Odense - Sct. Hans, 1876-1883, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1876-1883, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 2 Januar, 7 Januar, Christiane Nielsens [dødfødt drengebarn], , i Nyenstad no 132, , , , Christiane Nielsen [enke],
1876, 3 Januar, 8 Januar, Seneca Bang, 6, paa Nørrebro no 39, , , Rasmus Jørgen Carlsen Bang [skibscapitain], ,
1876, 4 Januar, 10 Januar, Frederik Harald Theobald Martens [ugift, forhenværende kjøbmand], 45, hos sin fader i Vindegade, , , Chr. F. Martens [pensioneret overvagtm.], ,
1876, 14 Januar, 18 Januar, Anton Georg Andersen, , paa Nørrebro no 18, , , Niels Andersen [gaardskarl], ,
1876, 22 Januar, 27 Januar, Steffen Steffensen Olsen, 8, paa Nørregade no 76, , , Jens Peter Olsen [brændevinsbrænder], ,
1876, 23 Januar, 28 Januar, Jens Christian Peter Larsen [ugift, gartner - hos sin stedfader brolægger Niels Petersen], 26, i Skulkenborg no 104, , , , ,
1876, 28 Januar, 3 Februar, Carl August Søderlund [gift, skomagermester], 45, i Slotsgade no 38, , , , ,
1876, 28 Januar, 3 Februar, Rasmus Henrik Nielsen [gift, snedker], 64, paa Nørrebro no 85, , , , ,
1876, 15 Februar, 19 Februar, Anders Frederik Larsen, 3, , , , Jens Larsen [afdøde murer], ,
1876, 17 Februar, 23 Februar, Hans Ludvig Nicolaisen, , i Mellemste Hannebækhus, , , Hans Ludvig Nicolaisen [smed], ,
1876, 21 Februar, 1 Marts, Peter Mathias Larsen [enkemand og forhenværende bagermester], 66, paa Nørregade no 87, , , , ,
1876, 24 Februar, 2 Marts, Niels Mogensen [gift, tømmersvend], 64, paa Gravene no 26, , , , ,
1876, 28 Februar, 6 Marts, Peter Nielsen [gift, arbeidsmand], 48, i Kongehuset, , , , ,
1876, 1 Marts, 6 Marts, Aage Senius Marius Hansen, , Grønnegade no 24, , , Hans Hansen [afdøde sergent], ,
1876, 29 Marts, 3 April, Frands Larsen, , i Nygade no 84, , , Frits Emil Theobald Larsen [snedkersvend], ,
1876, 1 April, 7 April, Jens Peter Thrane [gift, gaardeier], 69, paa Hanneberg, , , , ,
1876, 2 April, 7 April, Adolph Rasmussen [ugift, premierlieutenant], 28, ved 3die Bataillon i Helsingør - født Fredericia, , , , ,
1876, 11 April, 18 April, Hans Larsen [gift, arbeidsmand], 59, paa Nørregade no 64, , , , ,
1876, 24 April, 27 April, Elias Rasmussen, , paa Nørregade no 86, , , Hans Rasmussen [snedkermester], ,
1876, 23 April, 1 Mai, Hans Peter Jørgensen [ugift, tjenestekarl], 20, af Nyborg, , , Christian Jørgensen [arbeidsmand], , her af sognet
1876, 27 April, 4 Mai, Lars Hansen [ugift, gartner], 51, tjente paa Mariendal i Skamby Sogn, , , , ,
1876, 2 Mai, 8 Mai, Jens Simonsen [gift, arbeidsmand], 56, i Nygade no 84, , , , ,
1876, 2 Mai, 6 Mai, Hans Langkilde Lollesgaards [dødfødt drengebarn], , paa Hedevigslund, , , Hans Langkilde Lollesgaard [forpagter], ,
1876, 4 Mai, 9 Mai, August Diderik Windinge [ugift isenkræmmer commis], 21, født i Rendsborg, , , Peter Diderik Ferdinand Windinge [stabssergent], ,
1876, 6 Mai, 13 Mai, Jacob Gerhard Leopold Olsen, , i Skibhusene, , , Niels Olsen [murer], ,
1876, 7 Mai, 13 Mai, Carl Frederik Ferdinand Hansen [gift, kleinsmedsvend], 43, ved Trækbanen no 5, , , , ,
1876, 12 Mai, 18 Mai, Frits Severin Sophus Thorvaldsen [fraskilt ægtemand og kjøbmand], 31, paa Nørregade no 97 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1844, , , , ,
1876, 20 Mai, 27 Mai, Claus Henrik Andersen [ugift, handelsbetjent], 33, født i Vester Hæsinge 1843, , , , ,
1876, 26 Mai, 1 Juni, Johan Heinrich Ludvig Ahrens [gift, barber], 54, i Pantheon i Vindegade no 37, , , , ,
1876, 27 Mai, 1 Juni, Niels Hansen [ugift, staldkarl], 37, paa Aalykkegaard - født i Damgaarden i Vigerslev Sogn 1839, , , , ,
1876, 29 Mai, 3 Juni, Jens Christian Jessen [gift, forhenværende skipper], 52, paa Nørrebro no 35, , , , ,
1876, 3 Juni, 7 Juni, Anders Jørgen Larsen, , i Aalykkegade no 19b, , , Frederik Larsen [skrædder], ,
1876, 12 Juni, 15 Juni, Julius Jesper Bugges [dødfødt drengebarn], , paa Nørregade no 30, , , Julius Jesper Bugge [bagermester], ,
1876, 21 Juni, 26 Juni, Adam Frederik Larsen [gift, snedker], 69, i Nygade no 84, , , , ,
1876, 1 Juli, 6 Juli, Christen Petersen [gift, arbeidsmand], 44, i det Forreste Hanebækhus, , , , ,
1876, 5 Juli, 8 Juli, Alexander Andreas Erichsen, , , , , Jørgen Friedrich Christian Erichsen [stabssergant], , ved 5te Bat.
1876, 19 Juli, 25 Juli, Niels Johansen Trolleborg [enkemand, pensioneret toldassistent, dannebrogsmand], 83, paa Nørregade no 46, , , , ,
1876, 30 Juli, 3 August, Johannes Svendsen [ugift, blikkenslagersvend], 45, paa Nørregade no 55, , , , ,
1876, 1 August, 8 August, Carl Leonidas Ekeroth [gift, premierlieutenant], 33, ved 5te Bat. i Odense - født 1843 i Trinitatis Sogn i Kjøbenhavn, , , , ,
1876, 14 August, 16 August, Anne Eliassens [udøbt drengebarn], , i Slotsgade no 16, , , , Anne Eliassen ,
1876, 15 August, 21 August, Christian Johansen [ugift, uhrmager - hos skomager Claus Jeppesens enke], 30, i Dandsestræde no 8, , , , ,
1876, 22 August, 28 August, Jens Peter Jacobsen [gift, sømand], 25, i Hull i England - født i Munkebo 1850, , , , ,
1876, 5 September, 9 September, Hans Sørensen [gift, tømmersvend], 56, paa Nørregade no 64, , , , ,
1876, 9 September, 14 September, Nicolai Adolph Wendelboe [enkemand og snedkermester], 60, paa Nørregade no 104, , , , ,
1876, 10 September, 13 September, Valdemar Hans Rasmussen, , paa Nørregade no 65, , , Hans Rasmussen [bagermester], ,
1876, 16 September, 19 September, Hans Hansen [ugift, rekrut], 23, af 5te Bat. - i Frederiksgade no 36 - født i Brylle 1853, , , , ,
1876, 16 September, 21 September, Frederik Christian Hans Sophus de la Porte [gift, kapitain], 43, ved 16de Bat. - i Kongensgade no 23, , , , ,
1876, 23 September, 27 September, Theodor Marius Holten Carstensen, , paa Nørrebro no 54, , , Carsten Carstensen [tømrer], ,
1876, 24 September, 30 September, Hans Christian August Hansen [gift, smedesvend], 55, ved Trækbanen no 5, , , , ,
1876, 25 September, 30 September, Carl Jørgen Nicolai Hansen, , paa Nørrebro no 62, , , Hans Christian Lind Hansen [snedkersvend], ,
1876, 26 September, 30 September, Henning Hans August Larsen, , i Astruphuset, , , Anton Vilhelm Marius Larsen [skomagersvend], ,
1876, 3 October, 7 October, Otto Valdemar Erichsen, , , , , Jørgen Friedrich Christian Erichsen [stabssergent], , ved 5te Bat.
1876, 5 October, 11 October, Peter Jørgen Hansen [ugift, sygepasser], 22, paa Garnisonssygehuset i Albanigade - født i Gamtofte 1854, , , , ,
1876, 26 October, 26 October, Hans Peter Ludvig Eriksen [cigarmager], 17, paa Sct. Hans Kirkegaard no 44, , , Peter Vilhelm Eriksen [mursvend], ,
1876, 19 October, 24 October, Niels Magnus Jørgensen, , i Enggade no 7, , , Hans Jørgensen [gaardskarl], ,
1876, 27 October, 30 October, Hans Carl Andreas Valdemar Petersen, , i Skalkenborg no 96, , , Niels Jensen Petersen [mursvend], ,
1876, 29 October, 3 November, Knud Hansen [gift, arbeidsmand], 58, paa Tolderlundsveien no 105, , , , ,
1876, 30 October, 6 November, Søren Petersen [ugift, tjenestekarl hos ...holder Steffensens enke], 27, paa Nørregade no 15 - født i Skippinge, , , , ,
1876, 12 November, 18 November, Christian Frederik Kryssing Madsen [gift, arbeidsmand], 66, i Hans Jensens Stræde no 21, , , , ,
1876, 13 November, 18 November, Anders Lindhardtsens [udøbt drengebarn], , i Askehuset ved Aalykkegaard, , , Anders Lindhardtsen [arbeidsmand], ,
1876, 14 November, 18 November, Victor Emanuel Bruun Hansen, , i Slotsgade no 27, , , Andreas Peder Hansen [skomagersvend], ,
1876, 25 December, 29 December, Hans Christian Petersen [gift, arbeidsmand], 25, i Slotsgade no 36 - født i Ubberud Ravnebjerggyde 1851, , , , ,
1877, 28 December 1876, 4 Januar, Niels Peter Nielsen [gift, skomagagersvend], 39, paa Trækbanen no 5, , , , ,
1877, 6 Januar, 11 Januar, Mads Peter Madsen, , paa Nørrebro no 3, , , Mads Peter Madsen [arbeidsmand], ,
1877, 15 Januar, 18 Januar, Peter Sophus Sørensen, , i Torsgade no 47, , , Carl Sophus Sørensen [corporal], ,
1877, 25 Januar, 1 Februar, Jens Peter Jensen [gift, værtshusholder], 36, i Ramsherred no 96 - født i ..ampen Løndum Sogn, , , , ,
1877, 26 Januar, 30 Januar, Frederik Sehested Andersen, , i Asylgade no 28, , , Jens Andersen [forhenværende landbruger], ,
1877, 7 Februar, 14 Februar, Daniel Hansen [gift, ølbrygger], 48, paa Nørregade no 45, , , , ,
1877, 20 Februar, 24 Februar, Hans Rasmussen, , i Adamsgade no 3, , , Niels Rasmussen [sergent], , ved 26de Bat.
1877, 1 Marts, 6 Marts, Frederik Christian Colding [gift, slagter], 69, paa Nørregade no 53, , , , ,
1877, 8 Marts, 13 Marts, Thomas Philipsen [gift ægtemand, hattemagersvend], 70, paa Nørrebro no 13, , , , ,
1877, 14 Marts, 19 Marts, Rasmus Peter Frederik Hansen, 1, ved Kanalbasinet no 93, , , Hans Peter Hansen [smaakjærer], ,
1877, 15 Marts, 22 Marts, Jesper Petersen [gift, arbeidsmand], 75, i Astrupdamhus, , , , ,
1877, 21 Marts, 24 Marts, Niels Hansens [udøbt drengebarn], , i Slotsgade no 48, , , Niels Hansen [huseier og maler], ,
1877, 22 Marts, 26 Marts, Carl Leonhard Jensen, , i pleie paa Nørregade no 81, , , , Emma Elise Jensine Jensen,
1877, 28 Marts, 3 April, Heinrich Carl Meinig Hviding [enkemand, pensioneret overlæge, ridder af danneborg], 67, paa Vestergade no 20, , , , ,
1877, 19 April, 26 April, Hans Jørgen Rasmussen [gift, pensioneret qvarteermester], 56, paa Nørregade no 26, , , , ,
1877, 21 April, 26 April, Carl Christian Blicher Knudsen [gift, mursvend], 41, i Slotsgade no 11, , , , ,
1877, 26 April, 30 April, Hans Villiam Petersen, , ved Trækbanen no 2, , , Poul Petersen [arbeidsmand], ,
1877, 26 April, 2 Mai, Severin Sørensen [enkemand og skomager], 74, paa Gravene no 22, , , , ,
1877, 24 April, 30 April, Rasmus Nielsen [enkemand og gaardeier], 75, i Eiby Vor Frue Landsogn, , , , ,
1877, 27 April, 4 Mai, Knud Jensen [gift, banevogter], 52, i Banevogterhuset no 16 ved Nørrebro Parcelveien, , , , ,
1877, 27 April, 4 Mai, Niels Nielsen [gift, bødkermester], 74, paa Gravene no 23, , , , ,
1877, 13 Mai, 19 Mai, Carl Heinrich Schultheisz [gift, skolebestyrer, cand. phil.], 71, paa Nørregade no 53, , , , ,
1877, 16 Mai, 19 Mai, Anders Hansen [gift, huseier og arbeidsmand], 39, i Aalykkegade no 19, , , , ,
1877, 19 Mai, 28 Mai, Lars Rasmussen [gift, baadfører], 44, i Slotshavehuset, , , , ,
1877, 24 Mai, 29 Mai, Søren Jensen [ugift, menig], 23, af 5te Bat. - paa Klingenberg no 25 - født i Ødsted 1854, , , , ,
1877, 26 Mai, 1 Juni, Hans Peter Brande Hansen, 1, i Første Hanebækhus no 52, , , Johan Henrik Hansen [møllersvend], ,
1877, 10 Juni, 14 Juni, Christian Peter Christiansen, , i Skibhusene, , , Lars Christiansen [sømand], ,
1877, 17 Juni, 23 Juni, Peter Nielsen Møller [gift, skibskapitain], 58, paa Kanalveien no 75, , , , ,
1877, 24 Juni, 28 Juni, Jørgen Madsen Ernst, , i Kræmmergyden no 8, , , Johan Frederik Ernst [skomager], ,
1877, 26 Juni, 30 Juni, Frands Christian Nielsen [gift, værtshusholder], 56, paa Nørrebro no 54, , , , ,
1877, 27 Juni, 4 Juli, Jørgen Petersen [gift, arbeidsmand], 74, i Hans Jensens Stræde no 7, , , , ,
1877, 10 Juli, 14 Juli, Jørgen Rasmus Jørgensen, , ved Trækbanen no 8, , , , Anne Kirstine Jørgensen ,
1877, 10 Juli, 14 Juli, Ole Frederik Olsen [gift, arbeidsmand], 51, paa Tolderlundsveien no 118, , , , ,
1877, 10 Juli, 17 Juli, Hans Andreas Schiellerup [enkemand og tidligere guldsmedmester], 75, i Hans Jensens Stræde no 20, , , , ,
1877, 1 August, 6 August, Herman Mathias Ferdinand Lund, 1, paa Nørregade no 64, , , Jacob Johan Lund [farver], ,
1877, 2 August, 7 August, Hans Peter Johan Lorents Hansen, 15, i Aalykkegade no 11 - født i Sønder Broby, , , Hans Hansen [arbeidsmand], ,
1877, 7 August, 11 August, Johan Christian Poulsen [ugift, snedkersvend], 61, i Slotsgade no 36, , , , ,
1877, 13 August, 18 August, Frits H. Benedict Nielsens [udøbt drengebarn - tvilling], , i Hans Jensens Stræde, , , Frits H. Benedict Nielsen [murmester], ,
1877, 16 August, 18 August, Oscar Eduard Nielsen [tvilling], , i Hans Jensens Stræde, , , Frits H. Benedict Nielsen [murmester], ,
1877, 3 September, 7 September, Hans Peter Jørgensen, , i Sommerlyst ved Marienlund, , , , Abelone Hansine Andersen,
1877, 3 September, 10 September, Mads Andersen [enkemand og bager], 62, paa Jernbanehotellet Nørrebro no 1, , , , ,
1877, 5 September, 12 September, Julius Carl Vilhelm Hundesvang (Sørensen) [ugift bagersvend], 22, i Hans Jensens Stræde til no 25 Nørregade - født i Buhrkall Rends, , , , ,
1877, 9 September, 14 September, Poul Engberg Olsen, 10, paa Nørrebro no 80, , , Jens Christian Olsen [afdøde kjøbmand], ,
1877, 14 September, 18 September, Jørgen Christian Hansen, , paa Nørregade no 110, , , Jørgen Hansen [arbeidsmand], ,
1877, 22 September, 28 September, Christen Jacobsen [gift, arbeidsmand], 60, paa Nørrebro no 76, , , , ,
1877, 26 September, 1 October, Peter Alfred Andersen, , paa Nørregade 116, , , Niels Andersen [snedker], ,
1877, 12 October, 16 October, Lars Christian Rasmussens [dødfødt drengebarn], , paa Torvet no 3, , , Lars Christian Rasmussen [restaurateur], ,
1877, 17 October, 22 October, Peter Jørgensen [gift, menig], 28, af 25 Bat. - bosiddende i Hundslev i Kjølstrup Sogn - født Rosenvold, , , , ,
1877, 25 October, 30 October, Claus Christian Larsen [enkemand, snedkermester - hos sin svigersøn detaillist Rasmus Sørensen], 71, paa Vestergade, , , , ,
1877, 26 October, 29 October, Peter Hansens [dødfødt drengebarn], , i Kræmmergyden no 2, , , Peter Hansen [postbud], ,
1877, 27 October, 2 November, Niels Christian Jørgensen [ugift, skomagersvend], 28, i Hans Jensens Stræde no 23, , , Niels Jørgensen [tømmersvend], ,
1877, 28 October, 5 November, Hans Marius Hansen [tvilling], , i Skibhusene, , , Hans Lind Hansen [skibbygmester], ,
1877, 30 October, 2 November, Laurits Hansen, , paa Nørrebro no 42, , , Hans Jacob Hansen [arbeidsmand], ,
1877, 30 October, 3 November, Andreas Marius Honoré Schröder, 2, paa Nørregade no 57, , , Johan Andreas Schröder [skomager], ,
1877, 31 October, 5 November, Anne Clausine Kirstine Petersens [udøbt drengebarn], , i Skulkenborg no 105, , , , Anne Clausine Kirstine Petersen ,
1877, 1 November, 7 November, Knud Frederik Clausen [enkemand og skomagermester], 67, paa Nørregade no 91, , , , ,
1877, 7 November, 10 November, Jørgen Christian Hansens [dødfødt drengebarn], , paa Gravene no 20, , , Jørgen Christian Hansen [snedkermester], ,
1877, 18 November, 23 November, Morten Hansen Andersen [gift, rugbrødbager], 49, paa Nørregade no 81, , , , ,
1877, 18 November, 26 November, Jørgen Hansen [gift, arbeidsmand], 86, paa Tolderlundsveien - født her i sognet 1791, , , , ,
1877, 22 November, 30 November, Peder Christian Carl Jørgen Weinholt Harder [ugift, handelscommis - hos forældrene], 22, paa Vestergade no 81, , , , ,
1877, 10 December, 14 December, Peter Rippur Henriksen, 6, paa Nørrebro no 74, , , Peter Henriksen [tømrer], ,
1877, 11 December, 18 December, Jens Andersen [gift, mursvend], 40, paa Nørrebro no 3, , , , ,
1877, 21 December, 24 December, Johannes Laurits Hans Christian Hansen, , , , , , Hansine Laurentine Abelone Marie Hansen,
1878, 25 December 1877, 2 Januar, Oscar Hannibal Adolph Hansen, 3, paa Nørregade no 39, , , Poul Ernst Hansen [melhandler], ,
1878, 30 December 1877, 4 Januar, Hans Adolph Mathiasen [gift, slagtermester], 51, i Sct. Jørgens Forstad no 5a, , , , ,
1878, 2 Januar, 5 Januar, Valdemar Alfred Emil Knudsen, , i Skulkenborg no 105, , , Otto Carl Valdemar Knudsen [arbeidsmand], ,
1878, 4 Januar, 9 Januar, Niels Conrad Holm, , i Aalykkegade no 1, , , Niels Conrad Holm [rebslagersvend], ,
1878, 4 Januar, 11 Januar, Carl Frederik Nielsen [gift, forhenværende skipper], 80, paa Nørrebro no 13, , , , ,
1878, 6 Januar, 11 Januar, Henrik Marius Christensen, , Ved Trækbanen no 6 i bagbygningen, , , Christen Hansen [arbeidsmand], ,
1878, 7 Januar, 15 Januar, Jacob Frier [tvilling], , Ved Trækbanen no 1, , , Jens Sørensen Frier [overporteur], ,
1878, 8 Januar, 15 Januar, Niels Alfred Frier [tvilling], , Ved Trækbanen no 1, , , Jens Sørensen Frier [overporteur], ,
1878, 13 Januar, 18 Januar, Peter Christian Steensen [gift, arbeidsmand], 49, paa Skibhusveien, , , , ,
1878, 14 Januar, 18 Januar, Claus Peter Kaisen, , i Kræmmergyden no 22, , , Frederik Peter Kaisen [gaardskarl], ,
1878, 21 Januar, 25 Januar, Mads Marius Knudsen, , paa Parcelveien no 13, , , Knud Knudsen [gaardskarl], ,
1878, 1 Februar, 6 Februar, Johannes Christian Petersen, , i Skibhusene, , , Peter Joseph Langschädel Petersen [arbeidsmand], ,
1878, 2 Februar, 8 Februar, Hans Henrik Magnus Gamst, , paa Nørregade no 63, , , Johan Henrik Gamst [farver], ,
1878, 5 Februar, 11 Februar, Lars Ludvig Baumgarten [gift, forhenværende læderhandler], 70, paa Skibshusveien, , , , ,
1878, 6 Februar, 11 Februar, Carl Jørgen Cilius Rasmussen, , paa Nørrebro no 48, , , Peter Rasmussen [skomager], ,
1878, 19 Februar, 25 Februar, Niels Hansen [gift, forhenværende gaardmand], 72, paa Enerumgaard - boede paa Nørregade no 62, , , , ,
1878, 21 Februar, 26 Februar, Rasmus Hansens [udøbt drengebarn], , paa Østre Stationsvei no 1, , , Rasmus Hansen [murmester], ,
1878, 22 Februar, 28 Februar, Marius August Emanuel Lund, 1, i Blæsenborg, , , Anton Johan Carl Chr. Jens Julius Lund [arbeidsmand], ,
1878, 28 Februar, 4 Marts, Peter Bahr, , i Adamsgade no 1, , , Claus Andersen Petersen Bahr [arbeidsmand], ,
1878, 5 Marts, 12 Marts, Jørgen Carl Rasmussen [ugift, vinhandler], 26, paa Nørregade no 28 - født i Marslev 1851, , , , ,
1878, 30 Marts, 5 April, Georg Valdemar Rasmussen, 3, paa Nørregade no 65, , , Poul Rasmussen [arbeidsmand], ,
1878, 3 April, 10 April, Lars Hansen [enkemand, arbeidsmand og bælgtrædersvend], 62, i Kirken - boede i Skulkenborg no 99, , , , ,
1878, 6 April, 10 April, Niels Christensen [gift, tømmersvend - hos sin svigersøn], 73, i Slotsgade no 50, , , , ,
1878, 16 April, 23 April, Rasmus Christian Knudsen, 2, Ved Trækbanen, , , Rasmus Vilhelm Knudsen [porteur], , ved Statsbanen
1878, 16 April, 23 April, Jacob Marinus Stautz [ugift, avlsforvalter, rekrut], 20, ved 2. Dragonregiment paa Rytterkasernen - født i Læsten ved Randers, , , , ,
1878, 17 April, 23 April, Georg Sigfred Nissen, , i Aalykkegade no 19, , , Carl Emil Nissen [bager], ,
1878, 30 April, 4 Mai, Rasmus Jørgen Beck Rasmussen, 1, i Tolderlundsgade uden no, , , Christen Rasmussen [postbud], ,
1878, 6 Mai, 10 Mai, Frands Christian Konst [gift, arbeidsmand], 64, i Slotshavehuset, , , , ,
1878, 8 Mai, 14 Mai, Søren Peter Petersen [ugift, menig], 26, 16de Bat. - født i Limskov Norup Sogn, , , , ,
1878, 15 Mai, 20 Mai, Peter Johan Larsen Bredlund [gift, rekrut], 21, af 5te Bat. - født i Vissenberg Sogn 1857, , , , ,
1878, 20 Mai, 27 Mai, Lars Rasmussen [ugift, arbeidsmand], 70, i Østergade no 69, , , , ,
1878, 20 Mai, 25 Mai, Anders Christian Wolder [gift, gjæstgiver], 48, paa Jernbanehotellet Nørrebro no 1, , , , ,
1878, 22 Mai, 28 Mai, Lars Christian Morten Andersen [enkemand og sadelmagersvend], 39, i Slotsgade no 12, , , , ,
1878, 25 Mai, 31 Mai, Christian Ludvig Hansen [gift, arbeidsmand], 53, paa Nørregade no 10b, , , , ,
1878, 3 Juni, 8 Juni, James Mair [gift, civilingenieur], 41, boede i Cuxhaven, , , , ,
1878, 16 Juni, 21 Juni, Jørgen Christian Sørensen, 10, paa Nørregade no 53, , , Peter Jørgen Sørensen [værtshusholder], ,
1878, 16 Juni, 21 Juni, Ole Frederiksen, , paa Nørregade no 86, , , Frederik Frederiksen [ledvogter], ,
1878, 21 Juni, 25 Juni, Peter Theodor Christiansen, 2, i Slotsgade no 44, , , Mads Christiansen [dugmager], ,
1878, 19 Juni, 24 Juni, Eduard Emanuel Duch [ugift, skræddersvend hos sin moder skræddermester Ferd. Duchs enke], 21, Nørregade no 17 - født Sct. Knuds kirkesogn, , , , Ferd. Duchs [skræddermester - hans enke],
1878, 25 Juni, 29 Juni, Carl Knud Andersen, , i Skulkenborg no 105, , , Laurits Peter Andersen [skomager], ,
1878, 27 Juni, 1 Juli, Hans Peter Hansen [ugift, rekrut], 21, ved 5te Bataillon 3 Comp.- i Frederiksgade no 9 - født i Særslev Sogn, , , , ,
1878, 6 Juli, 12 Juli, Peter Jensen Holmer [ugift, menig], 23, af 16de Bataillon - født i Fredericia 1853, , , , ,
1878, 21 Juli, 24 Juli, Thorvald Jens Rasmussen, , i Blæsenborg no 42, , , Hans Peter Rasmussen [arbeidsmand], ,
1878, 23 Juli, 27 Juli, Niels Christian Nielsen [i pleie hos mormoderen arbeidsmand Niels Petersens enke], 4, i Skibhusene, , , , Mette Marie Nielsen,
1878, 23 Juli, 2 August, Hans Peter Poulsen [ugift, skibskapitain], 55, Nørrebro no 29, , , , ,
1878, 27 Juli, 31 Juli, Jens Christian Jensen [ugift, tjenestekarl - hos sin broder fyrbøder Peder Vilhelm Jensen], 22, Ved Trækbanen no 4, , , , ,
1878, 1 August, 7 August, Axel Amandus Carl Vilhelm Hansen, 4, i Søndergade no 3, , , Hans Peter Hansen [forhenværende marskandiser], ,
1878, 3 August, 6 August, Niels Ludvig Henrik Kaiser [ugift, cigarmager], 20, i Adamsgade no 2 - født i Aalborg 1858, , , Martin Marius Kaiser [overporteur], ,
1878, 3 August, 6 August, Georg Valdemar Rasmussen, , paa Nørregade no 65, , , Poul Rasmussen [arbeidsmand], ,
1878, 10 August, 13 August, Mads Peter Ernst, , i Kræmmergyden no 8, , , Johan Frederik Ernst [tømrer], ,
1878, 12 August, 15 August, Carl Christian Mikkelsen, 3, paa Tolderlundsveien no 102, , , Carl Chr. Mikkelsen [arbeidsmand], ,
1878, 21 August, 24 August, Hans Eskildsen [ugift, sømand], 23, paa Tolderlundsveien no 102, , , , ,
1878, 21 August, 27 August, Hans Ludvig Georg Jensen, 6, paa Odense Kalkværk, , , Hans Jensen [bestyrer], ,
1878, 22 August, 26 August, Emanuel Hans Georg Gabriel Nielsen, , paa Nørregade no 36, , , Eduardt Gabriel Nielsen [værkfører], ,
1878, 7 September, 12 September, Peder Rasmussen [gift, arbeidsmand], 53, Slotsgade no 32, , , , ,
1878, 16 September, 21 September, Peter Bernt Rasmussen [gift, forhenværende porteur], 73, ved Odense Borgerskole - i Arbeiderboligerne no 14 i Kræmmermarken, , , , ,
1878, 16 September, 20 September, Hans Hansen Bjerregaard [ugift, avlsforvalter, rekrut opsynsmand], 22, ved Livgarden - Nørregade i Livgardens Kaserne i Kjøbenhavn, , , , ,
1878, 27 September, 3 October, Anders Christian Larsen [enkemand og arbeidsmand], 58, paa Sct. Hans Kirkegaard no 50, , , , ,
1878, 3 October, 7 October, Jens Peter Lindhardtsen, , i Askehuset ved Aalykkegaard, , , Anders Lindhardtsen [arbeidsmand], ,
1878, 6 October, 12 October, Laurits Anton Steffensen, , i Skibhusene, , , Hans Steffensen [baadfører], ,
1878, 11 October, 15 October, Jørgen Carl Jørgensen [ugift, menig, tjenestekarl], 27, ved 26de Bataillon - paa Vestergade no 76-født i Odense Sct. Hans sogn, , , , ,
1878, 20 October, 25 October, Mads Christian Rasmussen [ugift rekrut], 23, ved 2det Dragonregiment - i Rytterkasernen - født i Fraugde 1855, , , , ,
1878, 21 October, 26 October, Christian Hansen Lund, 4, Ved Trækbanen no 32, , , Hans Peter Lund [arbeidsmand], ,
1878, 22 October, 28 October, Niels Andersen [gift, snedker], 42, paa Nørregade no 116, , , , ,
1878, 3 November, 8 November, Jørgen Carl Jørgensen, 18, i Blæsenborg no 30, , , Morten Jørgensen [afdøde vognmandskarl], ,
1878, 5 November, 11 November, Morten Christian Andersen, 1, paa Nørrebro no 5, , , Knud Andersen [brændevinsbrænder], ,
1878, 9 December, 16 December, Carl Frederik Adolph Schlegel [gift, etatsraad, stifts og communitatskasserer, ridder af dannebrog], 69, paa Slottet, , , , ,
1878, 19 December, 24 December, Holger Sophus Andersen, 4, paa Nørregade no 116, , , Niels Andersen [afdøde snedker], ,
1878, 24 December, 30 December, Niels Hansen [gift, huseier og maler], 38, i Slotsgade no 48, , , , ,
1879, 30 December 1878, 4 Januar, Johan Christian Schønberg [gift, contorist], 56, paa Slottet, , , , ,
1879, 17 Januar, 22 Januar, Frederik Ludvig Augustinus [hos moderen], 6, i Skulkenborg no 105, , , Frederik Ludvig Augustinus [afdøde smedemester], - [moderen gift med skomager Laurits Peter Andersen],
1879, 20 Januar, 25 Januar, Johan Jensen [gift, værtshusholder], 60, paa Nørrebro no 35, , , , ,
1879, 30 Januar, 4 Februar, Christian Theodor Larsen, , i Kræmmergyden no 9, , , Hans Larsen [smaakjører], ,
1879, 31 Januar, 4 Februar, Laurits Vilhelm Alfred Petersen, 4, i Ramsherred no 68, , , Peter Petersen [skræddersvend], ,
1879, 1 Februar, 4 Februar, Christian Hansen, , paa Nørrebro no 3, , , , Anna Kirstine Hansen [ugift fruentimmer],
1879, 17 Februar, 22 Februar, Johan Larsen [gift, arbeidsmand], 34, i Skulkenborg no 113 - født i Gundersø i Ubberud Sogn 1845, , , , ,
1879, 16 Februar, 22 Februar, Bernhard Lefévre [ugift, skræddersvend, fattiglem], 30, i Slotsgade no 53 - født i Odense Frue Sogn 1848, , , , ,
1879, 19 Februar, 24 Februar, Jens Christensen, , i Askehuset i Snapindskoven ved Aalykkegaard, , , , Christine Poulsen,
1879, 19 Februar, 24 Februar, Jens Peter Carl Jacob Marius Nielsen, , ved Trækbanen no 14, , , Hans Jacob Nielsen [arbeidsmand], ,
1879, 20 Februar, 25 Februar, Frits Andreas Jens Thorvaldsen, , paa Nørregade no 97, , , Carl Alfred Emil Thorvaldsen [kjøbmand], ,
1879, 28 Februar, 5 Marts, Ove Knudsen, , paa Nørregade no 67, , , Ferdinand Knudsen [smedemester], ,
1879, 4 Marts, 11 Marts, Søren Nielsen [gift, oversergent og regimentsskriver], 44, ved 2de Dragonregiment - i Langegade no 39, , , , ,
1879, 7 Marts, 14 Marts, Adam Christian Mortensen [gift, skræddersvend], 33, ved Trækbanen no 5 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1845, , , , ,
1879, 17 Marts, 22 Marts, Gustav Vilhelm Jensen, 14, paa Slottet - født i Aabenraa, , , Lorents Hansen Jensen [contorist], ,
1879, 18 Marts, 24 Marts, Lars Peter Schou [enkemand og stenhugger], 84, paa Parcelvei no 10, , , , ,
1879, 20 Marts, 24 Marts, Niels Cilius Olsen, , i Astruphus under Hanneberg, , , Morten Olsen [arbeidsmand], ,
1879, 23 Marts, 27 Marts, Thorvald Vilhelm Frederik Sophus Mortensen, 2, ved Trækbanen no 5, , , Adam Chr. Mortensen [afdøde skræddersvend], ,
1879, 31 Marts, 7 April, Christian Levin Sander Thorup [gift, toldassistent], 73, i Vindegade no 43, , , , ,
1879, 3 April, 9 April, Jørgen Larsen [enkemand og pottemager], 59, i Nørregade no 120, , , , ,
1879, 26 April, 2 Mai, Mads Andersens [dødfødt drengebarn], , paa Parcelveien no 3, , , Mads Andersen [gaardskarl], ,
1879, 27 April, 2 Mai, Nielsine Christine Jørgensens [udøbt drengebarn], , i Slotsgade no 36, , , , Nielsine Christine Jørgensen,
1879, 27 April, 3 Mai, Hartvig Madsen, , paa Gravene no 19, , , , Anne Marie Madsen,
1879, 29 April, 5 Mai, Albert Jørgen Valdemar Wilken, , i Adamsgade no 6 A, , , Heinrich Josias Martin Wilken [gymnastiklærer], ,
1879, 30 April, 8 Mai, Jens Andersen [ugift, kjøbmand - hos sin broder bager Hans Andersen], 28, i Jernbanehotellet - i Søllinge - født i Assens1850, , , , ,
1879, 3 Mai, 9 Mai, Marcus Jürgensen [enkemand og pensioneret toldinspecteur], 81, paa Slottet, , , , ,
1879, 8 Mai, 14 Mai, Andreas Christian Schumacher [gift, toldcontrolleur], 51, paa Nørregade no 65, , , , ,
1879, 15 Mai, 19 Mai, Oscar Jørgen Martin Jespersen, , i Ramsherred no 96, , , Niels Peter Jespersen [bødker], ,
1879, 22 Mai, 29 Mai, Lars Rasmussen [enkemand og tidligere tømrermester - hos sin søn smedemester Carl Larsen], 73, paa Sortebrødretorv no 48, , , , ,
1879, 28 Mai, 3 Juni, Carl Christian Bang [gift, forhenværende skibscapitain], 83, i Sct. Hans Præstegaard, , , , ,
1879, 29 Mai, 31 Mai, Jørgen Christian Viggo Madsen, , paa Parcelveien no 2, , , , Hansine Madsen,
1879, 7 Juni, 11 Juni, Rasmus Johannes Emil Olsen, 1, i Skulkenborg no 105, , , Jens Martin Olsen [snedkersvend], ,
1879, 7 Juni, 12 Juni, Niels Henrik Anderschou [gift, malersvend], 44, i Frederiksgade no 35, , , , ,
1879, 11 Juni, 17 Juni, Hans Fredeirk Larsen [gift, tømmersvend], 61, paa Parcelveien no 12, , , , ,
1879, 16 Juni, 20 Juni, Carl Julius Jensen, 2, i Skulkenborg no 111, , , Lars Jensen [skrædder], ,
1879, 23 Juni, 30 Juni, Knud Laurits Knudsen, 8, ved Trækbanen 10, , , Rasmus Vilhelm Knudsen [porteur], , ved Statsbanen
1879, 26 Juni, 1 Juli, Carl Vilhelm Henrik Knudsen, 6, i Kongensgade no 8, , , Gustav Napoleon Knudsen [mælkehandler], ,
1879, 28 Juni, 3 Juli, Frederik Christian Schönau Lerche Jørgensen [gift, toldass., krigssecretair, dannebrogsmand m.m.], 66, ved Trækbanen no 16, , , , ,
1879, 29 Juni, 3 Juli, Peter Vilhelm Steffensen, , paa Nørregade no 110, , , Vilhelm Steffensen [detaillist], ,
1879, 3 Juli, 8 Juli, Carl Frederik Bekker Hansen, , paa Kanalveien no 104, , , Hans Hansen [skibstømrer], ,
1879, 7 Juli, 12 Juli, Harald Bang, 7, paa Nørregade no 81, , , Laurits Christian Bang [skibskapitain], ,
1879, 10 Juli, 14 Juli, Knud Nielsen, 5, ved Trækbanen no 10, , , Harald Valdemar Nielsen [veiassistent], ,
1879, 15 Juli, 16 Juli, Hans Christian Nissens [dødfødt drengebarn], , i Skulkenborg no 112, , , Hans Christian Nissen [grovsmedsvend], ,
1879, 21 Juli, 24 Juli, Rasmus Jørgen Beck Rasmussen, , i Vindegade no 10, , , Christen Rasmussen [postbud], ,
1879, 22 Juli, 27 Juli, Rasmus Hansen [ugift, rekrut], 22, ved 2det Dragonregiment i Rytterkasernen, , , , ,
1879, 5 August, 9 August, Carl Albert Axelsen, , ved Trækbanen no 4, , , Rasmus Axelsen [arbeidsmand], ,
1879, 10 August, 15 August, Lars Petersen [ungkarl og huseier], 33, paa Skibhusveien no 26 - født i Hjorslev i Otterup Sogn 1846, , , Peter Larsen [forhenværende gaardmand], , i Hjorslev [Otterup Sogn]
1879, 13 August, 16 August, Hans Marius Julius Petersen, 2, i Skulkenborg no 102, , , Niels Petersen [arbeidsmand], ,
1879, 17 August, 21 August, Poul Frederik Bekmann Dorph [ugift, kapitain, compagnichef], 38, ved 26de Bataillon - paa Slottet, , , , ,
1879, 21 August, 26 August, Rasmus With [gift, husmand], 79, i Skibhusene, , , , ,
1879, 24 August, 29 August, Hartvig Madsen, , paa Gravene no 19, , , , Marie Madsen,
1879, 6 September, 12 September, Jens Julius Broe, , paa Hjallese Mark i Dalum Sogn, , , Niels Julius Broe [arbeidsmand], ,
1879, 8 September, 12 September, Adolph Fog [gift, particulier, tidligere boghandler], 62, i Kjerteminde - paa Nørregade no 43, , , , ,
1879, 18 September, 23 September, Peter Christian Loretnz Steffensen [gift, vognmand], 31, i Aalykkegade no 19 - født i Odense Frue Sogn 1848, , , , ,
1879, 18 September, 23 September, Lars Christian Jacobsen, 2, paa Kanalveien no 96, , , Christen Jacobsen [porteur], , ved Statsbanen
1879, 21 September, 26 September, Christian Julius Christiansen, , i Ertebjerghuset paa Skibshusvei, , , Chr. Jul. Petersen [stenhugger], ,
1879, 30 September, 3 October, Niels Peter Larsen, , paa Gravene no 20, , , , Anne Marie Kirstine Larsen,
1879, 3 October, 9 October, Laurits Christian Jørgensen [bogtrykkerlærling], 18, ved Trækbanen no 11, , , Jens Chr. Fred. Jørgensen [typograpf], ,
1879, 8 October, 14 October, Ferdinand Vilhelm Knudsen, , paa Parcelveien no 7, , , Hans Christian Knudsen [arbeidsmand], ,
1879, 10 October, 15 October, Julius Frederik Post [hos arbeidsmand Niels Petersen], 6, i Skulkenborg no 102, , , S. Fr. Vilhelm Ludvig Post [kjøbmand], , i Asperup
1879, 10 October, 14 October, Johannes Thorvald Hansen, , i Kronprindsensgade 12, , , Niels Nicolai Hansen [sergent], ,
1879, 22 October, 27 October, Søren Ludvig Johannes Christensen, 3, paa Nørrebro no 36, , , Søren Christian Christensen [arbeidsmand], ,
1879, 2 November, 7 November, Nicolai Holst [enkemand og skomagermester], 84, i Asylgade no 30 B, , , , ,
1879, 9 November, 13 November, Carl Christian Larsen, , , , , , Anne Kirstine Knudsen,
1879, 22 November, 28 November, Peter Christian Larsen [ugift, skomagersvend og bælgtrædersvend], 30, i kirken - i Ramsherred no 50 - født Sct.Hans i Odense, , , , ,
1879, 3 December, 8 December, Elias Petri Olsen, 1, i Slotsgade no 32, , , Jørgen Andreas Magnus Olsen [bødker], ,
1879, 6 December, 10 December, Hans Sørensen [tvilling], , paa Tolderlundsveien, , , Julius Aug. Sørensen [skibskapitain], ,
1879, 4 December, 6 December, Anthon Carl Fr. Montagne de Brettons [dødfødt drengebarn], , , , , Anthon Carl Fr. Montagne de Bretton [premierlieutenant baron], ,
1879, 10 December, 16 December, Jacob Larsen [gift, arbeidsmand], 60, i Hans Jensens Stræde no 33, , , , ,
1879, 18 December, 20 December, Jens V. A. Linds [dødfødt drengebarn], , i Slotsgade 22, , , Jens V. A. Lind [cand. pharm. og handelsreisende], ,
1879, 19 December, 24 December, Jørgen Andersen [gift, fyrbøder], 36, paa Odense Kalkværk - født i Birkende 1843, , , , ,
1879, 24 December, 27 December, Jes Nielsen, , paa Parcelveien no 23, , , Rasmus Nielsen [mursvend], ,
1880, 26 December 1879, 2 Januar, Hans Ferdinand Anton Madsen, 5, , , , , Anne Marie Madsen [gift med skrædder Anton Adler Völker],
1880, 9 Januar, 14 Januar, Peter Christian Johannessen [gift, opsynsmand], 69, ved Odense Kanaldæmning - boede i et hus paa Dæmningen, , , , ,
1880, 10 Januar, 15 Januar, Søren Ludvig Larsen [gift, skomagermester], 59, i Slotsgade no 5, , , , ,
1880, 19 Januar, 24 Januar, Jørgen Christian Larsen, 2, i Slotsgade no 23, , , Rasmus Vilhelm Larsen [maler], ,
1880, 21 Januar, 28 Januar, Hans Jacob Hansen [ugift, tømmersvend], 25, paa Parcelveien no 4 - født i Sct. Knuds 1854, , , , ,
1880, 25 Januar, 29 Januar, Niels Peter Nielsen, , paa Parcelveien no 2, , , Lars Nielsen [arbeidsmand], ,
1880, 27 Januar, 31 Januar, Gustav Frederik Jacobsen, , ved Trækbanen 6, , , Henrik Soph. Jacobsen [tjener], , paa Løve Apotheket
1880, 4 Februar, 9 Februar, Peter Ludvig Balslev, 1, i Slotsgade no 50, , , , Christiane Jørgensen,
1880, 6 Februar, 9 Februar, Hans Christian August Voss, , paa Nørrebro no 4, , , , Anne Marie Petronille Jacobsen,
1880, 9 Februar, 12 Februar, Ludvig Bang, 6, paa Nørregade no 81, , , Laurits Christian Bang [skibskapitain], ,
1880, 12 Februar, 19 Februar, Johan Gotthard Christian Ernst [enkemand og partikulier, tidligere bundtmager], 67, i Haderslev - boede paa Nørregade no 73, , , , ,
1880, 18 Februar, 23 Februar, Jens Peter Hans Petersen, , i Blæsenborg no 50, , , Hans Petersen [arbeidsmand], ,
1880, 5 Marts, 10 Marts, Albert Victor Martin Wilken, , i Adamsgade no 6 A, , , Heinrich J. Martin Wilken [pens. oversergent], ,
1880, 6 Marts, 11 Marts, Axel Werner Petersen, , i Aalykkegade no 9, , , Frederik Erik Petersen [postbud], ,
1880, 7 Marts, 12 Marts, Claus Andreas Granberg [gift, kurvemagersvend], 65, i Hans Jensens Stræde no 5, , , , ,
1880, 8 Marts, 15 Marts, Jens Christian Petersen [gift, bomuldsvæver], 61, Skulkenborg no 105, , , , ,
1880, 23 Marts, 27 Marts, Hans Peter Nielsen [tjenende - hos sin moders mand arbeidsmand Mads Rasmussen], 14, paa Parcelvei no 17 - født i Marslev, , , , Marie Frandsen,
1880, 23 Marts, 30 Marts, Rasmus Holbeck [gift, tidligere skibskapitain, grosserer og raadmand, tillige ridder af dannebrog], 79, paa Nørregade no 69, , , , ,
1880, 27 Marts, 1 April, Johan Mathias Carl Theodor Ipsen [gift, skibskapitain og skibsrheder], 54, paa Nørregade no 31, , , , ,
1880, 29 Marts, 3 April, Hans Jessen Sørensen, , paa Parcelveien no 20, , , Jessen Sørensen [patroillebetjent], ,
1880, 30 Marts, 3 April, Morten Christian Mortensen, 8, i Skulkenborg no 105, , , Anders Mortensen [arbeidsmand], ,
1880, 1 April, 9 April, Anders Nielsen [gift, tømmersvend], 56, paa Nørrebro no 78, , , , ,
1880, 2 April, 8 April, Niels Ivan Holm, 4, paa Nørrebro no 84, , , Jens Hansen Holm [læsteskjærer], ,
1880, 7 April, 12 April, Poul Georg Felthein Rasmussen, , paa Tolderlundsveien no 67, , , Poul Rasmussen [arbeidsmand], ,
1880, 8 April, 12 April, Johannes Jeppe Christopher Schønemann, 2, i Skulkenborg no 95, , , Hans Frederik Schønemann [bybud], ,
1880, 25 April, 1 Mai, Laurits Christian Jensen [ugift, møllersvend], 27, paa Nørrebro no 46 - født i Tommerup 1852, , , Jens Thomsen [jernbanedrager], ,
1880, 29 April, 4 Mai, Normann Jensen, 2, i Skibhusene, , , Jørgen Jensen [skibskapitain, dannebrogsmand], ,
1880, 1 Mai, 7 Mai, Jørgen Theodor Hansen [pottemagerlærling], 17, paa Nørregade no 108 - født i Odense Sct. Hans Sogn, , , Christian Ludvig Hansen [arbeidsmand], ,
1880, 2 Mai, 7 Mai, Christian Sørensen [tvilling], , paa Tolderlundsveien uden no, , , Julius August Sørensen [skibskapitain], ,
1880, 3 Mai, 8 Mai, John Jensen [gift, huseier], 64, i Kronprindsensgade no 34, , , , ,
1880, 6 Mai, 11 Mai, Hans Christian Conrad Andersen, 6, i Skibhusene, , , Lars Andersen [sømand], ,
1880, 12 Mai, 15 Mai, Thorvald Hansen, , paa Kanalveien no 73, , , Jens Vilhelm Hansen [skibskapitain], ,
1880, 20 Mai, 24 Mai, Mads Mortensens [udøbt drengebarn], , i Theaterstræde no 6, , , Mads Mortensen [bryggerkarl], ,
1880, 23 Mai, 26 Mai, Jørgen Jespersen, , i Kræmmergyden no 12, , , Niels Peter Jespersen [bødker], ,
1880, 23 Mai, 27 Mai, Peter Hjalmar Christian Hansen, 1, paa Sortebrødretorv no 13, , , Frederik Valdemar Hansen [oversergent], ,
1880, 28 Mai, 3 Juni, Niels Madsen [gift, taarnvægter og arbeidsmand], 50, i Slotsgade no 9, , , , ,
1880, 30 Mai, 3 Juni, Niels August Damianus Hoge [butikslærling], 15, paa Nørregade, , , August Hoge [afdøde skræddermester], , i Randers
1880, 3 Juni, 10 Juni, Niels Hjeronymus [ugift, forhenværende skræddermester], 68, i Odense - boede i Hunderupgade no 5, , , , ,
1880, 5 Juni, 10 Juni, Hans Lind Hansen [gift, skibsbygmester], 61, i Skibhusene, , , , ,
1880, 8 Juni, 14 Juni, Jørgen Nielsen [gift, arbeidsmand], 58, i Aalykkegade no 3, , , , ,
1880, 8 Juni, 15 Juni, Andreas Peter Sørensen [ugift, forhenværende handelsbetjent], 62, paa Nørregade no 47, , , , ,
1880, 10 Juni, 15 Juni, Johannes Lomborg, , paa Nørregade no 30, , , Carl Eduard Lomborg [paraplymager], ,
1880, 10 Juni, 15 Juni, Johan Andreas Schrøder [gift, skomager], 32, paa Nørregade no 57 - født i Odense Sct. Knuds Sogn 1848, , , , ,
1880, 12 Juni, 15 Juni, Mads Petersens [udøbt drengebarn], , i Vindegade no 59, , , Mads Petersen [sergent], ,
1880, 14 Juni, 18 Juni, Hans Jespersen [gift, arbeidsmand, røgter], 57, i Blæsenborg no 44, , , , ,
1880, 17 Juni, 22 Juni, Christian Jacob Hansen, 7, i Slotsgade no 33, , , Christen Hansen [arbeidsmand], ,
1880, 19 Juni, 24 Juni, Søren Sørensen [gift, smedemester], 68, paa Nørrebro no 40, , , , ,
1880, 5 Juli, 9 Juli, Hans Harald Berthelsen Bundegaard, 1, i Sommerlyst paa Skibhusvei, , , Johannes Lorentzen Bundegaard [smed], ,
1880, 12 Juli, 16 Juli, Christian Nielsen, , ved Trækbanen no 10, , , Harald Valdemar Nielsen [autoriseret veier], ,
1880, 16 Juli, 21 Juli, Christian Larsen, 6, i Skibhusene, , , Hans Jørgen Larsen [skibstømrer], ,
1880, 23 Juli, 27 Juli, August Rasmussen, , i Rytterkasernen, , , Jens Rasmussen [oversergent], ,
1880, 24 Juli, 28 Juli, Henrik Christian Algreen Petersen [enkemand og pensioneret skolelærer og kirkesanger], 73, fra Nørre Søby - boede paa Nørregade no 35 - født i Nørre Søby 1806, , , , ,
1880, 24 Juli, 28 Juli, Steffen Alfred Steffensen, 10, i Skibhusene, , , Hans Steffensen [arbeidsmand], ,
1880, 28 Juli, 30 Juli, Christian Christensen, , i Skulkenborg no 105, , , Jørgen Christensen [arbeidsmand], ,
1880, 28 Juli, 31 Juli, Anders Nørballe, , i Olaf Ryesgade no 2, , , Anders Hansen Nørballe [landmand], ,
1880, 30 Juli, 2 August, Christian Nicolai Johansen Reiflin, , paa Nørrebro no 72, , , Johan Frands Reiflin [arbeidsmand], ,
1880, 5 August, 10 August, Laurits Johannes Nielsen, 7, paa Parcelveien no 2, , , Lars Nielsen [arbeidsmand], ,
1880, 6 August, 11 August, Carl Christian Thrane [ugift, karethmagersvend - hos moderen], 24, paa Annaslyst - født paa Hanneberg, Odense Sct. Hans Landsogn 1856, , , Caspar Thrane [jordbruger], ,
1880, 22 August, 27 August, Knud Larsen [enkemand, forhen kudsk], 79, paa Aalykkegaard og fæstehmd. i Snapindhuset - boede Nørregade no 118, , , , ,
1880, 28 August, 7 September, Emil Andersen [tvilling], , i Arbeiderboligen no 4, , , Peter Sigvart Andersen [snedker], ,
1880, 29 August, 1 September, Hans Vilhelm Hansen [tvilling], , i Sct. Jørgensgade 21 A, , , Hans Henrik Chr. Hansen [sergent], ,
1880, 31 August, 3 September, Charles Emil Augustinus, 2, paa Nørregade no 83, , , Johan Martin Augustinus [kleinsmed], ,
1880, 31 August, 6 September, Rasmus Petersen [gift, arbeidsmand], 66, i Blæsenborg no 34, , , , ,
1880, 8 September, 11 September, Christian Andersen [tvilling], , i Arbeiderboligen no 4, , , Peter Sigvart Andersen [snedker], ,
1880, 5 September, 8 September, Christian Valdemar Hansen [tvilling], , i Sct. Jørgensgade 21 A, , , Hans Henrik Chr. Hansen [sergent], ,
1880, 6 September, 10 September, Jørgen Christian Frederiksen [gift, sukkervarefabrikant], 28, i Slotsgade no 8 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1852, , , , ,
1880, 7 September, 10 September, Vilhelm August Plantener, , paa Nørregade no 106, , , Henrik Vilhelm Frederik Plantener [sømsmed], ,
1880, 12 September, 21 September, Oscar Hansen, , paa Nørregade no 39, , , Poul Ernst Hansen [melhandler], ,
1880, 20 September, 25 September, Jens Theodor Marius Schraÿh [gift, godsforvalter], 34, paa Stamhuset Dallund i forvalterboligen -født i Odense Frue Sogn 1846, , , , ,
1880, 23 September, 27 September, Johannes Nicolaisen Aalbergs [dødfødt drengebarn], , paa Gravene no 20, , , Johannes Nicolaisen Aalberg [rebslager], ,
1880, 3 October, 9 October, Hans Christensen [gift, arbeidsmand], 60, ved Trækbanen no 4, , , , ,
1880, 5 October, 12 October, Christian Frederik Martens [gift, pensioneret overvagtmester, dannebrogsmand], 85, af 6te Dragonregiment - boede Vindegade no 63, , , , ,
1880, 11 October, 13 October, Tekla Vilhelmine Julins [dødfødt drengebarn], , paa Parcelveien no 6, , , , Tekla Vilhelmine Julin,
1880, 23 October, 27 October, Christian Alfred Schou Ørgreen, 4, ved Trækbanen no 4, , , , Sophie Vilhelmine Mikkelsen [enke],
1880, 30 October, 4 November, Henrik Jensen Dichmann, 2, paa Nørrebro no 1, , , Rasmus Rasmussen Dichmann [gjæstgiver], ,
1880, 31 October, 8 November, Hans Peter Reinholdt Johansen [gift, arbeidsmand], 37, i Blæsenborg no 34 - født i Odense Sct. Knuds Sogn 1843, , , , ,
1880, 5 November, 10 November, Poul Rasmus Christian Hansen [ugift, cigarmagersvend], 21, paa Nørregade no 65 - født i Sct. Knuds Sogn 1859, , , , ,
1880, 6 November, 10 November, Frits Martin Thorvaldsens [dødfødt drengebarn], , paa Nørrebro no 19, , , Frits Martin Thorvaldsen [skomagermester], ,
1880, 7 November, 12 November, Lars Nielsen [gift, hjulmand], 77, i Himmerigshuset paa Skibhusveien, , , , ,
1880, 8 November, 15 November, Hans Christian Laurits Nielsen [gift, kjøbmand], 33, paa Nørregade no 87 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1847, , , , ,
1880, 14 November, 20 November, Hans Andersen [enkemand og tømrersvend], 85, i Blæsenborg no 28, , , , ,
1880, 23 November, 29 November, Niels Marius August Carstensen, , paa Parcelvei no 18, , , Jens Theodor Carstensen [arbeidsmand], ,
1880, 29 November, 4 December, Anders Andersen, 7, i Aalykkegade no 11, , , Lars Andersen [arbeidsmand], ,
1880, 1 December, 9 December, Niels Johansen [enkemand og værtshusholder, samt spisevært], 74, paa Nørregade no 80, , , , ,
1880, 3 December, 7 December, Johannes August Jørgensen, , i Hans Jensens Stræde 21, , , Hans Peter Marius Jørgensen [snedkersvend], ,
1880, 9 December, 14 December, Jens Eriksen [gift, arbeidsmand], 65, i Vinkjelderhuset paa Skibshusveien, , , , ,
1880, 12 December, 18 December, Anders Jørgensen [gift, murer], 58, i Skibhusene, , , , ,
1880, 12 December, 18 December, Niels Petersen [gift, brolægger], 53, i Paaskestræde no 30, , , , ,
1880, 14 December, 18 December, Janus Christian Andersen [enkemand og tidligere skibsfører], 56, i Hans Jensens Stræde no 4, , , , ,
1880, 15 December, 22 December, Peter Viggo Møller, 5, i Søndergade no 4, , , Antonius Optimus Møller [oversergent], ,
1880, 16 December, 23 December, Niels Nielsen [ugift, tjenestekarl, menig], 23, ved 2det Dragonregiment - paa Rytterkassenen - født i Bregninge 1857, , , , ,
1880, 21 December, 27 December, Heinrich Johann Friedrich Behrens [gift, skræddermester], 67, Klaregade no 2 i Sct. Knuds Sogn, , , , ,
1881, 2 Januar, 7 Januar, Niels Jensens [dødfødt drengebarn], , paa Lille Parcelvei no 21, , , Niels Jensen [arbeidsmand], ,
1881, 3 Januar, 8 Januar, Hans Marius Nielsen, 4, ved Trækbanen no 5, , , Lars Nielsen [sergent], ,
1881, 5 Januar, 11 Januar, Anders Jørgensen [enkemand, ..tbinder], 71, i Aalykkegade no 7, , , , ,
1881, 11 Januar, 18 Januar, Simon Rasmussen [gift, particulier, forhenværende gaardmand], 78, i Slotsgade no 26, , , , ,
1881, 17 Januar, 22 Januar, Hans Steffensen [gift, baadfører], 38, i Skibhusene, , , , ,
1881, 19 Januar, 25 Januar, Lars Peter Larsen [ugift, korporal], 22, i Staalstræde no 48 - født i Krogsbølle 1859, , , , ,
1881, 21 Januar, 27 Januar, Peter Clausen [gift, pensioneret overvagtmester og smed, gymnastiklærer], 78, paa Overgade no 68, , , , ,
1881, 22 Januar, 28 Januar, Peter Petersen [gift, skræddersvend], 35, i Nyenstad no 128 - født paa Gottland ved Visby i Sverrig 1845, , , , ,
1881, 25 Januar, 1 Februar, Ludvig Rasmussen, 14, paa Parcelveien no 11- født i Sct. Knuds, , , Erik Rasmussen [arbejdsmand], ,
1881, 27 Januar, 3 Februar, Niels Tønne Nielsen [ugift, afskediget kapitain], 47, af Fodfolket - paa Overgade no 10, , , , ,
1881, 28 Januar, 4 Februar, Laurtis Nielsen, 1, i Mønterstræde no 88, , , Ole Thomsen Nielsen [tømrer], ,
1881, 4 Februar, 9 Februar, Otto Schreiber, 6, i Kongensgade 36, , , Joh. Chr. Friedrich Schreiber [overhornblæser], ,
1881, 13 Februar, 19 Februar, Peder Hansen [gift, skibsfører], 55, i Skibhusene, , , , ,
1881, 22 Februar, 26 Februar, Niels Christian Larsen, , paa Nørregade no 30, , , Christian Frederik Larsen [instrumentmager], ,
1881, 24 Februar, 28 Februar, Max Villiam Niels André Knudsen, 1, i Hans Jensen Stræde no 33, , , Andreas Julius Knudsen [skomager], ,
1881, 25 Februar, 3 Marts, Jørgen Christiansen, 6, i Astruphuset, , , Christian Julius Petersen [stenhugger], ,
1881, 24 Februar, 3 Marts, Henning Ulrik Nielsen Sabroe [enkemand og paparbeider], 75, paa Overgade no 67, , , , ,
1881, 26 Februar, 4 Marts, Otto Carl Valdemar Knudsen [gift, arbeidsmand], 38, i Skulkenborg no 105, , , , ,
1881, 27 Februar, 4 Marts, Jens Martin Rasmussen [gift, porteur], 52, paa Nørrebro no 58, , , , ,
1881, 15 Marts, 19 Marts, Lorentz Rasmussen, , paa Nørrebro no 38, , , Anders Rasmussen [arbeidsmand], ,
1881, 28 Marts, 2 April, Morten Sørensen [gift, arbeidsmand], 61, i Christiansminde i Kræmmermarken, , , , ,
1881, 13 April, 21 April, Ove Ovesen Munch, 16, i Aalykkegade 19 B - født i Rolfsted, , , Niels Ovesen Munch [banekudsk], ,
1881, 18 April, 23 April, Axel Frederik Herlin, , paa Nørregade no 100, , , Niels Jensen Herlin [dreiersvend], ,
1881, 27 April, 3 Mai, Carl Frederik Christian Rosbach [enkemand og skomagermester], 62, i Slotsgade no 1, , , , ,
1881, 29 April, 6 Mai, Niels Frederik Ebbesen Sørensen [gift, kandestøber], 64, paa Nørregade no 64, , , , ,
1881, 1 Mai, 6 Mai, Carl Christian Salschow [ugift, maskinist], 24, i Aalykkegade no 7 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1856, , , , ,
1881, 1 Mai, 7 Mai, Anders Christian Olsen, , i pleie i Skibhusene, , , , Anne Marie Olsen,
1881, 3 Mai, 6 Mai, Villiam Hansen, 2, paa Nørrebro no 32, , , Hans Carl Vilhelm Hansen [skomager], ,
1881, 5 Mai, 10 Mai, Jens Andreas Christensen [ugift, menig, møllersvend], 27, i Sct. Jørgensgade no 4 - født i Taars 1857, , , , ,
1881, 7 Mai, 10 Mai, Alfred Ferhain Evald, , i Nørregade no 40, , , Alfred Fernhain Evald [afdøde teglværkseier], ,
1881, 8 Mai, 12 Mai, Georg Thokildsen Greve, 2, paa Nørrebro no 32, , , Christian Frederitz Emil Greve [oversergent], ,
1881, 10 Mai, 14 Mai, Hans Henrik Lyng, , paa Nørregade no 63, , , Hans Clausen Lyng [skomager], ,
1881, 14 Mai, 21 Mai, Frederik Christian Krebs [gift, stiftphysisus dr. med., ridder af dannebrog], 66, paa Slottet, , , , ,
1881, 16 Mai, 23 Mai, Hans Carl Hansen [gift, skomagermester], 58, paa Nørregade no 112, , , , ,
1881, 20 Mai, 23 Mai, Erik Olesen Eriksen [ugift, menig], 23, i Albanigade no 2 - født i Skibet Sogn 1857, , , , ,
1881, 25 Mai, 31 Mai, Christian Herman Dinsen [ugift, photograpf], 18, Tolderlundsvei no 94 - født i Odense Sct. Knuds Sogn 1862, , , , ,
1881, 31 Mai, 4 Juni, Emil Christian Johan Deleuran, , paa Gravene no 26, , , Hans Deleuran [tobakspinder], ,
1881, 30 Mai, 4 Juni, Knud Hansen [enkemand, forhenværende lods], 85, i Skibhusene, , , , ,
1881, 30 Mai, 1 Juni, Thomas Petersen, , paa Nørrebro no 75, , , Carl Eduard Petersen [skibskapitain], ,
1881, 3 Juni, 9 Juni, Adolph Christian Nielsen [enkemand og forhenværende restaurateur], 60, i Ramsherred no 58, , , , ,
1881, 11 Juni, 16 Juni, Anton Hansen [ugift, møllersvend], 21, paa Nørregade no 26 - født i Bellinge 1859, , , , ,
1881, 11 Juni, 18 Juni, Laurits Christian Jørgensen, , ved Trækbanen no 11, , , Jens Christian Frederik Jørgensen [typograpf], ,
1881, 18 Juni, 21 Juni, Heinrich Elfred Theodor Toussiengs [dødfødt drengebarn], , paa Nørregade, , , Heinrich Elfred Theodor Toussieng [premierlieutenant], ,
1881, 25 Juni, 28 Juni, Peter Eduard Samuel Jensen, , i Aalykkegade no 11, , , Jens Peter Jensen [sergent], ,
1881, 28 Juni, 4 Juli, Niels Peter Hansen [ugift, landmand, menig], 19, paa Heden no 118 - født i Søndersø 1862, , , , ,
1881, 11 Juli, 16 Juli, Frederik Ferdinand Hansen [ugift, tømrersvend], 18, hos moderen i Hans Jensens Stræde 27, , , Peter Hansen [afdøde vaabenmester], ,
1881, 25 Juli, 29 Juli, Johannes Frederik Nielsen, 3, i Slotsgade no 36, , , Christen Nielsen [arbeidsmand], ,
1881, 10 August, 16 August, Søren Nommesen [enkemand, tidligere kobbersmedsvend og trommeslager], 69, ved Trækbanen no 4, , , , ,
1881, 21 August, 29 August, Jørgen Jørgensen [gift, aftægtsmand, tidligere gaardmand - hos sin datter], 84, paa Nørregade no 2 - i Otterup Sogn , , , , ,
1881, 22 August, 29 August, Maximilian Adolph Hannibal Jensen Svendsen, , i pleie paa Nørrebro 7, , , , Erikgine Carlline Marie Svendsen,
1881, 25 August, 29 August, Jørgen Nielsen [gift, arbeidsmand], 53, i Ladegaardshuset i Aalykkeskoven, , , , ,
1881, 26 August, 31 August, Rasmus Berthelsen [gift, smaakjører], 50, i Adamsgade no 13, , , , ,
1881, 27 August, 1 September, Emil Frederik Bonaventira Mazanti, 3, paa Nørregade no 64, , , Hans Peter Mazanti [skomagermester], ,
1881, 31 August, 3 September, Hans Peter Petersen, 7, i Blæsenborg no 28, , , Christen Petersen [afdøde arbeidsmand], ,
1881, 8 September, 13 September, Carl Henrik Thorvaldsen, , paa Nørregade no 97, , , Carl Alfred Emil Thorvaldsen [kjøbmand], ,
1881, 11 September, 16 September, Jens Christian Dahl [gift, stabssergent], 40, Rytterkasernen i Kræmmermarken, , , , ,
1881, 15 September, 20 September, Niels Petersen [gift, arbeidsmand], 40, i Sct. Knudsgade no 19, , , , ,
1881, 19 September, 26 September, Hans Peter Petersen [ungmand], 17, paa skonnerten Anne Cathrine af Randers - født paa Bogø 1864, , , , ,
1881, 25 September, 26 September, Hans Christiansens [dødfødt drengebarn], , paa Kanalveien no 94, , , Hans Christiansen [skibstømrer], ,
1881, 25 September, 29 September, Emil Andersen [tvilling], , i Arbeiderboligen no 4, , , Peter Sigvart Andersen [snedker], ,
1881, 26 September, 29 September, Christian Andersen [tvilling], , i Arbeiderboligen no 4, , , Peter Sigvart Andersen [snedker], ,
1881, 30 September, 4 October, Hans Christian Larsen, 3, paa Parcelveien no 14, , , Hans Peter Larsen [arbeidsmand], ,
1881, 5 October, 10 October, Frits Ferdinand Nielsen [enkemand og typograpf], 51, paa Nørregade no 104, , , , ,
1881, 8 October, 13 October, Peter Petersen [gift, arbeidsmand], 54, i Nyenstad no 136, , , , ,
1881, 20 October, 25 October, Hans Axel Frederik Rasmussen [gift, arbeidsmand], 60, i Fiskerhuset - i Slotshavehuset ved Kanalen, , , , ,
1881, 2 November, 9 November, Hans Christian Lorents Margorius Reimer [gift, seilmager], 38, paa Kanalveien no 85, , , , ,
1881, 12 November, 18 November, Rasmus Olsen [enkemand og gartner], 79, i eget hus no 16 paa Skibshusveien, , , , ,
1881, 19 November, 26 November, Valdemar Anker Rasmussen, 2, i Skulkenborg no 96, , , , Antonette Henriette Sylvia Jeppesen,
1881, 25 November, 3 December, Andreas Peter Amle [gift, pensioneret ritmester], 85, i Albanigade no 13, , , , ,
1881, 27 November, 30 November, - [ubekjendt mandsperson], 35, -, , , , ,
1881, 2 December, 9 December, Frits Ludvig Augustinus [gift, kleinsmedmester], 68, paa Sct. Hans Kirkegaard no 54, , , , ,
1881, 21 December, 27 December, Carl Christian Mikkelsen [gift, arbeidsmand], 40, paa Tolderlundsvei no 102, , , , ,
1881, 26 December, 31 December, Anders Petersen Brydegaard [gift, pensioneret vagtmester], 61, i Grønnegade no 12, , , , ,
1881, 27 December, 30 December, Aage Hannibal Ferdinand Nielsen, , i Sct. Knudsgade no 26, , , Christen Nielsen [sergent], ,
1882, 2 Januar, 6 Januar, Oscar Hansen, , paa Nørregade no 34, , , Poul Ernst Hansen [melhandler], ,
1882, 3 Januar, 6 Januar, Alfred Carl Marius Heiner Christiansen, 4, i Damhuset, , , Hans Christiansen [arbeidsmand], ,
1882, 5 Januar, 12 Januar, Anton Marthias Karsten [ugift, snedkersvend], 21, i Hans Jensens Stræde no 27 - født i Sct. Knuds Sogn i Odense 1860, , , Carl Vilh. Aug. Karsten [snedkermester], ,
1882, 6 Januar, 11 Januar, Thorvald Jensen, , i pleie paa Parcelveien no 15, , , , Maren Jensen,
1882, 7 Januar, 12 Januar, Carl Frederik Ferdinand Ohrt [handelslærling], 16, paa Overgade no 41 - født i Garnisons Sogn i Kjøbenhavn 1865, , , Peter Henrik Vilhelm Ohrt [afdøde sergent], ,
1882, 8 Januar, 13 Januar, Theodor Bernhard Teisen [gift, proprietair], 65, til Annasholm paa Skibhusveien, , , , ,
1882, 11 Januar, 17 Januar, Hans Laurits Christian Hansen, 16, i Skulkenborg no 105 - født i Assens, , , Rasmus Hansen [stenhugger], ,
1882, 13 Januar, 17 Januar, Niels Petersen, , paa Parcelveien no 16, , , Peter Petersen [sømand], ,
1882, 13 Januar, 19 Januar, Peter Sørensen Banches [dødfødt drengebarn], , i Skibhusene, , , Peter Sørensen Banche [mursvend], ,
1882, 15 Januar, 23 Januar, Hans Wendelboe [enkemand og snedkermester], 86, i Frue Kirkestræde no 11, , , , ,
1882, 24 Januar, 28 Januar, Kjartan Langkilde, , paa Marienlund, , , Niels Valdemar Langkilde [proprietair], ,
1882, 27 Januar, 2 Februar, Niels Petersen [gift, ledvogter], 76, paa Tolderlundsveien no 65, , , , ,
1882, 1 Februar, 7 Februar, Aage Felthein Rasmussen, , paa Tolderlundsveien no 67, , , Poul Rasmussen [arbeidsmand], ,
1882, 21 Februar, 25 Februar, Frederik Stermose Hansen, , paa Gravene no 20, , , Jørgen Christian Hansen [snedkermester], ,
1882, 24 Februar, 2 Marts, Carl Vilhelm Broe, , i Enggade no 12, , , Niels Julius Broe [arbeidsmand], ,
1882, 24 Februar, 3 Marts, Hans Josephus Mossin Schjøtt [gift, sadelmagersvend], 61, paa Nørrebro no 76, , , , ,
1882, 25 Februar, 1 Marts, Lars Christian Petersens [barn - dødfødt drengefødt], , i Adamsgade no 39, , , Lars Christian Petersen [vognmand], ,
1882, 25 Februar, 2 Marts, Niels Christian Jørgensen, 3, i Hans Jensens Stræde 23, , , Eduard Carl Anton Jørgensen [bundtmager], ,
1882, 2 Marts, 7 Marts, Christian Julius Larsen [ugift, handskemagersvend], 30, i Ramsherred no 50 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1851, , , , ,
1882, 2 Marts, 7 Marts, Martin Frederik Poulsen, , i Nyborg, , , Jens Johannes Andreas Poulsen [fyrbøder], , ved Statsbanen
1882, 11 Marts, 18 Marts, Axel Frederik Herlin, , paa Nørregade no 100, , , Niels Jönsson Herlin [kunstdreiersvend], ,
1882, 21 Marts, 23 Marts, Hans Peter Nielsens [dødfødt drengebarn], , i Nygade no 76, , , Hans Peter Nielsen [dugmager], ,
1882, 29 Marts, 3 April, Carl Albert Axelsen, , ved Trækbanen no 4, , , Rasmus Axelsen [arbeidsmand], ,
1882, 29 Marts, 4 April, Herman Nicolai Christian Bentsen [enkemand, forhenværende premierlieutenant og stationsforvalter], 66, i Aalykkegade no 13, , , , ,
1882, 2 April, 8 April, Christian Petersen [gift, hestepassersvend], 23, paa Nørregade no 67 - født i Magleby paa Langeland 1859, , , , ,
1882, 16 April, 28 April, Henrik Christian Møller [gift, skibsfører], 41, paa Nørregade no 42, , , , ,
1882, 25 April, 2 Mai, Johan Theodor Jansen [gift, rebslager], 60, paa Nørregade no 58, , , , ,
1882, 26 April, 2 Mai, Johan Jacob Rimbach [gift, oliemester], 48, paa Oliemøllen i Sct. Hans Landsogn, , , , ,
1882, 27 April, 2 Mai, Georg Victor Hannibal Petersen, 3, i Skulkenborg no 89, , , Hans Petersen [bødkersvend], ,
1882, 28 April, 2 Mai, Rasmus Emil Hvial Petersen, 3, paa Kanalveien no 116 i Aalykkemarken, , , Niels Petersen [sømand], ,
1882, 28 April, 3 Mai, Holger Augustinus, , paa Gravene no 16, , , Peter Christian Berndt Augustinus [kleinsmed], ,
1882, 6 Mai, 12 Mai, Valdemar Ferdinand Knudsen, 1, paa Parcelveien no 7, , , Hans Christian Knudsen [arbeidsmand], ,
1882, 10 Mai, 17 Mai, Hans Jørgen Topp [enkemand, forhenværende skibskapitain og saltværkseier], 78, paa Nørregade no 59, , , , ,
1882, 24 Mai, 31 Mai, Johan Henrik Gamst [gift, farversvend], 43, ved Trækbanen no 3, , , , ,
1882, 27 Mai, 1 Juni, Carl Vilhelm Rudolph Hoffmann [ugift, fyrværker og kunst...ider], 44, paa Sygehuset i Albanigade no 23, , , , ,
1882, 28 Mai, 2 Juni, Niels Jacob Andersen, 1, søn af arbeidsmand Lars Johansen Andersen paa Parcelveien no 6, , , , ,
1882, 2 Juni, 6 Juni, Henrik Christian Ludvig Berggreen [gift, forhenværende handelsagent, tidligere manufakturhandler], 60, i Frederiksborggade no 34 i Kjøbenhavn, , , , ,
1882, 13 Juni, 19 Juni, Hans Lund [gift, melhandler], 35, paa Nørregade no 7 - født i Kjøbeskovlund i Veflinge Sogn 1847, , , , ,
1882, 14 Juni, 20 Juni, Niels Hansen [hos moderen], 14, paa Nørrebro 96 - født i Skovshøirup i Næsbyhovedbroby Sogn 1868, , , Rasmus Hansen [gaardmand], , i Skovshøirup
1882, 20 Juni, 23 Juni, Carl Julius Steffensen, , søn af detaillist Vilhelm Steffensen i Brogade no 20, , , , ,
1882, 23 Juni, 29 Juni, Oscar Frederik Jørgensen, 7, paa Nørrebro no 32, , , Hans Jørgensen [jernbanestationsbud], ,
1882, 24 Juni, 29 Juni, Anders Mortensen [enkemand, forhenværende blegmand og retsvidne], 78, paa Vestergade no 78 A, , , , ,
1882, 25 Juni, 1 Juli, Hans Peter Hansen [gift, gjæstgiver], 40, i restaurationen Horms.... ved Kanalbasinet no 93, , , , ,
1882, 4 Juli, 11 Juli, Christian Albert Hvalsøe Thomsen [elev], 15, paa Odense Cathedralskole - født paa Keirupgaard i Kjølstrup Sogn, , , Alb. F. Carl Thomsen [proprietair], , i Orte
1882, 9 Juli, 14 Juli, Peter Andersen [gift, arbeidsmand], 71, i Ramsherred no 48, , , , ,
1882, 16 Juli, 21 Juli, Lars Nielsen [gift, glarmester], 52, paa Nørregade no 64, , , , ,
1882, 4 August, 10 August, Rasmus Kopp Pagh [gift, forhenværende brændevinsbrænder], 73, paa Sct. Hans Kirkegaard no 52, , , , ,
1882, 15 August, 18 August, Hans Otto Samuel Jensen, , i Aalykkegade no 11, , , Jens Peter Jensen [sergent], ,
1882, 15 August, 19 August, Gustav Heinrich Wiese, , i Alleegade no 17, , , Heinrich Wiese [skrædder], ,
1882, 17 August, 19 August, Aage Thomi Stiller, 1, i Adelgade no 17, , , Jacob Friedrich Stiller [oversergent], ,
1882, 27 August, 1 September, Hans Jensen [gift, forretningsfører], 37, ved Odense Kalkværk - født i Nørre Aaby Sogn 1844, , , , ,
1882, 28 August, 2 September, Jørgen Vilhelm Ferdinand Jørgensen, , i pleie paa Parcelveien no 8, , , , Maren Johanne Iversen,
1882, 28 August, 2 September, Frederik Carl Christian Hansen [gift, arbeidsmand], 32, i Skulkenborg no 105 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1850, , , , ,
1882, 1 September, 6 September, Hans Peder Jensen [gift, arbeidsmand], 26, i Skibhusene - født paa Rynkeby Mark 1856, , , , ,
1882, 10 September, 14 September, Sophus Marius Nicolai Sørensen, , Brogade no 4, , , Søren Bagger Sørensen [handelsagent], ,
1882, 17 September, 22 September, Eduard Theodor Høiberg Schiellerup [gift, photograpf], 42, i Hans Jensens Stræde no 20, , , , ,
1882, 22 September, 26 September, Anthon Sørensen [gift, huseier og arbeidsmand], 30, i Skibhusene - født i Assens 1852, , , , ,
1882, 27 September, 3 October, Morten Madsen [gift, værtshusholder], 62, i Aalykkegade no 13, , , , ,
1882, 29 September, 2 October, Hans Peter Møller, , paa Lille Parcelvei, , , Lauritz Hansen Møller [portør], , ved Statsbanen
1882, 4 October, 9 October, Gustav Emil Bünger, 7, paa Nørrebro no 4, , , Hans Christian Gustav Bünger [smediebestyrer], ,
1882, 4 October, 10 October, Carl Marius Olsen, 11, i Blæsenborg no 42, , , Niels Frederik Olsen [arbeidsmand], ,
1882, 4 October, 9 October, Knud Hansen Poulsen [enkemand, skibsrheder, forhenværende skibskapitain], 62, paa Nørrebro no 29, , , , ,
1882, 8 October, 12 October, Niels Sørensens [udøbt drengebarn], , paa Nørrebro no 5, , , Niels Sørensen [landmand], ,
1882, 26 October, 31 October, Hans Carl Vilhelm Knudsen [ugift, sagførerfuldmægtig], 26, paa Vestergade no 72 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1856, , , , ,
1882, 15 November, 21 November, Rasmus Rasmussen [ugift, skomagersvend], 36, paa Nørregade no 23 - født i Nørrebroby 1846, , , , ,
1882, 18 November, 26 November, Hans Adolp Bröchner Olsen, , paa Skibhusveien no 26, , , Mads Olsen [arbeidsmand og huseier], ,
1882, 24 November, 29 November, Holger Jørgen Peter Bruun, , i Adamsgade no 7, , , Peter Petersen Bruun [sergent], ,
1882, 24 November, 1 December, Laurits Peter Nielsen [ugift, afskediget trompeter], 18, i Tværgade no 13 - født i Sct. Knuds, , , Jens Nielsen [arbeidsmand], ,
1882, 25 November, 4 December, Johan Hansen Malmsjö [gift, metaldreier], 54, paa Nørrebro no 14, , , , ,
1882, 3 December, 9 December, Adolph Georg Andersen, , paa Nørrebro no 2, , , Niels Andersen [smaakjører], ,
1882, 6 December, 11 December, Johannes Behrendt Simon, 11, i Thorsgade no 59, , , Johannes August Simon [stabshornblæser], ,
1882, 12 December, 16 December, Johannes August Christensen, , i Dannebrogsgade no 17, , , Anton Christensen [mælkehandler], ,
1876, 4 Januar, 11 Januar, Clara Sophie Frederikke Petersen, 16, i Skulkenborg no 105, , , Peter Petersen [skomagermester], ,
1876, 4 Januar, 10 Januar, Anne Elisabeth Nielsen [enke - hos sin svoger pakhuskarl Martin Marius Kaiser], 51, i Adamsgade, Rasmus Jensen [ledvogter], i Vogterhuset no 16 ved Brønderslev, , ,
1876, 9 Januar, 13 Januar, Emma Emilie Petersen, 5, paa Nørregade no 106, , , Jens Petersen [detaillist], ,
1876, 10 Januar, 14 Januar, Carl Christian Iversens [udøbt pigebarn], , i Hans Jensens Stræde no 13, , , Carl Christian Iversen [slagter], ,
1876, 10 Januar, 15 Januar, Sophie Amalie Eleonore Jacobsen, 8, paa Nørregade no 36, , , Lars Jacobsen [tømrer], ,
1876, 20 Januar, 26 Januar, Jacobine Sophie Christensen, 52, paa Nørregade no 92, Jørgen Nielsen [klodsemager], , , ,
1876, 1 Februar, 7 Februar, Maren Kirstine Rasmussen, 57, paa Kanalveien no 85, Knud Johansen [væver], , , ,
1876, 2 Februar, 9 Februar, Margrethe Hansen [jomfru - hos sin broder rugbrødbager Rasmus Hansen], 39, i Ramsherred no 40, , , , ,
1876, 3 Februar, 9 Februar, Maren Jacobsen [enke], 49, ved Trækbanen no 14, Ole Jørgensen [husmand og arbeidsmand], , , ,
1876, 13 Februar, 18 Februar, Maren Christiansdatter [ugift], 88, i Hans Jensens Stræde no 33, , , , ,
1876, 24 Februar, 3 Marts, Annette Vincentine Christine Bagge [enke - hos sin svigersøn ritmester C. L. O. F. Posselt], 75, i Kongensgade no 20, Peter Frederik Galle [kjøbmand], i Næstved, , ,
1876, 7 Marts, 13 Marts, Anne Kirstine Larsen, 1, i Aalykkegade no 19 B, , , Frederik Larsen [skræddersvend], ,
1876, 8 Marts, 15 Marts, Karen Hansdatter [enke], 62, i sidste Hanebækhus no 50, Rasmus Rasmussen [arbeidsmand], , , ,
1876, 22 Marts, 28 Marts, Ingeborg Eline Gesekke, , ved Trækbanen, , , Frederik August Gesekke [handskemager], ,
1876, 26 Marts, 1 April, Marie Clausine Laurine Maar [enke], 76, paa Nørrebro no 36, Henrik Mathias Jastrau [kammerassesor, fuldmægtig], , , ,
1876, 28 Marts, 1 April, Anna Elna Margrethe Toldberg, , paa Torvet no 8, , , Carl Toldberg [kapitain], ,
1876, 3 April, 10 April, Anna Nielsine Elisabeth Andersen, 3, i Adamsgade no 11, , , Niels Simon August Andersen [sergent], ,
1876, 18 April, 24 April, Anne Marie Elisabeth Steffensen, 2, i Skibhusene, , , Hans Steffensen [baadfører], ,
1876, 27 April, 1 Mai, Mette Elisabeth Andersen, 4, ved Trækbanen no 5, , , Ole Andersen [arbeidsmand], ,
1876, 27 April, 2 Mai, Mette Cathrine Christensen, 50, ved Trækbanen no 21, Anders Larsen [huseier og arbeidsmand], , , ,
1876, 10 Mai, 16 Mai, Karen Hansen [jomfru], 75, paa Nørrebro no 11, , , , ,
1876, 13 Mai, 17 Mai, Anne Kirstine Petersen [enke - hos sin svigersøn stationsforvalter Carl Holst], 65, paa Banegaarden, Hans Kier [bager], i Horsens, , ,
1876, 13 Mai, 19 Mai, Hansine Nielsen, 6, paa Kanalveien i Aalykkemarken, , , Rasmus Nielsen [baadfører], ,
1876, 17 Mai, 22 Mai, Emma Emilie Petersen, , paa Nørregade no 106, , , Jens Petersen [detaillist], ,
1876, 18 Mai, 24 Mai, Caroline Marie Hansen, 25, i Aalykkegade no 19, Vincens Riber Rieffestahl [postfuldmægtig], , , ,
1876, 30 Mai, 6 Juni, Anne Nielsen, 65, paa Nørrebro no 34, Johan Christoph Ferdinand Bünger [murmester], , , ,
1876, 7 Juni, 12 Juni, Rasmine Poulsen, 29, ved Trækbanen no 8, Jørgen Sørensen [tømrer], , , ,
1876, 18 Juni, 21 Juni, Vilhelm Valdemar Brochs [dødfødt pigebarn], , paa Nørrebro no 33, , , Vilhelm Valdemar Broch [politibetjent], ,
1876, 26 Juli, 1 Juli, Petroline Margrethe Hansen [enke], 57, paa Nørrebro no 68, Jørgen Hansen [arbeidsmand], , , ,
1876, 27 Juni, 30 Juni, Julie Klixbüll, , paa Nørregade no 25, , , Julius Sørensen Klixbüll [kjøbmand], ,
1876, 19 Juli, 22 Juli, Adolphine Christine Andersen [tjenestepige - hos lærer Jørgen Enghoff], 21, i Vor Frue Kirkestræde no 11, , , , ,
1876, 21 Juli, 24 Juli, Anna Hansen, 1, paa Nørrebro no 3, , , Peter Hansen [klodsemager], ,
1876, 12 August, 17 August, Annette Caroline Kirstine Andersen [enke], 52, Adamsgade no 24, Hans Peter Olsen [vagtmester], , , ,
1876, 23 August, 29 August, Anne Cathrine Asmussen, 5, i pleie i Astruphuset, , , Christian Asmussen [banearbeider], ,
1876, 27 August, 30 August, Else Hermandine Jørgensen, , paa Nørrebro no 47, , , Hans Jørgensen [sømand], ,
1876, 27 August, 1 September, Emma Sophie Rasmine Hansen, 30, paa Nørrebro no 45, Laurits Andersen [kjøbmand], , , ,
1876, 1 September, 7 September, Maren Kirstine Marie Nielsen, 9, paa Kanalveien i Aalykkemarken, , , Rasmus Nielsen [baadfører], ,
1876, 11 September, 15 September, Mette Kirstine Hansen [enke], 65, i Nyenstad no 44, Johan Carl Christiansen [arbeidsmand], , , ,
1876, 14 September, 18 September, Oscardine Jensine Amalie Nielsen, 1, i Hans Jensens Stræde, , , Frits Wolmer Benedict Nielsen [murmester], ,
1876, 17 September, 22 September, Mette Kirstine Christensen, 3, paa Odense Kalkværk, , , Rasmus Christensen [fyrbøder], ,
1876, 10 September, 25 September, Johanne Elise Madsen, 56, paa Nørregade no 24, Joseph Jensen Stokkebye [kjøbmand], , , ,
1876, 29 September, 4 October, Elisabeth Johanne Hagelin [jomfru - hos sin svoger skibscapitain Julius August Sørensen], 49, paa Kanalveien 88, , , , ,
1876, 7 October, 13 October, Christine Cathrine Hansine Høybye, 25, i Asylgade no 28, Carl Christian Jørgensen [snedkersvend], , , ,
1876, 8 October, 12 October, Anna Vilhelmine Margaretha Nielssen, 1, i Sct. Jørgensgade no 1, , , Mads Nielssen [sergent], ,
1876, 17 October, 23 October, Jeanette Josephine Vilhelmine Frederiksen Schröder, , paa Nørregade no 78, , , , Pouline Anna Christine Schröder,
1876, 27 October, 3 November, Karenmine Petrine Mörck, 68, i Skibhusene, Iansen Andresen [skipper], , , ,
1876, 18 November, 22 November, Berthel Peter Jørgensens [dødfødt pigebarn], , paa Vesterbro no 46, , , Berthel Peter Jørgensen [sergent], ,
1876, 7 December, 13 December, Elise Andersen, 55, paa Nørrebro no 56, Niels Peter Nielsen [arbeidsmand], , , ,
1877, 2 Januar, 8 Januar, Rasmine Kirstine Rasmussen, , i pleie i Skibhusene, , , , Marie Kirstine Rasmussen,
1877, 3 Januar, 8 Januar, Johanne Cornelia Broe, , paa Parcelveien no 7, , , Niels Julius Broe [arbeidsmand], ,
1877, 29 Januar, 3 Februar, Anne Mathie Neess [enke], 82, paa Vesterbro no 27, Christian Frederik Jantzen [hattemager], , , ,
1877, 11 Februar, 23 Februar, Sophie Christiane Gudme [ugift - ophold hos sin morbroder kapitain Carl Toldberg], 17, paa Torvet, , , Søren Gudme [proprietair], , paa Kjærsgaard i Londum Sogn
1877, 12 Februar, 19 Februar, Rasmine Frederikke født Rasmussen [enke - hos sin svigersøn regiments...tmager Frederik Vilh. Gøtke], 63, , Lars Peter Rasmussen [oversergent], , , ,
1877, 25 Februar, 1 Marts, Maria Lomborg [tvilling], , paa Nørregade no 32, , , Carl Eduard Lomborg [paraplymager], ,
1877, 1 Marts, 6 Marts, Sophie Knudsine Marie Petersen [enke], 67, paa Parcelveien no 14, Hans Jacob Lefévre [dugmager], , , ,
1877, 7 Marts, 10 Marts, Thrine Marie Kirstine Hansen, , i Skulkenborg no 85, , , Hans Ottesen [skrædder], ,
1877, 6 Marts, 13 Marts, Julie Francisca Frederikke Frederiksen, , paa Nørregade no 106, , , Frands Hans Frederiksen [skomager], ,
1877, 12 Marts, 19 Marts, Kirsten Nielsen, 42, i Blæsenborg no 42, Niels Frederik Olsen [arbeidsmand], , , ,
1877, 12 Marts, 16 Marts, Mads Peter Rasmussens [dødfødt pigebarn], , paa Kanalveien no 85, , , Mads Peter Rasmussen [skipper], ,
1877, 12 Marts, 17 Marts, Charlotte Amalie Andersen, 48, paa Banegaarden, Herman Nicolai Christian Bentsen [assistent, premierlieutenant], ved Statsbanen, , ,
1877, 13 Marts, 20 Marts, Caroline Vilhelmine Catharina Mathea Becher, 25, i Adamsgade no 3, Niels Rasmussen [sergent], ved 26de Bataillon, , ,
1877, 17 Marts, 24 Marts, Sophie Vilhelmine Mikkelsen, 6, paa Gravene no 25, , , Christian Frederik David Mikkelsen [bødker], ,
1877, 22 Marts, 26 Marts, Mette Kirstine Hansen, , paa Tolderlundvei 100, , , And. Hansen [gartner], , paa Henriettelyst
1877, 23 Marts, 28 Marts, Albertine Louise Schulz, 61, i Aalykkegade no 11, Johan Christian Schröder [skomagermester], , , ,
1877, 30 Marts, 4 April, Anna Petrine Berthelsen, 4, i Adamsgade no 13, , , Rasmus Berthelsen [smaakjører], ,
1877, 1 April, 6 April, Anna Marie Hansen [enke], 79, paa Nørrebro no 7, Poul Rasmussen [brænderikarl], , , ,
1877, 7 April, 13 April, Dagmar Frederikke Caroline Christiane Christophersen, 1, bag ved Tolderlundsveien, , , Rasmus Christophersen [smaakjører], ,
1877, 18 April, 26 April, Marie Petrea Kisling [jomfru - hos sin søster], 32, paa Overgade no 24 - paa Nørregade no 81, , , , ,
1877, 22 April, 26 April, Karen Larsdatter, 51, paa Sct. Hans Kirkegaard no 50, Anders Christian Larsen [arbeidsmand], , , ,
1877, 29 April, 7 Mai, Anne Marie Jørgensen, 23, paa Nørregade no 23, Peter Vilhelm Nicolaisen [skomager], , , ,
1877, 15 Mai, 22 Mai, Karen Larsen, 41, i Slotsgade no 8, Peter Nielsen [rugbrødbager], , , ,
1877, 18 Mai, 22 Mai, Henriette Caroline Mathilde Thomsen, , paa Nørregade no 78, , , , Cathinca Sophie Ottilie Walsted,
1877, 21 Mai, 28 Mai, Maren Nielsdatter [enke], 65, i Kræmmergyden no 9, Hans Peter Hansen [smedesvend], , , ,
1877, 24 Mai, 29 Mai, Jacobine Margrethe Petersen, 16, i Slotsgade no 32, , , Peter Rasmussen [arbeidsmand], ,
1877, 25 Mai, 31 Mai, Emma Caroline Marie Bjørn, 15, paa Nørrebro no 20, , , Thomas Carl Bjørn [skomagermester], ,
1877, 29 Mai, 5 Juni, Anne Cathrine Hansen [ugift, syerske], 42, paa Nørrebro no 42, , , , ,
1877, 1 Juni, 12 Juni, Anne Marie Kirstine Hansen [enke], 99, i Skulkenborg no 93 - født i Husby 1778, Rasmus Petersen [postbefordrer], , , ,
1877, 12 Juni, 18 Juni, Anne Kirstine Møller [enke], 69, paa Nørrebro no 17, Jens Andersen [gaardeier], i Vesterhæsinge, , ,
1877, 13 Juni, 18 Juni, Frederikke Marie Sophie Jensen, 2, paa Sct. Hans Kirkegaard, , , Frederik Jensen [smedesvend og inv.], ,
1877, 26 Juni, 30 Juni, Karen Frederikke Nielsen, 46, i Hans Jensens Stræde no 4, Janus Christian Andersen [forhenværende skibskapitain], , , ,
1877, 27 Juni, 2 Juli, Caroline Christine Nielsine Sørine Christensen, 1, i Slotsgade no 36, , , , Jensine Mathilde Christiane Jensen,
1877, 28 Juni, 4 Juli, Sivartine Christiansdatter, 61, i Kræmmergyden no 9, Rasmus Christophersen [mursvend], , , ,
1877, 2 Juli, 3 Juli, Anna Rode, , paa Nørregade no 68, , , Stephan Severin Rode [kjøbmand], ,
1877, 9 Juli, 14 Juli, Anna Catharina Laurette Krohn, 33, paa Nørrebro no 47, Carl Frederik Stolz [navigationslærer], , , ,
1877, 2 August, 9 August, Abelone Nielsen, 46, paa Nørregade no 26, Hans Christensen [gasmester], , , ,
1877, 7 August, 13 August, Margrethe Jensen, 33, paa Parcelveien no 4, Anders Larsen [arbeidsmand], , , ,
1877, 26 August, 31 August, Emilie Snertinge, 10, paa Odense Slot, , , Niels Olsen Snertinge [kapitain], ,
1877, 19 September, 24 September, Karen Mortensen, 40, paa Nørregade no 22, Jens Nielsen [boelsmand], paa Dreiø, , ,
1877, 22 September, 27 September, Thora Jensine Rasmussen, 5, i Blæsenborg no 42, , , Hans Peter Rasmussen [arbeidsmand], ,
1877, 22 September, 28 September, Bernhardine Cathrine Bredsted [ugift, husbestyrerinde-for sin broder handelsgart. Gustav A Bredsted], 44, paa Döckerslund, , , , ,
1877, 3 October, 10 October, Karen Nielsen, 61, i Skibhusene, Mads Rasmussen [skolelærer], , , ,
1877, 11 October, 13 October, Henrik Vilhelm Fr. Planteners [dødfødt pigebarn], , paa Nørregade no 106, , , Henrik Vilhelm Fr. Plantener [nagelsmed], ,
1877, 30 October, 2 November, Johanne Hansen, , paa Nørregade no 39, , , Poul Ernst Hansen [melhandler], ,
1877, 31 October, 5 November, Johanne Petersen, 5, i Skalkenborg no 105, , , , Anne Claurine Kirstine Petersen,
1877, 8 November, 15 November, Anne Larsdatter, 56, i Skibhusene, Hans Christian Hansen [skibstømrer], , , ,
1877, 17 November, 23 November, Marie Sophie Hansen, , paa Nørrebro no 80, , , Lars Hansen [detaillist], ,
1877, 25 November, 29 November, Else Sophie Jørgensen [tvilling], , paa Nørrebro no 12, , , Hans Jørgensen [sømand], ,
1877, 1 December, 11 December, Anne Johanne Bertelsen, 26, Søndergade no 3, Hans Peter Hansen [forhenværende marskandiser], , , ,
1877, 3 December, 8 December, Laurentine Clemmensen [enke], 66, paa Parcelveien no 4, Peter Jørgensen [skomagermester], , , ,
1877, 11 December, 17 December, Anna Jørgensen, , i Ramsherred no 52, , , Simon Christian Jørgensen [farver], ,
1877, 19 December, 24 December, Karen Dorthea Petersen [enke], 77, paa Sct. Hans Kirkegaard no 50, Jacob Nielsen [arbeidsmand], , , ,
1877, 18 December, 27 December, Gusta Henriette Dorthea Scheel, 52, paa Vestergade no 106, Jørgen Mathias Grønvald [handelsagent], , , ,
1877, 21 December, 28 December, Annette Christine Moos, 60, i Rudkjøbing, Henrik August Vilhelm Schlegel [kapitain og postmester], , , ,
1877, 24 December, 28 December, Elisabeth Marie Hansen, 50, paa Nørregade no 36, Julius Vilhelm Nielsen [snedkermester], , , ,
1877, 24 December, 29 December, Gjertrud Jørgensen, 72, i Slotsgade no 31, Søren Sørensen [tømrer], , , ,
1877, 26 December, 31 December, Anne Margrethe Hansen [enke], 76, i Skulkenborg no 89, Niels Peter Langhoff [smed], , , ,
1878, 29 December 1877, 4 Januar, Anne Kristine Jensen, 32, i Skibhusene, Jørgen Andersen [arbeidsmand], , , ,
1878, 4 Januar, 9 Januar, Betty Marie Lollesgaard, , paa Hedevigslund, , , Hans Langkilde Lollesgaard [forpagter], ,
1878, 4 Januar, 9 Januar, Methea Kirstine Jensen [tvilling], , i Aalykkegade no 11, , , Hans Jensen [arbeidsmand], ,
1878, 14 Februar, 21 Februar, Karen Elisabeth Margrethe Andersen, 15, i Bangsboder no 56, , , Hans Gustav Andersen [tømmersvend], ,
1878, 15 Februar, 19 Februar, Elna Kathrine Andersen, , paa Nørregade no 21, , , Lars Andersen [bundtmager], ,
1878, 16 Februar, 21 Februar, Maren Petersen, 57, i Blæsenborg no 38, Carl Friedrich Vilhelm Wendt [kurvemager], , , ,
1878, 22 Februar, 1 Marts, Anne Margrethe Christensen [enke], 77, paa Nørregade no 102, Niels Sørensen [arbeidsmand], i Anderup Lumby Sogn, , ,
1878, 11 Marts, 19 Marts, Engel Hansen [enke], 79, i Ramsherred no 44, Rasmus Aagaard [skomagermester], , , ,
1878, 21 Marts, 27 Marts, Karen Larsdatter [enke], 89, tidligere i Bangs Tolderlund, Jørgen Hansen [arbeidsmand], , , ,
1878, 2 April, 9 April, Petrine Sophie Blichert [frøken - hos sin svoger oberst Jørgen Hammer], 66, paa Overgade no 57, , , , ,
1878, 23 April, 27 April, Dagmar Karentine Jørgensen, 4, i Ramsherred no 52, , , Simon Christian Jørgensen [farver], ,
1878, 25 April, 2 Mai, Petrea Knudsine Christiane Jørgensen, 40, paa Arresødal ved Frederiksværk, Hans Vilhelm Larsen [landinspecteur og høiskoleforstander], , , ,
1878, 29 April, 4 Mai, Anne Sophie Bonde, 67, i Slotsgade no 13, Niels Jørgensen [arbeidsmand], , , ,
1878, 19 Mai, 24 Mai, Laura Amalie Sørensen Banke, 19, i Skibhusene, , , Søren Pedersen Banke [sømand], ,
1878, 24 Mai, 3 Juni, Frederikke Olsen, 51, paa Nørregade no 28, Henrik Adolph Sophus Rosbach [detaillist], , , ,
1878, 29 Mai, 5 Juni, Elmine Nielsine Knudsen, 8, ved Trækbanen 10, , , Rasmus Vilh. Knudsen [porteur], , ved Statsbanen
1878, 30 Mai, 3 Juni, Christen Conrad Petersens [dødfødt pigebarn], , i Skibhusene, , , Christen Conrad Petersen [sømand], ,
1878, 30 Mai, 6 Juni, Caroline Sophie Møller [frøken], 70, paa Overgade no 30, , , , ,
1878, 6 Juni, 12 Juni, Elisabeth Amalie Hindsgaul, 72, i Slotsgade no 9, Rasmus Poulsen [strømpevæver], , , ,
1878, 7 Juni, 11 Juni, Anne Johanne Marie Jensen, 1, paa Østre Stationsvei no 7, , , Rasmus Jensen [murer], ,
1878, 12 Juni, 17 Juni, Anna Marie Hansen, 5, i Adamsgade no 9, , , Hans Farstrup [bryggerkudsk], ,
1878, 26 Juni, 29 Juni, Anna Margrethe Larsen, 1, ved Trækbanen no 1, , , Frederik Larsen [skrædder], ,
1878, 30 Juni, 4 Juli, Johanne Sophie Sørensen, 2, i Nørregade no 53, , , Peter Jørgen Sørensen [værtshusholder], ,
1878, 8 Juli, 12 Juli, Karen Jacobsen [enke], 86, paa Nørregade no 57, Hermann Henrik Wecke [kjøbmand], , , ,
1878, 14 Juli, 18 Juli, Anne Kirstine Christensen, , i Slotsgade no 27, , , , Marie Carstensen,
1878, 17 Juli, 22 Juli, Fanny Emilie Larsen [ugift, lærerinde], 36, ved Odense Pige borgerskole - boede i Klaregade no 17, , , , ,
1878, 22 Juli, 29 Juli, Anne Hansen, 75, i Hans Jensens Stræde no 17, Jens Møller [skomagermester], , , ,
1878, 3 August, 7 August, Mine Kirstine Simonsen, , paa Nørrebro no 39, , , Simon Simonsen [forhenværende landmand], ,
1878, 3 August, 8 August, Francisca Caroline Cathrine Kirstine Belschner, 42, i Søndergade no 34, Antonius Optimus Møller [oversergent], ved 26de Bataillon, , ,
1878, 21 August, 27 August, Anne Cathrine Jensen [ugift, forhenværende tjenestepige], 83, paa Nørrebro no 14, , , , ,
1878, 24 August, 28 August, Johanne Nielsine Christiansen, , paa Kanalveien i Aalykkemarken, , , Niels Christiansen [skipper], ,
1878, 27 August, 2 September, Juliane Marie Rasmussen, 38, i Rytterkasernen, Adolph Hans Jacob Emil Wartman [oversergent], ved 2det Dragonregiment, , ,
1878, 8 September, 11 September, Else Kirstine Marie Cathrine Hansen, , i Skulkenborg no 85, , , Hans Ottesen [skrædder], ,
1878, 13 September, 18 September, Anna Cathrine Gamst, 5, paa Nørregade no 63, , , Johan Henrik Gamst [farver], ,
1878, 15 September, 18 September, Marie Kirstine Larsen, , i Aalykkegade no 1, , , Rasmus Larsen [arbeidsmand], ,
1878, 4 October, 10 October, Erasmine Rasmussen, , i pleie paa Nørrebro no 3, , , , Maren Kirstine Hansen,
1878, 24 October, 26 October, Jens Andersens [udøbt pigebarn], , i Ramsherred no 96, , , Jens Andersen [detaillist], ,
1878, 25 October, 28 October, Rasmus Andersen Christiansens [udøbt pigebarn], , i Aalykkegade no 1, , , Rasmus Andersen Christiansen [mursvend], ,
1878, 16 November, 21 November, Anne Cathrine Nielsen [enke], 65, i Astruphuset, Jesper Petersen [arbeidsmand], , , ,
1878, 27 November, 3 December, Christiane Andresen [syjomfru - hos detaillist Johan Frederik Larsen], 55, paa Nørrebro no 31, , , , ,
1878, 3 December, 10 December, Marie Cathrine Petersen, 78, i Vor Frue Kirkestræde no 11, Hans Wendelboe [snedkermester], , , ,
1878, 10 December, 16 December, Karen Madsen, 45, i Næsbyhoveds Veirmøllehus, Knud Jensen [arbeidsmand], , , ,
1878, 14 December, 19 December, Karen Marie Hansen, 61, i Hans Jensens Stræde no 27, Søren Hansen [arbeidsmand], , , ,
1878, 17 December, 21 December, Oline Johanne Marie Mehling [enke], 62, paa Parcelveien no 19, Niels Peter Truelsen [smaakjører], , , ,
1878, 22 December, 27 December, Magdalene Jørgensen, 56, i Askehuset ved Aalykkegaard, Poul Knudsen [arbeidsmand], , , ,
1879, 31 December 1878, 4 Januar, Maria Lomborg, , paa Nørregade no 30, , , Carl Eduard Lomborg [paraplymager], ,
1879, 15 Januar, 21 Januar, Christiane Frederikke Hansen [enke], 82, i den gamle Gartnerbolig i Slotshaven, Caspar Philip Stapel [slotsgartner], , , ,
1879, 30 Januar, 6 Februar, Else Andersen [enke], 64, i Aalykkegade no 9, Henrik Nielsen [arbeidsmand, tidligere overskjærer], , , ,
1879, 31 Januar, 6 Februar, Severine Martine Nielsen (Jensen), 62, paa Nørrebro no 28, Frederik Johan Bernhard Behrens [snedker], , , ,
1879, 1 Februar, 6 Februar, Johanne Cornelia Broe, 1, i Hunderup Skov i Sct. Knuds Landsogn, , , Niels Jul. Broe [arbeidsmand], ,
1879, 5 Februar, 11 Februar, Anna Cathrine Andersen, 15, paa Nørrebro no 5, , , Anders Jensen Andersen [kjøbmand], ,
1879, 7 Februar, 11 Februar, Mathilde Elise Andrea Nielsen, , i Grevehuset paa Tolderlundsvei, , , Christian Nielsen [baadfører], ,
1879, 12 Februar, 17 Februar, Valborg Margrethe Petersen, 1, i Arbeiderbolig, , , Johan Laur. Thor. Petersen [handsketilskjærer], ,
1879, 13 Februar, 15 Februar, Hans Carl Marius Larsens [dødfødt pigebarn], , i Arbeiderboliger 12, , , Hans Carl Marius Larsen [pottemagersvend], ,
1879, 16 Februar, 24 Februar, Maren Petersen [enke], 91, i Adelgade no 27, Jørgen Jensen [korporal], ved Fynske Dragoner, , ,
1879, 22 Februar, 27 Februar, Anna Marie Augusta Jensine Andersen, , i Adamsgade no 1, , , Knud Andersen [arbeidsmand], ,
1879, 27 Februar, 4 Marts, Karen Jensen [enke], 70, i Skulkenborg no 112, Casper Hansen [arbeidsmand], , , ,
1879, 1 Marts, 7 Marts, Cathrine Marie Rasmussen [enke], 71, paa Nørrebro no 24, Rasmus Thorvaldsen [skomagermester], , , ,
1879, 8 Marts, 14 Marts, Christiane Sophie Wolder [enke], 56, i Grønnegade no 32, Morten Frederik Frederiksen [slagtermester], , , ,
1879, 13 Marts, 17 Marts, Nielsine Marie Hansen, , i Slotshavehuset, , , , Marie Sophie Hansen,
1879, 21 Marts, 27 Marts, Alma Birgitte Larsen [tvilling], , i Skulkenborg no 105, , , Lars Larsen [mursvend], ,
1879, 21 Marts, 28 Marts, Anne Marie Olsen, 26, i Aalykkegade no 1, Rasmus Anders Christiansen [murer], , , ,
1879, 25 Marts, 2 April, Anne Sophie le Févre, 1, paa Parcelveien no 12, , , Peter Bent le Févre [typograph], ,
1879, 19 Marts, 20 Marts, Peter Christensen Monbergs [dødfødt pigebarn], , paa Nørregade no 36, , , Peter Christensen Monberg [architect], ,
1879, 30 Marts, 4 April, Maren Emilie Kjær, 31, paa Nørregade no 36, Peter Christensen Monberg [architect], , , ,
1879, 1 April, 7 April, Rasmine Andersine Nielsen, 52, i Nygade no 80, Ole Nielsen Staarup [tjener], , , ,
1879, 5 April, 8 April, Anders Hansen Nørballes [udøbt pigebarn], , paa Nørrebro no 22, , , Anders Hansen Nørballe [landmand], ,
1879, 20 April, 26 April, Anna Marie Andersen, 27, paa Nørregade no 81, Erik Peter Clausen [rugbrødbager], , , ,
1879, 7 Mai, 14 Mai, Kirsten Madsdatter [ugift, tidligere tjenestepige - hos sin svigersøn smed Johannes Lorentzen Bundg], 74, i Sommerlyst, , , , ,
1879, 13 Mai, 19 Mai, Rasmine Nielsine Rasmussen [tvilling], , i Skibhusene, , , , Marie Kirstine Rasmussen,
1879, 17 Mai, 21 Mai, Frederikke Olavia Petersen, 3, paa Parcelveien no 2, , , Laurits Petersen [sømand], ,
1879, 20 Mai, 23 Mai, Caroline Cathrine Sørensen, 63, paa Nørrebro no 33, Jacob Rode [skibscapitain], , , ,
1879, 23 Mai, 28 Mai, Anne Margrethe Jensdatter, 71, i Damhus under Marienlyst, Anders Jeppesen [arbeidsmand], , , ,
1879, 25 Mai, 29 Mai, Laurine Kirstine Rasmussen [tvilling], , i Skibhusene, , , Marie Kirstine Rasmussen, ,
1879, 30 Mai, 4 Juni, Anne Kirstine Rasmussen, 74, i Aalykkegade no 3, Lars Andersen [forhenværende brygger], , , ,
1879, 4 Juni, 9 Juni, Maren Brandt Fahnøe [enke], 79, paa Nørrebro no 13, Frederik Vilhelm Bentzen [kjøbmand], i Middelfart, , ,
1879, 11 Juni, 18 Juni, Vilhelmine Ursine Møller, 43, paa Rytterkasernen, Ole Nicolaisen Wisborg [oversergent], , , ,
1879, 13 Juni, 18 Juni, Sophie Christine Jørgensen, , paa Nørrebro 76, , , Jørgen O. A. Møller Charles Jørgensen [former], ,
1879, 22 Juni, 28 Juni, Kirstine Christensen [enke], 83, Ramsherred no 58, Søren Nielsen [naalemager], , , ,
1879, 25 Juni, 1 Juli, Mathilde Jensen, 20, paa Tolderlundsveien no 67, , , Peter Jensen [arbeidsmand], ,
1879, 12 Juli, 19 Juli, Hulda Rigmor Petersen, 9, i Nygade no 80, , , Hans Petersen [cigarmager], ,
1879, 17 Juli, 19 Juli, Emma Hansen, 2, paa Nørrebro no 73, , , Jens Vilhelm Hansen [skibskapitain], ,
1879, 26 Juli, 31 Juli, Lovise Christine Hansen, , i Grønnegade no 22, , , Lars Hansen [karethmagersvend], ,
1879, 31 Juli, 5 August, Anne Kirstine Larsen, 60, paa Nørrebro no 88 i Aalykkemarken, Jørgen Eriksen [arbeidsmand], , , ,
1879, 5 August, 8 August, Fanny Anne Hansen, 1, paa Overgade no 61, , , Carl Ludvig Harlad Hansen [beslagsmed], ,
1879, 14 August, 17 August, Anne Hansine Caroline Steensen, 10, paa Skibshusvei, , , Peter Christian Steensen [afdøde arbeidsmand], ,
1879, 20 August, 25 August, Anna Judithe Broe, 10, paa Hjallese Mark i Dalum Sogn, , , Niels Julius Broe [arbeidsmand], ,
1879, 21 August, 26 August, Alma Sophie Fich, 2, paa Lille Parcelvei no 17, , , Jens Frederik Fich [porteur], ,
1879, 14 September, 19 September, Anna Johanne Henriette Müller, 8, i Søndergade no 7, , , Johan Alexis Müller [premierlieutenant], ,
1879, 17 September, 23 September, Elise Marie Adelaide Simonsen, 39, paa Sct. Hans Kirkegaard no 44, Frederik Jensen [smedesvend og invalid], , , ,
1879, 18 September, 23 September, Oline Marie Madsen, 4, paa Kanalveien no 85, , , Jens Christian Madsen [sømand], ,
1879, 20 September, 25 September, Christine Vilhelmine Schmidt, 50, paa Slottet no 38, Lorents Hansen [amtskontorist], , , ,
1879, 25 September, 29 September, Nanna Clara Louise Jacobsen, , i pleie i Nørregade 28, , , , Thora Nicoline Christine Møller,
1879, 29 September, 4 October, Anne Cathrine Windeleff, 69, i Aalykkegade no 7, Anders Jørgensen [ritbinder], , , ,
1879, 9 October, 13 October, Olga Vilhelmine Stapel, , i Slotsgartnerboligen, , , Lud. Niels Christ. Stapel [slotsgartner], ,
1879, 11 October, 17 October, Maren Cathrine Rasmussen, 51, paa Nørregade no 104, Peter Jacob Petersen [skomagersvend], , , ,
1879, 14 October, 20 October, Marie Andresine Jørgensen [ugift], 18, paa Nørrebro no 90, , , Jørgen Jørgensen [afdøde bager], ,
1879, 15 October, 20 October, Bertoline Georgine Henriette Emma Jeppesen, 15, i Hunderupgade no 26, , , Peter Jeppesen [oversergent], ,
1879, 23 October, 28 October, Anne Hansen, 51, i Slotsgade no 14, Thomas Thomsen [skomager], , , ,
1879, 6 November, 8 November, Johanne Nielsine Christiansen, , paa Kanalveien no 110, , , Niels Christiansen [skipper], ,
1879, 7 November, 13 November, Anne Magdalene Nielsen [ugift, tjenestepige], 45, paa Nørregade no 102, , , , ,
1879, 19 November, 26 November, Dagmar Marie Francisca Augusta Liedecke, 17, i Tværgade no 8, , , Johann Heinrich Liedecke [trompeter], ,
1879, 24 November, 29 November, Ellen Pedersdatter (Mikkelsen) [enke], 81, paa Nørregade no 60, Peder Clausen [børstenbinder], , , ,
1879, 28 November, 2 December, Laura Sophie Magdalene Nielsen, 3, paa Nørregade no 91, , , Ole Thomsen Nielsen [tømrer], ,
1879, 30 November, 5 December, Maren Sophie født Hansen [enke], 80, i Aalykkegade no 15, Carl Christian Hansen [arbeidsmand], , , ,
1879, 1 December, 6 December, Emma Amalie Hansen, 16, i Slotsgade no 15, , , Peter Hansen [eiendomskommissionair], ,
1879, 5 December, 11 December, Andrine Holm [enke], 88, paa Nørregade no 68, Niels Christian Nielsen [kjøbmand], , , ,
1879, 9 December, 15 December, Andrea Sophie Caroline Christiane Sørensen, 15, ved Trækbanen no 11, , , Andreas Sørensen [dentist], ,
1879, 15 December, 22 December, Anne Kirstine Larsine Rasmussen, 1, i pleie paa Parcelveien, , , , Anne Elise Cecilie Rasmussen,
1879, 17 December, 23 December, Olga Elisabeth Mengel Waidtløw, 1, paa Nørregade no 103, , , Peter Martin Waidtløw [kjøbmand], ,
1879, 18 December, 23 December, Anna Caroline Rask Andersen, , paa Nørregade no 33, , , Anders Carl Andersen [styrmand], ,
1879, 18 December, 23 December, Ingeborg Sophie Eleonora Nielsen, , i Tværgade no 8, , , John Christian Theodor Nielsen [sergent], ,
1880, 31 December 1879, 7 Januar, Karen Sophie Poulsen, 40, i Adamsgade no 39, Lars Petersen [vognmand], , , ,
1880, 5 Januar, 13 Januar, Meta Nielsine Jensen, 3, ved Trækbanen no 4, , , Jens Hansen [portør], , ved Statsbanen
1880, 6 Januar, 10 Januar, Karen Sophie Petersen, , ved Trækbanen no 2, , , Poul Petersen [arbeidsmand], ,
1880, 9 Januar, 13 Januar, Clara Bine Jensen, 8, ved Trækbanen no 4, , , Jens Hansen [portør], , ved Statsbanen
1880, 20 Januar, 24 Januar, Anna Jensine Knudsen, 2, paa Nørregade 65, , , Hans Jacob Adolph Knudsen [kleinsmedsvend], ,
1880, 21 Januar, 27 Januar, Anne Hansen [enke], 79, paa Kanaldæmningen, Peter Christian Johannesen [opsynsmand], paa Kanaldæmningen, , ,
1880, 25 Januar, 30 Januar, Petra Rasmine Rasmussen, 13, paa Parcelveien no 5, , , Rasmus Rasmussen [arbeidsmand], ,
1880, 26 Januar, 30 Januar, Sophie Vilhelmine Holbeck, 5, paa Nørregade no 69, , , Hans Carl Georg Holbeck [grosserer], ,
1880, 29 Januar, 5 Februar, Johanne Dorthea Emilie Boisen, 10, i Trækbanen no 7 A, , , Andreas Boisen [landpolitiassistent], ,
1880, 28 Januar, 3 Februar, Mette Hedevig Jacobsdatter [enke], 90, i Hans Jensens Stræde no 33, Poul Petersen [arbeidsmand og dannebrogsmand], af Stenderen, , ,
1880, 30 Januar, 6 Februar, Anna Dorthea Kirstine Hansen, 18, i Ramsherred no 40, , , Rasmus Hansen [rugbrødbager], ,
1880, 30 Januar, 6 Februar, Nielsine Vilhelmine Petersen, 2, paa Nørregade no 33, , , Jens Peter Petersen [arbeidsmand], ,
1880, 4 Februar, 9 Februar, Mathilde Emilie Cecilia Ibsen, 9, i Nyenstad no 133, , , Henrik Emil Ibsen [kleinsmedsvend], ,
1880, 5 Februar, 11 Februar, Johanna Friedericha Claudine Plöhn, 46, i Slotsgade no 1, Georg Claus Martin Sass [hornblæser], , , ,
1880, 7 Februar, 13 Februar, Anne Cathrine Sørensen, 42, i Christinelyst paa Skibhusveien, Søren Petersen [murer], , , ,
1880, 9 Februar, 16 Februar, Mariane Eriksen [enke], 72, paa Nørregade no 34, Lauritz Caspar Fogh Larsen [kammerraad, toldkontrolleur], i Hasle paa Bornholm, , ,
1880, 14 Februar, 18 Februar, Thala Henriette Hansine Nicoline Deleuran, , paa Gravene no 26, , , Hans Deleuran [cigarmager], ,
1880, 14 Februar, 20 Februar, Laura Cathrine Jørgensen, 13, paa Slottet, , , Lars Jørgensen [porteur], ,
1880, 16 Februar, 21 Februar, Marie Helene Jørgine Ibsen, 2, i Nyenstad no 133, , , Henrik Emil Ibsen [kleinsmedsvend], ,
1880, 18 Februar, 23 Februar, Ingeborg Marie Holbeck, 2, paa Nørregade no 69, , , Hans Carl Georg Holbeck [grosserer], ,
1880, 19 Februar, 24 Februar, Ellen Marie Sophie Thorvaldsen, , paa Nørregade no 97, , , Carl Alfred Emil Thorvaldsen [kjøbmand], ,
1880, 24 Februar, 3 Marts, Marie Kirstine Petersen [ugift], 31, i Hj..slev, , , Peter Larsen [forhenværende gaardmand], ,
1880, 28 Februar, 3 Marts, Anna Oline Frederiksen, , i Slotsgade no 36, , , Frederik Frederiksen [arbeidsmand], ,
1880, 28 Februar, 5 Marts, Cæcilie Olsen, , i Astruphuset under Hanneberg, , , Morten Olsen [arbeidsmand], ,
1880, 28 Februar, 5 Marts, Anne Marie Nicoline Andersen, 5, paa Parcelveien 5, , , Hans Peter Emanuel Andersen [slagtersvend], ,
1880, 29 Februar, 5 Marts, Nielsine Vilhelmine Petersen, , paa Nørregade no 33, , , Jens Peter Petersen [arbeidsmand], ,
1880, 14 Marts, 23 Marts, Anne Kirstine Frandsine Petersen, 42, i Albanigade no 33, Hans Heinrich Clerang Rahn [oversergent], , , ,
1880, 21 Marts, 27 Marts, Anna Olsen, 3, paa Nørrebro no 8, , , Jens Kjær Olsen [skomager], ,
1880, 24 Marts, 27 Marts, Anna Regine Frederikke Bom, 1, i Nyenstad no 125, , , , Hansine Marie Cathrine Bom,
1880, 25 Marts, 30 Marts, Louise Conradine Andersen, 1, i Aalykkegade no 19, , , Niels Andersen [overporteur], ,
1880, 25 Marts, 31 Marts, Kirsten Jørgensdatter [enke], 69, i Skibhusene, Rasmus Hansen [huseier], , , ,
1880, 29 Marts, 3 April, Gertha Andrea Mortensen, , i Skulkenborg no 105, , , Anders Mortensen [arbeidsmand], ,
1880, 31 Marts, 3 April, Abelone Margrethe Mortensen, , i Kræmmergyden no 2, , , Jens Peter Mortensen [postbud], ,
1880, 6 April, 10 April, Vilhelmine Christine Hansen, 30, i Sct. Jørgens Forstad no 35 C, Hans Christian Gabriel Henriksen [maltgjører], , , ,
1880, 6 April, 13 April, Laura Christine Bryde, 51, i Slotsgade no 20, Hans Christian Ludvig Hansen [bøssemager], , , ,
1880, 15 April, 21 April, Helga Olufa Christensen, 29, paa Nørregade no 51, , , Peter Jensen Christensen [klokker], ,
1880, 26 April, 3 Mai, Anne Marie Hansen [enke], 69, af Sct. Knuds Sogn, Frederik Michael Theodor Christensen [gartner], , , ,
1880, 6 Mai, 11 Mai, Karen Marie Larsen, 45, paa Nørrebro no 39, Martin Eriksen [arbeidsmand], , , ,
1880, 13 Mai, 20 Mai, Marie Jensen, 74, paa Nørregade no 35, Henrik Christian Algreen Petersen [pensioneret skolelærer og kirkesanger], , , ,
1880, 17 Mai, 22 Mai, Agnes Jensen, 3, i pleie ved Trækbanen no 17, , , , Anne Margrethe Jensen,
1880, 23 Mai, 28 Mai, Marie Elvine Frederikke Jensen Razen, 24, i Sct. Jørgensgade no 17 i Vor Frue Sogn, Hans Peter Rasmussen [kjøbmand], , , ,
1880, 23 Mai, 29 Mai, Karen Berthelsen, 52, paa Nørrebro no 46, Jens Thomsen [jernbanedrager], , , ,
1880, 24 Mai, 29 Mai, Gertha Laurine Petersen, 1, paa Kanalveien no 116, , , , Johanne Rasmine Nielsen,
1880, 25 Mai, 2 Juni, Jensine Elisabeth Martin, 64, i Albanigade no 18, Vilhelm Martin [kontorbud og ligbærer], , , ,
1880, 29 Mai, 4 Juni, Nicoline Petersen, 53, i Frederiksgade no 46, Carl Ludvig Dehn [marschandiser], , , ,
1880, 7 Juni, 11 Juni, Maren Hansine Poulsen [enke - hos sin svigersøn skibskapitain Peter Hansen], 80, paa Nørrebro no 82, Jørgen Hansen [sømand], af Greenaa, , ,
1880, 13 Juni, 17 Juni, Johanne Cathrine Hansen, 25, paa Parcelveien no 6, Anders Christian Andersen Talleruphuus [brænshandler], , , ,
1880, 15 Juni, 24 Juni, Anne Caroline Marie Clausen [ugift], 55, paa Nørregade 60, , , Peder Clausen [afdøde børstenbinder], , her af sognet
1880, 16 Juni, 21 Juni, lda Frederikke Adelheid Nielsen, , i Hans Jensens Stræde no 9, , , Niels Christian Nielsen [skomager], ,
1880, 17 Juni, 21 Juni, Maren Andersen, 30, ved Trækbanen no 1, Frederik Larsen [skrædder], , , ,
1880, 19 Juni, 25 Juni, Jensine Caroline Margrethe født Nielsen, 50, i Blæsenborg no 48, Vilhelm Nielsen [klodsemager og invalid], , , ,
1880, 25 Juni, 29 Juni, Eduard Friedrich Winkelmanns [udøbt pigebarn], , i Slotsgade no 50, , , Eduard Friedrich Winkelmann [værkmester], ,
1880, 4 Juli, 9 Juli, Anne Hansen, 86, i Skibhusene - født i Skibhusene 1793, Jacob Petersen [sandgraver], , , ,
1880, 11 Juli, 16 Juli, Anna Vilhelmine Marie Sægert, 13, ved Trækbanen no 4, , , , Hansine Jørgine Amalie Nommesen,
1880, 11 Juli, 17 Juli, Mette Cathrine Møller [enke], 83, i Skulkenborg no 93, Niels Nielsen [bødkermester], , , ,
1880, 16 Juli, 20 Juli, Jacobine Severine Marie Jensdatter [enke - hos sin datter gift med arbmd. Peter Thomsen], 73, paa Nørregade no 53, Anders Jespersen [møllebygger], i Brylle, , ,
1880, 17 Juli, 22 Juli, Holtine Hansine Emilie Knudsen [ugift], 17, ved Trækbanen no 5, , , Peter Christian Knudsen [stationsbud], ,
1880, 4 August, 9 August, Dora Helene Margrethe Wiese, , paa Nørrebro no 44, , , Heinrich Wiese [skræddersvend], ,
1880, 15 August, 20 August, Inger Marie Larsen, 5, paa Nørregade 30, , , Christian Frederik Larsen [instrumentmager], ,
1880, 17 August, 20 August, Petrine Petersen [hos moderen], 12, i forreste Hanebækhus, , , Christian Petersen [afdøde arbeidsmand], ,
1880, 28 August, 1 September, Ingeborg Louise Schøier, , i Fredensgade no 24, , , Vilhelm August Schøier [hornblæser], ,
1880, 31 August, 3 September, Marie Sophie Rasmussen, 6, paa Albanitorv no 3, , , Lars Christian Rasmussen [restaurateur], ,
1880, 2 September, 4 September, Betzy Laura Victoria Wulf, , i Adamsgade no 4, , , Heinrich Wulf [sergent], ,
1880, 4 September, 8 September, Ida Caroline Petersen, , født i Fraugde, , , , Anna Petersen,
1880, 15 September, 21 September, Johanne Hansen, 1, paa Nørregade no 39, , , Poul Ernst Hansen [melhandler], ,
1880, 18 September, 24 September, Adelheid Benedicte Camilla Dahl, 45, paa Nørregade no 61, Frederik Villiam Valdemar Vrad [toldassistent], , , ,
1880, 25 September, 1 October, Karen Marie Cecilie Kjærup, , paa Sct. Hans Kirkegaard no 46, , , Berndt Olesen Kjærup [farver], ,
1880, 7 October, 11 October, Marie Larsen, , i Pjentedamsgade no 42, , , Niels Larsen [sergent], ,
1880, 14 October, 18 October, Anne Marie Hansine Andrea Talleruphuus, , Talleruphuus paa Parcelveien, , , A. Chr. Andersen [brændehandler], ,
1880, 16 October, 21 October, Inger Elisabeth Marie Petersen, , paa Nørregade no 89, , , Frits Ferdinand Petersen [kjøbmand], ,
1880, 18 October, 23 October, Anne Larsen [ugift, husholderske - hos klodsemager Julius Knudsen], 63, paa Nørregade no 104, , , , ,
1880, 27 October, 2 November, Anne Cathrine Andersen, 37, ved Trækbanen no 2, Poul Petersen [arbeidsmand], , , ,
1880, 31 October, 3 November, Bertholine Georgine Henriette Emma Jeppesen, , i Hunderupgade no 26, , , Peter Jeppesen [oversergent], ,
1880, 31 October, 6 November, Maren Anne Cathrine Andresen, 35, ved Trækbanen no 3 A, Jørgen Knudsen [porteur], ved Statsbanen, , ,
1880, 1 November, 6 November, Laurine Cathrine Larsen [enke], 81, paa Parcelveien no 21, Frits Ambrosius Stub Hansen [pensioneret skolelærer], af Kolberg, , ,
1880, 3 November, 10 November, Anne Marie Poulsen, 38, paa Nørrebro no 72, Johan Frands Reiflin [arbeidsmand], , , ,
1880, 9 November, 16 November, Gjertrud Marie Knudsen [enke], 71, i Arbeiderboliger no 16 i Kræmmermarken, Peter Bernt Rasmussen [forhenværende porteur], paa Borgerskolen, , ,
1880, 10 November, 16 November, Olga Larsen, 5, paa Parcelveien no 14, , , Hans Peter Larsen [arbeidsmand], ,
1880, 10 November, 15 November, Margrethe Jeppesdatter, 53, paa Skibhusveien no 28, Jørgen Hansen Staalberg [arbeidsmand], , , ,
1880, 13 November, 19 November, Rebekka Dusine Nielsen, 1, i Nyenstad no 126, , , Niels Peter Nielsen [skomager], ,
1880, 17 November, 22 November, Christine Caroline Olsen, 39, paa Nørregade no 64, Rasmus Jensen [arbeidsmand], , , ,
1880, 21 November, 29 November, Kirstine Marie Larsen, 44, paa Nørregade no 49, Lars Frederik Folehave [brændevinsbrænder], , , ,
1880, 23 November, 30 November, Dorthea Amalie Lindstrøm, 63, ved Trækbanen no 4, Søren Nommesen [kobbersmed], , , ,
1880, 28 November, 4 December, Hanne Vilhelmine Andersen, 1, paa Lille Parcelvei 19, , , Rasmus Christian Andersen [arbeidsmand], ,
1880, 30 November, 4 December, Hansine Michaeline Petersen, 1, i Nyenstad no 128, , , Rasmus Petersen [snedkersvend], ,
1880, 1 December, 8 December, Abeline Anne Marie Rasmussen [ugift, tjenestepige], 43, paa Nørregade no 86, , , , ,
1880, 7 December, 13 December, Maren Kirstine Hansen, 37, paa Nørrebro no 54, Frederik Hansen Bisbjerg [arbeidsmand], , , ,
1880, 10 December, 14 December, Marie Kirstine Nissen, 1, i Slotsgade no 10, , , Hans Christian Nissen [grovsmedsvend], ,
1880, 11 December, 17 December, Anna Cathrine Margrethe Folehave, 14, paa Nørregade no 49, , , Lars Frederik Folehave [brændevinsbrænder], ,
1880, 13 December, 17 December, Karen Kirstine Andersen, 2, i Arbeiderboliger no 4, , , Peter Sigvart Andersen [snedkersvend], ,
1880, 16 December, 22 December, Peter Sørensen Banches [dødfødt pigebarn], , i Skibhusene, , , Peter Sørensen Banche [mursvend], ,
1880, 19 December, 23 December, Anne Kirstine Larsen [ugift, tjenestepige], 29, i Damhuset ved Skibhusveien, , , , ,
1881, 19 Januar, 28 Januar, Anna Vilhelmine Petersen, , i Nyenstad no 128, , , Peter Petersen [skræddersvend], ,
1881, 23 Januar, 31 Januar, Kirstine Hansine Andersen, , paa Nørrebro no 5, , , Knud Andersen [brændevinsbrænder], ,
1881, 29 Februar, 4 Februar, Oline Amalie Andersen, , i Nyenstad no 125, , , Hans Andersen [arbeidsmand], ,
1881, 28 Februar, 4 Marts, Olga Christine Magdalene Køcks, , paa Heden no 138, , , Jørgen Jørgensen Køcks [sergent], ,
1881, 28 Februar, 7 Marts, Birgitte Larsen [enke], 63, paa Gravene no 24, Anders Andersen [høker og ....mester], , , ,
1881, 4 Marts, 14 Marts, Sophie Sørine Anderskou [enke], 74, paa Nørregade no 87, Johan Gotfred Angelo [kjøbmand], , , ,
1881, 16 Marts, 21 Marts, Laura Margrethe Hansine Andersen, 1, i sidste Hanebækhus, , , Søren Andersen [tømrersvend], ,
1881, 16 Marts, 23 Marts, Gertha Kirstine Andersen, 4, i Aalykkegade no 11, , , Lars Andersen [arbeidsmand], ,
1881, 15 Marts, 21 Marts, Caroline Kirstine Rosenvinge [enke, som lem], 83, i Graabrødre Hospital, Johannes Nielsen Roes [bødker], , , ,
1881, 21 Marts, 28 Marts, Anne Marie født Pedersen, 51, i Slotsgade no 25, Christopher Pedersen [arbeidsmand], , , ,
1881, 24 Marts, 30 Marts, Henriette Christiane Caroline Petersen, , i Hans Jensens Stræde no 16, , , Frederik Petersen [skrædder], ,
1881, 28 Marts, 4 April, Eleonora Pouline Annette Severine Flinthough [enke, skolebestyrerinde], 77, i Slotsgade no 20, Carl Heinrich Schultheis [skolebestyrer, cand. phil.], , , ,
1881, 1 April, 7 April, Adelheid v. Elven [enke], 92, i Søndergade no 7 hos sin svigersøn klædefabrikant Carl Osterhammel, Carl Brehm [klædefabrikant], , , ,
1881, 3 April, 9 April, Anna Petrine Marie Hansen Andreasen, 31, ved Trækbanen no 6 A, Henrik Sophus Jacobsen [tjener], paa Løve Apotheket, , ,
1881, 6 April, 12 April, Maren Nielsen, 54, i Hans Jensens Stræde no 22, Niels Christiansen Fangel [værtshusholder], , , ,
1881, 11 April, 19 April, Johanne Sophie Margrethe Schultz [enke], 70, i Graabrødre Hospital, Christian Jørgensen [hattemager], , , ,
1881, 10 Mai, 14 Mai, Kirstine Marie Hansens [dødfødt pigebarn], , i Slotsgade no 30, , , , Kirstine Marie Hansen,
1881, 17 Mai, 21 Mai, Anne Larsdatter [ugift fruentimmer], 56, paa Nørregade no 54, , , , ,
1881, 20 Mai, 27 Mai, Frederikke Vilhelmine Sophie Rosbach [jomfru], 64, paa Gravene no 15, , , , ,
1881, 26 Mai, 1 Juni, Rasmine Hansen [enke], 71, i Slotsgade no 9, Peter Jørgensens [brolægger], , , ,
1881, 28 Mai, 2 Juni, Alma Jacobe Emilie Jensen, , paa Nørregade no 93, , , Mads Jensen [klodsemager], ,
1881, 4 Juni, 8 Juni, Anna Nielsine Knudsen, 2, paa Nørregade no 63, , , Hans Ludvig Knudsen [smedesvend], ,
1881, 4 Juni, 8 Juni, Hans Christian Lind Hansens [dødfødt pigebarn], , paa Nørrebro no 68, , , Hans Christian Lind Hansen [snedkermester], ,
1881, 29 Juni, 1 Juli, Peter Theodor Baumgartens [dødfødt pigebarn], , paa Skibshusveien, , , Peter Theodor Baumgarten [kjøbmand], ,
1881, 1 Juli, 4 Juli, Mette Marie Samuel [jomfru], 66, i Slotsgade no 22 B, , , , ,
1881, 2 Juli, 5 Juli, Mariane Martine Andrea Jensen, 1, i Aalykkegade no 11, , , Jens Peter Jensen [sergent], ,
1881, 5 Juli, 8 Juli, Cathrine Emilie Koefoed, 1, paa Nørregade no 47, , , Julius Koefoed [kjøbmand], ,
1881, 8 Juli, 11 Juli, Augusta Vilhelmine Schøier, 7, i Fredensgade no 24, , , Vilhelm August Schøier [hornblæser], ,
1881, 26 Juli, 29 Juli, Anna Rasmussen, 12, i Slotshavehuset, , , Hans Rasmussen [skovfoged og arbeidsmand], ,
1881, 27 Juli, 1 August, Anne Abrahamsdatter [enke], 59, i Ertebjerghuset/Himmerigshuset paa Skibhusveien, Niels Rasmussen Holm [arbeidsmand], , , ,
1881, 6 August, 8 August, Rasmine Abeline Jørgensen, , paa Nørregade no 86, , , Mads Christian Jørgensen [skibsfører], ,
1881, 13 August, 18 August, Anne Marie Pedersen, 63, paa Kanalveien no 90 i Aalykkemarken, Niels Gregersen [arbeidsmand], , , ,
1881, 24 August, 29 August, Helene Dorthea Olsen, 3, paa Nørrebro no 98, , , Niels Olsen [arbeidsmand], ,
1881, 24 August, 29 August, Pouline Halle [frøken], 62, paa Slotsgade no 26, , , , ,
1881, 3 September, 6 September, Cathrine Hanne Nørballe, , paa Nørregade no 65, , , Anders Hansen Nørballe [forhenværende landmand], ,
1881, 5 September, 9 September, Maren Johanne Juul [ugift], 26, paa Nørrebro no 78, , , Peter Juul [smaakjører], ,
1881, 14 September, 17 September, Hanne Hansine Margrethe Petersen, 10, i Blæsenborg no 28, , , Christen Petersen [afdøde arbeidsmand], ,
1881, 15 September, 20 September, Kirsten Hansen, 40, i Skovhuset ved Hedevigslund, Hans Andersen [arbeidsmand], , , ,
1881, 19 September, 23 September, Vilhelmine Mathia Rasmussen [enke], 51, ved Trækbanen no 3, Johan Peter Heilmann [forpagter], paa Marienlund, , ,
1881, 23 September, 29 September, Christine Sophie Johanne Koch, 62, paa Nørregade no 33, Jens Mortensen [leietjener], , , ,
1881, 27 September, 4 October, Jensine Julie Schmidt [enke - hos sin svigersøn arbeidsmand Anders Rasmussen], 57, paa Nørrebro no 38, Thomas Lorentzen [slagter], , , ,
1881, 2 October, 6 October, Maren Ragnhild Andersen, 12, paa Gravene no 18, , , Anders Christian Andersen [handelsagent], ,
1881, 13 October, 18 October, Julie Jacobine Caroline Rode [ugift], 27, paa Nørrebro no 33, , , Jacob Rode [skibscapitain], ,
1881, 17 October, 22 October, Karen Christine Marie Jensen, 9, i Skibhusene, , , Jørgen Carl Jensen [arbeidsmand], ,
1881, 3 November, 8 November, Thora Mathia Teisen [ugift - sin broder proprietair Theodor Bernhard Teisen], 61, paa Annasholm, , , , ,
1881, 8 November, 15 November, Anne Cathrine Hansen [enke], 67, i Skolegade no 1, Simon Rasmussen [particulier, forhenværende gaardmand], i Tommerup, , ,
1881, 15 November, 23 November, Elise Cathrine Rasmussen [ugift - hos sin svoger stabsserg. Adolph H. J. E. Wartmann], 43, paa Rytterkasernen, , , , ,
1881, 20 November, 25 November, Mette Marie Svendsen [ugift - hos sin svoger pens. overserg. Ole Nicolaisen Wisborg], 34, i Rytterkasernen, , , , ,
1881, 23 November, 28 November, Hanne Rasmine Philipine Nielsen, 45, paa Sct. Hans Kirkegaard no 50, Jens Peter Christiansen [malersvend], , , ,
1881, 14 December, 19 December, Louise Elisabeth Jørgensen [tvilling], , paa Parcelveien no 15, , , Hans Jørgensen [arbeidsmand], ,
1881, 25 December, 30 December, Niel Jan Junchers [enke], 45, i Skulkenborg no 113, Niels Peter Nielsen [skomagersvend], , , ,
1882, 29 December 1881, 3 Januar, Meta Christine Louise Langkilde, , i Skibhusene, , , Jens Peter Marius Langkilde [skibstømrer], ,
1882, 2 Januar, 5 Januar, Karen Madsdatter [enke], 76, paa Nørregade no 86, Jørgen Christensen [væver], i Stige i Lumby Sogn, , ,
1882, 9 Januar, 12 Januar, Jensine Marie Laurine Justine Jensen, 3, paa Nørregade no 120, , , Peter Vilhelm Jensen [tømrer], ,
1882, 12 Januar, 18 Januar, Frederikke Kirstine Sophie Juliane født Demant [enke], 66, i Slotsgade no 60 A, Johan Frederik Demant [modelhandler], af Odense, , ,
1882, 24 Januar, 27 Januar, Johanne Lomborg, , paa Nørregade no 30, , , Carl Eduard Lomborg [paraplymager], ,
1882, 27 Januar, 1 Februar, Anne Dorthea Nielsen [enke], 73, paa Vesterbro no 72, Johan Christian Vilhelm Schäfer [depotsergent], , , ,
1882, 8 Februar, 14 Februar, Marie Kirstine Lyng, 50, paa Nørregade no 26, Johan Martin Paulsen [naalemagermester], , , ,
1882, 9 Februar, 14 Februar, Thora Cathrine Olsen, 3, i Ramsherred no 56, , , Andreas Høier Olsen [skomager], ,
1882, 12 Februar, 17 Februar, Anne Marie Jørgensen [enke - hos sin svigersøn bryggerkudsk Hans ..rstrup, 77, i Adamsgade no 9, Erik Nielsen Carstensen [selveiergaardmand], paa Sømosegaard, , ,
1882, 13 Februar, 18 Februar, Hanne Lundqvist [enke - hos sin svigersøn sergent Vilhelm Fr. Brösch], 79, i Hunderupgade no 2, Christopher Christiansen [vognmand], i Helsingør, , ,
1882, 20 Februar, 24 Februar, Anne Margrethe Nielsen [enke], 72, i Hans Jensens Stræde no 7, Jørgen Petersen [arbeidsmand], , , ,
1882, 20 Februar, 24 Februar, Petrine Böllemose [enke], 78, i Arbeiderboliger no 12 i Kræmmermarken, Jens Christian Floor [regimentsdyrlæge], , , ,
1882, 25 Februar, 2 Marts, Vilhelmine Schmidt, 53, i Aalykkegade no 1, Christen Clausen [smed], , , ,
1882, 27 Februar, 7 Marts, Johanne Petersen [tjenestepige - hos kjøbmand Hans Christian Rasmussen], 21, paa Nørregade no 67, , , , ,
1882, 2 Marts, 10 Marts, Maren Rasmussen, 42, ved Trækbanen no 10, Rasmus Vilhelm Knudsen [porteur], ved Statsbanen, , ,
1882, 5 Marts, 11 Marts, Emma Emilie Andersen, 5, paa Lille Parcelvei 19, , , Rasmus Christian Andersen [arbeidsmand], ,
1882, 6 Marts, 13 Marts, Helga Eleonora Hartmann, 7, i Slotsgade no 8, , , Rasmus Hartmann [skomagermester], ,
1882, 7 Marts, 13 Marts, Mette Cathrine Christensen [enke], 81, Fattiggaarden i Slotsgade no 53, Christopher Rasmussen [arbeidsmand], , , ,
1882, 10 Marts, 15 Marts, Jeanne Benedicte Poulsen, , i Kræmmergyden 14, , , , Johanne Marie Amalie Vilhel. Poulsen,
1882, 14 Marts, 20 Marts, Rasmine Petersen [ugift], 29, St. Jørgens Forstad, , , Peter Larsen [forhenværende gaardmand], , i Hjorslev
1882, 18 Marts, 22 Marts, Caroline Marie Dagmar Jensen, , i Kronprindsensgade no 24, , , Rasmus Jensen [sergent], ,
1882, 27 Marts, 3 April, Karen Marie Kirstine Nielsine Larsen, , paa Kalkveien no 1, , , Jørgen Larsen Østlund [arbeidsmand], ,
1882, 2 April, 8 April, Christiane Madsen, 48, i Tarup Paarup Sogn, Peter Nielsen [røgter], , , ,
1882, 11 April, 19 April, Laura Elmine Christine Knudsen, 2, ved Trækbanen no 10, , , Rasmus Vilhelm Knudsen [portør], ,
1882, 15 April, 21 April, Marie Sophie Rasmussen, 8, i Slotshavehuset, , , Hans Rasmussen [skovfoged og arbeidsmand], ,
1882, 17 April, 21 April, Christiane Marie Jørgensen, , paa Nørrebro no 72, , , Jacob Jørgensen [mursvend], ,
1882, 25 April, 1 Mai, Marie Henriette Dorthea Olsen, 13, i Slotsgade no 50, , , Henrik Martin Christian Olsen [kjedelsmed], ,
1882, 2 Mai, 8 Mai, Anne Cathrine Andersen, 6, paa Nørrebro no 6, , , Mads Andersen [rugbrødbager], ,
1882, 4 Mai, 11 Mai, Anne Marie Rasmussen, 45, i Skulkenborg no 85, Hans Ottesen [skrædder], , , ,
1882, 5 Mai, 13 Mai, Kirsten Pedersen, , paa Nørregade no 22, , , Jørgen Pedersen [redaktør], ,
1882, 9 Mai, 12 Mai, Fanny Anna Hansen, , i Østergade no 70, , , Carl Ludvig Harald Hansen [beslagsmed], ,
1882, 9 Mai, 16 Mai, Charlotte Hansine Dorthea Blichert, 50, paa Overgade no 58, Jørgen Hammer [generalmajor, chef], , , ,
1882, 12 Mai, 19 Mai, Sophie Marie Lucie Schmidt, 25, i Hans Jensens Stræde no 21 A, Søren Bagger Sørensen [handelsagent], , , ,
1882, 22 Mai, 27 Mai, Karen Camilla Larsine Marie Jansen, 21, i Ramsherred no 44, Søren Ludvig Longhi [handskemager], , , ,
1882, 25 Mai, 31 Mai, Adamine Gottlobine Storm [enke], 62, i Dannebrogsgade no 3 A, Laurits Jacobi Baggesen [kjøbmand], i Faaborg, , ,
1882, 29 Mai, 5 Juni, Hansine Petrine Huus [jomfru], 64, i Aalykkegade no 15, , , , ,
1882, 31 Mai, 5 Juni, Maren Kirstine Jacobsen [fraseparered hustru], 38, i Slotsgade no 23, Christen Hansen [maler], , , ,
1882, 3 Juni, 9 Juni, Anne Cathrine Alexine Andersen, 5, paa Sct. Hans Kirkegaard 54, , , Laurits Peter Andersen [skomager], ,
1882, 6 Juni, 12 Juni, Sophie Christiane Nielsen [enke], 74, paa Nørregade no 69, Rasmus Holbech [tidligere skibskapitain og raadmand], , , ,
1882, 9 Juni, 14 Juni, Emilie Kirstine Marie Petersen, , paa Parcelvei no 6, , , Henrik Christian Petersen [snedkersvend], ,
1882, 11 Juni, 16 Juni, Emma Kirstine Marie Frandsen, 26, i Dannebrogsgade no 1, Carl Oscar Ernlund [billedskjærer], , , ,
1882, 27 Juni, 30 Juni, Karen Eriksen, 54, paa Nørrebro no 102, Hans Søren Jeppesen [arbeidsmand], , , ,
1882, 27 Juni, 3 Juli, Octavia Frederikke Marie Sehested [enke], 83, i Albanigade no 13, Andreas Peter Arrele [pensioneret ritmester], , , ,
1882, 11 Juli, 15 Juli, Caroline Christiansen, 39, i Skulkenborg no 105, Peter Christian Christoffersen [arbeidsmand], , , ,
1882, 13 Juli, 20 Juli, Johanne Frederikke Petrosine Clausen, 39, paa Nørregade no 63, Ludvig Jacob Knudsen [overdyrlæge], , , ,
1882, 21 Juli, 27 Juli, Louise Marie Kirstine Folehave, 10, paa Nørregade no 49, , , Lars Frederik Folehave [brændevinsbrænder], ,
1882, 23 Juli, 27 Juli, Oscardine Jensine Amalie Nielsen, 3, paa Sct. Hans Kirkegaard, , , Frits H. Benedict Nielsen [murmester], ,
1882, 22 August, 30 August, Anna Cathinka Marie Eriksen, 15, paa Sct. Hans Kirkegaard 48, , , Peter Vilhelm Eriksen [mursvend], ,
1882, 26 August, 1 September, Marie Severine Hansen født Hansen [enke], 66, i Skolegade no 4, Andreas Hansen [skibskapitain], af Odense, , ,
1882, 25 September, 27 September, Ellen Villumsen, , i Fredensminde paa Hjalleseveien, , , Villiam Villumsen [musiker], ,
1882, 2 October, 6 October, Ragna Christiansen, , paa Nørrebro no 22, , , Hans Peter Christiansen [konditor], ,
1882, 25 October, 31 October, Clausine Christiane Nielsen, 1, i Skulkenborg no 113, , , Rasmus Nielsen [arbeidsmand], ,
1882, 27 October, 31 October, Anna Cathrine Sophie Vilhelmine Hansen, 1, i Skulkenborg no 113, , , Hans Hubel Hansen [arbeidsmand], ,
1882, 28 October, 31 October, Thora Kirstine Nielsen, , i Skulkenborg no 113, , , Rasmus Nielsen [arbeidsmand], ,
1882, 12 November, 18 November, Jørgine Kirstine Brøchner, 22, paa Skibhusveien no 26, Mads Olsen [arbeidsmand og huuseier], , , ,
1882, 20 November, 27 November, Marie Elisabeth Andresine Huus, 59, i Vindegade no 36 B, Niels Christian Madsen [pensioneret overtrompeter], , , ,
1882, 30 November, 7 December, Maren Olesdatter [enke - hos sin datter smaakjører Niels Andersens hustru], 76, paa Nørrebro no 2, Jørgen Jørgensen [aftægtsmand, tidligere gaardmand], i Otterup Sogn, , ,
1882, 24 December, 29 December, Maren Sørensen [enke - hos sin svigersøn værtshusholder H. H. A. Helgesen], 74, paa Nørrebro no 84, Rasmus Petersen Krag [sømand], , , ,
1883, 28 December, 4 Januar, Anne født Petersen [enke], 66, i Kræmmergyden no 2, Rasmus Petersen [arbeidsmand], , , ,