Brylle, 1858-1892, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1858-1892, Brylle sogn, Odense herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1858, 4 Januar, 10 Januar, Rasmus Larsen, 2, i Brylle - hans fødested, , , Lars Jensen [indsidder], ,
1858, 1ste Februar, 9 Februar, Lars Christian Andersen [ungkarl], 31, i Enggaard - født i Fangel, , , Anders Larsen, ,
1858, 11 Februar, 17 Februar, Hans Peder Christian Sørensen, 1, paa Render Mark - hans fødested, , , Søren Rasmussen [huusmand og skrædder], ,
1858, 17 Februar, 21 Februar, Anders Rasmussens [udøbt søn], , paa Brylle Mark, , , Anders Rasmussen [huusmand], ,
1858, 6 Marts, 14 Marts, Lars Peder Hansen, , i Dalmosehuset - hans fødested, , , Hans Larsen Pedersen [forpagter], ,
1858, 16 Marts, 21 Marts, Mads Rasmussen Frøiberg, , i Frøibergstedet - hans fødested, , , Rasmus Madsen [gaardmand], ,
1858, 25 Marts, 31 Marts, Peder Pedersen [ungkarl, væversvend hos væver Niels Andersen], 30, paa Render Væde - født i Odense, , , Peder Pedersen, ,
1858, 29 Marts, 3 April, Hans Christian Rasmussen, , i Brylle - hans fødested, , , Rasmus Hansen [gaardmand], ,
1858, 11 April, 20 April, Jesper Hansen [huusmand og væver, gift], 63, i Kildebjerghuset paa Brylle Mark - født i Brylle Sogn, , , Hans Jespersen, ,
1858, 18 April, 21 April, Jens Jørgensen, , i Frydenlundhuset paa Render Mark - født ibid., , , Jørgen Jensen [indsidder], ,
1858, 18 April, 25 April, Niels Nielsen, , i Render - født i Render, , , Niels Andersen [dragon], Anne Nielsdatter, i Itzehoe
1858, 19de Mai, 26 Mai, Niels Pedersen [huusmand, gift], 27, i Render - født i Vesteraabye, , , Peder Nielsen, ,
1858, 22 Juni, 26 Juni, Niels Peder Frederiksen, 5, i Brylle - født i Kivsmose i Tommerup Sogn, , , Frederik Christian Nielsen [gaardmand], ,
1858, 12 Juli, 18 Juli, Knud Jensen Larsen, 1, i Skauenbjerg - født ibid., , , Lars Pedersen [gaardmand], ,
1858, 19 September, 23 September, Christen Jensen, 5, i Render - født ibid., , , Jens Christensen [gaardmand], ,
1858, 26 September, 3 October, Peder Nielsen, 4, i Render - født i Sanderum Sogn, , , Niels Pedersen [afgangne huusmand], ,
1858, 18 November, 23 November, Rasmus Peder Jacobsen, 5, i Leipzighuset - født i Leipzighuset, , , Jacob Rasmussen [tømmersvend], Karen Marie Madsdatter, i Odense
1858, 3 December, 10 December, Mads Christian Jacobsen Engmose, 11, paa Brylle Mark - født ibid., , , Jacob Hansen [gaardmand], ,
1858, 22 December, 26 December, Conrad Conradsen, 2, paa Render Mark - født i Brylle, , , Conrad Kuhlemaeier [teglbrænder], Anne Johanne Christiansdatter, ved Stermose
1858, 10 December, 16 December, Anders Jacobsen Engmose, 13, paa Brylle Mark - født ibid., , , Jacob Hansen [gaardmand], ,
1858, 22 December, 30 December, Niels Jacob Pedersen, 5, i Edsberglund - født i Gudme, , , Peder Nielsen [gaardmand], ,
1859, 9 Januar, 16 Januar, Mathias Hansen, 3, i Steenløkken - født ibid., , , Hans Rasmussen [snedker], ,
1859, 11 Februar, 17 Februar, Jens Peder Hansen, , i Brylle - hans fødested, , , Hans Hansen [huusmand og væver], ,
1859, 11 Februar, 21 Februar, Hans Andersen, , ved Stermose - hans fødested, , , Anders Jørgensen [indsidder og væver], ,
1859, 14 Februar, 21 Februar, Niels Knudsen [ungkarl, væver], 38, i Kjeldebjerghuset paa Brylle Mark - hans fødested, , , Knud Nielsen, ,
1859, 11te April, 15de April, Johan Jørgensen, , i Frankfrie - født ibid., , , Jørgen Christian Jørgensen [huusleier], ,
1859, 24 April, 1ste Mai, Rasmus Jørgensen [almisselem, indsidder og væver, gift], 53, i Brylle - født i Brylle, , , Jørgen Sørensen, ,
1859, 26de April, 3die Mai, Rasmus Rasmussen [indisdder og væver, ugift], 79, i Brylle - født i Brylle, , , Rasmus Rasmussen, ,
1859, 7de Mai, 11te Mai, Anders Hansen [aftægtsgaardmand, enkemand], 82, i Brylle - født i Tommerup, , , Hans Nielsen, ,
1859, 10de Mai, 16de Mai, Mads Hansen Stermose, 1, i Nye Stermose - født i Nye Stermose, , , Anders Hansen [gaardmand], ,
1859, 10de Mai, 17de Mai, Hans Pedersen [gaardmand, gift], 83, i Brolund født i Ubberud Sogn, , , Peder Olsen, , i Radbye Ubberud Sogn
1859, 20 Mai, 29 Mai, Niels Knudsen, , i Render - født i Render, , , Knud Hansen [tjenestekarl], Kirsten Nielsen, paa Bellinge Mark
1859, 21 Mai, 27 Mai, Rasmus Jensen [aftægtsgaardmand, enkemand], 82, paa Brylle Mark Eskemosegaard - født i Verninge, , , Jens Jensen, ,
1859, 26 Mai, 2 Juni, Rasmus Christian Larsen, 2, paa Render Mark - født ibid., , , Lars Mortensen [huusmand], ,
1859, 29 Mai, 2 Juni, Søren Jørgensen, 6, paa Brylle Mark - hans fødested, , , Jørgen Mortensen [huusmand], ,
1859, 10de Juni, 15 Juni, Anders Pedersen, 5, i Vennerslund ved Lille Appe - hans fødested, , , Rasmus Pedersen [huusmand og væver], ,
1859, 11 Juni, 15 Juni, Niels Rasmussen, , paa Render Mark - hans fødested, , , Rasmus Christian Larsen [gaardmand], ,
1859, 18 Juni, 22 Juni, Johan Frederik Adolphsen [huusmand og snøremager, gift], 35, i Edsberg - født i Tommerup, , , , Maren Knudsdatter,
1859, 24 Juni, 30 Juni, Claus Hansen, , i Brylle - født i Steenstrup, , , Hans Hansen Eilersen [gaardmand], ,
1859, 30 Juni, 3 Juli, Rasmus Hansen, 3, i Brylle - født ibid., , , Hans Rasmussen [huusmand og smed], ,
1859, 9 August, 14 August, Anders Julius Larsen, 1, i Romosestedet paa Brylle Mark - hans fødested, , , Jens Larsen [gaardmand], ,
1859, 13 December, 20 December, Hans Christian Rasmussen [ugift, matros - opholdt sig hos stedfaderen gaardmand Peder Hansen], 23, i Eskemosegaard paa Brylle Mark - født i Giislev, , , Rasmus Rasmus, ,
1860, 4 Februar, 13 Februar, Hans Mortensen [aftægtsgaardmand, gift], 61, i Lille Edsberg - født paa Høime Mark i Sanderum Sogn, , , Morten Hansen, ,
1860, 10 Marts, 18 Marts, Jens Madsen [enkemand, almisselem], 74, i Lundehuset ved Skræppenborg - født i Brylle, , , Mads Jensen, ,
1860, 22 Marts, 28 Marts, Hans Mortensen, 2, i Render - født i Naarup Verninge Sogn, , , Morten Jørgensen [indsidder], ,
1860, 4 April, 12 April, Anders Hansen Erteberg [huusmand, høker, gift], 59, i Brylle - født i Erteberg, , , Hans Rasmussen, ,
1860, 5te April, 13 April, Hans Rasmussen Kjeldegaard [aftægtsgaardmand, enkemand], 80, i Brylle - født i Brylle, , , Rasmus Jørgensen Kjeldegaard, ,
1860, 17 April, 26 April, Hans Andersen [huusmand og væver, gift], 33, i Høihuset ved Stermose - født i Ullerslev, , , Anders Nielsen, ,
1860, 11 Juni, 18 Juni, Jens Jørgensen [gaardmand, gift], 70, i Gundestrup - født i Sletterod Fjelsted Sogn, , , Jørgen Andersen, ,
1860, 19 Juni, 26 Juni, Anders Christensen Møller, 11, i Lykkesholmshuset paa Gundestrup Mark - født i Lille Skauenborg, , , Christen Rasmussen Møller [huusmand og snedker], ,
1860, 24de Juni, 2den Juli, Hans Mortensen [aftægtsgaardmand, gift], 76, i Render - født i Haarbye, , , Morten Jensen, ,
1860, 13 September, 19 September, Jørgen Rasmussen Ploug [enkemand, indsidder], 61, i Brylle - hans fødested, , , Rasmus Jørgensen Ploug, ,
1860, 23 November, 28 November, Anders Rasmussens [udøbt drengebarn], , paa Render Væde, , , Anders Rasmussen [tjenestekarl], Anne Kirstine Hansen, i Odense
1860, 6te December, 14de December, Rasmus Knudsen [aftægtshuusmand, gift], 61, paa Brylle Mark - født paa Brylle Mark, , , Knud Andersen, ,
1860, 10de December, 16de December, Hans Peder Carlsen, , i Dalmosehuset - hans fødested, , , Michael Pedersen [huusmand], ,
1861, 14 Januar, 22 Januar, Morten Andersen [enkemand, aftægtsgaardmand], 84, i Romosestedet paa Brylle Mark - født i Render, , , Anders Hansen, ,
1861, 28de Marts, 4de April, Hans Diderichsen [væver, huusmand, gift], 59, i Brylle - født i Tommerup, , , , Anne Kirstine Krøyer,
1861, 22de Mai, 26de Mai, Johan Christian Thomsen [almisselem, enkemand], 72, i Brunsvighuset - født i Ørsted, , , Thomas Nielsen, ,
1861, 19de Juli, 26de Juli, Hans Pedersen [aftægtsgaardmand, gift], 81, i Kjersgaard paa Brylle Mark - født paa Helnæs, , , Peder Hansen, ,
1861, 7de August, 11te August, Hans Hansen Gildesberg, 9, paa Render Mark - hans fødested, , , Hans Rasmussen Gildesberg [huusmand], ,
1861, 29de October, 4de November, Niels Hansen [enkemand, aftægtshuusmand hos sønnen huusmand Niels Nielsen], 80, i Edsberghuus - født i Brændekilde, , , Hans Nielsen, ,
1862, 20 Februar, 28 Februar, Jens Jørgensen [ugift, muursvend - opholdt sig hos faderen], 36, i Steenbrostedet paa Brylle Mark - hans fødested - født 1825, , , Jørgen Jensen [aftægtsmand], ,
1862, 29de Mai, 7de Juni, Carl Gustav Knudsen, 7, i Render - hans fødested, , , Andreas Knudsen [gaardmand], ,
1862, 19de Juni, 22de Juni, Anders Hansens [dødfødt drengebarn], , i Engmosestedet paa Brylle Mark, , , Anders Hansen [gaardmand], ,
1862, 23 October, 28 October, Jørgen Christian Larsen, 3, i Brylle - hans fødested, , , Lars Christian Andersen [huusmand og træskomager], ,
1862, 29 October, 4de November, Rasmus Nielsens [dødfødt drengebarn], , i Balkenbjergstedet paa Render Mark, , , Rasmus Nielsen [gaardmand], ,
1862, 27 November, 30 November, Lars Jensens [dødfødt drengebarn], , i Brylle, , , Lars Jensen [indsidder], ,
1862, 21de December, 29de December, Ole Larsen [huusmand, gift], 67, ved Lille Skræppenborg - født i Store Vibye, , , Lars Hansen, ,
1863, 9de Januar, 16 Januar, Lars Christian Andersen [huusmand og træskomager, gift], 33, i Brylle - født i Brylle 1829, , , , Anne Kirstine Jørgensdatter,
1863, 3die Marts, 9de Marts, Rasmus Larsen [gaardmand, ugift], 66, i Brylle - hans fødested, , , Lars Pedersen, ,
1863, 3die April, 10de April, Knud Nielsen Egebjerg [ugift], 25, i Egebjerghuset - hans fødested I 1837, , , Niels Jensen [huusmand], ,
1863, 16de Mai, 23de Mai, Jens Jørgen Nielsen [aftægtsmand, enkemand], 80, i Gundestruphuus paa Brylle Mark - hans fødested, , , Niels Jensen, , i Magtenbølle
1863, 4de Juni, 11te Juni, Mads Nielsen [fæstehuusmand, almisselem, gift], 57, i Skovdamhuset ved Broholm - født i Fjellerup Fjelsted Sogn, , , Niels Madsen, ,
1863, 11te Juli, 17de Juli, Jørgen Madsen [aftægtsgaardmand, gift], 77, paa Brylle Mark i Brønsemosestedet - født paa Frederiksgave i Sønderby, , , Mads Jørgensen, ,
1863, 11te Juli, 17de Juli, Hans Madsen, , i Render - hans fødested, , , Mads Hansen [gaardmand], ,
1863, 19de Juli, 25de Juli, Niels Larsen [huusmand og træskomager, gift], 59, i Engholmhuset ved Stermose - født i Kongsberghuset i Ubberud Sogn, , , Lars Christensen, ,
1863, 10de August, 15de August, Peder Madsen [ugift, møllersvend - opholdt sig hos broderen gaardmand Hans Madsen ], 70, i Enggaard - hans fødested, , , Mads Pedersen, ,
1863, 16de September, 20de September, Rasmus Larsen, , i Brylle - hans fødested, , , Lars Jensen [indsidder], ,
1863, 5te November, 14de November, Jens Nielsen [enkemand, aftægtsgaardmand], 80, i Espestedet paa Render Mark - hvor han er født, , , Niels Jørgensen [gaardmand], ,
1863, 12te December, 21de December, Niels Rasmussen [aftægtsgaardmand, gift], 64, i Førstemosestedet paa Brylle Mark - fødested i Kirkesøbye, , , Rasmus Hansen, ,
1863, 18de December, 23de December, Hans Hansen [huusmand og væver, gift], 69, paa Render Mark - fødested i Fraugde, , , Hans Jespersen, , i Fraugde - hans fødested
1863, 20de December, 28de December, Jens Christensen [aftægtsgaardmand, gift], 67, i Skauenbjerg - født i Langsted, , , Christen Olsen, , i Langsted
1864, 2den Februar, 10de Februar, Niels Rasmussen, 3, paa Render Mark - hans f'ødested, , , , Sophie Frederikke Hansen,
1864, 15de Februar, 22de Februar, Niels Madsen [gaardmand, gift], 42, i Steenbrostedet paa Brylle Mark - født paa Bjerne Mark i Horne Sogn, , , Mads Nielsen, ,
1864, 6te Marts, 14de Marts, Christian Hansen Drud [ungkarl], 18, i Skjoldemose - hans fødested i 1845, , , Hans Christiansen Drud [gaardmand], ,
1864, 20de Marts, 29de Marts, Rasmus Hansen [aftægtshuusmand og smed, gift], 68, i Brylle - født i Østerskovhuus Ørsted Sogn, , , Hans Andersen, ,
1864, 24de Marts, 1ste April, Rasmus Henrik Nielsen [huusmand, gift], 52, i Tokebjerg paa Render Mark - født i Brændekilde, , , Niels Rasmussen, ,
1864, 9de April, 17de April, Christian Hansen, , i Hundestrup - hans fødested, , , Hans Andersen [gaardmand], ,
1864, 19de April, 26de April, Jens Andersen [aftægtsgaardmand, enkemand], 66, i Førstemosestedet paa Brylle Mark - født i Bellinge, , , Anders Nielsen, , i Bellinge
1864, 22de Mai, 27de Mai, Peder Andersen [gift, huusmand], 32, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg - født 1832 i Trøstrup Korup, , , Anders Hansen, , i Trøstrup Korup
1864, 2den Juni, 9de Juni, Christian Sørensen [indsidder og almisselem, murer, gift], 59, i Brunsvighuset - født i Dalmosehuset, , , Søren Rasmussen, ,
1864, 12te Juli, 19de Juli, Jens Christian Hansen, 8, i Pugekroghuset paa Brylle Mark - hans fødested, , , Hans Peder Knudsen [huusmand og møllebygger], ,
1864, 8de August, 14de August, Anders Jespersen [almisselem, gift], 69, i Fattighuset paa Brylle Mark - født i Solevad, , , Jesper Andersen, ,
1864, 18de September, 25de September, Søren Madsen, 1, paa Render Mark - hans fødested, , , Mads Christian Hansen [indsidder], ,
1864, 1ste November, 6te November, Ludvig Johannes Ekmanns [dødfødt drengebarn], , i Store Kohavehuus paa Render Mark, , , Ludvig Johannes Ekmann [huusmand og smed], ,
1864, 21de November, 26de November, Anders Hansen [gaardmand, gift], 82, i Render - hans fødested, , , Hans Andersen, ,
1864, 13de December, 20de December, Rasmus Justesen [aftægtshuusmand, enkemand], 85, i Brylle - født i Ellinge, , , Just Hansen, ,
1864, 14de December, 21de December, Rasmus Larsen [aftægtsgaardmand, gift], 77, i Brylle - født i Brylle, , , Lars Sørensen, ,
1865, 29de December, 6te Januar, Jørgen Andersen [huusmand, gift], 66, i Nyrnberg - født paa Tommerup Nørremark, , , Anders Mathiasen, ,
1865, 7de Februar, 12te Februar, Jørgen Larsen, , i Brunsvighuset - hans fødested, , , , Karen Kirstine Sørensen,
1865, 10de Februar, 19de Februar, Rasmus Jensens [udøbt drengebarn], , i Juulskovstedet - hans fødested, , , Rasmus Jensen [gaardmand], ,
1865, 17de Februar, 24de Februar, Jeppe Jørgen Larsen [ugift, skræder - opholdt sig hos huusmand Peder Christian Jacobsen], 54, paa Brylle Mark - hans fødested, , , Lars Jørgensen, ,
1865, 18de Februar, 24de Februar, Christian Albrecht Lohmann [enkemand, aftægtsgaardmand], 93, i Lille Appe - hans fødested, , , Hans Jørgen Lohmann, ,
1865, 26de Februar, 5te Marts, Hans Stephansen [indsidder, steenhugger, gift], 43, i Brylle - født i Svendstrup Steenløse Sogn, , , Stephan Hansen, ,
1865, 26de Februar, 7de Marts, Jørgen Jensen [aftægtsgaardmand, gift], 77, i Steenbrostedet paa Brylle Mark - født i Snave i Dreslette Sogn, , , Jens Larsen, ,
1865, 14de Marts, 23de Marts, Peder Nielsen [enkemand, aftægtshuusmand], 91, i Smederuphuus paa Brylle Mark - født i Ørsbjerg Kjerte Sogn, , , Niels Larsen, ,
1865, 5te April, 13de April, Rasmus Iversen [tvilling], , paa Brylle Mark - hans fødested, , , Iver Andersen [gaardmand], ,
1865, 15te April, 19de April, Jesper Iversen [tvilling], , paa Brylle Mark - hans fødested, , , Iver Andersen [gaardmand], ,
1865, 23 April, 30 April, Hans Hansen Gildesberg, 1, paa Render Mark - hans fødested, , , Hans Rasmussen [huusmand], ,
1865, 25de Mai, 29de Mai, Jacob Hansen [huusmand, gift], 43, i Brylle - født i Holte Kjøng Sogn, , , Hans Sørensen, ,
1865, 5te Juni, 11te Juni, Mads Andersen [gift, huusmand], 71, i Frankfrie - født i Overholluf i Fraugde Sogn, , , Anders Madsen, ,
1865, 27de Juni, 2den Juli, Peder Nielsen [huusmand, gift], 56, paa Render Væde - født i Bellinge, , , Niels Jørgensen, ,
1865, 30te Juni, 5te Juli, Hans Nielsen, 7, i Steenløkken - hans fødested, , , Niels Larsen [gaardmand], ,
1865, 11te Juli, 17de Juli, Knud Jørgensen [huusmand, gift], 47, paa Brylle Mark - født i Brylle, , , Jørgen Mortensen, ,
1865, 24de Juli, 28de Juli, Niels Jørgensens [udøbt drengebarn], , i Hestagergaard paa Brylle Mark - hans fødested, , , Niels Jørgensen [gaardmand], ,
1865, 9de August, 13de August, Søren Peder Jørgensen, , i Brylle - hans fødested, , , Jørgen Sørensen [væver], ,
1865, 4de October, 7de October, Anders Nielsen [aftægtshuusmand, gift], 79, i Thoboehuset - født i Brændekilde, , , , Bodil Hansdatter,
1865, 21de October, 28de October, Peder Christian Jacobsen [gift, huusmand], 59, i Møllemosehuset paa Brylle Mark - født i Brylle, , , Jacob Christensen, ,
1865, 5te November, 13de November, Rasmus Christian Rasmussen [ugift, tjenestekarl hos tømmermand Peder Christensen], 25, i Render - født paa Render Mark 1841, , , , Karen Rasmusdatter,
1865, 1ste December, 8de December, Hans Madsen [gift, huusmand og væver], 61, i Brylle - født i Sanderum, , , Mads Hansen, ,
1866, 29de December 1865, 4de Januar, Lauritz Hansen, 5, i Banevogterhuset no 22 - født i Tommerup Mae, , , Hans Larsen [banevogter], ,
1866, 26de Marts, 4de April, Rasmus Christensen [huusmand og høker, gift], 42, i Brylle - født i Fangel, , , Christen Christensen, ,
1866, 6te April, 13de April, Niels Pedersen, , i Brylle - hans fødested, , , Lars Pedersen [gaardmand], ,
1866, 17de April, 25de April, Peder Henningsen [aftægtshuusmnad, gift], 68, ved Gundestrup i Gundertoftehuus - født i Skalbjerg, , , Henning Larsen, ,
1866, 19de April, 22de April, Rasmus Larsens [dødfødt drengebarn], , paa Brylle Mark - hans fødested Sterremosestedet, , , Rasmus Larsen [huusmand], ,
1866, 12te Mai, 18de Mai, Hans Jørgen Hansen [ugift], 20, i Brylle - født i Nørrebrobye 1846, , , Hans Hansen [huusmand og væver], ,
1866, 27de Mai, 1ste Juni, Hans Madsen [aftægtshuusmand, rokkedreier, gift], 64, paa Render Mark - født i Torup Allerup Sogn, , , Mads Knudsen, ,
1866, 30te Juni, 5te Juli, Peder Christian Andersen, 2, i Frydenlundhuset paa Render Mark - hans fødested, , , Anders Jørgensen [huusmand og væver], ,
1866, 27de Juli, 1ste August, Christian Hansen, 4, i Banevogterhuset no 21 - født i St. Michels Landsogn ved Slagelse, , , Hans Jensen [banevogter], ,
1866, 26de August, 31te August, Knud Christian Hansen, 3, paa Render Mark - hans fødested, , , , Hansine Christine Hansen,
1866, 26de August, 31te August, Sophus Lauritz Peder Hansen, 7, paa Render Mark - hans fødested, , , , Hansine Christine Hansen,
1866, 18de September, 23de September, Marius Hansen, 5, paa Render Mark - hans fødested, , , , Anne Kirstine Hansen ,
1866, 16de October, 21de October, Jørgen Mortensen [aftægtshuusmand, enkemand], 83, paa Brylle Mark - født i Brylle, , , Morten Rasmussen, ,
1866, 4de December, 12te December, Rasmus Hansen [gaardmand], 64, i Lille Skauenborg - født ibid, , , Hans Hansen, ,
1867, 9de Januar, 16de Januar, Lars Jørgensen [aftægtshuusmand, enkemand], 88, i Møllemosehuset paa Brylle Mark - født i Huusbye, , , Jørgen ......, ,
1867, 24de Januar, 30te Januar, Mads Christian Hansen [gift, dagleier], 40, ved Brunsvig - født paa Render Mark, , , Hans Madsen [huusmand], , paa Render Mark
1867, 8de Februar, 14de Februar, Hans Peder Hansen, , i Brylle - hans fødested, , , Hans Nielsen [gaardmand], ,
1867, 23de Marts, 30te Marts, Knud Henningsen [gift, aftægtshuusmand], 78, i Render - født i Skalbjerg, , , Henning Larsen, ,
1867, 25de Mai, 31te Mai, Anders Rasmussen [ugift - opholdt sig hos søsteren gaardmand Anders Hansens enke], 68, i Render - hans fødested, , , Rasmus Andersen, ,
1867, 30te Mai, 2den Juni, Hans Peder Jacobsen, 3, i Møllemosehuset paa Brylle Mark - født i Haarbye, , , Jacob Jensen [huusmand], ,
1867, 13de Juli, 19de Juli, Rasmus Christian Jørgensen, 11, paa Brylle Mark - hans fødested, , , Knud Jørgensen [huusmand], ,
1867, 4de September, 9de September, Lars Mortensen [enkemand, huusmand], 65, i Frankfriehuset paa Brylle Mark - født paa Høime Mark i Sanderum Sogn, , , Morten Hansen, ,
1867, 17de November, 25de November, Lars Rasmussen Greve [enkemand, aftægtsgaardmand], 86, i Humlegaard paa Brylle Mark - født i Brylle, , , Rasmus Jørgensen Greve, ,
1867, 22de November, 29de November, Hans Mortensen [huusmand], 64, i Brylle - født i Fangel, , , Morten Rasmussen, ,
1867, 15de December, 22de December, Rasmus Iversen, , i Romosestedet paa Brylle Mark - hans fødested, , , Iver Andersen [gaardmand], ,
1867, 18de December, 27de December, Rasmus Andersen [gift, huusmand], 63, i Velkomsthuset paa Brylle Mark - født i Paarup, , , Anders Larsen, ,
1868, 13de Januar, 19de Januar, Anne Marie Larsens [dødfødt drengebarn], , i Teglbjerghuus ved Juulskov, , , , Anne Marie Larsen,
1868, 18de Februar, 23de Februar, Hans Rasmussen Gildesberg [gift, huusmand], 71, paa Render Mark - hans fødested, , , Rasmus Hansen, ,
1868, 6te April, 13de April, Hans Larsen, 2, i Frankfrie - hans fødested, , , Johan Larsen [huusmand og murer], ,
1868, 7de April, 13de April, Niels Larsen, 7, i Frankfrie - født i Verninge Sogn, , , Johan Larsen [huusmand og murer], ,
1868, 6te Mai, 10de Mai, Hans Nielsens [udøbt drengebarn], , i Steenbrostedet paa Brylle Mark, , , Hans Nielsen [gaardmand], ,
1868, 24 Juni, 29 Juni, Jens Henningsen [huusmand], 64, i Bjørnemosehuset paa Render Mark - født i Skalbjerg Vissenbjerg Sogn, , , Henning Larsen, ,
1868, 27de September, 4de October, Mads Christian Rasmussen, 6, i Leipzighuset - hans fødested, , , Rasmus Andersen [huusmand], ,
1868, 7de November, 15de November, Lars Simonsens [dødfødt drengebarn], , i Frankfriehuset paa Brylle Mark, , , Lars Simonsen [huusmand og tømmermand], ,
1868, 15de November, 22de November, Lauritz Hansen [pleiebarn hos huusmand Niels Mortensen], , i Rødshuus ved Thoboe - født i Odense, , , , Birthe Cathrine Hansen,
1868, 22de November, 28de November, Niels Mortensen [huusmand], 48, i Rødshuus ved Thoboe - født i Brændekilde, , , Morten Jørgensen, ,
1868, 22de November, 29de November, Peder Christian Simonsen, , i Frankfriehuset paa Brylle Mark - hans fødested, , , Lars Simonsen [tømmermand og huusmand], ,
1868, 21de December, 29de December, Hans Lauritz Jeppesen Thoboe, , i Store Thoboe - hans fødested, , , Hans Jørgen Jeppesen [gaardmand], ,
1869, 3die April, 10de April, Jørgen Rasmussen Hvid [ugift, almisselem], 24, i Brylle - født i Brylle, , , Rasmus Pedersen Hvid [huusmand og væver], ,
1869, 3die Juni, 10de Juni, Hans Christian Hansen, , paa Render Mark - hans fødested, , , Mads Christian Hansen [huusmand], ,
1869, 7de Juni, 13de Juni, Rasmus Nielsen, , i Lille Skauenborg - hans fødested, , , Niels Hansen Esseberg [gaardmand], ,
1869, 10de Juni, 16de Juni, Peder Christian Jensen [gift, huusmand], 61, i Brylle - hans fødested, , , Jens Pedersen, ,
1869, 15de Juli, 21de Juli, Lars Nielsen [enkemand, aftægtsgaardmand], 59, i Brylle - født i Maare Herrested Sogn, , , Niels Pedersen, ,
1869, 21de August, 29de August, Mads Nielsen, , i Eskemosegaard paa Brylle Mark - hans fødested, , , Niels Mortensen [gaardmand], ,
1869, 1ste September, 6te September, Rasmus Rasmussen [gift, aftægtshuusmand], 75, i Holmehuset ved Thoboe - født i Lungebergstedet i Brylle Sogn, , , Rasmus Nielsen, ,
1869, 20de November, 25de November, Mads Rasmussen [enkemand, gaardmand], 52, paa Render Mark - født i Tommerup, , , Rasmus Madsen, ,
1870, 13de Februar, 20de Februar, Anders Jørgen Pedersen, , i Høihuset ved Stermose - hans fødested i 1870, , , Christen Pedersen [væver], ,
1870, 27de Februar, 7de Marts, Andreas Knudsen [gaardeier og sognefoged, gift], 75, i Render - født i Segelund ved Haderslev i 1794, , , Knud Knudsen Juhl, ,
1870, 4de Marts, 9de Marts, Knud Hansen, , paa Render Væde - hans fødested, , , , Anne Kirstine Hansen,
1870, 19 April, 25 April, Jørgen Carlsen [gift, huusmand], 59, ved Stermose - født i Brylle 1810, , , Carl Jørgensen, ,
1870, 11te Mai, 19de Mai, Matthias Thorsen [gift, aftægtsgaardmand], 84, i Steenløkkestedet - født i Assenbølle i Vissenbjerg Sogn 1786, , , , Ingeborg Henriksdatter,
1870, 6te Juli, 9de Juli, Rasmus Christian Pedersen, , paa Render Mark - hans fødested i 1870, , , Peder Christensen [tømrer], ,
1870, 12te Juli, 16de Juli, Rasmus Olsen [indsidder og almisselem, gift], 75, paa Brylle Mark - født ved Talleruplund i 1795, , , Ole Mogensen , ,
1870, 20de August, 27de August, Hans Nielsen Egebjerg [tjenestekarl, ugift], 28, i Egebjerghuset ved Lille Appe - født ibid i 1841, , , Niels Jensen [huusmand], ,
1870, 1ste September, 7de September, Jens Nielsen Rosenlund, 8, paa Render Væde, , , Niels Andersen [huusmand og væver], ,
1870, 8de October, 16de October, Hans Peder Hansen, , i Brylle - hans fødested i 1870, , , Hans Nielsen [gaardmand], ,
1870, 14de November, 20de November, Hans Olsen [snedker, almisselem, fraskilt], 83, paa Render Mark - født i Odense, , , Olsen [haarskjærer], ,
1870, 19de November, 25de November, Christen Jørgensen [ugift, væver], 36, i Skovdamhuset ved Broholm - født i Glendsberg Kjøng Sogn, , , Jørgen Christensen, ,
1870, 6te December, 11te December, Poul Johannes Lohmanns [dødfødt drengebarn], , i Lille Appe - hans fødested, , , Poul Johannes Lohmann [gaardmand], ,
1871, 11te Februar, 19de Februar, Rasmus Adamsen, , paa Gundestrup Mark - født paa Gundestrup Mark 1870, , , , Anne Marie Adamsen,
1871, 17de Februar, 25de Februar, Niels Hansen [enkemand, aftægtsgaardmand], 74, i Brylle - født paa Helnæs 1796, , , Hans Andersen, ,
1871, 20de Marts, 26de Marts, Niels Peder Hansen, , ved Brunsvig - hans fødested 1871, , , Hans Christian Hansen [smed], ,
1871, 27de April, 4de Mai, Jørgen Rasmussen [enkemand, aftægtsgaardmand], 95, i Brylle - hans fødested 1776, , , Rasmus Jørgensen, ,
1871, 4de Mai, 11te Mai, Hans Hansen Drud [ugift], 23, i Skjoldemose - hans fødested 1847, , , Hans Christiansen Drud [gaardmand], ,
1871, 13de Mai, 18de Mai, Hans Larsen [ugift væversvend hos væver Hans Knudsen], 24, i Render - født i Vegerslev Sogn 1847, , , , Anne Jørgensen,
1871, 24de Mai, 30te Mai, Niels Peder Neilsen [gift, seminarist - hos faderen], 26, i Brylle - hans fødested i 1833, , , Jens Nielsen [gaardmand], ,
1871, 9de Juni, 15de Juni, Mads Peder Madsen, , i Brylle - født i Brændekilde 1870, , , Mads Sørensen [skræder], ,
1872, 13de Februar, 20de Februar, Peder Hansen [gaardmand, gift], 63, i Brolund - født i Brolund 1808, , , Hans Pedersen, ,
1872, 9de Marts, 16de Marts, Christian Henningsen [skomagerlærling], 17, i Rødshuus ved Stermose - hans fødested i 1854, , , Niels Henningsen [huusmand], ,
1872, 12te April, 21de April, Christen Jørgensen, , i Skovdamhuset ved Broholm - hans fødested, , , Rasmus Ludvig Jørgensen [huusleier og væver], ,
1872, 19de April, 26fr April, Knud Hansen, 2, i Render - hans fødested 1869, , , , Hansine Pedersen,
1872, 29de April, 4de Mai, Knud Nielsen [enkemand, aftægtshuusmand], 70, i Brylle - født i Eibye ved Odense 1802, , , , Anne Nielsdatter,
1872, 6te Mai, 11te Mai, Morten Andersen [gift, aftægtshuusmand, væver], 67, i Brylle - født i Brylle 1805, , , Anders Hansen, ,
1872, 7de Juni, 14de Juni, Hans Christensen, , i Brylle - hans fødested, , , Lars Christensen [gaardmand], ,
1872, 9de October, 15de October, Mads Jørgensen [enkemand, aftægtshuusmand], 66, i Brylle Brohuus - født paa Fangel Mark 1806, , , Jørgen Jørgensen, ,
1872, 11te November, 19de November, Anders Jørgensen [ugift tjenestekarl], 53, i Fattighuset paa Brylle Mark - født 1819 paa Brylle Mark, , , Jørgen Mortensen, ,
1872, 25de December, 31te December, Anders Jensen [enkemand, huusmand og smed], 68, i Render - født i Brylle 1804, , , Jens Andersen, ,
1873, 13de Januar, 20de Januar, Niels Henningsen [ugift hjulmand - hos faderen], 28, i Rødshuus ved Stermose - hans fødested 1844, , , Niels Henningsen [huusmand], ,
1873, 9de Marts, 17de Marts, Simon Jørgensen [gift aftægtshuusmand], 77, i Frankfrihuset paa Brylle Mark - født i Stubberup Sandager Sogn 1795, , , , Gjertrud Larsdatter,
1873, 27de April, 5te Mai, Rasmus Rasmussen [enkemand, aftægtsmand], 86, i Romosestedet paa Brylle Mark - født 1787 i Vittinge Nørrebrobye Sogn, , , Rasmus Larsen, ,
1873, 25de Juli, 31te Juli, Hans Christiansen Drud [enkemand, gaardmand], 60, i Skiøldemose - født i Tommerup 1812, , , Christian Andersen Drud, ,
1873, 7de August, 10de August, Jens Peder Olsen Grønlunds [dødfødt drengebarn], , i Skauenbjerg, , , Jens Peder Olsen Grønlund [gaardmand], ,
1873, 4de October, 11te October, Hans Christian Hansen [ugift - opholdt sig hos svogeren gaardmand Niels Madsen], 61, paa Brylle Mark - født i Brylle 1812, , , Hans Rasmussen Kjeldegaard, ,
1873, 18de October, 25de October, Anders Rasmussen [gift aftægtshuusmand], 73, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg - født i Tommerup, , , Rasmus Jensen, ,
1873, 13de November, 18de November, Rasmus Jacobsen Engmose [ugift blikkenslager - opholdt sig hos moderen], 21, i Brylle - født 1852 i Engmosestedet paa Brylle Mark, , , , Jacob Hansens [huusmand - hans enke],
1873, 23de December, 28de December, Ole Rasmussen, , i Brylle - hans fødested 1873, , , Lars Christian Rasmussen [indsidder], ,
1874, 20de Januar, 29de Januar, Henrik Knudsen [ugift - opholdt sig hos sin svoger gaardmand Anders Rasmussen], 49, i Skauenborg - født i Østrup 1824, , , Knud Henriksen, ,
1874, 15de Februar, 20de Februar, Jens Nielsen [gift aftægtsgaardmand], 76, i Gundestrup - hans fødested 1797, , , Niels Hansen, ,
1874, 12te Marts, 19de Marts, Rasmus Peder Larsen, 9, paa Brylle Mark - hans fødested 1864, , , Lars Rasmussen [huusmand], ,
1874, 19de April, 26de April, Hans Hansens [dødfødt drengebarn], , paa Brylle Mark, , , Hans Hansen [husmand og væver], ,
1874, 4de Juli, 10de Juli, Just Andersen [enkemand, aftægtshusmand], 75, i Brylle - født i Maare Herrested Sogn 1799, , , Anders Justesen, ,
1874, 22de Juli, 26de Juli, Lauritz Theodor Rasmussen, , i Edsberghus - hans fødested 1874, , , Rasmus Andersen [husmand], ,
1874, 1ste September, 6te September, Jens Peder Olsen Grønlunds [dødfødt drengebarn], , i Skauenbjerg, , , Jens Peder Olsen Grønlund [gaardmand], ,
1874, 24de October, 29de October, Niels Langes [dødfødt drengebarn], , i Brylle, , , Niels Lange [husmand og murer], ,
1875, 7de Marts, 14de Marts, Jørgen Christensen [enkemand, almisselem], 87, i Skovdamhuset ved Broholm - født i Nørrebrobye 1788, , , , ,
1875, 14de Marts, 17de Marts, Andreas Pinborgs [dødfødt drengebarn], , i Brunsvig Skole, , , Andreas Pinborg [skolelærer], ,
1875, 29de Marts, 5te April, Peder Knudsen [ugift, sindssvag, almisselem - hos svogeren uhrmager Hans Christian Hansen], 32, i Brylle - hans fødested 1843, , , Knud Nielsen, ,
1875, 20de April, 25de April, Søren Larsen [gift, almisselem], 75, i Dalmosehuset ved Skræppenborg-født i Steenbjerge Tommerup Sogn 1799, , , Lars Sørensen, ,
1875, 29de April, 5te Mai, Christian Jensen [gift husleier], 49, i Brylle - født i Nestelsøe Sogn Præstøe Amt 1825, , , Jens Rasmussen, ,
1875, 6te Mai, 13de Mai, Jørgen Hansen [enkemand, aftægtsgaardmand], 77, i Edsberg - født paa Helnæs 1798, , , Hans Andersen, ,
1875, 9de Mai, 14de Mai, Lars Rasmussen [gift husmand], 54, paa Brylle Mark - født i Stentvedstedet paa Brylle Mark 1821, , , Rasmus Andersen, ,
1875, 18de Mai, 24de Mai, Niels Pedersen [gift gaardmand], 58, i Romosestedet paa Brylle Mark - født i Nørrebroby 1817, , , Peder Pedersen, ,
1875, 31te Mai, 7de Juni, Niels Hansen [enkemand, aftægtshusmand], 75, i Duemosehuset paa Brylle Mark - født 1799 i Kjerte Sogn, , , , ,
1875, 15de Juni, 20de Juni, Jacob Nielsen [tvilling], , i Lille Skræppenborg paa Render Mark - hans fødested 1875, , , Niels Nielsen [gaardmand], ,
1875, 19de Juni, 24de Juni, Mathias Andersen [enkemand, aftægtsgaardmand], 86, i Wittenborg - hans fødested 1788, , , Anders Hansen, ,
1875, 14de Juli, 20de Juli, Peter Thoedor Nielsen Enggaard [ugift], 22, paa Brylle Mark - født i Brylle 1853, , , Niels Madsen [gaardmand], ,
1875, 29de Juli, 4de August, Morten Rasmussen [gift aftægtsgaardmand], 76, i Brylle - født i Tommerup 1799, , , Rasmus Andersen, ,
1875, 18de September, 24de September, Hans Peder Ludvig Madsen, 1, i Brylle - hans fødested 1874, , , Mads Sørensen [husmand og skræder], ,
1875, 20de October, 24de October, Niels Pedersen [møllerlærling], 15, paa Brylle Mark - født 1860 i Fangel, , , Peder Baltzer Rasmussen, ,
1875, 25de October, 2den November, Anders Andersen [enkemand, aftægtshusmand], 82, i Brylle - født i Ubberud Sogn 1793, , , Anders Andersen, ,
1875, 21de November, 29de November, Mads Hansen [husmand og snedker], 38, i Render - hans fødested 1837, , , Jeppe Hansen, ,
1875, 7de December, 15de December, Hans Jensen [ugift tjenestekarl], 43, i Fredensborg - født i Gundestrup 1832, , , Jens Jørgensen, ,
1876, 3die Februar, 11te Februar, Niels Juel Olsen, , i Brylle - hans fødested 1875, , , Jens Olsen [husmand og væver], ,
1876, 5te Februar, 12te Februar, Niels Christian Poulsen [ugift stenkløver], 34, ved Stermose - født i Brylle 1841, , , Poul Christian Severinsen, ,
1876, 16de Februar, 22de Februar, Hans Christian Christensen, 1, i Holmehuset paa Brylle Mark - hans fødested 1874, , , Rasmus Christensen [husmand og tømrer], ,
1876, 18de Marts, 23de Marts, Søren Jørgensen [gift indsidder og almisselem], 71, i Fattighuset paa Brylle Mark - født i Brylle 1804, , , Jørgen Sørensen, ,
1876, 8de April, 15de April, Rasmus Jørgensen [gift husmand og skomager], 27, i Frankfri - født 1849 paa Marslev Mark, , , Jørgen Christian Jensen, ,
1876, 20de April, 27de April, Jens Jørgen Hansen, 1, i Frankfri - født 1874, , , Mads Hansen [husmand og væver], ,
1876, 10de Mai, 15de Mai, Peder Hansen [ugift - opholdt sig hos broderen gaardmand Hans Hansen], 79, i Brylle - hans fødested i 1797, , , Hans Pedersen, ,
1876, 18de Mai, 24de Mai, Anders Pedersen [enkemand, aftægtsgaardmand], 85, i Lundsgaardstedet paa Brylle Mark - født i Hjelmerup 1791, , , Peder Andersen, ,
1876, 24de Mai, 29de Mai, Hans Christian Hansen [gift husmand og uhrmager], 56, i Brylle - født i Alleehuset i Nørrelyndelse Sogn 1819, , , , Bolette Hansdatter,
1876, 9de Juli, 15de Juli, Rasmus Nielsen [gift husmand], 69, i Balkenbjergstedet paa Render Mark - født i Kiertinge Kjølstrup Sogn, , , Niels Rasmussen, ,
1876, 17de Juli, 23de Juli, Hans Hansens [dødfødt drengebarn], , ved Brylle, , , Hans Hansen [husmand og væver], ,
1876, 7de August, 13de August, Hans Hansen [pleiebarn hos Hans Rasmussen Gildesbergs enke], 1, paa Render Mark - født paa Brylle Mark 1875, , , , Anne Cathrine Hansen,
1876, 10de December, 15de December, Johan Peder Pedersen Rossau, , i Espestedet paa Render Mark - hans fødested i 1876, , , Martin Pedersen Rossau [gaardmand], ,
1877, 17de Januar, 24de Januar, Johannes Andersen Hansen, , i Brylle - hans fødested i 1876, , , Hans Nielsen [gaardmand], ,
1877, 19de Februar, 25de Februar, Jens Peder Sørensen, 1, i Skræppenborg Mølle - hans fødested i 1875, , , Lauritz Sørensen [møller], ,
1877, 7de Marts, 15de Marts, Peder Larsen [ugift - opholdt sig hos broderen gaardmand sognefoged Niels Larsen], 72, i Mosegaard paa Render Mark - født i Stenderup Versterhæsinge Sogn, , , Lars Nielsen, ,
1877, 25de Marts, 30te Marts, Rasmus Christian Andersen, , i Gofthaab paa Render Mark - født 1877, , , Morten Andersen Bruntze [husmand], ,
1877, 2den April, 9de April, Hans Marius Frandsen [pleiebarn hos Cathrine Marie Knudsdatter], 4, i Render - hans fødested 1873, , , , Hansine Pedersen,
1877, 9de April, 16de April, Simon Mortensen [gift gaardmand], 37, i Skauenborg - født 1839 i Frøbjerg Orte Sogn, , , Morten Jacobsen, ,
1877, 28de April, 6te Mai, Lars Jørgen Pedersen, , i Øster Kohavehus paa Render Mark - hans fødested 1876, , , Rasmus Isak Pedersen [hjulmand], ,
1877, 4de Mai, 10de Mai, Rasmus Hansen [enkemand, røgter], 68, i Truelsero Ubberud Sogn - født i Brylle 1808, , , Hans Rasmussen Kjeldegaard, ,
1877, 11te Mai, 17de Mai, Jens Nielsen [husmand, gift], 63, i Brylle - født 1814 i Nellemose Haarby Sogn, , , Niels Jørgensen, ,
1877, 18de Mai, 25de Mai, Lars Simonsen [gift aftægtsgaardmand], 72, paa Brylle mark - født 1804 i Strerup Dreslette Sogn, , , Simon Sørensen, ,
1877, 28de Mai, 4de Juni, Niels Henningsen [enkemand, aftægtsmand], 71, ved Stermose - født 1805 i Bred Vissenberg Sogn, , , Henning Christiansen, ,
1877, 17de Juni, 22de Juni, Hans Andersen [gift husmand og væver], 57, i Lundehavehuset paa Brylle Mark - født i Hjelmerup Verninge Sogn 1819, , , Anders Jensen, ,
1877, 7de Juli, 13de Juli, Esben Simonsen [enkemand, aftægtshusmand, snedker], 79, paa Brylle Mark - født i Veismose i Flemløse Sogn 1798, , , Simon Larsen, ,
1877, 14de Juli, 19de Juli, Niels Rasmussen [aftægtsgaardmand, gift], 76, i Render - født i Render 1801, , , Rasmus Andersen, ,
1877, 6te August, 13de August, Niels Larsen [gift gaardmand], 62, i Grøndallund - født 1815 i Render, , , Lars Larsen, ,
1877, 23de October, 27de October, Jens Peder Pedersen [tjenestetyende], 15, i Thoboegaarden - født i Høienhus Skydebjerg Sogn 1862, , , Hans Pedersen, ,
1877, 21de November, 25de November, Mads Hansens [udøbt drengebarn], , paa Brylle Mark, , , Mads Hansen [husmand], ,
1878, 9de Januar, 13de Januar, Hans Christian Hansens [dødfødt drengebarn], , ved Brunsvig, , , Hans Christian Hansen [smed], ,
1878, 10de Marts, 18de Marts, Jørgen Jacobsen [gift gaardmand], 76, i Frankfrie - født i Frankfrie 1802, , , Jacob Jørgensen, ,
1878, 13de April, 18de April, Ole Rasmussen, , i Brylle - hans fødested 1877, , , Lars Christian Rasmussen [indsidder og træskomand], ,
1878, 8de Mai, 15de Mai, Carl Peder Marius Nielsen, 5, i Kjærsholm ved Edsberg - født i Kjærsholm 1873, , , , Anne Kirstine Nielsen Langberg, i Langbergstedet
1878, 20de Juni, 24de Juni, Mads Christian Eriksen, 5, i Brylle - hans fødested 1873, , , , Anne Marie Eriksen,
1878, 4de Juli, 10de Juli, Jacob Lauritzen Rosenlund, , ved Broholm - hans fødested 1878, , , Augustinus Lauritzen Rosenlund [husleier], ,
1878, 5te September, 11te September, Adam Sørensen [indsidder og almisselem, enkemand], 91, i Bøgebjerghuset paa Render Mark - født 1787 i Brændekilde, , , Søren Adamsen, ,
1878, 24de November, 4de December, Carl Edvard Picker [gift sognepræst], 33, i Brylle - født i Kjøbenhavn 1845, , , Georg Frederik Picker [drejer], ,
1879, 31te December 1878, 5te Januar, Hans Frederik Hansens [dødfødt drengebarn], , i Dalmosehuset ved Skræppenborg, , , Hans Frederik Hansen [indsidder og skræder], ,
1879, 8de Februar, 16de Februar, Otto Andreas Lauritz Larsen, , i Frankfrie Mølle - hans fødested 1878, , , Jens Christian Larsen [møller], ,
1879, 22de Februar, 28de Februar, Lars Thomsen [enkemand, indsidder], 75, paa Render Mark - født i Aalsmose i Vissenberg Sogn 1803, , , Thomas Hansen, ,
1879, 24de Februar, 2den Marts, Peder Christian Madsen, , i Brylle - hans fødested 1878, , , Jens Madsen [husmand], ,
1879, 17de Marts, 23de Marts, Anders Christiansen, , i Lysebjerghuset ved Thoboe - hans fødested, , , Niels Christiansen [indsidder], ,
1879, 3die April, 9de April, Anders Rasmussen [ugift bondekarl - havde ophold hos broderen gaardmand Hans Christian Rasmussen], 56, i Brylle - hans fødested 1823, , , Rasmus Jensen, ,
1879, 9de April, 17de April, Jens Jacobsen [enkemand, aftægtshusmand], 87, i Brylle - født i Brændekilde 1791, , , Jacob Jensen, ,
1879, 11te April, 18de April, Mads Hansen [ugift væver], 37, i Vædehuset paa Render Mark - født i Strandby Haarby Sogn 1842, , , Hans Hansen, ,
1879, 24de April, 30te April, Niels Knudsen [ungkarl, røgter hos gaardmand Jens Pedersen], 42, i Render - født 1836 i Brylle, , , Knud Nielsen, ,
1879, 7de Juni, 12te Juni, Niels Nielsens [dødfødt drengebarn], , i Nordenborg ved Brylle, , , Niels Nielsen [husmand og smed], ,
1879, 10de Juni, 18de Juni, Hans Hansen [gift gaardmand], 79, i Brylle - hans fødested 1799, , , Hans Pedersen [gaardmand], ,
1879, 2den Juli, 9de Juli, Jørgen Kristian Jørgensen [tvilling], , Tokebjerg i Grøndallund, , , , Johanne Marie Jørgensdatter,
1879, 7de Juli, 14de Juli, Hans Nielsen [gift gaardmand], 64, i Stenbrostedet paa Brylle Mark - født 1814 i Fjeldsted, , , Niels ..., ,
1879, 23de October, 30te October, Mads Eriksen [gift husmand], 67, i Brylle - født i Nørre Lyndelse 1812, , , , ,
1879, 12te November, 19de November, Niels Jørgensen [enkemand, gaardmand], 63, Hestagergaard paa Brylle Mark - født i Holmehave 1816, , , Jørgen Nielsen, ,
1879, 10de December, 17de December, Johannes Theodor Jeppesen Thoboe, 15, i Thoboegaarden - hans fødested 1864, , , Hans Jørgen Jeppesen [gaardmand], ,
1879, 16de December, 21de December, Anders Jacob Hansen, , i Lille Kohavehus paa Render Mark - født 1879, , , Hans Jacob Jacobsen [husmand], ,
1880, 30te December 1879, 4de Januar, Martin Hansen, , i Lille Broholm - hans fødested 1879, , , Jørgen Hansen [gaardmand], ,
1880, 1ste Februar, 8de Februar, Lauritz Frederik Jørgensen, , i Grøndallund - hans fødested, , , Rasmus Jørgensen Tokebjerg [gaardmand], ,
1880, 4de Februar, 11te Februar, Jens Madsen Langbjerg [gift husmand], 35, i Brylle - født i Skjelskovhuset i Tommerup Sogn 1844, , , Mads Rasmussen Langbjerg, ,
1880, 13de Februar, 20de Februar, Anders Hansen [enkemand, aftægtsmand], 75, i Brylle - hans fødested 1804, , , Hans Rasmussen, ,
1880, 29de Februar, 8de Marts, Jens Larsen [gift aftægtsgaardmand], 71, i Romosestedet paa Brylle Mark - født i Revninge 1808, , , Lars Larsen, ,
1880, 23de Marts, 31te Marts, Lars Augustsen [enkemand, aftægtshusmand], 59, i Rørhuset paa Render Mark - født i Sanderum Sogn 1820, , , August Pedersen, ,
1880, 21de Mai, 26de Mai, Jørgen Martin Hansen [ugift tjenestekarl], 20, i Edsberg - født i Vissenberg 1859, , , Hans Hansen, ,
1880, 10de Juli, 15de Juli, Hans Madsen Hansen [tjenestekarl], 15, i Bomvogterhuset no 23 ved Lille Appe - født i Paarup Sogn 1865, , , Hans Larsen, ,
1880, 3die September, 8de September, Peder Mortensen, , i Vædehuset paa Render Mark - hans fødested 1880, , , Anders Mortensen [husmand], ,
1880, 12te September, 19de September, Hans Christian Hansens [dødfødt drengebarn], , ved Brunsvig, , , Hans Christian Hansen [husmand og smed], ,
1880, 22de October, 31te October, Rasmus Nielsen Esseberg, , i Lille Skauenberg - hans fødested 1880, , , Niels Hansen Esseberg [gaardmand], ,
1880, 22de December, 29de December, Johan Rasmussen [enkemand, aftægtshusmand], 85, Skabhavehuset paa Render Mark - født Langbergstedet 1795, , , Rasmus Nielsen, ,
1881, 16de Februar, 24de Februar, Rasmus Larsen [gift gaardmand], 30, i Romosestedet paa Brylle Mark - hans fødested 1850, , , Jens Larsen, ,
1881, 3die Marts, 10de Marts, Hans Rasmussen [gift husmand], 49, i Hyldekjerstedet paa Brylle Mark -født i Skallebjerg Haarby Sogn 1831, , , Rasmus Hansen, ,
1881, 26de Marts, 4de April, Jørgen Henriksen [gift aftægtsgaardmand], 73, i Broholm - født i Brændekilde 1808, , , Henrik Jørgensen, ,
1881, 15de April, 23de April, Hans Peder Larsen, , i Gundestruphus paa Brylle Mark - hans fødested 1880, , , Niels Peder Larsen [husmand], ,
1881, 9de Maj, 13de Maj, Anders Poulsens [dødfødt drengebarn], , paa Render Mark, , , Anders Poulsen [husleier], ,
1881, 14de Maj, 19de Maj, Carl Christian Nielsen, , i Nordenborg ved Brylle, , , Niels Nielsen [smed], ,
1881, 17de Juni, 23de Juni, Hans Madsen [gift aftægtsgaardmand], 71, i Enggaard - hans fødested 1809, , , Mads Pedersen, ,
1882, 19de Januar, 27de Januar, Christen Larsen [enkemand, aftægtsgaardmand], 77, i Brylle - født i Brændekilde 1804, , , Lars Rasmussen, ,
1882, 21de Januar, 28de Januar, Niels Madsen [gift gaardmand], 76, paa Brylle Mark - født i Enggaard 1805, , , Mads Pedersen, ,
1882, 21de Januar, 26de Januar, Edvard Christian Rasmussen, , paa Render Mark - født i Odense 1881, , , , Jørgine Boline Hansen [separeret kone], i Banevogterhuset no 21
1882, 6te Februar, 13de Februar, Mads Jørgensen [enkemand og fattiglem], 80, paa Tommerup Fattiggaard, , , , ,
1882, 1ste April, 8de April, Christen Pedersen [enkemand, aftægtshusmand], 88, i Brylle - hans fødested 1793, , , Peder Larsen, ,
1882, 16de April, 22de April, Rasmus Mortensen [enkemand, aftægtshusmand], 80, i Enghavehuset ved Stermose - født i Bellinge 1802, , , Morten Rasmussen [gaardmand], ,
1882, 22de Maj, 29de Maj, Hans Peder Jørgensens [dødføst drengebarn], , paa Brylle Mark, , , Hans Peder Jørgensen [husmand og murer], ,
1882, 31te Juli, 5te August, Niels Nielsen [gift husmand - hos svigersønnen husmand Niels Nielsen], 61, i Stærremosehuset paa Brylle Mark - født i Brylle 1821 -husmand i Orte, , , Niels Hansen, ,
1882, 3die August, 8de August, Lars Christian Madsen [gift gaardmand], 34, i Romosestedet paa Brylle Mark - født i Bellinge 1847, , , Mads Larsen [gaardmand], ,
1882, 12 September, 20de September, Hans Jørgen Jeppesen [enkemand og gaardejer], 60, i Thobogaarden - født sammesteds 1822, , , Jeppe Larsen [gaardmand], , i Thobogaarden
1882, 22 September, 28 September, Christen Rasmussen [gift gaardmand], 42, i Trøjgaard - født i Ørbæk 1839, , , Rasmus Knudsen, ,
1882, 24 Oktober, 29 Oktober, K... Otto Eriksen [i pleje hos Hans Peder Jørgensen], , i ...dshuset paa Brylle Mark - i Odense - født i Odense 1882, , , Peder Eriksen [enkemand], Regine Caroline Albrecktsen,
1882, 10 December, 17 December, Valdemar Eduard Peter Mortensen, , af Brylle - født i Brylle 1882, , , Henning Mortensen [skræder], ,
1883, 15 Januar, 21 Januar, Rasmus Hansen [gift indsidder, fattiglem], 83, i Nyholmshuset paa Render Mark - født 1799, , , Hans Rasmussen [kromand], , i Tylle Kro Søby-Turup
1883, 11 Marts, 19 Marts, Anders Christian Hansen [gift husmand], 61, i Brylle - født i Broholm 1821, , , Hans Andersen [gaardmand], ,
1883, 3 April, 10 April, Hans Larsen [gift husmand og murer], 52, i Bankagerhus paa Brylle Mark - født i Nyenberg i Brylle Sogn 1831, , , Lars Larsen [husmand], ,
1883, 2 Maj, - [dato ikke indført], Jørgen Carlsen [ugift fattiglem - hos gaardmand Jørgen Hansen], 63, i Lille Broholm Brylle Sogn - født i Kjøng Sogn, , , , ,
1883, 19 Juni, 23 Juni, Rasmus Madsen [gaardmand, gift], 55, i Trøjborg ved Lille Appe - født i Gundesøgaarden i Ubberud Sogn 1828, , , Mads Nielsen, ,
1883, 10 December, 18 December, Rasmus Poulsen [gift sadelmager og indsidder], 80, paa Brylle Mark - født i Odense 1803, , , Poul Rasmussen, ,
1884, 1 Januar, 7 Januar, Niels Pedersen [gaardmand, gift], 89, i Brylle - født i Langsted Verninge Sogn 1794, , , Peder Clausen [gaardmand], ,
1884, 24 Januar, 31 Januar, Hans Jensen Hansen [aftægtsmand og enkemand], 81, i Dalmoselund ved Broholm - født i Humble Sogn paa Langeland 1842, , , , ,
1884, 8 Maj, 14 Maj, Hans Larsen [husmand og enkemand], 65, i Render - født 1819 i Højme Sanderum Sogn, , , Lars Nielsen [bødker], ,
1884, 14 Maj, 20 Maj, Niels Andersen [husmand], 57, i Engholmhuset ved Stormose - født i Troelse Ubberud Sogn 1827, , , Anders Nielsen [gaardmand], ,
1884, 8 Juli, 12 Juli, Mads Rasmussen [ugift, fattiglem], 61, paa Fattiggaarden, , , , ,
1884, 17 December, 23 December, Jørgen Sørensen [husmand], 70, i Bækhuset paa Brylle Mark - født i Kjøng Højrup 1814, , , Søren Pedersen [husmand], ,
1885, 11 Januar, 17 Januar, Jens Andersen [gift husmand og smed], 54, Render - født 1831, , , Anders Jensen [smed], ,
1885, 19 Februar, 26 Februar, Peder Christian Hansen [ugift], 16, hjemme hos faderen paa Brylle Mark - født sammesteds 1869, , , Hans Pedersen [gaardejer], ,
1885, 21 Februar, 26 Februar, Peder Christensens [dødfødt drengebarn], , paa Render Mark, , , Peder Christensen [gaardejer], ,
1885, 19 Marts, 26 Marts, Peder Nielsen [ugift], 40, opholdt sig hos forældrene i To.....gaarden - født i Fjelsted 1844, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1885, 21 Marts, 28 Marts, Niels Rasmussen [ugift - opholdt sig hos broderen Mads Rasmussen Langberg], 57, ved Tobo - født ibd. 1827, , , Rasmus Rasmussen [husmand], ,
1885, 11 Marts, 17 Marts, Morten Pedersen [enkemand og fattiglem], 74, paa Tommerup Fattiggaard - født i Odense St. Knuds sogn 1815, , , , ,
1885, 19 April, 25 April, Lars Knudsen [aftægtsmand], 81, paa Brylle Mark Lundehavestedet - født ibd. 1803, , , Knud Andersen [gaardmand], ,
1885, 1 Juli, 6 Juli, Peder Baltser Rasmussen [enkemand og fattiglem], 68, paa Tommerup Fattiggaard - født i Kjerteminde 1817, , , , ,
1885, 20 Avgust, 25 Avgust, Anders Rasmussen [gift, aftægtsmand], 79, paa Render Mark - født 1805 i Ørsbjerg Kjerte Sogn, , , Rasmus Nielsen [husmand], ,
1885, 10 September, 16 September, Niels Kristian Hansen Skov, 2, paa Brylle Mark - født 1882 paa Bellinge Mark, , , Povl Hansen Skov [væver], ,
1885, 8 November, 13 November, Jens Christensen [enkemand og gaardejer], 64, i Render - født 1821 i Fangel, , , Christen Rasmussen [gaardmand], ,
1885, 21 November, 28 November, Niels Henrik Hansen, , født 1883 paa Brylle Mark, , , Christian Hansen [træskomand], ,
1886, 6 Januar, 11 Januar, Poul Christian Severinsen [husmand og fattiglem], 84, paa Tommerup Fattiggaard - født i Stenstrup 1801, , , Severin Pelck [blikkenslager], , i Nyborg
1886, 21 Januar, 28 Januar, Ludvig Johannes Ekmann [husmand og smed], 55, paa Render Mark - født 1830 i Odense, , , Elias Ekmann [snedker], ,
1886, 1 Februar, 6 Februar, Hans Madsen [enkemand, fattiglem], 75, paa Tommerup Fattiggaard - født i Brunsvig 1816, , , , ,
1886, 13 Februar, 19 Februar, Kristoffer Andersen [gift forpagter], 31, af Thobogaarden - født i Skjelhus Tommerup Sogn 1854, , , Anders Rasmussen [gaardmand], ,
1886, 8 Marts, 16 Marts, Anders Rasmussen [gift, forhen kjøbmand], 64, i Brylle - født i Ubberud 1821, , , Rasmus Nielsen [husmand], ,
1886, 27 Februar, 4 Februar [må være Marts], Hans Peder Jørgensens [dødfødt drengebarn], , paa Brylle Mark, , , Hans Peder Jørgensen [husmand og murer], ,
1886, 22 Marts, 29 Marts, Rasmus Larsen [gift aftægtsmand], 75, i Humlegaard - født ibd. 1811, , , Lars Rasmussen, ,
1886, 19 Maj, 25 Maj, Henrik Hansen [gift aftægtsmand], 73, paa Lumby Mark Nørrelyndelse Sogn - født i Lille .....gaard 1813, , , Hans Christian Andersen [gaardmand], ,
1886, 22 Maj, 27 Maj, Peder Madsen [enkemand, husmand], 69, i Thobohus - født i Næstved 1816, , , , ,
1886, 11 Juni, 17 Juni, Niels Peder Jakobsen [ugift fattiglem hos sin moder husmand Jakob Hansens enke], 35, i Brylle - født paa Brylle Mark 1851, , , Jakob Hansen [gaardmand], ,
1886, 2 Avgust, 5 Avgust, Mads Christian Peder Christensens [udøbt drengebarn], , i Brylle - født ibd. 1886, , , Mads Christian Peder Christensen [slagter], ,
1886, 1 Oktober, 8 Oktober, Thor Christian Jensen [gift husmand], 60, i Højdamshuset ved Stærmose - født i Brylle 1826, , , Jens Hansen [gaardmand], ,
1886, 8 Oktober, 14 Oktober, Lavrits Pedersen, , i Stormose - født ibd. 1886, , , Rasmus Pedersen [husmand], ,
1886, 4 November, 11 November, Jens Olsen [gift husmand og væver], 46, i Brylle - født i Lille Skræppenborg 1840, , , Ole Larsen [gaardmand], ,
1886, 12 December, 20 December, Mads Larsen [enkemand og aftægtsmand], 87, i Bækholmstedet paa Render Mark - født i Allerup 1799, , , Lars Jakobsen [gaardmand], ,
1887, 12 Januar, 20 Januar, Niels Jensen [gift husmand], 65, i Lille Skauenbjerg paa Gundestrup Mark - født i Sallinge Hillerslev, , , Jens Jeppesen [gaardmand], ,
1887, 4 Februar, 11 Februar, Niels Pedersen [gift aftægtsmand], 73, i Fredensborg - født ibd. 1813, , , Peder Jensen [gaardmand], ,
1887, 2 Februar, - [dato ikke indført], Hans Simonsen [enkemand og aftægtsmand - opholdt sig hos murer Hans Peder Jørgensen], 86, i Lundegaardshuset paa Brylle Mark -født i Visemose Flemløse Sogn 1800, , , Simon Larsen [selvejer], ,
1887, 6 Februar, 12 Februar, Anders Jensen [gift husmand og væver], 59, i Brylle - født i Gundestrup 1827, , , Jens Jørgensen [gaardmand], ,
1887, 1 April, 6 April, Knud Rasmus Johansen [gift husmand], 54, i Skovhavehuset paa Render Mark - født ibd. 1832, , , Johan Rasmussen [husmand], ,
1887, 4 April, 12 April, Rasmus Rasmussen Ploug [gift aftægtsmand], 81, paa Brylle Mark - født i Brylle 1805, , , Rasmus Jørg. Ploug [gaardmand], ,
1887, 3 Juni, 10 Juni, Hans Rasmussen [gift smed og husmand], 65, i Brylle - født 1821 i Verninge Sogn, , , Rasmus Hansen [smed], ,
1887, 31 Maj, 5 Juni, Karl Georg Jensen [i pleje hos husmand Peder Anton C. Larsen], , i Rorhus paa Thobo Grund - født 1887, , , , Clara Marie Jensen [ugift],
1887, 27 Juni, 4 Juli, Hans Andersen, 12, paa Brylle Mark - født sammested 1874, , , Rasmus Andersen [husmand], ,
1887, 18 Juli, 25 Juli, Thomas Hansen [gift husmand], 81, paa Render Mark - født 1806 i Bækhuset i Kjøng Sogn, , , Hans Thomsen, ,
1887, 15 Juni, 20 Juni, Niels Morten Alfred Aagaard [gift fragtmand og husejer], 56, i Brylle - født paa Fjellebro H...nig Sogn 1830, , , Aagaard [gartner], ,
1887, 13 Juni, 21 Juni, Anders Kristian Andersen [ugift seminarieelev], 19, paa Skaarup Seminarium - boede i Aaby Skaarup Sogn -født i Brylle 1868, , , Hans Kristian Andersen [husmand], , Ærbebjerg
1887, 15 September, 22 September, Hans Hansen [gift husmand], 70, i Brylle - født i Høruphus Nørrebroby Sogn 1816, , , Hans Kristensen [husmand], ,
1887, 6 Oktober, 13 Oktober, Hans Peder Larsen, , paa Hundestruphus paa Brylle Mark - født ibd. 1887, , , Niels Peder Larsen [husmand], ,
1887, 10 Oktober, 18 Oktober, Peder Christian Rasmussen [ugift - opholdt sig hos gaardmand Niels Hansen], 77, i Brylle - født ibd. 1810, , , Rasmus Jørgensen Ploug [gaardmand], ,
1887, 15 Oktober, 22 Oktober, Lars Frederik Østerby [aftægtsmand og enkemand], 85, i Rosmosegaard paa Brylle Mark - født i Assens 1802, , , Anders Østerby [bager], ,
1887, 8 November, 14 November, Lars Rasmussen [ugift particulier - boende hos husmand Anders Hansen], 82, i Lundeskovhuset paa Brylle Mark - født i Nørrelyndelse 1805, , , Rasmus Rasmussen [gaardmand], ,
1888, 17 Februar, 23 Februar, H. C. A. Bruuns [udøbt drengebarn], , i Brunsvig - født ibd. 1888, , , H. C. A. Bruun [lærer], ,
1888, 25 Marts, 31 Marts, Anders Pedersen [gift drejer og husmand], 86, i Brylle - født i Hunderup St. Knuds Landsogn 1802, , , Peder Nielsen [gaardmand], ,
1888, 3 Maj, 9 Maj, Ole Henrik Olsen [ungkarl], 19, i Brylle - født ibd. 1868, , , Jens Olsen [husmand], ,
1888, 19 Maj, 24 Maj, Peder Christian Hansen, 1, paa Brylle Mark - født ibd. 1886, , , Hans Hansen [husmand og væver], ,
1888, 16 Maj, 21 Maj, Hans Hansen, , i Dalmosehus - født ibd. 1888, , , Rasmus Hansen [husmand], ,
1888, 18 Juni, 24 Juni, Jørgen Knudsen, , paa Brylle Mark - født ibd. 1808, , , Anders Larsen Knudsen [gaardmand], ,
1888, 20 Juni, - [dato ikke indført], Christian Hansen [ugift mejerist], 32, i Brylle Andelsmejeri ved Brylle - født i Troelse Ubberud Sogn 1855, , , Hans Lorentsen [gaardmand], ,
1888, 23 Juni, - [dato ikke indført], Hans Nielsen [gift fattiglem], 73, i Gundestrup Fattighus - født i Tommerup Sogn 1815, , , , ,
1888, 15 Juli, 21 Juli, Hans Pedersen [gift husmand], 80, i Brylle Brohus - født i Thurup 1807, , , Peder Hansen [gaardmand], ,
1888, 7 Avgust, 13 Avgust, Morten Hansen [enkemand og aftægtsmand], 82, i Bondebjerghus ved Stormose - født i Bellinge 1806, , , Hans Rasmussen [husmand], ,
1888, 22 November, - [dato ikke indført], Hans Jespersen [enkemand og husmand - hos sin svigersøn husmand Anders Hansen], 76, paa Brylle Mark - født i Fangel 1812, , , Jesper Pedersen [gaardmand], ,
1888, 14 December, 22 December, Niels Lambertsen [gift banevogter], 62, i Banevogterhus no 22 paa Lille Appe Grund - født i Bryndum Sogn 1826, , , Lambert Pedersen [husmand], ,
1889, 9 Januar, 16 Januar, Niels Larsen [aftægtsmand og enkemand], 78, i Mosegaardsstedet paa Render Mark - født i Vesterhæsinge Sogn 1811, , , Lars Nielsen [gaardmand], ,
1889, 1 Februar, 7 Februar, Rasmus Peder Hansen [ungkarl], 19, i Hyldekjerstedet paa Brylle Mark - født ibd. 1870, , , Hans Rasmussen [husmand], ,
1889, 25 Februar, 5 Marts, Rasmus Rasmussen [gift husmand], 64, i Kildebjerghus paa Brylle Mark - født i Brylle 1824, , , Rasmus Rasmussen [fæstehusmand], ,
1889, 1 Marts, 9 Marts, Jens Henning Nielsen [gift arbejdsmand], 28, i Brylle - født paa Render Mark 1860, , , Niels Jensen [husmand], ,
1889, 3 April, 10 April, Niels Hansen Kildegaard [gift husmand], 82, i Brylle - født ibd. 1811, , , Hans Rasmussen [gaardmand], ,
1889, 12 Juni, 18 Juni, Iver Andersen [enkemand og aftægtsmand], 68, paa Brylle Mark - født i Nørrebroby Sogn 1821, , , Anders Hansen [gaardmand], ,
1889, 14 Juli, 19 Juli, Hans Jørgen Hansen, 1, ved Stormose - født 1888 sammesteds, , , Lars Hansen [gaardmand], ,
1889, 7 Avgust, 14 Avgust, Hans Kristian Rasmussen [gift gaardmand], 52, i Brylle - født ibd. 1837, , , Rasmus Jensen [gaardmand], ,
1889, 23 December, 29 December, Niels Henrik Hansen, 1, i Brylle - født ibd. 1888, , , Hans Hansen [tømrer og husmand], ,
1890, 28 December 1889, 4 Januar, Rasmus Andersen [gift husmand], 69, i Lejpsighuset - født i Vædehus paa Render Mark 1820, , , Anders Mortensen [husmand], ,
1890, 19 Januar, 25 Januar, Peder Andersen [gift aftægtsmand], 68, i Tobohus - født ibd. 1821, , , Anders Nielsen [husmand], ,
1890, 5 Marts, 12 Marts, Oluf Madsen, 6, i Brylle - født ibd. 1884, , , Peder Madsen [hjulmand og husmand], ,
1890, 1 Maj, 8 Maj, Anders Pedersen [gift aftægtsmand], 82, paa Brylle Mark - født 1807 paa Tommerup Nørremark, , , Peder Rasmussen [husmand], ,
1890, 6 Maj, 12 Maj, Anders Axelsen, , i Lykkesholm paa Brylle Mark - født ibd. 1889, , , Jens Axelsen [gaardmand], ,
1890, 6 Juni, 11 Juni, Rasmus Carlsen [gift aftægtsmand], 73, ved Stormose - født i Brylle 1817, , , Carl Kr. Jørgensen [gaardmand], ,
1890, 25 Juni, 29 Juni, Hans Hansens [dødfødt drengebarn], , i Brylle, , , Hans Hansen [husmand og tømrer], ,
1890, 30 August, 4 September, Jens Kristian Jensen, 14, ved Stormose - født i Vissenbjerg Sogn 1876, , , Thor Christian Jensen [afdøde husmand], ,
1890, 14 Oktober, 20 Oktober, Søren Rasmussen [indsidder, enkemand], 65, paa Render Mark - født sammested 1825, , , , Kirstine Sørensdatter,
1890, 28 November, 4 December, Mads Nielsen, 17, i Eskemosegaard paa Brylle Mark - født ibd. 1873, , , Niels Mortensen [gaardmand], ,
1891, 30 Januar, 5 Februar, Anders Larsen [aftægtsmand, ungkarl], 89, i Gundestrup - født i Brylle 1801, , , Lars Pedersen [gaardmand], ,
1891, 3 Februar, 10 Februar, Simon Larsen [ugift smedelærling], 19, i Hjallese i Dalum Sogn - født i Egbjerglund Brylle Sogn 1871, , , Jørgen Larsen [husmand], ,
1891, 15 April, 22 April, Niels Jørgensen [ungkarl], 18, i Grøndalslund - født paa Render Mark 1872, , , Rasmus Jørgensen Tokebjerg [gaardmand], ,
1891, 20 Maj, 26 Maj, Frits Hansen [enkemand og particulier, forhen gartner], 58, i Vimmenæs Skole - født paa Aasum Mark 1832, , , Christian Hansen [gaardmand], ,
1891, 22 Maj, 28 Maj, Anders Østerby [gift boelsmand], 57, paa Brylle Mark - født paa Brylle Mark 1834, , , L. Fr. Østerby [snedker], ,
1891, 8 Juni, 13 Juni, Jens Axelsen [gift gaardmand], 41, paa Brylle Mark - født paa Brændekilde Mark 1850, , , Axel Andersen [forpagter], ,
1891, 8 Juni, 13 Juni, Axel Vilhelm Axelsen, 9, paa Brylle Mark - født ibd. 1882, , , Jens Axelsen [gaardmand], ,
1858, 6 Januar, 14 Januar, Anne Marie Jacobsen, 2, i Terkellund paa Render Mark - hendes fødested, , , Anders Jacobsen [huusmand], ,
1858, 7 Januar, 14 Januar, Maren Hansdatter [enke], 80, i Terkellund paa Render Mark - født i Tommerup, Niels Hansen [aftægtshuusmand], , Hans Nielsen Skytte, , i Tommerup
1858, 10 Februar, 17 Februar, Anne Kirstine Larsen, 3, i Brylle - hendes fødested, , , Lars Christian Andersen [huusmand og træskomager], ,
1858, 19 Februar, 24 Februar, Anne Marie Larsdatter [enke], 86, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg - født i Ubberud Sogn, Niels Jeppesen [huusmand], , Lars Jacobsen, ,
1858, 11 Marts, 17 Marts, Hans Nielsens [dødfødt pigebarn - tvilling], , ved Edsberg, , , Hans Nielsen [indsidder], ,
1858, 20 Marts, 28 Marts, Marie Kirstine Hansen [tvilling], , ved Edsberg - hendes fødested, , , Hans Nielsen [indsidder], ,
1858, 14 April, 21 April, Maren Jørgensdatter, 36, i Frydenlundhuset paa Render Mark - født i Brylle, Søren Rasmussen [huusmand og skræder], , Jørgen Madsen, ,
1858, 23 Mai, 30 Mai, Sophie Marie Hansen, 2, paa Render Mark - født i Render, , , Lars Hansen [tjenestekarl], , i Odense
1858, 3 Juli, 8 Juli, Anne Kirstine Nielsen Romoes, 1, i Romosestedet paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Niels Pedersen [gaardmand], ,
1858, 29 Juli, 5 August, Mette Larsdatter, 43, i Hestagergaard paa Brylle Mark - født i Høime, Niels Jørgensen [gaardmand], , Lars Larsen, ,
1858, 13 August, 17 August, Karen Marie Andersen, 6, i Thoboehuset - født ibid., , , Peder Andersen [huusmand], ,
1858, 23 August, 28 August, Maren Rasmussen, 3, i Trøibergstedet ved Lille Appe - født ibid., , , Rasmus Madsen [gaardmand], ,
1858, 6 September, 12 September, Laurine Christine Andersen Erteberg, 3, i Brylle - født ibid, , , Anders Hansen Erteberg [huusmand], ,
1858, 10de September, 15de September, Karen Kirstine Hansen, 1, i Render - født ibid, , , Christen Hansen [gaardmand], ,
1858, 3die October, 10de October, Karen Kirstine Andersen Erteberg, 7, i Brylle - født ibid., , , Anders Hansen Erteberg [huusmand], ,
1858, 16de October, 22de October, Maren Kirstine Jensen, 13, i Rørhuset paa Render Mark - født ibid, , , Jørgen Jensen [afgangne huusmand], ,
1859, 11 Februar, 17 Februar, Bodild Kirstine Nielsen, 8, paa Render Mark - hendes fødested, , , Peder Nielsen [huusmand og hjulmand], ,
1859, 14 Februar, 20 Februar, Laura Cathrine Hansen, 1, i Brylle - født ibid, , , Hans Hansen [huusmand], ,
1859, 14 Februar, 21 Februar, Cathrine Marie Hansdatter, 25, ved Stermose - født i Tommerup, Anders Jørgensen [indsidder og væver], , Hans Andersen, ,
1859, 27 Februar, 5 Marts, Karen Hansdatter [ugift - opholdt sig hos sin svoger gaardmand Niels Hansen], 26, i Brylle - født i Brylle, , , Hans Jensen, ,
1859, 11 Marts, 16 Marts, Anne Marie Rasmussen, , paa Brylle Mark i Hyldekjærstedet - født ibid, , , Anders Rasmussen [huusmand], ,
1859, 10 Marts, 18 Marts, Maren Jørgensdatter [ugift - opholdt sig hos gaardmand Peder Knudsen], 67, ved Skræppenborg - født i Trøstrup Korup, , , Jørgen Rasmussen, ,
1859, 4 April, 9 April, Cathrine Elisabeth Christiansdatter [indsidderske, enke], 66, i Brylle - født i Nørre Brobye Sogn, Mads Rasmussen [saddelmager], , Christian Caspersen, ,
1859, 8de April, 13de April, Hans Christiansens [dødfødt pigebarn], , i Lille Edsberg, , , Hans Christiansen [gaardmand], ,
1859, 3die Mai, 8de Mai, Dorthe Nielsen, 3, i Møllebækhuset paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Niels Hansen [hjulmand], ,
1859, 6te Mai, 11te Mai, Anne Marie Hansdatter Madsen, 16, ved Brunsvig - hendes fødested, , , Hans Madsen [huusmand], ,
1859, 2den Mai, 11te Mai, Anne Marie Andersdatter, 86, i Brylle - hendes fødested, Anders Hansen [aftægtsgaardmand], , Anders Rasmussen, , i Brylle
1859, 11te Mai, 15de Mai, Anne Cathrine Nielsen, , i Brylle - hendes fødested, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1859, 11te Mai, 15de Mai, Anne Marie Sophie Adolphsen, , i Edsberg - hendes fødested, , , Johan Frederik Adolphsen [huusmand og snøremager], ,
1859, 5 Juli, 9 Juli, Karen Larsdatter, 51, i Brylle - født i Brylle Sogn, Anders Pedersen [huusmand og dreier], , Lars Christiansen [smed], , i Thoboe Smedien
1859, 6 August, 11 August, Caroline Marie Rasmussen Hvid, 2, i Brylle - hendes fødested, , , Rasmus Pedersen [huusmand og væver], ,
1859, 15 August, 19 August, Bodil Kirstine Hansdatter [tjenestepige hos gjæstgiver Bille], 28, i Odense - født i Brylle, , , Hans Dideriksen [huusmand], , i Brylle
1859, 6 September, 11 September, Anne Jensen, 2, i Mosehuus paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Jens Jacob Andersen [huusmand], ,
1859, 28 September, 2 October, Marie Hansen, 2, i Brylle - født i Brylle, , , Hans Nielsen [gaardmand], ,
1859, 29 September, 6 October, Anne Margrethe Jeppesdatter, 87, Møllemosehuset paa Brylle Mark - født Kelstrup Skov i Vissenberg Sogn, Lars Jørgensen [aftægtshuusmand], , Jeppe Jørgensen, ,
1859, 30 September, 8 Ocotber, Karen Hansdatter, 40, paa Brylle Mark - født i Nørrebrobye, Jørgen Mortensen [huusmand], , Hans Pedersen, ,
1859, 19 October, 23 October, Petrine Jørgensen [pleiebarn], 2, paa Render Mark - født paa Render Mark, , , Peder Pedersen [tjenestekarl], , i Render
1859, 18 November, 26 November, Anne Eriksdatter, 65, i Brylle - født i Sønderbye, Niels Hansen Helnæs [gaardmand og sognefoged], , Erik Hansen, ,
1859, 6 December, 14 December, Else Marie Andersdatter [enke], 81, i Brylle - født i Brændekilde, Hans Hansen [afgangne huusmand og træskomand], , Anders Jochumsen, ,
1860, 8 Januar, 16 Januar, Karen Nielsdatter, 59, i Romosestedet paa Brylle Mark - født i Verninge, Rasmus Rasmussen [aftægtsgaardmand], , Niels Larsen, ,
1860, 4 Februar, 13 Februar, Jensine Cathrine Christensen Møller, 3, i Lykkesholmhuset paa Render Mark - hendes fødested, , , Christen Rasmussen Møller [huusmand og snedker], ,
1860, 13 Februar, 19 Februar, Mette Marie Nielsen, , paa Brylle Mark i Hestagergaard - hendes fødested, , , Niels Jørgensen [gaardmand], ,
1860, 12 Februar, 21 Februar, Kirsten Pedersdatter [enke], 81, i Skauenborg - født i Gundestrup, Eiler Madsen [afgangne aftægtsgaardmnad], , Peder Pedersen, ,
1860, 28 Marts, 3 April, Maren Margrethe Sørensdatter, 31, i Lundehavehuset paa Brylle Mark - født i Skalbjerg Vissenbjerg Sogn, Rasmus Hansen [huusmand], , Søren Mogensen, ,
1860, 4 April, 12 April, Mette Marie Larsen, 9, i Espestedet paa Render Mark - hendes fødested, , , Hans Larsen [gaardmand], ,
1860, 9 April, 17 April, Rasmine Hansen [ugift, tjenestepige - huusmand Hans Christian Frandsens steddatter], 18, i Høidamshuset ved Stermose - født i Skydebjerg, , , , ,
1860, 5 Mai, 12 Mai, Voldborg Marie Møller [aftægtsenke], 72, i Lille Thoboe - født i Odense, Niels Madsen [afgangne gaardmand], , Bonne Simonsen Møller, ,
1860, 20 Juni, 26 Juni, Maren Eriskdatter [enke - opholdt sig hos sin svoger huusmand Anders Hansen], 71, i Brylle - født i Sønderbye, Jeppe Nielsen [vognmand], i Haderslev, Erik Hansen, ,
1860, 28de November, 5te December, Marie Kirstine Rasmusdatter, 59, i Brylle - hendes fødested, Knud Nielsen [huusmand], , , ,
1860, 3die December, 9de December, Mette Kirstine Pedersen, , i Brylle - hendes fødested, , , Peder Christensen [huusmand], ,
1861, 24de Februar, 3die Marts, Kirsten Jørgensdatter [enke, almisselem], 84, ved Edsberg - født i Barløse Sogn, Sander Eriksen [huusmand], , Jørgen Hansen [gaardmand], , i Stuen i Barløse Sogn
1861, 28de Marts, 1ste April, Lars Hansens [dødfødt pigebarn], , ved Skauenborg, , , Lars Hansen [huusleier], ,
1861, 11te April, 18de April, Mette Kirstine Nielsen [enke - opholdt sig hos sønnen skolelærer Rønning], 76, i Brylle - født i Nyborg, Rønning [afgangne skolelærer], i Huusbye, Jørgen Nielsen, ,
1861, 17de Juni, 24de Juni, Marie Elisabeth Mortensdatter, 42, i Romosestedet paa Brylle Mark - hendes fødested, Niels Pedersen [gaardmand], , Morten Andersen, ,
1861, 16de August, 22de August, Johanne Dorthea Povlesdatter [enke], 65, i Thoboegaarden - født i Store Appe, Jeppe Larsen [gaardmand], , Povel Nielsen, ,
1861, 10de October, 13de October, Rasmus Jensens [dødfødt pigebarn], , i Juulskovstedet, , , Rasmus Jensen [gaardmand], ,
1861, 23 November, 29 November, Anne Sophie Rasmussen, 14, i Velkomsthuset paa Brylle Mark - født i Tommerup, , , Rasmus Andersen [huusmand], ,
1862, 3 Januar, 11 Januar, Karen Kirstine Iversen, 7, i Steenvedstedet paa Brylle Mark - født ibid, , , Iver Madsen [gaardmand], ,
1862, 6 Februar, 12 Februar, Kirsten Matthiasdatter, 49, i Bækhuset paa Brylle Mark - født i Nellemose Haarbye Sogn, Peder Christensen [huusmand], , Matthias Gormsen, ,
1862, 25 Februar, 2 Marts, Johanne Marie Madsen [ugift, tjenestepige], 22, opholdt sig hos faderen ved Broholm - født ved Stermose, , , Mads Nielsen [huusmand], ,
1862, 6 April, 12 April, Anne Kirstine Christensdatter, 62, i Lundsgaardstedet paa Brylle Mark - født i Verninge, Anders Pedersen Vest [gaardmand], , Christen Larsen, ,
1862, 10de April, 17de April, Kirsten Sørensdatter [ugift, almisselem], 74, paa Render Mark - født i Brændekilde Sogn, , , Søren Adamsen, ,
1862, 3die Mai, 9de Mai, Gjertrud Rasmusdatter [enke], 82, i Brolund - født i Brændekilde, Hans Pedersen [afgangne gaardmand], , Rasmus Nielsen, ,
1862, 12te Juni, 19de Juni, Anne Cathrine Nielsen, 1, paa Render Mark - hendes fødested, , , Peder Nielsen [hjulmand], ,
1862, 13de Juni, 19de Juni, Dorthea Andersen, 27, i Kjærsholmhuset ved Edsberg - født paa Brylle Mark, Anders Andersen [huusmand og murer], , , ,
1862, 16de Juni, 23de Juni, Anne Marie Nielsdatter Erteberg [ugift - gaardmand Niels Rasmussens steddatter], 19, i Erteberggaarden paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Niels Christian Hansen, ,
1862, 23de Mai, 31te Mai, Anne Cathrine Jensdatter, 53, i Brylle - født paa Søddinge Mark i Ringe Sogn, Lars Nielsen [gaardmand], , Jens Pedersen, ,
1862, 5te August, 10de August, Peder Rasmussens [dødfødt pigebarn], , i Brylle, , , Peder Rasmussen [gaardmand], ,
1862, 23 August, 28 August, Johanne Hansen, 1, paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Hans Peder Knudsen [huusmand og møllebygger], ,
1862, 7de November, 14de November, Marie Christine Jørgensen, , i Brylle - hendes fødested, , , Jørgen Sørensen [huusmand og væver], ,
1862, 7de December, 14de December, Rasmus Jensens [dødfødt pigebarn], , i Juulskovstedet, , , Rasmus Jensen [gaardmand], ,
1862, 22 December, 29 December, Anne Johanne Pedersen, , i Vennerslund ved Lille Appe - hendes fødested, , , Hans Pedersen [huusmand og dannebrogsmand], ,
1863, 20de Mai, 25de Mai, Peder Andersens [dødfødt pigebarn], , i Brylle, , , Peder Andersen [indsidder], ,
1863, 28de Mai, 4de Juni, Anne Cathrine Hansdatter, 85, i Espestedet paa Render Mark - født i Høime, Jens Nielsen [aftægtsgaardmand], , Hans Larsen, , i Høime
1863, 29de Juli, 3die August, Karen Marie Knudsdatter, 60, i Skovhavestedet paa Render Mark - født i Hjelmerup, Johan Rasmussen [huusmand], , Knud Andersen, ,
1863, 18de Septmeber, 24de September, Anne Marie Hannibalsdatter [aftægtsenke], 80, i Brylle - født i Ørsbjerg Kjerte Sogn, Christen Nielsen [afgangne huusmand], , Hannibal Simonsen, ,
1863, 28de September, 5te October, Maren Hansdatter, 36, i Høihuset ved Stermose - født i Lettebæk Sanderum Sogn, Christen Pedersen [huusmand og væver], , Hans Jensen, , ved Lettebæk i Sanderum Sogn
1863, 12te October, 18de October, Karen Hansen, 8, i Brylle - født paa Render Mark, , , Hans Rasmussen [smed], ,
1863, 4de November, 11te November, Mariane Madsdatter, 77, i Lille Appe - født i Odense, Christian Albrecht Lohmann [gaardmand], , Mads Mortensen, , i Odense
1863, 7de December, 12te December, Maren Iversen, 13, i Steentvedstedet paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Iver Madsen [gaardmand], ,
1863, 30te November, 6te December, Anne Kirstine Christiansdatter [aftægtsenke], 89, i Rødshuus ved Thoboe - født i Thoboehuus, Peder Pedersen [huusmand], , Christian Larsen, , i Thoboehuus
1863, 1ste December, 6te December, Stine Marie Nielsdatter, 46, ved Edsberg - født i Brændekilde, Hans Nielsen [almisselem, indsidder], , Niels Madsen, ,
1863, 16de December, 23de December, Susanne Jørgensdatter, 66, i Vædegaarden paa Render Mark - født i Ravnebjerg Gyde i Ubberud Sogn, Johan Christopher Lohmann [gaardmand], , Jørgen Larsen, , i Ravnebjerg Gyde i Ubberud Sogn
1864, 12te Januar, 19de Januar, Sille Christensdatter [enke], 79, i Brønsemosestedet paa Brylle Mark - født i Brunshuus i Dreslette Sogn, Jørgen Madsen [aftægtsgaardmand], , Christen Olsen [huusmand], , i Brunshuus i Dreslette Sogn
1864, 6te Februar, 14de Februar, Maren Kirstine Cecilie Aagaard, 3, i Brylle - hendes fødested, , , Niels Martin Olfred Aagaard [huusmand og møllebygger], ,
1864, 19de Februar, 22de Februar, Caroline Madsen, , i Steenbrostedet paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Niels Madsen [gaardmand], ,
1864, 18de Mai, 22de Mai, Juliane Marie Andersdatter Erteberg [ugift, syerske], 22, i Brylle - hendes fødested, , , Anders Hansen Erteberg, , i Brylle
1864, 21de Mai, 27de Mai, Anne Margrethe Larsen [ugift], 25, i Brylle - født i Ringe Rynkebye, , , Lars Nielsen [gaardmand], ,
1864, 1ste Juni, 5te Juni, Karen Marie Hansdatter [enke, almisselem], 84, i Fattighuset paa Brylle Mark - født i Fjellerup Fjelsted Sogn, Niels Pedersen [indsidder], , Hans Isaaksen, ,
1864, 13de Juni, 20de Juni, Nielsine Caroline Nielsdatter, 43, i Gundertoftehuus - født i Verninge, Jens Pedersen [huusmand], , Niels Christensen [gaardmand], , i Verninge
1864, 17de Juni, 20de Juni, Hansine Marie Kirstine Hansen, 1, ved Edsberg - hendes fødested, , , Hans Nielsen [indsidder], ,
1864, 24de Juni, 29de Juni, Maren Johanne Nielsen, , i Hestagergaard paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Niels Jørgensen [gaardmand], ,
1864, 19de September, 25de September, Anne Jacobine Andersen, 2, i Brylle - hendes fødested, , , Lars Andersen [gaardmand], ,
1864, 26de September, 3die October, Anne Nielsen, 28, i Brylle - hendes fødested, Lars Andersen [gaardmand], , Niels Hansen Helnæs [sognefoged], , i Brylle
1864, 8de December, 15de December, Maren Jacobsdatter, 67, i Krogkjærhuset paa Brylle Mark - født i Hjelmerup, Mads Jensen [huusmand], , Jacob Jørgensen, ,
1865, 8de Januar, 14de Januar, Nielsine Kirstine Jørgensen, 6, i Krybilye paa Render Mark - hendes fødested, , , Jørgen Nielsen [gaardmand], ,
1865, 29de Januar, 3die Februar, Anne Nielsine Laurine Larsen, , i Nyrnberg - hendes fødested, , , Niels Larsen [huusmand], ,
1865, 10de Februar, 19de Februar, Maren Cathrine Mortensen, 2, i Lysebjerghuset ved Thoboe - hendes fødested, , , , ,
1865, 23de Februar, 1ste Marts, Anne Cathrine Hansen [pleiebarn hos huusmand Hans Madsen], 1, paa Render Mark - født i St. Hans Sogn i Odense, , , , ,
1865, 5te Marts, 13de Marts, Anne Marie Zachariasdatter [enke], 86, i Brylle - født i Verninge, Niels Larsen [huusmand], , Zacharias Johansen, ,
1865, 10de Mai, 17de Mai, Maren Johanne Hansen, 2, i Lille Broholm - hendes fødested, , , Hans Nielsen [gaardmand], ,
1865, 24de Mai, 28de Mai, Anne Marie Nicolaisen, 14, paa Brylle Mark - født i Tommerup, , , , ,
1865, 28de Juli, 3die August, Anne Jensdatter, 44, i Gundestruphuus paa Brylle Mark - født i Brylle, Hans Henrik Andersen [huusmand], , Jens Jørgen Nielsen, ,
1865, 30te Juli, 5te August, Bodil Pedersdatter, 74, i Wittenborg - født ved Margaard i Vigerslev Sogn, Matthias Andersen [aftægtsgaardmand], , Peder Knudsen, ,
1865, 26de August, 31te August, Mette Kirstine Jørgensdatter, 36, paa Render Mark - født i Hjelmerup, Mads Christian Hansen [indsidder], , Jørgen Christensen, ,
1865, 16de October, 23de October, Abel Sophie Jensdatter, 65, i Brylle - født i Sønderbroby, Just Andersen [aftægtshuusmand], , , Frederikke Caspersdatter,
1865, 17de December, 24de December, Anne Jacobine Andersen, , i Brylle - hendes fødested, , , Lars Andersen [gaardmand], ,
1866, 27de December 1865, 1ste Januar, Maren Andersen, 10, i Thoboehuset - hendes fødested, , , Peder Andersen [huusmand], ,
1866, 30te Januar, 8de Februar, Apellone Clausen, 21, i Brylle - født i Byetoftegaard i Rønninge Sogn, Lars Andersen [gaardmand], , Claus Ovesen, ,
1866, 1ste Februar, 8de Februar, Maren Thomsen, 1, i Brylle Østre Brohuus - hendes fødested, , , Lars Thomsen [huusmand og skræder], ,
1866, 13de Februar, 19de Februar, Maren Pedersdatter [ugift, huuseierinde], 74, i Brylle - født i Sanderum, , , Peder Knudsen, ,
1866, 19de Februar, 28de Februar, Ludvig Johansens [dødfødt pigebarn], , i Store Kohavehuus paa Render Mark, , , Ludvig Johansen [huusmand og smed], ,
1866, 2den Marts, 7de Marts, Petrine Caroline Nielsen, , i Bjørnemosehuset paa Render Mark - hendes fødested, , , Niels Jensen [indsidder], ,
1866, 29de April, 4de Mai, Marie Rasmusdatter, 80, i Dillemosehuus i Steenløkken - hendes fødested, Hans Jensen [aftægtshuusmand], , , Cathrine Jensdatter,
1866, 5te Mai, 10de Mai, Hansine Rasmussen, 4, i Brylle - hendes fødested, , , Rasmus Christensen [huusmand og høker], ,
1866, 13de Mai, 21de Mai, Augusta Marie Pedersen, 3, i Render - hendes fødested, , , Knud Pedersen [huusmand og bødker], ,
1866, 15de Juli, 19de Juli, Karen Kirstine Hansen, 7, i Gundestrup - hendes fødested, , , Hans Andersen [gaardmand], ,
1866, 18de Juli, 22de Juli, Hansine Peterline Hansen, 8, i Banevogterhuset no 22 - født i Verninge, , , Hans Larsen [banevogter], ,
1866, 7de August, 13de August, Anne Rasmusdatter [enke], 56, i Skovdamhuset ved Broholm - født i Kosteslev Særslev Sogn, Mads Nielsen [huusmand], , Rasmus Clausen, ,
1866, 15de October, 20de October, Anne Marie Pedersdatter, 67, i Render - født i Sasserod i Veflinge Sogn, Anders Jensen [huusmand og smed], , Peder Sørensen, ,
1866, 28de October, 4de November, Maren Kirstine Larsen [pleiebarn hos huusmand Anders Pedersen], , paa Brylle Mark - født i St. Knuds Sogn i Odense, , , , Rasmine Larsen,
1866, 20de November, 26de November, Anne Marie Jespersdatter, 76, i Frankfriehuset paa Brylle Mark - født i Naarup Verninge Sogn, Lars Mortensen [huusmand], , Jesper Andersen, ,
1867, 25de Januar, 1ste Februar, Else Cathrine Madsdatter [enke], 74, i Render - hendes fødested, Hans Mortensen [aftægtsgaardmand], , Mads Hansen, ,
1867, 2den Februar, 8de Februar, Maren Mortensdatter [enke], 70, i Brylle - hendes fødested, Rasmus Jensen [aftægtsgaardmand], , Morten Bondemann, ,
1867, 25de Februar, 4de Marts, Dorthe Kirstine Larsen, 34, i Frankfriehuset paa Brylle Mark - født i Solevad, Lars Simonsen [indsidder og tømmermand], , Lars Mortensen, ,
1867, 27de Februar, 6te Marts, Maren Madsdatter [enke], 83, paa Gundestrup Mark - født i Render, Rasmus Andersen [huusmand], , Mads Hansen, ,
1867, 13de April, 19de April, Maren Andersdatter, 80, i Brylle - født i Bellinge, Jens Jacobsen [aftægtsmand], , Anders Christiansen, ,
1867, 9de Mai, 16de Mai, Anne Rasmusdatter [enke], 72, i Nyrnberg - født i Usselhusene, Jørgen Andersen [afgangne huusmand], , Rasmus Andersen, ,
1867, 20de August, 26de August, Maren Andersdatter, 65, i Brylle - født i Sanderum, Christen Larsen [gaardmand], , Anders Rasmussen, ,
1867, 25de August, 30te August, Maren Hansdatter [enke], 72, i Kjersgaard paa Brylle Mark - født i Kjeldebjerg Tommerup Sogn, Hans Pedersen [aftægtsgaardmand], , Hans Sørensen [gaardmand], , i Kjeldebjerg Tommerup Sogn
1867, 2den October, 6te October, Jacob Jensens [dødfødt pigebarn], , i Møllemosehuset paa Brylle Mark, , , Jacob Jensen [huusmand], ,
1867, 28 October, 4 November, Birthe Marie Rasmussen [ugift tjenestepige], 14, i Bøgebjerghuset paa Gunderstrup Mark - hendes fødested, , , , Karen Marie Adamsdatter,
1868, 14de Februar, 20de Februar, Maren Kirstine Pedersen, , i Render - hendes fødested, , , Jens Pedersen [gaardmand], ,
1868, 22de Februar, 29de Februar, Maren Kirstine Madsen [gaardmand Hans Nielsens steddatter], 10, i Steenbrostedet paa Brylle Mark - hendes fødested, , , , ,
1868, 11 Mai, 18 Mai, Anne Mortensdatter [enke], 90, i Lykkesholm paa Brylle Mark, Jørgen Rasmussen Kjeldegaard [aftægtsmand], , , ,
1868, 26 Mai, 30 Mai, Johanne Poulsdatter [enke], 80, i Kildebjerghuset paa Brylle Mark - født i Nørrebroby, Jesper Hansen [afgangne huusmand], , Poul Hansen, ,
1868, 16 August, 22de August, Maren Jensdatter, 47, paa Render Mark - født i Render 1821, Mads Rasmussen [gaardmand], , Jens Rasmussen [boelsmand], ,
1868, 24de September, 1ste October, Maren Nielsdatter [enke], 77, i Smederuphuus paa Brylle Mark - født i Gundestrup, Lars Larsen [aftægtsgaardmand], , Niels Hansen, ,
1868, 30te October, 6te November, Maren Andersdatter [enke], 75, paa Brylle Mark - født i Fangel, Christian Johansen [aftægtshuusmand], , Anders Nielsen, ,
1869, 28de Februar, 8de Marts, Anne Johanne Pedersdatter [enke], 89, i Brylle - født i Verninge, Rasmus Larsen [aftægtsgaardmand], , Peder Jensen, ,
1869, 15de Mai, 21de Mai, Karen Andersdatter, 44, i Lille Skauenborg - født i Dærup Flemløse Sogn, Niels Hansen Esseberg [gaardmand], , Anders Jørgensen, ,
1869, 4de Juni, 8de Juni, Rasmus Hansens [dødfødt pigebarn], , paa Render Væde, , , Rasmus Hansen [tjenestekarl], Anne Marie Hansen, i Veile
1869, 3die September, 10de September, Mette Marie Nielsen, 8, i Hestagergaard paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Niels Jørgensen [gaardmand], ,
1869, 1ste October, 6te October, Cathrine Andersdatter [enke], 73, Skauenbjerg - født i Brændekilde, Jens Christensen [aftægtsgaardmand], , Anders Bentzen, ,
1869, 29de November, 5te December, Marie Jensdatter [enke, almisselem], 76, i Frankfriehuset - hendes fødested, Niels Andersen [afgangne huusmand], , Jens Gotfredsen, ,
1869, 14de December, 19de December, Karen Marie Hansen [pleiebarn - hos huusmand Mads Jørgensen], 2, i Brylle Brohuus - født i Brylle, , , Lars Hansen Birch [væver], Jørgensine Jørgensen,
1869, 15de December, 21de December, Johanne Jørgensdatter [almisselem], 62, i Skovdamshuset ved Broholm - født i Møllebjerghuset i Verninge Sogn, Jørgen Christensen [indsidder og væver], , Jørgen Stephansen, ,
1870, 29de December 1869, 6te Januar, Anne Hansdatter, 51, i Render - født paa Høime Mark i Sanderum Sogn 1818, Hans Larsen [huusmand], , Hans Andersen, ,
1870, 17de Februar, 27de Februar, Anna Caroline Larsen, , i Espestedet paa Render Mark - hendes fødested 1869, , , Hans Larsen [gaardmand], ,
1870, 24de Februar, 3die Marts, Jensine Andersdatter [tvilling], 37, i Dalmosehuset ved Skræppenborg - født 1832 i Lysebjerg Brylle Sogn, Jørgen Christian Brummer [huusmand og svovlstikfabrikant], , Anders Jørgensen, ,
1870, 28de Februar, 8de Marts, Maren Nielsdatter [enke], 63, i Brylle - født 1807 i Bjørnemosehuset paa Render Mark, Jens Henningsen [huusmand], , Niels Hansen, ,
1870, 9de April, 16de April, Karen Marie Hansdatter [enke], 61, i Brylle - hendes fødested i 1809, Hans Diderichsen [huusmand], , Hans Rasmussen, ,
1870, 29de Mai, 3die Juni, Gjertrud Johanne Larsen, 38, i Lundehavehuset paa Brylle Mark - født i Høibye, Rasmus Andersen [huusmand], , Lars Jensen, ,
1870, 26de Juni, 30te Juni, Anne Andersdatter, 36, i Lundsgaardstedet paa Brylle Mark - hendes fødested i 1834, Hans Pedersen [gaardmand], , Anders Pedersen, ,
1870, 4de Juli, 9de Juli, Karen Rasmusdatter, 45, i Render - født i Staabye 1825, Rasmus Rasmussen [huusmand], , Rasmus Andersen, ,
1870, 19de August, 24de August, Maren Jørgensdatter, 51, i Tvillinghuset ved Broholm - født 1818 i Svanninge, Peder Christian Henriksen [huusmand], , Jørgen Eriksen, ,
1870, 19de September, 24de September, Christine Jørgensdatter, 42, i Espestedet paa Render Mark - født i Jordløse Sogn 1828, Hans Larsen [gaardmand], , Jørgen Nielsen [huusmand], ,
1870, 3die October, 9de October, Jensine Oline Grønlund, , i Skauenbjerg - hendes fødested i 1869, , , Jens Peder Olsen [gaardmand], ,
1870, 16de December, 23de December, Lovise Dorthea Jensen, 33, i Lille Appe - født i Tommerup 1837, Poul Johannes Lohmann [gaardmand], , Jens Hansen, ,
1871, 6te Januar, 13de Januar, Hansine Nielsen Grøndal, 15, i Grøndallund - hendes fødested i 1855, , , Niels Larsen [gaardmand], ,
1871, 1ste Februar, 5te Februar, Anna Marie Thora Sørensen, , ved gamle Stermose - hendes fødested 1871, , , Lauritz Sørensen [huusmand], ,
1871, 15de Februar, 22de Februar, Johanne Thomasine Rasmussen, 6, i Egnholmhuset ved Stermose - født i Sanderum Sogn 1864, , , Rasmus Larsen [huusmand], ,
1871, 10de Marts, 15de Marts, Karen Christensdatter [enke], 76, paa Render Væde - født i Søndernæraae Sogn, Hans Hansen [huusmand og væver], , Christen Pedersen, ,
1871, 15de April, 22de April, Anne Marie Christensdatter, 54, i Rødshuus ved Stermose - født i Søndersøe 1816, Niels Henningsen [huusmand], , Christen Jeppesen, ,
1871, 9de Mai, 16de Mai, Dorthea Knudsdatter, 51, i Brylle - født i Bækholmstedet paa Render Mark 1820, Lars Pedersen [gaardmand], , Knud Larsen, ,
1871, 15de Mai, 22de Mai, Anne Margrethe Larsen [ugift tjenestepige], 22, hos faderen i Rødshuus ved Thoboe - hendes fødested i 1848, , , Henrik Larsen [huusmand], ,
1871, 13de Juni, 19de Juni, Karen Nielsdatter, 58, i Brylle Brohuus - født i Fangel 1813, Mads Jørgensen [huusmand], , Niels Nielsen, ,
1871, 21de Juni, 25de Juni, Anne Sørensen [ugift tjenestepige], 18, i Edsberglund - født 1853 paa Render Mark, , , Søren Sørensen, ,
1871, 26de August, 31te August, Maren Larsdatter, 63, i Render - født i Væde Veflinge Sogn 1805, Hans Andersen [aftægtsgaardmand], , Lars Nielsen, ,
1871, 26de August, 31te August, Anne Hansdatter, 49, Render Mark - født i Gadsbølle Vissenberg Sogn 1822, Lars Thomsen [huusmand], , Hans Pedersen, ,
1871, 30te September, 8de October, Marie Dorthea Madsen [ugift, huuseierinde, syerske], 34, ved Brunsvig - hendes fødested 1836, , , Hans Madsen, ,
1871, 25de December, 31te December, Lovise Laurine Hansine Hansen, 4, i Banevogterhuset no 23 - født 1867 i Banevogterhuset no 22, , , Hans Larsen [banevogter], ,
1872, 18de Januar, 27de Januar, Karen Eriksdatter, 66, i Møllebækhuset paa Brylle Mark - født i Sønderbye Sogn - døbt 1805, Anders Hansen [aftægtshuusmand], , Erik Hansen, ,
1872, 22de Januar, 29de Januar, Anne Marie Larsdatter, 54, i Lille Broholm - født 1817 i Lille Bøllemose i Ubberud Sogn, Rasmus Jørgensen [indsidder og jernbanearbeider], , Lars Rasmussen, ,
1872, 18de Februar, 24de Februar, Karen Kirstine Hansen, 12, i Brylle - hendes fødested 1859, , , Hans Hansen [huusmand og væver], ,
1872, 23de Februar, 2den Marts, Anne Kirstine Nielsen [ugift], 22, i Rødshuus ved Thoboe - hendes fødested i 1849, , , Niels Mortensen [afdøde huusmand], ,
1872, 3die Marts, 11te Marts, Karen Rasmusdatter, 64, i Langbergstedet - født 1807 i Munkerødhuset i Paarup Sogn, Rasmus Nielsen [aftægtshuusmand], , Rasmus Larsen, ,
1872, 7de April, 12te April, Rasmus Ludvig Jørgensens [dødfødt pigebarn], , i Skovdamhuset ved Broholm, , , Rasmus Ludvig Jørgensen [huusleier og væver], ,
1872, 15de Mai, 20de Mai, Maren Sophie Pedersen, 79, i Render - født 1793 i Søndersøe, Jacob Rasmussen [gartner og gaardmand], , Peder Mortensen, ,
1872, 22de Mai, 29de Mai, Anne Rasmussen, 37, i Gundestruphuset paa Brylle Mark - født i Lille Skauenborg 1835, Hans Henrik Andersen [huusmand], , Rasmus Hansen, ,
1872, 19de Juni, 23de Juni, Kirstine Kristine Hansen [tvilling], , i Trøigaard - hendes fødested 1872, , , Frederik Christian Hansen [gaardmand], ,
1872, 26de Juni, 30te Juni, Anne Christine Hansen [tvilling], , i Trøigaard - hendes fødested 1872, , , Frederik Christian Hansen [gaardmand], ,
1872, 13de August, 19de August, Karen Nielsine Rasmussen, 15, i Balkenbjerg paa Render Mark - hendes fødested i 1857, , , Rasmus Nielsen [gaardmand], ,
1872, 26de September, 29de September, Hans Frederik Hansens [dødfødt pigebarn], , i Lille Kohavehus paa Render Mark, , , Hans Frederik Hansen [indsidder og skræder], ,
1872, 8de October, 13de October, Anne Marie Holgersen [syerske], 16, ved Skræppenborg - hendes fødested 1856, , , Holger Jørgensen [huusmand], ,
1872, 28de October, 2den November, Hansine Christine Hansen [tjenestepige, ugift], 38, paa Render Mark - født 1834 i Lille Kohavehuus paa Render Mark, , , Hans Olsen, ,
1872, 21de November, 28de November, Anne Cathrine Eriksdatter, 67, i Frankfrie - født i Rynkeby 1805, Mads Hansen [huusmand og væver], , Erik Hansen, ,
1873, 3die Marts, 8de Marts, Maren Rasmussen, 39, Lundsgaardstedet paa Brylle Mark - født i Skallebjerg Haarby Sogn 1833, Hans Pedersen [gaardmand], , Rasmus Hansen [gaardmand], ,
1873, 9de Marts, 15de Marts, Karen Rasmusdatter, 48, i Engmosestedet paa Brylle Mark - født 1824 i Haarbye, Jens Larsen [gaardmand], , Rasmus Jørgensen, ,
1873, 7de Mai, 14de Mai, Anne Cathrine Nielsdatter, 61, i Render - født i Trøstrup Korup 1812, Lars Pedersen [huusmand og væver], , Niels Pedersen, ,
1873, 23de Mai, 27de Mai, Jeannette Margrethe Brummer, 3, i Dalmosehuset ved Skræppenborg - hendes fødested 1869, , , Jørgen Christian Brummer [huusmand og svovlstikfabrikant], ,
1873, 30te Mai, 7de Juni, Johanne Larsdatter [enke, aftægtskone], 85, i Pugekroghuset paa Brylle Mark - født i Brylle 1788, Jens Christophersen [huusmand], , Lars Mortensen, ,
1873, 12te Juli, 16de Juli, Anne Andersdatter [enke], 80, i Frankfrihuset - født i Ebberup Kjærum Sogn 1792, Simon Jørgensen [aftægtshuusmand], , Anders Clausen, ,
1873, 7de August, 14de August, Anne Margrethe Rasmussen [ugift], 18, i Balkenbjergstedet paa Render Mark - hendes fødested 1855, , , Rasmus Nielsen [gaardmand], ,
1873, 7de September, 13de September, Marie Kirstine Jensen [ugift], 34, i Gundestrup - hendes fødested 1839, , , Jens Jørgensen [gaardmand], ,
1873, 6te October, 10de October, Maren Kirstine Christiansen [ugift tjenestepige - hos gaardmand Hans Andersen Jørgensen], 17, i Edsberg - født i Tommerup Sogn 1855, , , , Johanne Hansdatter,
1873, 24de October, 30te October, Kirsten Pedersen [steddatter af huusmand Knud Rasmus Johansen], 17, i Skovhavehuset paa Render Mark - født Koelbjerg Vissenbjerg Sogn 1856, , , Peder Larsen, ,
1874, 21de Januar, 29de Januar, Karen Marie Rasmusdatter, 39, i Steenløkken - hendes fødested 1834, Henrik Matthiasen [gaardmand], , Rasmus Andersen, ,
1874, 27de Januar, 3die Februar, Maren Jørgensdatter [almisselem, enke], 81, i Frankfrie - født i Ringe Sogn 1793, Søren Knudsen [huusmand], , Jørgen Nielsen, ,
1874, 10de Februar, 15de Februar, Johanne Christiansdatter [almisselem, enke], 81, i Brylle - født i Nørrebrobye 1793, Hans Jensen [aftægtshuusmand], , , ,
1874, 14de Februar, 21de Februar, Rasmine Christine Rasmusdatter, 51, ved Juulskov - født i Skibhusene 1822, Lars Nielsen [huusmand og skræder], , Rasmus Rasmussen, ,
1874, 3die April, 10de April, Anne Marie Mikkelsdatter, 50, i Hestagergaard paa Brylle Mark - født i Dærup Flemløse Sogn 1823, Niels Jørgensen [gaardmand], , Mikkel Madsen, ,
1874, 28de Mai, 4de Juni, Jacobine Christine Hansdatter Schøsler, 78, paa Brylle Mark - født i Faaborg 1795, Esben Simonsen [aftægtshuusmand], , Hans Christopher Schøsler [guldsmed], ,
1874, 28de Mai, 4de Juni, Sophie Madsen, 7, i Brylle - hendes fødested 1866, , , Peder Madsen [husmand og hjulmand], ,
1874, 24de Juni, 30te Juni, Maren Nielsdatter, 83, i Brylle - født i Hjelmerup Verninge Sogn 1790, Christen Pedersen [husmand og bødker], , Niels Christophersen, ,
1874, 15de Juli, 19de Juli, Lovise Frederikke Julie Rasmussen, , i Frankfrie - hendes fødested 1874, , , Hans Jørgen Rasmussen [husmand og snedker], ,
1874, 27de August, 2den September, Ingeborg Madsdatter [enke], 58, i Rødshus ved Thoboe - født i Vissenberg Sogn 1816, Niels Mortensen [husmand], , Mads Knudsen, ,
1874, 12te November, 18de November, Susanne Jørgensdatter [enke], 81, i Stenløkkestedet - født i Elleskov Vissenberg Sogn 1793, Matthias Thorsen [aftægtsgaardmand], , Jørgen Frederiksen, ,
1875, 28de December 1874, 3die Januar, Johanne Pouline Hansine Poulsen, , i Lille Broholm - født 1874 i Lille Broholm, , , Anders Poulsen [tjenestekarl], Anne Pedersen, paa Bøgebjerg
1875, 30te December 1874, 7de Januar, Anne Margrethe Rasmusdatter [enke], 68, i Tokebjerg paa Render Mark - født i Kosterslev Særslev Sogn 1806, Rasmus Henrik Nielsen [husmand], , Rasmus Clausen, ,
1875, 29de Marts, 5te April, Johanne Kirstine Rasmussen, 39, i Brylle - hendes fødested 1835, Hans Nielsen [gaardmand], , Rasmus Jensen, ,
1875, 5te Mai, 9de Mai, Rasmine Rasmussen, , i Holmehuset ved Thoboe - hendes fødested 1875, , , Jørgen Rasmussen [indsidder], ,
1875, 22de Mai, 28de Mai, Dorthe Kirstine Jensdatter, 49, Pugekroghuset paa Brylle Mark -født i Kohavehuset paa Brylle Mark 1826, Hans Peder Knudsen [husmand, møllebygger], , Jens Christophersen, ,
1875, 26de Mai, 1ste Juni, Anne Larsdatter [aftægtsenke], 76, i Brylle - født i Nestelsøe Sogn i Præstøe Amt 1799, Jørgen Christiansen [afgangne gaardmand], i Søerup, , ,
1875, 19de Juni, 24de Juni, Hans Hansens [dødfødt pigebarn], , ved Brylle, , , Hans Hansen [husmand og væver], ,
1875, 28de Juni, 3die Juli, Anne Cathrine Nielsdatter, 73, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg -født Bøllemosehuset i Sanderum 1802, Jens Hansen [husmand], , Niels Jeppesen, ,
1875, 20de October, 27de October, Bodil Larsdatter [aftægtsenke], 79, i Holmehuset paa Brylle Mark - født i Høed Flemløse Sogn 1795, Johan Christensen [husmand], , Lars Eriksen, ,
1875, 1ste December, 5te December, Rasmus Christian Rasmussens [dødfødt pigebarn], , i Brylle Østre Brohus, , , Rasmus Christian Rasmussen [sømand], ,
1875, 12te December, 20de December, Bodil Hansen, 42, i Gundestruphus paa Brylle Mark - født i Hasmark Norup Sogn 1833, Hans Henrik Andersen [husmand], , Hans Hansen, ,
1876, 6te Februar, 11te Februar, Karen Larsdatter [enke, aftægtskone], 74, i Brylle - født i Naarup Verninge Sogn 1801, Henrik Hansen [skræder], , Lars Madsen, ,
1876, 6te Marts, 13de Marts, Anne Sørensdatter [ugift, almisselem], 74, paa Render Væde - født paa Render Mark - døbt 1802, , , Søren Adamsen, ,
1876, 1ste April, 9de April, Gjertrud Marie Hansine Larsen, , i Rødshus ved Thoboe - hendes fødested 1875, , , Peder Anthon Christian Larsen [husmand], ,
1876, 3die Mai, 10de Mai, Karen Jørgensdatter [aftægtsenke], 82, i Brylle - hendes fødested 1794, Hans Nielsen [husmand og skræder], , Jørgen Sørensen, ,
1876, 24de Mai, 28de Mai, Karen Hansen, 3, i Møllebækhuset paa Brylle Mark - født i Veile 1873, , , Niels Hansen [husmand], ,
1876, 7de Juni, 13de Juni, Karen Marie Madsen, 36, i Brylle - født i Nydamshus i Brændekilde Sogn 1839, Mads Sørensen [husmand og skræder], , Mads Jensen, ,
1876, 18de Juni, 22de Juni, Anne Marie Henningsen, , i Rødshus ved Stermose - hendes fødested 1876, , , Henning Henningsen [husmand og tømmermand], ,
1876, 16de Juli, 21de Juli, Marie Cathrine Hansdatter [enke, aftægtskone], 90, i Render - født i Render 1786, Knud Henningsen [husmand], , Hans Olsen, ,
1876, 21de Juli, 26de Juli, Kirstine Marie Hansen, 29, i Brylle - født paa Ringstedgaard i Sønder Næraae Sogn 1846, Lars Christensen [gaardmand], , Hans Nielsen, ,
1876, 13de August, 17de August, Gjertrud Nielsen, 43, i Skovhavehuset paa Render Mark - født 1833 i Bellinge, Knud Rasmus Johansen [husmand], , Niels Pedersen, ,
1876, 19de September, 25de September, Anne Marie Sørensdatter, 64, i Egnhavehuset ved Stermose - født 1812 i Stenløse, Rasmus Mortensen [husmand], , Søren Rasmussen, ,
1876, 15de October, 22de October, Nielsine Kirstine Hansen, 3, ved Brunsvig - hendes fødested 1872, , , Hans Christian Hansen [husmand og smed], ,
1876, 12te November, 18de November, Mette Cathrine Hansen [enke - opholdt sig hos svigersøn husmand Mads Pedersen], , i Kjærholmhuset ved Edsberg - født paa Langeland, Rasmus Mortensen [husmand], , , ,
1876, 8de December, 15de December, Anne Marie Rasmussen, 4, i Edsberghus - hendes fødested 1872, , , Rasmus Andersen [husmand], ,
1876, 20de December, 28de December, Rasmine Kirstine Larsen, , i Frankfrie Mølle - hendes fødested 1876, , , Jens Christian Larsen [møller], ,
1877, 2den Januar, 7de Januar, Hans Frederik Hansens [dødfødt pigebarn], , i Dalmosehuset ved Skræppenborg, , , Hans Frederik Hansen [indsidder og skræder], ,
1877, 28de April, 6te Mai, Anne Marie Kirstine Christensen, , i Høihuset ved Stermose - hendes fødested 1876, , , Rasmus Christensen [husmand], ,
1877, 17de Juni, 22de Juni, Marie Dorthea Jensdatter [enke], 81, i Render - hendes fødested 1795, Peder Hansen [aftægtsgaardmand], , Jens Nielsen Mann, ,
1877, 3die Juli, 7de Juli, Maren Stephansdatter, 77, i Holmehuset ved Thoboe - født i Sønderhøierup 1800, Peder Madsen [husmand], , Stephan Stephansen, ,
1877, 8de Juli, 14de Juli, Anne Cathrine Hansdatter, 66, i Lundehavestedet paa Brylle Mark - født i Turup 1811, Lars Knudsen [gaardmand], , Hans Jørgensen, ,
1877, 16de Juli, 22de Juli, Laura Marie Hansine Hansen, , paa Brylle Mark - hendes fødested, , , Hans Hansen [husmand og væver], ,
1877, 6te September, 9de September, Louise Clausen, , i Banevogterhuset no 23, , , , Barde Kirstine Hansen,
1877, 19de September, 26de September, Maren Pedersdatter, 66, ved Thoboe i Rødshus - hendes fødested 1811, Henrik Larsen [aftægtshusmand], , Peder Pedersen, ,
1877, 24de September, 2den October, Anne Marie Andersdatter, 62, i Brunsvig - født i Gundestrup 1815, Anders Mortensen [gaardmand], , Anders Pedersen, ,
1877, 1ste November, 7de November, Anne Andersdatter, 70, i Dillemosestedet i Stenløkken - født i Dreslette Sogn 1807, Hans Hansen [gaardmand], , Anders Andersen Boe, ,
1878, 12te Januar, 18de Januar, Johanne Hansen [ugift tjenestepige], 43, i Brylle Brohus - født i Turup 1834, , , Hans Pedersen, ,
1878, 4de Februar, 11te Februar, Oline Ludvigsen, 16, i Store Kohavehus paa Render Mark - hendes fødested 1862, , , Ludvig Johannes Ekmann [smed], ,
1878, 19de Marts, 26de Marts, Karen Pedersdatter [enke], 79, i Lundehavehuset paa Brylle Mark - født paa Helnæs 1798, Rasmus Knudsen [afdøde husmand], , Peder Simonsen, ,
1878, 5te April, 12te April, Anne Cathrine Knudsdatter, 57, i Gundestrup - født i Lumbye Sogn 1820, Hans Andersen [gaardmand], , Knud Nielsen, ,
1878, 7de Mai, 12te Mai, Anne Nielsen [ugift almisselem - opholdt sig hos sin svoger smed Hans Christian Hansen], 48, ved Brunsvig - født i Brændekilde Sogn 1830, , , Niels Larsen, ,
1878, 16de Mai, 23de Mai, Maren Pedersdatter [aftægtsenke], 79, i Thoboehuset - født i Gundestrup 1798, Anders Nielsen [afdøde husmand], , Peder Hansen, ,
1878, 25de Mai, 31te Mai, Maren Cathrine Hansdatter [aftægtskone, enke], 79, i Stenløkken - født i Ubberud Sogn 1798, Rasmus Andersen [afdøde gaardmand], , Hans Hansen, ,
1878, 9de August, 16de August, Mette Kirstine Jacobsdatter, 72, i Bækholmstedet paa Render Mark - født i Haarbye 1805, Mads Larsen [aftægtsgaardmand], , Jacob Hvalsøe, ,
1878, 2den September, 7de September, Anne Marie Eriksen, 26, i Tommerup - født i Brylle 1851, Jacob Hansen [indsidder og skræder], , Mads Eriksen, ,
1878, 5te September, 10de September, Anne Marie Andersen, 45, ved Brylle - født i Revninge 1833, Hans Hansen [husmand og væver], , , Anne Marie Larsdatter,
1878, 4de December, 11te December, Camilla Petrine Marie Sophie Nielsen, 1, i Langbergstedet - hendes fødested 1877, , , , Anne Kirstine Nielsen Langberg,
1878, 13de December, 22de December, Jørgen Knud Jørgensens [dødfødt pigebarn], , i Pugekroghuset paa Brylle Mark, , , Jørgen Knud Jørgensen [husmand], ,
1879, 27de Februar, 6te Marts, Anne Kirstine Thomasdatter [enke], 71, i Brylle - født i Vester Kjærby Agedrup Sogn 1807, Peder Sørensen [glarmester], , Thomas Jensen, ,
1879, 28de Februar, 7de Marts, Laurine Magdalene Rønning, 62, i Odense - født 1817 i Husbye, Carl F. Hansen [kjøbmand], , Frederik Ludvig Rønning [skolelærer og kirkesanger], ,
1879, 31te Mai, 6te Juni, Kirstine Jørgine Marie Dorthea Hansen, 5, i Edsberg - hendes fødested 1874, , , Hans Andersen [gaardmand], ,
1879, 20de Juni, 27de Juni, Johanne Marie Jensen [enke - husmand Mads Nielsens husholderske], 48, i Rødshus ved Thoboe - født i Magtenbølle Vissenberg Sogn 1831, Rasmus Rasmussen [væver], i Ernebjerghus, Jens Jørgensen, ,
1879, 6te Juli, 9de Juli, Anne Margrethe Jørgensen [tvilling], , Tokebjerg i Grøndallund, , , , Johanne Marie Jørgensdatter,
1879, 8de Juli, 14de Juli, Bodil Marie Nielsdatter, 55, i Render - født i Sanderum 1823, Hans Pedersen [husmand], , , ,
1879, 22de Juli, 29de Juli, Anne Hansdatter, 70, i Rørhuset - født i Vittinge 1808, Lars Augustsen [husmand], , Hans Andersen, ,
1879, 28de September, 5te October, Maren Nielsen Essebjerg [tvilling], , i Lille Skauenborg - hendes fødested 1879, , , Niels Hansen Esseberg [gaardmand], ,
1879, 28de September, 6te October, Karen Jensdatter [enke], 68, i Brylle - født i Tommerup Sogn 1811, Morten Andersen [husmand og væver], , Jens Pedersen [gaardmand - paa aftægt hos murer Niels Lange], , i Brylle
1879, 12te October, 19de October, Anne Nielsen Essebjerg [tvilling], , i Lille Skauenborg - hendes fødested 1879, , , Niels Hansen Essebjerg [gaardmand], ,
1879, 13de December, 19de December, Maren Jørgensdatter [enke], 88, i Gundetoftehus - født i Brylle, Peder Henningsen [afgangne aftægtshusmand], , Jørgen Sørensen, ,
1880, 6te Januar, 13de Januar, Gjertrud Marie Hansdatter [enke, paa aftægt], 81, i Lille Broholm, Søren Mogensen [gaardmand], , , ,
1880, 16de Februar, 24de Februar, Kirsten Rasmusdatter, 55, i Romosestedet paa Brylle Mark -født i Dømmestrup Nørrelyndelse 1825, Niels Larsen [gaardmand], , , ,
1880, 21de Februar, 1ste Marts, Anne Marie Nielsdatter, 54, i Wittenberg - født 1825 i Svendstrup Stenløse Sogn, Hans Jacob Mathiasen [gaardmand], , Niels Hansen, ,
1880, 18de Marts, 25de Marts, Hans Frederik Hansens [dødfødt pigebarn], , i Dalmosehuset ved Skræppenborg, , , Hans Frederik Hansen [husmand og skræder], ,
1880, 30te April, 7de Mai, Anne Margrethe Rasmusdatter [enke, jordemoder], 74, i Abildkroghuset ved Brylle - født i Paarup Sogn 1806, Rasmus Andersen [afgangne husmand], , Rasmus Hansen, ,
1880, 18de Mai, 26de Mai, Anne Marie Hansen, 48, i Thoboegaarden - født i Pederstrup Korup Sogn 1832, Hans Jørgen Jeppesen [gaardmand], , Hans Andersen, ,
1880, 19de Mai, 25de Mai, Christiane Nielsdatter [enke], 84, i Brylle - hendes fødested 1796, Søren Larsen [afgangne husmand], , Niels Christensen Greve, ,
1880, 3die Juni, 9de Juni, Maren Clausdatter, 76, ved Edsberglund - født i Taarup Barløse Sogn 1804, Hans Christian Frandsen [husmand], , Claus Sørensen, ,
1880, 23de Juni, 29de Juni, Karen Jacobsdatter, 56, i Gamle Stermose - født i Tommerup 1824, Carl Christian Hansen [gaardmand], , Jacob Jensen, ,
1880, 4de Juli, 10de Juli, Johanne Nielsdatter [aftægtsenke hos sønnen gaardmand Niels Christian Hansen], 84, paa Brylle Mark - født 1796 i Allerup, , , , ,
1880, 12te August, 18de August, Anne Cathrine Rasmusdatter [ugift gaardeierinde], 82, i Gundestrup - hendes fødested 1798, , , Rasmus Hansen, ,
1880, 21de October, 27de October, Karen Marie Nielsdatter [enke], 62, i Brylle - født i Bellinge 1818, Hans Stephansen [afgangne stenhugger], , , Johanne Kirstine Henriksdatter,
1880, 26de October, 31te October, Marie Kirstine Rasmussen, 2, i Edsberghus - hendes fødested 1878, , , Rasmus Andersen [husmand], ,
1880, 28de October, 5te November, Bodil Marie Andersdatter [aftægtsenke], 69, i Brylle - hendes fødested 1811, Morten Rasmussen [afgangne gaardmand], , Anders Hansen, ,
1880, 14de December, 19de December, Hans Hansens [dødfødt pigebarn], , ved Brylle, , , Hans Hansen [husmand og væver], ,
1880, 25de December, 30te December, Anne Marie Rasmusdatter, 65, paa Brylle Mark Humlekroghus - født i Fangel 1815, Peder Baltzer Rasmussen [husmand], , Rasmus Michaelsen, ,
1881, 20de Februar, 28de Februar, Birthe Kirstine Hansdatter, 70, i Skauenborg - født i Fangel 1810, Hans Jørgensen [gaardmand], , Hans Mortensen, ,
1881, 25de Marts, 31te Marts, Anne Jørgine Andersen, , i Frankfrie - hendes fødested 1880, , , Niels Peder Andersen [husmand], ,
1881, 31te Marts, 8de April, Maren Cathrine Hansen, 31, i Lille Skauenborg - født i Tommerup Kohave 1849, Niels Hansen Esseberg [gaardmand], , Hans Rasmussen, ,
1881, 4de Mai, 10de Mai, Anne Pedersdatter, 71, i Skovdamhuset ved Broholm - født i Sanderum 1810, Christian Eriksen [husmand], , Peder Nielsen, ,
1881, 29de Juni, 4de Juli, Ingeborg Caroline Knudsdatter, 54, i Render - født 1827 i Lille Skræppenborg, Knud Pedersen [husmand og bødker], , Knud Jørgensen, ,
1881, 15de August, 20de August, Christine Jørgensdatter, 56, i Brylle - født 1825 i Lundsgaardstedet paa Brylle Mark, Lars Jensen [indsidder], , Jørgen Pedersen, ,
1881, 26de September, 1ste October, Marie Madsdatter [enke], 79, i Enggaard - født i Enggaard 1802, Jakob Larsen [afgangne snedker], paa Bellinge Mark, Mads Pedersen, ,
1882, 29de December 1881, 3die Januar, Meta Christine Louise Langkilde, , af Skibhusene i St. Hans Landsogn - født i Banevogtehus no 23 1881, , , Jens Peter Marius Langkilde [skibstømrer], ,
1882, 7de Januar, 13de Januar, Ingeborg Andersdatter, 79, i Bankebjerghuset ved Stermose - født 1802 i Brændekilde, Morten Hansen [aftægtshusmand], , Anders Andersen, ,
1882, 22de Marts, 28de Marts, Marie Sophie Rasmussen, 14, i Abildkroghuset ved Brylle - hendes fødested 1868 i Velkomsthuset, , , Johan Frederik Ludolph Rasmussen [husmand], ,
1882, 25de April, 2den Maj, Maren Hansen, 17, i Vittenberg - hendes fødested 1864, , , Hans Jacob Mathiasen [gaardmand], ,
1882, 24 Oktober, 31 Oktober, Kristiane Hansine Kirstine Petrine Madsen [ugift husholderske - hos gaardmand Hans Rasmussen], 30, i Ny Stormose - født i Skaarup 1851, , , Lars Madsen, , paa Taasinge
1882, 22 December, 30 December, Karen Petersdatter [enke], 80, i Gundestrup - født i Fredensborg 1802, Jens Jørgensen [gaardmand], , Peder Jensen [gaardmand], , i Fredensborg
1883, 16 Februar, 23 Februar, Bodild Madsdatter [fraskilt kone - i huset hos svigersønnen Anders Mortensen], 76, paa Render Mark - født i Hjelmerup 1807, , , Mads Madsen [gaardmand], , i Hjelmerup
1883, 18 Marts, 24 Marts, Maren Jensdatter [enke], 76, i Brylle - født 1806, Mads Eriksen [husmand], , Jens Rasmussen [husmand], , af Brylle
1883, 3 April, 9 April, Karen Marie Pedersdatter [enke], 68, af Brylle - født Romosestedet 1814, Rasmus Jørgensen [husmand og væver], , Peder Andersen [gaardmand], , af Romosestedet
1883, 3 April, 10 April, Karen Larsdatter, 67, paa Brylle Mark - født i Birkende 1816, Morten Pedersen [indsidder], , Lars Mathisen, , i Birkende
1883, 9 April, 16 April, Karen Kirstine Christensdatter Romoes, 47, paa Brylle Mark - født 1835, Iver Andersen [husmand], , Christen Hansen [gaardmand], , i Rosmosestedet paa Brylle Mark
1883, 11 Maj, 17 Maj, Gærthe Andersen Lundehave, 3, paa Brylle Mark - født samme sted 1880, , , Anders Hansen [husmand], ,
1883, 15 Juni, 19 Juni, Lavra Rasmine Katrine Madsen, , i Rosmosstedet paa Brylle Mark - født samme sted 1882, , , Lars Kristian Madsen [afdøde gaardmand], ,
1883, 18 Juni, 24 Juni, Christine Jensine Hansen, 1, i Brunsvighuset - født samme sted 1881, , , Hans Frederik Hansen [skræder og husmand], ,
1883, 10 Juli, 15 Juli, Andrea Hansine Larsen, , i Gundestruphus - født samme sted 1883, , , Niels Peder Larsen [husmand], ,
1883, 3 Oktober, 8 Oktober, Anne Marie Rasmusdatter [enke], 68, i Brylle - født 1815 i Jordløse Sogn, Jens Nielsen [gaardmand], , Rasmus Nielsen [husmand], ,
1883, 15 November, 23 November, Maren Kirstine Jørgensdatter, 69, i Brylle - født 1814 i Bellinge, Rasmus Nielsen [husmand], , Jørgen Sørensen [gaardmand], ,
1883, 12 December, 20 December, Kirstine Pedersen [enke], 58, i Stenbrostedet paa Brylle Mark - født 1825 i Vesterhæsinge, Hans Nielsen [gaardmand], , Peder Rasmussen [husmand], ,
1884, 3 Januar, 10 Januar, Karen Nielsdatter [enke], 58, i Brylle - født 1825 i Usselhusene Tommerup Sogn, Anders Christian Hansen [husmand], , Niels Jakobsen [gaardmand], ,
1884, 9 Februar, 18 Februar, Marie Marensine Nielsen Romose [ugift], 19, i Romosestedet paa Brylle Mark - født samme sted 1864, , , Niels Pedersen [gaardmand], ,
1884, 7 Marts, 12 Marts, Thora Thomsen, , i Jordemoderhuset paa Brylle Mark, , , Christen Frederik Thomsen [sadelmager], ,
1884, 7 Juli, 11 Juli, Gjertrud Jørgensdatter, 85, af Lille Brunsvig - døbt i Søby 1798, Rasmus Madsen [husmand], , Jørgen Andersen, ,
1884, 23 Juli, - [dato ikke indført], Maren Andreasen, 49, af Lille Broholm - født i Assens 1835, Hans Peder Nielsen [indsidder], , Andreas Nielsen [daglejer], ,
1884, 22 Avgust, 28 Avgust, Jette Jeppesen Thobo [ugift], 18, af Store Thoboe - født ibd. 1865, , , Hans Jørg. Jeppesen [gaardejer], ,
1884, 7 September, - [dato ikke indført], Anne Petersdatter [enke - ophold hos sin søn tømrer P. Christensen], 87, Render Mark - født i Søbysøgaards Mølle 1796, Kristen Mortensen [gaardmand], i Fangel, Peder Jørgensen [møller], ,
1884, 18 September, 24 September, Mariane Sørensdatter, 71, paa Render Mark - født 1813 i Jordløse Sogn, Niels Larsen [gaardmand], , Søren Paulsen [gaardmand], ,
1884, 23 September, 29 September, Anne Kirstine Nielsen [ugift, ejerinde], 33, af Daugbergstedet - født i Langebjerg 1851, , , Rasmus Nielsen [husmand], ,
1884, 29 Oktober, 5 November, Anne Pedersen [ugift], 40, i Lille Broholm - født i Hjallese Dalum Sogn 1844, , , Peder Rasmussen [smed], ,
1884, 24 Oktober, 30 Oktober, Hans Jakob Andersens [dødfødt pigebarn], , i Brylle, , , Hans Jakob Andersen [tjenestekarl], Marie Nielsen [ugift], i Brændekilde
1884, 30 November, 6 December, Anne Katrine Pedersdatter, 61, i Render - født i Render 1823, Jens Kristensen [gaardejer], , Peder Hansen [gaardmand], ,
1884, 21 December, 27 December, Johanne Jakobsdatter [enke], 90, i Leipsig - født i Hjelmerup Verninge Sogn 1794, Mads Nielsen [husmand], , Jakob Jørgensen [smed], ,
1885, 5 Januar, 12 Januar, Gjertrud Larsdatter [enke - ophold hos svigersønnen husmand Lars Jørgensen], 92, ved Stormose - født i Lumby døbt 1792, Christian Danielsen [teglbrænder], af Storreklint Vallekilde Sogn, Lars Larsen [husmand], ,
1885, 28 Januar, 28 Januar, Martha Nielsine Nielsen, 42, paa Render Mark - født i Brylle 1842, Morten Andersen Bruun [husmand], , Jens Nielsen [gaardmand], ,
1885, 22 Januar, 28 Januar, Maren Dortea Christensdatter, 72, i Brylle - født i Gribsvadhuset Rørup Sogn 1812, Rasmus Alexandersen [husmand], , Kristen Nielsen [husmand], ,
1885, 23 Maj, 28 Maj, Anne Hansen, 29, i Gundestruphus paa Brylle Mark - født i Render 1855, Niels Peder Larsen [husmand], , Hans Henrik Andersen [husmand], ,
1885, 30 Maj, 4 Juni, Marie Kirstine Hansdatter, 80, af Tommerup Fattiggaard - født i Kverndrup Sogn 1805, Poul Severinsen [fattiglem], , , ,
1885, 22 Juni, 25 Juni, Anna Helene Jensine Thomsen [ugift - tjente hos forpagter Pedersen], 19, paa Stubbendrup - født i Sønderborg 1866, , , C. F. Thomsen [sadelmager], ,
1885, 1 Avgust, 4 Avgust, Marie Sofie Rasmussen, 1, paa Tommerup Fattiggaard hos moderen - født i Brylle 1884, , , Johan Fr. Ludolf Rasmussen [husmand], ,
1885, 26 Avgust, 1 September, Karen Andersdatter [enke], 76, i B...agerstedet paa Brylle Mark - født 1809 i Thurup, Lars Simonsen [gaardmand], , Anders Knudsen [gaardmand], ,
1885, 9 November, 15 November, Jensine Karoline Jørgensen, 2, paa Brylle Mark - født 1883 samme sted, , , Hans Peder Jørgensen [murer], ,
1885, 9 December, 15 December, Anna Marie Jørgensdatter [enke], 68, paa Brylle Mark - født 1817 i Ollerup, Knud Jørgensen [husmand], , Jørg. Pedersen [indsidder], ,
1886, 31 December 1885, 4 Januar, Anne Kirstine Rasmusdatter, 88, paa Tommerup Fattiggaard - født i Langbergstedet 1797, Hans Madsen [fattiglem], , Rasmus Nielsen, ,
1886, 18 November, 26 November, Karen Rasmusdatter [ugift, gaardejerinde], 83, i Gundestrup - født samme sted 1802, , , Rasmus Hansen [gaardmand], ,
1886, 2 Februar, 8 Februar, Anne Katrine Rasmusdatter, 61, paa Brylle Mark - født i S. Stentved.... 1825, Iver Madsen [aftægtsmand], , Rasmus Hansen [gaardmand], ,
1886, 1 Marts, 9 Marts, Karen Larsdatter [enke - paa aftægt hos gaardmand Lars Nielsen], 89, i Hestagergaard paa Brylle Mark - født 1796 i Højme Sanderum Sogn, Jens Hansen [gaardmand], , Lars Larsen [gaardmand], ,
1886, 10 Marts, 17 Marts, Anne Kirstine Rasmussen [ugift], 27, hjemme hos moderen i Brylle - født samme sted 1859, , , Rasmus Christensen [husmand], , i Brylle
1886, 17 April, 24 April, Lovise Karoline Nielsen, 7, paa Brylle Mark - født samme sted 1879, , , Niels Mortensen [gaardmand], ,
1886, 11 Maj, 17 Maj, Maren Jørgensdatter [enke], 63, i Brohus - født i Haarby 1823, Peder Hansen [gaardmand], , , ,
1886, 17 Juni, 23 Juni, Mette Marie Iversen, 33, paa Brylle Mark - født i Stentvedstedet paa Brylle Mark 1853, Peder Christensen [gaardmand], , Iver Madsen [gaardmand], ,
1886, 9 April, 14 Avgust, Maren Kirstine Andersdatter, 73, ..tebjerggaarden paa Brylle Mark - født i Overholluf Fraugde Sogn 1812, Niels Rasmussen [aftægtsmand], , Anders Hansen [gaardmand], ,
1886, 24 Avgust, 27 Avgust, Karen Christensen, 35, paa Tommerup Fattiggaard - født i Verninge Sogn 1850, Johan Frederik Ludolf Rasmussen [arbejdsmand], , , ,
1886, 29 Avgust, 4 September, Anne Marie Jørgensdatter [enke], 76, paa Brylle Mark - født 1809 i Stavrby Vejlby Sogn, Hans Larsen [husmand og murer], , Jørgen Jakobsen [husmand], ,
1886, 29 Avgust, 4 September, Ane Marie Larsen [enke], 34, paa Store Tobo - født i Koelbjerg Vissenbjerg Sogn 1851, Kristoffer Andersen [forpagter], , Lars Nielsen [aftægtsmand], ,
1886, 30 Avgust, 3 September, Anne Kirstine Andersdatter [enke - steddatter af husmand Hans Ravn], 89, opholdt sig hos sin søn i Thobohus - født i Tommerup 1796, Rasmus Rasmussen [husmand], , , ,
1886, 26 September, 30 September, Karen Kirstine Nielsen, , i Hertagaard - født samme sted 1886, , , Lars Nielsen [gaardmand], ,
1887, 19 Februar, 26 Februar, Else Hansdatter, 56, i Brylle - født i Avlkjær Tommerup Sogn 1830, Hans Hansen [husmand], , Hans Sørensen [gaardmand], ,
1887, 25 Februar, 3 Marts, Kristiane Jensen [ugift], 19, opholdt sig hos moderen i Stormose - født 1867 i Vissenbjerg, , , Thor Christian Jensen [husmand], ,
1887, 1 Marts, 8 Marts, Anne Dortea Nielsdatter, 74, paa Render Mark - født 1812 samme sted, Anders Jakobsen [aftægtsmand], , Niels Hansen Pejrup [husmand], ,
1887, 7 Marts, 13 Marts, Hans Peder Jørgensens [dødfødt pigebarn], , paa Brylle Mark, , , Hans Peder Jørgensen [murer og husmand], ,
1887, 18 Marts, 26 Marts, Karen Marie Amalie Axelsen, 2, paa Brylle Mark - født samme sted 1884, , , Jens Axelsen [gaardmand], ,
1887, 21 Maj, 27 Maj, Marie Rasmussen, 39, paa Render Mark - født i Birkum Fraugde Sogn 1847, Hans Jakob Madsen Bækholm [husmand], , Rasmus Hansen [husmand], ,
1887, 31 Juli, 4 Avgust, Dortea Hansen [gift], 48, paa Brylle Mark - født 1838 i Frørup Sogn, Rasmus Andersen [husmand], , Hans Hansen [husmand], ,
1887, 18 Avgust, 25 Avgust, Anne Margrethe Samuelsdatter, 73, paa Brylle Mark - født 1813 paa Render Mark, Frederik Østerbye [aftægtsmand], , Samuel Madsen [gaardmand], ,
1888, 14 Februar, 21 Februar, Anna Katrine Lambertsen, 44, i Banevogterhus no 21 ved Render - født i Bou Sogn ved Flensborg 1843, Jakob Pedersen [ledvogter], , Ditlev Lambertsen [husmand], ,
1888, 19 Februar, 25 Februar, Johanne Marie Jensdatter [ugift, fattiglem], 88, i Fattighuset ved Gundestrup - født i Brylle 1800, , , Jens Rasmussen [husmand], ,
1888, 19 Maj, 23 Maj, Gjertrud Marie Rasmussen Kjeldegaard [ugift - boende hos gaardmand Jens Larsen], 37, paa Brylle Mark - født i Brylle 1850, , , Rasmus Hansen Kjeldegaard [husmand], ,
1888, 21 Maj, 26 Maj, Marie Kristiane Hansen, 37, i Enggaard - født i Brylle 1851, Mads Hansen Enggaard [gaardmand], , Hans Hansen [gaardmand], ,
1888, 29 Maj, 2 Juni, Marta Kristine Rasmussen, , paa Brylle Mark - født samme sted 1888, , , Mads Rasmussen [husmand], ,
1888, 16 Juni, 21 Juni, Karen Pedersdatter [enke, paa aftægt], 73, Fredensborg - født i Kjelstrup Vissenbjerg Sogn 1814, Niels Pedersen [gaardmand], , Peder Larsen [gaardmand], ,
1888, 4 September, - [dato ikke indført], Juliane Nielsdatter [fraskilt hustru, fattiglem], 68, i Gundestrup Fattighus - født i Tommerup 1820, Hans Christian Hansen [uhrmager], , Niels Rasmussen [husmand], ,
1888, 26 September, 30 September, Maren Kirstine Sørensdatter [fattiglem, ugift], 78, paa Amtsfattiganstalten ved Knarreborg - født i Verninge Sogn, , , , ,
1888, 18 Oktober, 24 Oktober, Johanne Cathrine Henriksdatter [enke], 79, paa Render Væde - født i Ubberud Sogn 1809, Thomas Hansen [husmand], , Henrik Nielsen, ,
1888, 27 Oktober, 1 November, Else Sandersdatter [ugift, fattiglem], 78, i Fattighuset ved Gundestrup - født i Barløse Sogn 1810, , , , ,
1888, 5 November, 10 Marts, Anne Catrine Hansdatter [enke], 90, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg - født 1797 i Højhuset i Brændekilde, Anders Rasmussen [husmand], , Hans Hansen [husmand], ,
1888, 1 December, 6 December, Lars Nielsen (Holmehave) Boms [dødfødt pigebarn], , paa Brylle Mark, , , Lars Nielsen (Holmehave) Bom [gaardmand], ,
1888, 12 December, 18 December, Katrine Hansen, 42, paa Render Mark - født paa Brylle Mark 1846, Søren Andersen [husmand og drejer], , Hans Hansen [husmand], ,
1889, 20 Januar, 26 Januar, Maren Nielsen, 60, i Dalmosehus (Nørre Dalmose) paa Skræppenborg Grund - født Vissenbjerg, Jørgen Christian B....mer [husmand], , Niels Sørensen [husmand], ,
1889, 8 Februar, 14 Februar, Karen Andersdatter [ugift - i huset hos gaardmand Anders Morten Rasmussen], 82, i Brylle - født i Brylle 1806, , , Anders Hansen [gaardmand], ,
1889, 6 Marts, 13 Marts, Maren Pedersen [enke], 49, boede i Dillemosestedet i Stenlykken - født i Svindinge Sogn 1839, Peder Rasmussen [forpagter], paa Lavindsgaard Rønninge Sogn -, Peder Pedersen [gaardmand], ,
1889, 31 Marts, 6 April, Anne Marie Madsen, 30, i Brylle - født i Stenbrostedet 1859, Hans Hansen [tømrer og husmand], , Niels Madsen [gaardmand], ,
1889, 5 April, 13 April, Karoline Andersen [ugift], 25, hjemme hos forældrene - født 1863 paa Gundestrup Mark, , , Rasmus Andersen [husmand], ,
1889, 12 April, 14 April, Rasmus Rasmussens [dødfødt pigebarn], , i Render, , , Rasmus Rasmussen [smed og husmand], ,
1889, 24 Maj, 28 Maj, Maren Eriksdatter [enke - opholdt sig hos sin svigersøn detaillist J. C. Larsen], 92, i Odense - født i Sø Søby 1796, Rasmus Hansen [indsidder], paa Render Mark, Lars Eriksen [gaardmand], ,
1889, 19 Juli, 24 Juli, Ane Marie Larsen [ugift tjenestepige], 34, i Ravnebjerg Sanderum Sogn - født i Brylle 1855, , , Lars Rasmussen [husmand], ,
1889, 20 Avgust, 26 August, Katrine Marie Petersen, 13, i Banevogterhuset no 21 ved Render - født i Bastrup Vamdrup Sogn 1876, , , Jakob Pedersen [banevogter], ,
1889, 29 Avgust, 3 September, Anne Marie Hansen, 32, paa Render Væde - født i Ravnebjerg Sanderum Sogn 1856, Morten Nielsen [husmand], , Anders Hansen [husmand], ,
1889, 20 Oktober, 27 Oktober, Karoline Petra Kristensen, , i Lille Brunsvig - født ibd 1889, , , Peder Kristensen [husmand], ,
1889, 10 November, 16 November, Karen Dortea Pedersen, 12, i Lille Skauenbjerg - født ibd. 1877, , , Christen Pedersen [husmand og væver], ,
1889, 29 November, 5 December, Marie Hansdatter [enke], 75, i Grødedallund - født i Haarby 1814, Niels Larsen [gaardmand], , Hans Pedersen [gaardmand], ,
1889, 16 December, 21 December, Karen Marie Adamsdatter, 73, paa Gundestrup Mark - født ibd. 1816, Rasmus Rasmussen [husmand], , Adam Sørensen [husmand], ,
1889, 2 September, 8 September, Marie Simonia Jørgensen, , i Bankagerhus paa Brylle Mark - født ibd 1889, , , Jørgen Jørgensen [skomager og husmand], ,
1890, 31 December 1889, 6 Januar, Ingeborg Rasmine Nielsen, , i Rødehus ved Thobo - født ibd. 1889, , , Mads Nielsen [husmand], ,
1890, 13 Januar, 20 Januar, Hans Frederik Hansens [dødfødt pigebarn], , i Brunekroghuset, , , Hans Frederik Hansen [husmand og skrædder], ,
1890, 13 Januar, 18 Januar, Karoline Johanne Andersen, , i Godthaab paa Render Mark - født ibd. 1889, , , Morten Andersen [husmand], ,
1890, 23 Januar, 30 Januar, Anne Henriksdatter, 65, paa Brylle Mark - født i Gislev Sogn 1824, Knud Frederiksen [gaardmand], , Henrik Pedersen [gaardmand], ,
1890, 20 Februar, 27 Februar, Maren Berg, 63, ved Stormose - født i Morud Mølle i Vigerslev Sogn 1826, F. Hansen [gartner], , Hans Berg [møller], ,
1890, 19 April, 24 April, Anne Marie Rasmusdatter Kjeldegaard, 42, Engmosestedet paa Brylle Mark - født Lundehavehus paa Brylle Mark 1847, Jens Larsen [gaardmand], , Rasmus Hansen Kjeldegaard [husmand], ,
1890, 23 April, 29 April, Ane Kirstine Rasmusdatter [enke], 82, opholdt sig paa Render Mark - født ibd 1807, Søren Madsen [hørsvinger], paa Bellinge Mark, Rasmus Hansen [husmand], ,
1890, 15 Maj, 18 Maj, Lavra Antonie Marie Larsen [i pleje hos gaardmand Hans Kristian Rasmussens enke], 5, i Brylle - født i Odense 1885, , , , Karen Kirstine Madsen [restauratør P. Mortensens enke], af Odense
1890, 31 Juli, 5 August, Nielsine Jørgensen Ploug, 40, i Bankagerhus paa Brylle Mark - født paa Brylle Mark 1850, Jørgen Jørgensen [husmand og skomager], , Jørgen Rasmussen Ploug [husmand], ,
1890, 29 August, 3 September, Gjertrud Marie Hansen, 79, paa Brylle Mark - født i Rughavegaard paa Brændekilde Mark 1811, Hans Hansen [aftægtsmand], , Hans Sørensen [gaardmand], ,
1890, 14 November, 20 November, Mette Catrine Pedersdatter Trøjgaard, 51, i Brylle - født i Trøjgaard 1839, Peder Madsen [hjulmand og husmand], , Peder Christian Jensen [gaardmand], ,
1890, 22 December, 27 December, Ane Catrine Madsdatter [enke, fattiglem], 85, i Gundestrup Fattighus - født i Verninge Sogn 1805, Søren Larsen [fattiglem], , Mads Voldsgaard, ,
1891, 17 Januar, 24 Januar, Karen Rasmusdatter, 73, i Brylle - født i Ravnebjerg Sanderum Sogn 1817, Niels Kristian Sørensen [husmand], , Rasmus Hansen [hjulmand], ,
1891, 22 Januar, 28 Januar, Gjertrud Johanne Pauline Ane Nielsen [ugift tjenestepige], 16, i Brylle - født 1874, , , , Ane Nielsen [ugift],
1891, 9 Juni, 15 Juni, Kristiane Hansen, 43, i Brunevighuset - født paa Skalbjerg Mark i Vissenbjerg Sogn 1847, Hans Frederik Hansen [skrædder], , Hans Kristian Larsen [husmand], ,
1891, 23 Juni, 29 Juni, Kirstine Jørgensdatter, 62, i Lille Thobo - født i Edsbjerg 1829, Mads Kristian Nielsen [gaardmand], , Jørgen Hansen [gaardmand], ,
1891, 27 September, 1 Oktober, Anthe Jensine Lange [ugift tjenestepige], 18, i Brylle - født 1873, , , Niels Lange [husmand og murer], ,
1891, 10 November, 16 November, Anne Sophie Sørensdatter, 80, i Render - født i Brylle - hjemmedøbt 1811, Jeppe Hansen [aftægtsmand], , Søren Hansen [husmand], ,
1891, 23 December, 30 December, Maren Kirstine Rasmussen [enke], 83, i Brylle - født ibd. 1808, Niels Pedersen [gaardmand], , Rasmus Jørgensen Ploug [gaardmand], ,
1892, 6 Januar, 13 Januar, Sidsel Kirstine Hansdatter [enke], 76, paa Brylle Mark - født i Brylle 1815, Niels Madsen [gaardmand], , Hans Rasmussen Kjeldegaard [gaardmand], Anne Hansdatter,
1892, 11 Januar, 18 Januar, Margrethe Henriksdatter [fraskilt hustru], 83, i Brylle - født i Vejle By Salling Herred 1808, Niels Jakobsen [husmand], , Henrik Hansen [gaardmand], Johanne, i Vejle - Salling Herred - Svendborg Amt