Odense - Sct. Hans, 1883-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1883-1892, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1883, 30 Januar, 6 Februar, Hans Peter Rasmussen [gift, arbeidsmand], 47, i Blæsenborg no 42
1883, 2 Februar, 6 Februar, Holger Petersen, 1, i Skibhusene, søn af Lars Petersen [arbeidsmand]
1883, 5 Februar, 8 Februar, Rasmus Henriksen, søn af Jacobine Madsen, paa Nørrebro no 74
1883, 5 Februar, 10 Februar, Niels Sørensen [gift, gaardeier], 55, fra Hjadstrup Sogn - boede paa Nørrebro no 5
1883, 10 Februar, 16 Februar, Hans Jørgensen [gift, gaardskarl], 40, i Enggade no 6
1883, 12 Februar, 17 Februar, Mads Nielsen [gift, huseier og arbeidsmand], 40, paa Lille Parcelvei no 15
1883, 15 Februar, 21 Februar, Georg Christian Petersen, 3, søn af arbeidsmand Christen Conrad Petersen, paa Tolderlundsmose 121 A
1883, 18 Februar, 22 Februar, Harald Holst Hjortshøi, 1, søn af forpagter Jacob Peter Hjortshøi i Næsby Næsbyhovedsbroby Sogn
1883, 18 Februar, 24 Februar, Christian Madsen, søn af arbeidsmand Jørgen Madsen, paa Parcelveien no 2
1883, 23 Februar, 2 Marts, Niels Petersen Lykke [gift, møllebyggersvend], 49, i Dannebrogsgade no 17
1883, 11 Marts, 16 Marts, Lars Christian Christensen [gift, arbeidsmand], 67, i Nygade no 72
1883, 12 Marts, 19 Marts, Enevold Tornøe [gift, detaillist], 57, i Korsgade i Svendborg i Sct. Nicolai Sogn
1883, 13 Marts, 20 Marts, Hans Christian Jørgensen [gift, tømrermester], 56, paa Tolderlundsvei no 94
1883, 16 Marts, 24 Marts, Rasmus Lumby [gift, pensioneret vagtmester og berider], 66, ved 6te Dragonregiment - nu Bulund Diskontokassen paa Vestergade 18, boede sammesteds
1883, 20 Marts, 27 Marts, Peter Mortensen [gift, kludesamler], 60, i Nyenstad no 136a
1883, 14 Marts, 27 Marts, Ditlev Vitthardt Jørgensen [kjøbmand og skindhandler], 73, paa Nørregade no 39
1883, 26 Marts, 30 Marts, Hans Andersen [arbeidsmand], 62, tidligere boet paa Skulkenborg no 98
1883, 27 Marts, 2 April, Niels Peter Andersen [tjenestekarl], 28, i Slotsgade no 26 - født i Odense Sct. Hans Sogn 1854
1883, 7 April, 14 April, Søren Petersen [grovsmed, rekrut], 20, i Adelstræde no 18 - født i Norup ved Veile 1862
1883, 15 April, 19 April, Carl Valdemar Nielsen, søn af politibetjent Niels Nielsen, i Aalykkegade no 11
1883, 15 April, 21 April, Rasmus Poulsen [gift, arbeidsmand], 47, i Blæsenborg no 50
1883, 16 April, 21 April, Ole Nielsen Staarup [enkemand, tidligere tjener], 65, paa Odense Klub - boet i Nygade no 80
1883, 20 April, 28 April, Johan Heinrich Christoph Weeke [enkemand, tidligere kjøbmand], 89, i Odense - Nørregade no 47
1883, 25 April, 26 April, nyfødt drengebarn, [navn ikke indført]
1883, 28 April, 4 Mai, Jens Peter Jørgensen (Orendrup) [arbeidsmand], 24, paa Heden no 28
1883, 22 Mai, 26 Mai, Hans Ludvig Otto Hansen, 2, søn af mursvend Christen Hansen, i Aalykkegade no 11
1883, 29 Mai, 2 Juni, Georg Rasmus Frederik Carl Christian Christophersen, 4, søn af fyrbøder Rasmus Christophersen, ved Odense Kalkværk
1883, 2 Juni, 7 Juni, Jens Ferdinandsen, 10, pleiesøn af skibskapitain Martin Jensen Holm, paa Kanalveien no 104
1883, 5 Juli, 10 Juli, Vilhelm Richard Sørensen [gift, arbeidsmand], 48, paa Parcelveien no 8
1883, 6 Juli, 11 Juli, Carl Christian Andersen, søn af snedker Peter Sigvard Andersen, i Arbeidsboligens no 4
1883, 10 Juli, 14 Juli, Valdemar Nicolai Marius Jørgensen, søn af beslagsmed Jochum Marius Jørgensen, i Frederiksgade no 60
1883, 12 Juli, 16 Juli, Hans Christensen [tjenestekarl], 22, født i Gjestelev 1861 - hos slagter Schrøder, paa Tolderlundsveien 92
1883, 18 Juli, 23 Juli, Carl Christian Hansen Christiansen, søn af Anna Marie Elisabeth Christiansen
1883, 19 Juli, 24 Juli, Hans Eriksen, 1, søn af maler og glarmester Erik Iversen, paa Østre Stationsvei no 86
1883, 19 Juli, 24 Juli, Rasmus Larsen [gift, arbeidsmand], 45, paa Tolderlundsvei no 94
1883, 23 Juli, 27 Juli, Lars Henning Jensen [enkemand og arbeidsmand], 53, i Vindegade no 37
1883, 25 Juli, 30 Juli, Søren Christian Christensen [gift, arbeidsmand], 60, paa Nørrebro no 36
1883, 9 August, 14 August, Morten Sørensen [gift, pensioneret skolelærer], 92, af Bellinge - boede i Slotsgade no 54
1883, 9 August, 15 August, Diderik Christian Faaborg Hansen [kjøbmand], 73, paa Overgade no 34
1883, 16 August, 20 August, Einar Johannes Frederiksen, søn af bøssemager Carl Theodor Frederiksen, i Albanigade no 27
1883, 19 August, 23 August, Niels Marius Mortensen, søn af postbud Jens Peter Mortensen, i Odinsgade no 32
1883, 29 August, 4 September, Martin Rasmussen, søn af snedker Anders Gottfred Rasmussen, i Aunslev
1883, 26 September, 2 October, Jens Madsen [gift, smaakjører], 34, paa Parcelveien no 6 - født i Vesterlunde 1849
1883, 28 September, 2 October, Vilhelm Schwerdtfeger [gift, sømsmedsvend], 50, paa Nørregade no 106
1883, 1 October, 8 October, Thorvald Emilius Føns Sørensen, søn af farver Ludvig Emilius Sørensen, i Slotsgade no 50
1883, 3 October, 11 October, Christian Thomassen [arbeidsmand], 43, paa Nørregade no 78
1883, 7 October, 9 October, udøbt drengebarn, søn af tømrer Lorens Peter Sommersteds, paa Kalkveien no 3
1883, 7 October, 11 October, Jens Peder Nielsen [tjenestekarl], 25, paa Sømosegaard
1883, 10 October, 13 October, Johannes Carl Bunyan Johansen, søn af arbeidsmand Søren Johansen, i Skulkenborg no 101
1883, 24 October, 29 October, Anders Larsen [gift, smaakjører], 58, i Adamsgade no 15
1883, 31 October, 5 November, Anton Peter Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Vilhelm Hansen, i Slotsgade no 46
1883, 5 November, 12 November, Hans Buhl Hassing [gift, skomagermester], 73, i Alleegade no 13
1883, 6 November, 9 November, dødfødt drengebarn, søn af bryggerkudsk Jørgen Nielsen, i Aalykkegade no 1
1883, 10 November, 13 November, Laurits Christian Jordahn, 1, søn af skibskapitain Lars Christian Jordahn, paa Tolderlundsveien no 75
1883, 10 November, 16 November, Peter Johan Heinrich Brandt [gift, klodsemager], 63, i Nedergade no 13
1883, 10 November, 16 November, Martin Steen Georg Reventlov [gift, godsexpediteur], 45, ved Slotsbanen - paa Statsbanegaarden - født i Horsens
1883, 3 December, 10 December, Jacob Georg Rudolph Limkilde [gift, kjøbmand], 47, paa Nørregade no 122
1883, 4 December, 8 December, Søren Hansen [gift, forhenværende sømand], 84, paa Nørregade no 45
1883, 10 December, 13 December, dødfødt drengebarn, søn af stabshornblæser Johannes August Simon, i Thorsgade no 22
1883, 12 December, 14 December, Frederik Emil Jespersen, søn af sergent Rasmus Jespersen, i Odinsgade no 36
1883, 12 December, 19 December, Niels Gregersen [enkemand, huseier], 69, paa Kanalveien no 90 i Aalykkemarken
1883, 25 December, 28 December, Valdemar Knudsen, søn af skibsfører Niels Knudsen, paa Nørrebro no 85
1883, 25 December, 31 December, Jens Frederiksen [gift, arbeidsmand], 45, paa Skibhusveien no 16
1884, 30 December 1883, 4 Januar, Lars Jørgensen [enkemand, vognmandskudsk], 65, paa Asylgade no 11
1884, 4 Januar, 10 Januar, Poul Jørgensen [enkemand, cancellieraad, forhenværende brændevinsbrænder og kirkeværge], 87, paa Nørregade no 74
1884, 5 Januar, 9 Januar, Hans Peter Theodor Eduard Jensen, søn af sergent Jens Peter Jensen paa Heden no 100
1884, 16 Januar, 22 Januar, Lars Peter Anton Hansen, 2, søn af Christiane Martine Nicoline Therese Hansen
1884, 18 Januar, 22 Januar, Niels Christian Frederik Møllerstrøm, 2, søn af Anna Margrethe Rasmussen
1884, 24 Januar, 30 Januar, Carl Christian Ferdinand Andersen [gift, malermester], i Frederiksgade no 56
1884, 1 Februar, 6 Februar, Leo Henssel Hansen, søn af sukkervarefabrikant Johannes Hansen i Dannebrogsgade no 15
1884, 7 Februar, 12 Februar, Henrik Christian Henriksen, 1, søn af arbeidsmand Rasmus Henriksen i Mellemste Hanebækhus
1884, 9 Februar, 22 Februar, Corinth Jensen [tvilling], søn af portør Jens Hansen, i Dannebrogsgade no 5
1884, 12 Februar, 19 Februar, Anders Jensen [gift, huseier, forhenværende landmand], 58, paa Nørrebro no 77
1884, 17 Februar, 22 Februar, Richard Jensen [tvilling], søn af portør Jens Hansen, i Dannebrogsgade no 5
1884, 22 Februar, 27 Februar, Hans Frederik Johan Rasmussen [gift, tømrersvend], 36, Skulkenborg no 12 - født i Bukkebjerghuus i Vesterskjerninge Sogn 1847
1884, 29 Februar, 6 Marts, Hans Christian Andersen, 11, søn af sognefoged og boelsmand Hans Andersen, i Bøgelund paa Skibhusvei
1884, 4 Marts, 8 Marts, Eduard August Rasmussen, 8, søn af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen i Blæsenborg no 30
1884, 14 Marts, 20 Marts, Frands Andersen [enkemand, sergent og gymnastiklærer], 33, i Enggade no 18 - født i Lumby Sogn 1850
1884, 15 Marts, 20 Marts, Gustav Nicolai Jacobsen, søn af restaureteur Henrik Sophus Jacobsen i Albanigade no 2
1884, 18 Marts, 24 Marts, udøbt drengebarn, søn af restaurateur Niels Søren Petersen ved Havnen no 101
1884, 27 Marts, 1 April, Marius Carl Christensen, søn af maskinarbeider Søren Christensen paa Nørrebro no 69
1884, 4 April, 9 April, Johan Frederik Poulsen [gift, kjøbmand og handelsagent], 62, paa Nørregade no 47
1884, 8 April, 12 April, Peter Henriksen, 2, søn af Marie Henriksen
1884, 10 April, 12 April, dødfødt drengebarn, søn af pottemagersvend Hans Carl Marius Larsen i Arbeiderboliger no 12
1884, 23 April, 29 April, Hans Christian August Voss, søn af arbeidsmand Johannes Heinrich August Voss paa Parcelveien no 19
1884, 22 April, 29 April, Johannes Ludvig Lauritsen [exam. jur., fuldmægtig], 25, i Helsinge - født i Odense Sct. Knuds Sogn 1859
1884, 26 April, 2 Mai, Martin Hansen [gift, arbeidsmand], 42, i Vindegade no 91
1884, 5 Mai, 12 Mai, Niels Hansen Andresen [enkemand, forhenværende skipper], 79, i Skibhusene
1884, 20 Mai, 26 Mai, Otto Terkelsen [barber], 21, søn af graver her ved kirken Peter Chr. Terkelsen Sct. Hans Plads no 2
1884, 19 Mai, 27 Mai, Heinrich Michael Assam [gift, kunstdreier], 69, i Kjøbenhavn i Grønnegade no 10
1884, 30 Mai, 5 Juni, Andreas Petersen [enkemand og forhenværende snedkermester], 89, hos sin sønnesøn skomagermester Carl Peter Petersen i Slotsgade no 5
1884, 1 Juni, 6 Juni, Søren Hansen [gift, restaurateur], 43, paa Nørrebro no 67
1884, 9 Juni, 13 Juni, Hans Christensen [gift, arbeidsmand], 69, i Sct. Jørgens Forstad no 69
1884, 9 Juni, 12 Juni, Peter Hansen Møller, søn af portør Lauritz Hansen Møller i Dannebrogsgade no 19
1884, 10 Juni, 14 Juni, Lars Andersen [enkemand og forhenværende brygger], 76, Graabrødre Hospital
1884, 12 Juni, 16 Juni, Marius Peter Christian Waidtløw, søn af arbeidsmand Carl Emil Waidtløw paa Nørrebro no 72
1884, 13 Juni, 16 Juni, Louis Georg Larsen, søn af skrædder Frederik Larsen i Dannebrogsgade no 3
1884, 29 Juni, 3 Juli, Marius Christiansen, 2, søn af detaillist Rasmus Anders Christiansen i Adamsgade no 12
1884, 30 Juni, 4 Juli, Anton Christensen [gift, mælkehandler], 40, i Dannebrogsgade no 33
1884, 1 Juli, 4 Juli, dødfødt drengebarn, søn af arbeidsmand Lars Petersen i Skibhusene
1884, 18 Juli, 24 Juli, Hans Peter Petersen [gift, gaardeier], 63, Astrupstedet i Sct. Hans Landsogn
1884, 23 Juli, 28 Juli, Adolph Marius Nielsen, 7, søn af kjøbmand Viggo Marius Nielsen paa Nørregade no 52
1884, 6 August, 13 August, Georg Gundelach [gift, maler], 48, i Kronprindsensgade no 42
1884, 9 August, 14 August, Mads Nielsen [enkemand og pensioneret sergent], 55, paa Maale Mark i Viby Sogn
1884, 11 August, 14 August, dødfødt drengebarn, søn af arbeidsmand Mads Jørgensen paa Nørrebro no 25
1884, 11 August, 15 August, Holger Augustinus, søn af kleinsmed Peter Christian Berndt Augustinus paa Gravene no 4
1884, 16 August, 21 August, Hans Carl Rasmussen [gift, arbeidsmand], 22, paa Nørrebro no 28 - født i Vigerslev Sogn 1862
1884, 9 September, 13 September, Arnold Petersen, søn af skrædder Peter Petersen i Ramsherred no 26
1884, 9 September, 15 September, Mads Madsen [gift, tømrer], 51, paa Tolderlundsveien no 16
1884, 10 September, 13 September, Carl Christian Jørgensen, søn af former Niels Peter Jørgensen i Kræmmergyden no 2
1884, 16 September, 17 September, Carl Sørensen, søn af handelsgartner Jens Christian Sørensen paa Nørrebro no 7
1884, 19 September, 23 September, Villy Axel Hansen, 1, søn af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen i Pjentedamsgade no 4
1884, 19 September, 26 September, Michael Nicolai Mikkelsen [mæglerfuldmægtig], 50, paa Jernbanehotel Nørrebro no 3
1884, 24 September, 29 September, udøbt drengebarn, søn af arbeidsmand Hans Andersen paa Nørrebro no 56
1884, 24 September, 30 September, Anders Christian Pedersen [gift, grosserer], 50, paa Nørregade no 79
1884, 25 September, 29 September, Hans Christian Dinsen, søn af arbeidsmand Christian Dinsen i Slotsgade no 42
1884, 4 October, 10 October, dødfødt drengebarn, søn af fraseparered hustru Victoria Severine E. Bruun i Slotsgade
1884, 16 October, 20 October, Niels Thorvald Andersen, søn af sergent Hans Andersen i Godthaabsgade no 4
1884, 18 October, 24 October, Niels Peter Jensen [gift, smed], 64, paa Nørrebro no 18
1884, 26 October, 30 October, Nicolai Marius Jørgensen, søn af beslagsmed Jochum Marius Jørgensen i Frederiksgade no 62
1884, 3 November, 8 November, Hans Marius Hansen, 1, søn af smaakjører Niels Hansen i Mellembygningen til no 77 paa Nørrebro
1884, 7 November, 11 November, Vilhelm Jensen, 4, søn af kulmaaler Hans Jensen paa Parcelveien no 13
1884, 9 November, 15 November, Hans Peter Hansen, , søn af arbeidsmand Peter Hansen paa Tolderlundsveien no 67
1884, 17 November, 21 November, Christian Emil Lindegaard, 1, søn af maskinist Niels Christian Frederik Lindegaard i Aalykkegade 18
1884, 23 November, 26 November, Anton Johannes Christensen, søn af afdøde mælkehandler Anton Christensen i Dannebrogsgade no 33
1884, 24 November, 29 November, Otto Johan Stotz, søn af navigationslærer Carl Frederik Stotz i Kronprindsensgade no 56
1884, 27 November, 2 December, Rasmus Nielsen, 1, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen paa Nørrebro no 19
1884, 3 December, 8 December, Esben Secher Jens Henrik Sørensen Most [menig og uldspinder], 19, paa Heden no 140 - født i Odense Sct. Knuds Sogn 1865
1884, 11 December, 16 December, Einar Adolph Andersen, 1, søn af sergent Hans Andersen i Sct. Knudsgade no 60
1884, 16 December, 20 December, Martin Christian Borgstrøm [tvilling], søn af børstenbinder Peter Nicolai Børge Borgstrøm i Skulkenborg no 12
1884, 24 December, 30 December, Mads Hansen [gift, arbeidsmand], 58, i Ramsherred no 32
1885, 27 December, 1884, 2 Januar, Nicolai Jørgen Mathias Sivert [lithograph], 29, i Skulkenborg no 28 - født her i sognet [Sct. Hans Sogn] 1855
1885, 30 December, 1884, 3 Januar, Rasmus Marius Mortensen, 4, søn af arbeidsmand Peter Jørgen Mortensen i Skulkenborg no 12
1885, 18 Januar, 23 Januar, Carl Heinrich August Schøier, søn af hornblæser Vilhelm August Schøier i Fredensgade no 13
1885, 19 Januar, 23 Januar, Carl Ludvig Falentin Maaløe [gift, forvalter, cand. pharm.], 47, paa Fisketorvet no 10
1885, 26 Januar, 31 Januar, Johan Heinrich Karstens, 1, søn af snedker Jens Peter Jacob Karstens paa Nørregade no 63
1885, 30 Januar, 2 Februar, Jørgen Mogensen [arbeidskarl], 37, i Asylgade no 11 - født i Torslev i Hjørring Amt 1848
1885, 1 Februar, 5 Februar, Harry Knudsen, 1, søn af kleinsmedmester Ferdinand Knudsen paa Nørregade no 106
1885, 1 Februar, 9 Februar, Lars Hansen [gift, mursvend], 78, i Sct. Jørgens Forstad Blæsenborg no 42
1885, 4 Februar, 7 Februar, Otto Carl Marius Sørensen, 1, søn af tømrer Jens Peter Sørensen, i Dannebrogsgade no 23
1885, 9 Februar, 14 Februar, Morten Marcussen [enkemand, tidligere eier], 88, af Paaskehuset i Sct. Hans Landsogn - boede paa Lille Parcelvei no 3
1885, 11 Februar, 14 Februar, Hans Rasmus Philip Nystrøm, søn af Haraldine Josephine Christiansen
1885, 13 Februar, 19 Februar, Rasmus Mortensen [gift, husmand og arbeidsmand], 60, i Skibhusene
1885, 16 Februar, 20 Februar, Poul Hansen, søn af detaillist Poul Ernst Hansen, paa Nørregade no 34
1885, 17 Februar, 23 Februar, Rasmus Arthur Petersen, 7, søn af postbud Frederik Erik Petersen, i Aalykkegade no 16
1885, 2 Marts, 7 Marts, udøbt drengebarn, søn af arbeidsmand Søren Hansen, i Idaslyst paa Skibhusveien
1885, 14 Marts, 20 Marts, Christian Nielsen [gift, mursvend], 49, paa Lille Parcelvei no 9
1885, 16 Marts, 20 Marts, Hans Peter Mogensen, 2, søn af arbeidsmand Carl Marius Mogensen, paa Nørrebro no 44
1885, 18 Marts, 23 Marts, Hans Andersen [enkemand, husmand og murer], 58, i Fraugde
1885, 6 April, 9 April, Niels Göransson, 1, søn af arbeidsmand Harald Göransson, paa Nørregade no 48
1885, 9 April, 14 April, Otto Bay [handelslærling], 16, søn af afdøde forvalter Hans Henrik Bay - født i Magleby paa Langeland
1885, 12 April, 15 April, dødfødt drengebarn, søn af ølhandler Christen Rasmussen, paa Parcelveien no 1
1885, 14 April, 20 April, Peter Julius Dahl, 5, søn af skomager Peter Ferd. E. Sandgren Dahl, paa Østre Stationsvei 21
1885, 18 April, 23 April, Lars Rasmussen [gift, arbeidsmand], 37, paa Lille Parcelvei no 13 - født i Ringe Rynkeby 1847
1885, 29 April, 5 Mai, Reinhard Jensen, søn af fæstemand Lars Jensen, i Adamsgade no 19
1885, 1 Mai, 7 Mai, Frederik Hansen [gift, detaillist], 66, paa Nørregade no 32
1885, 1 Mai, 7 Mai, Friedlef Valdemar Hansen [gift, typograpf], 40, i Thorsgade no 34
1885, 3 Mai, 9 Mai, Ditlev Lind Jørgensen Raarup [gift, pensioneret overvagtmester], 67, i Vindegade no 125
1885, 11 Mai, 18 Mai, Peter Christian Terkelsen [gift, graver, dannebrogsmand], 51, paa Sct. Hans Kirkegaard no 2
1885, 15 Mai, 21 Mai, Hans Peter Andersen [gift, skibskapitain], 42, paa Nørrebro no 71
1885, 19 Mai, 26 Mai, Peter Larsen [gift, skibskapitain], 44, i Adamsgade no 15
1885, 21 Mai, 23 Mai, Alfred Thor Straten, søn af fyrbøder Niels Peter Alf. Aug. Thor Straten, i Dannebrogsgade 19
1885, 31 Mai, 6 Juni, Andreas Rasmussen [tvilling], søn af mursvend Søren Rasmussen, i Damhuset ved Skibshusveien
1885, 1 Juni, 6 Juni, Knud Johansen [enkemand og væver], 68, i Ramsherred no 17
1885, 2 Juni, 6 Juni, Oscar Rasmussen [tvilling], søn af mursvend Søren Rasmussen, i Damhuset i Skibhusveien
1885, 4 Juni, 9 Juni, Peter Larsen [enkemand, forhenværende gaardeier], 69, i Hjorslev - boede i Sct. Jørgensgade no 50
1885, 5 Juni, 9 Juni, dødfødt drengebarn, søn af arbeidsmand Jørgen Petersen, i Skibhusene
1885, 12 Juni, 18 Juni, Knud Frederik Madsen [secondlieutenant], 27, paa Rytterkasernen - født i Aunslev 1858
1885, 28 Juni, 3 Juli, Harald Valdemar Nielsen [enkemand og veierassistent], 45, i Aalykkegade no 2
1885, 2 Juli, 7 Juli, Peder Laurits Johannes Frederik Jensen, 2, søn af arbeidsmand Ole Frederik Jensen, i Nyenstad no 14 stuen
1885, 3 Juli, 6 Juli, dødfødt drengebarn, søn af arbeidsmand Johannes Christian Andersen, paa Skibhusveien no 4
1885, 15 Juli, 17 Juli, dødfødt drengebarn, søn af arbeidsmand Niels Nielsen, i Vinkjælderhuset paa Skibhusveien
1885, 18 Juli, 24 Juli, Jørgen Eriksen [gift, arbeidsmand], 61, paa Nørrebro no 102
1885, 22 Juli, 27 Juli, Jens Claudius Christensen [konditorsvend], 70 5/12, i Hans Jensens Stræde no 33
1885, 6 August, 12 August, Peter Joseph Langschädel Petersen [gift, røgter], 52¾, paa Annasholm
1885, 9 August, 12 August, dødfødt drengebarn, søn af former Niels Peter Jørgensen, i Kræmmergyden no 2
1885, 31 August, 3 September, dødfødt drengebarn, søn af cigarmager Peter Vilhelm Longhi, i Hans Jensens Stræde no 23
1885, 2 September, 7 September, Christian Ferdinand Sørensen, 1, søn af smed Niels Peter Herman Sørensen, paa Nørrebro no 99
1885, 3 September, 10 September, Alfred Petersen, 1, søn af snedkermester Johan Henrik Petersen, paa Kalkvej no 2
1885, 1 September, 7 September, Niels Olsen Snertinge [gift, branddirecteur og pens. kapitain], 62, i Store Heddinge
1885, 9 September, 14 September, udøbt drengebarn, søn af kreaturhandler Peter Rasmussen, paa Skibhusvejen no 16
1885, 16 September, 17 September, Hans Larsen [enkemand og arbejdsmand], 48, paa Vesterbro no 48
1885, 16 September, 19 September, Hans Valdemar Jørgensen, søn af vognmand Lars Peter Jørgensen, i Slotsgaden no 8
1885, 18 September, 22 September, Iver Iversen, 1, søn af arbeidsmand Niels Iversen, i Skulkenborg no 12
1885, 19 September, 28 September, Rasmus Kragh [gift, skibsfører], 50, paa Kalkvejen no 10
1885, 30 September, 6 October, Hans Carl Hansen [paparbejder], 27, i Slotsgade no 15 - født i Sct. Knuds Sogn
1885, 30 September, 6 October, Rasmus Rasmussen [gift, arbeidsmand], 43, paa Nørrebro no 38
1885, 15 October, 22 October, Georg Frederik Schiøtt [enkemand, forhenværende kjøbmand], 81, paa Lille Parcelvei no 4
1885, 16 October, 22 October, Peter Jensen Christensen [gift, klokker og lærer], 70, ved Borgerskolen - boede i Nørregade no 51
1885, 6 November, 12 November, Jens Peter Hansen Salomonsen [gift, skræddermester], 67, i Slotsgade no 4
1885, 8 December, 11 December, Carl Albert Jean Sachs, søn af bestyrer paa Oliemøllen Sophus Sachs, paa Oliemøllen
1885, 8 December, 14 December, Christian Georg Petersen, 1, søn af arbeidsmand Christian Conrad Petersen, paa Nørrebro no 103
1885, 22 December, 29 December, Hans Hansen [rekrut], 22
1886, 9 Januar, 15 Januar, Hans Emil Langhoff [gift, tømrer], 39, i Adamsgade no 17
1886, 23 Januar, 29 Januar, Hans Christiansen Gynthersen [rekrut], 23, født i Haarslev Sogn
1886, 25 Januar, 27 Januar, udøbt drengebarn, søn af mursvend Peter Sørensen Banche i Skibhusene
1886, 28 Februar, 5 Marts, Rasmus Hansen [gift, arbejdsmand], 49, i Nyenstad no 8
1886, 2 Marts, 8 Marts, Rasmus Petersen [gift, snedkersvend], 55, paa Sct. Hans plads no 9
1886, 6 Marts, 12 Marts, Lars Larsen [gift, forhenværende gaardmand], 80, i Søndersø - boede i Vindegade no 35
1886, 11 Marts, 16 Marts, Adolf Frederik Flinck [gift, smedesvend], 66, paa Skibhusvejen no 2
1886, 20 Marts, 26 Marts, Søren Marius Sørensen, 4, søn af smaakjører Erik Sørensen paa Nørrebro no 50
1886, 22 Marts, 26 Marts, Jørgen Christian Clausen, søn af bogholder Johan Frederik Clausen i Danebrogsgade no 25
1886, 27 Marts, 31 Marts, Adolf Augustinus, 1, søn af klejnsmedmester Ferdinand Augustinus i Nørregade no 34
1886, 30 Marts, 5 April, Anders Peter Hansen [enkemand, forhen skipper], 66, paa Nørregade no 50
1886, 30 Marts, 6 April, Rasmus Poulsen [enkemand, forhen strømpevæver], 94, paa Graabrødre Hospital paa Graabrødre Plads no 1
1886, 1 April, 8 April, Niels Peter Nielsen [gift, contorist, forhen friskolelærer], 48, i Ollerup - boede i Enggade no 18
1886, 1 April, 7 April, Just Axel Rahbek, , søn af sergent Peter Rahbek i Allegade no 54
1886, 6 April, 13 April, Laurits Peter Nielsen, søn af arbejdsmand Andreas Nielsen i Skulkenborg no 37
1886, 8 April, 14 April, Agner Peter Andersen, 1, søn af bryggerkusk Lars Andersen i Arbejderboligerne no 15
1886, 10 April, 14 April, Søren Sørensen [gift, maskinmester], 43, i Skibhusene
1886, 13 April, 19 April, Hella Joachim Clausen, 2, søn af arbejdsmand Christian Clausen i Nyenstad no 13
1886, 18 April, 24 April, Niels Jørgensen [gift, tømrer], 68, i Hans Jensens Stræde no 25
1886, 19 April, 24 April, Jørgen Pedersen [gift, gaardejer], 55, paa Annasholm i Sct. Hans Landsogn
1886, 25 Februar, 24 April, Niels Hansen [gift, tømmersvend og røgter], 65, af Ejbye i Vor Frue Landsogn
1886, 22 April, 27 April, dødfødt drengebarn, søn af postbud Hans Vilhelm Hansen, i Østre Stationsvej no 25
1886, 25 April, 1 Maj, Andreas Lauritz Jensen, 1, søn af Andrea Laurine Jørgine Lillegaard
1886, 25 April, 30 April, Peder Ingvard Pedersen [rekrut], 22, i Adelgade no 2
1886, 5 Maj, 8 Maj, Hans Peter Lumby Hansen, , søn af arbejdsmand Lars Hansen, i Hans Jensens Stræde no 21
1886, 8 Maj, 13 Maj, Carlo Edvin Cæsar Hansen, 9, søn af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, i Pjentedamsgade no 4
1886, 16 Maj, 22 Maj, Knud Hansen [gift, smaakjører], 29, paa Kalkvejen no 4
1886, 21 Maj, 25 Maj, Olaf Christian Alexander Christiansen, 3, søn af sergent Peter Christiansen, i Sct. Knuds Kirkestræde no 17
1886, 24 Maj, 29 Maj, udøbt drengebarn, søn af arbejdsmand Carl Vilhelm Larsen, i Hans Jensens Stræde no 43
1886, 26 Maj, 29 Maj, Andreas Peter Johan Carolus Christensen [gift, drejersvend], 52, paa Nørregade no 48
1886, 28 Maj, 1 Juni, Johan Lars Demant, søn af reparatør Hans Jørgen Frederik Demant, i Vindegade no 74
1886, 1 Juni, 4 Juni, dødfødt drengebarn, søn af arbejdsmand Jens Christian Rasmussen, i Vindegade no 48
1886, 12 Juni, 18 Juni, Jens Carl Nielsen [rebslagersvend], 68, paa Nørrebro no 52
1886, 12 Juni, 17 Juni, Niels Peter Nielsen, 3, søn af uldhandler Peter Christian Nielsen, i Asylgade no 11
1886, 14 Juni, 19 Juni, Søren Hansen [enkemand, kjørekarl], 72, i Sortebrødrestræde no 4
1886, 17 Juni, 22 Juni, August Peter Andersen, 7, søn af oversergent Niels Andersen, i Hunderupgade no 6
1886, 25 Juni, 29 Juni, Otto Brandt Klixbüll, 1, søn af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll, paa Nørregade no 81
1886, 26 Juni, 2 Juli, Hans Hansen [gift, bryggerkarl], 52, i Aalykkegade no 20
1886, 30 Juni, 6 Juli, Jens Carl August Johannes Andersen [gartnerelev], 15, søn af oversergent Niels Simon August Andersen, i Enggade no 5
1886, 2 Juli, 5 Juli, Christian Frederik Vilhelm Køcks, søn af sergent Jørgen Jørgensen Køcks, paa Heden no 134
1886, 6 Juli, 12 Juli, Rasmus Steensen [gift, arbejdsmand], 54, i Kræmmergyden no 3
1886, 9 Juli, 15 Juli, Knud Knudsen [rekrut], 21, paa Rytterkasernen i Kræmmermarken - født i Lumby Sogn 1865
1886, 20 Juli, 24 Juli, Charles Christian Martin Rosenlund, 1½, søn af bødkersvend Christian Martin Rosenlund, paa Skibhusvejen no 2
1886, 1 August, 5 August, Rasmus Mortensen [gift, arbejdsmand], 66, i Astruphuset i Sct. Hans Landsogn
1886, 3 August, 7 August, Jesper Emil Josva Jensen, 15 uger, søn af arbejdsmand Anders Jensen, i Skibhusene
1886, 4 August, 9 August, Rasmus Jensen, 9 uger, søn af sejlmagersvend Poul Laurits Jensen, paa Nørrebro no 85
1886, 7 August, 12 August, Jørgen Larsen [enkemand, væver], 61, i Hans Jensens Stræde no 11
1886, 13 August, 17 August, Alfred Hansen, 10 uger, søn af fyrbøder Jørgen Hansen, i Arbejderboligen no 10 Kræmmermarken
1886, 16 August, 21 August, Rasmus Larsen [gift, arbejdsmand], 29, i Skulkenborg no 4
1886, 21 August, 26 August, Hans Carl Rasmussen, 10, søn af skrædermester Johannes Rasmussen
1886, 29 August, 1 September, Alfred Windeleff Knudsen, 8 maaneder, søn af klodsemager Vilhelm Julius Knudsen, i Nørregade no 68
1886, 11 September, 17 September, Jens Jacob Petersen, 5, søn af skomagermester Carl Peter Petersen, i Vindegade no 5
1886, 21 September, 27 September, Niels Carl Larsen, 3 maaneder, søn af sømand Hans Christian Larsen, paa Nørrebro no 16
1886, 4 Oktober, 9 Oktober, Andreas Evald Meinert Thomsen [gift, pastor emeritus], 75, i Vindegade no 22
1886, 4 Oktober, 9 Oktober, Knud Holger Karmark, 17, søn af capitain Mathias Anker Karmark, paa Hjallesevej no 3
1886, 8 Oktober, 13 Oktober, Henrik Olsen Bech [gift, strygefabrikant], 57, paa Kalkvejen no 2
1886, 13 Oktober, 19 Oktober, Einar Jensen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Jensen, i Nygade no 6
1886, 19 Oktober, 26 Oktober, Poul Christian Poulsen [gift, particulier], 45, paa Johannes Minde Skibhusvejen no 62
1886, 21 Oktober, 25 Oktober, Ragnar Halfdan Christensen [cand. pharm.], 26, i Olaf Ryes Gade no 7 - søn af klokker Peter Jensen Christensen
1886, 26 November, 29 November, dødfødt drengebarn, søn af fyrbøder Rasmus Christoffersen, paa Nørrebro no 122
1886, 28 November, 4 December, Jens Møller [enkemand, forhenværende skomagermester], 80, Hans Jensensstræde no 17
1886, 1 December, 7 December, Johan Christopher Boeman [forhenværende kobbersmed, nu rentier], 73, i Vindegade no 70
1886, 1 December, 7 December, Anders Peder Andersen, 2, søn af arbejdsmand Gustav Andersen, i Skibhusene
1886, 11 December, 15 December, Hans Knudsen [enkemand, smedesvend], 62, paa Nørregade no 93
1886, 10 December, 16 December, Frederik Johansen Frederiksen [gift, arbejdsmand], 70, paa Tolderlundsvej no 40
1886, 19 December, 23 December, Frederik Løvenørn Cæsar Napoleon v. Wernich [pens. premierlieutenant], 57, i Sct. Knudsgade no 18
1887, 5 Januar, 11 Januar, Hans Frederik Hansen [gift, tømrer], 67, i gl. Tolderlund
1887, 14 Januar, 17 Januar, dødfødt drengebarn, søn af sergent Laurits Hagen Seebach paa Heden no 42
1887, 17 Januar, 24 Januar, Jens Peter Christiansen [enkemand, malersvend og fattiglem], 49, paa Odense Fattiggaard i Vindegade no 53
1887, 30 Januar, 3 Februar, Emil Rasmus Hansen, 7 uger, søn af slagter Morten Hansen, i Danebrogsgade no 30
1887, 30 Januar, 5 Februar, Mads Rasmussen [gift, arbejdsmand], 38, paa Lille Parcelvej no 7
1887, 12 Februar, 16 Februar, Hans Petersen, søn af tilskjærer Olaf Petersen, i Danebrogsgade no 23
1887, 14 Februar, 22 Februar, Hans Hansen [gift, arbejdsmand], 47, paa Store Parcelvej no 13
1887, 22 Februar, 26 Februar, Viggo Kongstad, 1, søn af Caroline Pedersen
1887, 24 Februar, 1 Marts, Rasmus Christian Andersen [gift, arbejdsmand], 46, paa Store Parcelvej no 21
1887, 27 Februar, 4 Marts, Jens Peter Jacob Karstens [gift, snedker], 32, i Nørregade no 63 - født i Sct. Hans Sogn 1854
1887, 11 Marts, 18 Marts, Jens Jørgen Knudsen [gift, arbejdsmand], 34, i Ramsherred no 8-10 – født i Vejlby 1853
1887, 23 Marts, 31 Marts, Jørgen Nielsen [gift, indsidder og arbejdsmand], 66, i Mosegaardshus i Sct. Hans Landsogn
1887, 28 Marts, 31 Marts, dødfødt drengebarn, søn af canalfoged Jens Vilhelm Hansen, paa Nørrebro no 97
1887, 29 Marts, 4 April, Lorenz Hansen Jensen [enkemand, bogholder], 62, paa Odense Slot i Nørregade no 38
1887, 7 April, 13 April, dødfødt drengebarn, søn af Karen Marie Ottesen, i Adamsgade no 3
1887, 10 April, 14 April, Laurits Nielsen, 3 uger, søn af gartner Anders Nielsen, i Tolderlundsvej no 21
1887, 24 April, 30 April, Laurits Johannes Larsen, 9 dage, søn af arbejdsmand Carl Vilhelm Larsen, i Ramsherred no 24-26
1887, 10 Maj, 16 Maj, Julius Sophus Paulsen [gift, premierlieutenant, telegraphbestyrer], 57, Nørrebro no 79
1887, 25 Maj, 28 Maj, Hans Peter Christian Petersen, 16 dage, søn af pige Nielsine Pedersen, i Slotshavehuset Sct. Hans Landsogn
1887, 26 Maj, 1 Juni, Jens Carl Valdemar Jensen, 11, søn af arbejdsmand F. C. Chr. Jensen, i Vindegade no 3
1887, 1 Juni, 6 Juni, Alfred Eduard Jepsen, 5 uger, søn af skomager P. Jepsen, i Vindegade no 50
1887, 1 Juni, 4 Juni, Hans Christian Hansen, 3 uger, søn af Bertha Caroline Hansen, i Nørregade no 44
1887, 4 Juni, 7 Juni, Johannes Nicolaj Jacobsen, 7 maaneder, søn af skibstømrer Hans Jacobsen, i Danebrogsgade no 13
1887, 6 Juni, 10 Juni, Peter Holm Petersen [smedesvend], 20, i Skulkenbrog - født i Ørum i Randers Amt 1866
1887, 11 Juni, 17 Juni, Lars Jensen [gift, snedkermester], 58, paa Nørrebro no 40
1887, 16 Juni, 20 Juni, Johan Heinrich Karstens, 13 maaneder, i Nørregade 63, søn af Jens Peter Jacob Karstens [afdød snedkermester]
1887, 20 Juni, 27 Juni, Jens Peter Balle [enkemand, skomagermester], 77, i Vindegade no 9
1887, 29 Juni, 5 Juli, Bruno Edgar Harry Hansen, 9, søn af glarmester Niels Hansen, Nørregade no 37
1887, 3 Juli, 7 Juli, Frantz Hugo v. d. Lieth, 3, søn af afdøde manufakturhandler Hugo v. d. Lieth, i Skolegade no 2
1887, 4 Juli, 8 Juli, Henrik Sørensen [møllersvend], 21, i Sanderum Mølle
1887, 7 Juli, 11 Juli, Louis Georg Larsen, 12 dage, søn af skrædder Frederik Larsen, Danebrogsgade no 3
1887, 14 Juli, 19 Juli, Rasmus Knudsen [gift, kludesamler], 61, boede i Sct. Jørgens Forstad no 16
1887, 29 Juli, 4 Avgust, Christian Krag [gift, proprietair], 38, Holse Skovlund i Brenderup Sogn
1887, 4 Avgust, 6 Avgust, Carl Ludvig Flink, 3 maaneder, søn af former Anders Adolph Frederik Flink, Skibhusveien no 2
1887, 10 Avgust, 15 Avgust, Carl Marius Rasmussen, 11 maaneder, søn af sergent ved 5 Batal. J. V. Rasmussen, Heden no 84
1887, 12 Avgust, 15 Avgust, Marius Oscar Flink, 14 uger, søn af former Anders Adolph Frederik Flink, Skibhusveien no 2
1887, 16 Avgust, 19 Avgust, Johan Eduard Bernhard Stein, 17 dage, søn af fæstemand Carl Olaf Stein, Nørregade no 72
1887, 22 Avgust, 26 Avgust, et dødfødt drengebarn, søn af former Peter Sørensen, Skulkenborg no 6
1887, 25 Avgust, 30 Avgust, Niels Jørgensen [gift, arbejdsmand], 55, boede i Adamsgade no 26
1887, 1 September, 5 September, Anders Andreas Sophus Rasmus Hansen, 1½, søn af arbejdsmand H. H. Hansen, Skibhusvejen no 2
1887, 3 September, 7 September, et udøbt drengebarn, ¼ time, søn af snedkermester Christian Vilhelm Nielsen, Nørregade no 34
1887, 2 September, 8 September, Jens Mortensen [enkemand, lejetjener], 71, boede paa Gravene no 9
1887, 9 September, 12 September, Orla Christian Meibom, 2 maaneder, søn af sergent ved 16 Bat. Carl Christian Rasmus Maibom, Heden no 58
1887, 16 September, 21 September, Carl Julius Knudsen [gift, maskinarbejder], 57, boede i Skulkenborg no 33
1887, 20 September, 24 September, Marinus Thorbjørn Petersen, 18 dage, søn af gjæstgiver Søren Niels Petersen, Nørrebro no 67
1887, 22 September, 29 September, Hans Christian Lüders Hansen [enkemand, bøssemager ved 16 Bat.], 55, Vester Stationsvej no 28
1887, 8 Oktober, 13 Oktober, Alfred Johannes Madsen, 3 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Madsen, St. Parcelvej no 3
1887, 13 Oktober, 17 Oktober, Vilhelm Kreutzmann Jensen, 2 maaneder, søn af skomager J. C. Jensen, Gravene no 7
1887, 23 Oktober, 27 Oktober, Jørgen Henriksen, 2 maaneder, søn af bestyrer Niels … Henriksen, Sct. Hans Plads no 1
1887, 30 Oktober, 3 November, Johannes Christian Petersen, 7, søn af afdøde arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen, Nørregade no 44
1887, 31 Oktober, 4 November, Jens Peter Vilhelm Larsen, 13 maaneder, søn af klodsemager Rasmus Emil Larsen, Store Parcelvej no 9
1887, 11 November, 15 November, Niels Christian Nielsen, 14, søn af arbeidsmand Iver Christian Nielsen, Nørrebro no 34
1887, 17 November, 24 November, Johannes Waidtløv [gift, fhv. skomager, nu portner ved Landbrugsskolen], 59, Vindegade no 72
1887, 18 November, 26 November, Jacob Nielsen [matros], 27, ombord paa skibet ’Elina’ Aalborg Bugt, hjemsted Smørum paa Sjælland
1887, 30 November, 5 December, Ludvig Stephansen Sprogøe [gift, sejl og compasmager], 60, boede paa Nørrebro no 25
1887, 1 December, 7 December, Jens Peter Hansen [tjenestekarl, menig ved 2 Dragon Regiment], 19, Rytterkasernen
1887, 2 December, 7 December, Sophus Ove Rasmussen, 10 uger, søn af detaillist og kusk Jens Rasmussen, Danebrogsgade no 13
1887, 7 December, 14 December, Jens Vilhelm Larsen [gift, arbejdsmand], 52, boede i Kræmmergyden no 9
1887, 8 December, 13 December, Peter Knudsen [fhv. strømpehandler], 62, Nørregade no 49
1887, 13 December, 19 December, Heinrich August Vilhelm Schlegel [enkemand, fhv. postmester i Rudkjøbing], 77, boede i Frederiksholmskanal no 18 i Kjøbenhavn
1887, 20 December, 27 December, Christian Holger Hald [enkemand, pastor emerit., fhv. provst for Lunde, Skam og Skovby Herreder], 82, boede i Nørregade no 77
1887, 26 December, 29 December, Martin Johannes Christian Lund, 5 maaneder, søn af arbejdsmand J. Chr. Lund, Sct. Jørgens Forstad no 30 B
1887, 26 December, 31 December, Peter Siegfred Jensen, 3, søn af seilmagersvend P. L. Jensen, Nørrebro no 85
1888, 26 December 1887, 2 Januar, Jens Christian Therkelsen [enkemand, værtshusholder], 56, paa Nørrebro no 41
1888, 4 Januar, 9 Januar, Viggo Charles Emil Petersen, 1, søn af fabrikarbejderske Anna Dorthea Bertholine Petersen, Skulkenborg no 12
1888, 5 Januar, 10 Januar, Frederik Jensen, 2, søn af gaardskarl Frederik Jensen, Vindegade no 27
1888, 13 Januar, 17 Januar, Johannes Albert Schmidt, 2, søn af tømrersvend Th. Valdemar Schmidt, Skulkenborg no 12
1888, 13 Januar, 18 Januar, Johan Thorvald Johansen, 5 maaneder, søn af gaardskarl Hans Chr. Johansen, Sct. Jørgens Forstad no 40
1888, 15 Januar, 20 Januar, Holger Stermose Hansen, 7 maaneder, søn af snedkermester Chr. Hansen, gravene no 8
1888, 15 Januar, 21 Januar, Frits Eduard Nicolai Grill [enkemand, tobaksspinder], 73, boede i Ryttergade no 7
1888, 16 Januar, 19 Januar, Hjalmar Magnussen, 4 uger, søn af tjenestepige Emma Caroline Petersen, Danebrogsgade no 3
1888, 17 Januar, 20 Januar, Svend Richard Emil Petersen, 8 maaneder, søn af gartner P. N. Petersen, Nørregade no 81
1888, 17 Januar, 23 Januar, Hans Christian Gregersen Willumsen, 3, søn af musiker ved 6 Reg. Villiam Willumsen, Tvergade no 18
1888, 17 Januar, 23 Januar, Hans Jensen Lund, 1 11/12, søn af tjenestepige Ane Margrethe Johanne Lund, Store Parcelvej no 7
1888, 19 Januar, 23 Januar, Jens Rudolph Marius Nielsen, 3 maaneder, søn af blikkenslager P. Chr. Nielsen, Nørregade no 85
1888, 21 Januar, 25 Januar, Rasmus Hansen, 7 dage, søn af Ane Kirstine Hansen, Nørrebro no 3
1888, 22 Januar, 27 Januar, Hans Carl Nielsen, 2, søn af klodsemager Jørgen Nielsen, Nørrebro no 13
1888, 27 Januar, 3 Februar, Joseph Jensen Stokkeby [enkemand, grosserer], 70, boede i Nørregade no 29
1888, 1 Februar, 6 Februar, Mads Peter Larsen, 8 uger, søn af arbejdsmand Jørgen Larsen, Kalkvejen no 8
1888, 14 Februar, 18 Februar, Carl Alfred Hansen, 1, søn af arbejdsmand Andreas Hansen, ved Hedevigslund i Sct. Hans Landsogn
1888, 19 Februar, 23 Februar, Viggo Steenbach [tvilling], 3, søn af jægermester Steenbach, paa Aalykkegaard
1888, 20 Februar, 25 Februar, Hjalmar Alfred Nielsen, 2, søn af stabssergent ved 26 Bat. Niels Nielsen, Vindegade no 90
1888, 21 Februar, 25 Februar, Rasmus Christensen [gift, skibsfører], 63, boede paa Nørrebro no 53
1888, 21 Februar, 28 Februar, Hans Rasmussen (Baad) [gift, fhv. gaardmand i Fjerritslev], 62, boede i Ryttergade no 11
1888, 24 Februar, 1 Marts, Anders Andersen [rekrut ved 2 Dragonregiment], 22, paa Rytterkasernen
1888, 25 Februar, 1 Marts, Heinrich Vilhelm Valdemar Selch [handelsfuldmægtig hos A. Chr. Petersen], 29, Nørregade no 79
1888, 25 Februar, 3 Marts, Rasmus Pedersen [gift, arbejdsmand], 51, boede i Nørregade no 85
1888, 26 Februar, 2 Marts, et dødfødt drengebarn, søn af pigen Laurine Hansen, i Skibhusene, Sct. Hans Landsogn
1888, 3 Marts, 9 Marts, Johan Jørgensen [gaardskarl], 38, boede i Sct. Jørgens forstad no 42
1888, 13 Marts, 17 Marts, Anders Emil Frederik Jensen, 11 maaneder, søn af arbejdsmand Anders Jensen, i Skibhusene
1888, 14 Marts, 22 Marts, Ole Magius Adolph Henriksen [malersvend], 27, Kalkvejen no 2
1888, 17 Marts, 24 Marts, Carl Christian Martin Madsen [commissionær], 47, boede Nørregade no 33
1888, 22 Marts, 28 Marts, Lars Johansen [enkemand, husejer], 72, boede I Danebrogsgade no 28
1888, 21 Marts, 26 Marts, Christian August Nielsen, 1½, søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen, Nørrebro no 52
1888, 30 Marts, 5 April, Hans Hansen [gift, garnhandler], 53, boede paa Nørregade no 72
1888, 10 April, 14 April, Victor Christian Bjerager [handelskontorist], 20, søn af oberstlieutenant Bjerager, Vesterbro no 42
1888, 11 April, 17 April, Peter Christian Hansen, 2, søn af sergent N. N. Hansen, Pogestræde no 23
1888, 17 April, 24 April, Peter Johan Sophus Madsen, 10 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Madsen, i Skibhusene
1888, 20 April, 25 April, Iver Larsen [enkemand, arbejdsmand], 60, Nørrebro no 16
1888, 23 April, 30 April, Cornelius Andersen [gift, arbejdsmand], 82, boede i Kræmmergyden no 5
1888, 27 April, 1 Maj, Hans Peter Hansen, 3 dage, søn af smaakjører Niels Hansen, Nørrebro no 77
1888, 1 Maj, 5 Maj, Jørgen Petersen [tvilling], 7 uger, søn af arbejdsmand Niels Petersen, i Sct. Jørgens Forstad no 24
1888, 4 Maj, 7 Maj, Hans Peter Valdemar Christensen, 5 maaneder, søn af postkonduktør H. P. Christensen, Vindegade no 48
1888, 9 Maj, 15 Maj, Hans Andersen [tjenestekarl, menig ved 26 B. 2 C.], 23, Heden no 148 – født 1864 i Starup i Jylland
1888, 17 Maj, 22 Maj, Henning Valdemar Rasmus Nielsen Fønss, 6 maaneder, søn af former Niels Fønss, Nørrebro no 25
1888, 24 Maj, 28 Maj, Johannes Jeppe Justesen, 19 dage, søn af mursvend J. Chr. Justesen, Nørregade no 50
1888, 2 Juni, 7 Juni, et dødfødt drengebarn, søn af former Jens Peter Poulsen, Enggade no 8
1888, 2 Juni, 7 Juni, Anders Peter Jørgensen, 4½ maaned, søn af rugbrødbager Rasmus Jørgensen, Vindegade no 8
1888, 2 Juni, 7 Juni, Jens Christian Herman Lyng [skomager, rekrut ved 16 Bat. 1 Comp.], 20, Heden no 140 – født i Fredericia 1867
1888, 13 Juni, 16 Juni, Jens Hansen [enkemand, arbejdsmand], 71, boede i Hans Jensensstræde no 13
1888, 16 Juni, 21 Juni, Niels Christiansen, 11, søn af skipper Mads Christiansen, paa Nørrebro no 108
1888, 24 Juni, 27 Juni, Niels Johannes Mortensen, ½, søn af arbejdsmand Jens Christian Mortensen, Toldelundsvej no 9
1888, 26 Juni, 30 Juni, Carl Nielsen, 1 maaned, søn af banearbejder Hans Nielsen, Vogterhuset i Kræmmermarken no 15
1888, 29 Juni, 3 Juli, Knud Valther Pedersen, 5 maaneder, søn af sergent ved Bat. L. Chr. Pedersen, Allegade no 23
1888, 1 Juli, 4 Juli, Marius Hansen Møller, 12 dage, søn af portør L. H. Møller, Danebrogsgade no 13
1888, 17 Juli, 21 Juli, et dødfødt drengebarn, søn af arbejdsmand Hans Christian Jespersen, Ryttergade no 11
1888, 25 Juli, 28 Juli, Harald Eduard Emil Petersen, 7 timer, søn af smedesvend J. E. Chr. Petersen, Danebrogsgade no 13
1888, 6 August, 11 August, Johan Carl Cramer Claudi [malermester], 55, boede paa Nørregade no 59
1888, 8 August, 11 August, Carl Frederik Sophus Rasmussen [gift, arbejdsmand], 31, boede paa Store Parcelvej no 11 i baghuset
1888, 16 August, 20 August, Johannes Hansen, 3, søn af arbejdsmand L. Hansen, Sct. Jørgens Forstad no 36 stuen
1888, 20 August, 25 August, Rasmus Martinus Eriksen [malerlærling], 19, boede paa Gravene no 9 stuen
1888, 30 August, 4 September, Harald Laurits Hansen, 7, søn af detaillist L. Hansen, Nørrebro no 25 stuen
1888, 2 September, 7 September, Peter Adolph Carlsen [garversvend], 27, boede i Kræmmergyden no 4
1888, 13 September, 18 September, Peter Thomas Petersen [gift, fhv. dampskibsexpeditør], 62, boede paa Nørrebro no 37
1888, 22 September, 27 September, Erik Rasmussen [gift, kulmaaler], 58, boede paa Store Parcelvej no 17 stuen
1888, 28 September, 5 Oktober, Lars Christian Petersen [gift, smaakjører], 48, Adamsgade no 45
1888, 2 Oktober, 8 Oktober, Anders Jensen [gift, husejer, fhv. gaardejer i Sønderby], 59, boede i Adamsgade no 8
1888, 3 Oktober, 9 Oktober, Hans Peter Mortensen [gift, arbejdsmand], 28, Danebrogsgade no 5 – født Sct. Knuds Sogn
1888, 4 Oktober, 11 Oktober, Carl Vilhelm August Karsten [gift, snedkermester], 60, boede paa Hans Jensensstræde no 29 stuen
1888, 17 Oktober, 24 Oktober, Johan Marius Hansen [gift, bagermester], 30, boede paa Nørregade no 72 stuen
1888, 24 Oktober, 30 Oktober, Georg Vilhelm Adolph Christensen, 7 dage, søn af stabssergent ved 2 Dragonregiment Peter Max Vilhelm Christensen, Rytterkasernen
1888, 25 Oktober, 29 Oktober, Johannes Blom Clemensen, 2 maaneder, søn af sadelmager Chr. Clemensen, Nørregade no 72 1. sal
1888, 7 November, 13 November, Henrik Simonsen [gift, murmester], 81, boede i Skibhusene
1888, 30 November 6 December, Christoph Steffens [gift, stabshornblæser i 5 Regiment], 59, boede i Christianslundsgade no 11 i Nyborg
1889, 5 Januar, 10 Januar, Herman Hansen Holm [søemand, kok], 23, ombord paa Dampskibet Silvia i Havnen – født i Nexø
1889, 8 Januar, 12 Januar, Johan Henrik Frants Eriksen, 2 maaneder, søn af skibsfører Johan Eriksen, Nørrebro no 103 stuen
1889, 9 Januar, 15 Januar, et udøbt drengebarn, 11 dage, søn af arbejdsmand Hans Nielsen, Vindegade no 33 stuen
1889, 17 Januar, 24 Januar, Jørgen Carl Jensen [gift, husmand], 43, boede i Skibhusene
1889, 19 Januar, 24 Januar, et dødfødt drengebarn, søn af arbejdsmand Hans Peter Hansen, Vindegade no 23
1889, 26 Januar, 30 Januar, Einar Thorvald Andersen, 4 maaneder, søn af sergent Hans Andersen, Sct. Knudsgade no 60 kvisten
1889, 2 Februar, 8 Februar, Hans Christian Jørgensen [gift, skræddersvend], 24, boede i Skulkenborg no 10 stuen – født i Broby
1889, 8 Februar, 14 Februar, Niels Jørgensen [enkemand, træskomand], 80, Østre Stationsvej no 11 stuen
1889, 8 Februar, 16 Februar, Rudolph Heinrich Carl Conrad Kranold [enkemand, conferentsraad, amtsforvalter i Odense], 69, boede paa Slottet, Nørregade no 38
1889, 8 Februar, 15 Februar, Hans Hendrik Johansen [enkemand, arbejdsmand], 46. boede i Skulkenborg no 16
1889, 15 Februar, 19 Februar, Johan Peter Waidtløw [sømand], 27, Vindegade no 72 – født i Odense
1889, 15 Februar, - Februar, Søren Jørgensen [gift, væver], 59 i Bødstrup Sogn paa Langeland
1889, 17 Februar, 23 Februar, Axel Carl Christian Bache [gift, ritmester ved 2 D.R.], 41, boede paa Østre Stationsvej no 23 1. sal
1889, 20 Februar, 26 Februar, Anders Rasmussen [gift, skræddersvend], 33, boede i Vindegade no 11 stuen – født i Paarup Sogn
1889, 22 Januar, 7 Marts, Anders Jørgen Larsen [contorist paa Odense Toldkontor], 20, boede paa Vestergade no 87
1889, 3 Marts, 7 Marts, Theodor Peter Hansen, 2, søn af skibsfører H. Hansen, Nørrebro no 40 1. sal
1889, 13 Marts, 19 Marts, Anders Lassen [gift, former], 82, boede paa Tolderlundsvejen no 69 stuen
1889, 18 Marts, 22 Marts, Otto Alexander, 2, søn af stabssergent Johan Vilhelm Alexander, Allégade no 49
1889, 18 Marts, 25 Marts, Hans Jensen, 10, søn af afdøde arbeidsmand Jørgen Carl Jensen, Skibhusene
1889, 20 Marts, 26 Marts, Jens Peter Alfred Madsen, 6 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Madsen, Skibhusene
1889, 3 April, 8 April, Magnus Edvard Thomas Hansen, 3, søn af Chr. Hansen, Nørregade no 33 1. sal i baghuset
1889, 5 April, 11 April, Jacob Rode [enkemand, skibsfører], 75, boede paa Nørrebro no 37 1. sal
1889, 7 April, 15 April, Christian Severin Sørensen, 8, søn af melhandler Anders Chr. Johan Sørensen, Nørrebro no 4 stuen
1889, 10 April, 15 April, Niels Jørgensen [gift, kjøbmand], 39, Nørregade no 67 1. sal
1889, 22 April, 27 April, Niels Christian Nielsen, 6, søn af arbejdsmand Niels Nielsen, Kræmmergyden no 1 stuen
1889, 23 April, 27 April, Rasmus Christian Hansen, 4 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Jensens enke Ingeborg Christine Petersine Hansen, Nørrebro no 26 baghuset
1889, 27 April, 3 Maj, Einar Richard Simonsen [tvilling], 11 maaneder, søn af sergent i 5 Bat. Knud Simonsen, Heden no 144a 1. sal
1889, 29 April, 3 Maj, Knud Hansen [tvilling], 8 timer, søn af bryggerkarl Jørgen Hansen, Danebrogsgade no 29 1. sal
1889, 30 April, 3 Maj, Erik Hansen [tvilling], 1½ dag, søn af bryggerkarl Jørgen Hansen, Danebrogsgade no 29 1. sal
1889, 1 Maj, 6 Maj, August Frederiksen [gift, smedemester], 34, Nørregade no 91 – født i Odense
1889, 2 Maj, 7 Maj, Harald Emanuel Richard Hansen, 5 maaneder, søn af former R. Hansen, Hans Jensensstræde no 37 1. sal
1889, 5 Maj, 9 Maj, Jacob Simonsen [gift, former], 64, boede i Aalykkegade no 16 1. sal
1889, 7 Maj, 11 Maj, Niels Carl Hansen, 9 maaneder, søn af skræddersvend Julius Hansen, Ramsherred no 32 stuen
1889, 9 Maj, 14 Maj, Jens Andersson [gift, skræddersvend, svensker], 26, boede paa Østre Stationsvej no 13 1. sal
1889, 16 Maj, 23 Maj, Anders Frederik Rasmussen [gift, arbejdsmand], 63, Nørrebro no 61 stuen
1889, 17 Maj, 23 Maj, Niels Frederik Madsen [gift, landmand], 29, Aalykkegade no 20 stuen
1889, 21 Maj, 27 Maj, Marius Johan Christian Abel [gift, fhv. stabssergent, økonom ved Garnisonssygehuset], 60 Albanigade no 23 kjælderen
1889, 26 Maj, 29 Maj, Arnold Berthie Rømeling, 10 maaneder, søn af ritmester ved 2 D. R. Rømeling, Rytterkasernen, Pjentedamsgade no 21
1889, 2 Juni, 7 Juni, Jørgen Hansen [skræddersvend], 21, Staalstræde no 5
1889, 3 Juni, 8 Juni, Hans Gustav Andersen [gift, tømrersvend], 69, boede i Nygade no 5 stuen
1889, 14 Juni, 17 Juni, Hans Hugo Petersen Bjørn, 7 maaneder, søn af tjenestepige A. Carlsen, Nørrebro no 15
1889, 20 Juni, 24 Juni, Christian Peder Marius Christensen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Poul Berg Christensen, Store Parcelvej no 1
1889, 21 Juni, 24 Juni, Vilhelm Christian Bloch, 9 dage, søn af capitain ved Fodfolket Christian Julius Bloch, Kongensgade no 60 stuen
1889, 22 Juni, 25 Juni, Poul Georg Andersen, 8 uger, søn af tjenestepige Marie Rasmussen, Store Parcelvej no 3
1889, 25 Juni, 29 Juni, Henrik Martin Christian Olsen [gift, kjedelsmed], 56, boede i Vindegade no 62
1889, 26 Juni, 29 Juni, udøbt drengebarn, 8 uger, søn af oversergent Niels Larsen, Allégade no 46 stuen
1889, 29 Juni, 4 Juli, Carl Christian Rasmus Maibom [gift, sergent i 16 Bat. 4 Comp], 31, boede paa Heden no 58 – født i Davinde
1889, 6 Juli, 12 Juli, Carl Vilhelm Madsen [gift, sadelmager ved 2 D. R.], 40, boede i Ryttergade no 19
1889, 8 Juli, 13 Juli, Rasmus Christian Nielsen, 14 dage, søn af tjenestepige Marie Magdalene Nielsen, Sct. Jørgens Forstad no 32 stuen
1889, 5 Juli, 9 Juli, Alfred Johannes Ove Rasmussen, ½ aar, søn af kontorist Hans Peder Rasmussen, Slottet, Nørregade no 38
1889, 13 Juli, 16 Juli, Carl Peter Petersen, 4 uger, søn af pigen Maren Petersen, Aalykkegade no 18 stuen
1889, 13 Juli, 17 Juli, Morten Nielsen, 11 uger, søn af arbejdsmand Morten Nielsen, Nyenstad no 9 stuen
1889, 14 Juli, 18 Juli, Jens Sophus Rasmussen [møllersvend], 34, tjente paa Næsbyhoved Mølle i Sct. Hans Landsogn – født i Vigerslev
1889, 15 Juli, 19 Juli, Niels Valdemar Knudsen, 11 maaneder, søn af portør J. Knudsen, Danebrogsgade no 5 stuen
1889, 16 Juli, 19 Juli, Jens Peter Christoffersen, 4 maaneder, søn af pigen Nielsine Christoffersen, Kræmmergyden no 12 1. sal
1889, 17 Juli, 23 Juli, Hans Christian Jensen [tjenestekarl, rekrut], 18, ved 5 Batl. 4 Comp. – født i Kirke Søby
1889, 19 Juli, 23 Juli, Laurits Martin Johannes Hansen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand L. Hansen, Sct. Jørgens Forstad no 36 stuen
1889, 20 Juli, 25 Juli, Christian Valdemar Bang [contorist], 26, Nørrebro no 47 stuen
1889, 21 Juli, 26 Juli, Vilhelm Frimodt Jensen, 11 maaneder, søn af bestyrer Lars Jensen, Christiansminde, Sct. Hans Landsogn
1889, 25 Juli, 29 Juli, Hans Jørgen Nielsen [tjenestekarl], 63, Kræmmermarken
1889, 26 Juli, 30 Juli, Johannes Jørgensen, 1 maaned, søn af arbejdsmand M. P. Jørgensen, Hans Jensensstræde no 16 1. sal
1889, 29 Juli, 1 August, Anders Christian Pedersen, 16 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Pedersen, Sct. Jørgens Forstad no 24 stuen
1889, 6 August, 10 August, Johan Bahn Wendelboe, 16 dage, søn af oversergent ved 26 Batl. L. C. M. Wendelboe, Allégade no 64
1889, 8 August, 12 August, Carl Ludvig Nicolaisen, 5, søn af smedesvend Hans Ludvig Nicolaisen, Store Parcelvej no 15 stuen
1889, 9 August, 14 August, Anders Christian Frederik Hansen Bisbjærg, 6, søn af arbejdsmand F. Hansen Bisbjærg, Lille Parcelvej no 3
1889, 14 August, 19 August, Johannes Marius Hans Jacob Nielsen, 6 maaneder, søn af arbejdsmand K. J. Nielsen, Aalykkegade no 24 kvisten
1889, 18 August, 24 August, Thorvald Rasmussen, 5 maaneder, søn af portør A. Rasmussen, Østre Stationsvej no 13 stuen i baghuset
1889, 29 August, 3 September, Vilhelm Sponholz [gift, fører], 60, af skib ’Maria’ af Barth, boede i Lassan ved Stettin
1889, 2 September, 5 September, Johannes Friis, 12 dage, søn af fuldmægtig O. Friis, Nørrebro no 27
1889, 2 September, 6 September, Christian Nicolai Johansen Reiflin, 3 maaneder, søn af tjenestepige Sophie Dorthea Marie Johansen Reiflin, Skibhusene
1889, 18 September, 24 September, Hans Christian Carstensen [gift, husfæster], 74, Sømosehus Sct. Hans Landsogn
1889, 13 September, 8 Oktober, Jens Pedersen [gift, arbejdsmand], 64, boede i Skibhusene
1889, 25 September, 30 September, Christian Vilhelm Mehling, 12, søn af ugift Jenny Mehling, Hans Jensensstræde no 6 stuen
1889, 4 Oktober, 10 Oktober, Søren Jensen [gift, fhv. styrmand], 32, paa Dampskibet ’Kursk’ af Kjøbenhavn, boede i Fredensgade no 6 i Kjøbenhavn – født i Odense
1889, 6 Oktober, 10 Oktober, Frederik Helfred Johansen, 4 uger, søn af snedkersvend N. P. Johansen, Sct. Hans Plads no 11
1889, 8 Oktober, 12 Oktober, Carl Henrik With, 11 maaneder, søn af landmand Niels Chr. With, i Skibhusene
1889, 16 Oktober, 22 Oktober, Carl Pauli Nielsen, 19 dage, søn af tobakshandler C. H. Nielsen, Nørregade no 44 stuen
1889, 18 Oktober, 21 Oktober, et dødfødt drengebarn, søn af murer Niels Hansen Rosenlund, ved Hedevigslund i Sct. Hans Landsogn
1889, 19 Oktober, 23 Oktober, Vilhelm Caspersen, 3 maaneder, søn af infanterist af 5 Batl. L. Chr. Caspersen, Heden no 169 1. sal
1889, 20 Oktober, 25 Oktober, Jørgen Rasmussen [gift, bogholder], 56, paa Svineslagteriet, boede paa Nørrebro no 80 stuen
1889, 23 Oktober, 28 Oktober, Jørgen Christian Hansen [gift, arbejdsmand], 45, boede paa Nyborg Landevej no 68
1889, 24 Oktober, 26 Oktober, udøbt drengebarn, 2 dage, søn af sergent Jens Peter Henriksen, Thorsgade no 35 1. sal
1889, 25 Oktober, 29 Oktober, Carl Johannes Larsen, 4, søn af snedker Emil Larsen, Hans Jensensstræde no 29 1. sal
1889, 19 November, 23 November, et udøbt drengebarn, 9 timer, søn af kreaturhandler Christian Rasmussen, Nørrebro no 7
1889, 6 December, 10 December, et dødfødt drengebarn, søn af arbejdsmand Christian Hansen, Kongehuset i Sct. Hans Landsogn
1889, 11 December, 17 December, Jørgen Frederik Sørensen [enkemand, skomagermester], 87, boede paa Nørregade no 71 1. sal
1889, 16 December, 20 December, Lauritz Peter Christian Stegman [gift, skomagermester], 43, boede paa Nørregade no 44 1. sal
1889, 19 December, 23 December, Jørgen Haugsted [enkemand, snedkermester], 85, boede paa Nørregade no 59 1. sal
1889, 24 December, 28 December, Hans Christian Frederik Hansen, 13, søn af overportør T. Hansen, Danebrogsgade no 28 stuen
1890, 28 December 1889, 2 Januar, Hans Christian Frandsen Eriksen, 12, søn af styrmand P. Chr. Eriksen, Nørrebro no 85 baghuset
1890, 30 December 1889, 6 Januar, Niels Berthel Hansen Østergaard [menig, gendarm], 25, i Hasmark – født i Eltang
1890, 4 Januar, 10 Januar, Hans Frederik Nielsen [gift, fhv. skibsfører], 68, boede i Danebrogsgade no 17 1. sal
1890, 9 Januar, 15 Januar, Anders Christian Lorentzen, 5, søn af styrmand P. E. Lorentzen, Nørrebro no 52 1. sal
1890, 15 Januar, .. Januar, Peder Christensen [menig ved 2 Dragon Regiment], 21, boede paa Rytterkasernen
1890, 16 Januar, 22 Januar, Hans Jørgensen [enkemand, fhv. gadevægter], 76, boede i Nygade no 4 stuen
1890, 17 Januar, 24 Januar, Christian Andersen [gift, tækkemand], 38, boede i Paradishuset i Sct. Hans Landsogn
1890, 19 Januar, [ingen dato] Nakskov, Jens Valdemar Jensen [tømrer, f.t. sygepasser], 24, paa Garnisonssygehuset, i Albanigade no 23
1890, 22 Januar, 27 Januar, Johan Andreas Demant [enkemand, detaillist], 66, Vindegade no 74 1. sal
1890, 23 Januar, 28 Januar, Gerhard Heinrich Ertner [enkemand, snedkermester], 75, Østre Stationsvej no 3
1890, 14 Februar, 19 Februar, Hakon Marius Lunde, 13, søn af fabrikarbejderske Trine Hansen, Vindegade no 44
1890, 16 Februar, 20 Februar, Jørgen Marius Alfred Larsen, 9 maaneder, søn af tømrersvend H. Chr. Larsen, Skibhusvejen no 64
1890, 24 Februar, 28 Februar, Otto Einer Oscar Larsen, 3, søn af tømrersvend H. Chr. Larsen, Skibhusvejen no 64
1890, 25 Februar, 5 Marts, René Georg Malo Fogh, 7 maaneder, søn af premierlieutenant ved 26 Batl. Georg Vilh. Frederik Fogh, Allégade no 80 1. sal
1890, 5 Marts, 12 Marts, Georg Julius Spøhr [gift, garvermester], 68, Sct. Jørgens Forstad no 34
1890, 5 Marts, 12 Marts, Carl Villiam Hall [enkemand, fhv. vejerassistent], 59 Østre Stationsvej no 13 stuen
1890, 8 Marts, 13 Marts, Arthur Villiam Rasmussen, 7 maaneder, søn af skibsfører Ludvig Rasmussen, Skibhusvejen no 14
1890, 8 Marts, 14 Marts, Emanuel Jørgensen [enkemand, rebslager], 81, boede Nørregade no 97 1. sal
1890, 10 Marts, 17 Marts, Heinrich Hermann Karstens [gift, snedkermester], 64, Nørregade 4.. stuen
1890. 14 Marts, 19 Marts, Emil Emanuel Nielsen, 3 maaneder, søn af portner Carl Nielsen, Skolen i Kræmmermarken
1890, 18 Marts, 25 Marts, Jacob Kjellerup Bruun [proprietær], 28, Linderupgaard pr. Brønderslev – paa Skibhusvejen no 59, Elisabethsminde
1890, 30 Marts, 5 April, Hans Andersen [gift, stenhugger], 68, boede i Skibhusene i Sct. Hans Landsogn
1890, 4 April, 9 April, Ditlev Tanggaard [gift, skrædder], 58, Nørrebro no 32 stuen
1890, 11 April, 17 April, Poul Christian Carlsen [gift, landpostbud], 53, Aalykkegade no 2 i bagbygningen
1890, 1 Maj, - , et dødfødt drengebarn, søn af sømand Niels Jørgen Hansen, Nørrebro no 73
1890, 6 Maj, 12 Maj, Jens Arnold Hansen, 3 uger, søn af arbejdsmand H. Hansen, Danebrogsgade no 23
1890, 7 Maj, 12 Maj, Søren Petersen Banche [gift, sømand], 67, boede i Skibhusene
1890, 17 Maj, 22 Maj, Peter Rasmussen Lehn [enkemand, bødkermester], 72, Østre Stationsvej no 1
1890, 19 Maj, 24 Maj, Marquard Julius Claudi Hansen, 27, søn af lærer Chr. Hansen, Nørregade no 39
1890, 21 Maj, 27 Maj, Niels Peter Petersen, 6, søn af arbejdsmand F. C. Petersen, Nørrebro no 32 stuen
1890, 25 Maj, 29 Maj, Alysius Hansen, 4 maaneder, søn af snedker J. Chr. Jensens enke, i pleje hos smaakjører Erik Sørensen, Nørregade no 50
1890, 26 Maj, 30 Maj, Laurits Henrik Nygaard Schmidt, 6 maaneder, søn af styrmand J. N. Schmidt, Nørrebro no 41 1. sal
1890, 18 Juni, 24 Juni, Niels Christian Frederik Lindegaard [gift, maskinarbejder], 42, Kræmmergyden no 5 stuen
1890, 1 Juli, 5 Juli, et dødfødt drengebarn, søn af arbejdsmand Niels Christian Madsen, Skibhusene
1890, 4 Juli, 11 Juli, Marius Ferdinand Georg Jacobsen [sømand], 20, paa et skib i Canalen – født i Thorsager sogn, Randers Amt
1890, 7 Juli, 11 Juli, Erik Sørensen [gift, smaakjører], 41, Nørregade no 50
1890, 8 Juli, 11 Juli, Morten Cai Mortensen, 3 maaneder, søn af smed Lars Mortensen, Danebrogsgade no 5 1. sal
1890, 10 Juli, 15 Juli, Jørgen Christian Jørgensen [cigarmagersvend], 29, Østre Stationsvej no 5
1890, 11 Juli, 17 Juli, Søren Peter Sørensen [gift, skomagermester], 59, paa Nørregade no 71 1. sal
1890, 17 Juli, 21 Juli, Hans Reinhard Hansen, 5 dage, søn af fhv. sergent Hans Hansen, Ridehusgade no 38 stuen
1890, 21 Juli, 25 Juli, Carl Emil Dahlerup [gift, fhv. amtmand, herredsfoged i Odense Herred], 76, boede paa Nørregade no 45 stuen
1890, 25 Juli, 29 Juli, et dødfødt drengebarn, søn af arbejdsmand Hans Peter Hansen, Store Parcelvej no 11
1890, 28 Juli, 1 August, Mads Madsen [gift, handskemagersvend], 35, Vindegade no 50 1. sal
1890, 1 August, 7 August, Ammon Christian Terkelsen [bogholder], 24, Sct. Hans Plads no 2 1. sal
1890, 5 August, 9 August, Johan Hansen [gift, fhv. skibsfører], 71, Nørrebro no 103
1890, 7 August, 13 August, Niels Andersen [smedesvend], 21, boede i Ryttergade no 7
1890, 9 August, 14 August, Ferdinand Carl Christensen [maler], 20, boede hos forældrene gasmester Christensen, Gravene no 13 stuen
1890, 10 August, 15 august, Johann Hoog [frasepareret, fyrbøder], 37, omborg paa Dampskibet ’Biene’ af Danzig i Canalbassinet
1890, 11 August, 15 August, Hans Peter Petersen, 1 maaned, søn af væver Niels Petersen, Nygade no 8 stuen
1890, 16 August, 20 August, Jacob Johansen, 3 uger, søn af snedkersvend Niels Peter Johansen, Sct. Hans Plads no 11
1890, 21 August, 29 August, August Hans Christiansen, 11, søn af skipper Mads Christiansen, Nørrebro no 108
1890, 22 August, 29 August, Niels Christian heiden [gift, arbejdsmand], 76, boede i Hans Jensensstræde no 37 stuen
1890, 23 August, 26 August, Hans Jørgen Andersen, 9, søn af smaakjører Niels Andersen, paa Nørrebro no 2 stuen
1890, 31 August, 5 September, Carl Peter Hansen, 3 maaneder, søn af væver Hans Hansen, Vindegade no 48 baghuset stuen
1890, 1 September, 5 September, Hans Christian Sørensen [gift, arbejdsmand], 37, boede paa Nørrebro no 101
1890, 6 September, 11 September, Christian Bugge [cigarmagerlærling], 15, søn af bager Bugge, Nørregade no 28
1890, 6 September, 11 September, Anders Jørgen Dinesen [gift, havnearbejder], 43, boede paa Nørregade no 65
1890, 21 September, 24 September, Johannes August Charles Rasmussen, 2, søn af mursvend Carl P. Rasmussen, Nygade no 7 stuen
1890, 29 September, 4 Oktober, Johannes Christian Reinhard Hansen, 1½, søn af væver Hans Hansen, Ridehusgade no 38 stuen
1890, 8 Oktober, 11 Oktober, Evald Knud Rasmus Knudsen, 14 dage, søn af rugbrødbager Erik Knudsen, Nørregade no 72 3. sal
1890, 14 Oktober, 20 Oktober, Carl Christian Ludvig Christensen [enkemand, fhv. glasværksbestyrer], 68, Sophievej no 3, Frederiksberg
1890, 16 Oktober, 21 Oktober, Carl Christian Mikkelsen [gift, brøndgraver], 38, Gravene 15
1890, 18 Oktober, 25 Oktober, Olaf Carl Poulsen, 11, søn af skibstømrer Lars Chr. Poulsen, Tolderlundsvej no 21 stuen
1890. 24 Oktober, 29 Oktober, Peter Rasmussen [enkemand, arbejdsmand], 60, Hans Jensensstræde no 15 stuen
1890, 29 Oktober, 3 November, Otto Cronberg [gift, fører], 46, af skonnerten ’Specirl…’, liggende i Odense Havn, hjemmehørende i Djursvik I Sverrig
1890, 31 Oktober, 6 November, Lauritz Peter Andersen [gift, skomagersvend], 50, Sct. Hans Plads no 54
1890, 2 November, 5 November, Alfred Thorvald Petersen, 2 maaneder, søn af kalkbrænder Lars Petersen, Nørrebro no 23
1890, 6 November, 13 November, Elias Rohr, 4, søn af arbejdsmand J. T. Rohr, Staalstræde no 16 stuen, Sct. Knuds Sogn
1890, 24 November, 29 November, Hans Christian Fossum [bogbinder], 54, Vindegade no 58 1. sal
1890, 29 November, 5 December, Hans Frederik Christian Jeppesen, 5, søn af maskinarbejder N. Jeppesen, Nørrebro no 75 stuen
1890, 2 December, 8 December, Niels Nielsen [gift, arbejdsmand], 44, Nørrebro no 50 stuen
1890, 6 December, 11 December, Carl Møller [sejlmagerlærling], 18, Nørrebro no 85 – født i Sct. Knuds Sogn
1890, 12 December, 15 December, Jacob Henry Jacobsen, 2, søn af sproglærer, cand. phil. Peder Jacobsen, Skibhusvej, Sct. Hans Landsogn
1890, 24 December, 27 December, et dødfødt drengebarn, søn af fabrikbestyrer Erik Eriksen, Adamsgade no 6
1890, 27 December, 31 December, Rasmus Villiam Johansen, 7 maaneder, søn af gaardskarl H. Chr. Johansen, Sct. Jørgens Forstad no 40 stuen
1890, 27 December, 31 December, Hans Carl Jacob Hansen [skibstømrer], 36, Skibhusene
1891, 3 Januar, 12 Januar, Frederik Christian Johnsen [gift, portør], 30, i Skive
1891, 5 Januar, 12 Januar, Jens Hansen [frasepareret ægtemand, arbejdsmand], 54, Store Parcelvej 5 stuen
1891, 29 December 1890, 5 Januar, Christian Ditlev Jørgensen, 11, søn af murer Lars Christian Jørgensen, Allégade no 68 stuen
1891, 14 Januar, 20 Januar, Christian Frederik Bech [gift, kjøbmand], 43, Vindegade no 48
1891, 15 Januar, 21 Januar, Andreas Andresen [gift, fhv. skibsfører], 64, Nørrebro no 39 stuen
1891, 15 Januar, 20 Januar, Christian Holm Petersen, 19 dage, søn af gartner S. Petersen, Sct. Jørgens Forstad no 50
1891, 30 Januar, 3 Februar, et dødfødt drengebarn, søn af arbejdsmand Oluf Peter Olsen, Hans Jensensstræde no 31
1891, 30 Januar, 4 Februar, Hans Christian Hansen, 14 dage, søn af detaillist Fr. Gleerup Hansen, Vindegade no 46 stuen
1891, 3 Februar, 10 Februar, Mads Jørgensen [gift, karethmagersvend], 53, Nørregade no 95 bagbygningen
1891, 7 Februar, 12 Februar, Frits Andreas Jens Thorvaldsen, 5, søn af kjøbmand Thorvaldsen, Nørregade no 95 stuen
1891, 12 Februar, 17 Februar, Hans Simon Harry Jensen, 8 maaneder, søn af oversergent ved 2 D. R. Hans Hansen, Pjentedamsgade no 21, Rytterkasernen
1891, 23 Februar, 27 Februar, Viggo Verner Anker Dahlerup, 11 uger, søn af premierlieutenant Dahlerup, Klostervej no 3 1. sal
1891, 25 Februar, 3 Marts, Peter Petersen [enkemand, fhv. vognfabrikant], 67, Nørrebro no 4 stuen
1891, 26 Februar, 4 Marts, Peder Skjold Petersen, 8 maaneder, søn af slagtermester Petersen, Tolderlundsvej no 4 stuen
1891, 6 Marts, 12 Marts, Niels Einar Thorvald Nielsen, 2, søn af sergent N. Th. Nielsen, Heden no 96 1. sal
1891, 7 Marts, 11 Marts, Jørgen Brandt Klixbüll, 7 dage, søn af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll, Kalkvejen no 4 stuen
1891, 7 Marts, 13 Marts, Anders Christian Andersen [gift, skibsvaremægler], 58, Nørregade no 87 1. sal
1891, 8 Marts, 12 Marts, et dødfødt drengebarn, søn af arbejdsmand Carl Theodor Jensen, Ramsherred no 28 1. sal
1891, 13 Marts, 20 Marts, Carl Johan Petersen [postfuldmægtig], 21, boede hos forældrene skrædder S. Petersen, Nørregade no 66 1. sal – født i Sct. Hans Sogn
1891, 18 Marts, 25 Marts, Svend Einer Skytte, 8, søn af tømrermester H. Skytte, Adamsgade no 25 stuen
1891, 19 Marts, 24 Marts, Christopher Pedersen [enkemand, arbejdsmand], 79, Vindegade no 25 1. sal
1891, 20 Marts, 25 Marts, Jens Poulsen [gift, skibstømrer], 79, Skibhusene, Sct. Hans Landsogn
1891, 21 Marts, 28 Marts, Vilhelm Peter Thorvaldsen, 3, søn af skomager V. Th. Thorvaldsen, Kalkvej no 2
1891, 22 Marts, 27 Marts, Martin Jensen [fodermester], 22, paa Dalum Landbrugsskole
1891, 24 Marts, 31 Marts, Rasmus Mortensen [korporal ved 5 Batl. 3 Comp no 257], 21, Pjentedamsgade no 1 – født i Allerup
1891, 27 Marts, 1 April, Christian Richardt Hansen, 1, søn af malersvend A. Chr. Hansen, Store Parcelvej no 23 stuen
1891, 28 Marts, 3 April, Hans Jørgen Wamberg [tjenestekarl, p.t. rekrut ved 2 D. R.. no 235], 21 – født i Gjelsted
1891, 10 April, 17 April, Jørgen Henningsen [enkemand, skovfoged], 81, Biskorup Skov, Sct. Hans Landsogn
1891, 14 April, 18 April, Rasmus Petersen [gift, snedker], 53, Nørrebro no 16 stuen i baghuset
1891, 16 April, 20 April, Carl Henrik Larsen Østlund, 11 maaneder, søn af stenhugger J. L. Østlund, Lille Parcelvej no 9 baghuset
1891, 19 April, 23 April, Lars Poulsen [tjenestekarl, rekrut ved 26 Bat. 3 Comp. No 560], 23, Heden no 158 stuen – født i Birkende
1891, 19 April, 27 April, Jens Emilius Friis [gift, smedemester], 65, paa Nørregade no 24 stuen
1891, 30 April, - Bjert sogn, Carl Christian Ravn [rekrut ved 16 Bat. 3 Comp], 21, Fodfolkskasernen – født i Bjert
1891, 5 Maj, 9 Maj, Peter Gotfred Frederik Ludvig Andersen, ½, søn af pigen Dorthea Frederikke Henriette Møller, Kræmmergyden no 10 kvisten
1891, 9 Maj, 15 Maj, Lars Christian Poulsen [gift, fhv. skoemager, formand for ligbærerne], 65, Kirkegaardsallé no 29
1891, 12 Maj, 19 Maj, Carl Frederik Schytte [gift, fhv. guldsmed], 88, Skulkenborg no 14 stuen
1891, 16 Maj, 23 Maj, Mads Rasmussen [enkemand, fhv. skolelærer i Skibhusene], 88, boede Skibhusvejen no 14
1891, 16 Maj, 23 Maj, Jørgen Nielsen [tjenestekarl, menig ved 2 D. R.], 22, Rytterkasernen – født i Tanderup
1891, 17 Maj, 22 Maj, Laurits Johnsen Lund [tjenestekarl, menig ved 26 Batl. 1 Comp no 570], 24, Heden no 154 – født i Tyrstrup
1891, 18 Maj, 22 Maj, Hans Laurits Anton Jensen, 9 uger, søn af arbejdsmand Ole Frederik Jensen, Ramsherred no 32 1. sal
1891, 20 Maj, 25 Maj, Hans Christian Frederik Hansen, 3 maaneder, søn af overportør Th. Hansen, Danebrogsgade no 28
1891, 20 Maj, 25 Maj, Hans Andersen [gift, arbejdsmand], 67, boede i Marienlund Skov, Sct. Hans Landsogn
1891, 21 Maj, 27 Maj, Lauritz Emil Cornelius [slagter, militærarbejder no 165], 21, Rytterkasernen
1891, 26 Maj, 1 Juni, Carl Gert Andersen [tjenestekarl, rekrut no 200 af 2 D. R.], 23, Rytterkasernen – født i Vejlby
1891, 6 Juni, 10 Juni, Lars Christian Larsen [gift, sergent ved 5 Bat. 2 Comp.], 33, Store Graabrødrestræde no 11 1. sal – født i Nyborg
1891, 9 Juni, 15 Juni, Poul Jacob Poulsen, 4, søn af skibstømrer L. Chr. Poulsen, Tolderlundsvej no 21 stuen
1891, 11 Juni, 16 Juni, Jens Peter Christensen, 4 maaneder, søn af rugbrødbager K. Christensen, Gravene no 11 stuen
1891, 14 Juni, 18 Juni, Georg Einar Richard Sørensen [tvilling], 7 uger, søn af sergent H. P. Sørensen, Heden no 90 stuen
1891, 18 Juni, 23 Juni, Hans August Bøhmer [fhv. præst i Maibølle paa Lolland], 79, boede paa Klostervej no 5 stuen
1891, 19 Juni, 24 Juni, Holger Christian Hansen, 11 maaneder, søn af arbejdsmand N. Chr. Hansen, Nørregade no 77 kjælderen
1891, 15 Juni, 22 Juni, Otto Theodor Hansen [E.K. af krydserkorvetten ’Sct. Thomas’], 24 – født i Nørre Lyndelse
1891, 19 Juni, 25 Juni, Christian Lars Poulsen, 2, søn af skibstømrer Lars Chr. Poulsen, Tolderlundsvej no 21 stuen
1891, 26 Juni, 30 Juni, Hans Petersen [enkemand, fhv. tømrer], 80, i Skibhusene
1891, 27 Juni, 1 Juli, Harald Alfred Vilhelm Sørensen [tvilling], 2 maaneder, søn af sergent H. P. Sørensen, Heden no 90 stuen
1891, 2 Juli, 7 Juli, Niels Petersen [gift, smedesvend], 52, boede i Nyenstad no 7 stuen
1891, 11 Juli, 16 Juli, Jens Rasmussen [enkemand, fhv. landmand], 67, Nørregade no 45 stuen
1891, 30 Juli, 3 August, Jens Einar Osvald Carlsen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Mads Jensen Carlsen, Vindegade no 46 stuen
1891, 2 August, 5 August, Ludvig Marius Peder Nielsen [tvilling], 4 uger, søn af afdøde daglejerske Larsine Marie Nielsen, i pleje hos formand Mads Christensen, Aalykkegade no 10
1891, 3 August, 6 august, Hans Carl Hansen, 3, søn af Sidsel Dorthea Hansen, Nørrebro no 25 1. sal
1891, 4 August, 7 august, Peter Vietheer [sømand], 17, søn af styrmand Vietheer paa galeasen ’Emanuel’ af Haseldorf, Holsten, p.t. i Odense Havn
1891, 9 August, 14 August, Hans Andreas Larsen, 5 maaneder, søn af pigen Ane Rasmine Petersen, Skibhusene
1891, 13 August, 17 August, Frederik Vilhelm Carl Nielsen, 1 maaned, søn af afdøde daglejerske Hansine Marie Nielsen, i pleje hos formand Mads Christensen, Aalykkegade no 10
1891, 14 August, 19 August, Iver Christian Nielsen [enkemand, arbejdsmand], 46, Nyenstad no 14, stuen
1891, 15 August, 20 August, Jørgen Frederik Weber [gift, arbejdsmand], 43, Skibhusene, Sct. Hans Landsogn
1891, 23 August, 28 August, Theodor Steenbuch [gift, sognepræst ved Sct. Hans Kirke siden 1854], 75, boede i Sct. Hans Præstegaard, Nørregade no 42 1. sal
1891, 7 September, 12 September, Carl Frederik August Jensen, 12 dage, søn af gasarbejder A. Jensen, Store Parcelvej no 15 stuen
1891, 9 September, 14 September, Hans Heinrich Clerang Rahn [gift, stabssergent i Intendanturen og sygehusforvalter], 50, Garnisonssygehuset i Albanigade no 23
1891, 11 September, 16 September, Hans Frederik Christian Jeppesen, 2 maaneder, søn af maskinist og værtshusholder Niels Jeppesen, Nørrebro no 67 stuen
1891, 16 September, 19 September, Aage Petersen, 3 uger, søn af skrædder Peter Petersen, Ramsherred no 26 stuen
1891, 21 September, 26 September, Hans Hansen [gift, klodsemager og retsvidne], 62, Adamsgade no 11 stuen
1891, 22 September, 25 September, Ove Viggo Nielsen, 4 maaneder, søn af sergent i Forplejningskorpset C. Nielsen, Heden no 78
1891, 25 September, 2 Oktober, Carl Martin Larsen, 7, søn af arbejdsmand Jørgen Larsen, Kræmmergyden no 2
1891, 27 September, 1 Oktober, Holger Gotfredsen, 5 maaneder, søn af detaillist f. t. menig ved 5 Batl. C. Gotfredsen, Grønnegade no 20 stuen
1891, 29 September, 7 Oktober, Jørgen Pedersen [gift, tjenestekarl, menig no 236 ved 3 Batl. 1 Comp.], 24, Gjedesby ved Gjede …
1891, 5 Oktober, 9 Oktober, Axel August Madsen, 1, søn af sergent Niels Madsen, Allegade no 41 stuen
1891, 11 Oktober, 15 Oktober, Mads Gerhard Johansen, 1, søn af detaillist Niels Johansen, Danebrogsgade no 33 stuen
1891, 15 Oktober, 21 Oktober, Ole Madsen Kryger [gift, rebslagersvend], 75, Nørregade no 67
1891, 17 Oktober, 21 Oktober, Ludvig Johannes Jørgensen, 1 maaned, søn af rugbrødbager Rasmus Jørgensen, Vindegade no 8
1891, 22 Oktober, 29 Oktober, Lars Peder Hansen [klodsemager], 26, boede paa Store Parcelvej no 11 – født i Aarslev
1891, 25 Oktober, 31 Oktober, Jørgen Niels Theodor Michelsen [premierlieutenant], 38, Albanigade no 47 stuen
1891, 2 November, 5 November, Henrik Thorvaldsen, 1 dag, søn af kjøbmand A. C. E. Thorvaldsen, Nørregade no 95 stuen
1891, 3 November, 9 November, Anders Rasmussen Hermann [gift, dugmager], 64, boede i Adamsgade no 25 1. sal
1891, 4 November, 9 November, Claus Peter Sundahl [gift, invalid, skomager], 64, boede i Sct. Jørgens Forstad no 36 stuen
1891, 2 November, Hesselager, Valdemar Hansen [handelslærling], 14, boede paa Vestergade no 69 stuen
1891, 5 November, 10 November, Anders Pedersen [gift, arbejdsmand], 75, boede i Danebrogsgade no 1 stuen
1891, 17 November, 23 November, Jens Peter Olsen [gift, mursvend], 32, Skibhusvejen i Sct. Hans Landsogn – født i Skeby
1891, 22 November, 26 November, Nicolai Mathias Holten [gift, premierlieutenant, toldkontrollør], 74, Nørrebro no 77 1. sal
1891, 24 November, 30 November, Knud Nielsen [gift, fhv. landpolitibetjent], 69, boede paa Nørregade no 30 1. sal
1891, 30 November, 4 December, Anders Thorvald Larsen [handelslærling], 18, søn af oversergent N. Larsen, Fodfolkskasernen paa Heden – født i Odense
1891, 1 December, 5 December, Niels Jørgen Hansen [gift, sømand], 42, boede paa Nørrebro no 73 kjælderen
1891, 1 December, 7 December, Rasmus Andersen (Horne) [enkemand, arbejdsmand, husejer], 69, Vindegade no 17 1. sal
1891, 4 December, 11 December, Jens Nicolaisen [gift, arbejdsmand], 76, boede i Paradishuset i Sct. Hans Landsogn
1891, 7 December, 14 December, Marquard Poulsen [gift, fhv. skipper], 70, boede i Skibhusene i Sct. Hans Landsogn
1891, 9 December, 12 December, Harald Edvard Emil Petersen, 1 maaned, søn af smed J. E. C. Petersen, Dannebrogsgade no 13 1. sal
1891, 9 December, 14 December, Christian Frederik Christensen, 1, søn af maskinarbejder Søren Christensen, Nørrebro no 69 1. sal
1891, 11 December, 16 December, Rasmus Rasmussen [fhv. farver], 75, boede i F. VIII Stiftelse, Albanigade no 25
1891, 11 December, 16 December, Marius Christian Jepsen, 9 maaneder, søn af skomager Peter Jepsen, Vindegade no 50 stuen
1891, 15 December, 19 December, Peter Hansen Welblund [gift, fhv. magasinbestyrer], 75, Nørrebro no 74 stuen
1891, 21 December, 24 December, Niels Henriksen [gift, arbejdsmand], 51, Vindegade no 8
1891, 24 December, 29 December, Johan Alfred Georg Frederik Hansen, 7, søn af murerformand H. P. Hansen, Adamsgade no 3
1891, 25 December, 30 December, Rasmus Jørgensen [gift, cand. pharm. bryggeriejer, firmaet P. Jørgensens Sønner, Tolderlund
1892, 27 December 1891, 2 Januar, Hans Laurits Hansen, 7, søn af arbejdsmand Rs. Hansen, Enggade no 18 stuen
1883, 8 Januar, 12 Januar, Inger Hansdatter [enke], 88, efter gaardeier Jørgen Rasmussen i Birkende, boede paa Nørregade no 91 stuen
1883, 11 Januar, 16 Januar, Karen Hansdatter, 58 1/6, Skibhusene, skibstømrer Rasmus Andersens hustru
1883, 16 Januar, 23 Januar, Augusta Johanne Cathinka Madsen, 1 5/12, datter af Anne Marie Madsen, i pleie hos moderens forældre paa Gravene no 19 stuen i bagbygningen
1883, 21 Januar, 27 Januar, et dødfødt pigebarn, datter af ølhandler Christen Rasmussen, paa Nørrebro no 55 A i stuen
1883, 22 Januar, 26 Januar, Emma Christina Andersen, 11 5/6, datter af arbeidsmand Hans Andersen, i Marienlunds Skov
1883, 24 Januar, 31 Januar, Karen Jensdatter [enke], 64 3/4, efter arbeidsmand Jørgen Andersen i Sønderbroby, boede hos sin broder, forhenværende gaardmand Anders Jensen paa Tolderlundvei no 94 stuen i baghuset
1883, 28 Januar, 2 Februar, Christiane Birgitte Marie Larsen, 27 1/4, i Sct. Jørgensgade no 7 i stuen, murmester Hans Schmidts hustru
1883, 4 Februar, 9 Februar, Johanne Henriette Caroline Stannius [frøken], 93, boede hos sin broderdatter frøken Julie Stannius, paa Nørregade no 77 1. sal
1883, 10 Februar, 17 Februar, Johanne Pedersdatter Krogh [enke], 82 1/3, efter arbeidsmand Carl Emanuel Mazanti, boede i Skulkenborg no 107
1883, 29 Februar, 1 Marts, Sophie Nielsen, 17, datter af veierassistent Harald Valdemar Nielsen, paa Nørregade no 86 udtil Aalykkegade 1. sal
1883, 25 Februar, 26 Februar, et dødfødt pigebarn, datter af arbeidsmand Mads Madsen, i Dannebrogsgade no 4 1. sal
1883, 26 Februar, 5 Marts, Birgitte Petersen [enke], 72 11/12, efter arbeidsmand Jacob Christian Henriksen, boede hos sin søn restaureteur Henrik Sophus Jacobsen, i Industriforeningens bygning i kjælderen i Albanigade no 5
1883, 11 Marts, 16 Marts, Johanne Pouline Jacobsen [syjomfru], 49 7/12, boede i Nørregade no 110 1. sal
1883, 13 Marts, 21 Marts, Ingeborg Petrine Jacobsen, 4 maaneder, datter af restaurateur Henrik Sophus Jacobsen, i Industriforeningens bygning i kjælderen i Albanigade no 5
1883, 14 Marts, 21 Marts, Kirsten Petersen [enke], 61 3/4, efter bager Jens Christian Jensen, paa Nørrebro no 9 i stuen
1883, 19 Marts, 24 Marts, Karen Johanne Dorthea Christiane Caspersen, 6 3/4, datter af karethmager Knud Caspersen, i Skulkenborg no 112 i stuen
1883, 23 Marts, 28 Marts, Inger Marie Olsen [tjenestepige i mange aar paa Annasholm], 66, nu lem i Doctor Boder i Graabrødre Hospital 1. sal
1883, 27 Marts, 5 April, et dødfødt pigebarn, datter af smaakjører Erik Sørensen, i Slotsgade no 8 stuen i baghuset
1883, 29 Marts, 5 April, Ingeborg Kirstine Madsen, 38 1/3, smaakjører Erik Sørensens hustru, i Slotsgade no 8 i stuen i bagbygningen
1883, 2 April, 5 April, Vilhelmine Caroline Cathrine Jørgensen, 7 maaneder, datter af Camilla Jacobine Christensen, i pleie hos bryggerkusk Peter Nielsen, i Dannebrogsgade no 10 i stuen
1883, 10 April, 17 April, Anne Marie Nielsen [enke], 80½, efter værtshuusholder Nicolai Henriksen, i Munkemøllestræde no 14 i stuen
1883, 26 April, 1 Mai, Emilie Anna Henrica Andersen Brandt, 2 1/6, datter af Christina Petrea Margaretha Brandt, i pleie hos moderens forældre, paa Nørregade no 77 i kjælderen
1883, 1 Mai, 7 Mai, Adamine Christine Alma Petersen, 8 maaneder, datter af smedesvend Carl Ernst Petersen, i Nyenstad no 143 i stuen
1883, 7 Mai, 12 Mai, Signe Marie Jørgensen, 5 7/12, datter af typograpf Jens Christian Frederik Jørgensen, i Albanigade no 57 i gavlværelset
1883, 30 Mai, 2 Juni, et dødfødt pigebarn, datter af arbeidsmand Peter Petersens enke Anne Marie Rasmussen, i Nyenstad no 128 i stuen
1883, 31 Mai, 6 Juni, Maren Johansen, 66, i Skulkenborg no 97, arbeidsmand Lars Jørgensens hustru
1883, 11 Juni, 15 Juni, Marie Cathrine Christensen, 5 1/4, datter af arbeidsmand Søren Christensen, paa Nørrebro no 69 i stuen
1883, 13 Juni, 19 Juni, Mette Sophie Helt, 67 1/6, boede i Slotsgade no 1 1. sal
1883, 14 Juni, 20 Juni, Marie Gustavsen [enke], 64 3/4, boede paa Nørregade no 104 mellembygningen 1. sal, efter rugbrødbager Hans Christian Christensen
1883, 15 Juni, 19 Juni, Olga Christiane Thorsen, 5 maaneder, datter af kurvemager Preben Albrecht Thorsen, i Ertebjerghuset paa Skibhusveien
1883, 30 Juni, 5 Juli, Johanne Christiane Bang, 64, boede i Aalykkegade no 3 1. sal
1883, 4 Juli, 9 Juli, Henriette Aabine Maria Christensen, 7½, datter af Karensine Kirstine Christensen [gift med arbeidsmand Hans Emil Jensen], Blæsenborg 48, stuen
1883, 4 Juli, 9 Juli, Dorthea Vilhelmine Ibsen, 11 maaneder, datter af smedesvend Henrik Emil Ibsen, i Nyenstad no 133 i stuen
1883, 12 Juli, 16 Juli, Astrid Langkilde, 4½, datter af proprietair Niels Valdemar Langkilde, paa Marienlund
1883, 15 Juli, 20 Juli, Karen Kirstine Corneliussen [enke], 41 1/4, efter melhandler Hans Lund, boede i Kræmmergyden no 5 i stuen
1883, 16 Juli, 21 Juli, Kirstine Mathilde Rasmussen, 41½, stabssergent ved 5te Bataillon Jürgen Friedrich Christian Erichsens hustru, i Thorsgade no 49 1. sal
1883, 31 Juli, 6 August, Maren Madsdatter [enke], 78 3/4, efter høker Thomas Rasmussen, boede hos sin svigersøn snedker Anders Eriksen, i Gravene no 19 i stuen
1883, 1 August, 7 August, Catharine Holm, 31, sergent ved 2det Dragonregiment Frands Andersens hustru, i Enggade no 18 i stuen
1883, 8 August, 9 August, et dødfødt pigebarn, datter af premierlieutenant Johan Frederik Biering af 5te Bataillon, i Kronprinsensgade no 52
1883, 8 August, 13 August, Sophie Vilhelmine Gamst, 41 1/12, veierassistent Harald Valdemar Nielsens hustru, paa Nørregade no 86-90 udtil Aalykkegade
1883, 8 August, 15 August, Anna Petrine Olsen Kjærup, 13 2/3, datter af farver Bennet Olsen Kjærup, i Nyenstad no 128 i stuen
1883, 13 August, 20 August, Severine Nicoline Marie Langhoff, 79 5/6, boede i Aalykkegade no 3 2. sal
1883, 18 August, 22 August, Laurasine Jørgine Nielsen, 2 5/12, datter af arbeidsmand Niels Christian Nielsen, i Skibhusene
1883, 18 August, 22 August, Anna Marie Louise Frederiksen, 4½, datter ad kleinsmedmester August Frederiksen, paa Nørregade no 91 stuen i bagbygningen
1883, 21 August, 25 August, Sophie Anna Johanne Petersen, 16 uger, datter af typograpf Heinrich Svend Martin Petersen, paa Nørregade no 22 1. sal i sidebygningen t.v.
1883, 23 August, 29 August, Christiane Henriksen, 58 1/4, pakkepostbud Jens Nielsens hustru, i Hans Jensens Stræde no 22 i stuen
1883, 23 August, 28 August, Erne Kirstine Larsen [enke, lem], 86, efter bødkermester Adam Christopher Nielsen, i Graabrødre Hospital, boede paa 1. sal
1883, 31 August, 6 September, Kirstine Nielsdatter [enke], 91 2/3, efter husmand Jeppe Sørensen i Snestrup, Paarup Sogn, boede hos sin søn arbeidsmand Niels Nielsen, i Kræmmergyden no 1
1883, 2 September, 6 September, Anna Pouline Poulsen [tvilling], 11½, datter af skibstømrer Lars Christian Poulsen, paa Tolderlundsvei no 105 i stuen
1883, 11 September, 15 September, Olga Petersen, 5 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Petersen, i Skibhusene
1883, 30 September, 4 October, Eleonore Christine Jørgensen, 15 dage, datter af farver Simon Christian Jørgensen, i Ramsherred no 52 1. sal
1883, 2 October, 8 October, Anna Catharina Augusta Larsen, 7 3/4, datter af tømrersvend Hans Christian Larsen, paa Skibhusveien uden no i stuen
1883, 9 October, 12 October, Anne Margrethe Nielsen [enke], 76 1/4, efter arbeidsmand Anders Mortensen, boede i Slotsgaden no 12 paa kvisten
1883, 5 November, 9 November, Marie Frederikke Dorthea Christensen, 10 uger, datter af brændeviinsbrænder Søren Christensen, paa Nørrebro no 5 i stuen
1883, 9 November, 13 November, Ellen Marie Louise Holten, 10 uger, datter af Anne Marie Larsen, i Marienlyst paa Skibhusveien
1883, 9 November, 15 November, Olufa Sophie Frederiksen, 27, datter af slagter Morten Frederik Frederiksen, her af sognet, boede i Olaf Ryesgade no 5 1. sal
1883, 2 December, 8 December, Karen Marie Nielsen [enke], 50 2/3, efter arbeidsmand Andreas Peter Foverskov, boede i Slotsgaden no 10 stuen i baghuset
1883, 13 December, 20 December, Karen Marie Carlsen, 49 3/4, smedesvend Jens Nielsens hustru, boede paa Sct. Hans Kirkegaard no 44 i stuen
1883, 14 December, 18 December, Nielsine Henriette Carstensen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Carl Christian Carstensen, paa Tolderlundsveien no 118 i stuen
1883, 21 December, 28 December, Caroline Mariane Knudsen, 25, sergent ved 5te Bataillon Jens Peter Pedersens hustru, i Thorsgade no 39 i stuen
1884, 30 December 1883, 3 Januar, Jensine Andersen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Andersen, paa Nørrebro no 56 stuen
1884, 2 Januar, 4 Januar, et dødfødt pigebarn, datter af skibstømrer Hans Jacobsen, paa Nørrebro no 88 kvisten ovenpaa 1. sal
1884, 6 Januar, 13 Januar, Karen Margrethe Petersen, 23 dage, datter af arbeidsmand Jens Vilhelm Petersen, i Blæsenborg no 40 kvisten ovenpaa stuen
1884, 10 Januar, 16 Januar, Anne Kirstine Larsen, 56 2/3, rugbrødbager Knud Petersens hustru, paa Gravene no 11 i stuen
1884, 24 Januar, 30 Januar, Caroline Petrine Petersen, 25 1/3, huseier Hans Christian Knudsens hustru, paa Parcelveien no 13 i stuen
1884, 31 Januar, 6 Februar, Anna Elise Kirstine Henriksen, 3 1/4, datter af arbeidsmand Rasmus Henriksen, i mellemste Hanebækhus no 46 i stuen
1884, 3 Februar, 7 Februar, Ida Caroline Henriksen, 2 1/3, datter af arbeidsmand Peter Henriksen, paa Nørrebro no 68 i stuen
1884, 11 Februar, 16 Februar, Hertha Agnete Cecilie Hansen, 5 maaneder, datter af murmester Rasmus Hansen, paa Østre Stationsvei no 25 i stuen
1884, 19 Februar, 22 Februar, et udøbt pigebarn, 6 timer, datter af Olivia Olsen, i Hans Jensens Stræde no 37 1. sal i forhuset
1884, 19 Februar, 23 Februar, Karen Berthelsen, 40½, arbeidsmand Iver Christian Nielsens hustru, paa Nørregade no 67 stuen i sidebygningen
1884, 20 Februar, 25 Februar, Karen Mathiesen, 35 3/4, former Niels Peter Jørgensens hustru, i Kræmmergyden no 2 paa 1. sal
1884, 1 Marts, 8 Marts, Mette Kirstine Petersen, 28, stenhugger Mads Christian Knudsens hustru, i Dannebrogsgade no 33 2. sal i forhuset
1884, 29 Februar, 7 Marts, Christine Nielsen [syjomfru], 24 1/4, boede paa Nørregade no 88 1. sal i forhuset
1884, 13 Marts, 18 Marts, Louise Caroline Mathilde Frederiksen, 4 maaneder, datter af tømrersvend Frederik Frederiksen, paa Parcelveien no 5
1884, 13 Marts, 18 Marts, Vilhelmine Tønnesen [enke], 80 2/3, enfer pensioneret overvagtmester af 6 Dragonregiment, dannebrogsmand Christian Frederik Martens, boede i Vindegade no 84
1884, 23 Marts, 31 Marts, Margrethe Wermuth, 74½, boede hos sin brodersøn skomager Hans Henrik Lau Wermuth, i Skulkenborg no 25 1. sal
1884, 26 Marts, 1 April, Karen Henriette Rasmussen, 7 5/12, datter af skovfoged Hans Rasmussen, i Slotshavehuset
1884, 28 Marts, 2 April, Marie Kirstine Rasmussen,28, arbeidsmand Rasmus Rasmussens hustru, i Slotsgade no 16 i stuen
1884, 8 April, 12 April, Johanne Jørgine Rasmussen, 8 5/6, datter af arbeidsmand Ole Rasmussen, i Kræmmergyden no 10 i stuen
1884, 10 April, 17 April, Jacobine Jensine Stougaard, 43 1/3, stabssergent ved 2det Dragonregiment Adolph Hans Jacob Emil Hartmanns hustru, boede paa Rytterkasernen 1. sal
1884, 14 April, 21 April, Johanne Christine Larsen [enke], 61 11/12, efter rebslager Johan Theodor Jensen, paa Nørregade no 44 2. sal
1884, 14 April, 19 April, Anne Margrethe Rasmusdatter [enke], 74, efter aftægtsmand Lars Jørgensen, boede hos sin svigersøn brændeviinsbrænder Lars Frederik Folehave, Nørregade 49
1884, 17 April, 22 April, Rosa Frederikke Hansen, 1, datter af kunstdreier Hans Christian Frederik Hansen, paa Nørregade no 63 i stuen
1884, 17 April, 23 April, Marie Christiane Erhardine Nielsine Estrup Lind, 5 1/3, datter af fabrikarbeider Carl Estrup Lind, i Skulkenborg no 12 1. sal
1884, 28 April, 3 Mai, Anne Marie Larsen, 44 1/12, typograpf Jens Christian Frederik Jørgensens hustru, i Albanigade no 51
1884, 29 April, 5 Mai, Johanne Marie Jensen, 7 1/4, datter af arbeidsmand Lars Jensen, i Christiansminde
1884, 11 Mai, 15 Mai, Anne Marie Christiansdatter [enke], 89, efter forhenværende sømand Søren Hansen, boede paa Parcelveien no 13 1. sal
1884, 12 Mai, 20 Mai, Mette Kirstine Nielsdatter [enke], 83 5/6, efter gaardmand Knud Nielsen af Emmelev, boede i Kongensgade no 64 i stuen
1884, 15 Mai, 21 Mai, Edele Margrethe Jensen, 57 11/12, porteur ved Graabrødre Hospital og graver ved Hospitalskirken Jens Nielsen Raaens hustru, i Portnerboligen i kjælderen
1884, 7 Juni, 11 Juni, Paula Maria Frederikke Sachs, 15 uger, datter af bestyrer Sophus Sachs, paa Oliemøllen ved Skibhusveien
1884, 9 Juni, 14 Juni, Maren Kirstine Madsen [enke], 54 11/12, efter stenhugger Jørgen Corneliussen, boede i Blæsenborg/Sct. Jørgens Forstad no 20 i stuen
1884, 21 Juni, 26 Juni, Anna Judithe Broe, 7½ uge, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe, i Enggade no 12 kvisten paa stuen
1884, 23 Juni, 27 Juni, Maren Petersen, 44 2/3, snedker Anders Gotfred Rasmussens hustru, i Blæsenborg no 46 i stuen
1884, 1 Juli, 5 Juli, Anne Kirstine Strøbech, 4½ maaned, datter af Anne Kirstine Knudsen, paa Lille Parcelvei no 8 1. sal
1884, 7 Juli, 10 Juli, Maren Kirstine Hansen, 14 maaneder, datter af sømand Niels Jørgen Hansen, paa Nørrebro no 73 i kjælderen
1884, 9 Juli, 15 Juli, Anne Marie Mathilde Hansen, 4 1/3, datter af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen, i Ærtebjerghuset paa Skibhusveien
1884, 14 Juli, 17 Juli, Christophine Vilhelmine Sørensen, 7½, datter af farver Ludvig Emilius Sørensen, i Slotsgade no 62 1. sal
1884, 23 Juli, 27 Juli, Karen Marie Hansine Hansen [steddatter af husmand Anders Nielsen i Veirup, Indslev Sogn - tjente hos gaardmand Knud Hansen, Skovsgaarde, Vigerslev Sogn], 14 3/4, hos sin morbroder værtshusholder Christian Jeppesen
1884, 24 Juli, 29 Juli, Vilhelmine Frederikke Caroline Amalie Tørring, 25½, datter af arbeidsmand Jens Christian Tørring, i Slotsgade no 9 stuen i sidehuset
1884, 28 Juli, 31 Juli, Karen Elisa Sophie Andersen, 5 maaneder, datter af smaakjører Niels Andersen, paa Nørrebro no 2 i stuen
1884, 28 Juli, 4 August, Nielsine Tychsen, 38, fuldmægtig Emil Silfverbergs hustru i Aarhuus, i la Cours landsted "Ly" ved Kanalen
1884, 5 August, 12 August, Bolette Margrethe Nielsen, 66 7/12, musikus Carl Heinrich Christian Kreutzmanns hustru, i Tvergade no 7 1. sal
1884, 13 August, 16 August, Hansine Ludovica Gudberg Hansen, 4½ maaned, datter af Kirstine Marie Hansen, i pleie hos arbeidsmand Hans Jørgensen, paa Kalkveien no 8 stuen
1884, 14 August, 19 August, Jensine Christine Andersen, 20 5/6, driftsbestyrer Jens Peter Hansens hustru, paa Nørrebro no 51 i stuen
1884, 30 August, 3 September, Vilhelmine Frederikke Hansen, 3 1/4, datter af arbeidsmand Frederik Hansen, i Blæsenborg no 26 i stuen
1884, 1 September, 5 September, Johanne Jørgine Thomasen, 9 5/12, datter af Sophie Magdalene Jørgensen, i Aalykkegade no 22 1. sal
1884, 19 September, 23 September, Astrid Cathrine Hansen, 6 maaneder, datter af smaakjører Knud Hansen, paa Kalkveien no 4 1. sal
1884, 20 September, 26 September, Anna Cordelia Elisabeth Teisen [husjomfru hos enkefru Balslev i Vester Hæsinge], 51, paa Sophiendal paa Skibhusveien
1884, 27 September, 29 September, et dødfødt pigebarn, datter af spindemester paa Brandts Klædefabrik Niels Christian Petersen, i Slotsgade no 10 i stuen
1884, 27 September, 29 September, et dødfødt pigebarn, datter af tømrer Jens Peter Sørensen, i Dannebrogsgade no 23 stuen i baghuset
1884, 30 September, 4 October, Dagmar Cathrine Hansen, 13 maaneder, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen, i Arbeiderboliger no 9 i stuen ved Rytterkasernen
1884, 7 October, 11 October, Dorthea Pouline Kirstine Dehn, 29½, skræddermester Olaf Petersens hustru, i Dannebrogsgade no 23 1. sal
1884, 15 October, 18 October, et dødfødt pigebarn, datter af arbeidsmand Niels Jensen, paa Lille Parcelvei no 11 i stuen
1884, 16 October, 20 October, Petra Caroline Larsen, 6½, datter af skibsfører Peter Larsen, i Adamsgade no 15 1. sal
1884, 17 October, 20 October, Margrethe Cathrine Madsen, 5½, datter af sergent ved 5te Bataillon Niels Madsen, i Sct. Knudsgade no 9 i stuen
1884, 23 October, 28 October, Johanne Magdalene Christophiene Elisabeth Dænke [huseier], 54, boede i eget hus paa Overgade no 19 1. sal
1884, 7 November, 12 November, Anna Marie Hansen, 6 maaneder, datter af huseier og arbeidsmand Hans Hansen, i Dannebrogsgade no 23 1. sal
1884, 10 November, 15 November, Ida Lucie Møller, 68 5/6, former Rasmus Frederiksens hustru, i Adamsgade no 25 1. sal i baghuset
1884, 20 November, 26 November, Anne Rasmusdatter [enke], 81½, efter smaakjører Peter Nielsen, boede paa Nørrebro no 2 i stuen
1884, 26 November, 2 December, Marie Oline Christensen, 1 1/4, datter af sergent ved 2det Dragonregiment Julius Søren Peter Christensen, i Enggade no 10 i stuen
1884, 3 December, 8 December, Alba Gerda Laura Sørensen, 4 maaneder, datter af melhandler Anders Christian Johan Sørensen, paa Nørrebro no 9 i stuen
1884, 19 December, 24 December, et udøbt pigebarn, datter af arbeidsmand Christian Rasmussen, i Kræmmergyden no 10 1. sal
1884, 20 December, 27 December, Frederikke Dorthea Lorentzen [enke], 60, efter kludesamler Peter Mortensen, boede i Nyenstad no 10 i stuen
1884, 21 December, 24 December, Karen Larsen, 3 1/6, datter af arbeidsmand Lars Larsen, paa Tolderlundsveien no 40 i stuen
1884, 22 December, 29 December, Maren Sophie Christophersen, 37, melhandler Poul Ernst Hansens hustru, paa Nørregade no 34 i stuen
1884, 23 December, 31 December, Maren Rasmussen, 30, smaakjører Jacob Jensen Johansens hustru, i Aalykkegade no 12 kvisten ovenpaa 1. sal
1885, 27 December 1884, 3 Januar, Anne Margrethe Rasmussen, 63½, practiserende læge, cand. med. Engelbrecht Frederik Teisens hustru, boede paa Odense Slot
1885, 28 December 1884, 3 Januar, et dødfødt pigebarn, datter af Petrea Vilhelmine Mathea Hansen, paa Nørrebroe no 23 stuen i sidebygningen
1885, 6 Januar, 13 Januar, Nielsine Madsen, 2 maaneder, datter af Hansine Madsen, paa Tolderlundsveien no 6 2 sal
1885, 12 Januar, 16 Januar, Karen Marie Hansen [enke], 69½, efter arbeidsmand Johan Peter Lund, boede paa Tolderlundsveien
1885, 14 Januar, 20 Januar, Vibekke Carine Kornbech [enke], 79 1/6, efter seilmager Johan Carl Anderschou, boede paa Nørrebro no 4 i stuen
1885, 16 Januar, 21 Januar, Anne Marie Christiansen, 59½, conferentsraad, amtsforvalter Rudolph Heinrich Carl Conrad Kranolds hustru, paa Odense Slot 1. sal
1885, 25 Januar, 2 Februar, Johanne Abelone Roulund, 16 3/4, rebslagermester Emanuel Jørgensens hustru, paa Nørregade no 97 1. sal
1885, 2 Februar, 6 Februar, Anne Sophie Rasmusdatter, 63½, husmand og murer Hans Andersens hustru, i Fraugde, hos sin søn murmester Rasmus Hansen, paa Østre Stationsvei no 25 i stuen
1885, 5 Februar, 10 Februar, Hedevig Magdalene Rasmussen, 2 1/6, datter af arbeidsmand og sømand Niels Peter Rasmussen, paa Nørrebro no 50 stuen i bagbygningen
1885, 9 Februar, 14 Februar, Dorthea Kirstine Cathrine Hansen,11½ maaned, datter detaillist Frederik Glerup Hansen, i Slotsgaden no 46 i stuen
1885, 9 Februar, 17 Februar, Birthe Hansdatter, 76, skrædder Jørgen Madsens hustru, i Skibhusene
1885, 11 Februar, 16 Februar, Sophie Marie Nielsen [enke], 69½, efter bomuldsvæver Mathias Poulsen, boede i Munkemøllegade no 10 i stuen
1885, 14 Februar, 20 Februar, Kirsten Petersdatter, 78 1/6, forhenværende skipper Anders Peter Hansens /Petersens/ hustru, paa Nørregade no 50 i stuen
1885, 18 Februar, 23 Februar, Olga Elvina Margretha Rasmussen, 3 maaneder, datter af kudsk og detaillist Jens Rasmussen, i Dannebrogsgade no 13 i stuen
1885, 24 Februar, 3 Marts, Birgithe Marie Hansen, 8 maaneder, datter af banearbeider Mads Christian Hansen, paa Parcelveien no 7 1. sal
1885, 2 Marts, 7 Marts, Ingeborg Marie Nielsen, 12 uger, datter af Johanne Nielsen, i Dannebrogsgade no 28 i stuen
1885,11 Marts, 17 Marts, Kirsten Hansen, 47 1/12, arbeidsmand Peter Rasmussens hustru, i Hans Jensens Stræde no 15 i stuen
1885, 26 Marts, 31 Marts, Augusta Thora Frederiksen, 3 maaneder, datter af skuespillerinde Camilla Kragh, i pleie hos arbeidsmand Lars Rasmussen, paa Lille Parcelvei no 13 i stuen
1885, 27 Marts, 1 April, Gjertrud Nielsen [enke], 72½, efter vægter og arbeidsmand Hans Rasmussen af Odense, boede i Møntestræde no 4 i stuen
1885, 28 Marts, 4 April, Karen Jensen, 44½, skibstømrer Hans Hansens hustru /Olsens/ hustru, i Skibhusene
1885, 29 Marts, 7 April, Hansine Petra Bagger [enke], 96 1/6, efter kammerraad, proprietair Johannes Brorson, boede paa Nørregade no 31 1. sal
1885, 31 Marts, 4 April, et dødfødt pigebarn, datter af eiendomscommisionair Niels Christian Christensen, paa Nørregade no 33 1. sal
1885, 1 April, 7 April, Dorthea Cathrine Henriksen, 28, bødker Niels Olsens hustru, i Sct. Jørgens Forstad /Blæsenborg/ no 40 i stuen
1885, 2 April, 8 April, Margrethe Poulsen [enke], 67 2/3, efter værtshusholder Johan Frederik Andersen, boede i Bangsboder no 1 i stuen
1885, 14 April, 20 April, Bartholine Bagge [enke], 71, efter værtshusholder Jørgen Jensen af Odense, i Kjøbenhavn Victoriegade no 15 1. sal
1885, 17 April, 22 April, Vilhelmine Marie Madsen, 2 5/7, datter af arbeidsmand Niels Rasmus Madsen, i Slotsgade no 8 i stuen
1885, 24 April, 29 April, Anna Astrid Mortensen, 4½ maaned, datter af Christiane Mortensen, i pleie hos skomager Peter Andreas Bang, paa Nørregade no 67 stuen i sidebygningen
1885, 28 April, 2 Mai, Johanne Marie Hansen, 75, røgter Hans Nielsens hustru, paa Tolderlundsveien
1885, 4 Mai, 11 Mai, Marie Dorthea Henriette Ivers, 56 1/6, veierassistent Carl Villiam Halls hustru, paa Nørregade no 87-89 i stuen
1885, 10 Mai, 15 Mai, Karen Elise Marie Rasmussen, 49 3/4, forhenværende skipper Hans Helge Andreas Helgesens hustru, paa Nørrebro no 78 i stuen
1885, 10 Mai, 15 Mai, Johanne Adolphine Borgstrøm, 32, datter af børstenbinder Peter Nicolai Børge Borgstrøm, i Skulkenborg no 12 1. sal
1885, 13 Mai, 18 Mai, Dorthea Kirstine Cathrine Hansen, 2 maaneder, datter af detaillist Frederik Glorup Hansen, i Slotsgade no 46 i stuen
1885, 14 Mai, 22 Mai, Marie Cathrine Hansen [enke], 69½, efter toldassistent Christian Levin Sander Thorup af Odense, boede i Vindegade no 100 i stuen
1885, 15 Mai, 21 Mai, Anna Kirstine Andersen, 1 1/4, datter af brænderikarl Hans Andersen, i Aalykkegade no 10 2. sal
1885, 16 Mai, 21 Mai, Anna Andrea Cathrine Sophie Hansen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Hubel Hansen, i Nyenstad no 3 i stuen
1885, 16 Mai, 22 Mai, Anne Christine Emilie Larsen, 23½, maler Jørgen Peter Saysettes hustru, boede paa Nørrebro no 4 i bagbygningen 1. sal
1885, 21 Mai, 23 Mai, Laura Marie Christensen, 8 dage, datter af Martha Lovise Christensen, i Dannebrogsgade no 27 i stuen
1885, 24 Mai, 30 Mai, Georgine Hedevig Eleono.. Føns [enke], 76 5/6, efter smedesvend Christian Larsen (Borre), boede i Holsedore no 18 i stuen
1885, 24 Mai, 30 Mai, Anne Marie Jørgensen, 33 1/3, sergent ved 2det Dragonregiment Peter Petersen Bruuns hustru, i Enggade no 12 i stuen
1885, 30 Mai, 2 Juni, Anna Cathrine Saysette, 1 maaned, datter af maler Jørgen Peter Saysette, paa Nørrebro no 4 i bagbygningen 1. sal
1885, 19n Juni, 25 Juni, Johanne Christensen, 71 1/6, skomagermester Johannes Lunds hustru, i Ramsherred no 8-10 i stuen
1885, 23 Juni, 27 Juni, Helga Elfrida Rasmussen, 1, datter af sergent ved 26 Bataillon Poul Rasmussen, i Thorsgade no 68 i stuen
1885, 27 Juni, 2 Juli, Jensine Mathilde Madsen, 8 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Madsen, i Skibhusene
1885, 28 Juni, 3 Juli, Maren Agathe Nielsen, 60 1/3, slagtermester Poul Adam Vilhelm Tanges hustru, paa Nørrebro no 94 i stuen
1885, 30 Juni, 4 Juli, Fanny Emilie Jespersen, 6 maaneder, datter af sergent ved 16de Bataillon Rasmus Jespersen, i Jens Benzonsgade no 8 1. sal
1885, 4 Juli, 9 Juli, Cathrine Mortensen [enke], 53 1/12, efter gjæstgiver i Haderslev Jørgen Anders Haugaard, boede hos sin søn detaillist Andreas Jensen Haugaard, paa Nørrebro no 25 i stuen
1885, 4 Juli, 8 Juli, Agnes Jørgine Hansen, 5 uger, datter af huseier og arbeidsmand Hans Hansen, i Dannebrogsgade no 23 i stuen
1885, 8 Juli, 14 Juli, Anne Rasmussen, 62 2/3, arbeidsmand Christen Poulsens hustru, paa Østre Stationsvei no 13 1. sal i mellembygningen
1885, 19 Juli, 24 Juli, Marie Kirstine Larsen, 3½, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen, i Skulkenborg no 12 stuen i baghuset
1885, 21 Juli, 25 Juli, Anna Petrine Rasmussen [damefriseurinde], 44 5/12, boede paa Nørregade no 51 1. sal
1885, 24 Juli, 29 Juli, Johanne Marie Kirstine Larsen, 1 1/4, datter af stenhugger Anders Christian Larsen, paa Nørregade no 78 i stuen
1885, 24 Juli, 30 Juli, Caroline Louise Marie Nielsen, 16 3/4, datter af baadfører Peter Nielsen, paa Nørrebro no 102 i stuen
1885, 27 Juli, 1 August, Cecilie Marie Corneliussen [tjenestepige], 27 5/12, datter af husmand Anders Corneliussen i Skjellerup, boede paa Parcelvei no 5 i stuen
1885, 17 August, 21 August, Anna Elisabeth Sørensen, 58 3/4, træskomand Poul Jacobsens hustru, paa Nørregade no 85 stuen i bagbygningen
1885, 1 September, 7 September, Sophie Mathilde Rasmussen, 4 1/4, datter af kudsk Jens Rasmussen, i Dannebrogsgade no 13 i stuen
1885, 13 September, 16 September, Maren Eleonora Christine Hansen, 3 maaneder, datter af Marie Cathrine Andersen, Ramsherred no 32 stuen
1885, 15 September, 21 September, Cathinca Josephine Christiane Sandberg, 26, bestyrer paa Oliemøllen Sophus Sachs hustru, boede paa Oliemøllen
1885, 18 September, 22 September, Ellen Sass, 11 maaneder, datter af hornblæser Georg Claus Martin Sass, boende i Kongensgade no 47 1ste sal
1885, 26 September, 29 September, Dora Alexander, 2 maaneder, datter af stabsergent Johan Vilhelm Alexander, boende i Thorsgade no 7 1ste sal
1885, 27 September, 3 October, Anne Marie Hansen, 12 dage, datter af arbeidsmand Carl Christian Hansen, Østre Parcelvej no 11 stuen i baghuset
1885, 13 October, 19 October, Karen Kirstine Petersen [enke], 48, efter baadfører Hans Steffensen, i Skibhusene
1885, 26 October, 27 October, et udøbt pigebarn, 10 timer, datter af stabssergent Adolph Hans Jacob Emil Wartmann, boede paa Rytterkasernen, Pjentedamsgade no 21
1885, 5 November, 11 November, Wibekke Dorthea Petersen, 32 1/12, seltervandfabrikant Lars Christian Jordahns hustru, boede paa Nørrebro no 4
1885, 14 November, 17 November, Elna Kirstine Madsen, 15 dage, datter af skomager Mads Madsen, paa Nørrebro no 10 i stuen
1885, 20 November, 27 November, Marie Abelone Mathiasen Svendsberg [syjomfru], 24, datter af afdøde tømrer Mathias Ludvig Madsen Svendberg, boede paa Nørrebro no 16 1ste sal
1885, 25 November, 2 December, Maren Kirstine Nielsen, 25 1/3, arbeidsmand Carl Christian Hansens hustru, Parcelvej no 11 stuen i bagbygningen
1885, 1 December, 7 December, Mette Hedevig Johansen [enke], 60 5/6, efter arbeidsmand Christian Ludvig Hansen, Nørregade no 72
1885, 5 December, 10 December, Emilie Christine Rasmussen [syjomfru], 55½, boede i Hans Jensens Stræde no 15 stuen
1885, 7 December, 11 December, Yelva Francisca Frederikke Hansen, 7 uger, datter af sergent ved 26 Bataillon Christian Frederik Hansen, Allégade no 25 stuen
1885, 18 December, 21 December, Alva Sigrid Elisabeth Nielsen Viby, 8½, datter af stabssergent ved 2 Dragonregiment Niels Nielsen, boede paa Rytterkasernen
1885, 23 December, 29 December, Gjertrud Cathrine Nielsen, 61, væver Peter Madsens hustru, i Skibhusene
1885, 24 December, 28 December, et dødfødt pigebarn, datter af arbeidsmand Niels Jensen, Parcelveien no 11 1. sal
1885, 27 December, 30 December, Marie Kirstine Nielsen, 1 maaned, datter af Laura Theodora Nielsen, det var i pleje hos arbeidsmand Rasmus Petersen, Tolderlundsvej no 6 1ste sal
1886, 29 December 1885, 2 Januar, et dødfødt pigebarn, datter ad tømrersvend Jens Peter Sørensen, Kalkvej no 4 stuen i baghuset
1886, 25 Januar, 27 Januar, et udøbt pigebarn, 3 timer, datter af mursvend Peter Sørensen Benckes datter, Skibhusene
1886, 26 Januar, 2 Februar, Cathrine Marie Petersen, 34 1/4, arbeidsmands Hans Christian Jensens hustru, Ramsherred no 12 i stuen
1886, 27 Januar, 2 Februar, Anne Marie Kirstine Clausen [enke], 73 3/4, efter arbeidsmand Peter Olsen, boede i Sct. Jørgens Forstad no 36 stuen
1886, 27 Januar, 2 Februar, Edel Eleonora Cathrine Nielsen, 70, forhenværende sømand Rasmus Tornøes hustru, Skibhusene
1886, 5 Februar, 11 Februar, Karen Kirstine Rasmussen, 46 bryggerkarl Jørgen Hansens hustru, i Arbejderboligerne
1886, 9 Februar, 15 Februar, Karen Marie Jensen, 28, arbejdsmand Lars Madsens hustru, i Skibhusene
1886, 20 Februar, 25 Februar, Karen Marie Hansen, 68, boede i Nyenstad
1886, 2 Marts, 9 Marts, Ane Sofie Christine født Vardinghus [enke], 82, efter snedker Christen Christensen Klem, boede i Hansjensensstræde mo 29
1886, 9 Marts, 12 Marts, et dødfødt pigebarn, datter af Hanne Sophie Cathrine Langkilde, i Skibhusene
1886, 17 Marts, 23 Marts, Dora Johanne Andersen, 4, datter af bryggerkusk Lars Andersen, Arbejderboligerne no 15 i Kræmmermarken
1886, 19 Marts, 23 Marts, Rasmine Dorthea Alexandra Hviid, 6, datter af arbejdsmand Lars Hviid, Vindegade no 9 i bagbygningen
1886, 25 Marts, 1 April, Birtha Marie Hansen [tjenestepige], 45, boede i Skulkenborg no 27
1886, 29 Marts, 3 April, Cathrine Marie (Urban) Hansen [enke], 43, efter forvalter paa Fyens Stifts Sparekasses Laanekontor, cand. pharm. Carl Ludvig Falentin Maaløe, boede Frue Kirkestræde no 1
1886, 30 Marts, 5 April, Laura Kirstine Larsen, 1½, datter af skræder Frederik Larsen, i Danebrogsgade no 3
1886, 1 April, 6 April, Maren Kristine Olsen, 3 3/4, datter af arbejdsmand Niels Frederik Olsen, St. Jørgens Forstad no 30
1886, 8 April, 14 April, Augusta Marie Sørensen, 9 maaneder, datter af maskinmester Søren Sørensen, Skibhusene
1886, 9 April, 13 April, Karen Elise Sophie Andersen, 4 maaneder, datter af smaakjører Niels Andersen, Nørrebro no 2
1886, 9 April, 15 April, Anna Iversen, 34, brolægger Hans Jørgensens hustru, Pjentedamsgade no 47
1886, 20 April, 27 April, Karen Kirstine Petersen, 43, klodsemager Peter Hansens hustru, Nørrebro no 5
1886, 21 April, 27 April, Hansine Cathrine Lauwenborg [enke], 53, efter sømand Gunerius Petersen, Nørrebro no 74
1886, 20 April, 24 April, Anna Marie Vibekke Jordahn, ½, datter af seltersvandfabrikant Lars Christian Jordahn, opholdt sig hos sin morfader vognfabrikant Petersen, Nørrebro no 4
1886, 23 April, 30 April, Maren Rasmussen, 38, arbejdsmand Hans Christian Jespersens hustru, Nørrebro no 35 i bagbygningen
1886, 23 April, 27 April, Hansine Emilie Iversen, 1 3/4, datter af glarmester Erik Iversen, paa Østre Stationsvej no 13
1886, 25 April, 30 April, Anne Kirstine Elisabeth Sander, 18, datter af banearbejder Simon Sander, Store Parcelvej no 9
1886, 28 April, 4 Maj, Anna Johanne Frederikke Ernestine Schultz, 2½, datter af arbejdsmand Johan Lauritz Vilhelm Schultz, Skulkenborg no 38
1886, 29 April, 6 Maj, Rasmine Larsdatter, 64, forpagter Peter Jørgensens hustru, Aalykkegade no 8
1886, 1 Maj, 7 Maj, Perline Margrethe Gløerfeldt, 55, kjøbmand Jens Christian Therkelsens hustru, Nørrebro no 41
1886, 3 Maj, 10 Maj, Maren Rasmussen [enke], 84, efter pensioneret vagtmester Anders Andersen, Hans Jensensstræde no 33
1886, 17 Maj, 22 Maj, Karen Pedersen [enke], 69, efter husmand Jakob Andersen, boede i Danebrogsgade no 13
1886, 17 Maj, 24 Maj, Henriette Christiane Marie Algreen Petersen, 15, datter af bogbinder Niels Algreen Petersen, Nørregade no 35
1886, 24 Maj, 31 Maj, Kirsten Christensdatter [enke], 80, efter tømrer Hans Madsen, boede paa Nørregade no 33 i bagbygningen
1886, 26 Maj, 2 Juni, Ane Sophie Rasmussen, 48, arbejdsmand Niels Madsens hustru, i Skibhusene
1886, 28 Maj, 2 Juni, Olga Cathrine Jespersen, 1, datter af fabrikarbejderske Jørgine Christine Johansen, i pleje hos arbejdsmand Niels Christian Olsen, Skolegade no 1
1886, 22 Juni, 28 Juni, Johanne Georgine Blanch, 67, skomager Jens Peter Balles hustru, Vindegade no 9
1883, 23 December, 28 December, Karen Dorthea Hansen, 48, arbejdsmand Hans Larsens hustru, Østre Stationsvej
1886, 23 Juni, 30 Juni, Gjertrud Larsdatter [enke], 72, efter værtshusholder Niels Hansen, boede i Ryttergade no 1
1886, 30 Juni, 5 Juli, Ingeborg Elise Lunau, 1, datter af toldassistent Carl Joachim Christian Lunau, Kalkvejen no 2
1886, 4 Juli, 9 Juli, Marie Christine Mumme [pensioneret lærerinde], 61, boede paa Østre Stationsvej no 13
1886, 7 Juli, 12 Juli, Anna Laura Cathrine Møller, 2, datter af smed Vilhelm Møller, Nørregade no 50 i bagbygningen
1886, 20 Juli, 24 Juli, Agnes Marie Andersen, 3 maaneder, datter af sergent ved 16 Bataillon Peter Christian Andersen, Kronprinsensgade no 10
1886, 24 Juli, 29 Juli, Maren Andersen, 51, skibstømrer og husejer Hans Nielsens hustru, i Skibhusene
1886, 28 Juli, 2 August, Charlotte Thomsen [enke], 67, efter tømrer Niels Jørgensen, Hans Jensensstræde no 25
1886, 29 Juli, 3 August, Johanne Marie Pedersen, 63, feldbereder Anders Carlsens hustru, i Kræmmergyden no 7
1886, 31 Juli, 7 August, Vibekke Adolphine Dreesen [enke], 80, efter snedkermester Hans Andreas Fogh, boede i Eilskov Boliger, Munkemøllestræde no 10
1886, 2 August, 9 August, Larsine Rasmussen, 28, sejlmagersvend Poul Laurits Jensens hustru, Nørrebro no 85
1886, 5 August, 7 August, Minna Kirstine Rasmussen, 9 dage, datter af Margrethe Kirstine Rasmussen, Vindegade no 58
1886, 10 August, 16 August, Louise Marie Erica Hviding [forhenværende lærerinde i Kjøbenhavn], 29, boede i Sct. Knudsgade no 6
1886, 13 August, 20 August, Angelica Charlotte Henriette Amalie Brandt, 36, cand. pharm. Oscar Louis Theodor Schmittes hustru, paa Østre Stationsvej no 21
1886, 19 August, 23 August, Mathea Christine Andersen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand, menig ved 16 Bataillon Andreas Andersen, i pleie hos arbejdsmand Niels Pedersen, Vindegade no 103
1886, 25 August, 30 August, Jacobine Christine Pedersen, 8 dage, datter af pølsefabrikant Niels Peter Petersen, Sct. Jørgens Forstad no 30 B
1886, 26 August, 31 August, Hansine Petrea Petersen [enke], 60, efter handelsagent Johan Frederik Poulsen, boede paa Horsetorvet no 1
1886, 9 September, 14 September, Frederikke Christine Petersen, 9 uger, datter af Sophie Hansine Petersen, i pleje hos skomager Jens Nielsen, Ramsherred no 24
1886, 22 September, 28 September, Ane Jensine Mary Wilcken, 38, capitain af 25 Bataillon Johan Alexis Müllers hustru, i Nyborg
1886, 28 September, 4 Oktober, Trine Larsen, 48, arbejdsmand Lars Nielsens hustru, i Staalstræde no 3
1886, 30 September, 6 Oktober, Jensine Marie Andersen, 13, datter af indsidder Peder Christian Andersen, i Skibhusene
1886, 1 Oktober, 7 Oktober, Ingrid Bülow Simonsen, 4 maaneder, datter af kjøbmand Jens Peter Simonsen, Nørrebro no 77
1886, 5 Oktober, 11 Oktober, Johanne Marie Jacobsen, 34, skomager Carl Peter Petersens hustru, Vindegade no 5
1886, 16 Oktober, 20 Oktober, Emma Elise Andersen, 2 maaneder, datter af skrædermester Jørgen Andersen, Danebrogsgade no 27
1886, 16 Oktober, 22 Oktober, Sophie Christine Larsen, 36, slagter Johannes Hendrik Christian Nielsens hustru, Sct. Jørgensgade no 47
1886, 21 Oktober, 29 Oktober, Anna Marie Hansdatter, 67, husmand Hans Johansens hustru, af Skalbjerg, hos smed Eduard Petersen, i Danebrogsgade no 31
1886, 4 November, 8 November, Mary Christine Marie Nielsen, 8 dage, datter af arbejdsmand Lars Nielsen, Nørregade no 95
1886, 17 November, 22 November, Anna Hansine Caroline Pedersen, 11 maaneder, datter af arbejdsmand Søren Pedersen, Sct. Jørgens Forstad no 50 (nederste Handskehus)
1886, 23 November, 26 November, Ellen Jørgine Andersen, 5 maaneder, datter af barber, menig ved 5 Bataillon Jørgen Adolph Andersen, Kongensgade no 36
1886, 28 November, 6 December, Karen Lassen [enke], 78, efter lejetjener Niels Nielsen, boede hos sin søn ritmester ved 2 Dragonregiment Nielsen, paa Overgade no 28
1886, 5 December, 10 December, Camilla Andreasine Schrøder, 44, skomagermester Frantz Hans Frederiksens hustru, i Gravene no 5
1886, 12 December, 16 December, Astrid Maja Rebekka Christensen, 1 1/4, datter af oversergent ved 2 Dragonregiment Niels Christensen, Pjentedamsgade no 21 (Rytterkasernen)
1886, 14 December, 17 December, Ellen Kirstine Petrea Madsen, 5 uger, datter af husjomfru Kirstine Madsen, i pleje hos murer Jørgen Jørgensen, Skibhusvejen no 12
1887, 27 December 1886, 3 Januar, Ane Eriksdatter [forhenværende tjenestepige], 75, boede i Nygade no 6
1887, 3 Januar, 7 Januar, Caroline Vilhelmine Schulthein [lærerinde], 68, boede i Overgade no 61
1887, 13 Januar, 19 Januar, Gjertrud Marie Rasmusdatter, 66, røgter Anders Hansens hustru, Vindegade no 46 sidebygningen
1887, 15 Januar, 21 Januar, Karen Marie Margrethe Hansen, 42, oversergent ved 5 Bataillon Berthel Peter Jørgensens hustru, Vesterbro no 37
1887, 17 Januar, 24 Januar, Maren Kirstine Andersen, 9, datter af rugbrødbager Mads Andersen, Nørrebro no 6
1887, 18 Januar, 22 Januar, Anna Margrethe Hossfeldt, 4 maaneder, datter af skrædersvend Georg Hossfeldt, i pleje hos former Anders Hansen, Adamsgade no 45
1887, 6 Februar, 11 Februar, Karen Marie født Nielsen, 26, klodsemager Jørgen Nielsens hustru, Nørrebro no 36
1887, 10 Februar, 15 Februar, Hedvig Marie Hansen, 9 maaneder, datter af rugbrødbager Johan Marius Hansen, Nørregade no 72
1887, 10 Februar, 18 Februar, Clausine Christiane Friis [enke], 71, efter gaardejer Jens Peter Thrane, Hanneberg i Sct. Hans Landsogn
1887, 10 Februar, 17 Februar, Sine Marie Jørgensen, 10, datter af reserveformand ved Statsbanen Jens Jørgensen, Skulkenborg
1887, 20 Februar, 24 Februar, Dagmar Benny Therese Charlotte Amalie Hansen, 3, datter af tømrer Rasmus Hansen, Hans Jensensstræde no 37
1887, 24 Februar, 28 Februar, Mathilde Cathrine Agda Agnes Willadsen, 10 maaneder, datter af skibsfører Willads Signius Willadsen, Nørrebro no 17
1887, 9 Marts, 14 Marts, Johanne Marie Jørgensen, 1 1/4, datter af sergent ved 16 Bataillon Frederik Jørgensen, Hjallesevej no 11-13
1887, 24 Marts, 29 Marts, Sophie Hedvig Nielsen, 73, boede paa Skibhusvejen no 12
1887, 9 April, 13 April, Ottilie Elise Christiane Christensen, 11 maaneder, datter af arkitekt, bygningsinspektør Chr. Christensen, Brunsgade no 20 i Aarhus
1887, 2 Maj, 7 Maj, Christine Marie Mathiesen, 1½, datter af arbejdsmand Vilhelm Mathiesen, Vindegade no 10
1887, 17 Maj, 20 Maj, Nanna Mary Petra Jensen, 1 uge, datter af sergent ved 26 Bataillon Jens Peter Jensen, Heden no 100
1887, 29 Maj, 2 Juni, Karen Knudsen [enke], 54, efter gaardmand Rasmus Hansen af Skovshøirup, boede Nørrebro no 70
1887, 9 Juni, 14 Juni, Maren Hansen, 70, bælgetræder her ved kirken Simon Maiboms hustru, Skibhusvejen no 6
1887, 20 Juni, 27 Juni, Ellen Cathrine Becker [enke], 72, efter stiftskasserer, etatsraad Carl Frederik Adolph Schlegel, boede paa Slottet, Nørregade no 38
1887, 24 Juni, 30 Juni, Henriette Christine Henriksen, 70, skrædermester, forhenværende bedemand Niels Christian Petersen, Nørregade no 24
1887, 26 Juni, 1 Juli, Ane Marie Hansen, 9 maaneder, datter af sypige Karen Kirstine Jørgensen, Vindegade no 8
1887, 29 Juni, 4 Juli, Nicoline Bolette Marie Nielsen, 38, exam. jur., byfogedfuldmægtig H. Hansens hustru, Vindegade no 60
1887, 3 Juli, 8 Juli, Anna Marie Thoira Sørensen [tjenestepige], 15, boede paa Gravene no 8
1887, 4 Juli, 7 Juli, Inger Vilhelmine Marie Madsen, 14 dage, datter af arbejdsmand Niels Madsen, Hans Jensensstræde no 31
1887, 11 Juli, 15 Juli, Alice Marie Skov, 10 maaneder, datter af sergent ved 16 Bataillon Christen Hansen Skov, Nørrebro no 77
1887, 12 Juli, 19 Juli, Anna Magdalene Jacobsen, 9, datter af stabssergent ved 16 Bataillon Henrik Christian Jacobsen, Hunderupgade no 52
1887, 21 Juli, 25 Juli, Christiane Pouline Clausen, 18 maaneder, datter af former Poul Frederik Clausen, Nørrebro no 52
1887, 6 Avgust, 8 Avgust, et udøbt pigebarn, 1/4 time, datter af smed Jens Eduard Christian Petersen, Danebrogsgade no 31
1887, 8 Avgust, 13 Avgust, Ane Dorthea Frederikke Eriksen [enke], 70, efter skomager F. A. Schrøder, Nørregade no 26
1887, 11 Avgust, 17 Avgust, Agathe Line Larsen Møller, 57, arbejdsmand Niels Jørgen Andersens hustru, Tolderlundsvej no 4
1887, 15 Avgust, 19 Avgust, Cathinka Nielsine Kirstine Nicolaisen, 14, datter af smedesvend Hans Ludvig Nicolajsen, Nørrebro no 50
1887, 27 Avgust, 31 Avgust, Julie Christine Jensen, ½, datter af smedemester Knud Hansen Jensen, Tolderlundsvej no 9
1887, 11 September, 16 September, Marie Kirstine Hansen [enke], 76, efter læderhandler L. L. Baumgarten, boede hos sin søn, paa Skibhusvejen
1887, 13 September, 17 September, Alma Fernanda Johanne Rasmussen, 3, datter af arbejdsmand Jens Christian Rasmussen, Vindegade no 4-8
1887, 24 September, 30 September, Augustine Mettemine Busch [enke], 68, efter væver Jens Christian Petersen, boede i Skulkenborg no 33
1887, 28 September, 1 Oktober, Olga Andersen, 3 maaneder, datter af sergent af 5 Bataillon Hans Andersen, Sct. Knudsgade no 60
1887, 2 Oktober, 8 Oktober, Augusta Elisabeth Heltzen, 32, datter af kammerherre, stiftsamtmand Heltzen, Nørregade no 36, Slottet
1887, 8 Oktober, 12 Oktober, Valborg Marie Nielsen, 1 maaned, datter af fabrikarbejderske Laura Theodora Nielsen, Skibhusene
1887, 17 Oktober, 22 Oktober, Maren Kirstine Hansen, 35, arbejdsmand Hans Peter Larsens hustru, Store Parcelvej no 6
1887, 19 Oktober, 22 Oktober, Christiane Marie Jørgensen, 4½, datter af mursvend Jacob Jørgensen, Nørrebro no 66
1887, 21 Oktober, 27 Oktober, Johanne Margrethe Stub, 30, smed Søren Jacobsens hustru, i Skibhusene
1887, 2 November, 8 November, Karen Marie Larsen, 26, arbejdsmand Anders Madsens hustru, Kalkvejen no 10
1887, 4 November, 8 November, Ellen Petersen, 1 dag, datter af pige Caroline Mathilde Elvira Nielsine Nielsen, Lille Parcelvej no 4
1887, 12 November, 18 November, Hulda Dorthea Hansen, 18 maaneder, datter af arbejdsmand Frederik Glerup Hansen, Vindegade no 46
1887, 24 November, 1 December, Mathilde Kirstine Clausen [tjenstepige], 25, boede i Vindegade no 31
1887, 6 December, 12 December, Henriette Jensen, 44, bagermester Julius Bugges hustru, Nørregade no 28
1887, 19 December, 23 December, Ane Andersen [enke], 85, efter tømrer Niels Christensen, boede i Vindegade no 62
1888, 31 December 1887, 6 Januar, Ingeborg Catharina Mourier [enke], 73, efter landmaaler J. Birchhave, Vindegade no 22
1888, 2 Januar, 7 Januar, Anna Florentine Thorvaldsen, 3, datter af skomager Vilh. Theodor Thorvaldsen, Tolderlundsvej no 6
1888, 5 Januar, 10 Januar, Bertha Dorthea Emanuella Westh, 6, datter af styrmand Carl Chr. Westh, Kalkvejen no 4
1888, 9 Januar, 14 Januar, Agnete Ida Ellen Christiansen, 5 maaneder, datter af skipper Niels Christiansen, Nørrebro no 106
1888, 11 Januar, 16 Januar, Johanne Christine Theodore Hansen, 4 maaneder, datter af rugbrødbager Johan Marius Hansen, Nørregade no 72
1888, 12 Januar, 18 Januar, Ingeborg Mary Petra Poulsen, 6, datter af skibstømrer Lars Chr. Poulsen, Tolderlundsvej no 21
1888, 17 Januar, 24 Januar, Kirsten Petersen, 78, forhenværende spisevært Hans Hansens hustru, Hans Jensensstræde no 43
1888, 18 Januar, 23 Januar, Petra Caroline Petersen, 1 3/4, datter af smed Lars Anton Petersen, Skulkenborg no 12
1888, 20 Januar, 27 Januar, Carla Dagmar Lebrecht, 3 maaneder, datter af skuespillerinde B. Lebrecht, i pleje hos Kirsten Hansen, Adamsgade no 45
1888, 21 Januar, 27 Januar, Radine Marie Kirstine Rasmussen [tjenestepige], 16, Nørrebro no 29
1888, 23 Januar, 27 Januar, Julie Ida Christensen, 6 maaneder, datter af arbejdsmand Søren Christensen, Nørrebro no 69
1888, 23 Januar, 28 Januar, Ane Marie Jespersdatter, 56, husmand Hans Esbensens hustru, Gamby Mark, Haarslev Sogn
1888, 31 Januar, 2 Februar, et dødfødt pigebarn, datter af brolægger Carl Sophus August Johansen, Nørrebro no 44
1888, 5 Februar, 10 Februar, Karen Marie Hansen [enke], 77, efter forhenværende klodsemager Poul Hansen, Nørrebro no 12
1888, 7 Februar, 11 Februar, Agnes Marie Caroline Hansen, 1¼, datter af pige Pouline Rasmussen, i pleje hos arbejdsmand Rasmus Mortensen enke, Skibhusene
1888, 9 Februar, 17 Februar, Caroline Vilhelmine Petersen [enke], 68, efter lærer J. A. Petersen i Bred, boede i Vindegade no 2
1888, 10 Februar, 17 Februar, Florentine Ottilie Thorvaldsen, 1 11/12, datter af skomagermester Vilhelm Theodor Thorvaldsen, Tolderlundsvej no 6
1888, 10 Februar, 17 Februar, Kirstine Nielsdatter [enke], 73, efter arbejdsmand Rasmus Mortensen, i Astruphuset i Sct. Hans Landsogn
1888, 22 Februar, 27 Februar, Jensine Vilhelmine Hermansen, 32, handelsrejsende Chr. Nielsens hustru, Nørrebro no 77
1888, 29 Februar, 6 Marts, Cathrine Hansen [enke], 73, efter postholder Steffen Steffensen, Nørregade no 75
1888, 1 Marts, 7 Marts, Meta Marie Cathrine Jensen, 2, datter af bager J. P. Jensen, Skulkenborg no 12
1888, 1 Marts, 7 Marts, Henriette Nielsen, 31, datter af forhenværende landmand L. Nielsen Thorslund, Danebrogsgade no 15
1888, 8 Marts, 12 Marts, Vilhelmine Christine Sørensen, 13, datter af arbejdsmand Søren Hansen, Idalyst paa Skibhusvejen, Sct. Hans Landsogn
1888, 10 Marts, 16 Marts, Ester Johanne Hansen, 3, datter af forhenværende gjæstgiver Theodor L. Hansen, Tolderlundsvej no 4
1888, 17 Marts, 21 Marts, Karen Hansen [enke], 80, efter værtshusholder F. C. Nielsen, Nørrebro no 50
1888, 22 Marts, 27 Marts, Maren Kirstine Sørensen, 47, paraplymager C. E. Lomborgs hustru, Nørregade no 35
1888, 3 April, 9 April, Maren Pedersdatter (Dreyer) [enke], 91, efter fæstehusmand Jens Enochsen, Idalyst paa Skibhusvejen
1888, 8 April, 13 April, Else Margrethe Nielsen, 2, datter af forretningsfører H. Nielsen, Østre Stationsvej no 17
1888, 11 April, 14 April, Henriette Christine Petersen, 5 uger, datter af banearbejder Hans Chr. Petersen, Lille Parcelvej no 13
1888, 13 April, 20 April, Emma Mary Petra Frederiksen, 4, datter af pige Maren Hansine Andersen, i pleje hos arbejdsmand Hans Andersen, i Sandhuset ved Marienlund
1888, 16 April, 24 April, Emilie Meta Jørgensen, 15, datter af slotsportner L. Jørgensen, Nørregade no 36
1888, 20 April, 26 April, Birthe Marie Jensen, 66, væver Andreas Nielsens hustru, paa Allerup Thorup Mark, hos sin svigersøn smaakjører C. Eriksen, paa Nørrebro no 99
1888, 27 April, 3 Maj, Elise Augusta Tychsen, 38, intendant Hans Stephensen Jørgensens hustru, Vestergade no 100
1888, 29 April, 4 Maj, Anna Henriette Frederikke Johansen, 11 maaneder, datter af stenhugger P. L. Johansen, Nyenstad no 11
1888, 2 Maj, 7 Maj, Stella Sophie Christence Christensen, 5, datter af postkonduktør H. P. Christensen, Vindegade no 48
1888, 5 Maj, 9 Maj, Ingeborg Jacobine Christiansen [tvilling], 1½, datter af tømrersvend P. Christiansen, Kræmmergyden no 12
1888, 5 Maj, 9 Maj, Johanne Sophie Caroline Henriksen, 1, datter af arbejdsmand R. Henriksen, Sct. Jørgens Forstad no 46 (Hanebækhuset)
1888, 11 Maj, 16 Maj, Johanne Cathrine Hansine Hansen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand Mads Peter Hansen, Lille Parcelvej no 5
1888, 12 Maj, 15 Maj, et dødfødt pigebarn, datter af trompeter ved 2 Dragonregiment Albert Hansen, Pjentedamsgade no 45
1888, 17 Maj, 19 Maj, et dødfødt pigebarn, datter af stenhugger Jørgen Larsen Østlund, Pjentedamsgade no 47
1888, 20 Maj, 22 Maj, Augusta Jørgensen, 7 uger, datter af intendant H. St. Jørgensen, Vestergade no 100
1888, 27 Maj, 31 Maj, Camilla Hansine Hansen, 8 timer, datter af former Lars Hansen, Nørrebro no 52
1888, 7 Juni, 11 Juni, Anna Ludovica Hansen, ½, datter af stenhugger Jørgen Hansen, Nørrebro no 44
1888, 7 Juni, 11 Juni, Sophie Pedersen [enke], 72, efter husmand Hans Larsen, Nørrebro no 58
1888, 7 Juni, 13 Juni, Anna Kirstine Pedersen, 59, arbejdsmand Hans Nielsens hustru, Hans Jensensstræde no 26
1888, 13 Juni, 18 Juni, Dorthea Ewertz [enke], 80, efter kjøbmand J. H. Teisen, boede i Olaf Ryesgade no 8
1888, 14 Juni, 20 Juni, Hansine Elisabeth Jørgensen, 15, datter af tømrersvend P. Christiansen, Kræmmergyden 12
1888, 17 Juni, 20 Juni, Kirstine Marie Jensen, 1 maaned, datter af kulmaaler Hans Jensen, Store Parcelvej no 13
1888, 18 Juni, 22 Juni, Anna Jørgensen [tjenestepige], 14, datter af arbejdsmand Hans Jørgensen, Nørrebro 43
1888, 24 Juni, 27 Juni, Yrsa Karin Hansen, 3 maaneder, datter af beslagsmed ved 2 Dragonregiment C. L. H. Hansen, Pjentedamsgade no 4
1888, 25 Juni, 28 Juni, Mette Cathrine Jeppesen, 43, skovfoged Hans Rasmussens hustru, Næsbyhoved Skov, Sct. Hans Landsogn
1888, 10 Juli, 16 Juli, Kirsten Rasmusdatter, 74, arbejdsmand Hans Petersens hustru, Skibhusvejen no 10
1888, 13 Juli, 19 Juli, Ane Kirstine Jensdatter [enke], 83, efter arbejdsmand Lars Poulsen, Skibhusvejen no 64
1888, 2 August, 8 August, Anne Cathrine Clausen [enke], 65, efter consul Rasmus Suhr, Nyborg, boede i Skolegade no 2
1888, 5 August, 10 August, Abelone Nielsdatter [enke], 72, efter indsidder Hans Jørgen Jørgensen, i Ridehusgade no 65
1888, 7 August, 13 August, Jensine Camilla Rasmussen, 3, datter af Karen Kirstine Rasmussen, Gravene no 9
1888, 18 August, 23 August, Betty Laura Frederikke Ivers, 4, datter af kordegn og klokker her ved kirken Niels Frederik Ivers, Nørregade no 72 2. sal
1888, 2 September, 5 September, Elna Nielsine Svendsen, 3, datter af kjøbmand Svend Lauritzen Svendsen, Nørrebro no 45 1. sal
1888, 6 September, 10 September, Kirstine Marie Jørgensen [enke], 83, efter arbejdsmand Erik Jespersen, Hans Jensensstræde no 16 stuen
1888, 8 September, 14 September, Camilla Nielsen [tjenestepige], 20, Nørrebro no 59
1888, 18 September, 22 September, Lise Madsen [tvilling], 2 dage, datter af murersvend Mads Severin Madsen, Lille Parcelvej no 11
1888, 19 September, 22 September, Sine Madsen [tvilling], 3 dage, datter af murersvend Mads Severin Madsen, Lille Parcelvej no 11
1888, 22 September, 25 September, et dødfødt pigebarn, datter af premierlieutenant ved 2 Dragonregiment Robert Anker Aalborg, Kronprinsensgade no 52
1888, 5 November, 10 November, Esther Urania Larsen, 18 uger, datter af arbejdsmand C. V. Larsen, Gravene no 14 1. sal
1888, 10 November, 13 November, Ellen Nielsen, 7 timer, datter af sadelmager Frederik Christian Nielsen, Nørregade no 61 1ste sal
1888, 17 November, 21 November, Henriette Ingrid Margrethe Hansen, 6 maaneder, datter af kornmaaler L. C. Hansen, Nørrebro no 65 stuen
1888, 17 November, 24 November, Hanne Jensine Ovidia Steenbuch, 79, boede hos sin broder pastor Steenbuch, i Sct. Hans Præstegaard, Nørregade no 42
1888, 3 December, 8 December, Bertha Nielsine Steffensen, 7, datter af smaakjører Niels Steffensen, Store Parcelvej no 1 stuen
1888, 5 December, 8 December, Marie Mathilde Rasmussen, 3 uger, datter af arbejdsmand Chr. Rasmussen, Kræmmergyden no 12 1. sal
1888, 6 December, 13 December, Ane Margrethe Nielsdatter [enke], 80, efter gaardmand Chr. Nielsen i Skamby, boede paa Nørregade no 25 1. sal i baghuset
1888, 11 December, 18 December, Caroline Margrethe Becker [enke], 66, efter tømrersvend A. Nielsen, boede paa Nørrebro no 66 kvisten
1888, 16 December, 20 December, et udøbt pigebarn, 7 uger, datter af arbejdsmand Chr. Knudsen, Nørrebro no 25 i baghuset
1888, 20 December, 27 December, Andrea Ulrica Andresen [frøken], 84, boede paa Slottet, Nørregade no 38 stuen
1889, 31 December 1888, 5 Januar, Sophie Caroline Jensen, 2 uger, datter af smed Ole Jensen, Lille Parcelvej no 5 stuen
1889, 8 Januar, 15 Januar, Petra Kirstine Petersen, 8 maaneder, datter af avlsbruger H. Petersen, Nørregade no 64 stuen
1889, 11 Januar, 16 Januar, Ane Marie Larsen [enke], 89, efter tømrersvend R. Hansen, Nørregade no 24 baghuset
1889, 14 Januar, 17 Januar, Edel Hansen, 3 maaneder, datter af vognmand Chr. Hansen, Aalykkegade no 2 stuen
1889, 14 Januar, 22 Januar, Anna Kirstine Marie Møller, 54, overtrompeter ved 2 Dragonregiment P. Bøtterns hustru, Overgade no 31
1889, 2 Februar, 7 Februar, Karen Kirstine Eriksen [enke], 66, efter skibsfører Rasmus Christensen, Danebrogsgade no 19
1889, 4 Februar, 9 Februar, Jacobine Charlotte Møller [enke], 48, efter sejlmager Ludvig Stephansen Sprogøe, Nørrebro no 85
1889, 8 Februar, 13 Februar, Karen Clemmensen [enke], 84, efter husmand Peter Jørgensen, boede i Slotshavehuset i Sct. Hans Landsogn
1889, 12 Februar, 16 Februar, Karen Mathilde Jørgensen, 16 maaneder, datter af skrædersvend Hans Christian Jørgensen, Skulkenborg no 10 stuen
1889, 13 Februar, 16 Februar, Eleonora Christiane Han… Thillerup, 4 maaneder, datter af fiskehandler Thillerup, Nørregade no 70 1. sal
1889, 17 Februar, 22 Februar, Maren Thomsen [enke], 76, efter hattemager Christensen, Laasbygade i Kolding, hos sin svigersøn kjøbmand P. C. Petersen, Nørregade no 79
1889, 1 Marts, 6 Marts, Marie Sophie Christiansen, 3, datter af arbejdsmand Niels Chr. Christiansen, Nørrebro no 25 i stuen
1889, 3 Marts, 9 Marts, Alma Rasmine Pedersen, 6, datter af arbejdsmand Christen Conrad Pedersen, i Skibhusene
1889, 3 Marts, 9 Marts, Karen Mine Sørensen, 26, slagter Peter Anthon Eriksens hustru, Tolderlundsvej no 1 1. sal
1889, 4 Marts, 9 Marts, Maren Sophie Rasmussen, 3, datter af portør A. Rasmussen, Østre Stationsvej no 13 i stuen i bagbygningen
1889, 9 Marts, 14 Marts, Anna Kirstine Pedersen Dam, 11 maaneder, datter af pige Anna Pedersen, i pleje hos snedker Rasmus Rasmussen, Sct. Jørgens Forstad no 460
1889, 25 Marts, 2 April, Bodeline Nielsine Henriksen [sypige], 30, Kalkvejen no 2 1. sal
1889, 30 Marts, 3 April, Ellen Bolette Nielsen, 8 maaneder, datter af uldhandler S. Chr. Nielsen, Asylgade no 11 stuen
1889, 6 April, 11 April, Mette Marie Andersen, 41, arbejdsmand Niels Petersens hustru, Hans Jensensstræde no 33
1889, 15 April, 17 April, et dødfødt pigebarn, datter af sergent ved 2 Dragonregiment Anders Christian Henriksen, Ryttergade no 21
1889, 26 April, 29 April, Stella Christensen, 3 dage, datter af postkonduktør H. P. Christensen, Vindegade no 48 1. sal
1889, 29 April, 3 Maj, Maren Christine Jørgensen, 2, datter af Anne Kirstine Marie Dorthea Carstensen, Kalkvej no 8 stuen
1889, 9 Maj, 11 Maj, et dødfødt pigebarn, datter af smedemester Hans Christian Gustav Bünger, Nørregade no 67
1889, 11 Maj, 16 Maj, Ane Marie Frederiksen [enke], 67, efter boelsmand Hans Peder Pedersen, boede i Astruphuset i Sct. Hans Landsogn
1889, 15 Maj, 21 Maj, Maren Jeppesdatter [enke], 85, efter daglejer Rasmus Jørgensen, Ryttergade no 13 i kjælderen
1889, 17 Maj, 22 Maj, Karen Marie Nielsen [enke], 40, efter arbejdsmand J. C. Jensen, i Skibhusene
1889, 21 Maj, 25 Maj, Sidsel Marie Møller [enke], 81, efter skibsfører C. C. Bang, boede hos sin datter enkefru Kehlet, paa Nørregade no 42
1889, 24 Maj, 27 Maj, Valborg Bahr, 4, datter af arbejdsmand Claus Andersen Petersen Bahr, Ramsherred no 4 stuen
1889, 3 Juni, 7 Juni, Marie Jacobine Erlandsen, 39, oversergent ved Bat. Niels Larsens hustru, Allégade no 46 stuen
1889, 29 Maj, 5 Juni, Gjertrud Hansen, 55, handelsmand Hans Jeppesens hustru, i Skibhusene
1889, 14 Juni, 18 Juni, Marie Kirstine Rasmussen [enke], efter former Bernhard Eiss, Nørrebro no 25
1889, 15 Juni, 19 Juni, Anna Augusta Bünger, 2, datter af smedemester H. Chr. G. Bünger, Nørregade no 67 sidehuset 1. sal
1889, 22 Juni, 27 Juni, Petra Juliane Jessen Sørensen [tjenestepige], 18, Lille Parcelvej no 12, stuen
1889, 25 Juni, 25 Juni, et dødfødt pigebarn, datter af arbejdsmand Søren Rasmussen, Nørregade no 85
1889, 23 Juni, 28 Juni, Hansine Michaeline Klink Larsen, 4, datter af snedker Jørg. Chr. Larsen, Vindegade no 7
1889, 30 Juni, 5 Juli, Emma Caroline Cathrine Spøhr [frøken], 53, opholdt sig hos sin svoger læderhandler Bohr, Nørregade no 20
1889, 2 Juli, 5 Juli, Gjertrud Marie Hansen, 3 maaneder, datter af smaakjører Niels Hansen, Nørrebro no 77 stuen i baghuset
1889, 8 Juli, 15 Juli, Ane Kirstine Larsen [enke],efter forhenværende gaardejer Th. Andersen af Højstrup, boede paa Nørregade no 52 1. sal
1889, 14 Juli, 19 Juli, Clara Christiansen, 1/4 time, datter af skipper Lars Christiansen, Skibhusene
1889, 17 Juli, 23 Juli, Hansine Boline Marie Thrane, 42, rugbrødbager P. Andersens hustru, Østergade no 4 stuen
1889, 17 Juli, 22 Juli, Kirstine Marie Andersen [enke], 80, efter arbejdsmand Cornelius Andersen, Kræmmergyden no 5 stuen
1889, 20 Juli, 24 Juli, Emma Lyhne, 6 maaneder, datter af Birgitte Lyhne, Lille Parcelvej no 11 1. sal
1889, 20 Juli, 23 Juli, Meta Rasmussen, 14 dage, datter af arbejdsmand N. P. Rasmussen, Tolderlundsvej no 40 stuen
1889, 25 Juli, 27 Juli, udøbt pigebarn, 3 dage, datter af Gerda Augusta Wellendorff, Aalykkegade no 10
1889, 31 Juli, 6 August, Agnes Christiane Hansen, 5 uger, datter af detaillist Fr. Glerup Hansen, Vindegade no 46 1. sal
1889, 17 August, 21 August, Mary Emilie Petersen, 7 timer, datter af smed Jens Eduard Christian Petersen, Danebrogsgade no 13 1. sal
1889, 18 August, 21 August, udøbt pigebarn, 10 dage, datter af bager Peder Andersen, Østre Stationsvej no 13 kjælderen
1889, 19 August, 22 August, Hansine Adolphine Hansen, 1, datter af arbejdsmand Cornelius Hansen, Nyenstad no 14 1. sal
1889, 21 August, 28 August, Sophie Hedevig Friis [enke], 82, efter pastor Tilemann af Egtved og Ølsted, boede paa Klostervej no 4 stuen
1889, 25 August, 29 August, Mette Sophie Nathalie Harriet Jensen, 3 maaneder, datter af oversergent ved 2 Dragonregiment Hans Jensen, Pjentedamsgade no 21 (Rytterkasernen)
1889, 26 August, 31 August, Kirsten Marie Langkilde, 61, kammerjunker, ritmester Lützens hustru, paa Henriettelyst, Tolderlundsvej no 18-20
1889, 26 August, 3 September, Ida Ane Mulvad [frøken], 80, boede paa Klostervej no 4 stuen
1889, 27 August, 30 August, Ane Dorthea Jørgensdatter [haandarbejderske], 74, boede Aalykkegade no 2 stuen
1889, 27 August, 31 August, Sophie Frederikke Madsen, 32, brolægger Jørgen Hansens hustru, Nørrebro no 44 2. sal
1889, 2 September, 6 September, Johanne Kirstine Høielsen, 10 maaneder, datter af skomagersvend P. V. Høielsen, Nygade no 3 stuen
1889, 15 September, 19 September, Marie Anna Cathrine Amalie Victoria Hansen, 7 uger, datter af overportør Th. Hansen, Danebrogsgade no 28 stuen
1889, 18 September, 23 September, Anna Cathrine Axelsen, 14, datter af arbejdsmand Rasmus Axelsen, Danebrogsgade no 9 stuen
1889, 18 September, 23 September, Else Kirstine Andersen, 3 datter af Anders Peter Andersen, i Skibhusene
1889, 21 September, 26 September, Anny Christine Knudsen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand C. E. Knudsen, Skulkenborg no 16 stuen
1889, 28 September, 3 Oktober, Marie Kirstine Jensen, 34, sømand Jacob Larsen Lybergs hustru, Adamsgade no 10 stuen
1889, 29 September, 4 Oktober, Kirsten Svendsine Jensen, 1, datter af arbejdsmand Hans Chr. Jensen, Slotshavehuset i Sct. Hans Landsogn
1889, 10 Oktober, 15 Oktober, Augusta Larsen, 2, datter af snedker Emil Larsen, i Hans Jensensstræde no 29 1. sal
1889, 6 November, 11 November, Marie Hess Petersen, 4 timer, datter af drejersvend Julius Chr. Petersen, Nørregade no 44
1889, 12 November, 19 November, et dødfødt pigebarn, datter af arbejdsmand Mads Sørensen Skov, Nørrebro no 33
1889, 13 November, 19 November, Mette Hansen, 43, patrouillebetjent Johan P. Nielsens hustru, Arbejderboligen, Ridehusgade no 65 1. sal
1889, 26 November, 30 November, Ane Bodeline Andreasen, 28, arbejdsmand Niels Madsens hustru, Kalkvejen no 4 1. sal
1889, 26 November, 2 December, Anna Cecilie Johansen, 35, spindemester Chr. Petersen, Vindegade no 10 stuen
1889, 5 December, 9 December, Maria Alvilda Petersen, 7 maaneder, datter af smedesvend R. C. Petersen, Ridehusgade no 65 (Arbejderboligerne)
1889, 10 December, 16 December, Dagmar Rasmussen, 2, datter af Karen Kirstine Rasmussen, Gravene no 4 stuen
1889, 12 December, 16 December, Anna Charlotte Hansen, 8, datter af canalfoged J. Hansen, Nørrebro no 97
1889, 16 December, 21 December, Vilhelmine Bekker [enke], 65, efter hospitalsforstander Søborg, Nørrebro no 31
1889, 18 December, 23 December, Johanne Kirstine Hansen, 47, arbejdsmand H. Chr. Hansens hustru, Aalykkegade no 14 2. sal
1889, 21 December, 24 December, Marie Sophie Christiansen, 10 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Christian Christiansen, Nørrebro no 72 baghuset
1889, 24 December, 30 December, Karen Marie Pedersen, 8, datter af arbejdsmand Søren Pedersen, Gl. Tolderlund
1890, 28 December 1889, 3 Januar, Ane Kirstine Rasmussen, 42, tømrer P. Rasmussens hustru, Danebrogsgade no 28 1. sal
1890, 29 December 1889, 4 Januar, Augusta Charlotte Frederikke Carlsen [husholderske hos økonom Wisberg], 56, paa Rytterkasernen, Pjentedamsgade no 21
1890, 2 Januar, 9 Januar, Isabella Sophie Brockenhuus Løwenhjelm [frøken], 83, boede paa Østre Stationsvej no 11 1. sal
1890, 7 Januar, 11 Januar, Kirstine Clausen [enke], 77, efter skomager Peter Petersen, Gravene no 19
1890, 12 Januar, 16 Januar, Emma Hansen, 7, datter af canalfoged J. Hansen, Nørrebro no 97
1890, 15 Januar, 20 Januar, Laurine Bodil Kirstine Jørgensen, 9, datter af arbejdsmand Jørgen Jørgensen, Nørrebro no 72
1890, 16 Januar, 22 Januar, Julie Marie Marqvardine Poulsen, 15, datter af husejer Marqvard Poulsen, i Skibhusene
1890, 25 Januar, 31 Januar, Karen Poulsdatter [enke], 75, efter arbejdsmand Jacob Larsen Vedtofte, boede i Skulkenborg no 20 1. sal
1890. 27 Januar, 4 Februar, Maren Jørgensdatter, 67, husejer Jens Madsens hustru, i Skibhusene
1890, 9 Februar, 15 Februar, Nielsine Kirstine Pedersen, 37, oversergent N. N. Hansens hustru, Kronprinsensgade no 26
1890, 11 Februar, 15 Februar, Andrea Johanne Bramsen, 1 maaned, datter af tjenestepige Johanne Andersen, Nørregade no 50
1890, 17 Februar, 22 Februar, Else Cathrine Petersen, 9, datter af tømrermester Peter Petersen, Ryttergade no 21 stuen
1890, 18 Februar, 25 Februar, Ane Marie Thrane, 54, arbejdsmand Niels Olsens hustru, Skulkenborg no 22 1. sal
1890, 25 Februar, 3 Marts, Marie Rosalie Knudsen [enke], 76, efter skomagersvend S. S. Simonsen, Nyenstad no 44
1890, 26 Februar, 4 Marts, Karen Christensen [enke], 80, efter stenhugger Frederik Johansen Frederiksen, Tolderlundsvej no 40
1890, 26 Februar, 4 Marts, Magdalene Marie Catharine Lunau, 17, datter af toldassistent Lunau, Kalkvejen no 2 stuen
1890, 8 Marts, 11 Marts, Else Magdalene Andersen, 7 timer, datter af sergent ved 2 Dragonregiment Bertel Andersen, Langgade no 14
1890, 8 Marts, 14 Marts, Ane Kirstine Jensen, 65, particulier L. Nielsen Thorlunds hustru, Danebrogsgade no 15 1. sal
1890, 15 Marts, 20 Marts, Cathrine Caroline Steffensen, 46, brændevinsbrænder J. P. Olsens hustru, Nørregade no 62
1890, 18 Marts, 24 Marts, Elvira Johanne Nielsen, 1, datter af portner Carl Nielsen, Skolen i Kræmmermarken
1890, 23 Marts, 29 Marts, Else Marie Brodersen [enke], 90, efter gartner Hübe paa Hvedholm, boede paa Statsbanegaarden
1890, 28 Marts, -, et dødfødt pigebarn, datter af grosserer Sophus Bernhard Rasmussen, Nørregade no 79
1890, 7 April, 11 April, Nicoline Mathea Petersen [enke], 73, efter smed N. P. Jensen, boede paa Nørrebro no 18 stuen
1890, 11 April, 17 April, Johanne Marie Jørgensen [enke], 83, efter forhenværende gaardejer i Stige Lars Rasmussen, boede paa Marienlyst paa Skibhusvejen
1890, 24 April, 30 April, Mette Kirstine Eva Christensen, 17, datter af overportør Christensen, Vindegade no 48 stuen
1890, 25 April, 1 Maj, Bolette Nielsine Rasmussen, 22, datter af skibstømrer Ole Rasmussen i Skibhusene, boede i Adamsgade no 10
1890, 27 April, 3 Maj, Maren Cathrine Mortensdatter [enke], 68, efter gaardejer H. Nielsen af Elmelund, boede Nørrebro no 39 stuen
1890, 28 April, 3 Maj, Mary Christence Mogensen, 2, datter af arbejdsmand C. M. Mogensen, Ridehusgade no 38 stuen
1890, 30 Maj, 5 Juni, Kirsten Nielsen [enke], 89, efter mursvend L. Hansen, Sct. Jørgens Forstad no 42
1890, 8 Juni, 14 Juni, Andrea Jensine Jensen, 16 dage, datter af arbejdsmand Anders Jensen, Kalkvej no 2 i baghuset
1890, 18 Juni, 23 Juni, Nielsine Rasmine Knudsen, 29, arbejdsmand Rasmus Jacobsens hustru, i Skibhusene
1890, 29 Juni, 2 Juli, Rigmor Christine Andersen, 3 maaneder, datter af sergent Hans Andersen, Sct. Knudsgade no 54 stuen
1890, 30 Juni, 4 Juli, Maren Johanne Nielsen, 30, ølkusk M. Poulsens hustru, Nørrebro no 17 stuen
1890, 1 Juli, 4 Juli, Aagot Steen Jørgensen, 1, datter af …mand fabrikbestyrer Poul Jørgensen, Nørregade no 58
1890, 2 Juli, 8 Juli, Magdalene Sophie Lund, 68, forhenværende landmand T. A. Brummers hustru, Skibhusvejen, Sct. Hans Landsogn
1890, 7 Juli, 11 Juli, Andersine Marie Cathrine Andersen, 31, arbejdsmand N. Chr. Madsens hustru, i Skibhusene
1890, 9 Juli, 15 Juli, Erikke Christine Jensen [enke], efter sadelmager C. H. Schultz, Nørrebro no 85
1890, 9 Juli, 15 Juli, Kirsten Larsen, 31, kjøbmand A. C. P. Møllers hustru, Vindegade no 11
1890, 14 Juli, 19 Juli, Ane Sophie Kirstine Jacobsdatter [enke], 90, efter arbejdsmand Lars Nielsen Lyndelse, Nørrebro no 30 stuen
1890, 20 Juli, 26 Juli, Karen Jacobine Ane Nielsine Nielsen, 65, invalid forhenværende bomuldsvæver Søren Mouritzens hustru, Skulkenborg
1890, 31 Juli, 4 August, et dødfødt pigebarn, datter af snedkermester Jørgen Christian Hansen, Gravene no 8
1890, 31 Juli, 4 August, Jenny Inger Nielsine Nielsen, 5 maaneder, datter af rugbrødbager H. Chr. Nielsen, Nørrebro no 71 stuen
1890, 13 August, 15 August, Anna Caroline Nielsen, 7 dage, datter af kjøbmand J. Chr. Nielsen, Nørregade no 40 2 sal
1890, 15 August, 21 August, Ane Elisabeth Hansdatter [enke], 64, efter former Jacob Simonsen, boede i Aalykkegade no 16
1890, 20 August, 26 August, Emma Nicoline Andersen, 3, datter af smaakjører Niels Andersen, paa Nørrebro no 2 stuen
1890, 29 August, 4 September, Mette Elisabeth Thorsen [enke], 82, efter husejer Rasmus With, i Skibhusene
1890, 4 September, 8 September, Maren Larsdatter, 83, arbejdsmand Peter Hansens hustru, Skulkenborg no 20 stuen
1890, 5 September, 12 September, Christine Reiflin, 68, metaldrejer Chr. Kreipkes hustru, Adamsgade no 29
1890, 13 September, 18 September, Dorthea Faber [enke], 83, efter restauratør H. J. Hansen, boede paa Sct. Hans Plads no 2 stuen
1890, 15 September, 20 September, Gjertrud Sophie Fjelsted [enke], 60, efter skrædder Larsen, Sct. Jørgens Forstad no 30
1890, 15 September, 20 September, Marie Kirstine Jensen, 48, fabrikant E. Svendsens hustru, Nørregade no 31
1890, 28 September, 3 Oktober, Ane Marie Rudolphsen [enke], 91, efter forhenværende skolelærer i Bellinge M. Sørensen, Vindegade no 66
1890, 3 Oktober, 7 Oktober, Adelaide Cathrine Nicoline Nissen [enke], 74, efter pastor emerit. A. E. Meinert Thomsen, Vindegade no 22
1890, 24 Oktober, 28 Oktober, Mary Emilie Petersen, 1 dag, datter af smed Jens Eduard Christian Petersen, Danebrogsgade no 13 2. sal
1890, 27 Oktober, 31 Oktober, Agnes Andrea Nielsen, 1¾, datter af Karen Dorthe Madsen, Skulkenborg no 4 stuen
1890, 1 November, 8 November, Margrethe Caroline Petersen, 61, detaillist og murer L. Jørg. Nielsens hustru, Nørrebro no 42 baghuset
1890, 2 November, 7 November, Laura Elfrida Christiansen, 6, datter af skipper Mads Christiansen, Skibhusene
1890, 3 November, 7 November, Ane Rasmussen, 59, overportør C. Christensens hustru, Pjentedamsgade no 47
1890, 4 November, 10 November, Johanne Andersen [forhenværende husbestyrerinde paa Meilgaard], 63, Vindegade no 28 1. sal
1890, 19 November, 25 November, Nielsine Petersen, 53, arbejdsmand H. P. Lunds hustru, Danebrogsgade no 34 stuen
1890, 24 November, 28 November, Rasmine Caroline Amalie Rasmussen, 55, karethmager Christian Nielsens hustru, Hans Jensensstræde no 26 stuen
1890, 25 November, 1 December, Ane Cathrine Jensdatter (Vikkelsø) [enke], 70, efter husmand Jens Hansen, Nørrebro no 26 1. sal
1890, 30 November, 3 December, Bertha Marie Nielsen, 2 maaneder, datter af klodsemager Jørgen Nielsen, Nørrebro no 13 stuen
1890, 30 November, 4 December, Frederikke Dorthea Larsen [enke], 71, efter arbejdsmand Chr. Christensen, Sct. Hans Plads no 2 kvisten
1890, 8 December, 13 December, Maren Hansine Andersen, 24, datter af arbejdsmand Hans Andersen, Skovhuset ved Marienlund i Sct. Hans Landsogn
1890, 11 December, 16 December, Johanne Marie Sophie Anderskov, 60, vognfabrikant P. Petersens hustru, Nørrebro no 4 stuen
1890, 17 December, 22 December, Caroline Marie Christensen [enke], 78, efter skipper J. Chr. Wulff Jørgensen, Skulkenborg no 14 stuen
1890, 19 December, 24 December, Hansine Maren Sophie Hansen, 24, klejnsmed Niels Peter Larsens hustru, Aalykkegade no 24 1. sal
1890, 22 December, 27 December, Emilie Johanne Margrethe Seebach, 6 maaneder, datter af sergent Seebach, Søndergade no 9 1. sal
1891, 30 December 1890, 3 Januar, Maren Rasmussen [enke], 83, efter rugbrødbager Rs. Jørgensen, Vindegade no 6
1891, 4 Januar, 9 Januar, Henriette Jacobe Karstens, 10, datter af snedkermester Simon Karstens, Vindegade no 28 2. sal
1891, 5 Januar, 12 Januar, Anna Birgitte Nielsen [enke], 90, efter garversvend Randrup, Skibhusene i Sct. Hans Landsogn
1891, 6 Januar, 13 Januar, Anna Margrethe Borch [enke], 72, efter stiftsfysikus Krebs, af Kjøbenhavn
1891, 14 Januar, 19 Januar, Betty Larsen, 2, datter af væver Chr. Larsen, Heden no 84
1891, 16 Januar, -, Anna Frederikke Nathalia Thrane, 15, datter af slagter Thrane, Ejby Mark i Vor Frue Landsogn
1891, 20 Januar, 27 Januar, Anna Margrethe Christine Larsen, 40, kjøbmand C. M. Hansens hustru, Gravene no 12 1. sal
1891, 21 Januar, 27 Januar, Anne Lucie Cathrine Schram [enke], 68, efter amtmand, herredsfoged i Odense Herred C. E. Dahlerup, Kongensgade no 27 stuen
1891, 3 Februar, -, Marie Theodora Veronica Petersen, 4, datter af bud Petersen, Skibhusvejen i Sct. Hans Landsogn
1891, 15 Februar, 20 Februar, Ida Vilhelmine Elisabeth Sophie Bloch, 42, tegnelærer H. O. V. Jensens hustru, Østre Stationsvej no 25 1. sal
1891, 18 Februar, 24 Februar, Ane Nielsen [enke], 85, efter arbejdsmand Jørgen Nielsen, Nørregade no 61 1. sal
1891, 19 Februar, 23 Februar, et dødfødt pigebarn, datter af sagfører Max Smith, Nørregade no 20 1. sal
1891, 24 Februar, 2 Marts, Johanne Jensen [enke], 70, efter skibstømrer Peter Fich Langkilde, Skibhusene
1891, 5 Marts, 10 Marts, Marie Cathrine Frederikke Vilhelmine Andersen, 3, datter af opvarter Frederik Andersen, Nørregade no 49 1. sal
1891, 8 Marts, 12 Marts, Andrea Caroline Rasmussen, 2, datter af afdøde tilskærer A. Rasmussen, Vindegade no 11 stuen
1891, 21 Marts, 25 Marts, Thora Nicoline Elisabeth Jacobsen, 11 maaneder, datter af skibstømrer H. Jacobsen, Nørrebro no 90 2. sal
1891, 21 Marts, 28 Marts, Johanne Emilie Nielsine Johansen, 3, datter af snedkersvend N. P. Johansen, Sct. Hans Plads no 11 stuen
1891,7 April, 11 April, Emma Dorothea Jensen, 12, datter af Marie Aarestrup, Rønninge Mark
1891, 11 April, 15 April, Eva Valborg Sophie Holmehave, 1, datter af gartner Rasmus Jensen Holmehave, Vindegade no 19
1891, 11 April, 17 April, Mariane Elisabeth Nielsen [enke], 76, efter tømrersvend Jørgen Petersen, Skulkenborg no 12 1. sal
1891, 11 April, 17 april, Sophie Frederikke Paulli, 62, skomager C. J. H. Kirschners hustru, Ramsherred no 26 stuen
1891, 22 April, 25 April, Hansine Frederikke Banche, 4, datter af mursvend Peter Sørensen Banche, Skibhusene
1891, 27 April, 1 Maj, Anna Marie Laurine Jørgensen, 10, datter af afdøde arbejdsmand Marius Christian Jørgensen, Nygade no 7 1. sal
1891, 29 April, -, et dødfødt pigebarn, datter af mejerist Lars Hansen, Aalykkeskov
1891, 8 Maj, 14 Maj, Karen Jørgensen, 35, gaardskarl H. Chr. Johansens hustru, Sct. Jørgens Forstad no 40 stuen
1891, 9 Maj, 14 Maj, Ingeborg Sigrid Larsen, 1, datter af adjunkt Simeon Larsen, Østre Stationsvej no 21 stuen
1891, 11 Maj, 14 Maj, Thyra Louise Hansen, 6 timer, datter af arbejdsmand Anders Hansen, Ridehusgade no 65 1. sal
1891, 15 Maj, 19 Maj, Meta Kirstine Andersen, 6, datter af malermester P. Andersen, Nørregade no 34 2. sal
1891, 15 Maj, 23 Maj, Ane Nielsen, 52, arbejdsmand Rs. Chr. Andersens hustru, Ryttergade no 15 1. sal
1891, 26 Maj, 1 Juni, Marie Kirstine Petersen [enke], 73, efter skræddermester J. P. H. Salomonsen, Vindegade no 4 1. sal
1891, 27 Maj, 1 Juni, Emilie Vilhelmine Gregorgine Fryd [enke], 69, efter forhenværende skibsfører H. F. Nielsen, Danebrogsgade no 17
1891, 30 Maj, 5 Juni, Anna Cathrine Mortensen [enke], 77, efter toldassistent Bartholdy, Nørregade no 84 1. sal
1891, 31 Maj, 5 Juni, Jørgine Christine Jørgensen, 39, tømrersvend P. Christiansens hustru, Kræmmergyden no 12 stuen
1891, 11 Juni, 16 Juni, Marie Eleonora Elisabeth Mehlbye Schultz, 10 maaneder, datter af arbejdsmand J. L. Vilhelm Schultz, Skulkenborg no 38 stuen
1891, 15 Juni, 22 Juni, Charlotte Olga Vilhelmine Jensen, 30, kjøbmand E. Schnohrs hustru, Nørregade no 25 1. sal
1891, 17 Juni, 20 Juni, Elisabeth Marie Sophie Jensen, 1, datter af slagter H. P. Jensen, Nørregade no 45 stuen
1891, 25 Juni, 30 Juli, Ane Cathrine Marie Rasmussen [daglejerske], 74, Sct. Hans Plads no 5 1. sal
1891, 27 Juni, 2 Juli, Maren Petersen, 2, datter af smedesvend Niels Petersen, Nyenstad no 7
1891, 3 Juli, 7 Juli, Nielsine Petersen [trilling], 4, datter af smedesvend Niels Petersen, Nyenstad no 7 stuen
1891, 11 Juli, 15 Juli, Karen Kirstine Christensen, 11 maaneder, datter af arbejdsmand Peder Christensen, Kræmmermarken i Sct. Hans Landsogn
1891, 12 Juli, 14 Juli, Hansine Marie Nielsen [daglejerske], 39, Nyenstad no 11 stuen
1891, 14 Juli, 18 Juli, Elvira Frederikke Olivia Jochumsen, 1, datter af slagter f.t. menig ved 26 Batl. J. F. C. Jochumsen, Heden no 166 kvisten
1891, 16 Juli, 21 Juli, Petrine Hansdatter, 67, forhenværende skibsfører N. J. Larsens hustru, Nørregade no 50 stuen
1891, 21 Juli, 24 Juli, Anna Cathrine Henriette Naumann, 9, datter af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann, Skulkenborg no 32
1891, 27 Juli, 31 Juli, Marie Cathrine Jeppesen [fabrikarbejderske], 24, Adamsgade no 25 baghusets 1. sal
1891, 4 August, 9 August, Emilie Thorine Johansen [enke], 66, efter overbetjent Christensen af Kjøbenhavn, boede paa Statsbanegaarden
1891, 11 August, 14 August, Anna Marie Christophersen, 6, datter af arbejdsmand P. Chr. Christophersen, Vindegade no 23 1.
1891, 11 August, 17 August, Kirstine Almind [tvilling], 1, datter af cigarmager f.t. menig ved 16 Bataillon A. Almind, Sct. Jørgensgade no 21 stuen
1891, 21 August, 24 August, Elise Camilla Nielsine Martine Larsen, 3 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Larsen, Aalykkegade no 2 baghuset
1891, 1 September, 4 September, Ella Marie Hansen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Hansen, Ridehusgade no 65 stuen (Arbejderboligerne)
1891, 4 September, 10 September, Helga Marie Reetz Øvre [musiklærerinde], 29, Nørregade no 36-38 (Slottet) 1. sal
1891, 5 September, 10 September, Ida Christine Westerboe, 31, gaardejer A. Sørensens hustru (f.t. i Australien), Døckerslund paa Skibhusvejen i Sct. Hans Landsogn
1891, 14 September, 17 September, et dødfødt pigebarn, datter af styrmand J. D. R. Pedersen, i Skibhusene
1891, 14 September, 19 September, Anna Marie Andersen, 38, klodsemager Rasmus Emil Larsens hustru, Store Parcelvej no 9
1891, 17 September, 20 September, Else Cathrine Steffensen [enke], 74, efter forhenværende landmand Henrik Jørgensen, Rytterkasernen, Pjentedamsgade no 21 stuen
1891, 6 Oktober, 8 Oktober, et dødfødt pigebarn, datter af arbejdsmand Rs. Larsen, Skibhusene i Sct. Hans Landsogn
1891, 10 Oktober, 16 Oktober, Hansine Christine Axelsen, 6, datter af arbejdsmand Rasmus Axelsen, Danebrogsgade no 9 stuen
1891, 13 Oktober, 16 Oktober, Hansine Rasmine Cathrine Hansen, 1, datter af arbejdsmand Cornelius Hansen, Nyenstad no 14 1. sal
1891, 24 Oktober, 28 Oktober, Valborg Marie Holten, 9 dage, datter af bager Henry Vil… Holten, Nørregade no 48 stuen
1891, 17 November, 23 November, Kirsten Pedersdatter [enke], 83, efter gaardejer Knud Nielsen af Skovshøirup, Nørrebro no 90
1891, 20 November, 25 November, Elna Marie Kirstine Holst, 1, datter af væver Chr. Holst, Vindegade no 48 stuen i bagbygningen
1891, 22 November, 26 November, Olga Laura Marie Methman, 1, datter af handskemager Methmann, Vindegade no 48
1891, 24 November, -, Birthe Marie Johansdatter [enke], 75, efter skrædder Chr. Nielsen, boede paa Skibhusvejen i Sct. Hans Landsogn
1891, 25 November, -, et dødfødt pigebarn, datter af fyrbøder Rasmus Larsen, Aalykkegade no 14 bagbygning stuen
1891, 25 November, 2 December, Karen Marie Pedersen, 70, husejer, forhenværende baadfører Hans Poulsen, Skibhusene
1891, 26 November, 1 December, Verna Petrine Jensen, 6, datter af afdøde væver Hans Jensen, Tolderlundsvej no
1891, 3 December, 7 December, Elna Christensen, ½, datter af opvartningsjomfru M. Christensen, adopteret af smed Højelsen, Vindegade no 62 stuen i sidebygningen
1891, 3 December, 9 December, Anna Marie Kirstine Hansen, 2, datter af arbejdsmand Rs. Hansen, Enggade no 18 stuen
1891, 4 December, 11 December, Marie Larsen [sproglærerinde], 48, Slottet
1891, 5 December, 10 December, Caroline Petrine Christensen [enke], 66, efter amtsstuekontorist Johan Schønberg, Slottet
1891, 5 December, 12 December, Antonette Lovise Charlotte Andersen, 1 maaned, datter af smaakjører Niels Andersen, Nørregade no 50 kvisten
1891, 6 December, 12 December, Helga Rasmine Anna Mathilde Helgesen, 31, fabrikbestyrer Erik Eriksen, Adamsgade no 6
1891, 6 December, 11 December, Ana Hansen [enke], 76, efter skibstømrer Jens Poulsen, Skibhusene, Sct. Hans Landsogn
1891, 9 December, 15 December, Metteline Andresine Møller, 76, vejerassistent N. C. Petersens hustru, Østre Stationsvej no 5
1891, 9 December, -, Cathrine Gjerdrum, 10, datter af slagtermester Gjerdrum, Nørregade no 16
1891, 10 December, 15 December, Carla Marie Christine Wils, 3 maaneder, datter af Fredsine Andersen, i pleje hos formand Mads Christensen, Dannebrogsgade no 11
1891, 13 December, 18 December, Anne Cathrine Rasmusdatter [forhenværende tjenestepige], 76, Hans Jensensstræde no 45 stuen
1891, 17 December, 22 December, Maren Kirstine Madsen, 56, arbejdsmand Lars Rasmussens hustru, Store Parcelvej no 19
1891, 17 December, 23 December, Karen Pedersen, 57, arbejdsmand Niels Ole Christensens hustru, Palmehuset, Sct. Hans Landsogn
1891, 20 December, 28 December, Christine Sophie Steenbach, 15, datter af cand. jur., ejer af Aalykkegaard, …mester Steenbach
1891, 22 December, 28 December, Helene Cathrine Langhoff, 85, boede i Aalykkegade no 22
1891, 22 December, 29 December, Anna Simonie Jørgensen, 7, datter af snedkermester Nil. Jørgensen, Skolegade no 3 1.
1891, 22 December, 29 December, Maren Kirstine Rasmussen [enke], 51, efter arbejdsmand Jens Vilhelm Larsen, Kræmmergyden no 4 stuen
1891, 23 December, 29 December, Henrikke Cecilia Lorentzen [enke], 68, efter kordegn og klokker her ved kirken Peter Jensen Christensen, …gade no 6 i Holbæk
1891, 23 December, 30 December, Anna Hansine Christensen, 19, datter af arbejdsmand Niels Ole Christensen, Holmehuset i Sct. Hans Landsogn
1892, 29 December 1891, 4 Januar, Harriet Maren Bodil Petersen, 8, datter af postbud Petersen, Aalykkegade No 16 stuen