else Cathrine Bang [pige], 36, paa Nørregade no 58
1871, 7de Juni, Viet, Anders Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 32, hos brændeviinsbrænder Pedersen i Torvet, Nielsine Kirstine Nielsen [pige], 27, i Ramsherred no 60
1871, 23de Juni, Viet, Hans Christiansen [ungkarl, jernbanedrager], 31, i Skulkenborg no 105, Karen Andersen [pige], 21, i Skulkenborg no 105
1871, 27de Juni, Viet, Carl Johan Thomas Belschner [ungkarl, skræddersvend], 25, paa Nedergade no 7, Karen Kirstine Christiane Madsen [jomfru], 26, paa Nedergade no 19
1871, 20de Juli, Viet, Christian Frederik Hansen [ungkarl, sergeant], 27, ved 2det Dragonregiment - i Kongensgade no 36, Anne Mathilde Jensen [jomfru], 32, paa Klingenberg no 8
1871, 26de Juli, Viet, Rasmus Marqvardsen [enkemand, smaakjører], 49, af Kjerteminde, Anne Sophie Caroline Jørgensen, 49, enke efter arbeidsmand Peter Mogensen - i Adamsgade no 3
1871, 4de August, Viet, Theodor Peter Teisen [ungkarl, reservedyrlæge], 27, paa Nørregade no 41, Metthilde Larsen [frøken], 23, Marialyst i Hunderup
1871, 25de August, Viet, Carl Johan Ahrent Petersen [ungkarl, bager], 28, paa Nørrebro no 1, Antonie Elise Petrea Jensen [jomfru], 26, i H. Jens. Stræde no 37
1871, 7de September, Viet, Helmer Blom [ungkarl, personel capellan], 28, for Snøde og Stoense Menigheder paa Langeland, Caroline Sophie Frederiksen [frøken], 23, paa Overgade
1871, 8de September, Viet, Carl Vilhelm Christian Aabye [enkemand, cand. philos og kjøbmand], 29, i Hillerød, Camilla Johanne Lollesgaard [frøken], 23, paa Mosegaard
1871, 23de September, Viet, Henrik Vilhelm Nielsen [ungakrl, hornblæser], 24, ved 16de Bataillon - paa Flakhaven no 10, Thora Arlinde Henriette Alvilde Knudsen [jomfru], 21, paa Flakhaven no 10
1871, 26de September, Viet, Thomas Bodome Hofman (Bang) [ungkarl, landmand], 28, af Carlstad i Sverrig, Nielsine Kirstine Nielsen [frøken], 22, paa Hedevigslund
1871, 29de September, Viet, Lars Jespersen [ungkarl, garversvend], 25, i Dandsestrædet no 2, Augusta Vilhelmine Spindler [jomfru], 25, hos madam Frandsen ved Trækbanen
1871, 7de October, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, sergeant], 33, ved 2det Dragonregiment - i Kongensgade no 28, Laurine Jørgensen [jomfru], 19, hos restaurateur R. Østerby paa Banegaarden
1871, 18de October, Viet, Rasmus Axelsen [ungkarl, arbeidsmand], 28, ved Trækbanen no 4, Marie Sophie Frederikke Larsen [pige], 30, paa Nørregade no 48
1871, 24de October, Viet, Anders Christian Andreas Madsen [ungkarl, sadelmagersvend], 24, paa Vestergade 65, Anne Kirstine Petersen [jomfru], 26, hos overtrompeter N. C. Madsen i Vindegade no 40
1871, 29de October, Viet, Jens Christian Larsen [ungkarl, avlskarl], 35, paa Marienlund, Maren Christensen [pige], 26, paa Skibhusene
1871, 31te October, Viet, Erik Iversen [ungkarl, maler], 30, paa Nørregade no 73, Karen Marie Hansen [jomfru], 22, paa Nørregade no 21
1871, 1ste November, Viet, Frederik Christian Eriksen [ungkarl, smedesvend], 28, i Frederiksgade no 56, Maria Petersen [pige], 20, i Skulkenborg no 95
1871, 1ste November, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, skomagersvend], 22, i Slotsgaden no 50, Anne Dorthea Hansen [pige], 19, i Slotsgaden no 50
1871, 4de November, Viet, Anthon Jensen [ungkarl, korporal], 25, ved 16de Bataillon - paa Nørregade no 100, Karen Marie Jeppesen [jomfru], 26, i Sct. Jørgensgade
1871, 8de November, Viet, Peder Christian Rasmussen [ungkarl, mølleforpagter], 31, paa Næsbyhoveds Veirmølle, Karen Jørgensen [pige], 33, paa Nærbyhoveds Veirmølle
1871, 11te November, Viet, Mads Mortensen [ungkarl, bryggerkarl], 28, paa Vestergade no 86, Gjertrud Jensine Marie Christensen [pige], 24, i Blæsenborg no 50
1871, 14de November, Viet, Mads Pedersen [ungkarl, sergent], 29, i Nedergade no 1, Christiane Elisabeth Henriette Brodersen [jomfru], 30, i Vindegade no 67
1871, 17de November, Viet, Hans Christian Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 24, kudsk paa Hedevigslund, Mariane Dorthea Christiansen [pige], 22, meierske paa Hedevigslund
1871, 24de November, Viet, Jørgen Bruun Jürgensen [ungkarl, lieutenant og revisionsassistent], 35, i Kjøbenhavn, Maria Sophie Winding [frøken], 29, paa Slottet
1871, 25de November, Viet, Claus Peter Andersen [arbeidsmand, enkemand], 31, i Vindegade no 38, Anne Sørensen [pige], 39, i Slotsgaden no 39
1871, 2den December, Viet, Jørgen Johansen [steenhugger, enkemand], 47, i Slotsgaden no 10, Maren Cathrine Christensen [pige], 34, i Slotsgaden no 10
1871, 7de December, Viet, Laurits Stephan Berring Lund [ungkarl, sadelmager], 25, af Stubberup Sandager Sogn, Karen Christophersen [jomfru], 19, af Ørsted
1872, 24de Januar, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl, sergent], 29, ved 16 Bat: - i Aalykkegaden no 19, Karen Hansine Amalia Pedersdatter Helnæs [jomfru], 29, i Aalykkegaden no 19
1872, 11te Februar, Viet, Anders Peter Jacobsen [ungkarl, styrmand], 27, i Kræmmergyden no 14, Maren Hansen [pige], 24, i Kræmmergyden no 14
1872, 23de Februar, Viet, Jens Knudsen [ungkarl, landmand], 24, af Hunderup i Sct. Knuds Sogn, Maren Rasmussen [pige], 24, af Dalum sogn
1872, 6te Marts, Viet, Jens Nielsen Degngaard [ungkarl, korporal], 21, ved 16de Bataillon - ved Trækbanen no 7, Else Marie Hansen [pige], 32, ved Trækbanen no 8
1872, 6te Marts, Viet, Emil Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 21, paa Nørrebro no 3, Ane Kirstine Axelsen [pige], 20, paa Nørregade no 45
1872, 1ste Marts, Viet, Christian Asmussen [ungkarl, tjenestekarl], 21, i Sct. Jørgens Forstad no 40, Karen Jespersen [pige], 17, i Astruphuset
1872, 19de Marts, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, landmand], 31, i Gjelsted, Maren Pedersen [pige], 32, i Gjelsted
1872, 17de April, Viet, Anders Hansen [ungkarl, korporal], 25, af 5te Bataillon - paa Vestergade no 79, Franzisca Dorthea Frederikke Paulsen [jomfru], 18, paa Vestergade no 71
1872, 19de April, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 29, af Krogsbølle Sogn, Hansine Christine Larsen [pige], 19, af Krogsbølle Sogn
1872, 19de April, Viet, Hans Peter Rasmussen [ungkarl, sergent], 28, ved 5te Bataillon - i Holsedore no 6, Laura Marie Petra Schmidt [jomfru], 21, i Holsedore no 6
1872, 23de April, Viet, Vilhelm Jensen Bech [ungkarl, snedkersvend], 35, paa Vesterbro no 52, Karen Kirstine Andersen [pige], 23, i H. Jens. Stræde no 17
1872, 23de April, Viet, Johannes Frederik Schütt [ungkarl, hornblæser], 28, ved 5te Bataillon - i Vor Frue Kirkestræde no 17, Juliane Marie Petersen [jomfru], 27, paa Vestergade no 67
1872, 23de April, Viet, Mads Hansen [ungkarl, sergent], 32, ved 16de Bataillon - paa Nørrebro no 9, Marie Christine Hansine Jensen [jomfru], 23, i hjemmet paa Nørrebro no 9
1872, 1ste Mai, Viet, Christian Hansen [ungkarl, karethmager], 28, af Vigerslev, Anne Kirstine Hansen [pige], 26, tjente capit. Søderberg i Vindegade no 37
1872, 4de Mai, Viet, Niels Claus Frands Vilhelm Münster [ungkarl, handelsfuldmægtig], 25, paa Nørregade no 29, Thora Marie Nielsen [jomfru], 22, paa Nørregade no 40
1872, 5te Mai, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 26, paa Vestergade no 101, Else Marie Christensen [pige], 31, ved Trækbanen no 59
1872, 10de Mai, Viet, Johan Peter Anton Bodi [ungkarl, karethmagersvend], 29, i Nykjøbing paa Falster, Anne Margrethe Lillelund [pige], 30, tjener paa Posthuset
1872, 7de Mai, Viet, Lars Mikkelsen [ungkarl, kjøbmand], 30, paa Nørrebro no 5, Frederikke Georgine Schjøtt [frøken], 29, paa Nørrebro no 5
1872, 16de Mai, Viet, Jacob Vilhelm Jacobsen [ungkarl, lieutenant og kjøbmand], 32, paa Vestergade no 4, Johanne Magdalene Stokkebye [frøken], 27, paa Nørregade no 29
1872, 24de Mai, Viet, Hans Jochine Hansen [ungkarl, korporal], 28, ved 16de Bataillon - paa Nørregade no 24, Marie Kirstine Pedersdatter [pige], 23, paa Nørregade no 24
1872, 25de Mai, Viet, Anders Christian Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 36, af Vor Frue Landsogn, Sidsel Marie Rasmussen [pige], 28, i Blæsenborg
1872, 2den Juni, Viet, Anthon Carl Frederik Montagne de Bretton [ungkarl, baron og premierlieutnant], 28, i Frederiksgade, Petrine Madsine Ottilia Andersen [frøken], 28, ved Kanalbasinet no 91
1872, 5te Juni, Viet, Frederik Vilhelm Bruun [ungkarl, skræddersvend], 37, i Bangsboden no 64, Petrea Nicoline Marie Bekker [pige], 36, paa Nørregade no 110
1872, 5te Juni, Viet, Carl Johan August Ekberg [ungkarl, handskemagersvend], 27, paa Nørregade no 55, Vilhelmine Amalie Rasmussen [pige], 21, Nørrebro no 24
1872, 13de Juni, Viet, Johan Frederik Carlsen [ungkarl, skræddersvend], 20, i Slotsgade no 27, Anne Kirstine Aabine Jensen [pige], 21, i Slotsgaden no 27
1872, 22de Juni, Viet, Christian Frederik Hansen [ungkarl, menig], 24, ved 5te Bataillon - i Slotsgade no 11, Elisabeth Cathrine Hansen [pige], 22, i Barløse
1872, 23de Juni, Viet, Christen Christensen Mathiesen [ungkarl, menig], 23, i Klaregade no 72, Marie Cathrine Mathiesen [pige], 26, af Kettingskov paa Als
1872, 7de August, Viet, Lauritz Vilhelm Mathiesen [enkemand, snedker], 42, i Grønnegade no 52, Kirsten Sophie Gottfredsen [enke], 42, efter bryggerkudsk Andreas Schnell af Odense - tjente paa Nørregade
1872, 1ste August, Viet, Christen Nielsen [ungkarl, brænderibestyrer], 34, paa Nørregade no 67, Maren Louise Margrethe Knudsen [jomfru], 27, i Skulkenborg no 87
1872, 13de October, Viet, Anders Hansen [ungkarl, sergent], 25, af 19de Bataillon - i Nyborg, Maren Kirstine Pedersen [jomfru], 37, i Blæsenborg no 50
1872, 24de October, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 36, af Vor Frue sogn, Karen Marie Madsen [pige], 31, paa Nørregade no 106
1872, 1ste November, Viet, Mads Madsen [ungkarl, tjenestekarl], 30, af Lumby Sogn, Maren Kirstine Johansen [pige], 31, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1872, 5te November, Viet, Heinrich Wulf [ungkarl, sergent], 25, ved 16de Bataillon - i Ramsherred no 56, Emma Rasmine Rasmussen [jomfru], 21, i Ramsherred no 56
1872, 9de November, Viet, John Jensen [ungkarl, brænderibestyrer], 56, i Nyborg, Marie Cathrine Larsen [pige], 35, i Skulkenborg no 68
1872, 14de November, Viet, Peter Bencke [ungkarl, lieutenant, telegraphist], 26, i Korsør, Mathilde Cathrine Grønvald [frøken], 23, paa Nørrebro no 47
1872, 15de November, Viet, Niels Vilhelm Larsen [ungkarl, gaardeier], 27, i Eiby ved Middelfart, Karen Madsen [jomfru], 20, af Nørre Esterbølle
1872, 29de November, Viet, Lars Christiansen [ungkarl, sømand], 28, i Skibhusene, Anne Elfride Simonsen [jomfru], 23, i Skibhusene
1872, 3die December, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 32, af Ullerslev, Trine Larsen [pige], 34, her af sognet [Sct. Hans]
1872, 4de December, Viet, Rasmus Holst Larsen [ungkarl, skomagersvend], 28, paa Kanalveien no 75, Karen Dorthea Larsen [pige], 21, paa Kanalveien no 75
1873, 6te Januar, Viet, Niels Larsen [ungkarl, sergent], 27, ved 5te Bataillon - i Grønnegade no 4, Marie Jacobine Erlandsen [jomfru], 22, i Vestergade no 98
1873, 21de Januar, Viet, Lars Jensen [ungkarl, arbeidsmand], 33, af Sct. Knuds Sogn, Maren Kirstine Ebbesen [pige], 29, i Slotsgade
1873, 25de Februar, Viet, Hans Peter Hansen [enkemand, marskandiser], 42, paa Nørregade no 40, Anne Johanne Bertelsen [jomfru], 22, paa Nørregade no 35
1873, 18de Marts, Viet, Alfred Claudius Lund [ungkarl, landmand], 29, paa Nørregade no 75, Johanne Marie Petersen [jomfru], 28, paa Nørregade no 104
1873, 21de Marts, Viet, Rasmus Christensen [ungkarl, huusmand], 33, i Skibhusene, Elisabeth Frederiksen [pige], 22, paa Nørregade no 67
1873, 22de Marts, Viet, Søren Hansen [ungkarl, opvarter], 28, i Kolding, Harriet Maria Alberta Frederikke Olsen [jomfru], 28, paa Nørregade no 39
1873, 12te April, Viet, Andreas Johannes Julius Müller [ungkarl, hornblæser], 28, ved 19de Bataillon - af Nyborg, Petra Elina Susanne Christophersen [jomfru], 31, i Søndergade no 32
1873, 25de April, Viet, Boy Henrichsen [ungkarl, bager], 30, paa Overgade no 65, Jørgine Christine Møller [jomfru], 25, paa Nørregade no 21
1873, 26de April, Viet, Niels Olsen [ungkarl, tjenestekarl], 22, i Stige Lumby Sogn, Anne Margrethe Jacobsen [pige], 27, i Skibhusene
1873, 2den Mai, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 31, tjener hos kammerherre Holtzen - paa Slottet, Ane Pedersen [jomfru], 22, paa Slottet
1873, 3die Mai, Viet, Rasmus Frederik Lyng [ungkarl, snedkermester], 31, paa Nørregade no 63, Jenny Mathilde Wenus [jomfru], 23, paa Nørrebro no 77
1873, 6te Mai, Viet, Jesper Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 32, paa Nørregade no 104, Maren Christine Hansen [pige], 30, ved Trækbanen no 4
1873, 8de Mai, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 33, paa Hedevigslund, Ane Kirstine Frederiksen [pige], 22, meierske paa Hedevigslund
1873, 8de Mai, Viet, Hans Christensen [ungkarl, smaakjører], 29, i Nyenstad no 137, Marie Sophie Hansen [jomfru], 30, i Nyenstad no 137
1873, 10de Mai, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl, rugbrødbager], 24, i Skibhusene, Karen Kirstine Hansen [pige], 24, i Skibhusene
1873, 10de Mai, Viet, Friederich Ebenhecht [ungkarl, hattemagersvend], 30, i Bangsboden no 54, Marie Kirstine Poulsen [pige], 24, paa Tolderlundsveien no 5
1873, 14de Mai, Viet, Lars Johan Timotheus Björkegren [ungkarl, skindfarver], 29, i Slotsgade no 26, Marie Sophie Baltzer [jomfru], 22, paa Nørregade no 80
1873, 16de Mai, Viet, Henrik Christian Jacobsen [ungkarl, sergent], 29, ved 5te Bataillon - i Klaregade no 15, Maren Martine Nielsine Møller [jomfru], 18, i Klaregade no 15
1873, 21de Mai, Viet, Jens Kjær Olsen [ungkarl, skomager], 27, paa Nørrebro no 8, Johanne Kirstine Petersen [jomfru], 23, i Kræmmergyden no 7
1873, 15de Juni, Viet, Hans Larsen [enkemand, brændehandler], 52, paa Gravene no 19, Anne Marie Hansen [pige], 32, paa Nørregade no 29
1873, 15de Juni, Viet, Jens Jacob Larsen [ungkarl, menig], 23, ved 5te Bataillon - i Skræppestræde no 34, Trine Jensen [pige], 25, ved Assistents Kirkegaarden no 35
1873, 19de Juni, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, gaardmand], 30, af Vester Egense Grindløse Sogn, Maren Rasmussen [pige], 40, af Baardesøe Krogsbølle Sogn
1873, 24de Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl, huuseier], 33, i Slotsgade, Maren Larsen [jomfru], 28, i Slotsgade
1873, 18de Juli, Viet, Erik Jensen [ungkarl, gaardeier], 29, af Nørre Høirup, Anne Kirstine Hansen [jomfru], 27, i Sct. Hans Præstegaard
1873, 23de Juli, Viet, Christopher Henrik Landsperg [ungkarl, o.....], 40, paa Sorø Academie, Emma Jenny Larsen [jomfru], 28, paa Nørregade no 27
1873, 27de Juli, Viet, Niels Christian Hansen [ungkarl, smedesvend], 39, i Adamsgade no 48, Maren Cathrine Madsen [pige], 37, i Kræmmergyden no 6
1873, 30te Juli, Viet, Otto Christian Ferdinand Windinge [ungkarl, reservelæge, cand. med chir.], 27, ved 2det Dragonregiment - paa Overgade no 6, Johanne Marie Jacobe Helweg [frøken], 27, paa Overgade no 8
1873, 31te Juli, Viet, Gabriel Larsen [ungkarl, sergent], 28, ved 2det Dragonregiment - i Vindegade no 56, Nielsine Marie Hansen [jomfru], 28, i Vindegade no 56
1873, 7de September, Viet, Adolph Schandorff [ungkarl, .ilehugger], 26, Graabrødre Torv no 10, Jensine Cathrine Lautrup [jomfru], 30, paa Gravene no 17
1873, 9de September, Viet, Niels Peter Johansen [ungkarl, snedkersvend], 28, paa Nørrebro no 22, Pouline Kirstine Marie Jensen [pige], 22, paa Nørrebro no 22
1873, 13de September, Viet, Frederik Vilhelm Bruun [enkemand, skræddersvend], 38, paa Nørregade no 86, Anna Marie Magdalene Bekker [jomfru], 45, paa Nørregade no 86
1873, 23de September, Viet, Christen Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 26, af Sct. Knuds Sogn, Anne Johanne Nielsen [pige], 25, i Slotsgade no 52
1873, 26de September, Viet, Christian Peter Poulsen [fraskilt, arbeidsmand], 39, af Vor Frue Sogn, Anne Marie Jensen [pige], 29, i Blæsenborg no 26
1873, 30de September, Viet, Anton Martin Jensen [ungkarl, muursvend], 26, i Holsedore no 27, Rasmine Bolette Barndt [pige], 23, tjente paa Posthuset
1873, 9de October, Viet, Johannes Valentin Iversen [enkemand, fisker], 38, i Kjerteminde, Bertoline Thygesen [enke], 44, efter skipper Peter Martinussen - i Kjerteminde
1873, 15de October, Viet, Rasmus Sørensen [enkemand, gaardmand], 46, af Steensby i Skamby Sogn, Anne Kirstine Petersen [jomfru], 31, af Lunde i Eilby Sogn
1873, 24de October, Viet, Marcus Gottlieb Marcussen [ungkarl, uhrmager], 25, af Vor Frue Sogn, Jensine Kirstine Jensen [jomfru], 26, i H. Jens. Stræde no 37
1873, 27de October, Viet, Henrik Jacob Fabricius [enkemand, kjøbmand], 37, af Skamby, Anne Johanne Madsen Dalgaard [jomfru], 22, af Aarup
1873, 29de October, Viet, Niels Johansen [ungkarl, brænderikarl], 31, paa Vestergade no 96, Karen Elisabeth Marie Pedersen [pige], 21, i Slotsgade no 39
1873, 30te October, Viet, Rasmus Jørgensen Knarreborg [ungkarl, gaardeier], 32, af Tommerup Sogn, Kirstine Hansen [jomfru], 19, af Tommerup Sogn
1873, 1ste November, Viet, Rudolph Vilhelm Peter Christensen [ungkarl, arbeidsmand], 27, Sct. Knuds Kirkestræde no 14, Kirsten Jørgensen [pige], 40, hos frøken Andresen paa Slottet
1873, 1ste November, Viet, Gustav Laurits Schiødt [ungkarl, bødkersvend], 26, i Pugestræde no 52, Edelsine Hansen [pige], 24, i Skulkenborg no 100
1873, 1ste November, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, sømand], 36, i Ramsherred no 56, Anne Marie Jensen [pige], 34, i Ramsherred no 56
1873, 7de November, Viet, Frederik Valdemar Hansen [ungkarl, sergent], 27, ved 16de Bataillon - i H. Jensens Stræde no 24, Josephine Sophie Jespersen Pedersen [jomfru], 22, hjemme i Friemurerlogen
1873, 8de November, Viet, Andreas Høier Olsen [ungkarl, skomager], 25, paa Overgade no 17, Adolphine Dorthea Cathrine Andersen [jomfru], 24, paa Nørregade no 28
1873, 8de November, Viet, Claus Andersen Petersen Bahr [ungkarl, handelsmand], 25, paa Sct. Hans Kirkegaard no 54, Marie Louise Ehrhorn [jomfru], 23, paa Nørrebro no 41
1873, 8de November, Viet, Laurits Peter Christian Stegmann [ungkarl, skomagermester], 27, i Kongensgade no 22, Anna Adelheide Theodora Jansen [jomfru], 26, paa Nørregade no 58
1873, 8de November, Viet, Frits Christian Harald Gredsted [ungkarl, jernbaneassistent], 29, af Kjøbenhavn, Anna Frederikke Jørgine Jensen [frøken], 23, paa Odense Slot
1873, 9de November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, arbeidsmand], 27, af Vor Frue Sogn, Rasmine Marie Rasmussen [pige], 27, i Hanebekhuus no 50
1873, 11te November, Viet, Søren Jensen [ungkarl, snedker], 26, i Aagade no 52, Jensine Kirstine Jensen [jomfru], 28, i Slottets Vægterbolig
1873, 18de November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, skibstømrer], 24, af Nyborg, Johanne Marie Nielsen (Heide) [pige], 22, i H. Jens. Stræde no 35
1873, 2den December, Viet, Rasmus Peter Larsen [ungkarl, gartner], 31, af Kirkelund i Rørup Sogn, Anna Kirstine Nielsen [jomfru], 39, af Kirkelund i Rørup Sogn
1873, 3die December, Viet, Søren Hansen [enkemand, arbeidsmand], 39, i Grønnegade no 23, Anne Sophie Hansen True [pige], 30, Idaslyst paa Skibshuusveien
1873, 3die December, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl, arbeidsmand], 25, paa Heden no 48, Maren Rasmussen [pige], 30, paa Nørrebro no 80
1873, 6te December, Viet, Mads Jensen [ungkarl, handelsmand], 31, Sct. Hans Kirkegaard no 54, Anne Dorthea Larsen [enke], 38, efter ..... Niels Rasmussen af Eiby Vor Frue - paa Nørrebro no 41
1873, 6te December, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, styrmand], 30, af Strib i Veilby Sogn, Anne Cathrine Larsen [jomfru], 26, ved Trækbanen no 3
1873, 14de December, Viet, Jørgen Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 30, af Søndersø, Maren Hansen [pige], 35, af Søndersø
1873, 20de December, Viet, Jørgen Christian Pedersen [ungkarl, dreiersvend], 32, i Kræmmergyden no 20, Anne Marie Hansen [jomfru], 24, paa Nørrebro no 34
1873, 28de December, Viet, Samuel Pelch [ungkarl, skibsbygger], 29, af Kjøbenhavn, Christiane Ulrikke Rasmussen [jomfru], 31, i Skibhusene
1873, 30te December, Viet, Jens Christian Madsen [ungkarl, sømand], 22, paa Nørrebro no 85, Caroline Andrea Soelberg [jomfru], 17, paa Nørrebro no 85
1874, 6te Januar, Viet, Laurits Dahl [ungkarl, grosserer], 35, af Kjøbenhavn, Martine Augusta Petersen [frøken], 25, paa Nørregade no 45
1874, 29de Januar, Viet, Johannes Borchsenius [ungkarl, proprietair], 35, paa Blangstedgaard, Hanne Cecilie Dorthea Petersen [frøken], 28, paa Michdal i Skibhusene
1874, 30te Januar, Viet, Hans Peter Anthon Nielsen [ungkarl, arbeidsmand], 34, i Aalykkegade no 11, Marie Petersen [fraskilt], 42, arbeidsmand Carl Christian Horsmanns - i Aalykkegade no 11
1874, 4de Februar, Viet, Frederik Frederiksen [ungkarl, tømmersvend], 25, paa Vesterbro 37, Mette Margrethe Rasmussen [jomfru], 26, tjente paa Nørrebro no 5
1874, 4de Februar, Viet, Georg Claus Martin Sass [ungkarl, hornblæser], 35, ved 5te Bataillon - paa Nørregade no 28, Johanne Friedericka Claudine Plöhn [enke], 40, efter gymnastiklærer Jørgen J. C. Christensen - paa Nørregade no 28
1874, 10de Februar, Viet, Johan Christian Hansen [ungkarl, smed], 21, af Dalum Sogn, Bodil Marie Hansen [jomfru], 33, paa Aalykkegaard
1874, 18de Februar, Viet, Isak Rasmussen [ungkarl, røgter], 36, af Birkum i Fraugde Sogn, Antonette Carstensen [jomfru], 21, i Sømosehuset
1874, 7de Marts, Viet, Jørgen Hans Leonhardt Fehstedt [enkemand, vognmand], 33, i Nestved, Anne Marie Sophie Larsen [enke], 48, efter arbeidsmand Lars Christian Hansen - i Slotsgade no 19
1874, 25de Marts, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, bagersvend], 31, paa Nørregade no 30, Hansine Christine Jørgensen [fraskilt], 30, arbeidsmand Niels Peter Simonsens - i H. Jens. Stræde no 38
1874, 28de Marts, Viet, Harald Albrecht Emanuel Baggesen [ungkarl, kammerjunker og premierlieutnant], 35, ved 2det Dragonregiment - i Villaqvarteret, Marie Clausen [frøken], 21, paa Vestergade no 22
1874, 29de Marts, Viet, Hans Peter Villiam Karstensen [ungkarl, slagter], 23, i Nedergade no 15, Anne Cathrine Jensen [jomfru], 23, i Slotsgade no 46
1874, 4de April, Viet, Adolph Frederik Ferdinand Hagemann [ungkarl, maler], 26, i Kongensgade no 9, Karen Marie Tornøe [jomfru], 29, hjemme i Skibhusene
1874, 7de April, Viet, Jacob Larsson Lÿberg [ungkarl, sømand], 32, paa Nørrebro no 46, Marie Kirstine Jensen [jomfru], 19, paa Nørrebro no 46
1874, 16de April, Viet, Mathias Sørensen [ungkarl, landmand], 32, af Søndersø, Marie Kirstine Jørgensen [enke], 44, efter gaardmand Christen Bek - af Bro i Brenderup Sogn
1874, 30te April, Viet, Knud Knudsen [ungkarl, træskomand og klodsemager], 32, af Ubberud, Karen Rasmussen [jomfru], 26, tjente paa Mosegaard
1874, 23de April, Viet, Johan Frederik Ernst [ungkarl, skomager], 23, i Pantheons Passage, Johanne Marie Madsen [jomfru], 19, i Kræmmergyden no 6
1874, 6te Mai, Viet, Mads Christiansen [enkemand, d..mager], 31, paa Sortebrødretorv no 15, Marie Cathrine Rasmussen [jomfru], 27, i Ramdsherred no 60
1874, 8de Mai, Viet, Hans Johansen [ungkarl, arbeidsmand], 25, i St....stræde no 46, Karen Nielsen [pige], 29, paa Sct. Hans Kirkegaard no 46
1874, 16de Mai, Viet, Hans Jensen [ungkarl, skibstømrer], 29, i Skibhusene, Dorthea Pedersen Havsted [jomfru], 29, i Skibhusene
1874, 17de Mai, Viet, Johan Frederik Johansen [ungkarl, bogbindersvend], 29, af Nyborg, Sophie Kirstine Mortensen [jomfru], 25, paa Gravene
1874, 22de Mai, Viet, Jacob Johannes Theodor Bojesen Trepka [ungkarl, premierlieutenant], 30, ved 2det Dragonregiment - paa Overgade no 10, Marie Elisabeth Friederike Trepka [frøken], 26, paa Vestergade no 108
1874, 23de Mai, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 29, i Sct. Jørgens Forstad no 2, Elisabeth Maria Rasmussen [jomfru], 29, i Paradisgaarden
1874, 23de Mai, Viet, Jens Larsen [ungkarl, arbeidsmand], 31, i Dalum Sogn, Johanne Margrethe Bruun [jomfru], 28, i Slotsgade no 50
1874, 30te Mai, Viet, Hans Christian Jacobsen [ungkarl, skræddersvend], 20, i Slotsgade no 11, Jørgine Nielsen [jomfru], 23, paa Nørrebro no 84
1874, 3die Juni, Viet, Axel Georg Müller [ungkarl, apotheker], 29, af Kjøbenhavn, Emilie Marie Josephine Stokkebye [frøken], 26, paa Nørregade no 29
1874, 13de Juni, Viet, Hans Peter Larsen [ungkarl, sømand], 31, i Vindegade no 22, Maren Kirstine Hansen [jomfru], 22, paa Kanalveien
1874, 14de Juni, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, bødker], 23, af Svendstrup, Anne Marie Larsen [pige], 29, af Svendstrup
1874, 3die Juli, Viet, Jens Jensen [ungkarl, skræddersvend], 24, paa Vesterbro no 39, Anne Marie Sørensen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 33
1874, 5te August, Viet, Niels Andersen [ungkarl, gaardskarl], 27, paa Nørrebro no 5, Elise Marie Jørgensen [pige], 27, paa Nørrebro no 5
1874, 29de August, Viet, Hans Frederik Schönnemann [ungkarl, fyrbøder], 31, paa Bierfreundt damp.......ri - i Adamsgade no 20, Birthe Kirstine Junker [jomfru], 31, i Skulkenborg no 113
1874, 5te September, Viet, Gustav Adam Frederik Christian Marius Heiden [ungkarl, arbeidsmand], 23, i Skulkenborg no 112, Gjertrud Sophie Frederikke Hansen [pige], 25, i Skulkenborg no 112
1874, 11te September, Viet, Hans Hansen [ungkarl, smaakjører], 35, paa Nørregade no 91, Abelone Marie Nielsen [pige], 26, tjente paa Mosegaard
1874, 11te September, Viet, Henrik Emil Kjörboe [ungkarl, exam. jur. sagfører], 27, paa Vestergade no 38, Nicoline Charlotte Haugsted [frøken], 19, paa Nørregade no 61
1874, 12te September, Viet, Hans Lind Hansen [enkemand, skibsbygmester], 55, i Skibhusene, Jensine Mathiasen [pige], 31, i Skibhusene
1874, 19de September, Viet, Lars Larsen [ungkarl, klodsemager], 23, i Adamsgade no 16, Anne Kirstine Jørgensen [pige], 28, paa Nørrebro no 86
1874, 2den October, Viet, Christen Henningsen [ungkarl, huseier, for tiden menig], 22, ved 2det Dragonregiment - af Haastrup, Johanne Marie Sørensen [pige], 29, af Haastrup
1874, 16de October, Viet, Christian Friederich Wincken Heering [ungkarl, skibskapitain], 31, i Aarup, Emilie Catharine Henriette Hansen [frøken], 21, paa Nørregade no 43
1874, 23de October, Viet, Vilhelm August Schöier [ungkarl, hornblæser], 25, ved 16de Bataillon - paa Vesterbro no 47, Henriette Louise Maag [jomfru], 28, paa Vesterbro no 47
1874, 29de October, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, skrædder], 25, i Slotsgade no 30, Nielsine Kongstad [pige], 22, i Slotsgade no 30
1874, 3die November, Viet, Hans Christian Lind Hansen [snedkersvend, ungkarl], 23, paa Nørrebro no 68, Marie Cathrine Nicoline Meyer [jomfru], 24, hos kapitain Jacobsen i Overgade no 58
1874, 4de November, Viet, Jens Christian Andersen [ungkarl, mursvend], 31, af Næsby, Marie Kirstine Nielsen [pige], 27, i Slotsgade no 16
1874, 5te November, Viet, Christen Nielsen [enkemand, brænderikarl], 36, paa Nørregade no 67, Caroline Larsen [jomfru], 40, paa Nørregade no 74
1874, 6te November, Viet, Lars Jørgen Henriksen [ungkarl, malersvend], 30, i Nedergade no 42, Kirstine Halkjær Madsen [jomfru], 32, paa Nørregade no 69
1874, 6te November, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, arbeidsmand], 39, paa Vestergade no 59, Gjertrud Marie Hansen [pige], 30, paa Nørregade no 76
1874, 7de November, Viet, Hans Julius Sørensen [ungkarl, sergent], 30, ved 16de Bataillon - i Holsedore no 8, Mathilde Dorthea Kirstine Korsbech [jomfru], 21, i Holsedore no 6
1874, 8de November, Viet, Carl Chrstian Iversen [ungkarl, slagtersvend], 27, af Kjøbenhavn, Kirstine Clausine Mathilde Theodore Hansen [jomfru], 20, i H. Jens. Strædet no 13
1874, 13de November, Viet, Hans Christian Frederik Clausen [ungkarl, kjøbmand], 24, i Freltofte, Cecilie Christiane Nielsen [jomfru], 38, paa Nørrebro no 13
1874, 24de November, Viet, Søren Andersen Roed [ungkarl, slagtermester], 23, i Graabrødre Stræde no 33, Olofine Dalqvist [jomfru], 24, paa Nørrebro no 66
1874, 2den December, Viet, Peter Henriksen [enkemand, arbeidsmand], 48, i Asylgade no 28, Anne Margrethe Johansdatter [enke], 49, efter arbeidsmand Lars Jørgensen - i Asylgade no 28
1874, 11te December, Viet, Anders Simon Larsen [ungkarl, gaardmand], 32, i Bellinge, Anne Cathrine Rasmussen [jomfru], 28, af Ravnebjerg i Sanderum Sogn
1874, 18de December, Viet, Hans Marius Gustav Emil Kryger [ungkarl, smedesvend], 27, i Ramsherred no 42, Karen Marie Hermansen [jomfru], 19, hos svigerforældrene i Ramsherred no 42
1874, 20de December, Viet, Jørgen Steffensen [ungkarl, træskomand], 29, paa Anderup Mark, Mette Marie Petersen [pige], 30, i Skibhusene
1874, 22de December, Viet, Christian Julius Lorentzen [ungkarl, reserveintendant og lærer], 36, i Kongensgade no 1, Augusta Jensine Schulthoish [frøken], 40, paa Nørregade no 53
1874, 26de December, Viet, Niels Frederik Laurits Sørensen [ungkarl, bødkersvend], 30, paa Tolderlundsveien no 105, Christine Louise Bredtfeldt [fraskilt], 41, fra arbeidsmand Johan Christian Eilersen - paa Tolderlundsvejen no 105
1874, 26de December, Viet, August Ferdinand Sohn [ungkarl, kammager], 34, paa Vestergade no 80, Oline Dorthea Hansen [jomfru], 28, i H. Jens. Stræde no 21
1875, 7de Januar, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl, restaurateur], 35, i Fuglsanghuset i Næsbyhovedsbroby Sogn, Rasmine Olsen [jomfru], 25, af Vellinge i Bederslev Sogn
1875, 8de Januar, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl, rebslager], 21, paa Vestergade no 69, Anne Johanne Laurine Jensen [jomfru], 21, i Aalykkegade no 17
1875, 22de Januar, Viet, Jørgen Jensen Jørgensen [gaardmand, fraskilt], 40, Ørslev Kohave i Ørslev Sogn, Rasmine Mathea Petrine Larsen [jomfru], 24, Ørslev Kohave i Ørslev Sogn
1875, 3die Februar, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 28, af Limose Udby Sogn, Christiane Jeppesen [pige], 24, af Bremerholm i Kjerte Sogn
1875, 12de Februar, Viet, Hans Jacob Petersen [ungkarl, tjenestekarl], 27, paa Nørregade no 75, Marie Dorthea Madsen [pige], 23, paa Kanalveien no 100
1875, 13de Februar, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, møllersvend], 21, i Blæsenborg no 26, Karen Kirstine Margrethe Rasmussen [jomfru], 26, paa Kanalveien
1875, 16de Februar, Viet, Wittus Theodor Beringe [ungkarl, sergent], 28, ved 16de Batallion - paa Nørrebro no 15, Oline Johanne Frederikke Johansen [jomfru], 18, paa Vesterbro no 78
1875, 20de Februar, Viet, Hans Mortensen [ungkarl, landmand], 31, af Ubberud Sogn, Johanne Gormsen [jomfru], 24, af Ubberud Sogn
1875, 3die Marts, Viet, Jacob Theodor Christensen [ungkarl, slagter], 26, ved Trækbanen no 5, Petra Hansine Pouline Frederiksen [jomfru], 22, ved Trækbanen no 5
1875, 10de Marts, Viet, Niels Valdemar Jørgensen [ungkarl, smedesvend], 28, paa Vesterbro no 80, Christine Vilhelmine Louse Petersen [jomfru], 22, i Blæsenborg no 28
1875, 10de Marts, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, sergent], 27, ved 16de Bataillon - i Adamsgade no 19, Agnes Petrine Windinge [jomfru], 26, i Grønnegade no 29
1875, 18de Marts, Viet, Johannes Rasmussen [ungkarl, skræddermester], 34, i Frue Kirkestræde no 9, Elise Nicoline Marie Danielle Claudi [jomfru], 31, paa Nørregade no 33
1875, 22de Marts, Viet, Morten Christian Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 47, i Vindegade no 24, Nielsine Johanne Caroline ..sen [efternavn ulæseligt - pige], 45, paa Nørregade no 81
1875, 17de April, Viet, Hans Jensen [ungkarl, landmand], 28, af Flemløse Sogn, Mette Kirstine Rasmussen [jomfru], 23, af Særslev Sogn
1875, 22de April, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], 26, ved Trækbanen, Helene Kirstine Margrethe Frandsen [pige], 33, ved Trækbanen
1875, 22de April, Viet, Niels Jensen [enkemand, restaurateur], 66, i Pantheon, Hermanline Emilie Meier [jomfru], 31, i Pantheon
1875, 24de April, Viet, Niels Peder Christian Pedersen [ungkarl, sømand], 24, i Vindegade no 67, Marie Sophie Frederikke Behrens [jomfru], 23, paa Nørrebro no 43
1875, 28de April, Viet, Janus Antonius Eriksen [ungkarl, porteur], 24, ved Jernbanen - ved Trækbanen, Anne Kirstine Jensen [jomfru], 19, ved Trækbanen
1875, 1ste Mai, Viet, Jørgen Peter Jørgensen [ungkarl, maler], 22, paa Gravene no 21, Marie Kirstine Christensen [jomfru], 22, paa Gravene no 16
1875, 1ste Mai, Viet, Andreas Kremm [ungkarl, instrumentmager], 24, paa Vestergade no 50, Mathie Vilhelmine Pflug [jomfru], 27, Nyenstad no 131
1875, 1ste Mai, Viet, Jens Peter Nielsen [ungkarl, sergent], 28, ved 5te Bataillon - i Overstræde no 74, Marie Hermandine Christine Schultz [jomfru], 19, i Overstræde no 74
1875, 2den Mai, Viet, Christopher Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 27, paa Nørregade no 81, Gjertrud Jørgensen [jomfru], 29, paa Nørregade no 45
1875, 4de Mai, Viet, Jens Larsen [ungkarl], 35, paa Flakhaven no 11, Anne Kirstine Rasmussen [jomfru], 44, paa Slottet
1875, 7de Mai, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 28, paa Vestergade no 86, Anne Marie Andersen [jomfru], 25, paa Nørregade no 69
1875, 11te Mai, Viet, Thomas Jørgensen Fabricius [ungkarl, farver], 29, paa Vestergade no 77, Johanne Magdalene Petersen [jomfru], 22, paa Nørregade no 68
1875, 12te Mai, Viet, Carl Johan Albert Balslev [ungkarl, proprietair], 27, paa Hellerup i Vendsyssel, Edel Kirstine Teisen [frøken], 25, paa Annasholm
1875, 14de Mai, Viet, Christian Krag [ungkarl, proprietair], 25, paa Billesbøllegaard, Marie Louise Emilie Jensen [frøken], 20, paa Nørregade no 51
1875, 22de Mai, Viet, Vincens Riber Rieffestahl [ungkarl, postfuldmægtig], 34, paa Posthuset, Caroline Marie Hansen [frøken], 24, i Aalykkegade no 19
1875, 26de Mai, Viet, Oscar Elias Niels Christian Milling [ungkarl, skrædder], 28, paa Vesterbro no 30, Anne Marie Hansen [jomfru], 20, i Vinkjelderhuset paa Skibshusviene
1875, 29de Mai, Viet, Lars Christien Nielsen [ungkarl, filehugger], 22, paa Nørrebro no 72, Nielsine Mathie Nielsen [jomfru], 23, paa Tolderlundsveien no 98
1875, 12te Juni, Viet, Georg Vilhelm Henningsen [ungkarl, kjøbmand], 46, paa Vestergade no 9, Gustave Staal [fraskilt], 31, fra møller Hans Henrik Frants - paa Nørregade no 51
1875, 20de Juni, Viet, Jens Peter Jensen [ungkarl, arbeidsmand], 42, ved Trækbanen no 4, Anne Petersen [jomfru], 24, ved Trækbanen no 4
1875, 20de Juni, Viet, Truels Jacobsen [ungkarl, detaillist], 33, af Sletterød Fjeldsted Sogn, Anne Florentine Jørgensen [jomfru], 29, i Slotsgade no 6
1875, 26de Juni, Viet, Anders Mortensen [ungkarl, væver], 46, i Slotsgade no 46, Johanne Marie Henriksen [jomfru], 34, i Slotsgade no 36
1875, 28de Juni, Viet, Nicolai Holger Jensen [ungkarl, postexpedient], 28, i Fredericia, Julie Vilhelmine Mathilde Dorn [frøken], 24, paa Posthuset
1875, 30te Juni, Viet, Jørgen Christian Hansen [ungkarl, snedkermester], 27, paa Gravene no 16, Caroline Christine Frederiksen [jomfru], 22, paa Gravenen no 20
1875, 7de Juli, Viet, Henrik Petersen [ungkarl, smedesvend], 26, paa Nørrebro no 74, Kirsten Jeppesdatter [pige], 34, paa Nørrebro no 74
1875, 5te September, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 26, paa Nørregade no 87, Anne Kirstine Clausen [jomfru], 25, paa Skibhusveien no 20
1875, 15de September, Viet, Lars Peter Jensen [ungkarl, bogholder], 31, paa Nørregade no 63, Vilhelmine Caroline Hansen [jomfru], 26, i H. Jens. Stræde no 37
1875, 16de September, Viet, Carl Adolph Schwartz [ungkarl, møllebestyrer], 26, Kaalsmølle ved Assens, Louise Caroline Salchow [frøken], 22, i Aalykkegade no 27
1875, 19de September, Viet, Hans Andersen [ungkarl, arbeidsmand], 24, paa Vesterbro no 43, Karen Lovise Hansen [pige], 23, paa Gravene no 23
1875, 22de September, Viet, Carl Einar Rodian [ungkarl, exam. pharmacia], 29, i Aarup Skydebjerg sogn, Else Marie Nielsen [jomfru], 20, paa Nørregade no 67
1875, 28de September, Viet, Carl Ludvig Harald Hansen [enkemand, beslagsmed], 37, ved 2det Dragonregiment - i Kongensgade no 8, Sophie Frederikke Silldorff [jomfru], 20, i Kongensgade no 8
1875, 1ste October, Viet, Hans Peter Hullevad [ungkarl, hattemager], 24, paa Nørregade no 19, Marie Sophie Frederikke Hansen [jomfru], 21, paa Nørregade no 22
1875, 20de October, Viet, Lars Christian Nielsen Ravn [ungkarl, skomager], 32, af Naarup Verninge Sogn, Karen Nielsdatter Rosenlund [jomfru], 28, i Blæsenborg no 36
1875, 23de October, Viet, Jens Rasmussen [enkemand, arbeidsmand], 35, i Vindegade no 38, Karen Marie Jørgensen [jomfru], 33, i Biskorup skov
1875, 23de October, Viet, Jørgen Andreas Mogens Olsen [ungkarl, bødker], 22, paa Nørregade no 96, Marie Ernestine Severine Nielsen [jomfru], 19, paa Nørregade no 96
1875, 30te October, Viet, Hans Christian Jacobsen [ungkarl, tjenestekarl], 21, paa Nørregade no 45, Maren Kirstine Madsen [jomfru], 23, paa Nørregade no 45
1875, 2den November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, maler], 27, af Faaborg, Anna Kirstine Madsen [jomfru], 26, i Østergade no 69
1875, 3die November, Viet, Hans Johansen [enkemand, skrædder], 60, af Vor Frue Landsogn, Anne Kirstine Jørgensen [enke], 49, efter skomager Peter Christensen - i Slotsgade no 27
1875, 3die November, Viet, Albert Christopher Johansen [enkemand, husmand], 49, Villestofte i Paarup Sogn, Maren Hansen [jomfru], 45, i Slotsgade no 51
1875, 3die November, Viet, Christian Christensen [ungkarl, tjenestekarl], 25, af Marslev, Anne Kirstine Poulsen [jomfru], 25, paa Nørregade no 36
1875, 3die November, Viet, Christian Sophus Schmidt [ungkarl, lærer], 28, paa Nørregade no 42, Thomasine Nicoline Jacobsen [frøken], 29, paa Nørregade no 42
1875, 3die November, Viet, Niels Christian Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], 23, paa Nørrebro no 84, Dorthea Larsen [jomfru], 25, paa Nørrebro no 45
1875, 5te November, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, mølleforpagter], 27, i Marslev Mølle, Johanne Kirstine Thrane [jomfru], 25, i Annaslyst
1875, 10de November, Viet, Peter Christian Rasmussen Ploug [ungkarl, tjenestekarl], 33, paa Carolinekilde, Maren Kirstine Jørgensen [jomfru], 25, i Ramsherred no 68
1875, 12te November, Viet, Peter Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 36, af Dalum Sogn, Karen Marie Christensen [jomfru], 29, hos skolekasserer Haugsted paa Nørregade no 45
1875, 12te November, Viet, Christen Madsen [ungkarl, tjenestekarl], 27, paa Vestergade no 55, Anne Johanne Andersen [jomfru], 24, paa Nørrebroe no 5
1875, 12te November, Viet, Hans Frederik Christian Hansen [ungkarl, kunstdreier], 32, paa Sct. Hans Kirkegaard no 54, Hedriga Francisca Frederiksen [jomfru], 27, paa Gravene no 25
1875, 20de November, Viet, Peter Christiansen [ungkarl, corporal], 20, ved 5te Bataillon - paa Nørrebro no 8, Jørgine Christine Jørgensen [jomfru], 23, paa Nørrebro no 8
1875, 3die December, Viet, Jens Hansen [ungkarl, former], 32, i Flensborg, Caroline Petersen [jomfru], 28, paa Nørregade no 45
1875, 4de December, Viet, Niels Nielsen [enkemand, arbeidsmand], 29, Sct. Jørgens Forstad no 52, Cecilie Sandberg [jomfru], 29, paa Gravene no 18
1875, 8de December, Viet, Ole Jørgensen [ungkarl, smed], 25, af Balselv Sogn, Kirsten Madsen [jomfru], 30, af Balslev Sogn
1875, 8de December, Viet, Joseph Sander Jacob Heppel [ungkarl, kjøbmand], 39, af Bogela i Columbia i Sydamerika, Emma Helene Olsen [frøken], 25, af Nyborg
1875, 9de December, Viet, Johan Frederik Madsen [ungkarl, tjenestekarl], 25, tjener paa Nørregade no 47, Anne Kirstine Nielsen [jomfru], 30, i Aalykkemarken bag Nørrebro
1875, 11te December, Viet, Morten Petersen Gadeberg [ungkarl, snedker], 28, i Kongensgade no 36, Anne Marie Laurine Cathrine Nielsen [jomfru], 25, paa Nørregade no 43
1875, 18de December, Viet, Jens Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 30, paa Hedevigslund, Anne Christensen [jomfru], 23, i Skibhusene
1875, 20de December, Viet, Hans Carl Theodor Niels Hansen [ungkarl, skrædder], 27, tidligere corporal ved 26de Bataillon - paa det Militaire Sygehus, Christiane Frederikke Jørgensen [jomfru], 22, ved Trækbanen no 3
1875, 23de December, Viet, Carl ...nidas Eckeroth [ungkarl, premierlieutnant], 32, ved 5te Bataillon - paa Vestergade no 101, Sophie Augusta Anne Marie Reumert [frøken], 26, paa ...tergade no 51
1875, 26de December, Viet, Anders Johan Andersen [ungkarl, drain...ter], 53, paa Ølund i Otterup Sogn, Anne Marie Hansen [enke], 35, efter husmand Hans Larsen - hos capitain Snertinge paa Slottet
1876, 13de Januar, Viet, Christian Nielsen [enkemand, skomager], 30, i H. Jens. Stræde no 9, Frederikke Marie Petersen [jomfru], 29, H. Jensens Stræde no 9
1876, 20de Januar, Viet, Lars Christian Jordahn [ungkarl, skibskapitain], 39, af Kolding, Wibekke Dorthea Petersen [jomfru], 22, paa Nørrebro no 4
1876, 26de Januar, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, detaillist], 24, i Rue Vigerslev Sogn, Maren Kirsten Hansen [jomfru], 23, i Skibhusene
1876, 28de Januar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, styrmand], 30, paa Nørregade no 106, Thora Marie Christensen [jomfru], 27, paa Nørregade no 106
1876, 6te Februar, Viet, Christian Julius Petersen [ungkarl, stenhugger], 22, i Astrupstedet, Kirsten Jørgensen [pige], 35, i Astrupstedet
1876, 9de Februar, Viet, Nicolai Andersen [ungkarl, sergent], 29, ved 16de Bataillon, Laura Helene Windinge [jomfru], 32, i Grønnegade no 29
1876, 11te Februar, Viet, Anders Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 38, i Hunderup, Kirsten Jørgensen [enke], 46, i Aalykkegade no 19 - enke efter gaardskarl Hans Hansen
1876, 17de Februar, Viet, Jens Theodor Marius Schraÿh [ungkarl, godsforvalter], 29, paa Dallund, Petra Hansine Hansen [jomfru], 25, paa Nørrebro no 82
1876, 23de Februar, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, menig], 24, ved 16de Bataillon - paa Nørregade no 67, Karen Marie Jørgensen [pige], 22, i Klaregade no 3
1876, 3die Marts, Viet, Lars Peter Andersen [ungkarl, sergent], 32, ved 2det Dragonregiment - i H. Jensens Stræde no 7, Anne Andersen [jomfru], 25, paa Nørregade no 78
1876, 1ste April, Viet, Johannes Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 27, paa Nørregade no 45, Anne Marie Thomsen [pige], 21, i Slotsgade no 52
1876, 1ste April, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, menig], 23, ved 16de Bataillon - i Sct. Jørgens Forstad no 4, Johanne Cathrine Rasmussen [pige], 21, tjener paa Marienlyst
1876, 11te April, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, landmand], 26, af Dalum Sogn, Mette Kirstine Andersen [jomfru], 22, af Dalum Sogn
1876, 4de April, Viet, Hans Hansen [ungkarl, kusk], 29, paa Langesø - af Vigerslev Sogn, Johanne Marie Larsen [jomfru], 28, paa Nørregade no 29
1876, 12te April, Viet, Emil Adolph Jacobsen [ungkarl, exam. jur. og sagfører], 29, i Horsens, Anna Emilie Vilhelmine Andersen [frøken], 24, ved Kanalbasinet no 91
1876, 15de April, Viet, Peter Rasmussen [ungkarl, skomager], 25, paa Nørrebro no 26, Anne Sophie Jensen [jomfru], 28, paa Tolderlundsmosen
1876, 15de April, Viet, Bendix Johannes Møller Hansen [enkemand og snedker], 44, af Kjøbenhavn, Marie Cathrine Jørgensen Fyhr [jomfru], 38, i Aldersbro paa Skibshusveien
1876, 19de April, Viet, Niels Carl Nicolai Thorvald Aarup [enkemand og maler], 23, af Hjallese i Dalum Sogn, Augusta Ingeborg Geschke [jomfru], 17, ved Trækbanen no 9
1876, 28de April, Viet, Carl Martin Hansen [ungkarl og tobakshandler], 31, af Kjøbenhavn, Anna Margrethe Kirstine Larsen [jomfru], 25, i Slotsgade no 5
1876, 28de April, Viet, Frederik Julius Petersen [ungkarl og dyrlæge], 25, i Middelfart, Camilla Petrea Rode [jomfru], 30, paa Nørrebro no 33
1876, 29de April, Viet, Niels Vilhelm Nielsen [ungkarl og skomager], 23, i Adelstræde no 17, Rasmine Nielsine Hansen [jomfru], 22, paa Nørregade no 31
1876, 3die Mai, Viet, Hans Christian Laurits Nielsen [ungkarl, kjøbmand], 29, paa Nørregade no 89, Laura Sophie Henriette Andersen [jomfru], 25, paa Nørregade no 89
1876, 4de Mai, Viet, Anders Christian Knudsen [ungkarl og tjenestekarl], 29, paa Overgade no 12, Karen Kirstine Nielsen [jomfru], 27, tjente etatsraad Schlegel - Slottet
1876, 5te Mai, Viet, Anders Nielsen [ungkarl og skrædder], 21, paa Sortebrødretorv no 12, Anne Kirstine Nielsen [jomfru], 25, paa Nørregade no 45
1876, 6te Mai, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl og landmand], 30, af Kjerteminde Rynkeby, Andersine Petersen [jomfru], 21, paa Skibhusveien no 28
1876, 6te Mai, Viet, Jens Petersen Brolund [ungkarl og skytte], 35, paa Hindemae - af Skjellerup Sogn, Marentine Thorasine Petersen [jomfru], 28, paa Hindemae i Skjellerup Sogn
1876, 11te Mai, Viet, Adolph Julius Gjernyx [ungkarl og skomager], 32, paa Vestergade no 64, Anne Dorthea Johansen [jomfru], 28, tjente paa Henriettelyst
1876, 24de Mai, Viet, Jens Nielsen [ungkarl og arbeidsmand], 27, ved Trækbanen no 6, Karen Marie Hansen [jomfru], 21, ved Trækbanen no 6
1876, 24de Mai, Viet, Ludvig Christian Rasmussen [ungkarl og smedemester], 39, Sct. Knuds Kirkestræde no 15, Marie Kirstine Hansen [jomfru], 34, i Slotsgade no 58
1876, 25de Mai, Viet, Jens Jacobsen Selleberg [ungkarl og gartner], 45, paa Heden no 42, Anne Cathrine Henriksen [jomfru], 25, paa Skibhusveien
1876, 4de Juni, Viet, Johan Emanuel Christian Frederik Schröder [ungkarl og skomagermester], 24, i Svendborg, Adolphine Rosbach [jomfru], 21, paa Nørregade no 28
1876, 6te Juni, Viet, Hans Peter Andersen [ungkarl og skibskapitain], 33, af Odense, Laura Petrine Larsen [jomfru], 21, paa Kanalveien no 75
1876, 17de Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl og murer], 24, i Rosenlund, Anne Marie Larsen [pige], 26, i Rosenlund
1876, 7de Juli, Viet, Niels Christian Larsen [ungkarl arbeidsmand], 24, i Grønnegade no 23, Anne Dorthea Olsen [jomfru], 26, i Slotsgade no 27
1876, 18de Juli, Viet, Hans Peter Brodersen [ungkarl og slagter], 25, i Vindegade no 57, Christiane Frederiksen [jomfru], 27, ved Trækbanen no 5
1876, 21de Juli, Viet, Hans Lund [ungkarl og melhandler], 29, paa Nørrebro no 9, Karen Kirstine Corneliussen [jomfru], 34, i Kræmmergyden no 5
1876, 21de Juli, Viet, Carl Alfred Jensen [ungkarl, pastor og lærer], 25, i Assens, Johanne Birgithe Steenbach [frøken], 24, i Sct. Hans Præstegaard
1876, 22de Juli, Viet, Jørgen Peter Bonde [ungkarl og gartner], 37, i Hs. Jensens Stræde no 32, Caroline Petrine Bærtelsen [jomfru], 29, hos etatsraad Schlegel paa Slottet
1876, 28de Juli, Viet, Rasmus Isaksen [ungkarl og arbeidsmand], 30, paa Parcelveien, Karen Marie Jørgensen [pige], 43, paa Parcelveien
1876, 29de Juli, Viet, Olaf Petersen [ungkarl og skrædder], 23, af Vor Frue Sogn, Dorthea Pouline Kirstine Dehn [jomfru], 21, paa Nørrebro no 38
1876, 1ste August, Viet, Ole Anton Haugaard [enkemand og overlærer], 54, ved Cathedralskolen i Aarhus, Camilla Elise Broberg [frøken], 43, paa Nørregade no 51
1876, 2den August, Viet, Laurits Peter Andersen [ungkarl og skomager], 35, paa Sortebrødre Torv no 24, Elisabeth Amalia Wulff [enke], 31, i Skulkenborg no 105 - enke efter smedemester Frederik L. Augustinus
1876, 3die August, Viet, Johan Frederik Clausen [ungkarl og sergent], 28, ved 16de Bataillon - paa Parcelveien, Mathilde Nielsen [jomfru], 24, paa Vesterbro no 53
1876, 4de August, Viet, Niels Frederik Hansen [ungkarl og skibsbygmester], 25, i Kjerteminde, Vilhelmine Fergine Sophie Sørensen [jomfru], 20, i Skibhusene
1876, 5te August, Viet, Rasmus Rasmussen Askholm [ungkarl og murer], 23, i Seden, Anne Christine Henriksen [jomfru], 21, tjente paa Hedevigslund
1876, 15te August, Viet, Lars Johannes Larsen [ungkarl og mekanikus], 33, paa Nørrebro no 81, Birgitte Cathrine Hansen [enke], 29, paa Nørrebro no 81 - enke efter mekanikus Marcus Sørensen i Horsens
1876, 17de August, Viet, Peter Andersen [ungkarl og kjøbmand], 43, i Gjelsted, Dorthea Kirstine Knudsen [jomfru], 24, i Gjelsted
1876, 17de August, Viet, Carl Julius Hansen Andersen [ungkarl og skrædder], 29, i Holsedore no 7, Anne Marie Andersen [jomfru], 29, i Slotsgade no 17
1876, 25de August, Viet, Peter Christian Lorenz Steffensen [ungkarl og vognmand], 28, paa Overgade no 70, Emma Kirstine Gosmine Schmidt [jomfru], 21, paa Nørregade no 75
1876, 30te August, Viet, Christian Sørensen [ungkarl og smaakjører], 33, boede i Skulkenborg no 109, Anne Marie Kylling [jomfru], 30, paa Nørrebro no 44
1876, 13de September, Viet, Frederik Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 36, i Asylgade no 34, Karen Nielsen [pige], 34, i Blæsenborg no 48
1876, 16de September, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 26, paa Vestergade no 76, Anne Cathrine Hansen [pige], 26, paa Nørrebro no 48
1876, 19de September, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl og arbeidsmand], 24, paa Sortebrødretorv no 37, Ellen Petrine Philipsen [pige], 21, paa Parcelveien no 28
1876, 29de September, Viet, Niels Nicolai Hansen [ungkarl og sergent], 30, ved 16de Bataillon - i Skulkenborg no 104, Nielsine Kirstine Petersen [jomfru], 24, i Skulkenborg no 104
1876, 3die October, Viet, Johan Peter Christian Samuel Becher [ungkarl og sømand], 24, paa Nørrebro no 32, Marie Laurine Petersen [jomfru], 19, paa Nørrebro no 32
1876, 10de October, Viet, Christian Laurits Ferdinand Hachn.. [ungkarl, maler og menig], 20, ved 5te Bataillon - paa Tolderlundsveien no 94, Amalie Isidora Hansen [enke], 28, i Frederiksgade no 64 - enke efter sømand Mads Hansen
1876, 19de October, Viet, Henrik Andersen [ungkarl og bryggerkarl], 25, paa Nørregade no 45, Anne Hansen [jomfru], 24, paa Parcelveien no 28
1876, 20de October, Viet, Anders Sophus Andersen [ungkarl og hornblæser], 26, ved 7de Bataillon - i Nyborg, Christine Marie Margrethe Hammerhøi [jomfru], 23, i Ramsherred no 65
1876, 21de October, Viet, Otto Harald Rex [ungkarl og h..dgarver], 27, paa Overgade no 59, Maren Kirstine Knudsen [jomfru], 20, i Bane...huset ved Nørrebro
1876, 28de October, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl og arbeidsmand], 22, i Slotsgade no 39, Elisabeth Dorthea Madsine Jørgine Petrine Jørgensen [jomfru], 22, i Slotsgade no 11
1876, 3die November, Viet, Christian Larsen [ungkarl og sergent], 26, ved 16de Bataillon - i Skræppestræde no 8, Johanne Kirstine Hansen [jomfru], 24, paa Fisketorvet no 5
1876, 3die November, Viet, Hans Christian Holtmann [enkemand og arbeidsmand], 36, i Hunderupgade no 18, Ellen Kirstine Hansen [pige], 29, paa Nørregade no 45
1876, 3die November, Viet, Jens Jacob Nielsen [ungkarl og porteur], 32, ved Sydfynske Jernbane - af Sct. Knuds Sogn, Maren Jacobine Hansen Møller [pige], 28, Jernbanehotellet Nørrebro no 1
1876, 4de November, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl og arbeidsmand], 27, i Præstestræde no 64, Anne Sophie Andersen [jomfru], 28, paa Nørregade no 76
1876, 4de November, Viet, Jens Sørensen [ungkarl og sergent], 28, ved 7de Bataillon - i Nyborg, Larsine Caroline Hansen [jomfru], 19, paa Vestergade no 20
1876, 5te November, Viet, Mads Madsen [ungkarl og handskemager], 21, i Nyborg, Ingeborg Mariane Schmidt [jomfru], 17, i Slotsgade no 38
1876, 10de November, Viet, Anders Larsen [enkemand og arbeidsmand], 52, paa Parcelveien no 21, Margrethe Jensen [pige], 32, tjente Slotsforvalteren
1876, 18de November, Viet, Peter Christian Olsen [ungkarl og former], 24, af Ubberud, Abelone Jørgine Madsen [pige], 24, i Skulkenborg no 113
1876, 19de November, Viet, Niels Johan Henriksen [ungkarl og brænderikarl], 28, paa Vestergade no 93, Anne Kirstine Hansen [jomfru], 21, paa Jernbanepotallet [Jernbaneportallet]
1876, 19de November, Viet, Vilhelm Petersen [ungkarl og kjøbmand], 25, paa Vestergade no 11, Laura Emilie Christensen [jomfru], 32, af Svendborg
1876, 24de November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og sergent], 35, ved 16de Bataillon - paa Arendal, Petra Marentine Christiane Andersen [jomfru], 20, i Vindegade no 67
1876, 24de November, Viet, Heinrich Elfred Theodor Toussieng [ungkarl, premierlieutnant], 31, i generalstaben og adjutant ved 1ste Generalcommando - i Kjøbenhavn, Frederikke Helweg [frøken], 24, paa Nørregade no 70
1876, 1ste December, Viet, Otto Sørensen [ungkarl og landmand], 32, af Drigstrup Sogn, Mine Kirstine Nielsen [pige], 17, af Munkebo Sogn
1876, 5te December, Viet, Søren Andersen [ungkarl og maskinarbeider], 23, paa Nørregade no 78, Mette Marie Kirstine Andersen [jomfru], 23, paa Nørregade no 78
1876, 15de December, Viet, Christian Vilhelm Nielsen [ungkarl og snedker], 21, paa Nørregade no 36, Helene Elise Rasmine Hindsgaul [jomfru], 21, paa Nørregade no 36
1876, 19de December, Viet, Anders Christian Larsen [ungkarl og landmand], 40, i Brylle, Maren Larsen [jomfru], 23, i Verninge
1876, 22de December, Viet, Jens Hansen [ungkarl og slagter], 25, af Vor Frue Sogn, Marie Kirstine Juul [jomfru], 24, paa Nørrebro no 76
1876, 23de December, Viet, Hans Andersen [ungkarl og arbeidskarl], 30, af Fraugde Sogn, Anne Margrethe Jensen [jomfru], 22, paa Nørregade no 58
1877, 4de Januar, Viet, Friedrich Peter Kaisen [ungkarl og gaardskarl], 25, paa Nørregade no 72, Maren Cathrine Hansen [jomfru], 25, paa Nørregade no 72
1877, 8de Januar, Viet, Niels Christian Jørgensen [enkemand og arbeidsmand], 38, i H. Jensens Stræde no 9, Severine Hansine Sophie Larsen [pige], 23, i H. Jensens Stræde no 9
1877, 27de Januar, Viet, Ulrich Petersen Welblund [ungkarl og skomager], 27, i Slotsgade no 21, Karen Sophie Frederikke Nielsen [jomfru], 25, paa Nørrebro no 38
1877, 31te Januar, Viet, Lars Christian Rasmussen [ungkarl og landmand], 27, af Bukkerup i Søllested Sogn, Karen Christiansen [jomfru], 33, af Stegsted i Paarup Sogn
1877, 6te Februar, Viet, Viggo Christian Jensen [ungkarl og styrmand], 30, ved Trækbanen, Alfriede Camilla Antonie Petersen [jomfru], 26, ved Trækbanen no 30
1877, 17de Marts, Viet, Niels Sebastiansen [ungkarl og tilskjærer (skrædder)], 25, ved Trækbanen no 2, Anne Margrethe Mathilde Jensen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 38
1877, 4de April, Viet, Niels Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 26, paa Overgade no 26, Johanne Kirstine Pedersen [pige], 28, paa Nørregade no 79
1877, 7de April, Viet, Jens Sophus Ulrik Christensen [ungkarl og gaardskarl], 21, paa Nørrebro no 5, Birgitte Hoffentine Nielsen [jomfru], 25, paa Parcelveien no 9
1877, 14de April, Viet, Jens Mortensen [fraskilt og møllerkarl], 36, paa Nørrebro no 2, Rasmine Caroline Christine Margrethe Rasmussen [jomfru], 26, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1877, 14de April, Viet, Søren Christian Christensen [enkemand og arbeidsmand], 54, paa Nørrebro no 34, Jacobine Petersen [pige], 41, paa Nørrebro no 34
1877, 24de April, Viet, Mikkel Nielsen [ungkarl og melhandler], 24, paa Nørregade no 116, Anne Kirstine Hansen [jomfru], 22, paa Nørregade no 116
1877, 2den Mai, Viet, Christian Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 24, tjente paa Sømosegaard, Nicoline Jensen [pige], 28, i Paradishuset
1877, 2den Mai, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl og tjenestekarl], 26, paa Nørregade no 9, Anne Kirstine Christiansen [jomfru], 28, paa Nørregade no 33
1877, 2den Mai, Viet, Johan Frederik Thorvald Clausen [ungkarl og sergent], 26, ved 5te Bataillon - paa Tolderlundsveien no 94, Gosmine Kirstine Vilhelmine Thejll [jomfru], 19, i Graabrødre Kloster
1877, 5te Mai, Viet, Lauritz Niels Christian Andreas Petersen [ungkarl og maler], 23, i Slotsgade no 13, Anna Rasmine Augusta Rasmussen [jomfru], 21, i Kongensgade no 23
1877, 11te Mai, Viet, Julius Fleckner [ungkarl og kobbersmedsvend], 26, i Kongensgade no 15, Nielsine Rasmussen [jomfru], 21, ved Trækbanen no 10
1877, 11te Mai, Viet, Arndt Peter Andersen Ploug [ungkarl og slagtermester], 26, paa Kanalveien no 93, Gjertrud Kirstine Ditlevsen [jomfru], 25, ved Kanalen no 119
1877, 12te Mai, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl og brænderikarl], 29, paa Nørrebro no 29, Anne Marie Petersen [jomfru], 23, paa Parcelveien no 15
1877, 16de Mai, Viet, Peder Marqvardsen [ungkarl og gaardeier], 53, i Grønderup i Brahetrolleborg Sogn, Anne Margrethe Eriksen [jomfru], 37, af Nybygtgaard i Brahetrolleborg Sogn
1877, 19de Mai, Viet, Jens Peter Bendixen [ungkarl og tømmersvend], 27, i Sct. Jørgensgade no 27, Signe Jensen [jomfru], 27, tjente paa Nørregade no 45
1877, 31te Mai, Viet, Carl Christian Jørgensen [enkemand og snedker], 25, i Asylgade no 28, Gjertrud Marie Jacobsen [jomfru], 26, i Asylgade no 28
1877, 6te Juni, Viet, Emil Marius Petersen [ungkarl og mursvend], 20, paa Nørregade no 104, Maren Kirstine Nielsen [jomfru], 20, paa Nørregade no 118
1877, 15de Juni, Viet, Carl August Heinrich Martens [ungkarl og skrædder], 30, i Bogense, Antonette Boline Jensen [jomfru], 20, paa Nørrebro no 46
1877, 22de Juni, Viet, Hans Erik Larsen [ungkarl og smedesvend], 20, Graabrødre Stræde no 23, Anna Andrea Lassen [jomfru], 20, paa Tolderlundsveien no 65
1877, 7de Juli, Viet, Anders Hansen [ungkarl og teglværksbestyrer], 30, af Gamtofte Sogn, Maren Andersen [jomfru], 28, i Grøftebjerg Mølle
1877, 14de Juli, Viet, Carl Christian Schmidt [ungkarl og bogbinder], 26, i Bangsboder no 69, Caroline Marie Hansen [jomfru], 22, i H. Jensens Stræde no 27
1877, 15de Juli, Viet, Hans Jørgen Duhn [ungkarl og styrmand], 25, af Romø, Nicoline Jespermine Mikkelsen [jomfru], 24, af Romø
1877, 29de Juli, Viet, Niels Ole Nielsen [ungkarl og styrmand], 31, paa Parcelveien no 6, Andrea Margrethe Christiansen [jomfru], 27, paa Parcelveien no 6
1877, 2den August, Viet, Peter Jørgensen [enkemand og mursvend], 51, i Fredensgade no 12, Karen Larsdatter [pige], 49, i Blæsenborg no 28
1877, 9de August, Viet, Christian Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 26, paa Vestergade no 93, Anne Kirstine Hansen [pige], 33, i Aalykkegade no 1
1877, 10de August, Viet, Jørgen Christian Christensen [ungkarl og sergent], 24, ved 16de Bataillon - paa Nørrebro no 42, Anne Cathrine Johanne Larsen [jomfru], 23, paa Vesterbro no 10
1877, 15de August, Viet, Rasmus Sørensen [ungkarl og kjøbmand], 25, paa Nørregade no 29, Anne Cathrine Nielsen [jomfru], 17, paa Nørregade no 62
1877, 15de September, Viet, Laurits Christensen [ungkarl og tjenestekarl], 27, paa Hedevigslund, Johanne Marie Jensen [pige], 27, paa Hedevigslund
1877, 16de September, Viet, Peter Rasmussen Traun [enkemand og væver], 44, paa Vesterbro no 61, Else Marie Hansen [enke], 37, paa Parcelveien no 37 - enke efter korporal Jens Nielsen Degngaard
1877, 27de September, Viet, Anders Laurits Larsen [ungkarl og styrmand], 24, i Stige, Marie Kirstine Petrea Hansen [jomfru], 19, i Skibhusene
1877, 29de September, Viet, Mortne Christensen [ungkarl og arbeidsmand], 34, i Slotsgade no 54, Karen Nielsen [pige], 37, i Slotsgade no 54
1877, 6te October, Viet, Niels Bondesen [ungkarl og møllersvend], 22, af Verninge Sogn, Johanne Marie Knudsen [pige], 35, tjente paa Aalykkegaard
1877, 20de October, Viet, Peter Jørgensen [ungkarl og tjenestekarl], 25, paa Oliemøllen, Frederikke Christine Rasmussen [jomfru], 24, paa Skibhusveien
1877, 26de October, Viet, Eduard Gabriel Nielsen [ungkarl og værkfører], 26, i Søndergade no 24, Josephine Cathrine Caroline Sophie Christensen [jomfru], 20, i Slotsgade no 1
1877, 27de October, Viet, Hans Hansen [ungkarl og tjener], 25, paa Brahesborg i Gamtofte Sogn, Laura Kirstine Hansen [jomfru], 29, hos ritmester Bülow paa Klingenberg
1877, 29de October, Viet, Rasmus Christian Andersen [ungkarl og gaardskarl], 22, hos brændevinsbrænder Folehave paa Nørregade no 49, Marensine Caroline Hansen [jomfru], 20, hos brændevinsbrænder Folehave paa Nørregade no 49
1877, 31te October, Viet, Morten Hansen [enkemand og fæstehusmand], 44, af Revninge Sogn, Sidsillie Marie Corneliussen [pige], 37, hos P. Baumgart paa Skibhusveien
1877, 2den November, Viet, Hans Rasmussen [enkemand og gaardmand], 55, af Ellinge, Maren Madsen [enke], 36, ved Trækbanen no 31 - enke efter tømrer Niels Lorensen i Aarnuus
1877, 7de November, Viet, Hans Eriksen [ungkarl og sergent], 28, ved 5te Bataillon - ved Trækbanen no 6, Marie Louise Dindlev [jomfru], 28, i Graabrødre Stræde no 20
1877, 9de November, Viet, Hans Andersen [enkemand, gaardmand og kjøbmand], 42, af Jordløse Sogn, Anne Margrethe Rasmussen [jomfru], 31, af Jordløse Sogn
1877, 7de November, Viet, Peter Hansen [enkemand, husmand og væver], 57, af Otterup Sogn, Kirsten Nielsen [pige], 38, paa Kanalveien 98 i Aalykkemarken
1877, 10de November, Viet, Hans Christian Gabriel Henriksen [ungkarl og bryggerkarl], 26, paa Bryggeriet Odense paa Vestergade, Vilhelmine Christine Hansen [jomfru], 27, tjente ritmester Carstenskiold paa Kassernen i Kræmmermarken
1877, 16de November, Viet, Frederik Christian Nielsen [ungkarl og sadelmagermester], 28, paa Nørregade no 71, Vilhelmine Kirstine Larsen [jomfru], 29, paa Marienlyst
1877, 16de November, Viet, Carl Heinrich Julius Neumann [ungkarl og bogbinder], 25, i Slotsgade no 1, Emilie Rosbach [jomfru], 25, i Slotsgade no 1
1877, 17de November, Viet, Johan Heinrich Kollmann Nielsen [ungkarl og sadelmagersvend], 20, i Ramsherred no 58, Antonette Margarethe Elisabeth Pfeiffer [jomfru], 23, i Ramsherred no 58
1877, 25de November, Viet, Niels Conrad Holm [ungkarl og rebslagersvend], 23, i Aalykkegade no 1, Hansine Elisabeth Marry Rasmussen [pige], 24, i Aalykkegade no 1
1877, 30te November, Viet, Søren Eriksen [ungkarl og postbetjent], 34, i Kjøbenhavn, Caroline Christiane Petrine Nielsen [jomfru], 28, paa Nørrebro no 17
1877, 1ste December, Viet, Knud Knudsen [ungkarl og gaardskarl], 28, paa Vestergade no 41, Maren Jensen [jomfru], 30, paa Parcelveien no 13
1877, 1ste December, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 29, paa Kanalveien no 88, Johanne Marie Madsen [jomfru], 26, paa Mosenberg Kalkværket
1877, 19de December, Viet, Lorenz Steffen Emilius Dahmcke [ungkarl, musiker og dannebrogsmand], 34, af Svendborg, Ida Anna Caroline Brandt [jomfru], 28, paa Nørregade no 77
1877, 22de December, Viet, Christian Rasmussen [enkemand og snedkermester], 47, paa Vestergade no 84, Mette Marie Jørgensen [jomfru], 47, i Aalykkegade no 9
1877, 24de December, Viet, Rasmus Christensen [enkemand og tømrer], 34, i Hunderupgade no 24, Johanne Dorthea Petersen [jomfru], 28, tjente paa Marienlund
1878, 2den Januar, Viet, Peter Martin Skovby [ungkarl og uhrmagermester], 27, paa Slottet, Eline Helene Jensen [jomfru], 21, paa Slottet
1878, 5te Januar, Viet, Christian Jørgensen [ungkarl og korporal], 23, ved 16de Bataillon - i Odinsgade no 1, Hansine Larsen [jomfru], 26, i Gamborg
1878, 5te Januar, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl og gartner], 33, paa Ulriksholm, Hansine Hansen [pige], 26, i Jernbanehotellet Nørrebro no 1
1878, 19de Januar, Viet, Hans Christian Haustedt [ungkarl og maskinarbeider], 23, i Holsedore no 35, Marie Rasmussen [pige], 27, i Skulkenborg no 116
1878, 22de Januar, Viet, Viggo Andreas Herman Bang [ungkarl og straahattefabrikant], 33, paa Vestergade no 36, Nicoline Poulsen [enke], 48, i Vindegade no 36 - enke efter hmd. Niels Peter Andersen i Vissenberg
1878, 2den Februar, Viet, Niels Peter Rasmussen [ungkarl og møllersvend], 23, i Bolbro Mølle, Anne Marie Hansen [jomfru], 27, paa Kanalveien no 85
1878, 5te Februar, Viet, Niels Knudsen [ungkarl og styrmand], 32, paa Nørrebro no 59, Ida Rasmine Knudsen [jomfru], 17, paa Nørrebro no 59
1878, 6te Februar, Viet, Mads Peter Hansen [ungkarl og skomagersvend], 25, paa Nørregade no 106, Anne Kirstine Jørgensen [jomfru], 106, paa Nørregade no 106
1878, 8de Februar, Viet, Martin Gerhardt Rasmussen [ungkarl og malersvend], 20, af Lumby Sogn, Gregersine Panduro [pige], 28, i Aalykkegade no 9
1878, 9de Februar, Viet, Hans Peter Hansen [enkemand og arbeidsmand], 37, paa Parcelveien no 6, Johanne Cathrine Sørensen [pige], 35, paa Parcelveien no 6
1878, 14de Februar, Viet, Johan Christian Schrøder [enkemand og skomagermester], 64, paa Nørregade no 78, Anne Hansdatter [pige], 50, paa Nørregade no 78
1878, 21de Februar, Viet, Johan Christian Bang [ungkarl og skibscapitain], 28, i Svendborg, Karen Kirstine Waidtlöw [jomfru], 19, paa Nørrebro no 37
1878, 23de Februar, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl og styrmand], 37, i Odense, Karen Kirstine Nielsen [jomfru], 22, af Haastrup
1878, 23de Marts, Viet, Hans Hansen (Olsen) [enkemand og skibstømrer], 52, paa Nørrebro no 104, Karen Jensen [jomfru], 37, paa Nørrebro no 104
1878, 6te April, Viet, Anders Andersen [fraskilt og arbeidsmand], 44, i Fredensgade no 11, Karen Kirstine Nielsen [pige], 40, paa Nørregade no 75
1878, 14de April, Viet, Olaf Terp [ungkarl og ingenieur], 28, paa Nørregade no 40, Caroline Marie Frederikke Nielsen [jomfru], 17, paa Nørregade no 40
1878, 16de April, Viet, Carl Rasmussen [enkemand og gaardmand], 80, af Herrested, Karen Sophie Simonsen [pige], 45, paa Gravene no 16
1878, 4de Mai, Viet, Peter Christensen [ungkarl og mursvend], 27, paa Sanderum Mark, Rasmine Kirstine Hansen [jomfru], 23, paa Nørregade no 59
1878, 4de Mai, Viet, Peter Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 35, af Sønder Broby, Maren Kirstine Nielsen [jomfru], 32, hos kapitain Jacobsen i Vestergade no 95
1878, 9de Mai, Viet, Hans Petersen [ungkarl], 31, paa Aalykkegaard, Josephine Jørgine Jørgensen [jomfru], 27, i Slotsgade no 6
1878, 9de Mai, Viet, Carl Alfred Emil Thorvaldsen [ungkarl og kjøbmand], 29, paa Nørregade no 97, Marie Judith Jensen [jomfru], 18, paa Nørrebro no 6
1878, 11te Mai, Viet, Christian Emil Daniel Clausen [ungkarl og garversvend], 24, paa Sortebrødretorv no 44, Mathilde Kirstine Jørgine Frederiksen [jomfru], 20, i Slotsgade no 8
1878, 11te Mai, Viet, Lars Christian Poulsen [ungkarl og skibstømrer], 27, paa Nørregade no 85, Clausine Caroline Marie Olsen [jomfru], 21, paa Nørregade no 31
1878, 15de Mai, Viet, Christen Marinus Hauerslev [ungkarl og skomagermester], 27, i Aalborg, Cathinka Rosamunda Elisabeth Lottes [jomfru], 21, paa Nørregade no 33
1878, 18de Mai, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl og skipper], 30, i Skibhusene, Anne Margrethe Madsen [jomfru], 29, i Skibhusene
1878, 22de Mai, Viet, Peder Pedersen [ungkarl og bødker], 31, i Tølløse ved Holbæk, Karen Kirstine Frederiksen [pige], 31, paa Skibhusveien no 28
1878, 24de Mai, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og klodsemager], 26, paa Nørrebro no 62, Inger Johanne Andersen [jomfru], 22, i Slotsgade no 8
1878, 28de Mai, Viet, Christian Olesen [enkemand og arbeidsmand], 42, i Slotsgade no 20, Karen Nielsen [pige], 41, i Slotsgade no 20
1878, 15de Juni, Viet, Anders Sørensen Fristed [ungkarl og arbeidsmand], 27, ved Trækbanen no 16, Johanne Kirstine Nielsen [jomfru], 30, ved Trækbanen no 16
1878, 21de Juni, Viet, Jens Christian Henriksen [enkemand og restaurateur], 38, paa Nørregade no 62, Vilhelmine Georgine Ursin [jomfru], 40, paa Nørregade no 62
1878, 3die Juli, Viet, Eduard Carl Anton Jørgensen [ungkarl og bundtmager], 22, i H. Jensens Stræde no 23, Anna Johanna Leonore Siemers [jomfru], 20, i H. Jensens Stræde no 23
1878, 10de Juli, Viet, Jens Peter Jensen [ungkarl og sergent], 26, ved 5te Bataillon - i Vindegade no 24, Anne Mortensen [jomfru], 21, i Vindegade no 24
1878, 1ste August, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl og kjøbmand], 27, i Albanigade no 31, Nicoline Sophie Mathilde Bekker [jomfru], 24, i Adamsgade no 13
1878, 3die August, Viet, Christian Petersen [ungkarl og kleinsmed], 23, i Grønnegade no 4, Laura Marie Madsen [jomfru], 26, i Vindegade no 34
1878, 5te August, Viet, Peter Christiansen [ungkarl og sergent], 27, ved 16de Bataillon - i Klaragaden no 4, Anne Elise Adolphine Nielsen [jomfru], 22, i Frederiksgade no 60
1878, 7de August, Viet, Lars Christoffersen [ungkarl og snedker], 26, ved Hunderupveien, Birthe Kirstine Hansen [jomfru], 24, i Skulkenborg no 113
1878, 10de August, Viet, Niels Christian Henrich Theodor Thomsen [ungkarl og uhrmager], 30, i Kjøng, Karen Larsen [pige], 32, i Sønderbroby
1878, 10de August, Viet, Hjære Jeppesen [ungkarl og tjenestekarl], 26, i Daugstrup Østrup Sogn, Karen Marie Davidsen [enke], 47, i Daugstrup Østrup Sogn - enke efter gmd. Rasmus Knudsen i Daugsted
1878, 15de August, Viet, John Christian Theodor Nielsen [ungkarl og sergent], 25, ved 16de Bataillon - i Vindegade no 70, Ida Eleonora Ernst [jomfru], 20, i Pantheons Passage
1878, 28de August, Viet, Jørgen Christiansen [ungkarl og skræddermester], 30, i Svendborg, Anne Cathrine Nielsen [jomfru], 31, paa Nørregade no 92
1878, 28de September, Viet, Jens Schibbye Wibroe [ungkarl og fabrikant], 29, i Nibe, Julie Metaline Windel [frøken], 21, paa Nørregade no 31
1878, 8de October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og konditor], 25, paa Nørrebro no 9, Rasmine Jensen [jomfru], 26, paa Nørrebro no 9
1878, 9de October, Viet, Carl Bruun Kaarsberg [ungkarl og jernbaneassistent], 26, ved Statsbanen - paa Statsbanegaarden, Fanny Laura Charlotte Holst [frøken], 18, paa Statsbanegaarden
1878, 12de October, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl og sergent], 27, ved 7de Bataillon - af Nyborg, Laura Kirstine Hansen [jomfru], 24, i Blæsenborg no 50
1878, 16de October, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og møllersvend], 27, af Allesø, Hansine Andersen [jomfru], 17, i Adamsgade no 2
1878, 19de October, Viet, Laurits Christian Marius Wendelboe [ungkarl og sergent], 26, ved 5te Bataillon - paa Nørregade no 86, Caroline Amalie Bahn [jomfru], 28, i Albanigade no 29
1878, 22de October, Viet, Niels Alfred Jørgensen [ungkarl og locomotivfører], 25, ved Statsbanen - af Aarhuus, Johanne Christine Sophie Nielsine Jensen [jomfru], 22, paa Kanalveien no 92
1878, 26de October, Viet, Frits Emil Theobald Larsen [enkemand og snedker], 29, i Nygade no 84, Elise Marie Otense Hansen [jomfru], 22, i Skulkenborg no 112
1878, 26de October, Viet, Carl Oscar Ernlund [ungkarl og billedskjærer], 23, i Vindegade no 37, Emma Kirstine Marie Frandsen [jomfru], 22, ved Trækbanen no 1
1878, 6te November, Viet, Harald Johannes Friedenriech Løve [ungkarl og lærer], 27, ved Odense Borgerskole - paa Nørregade no 31, Anne Kirstine Cathrine Camilla Andersen [frøken], 21, paa Nørrebro no 5
1878, 8de November, Viet, Andreas Nicolai Jørgensen [ungkarl og premierlieutenant], 31, ved 16de Bataillon - paa Torvet no 5, Asta Helweg [frøken], 18, paa Nørregade no 70
1878, 9de November, Viet, Christen Andersen [ungkarl og sergent], 25, ved 5te Bataillon - i Vindegade no 23, Anne Birgitte Andersen [jomfru], 19, i Vindegade no 25
1878, 23de November, Viet, Peter Christian Christensen [enkemand og arbeidsmand], 30, i Sct. Jørgensgade no 3, Maren Cathrine Rasmine Larsen [jomfru], 33, paa Parcelveien no 12
1878, 5te December, Viet, Jens Mathias Lund [fraskilt og bagermester], 62, af Svendborg, Bothilde Adolphine Frederikke Holm [jomfru], 21, paa Kanalveien no 85
1878, 6te December, Viet, Hans Stephansen Jørgensen [ungkarl og reserve intendant], 33, ved 16de Bataillon - i Albanigade no 9, Elise Augusta Tychsen [frøken], 29, paa Vestergade no 15
1878, 18de December, Viet, Niels Christensen [ungkarl og sergent], 27, ved 2det Dragonregiment - Sct. Jørgens Forstad no 29, Marentine Johanne Rasmussen [jomfru], 21, Sct. Jørgensgade no 33
1878, 21de December, Viet, Niels Frederik Olsen [enkemand og arbeidsmand], 34, i Blæsenborg no 42, Caroline Marie Rasmussen Skov [pige], 23, i Blæsenborg no 42
1878, 27de December, Viet, Hans Peder Nielsen [ungkarl og dugmager], 25, i Ramsherred no 66, Anna Petrine Christine Poulsen [jomfru], 23, i Ramsherred no 66
1879, 8de Januar, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og smedesvend], 30, i Skulkenborg no 81, Johanne Kirstine Hansen [pige], 37, paa Parcelveien no 10
1879, 11de Januar, Viet, Niels Peter Jespersen [enkemand og bødker], 24, i Kræmmergyden no 7, Mathilde Agathe Jørgensen [jomfru], 19, i Kræmmergyden no 7
1879, 1ste Februar, Viet, Rasmus Joseph Vilhelm Hinke [ungkarl og landmand], 27, for tiden i Odense - Nørregade no 31a, Anna Kristiane Vilhelmine Juliane Schell [comtesse - fraskilt], 27, fortiden i Odense - Nørregade no 31
1879, 1ste Februar, Viet, Ole Hansen [ungkarl og qvarter], 29, af Fredericia, Maria Nielsen [jomfru], 31, af Fredericia
1879, 21de Februar, Viet, Christian Jacobsen [ungkarl og vognmand], 28, af Fredericia, Petrine Ellensine Mathilde Malmsjö [jomfru], 22, paa Nørrebro no 14
1879, 20de Marts, Viet, Niels Peter August Petersen [ungkarl og korporal], 25, i Staalstræde no 31, Anne Sophie Rasmine Andersine Jensen [jomfru], 18, i Staalstræde no 31
1879, 10de April, Viet, Christian Carstensen [ungkarl og vognmand], 37, paa Postgaarden, Anna Ida Rikke Rasmussen [pige], 26, ved Trækbanen no 8
1879, 23de April, Viet, Poul Christian Peter Hansen [ungkarl og styrmand], 26, i Skibhusene, Maren Christine Marie Jensen [jomfru], 19, paa Kanalveien no 108
1879, 30te April, Viet, Niels Hansen Thomsen [ungkarl], 27, i Kjøbenhavn, Elise Marie Boisen [jomfru], 20, ved Trækbanen no 7 A
1879, 1ste Mai, Viet, Christoffer Andersen Brøndserod [ungkarl og rugbrødbager], 24, i Frederiksgade no 31, Sophie Caroline Johansen Christensen [jomfru], 20, tjente paa Marienlund
1879, 2den Mai, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl og tømrer], 26, paa Nørrebro no 16, Maren Timing Nathalia Thrane [jomfru], 29, hos grosserer Gedecken paa Slottet
1879, 3die Mai, Viet, Jens Theodor Carstensen [ungkarl og tjenestekarl], 23, tjener paa Nørregade no 45, Anne Kirstine Nielsen [jomfru], 24, tjener paa Nørregade no 103
1879, 3die Mai, Viet, Andreas Mathias Scheuer [ungkarl og former], 21, i Østergade no 67, Anne Mathea Magdalene Olsen [jomfru], 21, paa Nørregade no 31
1879, 3die Mai, Viet, Niels Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 26, i Dreslette Sogn, Marne Johansen Madsen [jomfru], 20, paa Tolderlundsveien no 94
1879, 17de Mai, Viet, Carl Christian Hansen [ungkarl og skomagersvend], 26, paa Nørregade no 100, Caroline Schou [jomfru], 27, paa Nørregade no 100
1879, 24de Mai, Viet, Niels Hansen [ungkarl og banearbeider], 27, paa Parcelveien no 16, Hansine Hannibalsen [pige], 22, paa Parcelveien no 16
1879, 3die Juni, Viet, Claus Petersen [ungkarl og arbeidsmand], 25, Sct. Jørgens Forstad no 33, Nielsine Kirstine Hansen [jomfru], 25, i Blæsenborg no 26
1879, 4de Juni, Viet, Hans Peter Monrad Probst [ungkarl og maler], 20, i Rudkjøbing, Rasmine Mathilde Petersen [jomfru], 19, paa Nørregade no 104
1879, 8de Juni, Viet, Laurits Peter Schou [ungkarl og tyograpf], 25, paa Parcelveien no 10, Emma Antonette Tange [jomfru], 28, i Ramsherred no 44
1879, 19de Juli, Viet, Niels Petersen [ungkarl og træskomand], 28, af Sandholts Lyndelse, Hansine Marie Hansen [pige], 33, paa Nørrebro no 84
1879, 19de Juli, Viet, Hans Peter Poulsen [ungkarl og arbeidsmand], 26, i Blæsenborg no 48, Kirsten Hansen [pige], 30, Blæsenborg no 48
1879, 23de Juli, Viet, Laurits Andersen [enkemand og kjøbmand], 40, paa Nørrebro no 45, Caroline Mathilde Bang [jomfru], 19, paa Nørrebro no 86
1879, 11te August, Viet, Vilhelm Carl Carstensen [ungkarl og skibsbygger], 24, i Sømosehuset, Louise Hansen [pige], 21, i Sømosehuset
1879, 4de September, Viet, Johannes Vilhelm Schröder [ungkarl og kjøbmand], 27, paa Nørrebro no 5, Caroline Jørgensen [frøken], 17, i Alderbro paa Skibhusveien
1879, 13de September, Viet, Jørgen Christian Petersen [ungkarl og arbeidsmand], 32, paa Vesterbro no 62 A, Anne Cathrine Hansen [pige], 22, paa Parcelveien no 6
1879, 3die October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og fragtmand], 34, i Aahøirup Brenderup Sogn, Nielsine Andersen [jomfru], 32, i Tørresø i Krogsbølle Sogn
1879, 15de October, Viet, Henrik Peter Henriksen [ungkarl og sergent], 29, i Forpleiningskorpset ved 3die Dragonregiment - i Aarhus, Anne Kirstine Jacobsen [jomfru], 29, i Adamsgade no 35
1879, 16de October, Viet, Erhard Christian Assens [ungkarl og sognepræst], 28, til Brynsum og Vester Nebel - i Bryndum, Marie Boberg [frøken], 23, i Aalykkegade no 17
1879, 17de October, Viet, Nicolai Henrik Jørgensen [ungkarl og snedker], 26, i Slotsgade no 26, Rasmine Simonia Rasmussen [jomfru], 24, i Slotsgade no 26
1879, 18de October, Viet, Ferdinand Alfred Fridsel Rasmussen [ungkarl og typograpf], 28, i Asylgade no 30, Christfrida Marie Petersen [jomfru], 30, paa Nørregade no 29
1879, 25de October, Viet, Jesper Pedersen [ungkarl og murer], 22, paa Nørregade no 91, Caroline Rasmussen [jomfru], 20, paa Nørregade no 91
1879, 28de October, Viet, Hans Jochumsen Knudsen [ungkarl og sergent], 26, ved 2det Dragonregiment - i Sct. Jørgensgade no 10, Anne Larsen [jomfru], 24, i Nedergade no 31
1879, 28de October, Viet, Niels Albjerg Nielsen [ungkarl og sergent], 25, ved 5te Bataillon - i Adamsgade no 48, Anne Andersen [jomfru], 27, paa Vesterbro no 22
1879, 29de October, Viet, Hans Andersen [ungkarl og porteur], 32, ved Statsbanen - i Aalykkegade no 21, Ingeborg Augusta Sophie Christensen [jomfru], 33, i Aalykkegade no 19
1879, 29de October, Viet, Jørgen Nissen Schultz [ungkarl og arbeidsmand], 35, paa Parcelveien no 12, Nielsine Larsen [jomfru], 23, paa Parcelveien no 12
1879, 2den November, Viet, Niels Peder Hansen [ungkarl og garversvend], 26, i Slotsgade no 52, Dorothea Kirstine Hansdatter [jomfru], 36, paa Nørregade no 22
1879, 2den November, Viet, Knud Christian Rasmussen [ungkarl og korporal], 24, ved 16de Bataillon - i Brogade no 21, Hansine Andersen [pige], 25, af Villestofte i Paarup Sogn
1879, 8de November, Viet, Jørgen Jørgensen Köcks [ungkarl og sergent], 31, ved 5te Bataillon - paa Heden no 138, Emma Elise Caroline Bloch [jomfru], 22, paa Heden no 160
1879, 11te November, Viet, Niels Marius Christensen [ungkarl og styrmand], 22, paa Nørrebro no 76, Elisa Catharina Vilhelmine Ludevig [jomfru], 35, paa Nørrebro no 76
1879, 13de November, Viet, Christian Frederik Hansen Wich [ungkarl og kusk], 29, af Kjøbenhavn, Vilhelmine Kirstine Nielsen [jomfru], 27, paa Nørrebro no 48
1879, 25de November, Viet, Hans Christiansen [ungkarl og vognmand], 32, af Kjerteminde, Karen Hansen [jomfru], 35, af Revninge
1879, 27de November, Viet, Jørgen Christian Pedersen [ungkarl og sømand], 34, i Kræmmergyden no 2, Oslauge Nielsen [jomfru], 35, i Kræmmergyden no 2
1879, 3die December, Viet, Jørgen Christian Larsen [ungkarl og snedker], 22, i Slotsgade no 7, Johanne Hansen [jomfru], 22, i Slotsgade no 7
1879, 11te December, Viet, Christen Jespersen [ungkarl og mursvend], 31, i Nedergade no 1, Anne Sophie Hansen [jomfru], 24, i Skulkenborg no 112
1879, 17de December, Viet, Carl Henningsen Jensen [ungkarl og maler], 26, paa Odense Slot, Frandsine Kirstine Andersen [jomfru], 24, paa Odense Slot
1880, 10de Januar, Viet, Hans Peter Andersen [ungkarl og sømand], 24, paa Nørrebro no 94, Johanne Larsen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 94
1880, 29de Januar, Viet, Niels Peter Jørgensen [ungkarl og arbeidsmand], 30, i Aalykkegade no 19, Marie Elisabeth Hansen [pige], 26, i Aalykkegade no 19
1880, 6te Februar, Viet, Hans Juul Christiansen [ungkarl og landmand], 28, af Fjeldsted, Karen Dorthea Sørensen [jomfru], 34, af Fjelsted
1880, 10de Februar, Viet, Erik Peter Clausen [enkemand og bager], 28, paa Nørregade no 81, Anne Marie Caroline Fritzine Bom [jomfru], 21, paa Nørregade no 79
1880, 23de Februar, Viet, Anthon Sørensen [ungkarl og gaardskarl], 27, paa Nørregade no 76, Abelone Hansine Andersen [pige], 22, i Sommerlyst paa Skibhusveien
1880, 5te Marts, Viet, Mads Larsen [ungkarl og tjenestekarl], 28, paa Torvet no 9, Anne Kirstine Margrethe Christensen [pige], 19, paa Nørregade no 81
1880, 10de Marts, Viet, Niels Larsen [ungkarl og arbeidsmand], 27, paa Nørregade no 100, Hansine Laurentine Abelone Marie Hansen [pige], 26, paa Nørregade no 100
1880, 19de Marts, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl og sergent], 28, ved 5te Bataillon - i Slotsgade no 23, Anne Marie Jensen [jomfru], 18, i Kronprindsensgade no 12
1880, 20de Marts, Viet, Hans Peter Christian Hansen [ungkarl, cand. mag., assistent], 39, i Finantsministeriets Secreteriat - af Kjøbenhavn, Elise Margaretha Olsen [frøken], 26, paa Nørrebro no 29
1880, 31te Marts, Viet, Lars Hansen [ungkarl og arbeidsmand], 25, af Seden, Johanne Marie Sophie Rasmine Christiansen [pige], 24, i Skibhusene
1880, 24de April, Viet, Rasmus Christian Andersen [ungkarl og arbeidsmand], 29, paa Nørregade no 53, Anne Nielsen [jomfru], 41, paa Nørregade no 53
1880, 24de April, Viet, Rasmus Peter Petersen [ungkarl og portør], 26, ved Statsbanen - ved Skanderborg Station, Maren Larsen [jomfru], 28, tjente kapitain Nysted i Nørregade no 45
1880, 26de April, Viet, Hans Clausen Lyng [ungkarl og skomager], 25, paa Nørregade no 28, Anne Elisabeth Margrethe Wermuth [jomfru], 27, paa Nørrebro no 17
1880, 26de April, Viet, Peter Vilhelm Nicolaisen [enkemand og skoemager], 30, paa Nørregade no 23, Sophie Juliane Heesch [jomfru], 28, i Ramsherred no 56
1880, 1ste Mai, Viet, Hans Christian Hansen [enkemand og skibstømrer], 48, i Skibhusene, Marie Sophie Randrup [jomfru], 33, ved Kanalbasinet no 91
1880, 4de Mai, Viet, Hans Jensen [ungkarl og gaardskarl], 34, paa Nørregade no 72, Karen Christiane Nielsen [jomfru], 31, paa Nørregade no 72
1880, 8de Mai, Viet, Peter Christian Demant [ungkarl og arbeidsmand], 26, paa Nørrebro no 15, Eva Christina Johansen [pige], 27, Nørrebro no 15
1880, 8de Mai, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 28, af Vesterhæsinge, Anne Cathrine Andersen [pige], 31, af Vesterhæsinge
1880, 8de Mai, Viet, William Johannes Gottlieb Boysen [ungkarl og handskemager], 30, i Thorsgade no 27, Karen Dorthea Jensen [jomfru], 26, paa Nørregade no 41
1880, 14de Mai, Viet, Johan Vilhelm Alexander [enkemand og oversergent], 42, ved 5te Bataillon - i Kongensgade no 44, Laura Adelaide Petersen [jomfru], 23, Skibhusveien no 28
1880, 15de Mai, Viet, Peter Sørensen Banche [ungkarl og mursvend], 26, i Skibhusene, Karen Marie Mikkelsen [jomfru], 25, i Skibhusene
1880, 18de Mai, Viet, Hans Peter Rasmussen [ungkarl og kjøbmand], 24, i Sct. Jørgensgade no 12, Marie Elvine Frederikke Jensen Raaen [jomfru], 24, i Frue Kirkestræde no 1
1880, 23de Mai, Viet, Anders Pedersen [ungkarl og skomager], 32, paa Overgade no 17, Anne Margrethe Hansen [jomfru], 27, paa Nørregade no 51
1880, 29de Mai, Viet, Edvard Valdemar Sass [fraskilt og ritmester], 44, ved 2det Dragonregiment - paa Nørregade no 88, Susanne Louise Augusta Firlings [enke], 26, af Middelfart - enke efter lieutenant og bogholder Theodor E. Arffmann
1880, 5te Juni, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl og skibstømrer], 25, i Skibhusene, Stine Kuhlmann [jomfru], 34, tjente slotsforvalteren
1880, 5te Juni, Viet, Carl Pter Petersen [ungkarl og skoemagermester], 26, i Slotsgade no 5, Johanne Marie Jacobsen [jomfru], 27, i Aalykkegade no 9
1880, 11te Juni, Viet, Lars Christian Petersen [enkemand og smaakjører], 40, i Adamsgade no 39, Christine Christensen [jomfru], 35, i Adamsgade no 39
1880, 24de Juni, Viet, Johan Frederik Biering [ungkarl og premierlieutenant], 32, ved 5te Bataillon - i Sct. Knudsgade no 32, Marie Sophie Camilla Regine Limkilde [enke], 33, i Søndergade no 17 -enke efter lieutenant og redactør Carl Vilh. Friis
1880, 24de Juni, Viet, Søren Peter Jensen [ungkarl og arbeidsmand], 28, paa Parcelveien no 12, Karen Kirstine Rasmussen [jomfru], 23, paa Parcelveien no 12
1880, 2den Juli, Viet, Thor Peter Julius Madsen [ungkarl og møllersvend], 26, paa Trækbanen no 8, Johanne Marie Christine Petersen [jomfru], 19, paa Trækbanen no 8
1880, 13de Juli, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl og gaardeier], 52, i Allested, Christiane Hansen [jomfru], 28, i Allested
1880, 17de Juli, Viet, August Frederiksen [ungkarl og kleinsmedmester], 26, paa Nørregade no 91, Caroline Louise Hansen [jomfru], 24, i Ramsherred no 46
1880, 4de August, Viet, Jørgen Christian Jerløv [ungkarl og rebslager], 24, paa Vestergade no 64, Marie Cathrine Nielsen [pige], 22, paa Nørregade no 81
1880, 4de August, Viet, Laurits Petersen [ungkarl og arbeidsmand], 21, paa Kanalveien no 116, Johanne Rasmine Nielsen [pige], 20, paa Kanalveien no 112
1880, 7de August, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl og brænderikarl], 27, paa Nørregade no 76, Anne Christiane Hansen [pige], 23, i Himmerighuset
1880, 7de August, Viet, Anders Christian Madsen [ungkarl og fragtmand], 32, paa Overgade no 21, Maren Jensen Ørgaard [pige], 32, paa Sct. Hans Kirkegaard no 44
1880, 9de August, Viet, Johannes Nicolaisen Aalberg [enkemand og rebslager], 56, paa Sortebrødretorv no 32, Anne Marie Kirstine Larsen [pige], 33, paa Gravene no 20
1880, 4de September, Viet, Frederik Vilhelm August Karsten [ungkarl og maskinarbeider], 22, i H. Jensens Stræde no 27, Rudolphine Abeline Christine Christiansen [jomfru], 25, i H. Jensens Stræde no 27
1880, 4de September, Viet, Niels Frederik Poulsen [ungkarl og snedkersvend], 24, i Frederiksgade no 39, Laurette Birgitte Andersen [jomfru], 18, paa Nørregade no 116
1880, 10de September, Viet, Joseph Albert Steen Hauptmann [ungkarl og maler], 26, i Søndergade no 36, Hedevig Annette Nielsine Nielsen [jomfru], 23, paa Tolderlundsveien
1880, 2den October, Viet, Rasmus Henrik Hansen [ungkarl og smedesvend], 23, paa Nørrebro no 56, Karen Kirstine Marie Nielsen [jomfru], 26, paa Nørrebro no 56
1880, 24de October, Viet, Niels Christian Olsen [ungkarl og fisker], 29, paa Klintenberg i Skeby Sogn, Jørgine Mathilde Hansen [jomfru], 29, paa Nørregade no 70
1880, 26de October, Viet, Peter Andersen [ungkarl og rugbrødbager], 36, af Kjerteminde, Hansine Boline Marie Thrane [jomfru], 34, paa Anneslyst
1880, 29de October, Viet, Jacob Petersen [enkemand og boelsmand], 35, af Barløse Sogn, Anne Marie Nielsen [jomfru], 42, af Trækbanen no 15
1880, 30te October, Viet, Rasmus Jørgen Jensen [ungkarl og handelsforvalter], 27, i Roskilde, Marie Rasmussen [jomfru], 30, i Slotsgade no 17
1880, 30te October, Viet, Rasmus Madsen Langberg [enkemand og arbeidsmand], 38, i Ramsherred no 59, Anne Eliassen [pige], 34, i Ramsherred no 59
1880, 4de November, Viet, Peter Charles Emanuel Heiden [ungkarl og bundtmager], 23, paa Vestergade no 66, Vilhelmine Catharine Jørgensen [jomfru], 21, i H. Jensens Stræde no 18
1880, 6te November, Viet, Anders Peter Jørgensen [ungkarl og mursvend], 26, paa Parcelveien no 18, Johanne Kirstine Hansen [jomfru], 23, paa Nørregade no 77
1880, 6te November, Viet, Carl Christian Bonnesen [ungkarl og snedker], 26, i Kongensgade no 44, Rasmine Anne Kirstine Rasmussen [jomfru], 26, tjente grosserer Gædecken paa Slottet
1880, 12te November, Viet, Albert Immanuel Christian Hansen [ungkarl og snedker], 27, i Albanigade no 16, Anne Marie Andersen [jomfru], 27, tjente kammerherre Holtzen paa Slottet
1880, 19de November, Viet, Hans Jensen [ungkarl og vognmandskarl], 34, ved Trækbanen no 5, Karen Kirstine Jørgensen [jomfru], 29, ved Trækbanen no 5
1880, 19de November, Viet, Hans Christian Gottlieb Christensen [ungkarl og mursvend], 30, i Ramsherred no 96, Hansine Christophine Johanne Marie Hansen [pige], 27, i Ramsherred no 96
1880, 19de November, Viet, Søren Schmidt [ungkarl og kjøbmand], 28, i Kolding, Johanne Lund [frøken], 31, paa Nørregade no 51
1880, 19de November, Viet, Otto Ernst Hauberg [ungkarl og cand. pharm.], 29, Veile i Jylland, Alma Gædecken [frøken], 24, paa Odense Slot
1880, 23de November, Viet, Jæge Lauritzen Schmidt [ungkarl og skomagersvend], 27, i Aarup, Cathrine Sophie Mikkelsen [jomfru], 23, paa Gravene no 25
1880, 25de November, Viet, Iver Nielsen [ungkarl og gaardskarl], 30, paa Overgade no 14, Mette Kirstine Hansen [jomfru], 27, i Aalykkegade no 19
1880, 27de November, Viet, Hjere Mathiesen [ungkarl og landmand], 32, i Adamsgade no 13, Bodil Marie Larsen [jomfru], 19, Adamsgade no 13
1880, 4de December, Viet, Anders Adolph Frederik Flinck [ungkarl og former], 22, i Kræmmergyden no 14, Nielsine Andersen [pige], 25, i Kræmmergyden no 14
1880, 14de December, Viet, Rasmus Jørgen Hansen [ungkarl og sømand], 32, i Skibhusene, Anne Kirstine Marie Hansen [jomfru], 22, i Skibhusene
1880, 17de December, Viet, Anders Larsen [arbeidsmand], 56, paa Parcelveien no 4, Anne Cathrine Hansen [pige], 33, paa Parcelveien no 4
1880, 21de December, Viet, Peter Petersen Bruun [ungkarl og sergent], 26, ved 2det Dragonregiment - i Sct. Jørgensgade no 17, Anne Marie Jørgensen [jomfru], 28, i Adamsgade no 21
1880, 22de December, Viet, Christian Carl Kjølhede [ungkarl og styrmand], 27, paa Nørrebro no 35, Jenny Marie Jessen [jomfru], 24, paa Nørrebro no 35
1881, 18de Januar, Viet, Nis Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 23, i Overgade no 1, Maren Jørgensen [jomfru], 24, hos grosserer Gedecken paa Slottet
1881, 22de Januar, Viet, Hans Christiansen [ungkarl og skibstømrer], 23, paa Kanalveien no 94, Karen Larsen [jomfru], 20, paa Kanalveien no 94
1881, 3die Februar, Viet, Andreas Frederik Carl Christian Zinglersen [ungkarl og bagermester], 32, paa Vestergade no 24, Amanda Mathilde Henriette Christine Simon [jomfru], 22, i Thorsgade no 59
1881, 11te Februar, Viet, Peder Johansen Illum [enkemand og skibsfører], 35, af Svanninge, Dorthea Kirstine Hansen [jomfru], 24, paa Bøgeskovsgaard i Skaarup Sogn
1881, 26de Februar, Viet, Hans Peder Hansen [ungkarl og landpostbud], 21, af Krogsbølle Sogn, Karen Knudsen [jomfru], 18, af Krogsbølle Sogn
1881, 1ste April, Viet, Hans Christian Jacobsen [ungkarl og snedker], 25, i Kjøbenhavn, Anne Marie Martens [jomfru], 22, i Aalykkegade no 9
1881, 2den April, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl og væver], 29, i Thorsgade no 30, Sophie Andersen Grandsted [jomfru], 22, i Slotsgade no 36
1881, 4de April, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl og landmand], 31, i Vigerslev Sogn, Rasmine Hansine Jørgensen [jomfru], 21, i Slotsgade no 1
1881, 21de April, Viet, Hans Christian Jørgensen [ungkarl og forvalter], 50, paa Sparretorn, Marie Hansen [jomfru], 41, paa Sparretorn
1881, 26de April, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl og klodsemager], 24, i Adamsgade no 21, Anne Cathrine Frederiksen [jomfru], 25, paa Nørregade no 41
1881, 29de April, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl og tjenestekarl], 29, i Sanderum, Anne Marie Petersen [jomfru], 35, paa Nørregade no 41
1881, 29de April, Viet, Niels Petersen [ungkarl og kjørende landpost], 26, i Krogsbølle, Johanne Kirstine Johansen [jomfru], 32, paa Nørregade no 80
1881, 29de April, Viet, Søren Ludvig Longhi [ungkarl og handsketilskjærer], 26, paa Nørregade no 23, Karen Camilla Larsine Marie Jansen [jomfru], 20, paa Nørregade no 58
1881, 1ste Mai, Viet, Anders Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 33, paa Skovsbo i Rynkeby Sogn, Hansine Andersen [jomfru], 40, tjenete paa Henriettelyst
1881, 1ste Mai, Viet, Emil Theodor Jensen [ungkarl og sømand], 27, paa Nørregade no 34, Anne Dorthea Panduro [jomfru], 29, tjente i Sct. Hans Præstegaard
1881, 7de Mai, Viet, Jens Hansen [ungkarl og prteur], 29, hos grosserer Esmann - paa Nørrebro no 58, Anna Kirstine Petersen [jomfru], 24, paa Nørrebro no 60
1881, 7de Mai, Viet, Jochum Marius Jørgensen [ungkarl og beslagsmed], 25, ved 2det Dragonregiment - i Sct. Jørgensgade no 3, Nicoline Petrine Bardram [jomfru], 26, tjener i Vindegade no 43
1881, 10de Mai, Viet, Julius Hansen [ungkarl og arbeidsmand], 25, i Grønnegade no 20, Anne Petrine Michelsen [jomfru], 25, tjente paa Nørregade no 65
1881, 11te Mai, Viet, Lars Nielsen Grønborg [ungkarl og ølkudsk], 24, i Adamsgade no 10, Fritzine Jacobine Henriette Simonie Nielsen [jomfru], 24, i Adamsgade no 10
1881, 12te Mai, Viet, Lars Peter Christensen [ungkarl og tjenestekarl], 24, af Gaardslev, Caroline Henriette Charlotte Heiden [jomfru], 23, paa Nørrebro no 23
1881, 14de Mai, Viet, Peder Hansen [ungkarl og huseier], 29, ved Trækbanen no 16, Nielsine Kirstine Simonsen [jomfru], 20, ved Trækbanen no 16
1881, 21de Mai, Viet, Peder Larsen [ungkarl og landmand], 40, af Haarslev Sogn, Karen Marie Mathiesen [jomfru], 34, af Haarslev Sogn
1881, 27de Mai, Viet, Ditlev Petersen Lindholm [ungkarl og landmand], 23, af Toftlund Sogn, Fanny Antonette Tange [jomfru], 23, paa Kanalveien no 100
1881, 2den Juni, Viet, Anders Christian Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 34, i Thorsgade no 32, Karen Marie Petersen [jomfru], 28, paa Nørregade no 81
1881, 3die Juni, Viet, Frederik Jørgensen [ungkarl og sergent], 27, ved 16de Bataillon - i Vindegade no 8, Karen Christine Christensen [jomfru], 19, i Adamsgade no 20
1881, 29de Juli, Viet, Hans Peter Carl Sophus Petersen [ungkarl, korporal og musiker], 29, ved 6te Regiment - i Nedergade no 32, Vilhelmine Caroline Sørensen [jomfru], 31, i Søndergade no 9
1881, 30te Juli, Viet, Søren Peter Sørensen [ungkarl og dugmager], 24, af Kolding, Adamine Jensine Christine Nielsen [jomfru], 22, paa Nørregade no 96
1881, 3die August, Viet, Iver Jensen Lind [ungkarl og skomager], 25, paa Nørregade no 112, Ida Clara Unserud [jomfru], 23, paa Nørregade no 89
1881, 9de August, Viet, Christen Nielsen [ungkarl og sergent], 30, ved 26de Bataillon - i Sct. Knudsgade no 6, Jacobine Caroline Anna Antoinette Kröyer [jomfru], 20, i Søndergade no 15
1881, 19de August, Viet, Hans Christian Andersen [ungkarl og kjøbmand], 33, paa Nørregade no 9, Sophie Frederikke Hansen [frøken], 31, paa Nørregade no 34
1881, 5te October, Viet, Rasmus Jespersen [ungkarl og sergent], 29, ved 16de Bataillon - i H. Jensens Stræde no 21 A, Jacobine Johansen [jomfru], 26, paa Hotel Postgaarden
1881, 7de October, Viet, Thorvald Christian Langkilde [ungkarl, cand. med. og chir. reservelæge], 31, ved 5te Bataillon - paa Overgade no 41, Caroline Theodora Hvenegaard [frøken], 30, i Godthaab
1881, 11te October, Viet, Peter Axel Christian Krebs Koefod [ungkarl og cand. med. chir. reservelæge], 27, ved 15de Bataillon - i Kjøbenhavn, Marie Elisabeth Krebs [frøken], 21, paa Slottet
1881, 14de October, Viet, Johannes Herman Brandt [ungkarl og landskabsmaler], 31, i Kjøbenhavn, Rebekka Sophie Steenbuch [frøken], 27, i Sct. Hans Præstegaard
1881, 21de October, Viet, Jørgen Hansen Staalberg [enkemand og arbeidsmand], 50, paa Skibhusveien no 28, Kirsten Knudsen [pige], 31, paa Skibhusveien no 28
1881, 27de October, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl og gaardmand], 52, af Ubberud Sogn, Anne Marie Jensen [pige], 61, af Ubberud Sogn
1881, 28de October, Viet, Georg Claus Martin Sass [enkemand og hornblæser], 42, ved 6te Regiment - i Kongensgade no 30, Thora Marie Georgine Nielsen [jomfru], 32, i Søndergade no 24
1881, 29de October, Viet, Hans Peter Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 26, i Fraugde, Marie Rasmussen [jomfru], 25, i Slotsgade no 25
1881, 5te November, Viet, Niels Olsen [ungkarl og pottemager], 29, paa Nørregade no 120, Johanne Frederikke Victoria Madsen [jomfru], 27, ved Trækbanen no 4
1881, 5te November, Viet, Theodor Marius Lumby [ungkarl og tapetserer], 30, i Diskontokasse Bygningen, Nielsine Cathrine Nielsen [jomfru], 19, paa Nørregade no 21
1881, 8de November, Viet, Ole Absalonsen [ungkarl og rugbrødbager], 37, paa Kanalveien no 88, Anna Marie Elisabeth Helgesen [jomfru], 26, i Aalykkegade no 19
1881, 9de November, Viet, Hans Frederik Andersen [ungkarl og sergent], 25, ved 5te Bataillon - i Overstræde no 74, Voldborg Sophie Frederikke Larsen [jomfru], 23, paa Nørrebro no 65
1881, 17de November, Viet, Svend Lauritsen Svendsen [ungkarl og kjøbmand], 25, paa Nørrebro no 45, Emma Petersen [jomfru], 32, paa Odense Kalkværk
1881, 24de November, Viet, Hans Peter Jensen [ungkarl og sergent], 29, ved 16de Bataillon - paa Parcelveien no 19, Johanne Theodora Larsen [jomfru], 24, paa Vesterbro no 10
1881, 25de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 31, paa Nørregade no 75, Anne Cathrine Madsen [pige], 33, paa Skibhusveien no 28
1881, 30te November, Viet, Niels Peter Johannessen [ungkarl og sergent], 27, ved 16de Bataillon - i Kongensgade no 66, Maria Person [jomfru], 26, i Thorsgade no 18
1881, 7de December, Viet, Jens Peter Michael Petersen [ungkarl og maler], 23, i Lyststedet 'Ly', Mette Kirstine Nielsen [jomfru], 23, i Lyststedet 'Ly'
1881, 10de December, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og møllersvend], 24, Steenløse Mølle, Johanne Dorothea Marie Rasmussen [jomfru], 19, i Østergade no 69
1881, 16de December, Viet, Jens Martin Lund [ungkarl og sadelmager], 28, paa Gravene no 20, Anne Marie Fredsine Wendelboe [jomfru], 27, paa Nørregade no 86
1881, 20de December, Viet, Hans Johannes Nielsen [ungkarl og sergent], 26, ved 2det Dragonregiment - i Frederiksgade no 20, Emma Mathilde Caroline Hansen [jomfru], 27, i Frederiksgade no 9
1881, 23de December, Viet, Carl Jørgen Sophus Langkilde [ungkarl og sømand], 29, i Skibhusene, Anne Marie Knudsen [jomfru], 27, paa Kanaldæmningen