Odense - Vor Frue, 1877-1886, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1877-1886, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1877, 11 Januar, 17 Januar, Anders Pedersen [gift, arbeidsmand], 56, Præstestræde 64, , , , ,
1877, 19 Januar, 25 Januar, Peder Hansen [enkemand, tømrersvend], 79, Ny Møllegaards Hus, , , , ,
1877, 23 Januar, 27 Januar, Jørgen Peter Jørgensen, 3, Grynhusene 57, , , Peter Jørgen Jørgensen [arbeidsmand], ,
1877, 26 Januar, 1 Februar, Jørgen Rasmussen [gift, tømrersvend], 49, Nyborg Landevei, , , , ,
1877, 28 Januar, 1 Februar, Johan Heinrich August Brahtz, , Skræppestræde 10, , , Martin Heinrich Danquart Brahtz, ,
1877, 3 Februar, 8 Februar, Johannes Thomassen [gift, skifertækker], 24, Frederiks Forstad - født i Østerbølle Sogn , , , Thomas Christensen [boelsmand], ,
1877, 6 Februar, 12 Februar, Ole Henriksen, , født i Odense Vor Frue, , , Adolf Ferdinand Henriksen [vildthandler], ,
1877, 28 Februar, 8 Marts, Peder Mortensen Bruun [enkemand, forhenværende toldkarl], 73, St. Jørgensgade 23 - født i Kjærum ved Assens , , , , ,
1877, 1 Marts, 8 Marts, Georg Alfred Lorentzen, 3, Overgade - født i Vor Frue , , , Hans Chr. Ludvig Lorentzen [kjøbmand], ,
1877, 2 Marts, 6 Marts, Anders Christian Hansen, 1, St. Jørgensgade 6 - født i Verninge, , , Christen Hansen [arbeidsmand], ,
1877, 8de Marts, 14 Marts, Rasmus Rasmussen, , Ejby - født i Vor Frue , , , Niels Rasmussen [gaardeier], ,
1877, 13 Marts, 16 Marts, Mads Peder Ipsen [gift, slagtermester], 50, St. Jørgens Forstad 10, , , , ,
1877, 11 Marts, 15 Marts, Hans Christian Nissen, 1, St. Jørgensgade - født Vor Frue, , , Hans Christian Nissen [smedesvend], ,
1877, 19 Marts, 26 Marts, Jaques Grønvold de Lorent [gift, smedemester], 57, Frederiksgade 22 - født i Bogense , , , , ,
1877, 2 April, 7 April, Alfred Andersen, , Frederiksgade 31 - født i Vor Frue , , , Hans Andersen [arbeidsmand], ,
1877, 2 April, 10 April, Jens Frederik Petersen [gift, gartner], 48, St. Jørgens Forstad 54 - fødested ubekjendt , , , , ,
1877, 1 April, 6 April, Casparine Fjeldsteds [barn - dødfødt dreng], , Sortebrødretorv 15 - født i Vor Frue , , , , Casparine Fjeldsted [ugift],
1877, 19 April, 25 April, Rasmus Christian Madsen [gift, husmand], 59, St. Jørgens Mark, , , , ,
1877, 19 April, 26 April, Hans Jacob Mathiasen [enkemand, skomagermester], 68, Bangsboder 69, , , , ,
1877, 26 April, - [dato ikke indført], Severin Sørensen [enkemand, skomager], 74, Gravene 22, , , , ,
1877, 24 April, 30 April, Rasmus Nielsen [enkemand, gaardeier], 75, Eiby, , , , ,
1877, 2 Mai, 5 Mai, Peter Hansen, , Sortebrødretorv 38, , , Jens Peter Hansen [arbeidsmand], ,
1877, 2 Mai, 7 Mai, Jens Peter Larsen [ugift, møllerkarl], 20, Hundslev Mølle, , , , ,
1877, 11 Mai, 18 Mai, Christian Vilhelm Volder [gift, slagter], 37, Pjentedam 46 - født i Odense , , , , ,
1877, 15 Mai, 22 Mai, Anders Andersen [gift, arbeidsmand], 49, Eiby Mark, , , , ,
1877, 15 Mai, 18 Mai, Johan Figat Josefsen [gift, arbeidsmand], 48, Frederiksgade 56, , , , ,
1877, 17 Mai, 24 Mai, Mads Holger Knudsen, , Adamsgade 24, , , Jens Knudsen [skræder], ,
1877, 30 Mai, 5 Juni, Frederik Christian Starup [enkemand, raadmand, forhenværende sparekassedirektør], 89, Overgade 48, , , , ,
1877, 1 Juni, 7 Juni, Henrik Christian Schønberg [ugift, uhrmager], 48, Frederiksgade 53, , , , ,
1877, 15 Juni, 21 Juni, Frederik Julius Kønemann Petersen [gift, herredsfoged, justitsraad], 67, Overgade 60, , , , ,
1877, 24 Juni, 28 Juni, Jørgen Madsen Ernst, , Kræmmergyden 8, , , Johan Frederik Ernst [skomager], ,
1877, 28 Juni, 3 Juli, Valdemar Alexander Henriksen [gift, kjøbmand], 29, Vestergade 17, , , , ,
1877, 30 Juni, 5 Juli, Christian August Carl Johan Schneider [gift, snedkersvend], 30, St. Jørgensgade 28 - født i Aarhus , , , , ,
1877, 22 Juli, 25 Juli, Christen Marius Edvard Rasmussen, 2, Frederiksgade 64, , , Niels Hansen Rasmussen [former], ,
1877, 29 Juli, 3 August, Georg Frederik Brodtrück [gift, bomuldsvæver], 75, Overgade 42, , , , ,
1877, 1 August, 6 August, Hans Arthur Marius Schenck, 1, Frederiksgade 22, , , Christian Philip Schenck [skomager], ,
1877, 8 August, 13 August, Peter Christian Crone [gift, skomagermester], 72, Overgade 51, , , , ,
1877, 17 August, 23 August, Anders Olsen [gift, arbeidsmand og aftægtsmand], 58, Grynhusene 31 - i Vissenbjerg Sogn , , , , ,
1877, 28 August, 31 August, Rasmus Adamsen [ugift, handelsmand], 47, Overgade 68, , , , ,
1877, 3 September, 7 September, Rasmus Christian Jørgensen, , Eiby, , , Mads Jørgensen [murersvend], ,
1877, 6 September, 10 September, Carl Alfred Frederik Hansen, , Pjentedam 42, , , Peter Hansen [brænderikarl], ,
1877, 21 September, 27 September, Peter Christian Clemmensen [gift, sadelmager], 51, Nedergade 16, , , , ,
1877, 15 October, 20 October, Carl Marius Nielsen, 1, Frue Kirkestræde 14, , , Christian Nielsen [værtshusholder], ,
1877, 16 October, 20 October, Jørgen Rasmussen, 3, Frederiksgade 42, , , H. Chr. Rasmussen [murersvend], ,
1877, 17 October, 24 October, Rasmus Larsen [gift, gjæstgiver], 51, Overgade 28 - født i Brylle , , , , ,
1877, 7 November, 10 November, Jens Christian Knud Frederik Olsen [tvilling], , Frederiksgade 47, , , Hans Marius Rajor Olsen [garversvend], ,
1877, 7 December, 13 December, Søren Jensen [gift, forhenværende husmand, arbeidsmand], 62, Sortebrødre Torv 12 - født i Rønninge Sogn , , , , ,
1877, 15 December, 20 December, Frederik Rasmussen, 5, Frederiksgade 22 - født i Vor Frue , , , Rasmus Chr. Rasmussen [skomager], ,
1877, 24 December, 28 December, Rasmus Madsen, 4, Frederiksgade 44, , , Mads Madsen [smaakjører], ,
1877, 25 December, 31 December, Johan Christian Høybye, 9, Overgade 38 - født i St. Knuds Sogn, , , Hans Jacob Høybye [amtstuefuldmægtig], ,
1877, 28 December, 31 December, Niels Christian Stephan Rasmussen, , Frederiksgade 64 - født Vor Frue, , , Niels Hansen Rasmussen [former], ,
1878, 30 December 1877, 4 Januar, Henrik Marius Henriksen, 1, Adamsgade 48 - født i Vor Frue , , , Hans Chr. Henriksen [murersvend], ,
1878, 30 December 1877, 4 Januar, Hans Adolph Mathiasen [gift, slagtermester], 51, St. Jørgens Forstad 5 A - født i St. Hans Sogn , , , , ,
1878, 14 Januar, 21 Januar, Niels Petersen [gift, skrædermester], 65, Overgade 40, , , , ,
1878, 19 Januar, 24 Januar, Johannes Gustav Waldstrøm, , Nedergade 12, , , Ditlev Eggert Julius Waldstrøm [blikkenslager], ,
1878, 18 Januar, 25 Januar, Niels Madsen [enkemand, aftægtsmand, forhenværende husmand], 82, født i Lumby - Ejby Mark, , , , ,
1878, 24 Januar, 30 Januar, Knud Eriksen [enkemand, røgter], 57, Aasum Bomhus, , , , ,
1878, 2 Februar, 7 Februar, Hans Peter Valdemar Madsen, 1, Ramsherred 51 - født Vor Frue, , , Peter Vilhelm Gotfred Madsen [bødker], ,
1878, 3 Februar, 8 Februar, Hans Peter Nielsen, , Eiby Mark - født i Vor Fure, , , Christian Nielsen [skræder], ,
1878, 5 Februar, 11 Februar, Johannes Simonsen [enkemand, kontorbud, forhenværende værtshusholder], 55, Pugestræde 43, , , , ,
1878, 10 Februar, 15 Februar, Jens Alfred Rasmussen, , St. Jørgens Forstad - født i Vor Frue , , , Jørgen Rasmussen [arbeidsmand], ,
1878, 12 Februar, 19 Februar, Laurits Larsen, 2, Eiby Mark - født i Vor Frue , , , Christen Larsen [gaardeier], ,
1878, 14 Februar, 22 Februar, Mads Segubsen [ugift, væver], 54, Adamsgade 21 - født i Tommerup , , , , ,
1878, 19 Februar, 22 Februar, Hans Marius Peter Hansen, , St. Jørgens Forstad - født i Vor Brue, , , Niels Peter Hansen [smedemester], ,
1878, 17 Februar, 21 Februar, Hans Madsen, , Skræppestræde 2, , , , Caroline Mathilde Madsen [ugift],
1878, 22 Februar, 29 Februar, Marius August Emanuel Lund, 1, Blæsenborg 36, , , A. J. C. C. J. J. Lund [arbeidsmand], ,
1878, 20 Februar, 28 Februar, Johannes Frederik Føns [enkemand, arbeidsmand, skræder], 46, Skræppestræde 34, , , , ,
1878, 1 Marts, 5 Marts, Jens Jørgen Jørgensen [stedsøn af arbeidsmand Frederik Hansen], 16, St. Jørgens Forstad - født i St. Hans, , , , ,
1878, 1 Marts, 5 Marts, Carl August Kjørbos [dødfødt drengebarn], , Eiby Mølle, , , Carl August Kjørbo [forpagter], ,
1878, 12 Marts, 15 Marts, Harald Henning Hansen, , Nedergade 3, , , Hans Henning Hansen [snedkermester], ,
1878, 13 Marts, 18 Marts, Jens Peter Jensen, , Grynhusene 31, , , Hans Knudsen Jensen [tømrersvend], ,
1878, 12 Marts, 18 Marts, Hans Kristian Larsen, , Lykkedalshuset, , , , Karen Marie Larsen [ugift],
1878, 18 Marts, - [dato ikke indført], Rasmus Loft [enkemand, forhenværende snedkermester], 83, Frederiksgade 60 - i Bogense , , , , ,
1878, 3die April, 6 April, Vencel Emil Kugler [ugift, organist], 61, Frederiksgade 7 - ved Vor Frue Kirke , , , , ,
1878, 7 April, 10 April, Jens Christian Hansen, , Skræppestræde 18, , , Hans Peter Hansen [arbeidsmand], ,
1878, 14 April, 20 April, Johan Sofus Bøving Nielsen, , Mellemstræde 84, , , Carl Henrik Nielsen [snedker], ,
1878, 28 April, 1 Mai, Hans Christian Rasmussens [dødfødt drengebarn], , Frederiksgade 42, , , Hans Christian Rasmussen [murer], ,
1878, 7 Mai, 11 Mai, Hans Hansen [gift, husmand], 55, Eiby - født i Brendekilde , , , , ,
1878, 8 Mai, 13 Mai, Carl Christian Henriksen, , Nedergade 6 - født i St. Knuds , , , Ferdinand Henriksen [murer], ,
1878, 10 Mai, 13 Mai, Hans Christian Jensens [dødfødt drengebarn], , Eiby Mark, , , Hans Christian Jensen [arbeidsmand], ,
1878, 17 Mai, 22 Mai, Jens Hansen, 1, Eiby Mark, , , Lars Hansen [arbidsmand], ,
1878, 20 Mai, 27 Mai, Emil Theodor Frederik Madsen [ugift, smedesvend], 23, Adamsgade 12, , , , ,
1878, 31 Mai, 4 Juni, Emil Poulsen, 1, Frederiksgade 27, , , Niels Christian Poulsen [maler], ,
1878, 2 Juni, 8 Juni, Mogens Hansen, , Eiby Mark, , , Anders Hansen [smedesvend], ,
1878, 11 Juni, 17 Juni, Vilhelm Frederik Møller [ugift, sæbemester], 62, Overgade 58, , , , ,
1878, 10 Juni, 19 Juni, Villiam Christensen [ugift, elev], 14, paa Frederiksberg Slot, , , Christensen [skrædermester], , i Overgade
1878, 28 Juni, 4 Juli, Gudmund Hansen, 7, Gillestedhus, , , , Jensine Christine Conradine Hansen [ugift],
1878, 5 Juli, 9 Juli, Jens Peter Jacobsen, , St. Jørgensgade 34, , , , Maren Kirstine Jacobsen [ugift],
1878, 13 Juli, 18 Juli, Carl Christian Hansen, 4, Frederiksgade 35 - født i Bogense, , , Rasmus Hansen [stenhugger], ,
1878, 16 Juli, 20 Juli, Niels Christian Jespersen, , Adamsgade 6, , , , Marie Sophie Frederikke Jespersen [ugift],
1878, 15 Juli, 22 Juli, Jens Olsen [ugift, tjente som bestyrer], 58, Nedergade - født i S..abjerg ved Herning, , , , ,
1878, 30 Juli, 5 August, Gomme Christian Tamdrup [gift, farver], 81, Overgade 28, , , , ,
1878, 5 August, 9 August, Steffen Julius Christian Landkilde [gift, mølleeier], 76, Eiby Mølle, , , , ,
1878, 9 August, 14 August, Jørgen Christian Pedersen, , Sortebrødre Torv 38, , , , Johanne Marie Pedersen [ugift],
1878, 22 August, 27 August, Hans Peder Hansen, , Eiby Mark, , , Niels Hansen [arbeidsmand], ,
1878, 27 August, 30 August, Jens Peter Jensen [ugift, fabriksarbeider hos brødrene Tydsen], 35, Overstræde 74 - født i Henne Sogn i Ribe Amt, , , , ,
1878, 31 August, 5 September, Niels Oluf Panduro Thrane, 2, Overgade 67, , , Niels Thrane [slagter], ,
1878, 2 September, 6 September, Niels Larsen, , Nedergade 27, , , Rasmus Larsen [arbeidsmand], ,
1878, 5 September, 10 September, Hans Jørgensen [enkemand, arbeidsmand], 73, Frederiksgade 6, , , , ,
1878, 6 September, 11 September, Christian Julius Voigt [gift, kjøbmand], 40, Overgade 60, , , , ,
1878, 10 September, 16 September, Hans Christian Frederiksen [enkemand, arbeidsmand, tidligere skomagersvend], 54, Grynhusene 57, , , , ,
1878, 13 September, 18 September, Carl Georg Nikolai Schrayh [ugift, fisker], 65, Paaskestræde 42, , , , ,
1878, 13 September, 18 September, Herman Velblund, , St. Jørgensgade 10, , , Ulrik Petersen Velblund [skomager], ,
1878, 14 September, 20 September, Anders Peter Nielsen [ugift, rideknægt], 16, i Corinth Kro i Brahetrolleborg Sogn - født i Odense, , , Peter Nielsen [træskomand], ,
1878, 22 September, 27 September, Christian Vilhelm Lang, 6, Frederiksgade 39, , , Lang [kobbersvend], ,
1878, 24 September, 30 September, Mads Langhoff [gift, slagtermester], 55, Nyborg Landevei, , , , ,
1878, 4 October, 10 October, Anders Peter Sofus Petersen, 4, Eiby Mark, , , Frederik Petersen [huseier], ,
1878, 21 October, 25 October, Jens Marius Petersen, , Frederiksgade 63, , , Peter Christian Petersen [snedker], ,
1878, 1 November, 8 November, Christian Jantzen [gift, rebslagermester], 81, Frederiksgade 24, , , , ,
1878, 5 November, 8 November, Christian Julius Viggo Bruun, 2, Skræppestræde 14, , , Joahn Valdemar Bruun [smedesvend], ,
1878, 7 November, 11 November, Hans Nielsen [ugift, tjenestekarl], 24, Skræppestræde 11 - født i Jordløse Sogn 1854, , , , ,
1878, 28 November, 3 December, Carl Theodor With, , Frederiksgade 35, , , , Kirstine Marie With [ugift],
1878, 10 December, 13 December, Hans Jacob Høybyes [barn - udøbt dreng], , Overgade 38, , , Hans Jacob Høybye [amtstuefuldmægtig], ,
1878, 9 December, 13 December, Fritz Nellemann Kruuse, 1, Juelsminde, , , Kruuse [hestehandler], ,
1878, 13 December, 20 December, Hans Christian Georg Petersen [gift, snedkermester], 56, Frederiksgade 40, , , , ,
1878, 17 December, 20 December, Lars Knudsens [barn - udøbt dreng], , St. Jørgens Forstad 10, , , Lars Knudsen [leietjener], ,
1878, 18de December, 21 December, Alfred Jørgensen, , Frederiksgade 77, , , Jørgen Christian Jørgensen [skrædersvend], ,
1878, 20 December, 27 December, Niels Rasmussen [gift, skrædermester], 75, Mellemstræde 83, , , , ,
1878, 22 December, 27 December, Christen Henrik Christensen, 5, Eiby Mark, , , Anders Christensen [husmand], ,
1878, 20 December, 27 December, Mouritz Trap Friis Faber [gift kjøbmand], 70, Overgade 41, , , , ,
1879, 1 Januar, 6 Januar, Anders Christian Andersen, , St. Jørgens Forstad 35, , , A. J. Andersen [rugbrødbager], ,
1879, 12 Januar, 17 Januar, Lars Carl Anton Jespersen, , St. Jørgens Mark, , , Jochum Jespersen [arbeidsmand], ,
1879, 24 Januar, 30 Januar, Peter Thorvald Petersen [bogbinderlærling], 15, Adamsgade 44, , , Peter Hansen [afdøde husmand], ,
1879, 25 Januar, 31 Januar, Otto Friedrich Wilhelm Drecuche [gift, stentrykker], 29, Frue Kirkestræde 9 - født i Breslau, , , , ,
1879, 3 Februar, 8 Februar, Emil Marius Rosschouv Larsen, 7, Sortebrødre Torv 48, , , Carl Larsen [smedemester], ,
1879, 9 Februar, 14 Februar, Hans Peter Brodersen [gift, slagter], 28, Rebslagerbanen, , , , ,
1879, 10 Februar, 14 Februar, Jens Hansens [udøbt drengebarn], , Frederiksgade 3, , , Jens Hansen [væver], ,
1879, 14 Februar, 19 Februar, Johannes August Georg Hagedum [ugift, tjenestekarl - hos hestehandler Nielsen], 24, Frederiksgade 38, , , , ,
1879, 14 Februar, 20 Februar, Jørgen Rasmussen [gift, skrædermester og bedemand], 76, Frue Kirkestræde 13, , , , ,
1879, 5 Marts, 11 Marts, Niels Christian Larsen [gift, bødkermester], 52, St. Jørgensgade 4, , , , ,
1879, 6 Marts, 13 Marts, Julius Rudolph Granau, 5, Nedergade 19, , , Peter Ferdinand Granau [skomagersvend], ,
1879, 10 Marts, 17 Marts, Hans Christian Frederiksen [gift, slagtersvend], 31, Grynhusene 57, , , , ,
1879, 20 Marts, 27 Marts, Christen Nielsen [gift, arbeidsmand], 45, St. Jørgensgade 23, , , , ,
1879, 29 April, 5 Mai, Albert Jørgen Valdemar Wilkens, , Adamsgade 6 A, , , Heinrich Josaias Martin Wilkens [gymnastiklærer], ,
1879, 7 Mai, 13 Mai, Andreas Christian Jensen [enkemand, oliemester], 59, St. Jørgens Forstad, , , , ,
1879, 12 Mai, 19 Mai, Anders Tistrand Clemmensen [gift, retsvidne og skomagermester], 76, Hunderupgade 5, , , , ,
1879, 15 Mai, 19 Mai, Albert Oskar Talleruphus, , Frederiksgade 22, , , Peder Andersen Talleruphus [detaillist], ,
1879, 18 Mai, 23 Mai, Anders Rasmussen [gift, forhenværende natvægter], 72, Præstestræde, , , , ,
1879, 22 Mai, 29 Mai, Lars Rasmussen [enkemand, forhenværende ta..vogter], 73, Sortebrødre Torv 48, , , , ,
1879, 2 Juni, 6 Juni, Niels Madsen [gift, dagleier], 60, St. Jørgens Forstad 66, , , , ,
1879, 7 Juni, 12 Juni, Niels Henrik Anderskou [gift, malersvend], 43, Frederiksgade 35, , , , ,
1879, 8 Juni, 13 Juni, Peter Hohlweg Christiansen [gift, skolelærer og dannebrogsmand], 74, Eiby Skole, , , , ,
1879, 11te Juni, 17 Juni, Hans Vilhelm Henningsen [gift, maskinarbeider], 42, Kirkegaardsallé 21, , , , ,
1879, 14 Juni, 18 Juni, Carl Andreas Jørgensen, 1, Frederiksgade 12, , , Niels Jørgensen [rugbrødbager], ,
1879, 16 Juni, 20 Juni, Christian Lang, , Frederiksgade 39, , , Lang [kobbersmedsvend], ,
1879, 15 Juni, 22 Juni, Gram Olsen, , i Bøgebjerg Viby Sogn, , , Hans Peter Olsen [arbeidsmand], ,
1879, 22 Juni, 26 Juni, Hans Madsen [enkemand, arbeidsmand], 75, Skræppestræde 6, , , , ,
1879, 23 Juni, 27 Juni, Karl Marius Hansen, , Overgade 30, , , Hans Hansen [uhrmager], ,
1879, 28 Juni, 3 Juli, Niels Jørgen Hansen, 15, Adamsgade 67, , , Hans Hansen [afdøde arbeidsmand], ,
1879, 25 Juni, 30 Juni, Hans Christian Schmidt, , Nedergade 30, , , Christian Schmidt [lærer], ,
1879, 28 Juli, 31 Juli, Jakob Jensen [gift, skræder], 50, Tømmerup Nørremark, , , , ,
1879, 30 Juli, 2 August, Carl Alfred Frederik Hansen, , Pjentedam 42-43, , , Frederik Hansen [brænderikarl], ,
1879, 10 August, 14 August, Jens Christiansen [ugift, tjenestekarl], 29, Killerup, , , , ,
1879, 10 August, 16 August, Jakob Mortensen [gift, tømrersvend], 55, Skræppestræde 17, , , , ,
1879, 14 August, 20 August, Axel Frits Langhoff [enkemand, malermester], 66, Pugestræde 49, , , , ,
1879, 19 August, 23 August, Niels Nielsen Hansen [gift, arbeidsmand], 64, P..stehuset St. Jørgens Mark, , , , ,
1879, 26 August, 3 September, Aage Theodor Carl Olaf Rasmussen, 3, St. Jørgensgade 13, , , Hans Peter Rasmussen [contorist], ,
1879, 28 August, 3 September, Hans Otto Valdemar Rasmussen, 5, St. Jørgensgade 13, , , Hans Peter Rasmussen [contorist], ,
1879, 30 August, 3 September, Axel Rasmus Christian Oscar Rasmussen, 6, St. Jørgensgade 13, , , Hans Peter Rasmussen [contorist], ,
1879, 31 August, 3 September, Holger Einar Magnus Rasmussen, 1, St. Jørgensgade 13, , , Hans Peter Rasmussen [contorist], ,
1879, 1 September, 6 September, Carl Christian Ørnstrup [gift, karethmager], 55, Nedergade 7, , , , ,
1879, 3 September, 6 September, Hans Hansen, 1, Eiby, , , Anders Hansen [smedesvend], ,
1879, 15 September, 20 September, Peter Engelbrechtsen [gift, arbeidsmand], 72, Grynhusene 14, , , , ,
1879, 10 September, 13 September, Rasmus Vilhelm Larsen, 1, Bangsboder 49, , , Lars Rosensand Hansen [murersvend], ,
1879, 18 September, 24 September, Christian Gerhard Rasmussen, , Frederiksgade 22, , , Jørgen Rasmussen [smed], ,
1879, 28 September, 2 October, Charles Alexander Petersen, 2, Grynhusene 31, , , - [cigarmager], ,
1879, 4 October, 8 October, Hans Jakob Hansen, , St. Jørgens Mark (Risingshus), , , Hans Hansen [arbeidsmand], ,
1879, 5 October, 10 October, Andreas Eduard Hansens [dødfødt drengebarn], , St. Jørgensgade 15, , , Andreas Eduard Hansen [malersvend], ,
1879, 10 October, 14 October, Lars Jørgensen [gift, arbeidsmand], 52, Skræppestræde 23, , , , ,
1879, 17 October, 23de October, Johannes Julius Hansen, 11, Frederiksgade 48, , , Jakob Vilhelm Hansen [handskemager], ,
1879, 19 October, 24 October, Marius Christian Andersen [ugift, tobakspindersvend], 20, Frederiksgade 7, , , Lars Andersen [afdøde murer], ,
1879, 18 October, 23 October, Christian Herman Petersen, , St. Jørgens Forstad 18, , , Peter Frederik Pedersen [bagersvend], ,
1879, 19 October, 24 October, Hans Peter Lund, 1, Nedergade 40, , , Frederik Martin Peter Lund [skrædermester], ,
1879, 19 October, 25 October, Jens Reinholdt Simonsen, 1, Frederiksgade 65, , , Jørgen Simonsen [bryggerkusk], ,
1879, 2 November, 8 November, Hans Knudsen Jensen [gift arbeidsmand], 32, Grynhusene 31, , , , ,
1879, 14 November, 19 November, Jens Johansen [gift, røgter], 72, Frederiksgade 42, , , , ,
1879, 18 November, 24 November, Hans Christian Marius Jørgensen, , Sortebrødre Torv 38, , , Rasmus Jørgensen [arbeidsmand], ,
1879, 2 December, 6 December, Carl Albert Langsted, , i pleie i Grynhusene 57, , , , Marie Kirstine Christiansen [ugift],
1879, 6 December, 9 December, Hans Henningsen, , Frederiksgade 62, , , Lars Henningsen [rugbrødbager], ,
1879, 16 December, 20 December, Adolf Petersen Jeppesen, 1, Frederiksgade 56, , , Anders Frederik Petersen Jeppesen [skomager], ,
1879, 18 December, 23 December, Axel Davidsen, 1, Nedergade 13, , , Christian Johan Davidsen [farver], ,
1880, 8 Januar, 16 Januar, Jørgen Rasmus Jørgensen, 1, Sortebrødre Torv 38, , , Rasmus Jørgensen [arbeidsmand], ,
1880, 10 Januar, 16 Januar, Frands Oskar Sørensen, 2, Grynhusene 45, , , Søren Andersen [arbeidsmand], ,
1880, 13 Januar, 16 Januar, Julius Albrecht Rasmussen, 3, Frederiksgade 36, , , Christian Rasmussen [kjøbmand], ,
1880, 15 Januar, 22 Januar, Anders Jørgensen [ugift], 76, Biskorup, , , , ,
1880, 11 Januar, 19 Januar, Emanuel Gustav Julius Pedersen, , St. Jørgens Forstad 53, , , Jesper Pedersen [møllersvend], ,
1880, 14 Januar, 19 Januar, Anton Carl Pedersen, 3, St. Jørgens Forstad 53, , , Jesper Pedersen [møllersvend], ,
1880, 15 Januar, 19 Januar, Knud Christian Jensen, , Grynhusene 31, , , Tomas Hans Knudsen Jensen [afdøde], ,
1880, 20 Januar, 26 Januar, Christian Hansen, 6, Pjentedamsgade 7, , , H. C. Hansen [afdøde murermester], ,
1880, 14 Februar, 19 Februar, Johan Christian Frederik Føhns [gift, afskediget vagtmester], 62, Frederiksgade 22, , , , ,
1880, 26 Februar, 3 Marts, Frands Asmus Heinrich Füchsen [gift, forhenværende forretningsfører], 35, Overgade 46, , , , ,
1880, 26 Februar, 3 Marts, Axel Vilhelm Emil Hansen, 7, Ridehusgade 6, , , Emil Christian Hansen [contorbud], ,
1880, 28 Februar, 4 Marts, Carl Ludvig Christensen, 16, Eiby, , , Hans Jørgen Andreas Christensen [drænsmester], ,
1880, 2 Marts, 8 Marts, Jens Peter Frederiksen, 1, Ridehusgade 36, , , Frederik Mikkelsen [arbeidsmand], ,
1880, 10 Marts, 13 Marts, Adolf Petersen Jeppesen, , Frederiksgade 56, , , Anders Frederik Petersen Jeppesen [skomager], ,
1880, 15 Marts, 20 Marts, Marius Christensen, , Adamsgade 14, , , A. Christensen [mælkehandler], ,
1880, 23 Marts, 30 Marts, Jeppe Rasmussen [ugift, gartner], 40, Stubberup i Sandager Sogn, , , , ,
1880, 28 Marts, 3 April, Hans Christian Olsen [ugift, sigtemager], 43, Bangsboder 52, , , , ,
1880, 27 Marts, 1 April, Carl Theodor Ibsen [gift, skibsfører], 44, Nørregade, , , , ,
1880, 6 April, 13 April, Mathias Lindegaard Rex [enkemand, skomagermester], 83, Frederiksgade 7, , , , ,
1880, 10 April, 15 April, Carl Ludvig Rasmussen, 8, Frederiksgade 46, , , Anders Rasmussen [arbeidsmand], ,
1880, 18 April, 21 April, Johannes Emil Charles Sørensen, 5, Eiby Mark, , , Peter Sørensen [indsidder], ,
1880, 19 April, 24 April, Søren Peter Mortensen [gift, skomagermester], 62, Sortebrødre Torv 37, , , , ,
1880, 19 April, 26 April, Albert Andreas Olsen [pleiesøn af amtstuefuldmægtig Høybye], 10, Overgade 38, , , , ,
1880, 24 April, - [dato ikke indført], Niels Nielsen, , Eiby, , , , Ane Margarethe Nielsen [ugift],
1880, 25 April, 30 April, Peder Kristian Hansen, 1, Ridehusgade 12, , , Hans Jørgen Hansen [arbeidsmand], ,
1880, 28 April, 5 Mai, Peter Nielsen [gift, arbeidsmand], 50, St. Jørgensgade 22, , , , ,
1880, 6 Mai, 12 Mai, Carl Petersen, 7, Pjentedam 46, , , Carl Petersen [skomager], ,
1880, 5 Mai, 10 Mai, Sophus Schmidt, , Nedergade 30, , , Chr. Schmidt [lærer], ,
1880, 7 Mai, 11 Mai, Vilhelm Henning Hansen, , Nedergade 3, , , Hans Henning Hansen [snedkermester], ,
1880, 8 Mai, 13 Mai, Peter Nielsen [gift, kleinsmedsvend], 27, Frederiksgade 61, , , , ,
1880, 11 Mai, 14 Mai, Axel August Robert Drue, , Fredensgade 26, , , Heinrich Carl Christian Drue [slagtermester], ,
1880, 14 Mai, 19 Mai, Ludvig Christian Christensen, , Frederiksgade 53, , , , Laura Knudsine Nielsen [ugift],
1880, 20 Mai, 24 Mai, Mads Mortensens [udøbt drengebarn], , Theaterstræde 6, , , Mads Mortensen [bryggerkarl], ,
1880, 28 Mai, 1 Juni, Jørgen Rasmussen, 2, St. Jørgens Forstad 2, , , Johan Rasmussen [arbeidsmand], ,
1880, 5 Juni, 8 Juni, Axel Karl Kingo Pedersen, 1, Overgade 54, , , Hans Peder Kingo Pedersen [kjøbmand], ,
1880, 23 Mai, 27 Mai, Peter Hjalmar Christian Hansen, 1, Sortebrødre Torv 13, , , F. V. Hansen [oversergent i 16de Bataillon], ,
1880, 3 Juni, 10 Juni, Niels Hjeronymus [ugift, forhenværende skrædermester], 68, Hunderupgade 5, , , , ,
1880, 11 Juni, 17 Juni, Lars David Hansen [gift, værtshusholder], 47, Pjentedam, , , , ,
1880, 15 Juni, 19 Juni, Hans Marius Jacobsen, 6, Grynhusene 51, , , Niels Jacobsen [arbeidsmand], ,
1880, 19 Juni, 24 Juni, Rasmus Dannesbo [gift, landmand], 60, St. Jørgens Forstad, , , , ,
1880, 7 Juli, 12 Juli, Jens Henrik Hein, 5, Overgade 67, , , Johan Henrik Hein [snedkersvend], ,
1880, 10 Juli, 16 Juli, Peter Christian Jørgensen, , St. Jørgensgade 5, , , , Christine Jørgensen [ugift],
1880, 26 Juli, 29 Juli, Carl Emil Hansen, , St. Jørgensgade 13, , , Peter Laurits Christian Hansen [arbeidsmand], ,
1880, 28 Juli, 31 Juli, Hans Peter Hansen, , Eiby Mark, , , Anders Hansen [smed], ,
1880, 28 Juli, 3 August, Christian Frelle Møller, 3, St. Jørgensgade 34, , , Hans Jacobi Møller [skomager], ,
1880, 29 Juli, 4 August, Frants Ludvig Jantzen [fraskilt mand, rebslager], 43, Frederiksgade 24, , , , ,
1880, 1ste August, 4 August, Sidsel Dorthea Hansens [dødfødt drengebarn], , Grynhusene 23, , , , Sidsel Dorthea Hansen [ugift],
1880, 2 August, 5 August, Lars Jørgen Larsen, , Rebslagerbanen, , , Morten Larsen [arbeidsmand], ,
1880, 11 August, 16 August, Henrik Daniel Bernhard Johan Jensen [gift, glarmester], 56, Mellemstræde 79, , , , ,
1880, 26 August, 30 August, Anders Larsen [gift, smed], 59, Frederiksgade 40, , , , ,
1880, 29 August, - [dato ikke indført], Hans Vilhelm Hansen [tvilling], , St. Jørgensg. 21, , , Hans Henrik Chr. Hansen [sergent ved 5te Bat.], ,
1880, 2 September, 6 September, Frederik Christian Duch, , Vesterbro 15, , , Christian Marcus Duch [skomager], ,
1880, 5 September, - [dato ikke indført], Christian Valdemar Hansen [tvilling], , St. Jørgensgade 21, , , Hans Henrik Chr. Hansen [sergent ved 5te Bat.], ,
1880, 8 September, 13 September, Morten Andersen [ugift, gaardeier], 70, Kildegaard, , , , ,
1880, 12 September, 16 September, Mads Jørgen Anton Nielsen, , Frederiksgade 41, , , , Christiane Martine Nikol. Cerese Hansen [ugift],
1880, 14 September, 17 September, Frederik Sofus Vilhelm Thomsen, , St. Jørgens Forstad, , , Thomsen [slagtermester], ,
1880, 21 September, 27 September, Niels Nielsen [enkemand, skomagermester], 83, St. Jørgensgade 3, , , , ,
1880, 25 September, 28 September, Carl Theodor Ferdinand Bøgelund, 2, Nedergade 19, , , Poul Nielsen Bøgelund [hestehandler], ,
1880, 1 October, 8 October, Jens Edvard Neth [fraskilt, klodsemager], 65, Mellemstræde 79, , , , ,
1880, 2 October, 5 October, Ove Martinus Jensen, , Nedergade 41, , , , Caroline Hansen [ugift],
1880, 4 October, 9 October, Jørgen Pedersen [ugift], 64, Killerup, , , Peder Knudsen [afdøde gaardeier], ,
1880, 6 October, 12 October, Gorm Petersen, 1, St. Jørgengade 4, , , Johan Henrik Petersen [snedker], ,
1880, 21 October, 28 October, Axel Andersen [enkemand, røgter, forhenværende rugbrødbager], 60, Eiby, , , , ,
1880, 1 November, 4 November, Laurits Jens Vilhelm Larsen, , St. Jørgens Forstad 52, , , Christian Larsen [arbiedsmand], ,
1880, 3 November, 5 November, Mathea Marie Hansens [udøbt drengebarn], , Overgade 49, , , , Mathea Marie Hansen [ugfit],
1880, 10 November, 16 November, Jacob Larsen [gift, dagleier], 71, Paaskestræde 30, , , , ,
1880, 13 November, 19 November, Lars Carl Anton Jespersen, , St. Jørgens Forstad 43, , , Jochum Jespersen [arbeidsmand], ,
1880, 16 November, 20 November, Niels Larsen [gift, forhenværende husmand, aftægtsmand], 69, St. Jørgens Forstad 70, , , , ,
1880, 14 November, 19 November, Lars Jørgensen [gift, forhenværende rugbrødbager], 74, Albanigade 31, , , , ,
1880, 29 November, 3 December, Maren Pedersens [dødfødt drengebarn], , Eiby, , , , Maren Pedersen [ugift],
1880, 1 December, 6 December, Peder Sørensen [indsidder, forhenværende hørsvinger, gift], 44, Eiby Mark, , , , ,
1880, 1 December, 7 December, Niels Sørensen [ugift, tømrersvend], 30, Frederiksgade 13, , , , ,
1880, 11 December, 16 December, Alma Henriksen, 2, Frederiksgade 9, , , A. F. Henriksen [tobakshandler], ,
1880, 19 December, 27 December, Frederik Andersen, , Allegade 21, , , Hans Carl Andersen [møllebygger], ,
1880, 14 December, 18 December, Niels Frederik Povlsens [dødfødt drengebarn], , Frederiksgade 39, , , Niels Frederik Povlsen [snedker], ,
1881, 5 Januar, 10 Januar, Carl Andersen, , Bangsboder 56, , , Christian Andersen [murersvend], ,
1881, 6 Januar, 13 Januar, Albanus Jens Johannes Jantzen, 2, St. Jørgensgade 4, , , Christian Jantzen [rebslager], ,
1881, 18 Januar, 24 Januar, Anton Frederik Jacobi Møller, , St. Jørgensgade 34, , , Hans Jacobi Møller [skomagermester], ,
1881, 16 Januar, 22 Januar, Alfred Fernhain Evald [gift, teglværkseier], 25, Veile Mark i Veile Sogn Svendborg Amt, , , , ,
1881, 20 Januar, 27 Januar, Jens Johannes Petersen, 1, Killerup, , , Lars Pedersen [gaardeier], ,
1881, 20 Januar, 24 Januar, Thorvald Frederik Riis, , Overgade 61, , , Halvor Andreas Oskar Riis [malermester], ,
1881, 21 Januar, - [dato ikke indført], Peter Clausen [gift, pensioneret overvagtmester og gymnastiklærer, dannebrogsmand], 78, Overgade 60, , , , ,
1881, 28 Januar, - [dato ikke indført], Laurits Nielsen, 1, Møntestræde 88, , , Ole Thomsen Nielsen [tømrer], ,
1881, 4 Februar, 10 Februar, Anders Johansen [gift, arbeidsmand], 33, Frederiks Forstad 119, , , , ,
1881, 8 Februar, 12 Februar, Søren Edvard Mainz, , Frederiksgade 40, , , Christen Sørensen Mainz [arbeidsmand], ,
1881, 10 Februar, 17 Februar, Jens Peter Schutz [gift, klodsemager], 55, Slotsgade 53, , , , ,
1881, 19 Februar, 24 Februar, Carl Peter Mortensen, 6, Theaterstræde 7, , , Rasmus Mortensen [arbeidsmand], ,
1881, 5 Marts, 10 Marts, Morten Peter Christian Lammehave Jørgensen [gift, blikkenslagersvend], 52, Frederiks Forstad 54, , , , ,
1881, 10 Marts, 17 Marts, Johannes Benedict Lorenzen, 1, Overgade 41, , , Hans Christian Ludvig Lorenzen [kjøbmand], ,
1881, 22 Marts, 25 Marts, Christian Valdemar Bjelke, , Overgade 21, , , Peter Anton Marius Bjelke [børstenbinder], ,
1881, 31 Marts, 7 April, Hans Niels Rasmussen [enkemand, forhenværende gaardeier], 79, Nedergade 12, , , , ,
1881, 11 April, - [dato ikke indført], Hans Peter Larsens [dødfødt drengebarn], , Mellemstræde 81, , , Hans Peter Larsen [arbeidsmand], ,
1881, 12 April, 19 April, Morten Jensen [gift, væver], 64, Eiby, , , , ,
1881, 19 April, 26 April, Carl August Bang [gift, agent], 60, Overgade 28, , , , ,
1881, 20 April, 25 April, Johannes Albert Nielsen, 1, Frederiksgade 46, , , Peter Nielsen [afdøde smedesvend], ,
1881, 23 April, 28 April, Peter Henrik Andersen [gift, skræder], 38, St. Jørgens Forstad 31, , , , ,
1881, 26 April, 2 Mai, Jens Mortensen [gift, høker], 46, Adamsgade, , , , ,
1881, 29 April, 4 Mai, Niels Morten Adamsen, 5, Frederiks Forstad .., , , , Ane Dorthea Adamsen,
1881, 10 Mai, 16 Mai, Hans Christian Emil Nielsen, 6, Overgade 63, , , Anders Nielsen [gartner], ,
1881, 21 Mai, 25 Mai, Valdemar Petersen, , St. Jørgensgade 4, , , Henrik Petersen [snedker], ,
1881, 23 Mai, 27 Mai, Jens Laurits Rosbach, 1, Overgade 23, , , Viggo Bernhardt Rosbach [skomager], ,
1881, 24 Mai, 30 Mai, Hans Christian Hansen [gift, maskinmester], 37, Sortebrødre Torv 21, , , , ,
1881, 29 Mai, 1 Juni, Jørgen Lollesgaard Olsen, , Eiby Mark, , , Morten Olsen [arbeidsmand], ,
1881, 30 Mai, 2 Juni, Jørgen Peter Rasmussen, , Nedergade 2, , , Peter Rasmussen [snedker], ,
1881, 26 Juni, 2 Juli, Viggo Nikolai Petersen, 1, Ridehusgade 3, , , Peter Petersen [arbeidsmand], ,
1881, 28 Juni, 30 Juni, Carl Adolph Jensen, , Pjentedam 12, , , Carl Christian Jensen [sadelmager], ,
1881, 14 Juli, 19 Juli, Hans Andresen [gift, arbeidsmand], 68, Frederiks Forstad 119, , , , ,
1881, 20 Juli, 25 Juli, Niels Peter Petersen, , St. Jørgens Forstad 47, , , , Ingeborg Kirstine Petersen [ugift],
1881, 26 Juli, 29 Juli, Hans Peder Rasmussen [ugift, arbeidsmand], 34, Nedergade 1 - ved Telegrafen - hjemmehørende i Korsør , , , , ,
1881, 30 Juli, 4 August, Hans Petersen [gift, arbeidsmand], 72, Sortebrødre Torv 20, , , , ,
1881, 4 August, 8 August, Emil Perrot, , Bangsboder 69, , , Frits Thomas Perrot [cigarmager], ,
1881, 4 August, 10 August, Henrik Knudsen [ugift, kjøbmand], 28, Frederiksgade 23, , , , ,
1881, 9 August, 15 August, Christoffer Andersen [gift, rugbrødbager], 27, Frederiksgade 31, , , , ,
1881, 18 August, 23 August, Emil Olsen, , Overgade 31, , , Anthon Olsen [kjøbmand], ,
1881, 17 September, 23 September, Axel Vilhelm Emil Hansen, 1, Ridehusgade 6, , , E. Chr. Hansen [contorbud], ,
1881, 14 September, 18 September, Emil Wendelboe, 9, Nedergade 23, , , Wendelboe [fabrikbestyrer], ,
1881, 18 September, 22 September, Hans Jensens [dødfødt drengebarn], , St. Jørgens Forstad 23, , , Hans Jensen [værtshusholder], ,
1881, 19 September, 23 September, Lars Pedersen [gift, arbeidsmand], 63, Overgade 61, , , , ,
1881, 20 September, 24 September, Erik Bruun Hansen [gift, smedesvend], 67, Sortebrødre Torv 22, , , , ,
1881, 26 September, 30 September, Andreas Anderschou [ugift, skomagermester], 55, Overgade 36, , , , ,
1881, 28 September, 30 September, Peter Johannes Jørgensen, , Sortebrødre Torv 12, , , , Olivia Olsen,
1881, 14 October, 18 October, Niels Larsens [dødfødt drengebarn], , Adamsgade 36, , , Niels Larsen [arbiedsmand], ,
1881, 17 October, 22 October, Carl Frederik Hannibal Føhns [ugift, arbeidsmand], 43, Ridehusgade 22, , , , ,
1881, 28 - 29 October 1881 [natten mellem], 3 November, Rasmus Larsen [ugift, tjenestekarl], 22, Tornbjerg i Fraugde Sogn, , , , ,
1881, 8 November, 14 November, Christian Jørgensen [gift, arbeidsmand], 63, Sortebrødre Torv 16, , , , ,
1881, 8 November, 14 November, Jørgen Carl Hansen [gift, husmand og murersvend], 57, Jægers..... St. Jørgens Mark, , , , ,
1881, 8 November, 14 November, Jens Johannes Marius Jensen, , Nyborg Landevei, , , Hans Christian Jensen [murer], ,
1881, 11 November, 18 November, Bernhard Hvalsøe [enkemand, farver], 57, Overgade 45, , , , ,
1881, 17 November, 21 November, Hans Peter Hansen [ugift, stenhuggersvend], 24, Theaterstræde 2, , , , ,
1881, 17 November, 23 November, Frederik Vilhelm Hansen [enkemand, snedkermester], 56, Nedergade 16, , , , ,
1881, 21 November, 26 November, Jacob Nielsen Fjeldsted [enkemand, bryggeribestyrer], 61, Kjerteminde, , , , ,
1881, 25 November, 28 November, Knud Peter Nielsen, , Eiby Mark, , , Eskild Nielsen [arbeidsmand], ,
1881, 26 November, 2 December, Isak Mathias Dupont [enkemand, forhenværende skomagermester], 69, Overstræde 46, , , , ,
1881, 26 November, 2 December, Hans Rasmussen [gift, husmand, dannebrogsmand], 58, Eiby Mark, , , , ,
1881, 28 November, 3 December, Knud Christian Hansen [gift, fyrbøder], 48, Ramsherred 47, , , , ,
1881, 14 December, 20 December, Christen Hansen Høyby [enkemand, forhenværende hattemagermester], 72, i Nyborg - Olaf Ryesgade 4, , , , ,
1881, 19 December, 23 December, Rasmus Andersen, 8, Gillestedhus, , , Anders Andersen [arbeidsmand], ,
1881, 26 December, 30 December, Henrik Sophus Hansen, 2, Overgade 64, , , Hans Hansen [detaillist], ,
1881, 26 December, 31 December, Alfred Møller, , St. Jørgensgade 15, , , Hans Jacobi Møller [skomager], ,
1882, 4 Januar, 10 Januar, Rasmus Peter Jørgensen, , St. Jørgens Forstad 54, , , , Maren Kirstine Jørgensen [ugift],
1882, 5 Januar, 12 Januar, Japher Kehlet Schønberg [ugift, cand. pharm.], 75, Overgade 42, , , , ,
1882, 7 Januar, - [dato ikke indført], Carl Frederik Ferdinand Ohrt [handelslærling], 16, Overgade, , , Ohrt [afdøde sergent], ,
1882, 11 Januar, 18 Januar, Vilhelm Frederik Rasmussen Maegaard [gift, kjøbmand], 61, Frue Kirkestræde 16, , , , ,
1882, 13 Januar, 18 Januar, Erik Jespersen [gift, arbeidsmand], 74, Ridehusgade 22, , , , ,
1882, 15 Januar, 23 Januar, Hans Wendelboe [enkemand, snedkermester], 86, Frue Kirkestræde 11, , , , ,
1882, 29 Januar, 1 Februar, Niels Christian Larsen, , St. Jørgensgade 39, , , Rasmus Larsen [arbeidsmand], ,
1882, 16 Februar, 24 Februar, Viggo Andersen, , Allégade 17, , , Hans Carl Andersen [snedker], ,
1882, 17 Februar, 23 Februar, Anders Herman Christensen, , Theaterstræde 39, , , Anders Christensen [rugbrødbager], ,
1882, 18 Februar, 24 Februar, Laurits Peter Buch, 1, Grynhusene 29, , , Chr. Hansen Buch [smedesvend], ,
1882, 22 Februar, 1 Marts, Jørgen Kristian Petersen [gift, dreiersvend], 39, St. Jørgens Forstad 14, , , , ,
1882, 26 Februar, 1 Marts, Carl Theodor Bøgelund, , Torvet 3, , , Bøgelund [restauratør], ,
1882, 27 Februar, 3 Marts, Inger Petersens [dødfødt drengebarn], , Overstræde 48, , , , Inger Petersen [ugift],
1882, 15 Marts, 21 Marts, Niels Mortensen [gift, arbeidsmand], 61, Frederiksgade 75, , , , ,
1882, 21 Marts, 24 Marts, Hakon Moe Larsen, 1, Frederiksgade 45, , , Larsen [kordegn og klokker], ,
1882, 31 Marts, 4 April, Niels Rosenlund Nielsen, 2, St. Jørgens Forstad 6, , , Anders Nielsen [væver], ,
1882, 13 April, 18 April, Julius Ferdinand Stolzenbachs [dødfødt drengebarn], , Ridehusgade 31, , , Julius Ferdinand Stolzenbach [murersvend], ,
1882, 15 April, 21 April, Peter Steffensen [gift, forpagter], 37, Overgade 49, , , , ,
1882, 18 April, 24 April, Jens Vilhelm Oscar Clausen [ugift, slagtersvend], 26, Nedergade 36, , , Clausen [portner], ,
1882, 23 April, 27 April, Anders Christian Poulsen, 1, St. Jørgens Forstad 25, , , , Metteline Margrethe Poulsen [ugift],
1882, 2 Mai, 8 Mai, Carl Julius Meiborg, , Overgade 52, , , Søren Hannibal Meiborg [farver], ,
1882, 5 Mai, 10 Mai, Hans Jensen [gift, murersvend], 50, Adamsgade 16, , , , ,
1882, 8 Mai, 13 Mai, Hans Christian Hansen, , St. Jørgens Mark, , , , Sidsel Dorthea Hansen [ugift],
1882, 10 Mai, 13 Mai, Jens Laurits Jensen, , Grynhusene 39, , , Niels Jensen [tømrer], ,
1882, 16 Mai, 22 Mai, Mads Petersen [gift, detaillist], 54, Adamsgade 20, , , , ,
1882, 18 Mai, 22 Mai, Arild Ludvig Marius Brandt Hansen, 1, Frederiksgade 77, , , , Johanne Marie Kirstine Hansen [ugift],
1882, 20 Mai, 25 Mai, Hans Larsen, 6, Grynhusene 57, , , Rasmus Larsen [arbeidsmand], ,
1882, 14 Juni, 21 Juni, Peder Rasmussen [gift, arbeidsmand], 40, St. Jørgensgade 26, , , , ,
1882, 20 Juni, - [dato ikke indført], Carl Julius Steffensen, , Brogade 20, , , Vilhelm Steffensen [detaillist], ,
1882, 23 Juni, 28 Juni, Niels Nielsen [enkemand, dannebrogsmand, forhenværende markkæmner], 83, Sortebrødre Torv, , , , ,
1882, 10 Juli, 13 Juli, Otto Davidsen, , Nedergade 13, , , Christian Johan Davidsen [farver], ,
1882, 13 Juli, 17 Juli, Rasmus Anton Sørensen [ugift], 52, St. Jørgensgade 18, , , , ,
1882, 21 Juli, 27 Juli, Niels Hansen [gift, detaillist], 54, Frederiksgade 59, , , , ,
1882, 27 Juli, 1 August, Harald Valdemar Hansen, , Frederiksgade 50, , , Hans Christian Hansen [murer], ,
1882, 28 Juli, 1 August, Christoffer Theodor Buch, , Grynhusene 29, , , Chr. Hansen Buch [smedesvend], ,
1882, 1 August, 5 August, Niels Peter Dorch [gift, hattemager], 67, Frue Kirkestræde 5, , , , ,
1882, 2 August, 7 August, Niels Petersen [gift, arbeidsmand], 48, Frederiksgade 46, , , , ,
1882, 11 August, - [dato ikke indført], Simon Christensen [gift, arbeidsmand], 43, Bangsboder 66, , , , ,
1882, 13 August, 18 August, Jens Larsen [gift, arbeidsmand], 68, Frederiksgade 5, , , , ,
1882, 14 August, 18 August, Charles Andersen, , Sortebrødre Torv 27, , , Chr. Fred. Theodor Andersen [skomagermester], ,
1882, 20 Juli, 25 Juli, Niels Pedersen [ugift, lem], 73, i Graabrødre Hospital, , , , ,
1882, 22 August, 24 August, Harald Andresen, , St. Jørgensgade 32, , , Jens Iver Christian Andresen [skomager], ,
1882, 23 August, 30 August, Peter Petersen [gift, forhenværende landmand], 48, Frederiksgade 72, , , , ,
1882, 2 September, 7 September, Niels Holger Hansen, , St. Jørgensgade 34, , , , Anne Hansmine Nielsen [ugift],
1882, 5 September, 9 September, Carl Marius Petersen, , Nedergade 11, , , Lars Anton Petersen [smedesvend], ,
1882, 10 September, 14 September, Sofus Emil Hansen, , Bangsboder 66, , , Rasmus Hansen [jalousimager], ,
1882, 11 September, 15 September, Carl Christiansen, , Vestergade 100, , , Niels Christiansen [kjøbmand], ,
1882, 13 September, 16 September, Hans Henrik Hansen, , St. Jørgensgade 33, , , , Ane Katrine Hansen,
1882, 14 September, 20 September, Jacob Hansen [ugift, maskinarbeider, fattiglem], 24, Fattiggaarden, , , , ,
1882, 28 September, 2 October, Rasmus Peter Rasmussen, , Eiby Mark, , , Rasmus Rasmussen [landbrugsbestyrer], ,
1882, 28 September, - [dato ikke indført], Niels Oscar Adolph Nielsen [ugift, handelsbetient], 20, Adamsgade 5, , , , ,
1882, 30 September, 5 October, Lars Larsen [ugift, cigarmager], 27, Bangsboder 49, , , , ,
1882, 9 October, 14 October, Knud Hansen [gift, arbeidsmand], 58, Frederiksgade 35, , , , ,
1882, 12 October, - [dato ikke indført], Karl Henrik Helms [ugift, cand. juris.], 23, Skjellerup, , , Helms [sognepræst], ,
1882, 14 October, 17 October, Niels Hansen, , Brogade 21, , , Gjertrud Marie Jensen [ugift], ,
1882, 16 October, 23 October, Mads Thomsen [ugift, arbeidsmand], 77, St. Jørgensgade 2, , , , ,
1882, 27 October, 31 October, Julius Carl Sophus Fjellerad, , Adamsgade 34, , , Georg Nicolai Fjellerad [skrædersvend], ,
1882, 27 October, 2 November, Jørgen Rasmussen [gift, arbeidsmand], 68, Risingshus, , , , ,
1882, 4 November, 10 November, Frederik Eiler Zeuthen Ployen Svitzer [ugift], 44, paa Eiershaab i Vor Frue Landsogn, , , Svitzer [afdøde stiftsprovst], , Ubberud
1882, 11 November, 17 November, Niels Christian Hansen [gift, arbeidsmand], 37, Ridehusgade 24, , , , ,
1882, 10 December, 15 December, Peter Lang, , Grynhusene 33, , , Christian Ludvig Lang [kobbersmed], ,
1882, 10 December, 13 December, Hans Christian Hansens [dødfødt drengebarn], , Frederiksgade 7, , , Hans Christian Hansen [maskinmester], ,
1883, 27 December 1882, 2 Januar, Peter Christian Jensen [enkemand, sadelmager], 84, Paaskestræde 44, , , , ,
1882, 26 December, 30 December, Vilhelm Nielsen [enkemand, klodsemager, invalid], 57, St. Jørgens Forstad 48, , , , ,
1883, 2 Januar, 9 Januar, Niels Carl Nielsen, , Bjerggade 10 A, , , Anders Peter Nielsen [sadelmagersvend], ,
1883, 10 Januar, 16 Januar, Johan Poulsen Møller [gift, arbeidsmand], 62, St. Jørgens Forstad 33, , , , ,
1883, 10 Januar, 16 Januar, Peter Petersen, , St. Jørgens Forstad 4, , , , Ingeborg Kirstine Petersen [ugift],
1883, 22 Januar, 29 Januar, Theodor Bendz Paludan Kaehne [enkemand, sadelmagermester], 58, Nedergade 7, , , , ,
1883, 28 Januar, 3 Februar, Johan Frederik Heesch [gift, snedkersvend], 64, Frederiksgade 24, , , , ,
1883, 2 Februar, 9 Februar, Hannibal Severin Wappenhaus [ugift, toldfuldmægtig], 73, Nedergade 20, , , , ,
1883, 2 Februar, 9 Februar, Andreas Christian Johan Knudsen [enkemand, fattiglem, skræder], 59, Slotsgade 53, , , , ,
1883, 8 Februar, 15 Februar, Jens Vilhelm Christensen [enkemand, tobaksarbeider], 44, Brogade 21, , , , ,
1883, 10 Februar, 16 Februar, Niels Frederik Thrane [gift, malermester], 59, Ridehusgade 12, , , , ,
1883, 24 Februar, 1 Marts, Christian Madsen [ugift, tjenestekarl], 19, Grynhusene 45, , , , ,
1883, 28 Februar, 8 Marts, Viggo Frederik Andersen, 2, Allegade 23, , , Andersen [snedkermester], ,
1883, 10 Marts, 19 Marts, Hans Nielsen [forhenværende gaardeier, gift], 82, i Killerup, , , , ,
1883, 17 Marts, 21 Marts, Louis Valdemar Mathias Nielsen, , Adamsgade 24, , , Thomas Nielsen [rugbrødbager], ,
1883, 18 Marts, 24 Marts, Rasmus Rasmussen [gift, arbeidsmand], 82, St. Jørgens Forstad 12, , , , ,
1883, 18 Marts, 24 Marts, Mathias Hendrik Lembcke [enkemand, forhenværende bødker], 83, Aarup, , , , ,
1883, 21 Marts, 27 Marts, Einer Schwarz Grønning, , Grynhusene 21, , , Christian Vilhelm Grønning [kjøbmand], ,
1883, 28 Marts, 4 April, Anders Andersen [gift, røgter, forhen væver], 68, Grynhusene 21, , , , ,
1883, 6 April, 10 April, Carl Theodor Urban Jensen [gift, forretningsfører], 31, Aarhus Arrest, , , , ,
1883, 12 April, 21 April, Hans Jørgensen [enkemand, forhenværende gaardmand], 80, Eiby, , , , ,
1883, 1 Mai, 5 Mai, Offer Marius Vollers [udøbt drengebarn], , Kragsbjergveien 110, , , Offer Marius Voller [slagter], ,
1883, 15 Mai, 18 Mai, Nicolai Scharff [enkemand, musiklærer], 83, St. Jørgensgade 21, , , , ,
1883, 2 Juni, 7 Juni, Ole Hansen [gift, arbeidsmand], 41, St. Jørgens forstad 53, , , , ,
1883, 7 Juni, 12 Juni, Niels Peter Nielsen [landvæsenselev, ugift], 18, paa Revnholt, , , Peder Nielsen [husmand], , i Killerup
1883, 15 Juni, 21 Juni, Rasmus Christensen [enkemand, arbeidsmand], 68, Grynhusene 37, , , , ,
1883, 25 Juni, 30 Juni, Anton Rosenvinge [ugift, maskinarbeider], 19, Nedergade 13, , , , ,
1883, 28 Juni, 4 Juli, Rudolf Christoffer Theodor Jantzen [ugift, tobakspindersvend], 21, St. Jørgensgade 4, , , , ,
1883, 29 Juni, 4 Juli, Lars Hansen [gift, skomager], 53, Grynhusene 22, , , , ,
1883, 9 Juli, 12 Juli, Carl Emil Eis, 1, Frederiksgade 9, , , Bernhard Eis [garversvend], ,
1883, 10 Juli, - [dato ikke indført], Valdemar Nicolai Marius Jørgensen, , Frederiksgade 60, , , Jochum Marius Jørgensen [beslagsmed], ,
1883, 14 Juli, 20 Juli, Anders Christian Andersen [gift, garversvend], 31, Frederiksgade 65, , , , ,
1883, 18 Juli, 23 Juli, Svend Hansen [gift, skomager], 56, Overgade 27, , , , ,
1883, 7 August, 10 August, Carl Adolf Grupe, , Overgade 44, , , Carl Adolf Christhof Grupe [slagtermester], ,
1883, 9 August, 15 August, Didrik Christian Faaborg Hansen [ugift, kjøbmand], 74, Overgade 34, , , , ,
1883, 10 August, 15 August, Søren Oskar Einer Petersen, , St. Jørgens Forstad 7, , , Jørgen Christian Petersen [murer], ,
1883, 12 August, 14 August, Laurits Jensen, , St. Jørgensgade 1, , , Jens Peder Jensen [brænderikarl], ,
1883, 16 August, - [dato ikke indført], Søren Christian Hendriksen [ugift, tjenestekarl], 19, Stormosegaard, , , , ,
1883, 26 August, 1 September, Rasmus Rasmussen [enkemand, aftægtsgaardmand], 77, St. Jørgensgade 27, , , , ,
1883, 4 September, 10 September, Andreas Christiensen [tvilling], , Ridehusgade 12, , , , Augusta Henriette Vilhelmine Josephsen [ugift],
1883, 8 September, 10 September, Johan Christiensen [tvilling], , Ridehusgade 12, , , , Augusta Henriette Vilhelmine Josephsen [ugift],
1883, 14 September, 19 September, Axel Ingvard Hjalmar Martin Larsen, , Grynhusene 22, , , Johan Peter Larsen [gasarbeider], ,
1883, 5 August, 2 October, Peter Munck [ubekjendt - formodes af være - ugift snedkerlærling], 17, Nyborg Landevei, , , Munck [snedker], ,
1883, 29 September, 5 October, Jens Peter Vilhelm Klemmensen [gift, skræder], 55, Grynhusene 12, , , , ,
1883, 30 September, 4 October, Hans Eduard Hansen, 1, Nedergade 5, , , Niels Jørgen Hansen [skomager], ,
1883, 8 Oktober, 15 Oktober, Niels Ottesen [enkemand, forhen tjener], 86, Sortebrødretorv 35, , , , ,
1883, 9 Oktober, 13 Oktober, Fritz Eduard Andersen [ugift, malersvend], 49, Sortebrødretorv 20, , , , ,
1883, 21 Oktober, 26 Oktober, Karl Pedersens [dødfødt drengebarn], , Pjentedam 46, , , Karl Pedersen [skomager], ,
1883, 26 Oktober, 31 Oktober, Frederik Larsen, 2, Brogade 21, , , Laurits Larsen [snedkersvend], ,
1883, 29 Oktober, 3 November, Hans Mathias Fabricius Wiingaard [enkemand, slagtermester], 72, Nedergade 15, , , , ,
1883, 30 Oktober, 5 November, Peter Christian Schmidt [gift, forhenværende bomuldsvæver], 67, St. Jørgens Forstad 65, , , , ,
1883, 10 November, 16 November, Peter Johan Heinrich Brandt [gift, klodsemager], 63, Nedergade 13, , , , ,
1883, 21 November, 27 November, Rasmus Jørgensen [gift, arbejdsmand], 46, Rødegaardsvej 93, , , , ,
1883, 22 November, 28 November, Hans Nielsen Krogh [enkemand, arbejdsmand og kludesamler], 68, Ridehusgade 36, , , , ,
1883, 26 November, 3 December, Jens Mathias Rosbach [gift, skomager], 78, Overgade 20, , , , ,
1883, 30 November, 4 December, Andreas Petersens [dødfødt drengebarn], , Overgade 39, , , Andreas Petersen [skrædder], ,
1883, 12 December, 18 December, Niels Otto Arnold Nielsen, 3, Ridehusgade 16, , , P. Nielsen [arbejdsmand], ,
1883, 12 December, 19 December, Hans Nielsen [gift, tømrer og børstenbinder], 56, Nyborg Landevej 38, , , , ,
1883, 19 December, 24 December, Johannes Valdemar Eriksen, , Grynhusene 21, , , Eriksen [smedesvend], ,
1883, 15 December, 22 December, Jens Peter Rasmussen, 3, Nyborg Landevej, , , Jens Rasmussen [smedesvend], ,
1883, 23 December, 29 December, Halvor Georg Theodor Moe Larsen, 6, Frederiksgade 43-45, , , Carl Larsen [kordegn], ,
1883, 24 December, 29 December, Hans Jensen [gift, arbejdsmand], 63, Bangsboder 58, , , , ,
1883, 26 December, 31 December, Hans Ludvig Christensen [ugift, snedkersvend], 24, Brogade 21, , , , ,
1884, 30 December 1883, 4 Januar, Thomas Helm-Petersen [gift, bogbinder], 60, Nedergade 11, , , , ,
1884, 4 Januar, 9 Januar, Christian Rasmussen, , Grynhusene 19, , , Joh. Vilh. Rasmussen [proppeskjærer], ,
1884, 9 Januar, 15 Januar, Hans Henriksen [gift, arbejdsmand], 68, St. Jørgensgade 3, , , , ,
1884, 8 Januar, 15 Januar, Jørgen Jørgensen [gift, guldsmedsvend], 25, Tværgade 11, , , , ,
1884, 11 Januar, 16 Januar, Carl Anton Petersen, , Nedergade 11, , , Lars Anton Petersen [smedesvend], ,
1884, 12 Januar, 16 Januar, Jens Henrik Notorup Hein, 3, Nedergade 19, , , J. H. Hein [snedkersvend], ,
1884, 12 Januar, 17 Januar, Laurits Nielsen, , i pleje Risingshus Frue Sogn, , , , Karen Nielsen [ugift],
1884, 13 Januar, 18 Januar, Ingvald Eriksen, 2, Nedergade 41, , , Anders Eriksen [tømrer], ,
1884, 15 Januar, 19 Januar, Hans Christian Hansen, , Grynhusene 19, , , Hans Hansen [arbejdsmand], ,
1884, 24 Januar, 30 Januar, Carl Christian Ferdinand Andersen [gift, malermester], 61, Frederiksgade 56, , , , ,
1884, 31 Januar, 7 Februar, Jørgen Hansen Sørensen [gift, skræddermester, musiklærer], 67, Nedergade 22, , , , ,
1884, 3 Februar, 9 Februar, Holger Bang, , St. Jørgens Forstad 65, , , , Johanne Knudsen [ugift],
1884, 8 Februar, 14 Februar, Hans Nielsen [enkemand, arbejdsmand], 79, St. Jørgens Forstad 64, , , , ,
1884, 11 Februar, 14 Februar, Henriette Klaudine Petrine M. Olsens [dødfødt drengebarn], , St. Jørgens Forstad 73, , , , Henriette Klaudine Petrine M. Olsen [ugift],
1884, 15 Februar, 20 Februar, Hans Peter Jensen [ugift farvehandler], 63, Ramsherred 11, , , , ,
1884, 19 Februar, 23 Februar, Søren Marius Christian Sørensen, , Sortebrødretorv 1, , , , Petronella Christine Kristiansdatter [ugift],
1884, 4 Marts, 11 Marts, Hans Ludvig Georg Lausen [ugift, cand. philos., afskediget premierløjtnant], 74, Overgade 48, , , , ,
1884, 4 Marts, 10 Marts, Rasmus Hansen [enkemand, indsidder, forhenværende husejer og savskjærer], 77, , , , , ,
1884, 11 Marts, 17 Marts, Niels Andersen Pedersen [gift, murmester], , [alder utydeligt 6.] - Bangs Boder 4, , , , ,
1884, 17 Marts, 19 Marts, Rasmus Larsens [dødfødt drengebarn], , Langgade 11, , , Rasmus Larsen, ,
1884, 25 Marts, 31 Marts, Jacob Frederik Martin Carstens [gift, pensioneret hoboist], 66, Overgade 61, , , , ,
1884, 30 Marts, 4 April, Niels Peter Clausen, 3, Østergade 12, , , Hans Clausen [bud], ,
1884, 31 Marts, 4 April, Charles Ejner Alfred Justesen, 1, Frederiksgade 48, , , Justesen [snedkersvend], ,
1884, 12 April, 18 April, Hans Jensen [enkemand, forhenværende skrædder], 78, Frederiks Forstad 22, , , , ,
1884, 17 April, 23 April, Niels Hansen [ugift, forhenværende landmand], 57, Ejby Mark, , , , ,
1884, 24 April, 29 April, Carl Marius Emil Petersen, 1, Frederiksgade 46, , , Jens Peter Petersen [vognmand], ,
1884, 28 April, 2 Maj, Andreas Jespersen, , Ramsherred 3, , , Peter Jespersen [bødker], ,
1884, 1 Maj, 6 Maj, Thorvald Georg Julius Hansen, 1, Præstehuset St. Jørgens Forstad 90, , , Jørgen Chr. Hansen [arbeidsmand], ,
1884, 3 Maj, 8 Maj, Jens Møler Madsen, 1, Ejby Frue Landsogn, , , Jens Madsen [gaardejer], ,
1884, 13 Maj, 17 Maj, Christian Jakobsen, , Frederiksgade 50, , , Anders Jakobsen [arbejdsmand], ,
1884, 21 Maj, 28 Maj, Christian Jørgensen [gift, kontorist], 61, Adamsgade 9, , , , ,
1884, 28 Maj, 3 Juni, Ejnar James Petersen, 1, Grynhusene 21, , , Richard Petersen [cigarmager], ,
1884, 2 Juni, 5 Juni, Hans Andersen, , St. Jørgensgade 15, , , , Ane Kirstine Andersen [ugift],
1884, 30 Maj, 5 Juni, Andreas Petersen [enkemand, forhenværende snedkermester], 89, Slotsgade 5, , , , ,
1884, 9 Juni, 13 Juni, Hans Christensen [gift, arbejdsmand], 69, St. Jørgens Forstad 69, , , , ,
1884, 21 Juni, 26 Juni, Jørgen Madsen [gift, høker], 66, Nedergade 19, , , , ,
1884, 5 Juli, 11 Juli, Johan Ulrik Serve [ugift, garver], 61, Sortebrødretorv 22, , , , ,
1884, 8 Juli, 11 Juli, Frederik Hansens [dødfødt drengebarn], , Sortebrødretorv 8, , , Frederik Hansen [arbejdsmand], ,
1884, 14 Juli, 18 Juli, Gorm Andersen [gift, instrumentsliber], 69, Pugestræde 6, , , , ,
1884, 22 Juli, 26 Juli, Heinrich Wiese [gift, skræddersvend], 40, Frue Kirkestræde 3, , , , ,
1884, 13 August, 18 August, Mads Christian Jensen [gift, arbejdsmand], 50, St. Jørgensgade 26, , , , ,
1884, 19 August, 25 August, Hans Andersen [gift, tømrer], 37, St. Jørgens Forstad 89, , , , ,
1884, 21 August, 25 August, Axel Peter Marius Knudsen, 1, Frederiksgade 9, , , , Kirstine Madsen [ugift],
1884, 28 August, 1 September, Vilhelm Olaf Ingvard Larsen, , Bangs Boder 13, , , Johan Peter Larsen [gasarbejder], ,
1884, 30 August, 3 September, Carl Emanuel Lind Andersen, , Overgade 53, , , Rasmus Andersen [cigarmager], ,
1884, 31 August, 5 September, Peter Petersen [gift, postbud], 48, St. Jørgens Forstad 109, , , , ,
1884, 5 September, 9 September, Niels Rasmussen [gift, ølhandler], 62, Ridehusgade 13, , , , ,
1884, 19 September, 23 September, Villy Axel Hansen, , Pjentedamsgade 4, , , C. L. Hansen [beslagsmed], , ved 2det Dragon Reg.
1884, 28 September, 3 Oktober, Laurits Nielsen [ugift, typograf], 53, Sortebrødretorv 2, , , , ,
1884, 2 Oktober, 7 Oktober, Jakob Nielsen [enkemand, arbejdsmand], 78, Frederiksgade 53, , , , ,
1884, 6 Oktober, 10 Oktober, Frants Vilhelm Marius Wehner [kontorist], 17, Nedergade 34, , , Wehner [skomagermester], ,
1884, 7 Oktober, 11 Okotober, Niels Carl Johannes Jespersen, , St. Jørgensgade 28, , , Jochum Jespersen [arbejdsmand], ,
1884, 7 Oktober, 11 Oktober, Carl Emanuel Krogh Mazanti, , Mellemstræde 40, , , Alexander Bonaventura Mazanti [snedkersvend], ,
1884, 16 Oktober, 20 Oktober, Mads Georg Mathiesen, 5, St. Jørgensgade 48, , , Jens Peter Mathiesen [arbejdsmand], ,
1884, 16 Oktober, 20 Oktober, Jens Peter Jensen, , Bangs Boder 1, , , Hans Christian Jensen [bryggerkusk], ,
1884, 19 Oktober, 25 Oktober, Daniel Fritz Lund [gift, forhenværende kammagersvend], 65, Frue Kirkestræde 16, , , , ,
1884, 24 Oktober, 27 Oktober, Niels Valdemar Christian Svendsen, , Staalstræde 14, , , H. Chr. Svendsen [arbejdsmand], ,
1884, 26 Oktober, 31 Oktober, Hans Rasmussen [gift, kornmaaler], 72, Frederiksgade 60, , , , ,
1884, 27 Oktober, 3 November, Nicolaj Bjerregaard [enkemand, skomagermester], 81, Theaterstræde 1, , , , ,
1884, 26 Oktober, 30 Oktober, Nicolaj Marius Jørgensen, , Frederiksgade, , , Jochum M. Jørgensen [beslagsmed], , ved 2 Drag. Reg.
1884, 4 November, 10 November, Adolf Christoffer Mikkelsen [gift, billedskjærer], 45, St. Jørgens Forstad 64, , , , ,
1884, 8 November, 13 November, Hans Jørgen Jensen, 6, Grynhusene 53, , , Anders Jensen [arbejdsmand], ,
1884, 10 November, 17 November, Anders Petersen [gift, valkemester], 27, i Ejby Mølle - Grynhusene 27, , , , ,
1884, 28 November, 2 December, Hans Thorvald Hansen, , Rødegaardsvej 25, , , Rasmus Hansen [arbejdsmand], ,
1884, 3 December, 6 December, Jørgen Markus Christian Alfred Petersen, 2, St. Jørgens Forstad 105, , , Anders Petersen [mursvend], ,
1884, 3 December, 9 December, Jens Oskar Wolder, , Kragsbjergvej 40, , , Offer Marius Wolder [slagtermester], ,
1884, 11 December, 15 December, Hans Peter Nielsen, , Frederiksgade 44, , , Niels Peter Nielsen [tømmersvend], ,
1884, 14 December, 18 December, Lauritz Hansen, 2, Ridehusgade 12, , , Jørgen Hansen [arbejdsmand], ,
1884, 24 December, 30 December, Søren Carl Ørnstrup Sørensen, , Nedergade 7, , , Jørgen Sørensen [gjørtler], ,
1884, 23 December, 27 December, Poul Julius Holger Drachmann Andresen, , Overgade 31, , , Hans Chr. Nicolaus Andresen [barbér], ,
1885, 27 December 1884, 2 Januar, Nicolaj Jørgen Mathias Sivert [ugift, lithograf], 29, Skulkenborg 28, , , , ,
1885, 30 December 1884, 5 Januar, Anders Nielsen [gift, arbejdsmand], 69, Frederiksgade 12, , , , ,
1885, 30 December 1884, 5 Januar, Niels Johannes August Hjermind, 3, Nedergade 40, , , Mikael Harald Hjermind [farver], ,
1885, 6 Januar, 10 Januar, Sofus Andersen, , Overgade 61, , , Hans Andersen [fyrbøder], ,
1885, 12 Januar, 16 Januar, Einar Axel Emil Hansen, , Ridehusgade 6, , , Emil Hansen [kontorbud, forhen høker], ,
1885, 17 Januar, 20 Januar, Mads Ottesen [gift, mursvend], 67, Grynhusene 71, , , , ,
1885, 19 Januar, 23 Januar, Carl Ludvig Falentin Maaløe [gift, forvalter, cand. pharm.], 47, paa Fyens Stifts Sparekasses Laanekontor - Fisketorvet 10, , , , ,
1885, 21 Januar, 26 Januar, Hans Frederik Hansen, , Sortebrødretorv 14, , , Rasm. Jensen Hansen [værtshusholder], ,
1885, 28 Januar, 3 Februar, Knud Roulund, 1, Sortebrødretorv, , , Johan P. A. Roulund [rebslager og saltraffinadør], ,
1885, 28 Januar, 2 Februar, Emil Edvard Frederik Petterson (Petersen), , Brogade 1, , , , Ellen Petterson [ugift fabriksarbejderske],
1885, 23 Februar, 2 Marts, Erik Vilhelm Demant [gift, gartner], 64, Kragsbjergvej 122, , , , ,
1885, 11 Marts, 16 Marts, Peter Rasmussen Møller [enkemand, bødkermester], 70, Sortebrødretorv 11, , , , ,
1885, 21 Marts, 26 Marts, Harald Larsen, 2, Frederiks Forstad 2, , , Vilhelm Larsen [slagter], ,
1885, 26 Marts, 1 April, Peder Carstens [enkemand, væver], 61, Bangsboder 21, , , , ,
1885, 1 April, 7 April, Harald Henrik Carstensen, , Frederiksgade 11, , , Erik Carstensen [arbejdsmand], ,
1885, 12 April, 17 April, Christian Gerhard Jensen, , St. Jørgens Forstad 59, , , Anders Jensen [arbejdsmand], ,
1885, 14 April, 20 April, Peter Julius Dahl, 5, Østre Stationsvej 21, , , Peter Ferd. Emilius Sandgren Dahl [skomager], ,
1885, 14 April, 21 April, Hans Mathias Mathiasen [gift, barber], 22, Overgade 54, , , , ,
1885, 29 April, 4 Maj, Alfred Simon Jensen, 3, Frederiks Forstad 6, , , Simon Jensen [garver], ,
1885, 7 Maj, 11 Maj, Hans Christian Bertel Larsen, 7, Theaterstræde 15, , , Niels Larsen [arbejdsmand], ,
1885, 12 Maj, 10 Maj, Carl Frederik Hansen [gift, gartner], 54, Overgade 49, , , , ,
1885, 21 Maj, 26 Maj, Carl Christian Frederik Eduard Dinesen [gift, gasarbejder], 26, Pjentedam 3, , , , ,
1885, 25 Maj, 29 Maj, Anders Peter Andersen, 2, Grynhusene 23, , , Niels Andersen [arbejdsmand], ,
1885, 24 Maj, 30 Maj, Christian Ravn Petersen [ugift, stud. polyt.], 26, Kongensgade 37, , , , ,
1885, 1 Juni, 6 Juni, Knud Johansen [enkemand, forhenværende væver], 67, Ramsherred 17, , , , ,
1885, 4 Juni, 9 Juni, Peter Larsen [enkemand, forhen gaardejer], 69, St. Jørgensgade 50, , , , ,
1885, 5 Juni, 10 Juni, Peter Rasmussen [gift, arbejdsmand], 73, Frederiksgade 53, , , , ,
1885, 9 Juni, 11 Juni, Vilhelm Nicolai Frandsen, , Grynhusene 19, , , Mads Frandsen [maskinarbejder], ,
1885, 12 Juni, 19 Juni, Hans Christian Andersen [gift, arbejdsmand], 42, Frederiks Forstad 24, , , , ,
1885, 23 Juni, 26 Juni, Augusta Caroline Andersine Clausens [dødfødt drengebarn], , Nedergade 36, , , , Augusta Caroline Andersine Clausen [ugift],
1885, 7 Juli, 11 Juli, Alfred Larsen, , St. Jørgensgade 3, , , , Gjertrud Larsen [ugift],
1885, 21 Juli, 24 Juli, Christian Andersens [dødfødt drengebarn], , Frederiksgade 66, , , Christian Andersen [stukkaturarbejder], ,
1885, 22 Juli, 27 Juli, Jørgen Nielsen [gift, træarbejder], 72, Biskorup, , , , ,
1885, 31 Juli, 6 August, Claus Clausen [gift, skomagermester], 62, Brogade 1, , , , ,
1885, 30 Juli, August - [dato ikke indført], Peter Poulsen [enkemand, aftægtsmand], 76, Killerup, , , , ,
1885, 7 August, 11 August, Johannes Christensen, , Frederiksgade 54, , , Chr. Christensen [sadelmager], ,
1885, 13 August, 17 August, Thorvald Frederik Jensen, 1, St. Jørgens Forstad 95, , , Jens Christian Jensen [arbejdsmand], ,
1885, 16 August, 20 August, Lars Andersen [gift, tømmermand], 65, Frederiksgade 24, , , , ,
1885, 18 August, 24 August, Villiam Christian Madsen, , St. Jørgens Forstad 23, , , Lars Vilhelm Madsen [mursvend], ,
1885, 24 August, 29 August, Johannes Carl Tønners [gift, skomagermester], 58, Frederiksgade 31, , , , ,
1885, 7 September, 12 September, Knud Knudsen [gift, indsidder, arbjedsmand], 33, Ejby Mark, , , , ,
1885, 9 September, 14 September, Niels Hansens [dødfødt drengebarn], , St. Jørgens Forstad 70, , , Niels Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 23 September, 28 September, Carl Madsen, , St. Jørgensgade 27, , , Niels Christian Madsen [arbejdsmand], ,
1885, 29 September, 2 Oktober, Jens Edvard Chr. Pedersens [dødfødt drengebarn], , Frederiksgade 54, , , Jens Edvard Chr. Pedersen [smedesvend], ,
1885, 3 Oktober, 7 Oktober, Rudolf Christoffer Theodor Jantz, 3, Fisketorvet 5, , , , Ottomine Nielsen [ugift],
1885, 4 Oktober, 12 Oktober, Hans Nicolai Gundermann Langhoff [enkemand, tømmermester], 77, Østergade 14, , , , ,
1885, 12 Oktober, 17 Oktober, Holger Harald Lauritz Nikolaj Hansen, 1, Ridehusgade 36, , , Lars Emil Hansen [smed], ,
1885, 15 Oktober, 22 Oktober, Frederik Christiansen [gift, arbejdsmand, kludesamler], 72, Frederiks Forstad 12, , , , ,
1885, 30 Oktober, 3 November, Laurits Anton Madsen, , Heden 34, , , Jørgen Madsen [bødker], ,
1885, 2 November, 9 November, Jens Christian Marius Johansen [ugift, paparbejder], 22, Grynhusene 23, , , , ,
1885, 4 November, 6 November, Echof Berg Daniel Foss, , Nedergade 26, , , Ole Foss [uldhandler], ,
1885, 19 November, 25 November, Hans Henrik Almind [gift, skomager og fiskehandler], 61, Sortebrødretorv 20, , , , ,
1885, 5 December, 9 December, Anders Jensens [dødfødt drengebarn], , Bjerggade 12, , , Anders Jensen [tømrer], ,
1885, 13 December, 19 December, Jørgen Albert Jensen, , Blangstedgaard Hus, , , , Marie Constantia Andersdatter [ugift],
1885, 12 December, 16 December, Thomas Petersen, 5, Frederiks Forstad 68, , , Jens Petersen [tømrer], ,
1877, 12 Januar, 18 Januar, Vilhelmine Christine Dorthea Larsen, 16, St. Jørgensgade 23, , , Peder Larsen [arbejdsmand], ,
1877, 9 Januar, 15 Januar, Martha Emilie Frederikke Madsen, 9, Ejby Mark, , , Peder Madsen [formand ved Jernbanen], ,
1877, 13 Januar, 18 Januar, Johanne Cathrine Petersen, , Killerup, , , , Johanne Kirstine Petersen,
1877, 21 Januar, 25 Januar, Johanne Marie Hansen, , Albanigade 35, , , Frederik Hansen [brænderikarl], ,
1877, 21de Januar, 24 Januar, Caroline Hermangine Madsen, , Ramsherred 57, , , Peter Vilhelm Gotfred Madsen [bødkersvend], ,
1877, 7 Februar, 13 Februar, Caroline Schrøder født Rasmussen [enke], 65, Nedergade ved Skjolden - født i Tommerup, Frederik Carl Schrøder [bogbindermester], , , ,
1877, 12 Februar, 19 Februar, Rasmine Frederikke født Rasmussen [enke], 63, Frue Kirkestræde 7, L. P. Rasmussen [oversergent], af 2det Dragonregiment, , ,
1877, 11 Februar, 19 Februar, Octavia Henriette Christian Strugendahl, , Overgade 21 - født i Vor Frue Sogn, , , Strugendahl [detaillist], ,
1877, 14 Februar, 22 Februar, Marie Kirstine Schmidt født Rasmussen [enke], 65, Marslev - født i Eiby, Peter Jensen Schmidt [handskemager], , , ,
1877, 21 Februar, 26 Februar, Caroline Jacobine Petersen, , St. Jørgens Forstad - født i St. Knuds, , , , Karen Larsen [ugift],
1877, 15 Marts, 21 Marts, Karen Pedersdatter, 71, St. Jørgens Forstad 54 - født i Kjølstrup Sogn, Hans Nielsen [arbeidsmand], , , ,
1877, 13 Marts, 20 Marts, Hansine Caroline Marie Petersen, 3, Bangsboder 54 - født i Vor Frue, , , Hans Petersen [arbeidsmand], ,
1877, 14 Marts, 19 Marts, Mette Kirstine Hansine Jensen, , Sortebrødretorv 48 - født i Vor Frue, , , Niels Jensen [ølkusk], ,
1877, 15 Marts, 24 Marts, Johanne Margrete Jensen [enke], 74, Nedergade 41 - født i Kjøbenhavn, Christensen [bagermester], , , ,
1877, 22 Marts, 31 Marts, Augusta Margrethe Petersen, 31, Endelave, C. V. A. Conradt [pastor], , , ,
1877, 25 Marts, 3 April, Anna Marie Larsen [ugift tjenestepige], 19, St. Jørgensvei, , , , ,
1877, 27 Marts, 3 April, Maren Kirstine Nielsdatter [ugift sypige], 63, Skræppestræde 36, , , , ,
1877, 2 April, 7 April, Marie Jensine Nielsen [ugift tjenestepige], 17, Overgade 44 - født i St. Knuds Sogn, , , , ,
1877, 18 April, 26 April, Marie Petrea Kisling [ugift], 32, Nørregade 81, , , Christian Kisling [skomager], , i Naarup
1877, 14 Mai, 22 Mai, Charlotte Marie Kirstine Petersen [ugift], 20, St. Jørgens Forstad 54, , , Jens Frederik Petersen [afdøde gartner], ,
1877, 14 Mai, 18 Mai, Johanne Marie Jensen, , Adamsgade 32, , , , Johanne Caroline Nielsen [ugift],
1877, 16 Mai, 23 Mai, Caroline Frederikke Ridiger [enke], 86, Vestergade 88, Berthelsen [kammertjener], hos høisalig kong Frederik den 7de, , ,
1877, 7 Juni, 12 Juni, Charlotte Pedersdatter [enke], 93, Adamsgade 46, Niels Nielsen Møller [sømand], , , ,
1877, 27 Juni, 2 Juli, Dorthea Rasmussen, 37, St. Jørgensgade 10, Rasmus Christensen [tømrersvend], , , ,
1877, 8 Juli, 12 Juli, Anna Pedersen, 6, Eiby, , , Lars Pedersen [arbeidsmand], ,
1877, 11 Juli, - [dato ikke indført], Maren Kirstine Juhl [ugift, forhenværende conditorkone], 42, Frederiks Forstad 79, , , , ,
1877, 23 Juli, 30 Juli, Maren Kirstine Rasmussen, 47, Grynhusene, Hans Christian Rasmussen [skomager], , , ,
1877, 24 Juli, 28 Juli, Elise Henningsen, 47, St. Jørgensgade 5, Niels Nielsen [detaillist], , , ,
1877, 7 August, 11 August, Abelone Margrethe Hansen [enke], 40, Overgade 37, Niels Jørgensen [gaardmand], i Tørressø, , ,
1877, 12 August, 17 August, Maren Nielsen [ugift - steddatter af husmand Niels Larsen], 41, St. Jørgens Forstad 70 , , , , ,
1877, 19 August, 23 August, Maren Petersen [fraskilt], 53, Pjentedam 47, Hans Hansen [arbeidsmand], , , ,
1877, 27 August, 30 August, Anne Christine Rasmussen, , Sortebrødre Torv 17, , , , Johanne Kirstine Jensen [ugift],
1877, 4 October, 10 October, Gjertrud Marie Jeppesen, 35, Skræppestræde 25 - født i Fraugde Kiærby, Johan Carl Olsen [arbiedsmand], , , ,
1877, 9 October, 17 October, Vilhelmine Spør [enke], 42, Frederiksgade 84a, Spør [garver], , , ,
1877, 15 October, 23 October, Karen Olsen, 47, Overstræde 72-73 - født i Vissenbjerg Sogn, Niels Larsen [gjæstgiver], , , ,
1877, 21 October, 26 October, Rasmine Martine Luxhøi [ugift reservetelegrafistinde], 24, Frue Kirkestræde - født i Nyborg, , , , ,
1877, 2 November, 7 November, Anne Cathrine Jensen, 25, Frederiksgade 47 - født i Vor Frue Sogn, Hans Marius Rajor Olsen [garversvend], , , ,
1877, 3 November, 9 November, Anne Knudsen, 60, Aasum Bomhus - født i Kværndrup Sogn, Knud Eriksen [indsidder], , , ,
1877, 13 November, 19 November, Ellenbine Montesen Drammen [ugift], 75, Frue Kirkestræde 5 - født i Vor Frue Sogn, , , , ,
1877, 16 November, 20 November, Lars Pedersens [barn - dødfødt pige], , Killerup, , , Lars Pedersen [gaardmand], ,
1877, 6 December, 12 December, Elisabeth Eleonora Hagelien, 25, Overgade 44 - født i Bergen, Ludvig Peter Carl Christian Jørgensen [photograf], i Bergen, , ,
1877, 13 December, 17 December, Mathilde Elise Kirstine Madsen, , Frederiksgade 44 - født i Vor Frue, , , Mads Madsen [smaakjører], ,
1877, 16 December, 19 December, Marie Andersen, , Sortebrødre Torv 27, , , Chr. Frederik Theodor Andersen [skomager], ,
1877, 18 December, 24 December, Anne Marie Christine Larsen, , født i St. Knuds Sogn, , , , Karen Kathrine Marie Larsen [ugift],
1877, 21 December, 28 December, Julie Jacobine Angelo [ugift], 48, Nedergade 14, , , Jacob Angelo [afdøde uhrmager], ,
1877, 25 December, 31 December, Anne Dorthea Johansen, 13, født i Vissenbjerg, , , Jørgen Johansen [husmand], ,
1878, 26 December 1877, 2 Januar, Louise Frederikke Gregersen [ugift, forhenværende modehandlerinde], 53, St. Jørgensgade 21a - født i St. Hans Sogn, , , , ,
1878, 1 Januar, 5 Januar, Maren Andersdatter, 61, Biskorup - født i Elsted Sogn, Christian Andersen [smed], , , ,
1878, 3 Januar, 10 Januar, Gjertrud Marie Fangel [enke], 71, Overstræde 47 - født i Grindløse Sogn, Lars Rasmussen [gaardmand], , , ,
1878, 15 Januar, 22 Januar, Anna Dorthea født Hansen, 52, Sortebrødre Torv 24 - født i Nyborg, Hans Peter Hansen [malermester], , , ,
1878, 17 Januar, 23 Januar, Thora Sophie Frederikke Mazanti, , Bangsboder 48 - født i Vor Frue, , , Mart. Th. Mazanti [tobakspinder], ,
1878, 27 Januar, 1 Februar, Anne Marie Larsen, 27, St. Jørgens Forstad 52 - født i Gislev Sogn, Niels Peter Hansen [smedemester], , , ,
1878, 31 Januar, - [dato ikke indført], Marie Dorthea Rasmussen [enke], 73, Frederiks Forstad 70 - født i Roerslev Sogn, Peder Jensen [gaardmand], Radby i Ubberud Sogn, , ,
1878, 1 Februar, 8 Februar, Maren Kirstine Kragh [ugift, forhenværende husbestyrerinde], 73, Frederiksgade 30 - født i Kjerteminde, , , , ,
1878, 6 Februar, 13 Februar, Maren Andersdatter [enke], 78, Kildegaarden, Hans Rasmussen [gaardeier], , , ,
1878, 7 Februar, 12 Februar, Karen Sophie Lovise Juliane Jensen, 1, St. Jørgens Forstad 35, , , Andreas Michael Jensen [barber], ,
1878, 13 Februar, 18 Februar, Helga Magdalene Marie Nielsen, 1, St. Jørgensgade 22, , , Peder Nielsen [arbeidsmand], ,
1878, 14 Februar, 21 Februar, Karen Elisabeth Margrethe Andersen, 15, Bangsboder 56, , , Hans Gustav Andersen [tømrersvend], ,
1878, 18 Februar, 22 Februar, Jenny Kirstine Mary Nielsen, 2, Brogade 22, , , Hans Nielsen [tobaksfabrikant], ,
1878, 20 Februar, 27 Februar, Ingeborg Helene Rasmussen, , Eiby, , , Niels Rasmussen [gaardeier], ,
1878, 22 Februar, 28 Februar, Johanne Petersen [ugift, syjomfru], 27, St. Jørgensgade 15 - født i Drigstrup, , , , ,
1878, 23 Februar, 1 Marts, Mette Margrethe Madsen, 60, Rebslagerbanen, Mathias Lemkke [bødker], , , ,
1878, 25 Februar, 1 Marts, Laura Jensine Vilhelmine Larsen, , St. Jørgens Forstad 52, , , Christian Larsen [arbeidsmand], ,
1878, 3 Marts, 8 Marts, Maren Katrine Pedersen [enke], 66, Overstræde 41 - født i Vor Frue Sogn, Jørgensen [jernstøber], , , ,
1878, 12 Marts, 16 Marts, Andreas Eduard Hansens [dødfødt pigebarn], , St. Jørgens Forstad 5, , , Andreas Eduard Hansen [malersvend], ,
1878, 25 Marts, 29 Marts, Anna Marie Lauritsen, 1, Frederiksgade 10, , , Frederik Carl Chr. Lauritsen [skomagersvend], ,
1878, 4 April, 10 April, Ane Marie Hansen, 52, Grynhusene 31, Hans Christian Frederiksen [arbeidsmand], , , ,
1878, 2 April, 9 April, Petrine Sophie Blichert, 67, Overgade 58, , , Hans Blichert [afdøde kjøbmand], , i Randers
1878, 12 April, 17 April, Karen Marie Carstens, 1, Frederiksgade 9, , , Henrik Carstens [væver], ,
1878, 30 April, - [dato ikke indført], Karen Christiane Christiansen [enke], 71, Ramsherred 47, Jacob Larsen [boelsmand], , , ,
1878, 12 Mai, 18 Mai, Anne Marie Nielsen født Schou, 56, Frederiksgade 30 - født i Brylle, Niels Peter Nielsen [sukkermester], , , ,
1878, 14 Mai, 20 Mai, Karen Marie Hansen, , St. Jørgens Forstad 6, , , Lars Peder Hansen [væver], ,
1878, 13 Mai, 18 Mai, Valborg Helene Augusta Rasmussen, 14, Sortebrødre Torv 1, , , Rasmussen [conditor], ,
1878, 16 Mai, 21 Mai, Madsine Christine Sørensen, 42, Frederiksgade 9 - født i Assens, Henrik Carstens [væver], , , ,
1878, 17 Mai, 22 Mai, Fransiska Willer, 13, St. Jørgens Mark, , , Heinrich Vilhelm Willer [teglmester], ,
1878, 19 Mai, 23 Mai, Maren Hansen [ugift], 73, Frederiksgade 1, , , Hans Johansen [afdøde arbeidsmand], ,
1878, 30 Mai, 6 Juni, Maria Caroline Møller, 70, Overgade 30.2, , , Møller [afdøde snedkermester], , i Kjøbenhavn
1878, 4 Juni, 8 Juni, Magdalene Dyhre [enke], 73, Overgade 37, Henning Lassen [væver], , , ,
1878, 6 Juni, 11 Juni, Elida Willer, 13, St. Jørgens Mark, , , Heinrich Vilhelm Willer [teglmester], ,
1878, 7 Juni, 12 Juni, Karen Hansdatter [enke], 54, St. Jørgens Forstad 23 - født i Skovshøirup, Mads Jørgensen [høker], , , ,
1878, 12 Juni, 18 Juni, Henriette Stolberg [ugift sypige], 17, Sortebrødre Torv 9 - i St. Hans sogn, , , , ,
1878, 26 Juni, 1 Juli, Karen Johansine Rasmussen [ugift sypige], 26, Frederiksgade 35 - født i Vor Frue Sogn, , , , ,
1878, 1 Juli, 5 Juli, Pouline Nielsine Christine Carstens, , Frederiksgade 9, , , Henrik Carstens [væver], ,
1878, 14 Juli, 20 Juli, Agnes Sexta Clausen, 6, Mellemstræde 76, , , Jørgen Peter Clausen [snedker], ,
1878, 19 Juli, 23 Juli, Anna Henriette Hansen, 1, Skræppestræde 34, , , Peter Laurits Christian Hansen [arbeidmsmand], ,
1878, 4 August, 8 August, Anna Olsen, , Kongensgade 21, , , Anthon Olsen [kjøbmand], ,
1878, 14 August, 17 August, Christine Larsine Hansen, , Pjentedam 47, , , , Dorthe Larsen [ugift],
1878, 20 August, 24 August, Karen Kristine Petersen, , St. Jørgens Forstad 18, , , Peter Frederik Petersen [bagersvend], ,
1878, 3 September, 9 September, Betzy Christiane Petersen, 57, Overgade 49, Knud Christian Paulsen [kjøbmand], , , ,
1878, 9 September, 14 September, Andresine Rasmine Andersen, 1, Eiby Mark, , , Anders Andersen [arbeidsmand], ,
1878, 18 September, 24 September, Josephine Adamine Jensen [ugift], 20, Adamsgade 37, , , Herman Sophus Jensen [smed], ,
1878, 21 October, 28 October, Marie Cathrine Rasmussen, 53, Gillestedgaard, Hans Petersen [gaardeier], , , ,
1878, 22 October, 26 October, Maren Rasmussen, 7, Eiby Mark ved Blangstedgaard, , , Jørgen Rasmussen [arbeidsmand], ,
1878, 14 November, 18 November, Niels Hansens [udøbt pigebarn], , St. Jørgensgade 20, , , Niels Hansen [cigarmager], ,
1878, 23 November, 27 November, Marie Rasmussen, , Albanigade 49, , , Niels Hansen Rasmussen [former], ,
1878, 13 November, 19 November, Ane Cathrine Henriksen [enke], 82, Grynhusene 16, H. Mathiasen [skomager], , , ,
1878, 26 November, 2 December, Kirstine Johansdatter, 59, St. Jørgensgade 33, Peder Rasmussen [værtshusholder], , , ,
1878, 29 November, 3 December, Andrea Hansine Frederikke Jørgensen, 18, Grynhusene 21, , , Rasmus Jørgensen [møllersvend], ,
1878, 4 December, 10 December, Bertha Eugenie Thora Mathilde Rasmussen, 16, Sortebrødre Torv 1, , , Christian Rasmussen [conditor], ,
1878, 5 December, 9 December, Sophie Mathilde Andersen, , St. Jørgens Forstad 40, , , Peder Andersen [avlsbruger], ,
1878, 3 December, 10 December, Marie Cathrine Petersen, 77, Frue Kirkestræde 11, Wendelboe [snedker], , , ,
1878, 8 December, 13 December, Anna Kamilla Hansen, , Sortebrødre Torv 12, , , Jens Peter Hansen [arbeidsmand], ,
1878, 19 December, 24 December, Nielsine Christine Petersen, 17, Præstestræde 64, , , Anders Petersen [afdøde arbeidsmand], ,
1878, 24 December, 30 December, Adolphine Ernestine Bruun, 78, Sortebrødre Torv 9, Richard Stolberg [paraplymager], , , ,
1879, 6 Januar, 13 Januar, Anna Cathrine Margrethe Rasmussen, 3, Killerup, , , Peter Christian Rasmussen [gaardeier], ,
1879, 16 Januar, 22 Januar, Cathrine Margrethe Børcher [enke], 69, Frederiksgade 7, Christen Foersom [uhrmager], , , ,
1879, 2 Februar, 10 Februar, Karen Larsdatter [enke], 76, Frederiksgade 72, Lars Pedersen [gaardeier], , , ,
1879, 3 Marts, 10 Marts, Karen Frederiksen [enke], 76, Bangsboder, Hans Olsen [sigtemaler], , , ,
1879, 7 Marts, 13 Marts, Minna Julie Dahl, 2, Overgade 64, , , Peter Ferdinand Emilius Dahl [skomager], ,
1879, 10 Marts, 17 Marts, Karen Marie Nielsen, 40, Skræppestræde 31, Julius Ferdinand Stolzenbach [muresvend], , , ,
1879, 11 April, 15 April, Marie Tobie Jensen, 1, Overgade 67, , , Lars Jensen [arbeidsmand], ,
1879, 10 April, 16 April, Sophie Frederikke Vilhelmine født Wiingaard, 44, Frederiksgade 2 - 4, Martin Prøvensen [bankdirektør], , , ,
1879, 30 April, 6 Mai, Marie Andersen, , Sortebrødre Torv 27, , , Christian Fr. Theodor Andersen [skomager], ,
1879, 24 Mai, 29 Mai, Marie Johanne Petrosine Christensen, 2, Albanigade 2, , , Rasmus Christensen [vadskerieier], ,
1879, 28 Mai, 4 Juni, Valborg Sofie Jensen [enke], 86, Østergade 103, Hans Madsen Kjærby [skovfoged], , , ,
1879, 2 Juni, 7 Juni, Karen Petersen, 60, Lykkegaard - Eiby Mark, Anders Christian Møller [gaardeier], , , ,
1879, 13 Juni, 17 Juni, Ingeborg Davidsen, , Nedergade 13, , , Christian Johan Davidsen [farver], ,
1879, 12 Juni, 18 Juni, Caroline Andersen [enke], 75, Vindegade 67, Peder Nielsen [forhenværende sognefoged], , , ,
1879, 1 Juli, 4 Juli, Rasmus Hansens [dødfødt pigebarn], , Overgade 59 - 61, , , Rasmus Hansen [bagermester], ,
1879, 1 Juli, 7 Juli, Laura Petrine Larsen, 13, Biskorup Mark, , , Hans Larsen [skibstømrer og husmand], ,
1879, 10 Juli, 14 Juli, Julie Eleonora Frantzen, 11, Langgade 17, , , Carl Sophus Frantzen [garver], ,
1879, 10 Juli, 18 Juli, Caroline Mathilde Langhoff [ugift sypige], 21, Hunderupgade 21, , , Mads Langhoff [slagter], ,
1879, 25 Juli, 30 Juli, Julie Olsen, 2, Overgade 31, , , Anthon Olsen [kjøbmand], ,
1879, 26 Juli, 30 Juli, Christoffer Møllers [dødfødt pigebarn], , Paaskestræde 39, , , Christoffer Møller [værkfører], ,
1879, 27 Juli, 1 August, Ane Jensdatter [enke], 76, Eiby, Christian Nielsen [husmand og tømrer], , , ,
1879, 29 Juli, 4 August, Clara Sylveria Mathilde Ballin, 11, Overgade 52, , , Ballin [farver], ,
1879, 5 August, 8 August, Fanny Anna Hansen, 1, Overgade 61, , , Hansen [beslagsmed], , ved 2det Dragonregiment
1879, 8 August, 12 August, Ane Dorthea Johansen [enke], 54, Skræppestræde 35, Severin Halvorsen [arbeidsmand], , , ,
1879, 13de August, 18 August, Hansine Christine Hansen, 3, Østergade 7, , , Hans Christian Hansen [afdøde murermester], ,
1879, 13 August, 19 August, Ane Kirstine Nielsen, 57, Frederiksgade 22, Carl Johan Schmidt [skrædermester], , , ,
1879, 20 August, 25 August, Ane Kirstine Pedersen, 40, Frederiksgade 62, Lars Henningsen [rugbrødbager], , , ,
1879, 13 September, 18 September, Karen Mathilde Olsen, 7, Skræppestræde 25, , , Johan Carl Olsen [arbeidsmand], ,
1879, 14 September, 18 September, Rasmus Hansens [dødfødt pigebarn], , Mellemstræde 79, , , Rasmus Hansen [arbejdsmand], ,
1879, 14 September, 18 September, Martha Hansine Marie Louise Lange, , Rebslagerbanen 109, , , Carl Christian Lange [slagtersvend], ,
1879, 16 September, 22 September, Ane Mogensine Margrethe Høiberg, 41, Overgade 65, Niels Eriksen Torp [bagermester], , , ,
1879, 16 September, 23 September, Gjertrud Katrine Jespersen [ugift, fabrikarbeiderske], 59, St. Jørgensgade 3, , , , ,
1879, 24 September, 29 September, Johanne Marie Kirstine Andersen, 2, Frederiksgade 10, , , Niels Andersen [arbeidsmand], ,
1879, 13 October, 17 October, Petra Henriette Christiane Lund, 5, Nedergade 40, , , Frederik Martin Peter Lund [skrædermester], ,
1879, 19 October, 21 October, Frederik Frederiksens [dødfødt pigebarn], , St. Jørgens Mark, , , Frederik Frederiksen [ledvogter], ,
1879, 17 October, 24 October, Elise Severine Kamilla Kirstine Pedersen, 10, Eiby Mark, , , Jeppe Pedersen [boelsmand], ,
1879, 23 October, 30 October, Marie Sofie Petersen [enke], 76, Østergade 70, Georg Frederik Brodtrück [bomuldsvæver], , , ,
1879, 20 October, 27 October, Karen Cathrine Hieronimus [enke], 70, Hunderupgade 5, Anders Tistrand Clemmensen [skomager, retsvidne], , , ,
1879, 24 October, 30 October, Karen Christensen, , Frederiksgade 33, , , Jørgen Christensen [melhandler], ,
1879, 28 October, 1 November, Meta Margrethe Nielsen, 1, Skræppestræde 20, , , Hans Peder Anton Nielsen [arbeidsmand], ,
1879, 8 November, 14 November, Sophie Vilhelmine Larsen, , Vindegade 34, , , Carl Vilhelm Larsen [farver], ,
1879, 7 November, 14 November, Marie Andrea Fleckner, 4, Frederiksgade 12, , , , Petrea Andrea Hansen [ugift],
1879, 16 November, - [dato ikke indført], Anne Marie Pedersdatter [enke], 80, St. Jørgensgade - boede i Korup Fattighus, Niels Christensen [postbud], , , ,
1879, 26 November, 1 December, Kristine Knudsine Marie Andersen, 3, Sortebrødre Torv 7, , , Christian Fr. Th. Andersen [skomagermester], ,
1879, 5 December, 9 December, Augusta Olivia Knudsine Andersen, 8, Sortebrødre Torv 27, , , Christian Fr. Th. Andersen [skomagermester], ,
1879, 4 December, 9 December, Cathrine Jørgensen, 4, Mellemstræde 76, , , Henrik Peter Julius Jørgensen [skræder], ,
1879, 10 December, 17 December, Ingrid Lovise Nielsine Jakobsen, 8, Overgade 79, , , Niels Jakobsen [boghandler], ,
1879, 24 December, 30 December, Henriette Sofie Hansen, 1, Overgade 64, , , Hans Hansen [victualiehandler], ,
1879, 24 December, 29 December, Fanny Vilhelmine Frandzen, 10, Langgade 17, , , Carl Sophus Frandzen [garver], ,
1879, 25 December, 29 December, Martha Marie Petersen, , Grynhusene 31, , , , Maren Larsen [ugift],
1879, 24 December, 30 December, Carl Vilhelm Møllers [udøbt pigebarn], , St. Jørgens Forstad 14, , , Carl Vilhelm Møller [kurvemager], ,
1880, 28 December 1879, 3 Januar, Karen Marie Madsen [enke], 72, Frederiksgade 49, D. Just Sørensen [vognmand], , , ,
1880, 31 December 1879, 5 Januar, Johanne Christine Maaløe, 1, Fisketorvet 12, , , Hans Hartvig Ernst Maaløe [contorchef], ,
1880, 4 Januar, 8 Januar, Marie Rasmussen, 5, Frederiksgade 22, , , Jørgen Rasmussen [smed], ,
1880, 4 Januar, 8 Januar, Ingeborg Christine Petersen, 4, Frederiksgade 13, , , Rasmus Petersen [klodsemager], ,
1880, 2 Januar, 9 Januar, Maren Jensdatter, 85, i Eiby, Hans Nielsen [gaardmand], , , ,
1880, 12 Januar, 17 Januar, Maren Ottesen, 47, Frederiksgade 6, Niels Hansen [arbeidsmand], , , ,
1880, 18 Januar, 23 Januar, Christiane Rasmine Kirstine Jacobsen, 1, Grynhusene 29, , , Knud Jacobsen [bryggerkusk], ,
1880, 13 Januar, 19 Januar, Mathilde Caroline Langhoff, 1, Klingenberg 11, , , Hans Carl Mathias Langhoff [slagtersvend], ,
1880, 21 Januar, 26 Januar, Karen Dorthea Nielsen, 39, St. Jørgens Forstad 40, Peder Andersen [avlsbruger], , , ,
1880, 24 Januar, 30 Januar, Louise Lisette Knudsen, 30, Sortebrødre Torv 14, , , Knudsen [forhenværende rugbrødbager], ,
1880, 24 Januar, 28 Januar, Anne Marie Andersen, 1, Bangsboder 57 - 58, , , Mikkel Andersen [brændehandler], ,
1880, 25 Januar, 30 Januar, Anne Kirstine Henriksen, , St. Jørgens Forstad 35, , , Rasmus Henriksen [arbeidsmand], ,
1880, 29 Januar, 2 Februar, Peder Madsens [dødfødt pigebarn], , Eiby Mark, , , Peder Madsen [formand], , ved Jernbanen
1880, 3die Februar, 9 Februar, Nielsine Poulsen, 8, Frederiksgade 3, , , Niels Christian Poulsen [maler], ,
1880, 6 Februar, 12 Februar, Caroline Christensen, 6, Nedergade 7, , , Carl Chr. Fr. Christensen [afdøde sadelmager], ,
1880, 8 Februar, 14 Februar, Anne Cathrine Pedersdatter [enke], 71, Frederiksgade 63, Anders Mortensen [arbeidsmand], , , ,
1880, 7 Februar, 13 Februar, Ane Margrethe Jørgensen, 5, Frederiksgade 3, , , Andreas Jørgensen [arbeidsmand], ,
1880, 9 Februar, 14 Februar, Ane Marie Jørgensen, 77, Nedergade 15, H. M. F. Wiingaard [slagtermester], , , ,
1880, 11 Februar, 18 Februar, Margrethe Rasmussen, 52, Ramsherred 59, Rasmus Madsen Langberg [arbeidsmand], , , ,
1880, 17 Februar, 23 Februar, Frederikke Christine Nielsen, , St. Jørgens Mark, , , Christian Nielsen [arbeidsmand], ,
1880, 21 Februar, 26 Februar, Karen Jensdatter [enke], 70, Ridehusgade 25, Ole Madsen [væversvend], , , ,
1880, 19 Februar, 26 Februar, Dorthea Larsen [enke], 78, Mellemstræde 79, Eduard Neth [garver], , , ,
1880, 24 Februar, 3 Marts, Marie Kirstine Petersen, 31, St. Jørgens Forstad 16, , , P. Larsen [forhenværende gaardmand], ,
1880, 4 Marts, 10 Marts, Emma Marie Hansen, 7, Ramsherred 61, , , Henrik Hansen [invalid], ,
1880, 7 Marts, 11 Marts, Emma Dorthea Nissen, , Brogade 41, , , Andreas Nissen [farver], ,
1880, 12 Marts, 19 Marts, Catharine Frydendahl [enke], 46, Nedergade, J. P. Giessing [cand. pharm.], , , ,
1880, 17 Marts, 20 Marts, Olga Christian Sørensen, 4, Sortebrødre Torv 24, , , Peter Sørensen [skomagersvend], ,
1880, 21 Marts, 24 Marts, Sophus Vilhelmsens [dødfødt pigebarn], , Eiby, , , Sophus Vilhelmsen [arbeidsmand], ,
1880, 1 April, 6 April, Elise Kirstine Brinck [ugift syjomfru], 57, St. Jørgensgade 3, , , Christoffer Brinck [feldbereder], ,
1880, 6 April, 10 April, Vilhelmine Christine Hansen, 30, St. Jørgens Forstad 35, Christian Henriksen [arbeidsmand], , , ,
1880, 11 April, 17 April, Anne Kirstine Jørgensen, 74, Adamsgade 38, Peter Rasmussen [tømrersvend], , , ,
1880, 24 April, 30 April, Elline Hansine Hansen [tjenestepige], 21, Vestergade 61, , , , ,
1880, 26 April, 1ste Mai, Christine Jørgine Marie Schmidt, , St. Jørgens Forstad 53, , , Carl Peter Schmidt [murersvend], ,
1880, 28 April, 3 Mai, Vilhelmine Frederikke Alvilde Lund, 5, Præstestræde, , , Lund [skrædersvend], ,
1880, 7 Mai, 14 Mai, Ane Marie Hansen [ugift fattiglem], 66, Skræppestrædet 14, , , , ,
1880, 14 Mai, 20 Mai, Karoline Amalie Schmidt [enke], 71, Adamsgade 31, Gjødesen [tobakshandler], , , ,
1880, 16 Mai, 21 Mai, Ane Dorthea Jensdatter [enke], 73, St. Jørgens Forstad 40, Anders Pedersen [avlsbruger], , , ,
1880, 23 Mai, 28 Mai, Marie Elvine Frederikke Jensen Raaen, 24, St. Jørgensgade 17, Hans Peter Rasmussen [kjøbmand], , , ,
1880, 24 Mai, 31 Mai, Christiane Sofie Olsen [enke], 73, Frederiksgade 22, Føns [vagtmester], , , ,
1880, 26 Mai, 1 Juni, Maren Kirstine Hansen [ugift tjenestepige], 24, Eiby, , , , ,
1880, 28 Mai, 2 Juni, Andersine Henriette Dorthea Andersen, 5, Ridehusgade 4, , , Anders Johansen [arbeidsmand], ,
1880, 29 Mai, 4 Juni, Nikoline Petersen, 53, Frederiksgade 46, Carl Ludvig Dehn [marskandiser], , , ,
1880, 29 Mai, 2 Juni, Maren Severine Marie Rasmussen, 12, Frederiks Forstad 93, , , Hans Christian Rasmussen [murersvend], ,
1880, 5 Juni, 11 Juni, Anne Christine Frederikke Hansen, 9, St. Jørgens Forstad 58, , , Frederik Hansen [arbeidsmand], ,
1880, 11 Juni, 17 Juni, Karen Kirstine Hansen, , Frederiksgade 64, , , Rasmus Hansen [kjøbmand og værtshusholder], ,
1880, 15 Juni, 18 Juni, Karen Kirstine Stephansen, 26, Albanigade 49, N. H. Rasmussen [former], , , ,
1880, 22de Juni, 26 Juni, Betty Christine Elisabeth Rasmussen, 1, Nedergade 27, , , Frederik Rasmussen [skomager], ,
1880, 24de Juni, 1 Juli, Gjertrud Marie Thorsen [enke], 83, Nedergade 20, Tvile [generalkommandoskriver], , , ,
1880, 4 Juli, 9 Juli, Ane Marie Nielsen [ugift sypige], 63, Tvergade 3, , , , ,
1880, 8 Juli, 14 Juli, Maren Tinning Nathalie Petersen, , Overgade 21, , , Rasmus Petersen [tømrersvend], ,
1880, 13 Juli, 17 Juli, Karen Marie Hansen, , St. Jørgens Forstad 70, , , Rasmus Hansen [husmand], ,
1880, 13 Juli, 17 Juli, Kirstine Olsen, , Biskorup Mark, , , Niels Olsen [skibstømrer], ,
1880, 22 Juli, 26 Juli, Maren Hansine Hansen, , Pjentedam 43, , , Peter Hansen [brænderikarl], ,
1880, 23 Juli, 29 Juli, Jensine Marie Nikoline Marentine Jensen, 1, Nyborg Landevei, , , Hans Christian Jensen [arbeidsmand], ,
1880, 26 Juli, 30 Juli, Anna Cecilie Harboe [enke], 89, Overgade 28, Tandrup [farver], i Odense, , ,
1880, 31 Juli, 4 August, Anna Nielsine Jacobsen, 4, Grynhusene 51, , , Niels Jacobsen [arbeidsmand], ,
1880, 4 August, 11 August, Vilhelmine Johanne Holm [enke], 77, Frederiksgade, Sommerfeldt [sognepræst], Skamby, , ,
1880, 3 August, 11 August, Johanne Marie Andersen [ugift husholderske], 50, Ramsherred 53, , , , ,
1880, 5 August, 10 August, Agnes Hedvig Mariette Jensen, , St. Jørgensgade 2, , , Carl Christian Jensen [sadelmager], ,
1880, 13 August, 20 August, Ane Berthelsdatter, 57, St. Jørgensgade 35, Lars Jensen [arbeidsmand], , , ,
1880, 15 August, 20 August, Emilie Louise Wagner [tjenestepige], 27, Nedergade 33, , , , ,
1880, 24 August, 27 August, Frederikke Johanne Margrethe Petersen, , Vesterbro 24, , , Carl Petersen [pottemager], ,
1880, 26 August, 31 August, Octavia Strugendahl, , Overgade, , , Hans Peter Strugendahl (kaldet Viile) [detaillist], ,
1880, 5 September, 9 September, Sophie Frederikke Johansen, , Kragsbjerghuset, , , Anders Johansen [arbeidsmand], ,
1880, 12 September, 17 September, Ellen Caroline Marie Nisted, 8, Vestergade 29, , , Nisted [pølsefabrikant], ,
1880, 13 September, 17 September, Dorthea Marie Bagger, , Pjentedam 44, , , Jens Peter Bagger [murersvend], ,
1880, 15 September, 20 September, Mathilde Josephine Ebenhecht, , Theaterstrædet 2, , , Friedrich Ebenhecht [hattemagersvend], ,
1880, 2 October, 8 October, Maren Knudsen [enke], 53, St. Jørgens Forstad, Hans Rasmussen [arbeidsmand], , , ,
1880, 2 October, 7 October, Lucie Marie Christine Thrane, 25, Vesterbro 24, Carl Vilhelm Petersen [pottemager], , , ,
1880, 5 October, 11 October, Anne Marie Jørgensen, 42, Pjentedam 43, Peder Hansen [brænderikarl], , , ,
1880, 7 October, - [dato ikke indført], Marie Larsen, , Pjentedam 42, , , Niels Larsen [sergent], , ved 5te Batl.
1880, 14 October, 20 October, Christiane Larsen [ugift], 67, Ramsherred 59, , , Larsen [afdøde skomager], ,
1880, 16 October, 22 October, Anne Cathrine Sophie Nielsine Hansen, 7, Overstræde 75, , , , Sine Andersen [ugift],
1880, 4 November, 10 November, Kirsten Jacobsen, 46, St. Jørgens Forstad 27, Hans Peter Hansen [murersvend], , , ,
1880, 11 November, 15 November, Niels Larsens [barn - dødfødt pige], , Theaterstrædet 8, , , Niels Larsen [kusk], ,
1880, 21 November, 26 November, Ane Christoffersen [enke], 82, Nedergade 31, Jørgen Nielsen [vognmand], , , ,
1880, 23 November, 29 November, Emma Olsen, , Ridehusgade 17, , , Hans Peter Olsen [arbeidsmand], ,
1880, 23 November, 29 November, Ane Margrethe Henriksen [enke], 51, Sortebrødre Torv 15, Jørgen Hansen [engmester], , , ,
1880, 26 November, 1 December, Vilhelmine Seidenflod, 70, Frederiksgade 46, , , Seidenflod [forlængst afdøde sadelmager], ,
1880, 26 November, 29 November, Anna Eline Christine Drue, 4, Fredensgade 26, , , Christian Drue [slagtermester], ,
1880, 17 December, 23 December, Maren Rasmussen [ugift], 75, Overgade 31, , , Hans Rasmussen [afdøde skipper], , i Svendborg
1880, 25 December, 31 December, Alma Sophie Emilie Neumann [ugift], 22, Overgade 34, , , Knud Theodor Vilhelm Neumann [afdøde fourer], ,
1881, 3 Januar, 7 Januar, Maren Kirstine Christensen, 41, Adamsgade 26, Andreas Nielsen [arbeidsmand], , , ,
1881, 5 Januar, 11 Januar, Maren Margrethe Købke født Schultz [enke], 85, Overgade 50, Købke [overkrigscommissair], , , ,
1881, 7 Januar, 13 Januar, Johanne Jørgine Jørgensen, , St. Jørgens Forstad 54, , , , Nielsine Jørgensen [ugift],
1881, 20 Januar, 24 Januar, Henrikke Christensen, , Mellemstræde 84, , , Christen Hansen [arbeidsmand], ,
1881, 2 Februar, 7 Februar, Christine Frederikke Hedvig Kryger, , Overstræde 75, , , Frederik Carl Christian Jakob Kryger [typograf], ,
1881, 8 Februar, 15 Februar, Jensine Christiane Merckel, 33, Frederiksgade 10, Lauritzen [skomager], , , ,
1881, 9 Februar, 15 Februar, Anne Regine Nielsen [enke], 73, Frederiksgade 46, Hans Frederik Rasmussen [murersvend], , , ,
1881, 16 Februar, 22 Februar, Caroline Jacobine Kirstine Jacobsen, 1, Grynhusene 51, , , Niels Jacobsen [arbeidsmand], ,
1881, 19 Februar, 24 Februar, Thora Jensine Katrine Aagaard, 17, Tvergade 20, , , Niels Martin Aagaard [malermester], ,
1881, 20 Februar, 26 Februar, Jørgine Elfrida Hansen, 1, Frederiksgade 35, , , Hans Christian Hansen [cigarmager], ,
1881, 22 Februar, 26 Februar, Olga Margrethe Agnes Hansine Jensen, , Nedergade 7, , , Jens Peter Jensen [skomager], ,
1881, 1 Marts, 8 Marts, Amalie Christine Thomsen [enke], 43, Overgade 66, V. A. Muttersbach [farver], , , ,
1881, 2 Marts, 9 Marts, Anna Margrethe Gitz [enke], 73, Fred. Jensens Stiftelse, Hans Poulsen [fæstemand], , , ,
1881, 4 Marts, 9 Marts, Maren Nathalie Larsen, 8, Overgade 21, , , M. Larsen [gartner], ,
1881, 13 Marts, - [dato ikke indført], Karen Kirstine Nielsen [ugift tjenestepige], 26, Eiby Mark, , , , ,
1881, 13 Marts, 17 Marts, Mary Elise Nielsen, , St. Jørgens Forstad 10, , , Anders Peder Nielsen [sadelmagersvend], ,
1881, 13 Marts, 17 Marts, Ellen Margrethe Lorenzen, 2, Overgade 41, , , Hans Christian Ludvig Lorenzen [kjøbmand], ,
1881, 24 Marts, 30 Marts, Anne Christine Caroline Jørgensen, 15, Frederiksgade 60, , , Hans Christian Jørgensen [arbeidsmand], ,
1881, 26 Marts, 1 April, Anna Louise Dorthea Fatzler, 24, Overgade 55, Søren Urban Hansen [skibsfører], , , ,
1881, 1 April, 7 April, Maren Frederiksen [enke], 77, Frederiksgade 20, Lars Nielsen [pottemager], , , ,
1881, 31 Marts, 5 April, Marie Petrine Frederikke Huserud [ugift tjenestepige], 21, Overgade 52, , , , ,
1881, 29 Marts, 2 April, Hans Peder Ferdinand Nielsens [dødfødt pigebarn], , Overgade 59, , , Hans Peder Ferdinand Nielsen [malersvend], ,
1881, 6 April, 12 April, Bodil Marie Jensen [enke], 74, Overstræde 45, Arendt Rasmussen [skomager], , , ,
1881, 13 April, 19 April, Marie Elisabeth Sivert [enke], 68, St. Jørgens Forstad - Han......, Sørensen [vagtmester], , , ,
1881, 15 April, 19 April, Johanne Marie Løngreen, 1, Nedergade 33, , , Ernst Vilhelm Løngreen [kjøbmand], ,
1881, 14 April, 21 April, Karen Olsen [ugift tjenestepige], 60, Overgade 50, , , , ,
1881, 15 April, 20 April, Ane Kirstine Høiberg født Jensen [enke], 67, Overgade 65, Høiberg [skolelærer], i Gummerup, , ,
1881, 4 Mai, 9 Mai, Emmy Johanne Caroline Perrot, 4, Bangsboder 69, , , Perrot [cigarmager], ,
1881, 13 Mai, 17 Mai, Anna Frederikke Rasmussen, , 'Phønix' - i pleie, , , , Ingrid Frederiksen [ugift],
1881, 19 Mai, 24 Mai, Nielsine Marie Nielsen, , Overgade 63, , , Anders Nielsen [gartner], ,
1881, 21 Mai, 25 Mai, Inger Margrete Løngreen, 2, Nedergade 33, , , Vilhelm Løngreen [kjøbmand], ,
1881, 25 Mai, 30 Mai, Sofie Birgitte Jensen født Frichland, 81, Paaskestræde 44, P. Chr. Jensen [sadelmager], , , ,
1881, 29 Mai, 2 Juni, Dagmar Camilla Christensen, 5, Eiby, , , Anders Christensen [husmand], ,
1881, 4 Juni, 9 Juni, Kirsten Pedersdatter, 66, St. Jørgens Forstad 69, Mads Christian Jensen [røgter], , , ,
1881, 10 Juni, 14 Juni, Clara Christiansen, 1, Vestergade 100, , , N. Christiansen [kiøbmand], ,
1881, 17 Juni, 21 Juni, Maren Kirstine Bagger, 1, Pjentedam 44, , , Jens Peter Bagger [murersvend], ,
1881, 22 Juni, 28 Juni, Anne Cathrine Petersen, 13, Frederiksgade 13, , , Rasmus Petersen [klodsemager], ,
1881, 23 Juni, 27 Juni, Anna Theodora Vilhelmine Hansen, , Ridehusgade 12, , , Hans Jørgen Hansen [arbeidsmand], ,
1881, 21 Juni, 27 Juni, Anna Elise Hansen, 6, Ridehusgade 18, , , Hans Peter Hansen [arbeidsmand], ,
1881, 24 Juni, 30 Juni, Christiane Dorthea Jensen født Hansen, 33, Pjentedam 12, Carl Christian Jensen [sadelmager], , , ,
1881, 24 Juni, 30 Juni, Christiane Marie Louise Antoinette Christensen, 27, Nedergade 28, , , V. Christensen [forhenværende bager], ,
1881, 10 Juli, 15 Juli, Mette Leontine Møller [ugift], 67, Sortebrødre Torv 12, , , Møller [afdøde proprietær], , til Thornøe
1881, 12 Juli, 18 Juli, Cecilie Johanne Jakobine Thrane, 11, Ridehusgade 12, , , Thrane [malermester], ,
1881, 14 Juli, 19 Juli, Ane Kirstine Hansen [enke], 70, Frederiks Forstad 107, Anders Hansen [gartner], , , ,
1881, 17 Juli, 19 Juli, Marie Jacobine Rosengaard, , Frederiksgade 61, , , Rosengaard [gartner], ,
1881, 20 Juli, 26 Juli, Johanne Christine Konradine Klinck, 26, Nedergade 27, , , Klinck [afdøde garver], ,
1881, 28 Juli, 4 August, Cathrine Andersen [adoptivdatter], 3, St. Jørgensgade 20, , , Svend Christian Svendsen [maler], ,
1881, 29 Juli, 4 August, Gjertrud Christine Louise Madsen, 6, Frederiksgade 77, , , Hans Peter Madsen [arbeidsmand], ,
1881, 20 August, 25 August, Anna Caroline Carstensen, 16, Frederiksgade 44, , , , Sidsel Marie Jensen [ugift],
1881, 23 August, 27 August, Kristense Hansen, 59, Ridehusgade 14, Frederik Hansen [arbeidsmand], , , ,
1881, 30 August, 5 September, Anne Marie Frederikke Wittrock [enke], 72, Sortebrødre Torv 22, Julius Nielsen [arbeidsmand], , , ,
1881, 7 September, 14 September, Maren Andersen, 52, Rissingsminde, Jørgen Hansen [gaardfæster], , , ,
1881, 17 September, 23 September, Margrethe Camilla Jørgensen, , Østergade 67, , , Jørgen Rasmus Jørgensen [murersvend], ,
1881, 22 September, 29 September, Marie Katrine Ovesen, 2, St. Jørgens Forstad 61, , , Lars Ovesen [arbeidsmand], ,
1881, 1 October, 7 October, Ane Cathrine Nielsen, 12, St. Jørgens Mark, , , Peter Nielsen [murer], ,
1881, 5 October, 10 October, Eleonora Lovise Marie Grønning, 1, Frederiksgade 39, , , , Jensine Hansen [ugift],
1881, 26 October, 31 October, Ane Katrine Hansen [ugift tjenestepige], 53, Nedergade 39, , , , ,
1881, 31 October, 5 November, Martha Benedicte Carlquist [enke], 67, Pjentedam 7b, H. O. Møller [skrædermester], , , ,
1881, 1 November, 4 November, Jens Nielsens [udøbt pigebarn], , Nyborg Landevei, , , Jens Nielsen [bødker], ,
1881, 2 November, 10 November, Karen Christophersdatter, 59, Ridehusgade 30, Mads Hansen [urtemand], , , ,
1881, 6 November, 11 November, Nicoline Mørch [enke], 81, St. Jørgens Forstad 19, Hans Hansen [arbeidsmand], , , ,
1881, 22 November, 29 November, Maren Margrethe Petersen, 57, Ridehusgade 13, Andreas Christian Johan Knudsen [skræder], , , ,
1882, 2 Januar, 10 Januar, Maren Jørgensen [enke], 92, Ramsherred 45, Jørgensen [murermester], , , ,
1882, 5 Januar, 10 Januar, Jørgine Andresen [enke], 64, Mellemstræde 82, Rasm. Jørgensen Bang [litsenbroder], , , ,
1882, 11 Januar, 17 Januar, Mette Kathrine Sørensen, 46, Torvet 3, Evald [eiendomshandler], , , ,
1882, 16 Januar, 24 Januar, Sara Hansine Cordt, 10, Ridehusgade 24, , , Johan Valentin Cordt [arbeidsmand], ,
1882, 28 Januar, 2 Februar, Frederikke Christine Larsen, , Frederiksgade 70, , , Vilhelm V. J. Larsen [slagter], ,
1882, 29 Januar, 3 Februar, Maren Nielsen, 32, Paaskestræde 43, Hans Peter Jensen [rugbrødbager], , , ,
1882, 5 Februar, 8 Februar, Anders Jensens [barn - dødfødt pige], , Sortrbrødre Torv 34, , , Anders Jensen [tømresvend], ,
1882, 5 Februar, 9 Februar, Christine Severine Andersen, , Eiby Mark, , , Niels Andersen [arbeidsmand], ,
1882, 12 Februar, 16 Februar, Karen Kirstine Lovise Knudsen, , Frederiksgade 35, , , , Sophie Knudsen [ugift],
1882, 15 Februar, 18 Februar, Andrea Nicoline Nielsen, , Theaterstræde 5, , , Hans Olsen Nielsen [arbeidsmand], ,
1882, 13 Februar, 18 Februar, Johanne Hansen, , Frederiksgade 34, , , , Petrine Marie Sofie Jørgensen [ugift],
1882, 16 Februar, 21 Februar, Maren Madsen, 66, Frederiksgade 34, Rasmus Hansen [snedker], , , ,
1882, 21 Februar, 25 Februar, Anna Marie Jeppesen, , Nyborg Landevei, , , H. Jeppesen [snedker], ,
1882, 26 Februar, - [dato ikke indført], Gjertrud Jørgensdatter [enke], 77, Frøbjerg i Orte Sogn, , , , ,
1882, 7 Marts, 11 Marts, Anne Marie Rasmussen [enke], 81, Adamsgade 31, Mathias Knudsen [arbeidsmand], , , ,
1882, 14 Marts, 20 Marts, Rasmine Petersen, 29, St. Jørgens Forstad 16, , , Peter Larsen [landmand], ,
1882, 17 Marts, 22 Marts, Johanne Christensen, , Albanigade 2, , , Rasmus Christensen [vadskerieier], ,
1882, 19 Marts, 24 Marts, Karen Margrethe Frederikke Eilersen, , Østergade 59, , , Mads Eilersen [restauratør], ,
1882, 26 Marts, 31 Marts, Maren Kristine Larsen, 4, Grynhusene 57, , , Rasmus Larsen [kornmaaler], ,
1882, 24 Marts, 31 Marts, Thyra Marie Nielsen, , St. Jørgens Forstad 57, , , Jens Peter Nielsen [fabrikarbeider], ,
1882, 4 April, 11 April, Caroline Amalie Sørensen [ugift], 26, St. Jørgensgade 27, , , S. Andersen [afdøde husmand], , paa Hundslev Mark
1882, 5 April, 11 April, Betty Ingeborg Rasmussen, , St. Jørgensgade 4, , , Frederik Rasmussen [skomager], ,
1882, 5 April, 11 April, Andersine Kirstine Hansen [tjenestepige], 17, St. Jørgens Forstad 12, , , Anders Chr. Rasmussen [arbeidsmand], ,
1882, 26 April, 2 Mai, Vilhelmine Antonette Andresen født Karstens, 52, Overgade 31, Andresen [barbér], , , ,
1882, 1 Mai, 4 Mai, Karen Andrea Jørgensen, 2, Frederiksgade 12, , , Niels Jørgensen [rugbrødbager], ,
1882, 6 Mai, 9 Mai, Anders Petersens [dødfødt pigebarn], , Frederiksgade 42, , , Anders Petersen [arbeidsmand], ,
1882, 9 Mai, 16 Mai, Charlotte Hansine Dorthea Hammer født Blichert, 50, Overgade 58, Hammer [generalmajor], , , ,
1882, 14 Mai, 19 Mai, Astrid Hedevig Clausen, , Mellemstræde 76, , , Jørgen Peter Clausen [snedkersvend], ,
1882, 16 Mai, 22 Mai, Marie Kirstine Andersen Lund, 48, Grynhusene 39, Rasmus Iversen Høgh [bødkersvend], , , ,
1882, 16 Mai, 19 Mai, Johanne Jensine Laurentine Rasmussen, 29, Grynhusene 47, Hans Christiansen [tømrer], , , ,
1882, 16 Mai, 23 Mai, Maren Johanne Jørgensen, 41, Biskorup, Knud Hansen [gaardeier], , , ,
1882, 17 Mai, 23 Mai, Gjertrud Larsdatter, 67, St. Jørgens Forstad 4, Jens Hjæresen [værtshusholder], , , ,
1882, 18 Mai, 22 Mai, Rasmus Hansens [barn - udøbt pige], , Overgade 59, , , Rasmus Hansen [bager], ,
1882, 27 Mai, 1 Juni, Maren Hansen, 46, St. Jørgens Forstad 35f, Christian Mortensen [murersvend], , , ,
1882, 27 Mai, 2 Juni, Elise Henriette Christine Hansen [pleiedatter af enkemadam jordemoder Lilienblad], 22, Overgade 27, , , , ,
1882, 1 Juni, 6 Juni, Hedevig Elise Nielsen, 38, Nedergade 41, Christensen [bagermester], , , ,
1882, 10 Juni, 16 Juni, Gunild Georgine Margrethe Rasmussen, 64, Overgade 25, Hansen [hoffriseur], , , ,
1882, 27 Juni, 30 Juni, Anna Margrethe Hansen, , Grynhusene 39c, , , Hans Hansen [arbeidsmand], ,
1882, 3 Juli, 8 Juli, Kristine Marie Stokkeby [enke], 78, Ferd. Jensens Stiftelse, Lange [handskemager], , , ,
1882, 4 Juli, 10 Juli, Karen Birch, 72, Grynhusene 17, H. Chr. Andersen [kleinsmedmester], , , ,
1882, 15 Juli, 21 Juli, Anne Cathrine Knudsdatter [enke], 78, Ridehusgade 5, Niels Johansen [tømrersvend], , , ,
1882, 25 Juli, 29 Juli, Marie Johanne Jensen, 1, Adamsgade 67, , , Lars Jensen [pottemager], ,
1882, 27 Juli, 31 Juli, Jutta Frederiksen, , Frederiks Forstad 76, , , Niels Møller Frederiksen [garver], ,
1882, 9 August, 14 August, Benediktine Marie Brohm [ugift lærerinde], 52, Klaregades Pigeskole, , , , ,
1882, 11 August, 16 August, Kirstine Caroline Ludovica Gierahn [ugift], 44, Nedergade, , , Gierahn [afdøde malermester], ,
1882, 8 September, 11 September, Ester Marie Larsen, , Frederiksgade 58, , , Mads Larsen [arbeidsmand], ,
1882, 10 September, 13 September, Margrethe Frederikke Jørgensen, , Pjentedam, , , , Anna Jørgensen [skomager Chr. August Ohlsens hustru],
1882, 6 October, 11 October, Hansine Mariane Petrine Petersen, , Eiby, , , Hans Petersen [arbeidsmand], ,
1882, 15 October, 19 October, Gjertrud Sophie Frederikke Hansen, 33, Overgade 67, Heiden [arbeidsmand], , , ,
1882, 17 October, 21 October, Anna Marie Kristine Svendsen, , Bangsboder 70, , , Hans Christian Svendsen [arbeidsmand], ,
1882, 20 October, 26 October, Karen Frederiksen [enke], 48, St. Jørgensgade 22, Peder Nielsen [gasværksarbeider], , , ,
1882, 23 October, 28 October, Ane Elisabeth Walther [ugift], 66, Overgade 40, , , , ,
1882, 7 November, 11 November, Anna Hedevig Rasmussen født Nielsen, 25, Lotzes Landsted, Rasmus Rasmussen [avlsbestyrer], , , ,
1882, 14 November, 18 November, Kirsten Carlsen, , Grynhusene 34, , , Lars Christian Carlsen [arbeidsmand], ,
1882, 27 November, 2 December, Kristine Marie Hansen, , St. Jørgens Forstad 6, , , Johan Henrik Hansen [møllersvend], ,
1882, 9 December, 14 December, Johanne Marie Andersen, 7, Nyborg Landevei, , , Chr. Andersen Schjødt [arbeidsmand], ,
1882, 11 December, 15 December, Anna Kirstine Sørensen, 64, Frederiksgade 37, F. L. Johansen [murersvend], , , ,
1882, 19 December, 22 December, Marie Christine Danielsen, , Grynhusene 47, , , , Karen Kirstine Rasmussen [ugift],
1882, 24 December, 28 December, Olga Oline Sophie Eriksen, , Frederiksgade 54, , , Frederik Christian Eriksen [smedesvend], ,
1883, 8 Januar, 15 Januar, Elisabeth Christensen [enke], 69, Eiby Mark, Peder Olsen [tømrer], , , ,
1883, 10 Januar, 13 Januar, Marie Jakobine Hansen, 9, Nedergade 41, , , Knud Hansen [fyrbøder], ,
1883, 22 Januar, 29 Januar, Charlotte Vilhelmine Emilie Jørgensen, 54, Ramsherred 45, Hans Peter Petersen [skomagermester], , , ,
1883, 28 Januar, 2 Februar, Christiane Birgitte Marie Larsen, 27, St. Jørgensgade 7, Hans Schmidt [murermester], , , ,
1883, 28 Januar, 2 Februar, Hans Schmidts [dødfødt pigebarn], , St. Jørgensgade 7, , , Hans Schmidt [murermester], ,
1883, 29 Januar, - [dato ikke indført], Ursula Schultz født Hansen [enke, lem], 79, i Graabrødre Hospital, , , , ,
1883, 31 Januar, 6 Februar, Inger Kirstine Larsen, 59, St. Jørgens Forstad 4, P. Petersen [pottemager], , , ,
1883, 10 Februar, - [dato ikke indført], Johanne Pedersdatter Krog [enke], 82, Mellemstræde 85, Carl Emanuel Mazanti [arbeidsmand], , , ,
1883, 16 Februar, 23 Februar, Kirsten Marie Sørensen, 48, Pjentedam, Frederik Andresen [værtshusholder], , , ,
1883, 24 Februar, 1 Marts, Ane Kirstine Hansen [enke], 84, Eiby, Henrik Jørgensen [husmand], , , ,
1883, 28 Februar, 5 Marts, Ane Cathrine Madsdatter [enke], 83, Mellemstræde 84, Anton Rasmussen [skræder], i Dræby [Munkebo], , ,
1883, 9 Marts, 16 Marts, Rasmus Jørgensen Brohms [barn - udøbt pige], , St. Jørgensgade 14, , , Rasmus Jørgensen Brohm [arbeidsmand], ,
1883, 17 Marts, 21 Marts, Karen Kirstine Rasmussen, 25, Frue Kirkestræde 9, Søren Peter Jensen [arbeidsmand], , , ,
1883, 20 Marts, 24 Marts, Kirstine Hansen født Jensen, 31, St. Jørgens Forstad 31, Jens Christian Hansen [arbeidsmand], , , ,
1883, 20 Marts, 24 Marts, Rasmus Larsens [barn - dødfødt pige], , Grynhusene 57, , , Rasmus Larsen [arbeidsmand], ,
1883, 22 April, 28 April, Rosalie Sophie Frederikke Jürtzich [enke], 29, Frederiksgade 3, Otto Frederik Vilhelm Dresucke [stentrykker], , , ,
1883, 27 April, 4 Mai, Agnes Charlotte Helm - Petersen [ugift], 17, Nedergade 11, , , Helm - Petersen [bogbinder], ,
1883, 1 Mai, 7 Mai, Johanne Marie Terkelsen [enke], 77, St. Jørgensgade 32, Streibig [toldassistent], , , ,
1883, 20 Mai, 25 Mai, Christophine Petrine Lindegaard, 53, Nedergade 11, Andersen [uhrmager], , , ,
1883, 20 Mai, 24 Mai, Dagmar Roberta Marie Magdalene Hansen, , St. Jørgens Forstad 31, , , Jens Christian Hansen [husmand], ,
1883, 21 Mai, 25 Mai, Ida Christine Møller, 65, Frederiksgade 40, Klug [sadelmagermester], , , ,
1883, 26 Mai, 31 Mai, Ane Cathrine Jeppesdatter [enke], 77, St. Jørgens Forstad 22, Rasmus Poulsen [gaardmand], , , ,
1883, 27 Mai, 1 Juni, Ane Iversen født Andersen [enke], 76, St. Jørgens Forstad 22, Hans Iversen [gartner], , , ,
1883, 5 Juni, 9 Juni, Carla Marie Frederikke Rasmussen, 1, Frederiksgade 49, , , N. Rasmussen [pottemager], ,
1883, 14 Juni, 20 Juni, Marie Gustavsen [enke], 64, Nørregade 104, Hans Christian Christensen [rugbrødbager], , , ,
1883, 23 Juni, 26 Juni, Maren Kirstine Nielsens [barn - udøbt pige], , Bangsboder 48, , , , Maren Kirstine Nielsen [ugift],
1883, 1 Juli, 5 Juli, Anna Marie Jensine Petersen, , St. Jørgens Forstad 55, , , , Cathrine Marie Larsen [ugift],
1883, 2 Juli, 6 Juli, Mette Marie Christensen, 66, Frederiksgade 16, Jens Rasmussen [arbeidsmand], , , ,
1883, 7 Juli, 13 Juli, Maren Eriksen [enke, pensionær], 81, i Graabrødre Kloster, , , , ,
1883, 12 Juli, 16 Juli, Ane Kirstine Knudsen, , Rødegaardsvej 93, , , Mads Knudsen [arbeidsmand], ,
1883, 25 Juli, 28 Juli, Maren Dorthea Rasmussen, , Eiby Mark, , , , Marie Kirstine Rasmussen [ugift],
1883, 26 Juli, 30 Juli, Marie Kirstine Petersen, 27, Mellemstræde 81, Jørgen Petersen [snedkersvend], , , ,
1883, 6 August, 11 August, Petra Karen Marie Kirstine Pedersen, , i pleje i Stillebæk, , , Jørgen Pedersen [snedkersvend], , i Odense
1883, 2 August, 6 August, Martha Kirstine Christiansen, , Adamsgade 24, , , Niels Christian Christiansen [arbeidsmand], ,
1883, 19 August, - [dato ikke indført], Ane Marie Hansen, 39, Vigerslev, Mads Christensen [husmand], , , ,
1883, 8 September, 13 September, Maren Hansdatter, 64, St. Jørgens Forstad 58, Ole Madsen [arbeidsmand], , , ,
1883, 10 September, 11 September, Carl Emil Meyers [barn - dødfødt pige], , Overgade 46, , , Carl Emil Meyer [forretningefører], ,
1883, 11 September, 15 September, Rasmine Nielsine Petra Meyer, 7, Frederiksgade 67, , , Søren Marius Meyer [karethmagersvend], ,
1883, 5 Oktober, 12 Oktober, Karen Marie Appeldorff, 57, St. Jørgens Forstad 20, Peter Jørgensen [gasbetjent], , , ,
1883, 31 Oktober, 5 November, Mariane Rasmussen født Mikkelsen [enke], 66, Adamsgade 35, Anders Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1883, 5 November, 8 November, Agnes Emilie Holm, , Vestergade 49, , , J. Holm [kjøbmand], ,
1883, 12 November, 17 November, Emilie Marie Hansen, 13, St. Jørgens Forstad 12, , , Hans Christian Hansen [tømrer], ,
1883, 20 November, 26 November, Mette Cathrine Hansdatter [enke], 73, Ramsherred 67, Christian Johansen [skomager], , , ,
1883, 25 November, - [dato ikke indført], Johanne Kirstine Petroline Kristiansen [tjenestepige], 19, Frederiksgade 22, , , , ,
1883, 10 December, 14 December, Caroline Nielsine Hansen, 25, Frederiks Forstad 82, Jens Nielsen [gartner], , , ,
1883, 11 December, 14 December, Kirstine Rasmussen [enke], 75, Ejby Mark, Hans Jørgensen, , , ,
1883, 13 December, 18 December, Margrethe Katrine Marie Madsen, , St. Jørgens Forstad 53, , , N. J. Hansen [gartner], ,
1883, 16 December, 20 December, Ane Kathrine Knudsen [enke], 70, Adamsgade 14, Jacob Hansen [glarmester], , , ,
1883, 24 December, 29 December, Bartha Kirstine Henningsdatter, 77, Gillestedhus Frue Landsogn, Hans Madsen [arbejdsmand, fæstehusmand], , , ,
1883, 25 December, 29 December, Marie Caroline Jensen, , Jægershaab Frue Landsogn, , , P. Jensen [fyrbøder], , paa Gasværket
1884, 31 December 1883, 5 Januar, Caroline Marie Mikkelsen, , Overstræde 4, , , Mads Mikkelsen [skrædder], ,
1884, 8 Januar, 14 Januar, Ane Cathrine Clausen, 56, Overgade 57, Christian Andersen [kleinsmedmester], , , ,
1884, 15 Januar, 21 Januar, Ane Elisabeth Dorthea Appelbye født Petersen [enke], 76, Overstræde 41, Appelbye [malermester], , , ,
1884, 16 Januar, 22 Januar, Bertha Hansine Torp [ugift], 15, Overgade 65, , , Torp [bager], ,
1884, 28 Januar, 4 Februar, Marie Kirstine Knudsen [ugift, fabrikarbejderske], 28, Mellemstræde 5, , , , ,
1884, 14 Februar, 19 Februar, Laura Marie Jensine Hansen, , Østergade 16, , , A. Chr. Hansen [restauratør], ,
1884, 17 Februar, 22 Februar, Ane Margrethe Petersen født Nielsen [enke], 87, Mønterstræde 86, Peter Petersen [daglejer], , , ,
1884, 17 Februar, 22 Februar, Thyra Mariane Nielsine Christine Nielsen, , Ridehusgade 34, , , H. Nielsen, ,
1884, 17 Februar, 23 Februar, Ane Katrine Pedersdatter [enke], 82, St. Jørgens Forstad 93, Morten Larsen [arbejdsmand], , , ,
1884, 29 Februar, 7 Marts, Karen Rasmusdatter, 64, Grynhusene 79, Christian Larsen [urtemand], , , ,
1884, 29 Februar, 7 Marts, Lovise Vilhelmine Hansen [ugift], 18, Lahns Stiftelse, , , Chr. Hansen [regnelærer], ,
1884, 12 Marts, 18 Marts, Ane Dorthe Mathiesen født Henningsen [enke], 69, Østergade 10, Mathiesen [murmester], , , ,
1884, 12 Marts, 19 Marts, Anna Kirstine Madsen, 64, Nedergade 7, J. N. Belschner [skræddermester], , , ,
1884, 16 Marts, 21 Marts, Karen Marie Knud..., 23, Adamsgade 30, Niels Christian Christiansen [smaakjører], , , ,
1884, 27 Marts, 31 Marts, Oline Güt..ermine Mikkelsen, , Ridehusgade 41, , , J. A. Mikkelsen [væver], ,
1884, 3 April, 7 April, Anna Margrethe Jensen, , Frederiks Forstad 6, , , Simon Jensen [garver], ,
1884, 7 April, 15 April, Louise Caroline Brahde Petersen [ugift], 24, Ramsherred 1, , , Petersen [skomager], ,
1884, 18 April, 22 April, Anna Olivia Olsen, , Frederiks Forstad 36, , , Niels Olsen [smedesvend], ,
1884, 18 April, 22 April, Anna Marie Katrine Birch, , St. Jørgens Forstad 77, , , Lars Hansen Birch [fabriksarbejder], ,
1884, 21 April, 26 April, Maren Christiansdatter [ugift, forhenværende tjenestepige], 61, St. Gjertrudstræde 2, , , , ,
1884, 22 April, 28 April, Hansine Vilhelmine Kirstine Hansen, 31, Allégade 25, Hans Carl Andersen [møllebygger], , , ,
1884, 28 April, 2 Mai, Dorthe Larsen [ugift], 80, Præstestræde, , , , ,
1884, 8 Maj, 14 Maj, Inger Kirstine Amalie Johanne Parzfall, , St. Jørgens Forstad, , , Carl Heinrich A. Parzfall [telgværksarbejder], ,
1884, 15 Maj, 16 Maj, Vilhelm Fred. Theodor Schnohrs [dødfødt pigebarn], , Sortebrødretorv 20, , , Vilhelm Fred. Theodor Schnohr [cigarmager], ,
1884, 6 Maj, 19 Maj, Ane Larsen [ugift, tjenestepige - hos kjøbmand L. B. Jørgensen], 31, Vestergade 30, , , , ,
1884, 15 Maj, 17 Maj, Ella Jensen, , Absalonsgade 43 i Kjøbenhavn, , , , Christine Jensen [enke],
1884, 31 Maj, 6 Juni, Johanne Marie Henriksen [enke], 71, Ramsherred 15, Hans Jakob Nielsen [arbejdsmand], , , ,
1884, 1 Juni, 6 Juni, Abigael Kirstine Andersen [enke], 94, Overstræde 8, Jørgensen [gaardbestyrer], , , ,
1884, 3 Juni, Juni, Ane Margrethe Jensen [enke], 89, Overstræde 14, Rasmussen [trompeter], , , ,
1884, 5 Juni, - [dato ikke indført], Marie Sofie Magdalene Rasmussen, 16, p.t. Overgade, , , Rasmus Hansen [husmand], , Lørup i Ryslinge Sogn
1884, 7 Juni, 13 Juni, Kristine Marie Ingerline Petersen, 5, Overgade 39, , , Andreas Petersen [skrædder og kjøbmand], ,
1884, 16 Juni, 21 Juni, Dorthea Cathrine Sander [enke], 83, Kirkegaardsalléen 15, Jørgen Lorentzen [skrædder], , , ,
1884, 25 Juni, 30 Juni, Mariane Bøllemose [ugift], 81, Jægerhuset i Frue Landsogn, , , Bøllemose [brændevinsbrænder], ,
1884, 4 Juli, 9 Juli, Maren Dorthea Jensen, 42, Killerup, Lars Petersen [gaardejer], , , ,
1884, 5 Juli, 8 Juli, Fanny Topp, , Kongensgade 27, , , Hans Topp [handelsagent], ,
1884, 8 Juli, 12 Juli, Anne Marie Nielsen [enke], 82, Frue Kirkestræde 5, P. Hansen [skolelærer], i Aborre, , ,
1884, 14 Juli, 19 Juli, Ane Marie Jørgensen [enke], 85, Biskorup, Jørgen Petersen [gaardmand], , , ,
1884, 16 Juli, 18 Juli, Christine Rasmine Christophersen, 2, Frederiksgade 22, , , P. Chr. Christophersen [arbejdsmand], ,
1884, 12 August, 18 August, Marie Thomsen [enke], 69, Absalonsgade 10, Anton Strubberg [proprietær], , , ,
1884, 16 August, 21 August, Marie Cathrine Brinck, 57, Frederiksgade 61, Chr. la Motte From [aut. fæstemand], , , ,
1884, 25 August, 30 August, Karen Kirstine Nielsdatter [enke], 55, Adamsgade 31, Christen Jensen [arbejdsmand], , , ,
1884, 28 August, 2 September, Jakobine Kirstine Carlsen, 1, Grynhusene 63, , , Lars Christian Carlsen [arbejdsmand], ,
1884, 12 September, 18 September, Thora Amalie Nielsen, 31, Overgade 61, Halvor Andreas Riis [malermester], , , ,
1884, 19 September, 23 September, Marie Kristine Winther, , St. Jørgensgade 25, , , Carl Marius Winther [cigarmager], ,
1884, 29 September, 4 Oktober, Christine Pouline Henriette Rumbine Carstensen, 7, Nyborg Landevej 58, , , Laurits Carstensen [arbejdsmand], ,
1884, 13 Oktober, - [dato ikke indført], Kirsten Hansen [ugift, fabriksarbejderske], 38, Nyborg Landevej 38, , , , ,
1884, 10 Oktober, 14 Oktober, Frederikke Karoline Sørensen [ugift, tjenestepige], 52, Albanigade 1, , , , ,
1884, 18 Oktober, 23 Oktober, Nikoline Petrine Hansen [enke], 59, Adamsgade 41, Jørgen Kofoed [sømand], , , ,
1884, 18 Oktober, 24 Oktober, Josine Dorthea Rasmussen [enke], 76, lem i Graabrødre Hospital, Rasmussen [skræddermester], , , ,
1884, 22 Oktober, 25 Oktober, Amalie Christine Lemcke, 1, Overgade 54, , , Carl Lemcke [montør], ,
1884, 24 Oktober, 30 Oktober, Petrea Jeannette Koefoed [enke], 57, Overgade 62 - Frue Præstegaard, Carl Edvard Grandjean [landmaaler], , , ,
1884, 27 Oktober, 31 Oktober, Offer Marius Wollers [barn - udøbt pige], , Kragsbjergvej 110, , , Offer Marius Woller [slagter], ,
1884, 27 Oktober, 3 November, Naamine Nielsen [ugift syerske], 46, Nedergade 20, , , , ,
1884, 14 November, 19 November, Jensine Knudsen, , Frederiksgade 24, , , , Kirsten Knudsen [ugift],
1884, 14 November, 20 November, Meta Caroline Christensen, 1, Sortebrødre Stræde 4, , , Anders Christensen [rugbrødbager], ,
1884, 16 November, 23 November, Mariane Christine Jensen, , St. Jørgens Forstad, , , , Johanne Kirst. Johansen [ugift tjenestepige],
1884, 25 November, 1 December, Jacobine Louise Hansen, 42, Ramsherred 23, Carl Christian Petersen [murmester], , , ,
1884, 29 November, 4 December, Anna Petrine Fick, 1, Ridehusgade 26, , , , Marie Kirstine Fick [fabriksarbejderske],
1884, 4 December, 11 December, Marie Jørgensen, 33, Grynhusene 11, Søren Andersen [arbejdsmand], , , ,
1884, 11 December, 15 December, Vilhelmine Christine Nielsen, , Nedergade 41, , , , Nielsine Nielsen [ugift],
1884, 12 December, 17 December, Karen Kirstine Rasmussen [ugift], 21, Ejby Mark, , , Vilhelm Hansen [arbejdsmand], ,
1884, 16 December, 22 December, Emma Marie Sophie Jochumsen, 7, Overstræde 5, , , Chr. Jochumsen [cigararbejder], ,
1884, 24 December, 29 December, Anna Marie Frederikke Hansen, 3, St. Jørgens Forstad 87, , , Chr. Hansen [stenhugger], ,
1884, 25 December, 30 December, Ane Marie Rasmussen [ugift, sælgerske], 79, Overgade 59, , , , ,
1884, 15 December, - [dato ikke indført], Ane Kirstine Klausens [dødfødt pigebarn], , Frederiksgade 29, , , , Ane Kirstine Klausen [ugift],
1885, 7 Januar, 14 Januar, Ane Kirstine Christiansen, 50, Overgade 21, J. F. Andersen [skomager], , , ,
1885, 12 Januar, 16 Januar, Jensine Laurentine Christine Christiansen, 1, Grynhusene 73, , , H. Christiansen [tømmersvend], ,
1885, 19 Januar, 23 Januar, Marie Laurentine Kathrine Hjæresen, 2, Frederiksgade 31, , , H. F. Hjæresen [arbejdsmand], ,
1885, 18 Januar, 23 Januar, Kathrine Marie Brandt [enke], 87, Klingenberg 8, Fuhrmann [skomager], , , ,
1885, 24 Januar, 27 Januar, Anna Sophie Harder, , Overgade 13, , , Carl Paulli Harder [handelsagent], ,
1885, 27 Januar, 31 Januar, Camilla Marie Mikkelsen, , Frederiksgade 50, , , Mads Mikkelsen [skræddersvend], ,
1885, 27 Januar, 2 Februar, Ane Christensen, 64, Overgade 67, Peder Hansen [væver], Trøstrup - Korup, , ,
1885, 30 Januar, 4 Februar, Anna Christine Andkjær, 1, Overgade 49, , , Mads Sørensen Andkjær [arbejdsmand], ,
1885, 30 Januar, 4 Februar, Cathrine Andersen [enke, husbestyrerinde - hos apotheker Brusch], 47, i Søndersø, Andersen [fabrikant], , , ,
1885, 2 Februar, 6 Februar, Kathinka Hansen, , St. Jørgens Forstad 69, , , Christen Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 2 Februar, 9 Februar, Johanne Jørgensen, 31, Hunderuplund Frue Landsogn, Jens Herman Andersen [gaardejer], , , ,
1885, 6 Februar, 12 Februar, Else Marie Holck [enke], 74, Grynhusene 7, Peter Jacobsen [smedesvend], , , ,
1885, 12 Februar, 18 Februar, Maren Rasmussen [enke, lem], 83, i 'Doktor' Boder paa Graabrødre Hospital, Sørensen [spisevært], , , ,
1885, 17 Februar, 23 Februar, Anna Anthonsen, , St. Jørgensgade 44, , , Johan Anthonsen [arbejdsmand], ,
1885, 18 Februar, 23 Februar, Olga Elvina Margrethe Rasmussen, , Dannebrogsgade 13, , , Jens Rasmussen [detaillist], ,
1885, 1ste Marts, 3 Marts, Hans Jørgen Knudsens [dødfødt pigebarn], , Rødegaardsvej 23, , , Hans Jørgen Knudsen [arbejdsmand], ,
1885, 27 Februar, 5 Marts, Andrea Marie Andresen [ugift, lem], 62, i Graabrødre Hospital - Graabrødre Plads 1, , , , ,
1885, 5 Marts, 10 Marts, Maren Nielsen [enke], 63, Frederiksgade 59, Jacob Siller [smed], , , ,
1885, 16 Marts, 23 Marts, Birthe Kirstine Christensen [enke], 63, St. Jørgensgade 3, Hans Henriksen [arbejdsmand], , , ,
1885, 27 Marts, 1 April, Gjertrud Nielsdatter [enke], 72, Møntestræde 4, Hans Rasmussen [vægter], , , ,
1885, 28 Marts, 4 April, Petrine Rasmine Hansen [enke], 91, Brogade 4, Niels Petersen Lüngelse [vagtmester], , , ,
1885, 29 Marts, 4 April, Martha Johanne Christine Handwerk [ugift], 20, Overgade 37, , , Handwerk [blikkenslager], ,
1885, 30 Marts, 4 April, Mathilde Agathe Jørgensen, 26, Ramsherred 3, Niels Peter Jespersen [bødker], , , ,
1885, 2 April, 8 April, Margrete Poulsen [enke], 67, Bangsboder 17, Johan Frederik Andersen [værtshusholder], , , ,
1885, 2 April, 8 April, Vilhelmine Christine Nissen [enke], 78, Frederiksgade 62, Hans Peter Hansen [lærer], , , ,
1885, 2 April, 9 April, Karen Kirstine Amalie Johanne Sophie Marie Passfall, , St. Jørgens Forstad 45, , , Carl Passfall [teglværksarbejder], ,
1885, 12 April, 16 April, Victoria Anna Elisabeth Valborg Ottosen, , Grynhusene 23, , , Louis Theodor Otto Ottosen [bogbindersvend], ,
1885, 21 April, 27 April, Ane Marie Jacobine Eidorff [ugift], 67, Overgade 31, , , Hans Eidorff [snedkermester], ,
1885, 25 April, 2 Maj, Gjertrud Mathilde Nielsen [ugift], 44, Overgade 42, , , , ,
1885, 6 Maj, 11 Maj, Antoinette Lucie Charlotte Andersen, 10, Grynhusene 23, , , Niels Andersen [arbejdsmand], ,
1885, 10 Maj, 16 Maj, Gjertrud Marie Jensen, 53, Frederiksgade 54, Lars Madsen [mursvend], , , ,
1885, 23 Maj, 29 Maj, Ane Marie Richard, 45, Bangsboder 10, Hans Pedersen [arbejdsmand], , , ,
1885, 23 Maj, 29 Maj, Karen Nielsen [ugift tjenestepige], 78, Vestergade 83 - Tivoli Passagen, , , , ,
1885, 25 Maj, 28 Maj, Niels Christian Ovesens [barn - dødfødt pige], , Frederiks Forstad 70, , , Niels Christian Ovesen [arbejdsmand], ,
1885, 9 Juni, 15 Juni, Ane Marie Hendriksen, 46, Ridehusgade 4, Jens Larsen [arbejdsmand], , , ,
1885, 14 Juni, 19 Juni, Mariane Salomon [enke], 82, Overgade 42, R. Kaarup [kjøbmand], , , ,
1885, 4 Juli, 7 Juli, Carl Christian Schmidts [barn - dødfødt pige - tvilling], , Bangs Boder 17, , , Carl Christian Schmidt [bogbindersvend], ,
1885, 4 Juli, 7 Juli, Carl Christian Schmidts [barn - dødfødt pige - tvilling], , Bangs Boder 17, , , Carl Christian Schmidt [bogbindersvend], ,
1885, 12 Juli, 15 Juli, Hans Jacob Møllers [barn - udøbt pige], , Overgade 67, , , Hans Jacob Møller [høker], ,
1885, 16 Juli, 18 Juli, Maren Jensine Frederikke Emilie Hansen, , Overgade 49, , , , Jakobine Eline Marie Hansen [ugift],
1885, 19 Juli, 24 Juli, Else Marie Olsen [enke], 92, Nørregade 16, Peter Chr. Jørgensen [murmester], , , ,
1885, 23 Juli, 27 Juli, Nielsine Vilhelmine Karstensen, , Frederiksgade 11, , , Erik Karstensen [arbejdsmand], ,
1885, 1 Agust, 4 August, Maren Christine Petroanie Rasmussen, 2, St. Jørgens Forstad 41, , , Peter Johannes Rasmussen [tømrer], ,
1885, 1 August, 6 August, Karoline Faccou, , St. Jørgensgade, , , Ole Math. Kri. Faccou Sørensen [snedkersvend], ,
1885, 9 August, 14 August, Laura Methea Midskov [enke], 27, Overgade 42, P. C. Hansen [bogbinder], , , ,
1885, 13 August, 19 August, Kirsten Rasmussen født Simonsdatter [enke], 72, St. Jørgensgade 47, Hans Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1885, 16 August, 19 August, Marie Hansen, , Frederiksgade 66, , , Peter Hansen [bager], ,
1885, 22 August, 27 August, Julie Christiane Holst født Dilling, 70, Ridehusgade 43, Christian Holst [rebslagersvend], , , ,
1885, 24 August, 27 August, Anna Elisabeth Eriksen, , Overgade 49, , , Johan Eriksen [smedesvend], ,
1885, 18 September, 22 September, Jørgen Hansens [dødfødt pigebarn], , Ridehusgade 12, , , Jørgen Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 29 September, 3 Oktober, Astrid Marie Hansen, 1, Grynhusene 27, , , Christen Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 1 Oktober, 5 Oktober, Petrosine Frederikke Kirstine Rasmussen [enke], 36, Bangsboder 17, Lars Jørgensen [skræddersvend], , , ,
1885, 16 Oktober, 21 Oktober, Ane ...ie Clausen [ugift tjenestepige - plejedatter af ..... Christoffer... ], 17, Ejby, , , , ,
1885, 16 Oktober, 20 Oktober, Anna Camilla Jørgine Madsen, , Frederiks Forstad .8, , , , Karen Marie Larsen [ugift],
1885, 17 Oktober, 22 Oktober, Peder Hansens [udøbt pigebarn], , Bangsboder 17, , , Peder Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 2 November, 7 November, Petrine Marie Sophie Jørgensen, 36, Frederiksgade 34, Johannes M..ten Hansen [snedker], , , ,
1885, 3 November, 9 November, Clausine Larsen, 27, Paaskestræde 8, Niels Christian Hansen Reippurt [styrmand], , , ,
1885, 4 November, 7 November, Mathilde Liedicke, , Nedergade, , , Sofus Valdemar Frands ... H. Liedicke [gjørtlersvend], ,
1885, 3 November, 10 November, Anna Elisabeth Dorthea Ernestine Hansen [enke], 73, Holsedore 4, Jens Christian Andersen [former], , , ,
1885, 12 November, 18 November, Ellna Marie Knudsen, 1, Frederiksgade 31, , , Chr. Knudsen [maskinarbejder], ,
1885, 20 November, 24 November, Marie Kirstine Hansen, , Ramsherred 23, , , Poul Hansen [arbejdsmand], ,
1885, 29 November, 3 December, Ane Marie Nielsen, 33, Nedergade 40, Mikael Harald Hjermind [farver og f.....ningsfabrikant], , , ,
1885, 5 December, 10 December, Emilie Christine Rasmussen [ugift syjomfru], 55, Hans Jensens Stræde 15, , , , ,
1885, 16 December, 21 December, Anna Hansine Melbye, , Frederiksgade 9, , , , Maren Kirstine Ulriksen [ugift],
1885, 18 December, 22 December, Michael Harald Hjerminds [barn - udøbt pige], , Nedergade 40, , , Michael Harald Hjermind [farver], ,
1885, 18 December, 21 December, Alva Sigrid Elisabeth Nielsen Viby, , Rytterkasernen, , , Niels Nielsen [stabssergent], ,
1886, 29 December 1885, 4 Januar, Marie Hansen [enke], 69, ...... i Graabrødre Hospital - Graabrødrestræde 1, Anders Rasmussen [vægter], , , ,