Odense - Sct. Knud, 1842-1852, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1842-1852, Odense, Sct Knuds sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 10 Januar, 14 Januar, Christian Carl Andersen, , uden Vesterport, , , , Kirsten Andersen,
1842, 16 Januar, 21 Januar, Peder Olsen [gift indsidder], 47, i Hjulmandshuset paa Hunderup Mark, , , , ,
1842, 20 Januar, 24 Januar, Jens Christian Knudsen, , , , , , Anne Marie Knudsen,
1842, 22 Januar, 26 Januar, Frederik David Westrøm, , , , , Westrøm [afdøde skomager], ,
1842, 25 Januar, 29 Januar, Mads Jørgensen [ugift kudsk - hos birkedommer Møller], 33, , , , , ,
1842, 9 Februar, 14 Februar, Christen Jensen Meilbye [ugift, tugthuusfange], 31, fra Veile, , , , ,
1842, 14 Februar, 18 Februar, Ole Andersen [ugift, forbedringshuusfange], 42, fra Tranekjær, , , , ,
1842, 24 Februar, 1 Marts, Hans Christian [ugift almisselem], 55, , , , , ,
1842, 23 Februar, 28 Februar, Carl Pedersen [gift, forbedringshuusfange], 72, af Haarslev, , , , ,
1842, 24 Februar, 3 Marts, Philip Waidtløw [gift, felbereder], 53, uden Westerport, , , , ,
1842, 4 Marts, 8 Marts, Hans Nielsen Poulsen [gift, forbedringshuusfange], 27, af Jægerup, , , , ,
1842, 4 Marts, 9 Marts, Johan Abraham Jantzen [enkemand, hattemager], 75, født i Danzig, , , , ,
1842, 6 Marts, 10 Marts, Claus Peder Lütge [gift, politibetjent], 62, , , , , ,
1842, 21 Marts, 26 Marts, Wilhelm Christian Rasmussen [ugift, pottemagersvend], 31, , , , , ,
1842, 25 Marts, 30 Marts, Hans Christiansen [enkemand, almisselem], 57, fra Fjeldsted, , , , ,
1842, 30 Marts, 4 April, Hans Rasmussen Sevel [ugift, almisselem], 43, fra Ryslinge, , , , ,
1842, 5 April, 11 April, Niels Stephensen [ugift, forhen gaardmand], 67, født i Eibye, , , , ,
1842, 6 April, 11 April, Rasmus Andersen [gift, dagleier], 83, født i Rønninge, , , , ,
1842, 16 April, 9 April, Frederik Mathon [gift, modehandler], 48, , , , , ,
1842, 7 April, 13 April, Jacob von Benzon [gift, kammerjunker], 83, , , , , ,
1842, 20 April, 23 April, Christian Rammeskow, , , , , Rammeskow [kjøbmand], ,
1842, 24 April, 27 April, Hans Larsen [enkemand, muursvend], 56, født i Odense, , , , ,
1842, 1 Mai, 6 Mai, Peder Pedersen, , i Bolbro, , , Hans Pedersen [gaardmand], ,
1842, 11 Mai, 17 Mai, Christian Frederiksen [gift, vægtermester], 64, , , , , ,
1842, 11 Juni, 15 Juni, Peter Heinrich Marius Arnesen [discipel], 16, i Realskolen, , , P. Arnesen [kjøbmand], , i Bogense
1842, 7 Juli, 9 Juli, R. O. Thomsens [dødfødt søn], , , , , R. O. Thomsen [bogtrykker], ,
1842, 22 Juli, 25 Juli, Jens Knudsen Madsen [ugift, forbedringshuusfange], 21, født i Ribe Amt, , , , ,
1842, 25 Juli, 28 Juli, Anders Jeppesen [gift, alisselem], 41, , , , , ,
1842, 8 August, 12 August, Peder Hansen [gift, huusmand], 56, i Bolbroe, , , , ,
1842, 18 August, 22 August, Peder Madsen [gift, dagleier], 35, paa Heden, , , , ,
1842, 19 August, 23 August, Jacob Joachim Sander Due, , , , , Due [skomager], ,
1842, 19 September, 23 September, Albert Eduard Clement Grill, , i Overgade, , , E. Grill [tobaksfabrikant], ,
1842, 21 September, 24 September, Peder Larsens [dødfødt søn], , i Staalstræde, , , Peder Larsen [tjenestekarl], ,
1842, 29 September, 3 October, Lauritz Johan Wilhelm Jeppesen, 7, , , , C. Jeppesen [skomagermester], ,
1842, 3 October, 8 October, Jacob Christian Krag, , , , , , Basses [smedesvend - fraskilte kone],
1842, 4 October, 8 October, Søren Knudsen [gift, handskemagersvend], 96, uden Westerport, , , , ,
1842, 14 October, 18 October, Mouritz Bossel [gift, snedkermester, almisselem], 77, , , , , ,
1842, 18 October, 22 October, Jeppe Martin Tydsk [gift, kobbersmedmester], 39, , , , , ,
1842, 30 October, 3 November, Lars Larsen Wermuth [enkemand, huusmand], 71, i Hunderup Skov, , , , ,
1842, 31 October, 7 November, Christian Larsen [ugift, handelsbetjent], 32, , , , , ,
1842, 11 November, 15 November, Børre Knudsen [tvangshuusfange], 62, , , , , ,
1842, 18 November, 24 November, Hans v. Schau [gift, oberstleiutenant, ridder af Dannebrog], 70, , , , , ,
1842, 21 November, 26 November, Jørgen Nielsen [gift, møllersvend], 68, , , , , ,
1842, 25 November, 2 December, Hans Rasmussen [gift, gaardmand], 55, i Bolbroe, , , , ,
1842, 16 December, 19 December, Christian Rudolph [gift, kludesamler, almisselem], 50, , , , , ,
1842, 24 December, 30 December, Jacob Frederiksen [ugift, slagtermester], 40, , , , , ,
1843, 28 December, 4 Januar, Frederik Christian Knutzen [cand. jur., fuldmægtig], , paa faderens etatsraad, herredsfoged Knutzens contor, , , , ,
1843, 25 Januar, 28 Januar, Hendrik Hansen [ugift, almisselem], 70, paa Fattiggaarden, , , , ,
1843, 26 Januar, 30 Januar, Peder Jørgen Sørensen [ugift tugthuusfange, skrædermester], 26, fra Svendborg, , , , ,
1843, 6 Februar, 11 Februar, Jens Møller [gift ......, almisselem], 77, fra Aarhuus, , , , ,
1843, 8 Februar, 13 Februar, Peder Pedersen [ugift almisselem], 70, fra Brobye - paa Fattiggaarden - født i Næsbyhoveds Broby, , , , ,
1843, 12 Februar, 16 Februar, Andreas Pedersens [dødfødt søn], , paa Hunderup Mark, , , Andreas Pedersen [dagleier], ,
1843, 13 Februar, 15 Februar, Rasmus Jensen, , paa Heden, , , Jens Rasmussen [dagleier], ,
1843, 10 Februar, 15 Februar, Christian Hansen, , uden Vesterport, , , , Karen Hansen,
1843, 22 Februar, 28 Februar, Otto Ottesen, , , , , Julius Ottesen [malermester], ,
1843, 27 Februar, 2 Marts, Jens Frederiksen [enkemand, muurmester], 42, , , , , ,
1843, 4 Marts, 7 Marts, Niels Peder Jacobsen Fredholm [gift, smed, forbedringshuusfange], 42, fra Frederitz, , , , ,
1843, 10 Marts, 13 Marts, Christian Gedde [gift skomager, almisselem], 64, , , , , ,
1843, 10 Marts, 17 Marts, David Eberhard Crone [gift kjøbmand], 57, , , , , ,
1843, 13 Marts, 17 Marts, Mads Christensen [gift tjenestekarl], 47, i Bolbro, , , , ,
1843, 24 Marts, 28 Marts, Christian Hansen Haarby [ugift forbedringshuusfange], 52, af Haarby, , , , ,
1843, 23 Marts, 30 Marts, Carl Christin von Nobel Norrager [ugift, afskediget major], 51, , , , , ,
1843, 26 Marts, 31 Marts, Peder Jørgensen [gift smaahandler], 64, i Staalstrædet, , , , ,
1843, 30 Marts, 3 April, Carl Anton Hansen, , i Adelgaden, , , Fredr. Wilhelm Hansen [snedkersvend], ,
1843, 3 April, 7 April, Heinr. Christ. Helwegs [barn - dødfødt dreng], , , , , Heinr. Christ. Helweg [gift practiserende læge], ,
1843, 13 April, 18 April, Jacob Pedersen [gift spisevært], 43, i Tugthuset, , , , ,
1843, 17 April, 19 April, Johan Carl Christian Pedersen [ugift forbedringshuusfange], 25, af Aalborg, , , , ,
1843, 27 April, 2 Mai, Marie Larsdatters [barn - dødfødt dreng], , paa Fattiggaarden, , , , Marie Larsdatter,
1843, 1 Mai, 5 Mai, Knud Hansen [gift værtshuusholder], 40, i Vestergade - født i Eibye, , , , ,
1843, 2 Mai, 8 Mai, Rasmus Christensen [enkemand, forhen møller], 78, i Gjørup Mølle, , , , ,
1843, 6 Mai, 10 Mai, Anders Christian Andersen, , , , , Chr. Andersen [rugbrødbager], ,
1843, 6 Mai, 11 Mai, Søren Møller [ugift almisselem, handskemagersvend], 70, født i Odense, , , , ,
1843, 10 Mai, 13 Mai, Mathias Jørgensen, , , , , , Gjørbine Wilh. Frank,
1843, 9 Mai, 15 Mai, Josias Holst [gift skomagermester], 76, , , , , ,
1843, 26 Mai, 29 Mai, Gottfred Pedersen [ugift tugthuusfange], 65, af Restinge, , , , ,
1843, 14 Mai, 17 Mai, Anne Cathrine Jørgensdatters [udøbt søn], , , , , , Anne Cathrine Jørgensdatter,
1843, 6 Juni, 10 Juni, Johan Peder Ranche [gift reebslagermester], 42, i Vestergade, , , , ,
1843, 6 Juni, 10 Juni, Jens Nissen [enkemand, inspecteur], 73, ved Tugthuset, , , , ,
1843, 14 Juni, 19 Juni, Frands Hansen [enkemand, smaahandler], 87, i Dandsestrædet, , , , ,
1843, 27 Juni, 1 Juli, Hans Rasmussen [ugift dagleier], 38, paa Heden - født i Sanderum, , , , ,
1843, 7 Juli, 12 Juli, Hans Nielsen Rasmussen [ugift contorist], 25, , , , Rasmussen [veibetjent], ,
1843, 10 Juli, 15 Juli, Hans Ferdinand Andersen, , , , , Hans Chr. Andersen [tømmersvend], ,
1843, 13 Juli, 19 Juli, Rasmus Hansen, , i Bolbro, , , Hans Christiansen [gaardmand], ,
1843, 20 Juli, 22 Juli, Niels Frederiksen [ugift tugthuusfange], 26, født i Odense, , , , ,
1843, 29 Juli, 5 August, Just Christian Madsen [ugift bødkerdreng], 21, Vindegade, , , Mads Larsen [...mester], ,
1843, 7 August, 12 August, Christopher Waidtløw Brink [gift feldbereder], 53, uden Vesterport, , , , ,
1843, 29 August, 2 September, Philip Christian Knebus [ugift skomagersvend], 30, , , , , ,
1843, 3 September, 7 September, Johan Philip von Schultz [enkemand, obertslieutn., ridder af Dannebrog], 63, født i Kiel, , , , ,
1843, 9 September, 13 September, Jens Peder Langhoff, 9, , , , Niels Peder Langhoff [smedemester], ,
1843, 19 September, 22 September, Niels Edvard Madsen, , , , , Niels Helt Madsen [bagermester], ,
1843, 2 October, 4 October, Johan Christopher Pedersen, , , , , Peder Jespersen [tømmersvend], ,
1843, 3 October, 9 October, Niels Jørgensens [barn - dødfødt dreng], , , , , Niels Jørgensen [smedemester], ,
1843, 3 October, 9 October, Rasmus Nielsen [gift kornmaaler], 80, paa Heden, , , , ,
1843, 7 October, 12 October, Jean Baptist Durÿ [enkemand, konditor], 64, født i Schweiz, , , , ,
1843, 2 November, 6 November, Diderich Petersen, , , , , Pet. Petersen [kjøbmand], ,
1843, 13 November, 16 November, Rasmus Jørgensen [ugift almisselem], 52, paa Fattiggaarden, , , , ,
1843, 3 December, 7 December, Jacob Larsens [barn - dødfødt dreng], , i Hunderup, , , Jacob Larsen [dagleier], ,
1843, 8 December, 12 December, Christian Holst [enkemand, skomager], 45, , , , , ,
1844, 28 December 1843, 4 Januar, Mikkel Nielsen [gift værtshuusholder], 50, født i Heden, , , , ,
1844, 1 Januar, 4 Januar, Frederik Wæchter [enkemand, smed, almisselem], 70, født i Haderslev, , , , ,
1844, 12 Januar, 15 Januar, Hans Andersen [ugift forbedringshuusfange], 19, født i Bramdrup ved Veile, , , , ,
1844, 12 Januar, 15 Januar, Niels Peder Langhoff [gift almisselem, smedemester], 37, født i Odense, , , , ,
1844, 13 Juni, 18 Juni, Hendrik Christian Christensen [gift smedemester], 50, født i Odense, , , , ,
1844, 12 Januar, 19 Januar, Søren Hempel [gift cancellieraad, raadmand, eier], 69, eier af Addresse - Contoret, , , , ,
1844, 18 Januar, 22 Januar, Anders Pedersens [barn - dødfødt dreng], , paa Hunderupveien, , , Anders Pedersen [indsidder], ,
1844, 22 Januar, 27 Januar, Søren Mortensen [enkemand, forhen gaardmand], 79, i Jylland, , , , ,
1844, 24 Januar, 30 Januar, Frederik Wilhelm Milo [gift bogbindermester, dannebrogsmand], 87, , , , , ,
1844, 30 Januar, 6 Februar, Johan Carl Thuerecht von Castenschiold [stiftamtmand, kammerherre, ridder af Dannebrog og D.M.], 55, , , , , ,
1844, 6 Februar, 12 Februar, Niels Eibye [gift smedemester], 79, , , , , ,
1844, 10 Februar, 14 Februar, Jens Peter Valentin, , , , , J. Valentin [klodsemager], ,
1844, 14 Februar, 20 Februar, Bonne Bonnesen [enkemand, klasselotterie collecteur, stempelpapir forhandler], 68, , , , , ,
1844, 15 Februar, 20 Februar, Hans Nielsens [barn - dødfødt dreng], , uden Vesterport, , , Hans Nielsen [væver], ,
1844, 28 Februar, 4 Marts, Mads Rasmussen [ugift almisselem], 76, , , , , ,
1844, 4 Marts, 9 Marts, Christian Petersen [enkemand, xylograpf og portraitmaler], , , , , , ,
1844, 14 Marts, 21 Marts, Niels Jensen Haarup [gift handskemagermester], 83, , , , , ,
1844, 18 Marts, 23 Marts, Peter Ludvig Zylow [ugift handlende, almisselem], 58, , , , , ,
1844, 22 Marts, 26 Marts, Peter Andersen [almisselem], , født i Lumby, , , , Lusie Nielsen,
1844, 2 April, 6 April, Hans Adolph Ottesen, 6, i Huse Bol., , , Julius Ottesen [malermester], ,
1844, 4 April, 10 April, Frederik Ertner [gift uhrmager], 70, født i Fredericia, , , , ,
1844, 5 April, 8 April, Maren Nielsens [barn - dødfødt dreng], , paa Fattiggaarden, , , , Maren Nielsen,
1844, 30 April, 4 Mai, Jacob Nicolai Jensen, , , , , Nicolai Jensen [klokker], ,
1844, 2 Mai, 8 Mai, Niels Madsen, 7, uden Vesterport, , , A. Madsen [brændeviinsbrænder], ,
1844, 6 Mai, 10 Mai, Hans Peter Christian Philipsen, , uden Vesterport, , , Philipsen [kjøbmand], ,
1844, 7 Mai, 11 Mai, John Lingegard [ugift handskemagermester, almisselem], 64, , , , , ,
1844, 7 Mai, 11 Mai, Niss Nicolaisen [ugift tvangshuusfange], 61, født i Assens, , , , ,
1844, 27 Mai, 31 Mai, Hans Jensen, 2, født i Odense, , , , Cathrine Jensdatter,
1844, 28 Mai, 1 Juni, Frands Christian Falbe Hansen, , , , , Hansen [skolekasserer, procurator], ,
1844, 15 Juni, 19 Juni, Rasmus Hansen Krag [gift huusmand], 79, i Bolbro, , , , ,
1844, 22 Juni, 28 Juni, Jens Christian Bendixen [ugift], 26, uden Vesterport, , , Bendix Jørgensen [underkjæmner], ,
1844, 24 Juni, 29 Juni, Frederik Ferdinand Møller [ugift tjenestekarl], 28, i Hunderup, , , Ole Møller, ,
1844, 28 Juni, 4 Juli, Christian Hansen, 16, uden Vesterport, , , Hans Jacobsen [dagleier], ,
1844, 11 Juli, 15 Juli, Peder Clemmesen [enkemand, almisselem], 40, , , , , ,
1844, 28 Juli, 1 August, Jørgen Jørgensen [gift almisselem, bogbindersvend], 44, , , , , ,
1844, 12 August, 16 August, Martinus Schmidt [ugift snedkermester], 55, , , , , ,
1844, 23 August, 29 August, Anders Jørgensen [gift snedkermester], 64, , , , , ,
1844, 5 September, 9 September, Lauritz Theilgaard Sabroes [barn - dødfødt dreng], , , , , Lauritz Theilgaard Sabroe [snedkermester], ,
1844, 31 October, 5 November, Christian Jürgensen [gift raadmand, kjøbmand], 43, , , , , ,
1844, 2 November, 8 November, Thomas Hansen [enkemand, smaakjører], 50, født i Eiby, , , , ,
1844, 10 November, 14 November, Johan Hendrik Schiøtz [enkemand, skræderfrimester], 63, , , , , ,
1844, 18 November, 23 November, Heinrich Gottfried Dreyer [enkemand, saddelmagermester], 67, , , , , ,
1844, 17 November, 21 November, Jørgen Jensen [ungkarl, muurmester], 43, , , , , ,
1844, 30 November, 7 December, Theodor Rasmussen [ugift uhrmagerlærling], 20, , , , W. Rasmussen [snedkermester], ,
1844, 17 December, 24 December, Jeppe Peder Hagø [enkemand, afgaaet toldbetjent], 81, , , , , ,
1844, 21 December, 28 December, Lars Larsen [ugift overskjærer], 69, , , , , ,
1844, 23 December, 28 December, Carl Wiingaard, 3, , , , Christian Wiingaard [slagtermester], ,
1844, 23 December, 30 December, Wilhelm Knudsen [ugift medhjelper], 20, paa Løveapotheket, , , , ,
1845, 2 Januar, 7 Januar, Johan Hendrik Hansen [ugift tvangshuusfange], 75, , , , , ,
1845, 18 Januar, 22 Januar, Hans Christian Andersens [barn - dødfødt dreng], , , , , Hans Christian Andersen [skrædermester], ,
1845, 30 Januar, 4 Februar, Peder Hansen [gift almisselem], 68, født i Katterup i Jylland, , , , ,
1845, 28 Februar, 3 Marts, Andreas Nommesen [enkemand, almisselem], 48, , , , , ,
1845, 8 Marts, 13 Marts, Johannes Christensen [gift rugbrødbager], 83, , , , , ,
1845, 7 Marts, 10 Marts, Christopher Andersen [enkemand, almisselem], 58, , , , , ,
1845, 16 Marts, 22 Marts, Hans Hansen Wold [gift skjenkevært], 81, , , , , ,
1845, 19 Marts, 22 Marts, Niels Poulsen [ugift dagleier], 45, født i Aarhuus, , , , ,
1845, 21 Marts, 27 Marts, Peder Hansen [ugift tjenestekarl], 70, , , , , ,
1845, 23 Marts, 29 Marts, Peder Larsen [hos tjenestekarl Hans Jac. Larsen], , i Hunderup, , , , Cathrine Michaelsdatter,
1845, 4 April, 10 April, Christian Jeppesen [ugift tvangshuusfange], 41, født i Odense, , , , ,
1845, 21 April, 25 April, Kirstine Andersens [barn - dødfødt dreng], , ved Munkemølle, , , , Kirstine Andersen,
1845, 21 April, 26 April, Niels Hansen [ugift tjenestekarl], 22, i Hunderup, , , , ,
1845, 24 April, 28 April, Niels Mortensen [gift almisselem], 84, , , , , ,
1845, 28 April, 30 April, Mads Hansen [ugift forbedringshuusfange], 21, af Woldtofte, , , , ,
1845, 27 April, 2 Mai, Edvard Petersen Due, 15, , , , Ped. Due [skomagermester], ,
1845, 3 Mai, 6 Mai, And. Pedersens [barn - dødfødt dreng], , i Hunderup, , , And. Pedersen [dagleier], ,
1845, 10 Mai, 15 Mai, Carl Christian Lind, , , , , Chr. Aug. Lind [wiinhandler], ,
1845, 8 Juni, 12 Juni, Hans Adolph Olsen [gift smaahandler], 43, , , , , ,
1845, 18 Juni, 21 Juni, Anders Knudsen [ugift forbedringshuusfange], 21, , , , , ,
1845, 25 Juni, Juni [ingen dato], Peder Knudsens [barn - dødfødt dreng], , , , , Peder Knudsen [tjenestekarl], ,
1845, 3 Juli, 10 Juli, Ole Hansen [ungkarl, snedkersvend], 24, , , , , ,
1845, 18 Juli, 23 Juli, Peder Olsen Krag [gift smaahandler], 77, , , , , ,
1845, 9 August, 13 August, Peder Sørensen [gift dagleier], 86, født i Steenløse, , , , ,
1845, 13 August, 15 August, Christen Pedersen [ugift forbedringshuusfange], 42, født i Tryggeløw, , , , ,
1845, 16 August, 21 August, Andreas Langhoff, , , , , Hans Nicolai Gundermann Langhoff [tømmermester], ,
1845, 7 August, 10 August, Frederik Hermann Alfred Hoffmann, , , , , , Karen Hansine Hoffmann,
1845, 8 September, 12 September, Niels Olsen, , , , , , Anne Sop. Olsdatter,
1845, 8 September, 12 September, Peder Poulsen [ugift almisselem], 40, født i Heden, , , , ,
1845, 7 September, 12 September, Johan Jørgen Huuber [gift sliber og polerer], 64, , , , , ,
1845, 13 September, 17 September, Søren Olsen [gift dagleier], 65, født i Fraugde, , , , ,
1845, 9 November, 13 November, Viggo Carl Christian Hendriksen, , paa Veirup, , , Rasmus Hendrik Hendriksen [gartner], ,
1845, 17 November, 22 November, Christian Mortensen [gift spisevært], 66, , , , , ,
1845, 25 November, 2 December, Jørgen Nielsen Borre [enkemand, brændeviinsbrænder], 73, , , , , ,
1845, 26 November, 1 December, Peder Christian Pedersen, , , , , , Mette Elisabeth Holbeck,
1845, 5 December, 11 December, Jesper Rasmussen [enkemand, skomagermester], 85, , , , , ,
1845, 8 December, 15 December, Niels Hansen [gift dagleier], 67, , , , , ,
1845, 17 December, 22 December, Mads Andersen [enkemand, brændeviinsbrænder], 67, , , , , ,
1845, 22 December, 27 December, Fritz L. Augustinus [udøbt søn], , , , , Fritz L. Augustinus [smedemester], ,
1845, 25 December, 30 December, Hans Peder Schjødt [enkemand, pottemager], 62, uden Vesterport, , , , ,
1846, 4 Januar, 8 Januar, Søren Christian Pedersen, , uden Vesterport, , , , Kirstine Pedersen,
1846, 9 Januar, 15 Januar, Jens Pedersen Viinberg [ugift almisselem], 89, født i Sverrig, , , , ,
1846, 13 Januar, 20 Januar, Clemens Döcker [enkemand, kjøbmand], 63, født i Westphalen, , , , ,
1846, 19 Januar, 24 Januar, Hans Nielsen [ugift almisselem], 60, , , , , ,
1846, 21 Januar, 24 Januar, Niels Andresen Risom [enkemand, almisselem], 46, født i Fredericia, , , , ,
1846, 27 Januar, 31 Januar, Anders Nielsen Wantinge [enkemand, skomagermester], 86, i Nørregade, , , , ,
1846, 4 Februar, 10 Februar, Niels Helt Madsens [barn - udøbt dreng], , ud. Vesterport, , , Niels Helt Madsen [hvedebrødbager], ,
1846, 8 Februar, 13 Februar, Bertel Christian Pedersen, 1, paa Torvet, , , Niels Peter Petersen [brændeviinsbrænder], ,
1846, 22 Februar, 26 Februar, Oscar Hjalmar Alexis Thomsen, , i Overgade, , , O. Thomsen [raadmand], ,
1846, 23 Februar, 28 Februar, Jørgen Hansens [barn - dødfødt dreng], , i Hunderup Skov, , , Jørgen Hansen [indsidder], ,
1846, 25 Februar, 28 Februar, Jens Pedersen [ugift tvangshuusfange], 62, , , , , ,
1846, 3 Marts, 7 Marts, Frederik Wilhelm Friis [gift s.... sproglærer], 55, , , , , ,
1846, 28 Marts, 2 April, Christian Frederik Grill, 1, i Frue Sogn, , , E. Grill [tobakspinder], ,
1846, 28 April, 2 Mai, Philip Ernest Hansen, , i Vestergade, , , Hansen [skolekasserer, procurator], ,
1846, 4 Mai, 9 Mai, Anders Hansen [ugift snedkersvend], 29, , , , , ,
1846, 8 Mai, 12 Mai, Johannes Bøeg [ugift smed, almisselem], 74, paa Fattiggaarden, , , , ,
1846, 12 Mai, 16 Mai, Palle Nielsen [enkemand, bagermester], 63, i Vestergade, , , , ,
1846, 12 Mai, 16 Mai, Rasmus Johan Nielsen, 6, paa Heden, , , S. Nielsen [smaahandler], ,
1846, 12 Mai, 16 Mai, Jacob Rasmus Brinch [gift snedkermester], 53, ud. Vesterport, , , , ,
1846, 17 Mai, 22 Mai, Frederik Anton Magnus [gift saddelmager og brevbærer], 72, , , , , ,
1846, 26 Mai, 30 Mai, Lars Pedersen, 10, i Hunderup - født paa Odense H..., , , Peder Larsen [huusmand], ,
1846, 28 Mai, 30 Mai, Peder Andersen [ugift skomagerlærling], 28, paa Hospitalet, , , Anders Carlsen [indsidder], , i Lyndelse paa Langeland
1846, 14 Juni, 17 Juni, Hendrik Christopher Rudolph Nielsen, 2, i Vestergade, , , P. Nielsen [tobakspinder], ,
1846, 21 Juli, 25 Juli, Johan Ludvig Jacobsen, 7, i Adelgade, , , Jacob Jacobsen [bødkermester], ,
1846, 23 Juli, 25 Juli, Niels Peder Skou [fraskilt forbedringshuusfange], 29, i Odsted Sogn Vejle Amt, , , , ,
1846, 5 August, 10 August, Hans Jørgen Pedersen [ungkarl smedesvend], 19, i Fangel, , , Ped. Hansen [huusmand], , i Fangel
1846, 14 August, 17 August, Hans Frederik Kjeld Svendsen, , i Hjulmandshuset, , , Ped. Svendsen [arbeidsmand], ,
1846, 23 August, 26 August, Carl Zætterborg [ugift saddelmagersvend hos saddelmager Seidenflod], 23, født i Sverrig, , , , ,
1846, 1 September, 4 September, Jørgen Hendriksen [ugift dagleier, almisselem], 33, paa Fattiggaarden - født i Haarbye, , , , ,
1846, 25 September, 29 September, Ludvig Ferdinand Julius Holm, 1, i Kragenshuus, , , A. M. Holm, ,
1846, 25 September, 30 September, Henning Scheffmann [enkemand, skrædersvend, almisselem], 66, paa Fattiggaarden - født i Faaborg, , , , ,
1846, 29 September, 2 October, Johan Christian Helms Prange, , , , , L. L. Prange [malermester], ,
1846, 7 October, 10 October, Jens Lund [gift skrædermester], 79, født i Nørrebrobye, , , , ,
1846, 7 October, 10 October, Carl Theodor Roulund, 2, paa Fattiggaarden, , , Søren Michael Roulund [portner], ,
1846, 18 October, 23 October, Johan Christopher Pedersen, 2, ved Torveaaen, , , Peder Jespersen [tømmersvend], ,
1846, 23 October, 27 October, Michael Lund [enkemand, bagermester], 91, i Vestergade, , , , ,
1846, 23 October, 28 October, Johan Ludvig Christopher Pedersen, , ved Torveaaen, , , Peder Jespersen [tømmersvend], ,
1846, 21 October, 2 November, Carl Christian Pedersen Bagger, 17, i Vestergade, , , C. Bagger [redacteur], ,
1846, 25 October, 2 November, Carl Bagger [cand. phil., redacteur af Fyens Stifts Avis], 39, i Vestergade, , , , ,
1846, 26 October, 29 October, Ole Muller [enkemand, muursvend, almisselem], 66, paa Fattiggaarden, , , , ,
1846, 28 October, 3 November, Frederik Larsen [enkemand, dagleier, almisselem], 50, paa Fattiggaarden - født i Svendborg Amt, , , , ,
1846, 13 November, 16 November, Hans Simonsen Schmidt [gift forbedringshuusfange], 28, født i Skjerbek Sogn Haderslev Amt, , , , ,
1846, 11 November, 16 November, Rasmus Schmidt [ungkarl, bogtrykkersvend, almisselem], 60, født i Odense, , , , ,
1846, 20 November, 28 November, Lars Frederik Rasmussen [ungkarl], 23, ved Assistents Kirkegaard, , , Niels Rasmussen [urtemand], ,
1846, 25 November, 30 November, Niels Jensen [ungkarl, forbedringshuusfange], 25, af Kjøng, , , , ,
1846, 28 November, 3 December, Hendr. Hansens [udøbt søn], , , , , Hendr. Hansen [dagleier], ,
1846, 2 December, 7 December, Christen Foersom [gift uhrmager], 42, i Vestergade, , , , ,
1846, 3 December, 12 December, Christian Ulrich Emil Reimuth [gift etatsraad, borgermester], 58, , , , , ,
1846, 1 December, 7 December, Hendrik Wilhelm Støhn [gift malermester], 62, ud. Vesterport - født i Berlin, , , , ,
1846, 6 December, 9 December, Carl Christian Schöller, , ud. Vesterport, , , P. Schöller [smedesvend], ,
1846, 6 December, 14 December, Rasmus Bruun [gift smed], 60, i Hunderup, , , , ,
1846, 25 December, 31 December, Carl Theodor Berggren, , St. Knuds Kirkestræde, , , Rasmus Berggreen [skomagermester], ,
1846, 4 December, 9 December, Niels Frandsen [enkemand, muursvend], 59, udenf. Vesterport, , , , ,
1847, 1 Januar, 7 Januar, Niels Greenaae [gift almisselem], 89, paa Fattiggaarden, , , , ,
1847, 6 Januar, 14 Januar, Joseph Nicolai Benjamin v. Abrahamson [gift kammerherre, oberst, virkelig general krigscommissair], 57, i Vestergade, , , , ,
1847, 10 Januar, 14 Januar, Jens Hansen [gift forbedringshuusfange], 48, af Bragsted Sogn Løve Herred, , , , ,
1847, 14 Januar, 25 Januar, Marsilius Knutzen [gift etatsraad, herredsfoged], 85, i Korsgade, , , , ,
1847, 22 Januar, 28 Januar, Jacob Hasselriis [enkemand, glarmester], 78, i Vestergade, , , , ,
1847, 23 Januar, 29 Januar, Lars Olsen [enkemand, gaardaftægtsmand], 76, i Bolbroe, , , , ,
1847, 25 Januar, 1 Februar, Peter Greve [enkemand, bedemand, skrædermester], 78, i Overgade, , , , ,
1847, 3 Marts, 9 Marts, Peder Andersen Juul [enkemand, vognmand], 78, uden Vesterport, , , , ,
1847, 7 Marts, 9 Marts, Carl Frederik Emil Nielsen, , paa Heden, , , Fred. Nielsen [snedkersvend], ,
1847, 22 Marts, 27 Marts, Andreas Frederik Fich [enkemand, h...skemager], 59, i Vestergade, , , , ,
1847, 28 Marts, 3 April, Carl Rudolph Jacob v. Schubarth [gift toldkasserer, ritmester], 72, i Overgade, , , , ,
1847, 31 Marts, 6 April, Claus Hansen [gift dagleier], 65, i Graabrødrestrædet, , , , ,
1847, 6 April, 10 April, Frederik Jensen [stedfader tømmersvend Hans Christophersen], 7, , , , , ,
1847, 5 April, 9 April, Niels Peder Andersen [ugift karetmager], 34, , , , , ,
1847, 5 April, 12 April, Rasmus Andersen Eibye [gift kjæmner], 60, i Vestergade, , , , ,
1847, 14 April, 19 April, Martin Sophus Frederik Anton Ferdinand Hansen, , , , , , Hansine Christine Larsen,
1847, 16 Mai, 20 Mai, Emil Carl Christian Jeppesen, , paa Holsedore, , , Jeppe Rasmussen [arbeidsmand], ,
1847, 23 Mai, 28 Mai, Christian Larsen Stub [enkemand, forbedringshuusfange], 73, af Rudkjøbing, , , , ,
1847, 24 Mai, 28 Mai, Hans Issing [ugift skrædersvend], 22, født i Assens, , , , ,
1847, 6 Juni, 12 Juni, Niels Rasmussen [gift urtemand], 50, paa Heden, , , , ,
1847, 10 Juni, 18 Juni, Hans Rasmussen [gamle, ..ft gaardmand], 78, i Bolbro, , , , ,
1847, 24 Juni, 29 Juni, Jens Hansen [ugift tjenestekarl hos brændevbr. C. Clausen], 77, , , , , ,
1847, 29 Juni, 3 Juli, Jens Hansen Stokkebye [gift afskediget toldbetjent], 73, i St. Knuds Kirkestræde, , , , ,
1847, 28 Juni, 2 Juli, Mikkel Nissen [..ft forbedringshuusfange], 36, af Givskud Veile Amt, , , , ,
1847, 4 Juli, 9 Juli, Peter Blankenberg Prydtz v. Recke [gift capitain i Ingenieur Corpset, veimester], 53, i Fyen, , , , ,
1847, 6 Juli, 10 Juli, Jens Møller [gift bagermester], 44, paa Vestergade, , , , ,
1847, 17 Juli, 22 Juli, Frederik Møller [skolediscipel], 17, , , , , Poul Møller [afdøde professor - hans enke],
1847, 21 Juli, 24 Juli, Hans Bonnesen [..ft saddelmagersvend], 50, født her i Byen, , , , ,
1847, 29 Juli, 5 August, Joseph Assam [gift possemantmager], 70, i Vestergade - født i Boisen, , , , ,
1847, 4 August, 9 August, Johan Pedersen [..ft kleinsmedmester], 69, i Vestergade, , , , ,
1847, 7 August, 12 August, Niels Jacob Nielsen, , i Vestergade, , , R. Nielsen [brændeviinsbrænder], ,
1847, 8 August, 13 August, Ludvig Ernst Gustav Quellmann, 3, , , , , Mariane Siphie Zilmer,
1847, 14 August, 18 August, Carl Christian Hansen, 5, i Vindegaden, , , , Marie C. Hansen [almisselem],
1847, 14 August, 17 August, J. C. Wiingaards [barn - dødfødt dreng], , i St. Knuds Kirkestræde, , , J. C. Wiingaard [slagtermester], ,
1847, 21 August, 24 August, Niels Christian Holger Basse, 11, i Windegade, , , , C. H. Basses [smedsvend - hans enke],
1847, 19 August, 23 August, Jens Olsen [gift almisselem], 40, født i Odense, , , , ,
1847, 23 August, 27 August, Hans Knudsen Friis [ungkarl, forbedringshuusfange], 30, af Stenderup Haderslev Amt, , , , ,
1847, 28 August, 2 September, Rasmus Kragh, 5, i Windegade, , , , C. H. Basses [smedsvend - hans enke],
1847, 5 September, 10 September, Johannes Peter Hansen, , i Paaskestrædet, , , Fr. W. J. Hansen [spinderiebestyrer], ,
1847, 10 September, 16 September, Moritz Døcher [enkemand, kjøbmand], 74, i Vestergade, , , , ,
1847, 17 September, 22 September, Anders Jørgensen [gift almisselem], 54, født ved Jellinge, , , , ,
1847, 7 October, 12 October, Søren Theodor Bruun, 7, i Graabrødrestræde, , , Johan Peder Bruun [kobbersmed], ,
1847, 14 October, 19 October, Cornelius Schmidt [ugift tømmersvend], 33, født i Holsteen, , , , ,
1847, 26 October, 30 October, Hans Julius Andersen, 2, , , , Rasmus Andersen [skomager], ,
1847, 31 October, 4 November, Rasmus Jacob Larsen, 13, ved Torveaaen, , , Lars Rasmussen [t....vægter], ,
1847, 31 October, 4 November, Bernt Rudolph Hansen [gift skræder, almisselem], 74, paa Fattiggaarden, , , , ,
1847, 13 November, 16 November, Søren Nicolaisen [gift forbedringshuusfange], 58, af Skibet Sogn Veile Amt, , , , ,
1847, 19 November, 24 November, Knud Christian Frederiksen, 1, i Hunderup Skov, , , Frederik Rasmussen [dagleier], ,
1847, 24 November, 30 November, Peder Hendriksen [enkemand, skomager], 58, paa Fattiggaarden - født i Odense, , , , ,
1847, 25 November, 30 November, Carl Marius Otto Jacobsen, , paa Graabrødreplads, , , Jens Jacobsen [arbeidsmand], ,
1847, 26 November, 30 November, Johan Christian Hansen, , i Kongens Have, , , , Anne Cathrine Pedersen,
1847, 25 November, 2 December, Knud Jacob Hansen, , Graabrødre Plads, , , Hans Jacob Hansen [glarmester], ,
1847, 30 November, 7 December, Jørgen Nielsen Østerbye [gift bagermester], 52, i Vestergade - født i Assens, , , , ,
1847, 4 December, 9 December, Hans Christian Nommesen [gift kludesamler], 66, paa Fattiggaarden, , , , ,
1847, 5 December, 9 December, Jens Hansen [gift almisselem], 84, født i Lumby Lyndelse, , , , ,
1847, 9 December, 16 December, Rasmus Hansen [gift spekhøkker], 55, ved Munkemølle - født i Næsbyhoveds Broby, , , , ,
1847, 18 December, 23 December, Carl Emil Bruun, 5, i Graabrødre Stræde, , , J. P. Bruun [kobbersmed], ,
1847, 16 December, 23 December, Christian Jørgensens [barn - dødfødt dreng], , ved Vestergade, , , Christian Jørgensen [skrædermester], ,
1847, 20 December, 24 December, Claus Jørgensen, 8, døbt i Østerhæsinge, , , Jørgen Clausen [dagleier], ,
1847, 21 December, 27 December, Jørgen Rasmussen, 7, , , , Rasmus Knudsen [arbeidsmand], ,
1847, 16 December, 23 December, Hans Jørgen Wilh. Edsberg [gift kjøbmand], 44, i Vestergade, , , , ,
1847, 8 November, 15 November, Jens Christian Christensen [enkemand, viinhandler], 68, i Overgade - født i Kjøbenhavn, , , , ,
1848, 28 December 1847, 3 Januar, Hans Nielsens [udøbt søn], , uden Vesterport, , , Hans Nielsen [jernstøber], ,
1848, 31 December 1847, 6 Januar, Karen Nielsdatters [barn - dødfødt dreng], , i Kragenshuus, , , , Karen Nielsdatter,
1848, 6 Januar, 14 Januar, Nicolai Poulsen [gift smaahandler], 76, uden Vesterport, , , , ,
1848, 8 Januar, 14 Januar, Andreas Rasmus Johan Gottfred Rasmussen, , uden Vesterport, , , L. Rasmussen [bødkermester], ,
1848, 12 Januar, 17 Januar, Peder Christian Pedersen, , paa Hunderup Mark, , , Peder Larsen [indsidder], ,
1848, 16 Januar, 21 Januar, Daniel Jacobsen [gift muursvend], 45, uden Vesterport - født i Odense, , , , ,
1848, 19 Januar, 28 Januar, Carl Frederik Sophus Jørgensen [enkemand, cancellieraad, communitets kasserer], 50, , , , , ,
1848, 23 Januar, 27 Januar, Rasmus Pedersen [ugift tjenestekarl hos viinhandler Lind], 26, , , , Peder Simonsen [huusmand], , i Martofte paa Hindsholm
1848, 24 Januar, 29 Januar, Christian Holger Hansen [gift procurator], 65, i Nørregade, , , , ,
1848, 26 Januar, 31 Januar, Rasmus Dobbelt, , i Claregaden, , , Rasmus Hansen Dobbelt [skomagermester], ,
1848, 29 Februar, 2 Marts, Anders Christian Meyer, 4, i Kragenshuus, , , Otto Meyer [muurhaandlanger], ,
1848, 24 Februar, 28 Februar, Ude Peter Haahr [gift landmaaler, lieutnant], 65, paa Fiskertorvet, , , , ,
1848, 25 Februar, 2 Marts, Peder Jørgensen [enkemand, almisselem], 65, i Tvangsarbeidsanstalten - af Kjøng, , , , ,
1848, 1 Marts, 7 Marts, Rasmus Peder Hansen, 4, paa Heden, , , Hans Hansen [urtemand], ,
1848, 13 Marts, 17 Marts, Peder Emil Andersen, 7, i Dandsestræde, , , Rasmus Andersen [skomagersvend], ,
1848, 14 Marts, 18 Marts, Julius Johansen, 4, uden Vesterport, , , Peder Johansen [vævermester], ,
1848, 14 Marts, 20 Marts, Adolph Bonnesen [enkemand, almisselem], 59, paa Fattiggaarden, , , , ,
1848, 21 Marts, 28 Marts, Simon Omann [enkemand, forhen sognepræst], 86, ved Vissenberg, , , , ,
1848, 6 April, 11 April, Hans Andersen [gift indsidder], 68, paa Hunderup Mark, , , , ,
1848, 6 April, 10 April, Niels Christian Christensen, , i Vestergade, , , N. C. Christensen [saddelmager], ,
1848, 9 April, 13 April, Peder Christiansen Daugaard [gift forbedringshuusfange], 55, af Egtved Sogn Veile Amt, , , , ,
1848, 10 April, 15 April, Rasmus Frederik Christopher Nielsen, , paa Heden, , , N. Rasmussen [tjenestekarl], ,
1848, 10 April, 15 April, Hans Ulriksen [gift dagleier], 61, ud. Vesterport - født i Rynkeby, , , , ,
1848, 16 April, 22 April, Jens Hammeln [ugift skræddersvend], 28, paa Fattiggaarden - født i Greenaa, , , , ,
1848, 22 April, 28 April, Carl Peder Ferdinand Lund, , i Dandsestræde, , , D. F. Lund [kammagersvend], ,
1848, 5 Mai, 10 Mai, Jens Christian Nielsen, , i Overgade, , , Peder Nielsen [gjestgiver], ,
1848, 7 Mai, 12 Mai, Johan Adolph Pedersen [gift politibetjent], 56, paa Klingenberg, , , , ,
1848, 10 Mai, 13 Mai, Tobias Christensen, , i Vestergade, , , N. C. Christensen [saddelmager], ,
1848, 13 Mai, 16 Mai, Jens Lorentzen [ugift tømmersvend], 30, paa Fattiggaarden - født i Flensborg, , , , ,
1848, 15 Mai, 22 Mai, Nicolai Faber [enkemand, biskop over Fyens Stift, dr. theol & phil., commandeur af Dannebrog, og ..], 59, , , , , ,
1848, 28 Mai, 3 Juni, Stephan Gärtner [gift typograpf, marskandiser], 47, i Vestergade - født i Ungarn, , , , ,
1848, 29 Mai, 3 Juni, Christen Rasmussen [gift arrestant], 54, i Odense Arrest - af Lunde, , , , ,
1848, 5 Juni, 10 Juni, Peder Saysette [gift pottemager], 62, født i Odense, , , , ,
1848, 13 Juni, 17 Juni, Holger Baumann [enkemand, handskemager], 56, i Claregaden - født i Nestved, , , , ,
1848, 15 Juni, 20 Juni, Hendrik Christian Vogelsang [gift krigsraad, kongl. fuldmægtig], 63, paa General Krigsco..sseriat Contoret i Vestergade, , , , ,
1848, 19 Juni, 22 Juni, Christian Ferdinand Kaufmann, , paa Bispensplan, , , C. G. G. Kaufmann [skrædersvend], ,
1848, 21 Juni, 24 Juni, Christian Hendrik Rasmussen [ugift hattemagersvend], 24, født i Ebeltoft, , , , ,
1848, 24 Juni, 27 Juni, Jørgen Adolph Hansen, , i Dandsestrædet, , , M. Hansen [klodsemager], ,
1848, 28 Juli, 3 Juli, Rasmus Ovesen, , uden Vesterport, , , S. C. Rasmussen [dagleier], ,
1848, 1 Juli, 7 Juli, Peter Nielsen [gift, enkemand, gjestgiver], 36, i Overgade, , , , ,
1848, 10 Juli, 13 Juli, Lars Hansen [ugift tjenestekarl hos kjøbmand Jentzon], 20, af Vindinge Sogn i Svendborg Amt, , , , ,
1848, 17 Juli, 24 Juli, Jacob Martinsens [barn - dødfødt dreng], , paa Heden, , , Jacob Martinsen [tømmersvend], ,
1848, 13 August, 17 August, Ferdinand Christian Morten Hansen, 3, i Asylgaden, , , H. J. Volder Hansen [skomagermester], ,
1848, 24 August, 29 August, Thomas Magnus Gamst [gift restaurateur], 42, paa Torvet - født i Odense, , , , ,
1848, 31 August, 5 September, Hans Pedersen [gift hattemagermester], 66, St. Hans Kirkestræde, , , , ,
1848, 8 September, 12 September, Peder Bjerregaard [gift muursvend], 30, paa Holsedore - født i Randers, , , , ,
1848, 9 September, 12 September, Jørgen Larsen, , født i Skeby Sogn, , , , Maren Tygesen [arrestanteur],
1848, 14 September, 19 September, Franz Oscar Schrøder, , ved Graabrødreveien, , , J. C. Schrøder [skomagermester], ,
1848, 28 September, 2 October, Lars Hansens [barn - dødfødt dreng], , St. Knuds Kirkestræde, , , Lars Hansen [klodsemager], ,
1848, 27 September, 3 October, Edel Christensdatters [barn - dødfødt dreng], , i Hunderup, , , , Edel Christensdatter,
1848, 8 October, 12 October, Fritz Carl Bülow [ugift handelsfuldmægtig hos brygger Hansen], , paa Fisketorvet [alder ulæselig], , , , ,
1848, 14 October, 18 October, Joh. Christ. Løngreens [barn - dødfødt dreng], , i Nørregade, , , Joh. Christ. Løngreen [smedemester], ,
1848, 13 October, 19 October, Johan Larsen [ugift almisselem, hattemagersvend], 37, paa Fattiggaarden - født i Bergen, , , , ,
1848, 30 October, 8 November, Wilhelm Ferdinand Hansen [ugift particulier], 38, i Overgade - født i Kjøbenhavn, , , , ,
1848, 5 November, 10 November, Rasmus Hansen [gift spisevært], 37, i Tugthuset - født i Wester Skjerninge, , , , ,
1848, 5 November, 10 November, Ole Fastrup [skomagerlærling hos Thor Poulsen], 19, uden Vesterport - født i Vigerslev, , , , ,
1848, 17 November, 22 November, Christian Christensens [barn - udøbt dreng], , uden Vesterport, , , Christian Christensen [tømmersvend], ,
1848, 26 November, 1 December, Mathias Øhlenschlæger Rasmussen [gift snedkermester], 59, i Adelgaden, , , , ,
1848, 28 November, 5 December, Johan Christian Hansen, , paa Heden, , , Joh. Hansen [muursvend], ,
1848, 13 December, 18 December, Rasmus Rasmussen, 1, paa Heden, , , Rasm. Andersen [dagleier], ,
1848, 18 December, 22 December, Rasmus Pedersen [enkemand, smaakjører], 77, i Graabrødrestrædet - født i Killerup, , , , ,
1849, 29 December 1848, 2 Januar, Niels Peder Pedersen, , uden Vesterport, , , Rasmus Pedersen [tømmersvend], ,
1849, 9 Januar, 13 Januar, Hans Edvard Thrane, , i Claregade, , , Ole Thrane [skomager], ,
1849, 19 Januar, 25 Januar, Gustav Adolph Hoffgaard, 1, i Overgade, , , G. A. Hoffgaard [kjøbmand], , i Overgade
1849, 24 Januar, 29 Januar, Wilhelm Schmidt, , i Vestergade, , , H. Schmidt [kjøbmand], ,
1849, 29 Januar, 3 Februar, Johan Christian Pedersen, 4, i Vestergade, , , H. P. Pedersen [smedemester], ,
1849, 28 Januar, 3 Februar, Peder Olsen [enkemand, almisselem], 66, paa Fattiggaarden - født i Stige, , , , ,
1849, 6 Februar, - [dato ikke indført], Hans Nielsen Gjerup [ugift tjenestekarl hos kjøbmand Edsbergs enke], 29, i Vestergade - født i Trolleborg Sogn, , , Niels Conradsen, , i Gjerup
1849, 10 Februar, 15 Februar, Hans Jensen [ugift skomagerfrimester], , født i Odense, , , , ,
1849, 24 Februar, 2 Marts, Hans Peder Gulbeck [enkemand, saddelmagersvend, almisselem], 56, uden Vesterport, , , , ,
1849, 2 Marts, 6 Marts, Hans Rasmussen [gift indsidder], 37, i Hunderup Skov - født i Orte Sogn, , , Rasmus Hansen, ,
1849, 23 Marts, 29 Marts, Arendt Catharus Barfoed [ugift pharmaceut], 35, født i Odense, , , , ,
1849, 25 Marts, 30 Marts, Lars Christian Randers [gift skomagermester], 38, født i Trondhjem, , , , ,
1849, 16 Marts, 20 Marts, Lars Mogensen [gift almisselem], 70, paa Fattiggaarden - født i Hj...by ved Assens, , , , ,
1849, 29 Marts, 4 April, Johan Anthon Larsen [tvilling], , i Windegaden, , , Jørgen Larsen [tømmersvend], ,
1849, 29 Marts, 4 April, Niels Rudolph Larsen [tvilling], , i Windegaden, , , Jørgen Larsen [tømmersvend], ,
1849, 31 Marts, 3 April, Mathias Christian Ditlev Rammeskov, 2, i Vestergade, , , N. P. Rammeskov [kjøbmand], ,
1849, 5 April, 11 April, Morten Christian Hansen, 1, ved Assistentskirkeg., , , R. J. Hansen [snedkersvend], ,
1849, 6 April, 12 April, Peder Jensen Møller [gift væver], 68, i Paaskestrædet, , , , ,
1849, 11 April, 14 April, Laurs Jørgensen [ugift forbedringshuusfange], 23, af Hedensted i Veile Amt, , , , ,
1849, 15 April, 19 April, Morten Brandt, , i Vestergade, , , M. K. Brandt [farver], ,
1849, 29 April, 3 Mai, Johan August Jentzsch [gift bundtmager], 39, i Vestergade - født i Anhalt Bernborg, , , , ,
1849, 4 Mai, 10 Mai, Rasmus Christian Frederik Nielsen, 5, i Hunderup, , , N. Navnesen [huusmand], ,
1849, 10 April, 14 April, Peder Reichgruber, 1, uden Vesterport - født i Haarslev, , , P. E. Reichgruber [snedkersvend], ,
1849, 8 Mai, 12 Mai, Jens Jensen [ugift forbedringshuusfange], 24, født i Svanninge, , , , ,
1849, 9 Mai, 14 Mai, Hans Mortensen [ugift tjenestekarl], 33, født i Kjøng, , , Morten Hansen, ,
1849, 11 Mai, 15 Mai, Lauritz Anders Nielsen, , uden Vesterport - født i St. Hans Sogn, , , N. Mortensen [dagleier], ,
1849, 10 Mai, 14 Mai, Christian Lindstrøm [ugift almisselem], 45, paa Fattiggaarden, , , , ,
1849, 13 Mai, 19 Mai, Niels Christian Madsen, , i St. Knuds Kirkestræde - født i Lumby, , , , Anne Sophie Rasmusdatter,
1849, 20 Mai, 24 Mai, Niels Markussen [ugift tjenestekarl], 69, i Bispegaarden, , , , ,
1849, 20 Mai, 24 Mai, Hendrik August Andersen, 15, paa Graabrødrepl., , , Jørgen Andersen [leietjener], ,
1849, 22 Mai, 26 Mai, Frederik Ferdinand Mehlby, 7, født i Nyborg, , , F. F. Mehlbye [raadstuetjener], ,
1849, 24 Mai, 29 Mai, Henrich Carl Delcomyn [gift, afskediget regimentsbøssemager], 77, i Vestergade - født i Sjelland paa H....møllen, , , , ,
1849, 30 Mai, 4 Juni, Anders Christian Andersen, , uden Vesterport, , , J. F. Andersen [møllersvend], ,
1849, 1 Juni, 5 Juni, Hans Hansen Holm [gift skomager, almisselem], 53, i Windegade, , , , ,
1849, 2 Juni, 5 Juni, Mads Olsen, , i Windegade, , , , Anne S. Olsen,
1849, 4 Juni, 8 Juni, Anders Jørgensen, , i Hunderup, , , J. Hansen [indsidder], ,
1849, 11 Juni, 18 Juni, Hans Christian Hansen [gift træskomand], 50, paa Heden - født i Verninge, , , , ,
1849, 19 Juni, 23 Juni, Erik Christian Werlaaff Steenbuch [ugift personel kapellan], 31, i Verninge, , , , ,
1849, 25 Juni, 30 Juni, Fritz Emil Ryberg, 2, uden Vesterport, , , Christian Ryberg (Alhed?) [smedesvend], ,
1849, 21 Juni, 25 Juni, Anders Carl Christian Hansen, 1, uden Vesterport, , , H. C. Jacobsen [skomagersvend], ,
1849, 29 Juni, 3 Juli, Hans Hansen [gift smed], 47, i Bolbro - født i Stegsted, , , , ,
1849, 29 Juni, - [dato ikke indført], Hans Pedersen [gift gaardmand], 35, i Bolbro - født i Bolbro, , , , ,
1849, 1 Juli, 6 Juli, Peder Dines Hansen, , ved Munkemølle, , , F. W. J. Hansen [spindemester], ,
1849, 5 Juli, 9 Juli, Heinrich Christian Larsen, 2, i Korsgade, , , C. F. Larsen, ,
1849, 5 Juli, 9 Juli, Hans Pedersen [ugift almisselem], 45, paa Fattiggaarden - født i Vesterhæsinge, , , , ,
1849, 7 Juli, 11 Juli, Niels Christian Bruun Jensen, , i Vestergade, , , Bruun Jensen [skræder], ,
1849, 14 Juli, 19 Juli, Niels Jespersen [gift dagleier], 58, i A....huset - født i Lumby, , , , ,
1849, 15 Juli, 20 Juli, Mette Sophie Nielsens [barn - dødfødt dreng], , i Overgade, , , , Mette Sophie Nielsen,
1849, 19 Juli, 24 Juli, Christen Nicolai Lind Ostenfeld [gift stiftsrevisor, justitsraad], 66, i Vestergade, , , , ,
1849, 27 Juli, 31 Juli, Anders Pedersen [gift smaahandler], 50, uden Vesterport - født i Ubberud Sogn, , , , ,
1849, 9 August, 11 August, Erhardt Nielsen [ugift strømpehandler - hos gjestgiver Pagh], 23, af Sunds Sogn i Jylland, , , , ,
1849, 10 August, 13 August, Knud Waldemar Rasmussen, , i Graabrødrestræde, , , Chr. Rasmussen [smedemester], ,
1849, 12 August, 15 August, Niels Carl Andresen, , uden Vesterport, , , A. A. Hansen [jernstøber], ,
1849, 9 August, 15 August, Frederik Carl Christian Ludvig Unserud, 1, i Claregade, , , H. C. Unsetud [snedkersvend], ,
1849, 23 August, 27 August, Franz Oscar Christophersen, 1, paa Biskorupplan, , , P. Christophersen [f.....], ,
1849, 7 September, 11 September, Rasmus Pedersen [gift tjenestekarl], 42, i Staalstræde - født i Vedtofte, , , , ,
1849, 19 September, 24 September, Hans Christian Hansen, , , , , , Henriette C. Hansen,
1849, 25 September, 29 September, Jørgen Clausen [enkemand, snedker, almisselem], 69, født i Brendekilde, , , , ,
1849, 30 September, - [dato ikke indført], Nicolai Christian Selchior [skolediscipel], 18, , , , Selchior [pastor], ,
1849, 4 October, 11 October, Lars Andersen [enkemand, træskomand], 72, uden Vesterport - født i Hjallese, , , , ,
1849, 13 October, 17 October, Johan Christian Michelsen, , i Claregade, , , , Maren Cathr. Hansdatter,
1849, 21 October, 25 October, Jens Rasmussen [gift fisker], 44, Assistents Kirkegaard - født i Brylle, , , , ,
1849, 25 October, 30 October, Frederik Hansen [tvilling], , uden Vesterport, , , Lars Hansen [tømmermester], ,
1849, 25 October, 30 October, Christian Hansen [tvilling], , uden Vesterport, , , Lars Hansen [tømmermester], ,
1849, 4 November, 8 November, Hans Jensen [gift skomagermester, borger....], 57, født i Odense, , , , ,
1849, 10 November, 16 November, Niels Nielsen [gift huusmand], 57, i Hunderup - født i Næraae Sogn, , , , ,
1849, 15 November, 29 November, Hans Thomas Ohm [ugift cand. theol., huuslærer hos Møller Krag], 34, , , , , ,
1849, 1 December, 7 December, Søren Christian Gravenhorst [hos brygger Brummer], 9, i Vestergade, , , Gravenhorst [toldbetjent], , i Hjørring
1849, 4 December, 10 December, Fritz Carl Gustav Sørensen, , i St. Knuds Kirkestræde, , , , Marie C. Sørensen,
1849, 2 December, 10 December, Christen Jensen Egeberg [gift arbeidsmand], 46, født i Egebjerg i Jylland, , , , ,
1849, 24 October, - [dato ikke indført], Jacob Jørgensen [ugift], 23, i Staalstræde - født i Vullerslev, , , Jørg. Frederiksen, ,
1849, 11 December, 17 December, Peder Hansen [gift tømmersvend], 49, uden Vesterport - født i Aarslev, , , , ,
1849, 19 December, 27 December, Johan Hendrik Demant [gift gartner], 56, uden Vesterport, , , , ,
1849, 21 December, 27 December, Joseph Reichgruber [gift fabrikarbeider], 75, i Dandsestrædet - født i Wien, , , , ,
1850, 28 December 1849, 4 Januar, Preben Lihme Brandt [ugift raadmand, klædefabrikant], 42, paa Klingenberg - født i Odense, , , , ,
1850, 3 Januar, 7 Januar, Carl Halfdan Mørck [ugift skrædersvend], 29, født i Nyborg, , , , ,
1850, 4 Januar, 10 Januar, Hans Andersen [ugift tjenestekarl hos gjestgiver Strøm], 32, født i Korup, , , Anders Hansen, ,
1850, 9 Januar, 15 Januar, Abraham Larsen [gift kludesamler], 65, ud. Vesterport, , , , ,
1850, 8 Januar, 12 Januar, Andreas Lange [gift handskemager], 48, i Overgade - født i Odense, , , , ,
1850, 14 Januar, 21 Januar, Claus Wilhelm Jeppesen, , i Dandsestræde, , , , Sophie Henriette Hjernøe,
1850, 15 Januar, 25 Januar, Thor Olsen Tønder Kongsted, 1, uden Vesterport, , , Johan Kongsted [.....turskriver], ,
1850, 18 Januar, 25 Januar, Hans Jacobsen [gift arbeidsmand], 46, paa Heden - født i Kjøbenhavn, , , , ,
1850, 20 Januar, 26 Januar, Niels Carlsen [gift arbeidsmand], 63, paa Heden, , , , ,
1850, 8 Februar, 14 Februar, Adolph Jessen, , Fr. Port, , , Fr. Jessen [uhrmager], ,
1850, 8 Februar, 13 Februar, Johannes Frederik Gregersen, 1, uden Vesterport, , , C. G. Gregersen [snedkermester], ,
1850, 8 Februar, 13 Februar, Johan Julius Waldemar Buchhardt, 2, uden Vesterport, , , J. C. Buchhardt [snedkersvend], ,
1850, 16 Februar, 28 Februar, Anders Hansen [gift dagleier], 62, ved Assistents Kirkegaard - født i Vissenberg, , , , ,
1850, 17 Februar, 22 Februar, Peder Lauritz Hald, 6, uden Vesterport, , , Hald [commisionær], ,
1850, 18 Februar, 22 Februar, Jørgen Peder Georg Madsen, , paa Fattiggaarden - født i St. Hans Sogn, , , A. Madsen [skomagersvend], ,
1850, 24 Februar, 1 Marts, Henrik Steen [enkemand, væver], 50, født i Svendborg, , , , ,
1850, 2 Marts, 7 Marts, Jørgen Peder Ewald Nielsen, , uden Vesterport, , , S. Nielsen [skomager], ,
1850, 11 Marts, 16 Marts, Jacob Pedersen [gift hattemagersvend], 50, paa Fattiggaarden - født i Odense, , , , ,
1850, 18 Marts, 22 Marts, Mads Peder Jørgensen, , , , , C. Jørgensen [vægter], ,
1850, 8 April, 13 April, Carl Christian Pedersen [gift spisevært], 54, paa Fiskertorvet - født i Odense, , , , ,
1850, 13 April, 19 April, Carl Frederik Siegfried Berg [gift, forhen apotheker], 50, uden Vesterport - født i Christiania, , , , ,
1850, 13 April, 19 April, Rasmus Rasmussen [gift dagleier], 41, født i Haarslev Sogn, , , , ,
1850, 26 April, 29 April, Hjære Svendsen Roses [dødfødt søn], , paa Holsedore, , , Hjære Svendsen Rose [muursvend], ,
1850, 29 April, 6 Mai, Hans Sørensen [gift værtshuusholder], 65, uden Vesterport, , , , ,
1850, 8 Mai, 11 Mai, Anton Køhlers [dødfødt søn], , Graabrødrestræde, , , Anton Køhler [skomagermester], ,
1850, 9 Mai, 13 Mai, Jørgen Julius Pedersen, 2, i Staalstræde, , , Hans Pedersen [deligencekudsk], ,
1850, 16 Mai, 24 Mai, Christian Frederik Knudsen, 2, uden Vesterport, , , Søren Knudsen [rugbrødbager], ,
1850, 27 Mai, 31 Mai, Niels Pedersen [enkemand, hattemagerfrimester], 63, paa Fattiggaarden - født i Holsteen, , , , ,
1850, 6 Juni, 10 Juni, Albert Christian Duch, , i Vestergade, , , F. Duch [skrædermester], ,
1850, 9 Juni, 14 Juni, Hans Nissen Pedersen [gift skrædermester], 65, i Vestergade - født ved Tøndern, , , , ,
1850, 13 Juni, 17 Juni, Jørgen Hansen, , i Munkemølle, , , , Anne M. Larsen,
1850, 16 Juni, 19 Juni, Rasmus Christian Rasmussen, , i Kragenshuus, , , Ove Chr. Rasmussen [dagleier], ,
1850, 23 Juni, 27 Juni, Niels Jensen [ugift tjenestekarl], 37, i Hunderup - født i Brangstrup Nørre Aabye Sogn, , , Jens Nielsen, ,
1850, 13 Juni, 18 Juni, Jens Neess [forligelses- og landvæsenscommissair, enkemand, justitsraad], 81, født paa Linborggaard i Jylland, , , , ,
1850, 7 Juli, 13 Juli, Georg Joachim Harald Hansen, 2, uden Vesterport, , , Rasm. Hansen [skomager], ,
1850, 23 Juli, 27 Juli, Peder Christophersen Østerbye [smaahandler, enkemand], 78, Graabrødreplads - født i Saltofte, , , , ,
1850, 20 Juli, 24 Juli, Mads Sørensen, , i Vestergade, , , , Anne K. Hansen,
1850, 21 Juli, 26 Juli, Rasmus Hansen [skomagermester, enkemand, borger...], 73, født i Odense, , , , ,
1850, 11 August, 15 August, Anders Jørgen Andersen [ugift tjenestekarl hos kjøbmand L. Limkilde], 31, født i Breed Odense Amt, , , , ,
1850, 12 August, 16 August, Jacob Saxtorph [rector, professor, enkemand], 79, født i Roskilde, , , , ,
1850, 15 August, 20 August, Hans Hansen [gift urtemand], 52, paa Heden - født i Skjellerup, , , , ,
1850, 18 August, 22 August, Rasmus Andersen [gift arbeidsmand], 48, uden Vesterport - født i Husbye, , , , ,
1850, 18 August, 24 August, Poul Gustav Thorvald Paulsen [ugift student], 19, født i Keirup, , , , ,
1850, 3 September, 7 September, Hans Nielsen [gift vævermester], 46, paa Heden, , , , ,
1850, 1 September, 5 September, Jens Christian Larsen [enkemand], 55, paa Fattiggaarden, , , , ,
1850, 6 September, 12 September, Jørgen Andersen Sanderum [enkemand, brændeviinsbrænder], 58, uden Vesterport - født i Sanderum, , , , ,
1850, 15 September, 20 September, Rasmus Carlsen [gift dagleier], 47, født i Odense, , , , ,
1850, 28 October, 2 November, Ludvig Anthon Arbogast [gift glarmester], 79, i Overgade - født i Zarbrück, , , , ,
1850, 1 November, 5 November, Oscar Gædecken, , Torvet, , , E. O. Gædecken [kjøbmand], ,
1850, 30 October, 4 November, Sabros [dødfødt søn], , i den Nye Gade, , , Sabro [snedkermester], ,
1850, 16 November, 22 November, Niels Pedersen, 2, paa Holsedore - født i Frue Sogn, , , , Anne Nielsen,
1850, 21 November, 26 November, Christian Bardram [gift saddelmagermester], 38, i Vestergade - født i Odense, , , , ,
1850, 27 November, 3 December, Niels Jensen, , paa Hunderup Mark, , , Jens Larsen [dagleier], ,
1850, 11 December, 16 December, Christopher Rasmussen [gift almisselem], 54, paa Fattiggaarden - født paa Lammehauge, , , , ,
1850, 16 December, 21 December, Christian Dresler [ugift almisselem], 56, paa Fattiggaarden - født i Odense, , , , ,
1850, 24 December, 31 December, Alfred Wilhelm Andersen, , uden Vesterport, , , C. Andersen [bager], ,
1851, 31 December 1850, 4 Januar, Niels Lund [gift vognmand, almisselem], 62, paa Fattiggaarden, , , , ,
1851, 5 Januar, 10 Januar, Mads Knudsen [gift værtshuusholder], 51, i Staalstræde, , , , ,
1851, 4 Januar, 10 Januar, Jacob Lund [ugift almisslem], 64, født i Odense, , , , ,
1851, 9 Januar, 15 Januar, Ferdinand Jeppesen, , i Dandsestræde, , , C. Jeppesen [skomager], ,
1851, 18 Januar, 22 Januar, Emil Knud Michelsen, , , , , , Dorthea Hansdatter,
1851, 20 Januar, 24 Januar, Johan Albert Norden [gift regimentsdyrlæge, dannebrogsmand], 57, i Vestergade - født i Holsteen, , , , ,
1851, 20 Januar, 24 Januar, Peder Nielsen [ugift dagleier], 68, i Staalstrædet - født i Hæsbjerghuus, , , , ,
1851, 22 Januar, 28 Januar, Johan Jacob Schrøder [enkemand, konstdreier hos drejer Assam], 64, i Vestergade - født i Preussen, , , , ,
1851, 24 Januar, 27 Januar, Johan Martin Larsen, 1, i Vindegadens Fattighuus, , , , Anne M. Larsen,
1851, 27 Januar, 31 Januar, Julius Nagel [enkemand, skomagersvend], 35, paa Fattiggaarden - født i Odense, , , , ,
1851, 28 Januar, 31 Januar, Johan Martin Klinck, , , , , , Marie L. Hansen,
1851, 4 Februar, 8 Februar, Jacob Wilhelm Pedersen [ugift glarmestersvend], 22, i Claregade, , , , ,
1851, 6 Februar, 11 Februar, Rasmus Jensen [ugift almisselem], 69, født i Fraugde, , , , ,
1851, 7 Februar, 12 Februar, Carl Johansen, , i Vindegade, , , Fr. Johansen [muursvend], ,
1851, 3 Februar, 11 Februar, Niels Andersen Sønderbro Lund [gift, afskediget vagtmester], 50, paa Langeland - født i Sønderbro, , , , ,
1851, 10 Februar, 15 Februar, Lars Bruun [ugift smed, almisselem], 47, født i Odense, , , , ,
1851, 14 Februar, 19 Februar, Gottfred Jørgensen [gift reebslagermester], , uden Vesterport - født her i Menigheden, , , , ,
1851, 14 Februar, 21 Februar, Jørgen Jørgensen [gift arbeidsmand], 63, paa Heden - født i Hjallese, , , , ,
1851, 21 Februar, 25 Februar, Wilhelm Christophersen, , , , , , Anne M. Christophersen,
1851, 19 Februar, 24 Februar, Jochum Nielsen With [gift contorist], 62, uden Vesterport - født i Roeskilde, , , , ,
1851, 25 Februar, 28 Februar, Johan Wilhelm Prange, , i St. Knuds Kirkestræde, , , C. L. Prange [maler], ,
1851, 21 Februar, 27 Februar, Rasmus Rasmussen [enkemand, urtemand], 63, paa Klingenberg - født i ......, , , , ,
1851, 26 Marts, 31 Marts, Rasmus Ludvig Frederiksen [ugift kobbersmedsvend], 34, født i Kjøbenhavn, , , , ,
1851, 26 Marts, 1 April, Jens Christian Holmsted [ugift kjøbmand], 51, i Vestergade - født i Odense, , , , ,
1851, 31 Marts, 4 April, F. Hansens [udøbt søn], , i Vestergade, , , F. Hansen [tobaksspinder], ,
1851, 6 April, 11 April, Christian Jørgensen, , uden Vesterport, , , N. Jørgensen [tobaksspinder], ,
1851, 3 April, 8 April, Frederik Jantzen, , i Vestergade, , , Jantzen [kjøbmand], ,
1851, 6 April, 11 April, Hans Eriksen Ring (kaldet From) [enkemand, almisselem], 75, paa Fattiggaarden, , , , ,
1851, 18 April, 23 April, Frederik Christian Martin Tørring, , uden Vesterport, , , J. C. Tørring [tjenestekarl], ,
1851, 20 April, 23 April, Anne Andersdatters [dødfødt søn], , uden Vesterport, , , , Anne Andersdatter,
1851, 21 April, 28 April, Mads Hansen [gift huusmand], 56, i Snapind - født i Vissenberg, , , , ,
1851, 1 Mai, 6 Mai, Marius Wendelbo, , , , , J. P. Wendelboe [skrædermester], ,
1851, 3 Mai, 7 Mai, Jeppe Jensen [enkemand, tugthuusfange], 54, født i Kjøng, , , , ,
1851, 11 Mai, 17 Mai, Frederik Carl Schrøder [gift bogbindermester], 74, i Adelgade, , , , ,
1851, 16 Mai, 19 Mai, Edvard Hannibal Duch, , , , , F. Duch [skrædermester], ,
1851, 29 Mai, - [dato ikke indført], Jørgen Christensen [ugift skrædersvend], 20, , , , Christen Hansen [skræder], , i Nørre Aabye Sogn
1851, 29 Mai, 5 Juni, Gregers Christian Frederik v. Krogh [enkemand, kammerherre, major, toldkasserer], 60, i Overgade, , , , ,
1851, 18 Juni, 23 Juni, Christian Frederik Rasmussen [ugift almisselem], 34, paa Fattiggaarden - født i Svendborg, , , , ,
1851, 1 Juli, 5 Juli, Lars Christian Jørgensen [gift skomagermester], 68, i Vestergade - født i Odense, , , , ,
1851, 5 Juli, 9 Juli, Hans Frandsen Poulsen, , uden Vesterport, , , F. F. Poulsen [smedesvend], ,
1851, 7 Juli, 11 Juli, Mathias Knudsen [gift skrædermester, spisevært], 66, paa Torvet - født i Odense, , , , ,
1851, 10 Juli, 14 Juli, Hans Rasmussen [gift pensioneret vagtmester], 49, født i Svendborg, , , , ,
1851, 10 Juli, 12 Juli, Hans Conradsen [ugift tjenestekarl hos gaardmand H. Rasmus...], 27, i Bolbro - født i Skræderlundhuus i Vissenberg, , , , ,
1851, 1 August, 6 August, Hans Hansen [ugift røgter hos uhrmager Jessen], 60, i Hunderup, , , , ,
1851, 29 Juli, 2 August, Jacob Christian Knebus [gift skomagersvend], 67, født i Odense, , , , ,
1851, 11 August, 15 August, Knud Madsen [ugift tjenestekarl hos bager Rasmussen], 21, født i Birkum, , , Mads Frederiksen [huusmand], , dersteds [Birkum]
1851, 14 August, 18 August, Anders Peder Hansen [ugift handelsbetjent], 22, født i Birkende, , , S. W. Hansen [skomager], ,
1851, 17 August, 21 August, Preben Lihme Brandt, 1, i Vestergade, , , Brandt [farver], ,
1851, 5 August, 8 August, Peder Christian Nielsen, 24, født i Kørby Veile Amt, , , , ,
1851, 18 August, 23 August, Hans Andersen Coppye [ugift almisselem], 45, paa Fattiggaarden - født i Eskildstrup, , , , ,
1851, 21 August, 25 August, Jens Frederik Hansen, , i Bolbroe, , , H. Rasmussen [gaardmand], ,
1851, 20 August, 25 August, Hans Nielsen Andersen [ugift skomagersvend], 25, i Odense, , , Anders Nielsen [.....svend], ,
1851, 28 August, 1 September, Anders Pedersen [ugift fabrikarbeider], 28, i Odense, , , Rasmus Pedersen [tømmersvend], ,
1851, 31 August, 4 September, Hans Christian Pedersen, , i Vindegaden, , , Jens Pedersen [leietjener], ,
1851, 29 September, 4 October, Hermann Gædecken, , paa Torvet, , , Gædecke [kjøbmand], ,
1851, 1 October, 6 October, Jacob Frederik Martin Flygge, , i Svendborg, , , Flygge [bundtmager], ,
1851, 10 October, 14 October, Andreas Rasmus Johan Gottfrid Rasmussen, , uden Vesterport, , , Lars Rasmussen [bødker], ,
1851, 12 October, 20 October, Peder Christian Stenersen Gad [gift biskop, dr. theol.], 54, over Fyens Stift, , , , ,
1851, 27 October, 1 November, Johan Lauritz Larsen, 1, paa Hospitalet, , , , Anne Larsdatter,
1851, 29 October, 3 November, Rasmus Jensen [gift dagleier], 47, født i Aarslev, , , , ,
1851, 1 November, 8 November, Niels Bergmann Tordenskov [ugift snedkersvend], 56, paa Fattiggaarden, , , , ,
1851, 5 November, 10 November, Claus Nielsens [dødfødt søn], , , , , Claus Nielsen [tømmersvend], ,
1851, - [dato ikke indført], 31 October, Niels Christian Rasmussen [ugift tjenestekarl], 47, , , , , ,
1851, 11 November, 15 November, Carl August Oscar Hansen, 5, i Kragenshuus, , , H. Mogensen [muursvend], ,
1851, 19 November, 24 November, Lars Sørensen Nommesen [gift stadstambour], 75, i Staalstræde, , , , ,
1851, 21 November, 27 November, Niels Christian Jensen [ugift tjenestekarl hos garver Pedersen], 19, i Odense, , , N. C. Jensen [smaahandler], ,
1851, 26 November, 1 December, Johan Christian Buchard [gift snedkersvend], 35, uden Vesterport - født i Kjøbenhavn, , , , ,
1851, 24 December, 29 December, J. L. Johansens [udøbt søn], , i Claregaden, , , J. L. Johansen [muursvend], ,
1852, 29 December, 3 Januar , Peter Gregersen [gift, pensioneret overvagtmester, dannebrogsmand], 70, uden Vesterport - født i Lillefold, , , , ,
1842, 1 Januar, 6 Januar, Elisabeth Dorthea Wilhelmine Andersen, 1, , , , H. Chr. Andersen [skrædder], ,
1842, 4 Januar, 8 Januar, Margrethe Winther [enke], 79, , Ped. Winther [skolelærer], , , ,
1842, 1 Januar, 10 Januar, Bende Johanne Hedevig Pedersen, , paa Klingenberg, , , Jørgen Pedersen [snedkersvend], ,
1842, 28 Januar, 3 Februar, Kirstine Møller, 72, uden Vesterport, Jacob Jensen Bruun [skomagermester], , , ,
1842, 5 Februar, 11 Februar, Anne Frandsdatter [enke], 82, uden Vesterport, Søren Jensen [vagtmester], , , ,
1842, 9 Februar, 12 Februar, Anne Dorthe Hansdatter [enke, almisselem], 72, Paaskestræde, Knud Erichsen, , , ,
1842, 11 Februar, 14 Februar, Edel Elise Petra Pedersen, , iKlaregaden, , , Jørgen Pedersen [snedkersvend], ,
1842, 22 Februar, 28 Februar, Mette Hedevig Kellinghusen [enke], 83, paa Hedvigslund, From [proprietær], , , ,
1842, 28 Februar, 5 Marts, Henriette Gercken [ugift huusjomfru hos consul Fugleberg], 48, , , , , ,
1842, 1 Marts, 5 Marts, Anne Andersdatter [gift forbedringshuusfange], 74, af Kindstrup, , , , ,
1842, 2 Marts, 7 Marts, Nielsine Johansen, , , , , , Edel Cathrine Hansine Rasmine Hartmann,
1842, 28 Januar, 5 Februar, Concordie Marie Cappeln [enke], 86, , Johan Otto Cappeln, , , ,
1842, 5 Marts, 12 Marts, Niels Navnesens [dødfødt datter], , i Hunderup, , , Niels Navnesen [indsidder], ,
1842, 11 Marts, 14 Marts, Hanne Mathilde Pommer, , i Vestergade, , , Hans Olsen Pommer [skomagermester], ,
1842, 13 Marts, 18 Marts, Regine Josepha Frederikke Ertner, 19, paa Graabrødre Torv, , , Frederik Ertner [uhrmager], ,
1842, 16 Marts, 21 Marts, Birthe Sophie Westrøm, , uden Vesterport, , , Westrøm [afdøde skomager], ,
1842, 19 Marts, 23 Marts, Frederikke Caroline Gedde, 9, i Staalstrædet v. St. Knuds Kirkestræde, , , Gedde [afdøde lieutenant], ,
1842, 20 Marts, 26 Marts, Anne Jensdatter [enke], 82, i Staalstræde, Andreas Lund [boelsmand], i Paarup Sogn, , ,
1842, 28 Marts, 1 April, Sophie Rudolphine Nielsen, 2, i Vestergade, , , Ped. Nielsen [tobaksfabrikør], ,
1842, 26 Marts, 2 April, Cathrine Charlotte Albrechtsen [enke], 79, i Odense, Bünger [gartner], , , ,
1842, 26 April, 30 April, Kirsten Væver [almisselem, enke], 96, , Anders Madsen [væver], , , ,
1842, 25 April, 29 April, Augusta Lovise Sophie Sohn, 1, , , , S. Sohn [kammager], ,
1842, 4 Mai, 9 Mai, Marie Lovise Brink, 15, , , , Jacob Rasmus Brink [snedkermester], ,
1842, 9 Mai, 13 Mai, Nielsine Rasmine Larsen, 14, , , , Niels Larsen [smaahandler], ,
1842, 4 Juni, 8 Juni, Petroline Clautine Klink [tjenestepige], 19, , , , Klink [skomager], , i Kjerteminde
1842, 7 Juni, 10 Juni, Ellen Dorthee Møller, 64, , Christian Frederiksen [slagter], , , ,
1842, 14 Juni, 18 Juni, Inger Margrethe Madsen, 1, , , , Anders Madsen [brændeviinsbrænder], ,
1842, 19 Juni, 24 Juni, Maren Nielsen [enke, almisselem], 70, , Mogens Pedersen, , , ,
1842, 15 Juni, 18 Juni, Anne Kirstine Jørgensdatter [ugift almisselem], 60, , , , , ,
1842, 1 Juli, 5 Juli, Jenny Doris Wilhelmine Wagner, , , , , C. L. Wagner [gartner], ,
1842, 2 Juli, 7 Juli, Karen Hansen [enke, fraskilt kone], 56, , Christopher Andersen [brændeviinskarl], , , ,
1842, 10 Juli, 13 Juli, Anne Dorthea Hansen [ugift tjenestepige], 23, født i Middelfart, , , , ,
1842, 15 Juli, 19 Juli, Adamine Benedicte Müller [enke], 81, , Winterlig [knapmager], , , ,
1842, 2 Juli, 7 Juli, Maren Jacobsdatter [enke], 40, , Christian Pedersen [dagleier], , , ,
1842, 30 Juli, 4 August, Ingeborg Nielsen, 75, , Prom [skræder], , , ,
1842, 10 August, 16 August, Louise Frederikke Madsen, 13, , , , Christian Madsen [afdøde smedemester], ,
1842, 15 August, 19 August, Anne Cathrine Winther født Juul [enke], 70, , Rasmus Winther [proprietær], , , ,
1842, 22 August, 25 August, Voldborg Jørgensen, , uden Vesterport, , , , Marie Hansen,
1842, 29 August, 1 September, Jens Rasmussens [barn - dødfødt pige], , , , , Jens Rasmussen [smaakjører], ,
1842, 29 August, 1 September, Marie Elisabeth Frølich født Christophersen [mad., enke, lærerinde], 55, ved Fattigskolen, Frølich [garver], , , ,
1842, 12 September, 16 September, Julie Jacobine Schønberg, 10, , , , H. R. Schønberg [graver], ,
1842, 23 September, 26 September, Anne Cathrine Pedersdatter [ugift almisselem], 86, født i Odense, , , , ,
1842, 30 September, 6 October, Anne Cathrine Caroline Larsen, , , , , , Sophie Kirstine Hansen,
1842, 18 October, 24 October, Anne Marie Hansdatter, 68, , Jens Lorenzen [muurmester], , , ,
1842, 19 October, 24 October, Josephine Rasmine Marie Rasmussen, 3, , , , Søren Rasmussen [skomager], ,
1842, 28 October, 3 November, Anne Rasmusdatter, 39, , Anders Johansen [indsidder], , , ,
1842, 10 November, 16 November, Marie Rasmussen [enke, almisselem], 75, , Bossel [snedker], , , ,
1842, 10 November, 16 November, Barbara Nielsen, 45, , Poul Sørensen [skomagermester], , , ,
1842, 27 November, 1 December, Jacob Jensens [barn - dødfødt pige], , , , , Jacob Jensen [bommand], ,
1842, 19 December, 23 December, Anne Dorthea Schmidt [enke], 71, , F. Hansen [bogbinder], , , ,
1843, 28 December 1842, 2 Januar, Marie Cathrine Aagaard født Jacobsen, 72, , Aagaard [krigsassessor], , , ,
1843, 6 Januar, 9 Januar, Kirsten Andersen [enke, almisselem], 90, paa Fattiggaarden, Morten Pedersen [dagleier], , , ,
1843, 12 Januar, 16 Januar, Anne Marie Jensdatter, 44, , Jens Nielsen [dagleier, smaakjører], , , ,
1843, 11 Januar, 17 Januar, Dorthea Marie Kolding [enke], 82, , With [skomager], , , ,
1843, 1 Februar, 4 Februar, Johanne Madsdatter [enke, almisselem], 74, , Lars Nielsen [brolægger], , , ,
1843, 1 Februar, 6 Februar, Nielsine Adolphine Brodersen, 28, , Niels Rammeskow [kjøbmand], , , ,
1843, 2 Februar, 4 Februar, Severine Hansen [tvilling], , , , , , Kirstine Marie Hansen,
1843, 2 Februar, 4 Februar, Hansine Hansen [tvilling], , , , , , Kirstine Marie Hansen,
1843, 6 Februar, 11 Februar, Karen Andersdatter [enke, almisselem], 80, , Steffen Nielsen, , , ,
1843, 6 Februar, 11 Februar, Johanne Marie Nielsdatter [ugift tvangshuusfange], 63, fra Skanderborg, , , , ,
1843, 7 Februar, 11 Februar, Anne Jensdatter [ugift tvangshuusfange], 82, fra Meilbye, , , , ,
1843, 4 Marts, 10 Marts, Anne Marie Hein, , i Hunderup, , , Thomas Hendrik Hein [snedkersvend], ,
1843, 4 Marts, 10 Marts, Kirstine Wilhelmine Lovise Hansen, 4, , , , Ped. Hansen [rendemester], ,
1843, 21 Marts, 24 Marts, Lauritz Theilgaard Sabros [barn - dødfødt pige], , , , , Lauritz Theilgaard Sabro [snedkersvend], ,
1843, 29 Marts, 3 April, Karen Rasmusdatter [enke], 87, , Søren Knudsen [kludesamler], , , ,
1843, 1 April, 3 April, Jørgen Jensens [barn - dødfødt pige], , uden Vesterport, , , Jørgen Jensen [garver], ,
1843, 5 April, 8 April, Karen Hansdatter, 51, paa Holsedore, Mads Jensen [brolægger], , , ,
1843, 8 April, 11 April, Dorthea Hansdatter [ugift almisselem], 83, , , , , ,
1843, 11 April, 15 April, Anne Caroline Nielsine Jensen [i pleie hos huusmand Niels Larsen], , paa Hunderup Mark, , , , Gjertrud Nielsdatter,
1843, 25 April, 29 April, Anne Marie Juulbye [enke], 86, , Pl. Brink [feldbereder], , , ,
1843, 6 Mai, 11 Mai, Ellen Larsdatter [ugift almisselem], 50, født i Odense, , , , ,
1843, 7 Mai, 11 Mai, Dorthea Andersdatter [enke, almisselem], 87, født i Søndersøe, , , , ,
1843, 13 Mai, 19 Mai, Nicoline Hansen, 40, , Hans Mikkelsen [hyrde], , , ,
1843, 17 Mai, 23 Mai, Birgitte Leonora Larsen, 17, , , , Lars Rasmussen [kudsk], ,
1843, 21 Mai, 24 Mai, Cathrine Marie Hansdatter [ugift forbedringshuusfange], 42, af Wisby, , , , ,
1843, 24 Mai, 27 Mai, Maren Ottesdatter [ugift forbedringshuusfange], 65, af Lønning, , , , ,
1843, 14 Juni, 17 Juni, Marie Joachomine Valentin, 8, Staalstræde, , , Jochum Valentin [klodsemager], ,
1843, 6 Juli, 13 Juli, Karen Andersdatter [ugift hos indsidder Ped. Nielsens enke], 60, i Hunderup, , , Anders Hansen, ,
1843, 12 Juli, 17 Juli, Birthe Cathrine Clausen [enke], 82, , Jørgen Christophersen [tømmersvend], , , ,
1843, 19 August, 22 August, Sara Marie Christiane Andersen, , i Claregade, , , Jørgen Andersen [smaahandler], ,
1843, 1 September, 7 September, Anne Hansen [enke], 41, i Norup, Pedersen [kirkesanger], , , ,
1843, 2 September, 8 September, Karen Marie Jensdatter [ugift almisselem], 55, paa Fattiggaarden, , , , ,
1843, 5 September, 9 September, Augusta Lovise Sophie Sohn, , , , , Sohn [kammager], ,
1843, 25 September, 29 September, Grethe Madsen [enke], 78, paa Fattiggaarden, Madsen [snedker], i Missinge, , ,
1843, 27 September, 4 October, Wilhelmine Christine Pedersen, , , , , Peder Jespersen [tømmersvend], ,
1843, 12 October, 20 October, Mette Christensen [enke], 55, , Jens Nielsen [møllersvend], , , ,
1843, 20 October, 23 October, Lovise Henriette Amalie Valentin, 3, , , , Joachim Valentin [klodsemager], ,
1843, 23 October, 26 October, Gjertrud Johansen [enke, almisselem], 72, , Niels Johansen [skomager], , , ,
1843, 21 October, 28 October, Johanne Jørgensen [enke], 76, , Christen Jørgensen [afdøde værtshuusholder], , , ,
1843, 3 November, 6 November, Inger Gedde [enke, almisselem], 67, , Gedde [skomagersvend], , , ,
1843, 6 November, 9 November, Anne Kirstine Schjødt [enke], 62, , Lehn [snedker], , , ,
1843, 23 December, 29 December, Anne Kirstine Margrethe Hegelund født Grundtwig [enke], 74, , Hegelund [landmaaler], , , ,
1844, 4 Januar, 10 Januar, Frederikke Kirstine Gittermann, 69, , Schjødt [pottemager], , , ,
1844, 16 Januar, 20 Januar, Henriette Mathilde Callesen, , , , , Callesen [kjøbmand], ,
1844, 19 Januar, 22 Januar, Kirsten Jensdatter [enke, almisselem], 54, , Frandsen [snedker], , , ,
1844, 31 Januar, 5 Februar, Stine Marie Jacobsdatter [enke], , , Rasmus Nielsen [dagleier], , , ,
1844, 15 Februar, 22 Februar, Anne Marie Larsdatter [enke], 66, , Madsen [skomager], , , ,
1844, 9 Februar, 24 Februar, Kirstine Amle født Michelsen [enke], 82, , Christen Andresen Amle [coffardi captain], i Aarhuus, , ,
1844, 14 Marts, 19 Marts, Kirstine Johansen [enke], 72, , Hans Jensen [smedemester], , , ,
1844, 16 Marts, 21 Marts, Marie Junker [ugift almisselem], 40, , , , , ,
1844, 17 Marts, 21 Marts, Elise Bloch [enke, almisselem], 62, , Bloch [naalemager], , , ,
1844, 18 Marts, 23 Marts, Johanne Dorthea Østergaard født Hansdatter [enke, almisselem], 83, , Rasm. Østergaard, , , ,
1844, 15 Marts, 22 Marts, Anne Fahnøe født Baÿ [enke], 83, , Chr. Fahnøe [transportforvalter], , , ,
1844, 4 April, 12 April, Camilla Dorthea Nielsen, 1, , , , Rasmus Nielsen [brændeviinsbrænder], ,
1844, 10 April, 15 April, Maren Solbjerg [enke, fattiglem], 70, , Kjerulf [skipper], , , ,
1844, 18 April, 23 April, Kirsten Jensdatter [enke], 73, , Hendr. Jespersen [tømmersvend], , , ,
1844, 21 April, 25 April, Anne Christine Nielsen, , , , , Nielsen [gjestgiver], ,
1844, 20 April, 24 April, Marie Hansdatter [enke, almisselem], 70, , Hend. Andersen [taarnvægter], , , ,
1844, 25 April, 2 Mai, Anne Dorthea Jacobine Andersen, , , , , Christian Andersen [rugbrødbager], ,
1844, 27 April, 2 Mai, Caroline Frederikke Pedersen, 6, , , , Fredr. Ferd. Pedersen [skomagermester], ,
1844, 2 Mai, 7 Mai, Anne Marie Sørensdatter [enke], 77, , Jes Thygesen Huus [skomager], , , ,
1844, 7 Mai, 11 Mai, Kirsten Rasmusdatter [enke], 97, , Peder Jensen Krag [urtemand], , , ,
1844, 10 Mai, 15 Mai, Hedvig Caroline Marie Amalia Mikkelsen, 15, , , , Mikkelsen [strømpevæver], ,
1844, 16 Mai, 23 Mai, Wilhelmine Poulsen født Berg, 39, i Wg [Vindegade], Poulsen [proprietær], , , ,
1844, 10 Juni, 15 Juni, Maren Hansen, , i Bolbro, , , Hans Christiansen [gaardmand], ,
1844, 5 Juni, 10 Juni, Kirsten Clemensdatter [ugift tvangshuusfange], 59, fra Qværndrup, , , , ,
1844, 10 Juni, 15 Juni, Mette Dorthea Mikkelsen, 1, , , , Hans Mikkelsen [hyrde], ,
1844, 9 Juni, 14 Juni, Maren Christiansdatter, 47, , Jørgen Rasmussen [kleinsmedmester], , , ,
1844, 11 Juni, 14 Juni, Johanne Hansdatter [enke, almisselem], 76, , Mads Mathisen, , , ,
1844, 10 Juni, 15 Juni, Mariane Pedersen, , , , , Peder Knudsen [brændeviinskarl], ,
1844, 17 Juni, 19 Juni, Karen Kirstine Johansen, 2, paa Heden, , , Jørgen Johansen [muursvend], ,
1844, 19 Juni, 25 Juni, Hansine Dorthea Maria Langhoff, 1, i Vestergade, , , Hans N. G. Langhoff [tømmermester], ,
1844, 27 Juni, 1 Juli, Mette Ibsen, 78, , , , Peder Østerbye [høkker], ,
1844, 11 Juli, 15 Juli, Caroline Frederiksen [ugift almisselem], 60, , , , , ,
1844, 14 Juli, 18 Juli, Frederikke Mathea Rose, 1, , , , Hjære Svendsen Rose [muursvend], ,
1844, 27 Juli, 1 August, Maren Elisabeth Larsen [ugift], 27, , , , N. Larsen [smaahandler], ,
1844, 29 Juli, 1 August, Anne Cathrine Halvorsen Gudom [enke, almisselem], 70, , Gudom [vagtmester], , , ,
1844, 4 August, 6 August, Anne Sophie Hendriksdatter, 32, , Hans Christian Hansen [skomagersvend], , , ,
1844, 23 September, 27 September, Maren Hansen, 4, , , , , Anne Cathrine Pedersdatter,
1844, 16 October, 25 October, Abelonne Willing [ugift almisselem], 86, , , , , ,
1844, 20 October, 25 October, Anne Kirstine Jensine Hansen, , , , , Hans Jacob Hansen [bødkermester], ,
1844, 25 October, 29 October, Anne Kirstine Larsdatter, 34, , Jeppe Andersen [dagleier], , , ,
1844, 26 October, 29 October, Kirsten Clausdatter [enke, tvangshuusfange], 70, , Anders Nielsen, , , ,
1844, 30 October, 7 November, Karen Bruun [enke], 40, , Lars Fredrik From [sognepræst], i Norup, , ,
1844, 12 November, 16 November, Else Marie Jacobsen, 29, , Hans Jacob Hansen [bødkermester], , , ,
1844, 5 December, 12 December, Karen Hansdatter, 37, i Hunderup, L. Christiansen [dagleier], , , ,
1844, 10 December, 16 December, Margrethe Haugsted [enke], 78, , Chr. Haugsted [kjøbmand], , , ,
1844, 12 December, 16 December, Hansine Petrine Lindstrøm, , , , , , Caroline Frederikke Lindstrøm,
1844, 23 December, 27 December, Marie Benedicte Paludan Müller, , , , , Caspar Paludan Müller [overlærer, doctor], ,
1844, 23 December, 28 December, Johanne Christiane Pedersen, , , , , Peder Larsen [dagleier], ,
1845, 2 Januar, 7 Januar, Else Marie Jensen [ugift - hos muursvend Niels Hansen], 27, uden Vesterport, , , Jens Jensen [indsidder], , i Brændekilde
1845, 4 Januar, 8 Januar, Marthe Johanne Pedersen, 46, , Claus Pedersen [hattemagersvend], , , ,
1845, 12 Januar, 17 Januar, Marie Dorthea Elisabeth Fahnøe [enke], 48, , Morten Michael Nyboe [godsforvalter], , , ,
1845, 21 Januar, 24 Januar, Maren Cathrine Sørensen [enke, almisselem], 81, , Niels Sørensen, , , ,
1845, 21 Januar, 25 Januar, Oline Larsen [ugift - viinhandler Christensens tjenestepige], 38, , , , , ,
1845, 22 Januar, 28 Januar, Sophie Amalie Bøttcher, 40, , Hans Christian Andersen [skrædermester], , , ,
1845, 26 Januar, 31 Januar, Hansine Petrine Petersen, , uden Vesterport, , , , Christence Hansen,
1845, 15 Februar, 19 Februar, Anne Pedersdatter [enke, almisselem], 45, , Mads Hansen [hattemagersvend], , , ,
1845, 23 Februar, 28 Februar, Johanne Mariane Kaufmann, , , , , Chr. Kaufmann [skræder], ,
1845, 23 Februar, 28 Februar, Marie Pedersen, 56, , Jørgen Andersen Sanderum [brændeviinsbrænder], , , ,
1845, 25 Februar, 3 Marts, Rasmine Dorthe Cathrine Clemmesen [vægter Lars Rasmussens steddatter], 17, , , , , ,
1845, 8 Marts, 13 Marts, Sidsel Larsen [ugift almisselem], 23, paa Fattiggaarden, , , , ,
1845, 9 Marts, 13 Marts, Maren Mogensdatter [ugift almisselem], 78, , , , , ,
1845, 16 Marts, 22 Marts, Sara Oman født Junge, 80, , Oman [pastor emerit.], , , ,
1845, 27 Marts, 31 Marts, Eleonore Nielsdatter [ugift almisselem], 80, , , , , ,
1845, 28 Marts, 3 April, Kirstine Christensen, 66, i Vestergade, F. Jørgensen [brænderiemester], , , ,
1845, 2 April, 8 April, Gjertrudsine Anne Cathrine Nielsen, 1, Claregade, , , Niels Nielsen [snedkersvend], ,
1845, 10 April, 19 April, Caroline Amalia Johansen, 11, , , , Johansen [guldsmedmester], ,
1845, 12 April, 17 April, Elise Hansen [ugift almisselem], 48, paa Fattiggaarden, , , , ,
1845, 15 April, 21 April, Frederikke Friis født Høst [enke], 71, , Friis [landsoverretsassessor, justitsraad], , , ,
1845, 22 April, 26 April, Dorthe Kirstine Madsdatter [ugift - hos gaardmand H. Rasmussen], 26, i Bolbro, , , Mads Jensen, , i Veile
1845, 24 April, 30 April, Maren Petrine Jensine Rasmussen, , i Kragenshuus, , , Ole Rasmussen [dagleier], ,
1845, 28 April, 30 April, Emilie Hermandine Christine Bardram, 3, i Overgade, , , Joh. Ped. Bardram [muursvend], ,
1845, 28 April, 30 April, Anne Sophie Christiansdatter [ugift tugthuusfange], 25, af Giislev, , , , ,
1845, 10 Mai, 14 Mai, Johanne Nommesen [ugift almisselem], 23, , , , , ,
1845, 12 Mai, 17 Mai, Marie Kirstine Hansen, 3, , , , Hans Christopher Jacobsen [dagleier], ,
1845, 10 Mai, 14 Mai, Anne Marie Antonsdatter Warming [ugift tvangshuusfange], 57, paa Fattiggaarden, , , , ,
1845, 16 Mai, 19 Mai, Cathrine Krag [ugift almisselem], 80, , , , , ,
1845, 16 Juni, 21 Juni, Anne Margrethe Ørnstrup født Møller [enke], 78, , Ørnstrup [brandinspecteur, kjøbmand], , , ,
1845, 21 Juni, 24 Juni, Marie Wiborg født Nielsdatter [enke, almisselem], 82, , , , , ,
1845, 21 Juli, 25 Juli, Anne Marie Hansen [ugift], 64, , , , Hans Sørensen [teglværksbestyrer], ,
1845, 30 Juli, 4 August, Anne Marie Schmidt [enke], 81, , Fred. Wilhelm Milo [afdøde boghandler, dannebrogsmand], , , ,
1845, 12 August, 18 August, Johanne Dorthea Ryge [enke], 72, , Boe Bojesen [justitsraad, stiftspfysicus], , , ,
1845, 13 August, 18 August, Hedevig Charlotte Rasmussen [enke], 48, i Overgade, Discher [modehandler], , , ,
1845, 6 August, 9 August, Leopoldine Wilhelmine Cathrine Michelsen, 2, i Vestergade, , , Mikkelsen [architekt], ,
1845, 4 September, 8 September, Inger Cathrine Knudsdatter, 40, , Hans Hansen [dagleier], , , ,
1845, 18 September, 29 September, Susanne Cathrine Gøttsche, 80, , Andersen [cancellieraad, apotheker], , , ,
1845, 26 September, 29 September, Mette Marie Rasmussen [ugift almisselem], 44, , , , , ,
1845, 5 October, 9 October, Johanne Cramer, 14, , , , Johannes Cramer [sognepræst], ,
1845, 21 October, 25 October, Erikke Holst [enke, almisselem], 69, , Holst [skomager], , , ,
1845, 27 October, 1 November, Wilhelmine Dorethea Mathow, 11, , , , Mathow [afdøde modehandler], ,
1845, 30 October, 3 November, Karen Clausen [enke], 77, , Niels Clausen [almisselem], , , ,
1845, 2 November, 7 November, Anne Regine Limkilde, 60, paa Overgade, Clemens Döcker [kjøbmand], , , ,
1845, 9 November, 13 November, Maria Petrea Balle, , , , , Jens Peder Balle [skomagermester], ,
1845, 25 November, 29 November, Maren Hansdatter [enke], 89, paa Fattiggaarden, Mads Hansen, , , ,
1845, 24 November, 2 December, Maren Pedersdatter [enke], 82, , Rasm. Poulsen [dagleier], , , ,
1845, 2 December, 6 December, Kirstine Holze [enke, almisselem], 54, , Niels Rasmussen [tømmersvend], , , ,
1845, 10 December, 15 December, Karen Kirstine Frederikke Frandsen, , , , , , Frandsine Frandsen,
1845, 17 December, 22 December, Maren Pedersdatter [almisselem], 67, , Hans Rasmussen [dagleier], , , ,
1845, 9 December, 16 December, Anne Johanne Kirstine Nielsen [ugift], 37, , , , Nielsen [guldsmed], ,
1845, 13 December, 19 December, Maren Andersen [enke], 75, , Niels Jensen Haarup [handskemager], , , ,
1845, 25 December, 30 December, Mette Marie Blangstrup født Ottesen [enke], 80, , Cornelius Blangstrup [skytte], , , ,
1845, 25 December, 30 December, Marie Gregorie Jensenius [ugift], 62, i Melby i Eilskows Boliger, , , Jensenius [sognepræst], ,
1845, 28 December, 31 December, Juliette Christine Engelbrechtsen, , , , , , Marg. Chr. Sudermann,
1846, 7 Januar, 12 Januar, Thora Dorthea Christiane Andersen, , uden Vesterport, , , Christian Andersen [rugbrødbager], ,
1846, 7 Januar, 14 Januar, Lovise Sophie Antoinette Christine Henriette v. Ahlefeldt, 28, , Ludv. Ernst v. Hindenborg [oberstlieutenant, kammerjunker], , , ,
1846, 16 Januar, 21 Januar, Margrethe Clausdatter [ugift almisselem], 80, paa Fattiggaarden, , , , ,
1846, 21 Januar, 27 Januar, Inger Thomsen, 38, i Overgade, Ped. Nielsen [gjæstgiver], , , ,
1846, 23 Januar, 28 Januar, Bernhardine Kirstine Holmsted, 71, paa Borgerskolen, Rasmus Hansen [skomagermester, portner], , , ,
1846, 25 Januar, 31 Januar, Anne Elisabeth Thrane, 48, paa Bispens Plan, Julius Ottesen [malermester], , , ,
1846, 1 Februar, 6 Februar, Anne Cathrine Seidenflod født Andersen [enke], 72, i Claregade, Andreas Seidenflod [saddelmager], , , ,
1846, 5 Februar, 11 Februar, Anne Nielsdatter [enke], 71, paa Fiskertorvet, Hans Madsen [brændeviinsbrænder], , , ,
1846, 5 Februar, 9 Februar, Anne Marie Sørensdatter [ugift tjenestepige], 28, født i Brylle, , , , ,
1846, 1 Marts, 5 Marts, Therese Caroline Fritzine Wilhelmine Nielsen, , paa Heden, , , Frederik Nielsen [smedesvend], ,
1846, 28 Februar, 6 Marts, Antonette Christine Seidenflod [jomfru, ugift], 31, , , , Seidenflod [saddelmager], ,
1846, 13 Februar, 19 Februar, Karen Jensdatter, 42, uden Vesterport, Hans Christophersem [tømmersvend], , , ,
1846, 9 Marts, 14 Marts, Johanne Pedersdatter [ugift tjenestepige], 21, paa Fattiggaarden, , , , ,
1846, 24 Januar, 29 Januar, Kirsten Jochumsdatter [ugift almisselem], 70, paa Fattiggaarden, , , , ,
1846, 23 Marts, 27 Marts, Marie Kirstine Simonsen [enke], 64, i Addelgade, Leisner [lieutenant], , , ,
1846, 26 Marts, 31 Marts, Kirsten Friis [enke], 74, paa Fattiggaarden, Hans Møller [skipper], i Skibhusene, , ,
1846, 20 Marts, 2 April, Else Marie Nielsdatter, 56, i Graabrødrestræde, Hans Jul. Hansen [glarmester], , , ,
1846, 26 April, 1 Mai, Anna Lüttichau født Kinchel [enke], 70, i Overgade, Lüttichau [kapitain], , , ,
1846, 11 Mai, 18 Mai, Anna Caroline Kirstine Nielsen, 3, i Vestergade, , , H. Nielsen [brændeviinsbrænder], ,
1846, 20 Mai, 25 Mai, Marie Kirstine Johansen [enke, fraskilt hustru], 57, uden Vesterport, Ole Møller [almisselem], , , ,
1846, 25 Mai, 29 Mai, Anne Marie Lund født Væntinge, 57, i Nørregade, Lunos [skomager], , , ,
1846, 5 Juni, 10 Juni, Hans Christiansens [barn - udøbt pige], , i Bolbro, , , Hans Christiansen [gaardmand], ,
1846, 8 Juni, 12 Juni, Ulricke Sophie Müller, 37, , Pet. Petersen [guldsmed], , , ,
1846, 16 Juni, 29 Juni, Karen Mortensdatter [enke], 81, , Iver Hansen [reebslagersvend], , , ,
1846, 22 Juni, 25 Juni, Anne Bartholine Eiby, , , , , K. Eiby [smedemester], ,
1846, 10 Juli, 17 Juli, Margrethe Frederikke Pedersen [enke], 70, , Lorensen [skomagermester], , , ,
1846, 24 Juli, 28 Juli, Petra Marie Amalie Olsen, , , , , , Annette Caroline Kirstine Andersen,
1846, 6 August, 11 August, Hedvig Emilie Pedersen, , , , , Pedersen [snedkersvend], ,
1846, 25 August, 1 September, Anne Marie Knudsen, 47, i Dandsestrædet, Christian Christensen [dagleier], , , ,
1846, 31 August, 7 September, Anne Marie Knudsdatter [enke], 79, i Hunderup, Jørgen Nielsen [gaardmand], , , ,
1846, 8 September, 12 September, Johanne Marie Nielsdatters [barn - dødfødt pige], , paa Fattiggaarden, , , , Johanne Marie Nielsdatter,
1846, 15 September, 19 September, Caroline Rasmine Bolette Rasmussen, 1, i Kragens Huus - Brylle, , , Jens Rasmussen [dagleier], ,
1846, 17 September, 21 September, Anne Hansdatter [ugift tjenestepige hos klokker Jensen], 22, , , , , ,
1846, 20 September, 26 September, Anne Cathrine Pedersen [enke], 82, i Høiby, Pedersen [degn og skolelærer], , , ,
1846, 29 September, 3 October, Andrea Marie Jørgensen [ugift], 25, i Graabrødrestræde, , , Andreas Jørgensen [snedker], ,
1846, 2 October, 6 October, Emilie Wilhelmine Reichgruber, , paa Graabrødrestræde, , , G. Reichgruber [skrædersvend], ,
1846, 25 October, 31 October, Jacobine Faber født Kaarup, 49, , N. Faber [biskop, doct. theol & phil., commandeur af Dannebrog], , , ,
1846, 15 November, 20 November, Gjertrud Larsdatter, 59, , R. Rasmussen [urtemand], , , ,
1846, 18 November, 24 November, Dorthea Jeppesen [enke], 84, , Henr. Eriksen [skrædermester], , , ,
1846, 16 December, 22 December, Frederikke Caroline Kraft født Leder... [enke], 82, i Vestergade, Kraft [rector, professor], , , ,
1846, 17 December, 21 December, Cathrine Mathiesen [ugift almisselem], 79, paa Fattiggaarden, , , , ,
1846, 29 December, 31 December, Lovise Pedersdatter [ugift forbedringshuusfange], 21, , , , , ,
1846, 27 December, 31 December, Peder Balles [barn - udøbt pige], , , , , Peder Balle [skomagermester], ,
1847, 9 Januar, 15 Januar, Kirstine Hansen, , i Bolbroe, , , Hans Hansen [smed], ,
1847, 17 Januar, 23 Januar, Maren Rasmusdatter, 83, i Bolbroe, Lars Olsen [aftægtsmand], , , ,
1847, 20 Januar, 26 Januar, Johanne Cathrine Andresen [ugift], 21, , , , Hans Fredr. Andresen [garversvend], ,
1847, 6 Februar, 11 Februar, Jensine Josephine Caroline Assam, 3, , , , Chr. Assam [possementmager], ,
1847, 4 Februar, 7 Februar, Ole Rasmussens [barn - dødfødt pige], , i Falen, , , Ole Rasmussen [dagleier], ,
1847, 13 Februar, 20 Februar, Marthe Erichsen [enke], , ved Graabrødre Huus, Ole Erichsen [skrædermester], , , ,
1847, 18 Februar, 24 Februar, Elise Henriette Rasmussen, 4, , , , Niels Rasmussen [skrædermester], ,
1847, 20 Februar, 24 Februar, Fanny Jantzen, , i Vestergade, , , H. C. L. Jantzen [kjøbmand], ,
1847, 12 Marts, 19 Marts, Marie Magdalene Brodersen, 42, paa Torvet, Petersen [billetteur], , , ,
1847, 18 Marts, 24 Marts, Anne Elisabeth Jørgensen, 34, i Kragenshuus, Hans Rasmussen [arbeidsmand], , , ,
1847, 29 Marts, 3 April, Anne Marie Jørgensen, 7, i Hunderup, , , Jørg. Jørgensen [gaardmand], ,
1847, 2 April, 9 April, Apolone Marcusdatter [enke], 64, i Hunderup, Rasmus Bruun [smed], , , ,
1847, 2 April, 8 April, Kirsten Rasmusdatter [enke, fraskilt kone], 72, , H. Madsen [brændeviinsbrænder], , , ,
1847, 11 April, 16 April, Maren Hansen, 1, i Bolbro, , , H. Christiansen [gaardmand], ,
1847, 17 April, 22 April, Rasmine Nielsine Christensen, , , , , N. C. Christensen [saddelmagermester], ,
1847, 28 April, 3 Mai, Anne Catrine Frederiksen, 5, paa Heden, , , J. F. Frederiksen [skomagersvend], ,
1847, 2 Mai, 7 Mai, Anne Kirstine Rasmussen [enke], 65, i Claregade, Th. Wiingaard [slagtermester], , , ,
1847, 8 Mai, 12 Mai, Nicoline Simonsen [gift forbedringshuusfange], , , , , , ,
1847, 7 Mai, 12 Mai, Johanne Petrine Rasmussen, , , , , Johannes Peter Eichel Rasmussen [garvermester], ,
1847, 13 Mai, 17 Mai, Fredr. Chr. Julius Knudsens [barn - dødfødt pige], , i Kragenshuus, , , Fredr. Chr. Julius Knudsen [smedesvend], ,
1847, 20 Mai, 26 Mai, Karen Marie Nielsens [barn - udøbt pige], , uden Vesterport, , , , Karen Marie Nielsen,
1847, 3 Juni, 8 Juni, Christine Antonette Elisabeth Hansen, 1, i Overgade, , , J. Hansen [fabrikbestyrer], ,
1847, 14 Juni, 18 Juni, Olympe Antoinette Octavia Kunkel, 1, , , , G. A. Kunkel [fabrikarbeider], ,
1847, 28 Juni, 1 Juli, Johan Ferdinand Hoppes [barn - udøbt pige], , uden Vesterport, , , Johan Ferdinand Hoppe [....dandser], ,
1847, 18 Juli, 21 Juli, Hansine Marie Hansen, 1, , , , Hans Peder Hansen [rugbrødbager], ,
1847, 18 Juli, 23 Juli, Pauline Kirstine Knudsen, 47, paa Klingenberg, Alexander Bonnesen [guldsmed], , , ,
1847, 24 Juli, 27 Juli, Caroline Andersen, , , , , Christ. Andersen [tjenestekarl], ,
1847, 7 August, 11 August, Anna Margrethe Westengaard, 26, , Johannes Peter Christian Sich [overlærer], , , ,
1847, 11 August, 14 August, Kirsten Jørgensens [barn - udøbt pige], , , , , , Kirsten Jørgensen,
1847, 13 August, 18 August, Elisabeth Nielsen, 39, paa Flakhaugen, Blom [etatsraad, overtoldinspecteur], , , ,
1847, 20 August, 24 August, Caroline Braadt, 33, i Adelgade, Thomsen [slagtermester], , , ,
1847, 30 August, 2 September, Madsine Abelone Johansdatter [ugift almisselem], 25, , , , , ,
1847, 3 September, 7 September, Jørgine Wilhelmine Hansen, 5, i Windegaden, , , , Hansine Hansen [ugift fruentimmer],
1847, 7 September, 10 September, Karen Kirstine Margrethe Jørgensen, 2, i Windegaden, , , , Hansine Hansen [ugift fruentimmer],
1847, 7 September, 10 September, Kirsten Sørensdatter [enke, almisselem], 90, født i Norge, Johan Læsteskjærer, , , ,
1847, 9 September, 14 September, Lovise Abelline Hansen, , i Overgade, , , Andreas Hansen [skibscapitain], ,
1847, 19 September, 24 September, Jacobine Andrea Hunderup, 2, , , , Johan Fredr. Hunderup [skrædermester], ,
1847, 22 September, 27 September, Marthe Cathrine Andersen, 51, i Staalstræde, Mads Knudsen [værtshuusholder], , , ,
1847, 10 October, 16 October, Anne Berteline Prange, 33, uden Vesterport, Lars Nielsen [skomagermester], , , ,
1847, 13 October, 19 October, Dorthea Amalia Rasmussen, 17, i Vestergade, , , A. Rasmussen [afdøde conditor], ,
1847, 17 October, 23 October, Anne Sophie Thygesen [tjenestepige hos glarmester Hasselriis], 16, i Vestergade, , , , ,
1847, 11 September, 15 September, Anne Marie Frederiksen, 2, paa Fattiggaarden, , , , Anne Nielsdatter,
1847, 27 October, 2 November, Sophie Frederike Helene Nielsine Simonia Helm - Petersen, 4, i Vestergade, , , Helm - Petersen [bogholder], ,
1847, 1 November, 8 November, Anne Marie Jørgensen [ugift], 20, paa Heden, , , Jørgen Christensen [urtemand], ,
1847, 12 November, 17 November, Anne Larsdatter, 65, i Bolbroe, Anders Hansen [gaardmand], , , ,
1847, 13 November, 19 November, Birthe Marie Kirstine Rye [enke], 72, paa Heden, Hansen [skomager], , , ,
1847, 20 November, 27 November, Anne Cathrine Sørensen, 4, paa Heden, , , Hans Sørensen [værtshuusholder], ,
1847, 29 November, 6 December, Anne Margr. Mogensen, 36, ved Nonnebjerget, Carl Pedersen [møllebygger], , , ,
1847, 2 December, 6 December, Mette Marie Rundqvistine Johansen, , paa Holsedore, , , , Maren Johansdatter,
1847, 6 December, 13 December, Anne Margrethe Bunkeflod [ugift], 90, i St. Knuds Kirkestræde, , , , ,
1847, 12 December, 18 December, Blangefleur Müller [ugift hos gartner Pedersen], 72, i Vestergade, , , , ,
1847, 26 December, 31 December, Oline Sophie Frederikke Echmann [ugift - tjente hos jomfru Holmer], 24, , , , , ,
1848, 29 December 1847, 3 Januar, Johanne Marie Rasmussen [ugift], 84, uden Vesterport, , , Rasmussen [dagleier], ,
1848, 5 Januar, 14 Januar, Hansine Caroline Augusta Brodersen, 4, uden Vesterport, , , J. P. Brodersen [skomagermester], ,
1848, 13 Januar, 17 Januar, L. B. Jürgensens [dødfødt datter], , i Vestergade, , , L. B. Jürgensen [kjøbmand], ,
1848, 16 Januar, 24 Januar, Anne Frederikke Qverning [enke], 74, i Nedergade, Nielsen [kammertjener], , , ,
1848, 24 Januar, 29 Januar, Nielsine Barteline Johansen, , paa Heden, , , Jørgen Johansen [muursvend], ,
1848, 25 Januar, 31 Januar, Dorthea Christensen Roe [enke], 68, uden Vesterport, Støhr [malermester], , , ,
1848, 30 Januar, 4 Februar, Kirsten Krag [enke], 74, uden Vesterport, Peder Olsen Krag [smaa...], , , ,
1848, 1 Februar, 4 Februar, Marenline Hansen, 1, uden Vesterport, , , Hans Nielsen [dagleier], ,
1848, 1 Februar, 10 Februar, Cathrine Hedevig Roy [enke], 72, i Claregaden, Bøttcher [strømpevæver], , , ,
1848, 5 Februar, 10 Februar, Elise Henriette Josine Rasmussen, 1, i Overgade, , , N. Rasmussen [skræder], ,
1848, 5 Februar, 10 Februar, Margrethe Nielsdatter [ugift almisselem], 66, paa Fattiggaarden, , , , ,
1848, 21 Februar, 25 Februar, Anne Cathrine Rasmussen, 7, uden Vesterport, , , Rasmus Andersen [dagleier], ,
1848, 24 Februar, 29 Februar, Jacob Larsens [dødfødt datter], , i Hunderup, , , Jacob Larsen [huusmand], ,
1848, 5 Marts, 9 Marts, Lovise Camilla Marie Reichgrüber, 4, i Asylgaden, , , Reichgrüber [skrædersvend], ,
1848, 7 Marts, 11 Marts, Anne Marie Berggreen [enke], 56, paa Torvet, Joh. Krøger [hattemager], , , ,
1848, 10 Marts, 16 Marts, Stine Hansdatter [enke], 80, paa Fattiggaarden, Niels Greenaae [almisselem], , , ,
1848, 12 Marts, 17 Marts, Augusta Simonia Sander, 6, i Overgade, , , Sander [bagermester], ,
1848, 13 Marts, 18 Marts, Maren Kirstine Hagenow, 5, , , , M. P. Hagenow [brændeviinsbrænder], ,
1848, 14 Marts, 18 Marts, Christine Emilie Hermandine Bardram, , i Overgade, , , P. Bardram [muursvend], ,
1848, 12 Marts, 28 Marts, Elisabeth Mette Cathrine Foersom, 12, i Vestergade, , , , Foersoms [uhrmager - hans enke],
1848, 24 Marts, 29 Marts, Anne Cathrine Christensen [enke], 92, i Vestergade, Christensen [smedemester], , , ,
1848, 26 Marts, 30 Marts, Nielsine Marie Jensen, 1, paa Heden, , , , Mariane Hansen,
1848, 5 April, 10 April, Johanne Elisabeth Frederikke Pedersen, 5, bag Skolen, , , J. Pedersen [snedkersvend], ,
1848, 8 April, 15 April, Hedevig Holst [ugift almisselem], 72, paa Fattiggaarden, , , , ,
1848, 9 April, 13 April, Bende Cathrine Pedersen, 2, bag Skolen, , , J. Pedersen [snedkersvend], ,
1848, 10 April, 15 April, Anna Barbara Mørch [ugift almisselem], 66, paa Fattiggaarden, , , , ,
1848, 25 April, 29 April, Maren Hansdatter, 69, uden Vesterport, Lars Andersen [træskomand], , , ,
1848, 10 Mai, 14 Mai, Anne Cathrine Hansdatter [enke], 57, i Overgade, Morten Rasmussen [huusmand], i Tommerup, , ,
1848, 9 Mai, 13 Mai, Marie Rasmusdatter [enke, tugthuusfange], 49, fra Ristinge paa Langeland, , , , ,
1848, 11 Mai, 16 Mai, Sophie Bjelke [ugift almisselem], 42, paa Fattiggaarden, , , , ,
1848, 3 Juni, 8 Juni, Anne Frederikke Baumann født Frederiksen, 60, i Claregade, H. Baumann [handskemager], , , ,
1848, 5 Juni, 11 Juni, Charlotte Cathrine Bøttcher født Møller [enke], 74, i Vestergade, Bøttcher [cancellieraad], , , ,
1848, 18 Juni, 22 Juni, Marie Christensdatter, 48, paa Fattiggaarden, Lars Jørgensen [almisselem], , , ,
1848, 6 Juli, 10 Juli, Anne Kirstine Ovesen, , , , , O. C. Rasmussen [dagleier], ,
1848, 30 Juli, 3 August, Birtha Marie Hansen født Ammentorp, 43, paa Fiskertorvet, C. H. Hansen [brygger], , , ,
1848, 30 Juli, 4 August, Karen Rasmussen [enke], 76, uden Vesterport, Rasmus Rasmussen Brylle [dagleier], , , ,
1848, 7 August, 12 August, Bolette Caroline Rasmine Hansen, , uden Vesterport, , , Hans Mogensen [muursvend], ,
1848, 14 August, 18 August, Henriette Marie Adelaide Fich, , i Vestergade, , , H. J. Fich [skomagermester], ,
1848, 23 August, 28 August, Elisabeth von Hagen [ugift], 84, i Claregade, , , v. Hagen [professor], ,
1848, 22 August, 26 August, Anne Margrethe Knudsdatter [enke, almisselem], 49, paa Fattiggaarden, Carstens [muurmester], , , ,
1848, 28 August, 1 September, Sophie Christensen [enke], 81, uden Vesterport, Magnus [barbeer], , , ,
1848, 31 August, 3 September, Johanne Kirstine Larsdatter Tase [ugift tugthuusfange], 76, fra Lyndelse, , , , ,
1848, 9 September, 16 September, Anne Marie Jensen [enke], 67, paa Holsedore, Niels Hansen [rugbrødbager], , , ,
1848, 16 September, 26 September, Metta Kirstine Knutzen [enke], 83, , Marsillius Knutzen [etatsraad, herredsfoged], , , ,
1848, 16 September, 19 September, Else Marie Eilersdatter [ugift forbedringshuusfange], 23, fra Veile Amt, , , , ,
1848, 17 September, - [dato ikke indført], Anne Marie Pedersdatter [ugift tjenestepige hos Stengel], 22, , , , , ,
1848, 17 September, 25 September, Anne Grundet [enke], 67, i Vestergade, Buch [proprietair], i Jylland, , ,
1848, 26 September, 29 September, Anne Wilhelmine Mathia Hansen, , ved Graabrødre....., , , P. Hansen [rendemester], ,
1848, 5 September, - [dato ikke indført], Marie Victoria Pedersen, 2, i St. Knuds Kirkestræde, , , , Maren Pedersen,
1848, 2 October, 7 October, Petra Lovise Erichsen, 5, i St. Knuds Kirkestræde, , , Hans Erichsen [snedkermester], ,
1848, 1 October, 7 October, Camilla Theodora Berggreen, , i St. Knuds Kirkestræde, , , R. Berggreen [skomagermester], ,
1848, 2 October, 6 October, Margrethe Hansen [enke], 80, i St. Knuds Kirkestræde, Jens Andersen Lund [skræder], , , ,
1848, 5 October, 9 October, Lovise Marie Wagner, , i ...ngegaden, , , C. L. Wagner [gartner], ,
1848, 12 October, 17 October, Nielsine Petersen [ugift], 21, i Overgade - fra Nyborg, , , M. Pedersen [afdøde skomagermester], ,
1848, 12 October, - [dato ikke indført], Petrine Kirstinie Thomsen [ugift - hos restaurateur Nielsens enke], 52, i Overgade, , , , ,
1848, 15 October, 21 October, Engel Marie Hoffensetz, 42, paa ......, Chr. G. G. Kaufmann [skrædersvend], , , ,
1848, 16 October, 19 October, Mette Cathrine Hansdatter [ugift almisselem], 59, paa Fattiggaarden, , , , ,
1848, 27 October, 31 October, Wilhelmine Schmidt, 4, i Vestergade, , , Heinrich Schmidt [kjøbmand], ,
1848, 29 October, 2 November, Sophie Frederikke Sandermann, 2, paa Bispensplan, , , Hans Fr. Sudermann [skomagermester], ,
1848, 29 October, 2 November, Maren Andersen født Hansen [enke], 70, paa Fattiggaarden, Hans Andersen [almisselem], , , ,
1848, 12 November, 18 November, Kirstine Rasmussen, 11, i Staalstrædet, , , Rasmus Pedersen [tjenestekarl], ,
1848, 10 November, 17 November, Isedore Severine Magdalene Marie Krogh, 50, i Overgade, Krogh [kammerherre], , , ,
1848, 14 November, 18 November, Sara Marie Jensen [enke], 64, i Claregade, Christen Jensen [baadfører], , , ,
1848, 15 November, 18 November, Anne Kirstine Steenberg [enke], 63, paa Fattiggaarden, Claus Hansen [dagleier], , , ,
1848, 18 November, 24 November, Johanne Cathrine Holmes [ugift], 70, i Pilskows Bolig, , , Holmes [hospitalsforstander], ,
1848, 18 November, 25 November, Gjertrud Marie Lund, 48, paa Heden, Ped. Andersen [f...svend], , , ,
1848, 24 November, 28 November, Ansine Hansen, , i Graabrødrestræde, , , J. K. Hansen [bager], ,
1848, 26 November, 30 November, Maren Jørgensdatter [enke], 80, paa Fattiggaarden, Jens Hansen [almisselem], , , ,
1848, 29 November, 4 December, Andrea Petrine Christiane Andersen, 9, paa Graabrødreplads, , , Jørg. Andersen [leietjener], ,
1848, 13 December, 19 December, Thora Nielsine Pedersen, 2, paa Torvet, , , And. Pedersen [brændeviinsbrænder], ,
1848, 15 December, 19 December, Amalie Madsen [ugift almisselem], 20, paa Fattiggaarden, , , , ,
1849, 2 Januar, 6 Januar, Kirsten Nielsen [enke], 84, paa Fattiggaarden, Knudsen [trompeter], , , ,
1849, 12 Januar, 15 Januar, F. C. J. Knudsens [udøbt datter], , i Kragens Huus, , , F. C. J. Knudsen [smedesvend], ,
1849, 19 Januar, 26 Januar, Elisabeth Augusta Jorslund, 47, i Vestergade, Utke [oberstlieutenant], , , ,
1849, 24 Januar, 29 Januar, Karen Marie Nielsen, 17, uden Vesterport, , , N. P. Nielsen [marskandiser], ,
1849, 29 Januar, 3 Februar, Marie Nommesen født Jørgensen [enke], 59, paa Fattiggaarden, C. Nommesen [almisselem], , , ,
1849, 2 Februar, 8 Februar, Jacobine Kirstine Hansen, 3, uden Vesterport, , , Hans Hansen [urtemand], ,
1849, 7 Februar, 12 Februar, Trine Truelsen [enke], 52, paa Fattiggaarden, Rasm. Rudolph [dagleier], , , ,
1849, 9 Februar, 15 Februar, Elisabeth Dorthea Wilhelmine Andersen, 49, i Dandsestrædet, Cl. Jeppesen [skomager], , , ,
1849, 14 Februar, 19 Februar, Anne Kirstine Clemmesen, , i Dandsestrædet, , , C. Larsen [arbeidsmand], ,
1849, 26 Februar, 3 Marts, Sidsel Christiane Rasmus [enke], 71, i St. Knuds Kirkestræde, Anders Jørgensen [snedkermester], , , ,
1849, 5 Marts, 9 Marts, Marie Hansdatter [ugift almisselem], 76, paa Fattiggaarden, , , , ,
1849, 7 Marts, 10 Marts, Birgitte Hoffentine Nielsen, , paa Overgade, , , , Birgitte C. Nielsen,
1849, 10 Marts, 15 Marts, Adela Helene Franzisca Mariette Hansen, 1, i Vestergade, , , J. J. Hansen [procurator, skolekasserer], ,
1849, 14 Marts, 17 Marts, Emma Christine Clausen, , paa Bispensplan, , , , Andersine J. W. Andersen,
1849, 3 April, - [dato ikke indført], Anne Marie Holm [ugift], 81, i Hunderup - født i Odense, , , , ,
1849, 31 Marts, 7 April, Anne Nielsen [ugift], 79, i Claregade - født i Odense, , , , ,
1849, 4 April, 10 April, Anne Christine Lundorff født Dahlsen [enke - hos kjøbmand Limkilde], 85, i Vestergade, Lundorff [ordineret cathaset], , , ,
1849, 22 April, 26 April, Caroline Franzisca Louise Gærtner, , i Vestergade, , , J. G. F. Gærtner [conditor], ,
1849, 26 April, 28 April, Christian Møllers [barn - dødfødt pige], , i Vestergade, , , Christian Møller [practiserende læge], ,
1849, 23 April, 28 April, Anne Jørgensen [ugift almisselem], 49, paa Fattiggaarden - født i Vissenberg, , , , ,
1849, 6 Mai, 11 Mai, Anne Cathrine Nielsen [enke], 70, paa Raadhuset, Hans Hansen Lock [snedker], i Assens, , ,
1849, 11 Mai, 16 Mai, Anne Abelone Caroline Nielsen, 1, i Hunderup, , , N. Navnesen [huusmand], ,
1849, 22 Mai, 25 Mai, Karen Marie Christophersen, , , , , , Anne Kirst. Christophersen,
1849, 1 Juni, 5 Juni, Anne Hansdatter [ugift almisselem], 71, paa Fattiggaarden, , , , ,
1849, 10 Juni, - [dato ikke indført], Birgitte Mette Kirstine Brammer, 35, , Nielsen [møller], af Vissenberg, , ,
1849, 10 Juni, 15 Juni, Mette Fretteu [enke], 67, paa Fattiggaarden, Lindstrøm [almisselem], , , ,
1849, 20 Juni, 23 Juni, Lars Johansens [barn - udøbt pige], , paa Holsedore, , , Lars Johansen [farver], ,
1849, 26 Juni, 2 Juli, Frederikke Christine Rasmine Bang født Smith, 26, i Vestergade, Ped. Bang [kjøbmand], , , ,
1849, 13 Juli, 15 Juli, Augusta Sophie Jørgensen [ugift], 26, i Graabrødrestræde, , , A. Jørgensen [snedker], ,
1849, 7 August, 11 August, Chr. G. Klugs [barn - udøbt pige], , i Vestergade, , , Chr. G. Klug [saddelmager], ,
1849, 8 August, 11 August, Karen Christensen, 42, i Vestergade, Chr. G. Klug [saddelmager], , , ,
1849, 19 August, 23 August, Christiane Laurvigsdatter [ugift almisselem], 52, paa Fattiggaarden, , , , ,
1849, 30 August, 4 September, Marie Pedersdatter [enke], 82, , P. Nielsen [tømmersvend], , , ,
1849, 28 September, 2 October, Gjertrud Kirstine Knudsdatter, 37, paa Holsedore, J. Pedersen [leietjener], , , ,
1849, 1 October, 6 October, Hansine Rasmine Bolette Mette Kirstine Hansen, , paa Heden, , , N. Hansen [tømmersvend], ,
1849, 10 October, 16 October, Elise Kirstine Dorthea Nielsen, 4, i Vestergade, , , R. Nielsen [brændeviinsbrænder], ,
1849, 19 October, 24 October, Sidsel Kirstine Hansen [enke], 70, , Dænke [blytækker], , , ,
1849, 22 October, 26 October, Hansemine Christine Marie Hausted, , , , , , Wilhelmine G. Franck,
1849, 22 October, 26 October, Jørgine Christine Hansen [tvilling], , , , , Mog. Hansen [dagleier], ,
1849, 21 October, 26 October, Mog. Hansens [udøbt datter - tvilling], , , , , Mog. Hansen [dagleier], ,
1849, 27 October, 1 November, Anne Cathrine Kjær [ugift institutbestyrerinde], 60, i Overgade, , , , ,
1849, 31 October, 9 November, Elisabeth Neergaard [enke], 76, i Eilskovs Bolig, Gotfried Baker [sognepræst], , , ,
1849, 6 November, 12 November, Anne Kirstine Hansen [ugift - hos huusmand Chr. Hansen], 32, , , , , ,
1849, 14 November, 17 November, Kirstine Regina Haible, , i Claregaden, , , Haible [instrumentmager], ,
1849, 15 November, 19 November, Nielsine Frederikke Kirstine Andersen, , , , , , Sophie Rasmussen,
1849, 20 November, 27 November, Karen Jensen, 35, paa Holsedore, Peder K. Nielsen [skomager], , , ,
1849, 30 November, 6 December, Juliette Eleonore Rosalie Thomsen, , uden Vesterport, , , J. Thomsen [slagter], ,
1849, 22 November, 27 November, Emma Lovise Sørine Emilie Nielsen, , uden Vesterport, , , Fr. Nielsen [smedesvend], ,
1849, 13 December, 20 December, Christiane Charlotte Schleppegrel [ugift frøken], 75, i Odense Frøkenkloster, , , , ,
1849, 18 December, 22 December, Cathrine Siverts [udøbt datter], , uden Vesterport, , , , Cathrine Siverts,
1849, 24 December, 28 December, Hansine Fr. Fichs [udøbt datter], , i Adelstræde, , , , Hansine Fr. Fich,
1850, 27 December 1849, 2 Januar, Marie Crone, 1, , , , J. Crone [muurmester], ,
1850, 12 Januar, 19 Januar, Karen Hansen, 2, uden Vesterport, , , , Mette Poulsen,
1850, 14 Januar, 19 Januar, Mette Marie Larsen [enke], 62, , Hans Jørgensen [avlsmand], , , ,
1850, 20 Januar, 26 Januar, Marthe Larsen [enke], 56, , Peder Larsen [almisselem], , , ,
1850, 20 Januar, 29 Januar, Henriette Augusta comtesse af Reventlow [ugift], 65, i Vestergade - født paa Trolleborg, , , , ,
1850, 28 Januar, 4 Februar, Maren Nielsen, 88, i Hunderup, Holme [skolelærer], , , ,
1850, 8 Februar, 13 Februar, Maren Jacobsen [enke], 69, , Niels Pedersen [dagleier], , , ,
1850, 17 Februar, 21 Februar, Caroline Jensen [ugift - hos smed J. Jensen], 59, i Graabrødrestræde, , , , ,
1850, 3 Marts, 8 Marts, Karen Nielsdatter [ugift almisselem], 78, paa Fattiggaarden, , , , ,
1850, 11 Marts, 16 Marts, Christiane Andersen [ugift almisselem], 49, paa Fattiggaarden, , , , ,
1850, 17 Marts, 23 Marts, Maren Tinning, 36, i St. Knuds Kirkestræde, P. C. Thrane [skomager], , , ,
1850, 23 Marts, 30 Marts, Margrethe Elisabeth Strøm [ugift], 28, i Vestergade, , , Strøm [gjæstgiver], ,
1850, 16 April, 22 April, Karen Dorthea Hansen [enke], 77, i St. Knuds Kirkestræde, Ped. Nielsen [gaardmand], i Vissenberg, , ,
1850, 15 April, 19 April, Florentine Kirstine Nielsen, 2, , , , , Hansine Fr. Nielsen,
1850, 15 April, 23 April, Cicilie Dorthea Lundorph, 54, i Vestergade, Chr. Limkilde [kjøbmand], , , ,
1850, 15 April, 20 April, Trine Rasmusdatter, 53, paa Fattiggaarden, H. J. Gormsen [røgter], , , ,
1850, 19 April, 25 April, Anne Elisabeth Hansdatter, 82, uden Vesterport, Jeppe Hansen [urtemand], , , ,
1850, 17 Februar, 22 Februar, Josephine Christiane Marie Buchhardt, 8, uden Vesterport, , , Joh. Buchhardt [snedkersvend], ,
1850, 1 Mai, 6 Mai, Maren Barbare Hansdatter [gift almisselem], 55, paa Fattiggaarden - født i Odense, , , , ,
1850, 4 Mai, 11 Mai, Anne Marie Bøttcher [enke], 46, i Claregade, J. Mikkelsen [skomagersvend], , , ,
1850, 9 Mai, 14 Mai, Jørgine Magdalene Pedersen, 13, paa Torvet, , , N. P. Pedersen [instrumentmager], ,
1850, 21 Mai, 24 Mai, Julie Vilhelmine Knudsen, , uden Vesterport, , , Søren Knudsen [rugbrødbager], ,
1850, 26 Mai, 23 Mai, Helene Cathrine Wilmann [enke], 83, i Paaskestræde, Nørup [toldbetjent], , , ,
1850, 27 Mai, 31 Mai, Hans Erichsens [dødfødt datter], , i St. Knuds Kirkestræde, , , Hans Erichsen [snedkermester], ,
1850, 27 Mai, 31 Mai, Sara André [enke], 83, i Vestergade, Ottesen [commissionær], , , ,
1850, 29 Mai, 3 Juni, Stine Hansdatter [ugift forbedringshuusfange], 24, født i Haarbye, , , , ,
1850, 13 Juni, 18 Juni, Caroline Vilhelmine Ducy, , i Vestergade, , , A. F. Duch [skrædermester], ,
1850, 16 Juni, 20 Juni, Abelone Jensine Anthonsen [ugift, søster til spisevært Anthonsen], 36, paa Fattiggaarden, , , , ,
1850, 37 Juli, 6 Juli, Jørgen Sørensens [dødfødt datter], , i Claregaden, , , Jørgen Sørensen [skrædermester], ,
1850, 2 Juli, 6 Juli, Sophie Paulsen, , i Vestergade, , , K. Paulsen [kjøbmand], ,
1850, 6 Juli, 11 Juli, Gjertrud Marie Lund [enke], 52, paa Fattiggaarden, Lange [dagleier], , , ,
1850, 12 Juli, 18 Juli, Dorthea Augusta Holm [ugift - hos søsteren brygger Paulsens enke], 75, i Vestergade, , , Holm [...forvalter], , i Odense
1850, 4 August, 9 August, Anne Marie Pedersen [enke, almisselem], 84, paa Fattiggaarden, Niels Rasmussen Hvass, , , ,
1850, 16 August, 27 August, Andersine Madsen [tvilling], , uden Vesterport, , , A. Madsen [brændeviinsbrænder], ,
1850, 25 August, 29 August, Christiane Rasmussen [enke], 88, i St. Knuds Kirkestræde, R. Rasmussen [skræder], i Holme, , ,
1850, 1 September, 5 September, Inger Marie Madsen [tvilling], , uden Vesterport, , , A. Madsen [brændeviinsbrænder], ,
1850, 10 September, 14 September, Anne Dorthea Hansdatter [enke], 63, født i Odense, Buch [snedker], , , ,
1850, 16 September, 20 September, Sara Hjorth [enke], 50, paa Fattiggaarden, Ped. Krey [alisselem], , , ,
1850, 21 September, 26 September, Karen Rasmussen [enke], 83, i Nørregade, Niels Hansen [klubvært], , , ,
1850, 30 September, 3 October, Margrethe S. Jochumsdatter [ugift almisselem], 78, paa Fattiggaarden, , , , ,
1850, 17 October, 22 October, Elisabeth Madsdatter [enke], 92, paa Heden, Jens Rasmussen [urtemand], , , ,
1850, 16 October, 19 October, Franzisca Wilhelmine Fich, , i Vestergade, , , H. J. Fich [skomager], ,
1850, 28 October, 2 November, Maria Nielsen [enke], 79, uden Vesterport, Erhardt [raadstuetjener], , , ,
1850, 7 November, 12 November, Elisabeth Johanne Benedicte Graap, 44, i den Nye Gade, Salv.. [snedkermester], , , ,
1850, 14 November, 19 November, Sophie Popsen [ugift almisselem], 28, paa Fattiggaarden - født i Kjerteminde, , , , ,
1850, 17 November, 20 November, Sophie Christine Cloos, , i Vestergade, , , Cloos [forvalter], ,
1850, 24 November, 28 November, Johanne Nicoline Pedersen, , paa Torvet, , , Rasm. Pedersen [spekh.], ,
1850, 4 December, 9 December, Anne Cathrine Hansdatter [enke], 84, paa Fattiggaarden, Rasmus Hansen [gaardmand], , , ,
1850, 25 December, 31 December, Dorthea Nielsine Andersen, , uden Vesterport, , , C. Andersen [bager], ,
1850, 8 December, 13 December, Anne Kirstine Nicolaisdatter, 48, i Hunderup, Fredr. Rasmussen [indsidder], , , ,
1850, 19 April, 24 April, Hans Hansens [dødfødt datter], , paa Heden, , , Hans Hansen [urtemand], ,
1851, 3 Januar, 8 Januar, Louise Nyboe [jomfru], 51, født paa Wilsbjerggaard ved Veile, , , , ,
1851, 3 Januar, 9 Januar, Birgitte Strøm født Riber [enke], 69, paa Dyrupgaard, Strøm [landmand], , , ,
1851, 9 Januar, 13 Januar, Anne Marie Matine Sørensen, , i Vindegade, , , , Karen Hansen,
1851, 9 Januar, 13 Januar, Johanne Jensine Christine Hoffmann, , , , , , Abelone M. Hoffmann,
1851, 26 Januar, 1 Februar, Maren Pedersen, 68, , Niels Thomsen [skomagermester], , , ,
1851, 8 Februar, 15 Februar, Maren Hansdatter [gift almisselem], 66, paa Fattiggaarden, , , , ,
1851, 20 Februar, 26 Februar, Else Dorthea Holst, 60, , Chr. Hansen [borgerkapitain, snedkermester], , , ,
1851, 14 Marts, 19 Marts, Alba Theodora Angelika Andersen, , , , , J. C. Andersen [guldsmed], ,
1851, 15 Marts, 21 Marts, Karen Drue født Hansdatter [enke], 80, , Drue [almisselem], , , ,
1851, 18 Marts, 24 Marts, Charlotte Falkenberg [enke], 70, i Vestergade, Niels Pedersen [muurmester], , , ,
1851, 27 Marts, 1 April, Johanne Jørgensen [ugift], 43, i Hunderup, , , Jørgen Hansen [gaardmand], , i Hunderup
1851, 27 Marts, 31 Marts, Anne Margrethe Knudsen [enke, almisselem], 77, paa Fattiggaarden, Lars Bal..., , , ,
1851, 31 Marts, 7 April, Ingeborg Sophie Margrethe Buchholz [enke], 60, , Jens Chr. Andrup [major, agent], , , ,
1851, 7 April, 11 April, Pouline Frederiksen, 2, paa Fattiggaarden, , , , Petrine Villadsdatter,
1851, 7 April, 12 April, Hansine Jensen, 12, i Hunderup, , , Jens Johansen [dagleier], ,
1851, 13 April, 18 April, Mette Marie Rasmussen [ugift tjenestepige], 28, , , , J. H. Duch [møller], , i Vissenberg Sogn
1851, 18 April, 22 April, Mare Frederiksen Skalbølle eller Maren Madsdatter [ugift forbedringshuusfange], 21, af Haundrup, , , , ,
1851, 24 April, 29 April, Karen Dorthea Pedersen [enke], 70, , J. Reichgruber [fabrikarbeider], , , ,
1851, 20 April, 25 April, Eva Margrethe Rosenørn [frøken], 71, i Odense Frøkenkloster, , , , ,
1851, 6 Mai, 12 Mai, Maren Knudsen [enke], 87, i St. Knuds Kirkestræde, Christoffer Anthon [sømand], , , ,
1851, 16 Mai, 23 Mai, Andrea Barbara Mariette Pedersen, 11, paa Torvet, , , N. P. Pedersen [instrumentmager], ,
1851, 26 Mai, 31 Mai, Charlotte Amalie Hemmingsen [ugift almisselem], 63, paa Fattiggaarden, , , , ,
1851, 30 Mai, 3 Juni, Dorthe Hansdatter [enke], 79, paa Fattiggaarden, Ped. Knudsen, , , ,
1851, 5 Juni, 12 Juni, Karen Marie Hansen, 39, i Graabrødrestræde, H. J. Hansen [glarmester], , , ,
1851, 3 Juli, 7 Juli, Emma Caroline Spøhr, , , , , J. G. Spøhr [guldsmed], ,
1851, 5 Juli, 9 Juli, Anne Marie Poulsen [tvilling], , , , , T. F. Poulsen [smedesvend], ,
1851, 15 Juli, 19 Juli, Margrethe Cathrine Henningsdatter, 45, i Hunderup, H. C. Andersen [tømmersvend], , , ,
1851, 19 Juli, 22 Juli, Anne Marie Hansdatter, 32, , Ped. Christensen [arbeidsmand], , , ,
1851, 17 August, 21 August, Jørg. Christensens [dødfødt datter], , paa Heden, , , Jørg. Christensen [urtemand], ,
1851, 22 August, 26 August, Gjertrud Rasmusdatter [ugift], 70, i Adelgade - født i Tværskov Mølle, , , , ,
1851, 20 September, 24 September, Maren Pommer [enke], 46, i Vestergade, Andersen [kjøbmand], i Assens, , ,
1851, 29 September, 4 October, Hansine Mathea Schulz, 1, i ...degade, , , Chr. Schulz [snedkersvend], ,
1851, 4 October, 7 October, Anne Marie Rasmine Thomsen, 3, , , , Thomsen [jernstøber], ,
1851, 16 October, 21 October, Kirstine Lorentzen født Andresen, 72, i Vestergade, Lorentzen [gjørtler], , , ,
1851, 23 October, 27 October, Laura Rosalie Karaldine Thomsen, , i Vindegade, , , J. Thomsen [slagter], ,
1851, 21 October, 25 October, Karen Jensine Knudsen, , , , , R. Knudsen [tømmersvend], ,
1851, 5 November, 10 November, Abelone Madsen, 33, paa Heden, Cl. Nielsen [tømmersvend], , , ,
1851, 7 November, 11 November, Anna Margrethe Berg, , i Nørregade, , , A. T. Berg [skrædermester], ,
1851, 13 November, 18 November, Madsine Anne Marie Nielsen, , i Kragenshuus, , , , Margr. Hansen,
1851, 12 November, 18 November, Christiane Holst [ugift almisselem], 50, paa Fattiggaarden, , , , ,
1851, 10 November, 14 November, Marie Bardram, , i Vestergade, , , J. W. Bardram, ,
1851, 22 November, 27 November, Maren Olsen [enke], 77, i Vestergade, A. T. Berg [skomager], , , ,
1851, 22 November, 26 November, Christian Johansens [udøbt datter], , uden Vesterport, , , Christian Johansen [tjenestekarl], ,
1851, 24 November, 2 December, Anne Jeppesdatter [enke], 75, i Staalstrædet, Ch. Pedersen [brændeviinsbrænder], , , ,
1851, 24 November, 2 December, Edel Catharine Bang, 81, paa Klingenberg, P. Foersom [organist], , , ,
1851, 8 December, 12 December, Birthe Christine Berg [enke], 62, paa Flakhaugen, Vogelsang [krigsraad, contoirchef], , , ,
1851, 8 December, 15 December, Johanne Marie Borring [enke], 84, i Gjæsteløv, P. C. Dre..sen [sognedegn], , , ,
1851, 8 December, 12 December, Kirstine Jensen, 37, i Claregade, J. Andersen [smaahandler], , , ,
1851, 28 December, 3 Januar, Juliane Kruse [ugift almisselem], 37, paa Fattiggaarden, , , , ,
1852, 28 December 1851, 3 Januar, Marie Mansfeldt [enke], 54, paa Fattiggaarden, Jac. Pedersen [kludesamler], ,