Odense - Sct. Hans, 1882-1891, viede

Afskrift at kirkebog
Viede 1882-1891, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1882, 6te Januar, Viet, Jørgen Peter Vilhelm Hansen [ungkarl og snedker], 22, i Sct. Hans Kirkestræde no 16, Karen Sophie Knudsen [jomfru], 17, paa Nørrebro no 59
1882, 7de Januar, Viet, Christian Peter Georg Fentz [ungkarl og kornhaugersvend], 25, paa Vesterbro no 78, Laura Kirstine Frederikke Heiden [jomfru], 27, i Skulkenborg no 102
1882, 14de Januar, Viet, Niels Peter Hansen [ungkarl og skibskapitain], 34, paa Kanalveien no 104, Maren Kirstine Rasmussen [jomfru], 21, paa Kanalveien no 104
1882, 17de Januar, Viet, Ludvig Nicolai Dittmann [ungkarl og læderhandler], 29, i Kongensgade no 20, Abelone Marie Jensen [jomfru], 23, paa Nørrebro no 11
1882, 28de Januar, Viet, Frederik Ludvig Feldthusen [ungkarl og forpagter], 28, i Lindevad Mølle, Mathea Elisabeth Teisen [frøken], 28, paa Annasholm
1882, 1ste Februar, Viet, Peter Frederiksen [ungkarl og smed], 25, paa Skjoldsmose, Johanne Kirstine Hansen [jomfru], 28, paa Nørrebro no 8
1882, 2den Februar, Viet, Frederik Carl Christian Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 31, paa Vestergade no 88, Johanne Dorthea Nielsen [enke], 43, i Skulkenborg no 105 - efter kleinsmedsvend Carl Frederik Ferd. Hansen
1882, 11te Februar, Viet, Christian Peter Hansen [ungkarl og vognmandskarl], 30, i Aalykkegade no 19, Karen Kirstine Andersen [jomfru], 28, paa Nørrebro no 10
1882, 11te Marts, Viet, Julius Fritze Villiam Carl Jensen [ungkarl og maskinarbeider], 23, i Skulkenborg no 81, Laura Marie Sophia Jensen [enke], 41, i Skulkenborg no 81 - efter skræddersvend Carl Christian Hansen
1882, 11te Marts, Viet, Christian Jensen Lundsted [ungkarl og klodsemager], 22, paa Nørregade no 104, Magdalene Bertelsen [jomfru], 33, paa Nørregade no 104
1882, 17de Marts, Viet, Anders Hansen [ungkarl og gaardeier], 26, i Trøstrup Korup Sogn, Maren Madsen [jomfru], 31, i Trøstrup Korup Sogn
1882, 17de Marts, Viet, Vilhelm Julius Knudsen [enkemand og klodsemager], 53, paa Nørregade no 104, Camilla Michaelin Jørgensen [jomfru], 34, i Aalykkegade no 7
1882, 22de Marts, Viet, Peter Knudsen [ungkarl og (landmand) gaardmand], 23, i Hessum i Skeby Sogn, Maren Kirstine Rasmussen [jomfru], 22, af Hasmark Norup Sogn
1882, 22de Marts, Viet, Niels Jørgen Mortensen [ungkarl og sergent], 27, ved 26de Bataillon - i Ramsherred no 67, Marie Kirstine Nielsen [jomfru], 28, i Myntegade no 86
1882, 24de Marts, Viet, Niels Poulsen [ungkarl og landmand], 36, i Voldtofte i Flemløse Sogn, Kirsten Larsen [jomfru], 23, Brændegaard i Vedtofte Sogn
1882, 31te Marts, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og oversergent], 32, i Rytterkasernen, Hansine Martine Camilla Nielsen [jomfru], 26, paa Overgade no 72
1882, 15de April, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl og gaardskarl], 27, paa Vestergade no 26, Nielsine Mortensen [jomfru], 24, paa Nørregade no 33
1882, 22de April, Viet, Jeppe Andersen [ungkarl og brænderikarl], 29, paa Nørrebro no 5, Anne Marie Sørensen [jomfru], 25, i Asylgade no 28
1882, 27de April, Viet, Johan Balthasar Bruun [ungkarl og cand. polyt.], 27, af Kjøbenhavn, Johanne Jacobsen [frøken], 20, paa Vestergade no 104
1882, 29de April, Viet, Peter Petersen [ungkarl og gaardskarl], 30, paa Nørregade no 24, Jensine Margrethe Hansen [jomfru], 25, paa Nørregade no 69
1882, 29de April, Viet, Nicolai Bartram Rasmussen [ungkarl og tømrer], 42, af Søllested, Sidsel Marie Larsen [jomfru], 33, i Kræmmergyden no 9
1882, 2den Mai, Viet, Carl Ludvig Nielsen [ungkarl og bøssemager], 34, ved 2det Dragonregiment - i Kongensgade no 38, Marie Frederikke Höffner [jomfru], 24, i Kongensgade no 5
1882, 4de Mai, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl og gaardskarl], 35, paa Nørregade no 103, Mariane Carlsen [jomfru], 34, paa Nørregade no 45
1882, 6te Mai, Viet, Peter Andersen [ungkarl og maler], 27, i Adamsgade no 26, Rasmine Kirstine Rasmussen [jomfru], 19, i Slotsgade no 20
1882, 6te Mai, Viet, Hans Peter Eriksen [ungkarl og tjenestekarl], 32, paa Nørregade no 29, Anne Sophie Christine Hansen [jomfru], 27, paa Nørregade no 69
1882, 6te Mai, Viet, Carl Marius Theodor Rex [ungkarl og handsketilskjærer], 26, paa Nedergade no 17, Anna Elisabeth Nielsen [jomfru], 26, paa Nørregade no 70
1882, 9de Mai, Viet, Peter Rahbek [ungkarl og sergent], 28, ved Forpleiningscorpset - i Hunderupgade no 2, Kirsten Rasmussen [jomfru], 30, tjente paa Frøkenklostret
1882, 11te Mai, Viet, Theodor Henrik Anton Bremer [enkemand og toldassistent], 59, af Ribe, Emilie Petrine Louise Petersen [jomfru], 33, i Thorsgade no 51
1882, 19de Mai, Viet, Hans Peder Jensen [ungkarl og arbeidsmand], 26, i Skibhusene, Hanne Sophie Cathrine Langkilde [pige], 21, i Skibhusene
1882, 19de Mai, Viet, Sophus Bernhard Rasmussen [ungkarl og grosserer], 26, i Kjøbenhavn, Augusta Margretha Esmann [frøken], 22, paa Nørrebro no 60
1882, 23de Mai, Viet, Victor Ole Anders Nielsen [ungkarl og kjøbmand], 24, af Bogense, Pederline Christiane Larsen [jomfru], 25, i Ertebjerghuset
1882, 24de Mai, Viet, Peter Hansen [ungkarl og arbeidskarl], 28, ved Trækbanen no 5, Anne Marie Kirstine Bendixen [jomfru], 23, ved Trækbanen no 5
1882, 26de Mai, Viet, Valdemar Olert [ungkarl og kjøbmand], 26, i Kongensgade no 12, Johanne Marie Laurine Petersen [jomfru], 24, paa Parcelveien no 13
1882, 30te Juni, Viet, Axel Thorvald Nickolin [ungkarl og kapitain], 40, ved 26de Bataillon - i Søndergade no 38, Laura Petrea Anna Kathinka Jessen [frøken], 25, i Eiby i Vor Frue Landsogn
1882, 4de Juli, Viet, Niels Rudolph Larsen [ungkarl og handelsmand], 29, i Ramsherred no 58, Anne Marie Olsen [pige], 30, i Ramsherred no 58
1882, 15de Juli, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl og møllersvend], 22, i Sct. Jørgens Forstad no 27 A, Anne Marie Rasmussen [pige], 20, paa Nørregade no 64
1882, 18de Juli, Viet, Jørgen Rasmussen Møller [ungkarl og møller], 46, af Haarby Sogn, Anne Johanne Kam [jomfru], 21, af Naarup i Verninge Sogn
1882, 20de Juli, Viet, Peter Petersen [enkemand og gaardeier], 34, af Allested Sogn, Caroline Cathrine Rasmussen [jomfru], 22, af Allested Sogn
1882, 25de Juli, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og politibetjent], 24, paa Heden no 26 A, Anne Kirstine Rasmussen [jomfru], 18, i Aalykkegade no 11
1882, 1ste August, Viet, Peter Petersen [ungkarl og sergent], 25, af 16de Bataillon - paa Heden no 160, Laura Abelone Hansine Larsen [jomfru], 22, paa Nørregade no 31
1882, 6te August, Viet, Hans Petersen [ungkarl og banevogter], 23, paa Nordfynske Jernbane - af Paarup, Anne Marie Christensen Uhlberg [jomfru], 30, tjente paa Aalykkegaard
1882, 25de August, Viet, Claudius Theodor Henningsen [ungkarl og forretningsbestyrer], 27, i Svendborg, Hansine Petrine Rasmussen [jomfru], 25, i Svendborg
1882, 25de August, Viet, Emil Andreas Andersen [ungkarl og lithograph], 24, i Svendborg, Christine Petrea Margaretha Brandt [jomfru], 23, paa Nørregade no 77 i kjælderen
1882, 2den September, Viet, Johan Peter Christian Jørgensen [ungkarl og uhrmager], 22, i Assens, Hansine Louise Hansen [jomfru], 21, i Assens
1882, 3die September, Viet, Sophus Emil Hansen [ungkarl og farvehandler], 44, i Ramsherred no 55, Maren Cathrine Jensen [jomfru], 41, i H. Jensens Stræde no 39
1882, 8de September, Viet, Hans Madsen [ungkarl og forpagter], 57, i Fønsskov, Karen Marie Jensen [jomfru], 29, af Eiby Sogn
1882, 14de September, Viet, Valentin Laurits Christensen [ungkarl og sømand], 25, i Enggade no 10, Hansine Olsen [jomfru], 21, i Enggade no 10
1882, 19de September, Viet, Christian Hansen [ungkarl og patrouillebetjent], 31, i Pugestrædet no 47, Maren Kirstine Jensen [pige], 26, i Slotsgade no 50
1882, 23de September, Viet, Ludvig Thorvald Mende [ungkarl og kjøbmand], 42, af Nyborg, Nathalia Koppel [enke], 46, af Nyborg - efter kjøbmand Jens Frederik Jensen i Nyborg
1882, 11te October, Viet, Lauritz Hagen Seebach [ungkarl og sergent], 28, ved 26de Bataillon - paa Heden no 116, Sophie Karenline Johansen [jomfru], 25, i Grønnegade no 14
1882, 12de October, Viet, Niels Christiansen [enkemand og værtshusholder], 44, i H. Jensens Stræde no 43, Karen Marie Hansen [jomfru], 34, i H. Jensens Stræde no 43
1882, 24de October, Viet, Lauritz Anton Gustav Petersen [ungkarl og handelsfuldmægtig], 27, paa Vestergade no 41, Margaretha Dorothea Louise Olga Gundlach [frøken], 24, i Albanigade no 26
1882, 26de October, Viet, Alfred Frederik Emanuel Oscar Pedersen [ungkarl og sergent], 28, ved 26de Bataillon - paa Vestergade no 88, Anna Margrethe Franziska Rosenberg [jomfru], 26, i Thorsgade no 34
1882, 28de October, Viet, Rasmus Peter Hansen [ungkarl og gaardeier], 37, i Stige Hauge, Johanne Caroline Nielsen [enke], 36, i Kirkendrup - efter gaardeier Jørgen Jensen af Kirkendrup
1882, 2den November, Viet, Lars Nielsen [ungkarl og kjøbmand], 36, paa Nørregade no 41, Anne Sørensen [jomfru], 36, paa Nørregade no 39
1882, 2den November, Viet, Andreas Vilhelm Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 21, i Seden, Johanne Marie Kirstine Jensen [pige], 33, paa Marienlund
1882, 7de November, Viet, Hans Andersen [ungkarl og sergent], 25, ved 5te Bataillon - i Albanigade no 34, Oline Anna Petrine Hansen [jomfru], 22, tjente paa Godthaab
1882, 9de November, Viet, Hans Frederik Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 23, paa Nørregade no 79, Maren Rasmussen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 9
1882, 11te November, Viet, Johannes Heinrich August Voss [ungkarl og arbeider], 27, paa Nørrebro no 8, Anne Marie Cathrine Petronelle Jacobsen [jomfru], 35, paa Parcelveien no 10
1882, 17de November, Viet, Carl Frederik Anton Albrechtsen [ungkarl og skrædder], 27, i Søndergade no 20, Maren Kirstine Poulsen [jomfru], 26, paa Nørregade no 39
1882, 19de November, Viet, Morten Andersen [ungkarl og smedemester], 32, i Midskov i Mesinge Sogn, Gjertrud Kirstine Mortensen [jomfru], 24, i Skibhusene
1882, 16de December, Viet, Niels Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 23, af Orte Sogn, Mette Kirstine Hansen [jomfru], 25, i Ramsherred no 64
1882, 21de December, Viet, Johan Antonsen [ungkarl og kusk], 26, paa Juulskov, Sophie Jensen [jomfru], 23, paa Juulskov
1882, 22de December, Viet, Rasmus Christensen [ungkarl og arbeidsmand], 23, paa Overgade no 26, Maren Kirstine Nielsen [fraskilt], 36, paa Parcelveien no 7 - efter arbeidsmand i Bogense Hans Clausen
1882, 23de December, Viet, Christen Thomas August Christensen [ungkarl og tjenestekarl], 30, af Bellinge, Christine Ovesen [jomfru], 26, paa Nørregade no 45
1882, 28de December, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl og sergent], 24, ved 16de Bataillon - i Odinsgade no 15, Maren Kirstine Rasmussen [jomfru], 19, i Odinsgade no 15
1882, 29de December, Viet, Jens Christian Hansen [ungkarl og skomagermester], 25, i H. Jensens Stræde no 21 A, Caroline Hansen [enke], 42, i H. Jensens Stræde no 21 A - efter skomager Anders Jeppesen
1883, 4de Januar, Viet, Niels Langkilde [ungkarl og skibsfører], 43, paa Vestergade no 66, Maria Sophia Caroline Frost [frøken], 66,
1883, 9de Januar, Viet, Niels Laurits Nielsen [ungkarl og skræddersvend], 20, paa Nørregade no 62, Maren Kirstine Nielsen [pige], 21, paa Nørregade no 62
1883, 12te Januar, Viet, Frederik Peter Christian Rath [ungkarl og glasmager, for tiden menig], 23, ved 16de Bataillon - paa Heden no 118, Anna Johanne Magdalene Holst [jomfru], 28, tjener paa Glasværket
1883, 13de Januar, Viet, Søren Rasmussen [enkemand, mursvend og røgter], 53, Egneborg i Brahetrolleborg Sogn, Antonette Henriette Sylvia Jeppesen [pige], 36, i Ramsherred no 96
1883, 18de Januar, Viet, Peter Michaeli Samsøe [ungkarl og kjøbmand], 31, af Aarhuus, Dorthea Larsen [frøken], 31, paa Nørregade no 26
1883, 16de Februar, Viet, Rasmus Christian Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 26, paa Nørregade no 45, Hanne Marie Hansine Sönnichsen [jomfru], 25, paa Lille Parcelvei no 21
1883, 7de Marts, Viet, Søren Peder Madsen [ungkarl og smaakjører], 20, i Thorsgade no 56, Anne Cathrine Rasmussen [jomfru], 20, paa Nørrebro no 16
1883, 10de April, Viet, Carl Johan Rasmussen [ungkarl og dyrlæge], 41, i Hesselager, Caroline Marie Amalie Roskamm [jomfru], 24, i Dannebrogsgade no 31
1883, 13de April, Viet, Jørgen Laurits Rasmussen [ungkarl og skibsfører], 37, af Thurø, Anine Jørgensen [jomfru], 19, af Thurø
1883, 21de April, Viet, Allert Hansen [ungkarl, sergent og trompeter], 23, ved 2det Dragonregiment - i Slotsgade no 36, Nielsine Christine Jørgensen [jomfru], 21, i Slotsgade no 36
1883, 26de April, Viet, Niels Hansen Stormgaard [ungkarl og forvalter], 27, i Lund i Skaane, Jenny Margrethe Skytte [jomfru], 19, i Adamsgade no 19
1883, 27de April, Viet, Hans Peter Nicolaisen [ungkarl og sergent], 27, ved 5te Bataillon - i Sct. Knudsgade no 2, Mette Marie Duck [jomfru], 22, i Langgade no 2
1883, 1ste Mai, Viet, Carl Christian Andersen [ungkarl og arbeidsmand], 27, i Skibhusene, Johanne Knudsen [pige], 48, i Skibhusene
1883, 2den Mai, Viet, Hans Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 25, af Kjerteminde, Maren Barbara Coord [jomfru], 22, tjente paa Marienlund
1883, 2den Mai, Viet, Hans Christian Knudsen [ungkarl og tjenestekarl], 28, paa Nørregade no 89, Johanne Marie Cecilie Nielsen [jomfru], 23, paa Nørrebro no 5
1883, 4de Mai, Viet, Niels Hansen [ungkarl og sergent], 27, ved 16de Bataillon - paa Overgade no 74, Johanne Kirstine Hansen [jomfru], 23, tjener paa Klingenberg no 32
1883, 4de Mai, Viet, Hans Simon Sørensen [ungkarl og støbemester], 30, af Rønne, Laura Sigrid Vilhelmine Høyer [jomfru], 29, af Rønne
1883, 4de Mai, Viet, Rasmus Jensen Holmehave [ungkarl og gartner], 24, i Slotsgade no 24, Anna Mathea Juline Cecilie Antonie Rasmussen [jomfru], 21, i Skoleinspecteurboligen
1883, 5te Mai, Viet, Frederik Vilhelm Petersen [ungkarl og garver], 28, paa Heden no 134, Vilhelmine Marie Sophie Plato [jomfru], 24, paa Nørrebro no 15
1883, 5te Mai, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 25, paa Vestergade no 27, Anne Cathrine Madsen [jomfru], 27, i Aalykkegade no 1
1883, 7de Mai, Viet, Hans Daniel Hansen [ungkarl og murmester], 33, af Slagelse, Anne Kirstine Larsen [jomfru], 23, i Næsbyhoveds Veirmølle
1883, 17de Mai, Viet, Simon Julius Petersen [ungkarl og sadelmager], 21, af Kjøbenhavn, Anne Nielsen [jomfru], 28, paa Skibhusveien no 18
1883, 19de Mai, Viet, Jens Jørgen Knudsen [ungkarl og arbeidskarl], 30, tjener paa Løve Apotheket, Marie Cathrine Petersen [jomfru], 28, tjener paa Nørregade no 63
1883, 30te Mai, Viet, Harald Göransson [ungkarl og arbeidsmand], 36, i Thorsgade no 20, Karen Sophie Pedersen [pige], 30, paa Gravene no 20
1883, 31te Mai, Viet, Frederik Hansen Bisbjerg [enkemand og arbeidsmand], 35, paa Kalkveien, Anne Kirstine Andersen [pige], 41, paa Kalkveien
1883, 1ste Juni, Viet, Christian Julius Madsen [ungkarl og telegraphist], 31, i Fredericia, Johanne Vilhelmine Ottilie Gülich [jomfru], 28, i Fredericia
1883, 2den Juni, Viet, Hans Larsen [ungkarl og landmand], 32, af Veile i Fyen, Kirstine Nielsen [jomfru], 36, i Kræmmergyden no 9
1883, 6de Juni, Viet, Niels Christian Frederik Emil Krag [ungkarl og styrmand], 23, paa Kalkveien, Anna Christine Hansen [jomfru], 31, i H. Jensens Stræde
1883, 8de Juni, Viet, Peder Alfred Kabell [ungkarl og proprietair], 34, af Stubbergaard i Sevel Sogn, Fanny Augusta Gædecken [frøken], 30, paa Odense Slot
1883, 9de Juni, Viet, Niels Christian Pedersen [ungkarl og væver], 26, i Frederiksgade no 12, Knudsine Pederline Hansen [jomfru], 23, paa Parcelveien no 2
1883, 20de Juni, Viet, Waage Jensen [ungkarl og proprietair], 29, Horskjærgaard i Vamdrup Sogn, Amalie Margrethe Waidtløw [frøken], 19, i Slotsgade no 22 C
1883, 21de Juni, Viet, Hans Jacobsen [ungkarl og opsynsmand], 36, Odense Tvangsanstalt, Marie Hansen [jomfru], 28, i Kronprindsensgade no 19
1883, 23de Juni, Viet, Niels Peter Nielsen [ungkarl og tømrersvend], 24, i Frederiksgade no 42, Anne Cathrine Hansen [jomfru], 24, i H. Jensens Stræde no 26
1883, 10de Juli, Viet, Johannes Petersen [ungkarl og skrædder], 27, paa Tolderlundsveien no 65, Thora Juliane Dorthea Lassen [jomfru], 29, paa Tolderlundsveien no 65
1883, 28de Juli, Viet, Jørgen Eriksen [enkemand og arbeidsmand], 59, paa Nørrebro no 88, Maren Andreasdatter [pige], 56, paa Nørrebro no 88
1883, 30te Juli, Viet, Jens Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 30, i Nakke i Tanderup Sogn, Caroline Petrine Nielsen [jomfru], 24, Nørrebros Hotel paa Nørrebro no 1
1883, 1ste August, Viet, Christian Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 26, i Slotsgade no 46, Maren Jensen [jomfru], 36, i Slotsgade no 46
1883, 4de August, Viet, Niels Christian Jørgensen [ungkarl og smed], 23, i Aalykkegade no 3, Cathrine Steffensen [jomfru], 20, i Aalykkegade no 3
1883, 4de September, Viet, Carl Emil Severin Rasmussen [enkemand og skibsbygger], 43, paa Burmeister og Wains fabrik - i Kjøbenhavn, Christine Henriksen [enke], 47, paa Nørrebro no 55 - efter gaardeier Niels Peter Hansen af Dons
1883, 5te September, Viet, Christian Hansen [ungkarl og landmand], 29, i Bøgebjerg ved Tolderlund, Hansine Petrea Frederikke Marie Therkelsen [jomfru], 22, paa Nørrebro no 41
1883, 8de September, Viet, Lauritz Peter Christiansen [ungkarl og mursvend], 25, i Dannebrogsgade no 17, Karen Andersen [jomfru], 21, i Skibhusene
1883, 21de September, Viet, Hans Andersen [ungkarl og arbeidskarl], 26, paa Tolderlundsveien no 100, Maren Kirstine Rasmussen [jomfru], 96, paa Nørrebro no 96
1883, 4de October, Viet, Emil Valdemar Hansen [ungkarl og bager], , , Anna Caroline Jensen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 11
1883, 6te October, Viet, Martin Frederik Olsen [ungkarl og skomager], 31, paa Vesterbro no 34, Rasmine Camilla Mathilde Rasmussen [jomfru], 31, i Slotsgade no 17
1883, 19de October, Viet, Lars Carius Hansen [ungkarl og gjørtler], 23, i Dronningensgade no 9, Anne Petrine Andersen [jomfru], 23, paa Nørregade no 116
1883, 23de October, Viet, Alfred Ludvig Espersen [ungkarl og sømand], 32, i Pugestræde no 65, Dorthea Puck [enke], 32, i H. Jensens Stræde no 20 - efter photograph Eduard Th. H. Schiellerup
1883, 24de October, Viet, Jens Peter Petersen [ungkarl og sergent], 25, ved 5te Bataillon - paa Overgade no 25, Caroline Mariane Knudsen [jomfru], 24, paa Klubben [paa Overgade no 10]
1883, 27de October, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl og gaardbestyrer], 28, af Klinte Sogn, Anne Marie Poulsen [jomfru], 31, i Stagstrup i Særslev Sogn
1883, 27de October, Viet, Niels Madsen [ungkarl og sergent], 28, ved 5te Bataillon - i Sct. Knudgade no 8, Bodil Marie Madsen [jomfru], 27, i Sct. Knudsgade no 8
1883, 29de October, Viet, Johan Hansen [ungkarl og meierist], 29, paa Bytoftegaard i Rønninge Sogn, Mette Cathrine Andersen [jomfru], 23, i Enggade no 6
1883, 29de October, Viet, Jens Olesen Jørgensen [ungkarl og sergent], 26, ved 16de Bataillon - paa Sct. Hans Kirkegaard 54, Marie Christiane Jørgensen [jomfru], 22, paa Vestre Stationsvei 18
1883, 2den November, Viet, Lars Jensen [ungkarl og tjenestekarl], 27, paa Heden no 160, Johanne Rasmussen [jomfru], 35, paa Gravene no 20
1883, 3die November, Viet, Jens Peter Henriksen [ungkarl og sergent], 26, ved 26de Bataillon - i Jens Benzonsgade no 9, Anne Cathrine Hansen [jomfru], 31, paa Vestergade no 95
1883, 3die November, Viet, Peter Jensen [ungkarl og typograpf], 39, i Slotsgade no 40, Henrikke Petrine Rasmine Bernhardt [jomfru], 29, i Slotsgade no 54
1883, 3die November, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl og tjenestekarl], 32, paa Nørregade no 72, Anne Marie Knudsen [jomfru], 36, paa Nørregade no 29
1883, 7de November, Viet, Peter August Nielsen [ungkarl og cigarmager], 23, i Holsedore no 27, Johanne Margrethe Klug [jomfru], 25, i Sct. Hans Præstegaard
1883, 10de November, Viet, Peter Nielsen [enkemand og arbeidsmand], 46, i Tarup i Paarup Sogn, Kirsten Rasmussen [pige], 36, tjener paa Aalykkegaard
1883, 10de November, Viet, Anders Christian Johan Sørensen [enkemand og melhandler], 28, paa Nørrebro no 7, Anna Abelone Marie Jørgensen [jomfru], 24, i Slotsgartnerboligen
1883, 20de November, Viet, Niels Carl Christian Waage Nielsen [ungkarl og maskinarbeider], 22, paa Nørregade no 33, Emma Emilie Lottes [jomfru], 21, paa Nørregade no 33
1883, 6te December, Viet, Søren Jensen [ungkarl og styrmand], 26, i Kjøbenhavn, Mathilde Nielsine Elisabeth Jensen [jomfru], 29, paa Nørrebro no 9
1883, 8de December, Viet, Peter Christian Christoffersen [enkemand og arbeidsmand], 35, paa Parcelveien no 5, Karen Dorthea Larsen [pige], 33, paa Parcelveien no 5
1883, 14de December, Viet, Carl Eduard Frandsen [ungkarl og sømand], 25, i Dannebrogsgade no 1, Juliane Josephine Amalie Irmler [pige], 22, i Dannebrogsgade no 1
1883, 14de December, Viet, Carl Oscar Ernlund [enkemand og billedskjærer], 28, i Olaf Ryesgade no 2 A, Francisca Eline Frandsen [jomfru], 21, i Dannebrogsgade no 1
1883, 20de December, Viet, Hans Eriksen [ungkarl og gaardmand], 22, af Ullerslev, Anna Dorthea Rasmussen [jomfru], 25, i Sct. Jørgensgade no 25
1883, 24de December, Viet, Frederik Christian Petersen [ungkarl og arbeidskarl], 28, paa Sortebrødretorv no 21, Maren Hansen [pige], 31, i Kræmmergyden no 2
1883, 29de Decmeber, Viet, Carl August Häggström [ungkarl og skibsfører], 50, af Byggdeå i Sverrig, Catharina Ohlsen [enke], 50, i Adamsgade no 5 B -efter pensioneret sergent Peter Henrik Vilh. Olest
1883, 29de December, Viet, Johan Carl Poulsen [ungkarl og lærer], 45, ved Odense Drengeborgerskole - i Tværgade no 25, Alvilda Christiane Francisca Hansen [frøken], 34, paa Nørregade no 39
1884, 12te Januar, Viet, Jens Lumby Hansen [ungkarl og arbeidsmand], 33, i Slotsgade no 50, Maren Kirstine Christiansen [pige], 23, i Slotsgade no 50
1884, 17de Januar, Viet, Anders Hansen [ungkarl og murmester], 27, paa Tolderlundsveien no 1, Maria Doris Annette Hansen [jomfru], 19, paa Tolderlundsveien no 1
1884, 23de Januar, Viet, Christian Julius Bloch [ungkarl, premierlieutenant og adjutant], 31, ved 26de Bataillon - paa Østre Stationsvei no 9, Vilhelmine Henriette Frederikke Jensen [frøken], 22, paa Vestergade no 20
1884, 31te Januar, Viet, Hans Peter Jørgensen [ungkarl og kjøbmand], 26, i Kongensgade no 12, Louise Philippine Martine Madsen [jomfru], 22, i Søndergade no 32
1884, 22de Februar, Viet, Anders Christian Larsen [ungkarl og stenhugger], 24, paa Nørrebro no 8, Christine Frederikke Sørensen [jomfru], 22, paa Nørregade no 78
1884, 23de Februar, Viet, Jørgen Laurits Larsen [ungkarl og tjenestekarl], 23, paa Nørrebro no 82, Anne Kirstine Andersen [jomfru], 25, i Enggade no 8
1884, 12te April, Viet, Anders Christian Nielsen [ungkarl og arbeidskarl], 33, i Grynhusene no 13, Margrethe Clausine Knudsen [jomfru], 21, i Jægerhuset ved Kanalen
1884, 8de April, Viet, Rasmus Marius Larsen [ungkarl og landmand], 25, i Stige i Lumby Sogn, Kirsten Nielsen [pige], 29, i Slotsgade no 3
1884, 19de April, Viet, Frederik Carl Christian Hansen [ungkarl og sergent], 27, ved 16de Bataillon - i Vindegade no 125, Martine Christiane Mortensen [jomfru], 23, i Vindegade no 120
1884, 25de April, Viet, Jens Carl Alfred Larsen [ungkarl og snedkersvend], 26, i Overstræde no 7, Danielsine Helene Agnete Petersen [pige], 21, i Slotsgade no 44
1884, 29de April, Viet, Carl Christian Rasmus Maibom [ungkarl og sergent], 26, ved 16de Bataillon - i Adelstræde no 2, Hansine Birtheline Hansen [jomfru], 28, i Pugestræde no 20
1884, 1ste Mai, Viet, Lars Peter Christiansen [ungkarl og tjenestekarl], 23, af Fraugde Sogn, Marie Henriksen [pige], 26, tjener paa Nørregade no 89
1884, 2den Mai, Viet, Peter Hansen [enkemand og gaardeier], 34, af Gjøngstrup i Krogsbølle Sogn, Anne Christine Marie Rasmussen [jomfru], 23, af Rodstrup i Skamby Sogn
1884, 2den Mai, Viet, Hans Thorvald Petersen [ungkarl og smedemester], 23, i Nyborg, Nielsine Kongstad [jomfru], 26, tjente general Hammer - Villaqvarter
1884, 3die Mai, Viet, Peter Rasmussen [ungkarl og mælkehandler], 30, paa Vesterbro no 56, Anne Marie Johansen [jomfru], 24, tjener paa Nørregade no 31
1884, 6te Mai, Viet, Jens Christian Hansen [ungkarl og arbeidskarl], 27, ved Basinet no 99, Annette Nielsine Sophie Christensen [pige], 21, paa Parcelveien no 117
1884, 6te Mai, Viet, Johanne Christiansen [ungkarl og landmand], 31, i Bulbro, Anne Cathrine Hansen [jomfru], 30, Sct. Hans Landsogns Skole
1884, 10de Mai, Viet, Johannes Immanuel Knudsen [ungkarl og klodsemager], 25, paa Nørregade no 68, Hanne Louise Madsen [jomfru], 25, paa Nørregade no 68
1884, 8de Mai, Viet, Theodor Hald [ungkarl og bogholder], 25, i Kjøbenhavn, Agnes Sophie Jørgensen [frøken], 24, i Sparekassen
1884, 16de Mai, Viet, Anders Petersen [ungkarl og sømand], 32, paa Nørrebro no 18, Olivia Constance Marentine Rask [jomfru], 28, tjener ritmester Nielsen i Thorsgade no 3
1884, 4de Mai, Viet, Jens Peter Rasmussen [ungkarl og skræddersvend], 26, paa Gravene no 13, Anne Cecilie Christine Hansen [pige], 19, paa Gravene no 13
1884, 5te Juni, Viet, Carl Heinrich Vilhelm Plantener [ungkarl og skifertækker], 24, paa Nørregade no 70, Andersine Petrine Rasmussen [jomfru], 24, i Sct. Jørgensgade (Blæsenborg) no 50
1884, 6te Juni, Viet, Lars Peter Larsen [ungkarl og sergent], 27, ved 2det Dragonregiment - i Enggade no 8, Karen Hilda Elisabeth Kjelberg [jomfru], 23, tjener paa Rytterkasernen
1884, 12te Juni, Viet, Christopher Meiborg [ungkarl og gartner], 26, i H. Jensens Stræde no 32, Henriette Petrine Nielsen [jomfru], 25, i H. Jensens Stræde no 22
1884, 20de Juni, Viet, Cornelius Hansen [ungkarl og arbeidsmand], 24, i Thorsgade no 69, Andersine Rasmine Cathrine Andersen [jomfru], 26, tjente paa Nørrebro no 1
1884, 20de Juni, Viet, Hans Jørgen Hansen [ungkarl og landmand], 32, af Flødstrup Sogn, Anne Hansen [enke], 29, af Ullerslev - efter gaardmand Søren Petersen af Ullerslev
1884, 1ste Juli, Viet, Hans Jensen [ungkarl og smaakjører], 37, paa Nørrebro no 5, Johanne Hansen [jomfru], 34, i Adamsgade no 39
1884, 3die Juli, Viet, Niels Olsen [enkemand og arbeidsmand], 35, i Skulkenborg no 21, Anne Marie Thrane [enke], 48, i Skulkenborg no 21 - efter arbeidsmand Peter Christian Steensen
1884, 3die Juli, Viet, Martin Frederik Hansen [ungkarl og militairarbeider], 23, paa Rytterkasernen, Laura Christophersen [jomfru], 23, i Enggade no 5
1884, 12te Juli, Viet, Hans Peter Madsen [ungkarl og sadelmager], 30, i Slotsgade no 10, Abeltine Rasmussen [jomfru], 26, i Slotsgade no 10
1884, 19de Juli, Viet, Christen Hansen [ungkarl og vognmand], 30, i Kongensgade no 13, Emma Kirstine Gosmine Schmidt [enke], 29, i Aalykkegade no 2 - efter vognmand Peter Christian Lorentz Steffensen
1884, 25de Juli, Viet, Hans Peter Iversen [ungkarl og mursvend], 26, af Fangel, Johanne Marie Hansen [jomfru], 28, i Danneborgsgade no 15
1884, 8de August, Viet, Jens Peter Margraf Søby [ungkarl og musiker], 24, ved 6te Regiment - i Vindegade no 77, Cathrine Margrethe May [jomfru], 21, i Vindegade no 77
1884, 23de August, Viet, Søren Christian Brandt [ungkarl og fabrikant], 37, paa Vestergade no 73, Oluffa Kirstine Dahlerup [frøken], 33, paa Nørregade no 45
1884, 26de August, Viet, Christian Frederik Hansen [ungkarl og sergent], 29, ved 26de Bataillon - paa Vesterbro no 34, Louise Christine Rasmussen [jomfru], 30, i Adamsgade no 42
1884, 31te August, Viet, Jens Larsen [ungkarl og sømand], 34, i Skulkenborg no 33, Alexine Caroline Sophie Petersen [jomfru], 31, i Skulkenborg no 33
1884, 10de September, Viet, Johan Antoni Pribst [ungkarl og blikkenslager], 23, i Enggade no 8, Agnes Christine Charlotte Andersen [jomfru], 19, paa Nørregade no 55
1884, 13de Spetmeber, Viet, Jens Jensen [ungkarl og glasmager], 24, af Frederiksberg, Anna Elise Marie Magdalene Rath [jomfru], 20, i Skulkenborg no 36
1884, 17dde September, Viet, Jens Andreas Sundahl [ungkarl og maskinarbeider], 24, i Odinsgade no 1, Hansine Ekartine Elisabeth Eriksen [pige], 21, paa Sct. Hans Kirkegaard
1884, 21de October, Viet, Knud Rasmus Christian Andersen [ungkarl og hobist], 26, ved Livgarden - i Kjøbenhavn, Dorothea Helmine Maria Nielsen [jomfru], 27, i Adamsgade no 4
1884, 23de October, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl og sergent], 25, ved 26de Bataillon - paa Heden no 28, Cathinca Julande Christophersen [jomfru], 24, paa Sct. Hans Kirkegaard no 1
1884, 28de October, Viet, Hans Anthon Hansen [ungkarl og sergent], 25, ved 35te Bataillon - i Svendborg, Christine Poulsen [jomfru], 30, i Askehuset
1884, 27de October, Viet, Jürgen Friedrich Christian Erichsen [enkemand og stabssergent, dannebrogsmand], 48, ved 5te Bataillon - i Thorsgade no 38, Hansine Marie Hansen [frøken], 40, paa Nørregade no 26
1884, 30te October, Viet, Niels Christian Knudsen [ungkarl og tømrer], 39, i Ramsherred no 24, Maren Cathrine Petersen [jomfru], 24, i Ramsherred no 24
1884, 31te October, Viet, Johan Rasmussen [ungkarl og uhrmager], 43, i Bogense, Fritze Caroline Abildgaard [frøken], 22, i Bogense
1884, 3die November, Viet, Lars Hansen [ungkarl og gartner], 26, i Sct. Jørgens Forstad no 73, Anne Jensen [jomfru], 28, paa Nørregade no 75
1884, 4de November, Viet, Lars Frederik Folehave [enkemand og brændevinsbrænder], 55, paa Nørregade no 49, Anne Kirstine Andersen [jomfru], 49, paa Nørregade no 49
1884, 5te November, Viet, Carl Louis Alexander Husen [ungkarl og sergent], 28, i Middelfart, Clara Juliette Erica Schmitto [fraskilt], 38, paa Overgade no 25 - cand. pharm. Gottlieb Emil Nyeborgs
1884, 7de November, Viet, Niels Christian Madsen [ungkarl og tjenestekarl], 31, i Seden, Andersine Marie Cathrine Andersen [jomfru], 25, i Skibhusene
1884, 8 November, Viet, Christian Emil Huper [ungkarl sergent], 26, i H. Jensens Stræde no 22, Anne Cathrine Abel [jomfru], 23, i H. Jensens Stræde no 30
1884, 13de November, Viet, Herman Emil Hoecke [ungkarl og bogholder], 23, i Kjøbenhavn, Hansine Kirstine Møller [jomfru], 19, paa Nørrebro no 75
1884, 13de Novembe, Viet, Eskild Peter Slot [ungkarl og sergent], 27, ved 16de Bataillon - paa Nørrebro no 64, Anna Mathilde Rasmussen [jomfru], 19, paa Nørrebro no 64
1884, 14de November, Viet, Jens Frederik Petersen [ungkarl og bogbinder], 26, i H. Jensens Stræde no 29, Anne Hansine Jacobine Margrethe Rasmussen [pige], 22, i Ramsherred no 4
1884, 14de November, Viet, Peter Anton Völzgen [ungkarl og proppeskjærer], 28, paa Nørregade no 74, Frederikke Laurine Storm [jomfru], 28, paa Nørregade no 74
1884, 24de November, Viet, Hans Peter Ferdinand Georg Hansen [ungkarl og snedker], 23, i Jens Benzonsgade no 35, Birthe Kirstine Christensen [jomfru], 16, paa Nørregade no 67
1884, 29de November, Viet, Stephan Stephansen [ungkarl og møllerkudsk], 32, paa Dampmøllen, Hansine Birgitte Hansen [jomfru], 24, i Slotsgade no 58
1884, 6te December, Viet, Eduard Carl Christian Reuther [ungkarl og arbeidsmand], 20, paa Tolderlundsveien no 6, Nielsine Lindberg [jomfru], 18, paa Tolderlundsveien
1884, 9de December, Viet, Frederik Carl Christian Andersen [ungkarl og snedker], 27, paa Nørregade no 33, Johanna Jönsson [jomfru], 25, paa Nørregade no 33
1884, 12de December, Viet, Alfred Villemoes Ørgreen [ungkarl og stentrykker], 33, i Overstræde no 12, Marie Hansine Andersen [jomfru], 19, i Sct. Jørgens Forstad no 30
1884, 27de December, Viet, Jens Sørensen [ungkarl og arbeidskarl], 22, paa Sortebrødretorv no 8, Anna Madsen [jomfru], 20, paa Nørrebro no 29
1884, 30te December, Viet, Lars Jensen [ungkarl og husmand], 41, i Høiby, Maren Larsdatter [jomfru], 36, paa Nørrebro no 54
1885, 13de Januar, Viet, Niels Jeppesen [ungkarl og karethmager], 25, i Olaf Ryesgade no 6, Kirsten Madsen [jomfru], 19, i Slotsgade no 50
1885, 12te Februar, Viet, Niels Peter Holm Oscar Petersen [ungkarl og sognepræst], 34, paa Baagøe ved Assens, Caroline Maria Petersen [frøken], 33, i Slotsgade no 2
1885, 19de Februar, Viet, Frederik Carl Christian Petersen [ungkarl og lærer], 33, i Kjøbenhavn, Maren Pouline Steffensen [frøken], 26, paa Nørregade no 75
1885, 7de Marts, Viet, Mads Peter Olsen [ungkarl og maskinarbeider], 28, af Kjøbenhavn, Anne Margrethe Josephsen [jomfru], 26, paa Sct. Hans Kirkegaard no 5
1885, 13de Marts, Viet, Andreas Nicolai Pagh Rasmussen [ungkarl og styrmand], 22, paa Nørregade no 64, Elisabeth Steffensen [jomfru], 22, paa Parcelveien no 1
1885, 18de Marts, Viet, Carl Jørgen August Madsen [ungkarl og maskinarbeider], 29, paa Vesterbro no 15, Anne Cathrine Nielsen [jomfru], 19, paa Nørregade no 23
1885, 28de Marts, Viet, Cæsius Michael Andreas Hansen [ungkarl og hand...bestyrer], 24, for tiden menig ved Sundhedstropperne - i Odense, Josephine Albertine Hansen [jomfru], 23, af Kirkeby
1885, 4de April, Viet, Albrecht Christopher Hviid Petersen [ungkarl og manufacturhandler], 25, i Helsinge, Henriette Christine Vilhelmine Petersen [jomfru], 27, paa Nørregade no 24
1885, 7de April, Viet, Julius Laurits Peter Petersen [ungkarl og slagter], 23, i Søndersøe, Agathe Alexandra Dagmar Sørensen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 67
1885, 11te April, Viet, Christian Laurits Andreas Frederik Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 21, i Lumby Sogn, Lydia Marie Jacobsen [jomfru], 23, tjenete paa Hedevigslund
1885, 14de April, Viet, Adam Christopher Petersen Møller [ungkarl og handelsbetjent], 27, paa Nørregade no 58, Kirsten Larsen [jomfru], 26, paa Nørrebro no 31
1885, 18de April, Viet, Jens Jensen [ungkarl og smedesvend], 25, i Thorsgade no 36, Maren Elisabeth Hansen [pige], 21, paa Sct. Hans Kirkegaard no 1
1885, 22de April, Viet, Vilhelm Sørensen [ungkarl og photograph], 26, i Fredericia, Thora Sophie Nicoline Hansen [jomfru], 28, i Slotsgade no 48
1885, 23de April, Viet, Jens Petersen [ungkarl og arbeidskarl], 25, i Sct. Jørgens Forstad no 1, Karen Sophie Hansen [jomfru], 25, i Blæsenborg no 10
1885, 24de April, Viet, Peter Mortensen Frösig [ungkarl og møllersvend], 26, af Sønder Broby, Anne Johanne Hansen [jomfru], 26, af Sønder Broby
1885, 24de April, Viet, Hans Schmidt [enkemand og murmester], 33, i Sct. Jørgensgade no 7, Camilla Jensine Kirstine Jensen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 11
1885, 25de April, Viet, Steffen Madsen [ungkarl og tømrer], 26, i Aalykkegade no 4, Birthe Kirstine Larsen [jomfru], 25, paa Nørregade no 81
1885, 25de April, Viet, Harald Victor Alfred Pantmann [ungkarl og sergent], 25, ved Forpleiningscorpset - i Kjøbenhavn, Nielsine Christine Elisabeth Hartmann [jomfru], 23, i Slotsgade no 8
1885, 25de April, Viet, Johan Frederik Wolterbeek [ungkarl og fabrikbestyrer], 37, i Amsterdam, Vibeke Frederikke Leth [frøken], 27, i Skolegade no 2
1885, 25de April, Viet, Laurits Christian Alfred Larsen [ungkarl og snedker], 25, i H. Jensens Stræde no 21, Anne Antonie Abeline Vilhelmine Rasmussen [jomfru], 24, i H. Jensens Stræde no 21
1885, 30de April, Viet, Christen Jacobsen [ungkarl og uhrmager], 27, paa Vestergade no 62, Hanne Jensine Christine Nielsen [jomfru], 18, i Skibhusene
1885, 30de April, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og tjenestekarl], 32, af Bovense, Anne Marie Hansen [jomfru], 30, i Slotsgade no 39
1885, 30de April, Viet, Simon Hansen [ungkarl og hjulmand], 41, i Ørridslev i Skovby Sogn, Caroline Hansen [pige], 21, i Ørridslev
1885, 2den Mai, Viet, Rasmus Henrik Peter Rasmussen [ungkarl og dreier], 22, i Holsedore no 16, Anna Marie Kirstine Casparine Steensen [jomfru], 20, i Skulkenborg no 22
1885, 8de Mai, Viet, Peter Christensen [ungkarl og mursvend], 29, Dandsestræde no 8, Anne Kirstine Henriksen [jomfru], 30, i Skolegade no 2
1885, 16de Mai, Viet, Mads Christian Knudsen [enkemand og stenhugger], 32, paa Lille Parcelvei no 7, Kirsten Petersen [jomfru], 27, paa Lille Parcelvei no 7
1885, 16de Mai, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og maler], 22, i Thorsgade no 25, Thora Dorthea Vilhelmine Petersen [pige], 19, i Nygade no 12
1885, 18de Mai, Viet, Jacob Christian Becker [ungkarl og handelsreisende], 23, i Aalborg, Anne Frederikke Rasmussen [pige], 24, i Skulkenborg
1885, 19de Mai, Viet, Rasmus Simonsen [ungkarl og landmand], 36, paa Nørrebro no 86, Johanne Sophie Petersen [jomfru], 25, paa Nørrebro no 86
1885, 23de Mai, Viet, Anders Gotfred Rasmussen [enkemand og snedker], 46, i Haunbækhus no 46, Nielsine Marie Larsen [pige], 39, Haunbækhus no 46
1885, 26de Mai, Viet, Ole Mathias Christen Taccou Sørensen [ungkarl og snedkersvend], 24, i Dronningensgade no 43, Laurine Josephine Marie Kirstine Nielsen [jomfru], 22, paa Gravene no 9
1885, 3die Juni, Viet, Hans Jensen [ungkarl og væver], 20, i Ramsherred no 8, Dorthea Peterline Mathilde Petersen [pige], 27, i Slotsgade no 23
1885, 13de Juni, Viet, Jens Alfred Jørgensen [ungkarl og tjenestekarl], 21, i Ramsherred no 34, Maren Petersen [pige], 21, i Nygade no 8
1885, 19de Juni, Viet, Hans Christian Dorph [premierlieutenant, ungkarl], 27, ved 2det Dragonregiment - paa Rytterkasernen, Marie Augusta Andersen [frøken], 22, paa Vestergade no 37
1885, 26de Juni, Viet, Simn Christian Ulfert Karstens [ungkarl og snedkermester], 26, paa Nørregade no 43, Marie Eleonora Kirstine Rode [frøken], 27, paa Nørrebro no 33
1885, 27de Juni, Viet, Hans Christian Puck [ungkarl og bødker], 24, i Ramsherred no 5, Anna Laura Marie Boline Christensen [jomfru], 19, i Ramsherred no 6
1885, 27de Juni, Viet, Rasmus Jørgen Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 25, tjener paa Caroline kilde, Caroline Mathilde Petra Petersen [jomfru], 22, i Skulkenborg no 30
1885, 17de Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl og arbeidskarl], 27, i Vesterlunde, Anne Marie Petersen [jomfru], 25, Skibshusveien
1885, 21de Juli, Viet, Hans Martin Madsen [ungkarl og arbeidskarl], 22, i Nyenstad no 14, Anne Jørgensen [pige], 19, i Nyenstad no 14
1885, 1ste August, Viet, Hans Hansen [ungkarl og møllebygger], 26, i Ubberud, Christiane Martine Nicoline Cerese Hansen [jomfru], 29, i Aalykkegade no 2
1885, 15de August, Viet, Hans Holgersen [ungkarl og arbeidskarl], 31, i Skibhusene, Abelone Hansine Andersen [enke], 27, i Skibhusene - efter arbeidsmand Anthon Sørensen i Skibhusene
1885, 31te August, Viet, Heinrich August Kisker [ungkarl og uhrmagersvend], 34, i Aarhuus, Anne Cathrine Hansine Rasmussen [jomfru], 27, i Aalykkegade no 16
1885, 1ste September, Viet, Otto Friedrich Brauer [ungkarl og glasmager], 25, paa Glasværket, Ida Ane Lene Eggers [jomfru], 22, paa Glasværket
1885, 18de September, Viet, Frederik Vilhelm Olsen [ungkarl, translateur og lærer], 34, i Assens, Anne Johanne Clausen [frøken], 31, paa Nørregade no 81
1885, 18de September, Viet, Ove Anders Christiansen [ungkarl og kjøbmand], 25, i Overgade no 19, Jeannette Abelone Marie Farstrup [jomfru], 20, i Adamsgade no 15
1885, 19de September, Viet, Martin Nielsen [ungkarl og arbeidsmand], 26, i Sortebrødrestræde no 8, Anne Kathrine Pettersdatter [jomfru], 29, i H. Jensens Stræde no 41
1885, 22de September, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl og træskomand], 26, paa Nørregade no 85, Caroline Hansine Andersen [jomfru], 23, paa Nørregade no 85
1885, 25de September, Viet, Jørgen Bagger [ungkarl og farver], 34, paa Vestergade no 82, Rasmine Kirstine Theodora Dagmar Rasmussen [jomfru], 21, paa Nørregade no 85
1885, 3die October, Viet, Carl Christian Petersen [ungkarl og skolelærer], 25, i Freilev i Kettinge Sogn, Laura Hansine Petersen [frøken], 32, i Fredericia
1885, 7de October, Viet, Søren Madsen [ungkarl og arbeidsmand], 44, paa Nørregade no 73, Rasmine Helene Cecilie Knudsen [jomfru], 45, paa Østre Stationsvei no 13
1885, 16de October, Viet, Alfred Sophus Ferdinandsen [ungkarl og pladsforvalter], 28, i Svendborg, Josephine Petrine Nielsen [jomfru], 27, paa Nørrebro no 20
1885, 17de October, Viet, Henry Villiam Holten [ungkarl og meierist], 23, paa Marienlyst, Anne Marie Larsen [jomfru], 20, paa Marienlyst
1885, 20de October, Viet, Helmer Blom [enkemand, provst og sognepræst], 42, for Gjellerup og Sunds Menigheder i Ribe Stift, Karen Simonie Waidtløw [frøken], 20, Slotsgade no 28
1885, 4de November, Viet, Carl Frederik Theodor Nielsen [ungkarl og værkfører], 26, af Kjøbenhavn, Marie Nielsine Christine Nielsen [jomfru], 24, Kalkveien no 18
1885, 5te November, Viet, Jens Rasmus Hansen [ungkarl og arbeidsmand], 22, i Skibhusene, Johanne Marie Mortensen [pige], 24, i Skibhusene
1885, 5te November, Viet, Jærgen Nielsen [ungkarl og klodsemager], 27, Nørrebro no 34, Karen Marie Nielsen [enke], 25, Nørrebro no 34 - efter arbeidsmand Hans Carl Rasmussen
1885, 6te November, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl og skomagersvend], 25, Grønnegade no 25, Mortenline Mortensen [jomfru], 22, Kræmmergyden no 6
1885, 6te November, Viet, Jens Peter Nielsen [ungkarl og arbeidsmand], 42, porteur paa Bispegaarden, Anne Christine Petersen [jomfru], 29, Nørregade no 45
1885, 7de November, Viet, Jørgen Peter Saysette [enkemand og maler], 26, Nørrebro no 4, Julie Sophie Charlotte Metzsch [jomfru], 31, Nørrebro no 4
1885, 7de November, Viet, Anders Christian Hansen [ungkarl og murersvend], 28, af Middelfart, Karen Kirstine Hansen [jomfru], 33, Kræmmergyden no 2
1885, 7de November, Viet, Axel Victor Ludvig Petersen [ungkarl og slagtersvend], 25, Nørregade no 18, Anna Dorthea Dagmar Petersen [jomfru], 19, Arbeiderboligerne no 2
1885, 21de November, Viet, Rasmus Peter Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 24, af Aasum, Anna Elisabeth Petersen [pige], 29, Damhuset paa Skibhusvejen
1885, 1ste December, Viet, Christian Peter Bistrup [ungkarl, capitain, compagnichef], 35, ved 2den Artelleriebataillon - af Kjøbenhavn, Helene Sophie Vilhelmine Holbech [frøken], 23, Nørregade no 69
1885, 3die December, Viet, Lars Jensen [ungkarl og klodsemager], 31, Nørregade no 77, Oline Sophie Frederikke Amalie Kreipke [jomfru], 24, Adamsgade no 29
1885, 11te December, Viet, August Bernhard Nehm [ungkarl og assistent], 24, i det Forenede Dampskibsselskab - af Kjøbenhavn, Charlotte Mathilde Nicoline Boisen [jomfru], 23, Danneborgsgade no
1885, 21de December, Viet, Niels Madsen [ungkarl og sømand], 26, paa Hundslev Mark, Ane Bodeline Andreassen [jomfru], 24, Skibshusvejen no 64
1885, 30te December, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl og sømand], 25, Nørrebro no 16, Anne Marie Kirstine Petersen [jomfru], 24, Nørrebro no 16
1886, 8de Januar, Viet, Christen Hansen Skov [ungkarl og sergent], 29, ved 16de Bataillon - Nørrebro no 77, Anna Cathrine Andersen [jomfru], 18, Nørrebro no 77
1886, 23de Januar, Viet, Jørgen Christian Poulsen [ungkarl og smedesvend], 28, Thorsgade no 26, Maren Hansen [jomfru], 28, Ramsherred no 26
1886, 30te Januar, Viet, Peder Pedersen Bramsen [ungkarl og bødker], 26, af Kolding, Marie Kirstine Andersen [jomfru], 26, Slotsgade no 37
1886, 12te Februar, Viet, Anders Henrik Jensen [ungkarl og murer], 23, Nørrebro no 57, Maren Cathrine Hansen [pige], 23, Nørrebro no 57
1886, 26de Februar, Viet, Hans Christian Jørgensen [ungkarl og skrædder], 21, Dannebrogsgade no 27, Karen Mathilde Poulsen [pige], 18, Nørrebro no 42
1886, 10de April, Viet, Peder Christensen [ungkarl og tjenestekarl], 25, Ejby Mølle, Karen Kirstine Iversen [pige], 19, Sct. Jørgens Forstad no 50
1886, 14 April, Viet, Anders Nielsen [ungkarl og sømand], 30, Nørreby i Klinte Sogn, Sophie Amalie Margrethe Buchholtsen, 28, Nørreby i Klinte Sogn
1886, 21 April, Viet, Carl Johan Madsen [ungkarl og opvarter], 23, af Fredericia, Augusta Caroline Frederiksen [pige], 19, Skibhusvejen no 12
1886, 20 April, Viet, Carl Henrik Villiam Jessen [ungkarl, cand. med.], 27, af Kjøbenhavn, Birgitte Ingeborg Westengaard [frøken], 24, Frederiksgade no 4
1886, 30 April, Viet, Peder Pedersen [ungkarl og detaillist], 32, Vesterbro no 15, Mette Marie Christensen [jomfru], 30, Nørrebro no 31
1886, 7 Maj, Viet, Steffen Mortensen [ungkarl og tjenestekarl], 32, Kongensgade no 9, Karen Kirstine Hansen [pige], 33, Skolegade no 2
1886, 4 Maj, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og tjenestekarl], 25, Overgade no 43, Anine Kirstine Rasmussen [pige], 32, Lille Parcelvej no 11
1886, 4 Maj, Viet, Niels Emil Probst [ungkarl og frisør], 23, Klaregade no 2, Anna Marie Frederikke Andersen [jomfru], 18, Nørregade no 55
1886, 12 Maj, Viet, Johan Marius Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 27, Nedergade no 17, Martha Lovise Christensen [jomfru], 24, Østre Stationsvej no
1886, 20 Maj, Viet, Christian Frederik Kjertmann Bonnesen [ungkarl og smedemester], 29, af Svendborg, Frederikke Elise Hansine Berthelsen [jomfru], 27, H. Jensensstræde no 14
1886, 27 Maj, Viet, Carl Jørgen Tykjær [ungkarl og gartner], 24, fra Ordrup, Anna Vilhelmine Caroline Knudsen [jomfru], 23, Adamsgade no 7
1886, 8 Juni, Viet, Jørgen Hansen [enkemand og bryggerkarl], 42, Arbejderboligen i Kræmmermarken, Marie Christine Hansen [pige], 36, Nørregade no 58
1886, 20 Juni, Viet, Fritz Ferdinand Nielsen [ungkarl og handelsagent], 23, Torvet no 12, Olga Sehested [frøken], 19, Ramsherred no 20
1886, 23 Juni, Viet, Johan Peder Pedersen [enkemand og gaardmand], 63, Vellinge i Bederslev Sogn, Johanne Marie Andersen [enke], 48, af Tørresø i Krogsbølle Sogn
1886, 2 Juli, Viet, Anders Christian Sophus Knudsen [ungkarl og blikkenslager], 26, Overgade no 29, Marie Christine Andersen [jomfru], 21, Adamsgade no 6
1886, 3 Juli, Viet, Albert Herman Andreas Mørch [ungkarl og corpslæge], 40, ved 6 Regiment - Nørregade no 39, Caroline Mathilde Jensen [frøken], 29, Overgade no 12
1886, 7 Juli, Viet, Niels Søren Henriksen [ungkarl og bestyrer], 38, Sct. Hans Plads no 1, Karen Margrethe Jørgensen [pige], 23, Nørrebro no 66
1886, 17 Juli, Viet, Rasmus Frederiksen Hoffmann [ungkarl og handelsbestyrer], 25, Fjellebroen i Vester Aaby Sogn, Jensine Møller [pige], 26, Ulbølle Sogn
1886, 23 Juli, Viet, Hans Peter Christian Pedersen [ungkarl og lærer], 26, af Helsingør, Maren Johanne Jørgensen [jomfru], 33, Hybæks Mølle i Ørslev Sogn
1886, 24 Juli, Viet, Erik Andreas Petersen [ungkarl og arbejdsmand], 20, Nørrebro no 32, Dorthea Nielsen [pige], 27, Sct. Hans Plads no 11
1886, 20 August, Viet, Christen Laurits Mathiesen [ungkarl og urmager], 28, af Nykjøbing paa Sjælland, Line Lorentine Cæcilia Rasmussen [jomfru], 18, Nørregade no 87
1886, 24 August, Viet, Jens Henrik Jørgensen [ungkarl og handelscommis], 26, Nørregade no 70, Marie Jacobine Rasmussen [jomfru], 23, Øster Stationsvej no 13
1886, 17 September, Viet, Hans Christian Andersen [enkemand og husmand], 49, af Vellinge i Bederslev Sogn, Marie Jensen [pige], 34, af Skibhusene
1886, 2 Oktober, Viet, Frederik August Schilling Tange [ungkarl og bogholder], 31, Nørrebro no 22, Johanne Frederikke Louise Eleonore Petersen [frøken], 27, Nørrebro no 94
1886, 5 Oktober, Viet, Peter Petersen Bruun [enkemand og sergent], 32, ved 2 Dragonregiment - Enggade no 12, Vilhelmine Jørgensen [jomfru], 29, Overgade no 31
1886, 10 Oktober, Viet, Jens Poul Jørgensen [ungkarl, lieutenant og handelsbestyrer], 25, Nørregade no 58, Elisabeth Steen [frøken], 21, Nørregade no 60
1886, 15 Oktober, Viet, Olaf Victor Rasmussen [ungkarl og styrmand], 29, Nørrebro no 41, Elise Pouline Charlotte Therkelsen [jomfru], 20, Nørrebro no 41
1886, 21 Oktober, Viet, Peter Christian Braunstein [ungkarl og grosserer], 32, af Kjøbenhavn, Emilie Victoria Christensen [frøken], 22, af Kjøbenhavn
1886, 23 Oktober, Viet, Ludvig Georg Lund [ungkarl og cigarmager], 27, Danebrogsgade no 33, Emma Jurikka Sophie Amalie Krone [jomfru], 18, Danebrogsgade no 33
1886, 30 Oktober, Viet, Lars Madsen [arbejdsmand, enkemand], 31, Skibhusene, Amalie Cathrine Jensen [pige], 20, Skibhusene
1886, 30 Oktober, Viet, Niels Madsen [arbejdsmand, enkemand], 45, Skibhusene, Hanne Sophie Cathrine Langkilde [enke], 26, Skibhusene
1886, 30 Oktober, Viet, Jørgen Madsen [skræder, enkemand], 56, af Skibhusene, Christiane Hansen [pige], 34, Nørregade no 69
1886, 5 November, Viet, Sophus Emil Brüel [ungkarl og fabriksbestyrer], 27, af Silkeborg, Nelly Christiane Caroline Holbeck [frøken], 21, Nørregade no 69
1886, 6 November, Viet, Lars Mogensen Hansen [ungkarl og bryggerkarl], 27, Nørregade no 45, Johanne Christine Mortensen [pige], 24, Aalykkegaard i Sct. Hans Landsogn
1886, 17 November, Viet, Carl Anton Marius Nielsen [ungkarl, sergent], 26, af 5 Bat. - Heden no 84, Petrine Bertholine Nielsen [jomfru], 24, Heden no 104
1886, 18 November, Viet, Frederik Burchhardt Andersen [ungkarl og kellner], 27, af Kjøbenhavn, Vilhelmine Ovidia Bech [jomfru], 20, Vindegade no 23
1886, 12 Oktober, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl og arbejdsmand], 29, Nørrebro no 108, Hansine Madsen [pige], 22, Nørrebro no 108
1886, 23 November, Viet, Niels Peter Lundegaard [skibsfører, fraskilt], 39, Vindegade no 13, Anna Christine Laurine Schmidt [jomfru], 24, Nørrebro no 37
1886, 27 November, Viet, Poul Andersen [ungkarl og tømrer], 29, af Mesinge, Ane Kirstine Knudsen [pige], 33, af Mesinge
1886, 3 December, Viet, Jens Peter Olsen [ungkarl og bager], 30, af Stige, Eline Abelone Sørensen [pige], 27, H. Jensensstræde no 23
1886, 22 December, Viet, Carl August Sophus Johansen [ungkarl og brolægger], 26, Tolderlundsvej no 9, Anna Mathilde Krag [jomfru], 18, Kalkvejen no 10
1887, 5 Januar, Viet, Julius Hansen [ungkarl og skrædersvend], 36, Ramsherred no 32, Marie Cathrine Andersen [pige], 40, Ramsherred no 32
1887, 20 Februar, Viet, Carl Vilhelm Wisberg [ungkarl, gensdarmerisergent], 27, af Kolding, Emilie Sophie Marie Schmidt [jomfru], 24, Frue Kirkestræde no 11
1887, 21 Februar, Viet, Peter Christian Storgaard [ungkarl og tjenestekarl], 22, Nørregade no 20, Karna Hansen [pige], 27, Nørregade no 20
1887, 10 Marts, Viet, Peter Anton Olsen [ungkarl, skomagermester], 48, H. Jensensstræde no 31, Anne Jensine Møller [jomfru], 43, H. Jensensstræde no 17
1887, 25 Marts, Viet, Nicolaj Andreas Marius Jespersen [ungkarl, sergent], 26, ved Gendarmeriet - af Horsens, Mary Elise Margrethe Olsen [jomfru], 19, Danebrogsgade no 29
1887, 1 April, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl og rugbrødbager], 33, Vindegade no 33, Ane Kirstine Andersen [pige], 29, Vindegade no 8
1887, 5 April, Viet, Peder Nielsen Zeberg [ungkarl og sergent], 29, ved 5 Bat.stab - Kongensgade no 34, Nielsine Marentine Hansen [jomfru], 19, Kongensgade no 30
1887, 6 April, Viet, Hans Christian Emil Jensen [ungkarl og handelscommis], 26, Sct. Knudsgade no 8, Johanne Maria Schwarz [jomfru], 26, Nørregade no 28
1887, 9 April, Viet, Lars Christian Pedersen [ungkarl og sergent], 33, ved 26 Bat. - Allegade no 23, Mortenline Christiane Nielsen [jomfru], 19, Albanigade no 37
1887, 9 April, Viet, Christian Pagh Møller [ungkarl og forvalter], 24, af Kolding, Thora Sidse Caroline Jensen [jomfru], 21, Nørrebro no 75
1887, 13 April, Viet, Claus Christian Madsen [ungkarl og gaardejer], 31, af Brylle, Ane Jacobine Nielsen [pige], 26, af Brylle
1887, 16 April, Viet, Ludvig Olsen [ungkarl, skomagersvend, menig], 22, ved 5 Bat. - Heden no 140, Hansine Jørgine Rasmussen [pige], 24, Arbejderboligerne ved Glasværket
1887, 19 April, Viet, Hans Jacob Larsen [ungkarl, gaardbestyrer], 46, af Sanderum, Maren Cathrine Larsen [enke], 53, af Bellinge Kro - efter gaard- og kromand Jørgen Madsen Andersen
1887, 23 April, Viet, Peter Carl Frederik Madsen [ungkarl, jernbaneassistent], 29, Dronningensgade no 14, Marie Hansine Hansen [jomfru], 25, Nørrebro no 53
1887, 26 April, Viet, Hans Hansen [enkemand, boelsmand], 55, af Vejrup i Ubberud Sogn, Ane Nielsen [pige], 33, Nørrebro no 86
1887, 30 April, Viet, Jørgen Jacobsen [ungkarl, klodsemager], 24, Pjentedamsgade no 3, Boline Karen Kirstine Andersen, 27, Aalykkegaard i Sct. Hans Landsogn
1887, 30 April, Viet, Niels Juul [ungkarl, kusk], 27, Nørregade no 75, Maren Marie Cathrine Christensen [pige], 26, Nørregade no 75
1887, 5 Maj, Viet, Johan Frederik Theede [ungkarl og uldspinder], 25, Vindegade no 20, Marie Kirstine Hansen [jomfru], 24, Vindegade no 20
1887, 14 Maj, Viet, Hans Pedersen [ungkarl,tjenestekarl], 33, af Ravnebjerg i Sanderum Sogn, Ane Marie Andersen [pige], 26, Nørregade no 67
1887, 14 Maj, Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl og tjenestekarl], 23, Brangstrup Mølle i Nørre Lyndelse Sogn, Karen Marie Thygesen [pige], 28, Sct. Jørgens Forstad no 42
1887, 18 Maj, Viet, Iver Christian Iversen [ungkarl og malersvend], 31, Odinsgade no 33, Nicoline Frederikke Larsen [pige], 22, Slottet i Nørregade no 38
1887, 28 Maj, Viet, Peder Hansen [enkemand og arbejdsmand], 49, af Nyborg, Flora Dorthea Guldbrandsen [pige], 24, Nørregade no 79
1887, 3 Juni, Viet, Lars Peder Carlsen [ungkarl, sergent], 31, ved Forplejningskorpset - af Kjøbenhavn, Thora Elvine Camilla Brodersen [jomfru], 27, Vindegade no 84
1887, 10 Juni, Viet, Lars Knudsen [ungkarl, tømrersvend], 27, Skibhusvejen, Ane Dorthea Madsen [pige], 25, Skibhusvejen
1887, 17 Juni, Viet, Andreas Hansen [ungkarl og bagersvend], 31, Nørregade no 81, Karen Marie Sophie Jensen [jomfru], 26, Skulkenborg no 6
1887, 25 Juni, Viet, Rasmus Peter Frederik Larsen [ungkarl og feldberedersvend], 26, Nørrebro no 86, Johanna Johannesdatter [pige], 28, Vindegade no 38
1887, 28 Juni, Viet, Robert Ancker Aalberg [ungkarl, premierlieutenant], 30, ved 2 Dragon Regiment - Rytterkasernen, Caroline Augustine Patgese Allerup [frøken], 22, Søndergade no 7
1887, 30 Juni, Viet, Eduard Christian Heinrich Schnohr [ungkarl, detaillist], 28, Nørrebro no 40, Charlotte Olga Vilhelmine Jensen [jomfru], 27, Nørrebro no 40
1887, 13 August, Viet, Carl Vilhelm Andersen [ungkarl, snedkersvend], 25, Nedergade no 32, Kirstine Marie Lund [jomfru], 21, Ridehusgade no 32
1887, 20 Auigust, Viet, Jens Peder Hansen [ungkarl, friskolelærer], 31, Maare i Herrested Sogn, Elisabeth Rasmussen [pige], 22, Maare i Herrested Sogn
1887, 1 September, Viet, Henrik Mortensen [ungkarl og slagter], 28, af Bellinge, Kirsten Andersen [pige], 27, af Bellinge
1887, 7 September, Viet, Peter Jørgensen [enkemand, landmand], 50, Aalykkegade no 8, Marie Cathrine Petersen [enke], 45, Adamsgade no 45
1887, 22 September, Viet, Jørgen Nielsen [enkemand, klodsemager], 29, Nørrebro no 36, Ane Christine Lauritsen Rosenlund [pige], 19, Nørrebro no 36
1887, 25 Oktober, Viet, Niels Johansen [ungkarl og sergent], 26, ved 2 Dragonregiment - Sct. Jørgensgade no 14, Karen Marie Jensen [jomfru], 20, Grynhusene no 67
1887, 31 Oktober, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, gaardbestyrer], 28, Birkum i Fraugde Sogn, Anne Johansen [pige], 29, Birkum i Fraugde Sogn
1887, 3 November, Viet, Anders Christian Poulsen [ungkarl, uldhandler], 33, af Brande (Jylland), Sørine Petrine Sørensen [pige], 27, Nørrebro no 77
1887, 4 November, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, patrouillebetjent], 30, Dansestræde no 4, Cathrine Karenline Kirstine Pedersen [pige], 25, Nørregade no 21
1887, 11 November, Viet, Adolf Frederik Vilhelm Sivert [ungkarl, skomagermester], 27, Torvestræde no 7, Kätty Marie Augusta Amalie Jensen [jomfru], 20, Nørregade no 43
1887, 12 November, Viet, Vilhelm Carl Alfred Christensen [ungkarl, klejnsmedsvend], 20, Aalykkegade no 20, Christiane Mortensen [pige], 24, Skibhusvejen no 64
1887, 12 November, Viet, Rasmus Nielsen [enkemand, tjenestekarl], 30, Krogshøj i Ubberud Sogn, Ane Marie Rasmussen [pige], 38, Vindegade no 25
1887, 15 November, Viet, Ove Ludolph Kjær [ungkarl, fabrikant], 23, Vindegade no 20, Marentilde Cathrine Margrethe Theede [jomfru], 24, Vindegade no 20
1887, 25 November, Viet, Jørgen Larsen (Fredelund) [ungkarl, tjenestekarl], 36, Næsbyhovedbroby, Maren Pedersen [pige], 17, Kalkvejen no 6
1887, 26 November, Viet, Vilhelm Julius Carl Frants Hansen [ungkarl, telegraphist], 28, af Kjøbenhavn, Petrea Eleonora Vilhelmine Nicoline Andersen [jomfru], 20, Rytterkasernen
1887, 25 November, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, gaardejer], 49, Svendstrup i Stenløse Sogn, Marie Martine Rasmussen [pige], 26, Svendstrup i Stenløse Sogn
1887, 29 November, Viet, Peter Michael Madsen [ungkarl, skibsfører], 26, af Thurø ved Svendborg, Christine Petra Clemmensen [pige], 21, af Thurø
1887, 7 December, Viet, Frits Julius Vilhelm Pedersen [ungkarl og gartner], 21, af Christiansdal i Dalum sogn, Johanne Cathrine Andersen [pige], 24, Nørrebro no 35
1887, 27 December, Viet, Mads Peter Henriksen [ungkarl, styrmand], 23, Nørrebro no 58, Anna Christine Jensine Holm [jomfru], 27, Nørrebro no 98
1887, 29 December, Viet, Hans Anderas Bender Christensen [ungkarl, slagter], 24, Kragsbjærgvej no 6, Anna Frederikke Schrøder [jomfru], 21, Tolderlundsvej no 11
1888, 5 Januar, Viet, Jørgen Dankvart Ripur Pedersen [enkemand, styrmand], 36, af Stige, Jørgine Emilie Simonsen [jomfru], 31, af Skibhusene
1888, 18 Januar, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, sømand], 41, Nørrebro no [ingen no angivet], Caroline Mathilde Elvira Nielsine Nielsen [pige], 24, Lille Parcelvej no 4
1888, 28 Januar, Viet, Peter Jørgen Friis [ungkarl, skuespiller], 33, Theaterstræde, Engelke Leonardine Wulff [frøken], 21, Enggade no 18
1888, 1 Februar, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, skræder], 23, Danebrogsgade no 27, Andersmine Jørgine Waidtløw [jomfru], 23, Nørregade no 82
1888, 4 Februar, Viet, Peter Petersen [ungkarl, maskinarbejder], 26, Bangsboder no 12, Laura Johanne Hansen [enke], 28, Ramsherred no 4 - efter tømrer Niels Hansen
1888, 25 Februar, Viet, Jesper Frederik Marcus Jensen [ungkarl, skuespiller], 24, Overgade no 27, Anna Christine Elisabeth Bjerregaard [frøken], 34, Nørregade no 24
1888, 1 Marts, Viet, Johan Frederik Larsen [ungkarl, vognmandskusk], 28, Lille Parcelvej no 6, Nielsine Frederikke Andersen [pige], 26, Lille Parcelvej no 6
1888, 6 Marts, Viet, Peter Marius Steensen [ungkarl og arbejdsmand], 28, Skulkenborg no 22, Petra Emilie Hansen [pige], 18, Skulkenborg no 40
1888, 10 Marts, Viet, Søren Andersen [enkemand, maler], 36, Ryttergade no 13, Ane Marie Andersen [enke], 39, Ryttergade no 13
1888, 17 Marts, Viet, Niels Johansen [ungkarl, tømrer], 30, Vestre Stationsvej no 20, Andrea Petra Frederikke Marie Rusine Jensen [pige], 21, Nørregade no 39 & 41
1888, 31 Marts, Viet, Hans Hansen [ungkarl, karethmagersvend], 22, af Kværndrup, Catharina Elisa Christiane Rasmussen [pige], 26, Store Parcelvej no 19
1888, 31 Marts, Viet, Hans Peter Petersen [ungkarl, tømrer], 27, Sct. Knudsgade no 52, Maren Kirstine Jørgensen [pige], 24, Aalykkegade no 22
1888, 17 April, Viet, Erik Hansen [ungkarl, smaakjører], 32, Kalkvejen no 4, Frederikke Frederiksen [pige], 20, Kalkvejen no 14
1888, 17 April, Viet, Anders Christian Nicolai Petersen [ungkarl og handelsgartner], 39, af Næstved, Maren Jensen [enke], 21, af Næstved - efter arbejdsmand M. Math.....
1888, 22 April, Viet, Johan Eriksson [enkemand, skibsfører], 34, af Sverrig, Thrine Elisabeth Hansen [jomfru], 22, Nørrebro no 97
1888, 24 April, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, gaardejer], 27, af Sanderum, Gjertrud Marie Pedersen [pige], 29, af Vellinge i Bederslev Sogn
1888, 25 April, Viet, Søren Hansen [ungkarl, skomager], 23, af Seden, Hansine Hansen [pige], 24, Nørrebro no 90
1888, 1 Maj, Viet, Carl Frederik Emanuel Møller [ungkarl, styrmand], 29, af Kjøbenhavn, Birgitte Catharine Jacobine Johnsen [jomfru], 104, Nørrebro no 104
1888, 4 Maj, Viet, Johan Carl Thomsen [ungkarl, modelsnedker], 25, Nørrebro no 74, Hansine Rasmine Cathrine Hansen [jomfru], 25, Nørrebro no 74
1888, 4 Maj, Viet, Søren Larsen [ungkarl, væver], 28, Adamsgade no 30, Dorthea Jensen [pige], 24, Danebrogsgade no 15
1888, 5 Maj, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl, gartner], 27, af Taarnholm .....borg Sogn, Emma Christine Madsine Christiansen [pige], 29, af Skibhusene
1888, 5 Maj, Viet, Laurits Edvard Jørgensen [ungkarl, ...magersvend], 25, Kongensgade no 17, Frederikke Kirstine Petersen [pige], 28, Nørregade no 69
1888, 9 Maj, Viet, Jens Christian Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 22, af Nybygtgaarde i Brahetrolleborg Sogn, Johanne Larson [pige], 25, af Nybygtgaarde i Brahetrolleborg Sogn
1888, 9 Maj, Viet, Anders Jernfelt [født Jensen - ungkarl, premierlieutenant], 28, ved 2 Dragonregiment - Rytterkasernen, Inger Schmidt [frøken], 26, Overgade no 66
1888, 11 Maj, Viet, Niels Danquard Rippurt Hansen [ungkarl, maskinist], 23, af Randers, Else Johanne Nielsen [pige], 24, Nørregade no 20
1888, 18 Maj, Viet, Julius Theodor Broe [ungkarl, snedkersvend], 24, Enggade no 12, Johanne Karen Kirstine Hansen [pige], 23, la Cours Landsted - By i Næsbyhoved Skoven
1888, 22 Maj, Viet, Simon Blomberg [ungkarl, sergent], 25, ved 22 Bat. - af Helsingør, Caroline Jensine Elisabeth Lyng [jomfru], 27, Vesterbro no 17
1888, 22 Maj, Viet, Regnar Theodor Genfke [ungkarl, kjøbmand], 24, af Hobro, Else Kirstine Bruun [frøken], 20, Elisabethsminde paa Skibhusvejen no 6
1888, 24 Maj, Viet, Thorvald Genfke [ungkarl, kjøbmand], 22, af Hobro, Cecilie Elisabeth Bruun [frøken], 18, Elisabethsminde paa Skibhusvejen no 6
1888, 25 Maj, Viet, Jens Peder Hansen [ungkarl, mælkekusk], 26, Nørregade no 59, Anne Kirstine Laurine Hansen [pige], 34, Nørregade no 59
1888, 2 Juni, Viet, Mads Sørensen Skov [ungkarl, møllerkusk], 31, Næsbyhoved Mølle, Johanne Caroline Pedersen [pige], 33, Nørrebro no 33
1888, 5 Juni, Viet, Jens Hansen [ungkarl, møller], 27, af Vilholms Mølle i Birkende Sogn, Ane Marcussen [pige], 24, Vilholms Mølle i Birkende Sogn
1888, 30 Juni, Viet, Jens Jørgen Petersen [ungkarl, væversvend], 21, Bangsboder no 23, Marie Larsen [pige], 19, Nygade no 8
1888, 7 Juli, Viet, Carl Vilhelm Petersen [enkemand, pottemagermester], 34, Vesterbro no 24, Johanne Nielsen [enke], 42, Skolegade no 5 - efter uldhandler Eriksen
1888, 28 Juli, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl, skræder], 32, Vindegade no 11, Laura Juliane Hansmine Christine Petersen [pige], 27, Vindegade no 11
1888, 28 Juli, Viet, Hans Nicolai Hansen [ungkarl, klodsemager], 24, Østre Stationsvej no 9, Anna Marie Kirstine Hansen [pige], 26, Nørregade no 85
1888, 29 Juli, Viet, Lars Christian Larsen [ungkarl, sergent], 30, ved 5 Bat. - Store Graabrødrestræde no 11, Inger Marie Hildebrand [jomfru], 22, Store Graabrødrestræde no 11
1888, 11 August, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, arbejdsmand], 32, Nørrebro no 67, Marie Elisabeth Ergodtine Pedersen [pige], 26, Nørrebro no 67
1888, 24 August, Viet, Niels Larsen [ungkarl, skomagersvend], 21, Ramsherred no 21, Anna Olivia Helga Jensen [pige], 23, Nygade no 8
1888, 8 September, Viet, Christian Linde Olsen [enkemand, sømand], 33, Kalkvejen no 8, Oline Jørgine Hansen [pige], 35, Kalkvejen no 8
1888, 9 September, Viet, Jens Skyum [ungkarl, bogholder], 22, af Svendborg, Ingeborg Christine Hansine Clausen [jomfru], 21, af flensborg
1888, 12 September, Viet, Hans Hansen [enkemand, exam. jur., byfogedfuldmægtig], 52, Vindegade no 60, Hansine Eleonora Christine Hansen [enke], 34, Vindegade no 75 - efter murmester P. C. Hansen
1888, 22 September, Viet, Hans Larsen [ungkarl, gaardejer], 33, af Vejen Sogn i Jylland, Karen Petersen [pige], 27, af Dømmestrup i Nørrelyndelse Sogn
1888, 25 September, Viet, Rasmus William Viggo Burmeister [ungkarl, havnefoged], 29, af Æbeltoft, Anna Johanne Elise Jørgensen [jomfru], 22, Ramsherred no 14
1888, 29 September, Viet, Henrik Ferdinand Nielsen [ungkarl, kjøbmand], 29, Vestergade no 34, Anna Emilie Andersson [jomfru], 25, Nørrebro no 40
1888, 11 Oktober, Viet, Albert Peter Frantz Christophersen [ungkarl, proprietair], 29, af Nørrelyndelse Sogn, Betsy Olutta Bay [frøken], 24, Skibhusvejen no 61
1888, 20 Oktober, Viet, Peter Anton Eriksen [ungkarl, slagter], 27, Aalykkegade no 2, Karen Mine Sørensen [enke], 26, Danebroggade no 27 - efter bestyrer Niels Rasmussen
1888, 20 Oktober, Viet, Søren Rasmussen [ungkarl, arbejdskarl], 29, Pjentedamsgade no 45, Karen Kirstine Poulsen [pige], 34, Nørregade no 85
1888, 22 Oktober, Viet, Peter Christian Jacobsen [ungkarl, slagter], 25, Sct. Jørgens Forstad no 30 B, Constance Birgitte Poulsen [jomfru], 28, Sct. Jørgens Forstad no 30 B
1888, 23 Oktober, Viet, Mads Christian Andersen [ungkarl, gaardskarl], 30, Nørregade no 89, Karen Andersen [pige], 23, Nørrebro no 36
1888, 23 Oktober, Viet, Eigil Vilhelm Valdemar Jørgensen [ungkarl, premierlieutenant], 23, ved 16 Bat, Johanne Sophie Hempel [frøken], 27, Klingenberg no 16
1888, 26 Oktober, Viet, Peter Hansen [ungkarl, maskinfabrikant], 32, Vandværket, Helene Medea Louise Jacobsen [jomfru], 20, Gravene no 7
1888, 27 Oktober, Viet, Johannes Ferdinand Claus Boisen [ungkarl, portør], 28, ved Statsbanen - Danebrogsgade no 17, Ane Helene Josephine Petersen [pige], 26, Vogterhus no 16 B
1888, 31 Oktober, Viet, Peter Christensen [ungkarl, møllerkusk], 31, af Vigerslev Sogn, Ane Cathrine Oline Jørgensen [pige], 26, Astruphuset
1888, 10 November, Viet, Berthel Peder Jørgensen [enkemand, oversergent], 46, ved 5 Bat. - Vesterbro no 37, Mathilde Marie Lange [jomfru], 30, Vesterbro no 37
1888, 14 November, Viet, Rasmus Steensen [ungkarl, arbejdskarl], 22, Skulkenborg no 22, Christine Margrethe Davidsen [pige], 31, Skulkenborg no 22
1888, 14 November, Viet, Theodor Christian Ivar Fahnøe [ungkarl, kjøbmand], 27, af Kjøbenhavn, Therese Johanne Petersen [frøken], 24, Nørrebro no 4
1888, 20 November, Viet, Niels Jacobsen [ungkarl, skrædersvend], 26, Østre Stationsvej no 13, Julie Johanne Vilhelmine Andersen [pige], 21, Østre Stationsvej no 13
1888, 21 November, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, murer], 35, Ryttergade no 19, Karen Marie Pedersen [pige], 41, Ryttergade no 19
1888, 21 November, Viet, Peder Christian Hansen [enkemand, klodsemager], 37, Dræby Mark i Munkebo Sogn, Trine Margrethe Markussen [pige], 34, Nørrebro no 26
1888, 22 November, Viet, Rasmus Steffen Sørensen [ungkarl, bogholder], 29, Aalborg, Emma Margaretha Vilhelmine Schreiber [jomfru], 28, Absalonsgade no 30
1888, 23 November, Viet, Thorvald Christian Hansen [ungkarl, styrmand], 32, af Troense, Nielsine Christiane Hansen [jomfru], 25, af Troense
1888, 28 November, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, landmand], 26, Vesterbro no 84, Ane Pedersen [pige], 23, Kræmmergyden no 4
1888, 30 November, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl, landmand], 24, af Husby, Maren Dorthea Madsen [pige], 18, af Husby
1888, 1 December, Viet, Jens Nielsen Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 24, af Fraugde Kjærby, Karen Rasmine Christine Hansen [pige], 27, af Fraugde Kjærby
1888, 2 December, Viet, Jens Thomas Andersen [ungkarl, kjøbmand], 30, Nørrebro no 7, Thora Marie Petersen [jomfru], 29, Nørrebro no 7
1888, 7 December, Viet, Erik Sørensen [enkemand, smaakjører], 40, Nørregade no 50, Christine Rasmine Hansen [pige], 43, Nørregade no 50
1888, 8 December, Viet, Mads Langhoff [ungkarl, slagter], 23, Frederiksgade no 68, Anna Margrethe Nielsine Pedersen [pige], 22, Skulkenborg no 30
1888, 8 December, Viet, Jørgen Christensen [ungkarl, cigarmager], 25, Aalykkegade no 14, Ane Johanne Nielsen [pige], 29, Aalykkegade no 14
1888, 6 December, Viet, Johan Emil Buntzen [enkemand, comm...læge], , Kjøbenhavn, Anna Marie Gædecken [frøken], 28, Nørregade no 38 (Slottet)
1888, 24 December, Viet, Jens Rasmus Christian Holst [ungkarl, væver], 21, Vindegade no 58, Frederikke Amalie Jensen [pige], 31, Vindegade no 50
1888, 27 December, Viet, Hans Hansen [ungkarl, sergent], 27, ved 2 Dragonregiment - paa tiden Kjøbenhavn, Hansine Jacobine Hansen [jomfru], 21, Vindegade no 127
1889, 1 Januar, Viet, Peter Anthon Koch [ungkarl, skibsfører], 30, Canalbasinet, Anna Christine Frederikke Krohn [jomfru], 28, Nørrebro no 22
1889, 10 Januar, Viet, Peter Anthon Flauenskjold (Larsen) [ungkarl, opdagelsesbetjent], 25, af Kjøbenhavn, Anna Marie Oline Tange [pige], 24, Ramsherred no 28
1889, 19 Januar, Viet, Erik Eriksen [ungkarl, fabrikbestyrer], 26, Torvet no 14, Helga Rasmine Anna Mathilde Helgesen [jomfru], 28, Nørrebro no 78
1889, 24 Januar, Viet, Hans Jørgensen [enkemand, husmand], 33, af Birkum i Fraugde Sogn, Johanne Dorthea Hansen [pige], 25, Nørregade no 50
1889, 2 Februar, Viet, Peter Thomas Kongstad [ungkarl, smedesvend], 28, af Nyborg, Caroline Persson [pige], 27, Klostervej no
1889, 7 Februar, Viet, Emil Heinrich Glüsing [ungkarl, bogholder], 27, af Sct. Knuds Sogn, Vilhelmine Elisabeth Bay [frøken], 26, Skibhusvejen no 61
1889, 5 Marts, Viet, Carl Johan Friedrich Marqvard [ungkarl, sadelmagermester], 31, af Hornyld i Bjerre Sogn (Jylland), Anne Kirstine Emilie Frandsen [jomfru], 28, Danebrogsgade no 1
1889, 20 Marts, Viet, Rasmus Peder Pedersen [ungkarl, mursvend], 27, Rørup Sogn, Johanne Christine Hansen [pige], 26, Store Parcelvej no 11
1889, 28 Marts, Viet, Axel Peter Ferdinand Maxante [ungkarl, malermester], 25, Nørregade no 50, Karen Marie Christiansen [jomfru], 23, Nørrebro no 108
1889, 30 Marts, Viet, Ole Seneca Pedersen [ungkarl, murer], 29, Nørrebro no 24, Ane Rasmussen [pige], 25, Nørrebro no 24
1889, 30 Marts, Viet, Alfred Albertus Hansen [ungkarl, væver], 26, Holsedore no 10, Jenny Frederikke Caroline Binau [jomfru], 20, Tolderlundsvej no 65
1889, 9 April, Viet, Lars Peder Larsen [ungkarl, væver], 21, Ramsherred no 15, Clausine Nielsen [pige], 28, Skolegade no 2
1889, 10 April, Viet, Simon Hans Maibom [enkemand, arbejdsmand og bælgetræder], 68, Skibhusvejen no 6, Karen Nielsen [enke], 46, Adamsgade no 25 - efter arbejdsmand Niels Jørgensen
1889, 12 April, Viet, Ulrik Severin Valdemar Jespersen [ungkarl, forpagter], 25, af Carolinekilde i Paarup Sogn, Ellen Sophie Jørgensen [frøken], 22, Nørregade no 60
1889, 20 April, Viet, Hans Mathias Emil Hermansen [ungkarl, bødkersvend], 27, Nedergade no 26, Trine Marie Pedersen [pige], 30, Vindegade no 8
1889, 27 April, Viet, Lars Bo (Thomsen) [ungkarl, reservepostbud], 29, Nørrebro no 25, Ane Kirstine Madsen [pige], 31, Nørregade no 62
1889, 23 April, Viet, Mads Harald Anton Hansen [ungkarl, kjøbmand], 26, af Vejle, Caroline Kehlet [frøken], 25, Nørregade no 42
1889, 3 Maj, Viet, Carl Albrecht Bruun [ungkarl, krydsbetjent], 30, af Marstal, Karen Sophie Rasmine Nicoline Petersen [pige], 27, Nørrebro no 54
1889, 3 Maj, Viet, Hans Jensen [ungkarl, sergent], 27, ved 5 Bat. - Vesterbro no 49, Helene Henriette Caroline Schmidt [jomfru], 27, Thorsgade no 42
1889, 4 Maj, Viet, Jørgen Hansen [enkemand, arbejdsmand], 43, Heden no 192, Dorthea Jensen [pige], 44, Sømosegaard i Sct. Hans Landsogn
1889, 8 Maj, Viet, Berthel Andersen [ungkarl, sergent], 29, ved 2 Dragonregiment - Ryttergade no 1, Laura Jensine Christensen [pige], 29, Store Graabrødrestræde no 2
1889, 9 Maj, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, skibstømrer], 28, af Odense, Rasmine Clemmensen [jomfru], 38, af Thurø
1889, 11 Maj, Viet, Iver Karup [ungkarl, portør], 26, af Svendborg, Madsine Kirstine Christiansen [jomfru], 20, Nørrebro no 106
1889, 11 Maj, Viet, Christian Nyboe [ungkarl, postbud], 24, Bethania, Anne Hansine Kirstine Rasmussen [pige], 25, Bethania
1889, 16 Maj, Viet, Peter Vilhelm Lange [ungkarl, kurvemager], 54, Nørregade no 15, Karen Marie Hansen [enke], 47, Johannesminde paa Skibhusvejen no 62 - efter particulier Poul Poulsen
1889, 24 Maj, Viet, Peter Alstrup [ungkarl, boghandler], 25, Vestergade no, Georgine Terkelsen [frøken], 26, Sct. Hans Plads no 2
1889, 25 Maj, Viet, Peder Simon Sander [ungkarl, arbejdsmand], 25, Nørrebro no 42, Birthe Cathrine Christiansen [pige], 21, Nørrebro no 42
1889, 27 Maj, Viet, Laurits Anton Pedersen [ungkarl, landmand], 29, Nørrebro no, Hansine Thune [pige], 28, af Næsby
1889, 29 Maj, Viet, Hans Marius Johan Carl Hegeland [ungkarl, musiker], 26, ved 6 Regiment - Fredensgade no 42, Karen Johansen [pige], 23, Snapind i Sct. Knuds Sogn
1889, 5 Juni, Viet, Christian Nielsen [ungkarl, mælkehandler], 31, H. Jensensstræde no 22, Mette Cathrine Meiborg [jomfru], 34, H. Jensensstræde no 32
1889, 7 Juni, Viet, Erik Knudsen [ungkarl, rugbrødbager], 24, Nørregade no 72, Martha Lovise Christensen [enke], 27, Nørregade no 72 - efter rugbrødbager Joh. Marius Hansen
1889, 15 Juni, Viet, Anton Madsen [ungkarl, arbejdsmand], 22, for tiden menig ved 5 Bat. - Heden no 170, Lise Magdalene Nicoline Rasmussen [pige], 23, Grønnegade no 32
1889, 16 Juni, Viet, Rasmus Hansen [enkemand, marschandiser], 67, af Nyborg, Ane Kirstine Hansen [enke], 45, Nørrebro no 25 - efter kjøbmand Jens Christian Olsen
1889, 27 Juni, Viet, Søren Theodor Eriksen [ungkarl, skomagersvend], 24, Vindegade no 104, Maren Johanne Marie Christensen [pige], 20, Holmehuset i Sct. Hans Landsogn
1889, 27 Juni, Viet, Christen Albrecht Christensen [ungkarl, arbejdsmand], 25, Holmehuset i Sct. Hans Landsogn, Ane Kirstine Nielsen [pige], 23, Thranes Huse i Sct. Hans Landsogn
1889, 25 Juni, Viet, Søren Peter Christiansen [ungkarl, bagersvend, menig], 21, ved 5 Bat. - Vesterbro no 80, Helene Henriette Andrea Andersen [pige], 21, Vestergade no 83
1889, 2 Juli, Viet, Niels Frits Frederik Ferdinand Vilhelm Varlev [ungkarl, sergent], 29, i 16 Bat. - Vindegade no 60, Birthe Marie Sørensen [jomfru], 24, Vindegade no 60
1889, 6 Juli, Viet, Hans Peter Christian Petersen [ungkarl, tjenestekarl], 21, af Lumby Sogn, Nielsine Pedersen [pige], 30, Slotshavehuset
1889, 23 April, Viet, Rasmus Axelsen [ungkarl, landmand], 46, Danebrogsgade, Johanne Marie Rasmussen [enke], 31, Danebrogsgade - efter sømand Frederik laurits Hansen
1889, 11 Juli, Viet, Christian Hansen [ungkarl, møllersvend], 30, Staalstræde no 3, Karen Marie Hansen [jomfru], 27, Kalkvejen no 18
1889, 2 August, Viet, Niels Christian Andersen [ungkarl, skomager], 23, Overgade no, Anna Marie Jørgine Mathilde Jørgensen [pige], 23, Kræmmergyden no 7
1889, 27 Juli, Viet, Peder Christian Martinsen Bøttern [enkemand, overtrompeter], , ved 2 Dragon Regiment, Nielsine Camilla Rasmussen [jomfru], ,
1889, 4 September, Viet, Niels Peter Larsen [ungkarl, gendarm], 35, af Bramminge i Jylland, Ane Cathrine Kirstine Andersen [pige], 23, af Høirup i Sønderjylland
1889, 7 September, Viet, Hans Larsen [ungkarl, bryggerkarl], 28, Overgade no 65, Gustafva Nilssen [pige], 28, Enggade no 10
1889, 7 September, Viet, Sophus Emil Holger Nielsen [ungkarl, maskinarbejder], 23, af Kjøbenhavn, Johanne Jønsdotter [pige], 22, Vindegade no 20
1889, 4 Oktober, Viet, Christian Laurits Christensen [ungkarl, kurvemager], 34, af Haderslev, Julie Camilla Petersen [jomfru], 25, Nørrebro no 4
1889, 8 Oktober, Viet, Holger Georg Jacob Hansen [ungkarl, skomager, rekrut], 23, ved 5 Bat. - Olaf Ryesgade no 6, Marie Christine Hyrup [jomfru], 20, Olaf Ryesgade no 6
1889, 12 Oktober, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, smedesvend], 22, Nørrebro no 62, Johanne Marie Hansen [pige], 29, Nørrebro no 62
1889, 12 Oktober, Viet, Niels Langkilde [ungkarl, lieutenant, forpagter], 26, af Kværkeby Sogn, Emma Victoria Elisabeth Bjerager [frøken], 25, Vesterbro no 42
1889, 16 Oktober, Viet, Regner Laurits Borch [ungkarl, premierlieutenant], 30, ved 9 Regiment - af Viborg, Ellen Ulrikke Johanne Bramhelst [frøken], 24, Nørregade no 38 (Slottet)
1889, 22 Oktober, Viet, Niels Larsen [ungkarl, kvæghandler], 25, Sct. Jørgensgade no 47, Caroline Josephine Petrea Jørgensen [jomfru], 17, Ramsherred no 28
1889, 22 Oktober, Viet, Ditlev Hansen [ungkarl, arbejdsmand], 37, Nørregade no 50, Hansine Hansen [pige], 38, Nørregade no 50
1889, 25 Oktober, Viet, Jørgen Christian Jørgensen [ungkarl, snedker], 26, af Assens, Hansine Dorthea Hansen [jomfru], 26, H. Jensensstræde no 26
1889, 25 Oktober, Viet, Jørgen Nygaard Schmidt [ungkarl, styrmand], 25, Nørrebro no 41, Anne Marie Lovise Rasmussen [jomfru], 25, Nørrebro no 98
1889, 25 Oktober, Viet, Christian Frederik Jensen [ungkarl, styrmand], 23, af Svendborg, Yelva Elise Larsen [jomfru], 18, af Thurø
1889, 26 Oktober, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 35, Hunderup i Sct. Knuds Landsogn, Ane Kirstine Christiansen [pige], 33, Nørrebro no 42
1889, 26 Oktober, Viet, Vilhelm Leonhard Bondo Nielsen [ungkarl, læsteskærer], 27, Sct. Gjertrudstræde no 6, Hansine Christiane Abel [jomfru], 25, H. Jensensstræde no 30
1889, 26 Oktober, Viet, Rasmus Adolph Rasmussen [ungkarl, kobbersmedemester], 25, Søndergade no 1, Ane Marie Waidtløw [jomfru], 26, Vindegade no 72
1889, 31 Oktober, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 24, Overgade no 59, Karen Mathilde Paulsen [enke], 22, Nørrebro no 23 - efter skræddersvend H. Ch. Jørgensen
1889, 2 November, Viet, Lars Mortensen [ungkarl, smedesvend], 30, Danebrogsgade no 5, Ane Dorthea Larsen [pige], 27, Margaard i Vigerslev sogn
1889, 5 November, Viet, Jens Pedersen [ungkarl, forvalter], 31, af Gjelskov i Hillerslev Sogn, Sophie Marie Mathilde Bender [jomfru], 22, af Allerup i Sønder Broby Sogn
1889, 8 November, Viet, Niels Peter From [ungkarl, politibetjent], 30, af Frederiksberg, Clara Charlotte Johanne Abel [fraskilt], 33, Adamsgade no 9 - fra høker Jens Peter Wildemann
1889, 12 November, Viet, Rasmus Christian Pedersen [ungkarl, sergent], 25, Sortebrødretorv no 11, Johanne Kirstine Christensen [pige], 25, Albanigade no 31
1889, 14 November, Viet, Rasmus Hansen Simonsen [ungkarl, sømand], 21, Dømmestrup i Nørre Lyndelse Sogn, Inger Elisabeth Stiller [jomfru], 20, Overgade no 67
1889, 19 November, Viet, Niels Peder Pedersen [ungkarl, gartner], 23, Nørrebro no 38, Hansine Marie Rasmussen [pige], 27, Nørrebro no 33
1889, 23 November, Viet, Laurits Julius Nielsen Broe [ungkarl, slagter], 28, Enggade no 12, Ane Cathrine Pedersen [pige], 23, Enggade no 12
1889, 26 November, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl, arbejdsmand], 28, Nørregade no 33, Maren Kirstine Larsen [pige], 24, Nørregade no 33
1889, 28 November, Viet, Lars Peter Hansen [ungkarl, handelsbetjent], 26, Overgade no 7, Kirsten Frederiksen [jomfru], 32, Sct. Jørgens Forstad no 42
1889, 30 November, Viet, Sigfrid Marius Rasmussen [ungkarl, malermeter], 29, Nørregade no 34, Ane Elisabeth Hansen [jomfru], 29, Nørregade no 34
1889, 4 December, Viet, Samuel Andreas Larsen [ungkarl, mineralvandsfabrikant], 25, Torvet no 5, Laura Antonie Kirstine Marie Hansen [jomfru], 25, Vindegade no 58
1889, 17 December, Viet, Hans Andersen [ungkarl, bagermester], 25, Nørregade no 65, Bodil Kirstine Jepsen [pige], 31, Nørregade no 65
1889, 21 December, Viet, Niels Knudsen [ungkarl, tømrer], 22, Vesterbro no 80, Karen Kirstine Jensen [pige], 25, Nørrebro no 40
1889, 21 December, Viet, Jørgen Poul Larsen [ungkarl, smedesvend], 23, Lille Parcelvej no 8, Maren Madsen [pige], 25, Lille Parcelvej no 8
1890, 24 Januar, Viet, Ole Peter Olsen [ungkarl, sømand], 24, Store Parcelvej no 30, Hedevig Sophie Kirstine Petrine Andrea Olivia Kryger [pige], 36, Store Parcelvej no 30
1890, 28 Januar, Viet, Niels Christiansen [enkemand, fyrbøder], 46, Overgade no 61, Anna Frederikke Margrehte Christine Jørgensen [pige], 33, Nørrebro no 22
1890, 30 Januar, Viet, Peder Hansen [ungkarl, landmand], 29, Astruphuset i Sct. Hans Landsogn, Hansine Kam [jomfru], 22, Naarup i Verninge Sogn
1890, 20 Februar, Viet, Marius Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 29, Fraugde Sogn, Ane Marie Johansen [pige], 37, Ryttergade no 17
1890, 7 Marts, Viet, Ole Nielsen [ungkarl, skrædder], 20, af Kolding, Maren Elise Christine Grønholdt [jomfru], 24, Nørrebro no 22
1890, 8 Marts, Viet, Jens Albert Andreas Almind [ungkarl, cigarmagersvend], 20, Thorsgade no 30, Anne Christine Hansen [pige], 22, Nørregade no 64
1890, 14 Marts, Viet, Lars Jacob Jensen [ungkarl, arbejdsmand], 28, Frederiksgade no 7, Andrea Jørgine Laurine Lillegaard [pige], 31, Vindegade no 23
1890, 18 Marts, Viet, Herman Laurits Frederik Sørensen [ungkarl, kjøbmand], 23, Vestergade no, Marie Abelone Jørgensen [frøken], 23, Skibhusvejen no
1890, 17 April, Viet, Niels Jørgensen [enkemand, skibstømrer], 43, Lille Parcelvej no 5, Ane Dorthea Larsen [pige], 34, Lille Parcelvej no 5
1890, 19 April, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, slagter], 25, Sønder Broby, Ane Marie Larsen [pige], 22, Nørrebro no 34
1890, 22 April, Viet, Laurits Nicolai Møller [ungkarl, kjøbmand], 29, Vestergade no 5, Helga Andersen [frøken], 22, nørregade no 21
1890, 25 April, Viet, Steffen Carl Christian Hansen [ungkarl, tømrer], 24, Nørrebro no 46, Jeanne Magdalene Mathiasen Svendborg [jomfru], 25, Nørrebro no 46
1890, 25 April, Viet, Mads Peter Christian Bekker [ungkarl, murmester], 32, Sct. Jørgensgade no 25, Marie Frederikke Caroline Jørgensen [jomfru], 19, Ramsherred no 14
1890, 1 Maj, Viet, Christian Johannessen [ungkarl, murer], 24, Odinsgade no 27, Mette Marie Jensine Hansen [pige], 30, Nørrebro no 25
1890, 1 Maj, Viet, Friedrich Carl Vilhelm Meyer [ungkarl, tilskærer], 28, Pugestræde no 8, Eline Christine Mogensen [jomfru], 22, Danebrogsgade no 9
1890, 10 Maj, Viet, Laurits Victor Thygesen [ungkarl, arbejdsmand], 23, Sct. Jørgens Forstad no 42, Ida Helena Petersdotter [pige], 21, Sct. Jørgens Forstad no 42
1890, 13 Maj, Viet, Niels Clausen [ungkarl, mineralvandskusk], 32, Ramsherred no 34, Anna Marie Henriksen [pige], 22, Østre Stationsvej no 23
1890, 9 Maj, Viet, Hans Oluf Otto Theodor Schiøtz [ungkarl, cand. pharm.], 26, Tværgade no 19, Harriet Louise Gædecken [frøken], 24, Nørregade no 38 (Slottet)
1890, 16 Maj, Viet, Hans Larsen [enkemand, gaardejer], 58, Overholluf i Fraugde Sogn, Rasmine Pedersen [jomfru], 35, Nørregade no 51
1890, 3 Juni, Viet, Hans Petersen [ungkarl, sergent], 27, heraf Sognet, Hansine Kirstine Hansen [jomfru], 29, af Vor Frue Sogn
1890, 4 Juni, Viet, Mads Jørgen Olsen [ungkarl, arbejdsmand], 25, af Sct. Knuds Sogn, Johanne Kirstine Pedersen [pige], 27, heraf Sognet
1890, 7 Juni, Viet, Hans Christian Johansen [ungkarl, smedesvend], 24, af Vor Frue Sogn, Ane Cathrine Knudsen [pige], 30, heraf Sognet
1890, 12 Juni, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, arbejdsmand], 37, heraf Sognet, Nielsine Jørgine Christophersen [pige], 33, heraf Sognet
1890, 17 Juni, Viet, Hans Jacob Hansen Møller [ungkarl, mursvend], 26, heraf Sognet, Anne Marie Rasmussen [pige], 26, heraf Sognet
1890, 28 Juni, Viet, Mathias Andersen [ungkarl, arbejdsmand], 37, Sct Knuds Sogn, Johanne Kirstine Andersen [pige], 35, heraf Sognet
1890, 23 September, Viet, Peder Christian Rasmussen [ungkarl, arbejdsmand], 26, af Sct. Knuds Sogn, Ane Caroline Gissel [pige], 41, heraf Sognet
1890, 24 September, Viet, Jens Meldahl Vammen [ungkarl, vognmand], 29, af Frederiksberg, Sine Christine Christensen [jomfru], 23, af Frederiksberg
1890, 28 September, Viet, Sophus Christian Preisler [ungkarl, bogholder], 27, af Sct. Knuds Sogn, Anna Louise Steen [frøken], 23, heraf Sognet
1890, 4 Oktober, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, arbejdskarl], 29, heraf Sognet, Maren Kirstine Isaksen [pige], 23, heraf Sognet
1890, 5 Oktober, Viet, Ernst Adam Kirkegaard [ungkarl, sadelmager], 24, af Ringe, Ingeborg Petrine Christiane Christiansen [jomfru], 20, heraf Sognet
1890, 17 Oktober, Viet, Anders Christian Andersen [ungkarl, handelsbestyrer], 29, af Bred i Vissenbjerg Sogn, Dorthea Vilhelmine Cathrine Spøhr [jomfru], 28, heraf Sognet
1890, 24 Oktober, Viet, Harald Wolfhagen [ungkarl, premierlieutenant], 25, i M...... - af Kjøbenhavn, Frederikke Elisabeth Steenbach [frøken], 22, Aalykkegaard heraf Sognet
1890, 25 Oktober, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, sergent], 25, ved 5 Bat. - heraf Sognet, Anne Nielsen [pige], 28, af Sct. Knuds Sogn
1890, 2 November, Viet, Johannes Carl Christian Hammerich [ungkarl, cand. med & chir., practiserende læge], 28, af Kjøbenhavn, Minna Christence Nicoline Ernestine Hahn [frøken], 27, heraf Sognet
1890, 6 November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, landmand], 23, af Tommerup, Kirsten Hansen [enke], 36, af Tommerup - efter gaardejer Rasmus Jørgensen Knarreborg
1890, 7 November, Viet, Harald Christian Damm [ungkarl, boghandler], 43, af Christiania, Abigael Christiane Brinck Nissen [frøken], 27, af Christiania
1890, 8 November, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl, sergent], 31, af 2 Dragon Regiment - heraf Sognet, Sophie Magdalene Pedersen [pige], 27, af Sct. Knuds Sogn
1890, 8 November, Viet, Jens Emil Bang [ungkarl, skomager], 23, af Sct. Knuds Sogn, Rasmine Hansine Kirstine Hansen [pige], 23, heraf Sognet
1890, 8 November, Viet, Rasmus Henrik Hansen [ungkarl, arbejdskarl], 25, heraf Sognet, Johanne Hansine Cecilie Madsen [pige], 27, heraf Sognet
1890, 16 November, Viet, Peder Andersen [ungkarl, bryggerkarl], 34, af Slagelse, Marie Knudsen [pige], 33, heraf Sognet
1890, 18 November, Viet, Carl Jacob Ludvig Moes [fraskilt, læge dr. med.], 46, heraf Sognet, Emma Johanne Dorthea Olsen [frøken], 29, heraf Sognet
1890, 22 November, Viet, Christian Andreas Klein [ungkarl, premierlieutenant], 26, ved 26 Bat. - heraf Sognet, Anne Johanne Knudsen [frøken], 21, heraf Sognet
1890, 25 November, Viet, Harald Laurits Olsen [ungkarl, slagter], 25, af Kjerteminde, Helga Caroline Mathilde Eriksen [pige], 21, heraf Sognet
1890, 28 November, Viet, Jørgen Peter Jørgensen [ungkarl, landmand], 25, heraf Sognet, Laura Margrethe Larsen [pige], 23, heraf Sognet
1890, 29 November, Viet, Pextus Miskov [ungkarl, komponist], 33, af Kjøbenhavn, Gudrun Langkilde [frøken], 19, heraf Sognet
1890, 30 November, Viet, Carl Theodor Stahlschmidt [ungkarl, jærnbaneassistent], 26, heraf Sognet, Cathinca Helene Marie Henningsen [frøken], 30, heraf Sognet
1890, 17 December, Viet, Carl Marius Hansen Møller [ungkarl, landmand], 25, af Harrendrup, Julie Christine Andersen [pige], 24, af Harrendrup
1890, 19 December, Viet, Jørgen Carl Christian Carlsen [ungkarl, gartner], 26, af Vor Frue Sogn, Caroline Frederikke Harder [pige], 22, heraf Sognet
1891, 17 Januar, Viet, Hans Andreasen [ungkarl, mejerist], 31, Allerslev Sogn ved Præstø, Ane Cathrine Pedersen [pige], 25, af Haarby Sogn
1891, 21 Januar, Viet, Carl Christian Buchreitz [ungkarl, sømand], 22, heraf Sognet, Johanne Juliane Frederikke Stiller [jomfru], 18, heraf Sognet
1891, 14 Februar, Viet, Jens Christian Jensen [enkemand, gaardejer], 28, af Allesø, Ane Marie Christensen [pige], 22, af Allesø
1891, 20 Februar, Viet, Martin Sørensen [ungkarl, styrmand], 27, af Thurø, Hanne Nielsine Husfeldt [jomfru], 23, af Thurø
1891, 8 Marts, Viet, Christian Nicolaisen [ungkarl, værkfører], 27, af Svendborg, Dagmar Frederikke Hartmann [jomfru], 24, Vindegade no 8
1891, 20 Marts, Viet, Peder Hansen Andreasen [ungkarl, skibsfører], 38, af Thurø, Marie Christine Jacobsen [jomfru], 22, af Thurø
1891, 22 Marts, Viet, Hans Peter Larsen [ungkarl, kjøbmand], 26, af Kolding, Marie Cathrine Olsen [jomfru], 30, Nørregade no 70
1891, 24 Marts, Viet, Niels Madsen [enkemand, arbejdsmand], 31, Kalkvej no 4, Maren Cathrine Nielsen [pige], 35, Kalkvej no 4
1891, 28 Marts, Viet, Søren Christian Møller [ungkarl, bogbinder], 24, Grønnegade no 22, Johanne Cathrine Knudsen [pige], 21, Sct. Jørgens Forstad no 16
1891, 29 April, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 31, af Sct. Knuds Sogn, Maren Christine Nielsen [pige], 21, Nørregade no 77
1891, 30 April, Viet, Hans Jeppesen Larsen [ungkarl, sergent], 25, ved 16 Bat. - Fodfolkskasernen, Christine Petrea Cecilie Nielsen [pige], 24, Vestergade no 77
1891, 2 Maj, Viet, Adam Christopher Pedersen Møller [enkemand, kjøbmand], 33, Vindegade no 11, Ane Cathrine Pedersen [jomfru], 23, Østre Stationsvej no 17
1891, 2 Maj, Viet, Niels Christian Clausen [ungkarl, typograph], 26, Nørregade no 35, Caroline Christine Algreen Petersen [jomfru], 24, Nørregade no 35
1891, 2 Maj, Viet, Niels Peder Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 23, Ny Annasholm, Karen Kirstine Rasmussen [pige], 24, Sct. Hans Landsogns Skole
1891, 2 Maj, Viet, Jens Madsen Larsen [ungkarl, sergent], 23, ved 26 Batl. - Heden no 82, Karen Madsen [pige], 18, Vestre Stationsvej no 56
1891, 4 Maj, Viet, Hans Vissing Hansen [enkemand, skibstømrer], 56, af Seden, Hansine Rasmussen [enke], 66, af Skibhusene - efter stenhugger Hans Andersen
1891, 5 Maj, Viet, Carl Johan Gericke [ungkarl, fabrikant], 34, af Kjøbenhavn, Anne Lovise Schmidt [frøken], 25, Nørregade no 79
1891, 8 Maj, Viet, Holten Frederik Castenschiold [ungkarl, kammerjunker, premierlieutenant], 26, ved 2 Dragon Regiment - heraf Sognet, Carry Elizabeth Fugl [frøken], 22, af Sct. Knuds Sogn
1891, 8 Maj, Viet, Rasmus Rasmussen [enkemand, kvæghandler], 30, af Aarup, Rasmine Olsen [pige], 22, af Aarup
1891, 9 Maj, Viet, Hans Nielsen [enkemand, skibstømrer], 60, af Skibhusene, Sidse Marie Nielsen [pige], 43, af Skibhusene
1891, 9 Maj, Viet, Andreas Frederik Harder [ungkarl, maler], 30, Vesterbro no 34, Ida Camilla Nielsen [pige], 27, Slottet
1891, 9 Maj, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl, maskinarbejder], 28, Frederiksgade no 51, Caroline Dorthea Waidtløw [jomfru], 22, Nørregade no 82
1891, 9 Maj, Viet, Ellenius Ole Mikkelsen [ungkarl, landbrugskandidat], 25, af Elsborg, Caroline Adolphine Kirstine Carlsen [pige], 30, Lille Parcelvej no 3
1891, 12 Maj, Viet, Johannes Anderson [ungkarl, sadelmagersvend], 30, Nørregade no 61, Elisabeth Johanne Larsen [pige], 32, Aalykkegade no 20
1891, 23 Maj, Viet, Hans Peder Marius Heinrich Heinsen [ungkarl, maskinarbejder], 25, Nørregade no 50, Anna Cathrine Jepsen [pige], 24, Aalykkegade no 18
1891, 25 Maj, Viet, Morten Poulsen [enkemand, øltapper], 35, Nørrebro no 7, Ane Kirstine Nielsen [pige], 24, Nørrebro no 7
1891, 26 Maj, Viet, Anton Carl Jensen [ungkarl, kusk], 28, Overstræde no 10, Petrea Vilhelmine Mathea Hansen [pige], 23, Skibhusene
1891, 27 Maj, Viet, Niels Dorph [ungkarl, premierlieutenant], 31, i 2 Artilleribataillon - af Kjøbenhavn, Ingeborg Krag [frøken], 24, Albanigade no 5
1891, 2 Juni, Viet, Vilhelm Marinus Aggersborg [ungkarl, brygmester], 34, af Holbæk, Elisabeth Christiane Vibekke Camilla Østerbye [frøken], 28, Vindegade no 28
1891, 2 Juni, Viet, Hans Paasche Harmens [ungkarl, proprietær], 37, Nebbegaard, Sjælland, Hulda Scharff [frøken], 23, Nørregade no 20
1891, 3 Juni, Viet, Peter Marius Jørgensen [ungkarl, arbejdskarl], 23, Kongensgade no 23, Ane Cathrine Jørgensen [pige], 29, Ridehusvej no 38
1891, 6 Juni, Viet, Ludvig Heinrich August Makwarth (Rasmussen) [ungkarl, musiker], 25, ved 6 Regiment - Munkemøllegade no 8, Juliane Nielsine Rasmine Nielsen [jomfru], 23, Sortebrødretorv no 5
1891, 13 Juni, Viet, Frederik Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 23, Bangsboder, Ane Kirstine Marie Dorthea Karstensen [pige], 20, Skibhusene
1891, 3 Juli, Viet, Hans Jørgen Andersen [ungkarl, particulier], 49, Ryttergade no 11, Ane Nielsen [pige], 48, af Kjerteminde
1891, 24 Juli, Viet, Niels Nicolai Hansen [enkemand, oversergent], 45, ved 5 Bataillon - Heden no 162, Amalie Nielsen [pige], 39, Heden no 162
1891, 8 August, Viet, August Wilhelm Hanfgarn [ungkarl, skræddersvend], 23, Klaragade no 23, Hansine Kirstine Pedersen [pige], 18, Nørrebro no 77
1891, 22 August, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, væversvend], 24, Adamsgade no 30, Maren Camilla Alexandra Nielsen [pige], 21, Store Parcelvej no 3
1891, 5 September, Viet, Johan Christian Rasmussen [ungkarl, fabriksarbejder], 27, af Kjøbenhavn, Julie Frederikke Jørgensen [pige], 25, Kræmmergyden no 2
1891, 20 September, Viet, Jens Nielsen [enkemand, skibstømrer], 27, af Harburg, Jensine Kirstine Marie Bundegaard [pige], 24, Tolderlundsvej
1891, 15 Oktober, Viet, Anders Jacobsen Kinch [ungkarl, herredsfuldmægtig], 26, af Assens, Alvilde Amalie Christophersen [frøken], 22, heraf Sognet
1891, 16 Oktober, Viet, Poul Rasmussen [ungkarl], 46, af Dalum, Christine Christensen [enke], 46, heraf Sognet - efter smaakører Lars Chr. Pedersen
1891, 25 Oktober, Viet, Peter Anthon Eriksen [enkemand, slagter], 30, heraf Sognet, Karen Hansen [pige], 21, heraf Sognet
1891, 31 Oktober, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, arbejdsmand], 45, heraf Sognet, Anne Kirstine Marie Dorthea Carstensen [pige], 33, heraf Sognet
1891, 3 November, Viet, Niels Ulriksen [ungkarl, landmand], 34, af Baardesø i Krogsbølle Sogn, Johanne Rasmussen [pige], 31, Nørre Esterbølle i Nørre Sandager Sogn
1891, 5 November, Viet, Anders Pedersen [ungkarl, bryggerkusk], 38, af Vor Frue Sogn, Johanne Pedersen [pige], 30, heraf Sognet
1891, 7 November, Viet, Jens Madsen Jensen [ungkarl, arbejdsmand], 25, heraf Sognet, Anna Frederikke Sørensen [fraskilt], 31, heraf Sognet - fra arbejdsmand Mads Jensen Carlsen
1891, 7 November, Viet, Peder Nielsen Larsen [ungkarl, gendarm], 30, heraf Sognet, Betty Margrethe Nielsen [pige], 23, af Vor Frue Sogn
1891, 24 Oktober, Viet, Peder Ladefoged Pedersen [ungkarl, gaardbestyrer], 26, af Frederiksborg, Kjesten Marie Kold [jomfru], 24, heraf Sognet
1891, 14 November, Viet, Hans Peter Julius Hansen [ungkarl, gartner], 24, heraf Sognet, Marie Magdalene Hansen [pige], 26, heraf Sognet
1891, 15 November, Viet, Jens Peter Jensen [ungkarl, slagter], 27, af Sct. Knuds Sogn, Laurentine Juliette Christine Petersen [pige], 28, heraf Sognet
1891, 15 November, Viet, Niels Marius Carstensen [ungkarl, malermester], 26, af Assens, Emilie Henriette Dorthea Plantener [pige], 23, heraf Sognet
1891, 14 November, Viet, Hans Christian Knudsen [ungkarl, slagtermester], 28, af Sct. Knuds Sogn, Rasmine Kirstine Rasmussen [pige], 20, heraf Sognet
1891, 3 December, Viet, Jens Johannes Kjær [ungkarl, sergent], 29, ved Forplejningskorpset - heraf Sognet, Lovise Trauelsen [jomfru], 20, af Sct. Knuds Sogn
1891, 3 December, Viet, Anders Offersen [ungkarl, landmand], 41, af Emtekjær i Tanderup Sogn, Marie Dorthea Rasmussen [pige], 37, heraf Sognet
1891, 4 December, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, arbejdsmand], 27, af Sct. Knuds Sogn, Johanne Nielsine Jørgensen [pige], 28, heraf Sognet
1891, 10 December, Viet, Johan Peter Bloch [ungkarl, brygmester], 32, heraf Sognet, Emma Gædecken [frøken], 33, heraf Sognet
1891, 15 December, Viet, Anders Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 24, af Davinde Sogn, Olga Hansine Mehlbye [pige], 21, heraf Sognet
1891, 19 December, Viet, Niels Nielsen Kirkegaard [ungkarl, skræddersvend], 26, af Sct. Knuds Sogn, Lovise Amalie Rasmussen [pige], 22, heraf Sognet
1891, 22 December, Viet, Peter Gustaf Petersen [ungkarl, sømand], 36, af Kjøbenhavn, Maria Larsson [pige], 30, heraf Sognet
1891, 23 December, Viet, Niels Søren Mikkelsen [ungkarl, mejerist], 32, af Ørslev pr. Ringsted, Dagmar Eleonore Amalie Nielsen [jomfru], 23, heraf Sognet
1891, 30 December, Viet, Peter Frederik Rasmussen [ungkarl, sømand], 30, af Falsled i Svanninge Sogn, Jensine Caroline Amalie Hjort [jomfru], 27, heraf Sognet