Odense - Vor Frue, 1886-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1886-1892, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1886, 3 Januar, 6 Januar, Jens Christian Andersens [barn - dødfødt dreng], , Sortebrødretorv 5, , , Jens Christian Andersen [pakmester], ,
1886, 5 Januar, 9 Januar, Sofus Frederik Sørensen, , Overgade 49, , , Hans Sørensen [mursvend], ,
1886, 14 Januar, 16 Januar, Niels Jakobsens [dødfødt drengebarn], , Grynhusene 77, , , Niels Jakobsen [arbejdsmand], ,
1886, 14 Januar, 20 Januar, Einar Ivan Robert Ryberg, , Overstræde 4, , , C. Chr. Ryberg [skomagermester], ,
1886, 22 Januar, 26 Januar, Jens Valdemar Wolder, , Kragsbjergvej 40, , , Offer Marius Wolder [slagter og hestehandler], ,
1886, 21 Januar, 28 Januar, Theodor Geert Grundtmann [ugift, uldspinder], 25, Overgade 47, , , , ,
1886, 26 Januar, 30 Januar, Rasmus Peter Hansen, 3, Frederiks Forstad 36, , , Jørgen Hansen [murer], ,
1886, 31 Januar, 4 Februar, Holger Larsen, 1, Gormsgade 10, , , Mads Larsen [tømmersvend], ,
1886, 7 Februar, 12 Februar, Georg August Sophus Petersen, , St. Jørgensgade 47, , , Lauritz Petersen [kulhandler], ,
1886, 21 Februar, 26 Februar, Carl Gustav Gregersen [gift, modelsnedker], 74, Sortebrødrestræde 4, , , , ,
1886, 5 Marts, 15 Marts, Peder Nielsen [gift, boelsmand], 59, Slagebrohuset paa Ejby Mark, , , , ,
1886, 15 Marts, 22 Marts, Casper Poulsen [gift, rugbrødbager], 70, Mellemstræde 7, , , , ,
1886, 20 Marts, 25 Marts, Steffen Kristian Julius Petersen, 8, Ridehusgade 32, , , Peter Jensen Petersen [arbejdsmand], ,
1886, 22 Marts, 29 Marts, Niels Peter Martinus Rasmussen, 11, Sortebrødretorv 14, , , R. J. Hansen [værtshusholder], ,
1886, 26 Marts, 1 April, Hans Jacob Wolter Hansen [gift, skomagermester], 70, Ramsherred 21, , , , ,
1886, 29 Marts, 3 April, Jens Mortensen [gift, røgter hos gaardejer Peder Chr. Rasmussen], 51, Killerup Frue Landsogn, , , , ,
1886, 31 Marts, 5 April, Peter Herman Viggo Rasmussen [tvilling], , St. Jørgensgade 13, , , Anders Hansen Rasmussen [arbejdsmand], ,
1886, 8 April, 12 April, Hans Axel Gustav Rasmussen [tvilling], , St. Jørgensgade 13, , , Anders Hansen Rasmussen [arbejdsmand], ,
1886, 22 April, 28 April, Villiam August Schnohr, , Sortebrødretorv 20, , , Frederik Vilh. Schnohr [cigarmager], ,
1886, 30 April, 3 Maj, Poul Rosengaard, , Frederiksgade 53, , , Jakob Joseph Alfred Rosengaard [gartner], ,
1886, 1 Maj, 7 Maj, Frederik Vilhelm Petersen [ugift, fotografmedhjælper], 18, Adamsgade 20, , , , ,
1886, 30 April, 6 Maj, Jørgen Lassen [gift, trædrejer], 73, St. Jørgensgade 54, , , , ,
1886, 8 Maj, 13 Maj, Carlo Edvin Cæsar Hansen, 9, Pjentedamsgade 4, , , Hansen [beslagsmed], , v. 2 Dragon Reg.
1886, 9 Maj, 14 Maj, Jens Kristian Petersen [gift, røgter, daglejer], 72, Rissingehus i Frue Sogn, , , , ,
1886, 10 Maj, 15 Maj, Otto Theodor Torp, 8, Frederiks Forstad 58, , , , Marie Salome Torp,
1886, 21 Maj, 25 Maj, Jørgen Laurits Hansen, , Frederiksgade 60, , , , Mette Katrine Jørgensen [ugift],
1886, 27 Maj, 1 Juni, Julius Vilhelm Bock [gift, fabrikant], 66, Overgade 59, , , , ,
1886, 3 Juni, 8 Juni, Peder Jensen, , Killerup, , , Jens Jørgen Jensen [landmand], ,
1886, 2 Juni, 7 Juni, Carl Cinta Bergmann, , Grynhusene 57, , , , Sophie Kirstine Bergmann [ugift tjenestepige],
1886, 7 Juni, 11 Juni, Edvard Emil Carl Christian Stein, , Sortebrødrestræde 10, , , Carl Olaf Stein [æskearbejder], ,
1886, 7 Juni, 10 Juni, Poul Davidsen, , Nedergade 13, , , Christian Johan Davidsen [farver], ,
1886, 13 Juni, - [dato ikke indført], Heinrich Struve, 3, paa Thurø ved Svendborg, , , Struve [bager], ,
1886, 14 Juni, 18 Juni, Preben Voss Christensen, 9, Adamsgade 25, , , P. B. Christensen [pastor emeritus], ,
1886, 14 Juni, 19 Juni, Søren Hansen [enkemand, kjørekarl], 72, Sortebrødrestræde 4, , , , ,
1886, 30 Juni, 3 Juli, Jørgen Petersens [dødfødt drengebarn], , Pjentedam 3, , , Jørgen Petersen [snedkersvend], ,
1886, 12 Juli, 17 Juli, Johan Peter Petersen [gift, smedesvend], 55, Frederiks Forstad 70, , , , ,
1886, 25 Juli, 29 Juli, Viggo Helm Petersen Holm, 4, Vestergade 43, , , Julius Holm [kjøbmand], ,
1886, 31 Juli, 3 August, Frits Charles Lange, , Frederiksgade 66, , , Carl Christian Lange [slagter], ,
1886, 7 August, 12 August, Jørgen Larsen [enkemand, væver], 61, Hans Jensensstræde 11, , , , ,
1886, 10 August, 14 August, Victor Herman Theodor Thorvald Nielsen, 2, Ridehusgade 13, , , Hans Nielsen [væver], ,
1886, 13 August, 18 August, Hans Christian Andersen [gift, arbejdsmand], 60, St. Jørgensgade 20, , , , ,
1886, 21 August, 26 August, Hans Carl Rasmussen, 10, Nørregade 59, , , Johannes Rasmussen [skræddermester], ,
1886, 22 August, 26 August, Alfred Larsen, , Frederiksgade 7, , , Niels Larsen [kusk], ,
1886, 24 August, 27 August, Jens Frederik Nielsens [dødfødt drengebarn], , Frederiksgade 57, , , Jens Frederik Nielsen [maler], ,
1886, 5 September, 9 September, Peter Marius Jørgensen, , St. Jørgens Forstad 41, , , Peder Jørgensen [bødker], ,
1886, 17 September, 20 September, Carl Emanuel Lund Andersen, , Nedergade 7, , , Rasmus Andersen [cigarmager], ,
1886, 17 September, 23 September, Peter Henrik Ludvig Petersen, 3, St. Jørgensgade 47, , , Lauritz Petersen [kulhandler], ,
1886, 18 September, 23 September, Andreas Christian Hansen, , Ridehusgade 18, , , Hans Peter Hansen [arbejdsmand], ,
1886, 24 September, 30 September, Frantz Halvor Hansen, , Frederiksgade 29, , , H. C. Hansen [cigarmager], ,
1886, 28 September, 2 Oktober, Carl Simon Nellemann Kruuse, , Juelsminde i Frue Landsogn, , , Jakob Nielsen Kruuse [hestehandler], ,
1886, 28 September, 5 Oktober, Jørgen Jørgensen [gift, murmester], 67, Østergade 6, , , , ,
1886, 3 Oktober, 9 Oktober, Niels Poulsen [gift, vævemester], 77, Brogade 2, , , , ,
1886, 3 Oktober, 8 Oktober, Christian Rasmussen [gift, konditor], 61, Theaterstræde 2 st., , , , ,
1886, 3 Oktober, 7 Oktober, Georg Christian Urban Rasmussen [ugift, handelskontorist], 18, Nørrebro 40, , , , ,
1886, 7 Oktober, 12 Oktober, Anders Edvard Poulsen, , Frederiks Forstad 71, , , Hans Poulsen [gartner], ,
1886, 19 Oktober, 21 Oktober, Emil Peter Jensens [dødfødt drengebarn], , Bangs Boder 21, , , Emil Peter Jensen [bagersvend], ,
1886, 23 Oktober, 29 Oktober, Hans Kasper Petersen [gift, slagtermester], 69, Pjentedam 7, , , , ,
1886, 23 Oktober, 30 Oktober, Carsten Jensen Hansen [enkemand, hoffrisør], 76, Overgade 25, , , , ,
1886, 2 November, 8 November, Theodor Lundgreen [gift, slagtermester], 50, Frederiks Forstad 62, , , , ,
1886, 5 November, 11 November, Hans Christian Simon Hansen [ugift, mursvend], 25, St. Jørgensgade 8, , , , ,
1886, 11 November, 18 November, Niels Jeppesen [gift, arbejdsmand], 50, Østergade 6, , , , ,
1886, 12 November, 15 November, Karl Søholm, 2, Ramsherred 21, , , H. P. Søholm [kobbersmed], ,
1886, 12 November, 16 November, Barbarus Longhi, , Overstræde 4, , , Longhi [handskemager], ,
1886, 11 December, 15 December, Hans Knudsen [enkemand, smedesvend], 62, Nørregade 93, , , , ,
1886, 11 December, 17 December, Christian Georg Schmidt [gift, værtshusholder], 56, Overgade 68, , , , ,
1886, 14 December, 21 December, Hans Jensen [gift, høker], 68, Sortebrødretorv 11, , , , ,
1887, 27 December 1886, 4 Januar, Hans Petersen [gift, høker], 71, Nedergade 32, , , , ,
1887, 27 December 1886, 3 Januar, Søren Nielsen [gift, kammerjæger], 65, St. Jørgensgade 10, , , , ,
1887, 28 December 1886, 3 Januar, Lavrids Peter Hansen, 1, Frederiksgade 51, , , Lars Peter Hansen [væver], ,
1887, 11 Januar, 15 Januar (?), Jens Thomsen [ugift, møllersvend], 23, Sortebrødretorv 13, , , , ,
1887, 15 Januar, 21 (?) Januar, Jørgen Vilhelm Madsen [gift, landmand], 75, Overgade 40, , , , ,
1887, 4 Februar, - [dato ikke indført], Ane Kirstine født Knudsens [dødfødt drengebarn], , Overgade 54, , , , Ane Kirstine født Knudsen [enke - efter barber Mathiasen,
1887, 15 Februar, 19 Februar, Carl Hjalmar Johansen, 6, Nedergade 1, , , Carl Johansen [tilskjærer], ,
1887, 15 Februar, 19 Februar, Laurids Christen Andersen, , St. Jørgens Forstad 35, , , Hans Jørgen Andersen [tømmermand], ,
1887, 21 Februar, 28 Februar, Peter Christensen [gift, skræddermester], 65, Overgade 49, , , , ,
1887, 26 Februar, 2 Marts, Niels Andersens [dødfødt drengebarn], , Grynhusene 23, , , Niels Andersen [arbejdsmand], ,
1887, 4 Marts, 10 Marts, Jens Petersen [gift, snedkermester], 68, Overstræde 11, , , , ,
1887, 8 Marts, 14 Marts, Oscar Frederik Marius Tang [gift, slagtermester], 25, Rødegaardsvej 37, , , , ,
1887, 12 Marts, 16 Marts, Hans Vilhelm Truelsen, 2, Grynhusene 77, , , Julius Charles Viggo Truelsen [bagersvend], ,
1887, 12 Marts, 17 Marts, Hans Andreas Hansen [gift, væver], 61, St. Jørgensgade 25, , , , ,
1887, 18 Marts, 25 Marts, Niels Carl Anthonsen [gift, skomager], 68, St. Jørgensgade 34, , , , ,
1887, 19 Marts, 24 Marts, Julius Rasmussen, , Frederiks Forstad 14, , , Julius Rasmussen [garvermester], ,
1887, 22 Marts, 26 Marts, Anders Peter Helgesen, 2, Frederiksgade 66, , , Henrik Martin Helgesen [snedkersvend], ,
1887, 28 Marts, 2 April, Christian Carl Andersen, , Frederiks Forstad 70, , , Hans Andersen [arbejdsmand], ,
1887, 3 April, 6 April, Niels Christian Nielsen, 1, St. Jørgens Forstad 93, , , Jens Nielsen [arbejdsmand], ,
1887, 2 April, 9 April, Christen Jørgensen [ugift, arbejdsmand], 80, Sortebrødretorv 3, , , , ,
1887, 4 April, 12 April, Mads Sørensen [gift, smed], 81, Ejby, , , , ,
1887, 9 April, 15 April, Johanne Lovinius Mundeling [gift, skjærsliber], 33, Overgade 67, , , , ,
1887, 19 April, 23 April, Alfred Jørgen Westring, 8, Pjentedamsgade 5, , , A. J. Westring [skomager], ,
1887, 29 April, 5 Maj, Christian Valdemar Larsen, , St. Jørgens Forstad 109, , , , Mathilde Poulsen [ugift tjenestepige],
1887, 1 Maj, 5 Maj, Carl Petersens [dødfødt drengebarn], , Pjentedamsgade 7, , , Carl Petersen [skomagermester], ,
1887, 17 Maj, 23 Maj, Lavrids Karstensen [gift, arbejdsmand], 43, Frederiks Forstad 58, , , , ,
1887, 5 Juni, 10 Juni, Hans Holger Hansen, , Ridehusgade 18, , , H. P. Hansen [arbejdsmand], ,
1887, 11 Juni, 16 Juni, Martin Pedersen [gift, arbejdsmand], 61, St. Jørgensgade 41, , , , ,
1887, 3 Juli, 12 Juli, Harry Hartvig Louis Petersen, 10, Pjentedamsgade 7, , , , Thora Petersen [ugift syjomfru],
1887, 11 Juli, 15 Juli, Søren Nielsen Højen [gift, bødker], 71, Ridehusgade 33, , , , ,
1887, 20 Juli, 5 Juli, Hans Marius Rajor Olsen [gift, garversvend], 32, Grynhusene 15, , , , ,
1887, 7 August, 12 August, Johannes Martin Christensen, , Ejby, , , Christian Emil Christensen [mælkekusk], ,
1887, 14 August, 19 August, Martin Frederik Sandhoff Mellentin [gift, skomagermester], 66, St. Jørgensgade 9, , , , ,
1887, 16 August, 19 August, Karl Frederik Jørgensen, , St. Jørgensgade 47, , , , Jensine Frederikke Nielsen [ugift],
1887, 20 August, 25 August, Jens Marius Petersen, 6, Theaterstræde 1, , , Søren Petersen [smedesvend], ,
1887, 28 August, 31 August, Georg Peter Rasmussen, 9, Mellemstræde 8, , , Hans Henrik Rasmussen [former], ,
1887, 31 August, 5 September, Carl Marius Faxøe, , Frederiks Forstad 4, , , C. E. Faxøe [former], ,
1887, 10 September, 15 September, Johan Lavrids Munch [gift, snedker], 54, Frederiks Forstad, , , , ,
1887, 1 Oktober, 4 Oktober, Anton Marius Rasmussen, , Frederiksgade 50, , , Anders Rasmussen [mælkehandler], ,
1887, 3 Oktober, 6 Oktober, Ove Rasmussen, , Frue Kirkestræde 5, , , Lars Christian Rasmussen [snedker], ,
1887, 8 Oktober, 15 Oktober, Carl Christian Petersen [gift, skræddermester], 62, Saxogade 20 Kjøbenhavn, , , , ,
1887, 14 Oktober, 21 Oktober, Christian Just Kreutzer [enkemand, skomagermester], 69, Mellemstræde 2, , , , ,
1887, 31 Oktober, 4 November, Peter Marius Rasmussen, , Rødegaardsvej 50, , , Christian Rasmussen [gartner], ,
1887, 5 November, 11 November, Rasmus Christian Hansen, 2, St. Jørgens Forstad 64, , , Christian Hansen [stenhugger], ,
1887, 13 November, 13 November, Johan Peter Emanuel Hansen [ugift, tjenestekarl], 20, tjener i Nørregade 79, , , , ,
1887, 18 November, 24 November, Jochum Rex [enkemand, skomagermester], 97, Frue Kirkestræde 17, , , , ,
1887, 12 December, 16 December, Alfred Anders Carl Christian Petersen Balisager, 1, i pleie i Pjentedam 3, , , Petersen [portør], , i Horsens
1887, 21 December, 27 December, Rasmus Rasmussen [gift, bødkermester], 68, Frederiksgade 1, , , , ,
1888, 30 December 1887, 6 Januar, Lars Karl Mikkelsen, 1, St. Jørgens Forstad 57, , , Niels Mikkelsen [arbejdsmand], ,
1888, 1 Januar, 7 Januar, Carl Christian Poulsen, , Ejby Mark (Familiens Haab), , , Hans Vilhelm Poulsen [tømrer], ,
1888, 7 Januar, 12 Januar, Rasmus Christensen [gift, vaskeriejer], 48, Albanigade .., , , , ,
1888, 16 Januar, 20 Januar, Valdemar Theodor Lundgreen Eriksen, , Frederiks Forstad 62, , , Vilhelm Emil Vald. Eriksen [slagtermester], ,
1888, 18 Januar, 23 Januar, Niels Kristian Nielsen [gift, arbejdsmand], 29, Grynhusene 53, , , , ,
1888, 19 Januar, 24 Januar, Martin Christian Pedersen, , Grynhusene 59, , , Niels Pedersen [gaardskarl], ,
1888, 19 Januar, 25 Januar, Rasmus Hjæresen [gift, mursvend], 53, Brogade 1, , , , ,
1888, 27 Januar, 31 Januar, Karl Henrik Peter Anton Pasfall, , St. Jørgens Forstad 53, , , Henrik Adolf Karl Pasfall [arbejdsmand], ,
1888, 31 Januar, 4 Februar, Jørgen Bendixen, 2, Frederiksgade 22, , , Hans Bendixen [skomagersvend], ,
1888, 7 Februar, 13 Februar, Anders Julius Jensen [gift, rebslager], 57, Overgade 25, , , , ,
1888, 23 Februar, 29 Februar, Niels Ferdinand Rosenlund, 7, Grynhusene 13, , , F. F. Rosenlund [rebslagersvend], ,
1888, 2 Marts, 7 Marts, Erik Petri Jensen, 1, Østergade 6, , , H. D. Jensen [kjøbmand], ,
1888, 2 Marts, 8 Marts, Hans Christian Larsen, 2, Paaskestræde 14, , , Niels Larsen [arbejdsmand], ,
1888, 6 Marts, 9 Marts, Otto Roulund, 14, Sortebrødretorv 19-21, , , Johan Perer Albrecht Roulund [fabrikant], ,
1888, 7 Marts, 12 Marts, Thomas Jensen [enkemand, arbejdsmand], 70, Bangsboder 12, , , , ,
1888, 14 Marts, 20 Marts, Kristian Adolf Marcus Niels Nielsen, 2, i pleje St. Jørgensgade 42, , , Johannes Henrik K. Nielsen [slagter], ,
1888, 17 Marts, 24 Marts, Johan Nicolaj Belschner [enkemand, skræddermester], 70, Nedergade 7, , , , ,
1888, 26 Marts, 3 April, Henrik Christian Andersen [enkemand, kleinsmedmester], 79, Frue Kirkestræde 1, , , , ,
1888, 30 Marts, 5 April, Valdemar Dusinus Thrane, , Grynhusene 67, , , Carl Thrane [slagter], ,
1888, 12 April, 19 April, Niels Jørgensen [gift, arbejdsmand], 60, Frederiksgade 5, , , , ,
1888, 16 April, 23 April, Hjalmar Madsen Christensen, , Frederiks Forstad 70, , , Jacob Th. Madsen Christensen [slagtersvend], ,
1888, 20 April, 26 April, Karl Anton Petersen, 1, St. Jørgens Forstad 58, , , Jacob Petersen [arbejdsmand], ,
1888, 24 April, 30 April, Jørgen Nielsen [gift, tømrer], 57, St. Jørgens Forstad 84, , , , ,
1888, 29 April, 3 Maj, Einer Blume Jensen, , Bangsboder 22, , , S. M. Jensen [uldhandler], ,
1888, 29 April, 4 Maj, Rasmus Christian Hansen [gift, arbejdsmand], 54, St. Jørgens Forstad 91, , , , ,
1888, 3 Maj, 7 Maj, Niels Jakobsens [dødfødt drengebarn], , Grynhusene 77, , , Niels Jakobsen [arbejdsmand], ,
1888, 5 Maj, 11 Maj, Niels Knudsen [gift, ølkusk], 57, Frederiksgade 60, , , , ,
1888, 7 Maj, 12 Maj, Alfred Frederik Kristian Kristensen, 13, Overgade 49, , , P. Kristensen [smaakjører], ,
1888, 12 Maj, 16 Maj, Laurits Nielsens [barn - udøbt dreng], , St. Jørgensgade 23, , , Laurits Nielsen [arbejdsmand], ,
1888, 16 Maj, 23 Maj, Alex Christian Christensen, , Overgade 54, , , Axel Emil Christensen [barbér], ,
1888, 23 Maj, 28 Maj, Hans Hansen [enkemand, forhenværende spisevært], 82, Frederiksgade 31, , , , ,
1888, 24 Maj, 28 Maj, Alfred Ludvig Andersen Krogh, , Frederiks Forstad 10, , , Anders Peter Olsen [arbejdsmand], ,
1888, 27 Maj, - [dato ikke indført], Johan Hans Richardt Juhler [ugift, handelskommis], 33, Paaskestræde, , , , ,
1888, 27 Maj, 1 Juni, Ove Midskov Pommer, 1, Frue Kirkestræde 11, , , Frands Andreas Frederik Pommer [guldsmedsv.], ,
1888, 1 Juni, 6 Juni, Einer Viggo Hansen, , St. Jørgensgade 33, , , , Emma Marie Hansen [ugift tjenestepige],
1888, 7 Juni, 12 Juni, Marius Vilhelm Knudsen, , Nedergade 7, , , Rasmus Christian Knudsen [smed], ,
1888, 8 Juni, 14 Juni, Alberth Villiam Peter Larsen, 3, St. Jørgensgade 26, , , Rasmus Larsen [mursvend], ,
1888, 8 Juni, 12 Juni, Johannes Schilling Tange, , Overgade 42, , , Vilhelm Marius Christoffer Tange [bogholder], ,
1888, 14 Juni, 19 Juni, Hans Christian Jensen, 7, St. Jørgensgade 23, , , , Laurits Nielsens [arbejdsmand - hans hustru uægtef.],
1888, 20 Juni, 26 Juni, Anders Andersen [gift, arbejdsmand], 58, Ridehusgade 21, , , , ,
1888, 8 Juli, 12 Juli, Karl Emanuel Lind Andersen, , St. Jørgensgade 33, , , Rasmus Andersen [cigarmager], ,
1888, 7 Juli, 12 Juli, Axel Rambech [plejebarn], 1, i Grynhusene 19, , , , Line Rambech [ugift tjenestepige],
1888, 9 Juli, 16 Juli, Johannes Henrik Christian Nielsen [enkemand, slagtersvend], 30, St. Jørgensgade 47, , , , ,
1888, 14 Juli, 18 Juli, Peter Petersen [tvilling], , Bangs Boder 13, , , Chr. Ludvig Petersen [dugmager], ,
1888, 15 Juli, 18 Juli, Carl Frederik Petersen [tvilling], , Bangs Boder 13, , , Chr. Ludvig Petersen [dugmager], ,
1888, 18 Juli, 23 Juli, Niels Christian Nielsen, 2, Nedergade 7, , , Anders Nielsen [gartner], ,
1888, 25 Juli, 31 Juli, Jens Larsen [gift, gjæstgiver], 67, Frue Kirkestræde 3, , , , ,
1888, 9 August, 13 August, Niels Rosenlund Nielsen, 3, St. Jørgensgade 40, , , Anders Nielsen [vævermester], ,
1888, 14 August, 20 August, Søren Knudsen [gift, forhenværende rugbrødbager], 77, Sortebrødretorv 6, , , , ,
1888, 18 August, 23 August, Niels Peder Nielsen [enkemand, røgter], 66, Killerup, , , , ,
1888, 10 September, 13 September, Frits Emanuel Rasmussen, , Frederiks Forstad 77, , , J. Rasmussen [smedesvend], ,
1888, 28 September, 4 Oktober, Frits Carl August Jørgensen [ugift, tyende], 21, Ejby, , , , ,
1888, 6 Oktober, 12 Oktober, Jens Peter Jensen [gift, tømrer], 40, Adamsgade 13, , , , ,
1888, 17 Oktober, 23 Oktober, Martin Christian Prøvensen [enkemand, bankdirektør], 62, Frederiksgade 4, , , , ,
1888, 3 November, 8 November, Thomas Peter Christensen, 2, i pleje i Pjentedamsgade, , , , Christine Eleonora Christensen [ugift],
1888, 15 November, 19 November, Hans Hansen [gift, gaardmand], 60, Søndersø - Holmehave, , , , ,
1888, 15 November, 20 November, Carl Christian Horsmann [enkemand, arbejdsmand], 73, Adamsgade 19, , , , ,
1888, 25 November, 28 November, Jørgen Einar Christian Larsen, , St. Jørgens Forstad 23, , , Lars Chr. Larsen [sømand], ,
1888, 5 December, 10 December, Frederik Olaf Theodor Larsen, 2, St. Jørgens Forstad 23, , , Lars Chr. Larsen [sømand], ,
1888, 4 December, 11 December, Sophus Poulsen, , Familienshaab paa Ejby Mark, , , Hans Vilhelm Poulsen [tømrer], ,
1888, 10 December, 14 December, Hans Karl Bang [ugift, skomagerlærling], 23, Frederiksgade 51, , , , ,
1888, 13 December, 17 December, Hans Jacobi Møller, 2, St. Jørgensgade 2, , , Hans Jacobi Møller [detaillist], ,
1888, 12 December, 18 December, Hans Rasmussen [enkemand, forhenværende tømmermester], 84, Frederiks Forstad 18, , , , ,
1889, 30 December 1888, 4 Januar, Hans Nielsen [enkemand, murmester], 86, Grynhusene 17, , , , ,
1889, 3 Januar, 9 Januar, Jens Peter [Petersen - enkemand, væver], 42, St. Jørgensgade 40, , , , ,
1889, 4 Januar, 12 Januar, Carl Valdemar Hannibal Thranes [barn - dødfødt dreng], , Frederiksgade 9, , , Carl Valdemar Hannibal Thrane [malermester], ,
1889, 10 Januar, 14 Januar, Ulrik Frederik Gabriel Nielsen, , St. Jørgens Forstad 45, , , Hans Peter Nielsen [instrumentsliber], ,
1889, 11 Januar, 15 Januar, Einer Oskar Valdemar Hansen, , St. Jørgens Forstad 90, , , Jørgen Christian Hansen [arbejdsmand], ,
1889, 11 Januar, 17 Januar, Hans Peter Marius Hansen [ugift], 20, Pjentedamsgade 3, , , Peter Hansen [arbejdsmand], ,
1889, 14 Januar, 19 Januar, Hans Petersen [gift, arbejdsmand], 39, Adamsgade 44, , , , ,
1889, 16 Januar, 22 Januar, Herman Frederik Christian Hansen, 4, Frederiksgade 6, , , Niels Hansen [afdøde mursvend], ,
1889, 19 Januar, 25 Januar, Niels Hansen [enkemand, snedkermester], 64, Frederiksgade 63, , , , ,
1889, 21 Januar, 26 Januar, Jens Peter Hansen [mursvend, gift], 62, St. Jørgens Forstad 9, , , , ,
1889, 25 Januar, 29 Januar, Julius Jensen, , Ridehusgade 22, , , Peter Vilhelm Jensen [fyrbøder], ,
1889, 25 Januar, 31 Januar, Rasmus Hansen [enkemand, arbejdsmand], 74, Frederiksgade 34, , , , ,
1889, 4 Februar, 9 Februar, Hans Jakob Emil Nellemann Kruuse, 15, Juelsminde Ejby Mark, , , Jakob Nielsen Kruuse [hestehandler], ,
1889, 7 Februar, 13 Februar, Jørgen Hansen [gift, arbejdsmand], 46, Grynhusene 7, , , , ,
1889, 8 Februar, 15 Februar, Anders Andersen [gift, bolsmand], 71, Tornbjergstedet St. Jørgens Mark, , , , ,
1889, 19 Februar, 25 Februar, Niels Thorvald Petersen, , Adamsgade 30, , , Niels Christian Petersen [møllesvend], ,
1889, 20 Februar, 26 Februar, Anders Madsen [gift, arbejdsmand], 55, Bangsboder 5, , , , ,
1889, 10 Marts, 14 Marts, Jens Andersens [udøbt drengebarn], , Frederiksgade 66, , , Jens Andersen [detaillist], ,
1889, 10 Marts, 15 Marts, Peter Carl Rasmussen, , Rødegaardsvej 50, , , Christian Rasmussen [gartner], ,
1889, 20 Marts, 25 Marts, Thomas Olsen [enkemand, værtshusholder], 64, Østergade 16, , , , ,
1889, 25 Marts, 30 Marts, Jens Hansen [ugift, arbejdsmand], 79, Frederiksgade 6, , , , ,
1889, 1 April, 6 April, Carl Petersen [gift, mursvend], 58, St. Jørgensgade 31, , , , ,
1889, 14 April, 17 April, Hans Hansens [dødfødt drengebarn], , Ejby Skole, , , Hans Hansen [gartner], ,
1889, 21 April, 26 April, Jørgen Hansen [gift, murer], 37, Frederiksgade 44, , , , ,
1889, 23 April, 29 April, Hans Christian Jensen, , Gillestedhus St. Jørgens Mark, , , Hans Christian Jensen [arbejdsmand], ,
1889, 12 Maj, 20 Maj, Christian Nicolaj Clausen [gift, kjøbmand], 56, Nedergade 19, , , , ,
1889, 14 Maj, 20 Maj, Axel Hermann Jespersen, 8, Ramsherred 3, , , Niels Peter Jepsersen [bødker], ,
1889, 14 Maj, 20 Maj, Fritz Emil Schneider, 2, Adamsgade 12, , , Rasmus Christian Schneider [arbejdsmand], ,
1889, 18 Maj, 23 Maj, Johan Christian Ludvig Gerchens [ugift, smedesvend], 56, Sortebrødretorv 14, , , , ,
1889, 20 Maj, 24 Maj, Johannes Vilhelm Rasmussen [gift, proppeskjærer], 38, Grynhusene 19, , , , ,
1889, 25 Maj, 31 Maj, Jens Rasmussen [gift, arbejdsmand], 82, Overgade 64, , , , ,
1889, 26 Maj, 31 Maj, Henrik Theodor Andersen [enkemand, urmager], 62, Nedergade 11, , , , ,
1889, 28 Maj, 1 Juni, Carl Emil Valdemar Thrane, , Familienshaab Ejby, , , Thorvald Thrane [slagtermester], ,
1889, 10 Juni, 14 Juni, Hans Peter Larsen [gift, tømrer], 58, Overstræde 10, , , , ,
1889, 9 Juni, 12 Juni, Johannes Kristein Simonsen, , , , , , Mette Marie Simonsen [tjenestepige],
1889, 19 Juni, 24 Juni, Jørgen Kristian Jørgensen, 15, Hunderupgade 4, , , Carl S. Jørgensen [politiassistent], ,
1889, 24 Juni, 28 Juni, Rasmus Christensen Jensen [enkemand, forhenværende rugbrødbager], 69, St. Jørgensgade 4, , , , ,
1889, 24 Juni, 29 Juni, Oskar Peter Christiansen, , St. Jørgens Forstad 70, , , Johan Christiansen [smed], ,
1889, 28 Juni, 3 Juli, Laurits Jørgensen, , Pjentedamsgade 3, , , Rasmus Jørgensen Brohn [slagter], ,
1889, 30 Juni, 3 Juli, Villiam Rasmussen, , St. Jørgensgade 34, , , , Trine Jensine Rasmussen [tjenestepige],
1889, 14 Juli, 18 Juli, Anders Olsen [ugift, handskemagersvend], 34, St. Jørgens Forstad 85, , , , ,
1889, 18 Juli, 22 Juli, Valdemar Theodor Lundgreen Eriksen, , Frederiks Forstad 62, , , V. E. Eriksen, ,
1889, 18 Juli, 23 Juli, Peder Pedersen [forhenværende husmand], 80, Killerup, , , , ,
1889, 19 Juli, 22 Juli, Carl Andersen, 1, St. Jørgens Forstad 52, , , J. Chr. Andersen [arbejdsmand], ,
1889, 27 Juli, 31 Juli, Niels Christian Axel Sørensen, 1, St. Jørgensgade 35, , , C. Sørensen [arbejdsmand], ,
1889, 12 August, 17 August, Christian Valdemar Kjær, 1, Sortebrødretorv 16, , , Vald. Kjær [skomager], ,
1889, 17 August, 22 August, Hans Madsen [enkemand, arbejdsmand], 87, Grynhusene 21, , , , ,
1889, 13 August, 19 August, Hans Christian Hansen [ugift, smedelærling], 17, Eskildstrup i Søllinge Sogn, , , , ,
1889, 14 August, 20 August, Mads Christiansen [gift, stenhugger], 47, Bangsboder 15, , , , ,
1889, 27 August, 30 August, Emanuel Christian Carstensen, , Frederiksgade 46, , , Erik Carl Christian Carstensen [arbejdsmand], ,
1889, 29 August, 3 September, Johannes Martin Hansen [enkemand, snedkermester], 41, Frederiksgade 34, , , , ,
1889, 2 September, - [dato ikke indført], Peter Andersen [enkemand, forhenværende husmand], 86, Overgade 40, , , , ,
1889, 2 September, 9 September, Jørgen Svendsen [gift, murer], 74, Fr. Vlll Stiftelse i Pjentedamsgade, , , , ,
1889, 3 September, 9 September, Hans Peter Nielsen, 1, Ejby Mark, , , Adam Nielsen [arbejdsmand], ,
1889, 3 September, 10 September, Klaus Heinrich Rau [gift, maskinarbejder], 65, Adamsgade 40, , , , ,
1889, 8 September, 14 September, Anders Christensen [gift, mursvend], 55, Overgade 27, , , , ,
1889, 11 September, 17 September, Hans Peter Müller [enkemand, handelsgartner], 79, Frederiksgade 59, , , , ,
1889, 16 September, 21 September, Peter Petersen [enkemand, pottemager], 71, St. Jørgengade 45, , , , ,
1889, 18 September, 23 September, Niels Edvard Marius Hansen, , Frederiksgade 46, , , Hans Hansen [tømrer], ,
1889, 21 September, 26 September, Johan Valentin Kordt [gift, murer], 62, Ridehusgade 24, , , , ,
1889, 4 Oktober, 8 Oktober, Harald Heiberg, 2, Vor Frue Præstegaard i Overgade 62, , , J. A. Heiberg [præst], ,
1889, 9 Oktober, 15 Oktober, Hans Rudolph Hansen, 18, St. Jørgensgade 16, , , Lars Hansen [rugbrødbager], ,
1889, 13 Oktober, 21 Oktober, Anders Madsen [enkemand, husejer], 73, Biskorup By, , , , ,
1889, 23 Oktober, 28 Oktober, Jørgen Christian Hansen [gift, arbejdsmand], 45, Frederiks Forstad 68, , , , ,
1889, 7 November, 12 November, Peter Jensen Hansen [plejebarn af arbejdsmand Hans Petersen], 5, St. Jørgensgade 3, , , , ,
1889, 15 November, 18 November, Poul Johannes Larsen, 4, Langgade 43, , , R. Larsen [sparekassefuldmægtig], ,
1889, 1 December, 6 December, Hans Peter Vilhelmsen, , Ejby, , , Carl Mathias Andreas Vilhelmsen [slagter], ,
1889, 3 December, 6 December, Axel Vilhelm Jørgensen, , Kragsbjergvej 10, , , Morten Jørgensen [arbejdsmand], ,
1889, 2 December, 9 December, Hans Christian Carl Jensen [ugift, smedesvend], 30, Grynhusene 6, , , , ,
1889, 7 December, 13 December, Hans Rasmus Henriksen [gift, gartner], 52, Rødegaardsvej 27, , , , ,
1889, 14 December, 19 December, Alfred Viggo Pedersen, 7, Frederiksgade 13, , , Rasmus Pedersen [klodsemager], ,
1889, 16 December, 20 December, Olaf Fritz Jørgensen, 2, Frederiks Forstad 77, , , Jørgen Kristian Jørgensen [arbejdsmand], ,
1889, 21 December, 28 December, Hans Christian Hansen [gift, forhenværende gasbestyrer], 67, St. Jørgensgade 53, , , , ,
1889, 23 December, 28 December, Ole Petersen, , St. Jørgens Forstad 87, , , Laurits Petersen [arbejdsmand], ,
1890, 9 Januar, 15 Januar, Knud Christian Rasmussen [enkemand, arbejdsmand], 73, Sortebrødretorv 8, , , , ,
1890, 16 Januar, 23 Januar, Anders Petersen [gift, arbejdsmand], 54, Frederiksgade 31, , , , ,
1890, 16 Januar, 22 Januar, Jens Peter Olsen, , Biskorup Mark i Frue Landsogn, , , Niels Olsen [skibstømrer], ,
1890, 18 Januar, 24 Januar, Peter August Jensen [gift, brolægger], 62, Frederiks Forstad 58, , , , ,
1890, 22 Januar, 27 Januar, Thomas Thomsen [enkemand, skomager], 68, Ramsherred 13, , , , ,
1890, 27 Januar, 31 Januar, Arnold Karl Milling Petersen, , Adamsgade 5, , , Jesper Pedersen [mursvend], ,
1890, 30 Januar, 5 Februar, Christian Frederiksen [gift, skomagermester], 85, Overgade 30, , , , ,
1890, 6 Februar, - [dato ikke indført], Carl Vilhelm Peter Jensen [ugift, sadelmagersvend], 21, Nedergade 16, , , , ,
1890, 8 Februar, 13 Februar, Henrik Hansen [gift, invalid, handelsmand], 68, Ramsherred 17, , , , ,
1890, 9 Februar, 14 Februar, Axel Andersen [tvilling], , Ridehusgade 15, , , Ove Henrik Andersen [arbejdsmand], ,
1890, 9 Februar, 14 Februar, Henrik Andersen [tvilling], , Ridehusgade 15, , , Ove Henrik Andersen [arbejdsmand], ,
1890, 15 Februar, 20 Februar, Carl Vilhelm Nielsen [enkemand, arbejdsmand], 57, Frederiksgade 6, , , , ,
1890, 19 Februar, 24 Februar, Niels Peter Dosinius Petersen, , St. Jørgens Forstad 57, , , Hans Petersen [arbejdsmand], ,
1890, 19 Februar, 25 Februar, Niels Jespersen [gift, skrædder], 76, Frederiksgade 59, , , , ,
1890, 23 Februar, 28 Februar, Poul Jensen [enkemand, aftægtsmand], 81, Biskorup, , , , ,
1890, 1 Marts, 7 Marts, Andreas Hansen Wolder [enkemand, slagtermester], 75, Pjentedam 7, , , , ,
1890, 5 Marts, 8 Marts, Axel Nielsen, , St. Jørgensgade 27, , , Chr. Nielsen [tømmermand], ,
1890, 5 Marts, 12 Marts, Julius Spøhr [gift, garvermester], 68, St. Jørgens Forstad 34, , , , ,
1890, 10 Marts, 13 Marts, Valdemar Andreas Andersen, 6, St. Jørgens Forstad 79, , , J. Andersen [murer], ,
1890, 10 Marts, 15 Marts, Hans Kingo Jensen [gift, stenhugger, husmand], 75, Ejby, , , , ,
1890, 13 Marts, 20 Marts, Jørgen Hansen [enkemand, forhenværende daglejer], 77, Frederiksgade 13, , , , ,
1890, 22 Marts, 28 Marts, Karl Ferdinand Hansen [gift, stentrykker], 43, Frederiks Forstad 70, , , , ,
1890, 27 Marts, 2 April, Hans Christian Rasmussen [enkemand, mursvend], 49, Frederiks Forstad 77, , , , ,
1890, 31 Marts, 5 April, Marius Vilhelm Knudsen, , Nedergade 7, , , R. Chr. Knudsen [smedemester], ,
1890, 14 April, 19 April, Carl Petersen [gift, forhenværende gasværksbestyrer], 70, Overstræde 14, , , , ,
1890, 17 April, 23 April, Jørgen Jakobsen [ugift, handelsmand], 30, Adamsgade 19, , , , ,
1890, 26 April, 1 Maj, Hans Peter August Madsen [ugift, studerende], 19, St. Jørgens Forstad 80, , , Rasm. Madsen [landmand], ,
1890, 30 April, 5 Maj, Axel Christian Vilhelm Hansen, 5, Frederiksgade 19, , , Lars Hansen [væver], ,
1890, 3 Maj, 6 Maj, Ane Kirstine Petersens [dødfødt drengebarn], , Frederiksgade 11, , , , Ane Kirstine Petersen [sypige],
1890, 5 Maj, 8 Maj, Mads Peter Petersen Rossau, , i Villestofte, , , P. Petersen Rossau [gaardejer], ,
1890, 9 Maj, 14 Maj, Jørgen Christian Sørensen [ugift, murmester], 64, St. Jørgensgade 18, , , , ,
1890, 9 Maj, 16 Maj, Frederik Lütken Hansen [gift, væver], 49, Frederiks Forstad 49, , , , ,
1890, 11 Maj, 16 Maj, Carl Emil Valdemar Thrane, , Ejby Mark, , , Thomas Vingaard Thrane [slagter], ,
1890, 15 Maj, 21 Maj, Peter Christian Cilius Berggreen [gift, skomagermester], 67, Nedergade 20, , , , ,
1890, 19 Maj, 23 Maj, Niels Christian Serve [ugift, garvermester], 75, Sortebrødretorv 22, , , , ,
1890, 19 Maj, 24 Maj, Marquard Julius Claudi Hansen [ugift], 27, Lahns Stiftelse i Nedergade 36, , , Chr. Hansen [lærer], ,
1890, 20 Maj, 24 Maj, Rasmus Løvgreen [gift, malermester], 79, Nedergade 33, , , , ,
1890, 19 Maj, 23 Maj, Frederik Theodor Hansen [gift, arbejdsmand], 53, St. Jørgens Forstad, , , , ,
1890, 24 Maj, 30 Maj, Frederik Andreas Hansen [gift, forhenværende sognefoged], 82, i Fraugde og provst - Frederiks Forstad 73, , , , ,
1890, 2 Juni, 5 Juni, Christian Reinhardt Larsen, , Frederiks Forstad 35, , , , Karen Marie Jørgensen [pige],
1890, 4 Juni, 10 Juni, Frands Andreas Frederik Pommer [gift, guldsmedsvend], 35, Frue Kirkestræde 11, , , , ,
1890, 8 Juni, 13 Juni, Frederik Ludvig Andresen [gift, gartner], 61, Bangs Boder 16, , , , ,
1890, 14 Juni, 19 Juni, Jørgen Gunneman Mortensen [gift, arbejdsmand], 78, Ridehusgade 27, , , , ,
1890, 14 Juni, 20 Juni, Jens Jespersen [gift, arbejdsmand], 44, St. Jørgens Forstad 13, , , , ,
1890, 20 Juni, - [dato ikke indført], Christian Hansen [gift, handelsrejsende], 54, Grønnegade 12, , , , ,
1890, 25 Juni, 28 Juni, Olaff Rafael Fleischer, , Frederiks Forstad 93, , , E. Fleischer [præst], ,
1890, 6 Juli, 12 Juli, Niels Christian Petersen [gift, kreaturhandler], 34, St. Jørgensgade 50, , , , ,
1890, 9 Juli, 14 Juli, Claus Christian Nielsen [gift, tømrer], 75, St. Jørgensgade 13, , , , ,
1890, 19 August, 23 August, Charles Emil Andersen, , Grynhusene 21, , , Karl Frederik Andersen [snedker], ,
1890, 23 August, 28 August, Hans Hansen [ugift røgter, tidligere mursvend], 64, Frederiksgade 51, , , , ,
1890, 20 September, 24 September, Hans Pedersen, , Frederiks Forstad 2, , , H. P. Pedersen [arbejdsmand], ,
1890, 21 September, 27 September, Christian la Motte From [enkemand, autoriseret fæstemand], 72, Frederiksgade 61, , , , ,
1890, 29 September, 3 Oktober, Hans Jakob Rasmussen [ugift, handelskommis], 25, Pjentedamsgade 31, , , , ,
1890, 6 Oktober, 9 Oktober, Hansine Frederikke Hansens [dødfødt drengebarn], , Overgade 49, , , , Hansine Frederikke Hansen [syjomfru],
1890, 9 Oktober, 11 Oktober, Lars Mortensen [enkemand, arbejdsmand], 78, Bangs Boder 10, , , , ,
1890, 24 Oktober, 25 Oktober, Laurits Petersens [dødfødt drengebarn], , Frederiksgade 52, , , Laurits Petersen [arbejdsmand], ,
1890, 27 Oktober, 30 Oktober, Jørgen Christian Petersen, 6, Nedergade 26, , , C. Petersen [stenhugger], ,
1890, 27 Oktober, 1 November, Andreas Christian Nielsen, 3, St. Jørgens Forstad 90, , , Rasmus Nielsen [arbejdsmand], ,
1890, 29 Oktober, 3 November, Johannes Hviid Frydendahl Macquard [ugift grosserer], 33, Frederiksgade 2, , , , ,
1890, 2 November, 7 November, Sofus Emil Hansen [gift, forhenværende farvehandler], 52, Rødegaardsvej 9, , , , ,
1890, 6 November, 13 November, Peter Lauritz Heidemann [gift, snedker], 59, Frederiksgade 58, , , , ,
1890, 8 November, 11 November, Gertrud Marie Jensens [dødfødt drengebarn], , Frederiks Forstad 63, , , , Gertrud Marie Jensen [tjenestepige],
1890, 23 November, 26 November, Arnold Christensen, , Adamsgade 12, , , V. L. Christensen [patrouillebetjent], ,
1890, 12 December, 17 December, Jørgen Rasmussens [dødfødt drengebarn], , Grynhusene 27, , , Jørgen Rasmussen [arbejdsmand], ,
1890, 25 December, 30 December, Johan Jacob Jensen [gift, bager], 53, Frederiksgade 25, , , , ,
1891, 7 Januar, 12 Januar, Heinrich Martin Luther Verclas [ugift, forhenværende handelskommis], 49, Brogade 1, , , , ,
1891, 9 Januar, 15 Januar, Erik Bom [gift, smedemester], 67, Frederiksgade 11, , , , ,
1891, 15 Januar, 19 Januar, Rasmus Laurits Andersen, , St. Jørgensgade 27, , , , Martha Rasmine Larsen [tjenestepige],
1891, 17 Januar, 22 Januar, Lars Christian Olsen [ugift, tjenestekarl], 58, Nedergade 25, , , , ,
1891, 23 Januar, 30 Januar, Mads Rasmussen Langberg [enkemand, arbejdsmand], 82, Ramsherred 15, , , , ,
1891, 6 Februar, 12 Februar, Johannes Laurits Larsen [ugift, cigarmagersvend], 20, Theaterstræde 15, , , , ,
1891, 8 Februar, 13 Februar, Anders Jakobsen [gift, arbejdsmand], 54, Grynhusene 23, , , , ,
1891, 20 Februar, 27 Februar, Johan Henrik Demant [ugift, gartner], 35, Kragsbjergvej 122, , , , ,
1891, 25 Februar, 2 Marts, Mads Kristian Jensen [enkemand, indsidder], 70, St. Jørgens Forstad 125 (Bomhuset), , , , ,
1891, 25 Februar, 3 Marts, Erik Rasmussen [gift arbejdsmand], 69, St. Jørgens Forstad 39, , , , ,
1891, 25 Februar, 2 Marts, Jørgen Pedersens [barn - dødfødt dreng], , St. Jørgensgade 14, , , Jørgen Pedersen [snedker], ,
1891, 4 Marts, 9 Marts, Christoffer Michael Schorn [gift, forhenværende cigarmager], 68, Ridehusgade 10, , , , ,
1891, 10 Marts, 16 Marts, Peter Hansen Snede [gift, farversvend], 37, Overstræde 5, , , , ,
1891, 29 Marts, 2 April, Rasmus Jakobsens [barn - dødfødt dreng], , St. Jørgens Forstad 93, , , Rasmus Jakobsen [møllekusk], ,
1891, 3 April, 9 April, Poul Petersen [gift, grovsmedmester], 76, St. Jørgensgade 21, , , , ,
1891, 14 April, 17 April, Niels Svend Petersen, , Frederiks Forstad 68, , , Niels Petersen [tømrer], ,
1891, 15 April, 20 April, Samuel Levy Jensen, , F....gade 6, , , H. Chr. Jensen [kjøbmand], ,
1891, 15 April, 20 April, Rasmus Peter Christian Nielsen [ugift, landmand], 23, Sortebrødrestræde 2, , , , ,
1891, 20 April, 23 April, Johannes Frederik Nielsen, , St. Jørgens Forstad 95, , , Hans Chr. Nielsen [mælkekusk], ,
1891, 26 April, 2 Maj, Niels Mathias Jacobsen, 7, Grynhusene 77, , , Niels Jacobsen [gartner], ,
1891, 28 April, 2 Maj, Charles Martinus Petersen, , Frederiks Forstad 58, , , , Anna Charl. A. Petersen [tjenestepige],
1891, 1 Maj, 8 Maj, Hans Peter Wittrock [gift, forhenværende smedemester], 74, Sortebrødretorv 14, , , , ,
1891, 17 Maj, 21 Maj, Niels Peter Christensen, , Frue Kirkestræde 15, , , M. Christensen [arbejdsmand], ,
1891, 4 Juni, 9 Juni, Otto Sophus Poulsen, 1, Ejby Mark, , , H. Poulsen [tømrer], ,
1891, 10 Juni, 13 Juni, Frederik Vesterblaae, , Overgade 49, , , Frederik Vilhelm Vesterblaae [former], ,
1891, 11 Juni, 17 Juni, Georg Demant [gift, mursvend], 44, St. Jørgens Forstad 57, , , , ,
1891, 12 Juni, 17 Juni, Peter Johannes Knudsen, 3, St. Jørgens Forstad 59, , , Rasmus Knudsen [arbejdsmand], ,
1891, 11 Juni, 16 Juni, Valdemar Christiansen, 1, Bangs Boder 15, , , , Christiansen [enkemadam],
1891, 12 Juni, 18 Juni, Albert Larsen, 4, Adamsgade 54, , , Anders Larsen [arbejdsmand], ,
1891, 14 Juni, 19 Juni, Knud Jeppesen, 4, St. Jørgensgade 6, , , H. H. Jeppesen, ,
1891, 18 Juni, 24 Juni, Jens Hansen [gift, arbejdsmand], 68, St. Jørgensgade 43, , , , ,
1891, 18 Juni, 22 Juni, Bror Viggo Nielsen, 1, St. Jørgens Forstad 91, , , , Caroline Nielsen,
1891, 19 Juni, 23 Juni, Marius Johansen [stedsøn af arbejdsmand A. Chr. Jacobsen], 6, Grynhusene 23, , , , ,
1891, 19 Juni, 23 Juni, Laurits Johannes Frederiksen, , St. Jørgens Forstad 23, , , Lars A. J. Frederiksen [mursvend], ,
1891, 20 Juni, 25 Juni, Carl Adolph Christoph Grupe [gift, slagtermester], 55, Overgade 44, , , , ,
1891, 21 Juni, 25 Juni, Emil Adolf Mikkelsen, , St. Jørgensgade 56, , , Niels Mikkelsen [arbejdsmand], ,
1891, 25 Juni, 2 Juli, Anders Olesen [gift, pensioneret lærer], 72, forhen i Aasum - Frederiksgade 62, , , , ,
1891, 30 Juni, 4 Juli, Hans Jacobsen [gift, forhenværende smaakører], 69, Pjentedamsgade 39, , , , ,
1891, 30 Juni, 6 Juli, Lars Larsen [gift, arbejdsmand], 63, St. Jørgens Forstad 75, , , , ,
1891, 2 Juli, 6 (?) Juli, Jens Christian Hansen [ugift, snedkersvend], 22, Provstegade 1, , , , ,
1891, 5 Juli, 7 Juli, Laurits Marius Larsen, 6, Adamsgade 54, , , Anders Larsen [arbejdsmand], ,
1891, 5 Juli, 10 Juli, Jens Valdemar Hansen, , St. Jørgens forstad 52 G, , , Niels Hansen [banearbejder], ,
1891, 6 Juli, 9 Juli, Johannes Lundgreen Eriksen, , Nyborg Landevej 62, , , Vilhelm Emil Valdemar Eriksen [slagtermester], ,
1891, 14 Juli, 18 Juli, Herman Kristian Nielsen, 2, St. Jørgens Forstad 27, , , Hans Nielsen [smedesvend], ,
1891, 25 Juli, 29 Juli, Axel Valdemar Frandsen, 1, St. Jørgens Forstad 42, , , Carl Edvard Frandsen [sømand], ,
1891, 4 August, 10 August, Knud Carl Nielsen [garverlærling], 18, St. Jørgensgade 3, , , , ,
1891, 6 August, 13 August, Hans Lauritz Hansen [ugift, mursvend], 38, Provstegade 4, , , , ,
1891, 25 August, 31 August, Peder Larsen [enkemand, forhenværende kvæghandler], 69, Sortebrødretorv 18, , , , ,
1891, 31 August, 4 September, Christian Nielsen, 1, St. Jørgens Forstad 87, , , Hans Nielsen [karetmagersvend], ,
1891, 17 September, 19 September, Laurits Marius Larsen, , Pjentedamsgade 20, , , Niels Larsen [slagtermester], ,
1891, 17 September, 23 September, Peter Petersen [gift, arbejdsmand], 37, Adamsgade 29, , , , ,
1891, 12 Oktober, 16 Oktober, Svend Gudmund Steffensen, , Frederiks Forstad 71, , , August Frederik Steffensen [arbejdsmand], ,
1891, 24 Oktober, 30 Oktober, Emilius Johannes Gedde, 7, Nedergade 30, , , Johan Chr. Ulrik Gedde [smedemester], ,
1891, 28 Oktober, 2 November, Martin Niels Rasmus Nielsen, , Theaterstræde 1, , , Hans Nielsen [arbejdsmand], ,
1891, 28 Oktober, 3 November, Karl Emil Bock, 12, Provstegade 14, , , Bock [afdøde fabrikant], ,
1891, 30 Oktober, 3 November, Ferdinand Otto Harald Enevoldsen, 3, Grynhusene 25, , , Enevoldsen [rebslagersvend], ,
1891, 2 November, 7 November, Ole Peter Jensen [ugift, sadelmager], 61, Paaskestræde 4, , , , ,
1891, 5 November, 10 November, Anders Petersen Akkerup [gift, arbejdsmand], 75, Akkerup kaldet Talleruphus - Dannebrogsgade 1, , , , ,
1891, 10 November, 16 November, Henrik Gerhard Carl Nielsen [skrædderlærling], 16, Frederiks Forstad 38, , , , ,
1891, 22 November, 27 November, Jørgen Petersen, 5, i pleje i Grynhusene 23, , , P. Chr. Petersen [sergent], ,
1891, 22 November, 28 November, Jens Hansen [gift, detaillist], 68, Overstræde 12, , , , ,
1891, 22 November, 27 November, Laurits Andreas Jensen, 7, Ridehusgade 10, , , Rasmus Peter Jensen [arbejdsmand], ,
1891, 24 November, 30 November, Mathias Christian Rex [enkemand, skomagermester], 74, St. Jørgensgade 21, , , , ,
1891, 26 November, 2 December, Christoffer Frikke [gift, snedkersvend], 71, Bang Boder 18, , , , ,
1891, 27 November [fundet], 4 December, Frederik Karl Kristian Lauritzen [gift, skomager], 50, Frederiksgade 14, , , , ,
1891, 27 November, 3 December, Hans Vilhelm Poulsen, , Ejby, , , H. V. Poulsen [tømrer], ,
1891, 2 December, 7 December, Jørgen Christian Hansen [gift, arbejdsmand], 47, Ridehusgade 12, , , , ,
1891, 3 December, 9 December, Niels Jensen [enkemand, forhenværende møllersvend], 66, St. Jørgens Forstad 7, , , , ,
1891, 4 December, 10 December, Lorentz Kristian Tørring [ugift, kolportør], 38, Ridehusgade 35, , , , ,
1891, 5 December, 10 December, Ole Christensen [gift, gartner], 72, Kragsbjergvej 40, , , , ,
1891, 7 December, 11 December, Peter Kristian Hansen [gift, forhenværende væver], 57, Enggade 7, , , , ,
1891, 7 December, 12 December, Morten Vilhelm Hansen, , St. Jørgens Forstad 63, , , , Martha K. Johannesen [tjenestepige],
1891, 7 December, 11 December, Otto Christiansen, 3, Frederiksgade 19, , , Rasmus Anders Christiansen [kjøbmand], ,
1891, 13 December, 18 December, Jørgen Alfred Koborg, , Frederiks Forstad 7, , , , Rasmine Lundin,
1891, 15 December, 19 December, Alfred Jørgensen, , Frederiksgade 35, , , Chr. Jørgensen [skomager], ,
1891, 17 December, 23 December, Jens Andersen [gift, arbejdsmand], 76, St. Jørgensgade 58, , , , ,
1891, 18 December, 23 December, Lars Larsen [gift, skrædder], 72, Ejby Mark, , , , ,
1891, 19 December, 24 December, Christian Studt [enkemand, væver], 73, Adamsgade 43, , , , ,
1891, 19 December, 24 December, Søren Jørgensen [gift, forhenværende arbejdsmand], 84, Rødegaardsvej 15 A, , , , ,
1891, 20 December, 28 December, Frederik Peter Molstrup [gift, bødkermester], 89, Mellemstræde 5, , , , ,
1891, 21 December, 28 December, August Christian Bosselmann [gift, væver], 65, Ridehusgade 32 - Fr. VIII Stiftelse, , , , ,
1892, 30 December 1891, 2 Januar, Carl Olsen, , Frederiksgade 11, , , , Karoline Hansine Thorndahl [tjenestepige],
1892, 31 December 1891, 6 Januar, Peter Petersen [gift, arbejdsmand], 82, Ejby Mark, , , , ,
1886, 12 Januar, 16 Januar, Mette Kirstine Knudsen, 1, St. Jørgens Forstad 87, , , Jens Knudsen [arbejdsmand], ,
1886, 15 Januar, 20 Januar, Dolores Francisca Hansen, 11, Frederiksgade 35, , , Hans Jespersen [afdøde arbejdsmand], ,
1886, 16 Januar, 22 Januar, Ane Marie født Johansen, 62, Kragsbjerg, Jacob Clausen [proprietær], , , ,
1886, 25 Januar, 30 Januar, Anna Kamilla Rasmine Nielsen, 1, Frederiks Forstad 70, , , Niels Christian Nielsen [arbejdsmand], ,
1886, 8 Februar, 12 Februar, Anna Oline Charlotte Heiden, 8, Ejby Mark, , , Elias Theodor Heiden [arbejdsmand], ,
1886, 8 Februar, 13 Februar, Ane Kirstine Søborg [enke], 88, Overgade 67, Anders Landt [skolelærer], , , ,
1886, 8 Februar, 15 Februar, Karen Andersdatter, 56, Ridehusgade 30, Jørgen Larsen [væver], , , ,
1886, 19 Februar, 25 Februar, Ane Marie Nielsdatter, 63, St. Jørgens Forstad 79, Niels Andersen [arbejdsmand], , , ,
1886, 23 Februar, 26 Februar, Kathinka Marie Nielsen, , Frederiks Forstad 68, , , Niels Nielsen [arbejdsmand], ,
1886, 2 Marts, 11 Marts, Ane Katrine Kristensen [distriktsjordemoder, enke], 72, Brogade 1, Lilieblad [skræddermester], , , ,
1886, 3 Marts, 9 Marts, Clausine Christiane Nielsen [tjenestepige], 15, St. Jørgensgade 10, , , Søren Nielsen [kammerjæger], ,
1886, 8 Marts, 15 Marts, Louise Frederikke Angelo [enke], 62, Nedergade 14, P. E. E. Andersen [gjæstgiver], , , ,
1886, 17 Marts, 23 Marts, Bolette Jørgensen, 70, Frederiksgade 18, Rasmus Petersen [tømmermester, brandmajor], , , ,
1886, 26 Marts, 1 April, Jacobine Petersen, 3, St. Jørgens Forstad 23, , , N. P. Petersen [pølsefabrikant], ,
1886, 27 Marts, 2 April, Maria Andrea Thorup [ugift, skolebestyrerinde], 34, Vindegade 100, , , , ,
1886, 27 Marts, 1 April, Anna Johanne Andrea Eriksen, , Liliendal paa Ejby Mark, , , , Marie Kirstine Jensen [ugift],
1886, 29 Marts, 3 April, Cathrine Marie Urban Hansen [enke], 43, Frue Kirkestræde 1, C. F. Maaløe [forvalter], paa Sparekassens Laanekontor, , ,
1886, 29 Marts, 2 April, Marie Henriette Pedersen, , Sortebrødretorv 4, , , Jens Pedersen [skrædder], ,
1886, 30 Marts, 7 April, Louise Marie Rasmussen, 60, Frederiksgade 63, Niels Hansen [modelsnedker], , , ,
1886, 8 April, 12 April, Emilie Galle, , Frederiksgade 35, , , Heinrich Emil Albert Galle [bundtmager], ,
1886, 7 April, 13 April, Marie Jensine Madsen [ugift], 21, Nedergade 19, , , Jørgen Madsen [høker], ,
1886, 14 April, 19 April, Karen Kirstine Rasmussen, 40, Frederiksgade 35, Heinrich Emil Albert Galle [bundtmager], , , ,
1886, 14 April, 21 April, Ane Kathrine Jørgensen, 44, Frederiksgade 51, Hans Christian Rasmussen [murer], , , ,
1886, 18 April, 21 April, Andrea Mathilde Jørgensen, , Frederiks Forstad 70, , , Johan Vilhelm Jørgensen [arbejdsmand], ,
1886, 20 April, 28 April, Mary Christine Petersen [stedfader Fr. Vilh. Schnohr], 16, , , , Petersen [afdøde cigarmager], ,
1886, 21 April, 27 April, Gjertrud Marie Petersen [ugift], 30, St. Jørgens Forstad 75, , , , ,
1886, 24 April, 28 April, Caroline Christine Clausen, 41, Sortebrødretorv 20, Frederik Vilh. Schnohr [cigarmager], , , ,
1886, 1 Maj, 7 Maj, Jensine Pedersen, , Ejby, , , Hans Pedersen [arbejdsmand], ,
1886, 5 Maj, 8 Maj, Karen Kristine Rasmussen, , Grynhusene 19, , , Joh. Vilh. Rasmussen [proppeskærer], ,
1886, 8 Maj, 14 Maj, Maren Kristine Jørgensen, 68, Mellemstræde 9, Jørgen Poulsen [skræddermester], , , ,
1886, 17 Maj, 22 Maj, Anne Kirstine Jørgensen [enke], 75, St. Jørgensgade 24, Hans Andersen [kulmaaler], , , ,
1886, 24 Maj, 28 Maj, Johanne Nielsen [enke], 62, Pjentedamsgade 5, Søren Pedersen [skomager], , , ,
1886, 23 Maj, 27 Maj, Mette Cathrine Nielsdatter, 68, Rødegaardsvej 50, Rasmus Rasmussen [urtemand], , , ,
1886, 27 Maj, 2 Juni, Botilla Margaretha Carolina Noodt, 66, Overgade 64, Carl Christian Nielsen [overgraver], , , ,
1886, 2 Juni, 9 Juni, Ane Kirstine Frandsen [enke], 67, Vodrofsvej 50 Frederiksberg [Kjøbenhavn], Sandagger [urmager], , , ,
1886, 8 Juni, 15 Juni, Anna Elisabeth Andersen [enke], 80, Ejby Mølle i Frue Landsogn, Steffen Landkilde [møller], , , ,
1886, 23 Juni, 19 Juni, Ane Marie Ludvigs [enke], 76, Møntestræde 4, Ole Jacobsen [handelsmand], , , ,
1886, 26 Juni, 29 Juni, Karen Kirstine Nielsen, , Ejby Mark, , , Eskild Nielsen [arbejdsmand], ,
1886, 29 Juni, 2 Juli, Caroline Marie Nielsen, , St. Jørgensgade 23, , , Laurits Nielsen [arbejdsmand], ,
1886, 3 August, 7 August, Johanne Jørgensen [enke], 84, St. Jørgens Forstad 108, Niels Larsen [husmand], , , ,
1886, 5 August, 11 August, Karen Marie Jensen, 56, Vægterhus 13 paa Ejby Mark, Mads Larsen [banevogter], , , ,
1886, 19 August, 24 August, Ane Kirstine Jensen, 51, St. Jørgensgade 14, Niels Nielsen [gartner], , , ,
1886, 23 August, 27 August, Anne Marie Olsen født Larsen, 41, Ejby Mark, Hans Olsen [arbejdsmand], , , ,
1886, 25 August, 30 August, Jacobine Christine Petersen, , St. Jørgens Forstad 30, , , Niels Peter Petersen [pølsefabrikant], ,
1886, 2 September, 8 September, Marie Kirstine Larsen, 68, St. Jørgensgade 45, Holger Mathiasen [marketender], , , ,
1886, 5 September, 9 September, Agnete Emilie Jørgensen, 17, Overgade 64, , , Rasmus Jørgensen [arbejdsmand], ,
1886, 2 September, 9 September, Karen Hansen, 63, Overgade 50, J. F. Boye [sadelmager], , , ,
1886, 16 September, 22 September, Mette Katrine Eidorff [ugift], 71, Bangsboder 8, , , Eidorff [afdøde snedkermester], ,
1886, 18 September, 23 September, Rigmor Antonie Jørgensen, , Frederiksgade 46, , , Rs. Jørgensen [vognmand], ,
1886, 19 September, 23 September, Cathrine Knudsen, , Frederiksgade 19, , , Mads Knudsen [murmester og arkitekt], ,
1886, 11 Oktober, 15 Oktober, Caroline Marie Hansine Clausen, , St. Jørgens Forstad 1. [ulæs.], , , Claus Christian Clausen [bager], ,
1886, 15 Oktober, 21 Oktober, Caroline Adolphine Zilmer [ugift, syerske], 66, St. Knuds Kirkestræde 5, , , , ,
1886, 16 Oktober, 22 Oktober, Sophie Christine Larsen, 36, St. Jørgensgade 47, Johannes Henrik Christian Nielsen [slagter], , , ,
1886, 24 Oktober, 28 Oktober, Marie Johanne Jensen, , Østergade 6, , , Lars Jensen [pottemager], ,
1886, 30 Oktober, 5 November, Karen Marie Larsdatter, 59, Vollerslev, Hans Hansen [husmand], , , ,
1886, 18 November, 23 November, Caroline Hansdatter [ugift - i huset hos skomager Petersen], 87, Frederiksgade 52, , , , ,
1886, 28 November, 6 December, Karen Larsen [enke], 78, Overgade 28, Niels Nielsen [lejetjener], , , ,
1886, 12 December, 17 December, Kirsten Larsdatter, 73, Brogade 1, Anders Jørgensen [kurvemager], , , ,
1886, 12 December, 16 December, Astrid Maja Rebekka Christensen, 1, Rytterkasernen Pjentedamsgade, , , Niels Christensen [oversergent], ,
1886, 17 December, 21 December, Marie Kirstine Rasmussen, 42, Frederiks Forstad 2, Vilhelm Larsen [slagtermester], , , ,
1886, 16 December, 21 December, Thyra Lovise Jørgine Henriksen, , Sortebrødretorv 12, , , Ole Henriksen [vildthandler], ,
1887, 27 December, 3 Januar, Louise Frederikke Minden [ugift], 54, i Kjerteminde - Frue Kirkestræde 13, , , Minden [afdøde møller], ,
1887, 3 Januar, 10 Januar, Margrethe Christine Poulsen, 72, St. Jørgens Forstad 5, Lars Frederik Henriksen [ledvogter], , , ,
1887, 3 Januar, 7 Januar, Carlmine Vilhelmine Schultheiz [ugift], 68, Overgade 61, , , Schultheiz [afdøde læge], ,
1887, 15 Januar, 22 Januar, Trine Nielsen, 52, Ridehusgade 3, Peter Petersen [arbejdsmand], , , ,
1887, 16 Januar, 21 Januar, Agnes Hedvig Hansen, 7, St. Jørgensgade 38, , , Jørgen Hansen [arbejdsmand], ,
1887, 16 Januar, 21 Januar, Kirstine Kristensen [enke], 76, Frederiks Forstad 70, Ness [klodsemager, , , ,
1887, 22 Januar, 27 Januar, Rigmor Møller Madsen, 1, Ejby, , , Jens Madsen [gaardejer], ,
1887, 23 Januar, 27 Januar, Mathilde Cathrine Knudsen, 1, St. Jørgens Forstad 109, , , , Karen Marie Thygesen [ugift],
1887, 25 Januar, 31 Januar, Karen Marie Mortensen [enke], 55, Frederiks Forstad 4, Peter Petersen [gaardejer], , , ,
1887, 28 Januar, 2 Februar, Ane Kirstine Nicoline Jørgensen [ugift, tidligere tjenestepige], 79, Grynhusene, , , , ,
1887, 7 Februar, 12 Februar, Ane Marie Pedersen [enke], 80, Ejby, Andreas Hansen [gartner], , , ,
1887, 7 Februar, 14 Februar, Ane Dorthea Olsen, 36, St. Jørgensgade 40, Niels Chr. Larsen [møllersvend], , , ,
1887, 16 Februar, 21 Februar, Anna Hansine Cathrine Petersen, , Frederiksgade 24, , , Rasmus Petersen [bladagent], ,
1887, 25 Februar, 4 Marts, Johanne Marie Christensen [ugift], 18, Ejby Mark, , , Anders Christensen [husmand og ...mand], ,
1887, 4 Marts, 9 Marts, Christine Mariane Urban Hansen født Kingo, 74, Overgade 53, Urban Hansen [raadmand, sparekassedirektør], , , ,
1887, 6 Marts, 12 Marts, Anna Hansmine Nielsen [ugift, fabriksarbejderske], 31, St. Jørgensgade 30, , , , ,
1887, 11 Marts, 18 Marts, Ane Cathrine Madsen, 35, Grynhusene 23, Niels Andersen [arbejdsmand], , , ,
1887, 17 Marts, 21 Marts, Sara Margrethe Holm, 71, Frederiksgade 53, Vilhelm Juhlin [dugmager], , , ,
1887, 20 Marts, 25 Marts, Katrine Klavsine Thomsen [enke], 74, Overgade 42, H. C. Nielsen [kjøbmand, konsul], , , ,
1887, 1 April, 6 April, Ane Jørgensen [enke], 73, St. Jørgensgade 49, Jens Pedersen [tømmersvend], , , ,
1887, 3 April, 6 April, Theodora Larsen, 13, Frederiksgade 6, , , Niels Peter Thomas Larsen [barber], ,
1887, 12 April, 18 April, Henriette Olsen, 1, Grynhusene 19, , , Hans Marius Rajor Olsen [hvidgarver], ,
1887, 24 April, 29 April, Maren Cathrine Holm [enke], 79, Frederiksgade 9, Joh. Chr. Spøhr [garver], , , ,
1887, 1 Maj, 5 Maj, Olivia Frederikke Jørgensen, , Frederiks Forstad 77, , , J. Chr. Jørgensen [arbejdsmand], ,
1887, 6 Maj, 12 Maj, Johanne Marie Tilebæk [enke], 80, Ejby, Mads Sørensen [husmand og smed], , , ,
1887, 8 Maj, 12 Maj, Marie Larsen [enke], 51, Frederiksgade 33, Peter Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1887, 6 Maj, 13 Maj, Ane Kirstine Mogensen [enke], 81, Ferdinand Jensens Stiftelse i Østergade, B. Andersen [graver og dannebrogsmand], , , ,
1887, 10 Maj, 16 Maj, Inger Kristine Nielsen [enke], 81, Overgade 42, Egholdt [toldassistent], , , ,
1887, 11 Maj, 14 Maj, Marie Boronea Saxtorph [ugift], 88, Overgade 33, , , , ,
1887, 11 Maj, 17 Maj, Rasm. Mortensens [dødfødt pigebarn], , Killerup, , , Rasm. Mortensen [arbmd.], Maren Birgitte Jensen [ugift],
1887, 28 Maj, 1 Juni, Hansine Petrea Dorthea Kirstine Enggaard, , Overgade 49, , , A. N. Nielsen Enggaard [skrædder], ,
1887, 1 Juni, 6 Juni, Johanne Nielsen, 46, St. Jørgensgade 37, Carl Julius Sørensen [garversvend], , , ,
1887, 3 Juni, 7 Juni, Ane Marie Hansen, 38, Sortebrødretorv 16, Christian Vilhelm Valdemar Kjær [skomager], , , ,
1887, 15 Juni, 21 Juni, Karen Elise Caroline Regine Hansen, 4, Nedergade 41, , , Peter Hansen [røgter], ,
1887, 16 Juni, 21 Juni, Johanne Marie Rasmine Nielsen, 6, St. Jørgens Forstad 95, , , Hans Christian Nielsen [arbejdsmand], ,
1887, 21 Juni, 24 Juni, Bertha Marie Hansen Holm, 1, Overgade 65, , , Chr. Hansen Holm [ølbrygger], ,
1887, 23 Juni, 28 Juni, Marie Cathrine Larsen [enke], 72, Overgade 64, H. N. Petersen [brændevinsbrænder], , , ,
1887, 23 Juni, 30 Juni, Anna Andersdatter [ugift, tjenestepige], 27, St. Jørgensgade 33, , , , ,
1887, 26 Juni, 30 Juni, Frederikke Caroline Charlotte Jensen, , Ridehusgade 14, , , Rasmus Peter Jensen [arbejdsmand], ,
1887, 13 Juli, 19 Juli, Jacobine Antonette Frederikke Schrøder, 48, Nedergade 8, Theis [marskandiser , , , ,
1887, 20 Juli, 22 Juli, Johanne Sophie Christensen født Madsens [barn - udøbt pige], , Frederiksgade 33, , , , Johanne Sophie Christensen født Madsen [enke],
1887, 29 Juli, 4 August, Kirstine Pedersdatter [enke], 77, Grynhusene 26, Jens Christensen [husmand], i Ringe, , ,
1887, 1 August, 3 August, Hans Christian Karlsens [dødfødt pigebarn], , Grynhusene 73, , , Hans Christian Karlsen [møllerkusk], ,
1887, 11 August, 17 August, Rasmine Hansine Christine Petersen [ugift], 18, St. Jørgens Forstad 35, , , P. Chr. Petersen [tømrer], ,
1887, 25 August, 29 August, Anna Emilie Langsted, , Bangs Boder 23, , , Ernst Langsted [handskemagersvend], ,
1887, 1 September, 6 September, Christen Pedersens [dødfødt pigebarn], , Nielsgaard i Biskorup, , , Christen Pedersen [gaardejer], ,
1887, 14 September, 22 September, Johanne Rasmussen [enke], 79, Nedergade 22, Poul Jeppesen [arbejdsmand], , , ,
1887, 15 September, 20 September, Mette Marie Henriksen [ugift, sypige], 20, Bangs Boder 20, , , , ,
1887, 17 September, 22 September, Maren Hansdatter [ugift - hos datteren Niels Jakobsens hustru], 87, Ejby, , , , ,
1887, 19 September, 23 September, Anna Knudsen, , St. Jørgens Forstad 89, , , Niels Knudsen [arbejdsmand], ,
1887, 21 September, 26 September, Charlotte Sophie Hansen [enke], 72, St. Jørgensgade 54, Jørgen Larsen [drejer], , , ,
1887, 23 September, 28 September, Johanne Cathrine Bølle, , Bangsboder 18, , , , Amalie Johanne Marie Kirstine Fricke [ugift],
1887, 24 September, 29 September, Ane Kirstine Jeppesdatter, 76, Frederiksgade 23, Rasmus Jensen [gartner], , , ,
1887, 11 Oktober, 17 Oktober, Anna Margrethe Ernestine Svendsen, 1, Rødegaardsvej 23, , , Rasmus Emil Svendsen [mursvend], ,
1887, 13 Oktober, 22 Oktober, Anna Kirstine født Poulsen [enke], 78, St. Hansgade 16 Kjøbenhavn, Larsen [bagermester], Odense, , ,
1887, 20 Oktober, 26 Oktober, Marie Kirstine Gottschalk [enke], 72, Ramsherred 11, H. R. Schønberg [fuldmægtig], , , ,
1887, 27 Oktober, 31 Oktober, Ane Kirstine Rasmussen [enke], 85, Østergade - Ferdinand Jensens Stiftelse, Jørgen Poulsen [klodsemager], , , ,
1887, 28 Oktober, 3 November, Mary Elise Dagmar Nielsen, 1, Grynhusene 71, , , A. P. Nielsen [sadelmager], ,
1887, 3 November, 8 November, Anna Kirstine Nielsen, , St. Jørgensgade 14, , , Peder Nielsen [landmand], ,
1887, 5 November, 9 November, Anna Marie Knudsen, 29, Frederiksgade 59, Carl Christian Andersen [sømand], , , ,
1887, 8 November, 12 November, Ane Marie Jørgensen [ugift, forhenværende husholderske], 68, Frue Kirkestræde 9, , , , ,
1887, 8 November, 12 November, Hansine Adolfine Hansen, 1, Ridehusgade 43, , , Kornelius Hansen [arbejdsmand], ,
1887, 25 November, 1 December, Anne Marie Andreasen, 38, St. Jørgensgade 22, Chr. Madsen [arbejdsmand], , , ,
1887, 10 December, 15 December, Johanne Elisabeth født Petersen [enke], 79, Sortebrødretorv 18, Hans Petersen [arbejdsmand], , , ,
1887, 11 December, 16 December, Johanne Nielsen [ugift], 56, Nedergade 27, , , , ,
1887, 12 December, 16 December, Anne Marie Madsen, 14, Grynhusene 71, , , Mads Ottesen [mursvend], ,
1887, 15 December, 21 December, Johanne Kirstine Madsdatter [enke], 65, St. Jørgensgade 32, Hans Chr. Hansen [arbejdsmand], , , ,
1887, 18 December, 22 December, Nielsine Margrethe Foss, , Nedergade 22, , , Ole Foss [trikotagehandler], ,
1887, 19 December, 23 December, Maren Petersen, , Ridehusgade 41, , , Niels Petersen [smedesvend], ,
1887, 26 December, 31 December, Ane Lucie Magdalene født Petersen, 51, St. Jørgensgade 3, Niels Petersen [arbejdsmand], , , ,
1887, 27 December, 31 December, Ane Marie Hansen, 33, St. Jørgens Forstad 83, Rasmus Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1888, 30 December 1887, 4 Januar, Mary Vilhelmine Caroline Mortensen, , Bangs Boder 8, , , , Thora Vilhelmine Caroline Mortensen [ugift],
1888, 4 Januar, 12 Januar, Nielsine Petrine Marie Karen Rasmussen [ugift], 39, Overstræde 11, , , Niels Rasmussen [afdøde vævermester], ,
1888, 5 Januar, 9 Januar, Hansine Christiane Abelone Marie Schyt, 2, St. Jørgens Forstad 13, , , , Christine Marie Schyt [ugift],
1888, 4 Januar, 11 Januar, Karoline Larsen, 19, Liliendal paa Ejby Mark, , , Lars Nielsen [husmand og arbejdsmand], ,
1888, 13 Januar, 19 Januar, Johanne Christine Hedevig Langhoff [enke], 79, Østergade 10, Frants Thornberg [farver], , , ,
1888, 16 Januar, 20 Januar, Karen Johanne Marie Hansen Gustav, 1, Grynhusene 59, , , Mathias Ludvig Julius Hansen Gustav [skomager], ,
1888, 18 Januar, 24 Januar, Sophie Augusta Christine Nielsen [enke], 86, Overgade 70, J. Chr. Barth [snedkermester], , , ,
1888, 24 Januar, 30 Januar, Kirstine Petra Pedersen, , Ejby, , , Hans Pedersen [arbejdsmand], ,
1888, 1 Februar, 4 Februar, Rasmine Rasmussen [ugift, frugthandlerske], 68, St. Jørgensgade 44, , , , ,
1888, 5 Februar, 10 Februar, Nille Katrine Larsen, 52, Bangs Boder 19, P. C. E. Sørensen [skomagersvend], , , ,
1888, 8 Februar, 15 Februar, Stine Amalie Koordt, 1, Grynhusene 45, , , Niels Koordt [tømrer], ,
1888, 17 Februar, 23 Februar, Jensine Petrine Hansen, 3, Overgade 64, , , Hans Hansen [detaillist], ,
1888, 18 Februar, 23 Februar, Marie Johansen, , St. Jørgensgade 21, , , Carl Henrik Johansen [hattemagersvend], ,
1888, 24 Februar, 2 Marts, Camilla Jensine Kirstine Jensen, 31, St. Jørgensgade 7, H. Schmidt [murmester], , , ,
1888, 16 Marts, 22 Marts, Maren Jensen [ugift, modesyerske], 44, Søndergade 11, , , , ,
1888, 17 Marts, 21 Marts, Nielsine Petrine Nielsen, , Theaterstræde 7, , , Hans Ole Nielsen [værtshusholder], ,
1888, 16 Marts, 22 Marts, Anders Nielsens [dødfødt pigebarn], , St. Jørgens Forstad 13, , , Anders Nielsen [handelsmand], ,
1888, 22 Marts, 27 Marts, Else Kirstine Larsdatter [enke], 83, Sortebrødretorv 14, P. Larsen [husmand], , , ,
1888, 24 Marts, 28 Marts, Mary Kirstine Rasmussen, 1, Frederiks Forstad 58, , , Rasmus Rasmussen [sandhandler], ,
1888, 26 Marts, 31 Marts, Anna Jacobine Møller, , St. Jørgensgade 2, , , Hans Jacobi Møller [høker], ,
1888, 26 Marts, 31 Marts, Marie Salome Bendixen, 4, Frederiksgade 22, , , Hans Bendixen [skomager], ,
1888, 27 Marts, 3 April, Marie Nielsen, 10, St. Jørgensgade 40, , , A. Nielsen [vævermester], ,
1888, 11 April, 19 April, Else Katrine Hjort [enke], 71, Pjentedamsgade 7, Hans Kasper Petersen [slagtermester], , , ,
1888, 15 April, 21 April, Ane Margrethe Frederiksen, 64, Frederiksgade 69, P. Svendsen [arbejdsmand], , , ,
1888, 27 April, 3 Maj, Ane Margrethe Larsen [enke], 75, St. Jørgensgade 46, Rasmus Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1888, 28 April, 2 Maj, Frederikke Rosine Josephsen, 61, St. Jørgens Forstad 39, Andreas Jørgensen [røgter], , , ,
1888, 29 April, 2 Maj, Anna Marie Sophie Larsen, , Mellemstræde 6, , , O. E. N. C. Larsen [skræddersvend], ,
1888, 3 Maj, 7 Maj, Emma Marie Eleonora Christine Jensen, 1, Mellemstræde 6, , , Jørgen Jensen [arbejdsmand], ,
1888, 3 Maj, 9 Maj, Rasmine Sophie Nielsen, , Frederiks Forstad 70, , , Morten Nielsen [arbejdsmand], ,
1888, 11 Maj, 16 Maj, Mary Kirstine Rasmussen, , Frederiks Forstad 58, , , Rasmus Rasmussen [sandhandler], ,
1888, 18 Maj, 23 Maj, Annette Caroline Josefine Andersen, 3, St. Jørgensgade 40, , , Jens Andersen [arbejdsmand], ,
1888, 19 Maj, 24 Maj, Eleonora Kirstine Larsen, 1, Østergade 6, , , Hans Erik Larsen [b..la.smed], ,
1888, 20 Maj, 24 Maj, Helga Hansine Nikoline Hansen, 1, Ridehusgade 36, , , L. E. Hansen [smed], ,
1888, 25 Maj, 30 Maj, Rebekka Marie Sofie Madsen [ugift, tjenestepige], 16, paa det adelig Frøkenkloster - Adamsgade 40, , , , ,
1888, 1 Juni, 7 Juni, Andrea Eriksen [ugift, tjenestepige], 29, Overgade 26, , , , ,
1888, 2 Juni, 6 Juni, Erna Kirstine Mariane Jørgensen, , St. Jørgensgade 44, , , Mads Jørgensen [mursvend], ,
1888, 2 Juni, 8 Juni, Karoline Albertine Knudsen [enke], 51, Brogade 1, Rasmus Hjæresen [mursvend], , , ,
1888, 15 Juni, 20 Juni, Povline Johanne Buch, 1, Enggade 5, , , , Nielsine Chr. Fr. Nielsen [kjøbmand Nielsens enke],
1888, 17 Juni, 20 Juni, Ingeborg Elisabeth Henriksen, 1, Frederiksgade 51, , , Rasmus Henriksen [detaillist], ,
1888, 15 Juni, 20 Juni, Hansine Petrine Knudsen [ugift], 18, Adamsgade 24, , , Kr. Knudsen [arbejdsmand], ,
1888, 17 Juni, 22 Juni, Maren Kirstine Larsen [enke], 78, Killerup By i Frue Landsogn, Hans Nielsen [gaardejer], , , ,
1888, 21 Juni, 26 Juni, Marie Louise Petersen [ugift, tjenestepige - arbejdsmand Hans Henriksens steddatter], 16, Frederiks Forstad 75, , , , ,
1888, 24 Juni, 27 Juni, Yrsa Karin Hansen, , Pjentedamsgade 4, , , Hansen [beslagsmed], , ved 2 Dragon Regiment
1888, 26 Juni, 2 Juli, Petrea Cecilie Luxhøj født Petersen [enke], 57, Frue Kirkestræde 3, Luxhøj [premierløjtnant, stationsforvalter], , , ,
1888, 27 Juni, 2 Juli, Kirstine Amalie Larsen, 4, Theaterstræde 7, , , Hans Chr. Larsen [arbejdsmand], ,
1888, 1 Juli, 5 Juli, Carla Ingeborg Jørgensen, , Frederiksgade 5 - alder ulæselig, , , Henrik Jørgensen [skræddersvend], ,
1888, 4 Juli, 9 Juli, Augusta Frederikke Busch, 12, St. Jørgensgade 6, , , Jørgen Busch [skomager], ,
1888, 11 Juli, 18 Juli, Anna Mathilde Bøchert [ugift, syerske], 26, St. Jørgensgade 38, , , , ,
1888, 19 Juli, 23 Juli, Amalie Adelheid Hansen, , Ridehusgade 12, , , Hans Hansen [arbejdsmand], ,
1888, 21 Juli, 27 Juli, Johanne Marie Jensen, 28, Overgade 42, Jens Frederik Nielsen [malermester], , , ,
1888, 21 Juli, 26 Juli, Jakobe Hansine Hansen, 1, Vindegade 28, , , K. C. Hansen [mineralvandsfabrikant], ,
1888, 28 Juli, 3 August, Karen født Hansen, 35, Frederiksgade 51, Lars Peter Hansen [væver], , , ,
1888, 4 August, 7 August, Anne Kirstine Hansen, , Ridehusgade 12, , , Hans Hansen [arbejdsmand], ,
1888, 21 August, 25 August, Camilla Dorthea Marie Hansen Koborg [ugift, husjomfru], 27, Hobro, , , , ,
1888, 2 September, 7 September, Haraldine Laurentine Josephine Kristiansen [ugift, tjenestepige], 24, Overgade 31, , , , ,
1888, 11 September, 17 September, Marie født Rasmussen [enke], 66, Frederiks Forstad 10, Lars Rasmussen [vægter], , , ,
1888, 19 September, 25 September, Helene Christine Petersen, 36, Overstræde 11, Carl Schmidt [mursvend], , , ,
1888, 3 Oktober, 6 Oktober, Jens Marcus Rosengaards [dødfødt pigebarn], , Østergade 12, , , Jens Marcus Rosengaard [bagersvend], ,
1888, 10 Oktober, 16 Oktober, Jacobine Christensdatter [enke], 84, Frederiksgade 31, Chr. P. Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1888, 30 Oktober, 3 November, Kathrine Jacobsen, , Grynhusene 23, , , Anders Jacobsen [arbejdsmand], ,
1888, 2 November, 7 November, Kirstine Hansen, 52, Overgade 61, P. Østerbye [bager], , , ,
1888, 23 November, 27 November, Karen Johanne Schneider, , Adamsgade 26, , , Ditlev August Heinrich Schneider [fabrikarbejder], ,
1888, 22 November, 29 November, Karen Dorthea Brinck [enke], 69, Østergade 10, Brandt [tobakspinder], , , ,
1888, 23 November, 28 November, Ane Marie Jensen, 66, Ramsherred 9, Anders Knudsen [bybud], , , ,
1888, 26 November, 29 November, Anne Meta Marie Johansen, , Adamsgade 28, , , Peter Johansen [træskomand], ,
1888, 27 November, 1 December, Maren Kirstine Jørgensen, , Kragsbjergvej 10, , , Morten Jørgensen [arbejdsmand], ,
1888, 3 December, 6 December, Nikoline Pedersen, , St. Jørgens forstad 108, , , Peder Pedersen [arbejdsmand], ,
1888, 6 December, 13 December, Charlotte dal Borgo di Primo [klosterfrøken], 70, Adamsgade 34, , , , ,
1888, 17 December, 22 December, Johanne Rasmusdatter, 73, Killerup, Peder Pedersen [lejehusmand], , , ,
1888, 21 December, 24 December, Alba Dorthea Martha Guldager, , Frue Kirkestræde 3, , , Rasmus Sophus Hans Guldager [handelskommis], ,
1889, 24 December 1888, 2 Januar, Karen Hansine Jørgensen [ugift], 21, Ejby Mark, , , Jørgen Jørgensen [afdøde husmand], ,
1889, 28 December 1888, 4 Januar, Jens Rasmussens [barn - dødfødt pige], , ved Ejby Mølle, , , Jens Rasmussen [møllerkusk], ,
1889, 1 Januar, 7 Januar, Christina Sophie Frederikke Ogdal, 1, Ejby Mark, , , Niels Christian Ogdal [arbejdsmand], ,
1889, 5 Januar, 11 Januar, Ane Theodora Poulsen [ugift], 44, Mellemstræde 9, , , J. Poulsen [skræddermester], ,
1889, 6 Januar, 12 Januar, Hansine Jensen, 32, Frederiksgade 9, Carl Valdemar Hannibal Thrane [malermester], , , ,
1889, 24 Januar, 28 Januar, Olga Louise Christensen, , Nedergade 13, , , N. P. Christensen [gasværksbestyrer], ,
1889, 24 Januar, 28 Januar, Signe Marie Hansen, , Overgade 61, , , , Sophie Fernanda Hansen [ugift tjenestepige],
1889, 25 Januar, 30 Januar, Johanne Marie Knudsen [enke], 71, Frederiks Forstad 10, Frands Jensen [gaardmand], i Ladby [Kjølstrup], , ,
1889, 24 Januar, 31 Januar, Ane Kirstine Larsen [enke], 68, Rødegaardsvej 119, Hans Andresen [arbejdsmand], , , ,
1889, 2 Februar, 6 Februar, Cathrine Marie Finsen [enke], 70, St. Jørgensgade 44, Henrik Siemsen [murer], , , ,
1889, 4 Februar, 8 Februar, Marie Johansen, 55, Ejby Mark, Johan Peder Larsen [arbejdsmand], , , ,
1889, 13 Februar, 18 Februar, Inger Bodil Marie Nielsen, , Bangsboder 3, , , , Johanne Christiane Erdtmode Schmidt [ugift],
1889, 13 Februar, 19 Februar, Ellen Johanne Christiane Larsen, 5, Overstræde 4, , , Carl Larsen [smedemester], ,
1889, 16 Februar, 22 Februar, Olivia Sophie Ottos el. Ottesen [ugift, tjenestepige], 30, Rødegaardsvej 5, , , , ,
1889, 17 Februar, 22 Februar, Karen Andersdatter [enke], 84, Rødegaardsvej 21, Mads Hansen [arbejdsmand], , , ,
1889, 18 Februar, 20 Februar, Sara Cathrine Vilhelmine Petersen, , Ramsherred 21, , , , Dorthea Kirstine Pedersen [ugift fabriksarb.],
1889, 18 Februar, 22 Februar, Inger Maaløe, 14, Fisketorvet 10, , , Hans Hartvig Ernst Maaløe [contorchef], ,
1889, 23 Februar, 28 Februar, Ane Andersdatter, 66, Ridehusgade 1, Hans Poulsen [arbejdsmand], , , ,
1889, 28 Februar, 5 Marts, Ane Marie Schmidt [enke], 74, Østergade 6, Jørgen Jørgensen [murmester], , , ,
1889, 5 Marts, 8 Marts, Elisabeth Johanne Schmidt, , Nedergade 15, , , Hans Peter Schmidt [handskemager], ,
1889, 5 Marts, 9 Marts, Marie Petrine Christiane Breinhold Olsen, 1, pleje i Frederiksgade 35, , , , Henriette Olsen [ugifte syerske],
1889, 6 Marts, 11 Marts, Knud Chr. Petersens [udøbt pigebarn], , Frederiksgade 59, , , Knud Chr. Petersen [arbejdsmand], ,
1889, 20 Marts, 25 Marts, Marie Caroline Hedevig Johansen [ugift, boutiksjomfru - hos bager R. Hansen], 18, Overgade 61, , , , ,
1889, 25 Marts, 1 April, Anne Katrine Marie Elisabeth la Motte [enke], 82, Overgade 23, Christian Hansen [skipper], , , ,
1889, 8 April, 13 April, Mette Marie Hansen, 69, Ejby Mark, Anders Christoffersen [arbejdsmand], , , ,
1889, 18 April, 24 April, Abelone Kirstine Jespersen, 64, Grynhusene 27, Peter Andresen [arbejdsmand], , , ,
1889, 3 Maj, 10 Maj, Abelone Marie Loumann [ugift, husholderske], 67, St. Jørgens Forstad 115, , , , ,
1889, 3 Maj, 10 Maj, Ane Katrine Larsen, 11, Gillestedhus, , , Hans Christian Jensen [indsidder], ,
1889, 26 Maj, 31 Maj, Jørgine Konradine Emilie Nellemann, 44, Juelsminde i Ejby, Jakob Nielsen Kruuse [hestehandler], , , ,
1889, 30 Maj, 1 Juni, Mads Larsens [dødfødt pigebarn], , Gormsgade 10, , , Mads Larsen [tømrer], ,
1889, 30 Maj, 4 Juni, Mary Nielsen, 1, Jægershaab St. Jørgens Mark, , , Jens Nielsen [arbejdsmand], ,
1889, 1 Juni, 6 Juni, Jensine Marie født Andersen [enke], 58, St. Jørgensgade 34, H. Chr. Hansen [mursvend], , , ,
1889, 2 Juni, 4 Juni, Martha Katrine Sofie Elisab. Jensens [barn - dødfødt pige], , Ridehusgade 38, , , , Martha Katrine Sofie Elisab. Jensen [syerske],
1889, 2 Juni, 6 Juni, Marie Kirstine født Larsen [enke], 62, Grynhusene 14, K. Hansen [arbejdsmand], , , ,
1889, 6 Juni, 11 Juni, Maren Kristine Hansen [ugift, fabrikarbejderske], 23, Adamsgade 19, , , , ,
1889, 15 Juni, 20 Juni, Dorthea født Larsen [enke], 68, Sortebrødretorv 6, Søren Knudsen [rugbrødbager], , , ,
1889, 17 Juni, 22 Juni, Hanne Marie født Jakobsen, 42, Frederiksgade 42, Christian L. Lang [kobbersmed], , , ,
1889, 18 Juni, 25 Juni, Maren Sophie Christensen [ugift], 17, Frederiksgade 27, , , Jørgen Christensen [melhandler], ,
1889, 19 Juni, 22 Juni, Mariane Marie Breinholdt Olsen, , Mellemstræde 1, , , , Henriette Claudine Petr. Marie Olsen [syerske],
1889, 28 Juni, 3 Juli, Johanne Marie Nielsen, , i pleje i Ridehusgade 26, , , , Caroline Rasmussen [tjenestepige],
1889, 30 Juni, 3 Juli, Louise Caroline Vilhelmine Andersen, , Grynhusene 15, , , Anders Andersen [arbejdsmand], ,
1889, 11 Juli, 16 Juli, Astrid Magdalene Andersen, , Adamsgade 20, , , A. Andersen [detaillist], ,
1889, 17 Juli, 22 Juli, Gertha Sophie Kathinka Knudsen [ugift], 18, Adamsgade 24, , , Knudsen [arbejdsmand], ,
1889, 19 Juli, 24 Juli, Johanne Dorthea Jensen, 4, Gillestedhus i Frue Landsogn, , , Hans Chr. Jensen [arbejdsmand], ,
1889, 20 Juli, 23 Juli, Ingeborg Theodora Petersen, , St. Jørgensgade 89, , , J. Chr. Petersen [murmester], ,
1889, 30 Juli, 5 August, Elisa Marie Nielsen, , i pleje Ridehusgade 26, , , , J. M. Nielsen [ugift],
1889, 3 August, 9 August, Ane Katrine født Hansen, 54, Overgade 70, Jørgen Pedersen [vognmand], , , ,
1889, 6 August, 10 August, Anne Marie Jeppesen, , Frederiks Forstad 58, , , , Hansine Jørgensen [ugift],
1889, 12 August, 13 August, Petrea Mart. L. Jørgensens [dødfødt pigebarn], , St. Jørgensgade, , , , Petrea Mart. L. Jørgensen [tjenestepige],
1889, 12 August, 17 August, Ane Johanne Frederikke Hansen, , Frederiksgade 50, , , , Sophie Andersen,
1889, 14 August, 16 August, Gertrud Marie Theis Bøgsted, , Nedergade 8, , , , Anne Cathrine Nielsen [tjenestepige],
1889, 16 August, 21 August, Rasmine Katrine Hansen, 1, Frederiks Forstad 36, , , Jørgen Hansen [murmester], ,
1889, 18 August, 23 August, Klara Emilie Nielsen, 1, i pleie Mellemstræde 2, , , Jørgen Nielsen [fabriksarbejder], ,
1889, 28 September, 13 Oktober, Marie født Thomsen, 34, Adamsgade 10, Jacob Larsen [sømand], , , ,
1889, 12 Oktober, 17 Oktober, Sidsel Marie født Rasmussen, 45, St. Jørgensgade 44, A. Chr. Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1889, 20 Oktober, 23 Oktober, Louise Karoline Nielsen, 4, Grynhusene 23, , , H. H. Chr. Nielsen [skræddersvend], ,
1889, 21 Oktober, 25 Oktober, Agnes Vilhelmine Eriksen, 2, Ridehusgade 7, , , J. Eriksen [smedesvend], ,
1889, 21 Oktober, 28 Oktober, Cathrine Charlotte Karstens [plejedatter af H. Nielsen], 16, , , , Henrik Karstens [vævemester], ,
1889, 1 November, 5 November, Carl Theodor Jensens [dødfødt pigebarn], , Frederiks Forstad 20, , , Carl Theodor Jensen [arbejdsmand], ,
1889, 7 November, 12 November, Johanne Marie født Thomsen [enke], 79, Overstræde 8, N. Rasmussen [bødkermester], , , ,
1889, 14 November, 18 November, Alma Kirstine Nielsen, , Grynhusene 47, , , J. T. E. Nielsen [væversvend], ,
1889, 27 November, 3 December, Karen Marie født Nielsen, 29, Grynhusene 55, Jh. Edvard Nielsen [væver], , , ,
1889, 1 December, 7 December, Ane Andersen [ugift], 42, Ejby Mark, , , Anders Andersen [husmand], ,
1889, 3 December, 7 December, Marie Nicoline Kristine Hansen, 9, Frederiks Forstad 68, , , Jørgen Chr. Hansen [afdøde arbejdsmand], ,
1889, 14 December, 19 December, Ane Marie født Hansen [enke], 87, Adamsgade 35, H. Rasmussen [skrædder], , , ,
1889, 20 December, 27 December, Hansine Abeline Marie født Petersen, 40, Ramsherred 7, Chr. S. M. Petersen [snedker], , , ,
1889, 22 December, 28 December, Christiane født Olsen [enke], 34, St. Jørgens Forstad 89, H. Andersen [tømmersvend], , , ,
1889, 24 December, 30 December, Ane Marie født Hansen, 30, St. Jørgens Forstad 68, Niels Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1890, 3 Januar, 8 Januar, Martha Marie Jensen [ugift, husbestyrerinde], 54, Paaskestræde 4, , , , ,
1890, 4 Januar, 8 Januar, Ella Marie Nielsen, , Ridehusgade 33, , , Hans Jacob Nielsen [bladbud], ,
1890, 6 Januar, 10 Januar, Maren Kirstine Petersen, 7, Overgade 53, , , Peter Petersen [arbejdsmand], ,
1890, 7 Januar, 10 Januar, Marie Kristine født Sørensen [enke], 70, Nedergade 22, Jens Petersen [snedkermester], , , ,
1890, 9 Januar, 14 Januar, Mathilde Sophie født Nielsen, 33, Frederiks Forstad 4, R. G. S. Rasmussen [kjedelsmed], , , ,
1890, 11 Januar, 17 Januar, Karen født Nielsen [enke], 84, St. Jørgensgade 5, A. Mathiasen [høker], , , ,
1890, 22 Januar, 26 Januar, Rasmus Hansens [barn - udøbt pige], , St. Jørgens Forstad 21, , , Rasmus Hansen [arbejdsmand], ,
1890, 24 Januar, 30 Januar, Ane Cathrine født Hansen, 31, Frederiksgade 44, Niels Peter Nielsen [tømmersvend], , , ,
1890, 31 Januar, 7 Februar, Karen Pedersen, 11, Ejby, , , Søren Pedersen [smedemester], ,
1890, 31 Januar, 7 Februar, Anna Marie Nielsine Pedersen, 6, Ejby, , , Søren Pedersen [smedemester], ,
1890, 4 Februar, 10 Februar, Juliane Margrete født Hansen [enke], 65, St. Jørgensgade 26, Niels Madsen [arbejdsmand], , , ,
1890, 13 Februar, 17 Februar, Johanne Jensine Nielsen, 1, Theaterstræde 15, , , Anders Nielsen [uldhandler], ,
1890, 19 Februar, 25 Februar, Kaja Roulund, 5, Sortebrødretorv 9, , , Peter Roulund [fabrikant], ,
1890, 28 Februar, 5 Marts, Karen Johansen, 49, Sortebrødretorv .8 [antagelig no 18], Peter Larsen [værtshusholder], , , ,
1890, 15 Marts, - [dato ikke indført], Clara Eleonora Frederikke Friis, 1, i pleje i St. Jørgensgade 44, , , , Karen Petersen [tjenestepige],
1890, 13 Marts, 19 Marts, Nielsine Martine Rasmussen, 20, Sortebrødretorv 14, , , Rasm. J. Hansen [værtshusholder], ,
1890, 18 Marts, 24 Marts, Mette Rasmusdatter, 80, St. Jørgens Forstad 3 A, Rasmus Jørgensen [forhenværende værtshusholder], , , ,
1890, 23 Marts, 29 Marts, Ane Cathrine Frederiksen [enke], 80, Ridehusgade 19, Hans Chr. Lund [pottemager], , , ,
1890, 24 Marts, 31 Marts, Laurine Langøe født Holm [enke], 64, Bangs Boder 13, Langøe [proprietær], , , ,
1890, 28 Marts, 2 April, Kirsten Nielsen [ugift, husejerinde], 71, Tværgade 3, , , , ,
1890, 14 April, 21 April, Andreasine Andersen [ugift], 45, Ejby, , , , ,
1890, 25 April, 1 Maj, Bolette Nicoline Rasmussen [ugift], 22, Adamsgade 20, , , O. Rasmussen [skibstømrer], ,
1890, 25 April, 1 Maj, Marie Magdalene Franck [enke], 35, St. Jørgensgade 41, Johan Jacob Nielsen [karetmager], , , ,
1890, 29 April, 5 Maj, Frederikke Cathrine Hansen [enke], 84, St. Jørgens Forstad 106, Hjære Jørgensen [husmand], , , ,
1890, 1 Maj, 8 Maj, Ane Dinesdatter [enke], 82, Adamsgade 3, Joh. Fred. Rasmussen [gaardmand], i Lunde, , ,
1890, 30 April, 7 Maj, Sofie Petrine Steffensen [ugift], 47, Nedergade 18, , , Rasmus Steffensen [vognmand], ,
1890, 2 Maj, 8 Maj, Ane Kirstine Jeppesen, 73, St. Jørgensgade 60, Jens Larsen [gartner], , , ,
1890, 10 Maj, 14 Maj, Johanne Elisabeth Petersen, 32, Frederiksgade 34, Lars Christian Rasmussen [snedkermester], , , ,
1890, 14 Maj, 19 Maj, Christiane Sophie Madsen [ugift], 25, Vogterhus no 10 paa Ejby Mark, , , Mads Larsen [banevogter], ,
1890, 18 Maj, 23 Maj, Maren Rasmusdatter [enke], 80, Hunderuplund paa St. Jørgens Mark, Anders Christian Hansen [gaardmand], , , ,
1890, 19 Maj, 24 Maj, Gjertrud Marie Sander [enke], 84, Overstræde 3, C. Jørgen Mathiesen [glarmester], , , ,
1890, 20 Maj, 24 Maj, Karen Larsen, 65, Ridehusgade 29, Niels Hansen [arbejdsmand], , , ,
1890, 27 Maj, 2 Juni, Marie Dagmar Hansen, 15, Ridehusgade 6, , , Emil Chr. Hansen [kontorbud], ,
1890, 12 Juni, 18 Juni, Katrine Mortensdatter [enke], 77, Kragelunds Mølle - Frederiksgade 63, Hans Pedersen [møller], , , ,
1890, 22 Juni, 27 Juni, Maren født Nielsen, 57, Paaskestræde 8, Chr. Nielsen [høker], , , ,
1890, 6 Juli, 11 Juli, Kristine Vilhelmine Schmidt [enke], 77, Overgade 63, O. Jensen [korporal], , , ,
1890, 10 Juli, 15 Juli, Kristine Sofie Kellermann [enke], 86, Hunderupgade 7, Jens Møller [professor], , , ,
1890, 13 Juli, - [dato ikke indført], Ane Margrethe Nielsen [ugift, tjenestepige], 29, Allesø Præstegaard - Pjentedamsgade 41, , , , ,
1890, 15 Juli, 19 Juli, Thora Helga Laura Christoffersen, 18, Nedergade 26, , , J. Christoffersen [afdøde kjøbmand], ,
1890, 19 Juli, 25 Juli, Dagmar Larsen, , i pleje i Frederiksgade 51, , , , Sine Larsen Vand.....,
1890, 3 August, 8 August, Ane Marie Adamsen, 43, Overgade 65, Chr. Hansen Holm [brygger], , , ,
1890, 18 August, 22 August, Johanne Marie Petersen, 29, Frederiksgade 7, Villiam Julius Stolzenbach [mursvend], , , ,
1890, 30 August, 5 September, Abelone Aagaard [enke], 66, Grynhusene 2, Lund [skomagermester], , , ,
1890, 1 September, 5 September, Karen Dorthea Hansen [enke], 77, Møntestræde 4, J. P. Christensen [jærnbanearbejder], , , ,
1890, 5 September, 12 September, Marie Hansen, 34, Sortebrødretorv 9, Jens Jørgensen [arbejdsmand], , , ,
1890, 6 September, 12 September, Ane Marie Sørensen, 28, Ejby Mark, Lars August Falkenstrøm [blikkenslager], , , ,
1890, 8 September, 15 September, Trine Nielsen, 59, St. Jørgensgade 27, Niels Rasmussen [tømmersvend], , , ,
1890, 15 September, 20 September, Sofie Fjelsted [enke], 60, St. Jørgens Forstad 30, Jens Larsen [skrædder], , , ,
1890, 25 September, 29 September, Johanne Marie Stoltzenbach, , i pleje i Rødegaardsvej 13, , , Villiam Stoltzenbach [ ...svend], ,
1890, 3 Oktober, 10 Oktober, Ane Katrine Henriksen, 37, St. Jørgens forstad 103, Jens Knudsen [arbejdsmand], , , ,
1890, 12 Oktober, 18 Oktober, Anna Marie Clara Eriksen, 3, St. Jørgens Forstad 111, , , Lars Eriksen [arbejdsmand], ,
1890, 17 Oktober, 21 Oktober, Annette Abelone Elise Knudsen, , Frederiksgade 46, , , Lars Knudsen [lejetjener], ,
1890, 6 November, 12 November, Jørgine Nielsine Frederikke Henningsen, 14, Østergade 6, , , J. Henningsen [arbejdsmand], ,
1890, 7 November, 12 November, Karoline Sophie Hansen, 12, St. Jørgens Forstad 84, , , O. Hansen [skomager], ,
1890, 1 December, 5 December, Anna Dorthea Vermuth, 1, St. Jørgensgade 6, , , Hans Henrik Vermuth [skomager], ,
1890, 11 December, 17 December, Christine Franciska Larsen, 5, Mellemstræde 6, , , O. E. N. Chr. Larsen [skrædder], ,
1890, 15 December, 22 December, Caroline Vilhelmsen [gift, forhenværende fabriksarbejderske], 69, Ridehusgade 34, , , , ,
1890, 22 December, 29 December, Kirsten Rasmusdatter [enke], 73, Ejby, Morten Jensen [væver], , , ,
1891, 30 December 1890, 5 Januar, Anna Sophie Hansen, 36, St. Jørgensgade 25, Christen Jespersen [mursvend], , , ,
1891, 31 December 1890, 5 Januar, Karen Helene Langhoff, 9, Adamsgade 17, , , H. Emil Langhoff [afdøde tømrer], ,
1891, 4 Januar, 9 Januar, Caroline født Hansen [enke], 75, Møntestræde 4, H. Chr. Hansen [skomager], , , ,
1891, 9 Januar, 14 Januar, Karen Christiansen [enke], 82, Ridehusgade 17, Morten Nielsen [arbejdsmand], , , ,
1891, 16 Januar, 23 Januar, Anna Frederikke Nathalia Thrane, 15, Ejby Mark, , , Thomas Viingaard Thrane [slagter], ,
1891, 26 Januar, 30 Januar, Theodora Sofie Bjelke, 7, Overgade 29, , , Peter Bjelke [børstenbinder], ,
1891, 27 Januar, 30 Januar, Jensine Dorthea Sofie Jensen, 1, St. Jørgens Forstad 61, , , Jens Chr. Jensen [arbejdsmand], ,
1891, 27 Januar, 2 Februar, Vilhelmine Andreasine Jensen, 45, St. Jørgens Forstad 89, H. Carl M. Larsen [pottemagersvend], , , ,
1891, 21 Februar, 27 Februar, Gjertrud Marie Pedersdatter [enke], 84, St. Jørgensgade 50, Hans Rasmussen [bolsmand], , , ,
1891, 23 Februar, 28 Februar, Sophie Marie Holm [enke], 75, Nedergade 4, Lykkedahl [glarmester], , , ,
1891, 23 Februar, 2 Marts, Dorthe Severine Jørgensen, 16, Biskorup, , , Jacob Jørgensen [arbejdsmand], ,
1891, 27 Februar, 2 Marts, Anna Johansen, , St. Jørgens Forstad 69, , , Johan Johansen [arbejdsmand], ,
1891, 4 Marts, 7 Marts, Thyra Ørnstrup Sørensen, , Brogade 2, , , Jørgen Sørensen [gjørtler], ,
1891, 7 Marts, 13 Marts, Maren Kirstine Hansen, 44, Brogade 2, Jørgen Andersen [bryggeriarbejder], , , ,
1891, 7 Marts, 14 Marts, Johanne Marie Hansine Knudsen, 17, Pjentedamsgade 4, , , Rasmus Knudsen [vandmester], ,
1891, 12 Marts, 17 Marts, Frederikke Sofie Petersen [ugift, fiskehandlerske], 62, St. Jørgensgade 22, , , , ,
1891, 21 Marts, 25 Marts, Margrethe Pedersen, 57, Blangstedgaard, Jørgen Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1891, 22 Marts, 25 Marts, Karla Kristine Henriette Dina Andersen, , St. Jørgensgade 47, , , , Henriette Nic. S. Hansen [syjomfru],
1891, 31 Marts, 6 April, Sophie Moritsa Nielson, , Frederiksgade 7, , , Oluf Nielson [maskinmester], ,
1891, 31 Marts, 2 April, Johanne Nielsen, , St. Jørgensgade 45, , , Carl Johan Nielsen [bestyrer], ,
1891, 11 April, 17 April, Sofie Frederikke Paulli, 62, Ramsherred 26, C. J. H. Kirschner [skomager], , , ,
1891, 19 April, 23 April, Mette Kirstine Petersen [enke], 54, St. Jørgensgade 28, Rasmus Christiansen [arbejdsmand], , , ,
1891, 21 April, 27 April, Dagmar Dorthea Bruun, 15, Gryntehusene 7, , , C. E. Bruun [kleinsmedsvend], ,
1891, 30 April, 5 Maj, Emma Karoline Kreutzmann, 2, Frederiks Forstad 16, , , Kreutzmann [garversvend], ,
1891, 10 Maj, 15 Maj, Jensine Laurentine Jensen, 51, Frederiks Forstad 68, L. P. Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1891, 11 Maj, 15 Maj, Gertrud Kirstine Rasmusdatter, 71, Sortebrødretorv 15, Rasmus Christoffersen [tømrer], , , ,
1891, 12 Maj, 19 Maj, Ingvardine Vilhelmine Theodora Kaysen, 16, Frederiksgade 68, , , Ingv. R. Kaysen [slagtermester], ,
1891, 23 Maj, 26 Maj, Agnes Elisabeth Eriksen, 1, Ridehusgade 7, , , Joh. Eriksen [smedesvend], ,
1891, 31 Maj, 3 Juni, Anna Marie Hansen, 1, Grynhusene 17, , , , Stine Hansen [pige],
1891, 7 Juni, 11 Juni, Marie Nielsen, 6, Adamsgade 32, , , Søren Vilhelm Nielsen [smedesvend], ,
1891, 9 Juni, 13 Juni, Kristine Margrethe Petersen, 38, Frederiks Forstad 36, Niels Mikkelsen [arbejdsmand], , , ,
1891, 8 Juni, 15 Juni, Johanne Berggreen [ugift, lærerinde], 34, Nedergade 20, , , , ,
1891, 16 Juni, 22 Juni, Petra Rasmine Mortensen, 2, Frederiksgade 35, , , Vilh. Mortensen [slagtersvend], ,
1891, 24 Juni, 29 Juni, Nielsine Kirstine Larsen, 8, Adamsgade 54, , , Anders Larsen [arbejdsmand], ,
1891, 5 Juli, 11 Juli, Christiane Christensen [enke], 78, Overstræde 11, Niels Rasmussen [væver], , , ,
1891, 13 Juli, 17 Juli, Karoline Emile Hansen, 30, Frederiks Forstad 85, Rasmus Andersen [arbejdsmand], , , ,
1891, 7 August, 11 August, Anna Hansen, , Frederiksgade 63, , , Jens Hansen [arbejdsmand], ,
1891, 11 August, 15 August, Julie Kristine Nielsen [ugift, arbejderske], 28, Pjentedamsgade 16, , , , ,
1891, 16 August, 21 August, Kristine Johanne Frandsen, 63, Frue Kirkestræde 11, Carl Christian Midskov [bødker], , , ,
1891, 18 August, 21 August, Karoline Kristiane Albrechtsen, , St. Jørgensgade 33, , , Chr. Bendix P. Albrechtsen [skræddersvend], ,
1891, 20 August, 25 August, Birgitte Frederikke Jønson, 3, St. Jørgens Forstad 33, , , Jønson [snedker], ,
1891, 11 August, 17 August, Christine Almind, 1, St. Jørgensgade 21, , , A. Almind [cigarmager p.t. menig soldat], ,
1891, 12 August, 18 August, Ane Sofie Sørensdatter [enke], 83, Frederiks Forstad 16, Hansen [forhenværende husmand], , , ,
1891, 19 September, 24 September, Marie Zachariassen [ugift], 21, Nedergade 1, , , Zachariassen [gæstgiver], ,
1891, 21 September, 26 September, Gertrud Petrine Pedersen [enke], 77, Rørholmsgade 12 i Kjøbenhavn [hos sønnen], H. Petersen [klodsemager], , , ,
1891, 3 Oktober, 8 Oktober, Amalie Louise Braadt [ugift, forhenværende fabriksarbejderske], 82, Møntestræde 4, , , , ,
1891, 27 Oktober, 30 Oktober, Karen Marie Amalie Larsen, , Theaterstræde 7, , , Hans Chr. Larsen [arbejdsmand], ,
1891, 29 Oktober, 5 November, Karen Jørgensdatter [ugift], 64, Gillestedhuset, , , , ,
1891, 1 November, 9 November, Tecla Vilhelmine Juhlin [ugift, syerske], 40, Frederiksgade 33, , , , ,
1891, 1 November, 6 November, Christiane Lovise Knudsen, 24, Frue Kirkestræde 16, Anders Larsen [arbejdsmand], af Ringe, , ,
1891, 6 November, 8 November, Engelke Christine Nielsen, , i pleje i Grynhusene 77, , , P. Nielsen [murer], , i Hjallese
1891, 14 November, 19 November, Marie Sofie Madsen [ugift], 33, St. Jørgens Mark, , , C. Madsen [bolsmand], ,
1891, 15 November, 19 November, Frida Emilie Schneider, , Adamsgade 12, , , R. Chr. Schneider [arbejdsmand], ,
1891, 17 November, 21 November, Ane Marie Hansdatter [ugift, syerske], 68, Bangs Boder 4, , , , ,
1891, 24 November, 30 November, Hansine Kristien Jørgensen, , i pleje i Frederiks Forstad 36, , , , Anna Jørgensen [pige],
1891, 25 November, 1 December, Johanne Marie Hansen [enke, smaahandlerske], 69, Overstræde 5, Hans Larsen [pottemager], , , ,
1891, 26 November, 30 November, Pouline Dorthea Tverskov [enke], 61, Bangs Boder 17, Christensen [sadelmager], , , ,
1891, 27 November, 3 December, Marie Frederikke Tange [enke], 74, Theaterstræde 13, H. Chr. Petersen [mursvend], , , ,
1891, 29 November, 4 December, Anna Andresen [enke], 88, Nedergade 14, Joachim Peter Hoppe [stolemager], , , ,
1891, 4 December, 11 December, Mariane Nielsen, 56, Grynhusene 11, Carl Estrup Lind [fabriksarbejder], , , ,
1891, 2 December, 9 December, Ane Christensdatter [enke], 86, Frederiks Forstad 38, Hans Jensen [husmand], , , ,
1891, 8 December, 12 December, Anna Sophie Simonsen [enke], 74, Østergade 10, Johan Lange [handskemager], , , ,
1891, 9 December, 14 December, Ane Clara Espensen, 3, Ridehusgade 12, , , Espensen [skindfarver], ,
1891, 8 December, 15 December, Elisa Ernestine Charlotte Sibille Lucia Schaffalitzky de Muckadell født dal Borgo de Primo, 77, enkebaronesse priorinde i Odense adelige Frøkenkloster - Albanitorv, , , , ,
1891, 9 December, 15 December, Sara Hansdatter, 62, Møntestræde 10, P. Hansen [væver], , , ,
1891, 11 December, 17 December, Johanne Marie Hansen [enke], 64, Kragsbjergvej 40, Ole Christensen [gartner], , , ,
1891, 12 December, 19 December, Dorthea Kristine født Andersen [enke], 53, St. Jørgensgade 32, Andersen [mursvend], , , ,
1891, 14 December, 18 December, Christiane Johansen, 68, St. Jørgensgade 30, Søren Christiansen [arbejdsmand], , , ,
1891, 15 December, 23 December, Frandsine Kristine Adelaide Madsen [ugift, syerkse], 42, Bangsboder 1, , , Christen Madsen ..... [smed], ,
1891, 19 December, 23 December, Barbara Schultz, 57, Frederiks Forstad 8, F. Sørensen [garver], , , ,
1891, 21 December, 28 December, Christine Ovesen, 36, Frederiksgade 59, C. Christensen [arbejdsmand], , , ,
1891, 21 December, 28 December, Ane Marie Madsen, 75, Ridehusgade 41, Knud Olsen [arbejdsmand], , , ,
1891, 23 December, 28 December, Rasmine Petrine Hansen, 2, Frederiks Forstad 36, , , Jørgen Hansen [murmester], ,
1892, 29 December 1891, 5 Januar, Kirstine Andersdatter, 78, Killerup, Hans Nielsen [smed], , , ,
1892, 30 December 1891, 5 Januar, Astrid Elisa Petrea Pedersen, , Enggade 5, , , , Kirsten Marie Jensen Mølgaard [syjomfru],