Brylle, 1813-1837, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1813-1837, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 4 December, Viet, Mads Knudsen [ungkarl], 46, fra Ravnebierg, Anne Marie Andersdatter [pige], , i Lille Skræppenborg
1814, 11 Juni, Viet, Mads Larsen [ungkarl], 46, i Render, Anne Kirstine Madsdatter [pige], 47, Render
1814, 12 November, Viet, Jørgen Larsen Spangen Smed [ungkarl], 23, i Brylle, Karen Jørgensdatter [pige], , tjenende gaardmand Rasmus Ploug i Brylle
1814, 19 November, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], , , Giertrud Larsdatter [pige], ,
1814, 26 November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 32, i Gundestrup, Karen Marie Pedersdatter [pige], 15, i Brylle
1814, 26 November, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl], , , Marie Rasmusdatter [pige], ,
1815, 11 Martii, Viet, Johan Berntsen [smed, enkemand], , i Render, Maren Jochumsdatter [enke], , fra Rørhuuset
1815, 1 Julii, Viet, Knud Jørgensen [ungkarl, gaardmand], 26, i Lille Skræppenborg, Johanne Andersdatter [enke], 27, i Lille Skræppenborg
1815, 28 Julii, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, boelsmand], 32, i Espestedet, Anne Catrine Hansdatter [pige], 37, i Espestedet
1815, 21 October, Viet, Peter Christian Jacobsen [ungkarl, gaardmand], 24, i Brylle, Karen Hansdatter [pige], 18, i Brylle
1815, 4 November, Viet, Rasmus Jeppesen, 30, tienende Hans Skytte i Naarup, Christine Hansdatter, 19, hidtil tjenende i Brylle Sogn hos Lars Greve i Humlekroge
1815, 4 November, Viet, Jens Jørgen Nielsen, 32, tjenende tømmermand Jacob Greve i Brylle, Anne Jørgensdatter [pige], 31, hos faderen huusmand Jørgen Carlsen i Brylle
1815, 25 November, Viet, Jørgen Clausen [smed], 32, i Skalberg, Anne Jørgensdatter [pige, skræderpige], 23, fra Brylle
1816, 5 Januar, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 3, i Lille Appe, Kirstine Ulriche Lohman [pige], 36, i Lille Appe
1816, 4 May, Viet, Hans Knudsen [ungkarl, daglejer], 29, i Render, Maren Hansdatter [pige, væverske], 35, i Render
1816, 2 November, Viet, Henrich Hansen [ungkarl], , tjenende gaardmand Rasmus Ploug i Brylle, Magdalene Hansdatter [pige], ,
1816, 9 November, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 36, fra Fangel - boede i Lille Schauenborg, Anne Marie Nielsdatter [pige], 31, i Lille Skauenborg
1816, 16 November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og skræder], 42, i Brylle, Karen Jørgensdatter [pige], 22,
1816, 16 November, Viet, Mads Christensen [ungkarl], , af ...bjerg Mark, Woldborg Andersdatter [pige], 25, i Steenløkke
1817, 22 Februar, Viet, Jens Rasmussen [enkemand, boelsmand], , i Render, Anne Pedersdatter [pige], 36, fra Høyme
1817, 22 November, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl, huusmand], 36, i Brylle, Kirstine Hansdatter [pige, væverske], 34, i Brylle
1818, 17de October, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 26, , Kirsten Andersdatter [pige], 20,
1818, 24 October, Viet, Mads Larsen [ungkarl, landmand], 34, paa Bryllemark, Maren Larsdatter [pige], 25, paa Bryllemark
1818, 21 November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, huusmand], 42, i Brylle, Anne Catrine Pedersdatter [pige], 28, i Brylle
1818, 5 December, Viet, Niels Madsen [ungkarl, huusmand og daglejer], 22, i Toboehuus, Wolborg Marie Møller [pige], 31, i Toboehuus
1819, 12 Junii, Viet, Abraham Jørgensen [ungkarl, huusmand og daglejer], 28, paa Render Mark, Anne Marie Christophersdatter [pige], 43, fra Etterup i Rørup Sogn
1819, 4 September, Viet, Jens Christian Christophersen Arnstrop [ungkarl, landbruger], , i Render, Karen Hansdatter [pige], , tjenende stiftslandinspectør Arnstrop i Render
1819, 2 October, Viet, Henning Henningsen [ungkarl], 24, fra Værninge, Kirstine Hansdatter [enke], 36, ...... no 21 - enke efter Mads Rasmussen
1819, 13 November, Viet, Rasmus Friderichsen [ungkarl, daglejer], 34, , Johanne Kirstine Henrichsdatter [pige], 22,
1820, 29 Januar, Viet, Hans Madsen [enkemand, gaardmand], , i Render, Edel Catrine Lohmand [pige], 50, i Lille Appe
1820, 29 Januar, Viet, Hans Nielsen Kofod [ungkarl], , , Maren Jeppesdatter [pige], ,
1820, 22 April, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], , fra Stige, Maren Pedersdatter [pige], 22, i Gundestrup
1820, 24 Junii, Viet, Rasmus Justesen [ungkarl, daglejer], 41, fra Ellinge, Mette Marie Larsdatter [pige, enke], , afgangne huusmand Niels Rasmussens enke i Brylle
1820, 21 October, Viet, Mads Jensen [ungkarl, boelsmand], 33, i Skauenborg, Maren Højer Møller, , i Skauenborg - datter af afgangne Mads Møller
1820, 18 November, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], , fra Langsted til Brylle, Karen Hansdatter [enke], 23, afgangne Peder Christian Jacobsens enke i Brylle
1821, 17 Februar, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 38, afgangne gaardmand Hans Andersens søn i Render, Marie Dorthe Jensdatter, 26, gaardmand Jens Nielsen Mans datter i Render
1821, 14 Marts, Viet, Lars Hansen [ungkarl, indsidder], 27, i Rørhuuset i Brylle Sogn, Birthe Andersdatter [enke], 48, paa Brylle Mark
1821, 5 May, Viet, Jesper Hansen [ungkarl], 27, Bryllemark, Johanne Poulsdatter [enke], 34, paa Bryllemark - afgangne Knud Nielsens enke
1821, 28 Julii, Viet, Jørgen Madsen [ungkarl], 27, hos moderen giordemoder Maren Andersdatter fra Brylle Sogn, Anne Pedersdatter [pige], 28, hos faderen Peder Hansen paa Render Mark
1821, 6 October, Viet, Søren Mogensen [ungkarl, gaardmand], 35, i Skalberg, Giertrud Marie Jacobsdatter [pige], 21, fra Steenløkken
1821, 13 October, Viet, Mads Andersen [ungkarl], 28, af Overholluf, Anne Johanne Jørgensdatter [pige], 24, i Brylle
1821, 20 October, Viet, Peder Andersen [ungkarl, boelsmand], , i Brendekilde, Johanne Marie Jørgensdatter [pige], 22,
1821, 1 December, Viet, Johan Rasmussen [ungkarl, daglejer], 27, i Render, Bodil Madsdatter [pige], 27, i Render - hos sin moder
1821, 8 December, Viet, Berthel Jespersen [ungkarl og smed], 27, fra Trolleborg, Anne Marie Jensdatter, 28, boende i Brylle
1822, 30 Martii, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, gaardmand], , i Bellinge, Marie Hansdatter, 18, paa Broeholm i Brylle Sogn
1822, 4 May, Viet, Rasmus Andersen [enkemand og huusmand], 56, i Brylle, Maren Madsdatter [pige], 39, i Render
1822, 4 May, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 33, i Render, Marie Pedersdatter [pige], 27, i Brylle
1822, 22 Juni, Viet, Ole Peter Holm Larsen [ungkarl], 20, opholdende sig i Store Skræppenborg - opdraget til landarbejde, Anne Kirstine Jørgensdatter [pige, gaardmandsdatter], 37, i Skræppenborg
1822, 22 Juni, Viet, Peder Knudsen [ungkarl, træedrejer], 36, i Brylle Sogn, Augusta Maria Jørgensdatter [pige], 23,
1822, 19 October, Viet, Hans Olsen [enkemand, væver], 41, fra Høybye, Anne Marie Jensdatter [pige], , i Render
1822, 2 November, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl, bondearbejde], 33, hos svigerfaderen boelsmand Peder Jensen i Frendensborg, Karen Pedersdatter [pige], 21, hos faderen boelsmand Peder Jensen i Fredensborg
1822, 9 November, Viet, Jens Pedersen [enkemand, huusmand], 49, i Brylle, Anne Catrine Larsdatter [pige], 40, i Brylle
1822, 23 November, Viet, Hans Mortensen [ungkarl, boelsmand], 39, i Render - fra Haarbye, Else Catrine Madsdatter [pige], 31, i Render
1823, 8 November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, boelsmand], 37, paa Brylle Mark, Karen Nielsdatter [pige], 24, paa Brylle Mark
1823, 15 November, Viet, Jens Christophersen [ungkarl], 26, fra Holme Mark i Tommerup Sogn, Johanne Larsdatter [pige], 36, af Brylle
1823, 22 November, Viet, Peder Rasmussen [enkemand og huusmand], 47, i Kivsmosehuuset i Tommerup Sogn, Anne Margrethe Andersdatter [pige], 26, fra Steenløkken i Brylle Sogn
1823, 22 November, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 30, fra Haarbye, Karen Andersdatter [pige], 23, i Render
1823, 13 December, Viet, Lars Madsen [enkemand], 43, fra Bellinge, Anne Kirstine Jørgensdatter [enke], 41, i Erberg - afgangne Niels Madsens enke
1824, 13 Martii, Viet, Henrich Nielsen [enkemand], 53, af Qvittemosehuuset i Orte Sogn, Dorthe Andersdatter [pige], 28, af Steenløkken i Brylle Sogn
1824, 20 Martii, Viet, Anders Hansen [ungkarl, boelsmand], 42, i Render, Karen Rasmusdatter [pige], 20, i Render
1824, 27 Martii, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, huusmand], 35, paa Render Mark, Else Marie Pedersdatter [pige], 27, paa Render Mark
1824, 14 April, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl], 26, paa Brylle Mark, Karen Pedersdatter [enke], 26, paa Brylle Mark
1824, 15 May, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, væver], 29, i Lyseberg, Anne Catrine Madsdatter [pige], 27, hos forældrene i Lyseberg
1824, 19 Junii, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 31, tjenende i Store Tobo, Anne Kirstine Andersdatter [pige], 28, tjenende i Store Tobo
1824, 10 November, Viet, Poul Mathias Rosenkilde [landinspectør og constitueret inspectør over de kongelige godser], 44, paa Falster, Marie Kirstine Arnstrop [jomfru], , datter af justitsraad og landinspectør Arnstrop i Render
1824, 13 November, Viet, Hans Jacobsen, 29, hos faderen Jacob Andersen i Mørkeborg, Kirstine Larsdatter, 26, tjenende i Brylle Sogn
1824, 21 November, Viet, Henrich Christian Mortensen [ungkarl og skomagersvend], 28, i Odense - døbt i Odense 1797, Maren Andersdatter [pige], 27, tjenende gartneren i Render
1824, 4 December, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl], 28, hos faderen boelsmand Anders Andersen i Steenløkken, Maren Catrine Hansdatter [pige], , tjenende boelsmand Anders Andersen i Steenløkken
1825, 6 Martii, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 23, tjenende gaardmand Hans Jensen Man i Render, Anne Andersdatter [pige], 23, tjenende i afgangne justitsraad Arnstrops gaard i Render
1825, 26 Martii, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 38, op..... i bondearbejde - i Render, Maren Catrine Sørensdatter [pige, væverske], 40, i Render
1825, 14 May, Viet, Rasmus Pedersen [enkemand, huusmand], 49, i Brylle, Kirsten Pedersdatter [pige], 38, tjenende hidtil i Usselhuusene
1825, 12 November, Viet, Mads Nielsen [ungkarl], 31, i Egeberghuus ved Lille Appe, Johanne Jacobsdatter [pige], ,
1825, 19 November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 25, i Render, Karen Andersdatter [enke], 25, i Render
1826, 14 Januar, Viet, Johan Henrich Ludvig v. Olrik [...., afskediget lieut.], 32, i Render, Benedicta Martinetta Heiberg [jomfru], 24, i Render
1826, 15 April, Viet, Rasmus Andreas Møller [proprietær], 30, til Christianslund i Odense Amt, Anne Sophie Krag, 29, af Skjoldemose - afgangne sognepræst Krags datter i Gielsted
1826, 22 April, Viet, Andreas Toverskow [ungkarl, kirkesanger og skolelærer], , i Bellinge, Marie Madsdatter [pige], 25, i Enggaard
1826, 1 Julii, Viet, Christen Berthelsen [enkemand, huusmand], 59, i Brylle, Sidsel Larsdatter [pige], 26, i Brylle
1826, 28 October, Viet, Johan Rasmussen [enkemand, huusmand], 31, paa Render Mark, Karen Marie Knudsdatter [pige], 25, tjenende i Render
1826, 4 November, Viet, Jens Pedersen [enkemand], 53, i Brylle, Ingeborg Andersdatter [pige], 24, i Render
1827, 10 Martii, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 37, fra Egerup i Gamtofte Sogn, Karen Pedersdatter [enke], 31, i Brylle - afgangne gaardmand Morten Larsens enke
1827, 29 April, Viet, Hans Niels Rasmussen [ungkarl], 26, af Ørnehøy i Rørup Sogn, Catrine Elisabeth Margrethe Krag [jomfru], 26, paa Schilldemose
1827, 5 May, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], 38, af Peiruplundgaard i Orte Sogn, Karen Hansdatter [pige], 21, af Broeholm
1827, 9 May, Viet, Anders Jeppesen Høÿsholt [ungkarl og skolelærer], 25, i Brylle, Frederike Catrine Adolphsen [pige], 30, i Brylle
1827, 6 October, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og huusmand], 34, i Sønderbrobye Sogn, Maren Hansdatter [pige], 24, fra Lille Skauenborg i Brylle Sogn
1827, 10 November, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, bondearbejde], 43, fra Hjortholm i Kiøng Sogn, Anne Larsdatter [pige], 27, af Kiersgaard i Brylle Sogn
1827, 8 December, Viet, Anders Jacobsen [ungkarl], 33, i Schioldemose, Maren Hansdatter [pige], 24, i Schioldemose
1828, 2 Februar, Viet, Niels Poulsen [enkemand, huusmand og tømermand], 62, boende i Riisbroehuuset i Ubberud Sogn, Ellen Kirstine Nielsdatter [pige], 32, tjenende i Stermose
1828, 26 April, Viet, Niels Pedersen [enkemand og gaardmand], , i Brylle, Maren Kirstine Rasmusdatter [pige], 21, i Brylle hos forældrene
1828, 10 May, Viet, Just Andersen [ungkarl, huusmand], 29, i Rorhuuset ved Render, Abel Sophie Jensdatter [pige], 29, tienende i Render
1828, 31 May, Viet, Thor Jensen [ungkarl], 46, at boe i Frankfrie, Bodil Kirstine Nielsdatter [pige], 27, hos forældrene i Frankfrie
1828, 26 Julii, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl], 28, at boe i Brylle, Anne Madsdatter, 38, boende i Brylle
1828, 22 November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 32, boende i Brylle, Mette Jørgensdatter, 32, boende i Brylle
1829, 3 Januar, Viet, Anders Jensen [ungkarl og smed], 25, i Render, Anne Marie Pedersdatter [pige], 30, i Render - fra Weflinge Sogn
1829, 10 Januar, Viet, Hans Larsen [ungkarl og gaardmand], 31, i Kiærsgaard, Marie Samuelsdatter [pige], 20, fra Brylle Mark
1829, 11 Juli, Viet, Hans Mortensen [enkemand], 31, at boe i Lille Erberg - fra Sanderum Sogn, Birthe Rasmusdatter [enke], 41, i Lille Esberg - enke efter Lars Larsen
1829, 10 October, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl], 27, i Brylle, Cathrine Liseth Christiansdatter [pige], 36, i Brylle
1829, 7 November, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 37, fra Ubberud, Maren Pedersdatter [enke], 39, i Brylle - enke efter Hans Iversen
1829, 14 November, Viet, Jens Henningsen [ugift], 26, fra Wissenberg Sogn, Maren Nielsdatter, 23, i Biørnemosehuus paa Bryllemark
1830, 3 April, Viet, Lars Larsen [ungkarl], 26, , Maren Kirstine Larsdatter [pige], 27, hos forældrene i Kiersgaard
1830, 9 October, Viet, Rasmus Larsen [enkemand], 43, i Brylle - fra Sanderum, Anne Marie Larsdatter [pige], 35, i Brylle - af Kiersgaard
1830, 23 October, Viet, Søren Andersen [ungkarl], 28, at boe paa Brylle Mark - fra Tharup, Maren Knudsdatter [pige], 22, bor hos plejeforældrene paa Brylle Mark
1830, 30 October, Viet, Hans Dideriksen [ungkarl], 30, i Brylle, Ane Marie Hansdatter [pige], 22, i Brylle
1830, 11 December, Viet, Jens Christensen [ungkarl, brændeviinskarl], 43, i Odense St. Knuds Sogn, Marie Nielsdatter [pige], 23, af Esbergstedet i Brylle Sogn
1831, 30 Martii, Viet, Lars Nielsen [enkemand og gaardmand], , i Glænsberg i Kiøng Sogn, Johanne Rasmusdatter [pige], 37, i Brylle
1831, 7 October, Viet, Morten Hansen [ungkarl], 26, i Brylle Sogn, Ingeborg Andersdatter [enke], 29, i Brylle - efter afgangne huusmand Jens Pedersen
1831, 15 October, Viet, Lars Larsen [enkemand og huusmand], 52, i Nørnberg, Anne Rasmusdatter [pige], 37, i Brylle Sogn
1831, 15 October, Viet, Mads Larsen [ungkarl], 33, paa Render Mark - paa Bekholmstedet, Mette Kirstine Jacobsdatter, 26, i Brylle Sogn
1831, 29 October, Viet, Knud Nielsen [ungkarl], , , Marie Kirstine Rasmusdatter, ,
1831, 26 November, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl], 25, i Lille Brunsvig, Giertrud Jørgensdatter [pige], 34, i Brylle Sogn
1832, 14 April, Viet, Anders Andersen [ungkarl, huusmand], 28, Brylle ved Brylle Broe, Maren Jeppesdatter [enke, huuskone], 36, ved Brylle Broe - enke efter Hans Nielsen Kofod
1832, 13 May, Viet, Christopher Johansen [ungkarl og feldberedersvend], 25, fra Odense St. Hans Sogn, Anne Jacobsdatter [pige], 32, hos boelsmand Jørgen Jacobsen i Brylle
1832, 27 October, Viet, Niels Sørensen [ungkarl og huusmand], 33, boende paa Stermose Grund, Anne Marie Andersdatter [pige], 26, i Stermose
1832, 8 December, Viet, Peder Henningsen [enkemand, huusmand], 34, i Gundestrup, Maren Jørgensdatter [pige], 41, i Brylle
1833, 18 Januar, Viet, Lars Frederik Østerbye [ungkarl og snedker], , , Anne Margrethe Samuelsdatter [pige], 20, paa Brylle Mark
1833, 11 May, Viet, Rasmus Jensen [enkemand, gaardmand], 51, i Brylle, Maren Mortensdatter [pige], 37, i Brylle
1833, 11 May, Viet, Carl Jørgensen [ungkarl], 33, fra Vissenberg Sogn, Maren Andersdatter [pige], , fra Steenløkken i Brylle Sogn
1833, 1 Juni, Viet, Hans Christian Madsen [ungkarl og huusmand], 24, i Brændekilde, Johanne Marie Eilertsdatter [pige], 18, fra Brylle Sogn
1833, 13 Junii, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl], 28, i Tommerup, Anne Kirstine Hansdatter [pige], 18, i Stermose
1833, 27 Julii, Viet, Johan Abraham Nielsen [ungkarl], 29, i Tommerup, Dorthe Margrethe Jensdatter [pige], 21, i Brylle
1833, 26de October, Viet, Jørgen Henrichsen [ungkarl], 26, fra Brendekilde, Anne Margrethe Hansdatter [pige], 20, i Brylle
1833, 1ste November, Viet, Lars Mortensen Bonneman [ungkarl], 34, i Brylle, Kirsten Pedersdatter [pige], , i Tommerup - [alder utydelig 2.]
1833, 16de November, Viet, Søren Knudsen [ungkarl], 34, i Frankfri i Brylle Sogn, Maren Jørgensdatter [pige], 41, i Frankfri i Brylle Sogn
1833, 30te November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 27, i Render Brylle Sogn, Karen Isaaksdatter [pige], 29, Render Mark i Brylle Sogn
1834, 22 Februar, Viet, Ole Larsen [enkemand, møller], 36, ved Render Brylle Sogn, Christiane Jensdatter [pige], 23, tjener i Store Skræppenborg
1834, 26 April, Viet, Peder Christian Jensen [ungkarl], 27, i Brylle Sogn, Anne Marie Hansdatter [pige], 27, i Brylle Sogn
1834, 15 November, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 32, i Egebjerghuset, Anne Elisabeth Knudsdatter [pige], 24, i Render
1834, 20 December, Viet, Hans Mortensen [enkemand og boelsmand], 51, i Frøbjerg, Johanne Andersdatter [pige], 41, i Steenløkken
1835, 10 Januar, Viet, Hans Pedersen Skræp [enkemand og boelsmand], 40, i Toftemarkstedet, Anne Kirstine Madsdatter [pige], 38, i Enggaard
1835, 17 Januar, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl], 37, i Tommerup, Anne Rasmusdatter [enke], 40, i Nürnberg
1835, 21 Februar, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 29, af Anderuphuus, Kirsten Madsdatter [pige], 32, i Render
1835, 14 Marts, Viet, Niels Jacobsen [ungkarl], 31, af Søebye, Margrethe Henriksdatter [enke], 26, i Brylle
1835, 14 Marts, Viet, Morten Hansen [ungkarl], 32, i Brylle, Birthe Kirstine Nielsdatter [pige], 26, i Brylle
1835, 15 April, Viet, Caspar Vilhelm Nielsen [ungkarl], 27, i Bellinge, Kirstine Nielsdatter [pige], 31, tienende i Render
1835, 13 Juni, Viet, Hans Hansen [huusmand, ungkarl], 23, i Brylle, Gjertrud Marie Hansdatter [pige], 24, tienende i Brylle
1835, 10 Juli, Viet, Lars Jørgensen [boelsmand, ungkarl], 35, i Naarup Telleskov, Johanne Marie Rasmusdatter [pige], 31, paa Render Mark
1835, 31 October, Viet, Axel Andersen [ungkarl], 21, paa Render Mark, Karen Pedersdatter [pige], 23, paa Render Mark
1835, 7 November, Viet, Johan Christiansen [ungkarl og huusmand], 40, paa Brylle Mark, Bodil Larsdatter [pige], 41, paa Brylle Mark
1835, 7 November, Viet, Anders Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 33, i Odense, Karen Larsdatter [pige], 27, hjemme hos faderen i Toboe Smedie
1835, 28 November, Viet, Hans Madsen [ungkarl], 25, i Brylle, Anne Kirstine Rasmusdatter [pige], 38, i Lille Brunsvighuus
1836, 27 Februar, Viet, Peder Andersen [ungkarl], 24, tjenende i Dannnisboegaarden, Karen Christensdatter [enke], 26, i Abildkroghuset - enke efter huusmand Jørgen Nielsen
1836, 5te Marts, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 31, i Brylle, Karen Eriksdatter [pige], 30, i Brylle
1836, 5te Marts, Viet, Søren Sørensen [ungkarl], 31, paa Render Mark, Marie Olsdatter [pige], 40, paa Render Mark
1836, 19 November, Viet, Anders Jensen Greve [ungkarl], 29, i Rønnevoldlund i Høieløkke, Anne Hansdatter [pige], 34, i Brylle
1836, 12 November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 29, i Bellinge, Pernille Bertholine Jensdatter [pige], 26, i Brylle
1837, 21 Januar, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl], 29, tjener i Dyrehavegaarden, Dorthe Kirstine Rasmusdatter [enke], 35, i Lysbierg - enke efter huusmand Jørgen Jensen
1837, 18 Marts, Viet, Peder Rasmussen Gramboe [ungkarl], 37, i Holmehave, Johanne Christensdatter [pige], 34, i Skauenbjerg
1837, 6 Mai, Viet, Peder Lind Larsen [ungkarl], 36, i Hesbjerg, Karen Marie Christiansdatter [pige], 32, i Rosenlund