Paarup, 1886-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1886-1891, Paarup sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1886, 2402, 1886, Niels Nielsen, 11 maaneder, søn af huusmand Rasmus Christian Nielsen, paa Snestrup Mark. Født sammesteds
1886, 2402, 2802, Christian Thorvald Nielsen, 1 maaned, søn af slagter W. Nielsen, i Tarup. Født sammesteds
1886, 0503, 1103, Jens Frandsen, enkemand og aftægtsmand, 80, paa Paarup Mark
1886, 1303, 1803, Hans Madsen, enkemand, forhen klodsemager og nu particulier, i Bogense Tyrekrog. Født i Agernæs. Søn af bødker
1886, 1805, 2405, Knud Jørgen Larsen, husmand, 52, af Villestofte Mark. Født i Vejrup
1886, 2712, 01011887, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Christian Nielsen, af Snestrup Mark
1886, 0808, 1208, Hans Peder Jensen, 5 maaneder, søn af Anne Cathrine Andersen, opholdt sig hos husmand Peder Hansen, paa Stegsted Mark. Født samme steds
1886, 2409, 0110, Jacob Hansen, aftægtsmand, 88, i Villestofte. Født i Nymark, Haarslev Sogn. Søn af gaardmand Hans Jacobsen
1886, 2912, 04011887, Knud Jørgensen, aftægtsmand, 77, paa Stegsted Mark. Født i Højby. Søn af gaardmand Knud Jørgensen, Sanderum
1887, 2602, 0403, Anders Larsen, aftægtsmand, 81, i Stegsted (Mark). Født i Ørbæk. Søn af snedker Lars Johansen, i Ørbæk
1887, 1104, 1804, Rasmus Jensen, 2, søn af husmand Rasmus Jacobsen, i Villestofte. Født samme steds
1887, 1605, 2005, Anders Christian Jørgensen, forhen møller, 50, i Villestofte Møllegaard. Født i Lumby Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Jeppesen
1887, 1211, 1611, Jens Peder Hansen, 12 dage, søn af husmand og snedker Peder Hansen, i Stegsted
1887, 2711, 0312, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 84, paa Stegsted Mark. Født i Anderup. Søn af tømrer Rasmus Jensen
1888, 2201, 2701, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 84, paa Villestofte Mark. Født i Villestofte. Søn af husmand Rasmus Nielsen
1888, 2502, 0203, Oluf Henningsen, 2 uger, søn af husmand Claus Jørgen Henningsen, i Stegsted
1888, 0203, 1003, Hans Peder Marius Rasmussen, 2, søn af gaardmand Niels Rasmussen, af Villestofte Mark (Lille Skovsgaard)
1888, 2304, 3004, Knud Hansen, vejmand og aftægtsmand, 70, opholdt sig i Villestofte. Født i Næsbyhoved Broby Sogn. Søn af Hans Hansen
1888, 3006, 0607, Peder Madsen, aftægtsmand, 79, i Villestofte. Søn af gaardmand Mads Andersen, i Villestofte
1888, 2707, 0108, Mads Madsen, lærer ved Børnehjemmet Godthaab ved Frederiksberg, 23, ophold i Villestofte. Søn af husmand Peder Madsen, i Villestofte
1888, 0809, 1409, Peder Nielsen, gaardejer, 83, paa Ellegaard. Født i Hønnerup, Gjelsted Sogn. Søn af dreier Niels Nielsen
1888, 0710, 1310, Hans Pedersen, husmand, 70, paa Stegsted Mark
1888, 2010, 2610, Anders Jørgen Nielsen, indsidder og almisselem, 70, i Brohuset ved Villestofte. Født i Ravnebjerg. Søn af arbejdsmand
1888, 2510, 3110, Christen Nielsen, høker, 63, i Villestofte
1888, 1711, 2311, Carl Marius Andersen, 5 maaneder, søn af Jensine Christine Andersen, opholdt sig hos huusmand Anders Nielsen, paa Villestofte Mark. Født samme steds
1889, 0604, 1204, Edgar Christian Thorvald Nielsen, 6 dage, søn af slagter William August Carl Nielsen, i Paarup
1889, 0804, 1504, Jens Larsen, huusmand, sognefoged og dannebrogsmand, 66, i Paarup. Født i Storelykkehus. Søn af husmand Lars Nielsen
1889, 0106, 0606, Hans Johansen, fraskilt og indsidder, 73, i Villestofte. Født i Vindinge Sogn. Søn af arbejdsmand Johan Dideriksen
1889, 2108, 2708, Rasmus Rasmussen, gift og husmand, 65, i Damhuset paa Villestofte Mark. Født i Stige, Lumby Sogn. Søn af arbejdsmand Rasmus Hansen
1889, 2309, 2909, Udøbt dreng, 7 uger, søn af husmand og bødker Anders Mogensen. Født i Villestofte
1889, 2510, 2910, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jørgen Andersen, paa Villestofte Mark
1890, 2601, 3101, Hans Andersen, indsidder, enkemand og indsidder 70, i Snestrup. Født i Korup Sogn. Søn af bolsmand Anders Jensen
1890, 1102, 1802, Lars Andersen, ugift, 79, boede hos gaardmand Anders Rasmussen, i Paarup. Født i Paarup. Søn af Anders Nielsen
1890, 2202, 2802, Rasmus Nielsen, husmand og smed, 56, i Flyttenborghuset. Født i Allesø. Søn af Niels Rasmussen
1890, 1003, 1603, Arnold Ludvig Bergmann, 11 uger, søn af slagter Arnold Ludvig Bergamnn, af Rue, Vigerslev Sogn
1890, 1504, 2004, Marius Petersen Rossau (tvilling), 1 døgn, søn af gaardmand Peter Petersen Rossau, paa Villestofte Mark
1890, 2104, 2704, Henrik Christian Theodor Nielsen, 17 dage, søn af slagter Villiam august Carl Nielsen, i Tarup
1890, 0505, 0805, Mads Peter Petersen Rossau (tvilling), 3 uger, søn af gaardmand Peter Petersen Rossau, paa Villestofte Mark
1890, 1005, 1505, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Frederik Rasmussen, paa Villestofte Mark
1890, 2206, 2706, Niels Jørgen Madsen, gartner, 35, paa Carolinekilde. Født i Middelfart. Søn af tømrer Jørgen Madsen, i Aarup
1890, 1807, 2307, Anders Rasmussen, arbejdsmand, 76, paa Stegsted Mark
1890, 2807, 0108, Rasmus Peder Hansen, husmand, 70, paa Paarup Mark
1890, 0710, 1210, Jørgen Marius Mikkelsen Abildgaard, 7 uger, søn af ugift Kirstine Marie Børreseus, i Tarup
1890, 1710, 2410, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 77, i Stegsted
1891, 0501, 1201, Niels Jensen, aftægtsmand, 86, i Villestofte (Mark). Født i Næsbyhoveds Broby Sogn. Søn af Jens Hansen
1891, 1101, 1701, Rasmus Pedersen, gift og almisselem, 79, i Brohuset
1891, 1901, 2801, Ole Peter Nielsen, skrædersvend, 26. Født 8.2.1864 i Klinte Sogn. Søn af husmand Niels Markussen, i Villestofte
1891, 2402, 0403, Rasmus Nielsen, enkemand og gaardmand, 56, paa Villestofte Mark. Født i Allested Sogn. Søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Allested Sogn
1891, 0104, 0604, Jørgen Hansen, gift, husmand og skrædder, 77, i Stegsted
1891, 2607, 3107, Mads Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 84, paa Villestofte Mark (Lille Skovsgaard). Født i Verninge Sogn. Søn af væver Jørgen Andersen
1891, 1710, 2310, Svend Marius Carl Nielsen, 4 uger, søn af slagter Villiam August Carl Nielsen, i Tarup
1891, 0711, 1411, Hans Jensen, ungkarl, 37, i Paarup. Født 18.9.1854. Søn af gaardmand Jens Hansen, i Paarup
1891, 1212, 1912, Didrik Johansen, gift og husmand, 73, i Villestofte. Født i Vindinge Sogn
1891, 1812, 2412, Jacob Madsen, gift og gaardmand, 61, paa Villestofte Mark. Født i Tommerup Sogn
1886, 3003, 0404, Dødfødt pige, datter af gaardmand Mads Madsen, af Stegsted
1886, 0806, 1306, Petrine Pedersen, 8 dage, datter af husmand Anders Pedersen, paa Paarup Mark
1886, 0308, 0908, Maren Kirstine Jørgensen, 18, opholdt sig i Stegsted. Datter af husmand Niels Jørgensen, i Stegsted
1886, 2208, 2508, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Christian Henriksen, i Stegsted (Munkerodhus)
1886, 1209, 1609, Ane Kirstine Andersen, 23, af Stegsted. Født 20.7.1863 i Snestrup Datter af murer Morten Andersen. Husmand Frederik Olsen
1886, 0312, 0912, Karen Marie Jørgine Mortensen, ½, datter af indsidder Hans Mortensen, af Stegsted Mark (Ellegaards Skov)
1887, 0201, 0801, Ane Cathrine Rasmusdatter, aftægtsenke, 74, i Villestofte. Født i Verninge. Datter af bolsmand og væver Rasmus Larsen
1887, 1102, 1602, Karen Johanne Henningsen, 10 dage, datter af husmand Claus Jørgen Henningsen, i Stegsted
1887, 0406, 0806, Karen Pedersdatter, enke og husejerske, 75, i Villestofte. Født i Skovshoved ved Kjøbenhavn. Datter af arbejdsmand Peder Pedersen. Husmand Peder Rasmussen
1887, 1306, 1906, Cathrine Kirstine Hansen, 4 maaneder, datter af indsidder Rasmus Hansen Hartsberg, i Snestrup
1887, 0807, 1507, Karen Marie Madsdatter, enke, 82, i Villestofte. Datter af gaardmand Mads Andersen, i Villestofte. Gaardmand Niels Jensen
1887, 3011, 0612, Dorthea Frederikke Nielsen, 11, datter af husmand Niels Vilhelm Nielsen, i Stegsted
1887, 2612, 3012, Thora Cathrine Adelheide Nielsen, 12 dage, datter af slagter William August Carl Nielsen, i Tarup
1888, 1301, 1801, Karen Johanne Kirstine Jørgensen, 19 dage, datter af arbejdsmand Mads Jørgensen, i Stegsted
1888, 0802, 1502, Rasmine Hansine Rasmussen, 1, datter af husmand Hans Jørgen Rasmussen, i Villestofte
1888, 1602, 2302, Kirsten Rasmusdatter, 37, i Stegsted (Ellegaardshuse). Født i Ellegaardshuus (Stegsted Mark)
1888, 1902, 2402, Maren Pedersen, 8, datter af husmand Anders Pedersen, paa Paarup Mark
1888, 2702, 0203, Karen Johanne Henningsen, 2 uger, datter af husmand Claus Jørgen Henningsen, i Stegsted
1888, 2902, 0503, Karen Jørgensdatter, almisselem, 74, opholdt sig i Snestrup
1888, 0803, 1403, Andrea Sophie Lovise Bergmann, 2, datter af slagter Arnold Ludvig Bergmann, paa Villestofte Mark
1888, 1503, 2103, Karen Andersen, 25, paa Villestofte Mark. Datter af husmand Anders Nielsen, paa Villestofte Mark
1888, 2204, 3004, Ane Margrethe Rasmusdatter, 67, af Villestofte Mark. Født i Solevad, Verninge Sogn. Datter af husmand Rasmus Rasmussen, i Solevad. Husmand Peter Petersen
1888, 1605, 2205, Dorthe Kirstine Nielsdatter, 70, af Ellegaardsskov. Røgter og indsidder Niels Berthelsen
1888, 1406, 2106, Ane Marie Sørensdatter, 62, i Villestofte. Født i Villestofte. Datter af gaardmand Søren Hansen. Gaardmand Jens Christian Nielsen
1888, 2806, 0207, Hansine Marie Jørgensen, 15, datter af husmand Christen Jørgensen, paa Villestofte Mark. Født 7.1.1873
1888, 2307, 2807, Ane Marie Jacobine Jørgensen, 30 Dronningensgade 45, Odense. Datter af afdøde gaardejer J. Poulsen, i Stegsted
1888, 0509, 1009, Maren Kirstine Christensen, almisselem, 84, opholdt sig i Paarup Sogns Fattighus
1888, 3009, 0510, Ane Marie Rasmussen, 47, i Snestrup. Født i Bederslev Sogn. Husmand Hans Poulsen
1888, 3110, 0611, Gjertrud Cathrine Marie Jensine Nielsen, 13, datter af husmand Niels Marcussen, paa Villestofte Mark
1888, 2311, 2911, Ane Marie Nielsdatter, enke, 66, i Svennebjerg ved Villestofte. Gaardmand Lars Christian Larsen
1889, 2202, 0103, Karen Madsen, 13, datter af gaardmand Niels Madsen, paa Stegsted Mark
1889, 0605, 1105, Ane Marie Andersen, 26, paa Villestofte Mark. Datter af husmand Søren Andersen, paa Villestofte Mark
1889, 2604, 0305, Anna Margrethe Hansdatter, enke og aftægtskone, 70, opholdt sig hos gaardmand Mads Andersen, i Mosegaard, Stegsted. Gaardmand Hans Pedersen, i Bolbro
1889, 0106, 0506, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jørgensen, paa Villestofte Mark
1889, 0110, 0910, Karen Jørgensdatter, enke, 90, paa Villestofte Mark. Aftægtsmand Gotfred Hansen
1889, 1510, 2210, Camilla Christine Hansen, 9, datter af gaardmand Mads Hansen, paa Stegsted Mark
1889, 0511, 0911, Anna Marie Larsen, 8, datter af arbejdsmand og tømrer Rasmus Larsen, i Tarup
1889, 2711, 0512, Gjertrud Margrete Hansen, 62, paa Snestrup Mark. Husmand Rasmus Jørgensen
1889, 0712, 1312, Anne Kirstine Augustdatter, enke og aftægtskone, 68, i Paarup. Født i Paarup. Datter af August Andersen. Gaardmand Søren Rasmussen, af Paarup
1889, 2912, 03011890, Maren Cathrine Petersen Rossau, 4½, datter af gaardmand Peder Pedersen Rossau, Svennebjærggaarde paa Villestofte Mark. Opholdt sig i Biskorup
1890, 1701, 2401, Gjertrud Marie Sørensdatter, gift, 76, ophold hos sin svigersøn Hans Christian Nielsen, i Ellegaardshuse. Født i Vigerslev Sogn. Røgter Peder Christian Rasmussen, af Brændekilde
1890, 0102, 0702, Gjertrud Pedersdatter, 75, i Villestofte. Født i Villestofte. Datter af gaardmand Peder Jensen. Gaardmand Rasmus Jørgen Hansen
1890, 2802, 0703, Johanne Margrethe Nielsdatter, 68, i Snestrup Mark. Aftægtsmand Peder Andersen
1890, 0205, 0805, Rasmine Kirstine Madsen, 26, i Svenneberg. Gaardmand Peder Pedersen Rossau
1890, 0707, 1107, Karen Marie Andersdatter, enke og almisselem, 90, i Brohuset. Helle Nielsen
1890, 1708, 2208, Maren Sophie Rasmusdatter, 50, i Villestofte. Gaardmand Rasmus Hansen
1890, 2509, 3009, Anna Kirstine Rasmussen, 14 dage, datter af indsidder Peder Rasmussen, paa Stegsted Mark
1890, 0711, 1211, Caroline Sophie Hansen, 12, datter af skomager Ole Hansen, i Snestrup
1891, 0101, 0801, Maren Hansdatter, enke, 76, af Villestofte. Husmand Jens Jørgensen
1890, 0512, -, Ane Kirstine Hansdatter, 68, i Villestofte. Født i Taagerod. Datter af gaardfæster Hans Jørgensen af Taagerod. Husfæster Rasmus Andersen, af Vigerslev Sogn
1891, 0702, 1602, Ane Kirstine Rasmusdatter, enke, 81, i Tarup. Gaardmand Anders Jørgensen, af Tarup
1891, 0702, 1302, Dorthea Katrine Knudsen, enke, 63, i Stegsted (Mark). Husmand Anders Hansen, paa Stegsted Mark
1891, 0803, 1603, Karen Madsen, 39, i Villestofte. Gaardmand Niels Jørgensen
1891, 0304, 1104, Karen Marie Madsen, 45, paa Villestofte Mark. Murer Mulvad
1891, 0704, 1404, Maren Sørensdatter, 67, i Villestofte. Husmand og tømrer Jørgen Hansen
1891, 0605, 1105, Karen Marie Pedersen, 25, paa Stegsted Mark. Husmand Frederik Olsen
1891, 2806, 0307, Ane Cathrine Christophersen, 2 maaneder, datter af indsidder Christian Christophersen, af Stegsted
1891, 1009, 1709, Hansine Godskesen (tvilling), 19 dage, datter af husmand og skrædder Morten Godskesen, i Villestofte
1891, 1109, 1709, Caroline Godskesen (tvilling), 20 dage, datter af husmand og skrædder Morten Godskesen, i Villestofte
1891, 2611, 0312, Martha Kirstine Rasmussen, 73, paa Villestofte Mark. Husmand Jørgen Jørgensen