Odense - Vor Frue, 1852-1859, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1852-1859,Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1852, 10 Januar, 16 Januar, Christian Jensen Dahl [smaahandler], 60, Bangsboder - født i Homlom Sogn i Jylland, , , Christen Dahl [huusmand], ,
1852, 13 Februar, 17 Februar, Harald Gottfred Rosbach, 1, Overgade - født i Frue Sogn, , , J. M. Rosbach [skomager], ,
1852, 15 Februar, 19 Februar, Knud Knudsen, 2, Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , A. A. K. Schiøtt [fruentimmer],
1852, 18 Februar, 25 Februar, Mads Andersen [forvalter, ugift], 35, Gammel Møllegaard - født i Odense, , , Anders Madsen [tjenestekarl], ,
1852, 21 Februar, 25 Februar, Jens Peder Aagaard [krigsassessor og forhenværende kjøbmand, enkemand], 82, Vestergade - født i Odense, , , Aagaard [silkefarver], , i Kjøbenhavn
1852, 3 Marts, 11 Marts, Hans Johansen [skomagermester, gift], 60, udf. Frederiksbroen - født i Odense, , , Johansen [læsteskjærer, skomager], ,
1852, 3 April, 10 April, Niels Ludvig Hansen, , udf. Frederiksbroen - født i Frue Sogn, , , Hans Hansen [dagleier], ,
1852, 11 April, 15 April, E. Geddes [barn - udøbt - dreng], , Nedergade - født i Frue Sogn, , , E. Gedde [smedemester], ,
1852, 24 Mai, 28 Mai, Christian Hansen [architect og tømmermester, ugift], 31, Nedergade - født i Odense, , , H. Hansen [afdøde snedkermester], ,
1852, 24 Juni, 28 Juni, Niels Andersen, , Grynhusene - født i Frue Sogn, , , , Anne Kirst. Petersen,
1852, 25 Juni, 28 Juni, J. Rosengaards [barn - dødfødt dreng], , udf. Frederiksbroen - født i Frue Sogn, , , J. Rosengaard [skomagermester], ,
1852, 4 Juli, 9 Juli, Niels Andersen [dagleier, gift], 39, i Risingshuus - født i Lumby, , , Anders Christensen [slagter], ,
1852, 10 Juli, 13 Juli, Niels Christian Frederiksen [tvilling], , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , H. C. Frederiksen [skomagersvend], ,
1852, 12 Juli, 14 Juli, Niels Larsen [dagleier, enkemand], 49, paa Frue Kirkegaard - født i Odense, , , , ,
1852, 15 Juli, 17 Juli, J. M. Rosbachs [barn - dødfødt dreng], , Overgade - født i Frue Sogn, , , J. M. Rosbach [skomager], ,
1852, 24 Juli, 29 Juli, Peter Edurd Jensen, , i Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , , Abelone Kirstine Andreasdatter,
1852, 26 Juli, 29 Juli, Laurits Rasmus Jensen, , Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , H. P. Jensen [bomuldsvæver], ,
1852, 6 August, 12 August, Hans Carl Bruun Muus, 21, udf. Frederiksbroen - født i Kjerteminde, , , Elias B. Muus [consul], ,
1852, 7 August, 10 August, Hans Christian Rasmussen, 7, Sortebrødre Stræde - født i Frue Sogn, , , A. Rasmussen [skomager], ,
1852, 10 August, 13 August, Carl Jørgensen [stedsøn af nagelsmed E. Immerdorf], 5, Nedergade - født i Wissenberg, , , , ,
1852, 15 August, 17 August, Birthe Cathrine Coordts [barn - dødfødt dreng], , Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , , Birthe Cathrine Coordt,
1852, 17 August, 21 August, F. G. Jensens [barn - dødfødt dreng], , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , F. G. Jensen [skrædersvend], ,
1852, 17 August, 21 August, Hans Pedersen [gaardmand, enkemand], 62, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Peder Larsen [gaardmand], ,
1852, 18 August, 20 August, Richardys [barn - dødfødt dreng], , Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Richardy [bødkersvend], ,
1852, 18 August, 21 August, Jørgen Pedersen, , Mellemstrædet - født i Frue Sogn, , , P. Corneliussen [tjenestekarl], ,
1852, 21 August, 25 August, Hans Jørgen Rasmussen, , Landebedhuset - født i Frue Sogn, , , Ras. Rasmussen [dagleier], ,
1852, 21 August, 25 August, Christian Eriksen, , Landebedhuset - født i Frue Sogn, , , Erik Andresen [daglejer], ,
1852, 21 August, 25 August, Jeppe Christian Theodor Bagger, 22, Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , B. Bagger [gjørtler], ,
1852, 31 August, 4 September, Peder Ferdinand Thrane Madsen, , i Øghavehuset - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Anne Cathrine Madsen,
1852, 3 September, 9 September, Oskar Elias Jørgen Niels Jørgensen, , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , , Anne Marie Jørgensen,
1852, 17 September, 21 September, Jens Christian Nielsen, 1, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Peder Nielsen [tømmersvend], ,
1852, 20 September, 24 September, Frederik Christian Seedorf Kreipke, , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , , Kirstine Reiflin,
1852, 19 October, 21 October, Adolf Nielsens [barn - udøbt dreng], , Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Adolf Nielsen [spisevært], ,
1852, 20 October, 23 October, Morten Hansens [barn - dødfødt dreng], , Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Morten Hansen [qvarteermester], ,
1852, 25 October, 29 October, Adam Frederik Christensen [bagermester], 56, Frederiksgade - født paa Løgismose, , , Claus Christensen [forpagter], ,
1852, 27 October, 2 November, Hendrik Jørgensen, , i Eiby - født i Frue Sogn, , , , Kirsten Nielsdatter,
1852, 30 October, 4 November, Christian Christoffer Ludvig Böhmer [afskediget major, enkemand], 79, Nedergade - født i Rendsborg, , , C. A. Böhmer [oberstleiutnant], ,
1852, 14 November, 22 November, Lars Jensen [forhenværende gaardeier, enkemand], 87, i Killerup - født i Frue Sogn, , , Jens Madsen [gaardmand], , i Killerup
1852, 16 November, 20 November, Karen Marie Jensens [barn - dødfødt dreng], , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , , Karen Marie Jensen,
1852, 28 November, 3 December, Jens Simonsens [barn - dødfødt dreng], , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Jens Simonsen [møllerkudsk], ,
1852, 7 December, 11 December, Peter Christian Madsen, , i Eiby - født i Frue Sogn, , , Mads Rasmussen [gaardeier], ,
1852, 11 December, 17 December, Carl Adolph Sandagger [uhrmagermester, gift], 38, Overgade - født i Middelfart, , , Sandagger [forhenværende toldcasserer], ,
1852, 17 December, 24 December, Henrik Selters [farversvend], 28, i Nedergade - født i Falberstedt i Preussen, , , , ,
1852, 22 December, 27 December, Peter Carl Alfred Frederiksen, 1, i Overgade - født i Frue Sogn, , , C. Frederiksen [skomagermester], ,
1852, 22 December, 31 December, Bendix Wilhelm Knudsen [forhenværende stabstrompeter], 75, i Overstræde - født i Faaborg eller Odense, , , Knud Jensen [fa...svend], ,
1853, 2 Januar, 5 Januar, Christian Nielsen, , i pleie i Præstestrædet - født i Frue Sogn, , , , Karen Christensdatter,
1853, 10 Januar, 15 Januar, Niels Peter Hansen, , i Ramsherred - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Johanne Christensdatter,
1853, 11 Januar, 17 Januar, Hans Christian Andersen, , i Biskorup - født i Frue Sogn, , , Mads Andersen [væver], ,
1853, 20 Januar, 25 Januar, Hannibal Storch [procurator, ugift], 64, i Overgade - født i Husbye, , , Storch [pastor], ,
1853, 29 Januar, 5 Februar, Peder Knudsen [gaardeier, gift], 66, i Killerup - født i Frue Sogn, , , Knud Nielsen [gaardeier], ,
1853, 1 Februar, 5 Februar, Lars Thyge Andersen, , Sortebrødre Torv - født Frue Sogn, , , , Maren Thygesdatter,
1853, 6 Februar, 10 Februar, Jens Jacob Larsen, 4, Skelle...stræde - født i Sct. Hans Sogn, , , Jens Jacob Larsen [tømmersvend], ,
1853, 8 Februar, 11 Februar, Hans Anton Sørensen, , Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Hans Sørensen [væver], ,
1853, 21 Februar, 25 Februar, F. A. F. Christensens [barn - udøbt dreng - tvilling], , Frue Kirkestræde - født i Frue Sogn, , , F. A. F. Christensen [karetmager], ,
1853, 23 Februar, 2 Marts, Chr. Hansens [barn - dødfødt dreng], , i Eiby, , , Chr. Hansen [indsidder], ,
1853, 25 Februar, 2 Marts, Hans Laurits Hansen, , i Eiby - født i Frue Sogn, , , Hans Hansen [huusmand], ,
1853, 15 Marts, 19 Marts, Carl Chr. Wilhelm Knudsen, , i Præstestræde - født i Frue Sogn, , , H. Knudsen [smedesvend], ,
1853, 17 Marts, 21 Marts, Carl Fred. Christian Petersen, 4, Nedergade - født i Frue Sogn, , , M. Petersen [arbeidsmand], ,
1853, 18 Marts, 22 Marts, Jørgen Frandsen, 3, Sortebrødre Torv - født i Hessum, , , , Maren Thygesdatter,
1853, 31 Marts, 9 April, Lars Rasmussen [dagleier, ugift], 26, ved Komediehuset - født i Werninge, , , , ,
1853, 31 Marts, 8 April, Frederik Ludvig Peter Hansen, , Grynhusene - født i Frue Sogn, , , , Kirstine Birgitte Lund,
1853, 3 April, 12 April, Jens Andreas Rasmussen, , udf. Fr.bro, , , Ove Chr. Rasmussen [dagleier], ,
1853, 16 April, 21 April, Lars Larsen [høker, enkemand], 70, Sortebrødre Stræde - født i Flemløse Sogn, , , Lars Jørgensen [huusmand], ,
1853, 22 April, 25 April, Carl Anton Andersen [tømmerlærling], 17, Møllegaardshuus - født i Frue Sogn, , , Anders Larsen [brolægger], ,
1853, 23 April, 28 April, Hans Nicolai Julius Hansen, 4, Sct. Jørgensgade - født i Sct. Knuds Sogn, , , Lars Hansen [muursvend], ,
1853, 1 Mai, 6 Mai, Christen Jørgensen, 5, Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Hans Jørgensen [gartner], ,
1853, 1 Mai, 6 Mai, Mads Hjæresen [muursvend], 41, udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , Hjære Rasmussen [tømmersvend], ,
1853, 3 Mai, 9 Mai, Georg Rasmussen, 1, i Bakkehuset - født i Sct. Hans Sogn, , , Ras. Jespersen [arbeidsmand], ,
1853, 4 Mai, 9 Mai, Carl Christian Tønners, , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , J. C. Tønners [skomager], ,
1853, 3 Mai, 9 Mai, Hans Peter Christiansen, 12, ved Eiby Mølle - født i Frue Sogn, , , Chr. Frederiksen [dagleier], ,
1853, 6 Mai, 11 Mai, Jens Christian Andersen, , Møllerløkkehuus - født i Frue Sogn, , , Chr. Andersen [dagleier], ,
1853, 14 Mai, 20 Mai, Rasmus Steffensen [vognmand, gift], 42, i Nedergade - født i Frue Sogn, , , Peder Steffensen [vognmand], ,
1853, 26 Mai, 30 Mai, Mads Jørgensen, , Risingshuse - født i Ubberud, , , Jørgen Corneliussen [dagleier], ,
1853, 27 Mai, 1 Juni, Jørgen Hansen [spekhøker, enkemand], 73, Sct. Jørgensgade - født i Hjallese, , , Hans Jørgensen [gaardmand], ,
1853, 13 Juni, 17 Juni, Carl Christian Andersen, 1, ved Frue Kirkegaard i pleie - født i Sct. Knuds Sogn, , , , A. S. R. E. Andresen [fruentimmer],
1853, 14 Juni, 18 Juni, Otto Hansen [arbeidsmand, gift], 47, Sortebrødre Torv - født i Marslev, , , Hans Hansen [gaardmand], ,
1853, 6 Juli, 9 Juli, Hans Christensens [barn - dødfødt dreng], , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Hans Christensen [dagleier], ,
1853, 18 Juli, 23 Juli, Peder Christian Henningsen [mechanicus, gift], 49, Eiby - født i Aasum, , , Henning Larsen [hjulmand], ,
1853, 19 Juli, 23 Juli, Anders Mathiesen [høker, gift], 57, Sct. Jørgensgade - født i Allesø, , , Mathias Hansen [gaardmand], ,
1853, 20 Juli, 23 Juli, Peder Christiansen Høibye [dagleier, gift], 75, Skræppestrædet - født i Høiby, , , Chr. Christiansen [dagleier], ,
1853, 20 Juli, 23 Juli, Johan Magina [dagleier, gift], 77, i Skræppestrædet - født ved Lemberg i Gallizien, , , , ,
1853, 2 August, 5 August, Jørgen Christian Jørgensen, , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , , M. K. L. Rosengaard [fruentimmer],
1853, 11 August, 15 August, A. M. Wolffs [barn - udøbt dreng], , i Grynhusene - født i Frue Sogn, , , , A. M. Wolff [fruentimmer],
1853, 16 August, 20 August, Anders Pedersen Hjorteberg [avlsmand, gift], 60, født i Frue Sogn, , , P. Hansen [avlsmand], ,
1853, 18 August, 22 August, Hans Hansen [dagleier, gift], 49, udf. Fr.broen - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Anne Jensdatter,
1853, 4 September, 7 September, Rasmus Jespersen [dagleier, gift], 30, i Kokkehuset ved Eiby Mølle - født i Wigerslef Sogn, , , Jesper Hansen, ,
1853, 6 September, 10 September, Lars Wilhelm Nielsen [muursvend, ugift], 22, i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Niels Johansen [tømmersvend], ,
1853, 7 September, 10 September, Hans Christian Eriksen, , Landebedhuset - født i Frue Sogn, , , Erik Andresen [dagleier], ,
1853, 10 September, 14 September, Hans Christian Pedersen, , Sortebrødre Stræde - født i Frue Sogn, , , Carl Petersen [muursvend], ,
1853, 10 September, 14 September, Jørgen Christian Laurits Jørgensen, , udf. Frederiksbroen - født i Frue Sogn, , , , Laurine Jørgensen,
1853, 23 September, 30 September, Frands Hansen [lærer, enkemand], 63, ved Lahns Stiftelse - Nedergade - født i Trolleborg, , , Anders Hansen [bødker], ,
1853, 11 October, 17 October, Johan Henrik Demant, , ved Kragsberg - født i Frue Sogn, , , G. A. Demant [gartner], ,
1853, 14 November, 22 November, Niels Madsen [ungkarl, ugift], 27, i Eiby - født i Frue Sogn, , , Mads Andersen [afgangne gaardeier], ,
1853, 17 November, 22 November, Hans Jørgensen Dyreborg [indsidder og væver, ugift], 60, Eiby Mark, , , , ,
1853, 22 November, 26 November, Mads Hansen [dagleier, gift], 48, Nedergade - født i Skalbjerg, , , Mads Hansen [huuseier], , i Skalbjerg
1853, 1 December, 6 December, Joseph Klumb [tømersvend, gift], 84, udf. Frederiksbroen - født i Tydskland, , , , ,
1853, 8 December, 12 December, Jens Sørensen Brochmann [malersvend, gift], 38, i Skræppestrædet - født i Odense, , , Brochamnn [skomager], ,
1853, 15 December, 21 December, Willads Schrøder [farver, ugift], 65, Nedergade - født i Odense, , , , ,
1853, 15 December, 20 December, Frederik Georg Colding [bogholder, enkemand], 69, født i Kjøbenhavn, , , , ,
1854, 2 Januar, 6 Januar, Julius Laurits Midschou, , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , C. Midschou [bødkersvend], ,
1854, 8 Januar, 14 Januar, Johan Frederik Grupe [forhenværende brænderieier, gift], 79, Overgade - født i Preussen, , , , ,
1854, 15 Januar, 19 Januar, Hans Hansen [dagleier, gift], 74, Skræppestrædet - født i Sanderum Sogn, , , , ,
1854, Januar [dato ulæselig], 23 Januar, Hans Jensen [enkemand, huusfæster], 70, Øghavehuset - født i Kullerup, , , , ,
1854, 19 Januar, 24 Januar, Niels Christian Hansen, 1, udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , Hans Rasmussen [dagleier], ,
1854, 28 Januar, 2 Februar, Hans Olsen [dagleier, gift], 37, Skræppestrædet - født i Haarslev Sogn, , , Ole Madsen [dagleier], ,
1854, 29 Januar, 4 Februar, Hans Ludvig Hansen, , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , , Hans Hansens [dagleier - hans enke],
1854, 7 Februar, 10 Februar, Frederik Morten Andersen, , Frue Kirkestrædet - født i Frue Sogn, , , M. Andersen [tobakshandler], ,
1854, 11 Februar, 18 Februar, Christen Rasmussen [børstenbinder, gift], 78, Bangsboder - født i Hjallese, , , Ras. Poulsen [huusmand], ,
1854, 20 Februar, 25 Februar, Hans Petersen [steenhuggerlærling], 14, udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , , Anne Marie Mathiesen,
1854, 23 Februar, 2 Marts, Peter Simonsen Heegaard [glarmester, gift], 75, Nedergade - født i Frederiksberg, , , Heegaard [forpagter], ,
1854, 24 Februar, 6 Marts, Anders Hansen [vognmandslærling], 19, i Vindegade - født i Ellested, , , Hans Hansen [dagleier], ,
1854, 26 Februar, 6 Marts, Hans Rasmussen [avlsmand, gift], 57, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Ras. Andersen [avlsmand], ,
1854, 5 Marts, 10 Marts, Jens Hansen [tømmersvend, enkemand], 69, Skræppestrædet - født i Alslev i Jylland, , , Hans Danielsen [gaardmand], , i Alslev i Jylland
1854, 14 Marts, 18 Marts, Hans Frederik Eduard Langkantz [muursvend, ugift], 22, Overgade - født i Frue Sogn, , , J. H. Langkantz [skomager], ,
1854, 18 Marts, 24 Marts, Rasmus Larsen [skomagersvend, ugift], 28, Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Jens Larsen [brændeviinsbrænder], ,
1854, 21 Marts, 27 Marts, Rasmus Hendrik Christiansen, , i Præstehuset - født i Frue Sogn, , , Christian Andersen [dagleier], ,
1854, 4 Mai, 9 Mai, Frederik Foersom [krigsraad, organist, enkemand], 49, ved Vor Frue Kirke - Frue Kirkestræde - født i Odense, , , P. Foersom [org.], ,
1854, 10 Mai, 15 Mai, Hans Jørgen Hansen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Jensine Fjeldsted,
1854, 23 Mai, 27 Mai, Anders Sørensen Evald [felbereder, enkemand], 75, boede udf. Fr.broen - født i Odense, , , , ,
1854, 26 Mai, 30 Mai, Hans Peter Østerbye [hattemagersvend, ugift], 44, Frue Kirkestræde - født i Assens, , , P. Østerbye [smaahandler], ,
1854, 4 Juni, 9 Juni, Anders Rasmussen [huuseier, gift], 76, Eiby Mark - født i Lumbye, , , , ,
1854, 6 Juni, 12 Juni, Lars Christian Larsen, 4, Eiby - født i Fraugde, , , Lars Larsen [indsidder], ,
1854, 8 Juni, 12 Juni, Jørgen Jørgensen [gartner, enkemand], 54, i Eiby Mølle - født 1800 i Kjøbenhavn, , , Jørg. Rasmussen [dagleier], ,
1854, 12 Juni, 16 Juni, Jacob Christian Hoffmann [bælgetræder, gift], 54, ved Sct. Hans Kirke - Skræppestrædet - født i Sct. Hans Sogn, , , Ras. Hoffmann [skomager], ,
1854, 21 Juni, 1 Juli, Martin Langkantz [skomagersvend, ugift], 35, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , J. H. Langkantz [skomager], ,
1854, 23 Juni, 28 Juni, Laurits Jørgen David Scharff [forvalter, ugift], 25, Sct. Jørgensgade - født i Wordingborg, , , Scharff [musiklærer], ,
1854, 1 Juli, 6 Juli, Hans Henrik Pflug [glarmester, gift], 68, Nedergade - født i Odense, , , M. Pflug [glarmester], ,
1854, 13 August, 17 August, Carl Edvard Espersen, 1, Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , N. J. Espersen [uhrmager], ,
1854, 25 August, 29 August, Christian Petersen [brændevinsbrænder, enkemand af fraskilt kone], 64, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Peder Christensen [vognmand], ,
1854, 27 August, 1 September, Hans Peter Hansen [tvilling], , Overgade - født i Frue Sogn, , , Søren Hansen [arbeidsmand], ,
1854, 31 August, 4 September, Laurits Christian Madsen, , i pleie i Bangsboder - født i Frue Sogn, , , , Karen Hedevig Madsen,
1854, 12 September, 18 September, Carl Christian Tønners, , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , J. Tønners [skomagermester], ,
1854, 12 September, 18 September, Axel William Nielsen, 2, udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , Nielsen [marschandiser], ,
1854, 25 September, 28 September, Hans Jørgen Blangsted Jørgensen, , i Kongensgade - født i Sct. Knuds Sogn, , , N. P. Jørgensen [muurfrimester], ,
1854, 23 September, 28 September, Niels Christian Senets [skomagersvend, ugift], 23, Overgade - født i Randers, , , Niels Senets [smaakjører], ,
1854, 27 September, 2 October, Niels Hansen Anthonsen [skomagermester og spisevært, gift], 59, boede paa Fattiggaarden - født i Frue Sogn, , , Anthon Nielsen [handskemagersvend], ,
1854, 6 October, 9 October, Carl Theodor Lindegaard, , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , , Marie Kirstine Lindegaard,
1854, 31 October, 6 November, Johan Casper Lars Hansen [gartner, enkemand], 65, Sortebrødre Torv - født i Sct. Knuds Sogn, , , Hans Nielsen [gartner], ,
1854, 7 November, 13 November, Lorents Jensen, 1, udf. Fr.broen - født i Sct. Knuds Sogn, , , Jørgen Jensen [garver], ,
1854, 14 November, 22 November, Hans Andersen [ugift], 64, i Eiby - født i Eiby, , , Anders Hansen [gaardmand], ,
1854, 26 November, 2 December, Martin Jørgensen, , i pleie udf. Fr.broen - født paa Hospitalet, , , , Karen Marie Jørgensen, i Davine
1854, 27 November, 2 December, Hans Peter Schrøder [skomagersvend, ugift], 45, udf. Fr.broen - født i Heiligenhafen, , , , ,
1854, 19 December, 27 December, Hans Eidorff [snedkermester, gift], 74, boede i Overgade - født i Odense, , , , ,
1855, 25 December, 3 Januar, Rasmus Hansen [gaardeier, gift], 61, boede i Eiby - født i Birkende, , , Hans Jacobsen [gaardeier], ,
1855, 16 Januar, 20 Januar, Laurits Knudsen, , boede i Biskorup - født i Biskorup, , , Peder Knudsen [tømmersvend], ,
1855, 30 Januar, 5 Februar, Poul Christian Wagner [strømpevæver, gift], 53, i Skræppestrædet - født i Svendborg, , , J. J. Wagner [strømpevæver], ,
1855, 29 Januar, 3 Februar, Hans Gottschalt, 1, Nørregade - født i Frue Sogn, , , Gottschalt [skorsteensfeier], ,
1855, 8 Februar, 15 Februar, Jens Petersen [dagleier, gift], 61, i Skræppestrædet - født i Hundstrup, , , Peder Pedersen [fæster], ,
1855, 20 Februar, 26 Februar, Theodor Frederik Magdalius Wiberg [farversvend, ugift], 37, Overgade - født i Kjøbenhavn, , , Wiberg [afdøde skrædermester], , Kjøbenhavn
1855, 25 Februar, 2 Marts, Peder Christian Ovesen, 6, ved Aasum Bro - født i Aasum, , , O. C. Christiansen [indsidder], ,
1855, 24 Februar, 28 Februar, Peter Daniel Riegel [dagleier, gift], 38, i Skræppestrædet - født i Odense, , , Fr. Riegel [muursvend], ,
1855, 21 Februar, 1 Marts, Johannes Rasmussen [...temager, gift], 47, boede eller i Rynkebye sogn - født i Odense, , , Espen Rasmussen [skrædersvend], ,
1855, 1 Marts, 5 Marts, Rasmus Jørgensen [dagleier], 56, paa Fattiggaarden udf. Fr.broen - født i Aasum, , , Jørgen Rasmussen [møllerkudsk], , Eiby Mølle
1855, 8 Marts, 14 Marts, Hans Jørgensen [gartner, gift], 51, Skræppestrædet - født i Odense, , , Jørgen Hansen [urtemand], ,
1855, 10 April, 16 April, Carl Petersen [bagermester, gift], 45, udf. Frederiksbroen - født i Svendborg, , , Peder Carlsen, ,
1855, 20 April, 24 April, Jens Andersens [barn - dødfødt dreng], , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , Jens Andersen [dagleier], ,
1855, 21 April, 28 April, Niels Knudsen [ungkarl - hos gaardmand Peder Larsen], 69, boede i Killerup - født i Killerup, , , Knud Nielsen [gaardmand], , i Killerup
1855, 23de April, 28 April, Johan Michel Gottschalt [skorsteensfeier, gift], 72, boede i Kirkestrædet - født i Regensburg, , , , ,
1855, 17 April, 25 April, Rasmus Jørgensen Bang [litsenbroder, gift], 46, ved Posthuset - boede i Frederiksgade - født i Ryslinge, , , Jørgen Jørgensen Bang, ,
1855, 29 April, 5 Mai, Hans Rasmussen [gaardeier, gift], 76, af Kildegaard ved Biskorup - født i Frue Sogn, , , Ras. Nielsen [gaardmand], ,
1855, 12 Mai, 18 Mai, Hans Nielsen [smaahandler, gift], 64, Sortebrødre Torv - født i Refsvindinge, , , , ,
1855, 16 Maii, 22 Mai, Hans Jensen [dagleier, gift], 64, Grynhusene - født i Svanninge Sogn, , , Jens Nielsen [dagleier], ,
1855, 30 Mai, 4 Juni, Hans Nielsen [vognmand, enkemand], 78, Overgade - født i Eiby, , , Niels Ipsen [gaardmand], ,
1855, 2 Juni, 8 Juni, Poul Petersen [skomagermester, enkemand], 69, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Hans Peter Poulsen, ,
1855, 3 Juni, 8 Juni, F. A. F. Christensens [barn - dødfødt dreng], , i Kirkestrædet, , , F. A. F. Christensen [karetmager], ,
1855, 13 Juni, 18 Juni, Peder Jørgensen [skomagermester, gift], 53, i Sct. Jørgensgade - født i Haverslev Sogn i Hjørring Amt, , , , ,
1855, 25 Juni, 29 Juni, Mads Andersen Langhoff [svineslagter], 73, i Skræppestrædet - født i Kjølstrup, , , Lars Andersen [dagleier], ,
1855, 30 Juni, 4 Juli, Wictor Peter Adolph Anthon, 1, Nedergade - født i Frue Sogn, , , N. C. Anthonsen [skomagermester], ,
1855, 8 Juni, 11 Juni, Lars Rasmussens [barn - dødfødt dreng], , udf. Fr. broen - født i Frue Sogn, , , Lars Rasmussen [møllebyggersvend], ,
1855, 7 Juli, 10 Juli, Jørgen Rasmussens [barn - dødfødt dreng], , i Paaskestrædet - født i Frue Sogn, , , Jørgen Rasmussen [smedesvend], ,
1855, 12 Juli, 16 Juli, Hans Carl Andersen, 2, i Skræppestrædet - født i Sct. Hans Sogn, , , , Anne Marie Hansen,
1855, 13 Juli, 19 Juli, Christian Bormann [skomagersvend, ugift], 25, Overgade - født i Nortorf ved Rendsborg, , , Bormann [væver], ,
1855, 4 August, 10 August, Rasmus Jensen [tjenestekarl - tjente farver Dorch], 40, Kirkestræde - født paa Helnæs, , , Jens Espensen [sognefoged], ,
1855, 28 August, 31 August, Jens Johannes Maximiliam Nielsen, , Sortebrødre Torv - født i Neumünster, , , C. F. Nielsen [..alermester], ,
1855, 28 August, 1 September, Andreas Petersen [tjenestekarl], 18, i Eiby - født i Frue Sogn, , , Peder Jensen [dagleier], ,
1855, 9 September, 15 September, Jens Pedersen [gaardeier, gift], 69, i Eiby - født i Lille Tornbjerre, , , Peder Rasmussen, ,
1855, 15 September, 20 September, Jeppe Pedersen Huus [brændeviinsbrænder og gjæstgiver, enkemand], 51, udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , Peder Johnsen Huus [brændeviinsbrænder], ,
1855, 16 September, 20 September, Hans Engelbrecht Hansen, 1, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , H. Hansen [snedker], ,
1855, 29 September, 6 October, Christian Ulrik Emil Petersen, 11, Overgade - født i Frue Sogn, , , N. Petersen [exam. juris.], ,
1855, 5 October, 9 October, Niels Peter Jensen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Hans Jensen [muursvend], ,
1855, 7 October, 12 October, Mads Jensen Thuesen [tobaksfabrikør], 51, i Overgade - født i Assens, , , Jens Madsen Thuesen [skipper], ,
1855, 13 October, 18 October, Jens Andersen, 17, i Ny Møllegaard - født i Sct. Hans Sogn, , , Anders Hansen [dagleier], ,
1855, 14 November, 22 November, Hans Johannes Marius Petersen, 5, i Eiby, , , Peder Knudsen [gaardmand], ,
1855, 19 November, 22 November, Peter Tverskov Christensen, , i Kirkestrædet - født i Sct. Hans Sogn, , , O. C. Christensen [sadelmagersvend], ,
1855, 20 November, 26 November, Niels Peter Frederik Jens Julius Lund, 3, i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Christ. Lund [dagleier], ,
1855, 16 December, 20 December, Johan Frands Charles Frandsen Olsen, , udf. Fr.broen - født i Kjøbenhavn, , , , Karen Olsen,
1855, 20 December, 27 December, Anders Christensen [skomagermester, enkemand], 67, Nedergade - født i Aalborg, , , , ,
1855, 25 December, 31 December, Jørgen Jensen [garvermester], 44, udf. Frederiksbroen - født i Katterup Sogn i Jylland, , , Jens Larsen [boelsmand], ,
1856, 30 Januar, 6 Februar, Lars Petersen Eerslev [veibetjent, enkemand], 61, Sortebrødre Torv - født paa Mors, , , , ,
1856, 25de Februar, 1ste Marts, Christen Peter Rasmussen [dagleier, gift], 53, i Grynhusene - født i Birkende, , , Ras. Hansen [indsidder], , i Birkende
1856, 25 Februar, 1ste Marts, Sophus Johansen, , Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , F. Johansen [tømmersvend], ,
1856, 3 Marts, 7de Marts, Hans Lauritzen [lærer, enkemand], 63, ved Lahns Stiftelse - i Nedergade - født i Allested, , , , ,
1856, 4 Marts, 10de Marts, Jens Hansen [smed, gift], 30, paa Blangstedgaard - født i Weistrup Sogn, , , , Maren Andersdatter,
1856, 23 Marts, 27 Marts, Peter Christian Ankar Jørgensen, 1, i Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Peter Jørgensen [afdøde skomagersvend], ,
1856, 27 Marts, 2 April, Rasmus Rasmussen [rugbrødbager, gift], 60, i Sct. Jørgensgade - født i Kirkebye, , , , ,
1856, 26 Marts, 31 Marts, Julius Schrøder, , Nedergade - født i Frue Sogn, , , Julius Schrøder [farver], ,
1856, 21de Februar, 8 April, Hans Christien Jensen, 11, i Grynhusene - født i Sct. Knuds Sogn, , , Christen Jensen [dagleier], ,
1856, 7 April, 15 April, Mads Peter Henriksen, 12, i Eiby - født i Eiby, , , Henrik Jørgensen [huusmand], ,
1856, 9 April, 16 April, Niels Peter Jørgensen [muursvend, gift], 24, i Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Ras. Jørgensen [muursvend], ,
1856, 21 April, 25 April, Peter Jensen Schmidt [handskemagermester, gift], 80, Frederiksgade - født i Frue Sogn, , , Jens Peter Schmidt [handskemager], ,
1856, 22 April, 26 April, Jens Rasmussen [høker, gift], 47, i Mellemstrædet - født i Lunde, , , Ras. Jensen, ,
1856, 27 April, 30 April, Peter Frederiksen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Gjertrud Sophie Fjeldsted,
1856, 16 Mai, 20 Mai, Claus Frederik Hans Wilhelm Scheer, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Karen Marie Hansen,
1856, 26 Mai, 30 Mai, Jeppe Christian Mathiesen [muurmester, gift], 47, Nedergade - født i Odense, , , Mathias Nielsen [muurmester], ,
1856, 1 Juni, 9 Juni, Jeppe Foersom [uhrmager, gift], 77, i Overgade - født i Ribe, , , Foersom [uhrmager], ,
1856, 4 Juni, 10 Juni, Jens Hansens [barn - dødfødt dreng], , ved Blangstedgaard, , , Jens Hansen [smed, afdød], ,
1856, 4 Juni, 11 Juni, Jens Jacob Larsens [barn - udøbt dreng - tvilling], , i Mellemstræde - født i Frue Sogn, , , Jens Jacob Larsen [tømmersvend], ,
1856, 4 Juni, 11 Juni, Jens Jacob Larsen [tvilling], , i Mellemstræde - født i Frue Sogn, , , Jens Jacob Larsen [tømmersvend], ,
1856, 17 Juni, 23 Juni, Adolph Christian Larsen [i pleie], 1, paa Sortebrødre Torv - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Maren Larsen,
1856, 2 Juli, 5 Juli, Lars Jensens [barn - udøbt dreng], , Pjentedam - født i Frue Sogn, , , Lars Jensen [dagleier], ,
1856, 8 Juli, 14 Juli, Jens Jørgensen Palle [boelsmand, enkemand], 66, i Palles Høistedet - født i Haarslev Sogn, , , Jørgen Jensen, ,
1856, 9 Juli, 16 Juli, Peder Christian Madsen, 1, i Eiby - født i Frue Sogn, , , Mads Rasmussen [gaardeier], ,
1856, 12 Juli, 19 Juli, Ferdinand Andreas Scheuerlein [smedesvend, ugift - hos smed Tallerup], 43, udf. Fr.broen - født i Ribe, , , Scheuerlein [smed], ,
1856, 15 Juli, 21 Juli, F. A. F. Christensens [barn - dødfødt dreng], , Kirkestrædet - født i Frue Sogn, , , F. A. F. Christensen [kareetmager], ,
1856, 26 Juli, 30 Juli, Frederik Albert Cohen, , Overgade - født i Frue Sogn, , , , Regine Cohen,
1856, 7 August, 11 August, Arent Rasmussen [skomagermester, gift], 52, Sortebrødre Torv - født i Sct. Knuds Sogn, , , Hans Rasmussen [smaahandler], ,
1856, 7 August, 12 August, Wilhelm Jacobsen, , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , Jacob Hansen [dagleier], ,
1856, 11 August, 15 August, Knud Andersen [dagleier, gift], 30, udf. Fr.broen - født i Kappendrup Rolfsted Sogn, , , , Anne Cathrine Knudsdatter,
1856, 13 August, 18 August, Klaus Frederik Hansen Wilhelm Hansen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Kirstine Hansen,
1856, 27 August, 1 September, Anders Jensen [tjenestekarl], 25, i Overgade - født i Harrendrup, , , Jens Andersen [ungkarl], Ane Kirstine Larsdatter,
1856, 14 October, 20 October, Jens Andersen [tjenestekarl, ugift], 52, udf. Fr.broen - tjenestkarl i Vissenberg - født i Paarup, , , , Johanne Hansdatter,
1856, 25 October, 1 November, Johanne Cathrine Jørgensens [barn - udøbt dreng], , Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Johanne Cathrine Jørgensen,
1856, 9 December, 15 December, Hans Peter Hansen, 16, i Gillestedhuus - født i Frue Sogn, , , Hans Madsen [huusfæster], ,
1856, 18 December, 22 December, Andreas Christian Madsen, 6, Pjentedam - født i Frue Sogn, , , , Anne Cathrine Madsen,
1856, 21 December, 23 December, Peter Kornbeck Jørgensen, , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , R. Jørgensen [kjøbmand], ,
1856, 22 December, 24 December, Gjertrud Larsens [barn - dødfødt dreng], , Sct. Jørgensgade, , , , Gjertrud Larsen [enke efter rugbrødbager R. Rasmussen],
1856, 25 December, 30 December, Søren Lindrup Obel [skomagermester, enkemand], 54, Sct. Jørgensgade - født i Nyborg, , , Joh. Christoffer Obel [tømmermester], ,
1857, 30 December 1856, 6 Januar, Peder Olsen [dagleier, gift], 36, Skræppestrædet - født i Sct. Hans Sogn, , , Peder Olsen [hattemagersvend], ,
1857, 12 Januar, 16 Januar, R. Jørgensens [barn - udøbt dreng], , Nedergade - født i Frue Sogn, , , R. Jørgensen [skomagermester], ,
1857, 28 Januar, 3 Februar, Philip Christian Helt [brendeviinsmester, gift], 66, Overstræde - født i Frue Sogn, , , , ,
1857, 3 Februar, 9 Februar, Jens Ferdinand Oscar Lassen, 6, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , J. Larsen [dreiersvend], ,
1857, 30 Januar, 11 Februar, C. C. Knudsens [barn - dødfødt dreng], , i Sct. Jørgensgade, , , C. C. Knudsen [skomagersvend], ,
1857, 11 Februar, 16 Februar, William Christensen, , i Overgade - født i Frue Sogn, , , P. Christensen [skrædermester], ,
1857, 26 Marts, 2 April, Peder Jacobsen [kleinsmedsvend, gift], 45, Nedergade - født i Frue Sogn, , , Jacob Hansen [dagleier], ,
1857, 6 April, 11 April, Jørgen Julius Jørgensen, , Frederiksgade - født i Frue Sogn, , , Morten Jørgensen [dagleier], ,
1857, 13 April, 18 April, Peter Emil Jørgensen, 2, Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Jørgen Nielsen [vægter], ,
1857, 15 April, 22 April, Niels Pedersen Longelse [afskediget vagtmester, gift], 60, i Frederiksgade - født paa Langeland, , , , ,
1857, 16 April, 23 April, Niels Frederik Ferd. Jensen, 9, Frederiksgade - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Jensens [garver - hans enke],
1857, 22 April, 28 April, Elias Anton Dorch, , i Kirkestrædet - født i Frue Sogn, , , Claus Dorch [farver], ,
1857, 6 Mai, 13 Mai, Simon Hempel [farver, ridder af Dannebrog og huusmand, enkemand], 86, Overgade - født i Faaborg 1771, , , Christian Hempel [postmester og distriktschirurg], ,
1857, 1 Mai, 6 Mai, Johannes Nielsen, , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Johannes Nielsen [søemand], ,
1857, 21 Mai, 25 Mai, Laurits Jørgensen, , Sct. Jørgens - født i Frue Sogn, , , Ras. Jørgensen [dagleier], ,
1857, 27 Mai, 2 Juni, Hans Erik Colding [provst, sognepræst, ridder af Dannebrog, gift], 63, Vor Frue Kirke - født i Ørbek, , , J. H. Colding [consistorialraad], ,
1857, 29 Mai, 4 Juni, Frederik Johansen [tømmersvend, gift], 46, boede i Skræppestrædet - født i Gamtofte, , , Johan Olsen, ,
1857, 3 Juni, 8 Juni, Christopher Bom [smedemester, ugift], 36, boede i Overgade - født i Kjerteminde, , , Bom [skomager], , i Kjerteminde
1857, 12 Juni, 17 Juni, Hans Petersen, 12, i Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , P. Petersen [skomagersvend], ,
1857, 19 April, 25 April, Peder Christian Petersen, 10, i Bangsboder - født i Frue Sogn, , , Joh. Pet. Petersen [kleinsmedsvend], ,
1857, 17 Juli, 22 Juli, Carl Gustav Gregersen, 1, i Nedergade - født i Frue Sogn, , , Gregersen [snedkermester], ,
1857, 31 Juli, 4 August, Hans Henrik Jørgensen, , Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Jørgen G. Mortensen [dagleier], ,
1857, 23 August, 28 August, Paul Adolph Thomas Svendsen [i pleie hos dagleier Jens Hansen], , Pjentedam - født i Sct. Hans Sogn, , , , Dorthe Petersen,
1857, 27 August, 31 August, Frederik Martin Volder, , Pjentedam - født i Fredericia, , , Jens Volder [arbeidsmand], ,
1857, 29 August, 1 September, Heinrich Rettemeier [arbeider], 25, ved Sct. Jørgens Teglværk - født i Lippe Detmold, , , , ,
1857, 29 August, 2 September, Søren Peter Johansen, , Pjentedam - født i Frue Sogn, , , , Anne Petrine Johansdatter,
1857, 1ste September, 5 September, Gorm Petersen, 1, Paaskestrædet - født i Frue Sogn, , , Niels Petersen [dagleier], ,
1857, 21 September, 25 September, Jens Jacob Ferdinand Jensen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Hans Jensen [muursvend], ,
1857, 29 September, 3 October, Christian Carl Tommerup, 1, i Sct. Jørgensgade, , , , Sophie Magdalene Dreyer,
1857, 12 October, 16 October, Frederik Anton Zilmer [leietjener], 77, i Frederiksgade - født i Odense, , , Zilmer [parykmager], ,
1857, 15 November, 20 November, Anders Carl Marcus Andersen, , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , M. Andersen [skrædermester], ,
1857, 16 November, 23 November, Carl Ludvig Wagner [gartner, gift], 50, ved Sct. Jørgens Teglværk, , , , ,
1857, 30 November, 5 December, Peder Carl Christian Jacobsen, 1, Overgade - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Karen Jacobsen,
1857, 9 December, 15 December, Frederik Nicolai Dorch, , Kirkestrædet - født i Frue Sogn, , , N. Dorch [hattemager], ,
1857, 22 December, 28 December, Hans Jensen [pensioneret vagtmester og dannebrogsmand, gift], 56, født i Ryslinge, , , , ,
1857, 28 December, 2 Januar, Hans Christian Hansen [tømmerlærling], 30, Bangsboder - født i Havrevænge Gjestelev Sogn, , , , Anne Sophie Jensdatter,
1858, 29de December 1857, 2 Januar, Anders Peter Hansen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Hans Poulsen [dagleier], ,
1858, 2 Januar, 5 Januar, C. E. Hansens [barn - dødfødt dreng], , Overgade - født i Frue Sogn, , , C. E. Hansen [guldsmed], ,
1858, 8 Januar, 13 Januar, Hans Emilius Hartmann [arbeidsmand, gift], 36, i Myntestræde - født i Sct. Hans Sogn, , , Hartmann [trompeter], ,
1858, 10 Januar, 16 Januar, Christian Johan Sander Nielsen, 5, i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Søren Nielsen [bødker], ,
1858, 19 Januar, 23 Januar, Anders Andersen [smed, ugift], 23, udf. Sct. Jørgensgade - født i Lunden ved Aasum, , , Anders Hansen [huusmand], , Thoruplund ved Aasum
1858, 19 Januar, 25 Januar, Jens Christian Hansen, , født i Eiby, , , , Johanne Marie Hansen,
1858, 30 Januar, 2 Februar, Peder Jørgensen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Jørgen Pedersen [dagleier], ,
1858, 9 Februar, 16 Februar, Laurits Hermann Hannibal Nielsen, 5, udf. Fr.broen - født i Sct. Hans Sogn, , , Nielsen [afdøde vagtmester], ,
1858, 12 Februar, 16 Februar, Carl Frederik Hansen, , i Nedergade - født i Frue Sogn, , , W. Hansen [billedhugger], ,
1858, 12 Februar, 16 Februar, Anders Andersen, , i Præstehuset - født i Sct. Hans Sogn, , , , Anne Kirstine Andersen,
1858, 16 Februar, 20 Februar, Johannes Helfred Voller [tvilling], , Pjentedam - født i Frue Sogn, , , Voller [skomagersvend], ,
1858, 18 Februar, 20 Februar, Marius Christian Voller [tvilling], , Pjentedam - født i Frue Sogn, , , Voller [skomagersvend], ,
1858, 14 Februar, 20 Februar, Jørgen Andersen [dagleier, gift], 70, Sortebrødre Torv - født i Midstrup paa Hindsholm, , , , ,
1858, 26 Februar, 2 Marts, Henning Larsen [dagleier, gift], 84, i Sct. Jørgensgade - født i Wissenberg, , , , ,
1858, 23 Februar, 5 Marts, Lars Hansen, 4, Eiby - født i Eiby, , , Hans Hansen [huuseier], ,
1858, 26 Februar, 5 Marts, J. Rosengaards [barn - dødfødt dreng], , udf. Fr.broen, , , J. Rosengaard [skomagermester], ,
1858, 6 Marts, 15 Marts, Peter Julius Frydendahl [ugift], 21, Nedergade - født i Frue Sogn, , , Frydendahl [kjøbmand], ,
1858, 7 Marts, 12 Marts, Peter Christian Petersen [dagleier, gift], 53, Sct. Jørgensgade - født i Brylle, , , , ,
1858, 12 Marts, 18 Marts, Hans Christian Andersen, 13, i Præstestrædet, , , Anders Rasmussen [vægter], ,
1858, 18 Marts, 23 Marts, Hans Larsen Loumann [avlsmand, enkemand], 81, udenfor Sct. Jørgens - født i Frue Sogn, , , , ,
1858, 20 Marts, 26 Marts, Peder Andersen [boelsmand, gift], 59, i Biskorup - født i Fraugde Kjærbye, , , Anders Petersen [boelsmand], ,
1858, 18 Marts, 23 Marts, Camillo Tychsen Mortensen, 4, til Møllegaard, , , O. Mortensen [kammerraad], , til Møllegaard
1858, 18 Marts, 23 Marts, Peter Christian Torslev, , i Overgade, , , , Marie Johansen,
1858, 10 April, 14 April, Jørgen Pedersen [bødkersvend, ugift], 28, Sortebrødre Torv, , , Peter Jørgensen [væver], , Slotshavehuset i Sct. Hans Sogn
1858, 12 April, 16 April, Hans Henriksen [ugift tjenestekarl hos brænderibrænder P. Nielsens enke], 65, Sortebrødre Torv, , , , ,
1858, 30 April, 4 Mai, Laurits Christian Hansen, 3, Sortebrødre Torv, , , , Maren Larsen,
1858, 2 Mai, 6 Mai, Paul Julius Hein Jantzen, , i Overgade, , , Chr. Jantzen [kjøbmand], ,
1858, 6 Mai, 12 Mai, Peter Petersen, , Overgade, , , P. Petersen [skomager], ,
1858, 12 Mai, 17 Mai, Søren Johannes Hansen, , i Sct. Jørgensgade, , , Niels Peter Hansen [dagleier], ,
1858, 12 Mai, 18 Mai, Frits Wilhelm August Filter, 10, i Overgade, , , A. Filter [skomager], ,
1858, 22 Mai, 29 Mai, Johan Michael Wendelboe [handskemagermester, gift], 71, i Sct. Jørgensgade, , , , ,
1858, 26 Mai, 31 Mai, Paul Georg Maximilian Spøhr, 4, i Sct. Jørgensgade, , , C. F. E. Spøhr [garvermester], ,
1858, 2 Juni, 7 Juni, Niels Madsen Nielsen [politibetjent, gift], 68, i Mellemstrædet, , , , ,
1858, 4 Juni, 9 Juni, Morten Larsen [huusfæster, gift], 65, i Æskeløkkehuus, , , , ,
1858, 4 Juni, 9 Juni, Morten Mortensen, 2, i Æskeløkkehuus, , , Lars Mortensen [dagleier], ,
1858, 5 Juni, 9 Juni, Hans Christian Adolph Møller [friseur, gift], 44, i Mellemstrædet, , , , ,
1858, 5 Juni, 9 Juni, Christian Marius Mathiesen, , i Frederiksgade, , , H. Mathiesen [skrædermester], ,
1858, 31 Mai, 5 Juni, Ludvig Nicolai Hansen, , i Frederiksgade, , , Søren Hansen [møllebygger], ,
1858, 13 Juni, 18 Juni, Carl Christian Immanuel Madsen, 5, i Bangsboder, , , C. Madsen [smedemester], ,
1858, 16 Juni, 19 Juni, Morten Madsen, , i Skræppestrædet, , , Mads Mortensen [dagleier], ,
1858, 20 Juni, 23 Juni, Laurits Anton Sørensen, 4, i Mellemstrædet, , , Morten Sørensen [dagleier], ,
1858, 17 Juni, 22 Juni, Mads Petersen [kleinsmedmester, gift], 68, i Sct. Jørgensgade, , , , ,
1858, 21 Juni, 23 Juni, Hans Christian Larsen, 1, i Mellemstrædet, , , Peter Larsen [arbeidsmand], ,
1858, 20 Juni, 25 Juni, Carl Christian Tønners, , i Frederiksgade, , , Tønners [skomagermester], ,
1858, 21 Juni, 25 Juni, Johannes Frederik Wilhelm Madsen, 5, Bangsboder, , , C. Madsen [smedemester], ,
1858, 26 Juni, 1 Juli, Peder Nielsen [smaahandler, enkemand], 75, i Sct. Jørgensgade, , , , ,
1858, 27 Juni, 1 Juli, Carl Wilhelm Nielsen, 3, udf. Frederiksbroen, , , , Marie Steen,
1858, 26 Juni, 2 Juli, Morten Frederik Frederiksen, 3, Pjentedam, , , Frederiksen [slagtermester], ,
1858, 29 Juni, 6 Juli, Johan Henrik Christian Frederik Falck [organist, gift], 57, ved Sct. Hans Kirke - boede i Overgade, , , , ,
1858, 16 Juli, 22 Juli, Hans Christian Schiær [exam. juris., revisor, gift], 59, i Nedergade, , , , ,
1858, 21 Juli, 27 Juli, Niels Johnsen [tjenestekarl hos kjøbmand Frydendahl, ugift], 42, i Nedergade - født i Gummerup døbt i Kjøng Kirke, , , , ,
1858, 24 Juli, 28 Juli, Peter Hansen, , i Overgade, , , Jeppe Jørgen Hansen [klodsemager], ,
1858, 2 August, 6 August, Sophus Otto William Michelsen, , Frederiksgade, , , N. C. Michelsen [tobakspinder], ,
1858, 4 August, 7 August, Carl Adolph Petersen, 5, Skjolden, , , P. R. Christophersen [kniplingshandler], ,
1858, 6 August, 10 August, Christian Lund [dagleier, gift], 42, i Skræppestrædet, , , , ,
1858, 14 August, 17 August, Carl Christian Duch, 1, i Frederiksgade, , , C. Duch [brændevinsbrænder], ,
1858, 19 August, 24 August, Christian Becker [handskemager, gift], 66, Sct. Jørgensgade, , , , ,
1858, 20 August, 24 August, Hans Jensen [dagleier, gift], 48, i Frederiksgade, , , , ,
1858, 22 August, 25 August, Mads Jørgen Eriksen, 5, i Frederiksgade, , , , Anne Marie Madsdatter [pige],
1858, 22 August, 26 August, Fred. Christian Jensen, 5, i Sct. Jørgensgade, , , , Anne Jensen [pige],
1858, 3 September, 7 September, Anders Peter Andersen [muursvend, gift], 29, Sct. Jørgensgade - født i Anderup Lumbye Sogn, , , Anders Mathiesen [høker], ,
1858, 4 September, 8 September, Hans Peter Hansen, 4, Frederiks Forstad, , , Anders Madsen [dagleier], ,
1858, 5 September, 8 September, Anders Jørgen Andersen [stedfader dagleier Mads Peter Olsen], 7, Frederiksgade no 69, , , , ,
1858, 7 September, 11 September, Hans Rasmussen, 4, Frederiks Borstad no 99, , , Ras. Larsen [arbeidsmand], ,
1858, 9 September, 13 September, Carl Olaf Gottschalt, 7, Nørregade, , , C. Gottschalt [skorsteenfeier], ,
1858, 9 September, 13 September, Rasmus Christopher Petersen, 2, Overgade, , , P. R. Christophersen [kniplingshandler], ,
1858, 9 September, 13 September, Hans Christian Hansen, 10, i Skræppestrædet, , , Rasmus Hansen [dagleier], ,
1858, 10 September, 13 September, Peter Christian Svendsen, 4, Frederiksgade no 77, , , P. Svendsen [fabrikarbeider], ,
1858, 10 September, 15 September, Mads Andersen, 2, Frederiks Forstad no 93, , , Anders Madsen [dagleier], ,
1858, 12 September, 15 September, Jens Jensen, 1, Frederiksgade, , , , Mette Christine Larsdatter,
1858, 15 September, 17 September, Hans Peter Rasmussen, 8, Landbedhuset, , , Rasmus Jensen [gartner], ,
1858, 13 September, 18 September, Julius Reinhold Leopold Irmler, , Sct. Jørgensgade, , , Irmler [værktøimester], ,
1858, 22 September, 27 September, Wictor Waldemar Schønberg, 1, Nedergade, , , H. R. Schønberg [ga.....fovalter], ,
1858, 29 September, 4 October, Hans Marius Henrik Rasmussen, 2, Frederiksgade, , , Joh. Hen. Rasmussen [skomagersvend], ,
1858, 2 October, 4 October, Niels Peter Laurits Rasmussen, 4, Frederiksgade, , , Joh. Hen. Rasmussen [skomagersvend], ,
1858, 30 September, 4 October, Hans Fred. Laurits Hansen, 3, i Eibye, , , Jørgen Hansen [indsidder], ,
1858, 2 October, 5 October, Hans Hansen, 4, i Sct. Jørgensgade, , , Hans Hansen [dagleier], ,
1858, 5 October, 9 October, Hans Jacob Joseph Rosengaard, 2, i Frederiksgade, , , Jens Rosengaard [skomagermester], ,
1858, 10 October, 15 October, Christian Ludvig Stehr, 6, Sortebrødre Torv no 17, , , , Nielsine Christine Stehr,
1858, 11 October, 18 October, Hans Johansen Hjorth [skomagermester, enkemand], 81, i Nedergade, , , , ,
1858, 22 October, 27de October, Andreas Madsen (Tellerup) [smed, gift], 37, i Frederiksgade - født i Sct. Knuds Sogn 1821, , , , Charlotte Andersdatter,
1858, 3 November, 8 November, Hans Peter Møller, , Stærmosegaard i Eibye, , , K. F. Møller [gaardeier], ,
1858, 12 November, 17 November, Frederik Petersen, 6, Sortebrødre Torv, , , H. C. Petersen [muursvend], ,
1858, 15 November, 17 November, Jens Peter Wilhelm Jørgensen, , Skræppestrædet, , , , Caroline Jørgensen,
1858, 15 November, 18 November, Peter Andreas Emanuel Christiansen, , Frederiksgade, , , , Kirsten Pedersen [pige],
1858, 17 November, 23 November, Alfred Ferdinand Rosbach, 8, i Overgade, , , J. M. Rosbach [skomagermester], ,
1858, 18 November, 22 November, Niels Peter Andersen, , Frederiksgade, , , Anders Westrup Nielsen [arbeidsmand], ,
1858, 1 December, 8 December, Anders Andersen, , af Eiby, , , Anders Rasmussen [indsidder], ,
1858, 3 December, 11 December, Hans Christian Lund [pottemagersvend, gift], 50, i Skræppestrædet, , , , ,
1858, 9 December, 15 December, Jens Jonassen [dagleier, gift], 63, paa Sortebrødre Torv, , , , ,
1858, 26 December, 30 December, Johan Albert Gustav Jacobsen, , i Skræppestrædet, , , , Kirsten Jacobsen,
1859, 30 December 1858, 5 Januar, Knud Larsen [dagleier, gift], 62, i Landebedhuset, , , , ,
1859, 31 Januar, 3 Februar, Morten Jørgensens [barn - udøbt dreng], , Frederiksgade no 63, , , Morten Jørgensen [tjenestekarl], ,
1859, 2 Februar, 7 Februar, Rasmus Hansen [dagleier, gift], 46, i Skræppestrædet, , , , ,
1859, 6 Februar, 11 Februar, Christen Larsen, , Fr.broen, , , , Maren Knudsdatter,
1859, 15 Februar, 21 Februar, Niels Henrik Rosengaard [skrædersvend, gift], 27, Frederiksgade - født Sct. Hans Sogn 1831, , , Hans Larsen Rosengaard [dagleier], ,
1859, 24 Marts, 30 Marts, Wilhelm Rasmussen, , Sortebrødre Torv, , , , Anne Marie Rasmussen,
1859, 28 Marts, 30 Marts, Hans Nielsen, , Frue Kirkestræde, , , Lars Nielsen [strømpehandler], ,
1859, 6 April, 12 April, Niels Christian Nielsen, 1, Mølleløkkehuus, , , Rasmus Nielsen [arbeidsmand], ,
1859, 12 April, 19 April, Christian Georg Emil Høeg, 8, Nørregade, , , H. C. Høeg [barbeer], ,
1859, 20 April, 23 April, Hans Christian Hansen [dagleier, gift], 39, i Skræppestrædet, , , , ,
1859, 1 Mai, 5 Mai, Peter Petersen, , i Eiby, , , Peter Petersen [smed], ,
1859, 28 April, 6 Mai, Carl Mader [afskediget corporal, gift], 74, Bangsboder, , , , ,
1859, 4 Mai, 10 Mai, Lars Peter Nielsen, , , , , Niels Hansen [dagleier], ,
1859, 7 Mai, 12 Mai, Mathias Leth Fabriteus de Tengnagel [afskediget major, gift], 88, Sortebrødre Torv, , , , ,
1859, 19 Mai, 23 Mai, Hans Christian Nielsen, , Eiby Mark, , , , Johanne Marie Jørgensen,
1859, 18 Mai, 23 Mai, Hans Hendriksen [huus..., gift], 65, i Eiby - født i Hundslev, , , Henrik Petersen [arbeidsmand], ,
1859, 20 Mai, 25 Mai, Rasmus Jensen [tømmersvend, ugift], 28, Sct. Jørgensgade - født i Aunslev 1830, , , Jens Larsen [indsidder], Margrethe Rasmusdatter, Winding Herred i Svendborg Amt
1859, 24 Mai, 30 Mai, Lars Nielsen [pottemagermester], 54, i Frederiksgade - født i Nyborg, , , , ,
1859, 25 Mai, 31 Mai, Harald Theodor Frost [muurmester, gift], 43, i Nedergade - født i Kjøbenhavn, , , , ,
1859, - [dato ikke indført] Mai, 30 Mai, Andreas Marius Schmidt, , i Overgade, , , , H. C. Schmidt [skomagermester],
1859, 3 Juni, 7 Juni, Jacob Andersen [dagleier, gift], 61, Sct. Jørgensgade, , , , ,
1859, 10 Juni, 15 Juni, Hans Petersen, , Sortebrødre Torv, , , , Anne Elisabeth Sørensen [tjenestepige],
1859, 19 Juni, 24 Juni, Rasmus Mortensen [dagleier, ugift], 63, Sortebrødre Torv, , , , ,
1859, 24 Juni, 28 Juni, Rasmus Hansen Føns [skomagermester, gift], 58, Sct. Jørgensgade, , , , ,
1859, 26 Juni, 30 Juni, H. C. Aagaards [barn - dødfødt dreng], , i Frederiksgade, , , H. C. Aagaard [skomager], ,
1859, 26 Juni, 2 Juli, Hans Frederik Rasmussen [muursvend, gift], 47, i Frederiksgade, , , , ,
1859, 4 Juli, 8 Juli, Christian Michael Wendelboe, , i Sct. Jørgensgade, , , H. E. Wendelboe [smedemester], ,
1859, 5 Juli, 8 Juli, Mads Petersens [barn - dødfødt dreng], , Frederiksgade, , , Mads Petersen [klodsemager], ,
1859, 9 Juli, 12 Juli, Just Chr. Kreutzers [barn - dødfødt dreng], , Nedergade, , , Just Chr. Kreutzer [skomagermester], ,
1859, 11 Juli, 16 Juli, Jørgen Hansen [dagleier, gift], 48, Sortebrødre Torv, , , , ,
1859, 15 Juli, 19 Juli, Hans Peter Christian Hansen, 8, i Grynhusene, , , Hans Chr. Hansen [dagleier], ,
1859, 17 Juli, 22 Juli, Anne Elisabeth Nielsens [barn - udøbt dreng], , Odense Fattiggaard, , , , Anne Elisabeth Nielsen,
1859, 3 August, 6 August, Laurits Wilhelm Nielsen, , Sct. Jørgensgade, , , , Maren Hansen,
1859, 3 August, 8 August, Carl Peter Kuhlmeier, 2, Eiby Teglværk, , , Ludvig Kuhlmeier [teglbrænder], ,
1859, 8 August, 13 August, Hans Andresen [dagleier, ugift], 32, i Skræppestræde - født i Ørritslev Søndersøe Sogn, , , , Karen Hansen,
1859, 10 August, 13 August, Niels Anton Julius Steffensen, , Sortebrødre Torv, , , , Dorthea Marie Nielsen,
1859, 15 August, 19 August, Hans Andersen [dagleier, gift], 50, i Sct. Jørgensgade, , , , ,
1859, 18 August, 22 August, Erik Petersen [dagleier, gift], 53, Sct. Jørgens Forstad no 39, , , , ,
1859, 22 August, 26 August, Niels Frederik Jørgensen, , Sct. Jørgensbro, , , Anders Jørgensen [beslagsmed], ,
1859, 25 August, 29 August, Rasmus Larsen [dagleier, ugift], 42, i Frederiksgade - født i Kjøng, , , , ,
1859, 26 August, 29 August, Jens Christian Petersen [avlsmand, enkemand], 62, det røde huus udenfor Sct. Jørgensgade, , , , ,
1859, 1 September, 6 September, Niels Nielsen [værtshuusholder, gift], 67, i Nedergade, , , , ,
1859, 19 September, 23 September, Jeppe J. Hansens [barn - dødfødt dreng], , i Overgade, , , Jeppe J. Hansen [klodsemager], ,
1859, 17 September, 22 September, Andreas Kjærulf Hasselager [pastor emeritus, forhen sognepræst, gift], 76, Frederiksgade - sognepræst i Sønder Næraae, , , , ,
1859, 21 September, 26 September, Jens Petersen [skomagersvend, gift], 41, ved Sortebrødre Torv, , , , ,
1859, 17 September, 27 September, Anne Elisabeth Madsens [barn - dødfødt dreng], , Overgade, , , , Anne Elisabeth Madsen,
1859, 25 September, 29 September, Søren August Wilhelm Hartmann [typograf, fraskilt], 55, boede i Bangsboder, , , , ,
1859, 14 October, 20 October, Rasmus Nielsen [dagleier, gift], 38, Møllerløkkehuus, udf. Sct. Jørgensgade, , , , ,
1859, 15 October, 20 October, Christen Jessen [indsidder, gift], 30, ved Eiby Teglværk - af Raadbøl Sogn i Weile Amt - født i Almstok 1829, , , Jes Jensen [gaardmand], , i Almstok
1859, 16 October, 21 October, Hans Andersen [brændeviinsbrænder, gift], 61, i Nedergade, , , , ,
1859, 24 October, 29 October, Ditlev Hansen [gartnerkarl, ugift], 34, Sortebrødre Torv - af Nybygtgaarde i Brahetrolleborg Sogn - født dér, , , Hans Hansen [indsidder], ,
1859, 25 October, 31 October, Anders Peter Carl Marius Petersen, 1, Skræppestrædet, , , , Kirsten Hansen,
1859, 24 October, 31 October, Hans Christian Hansen, 1, Grynhusene, , , Hans Chr. Jørgensen [afdøde muursvend], ,
1859, 28 October, 3 November, Jørgen Christian Sørensen [pottemager, gift], 62, i Sct. Jørgensgade, , , , ,
1859, 2 November, 8 November, Niels Larsen [huuseier, enkemand], 65, Eiby Mark - født i Svindinge, , , , ,
1859, 29 November, 3 December, J. P. A. Gedes [barn - dødfødt dreng], , Sct. Jørgensgade, , , J. P. A. Gede [smedesvend], ,
1859, 3 December, 8 December, Hans Peter Petersen [hos høker Knud Jørgensen], 5, Sortebrødre Torv, , , Lars Petersen [dagleier], ,
1859, 1 December, 8 December, Hans Jacob Rasmussen [vægter, gift], 66, i Sct. Jørgensgade, , , , ,
1859, 15 December, 19 December, Hans Hansen [dagleier, gift], 57, i Frederiksgade no 37, , , , ,
1859, 16 December, 22 December, Rasmus Christian Emil Hansen [guldsmed, prob..mester, gift], 35, i Overgade, , , , ,
1859, 22 December, 27 December, Johan Christopher Hermann Rasmussen, , Frederiksgade, , , Ras. Johansen [dagleier], ,
1852, 27 Januar, 31 Januar, Anne Cathrine Goos [enke], 75, ved Komediehuset - født i Slesvig, P. Gitz [forhen oliemøller], , , ,
1852, 27 Januar, 2 Februar, Christiane Schjellerup [enke], 69, Nedergade - født i Odense, G. Fritz [kjøbmand], , Schjellerup [guldsmed], ,
1852, 14 Februar, 19 Februar, Anne Marie Rasmussen, 24, Grynhusene - født i Frue Sogn, , , , Ras. Christensens [hans enke],
1852, 21 Februar, 25 Februar, Kaehnes [barn - udøbt pige], , Mellemstrædet - født i Frue Sogn, , , Kaehne [sadelmager], ,
1852, 28 Februar, 5 Marts, Nicoline Marie Claudi, 43, Nedergade - født i Odense, Hans Frandsen [smaakjører], , J. C. Claudi [maler], ,
1852, 5 April, 10 April, Sophie Kryger, , udf. Fr.bro - født i Frue Sogn, , , Kryger [rebslagersvend], ,
1852, 7 April, 10 April, Caroline Hansen, 30, Fr.broen - født i Svendborg, N. A. Jensen [bagermester], , , ,
1852, 24 April, 29 April, Karenline Nielsdatters [barn - udøbt pige], , Blæsenborg - født i Frue Sogn, , , , Karenline Nielsdatter,
1852, 11 Mai, 17 Mai, Frederikke Victoria Madsen, , Bangsboder - født i Frue Sogn, , , Christen Madsen [smedemester], ,
1852, 17 Mai, 24 Mai, Marie Petersdatter [enke], 77, i Grynhusene - født i Sønder Næraa, Ole Knudsen [landsbyskræder], , , ,
1852, 23 Mai, 28 Mai, Kirsten Rasmusdatter [enke], 75, i Eiby - født i Frue Sogn, Hans Knudsen [gaardmand], , , ,
1852, 24 Mai, 28 Mai, Johanne Petersdatter [ugift fruentimmer], 36, Skræppestrædet - født i Odense, , , P. Rasmussen [afdøde corporal], ,
1852, 12 Juli, 17 Juli, Karen Hansdatter, 59, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, Peder Nielsen [spekhøker], , Hans Knudsen [bommand], ,
1852, 23 Juli, 27 Juli, Julie Marie Rise, , Myntestrædet - født paa den kongelige Fødselsstiftelse, , , , Wilhelmine Møller,
1852, 28 Juli, 2 August, Anne Marie Nielsdatter [enke], 80, Grynhusene - født i Fraugde Sogn, Mads Olsen [arbeidmand], , Niels Petersen [gaardmand], ,
1852, 8 August, 13 August, Mathilde Cecilie Steenfeldt [enke], 54, Nedergade - født i Korup, Reinert [fyrinspecteur], , Steenfeldt [afdøde pastor], ,
1852, 31 August, 4 September, Karen Kirstine Oline Nielsine Madsen, 1, Sct. Jørgensgade - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Marie Kirstine Andersen,
1852, 31 August, 2 September, Anne Margrethe Abelone Nielsen, 2, i Risingshuus - født i Frue Sogn, , , Niels Andersen [dagleier], ,
1852, 5 September, 9 September, Anna Lovise Frost, 6, i Overgade - født i Sct. Hans Sogn, , , H. T. Frost [muurmester], ,
1852, 12 September, 18 September, Clementine Botollo Richter, 1, Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Richter [høker], ,
1852, 18 September, 24 September, Charlotte Amalia Palm, 52, i Paaskestræde - født i Hørschholm i Sjælland, Mads Jacobsen [arbeidsmand], , , ,
1852, 20 September, 24 September, Petra Poulsen, , Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Anders Poulsen [skomagermester], ,
1852, 23 September, 28 September, Ingeborg Kirstine Hansen, 4, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Niels Hansen [arbeidsmand], ,
1852, 25 September, 30 September, Lisbeth Pedersdatter [enke], 73, Myntestrædet - født i Lunde, Anders Pedersen [sømand], , , ,
1852, 26 September, 30 September, Johanne Christiansens [barn - dødfødt pige], , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Johanne Christiansen,
1852, 16 October, 21 October, Hedevig Sabine Hansen, 64, i Nedergade - født i Frue Sogn, Niels Jacob Dübang Hjorth [skrædermester], , Jens Hansen [garver], ,
1852, 8 November, 12 November, Marie Hansen [enke], 77, Sct. Jørgensgade - født i Trøstrup Korup, Clemmensen [snedker], , Jeppe Hansen [arbeidsmand], ,
1852, 1 December, 5 December, P. Madsens [barn - udøbt pige], , i Ramsherred - født i Frue Sogn, , , P. Madsen [handskemager], ,
1852, 4 December, 11 December, Karen Hansdatter [enke], 69, i Skræppestrædet - født i Bellinge, Mikkel Hansen [dagleier], , , ,
1852, 9 December, 17 December, Karen Marie Pedersen, 23, i Møllegaardshuus - født i Frue Sogn, , , Peder Hansen [tømmersvend], ,
1852, 26 December, 30 December, Karen Kaysdatter [ugift fruentimmer], 63, Sortebrødre Torv - født paa Langeland, , , , ,
1853, 29 December 1852, 3 Januar, Anne Cathrine Knudsen, , i Eiby - født i Frue Sogn, , , Knud Andersen [indsidder], ,
1853, 5 Januar, 13 Januar, Anne Cathrine Pedersdatters [barn - udøbt pige], , Fattiggaarden - født i Frue Sogn, , , , Anne Cathrine Pedersdatter,
1853, 6 Januar, 12 Januar, Oline Caroline Petersen, 6, Sct. Jørgensgade - født i Rønninge, , , Peder Møller [arbeidsmand], ,
1853, 8 Januar, 11 Januar, Jenny Adelaide Wilhelmine Petersen, , Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Petersen [skuespiller], ,
1853, 10 Januar, 15 Januar, Hansine Adomine Sørensen, 2, Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , H. Sørensen [bomuldsvæver], ,
1853, 13 Januar, 17 Januar, Abelone Marie Soelbergs [barn - dødfødt pige], , Ramsherred - født i Frue Sogn, , , , Abelone Marie Soelberg [enke],
1853, 26 Januar, 28 Januar, Anne Cathrine Hansen, 22, Gillestedhuus - født i Frue Sogn, , , Hans Chr. Jørgensen [huusmand], ,
1853, 28 Januar, 4 Februar, Anne Margrethe Tobiesen [enke], 69, Bangsboder - født i Sct. Knuds Sogn, H. Jørgensen [frimurermester], , Tobiesen [skomager], ,
1853, 31 Januar, 5 Februar, Anne Kirstine Henriksen [enke], 62, Overgade - født i Sct. Knuds Sogn, Rhoed [brændevinsbrænder], , Henriksen [brændevinsbrænder], ,
1853, 14 Februar, 18 Februar, Christiane Christensen [ugift fruentimmer], 62, Overgade - født i Sct. Knuds Sogn, , , N. Christensen [brændevinsbrænder], ,
1853, 21 Februar, 25 Februar, F. A. F. Christensens [barn - udøbt pige - tvilling], , Frue Kirkestræde - født i Frue Sogn, , , F. A. F. Christensen [karetmagersvend], ,
1853, 25 Februar, 2 Marts, Anne Dorthea Nielsdatter, 73, Sct. Jørgensgade - født i Marslev, Jørgen Hansen [spekhøker], , Niels ...... [bødker], ,
1853, 27 Februar, 3 Marts, Johanne Marie Honoré [enke], 73, Sortebrødre Torv - født i Fredericia, Lefevre [arbeidsmand], , Honoré [avlsmand], ,
1853, 27 Februar, 5 Marts, Maren Hansdatter, 55, Øghavehuset - født i Hassemark, Hans Jensen [huusmand], , , ,
1853, 28 Februar, 5 Marts, Mette Marie Larsen, 2, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , , Anne Marie Jørgensen,
1853, 6 Marts, 10 Marts, Karen Marie Sørensen, , Præstestrædet - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Anne Elisabeth Sørensdatter,
1853, 9 April, 14 April, Constance Hansdatter [ugift fruentimmer], 65, i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , H. Hansen [afdøde bødker], ,
1853, 30 Mai, 4 Juni, Anne Sabine Larsen, 69, udf. Sct. Jørgensgade - født i Aasum, Hans Larsen Loumand [avlsmand], , Lars Rasmussen [avlsmand], ,
1853, 16 Juni, 21 Juni, Karen Sørensdatter, 68, Sortebrødre Torv - født i Fruagde, Casper Hansen [gartner], , Søren Rasmussen [boelsmand], ,
1853, 26 Juni, 1 Juli, Anne Dorthe Jensine Sørensen, 2, Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Morten Sørensen [dagleier], ,
1853, 28 Juni, 2 Juli, Laura Maria Belschner, 1, Nedergade - født i Frue Sogn, , , Joh. N. Belschner [skrædermester], ,
1853, 29 Juni, 5 Juli, Frederikke Amalia Flemmer [enke], 77, Mellemstrædet - født i Sct. Knuds Sogn, A. C. Møller [friseur], , , ,
1853, 3 Juli, 6 Juli, Helga Johanne Bolette Wilkens, 2, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Joh. Wilkens [bagermester], ,
1853, 15 Juli, 20 Juli, Anne Cathrine Andersdatter, 21, tjenete gjæstegiveren i Skibhusene - født i Frue Sogn, , , Anders Hansen [dagleier], ,
1853, 15 Juli, 20 Juli, Antonette Andersdatter, 29, boede i Stige - født i Frue Sogn, Carl Kirchhoff [skomager], , Anders Hansen [dagleier], ,
1853, 16 Juli, 20 Juli, Karen Margrethe Andersen, 59, Sct. Jørgensgade - født i Fjellerup, Poul Petersen [skomagermester], , And. Madsen [huusmand], ,
1853, 20 Juli, 23 Juli, Karen Larsdatter [enke], 68, ved Frue Kirkegaard - født i Høiby, A. Nielsen [tømmersvend], , Lars Hansen [huusmand], ,
1853, 20 Juli, 23 Juli, L. Klincks [barn - dødfødt pige], , Nedergade - født i Frue Sogn, , , L. Klinck [garver], ,
1853, 14 August, 18 August, Julie Henriette Koch, 7, Nedergade - født i Frue Sogn, , , H. Koch [kjøbmand], ,
1853, 15 August, 20 August, Jacobine Severine Eidorff, 31, Overgade - født i Frue Sogn, , , H. Eidorff [snedkermester], ,
1853, 21 August, 25 August, Maren Johanne Pedersen [enke], 58, Ramsherred - født i Sct. Knuds Sogn, J. Knudsen [snedkermester], , Pedersen [bager], ,
1853, 23 August, 27 August, Kirsten Jensdatter, 73, Sct. Jørgensgade - født i Windinge, Jesper Olsen [skræder], , Jens Mikkelsen [væver], ,
1853, 30 August, 3 September, Caroline Annette Petersen, 2, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Jens Petersen [tømmersvend], ,
1853, 2 September, 6 September, Johanne Christine Petrosine Nielsen, , Nedergade - født i Frue Sogn, , , O. Nielsen [dreiersvend], ,
1853, 28 September, 1 October, Abelone Marie Jensine Caroline Andersen, , udf. Frederiksbro - født i Frue Sogn, , , Jens Andersen [dagleier], ,
1853, 1 October, 7 October, Anne Cathrine Stine Petersen, , Overgade - født i Frue Sogn, , , L. Petersen [skrædermester], , i Aarhuus
1853, 23 October, 28 October, Maren Kirstine Albrechtsen, 1, Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Alb. Michaelsen [brændevinskarl], ,
1853, 4 November, 10 November, Karen Petersen, 49, Bangsboder - født i Nyborg, F. Zilmer [typograpf], , Chr. Petersen [vognmand og brændevinsbrænder], ,
1853, 11 November, 17 November, N. A. Jensens [barn - udøbt pige], , udf. Frederiksbroen - født i Frue Sogn, , , N. A. Jensen [bagermester], ,
1853, 20 December, 27 December, Frederikke Elisabeth Bardram, 30, Overgade - født i Sct. Knuds Sogn, N. F. E. Sørensen [kandetøber], , H. Bardram [restaurateur], ,
1854, 1 Januar, 5 Januar, Jeppeline Marentine Caroline Wilhelmine Rasmussen, , Pjentedam - født i Frue Sogn, , , H. C. Rasmussen [skomagermester], ,
1854, 18 Januar, 24 Januar, Anne Sørensdatter, 61, Skræppestrædet - født i Aasum, H. P. Hansen [dagleier], , Søren Hansen [boelsmand], ,
1854, 1 Februar, 7 Februar, Maren Larsen, 44, Eiby - født i Rørup Sogn, Jørgen Rasmussen [indsidder], , Lars Nielsen [huusmand], , i Rørup Sogn
1854, 27 Februar, 4 Marts, Sidsel Marie Reimer [ugift fruentimmer], 66, Sortebrødre Stræde - født i Odense, , , Reimer [handskemager], ,
1854, 6 Marts, 10 Marts, Laura Amalia Wilhelmine Julie Hassing, 15, i Nedergade - født i Sct. Knuds Sogn, , , H. B. Hassing [skomagermester], ,
1854, 25 Marts, 1 April, Anne Kirstine Hartmann, 65, udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, A. S. Evald [felbereder], , Hartmann [urtemand], ,
1854, 23 April, 28 April, Anne Sophie Christensdatter, 53, Eiby - født i Frue Sogn, Bruun [væver], , Christen Fioker, ,
1854, 25 April, 2 Mai, Kirstine Iversen [enke], 62, i Overgade - født i Søbye, Wind [......saddelmager], , , ,
1854, 18 Mai, 22 Mai, Lovise Emilie Petersen, 6, Sortebrødre Stræde - født i Frue Sogn, , , Carl Petersen [muursvend], ,
1854, 26 Mai, 31 Mai, Anne Marie Frederiksdatter, 51, udf. Frederiksbroen - født i Frue Sogn, J. C. Bekker [muursvend], , Frederiksen [muursvend], ,
1854, 26 Juni, 30 Juni, Eleonora Søegaard, 40, udf. Fr.broen - født i Bogøe paa Falster, H. P. Müller [handelsgartner], , Søegaard [sognedegn], ,
1854, 1 Juli, 7 Juli, Else Kristine Hansen, 18, Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Peter Hansen [tømmersvend], ,
1854, 23 August, 28 August, Marie Kirstine Knudsen, , i Eiby - født i Frue Sogn, , , Knud Andersen [indsidder], ,
1854, 26 November, 2 December, Antonette Poulsen, 25, Nedergade Skjolden - født i Frue Sogn, , , Paul Petersen [afdøde dagleier], ,
1854, 2 December, 7 December, Laura Wilhelmine Cecilie Blomberg, 3, Overgade - født i Frue Sogn, , , P. M. Blomberg [conditor], ,
1855, 26 December 1854, 2 Januar, Maren Larsdatter [ugift fruentimmer], 64, i Skræppestrædet - født i Egense, , , ... Rasmussen [gaardmand], ,
1855, 25 December 1854, 2 Januar, Gjertrud Marie Jørgensen [tjenestepige], 18, i Skræppestrædet - født i Frue sogn, , , Hans Jørgensen [gartner], ,
1855, 27 December 1854, 3 Januar, Hansine Mettestine Gottschaltt [ugift], 36, i Frue Kirkestræde - født i Odense, , , Gottschalt [skorsteensfeier], ,
1855, 28 December 1854, 4 Januar, Maria Margrethe Catharine Lüders [ugift], 18, paa Blangstedgaard - født paa Nakkebølle, , , E. A. Lüders [proprietair], ,
1854, 6 Marts, 11 Marts, Johanne Hansdatter [tjenestepige], 39, i Frue Kirkestræde - født i Giislef Sogn, , , Hans Lykke Rasmussen [gaardmand], ,
1855, 5 Januar, 12 Januar, Anne Rasmussen [ugift], 26, i Eiby Frihedshvile - født i Frue Sogn, , , Ras. Rasmussen [huusmand], ,
1855, 7 Januar, 13 Januar, Birthe Marie Andersen [enke], 48, udf. Fr.broen - født i Stige, Anders Larsen [dagleier], , , ,
1855, 22 Januar, 27 Januar, Anne Cathrine Rasmussen [enke], 54, udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, L. N. Boeberg [veibetjent], , Ras. Knudsen [pottemager], ,
1855, 1 Februar, 5 Februar, Marie Elisabeth Larsen [enke], 82, i Skræppestrædet - født i Frue Sogn 1772, Chr. Frederiksen [bælgetræder], , L. C. Larsen [tømmersvend], ,
1855, 7 Februar, 14 Februar, Anne Kirstine Hansen [enke], 82, Eiby Mark - født i Bellinge, Niels Jørgensen [hjulmand], , Hans Jørgensen, ,
1855, 19 Marts, 24 Marts, Mathilde Kirstine Madsen, 2, Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Johanne Cathrine Jørgensdatter [enke - skomager Huus' fraskilte hustru],
1855, 26 Marts, 30 Marts, Cathrine Margrethe Sichelkch [enke], 42, Ramsherred - født i Odense, Jørgensen [skrædermester], , , ,
1855, 22de April, 27 April, Anne Marie Jensdatter [sypige], 63, i Grynhusene - født i Frue Sogn, , , Jens ...... [tømmersvend], ,
1855, 26 April, 3 Mai, Anne Marie Møller, , i Eiby, , , Anders Møller [gaardier], ,
1855, 3 Mai, 11 Mai, Anne Nielsdatter [enke], 68, i Eiby - født i Fraugde Sogn, Mads Andersen [gaardeier], , Niels Hansen [gaardmand], ,
1855, 6 Mai, 12 Mai, Else Marie Pedersdatter, 71, paa Eiby Mark - født i Høiby, Niels Larsen [huusmand], , Peder Larsen [gaardmand], , i Høiby
1855, 10 Mai, 16 Mai, Maren Knudsen, 18, Skræppestrædet - født i Sanderum Sogn, , , Knud Larsen [dagleier], ,
1855, 16 Mai, 23 Mai, Anne Kirstine Rasmussen [enke], 75, Mellemstrædet - født i Kjærskou paa Sletten, Niels Jensen [smaahandler], , , ,
1855, 17 Mai, 24 Mai, Kirstine Madsen [enke], 59, boede i Nedergade - født i Skanderborg, Hans Andersen [politibetjent], , Mads Thyboe [brændevinsbrænder], ,
1855, 24 Mai, 30 Mai, Anna Lindegaard [enke], 84, udf. Fr.broen - født i Odense, H. Nielsen [sukkermester], , Lindegaard [handskemager], ,
1855, 1 Juni, 7 Juni, Sidsel Jensdatter, 64, boede i Grynhusene - født i Oure Næraa Sogn, Jørgen Jensen [tjenestekarl], , Jens Jensen [gaardmand], ,
1855, 9 Juni, 14 Juni, Fredoline Cathrine Carstens, 12, Overgade - født i Rudkjøbing, , , F. L. Carstens [toldassistent], ,
1855, 26 Juni, 30 Juni, Jensine Claudine Møller [ugift], 43, i Mellemstrædet - født i Frue Sogn, , , Andreas Christian Møller [friseur], ,
1855, 10 Juli, 14 Juli, Maren Hjæresdatter [enke], 85, i Biskorup - født i Frue Sogn, Jørgen Rasmussen [gaardmand], , , ,
1855, 13 Juli, 16 Juli, Marie Larsen [enke], 76, boede ved Frue Kirkegaard - født i Norge, Rasmus Nagel [hørhegler], , , ,
1855, 20 Juli, 23 Juli, Maren Petersens [barn - dødfødt pige], , udf. Fr.broen, , , , Maren Petersen,
1855, 23 Juli, 27 Juli, Margrethe Christine Kreuzfeld, 34, boede i Paaskestrædet - født i Gettorf, Jørgen Rasmussen [smedesvend], , H. C. Kreuzfeld [skomager], ,
1855, 30 August, 9 August, Sophie Charlotte Amalie Hartmann [jomfru], 55, i Bangsbøder - født i Odense, , , Hartmann [depotvagtmester], ,
1855, 18 August, 21 August, Anne Kirstine Jensen, , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , Jens Nielsen [spekhøker], ,
1855, 22 August, 25 August, Johanne Kirstine Hansen, , udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, , , Hans Rasmussen [dagleier], ,
1855, 21 August, 25 August, Lovise Dorthea Breineberg, 49, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, S. L. Obel [skomagermester], , Breineberg [skomagermester], ,
1855, 22 August, 28 August, Maren Rasmussen [enke], 65, Paaskestrædet - født i Frue Sogn, Mads Rasmussen [kæmner og smaahandler], , Mads Nielsen [avlsmand], ,
1855, 27 August, 31 August, Johanne Marie Kirstine Jensen, 1, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Jens Simonsen [møllerkudsk], ,
1855, 28 August, 1 September, Jensine Marie Kirstine Eriksen, , Sortebrødre Torv - født i Frue Sogn, , , Peter Eriksen [tømmersvend], ,
1855, 3 October, 6 October, Anne Cathrine Wilhelmine Sørensen, 43, boede i Overgade - født i Odense, N. Petersen [examinatus juris.], , Sørensen [kandestøber], ,
1855, 5 October, 10 October, Mathia Karensine Nicoline Andersen, 15, Sortebrødre Torv - født i Frue sogn, , , Knud Andersen [skrædermester], ,
1855, 17 October, 20 October, Olivia Christine Olsen, , ved Nyborg Landevei - født i Frue Sogn, , , Olsen [gartner], ,
1855, 18 October, 25 October, Nielsine Christiane Jensen, , i huset paa Rødegaardsveien i Eiby - født i Frue Sogn, , , , Anne Kirstine Andersdatter,
1855, 22 October, 27 October, Henriette Hansine Rasmine Hansen, 2, Pjentedam - født i Frue Sogn, , , , Gjertrud Cathrine Jespersen,
1855, 17 November, 22 November, Jensine Jørgensen, 25, i Sct. Jørgensgade - født i Nyborg, Hans Peter Larsen [møllebygger], , , Marie Jensen,
1855, 1 December, 6 December, Jørgine Peterline Schmidt, , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , J. P. Schmidt [muursvend], ,
1855, 21 December, 28 December, Maren Johanne Sørensen, 10, i Eiby - født i Dalum Sogn, , , Søren Petersen [indsidder], ,
1855, 23 December, 28 December, Laura Magdelene Petersen, , i Grynhusene - født i Frue Sogn, , , R. Petersen [tømmermester], ,
1856, 26 Januar, 30 Januar, Maren Nielsine Larsen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , C. Larsen [snedkersvend], ,
1856, 31 Januar, 6 Februar, Anne Christensdatter [enke], 64, i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, Ras. Rasmussen [vægter], , Christen Fisker, ,
1856, 7 Februar, 12 Februar, Anna Emilie Frandsine Thygesen [stedfader snedkersvend C. Larsen], 2, i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , ,
1856, 3 Marts, 7 Marts, Christine Marie Antonie Gjertrudine Koch, 2, i Sct. Jørgensgade - født i Sct. Knuds Sogn, , , M. H. Koch [skrædersvend], ,
1856, 26 Marts, 1ste April, Mette Christensdatter, 62, Rørbekhuset i Killerup - født i marslev, Hans Jensen [skræder], , Christen Jacobsen [indsidder], ,
1856, 4 April, 9 April, C. F. E. Spøhrs [barn - dødfødt pige], , i Sct. Jørgensgade, , , C. F. E. Spøhr [garver], ,
1856, 13 April, 17 April, Anne Sophie Dorthe Bager [enke], 56, boede i Myntestræde - født Sct. Hans Sogn i Odense, Christian Rasmussen [afdøde tobakspindersvend], , P. Chr. Bager [corporal], ,
1856, 18 April, 23 April, Johanne Sophie Amalia Petersen, 58, udf. Fr.broen - født i Frue Sogn, Mads Nielsen [kludehandler], , Peter Joseph Landscheikel, ,
1856, 2 Mai, 9 Mai, Marie Suthmann, 63, i Paaskestrædet - født i Odense, Trolleborg [toldassistent], , Suthmann [dreier], ,
1856, 19 Mai, 26 Mai, Hansine Marie Nielsen, 3, i Myntestrædet - født i Steenløse, , , , Anne Hansen,
1856, 31 Mai, 7 Juni, Gjertrud Andersdatter [eke], 80, boede i Sct. Jørgensgade - født i Trøstrup, Peder Nielsen [gaardmand], i Hunderup, , ,
1856, 3 Juni, 9 Juni, Mette Marie Jørgensen, 57, udf. Fr.broen - født i Sct. Knuds Sogn, L. Petersen [skomagermester], , Jørgen Christophersen [tømmersvend], ,
1856, 13 Juni, 18 Juni, Karen Kamp [enke], 91, i Sct. Jørgensgade - født i Odense, Hans Peter Poulsen [skomagermester], , Lars Christian Kamp [skomager], ,
1856, 23 Juni, 26 Juni, Maren Kirstine Larsen, , i Præstestræde - født i Frue Sogn, , , Maren Rasmussen, ,
1856, 27 Juni, 3 Juli, Karen Marie Pedersen [enke], 38, Blangstedgaard - født i Rønninge, Jens Hansen Rasmussen [smed], , Peter Ottesen [snedker], ,
1856, 5 Juli, 11 Juli, Inger Birgitte Platou [enke], 65, i Overgade - født i Sjælland, Fangel [pastor], i Svanninge, Platou [provst], ,
1856, 4 Juli, 10 Juli, Anne Larsdatter [enke], 85, Sct. Jørgensgade - født i Næsbyhovedbroby, Peter Andersen [rugbrødbager], , Lars Rasmussen [gaardmand], ,
1856, 13 Juli, 19 Juli, Karen Marie Larsdatter [enke], 85, udf. Frederiksgaden - født i Brenderup, Ras. Hansen [dagleier], , Lars Olsen, ,
1856, 20 Juli, 25 Juli, Maren Reimersdatter, 54, Sortebrødre Torv - født i Hjallese, N. Jensen [brændeviinsbrænder], , Reimer Rasmussen [hjulmand], ,
1856, 30 August, 1 September, Amalie Striegler, , Overgade - født i Frue Sogn, , , Striegler [billedhugger], ,
1856, 6 September, 12 September, Marie Gormsen [enke], 73, i Ramsherred - født i Assens, H. C. Petersen [skomagermester], , , ,
1856, 2 August, 5 August, Emma Mariane Antonette Hansen, , Fr.broen - født i Sct. Knuds Sogn, , , , Birgitte Jørgensen,
1856, 12 September, 18 September, Karen Knudsdatter [enke], 85, Sct. Jørgensgade - født i Wester Kjærbye, Peder Johansen [brændevinskarl], , , ,
1856, 17 September, 23 September, Mary Brohm født Storch [enke], 65, i Overgade, Brohm [overlærer], , Storch [pastor], , i Huusbye
1856, 4de October, 10 October, Georgine Høyer født Fog [enke], 81, i Nedergade - født i Dalbye Præstegaard, Høyer [pastor], , Fog [provst], ,
1856, 21de October, 25 October, Joh. Henrik Scheuers [barn - udøbt pige], , i Ramsherred - født i Frue Sogn, , , Joh. Henrik Scheuer [vognmandskarl], ,
1856, 26de October, 1 November, Johanne Cathrine Jørgensen, 46, i Skræppestrædet, Chr. Huus [skomager], , , ,
1856, 26de October, 1 November, Marie Elisabeth Mogensen, 1, ved Pjentedam - født i Sct. Hans Sogn, , , Jens Mogensen [dagleier], ,
1856, 3 November, 10 November, Kirsten Andersen [enke], 71, i Eiby - født i Eiby, Jens Pedersen [gaardeier], , Anders Poulsen [gaardeier], ,
1856, 2 November, 8 November, Margrethe Jensen, 73, i Nedergade - født i Gamborg, Carsten Petersen [vognmand], , Jens ...... [huusmand], ,
1856, 22 November, 29 November, Else Marie Larsen, 2, Eiby Mark - født i Fraugde, , , , Sidsel Jensdatter,
1856, 1 December, 5 December, Hansine Dorthe Knudsen, , Frederiksgade - født i Østrup Sogn, , , Knud Christensen [dagleier], ,
1856, 30 November, 6 December, Karen Jensen [enke], 73, Sortebrødre Torv - født i Hesselager, Ras. Rasmussen [smaahandler], , , ,
1856, 14 December, 19 December, Frederikke Christiane Rudolphine Jepsen, 61, Sct. Jørgensgade, Jens Chr. Bekker [handskemagermester], , Jep Jepsen [herredsfoged], , i Broager i Sandevit
1856, 16 December, 22 December, Kirsten Andersen, 39, Sct. Jørgensgade - født i Næsbyhovedsbrobye Sogn, Hans Hansen [snedker], , Andersen [væver], ,
1856, 16 December, 23 December, Hanne Laurine Kornbeck, 23, i Sct. Jørgensgade - født i Sct. Knuds Sogn, R. Jørgensen [kjøbmand], , Kornbeck [muurmester], ,
1856, 22 December, 27 December, Christian Hansens [barn - dødfødt pige], , i Eiby, , , Christian Hansen [tømmermand], ,
1857, 6 Januar, 10 Januar, Anne Nielsen [fraskilt enke - hos arbeidsmand Hans Johansen], 74, boede i Bangsboder, Jens Madsen [handskemager], , , ,
1857, 7 Januar, 13 Januar, Dorothea Petersen [enke], 76, boede i Overgade - født i Wissenberg, J. F. Schragh [farver], , , ,
1857, 9 Januar, 13 Januar, Karen Kirstine Nielsen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Gjertrud Hansen,
1857, 26 Januar, 30 Januar, Westerboes [barn - dødfødt pige - tvilling], , i Overgade, , , Westerboe [catachet], ,
1857, 2 Februar, - [dato ikke indført], Hanne Kornbeck Jørgensen, , Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , R. Jørgensen [kjøbmand], ,
1857, 2 Februar, 7 Februar, Anne Sophie Madsen, 30, boede i Sct. Jørgensgade - født i Ubberud Sogn, Lars Jensen [dagleier], , Mads Rasmussen [huusmand], , i Ubberud Sogn
1857, 13 Februar, 18 Februar, C. W. Andersens [barn - udøbt pige], , i Ramsherred - født i Frue Sogn, , , C. W. Andersen [malersvend], ,
1857, 21 Februar, 26 Februar, Anne Kirstine Jørgensen [enke], 70, i Frederiksgade - født i Frue Sogn, Hendrik Nielsen [dagleier], , Fred. Jørgensen [frimuurermester], ,
1857, 9 Marts, 17 Marts, Karen Mortensdatters [barn - dødfødt pige], , Frederiksgade - født i Frue Sogn, , , , Karen Mortensdatter,
1857, 11 Marts, 17 Marts, Karen Mortensdatter [ugift fruentimmer], 34, Frederiksgade - født i Oustrup Egtved Sogn i Jylland, , , Morten Larsen [huusmand], ,
1857, 10 Marts, 16 Marts, Karen Rasmussen [enke], 83, i Nedergade, Peder Steffensen [vognmand], , , ,
1857, 20 Marts, 26 Marts, Marie Nicoline Dittenrod [enke], 74, Bangsboder, J. F. Filter [skomagermester], , , ,
1857, 15 April, 20 April, Elise Kirstine Christiansen, , i Præstehuset - født i Frue Sogn, , , Chr. Andersen [dagleier], ,
1857, 29 April, 4 Mai, Cathrine Henriette Hjorth, 60, i Skræppestrædet - født i Kjølstrup, Niels Jørgensen [dagleier], , Hjorth [kjøbmand], ,
1857, 30 April, 6 Mai, Caroline Marie Rasmussen, 41, Sct. Jørgensgade - født i Søndersøe Sogn, Jacob Hansen [dagleier], , Ras. Rasmussen [huusmand], ,
1857, 3 Mai, 6 Mai, Ida Louise Cathinka Marie Nielsen, , i Overgade - født i Nyborg, Hans Nielsen [bud], ved Telegrafstationen, , ,
1857, 12 Mai, 16 Mai, Johanne Margrethe Petrosine Hansen, 6, i Frederiksgade - født i Sct. Knuds Sogn, , , Johan Hansen [muursvend], ,
1857, 11 Mai, 19 Mai, Kirsten Steffensen [enke], 76, i Eiby - født i Frue Sogn, Rasmus Møller [gaardeier], , Stephan Nielsen [gaardeier], ,
1857, 4 Juni, 10 Juni, Anne Rasmine Rasmussen, 53, boede i Paaskestræde - født i Odense, C. H. Basse [bødkermester], , Ras. Petersen [rebslager], ,
1857, 9 Juni, 14 Juni, Hansine Cathrine Kirstine Andersen, , Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Anders Pedersen [dagleier], ,
1857, 12 Juni, 17 Juni, Anine Laurine Wilhelmine Antonie Hansen, 4, i Bangsboder - født i Sct. Knuds Sogn, , , Hans Johansen [arbeidsmand], ,
1857, 14 Juni, 20 Juni, Ellen Cathrine Tanggaard, 55, boede i Sct. Jørgensgade - født i Stige, R. Nielsen [skipper], , Tanggaard [skipper], ,
1857, 30 Juni, 7 Juli, Gjertrud Jensdatter [enke], 91, i Nedergade - født i Hjulbye, Søren Christensen [huusmand], i Ullerslev, Jens Rasmussen [præstebonde], ,
1857, 6 Juli, 10 Juli, Caroline Petersen, , i Frederiksgade - født i Frue Sogn, , , Jochum Petersen [dagleier], ,
1857, 14 Juli, 18 Juli, Ingeborg Marie Jensen, 35, Skræppestrædet - født i Frue Sogn, J. G. M. Møller [rebslager], , Jens Hansen [taarnvægter], ,
1857, 19 Juli, 23 Juli, Andrine Nicoline Petrine Petersen, 1, Frederiksgade - født i Frue Sogn, , , H. C. G. Petersen [snedkermester], ,
1857, 20 Juli, 24 Juli, Maren Kirstine Rasmussen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Ras. Rasmussen [dagleier], ,
1857, 4 August, 8 August, Marie Lovise Andersen, 35, Sortebrødre Torv, Anders Andersen [snedkersvend], , , ,
1857, 10 August, 13 August, Christiane Charlotte Amalia Irmler, , Sct. Jørgensgade, , , Irmler [værtøimager], ,
1857, 12 August, 15 August, Johanne Marie Rasmussen, 1, Sortebrødre Torv, , , Johannes Rasmussen [arbeidsmand], ,
1857, 17 August, 22 August, Ludovica Theodora Klinck, , i Nedergade - født i Frue Sogn, , , Klinck [garver], ,
1857, 19 August, 24 August, Caroline Jørgensine Jørgensen [pleiedatter af huusmand Hans Henriksen], 15, i Eiby - født i Kjøbenhavn, , , , Maren Jørgensdatter,
1857, 11 September, 16 September, Anne Sophie Hansens [udøbt pigebarn], , i P..stehuset - født i Frue Sogn, , , , Anne Sophie Hansen,
1857, 15 September, 18 September, Marie Sophie Frederikke Tanggaard, , Mellemstrædet - født i Frue Sogn, , , Tanggaard [skrædersvend], ,
1857, 23 September, 26 September, Laura Hansen, , i Bangsboder, , , , Johanne Larsen,
1857, 27 September, 3 October, Laura Lykke Jensen, , i Sct. Jørgensgade, , , , Anne Jensen,
1857, 27 September, 3 October, Marie Christine Wendelboe, 3, i Sct. Jørgensgade, , , H. E. Wendelboe [kleinsmedmester], ,
1857, 28 September, 3 October, Johanne Marie Christiansen, , i Bomhuset ved Aasum Bro, , , , Anne Marie Frederiksen,
1857, 11 October, 15 October, Anne Marie Petersen, 30, Skræppestrædet, Ras. Rasmussen [dagleier], , , ,
1857, 17 October, 24 October, Jensine Camilla Sophie Lassen [egentlig Larsen], 9, Sct. Jørgensgade, , , Jørgen Lassen [dreiersvend], ,
1857, 18 October, 24 October, Elisabeth Kirstine Charlotte Lassen [egentlig Larsen], 3, Sct. Jørgensgade, , , Jørgen Lassen [dreiersvend], ,
1857, 1 November, 5 November, Johanne Marie Jensen, 5, i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Johanne Marie Jensen,
1857, 14 November, 21 November, Anne Nielsine Jørgensen, 3, Eiby Mark - født i Frue Sogn, , , Jørgen Nielsen [tømmersvend], ,
1857, 21 November, 27 November, Karen Jacobsen, 28, Eiby Mark - født i Sanderum, Niels Jacobsen [mursvend], , Jacob Mathiesen [huusmand], ,
1857, 26 November, 1 December, Marie Kirstine Andresen, 66, udf. Frederiksbroen - født i Frue Sogn, Rex [skomagermester], , Andresen [brændevinsbrænder], ,
1857, 1ste December, 5 December, Frederikke Kirstine Jørgensen, 2, Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Jørg. G. Mortensen [dagleier], ,
1857, 3 December, 9 December, Marie Christine Smith [enke], 84, Sortebrødre Torv - født i Odense, J. K. Bjerregaard [handskemager], , , ,
1857, 4 December, 10 December, Bodil Kirstine Rasmussen [modehandlerinde], 36, Paaskestrædet - født i Frue Sogn, , , Rasmussen [afdøde kæmner], ,
1858, 2 Januar, 5 Januar, Maren Hansen [enke], 80, Frederiksgade - født i Aasum, Jacob Hansen [slagter], , , ,
1858, 3 Januar, 6 Januar, Anne Dorthea Georgine Mathilde Schreiber, 2, Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , , Anna Larsen [pige],
1858, 8 Januar, 13 Januar, Amalia Dorthea Rosenvinges [barn - dødfødt pige], , i Sct. Jørgensgade, , , , Amalia Dorthea Rosenvinge [pige],
1858, 8 Januar, 13 Januar, Anne Kirstine Dahl [syjomfru], 34, Frederiksgade - født i Odense, , , Dahl [garver], ,
1858, 19 Januar, 22 Januar, Anne Larsdatter [enke], 77, Skjolden - født i S. Næraae, Poul Petersen [dagleier], , Lars Petersen [bødker], ,
1858, 20 Januar, 25 Januar, Rasmine Hansdatter, 8, i Gillestedhuus - født i Frue Sogn, , , Hans Madsen [dagleier], ,
1858, 23 Januar, 29 Januar, Mariane Elise Cecilie Aster [enke], 78, Sortebrødre Stræde - født i Rendsborg, Kaehne [raadstuetjener], , Aster [major], ,
1858, 24 Januar, 29 Januar, Caroline Margarethe Hvalsøe, , Overgade - født i Frue Sogn, , , B. Hvalsøe [farver], ,
1858, 23 Januar, 29 Januar, Anne Nielsdatter [ugift fruentimmer], 49, Skræppestrædet - født i Werninge, , , , ,
1858, 26 Januar, 2 Februar, Hansine Larsen, 2, ved Risingsgyde - født i Frue Sogn, , , Iver Larsen [dagleier], ,
1858, 28 Januar, 2 Februar, Anne Marie Marvig [enke], 81, boede i Skræppestrædet, Johan Magina [dagleier], , , ,
1858, 29 Januar, 2 Februar, Kirstine Olivia Larsen, , i Skræppestrædet - født i Frue Sogn, , , Chr. Larsen [snedkersvend], ,
1858, 30 Januar, 3 Februar, Antonie Florentine Ahrens, 4, Sortebørdre Torv - født i Frue Sogn, , , Ahrens [barbeer], ,
1858, 2 Februar, 8 Februar, Karen Dorthea Sophie Charlotte Anthonsen, 37, boede paa Fattiggaarden - født i Frue Sogn, , , Anthonsen [afdøde spisevært], ,
1858, 5 Februar, 12 Februar, Petrine Mathilde Crone, 20, Overgade - født i Frue Sogn, , , Crone [skomagermester], ,
1858, 8 Februar, 13 Februar, Adamine Knudsen, 53, Bangsboder - født i Odense, Niels Larsen [høker], , , ,
1858, 6 Februar, 12 Februar, Chr. Madsens [barn - dødfødt pige - tvilling], , i Bangsboder, , , Chr. Madsen [smedemester], ,
1858, 14 Februar, 22 Februar, Marie Frandsdatter [enke], 73, Biskorup - født i Marslev Sogn, Ras. Knudsen [gaardeier], , , ,
1858, 21 Februar, - [dato ikke indført], Karen Christensdatter, 37, Sortebrødre Torv - Sortelaug Nørre Lyndelse, Jørg. Nielsen [huusmand], , , ,
1858, 1 Marts, 5 Marts, Karen Marie Hansen, 2, i Eiby - født i Eiby, , , Hans Hansen [huuseier], ,
1858, 28 Februar, 3 Marts, Sophie Frederikke Christensen, , i Kirkestrædet - født i Frue Sogn, , , Christensen [karethmager], ,
1858, 28 Februar, 6 Marts, Else Marie Jespersdatter, 38, Eiby Mark - født i Davinde Sogn, Søren Larsen [dagleier], , , ,
1858, 5 Marts, 9 Marts, Karen Johanne Torslev [tvilling], , Overgade - født i Frue Sogn, , , , Marie Johansen [pige],
1858, 7 Marts, 12 Marts, Edelfrida Henriette Petrea Jensen, 3, Overgade - født i Frue Sogn, , , H. C. Jensen [skrædermester], ,
1858, 9 Marts, 12 Marts, Laura Wilhelmine Nielsen, 1, Sct. Jørgensgade - født i Frue Sogn, , , Andreas Nielsen [dagleier], ,
1858, 9 Marts, 15 Marts, Anne Wilhelmine Christine Albertine Poulsen, 4, i Overgade, , , L. C. Poulsen [skomagermester], ,
1858, 23 Marts, 27 Marts, Anne Marie Henningsen [aftægtsenke], 91, i Eiby - født i Haarslev, , , , ,
1858, 23 Marts, 27 Marts, Maren Sophie Rasmussen [ugift fruentimmer], 56, i Skræppestærdet - født i Kjerteminde, , , , ,
1858, 27 Marts, 31 Marts, Marie Kirstine Elisabeth Jensen, 8, Frederiksgade - født i Frue Sogn, , , Jens Nielsen [høker], ,
1858, 11 April, 15 April, Maren Nielsdatter [enke], 71, boede i Klaregade, Niels Christensen [smaahandler], , , ,
1858, 29 April, 6 Mai, Sophie Prom, 36, i Nedergade, M. J. Madsen [kjøbmand], , , ,
1858, 1 Mai, 7 Mai, Johanne Marie Krøll [jomfru], 73, boede i Nedergade, , , , ,
1858, 5 Mai, 10 Mai, Oline Mathea Jensine Nielsen, , Frederiksgade, , , Lars Nielsen [dagleier], ,
1858, 5 Mai, 11 Mai, Hulda Georgine Holm, , Overgade, , , Holm [dreier], ,
1858, 8 Mai, 12 Mai, Maren Frederiksen [enke], 78, i Frederiksgade, Joseph Klaruph [tømmersvend], , , ,
1858, 16 Mai, 18 Mai, Ida Albertine Wilhelmine Filter, 7, i Overgade, , , A. Filter [skomagermester], ,
1858, 15 Mai, 19 Mai, Josepha Henriksen, 1, i Overgade no 30, , , Henriksen [skrædermester], ,
1858, 17 Mai, 22 Mai, Karen Marie Andrine Christiansen, , Eiby Mark, , , Christian Hansen [tømmermand], ,
1858, 19 Mai, 25 Mai, Rasmine Nielsine Gjertrud Henrikke Sørensen, , Overstrædet no 34, , , Sørensen [kleinsmed], ,
1858, 28 Mai, 31 Mai, Anne Cathrine Blenschner [enke], 78, Skræppestrædet, H. C. Lund [smedesvend], , , ,
1858, 31 Mai, 4 Juni, Rasmine Caroline Rasmussen, 2, i Sct. Jørgensgade no 3, , , H. C. Rasmussen [skomager], ,
1858, 1ste Juni, 5 Juni, Birthe Cathrine Jørgensen, 5, Landebedhuset, , , Jørgen Jacobsen [dagleier], ,
1858, 2 Juni, 5 Juni, Vibekka Sophie Georgia Christiansen, , i Eiby, , , P. H. Christiansen [skolelærer], ,
1858, 4 Juni, 7 Juni, Mette Marie Rasmussen, 16, i Eiby, , , Rasmus Nielsen [gaardeier], ,
1858, 8 Juni, 12 Juni, Anne Cathrine Jespersen [enke], 78, i Nedergade, Nölcke [krigsassessor], , , ,
1858, 13 Juni, 16 Juni, Anne Dorthea Elisabeth Krÿger, , Sortebrødre Torv, , , O. M. Kryger [rebslagersvend], ,
1858, 16 Juni, 22 Juni, Jensine Annette Petersen, 1, i Sct. Jørgensgade, , , Jens Petersen [tømmersvend], ,
1858, 18 Juni, 22 Juni, Anne Caroline Petersen, 4, i Sct. Jørgensgade, , , Jens Petersen [tømmersvend], ,
1858, 21 Juni, 23 Juni, Jensine Rasmussen, 5, i Skræppestrædet, , , Anders Rasmussen [fyrbøder, dannebrogsmand], ,
1858, 23 Juni, 28 Juni, Karen Hansen, 34, i Sct. Jørgensgade, Poul Hansen [dagleier], , , ,
1858, 29 Juni, 3 Juli, Hedevig Sophie Jacobsen, 38, udf. Frederiksgade no 103, Jens Rasmussen [dagleier], , , ,
1858, 2 Juli, 5 Juli, Andrea Christine Botællo Petersen, 2, Frederiksgade, , , Stephani Petersen [bødker], ,
1858, 3 Juli, 6 Juli, Anne Dorthea Laurine Simonsen, 1, udf. Sct. Jørgensgade, , , Jens Simonsen [skomagermester], ,
1858, 3 Juli, 8 Juli, Barthe Marie Andersen, 52, i Sct. Jørgensgade, Dines Hansen [bødkermester], , , ,
1858, 7 Juli, 12 Juli, Anne Margrethe Cathrine Nielsen, 4, Sortebrødre Torv, , , Jørgen Nielsen [maskinmester], ,
1858, 9 Juli, 12 Juli, Sørengine Benedicte Marie Nielsen, 3, Sct. Jørgens Forstad, , , Johannes Nielsen [matros], ,
1858, 12 Juli, 16 Juli, Jensine Pouline Poulsen, 7, Frederiksgade, , , Niels Poulsen [klodsemager], ,
1858, 14 Juli, 17 Juli, Anne Margrethe Stephansdatter, , Frederiksgade, Jørgen Nielsen [muursvend], , , ,
1858, 14 Juli, 20 Juli, Henriette Cathrine Cecilie Horsmann, 7, i Myntestrædet, , , Carl C. Horsmann [arbeidsmand], ,
1858, 16 Juli, 20 Juli, Emma Frederikke Jensine Horsmann, 2, i Myntestrædet, , , Carl C. Horsmann [arbeidsmand], ,
1858, 13 Juli, 23 Juli, Mine Eliasen, , i Tvergade, , , , Anne Elisabeth Hansen,
1858, 22 Juli, 24 Juli, Louise Dorthea Røhlings [barn - udøbt pige], , Sortebrødre Torv, , , , Louise Dorthea Røhling,
1858, 30 Juli, 4 August, Kirsten Jensen, 5, i Killerup, , , Jens Larsen [gaardeier], ,
1858, 2 August, 6 August, Anne Marie Abelone Aagaard, 1, Frederiksgade, , , H. C. Aagaard [skomagermester], ,
1858, 3 August, 7 August, Johanne Marie Knudsen, 4, i Slagterhuset, , , Knud Hansen [dagleier], ,
1858, 7 August, 12 August, Elisa Augusta Ovidia Bruun, 18, Sortebrødre Torv, , , J. Bruun [beendreier], ,
1858, 9 August, 13 August, Emilie Marie Christine Jørgensen, , i Frederiksgade, , , C. Jørgen Castrup [dagleier], ,
1858, 21 August, 24 August, Thora Helene Marie Jensen, 1, i Skræppestrædet, , , Hans Peter Jensen [væver], ,
1858, 21 August, 25 August, Christiane Marie Larsen, 12, af Eiby, , , Lars Larsen [indsidder], ,
1858, 30 August, 2 September, Trine Caroline Jensen, , Sortebrødre Torv, , , , Johanne Rasmussen [pige],
1858, 2 September, 8 September, Anne Juliane Marie Hansen, 11, Frederiksgade, , , , Mette Cathrine Larsdatter,
1858, 5 September, 7 September, Karen Jensen, 23, ved Frederiksbroen, Rasmus Hansen [huuseier], , , ,
1858, 5 September, 8 September, Anne Dorothea Kirstine Hansen, 2, Sct. Jørgensgade, , , Morten Hansen [dagleier], ,
1858, 8 September, 13 September, Maren Hansen, 42, Frederiksgade, Hans Rasmussen [arbeidsmand], , , ,
1858, 8 September, 13 September, Frederikke Amalia Hansen, 12, i Skræppestrædet, , , Hans Madsen [dagleier], ,
1858, 11 September, 14 September, Abelone Marie Hansen, 1, Frederiksbro, , , Rasmus Hansen [huuseier], ,
1858, 12 September, 15 September, Camilla Martine Petrea Christine Clemensen, 5, Frue Kirkestrædet, , , P. C. Clemensen [sadelmagermester], ,
1858, 15 September, 20 September, Marie Christine Andersen, 1, Sct. Jørgensgade, , , Niels J. Andersen [muursvend], ,
1858, 17 September, 20 September, Thora Emilie Rasmussen, 2, Fr.broen, , , Ras. Rasmussen [bødkermester], ,
1858, 16 September, 18 September, Johanne Christiane Elisabeth Gedde, 2, Nedergade, , , Gedde [smedemester], ,
1858, 17 September, 20 September, Thora Caroline Jørgensen, 1, Ramsherred, , , Julius Jørgensen [snedkerfrimester], ,
1858, 18 September, 23 September, Severine Rasmine Knudsen, 1, i Slagterhuset, , , Knud Hansen [dagleier], ,
1858, 18 September, 27 September, Dorthea Lindbach [enke], 70, Kirkestræde, Riber [pastor], i Sønder Næraae, , ,
1858, 20 September, 27 September, Sophie Charlotte Lovise Dahlin [enke], 66, Skjolden, Bardram [restaurateur], , , ,
1858, 22 September, 27 September, Julie Schønberg, 4, Nedergade, , , H. R. Schønberg [ga.....forvalter], ,
1858, 29 September, 4 October, Thora Hansine Christine Hansen, 3, Frederiksgade no 67, , , Fred. Chr. Hansen [muursvend], ,
1858, 1ste October, 5 October, Martine Hansine Hansen, , Frederiksgade, , , Hans Rasmussen [arbeidsmand], ,
1858, 11 October, 15 October, Hansine Laurentine Hansen, 6, Sortebrødre Torv, , , , Maren Larsdatter [pige],
1858, 11 October, 15 October, Hansine Christine Knudsen, 7, Sortebrødre Torv, , , H. C. Petersen [.....svend], ,
1858, 12 October, 16 October, Nielsine Sørensen, 1, Sortebrødre Torv, , , , Johanne Blomberg,
1858, 25 October, 29 October, Sophie Amalia Jacobsen, 6, i Frederiksgade, , , Jacob Larsen [dagleier], ,
1858, 1ste November, 4 November, Anna Margrethe Schmidt, 2, Sct. Jørgensgade, , , Schmidt [skomagermester], ,
1858, 31 October, 6 November, Marie Sophie Magdalene Madsen, 8, i Eiby, , , Hans Madsen [murer], ,
1858, 8 November, 12 November, Margrethe Christine Frederikke Spøhr, , Sct. Jørgensgade, , , C. F. E. Spøhr [garver], ,
1858, 18 November, 30 November, Marie Madsen, 27, Frue Kirkestræde, , , Madsen [afdøde toldcontrolleur], ,
1858, 7 December, 11 December, Christine Amalie Rasmussen, , Frederiksbro, , , Ras. Rasmussen [bødkermester], ,
1859, 2 Januar, 8 Januar, Anne Kirstine Hansen, 74, Sct. Jørgensgade, Rasmus Petersen [dagleier], , , ,
1859, 3 Januar, 10 Januar, Ingeborg Hansen [enke], 84, Nedergade no 34, Peder Rasmussen [brændeviinsbrænder], , , ,
1859, 7 Januar, 12 Januar, Marie Hansen [enke], 68, Sct. Jørgensgade no 23, Niels Rasmussen [murer], , , ,
1859, 12 Januar, 15 Januar, Mathilde Kirstine Andresen, , Sct. Jørgensgade, , , Jens Andresen [møllebygger], ,
1859, 7 Februar, 12 Februar, Anne Knudsdatter, 47, Sct. Jørgens Forstad, Christen Larsen [brændeviinskarl], , , ,
1859, 13 Marts, 18 Marts, Karen Kirstine Rasmussen, 2, Eiby Mark, , , Hans Rasmussen [indsidder], ,
1859, 17 Marts, 21 Marts, G. E. Bardrams [barn - dødfødt pige], , Nedergade, , , G. E. Bardram [skuespiller], ,
1859, 16 Marts, 24 Marts, Anne Marie Jensdatter, 51, Skræppestrædet, Jens M. Christiansen [kludesamler], , , ,
1859, 19 Marts, 24 Marts, Hansine Conradine Rasmussen [tvilling], , Sortebrødre Torv, , , , Anne Marie Rasmussen,
1859, 16 Marts, 26 Marts, Jens Rosengaards [barn - dødfødt pige], , Frederiksgade, , , Jens Rosengaard [skomagermester], ,
1859, 26 Marts, 30 Marts, Anne Cathrine Rasmussen [tvilling], , Sortebrødre Torv, , , , Anne Marie Rasmussen,
1859, 12 April, 15 April, Anne Larsen, 23, Skræppestrædet, , , , Elise Marie Nielsen,
1859, 24 April, 27 April, Dorothea Marie Abeline Petersen, , Sct. Jørgensgade, , , Peder Knudsen [kludesamler], ,
1859, 28 April, 4 Mai, Mette Kirstine Nielsen [enke], 62, Grynhusene, Hartvig Samson [handelsmand], , , ,
1859, 2 Mai, 7 Mai, Margrethe Kristine Bekker [enke], 65, Sct. Jørgensgade, J. M. Wendelboe [handskemager], , , ,
1859, 10 Mai, 14 Mai, Johanne Haarup [enke], 82, Sct. Jørgensgade, Braadt Schmidt [handskemager], , , ,
1859, 31 Mai, 4 Juni, Caroline Rasmussen født Wernicke [enke, ernærede sig ved syning], 61, Nedergade, Rasmussen [landmand], , , ,
1859, 1 Juni, 4 Juni, Kirstine Andersen, 46, Grynhusene, Jacob Nielsen [dagleier], , , ,
1859, 15 Juni, 20 Juni, Johanne Iversen [enke], 64, Sct. Jørgensgade no 2, Anders Rasmussen [arbeidsmand], , , ,
1859, 21 Juni, 24 Juni, Johanne Frederikke Emilie Jensen, , Pjentedam, , , Jens Hansen [dagleier], ,
1859, 6 Juli, 9 Juli, Rasmine Henriette Jensen, 2, Frederiksgade, , , Henning Jensen [artist], ,
1859, 8 Juli, 13 Juli, Anne Sophie Kjærbye, 35, Frederiksgade, Mads Petersen [klodsemager], , , ,
1859, 21 Juli, 25 Juli, Marie Magdalene Hansen, , Brogade, , , Søren Hansen [møllebygger], ,
1859, 23 Juli, 27 Juli, Karen Hansdatter [tjenestepige], 35, i Overgade, , , Hans Hansen [gaardmand], , i Skovbye
1859, 27 Juli, 30 Juli, Anne Cathrine Nielsdatter, 65, Røde Huus, Jens Chr. Petersen [aftægtsmand], , , ,
1859, 31 Juli, 3 August, Christine Lovise Nielsen, , Overgade, , , Chr. Nielsen [vognmand], ,
1859, 16 August, 20 August, Anne Kirstine Rex, , i Kongensgade no 3, , , A. M. Rex [skomagermester], ,
1859, 21 August, 25 August, Karen Sophie Bergelin, 1, Sortebrødre Torv, , , , Anne Kirstine Poulsen,
1859, 24 August, 27 August, Laurine Kirstine Jensen [i pleie], , i Overgade, , , , Anne Kirstine Jensen [enke], fra Frørup
1859, 6 September, 12 September, Anne Sørensdatter [tjenestepige - hos mad. Nielsen], 34, i Pjentedam, , , , ,
1859, 21 September, 28 September, Marie Cecilie Brandt [pleiedatter af vognmand Brandt], 9, i Nedergade, , , Peter Brandt [arbeidsmand], ,
1859, 21 September, 26 September, Petra Ludovika Petersen, 1, i Bangsboder, , , Ras. Petersen [arbeidsmand], ,
1859, 27 September, 1 October, Gerdine Mathilde Jensen, , Kjærshuus, , , Jens Petersen [tjenestekarl], ,
1859, 1 October, 6 October, Hansine Juliane Hansen, 5, Sct. Jørgensgade, , , Lars Hansen [muursvend], ,
1859, 22 October, 26 October, Amalie Nielsen, 31, Pjentedam, Jørgen Christensen [dagleier], , , ,
1859, 28 October, 2 November, Christine Marie Mathilde Rosenlund, 1, Nedergade no 5, , , Rosenlund [skrædermester], ,
1859, 29 October, 3 November, Petrea Constance Emilie May, 1, Grynhusene, , , G. W. May [møllersvend], ,
1859, 17 November, 21 November, Maren Rasmussen, , Sortebrødre Torv no 23, , , Ras. Hansen [dagleier], ,
1859, 3 December, 10 December, Emma Kirstine Hansen, 1, Sct. Jørgens Forstad, , , Niels Hansen [dagleier], ,
1859, 8 December, 10 December, Marie Theodora Hansen, 4, Overgade, , , Hansen [guldsmed, .....mester], ,
1859, 8 December, 13 December, Hansine Christine Marie Hansen, 2, Sct. Jørgensgade, , , , Anne Kirstine Petersen,
1859, 15 December, 20 December, Karen Kamp Petersen, 1, Frederiksgade, , , J. L. K. Petersen [skomagermester], ,
1859, 18 December, 22 December, Gjertrud Cathrine Madsen [enke], 82, Grynhusene, Anders Christensen [dagleier], , , ,
1859, 23 December, 29 December, Johanne Nielsen født Christensen [enke], 63, Nedergade, Knud Nielsen [grovsmed], , , ,
1860, 26 December, 3 Januar, Ida Sophie Birgitte Faber født Friis [enke], 90, Overgade, Faber [inspecteur], , , ,
1859, 25 December, 30 December, Anne Margrethe Nielsen, 9, Sct. Jørgensgade no 23, , , P. Nielsen [afdøde tobakspinder], ,