Gelsted, 1814-1833, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1814-1833, Gelsted sogn, Vends herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 29de April, Viet, Niels Jørgenssen [ungkarl, tjenestekarl], 40, i Kingstrup, Anne Katrine Hansdatter [pige, tjenestepige], 35, i Kingstrup
1814, 18de Mai, Viet, Hans Pederssen [ungkarl, tjenestekarl], 28, i Kingstrup, Anne Madsdatter [pige, tjenestepige], 24, i Kingstrup
1814, 2den Juli, Viet, Hans Larssen [ungkarl, fæstebonde], 32, i Tellerup Ørslev Sogn, Maren Nielsdatter [pige], 24, hidindtil har tjent hendes forældre som bondepige i Lunge
1814, 6te August, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl og soldat], 26, opholdende sig paa Flueberg, Anne Clausdatter [enke], 45, ejer og beboer et huus paa Flueberg
1814, 13de August, Viet, Niels Jørgenssen [ungkarl, væver], 25, nu fæsteer af et huus i Lunge Bjerge, Birthe Rasmusdatter [pige], 29, af Lunge Bjerge
1814, 26de November, Viet, Lars Hanssen [ungkarl, landmaaler], 22, i Kingstrup, Anne Pedersdatter [pige], 25, tjenende i Taarup
1814, 16de December, Viet, Niels Hanssen [ungkarl, skarpskytter], 31, fra Sandholdt Lyndelse, Marie Katrine Jochumsdatter [pige], 26, af Kingstrup
1815, 4de Februar, Viet, Andreas Johanssen [ungkarl og skarpskytte], 30, fra Sandholdt Lyndelse, Christiane Madsdatter [enke], 36, af Hønderup
1815, 18de Februar, Viet, Hans Nielsen Cronberg [skolelærer], 22, , Anne Jørgensdatter [pige], 20, i Gjelsted Skole
1815, 30te April, Viet, Jørgen Nielssen [ungkarl, tjenestekarl], 29, i Holme, Maren Nielsdatter [pige, bryggerpige], 39, i Gjelsted Præstegaard
1815, 21de October, Viet, Jørgen Nielssen [enkemand, boelsmand], 40, i Schydeberg Sogn, Karen Jørgensdatter [pige], 30, hidindtil har tjent hendes forældre som bondepige i Gielsted
1815, 21de October, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 22, i Kingstrup, Karen Jørgensdatter [pige, væverske], 26, i Kingstrup
1815, 18de November, Viet, Anders Jenssen [ungkarl, smedesvend], 27, fra Stauerbye i Wejlbye Sogn, Karen Hansdatter [pige, bondepige], 16, i Gjelsted
1815, 2den December, Viet, Jacob Hanssen [enkemand, bødker], 42, i Lunge, Anekirstine Larsdatter [enke], 64, i Bierrehuset ved Lunge
1816, 6de April, Viet, Lars Knudssen [ungkarl, huusmand], 31, i Kingstrup, Maren Jørgensdatter [pige, bondepige], 21, i Gjelsted
1816, 10de April, Viet, Jørgen Olssen [ungkarl, selvejergaardmand], 22, i Harndrup, Karen Hansdatter [pige], 24, af Gjelsted Taarup
1816, 11te April, Viet, Knud Claussen [ungkarl, tjenestekarl], 40, i Udbye, Maren Sørensdatter [enke, indsidderske], , i Kingstrup
1816, 3die August, Viet, Niels Jørgenssen [ungkarl, tjenestekarl], 20, i Gjelsted, Anemarie Nielsdatter [pige], 33, tjenende i Gjelsted
1816, 10de August, Viet, Hans Nielssen [enkemand, boelsmand], 50, i Wejrup i Indslev Sogn, Appelinne Madsdatter [pige], 27, i Tru...
1816, 30 November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 30, paa Fluberg, Maren Andersdatter [pige, tjenestepige], 27, i Hønderupslund
1816, 30 November, Viet, Jens Pederssen [ungkarl], 32, af Gjelsted Bye, Anemarie Jørgensdatter [pige, væverske], 26, i Kingstrup
1816, 9de November, Viet, Niels Rasmussen [enkemand, huusmand], 40, i Kingstrup, Annekirstine Andersdatter [pige], 28, af Gjelsted
1817, 26de April, Viet, Anders Hanssen [ungkarl], 24, af Hønderup, Karen Magrethe Jensdatter [pige], 17, af Kingstrup - gaardmandsdatter
1817, 10 Mai, Viet, Christian Povelssen [ungkarl, bondekarl], 26, tjenende i Kingstrup, Abelonne Hansdatter [pige, tjenestepige], 34, i Kingstrup
1817, 17de Mai, Viet, Niels Jørgenssen [ungkarl, bondekarl], 36, i Balslev, Anne Nielsdatter [pige, tjenestepige], 33, i Lunge
1817, 29de November, Viet, Peder Jenssen [ungkarl, bondekarl], 36, fra Ørslev Sogn, Trine Marie Olsdatter [pige], 25, af Lunge
1817, 20de December, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, bondekarl], 34, tjenende hans fader Jørgen Nielsen i Gjelsted, Karen Johansdatter [pige], 42, tjenende i Lunge
1818, 14de Marts, Viet, Hans Larssen [ungkarl, bondekarl], 27, tjenende gaardmand Peder Nielsen Bang i Gjelsted, Anne Nielsdatter [pige], 22, af Gjelsted
1818, 23de Maj, Viet, Anders Jensen [enkemand, smed], 29, i Gielsted Bye, Vilhelmine Jacobsdatter [pige], 24, af Taarup
1818, 20 Juni, Viet, Jens Nielssen Holme [ungkarl], 30, fra Nyefæste i Kjerte Sogn, Mathie Charlotte Schaldemose [pige], 25, i Hønderupslund
1818, 4de Juli, Viet, Lars Anderssen [ungkarl, bondekarl], 37, fra Sønderaabye i Huusbye sogn, Maren Larsdatter [pige, bondepige], 22, fra Gremmerlykke i Indslev Sogn
1818, 4de Juli, Viet, Niels Krestenssen Slagstrup [ungkarl, bondekarl], 28, fra Slagstrup i Særslev Sogn, Maren Jørgensdatter [pige, bondepige], 21, fra Lunge
1818, 11te Juli, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, bondekarl], 29, fra Etterup i Rørup Sogn, Anemarie Jørgensdatter [pige, bondepige], 21, i Gjelsted
1818, 10de October, Viet, Lars Jenssen [ungkarl, væver], 26, fra Udbye Sogn, Anemarie Rasmusdatter [pige, bondepige], 27, i Højhuset
1818, 21de November, Viet, Povel Christofferssen [enkemand, skræder], 53, i Kingstrup, Karen Nielsdatter [pige, bondepige], 49, i Kingstrup
1818, 21de November, Viet, Anders Mortenssen [enkemand, gaardmand], 36, i Græmmerlykkegaarden i Indslev Sogn, Kirsten Hansdatter [pige, bondepige], 19, i Hønderup
1819, 9de Januari, Viet, Simon Knudssen [ungkarl, kirkesanger og skolelærer], 24, for Ørdsted Menighed, Karen Jakobsdatter [pige, bondepige], 31, i Taarup
1819, 5te Marts, Viet, Jens Jørgenssen [ungkarl], 25, tjenende hans fader Jørgen Anderssen i Gjelsted, Marie Hansdatter [pige, tjenestepige], 22, i Gjelsted
1819, 6te Marts, Viet, Niels Findssen [enkemand, smed], 37, og boende i Aalsboe, Karen Nielsdatter [pige, bondepige], 24, i Hønderuphofgaard
1819, 7de April, Viet, Mads Madssen [ungkarl, bondekarl], 25, i Gjelsted Taarup, Ane Jørgensdatter [pige, bondepige], 26, i Gielsted Taarup
1819, 24de April, Viet, Søren Hanssen [ungkarl, bondekarl], 30, i Kingstrup, Dorthe Hansdatter [pige, bondepige], 22, i Kingstrup
1819, 31te Juli, Viet, Jens Nielssen [ungkarl, bondekarl], 36, i Hønderup, Gjertrud Nielsdatter [pige, bondepige], 25, i Hønderup
1819, 2den October, Viet, Hans Jørgenssen [ungkarl, tømmermand], 31, i Dallemushuus i Hønderup, Christiane Nielsdatter [pige, tjenestepige], 27, i Kingstrup
1819, 2den October, Viet, Søren Hanssen [ungkarl, bondekarl], 31, i Kingstrup, Karen Nielsdatter [pige, tjenestepige], 31, i Kingstrup
1819, 13de November, Viet, Cornelius Anderssen [ungkarl, avlskarl], 33, i Gjelsted Præstegaard, Maren Jørgensdatter [pige, bondepige], 22, i Taarup
1819, 4de December, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl, bondekarl], 23, i Lunge, Ane Jensdatter [pige, bondepige], 16, i Kingstrup
1820, 25de Marts, Viet, Hans Jenssen [ungkarl, bondekarl], 35, i Kingstrup, Ane Andersdatter [enke, bondekone], 45, i Kingstrup
1820, 15de April, Viet, Hans Jacobssen [ungkarl, bondekarl], 29, i Taarup, Maren Rasmusdatter [pige, bondepige], 25,
1820, 16de September, Viet, Rasmus Nielssen Birk [ungkarl, skoemager], 27, fra Kjerteminde, Anemarie Nielsdatter [pige, væverske], 22, paa Flueberg
1820, 14de October, Viet, Anders Frederichssen [enkemand, hjulmand], 33, i Kindstrup, Hedevig Jørgensdatter [enke,], 51, i Syvkjærhuset ved Holme
1820, 21de October, Viet, Jørgen Sørenssen [ungkarl og landmaaler], 30, i Dybmose, Ane Rasmusdatter [enke, bondekone], 37, i Hønderup
1820, 18de November, Viet, Niels Rasmussen [enkemand, gaardmand], 61, i Ejbye, Kirsten Jespersdatter [pige, bondepige], 43, i Gielsted Taarup
1820, 16de December, Viet, Lars Pederssen [enkemand, skrædermester], 59, fra Eshiør i Huusbye Sogn, Johanne Pedersdatter [pige], 31, tjenende i Gielsted Slotsbolig
1821, 13de Januar, Viet, Lars Anderssen [enkemand, huusmand], 46, boende i Cathrinelund paa Billesbølle Mark i Fjelsted Sogn, Ane Kirstine Nielsdatter [pige], 36, tjenende Hans Anderssen i Hønnerup
1821, 31te Marts, Viet, Hans Christianssen [ungkarl, muurmestersvend], 26, i Assens, Maren Pedersdatter [pige, bondepige], 27, i Kindstrup
1821, 7de April, Viet, Hans Anderssen [ungkarl, bondekarl], 23, i Taarup, Mette Sophie Jørgensdatter [pige, tjenestepige], 25, i Lunge
1821, 16de Juni, Viet, Jørgen Knudssen [ungkarl, boelsmand], 29, i Gamborg, Kirsten Pedersdatter [pige, bondepige], 29, i Taarup
1821, 3die November, Viet, Lars Anderssen [ungkarl, bondekarl], 30, fra Gremerlykkeholme ...., Ane Andersdatter [pige, bondepige], 22, fra Flueberg
1821, 8de December, Viet, Jens Jespersen [ungkarl, bondekarl], 36, i Taarup, Ane Nielsdatter [pige, tjenestepige], 26, i Taarup
1822, 2den Marts, Viet, Lars Pederssen [ungkarl, tjenestekarl], 37, i Aalsboe, Karen Jørgensdatter [pige, bondepige], 20, i Gielsted
1822, 9de Marts, Viet, Niels Larssen [ungkarl, væver], 38, fra Udbye, Ane Nielsdatter [enke, bondepige], 42, i Taarup
1822, 26de October, Viet, Lars Jørgenssen [ungkarl, tjenestekarl], 40, i Taarup, Kirsten Madsdatter [pige, bondepige], 33, fra Taarup
1822, 2den November, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 34, i Gielsted, Giertrud Madsdatter [pige], 34, tjenende i Gielsted Præstegaard
1822, 30te November, Viet, Niels Nielssen [ungkarl, bondekarl], 34, i Lunge, Dorthe Madsdatter [pige, bondepige], 32, i Lunge
1822, 30te November, Viet, Jens Nielssen [ungkarl, tjenestekarl], 26, fra Tellerup, Maren Andersdatter [pige, bondepige], 25, fra Lunge
1823, 23de Marts, Viet, Rasmus Anderssen [ungkarl, tjenestekarl], 30, i Kindstrup, Mette Katrine Pedersdatter [pige, bondepige], 26, i Kindstrup
1823, 28de Juni, Viet, Søren Frederichssen [ungkarl], 22, tjenende i Hønderuphosgaard, Ane Christensdatter [pige], 24, tjenende i Hønderuphofgaard
1823, 28 Juni, Viet, Niels Peterssen [ungkarl, bondekarl], 21, ved Holme, Ane Marie Hansdatter, 33, tjenende i Holmegaarden
1823, 29de Juni, Viet, Jørgen Olessen [ungkarl, tjenestekarl], 24, i Hønderup, Giertrud Andersdatter [pige, tjenestepige], 22, i Hønderup
1823, 8de November, Viet, Mads Pedersen [ungkarl, bødker], 25, paa Brahesborg, Wilhelmine Hansdatter [pige, bondepige], 23, ved Holme
1823, 13de December, Viet, Rasmus Nielssen Birch [enkemand, skoemager], 30, Flueberg, Ellen Kathrine Nielsdatter [pige, bondepige], 18, Flueberg
1824, 17de Januar, Viet, Jørgen Mortensen [enkemand, huusmand], 41, i Hønderup, Sophie Nielsdatter [pige, bondepige], 30, i Hønderup
1824, 14de Februar, Viet, Anders Hanssen [enkemand, gaardmand], 50, i Gielsted Taarup, Bodilmarie Hansdatter [pige, tjenestepige], 30, i Gielsted Taarup
1824, 26de Juni, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, bondekarl], 35, fra Balslev, Karen Jensdatter [enke, bondekone], 25, i Gielsted Taarup
1824, 3de Juli, Viet, Niels Rasmussen [enkemand, smed], 37, i Hønderup, Birthe Kirstine Pedersdatter [pige, tjenestepige], 23, i Hønderup
1824, 4de December, Viet, Mads Jenssen [ungkarl, tjenestekarl], 36, i Ejbye, Ane Nielsdatter [pige, bondepige], 30, i Høigaarden
1825, 5te Marts, Viet, Jens Jenssen [ungkarl, tjenestekarl], 32, i Kjellingbjerg, Ane Magrethe Jørgensdatter [pige, bondepige], 21, i Taarup
1825, 23de April, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, bondekarl], 23, fra Schalbjerg i Wissenberg Sogn, Christiane Elisabeth Hansdatter [pige, bondepige], 36, i Hønnerup
1825, 11te Mai, Viet, Mads Christenssen [ungkarl, tjenestekarl], 23, paa Hindsgaul, Birthe Mortensdatter [pige, tjenestepige], 23, paa Hønderuplund
1825, 14de Mai, Viet, Jørgen Hanssen [ungkarl, tjenestekarl], 31, i Tellerup, Mette Andersdatter [pige, bondepige], 22, paa Hønderup Mark
1825, 3die Juni, Viet, Steffen Rasmussen [ungkarl, bondekarl], 42, fra Roelund i Udbye Sogn, Mette Jørgensdatter [enke, bondekone], 45, i Kindstrup
1825, 17de Juni, Viet, Christian Nielssen [ungkarl, bondekarl], 24, paa Flueberg, Maren Olsdatter [pige, bondepige], 17, i Hønderup
1825, 15de Juli, Viet, Niels Pederssen [ungkarl, skrædersvend], 39, i Gielsted, Ane Nielsdatter [pige, bondepige], 52, i Lunge
1825, 28de October, Viet, Mads Hanssen [enkemand, huusmand], 39, i Kindstrup, Ane Jensdatter [pige, bondepige], 37, i Hønnerup
1825, 25de November, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, skrædersvend], 30, i Gielsted, Ane Andersdatter [pige, tjenestepige], 27, i Gielsted
1825, 2den December, Viet, Anders Pederssen [ungkarl, bondekarl], 29, fra Ellesøe, Giertrud Marie Hansdatter [pige, bondepige], 19, paa Flueberg
1825, 21de December, Viet, Peder Thuessen [ungkarl, tjenestekarl], 25, Schydebjerg Mark, Christiane Dorthe Andersdatter [pige], 25, tjener i Gielsted Taarup
1826, 27de Januar, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 33, i Kindstrup, Maren Jørgensdatter [pige, bondepige], 29, i Vesterballegaard i Kindstrup
1826, 27de Februari, Viet, Hans Nielssen [ungkarl, bondekarl], 29, i Hønnerup, Ane Pedersdatter [pige, bondepige], 30, i Kindstrup Ellegaard
1826, 22de Marts, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 32, i Holmegaarden, Maren Jacobsdatter [pige, bondepige], 20, i Lunge
1826, 8de September, Viet, Lars Jesperssen [enkemand, gaardmand], 39, i Emtekjær i Tanderup Sogn, Anekathrine Jørgensdatter [pige, bondepige], 26, i Gielsted Taarup
1826, 13de October, Viet, Hanibal Hanssen [ungkarl, skræder], 39, fra Haare i Tanderup Sogn, Maren Pedersdatter [enke, bondekone], 42, i Lunge Skov
1826, 20de October, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, væver], 32, fra Ellesøe i Ørslev Sogn, Ane Pedersdatter [pige, bondepige], 24, paa Fluebjerg
1826, 18de November, Viet, Jens Nielssen [ungkarl, bondekarl], 26, fra Fjellerup - tjenende paa Sletterodgaard i Fjelsted Sogn, Ane Marie Hansdatter [pige, bondepige], 26, i Ludvigsstedet
1826, 24de November, Viet, Chresten Madssen [ungkarl, bondekarl], 34, fra Lunge, Karen Dorthea Nielsdatter [pige, bondepige], 40, fra Kindstrup
1826, 9de December, Viet, Hans Sørenssen [ungkarl, tjenestekarl], 29, i Kindstrup, Ane Marie Larsdatter [pige, tjenestepige], 29, i Kindstrup
1827, 26de Mai, Viet, Lars Knudssen [enkemand, boelsmand], 42, i Kindstrup, Karen Marie Jørgensdatter [pige, bondepige], 28, i Gjelsted
1827, 9de Juni, Viet, Peder Larssen [ungkarl, bondekarl], 27, fra Huusbye, Maren Jensdatter [pige, tjenestepige], 30, af Hjerup - i Gjelsted Taarup
1827, 19de October, Viet, Rasmus Nielssen [ungkarl, avlskarl], 33, i Gjelsted Præstegaard, Mette Kirstine Hansdatter [pige], 24, tjener i Gjelsted Præstegaard
1827, 27de October, Viet, Hans Pederssen [ungkarl, bondekarl], 21, fra Ejbye, Anemarie Steffansdatter [pige, bondepige], 24, i Gjelsted Taarup
1827, 3die November, Viet, Hans Nielssen [ungkarl], 36, tjenende i Gribsvad, Maren Nielsdatter [pige, bryggerpige], 28, i Gjelsted Præstegaard
1827, 1ste December, Viet, Anders Jørgenssen [ungkarl], 36, tjenende i Ellesøe, Maren Jensdatter [pige], 26, tjenende i Gjelsted Taarup
1827, 15de December, Viet, Niels Nielssen [ungkarl, bondekarl], 33, fra Gastrup i Nørreaabye Sogn, Ane Magrethe Hansdatter [pige, bondepige], 33, fra Kindstrup
1828, 2den Februar, Viet, Hans Olssen [ungkarl, tjenestekarl], 30, i Kindstrup, Maren Hansdatter [pige, tjenestepige], 18, i Kindstrup
1828, 1ste Marts, Viet, Mads Jenssen [ungkarl, bondekarl], 32, fra Ørsberg i Kjerte Sogn, Anemarie Jørgensdatter [pige, bondepige], 26, i Gjelsted
1828, 8de Marts, Viet, Chresten Madssen [enkemand, bondemand], 36, i Lunge, Karen Larsdatter [pige, tjenestepige], 26, i Kiilshøi
1828, 28de Marts, Viet, Jeppe Pederssen [ungkarl, bondekarl], 33, fra Blankstrup i Thurup Sogn, Mette Sophie Hansdatter [pige, bondepige], 20, i Kindstrup
1828, 29de Marts, Viet, Mads Pederssen [enkemand, bondemand], 30, fra Ejbye, Ane Jørgensdatter [pige, bondepige], 23, i Gjelsted
1828, 26de April, Viet, Jens Olssen [ungkarl, tjenestekarl], 25, i Hønnerup, Magrethe Andersdatter [pige], 20, tjenende i Hønnerup
1828, 26de Juni, Viet, Carl Johan Frederik Ruge [hr. doctor medic. & chirurg], 27, af Odense, Caroline Petrine Krag [jomfru], 19, af Munkemølle
1828, 27de September, Viet, Jørgen Hansen [enkemand, bondemand], 37, fra Hygind i Huusbye Sogn, Birthe Kirstine Nielsdatter [pige, bondepige], 23, af Kindstrup
1828, 25de October, Viet, Jens Larssen [ungkarl], 32, tjenende i Kindstrup, Maren Kathrine Nielsdatter [pige], 24, tjenende i Kindstrup
1828, 15de November, Viet, Jørgen Nielssen [ungkarl], 38, tjenende i Gjelsted Præstegaard, Maren Andersdatter [pige, bondepige], 23, fra Flueberg
1828, 17de November, Viet, Jens Pederssen [ungkarl, væverkarl], 27, i Kjellingborg ved Taarup, Maren Jensdatter [pige, tjenestepige], 28, i Kjellingborg
1828, 21de November, Viet, Mads Hanssen [enkemand, bondemand], 42, i Kindstrup, Ane Cathrine Rasmusdatter [pige, tjenestepige], 25, i Gjelsted Præstegaard
1828, 22de November, Viet, Niels Pederssen [enkemand], 26, tjenende i Holmegaarden, Karen Marie Larsdatter [pige, bondepige], 34, fra Gjelsted
1828, 22de November, Viet, Niels Johanssen [ungkarl, skræder], 31, fra Fjellerup, Kirsten Andersdatter [pige, væverpige], 35, af Taarup
1828, 29de November, Viet, Rasmus Madssen [ungkarl, bondekarl], 26, fra Sletterod i Fjelsted Sogn, Karen Magrethe Jørgensdatter [pige, tjenestepige], 33, i Gjelsted Præstegaard
1829, 20de Mai, Viet, Christian Friis [velædle hr. cand. pharm.], 27, af Assens, Mariane Mandrobine Albinus [velædle jomfru], 23, af Assensj
1829, 4de Juli, Viet, Peder Nielssen [ungkarl, drejer], 25, i Hønnerup, Ane Kathrine Pedersdatter [pige, tjenestepige], 23, i Hønnerup
1829, 24de October, Viet, Anders Jørgen Olssen [ungkarl, tjenestekarl], 21, af Kindstrup, Marie Kathrine Hansdatter [pige, tjenestepige], 21, i Kindstrup
1829, 6te November, Viet, Niels Balthasar Madssen [ungkarl, tjenestekarl], 25, i Caslund, Ane Kirstine Hansdatter [pige, tjenestepige], 23, i Holme
1829, 21de November, Viet, Esben Knudssen [ungkarl, hjulmand og tømmermand], 29, i Lunge Skov, Maren Andersdatter [pige, bondepige], 31, i Kindstrup
1829, 5te December, Viet, Hans Larssen [enkemand, huusmand], 31, i Tellerup, Apelone Jørgensdatter [pige, tjenestepige], 32, i Hønnerup Hofgaard
1829, 12de December, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 37, i Taarup, Maren Pedersdatter [pige, bondepige], 30, i Taarup
1830, 13de Marts, Viet, Lars Madssen [ungkarl, tjenestekarl], 29, i Gildebroemølle, Frederikke Hansdatter [pige, tjenestepige], 29, i Hønnerup
1830, 29de Marts, Viet, Jørgen Larssen [ungkarl, bondekarl], 27, fra Tellerup i Ørslev Sogn, Maren Kathrine Hansdatter [pige, bondepige], 20, af Taarup
1830, 3die April, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, bondekarl], 28, fra Køstrup i Brenderup Sogn, Mette Madsdatter [pige, bondepige], 27, af Lunge
1830, 23de April, Viet, Peder Hansen Møller [ungkarl], 24, tjenende i Gammeldams Mølle, Ane Kirstine Madsdatter [pige], 31, paa Kindstrup Mark
1830, 24de April, Viet, Jeppe Pedersen [enkemand, bondemand], 35, i Kindstrup, Johanne Kirstine Eriksdatter [pige, bondepige], 17, i Sophienmark
1830, 19de Maj, Viet, Rasmus Jørgenssen [ungkarl, bondekarl], 34, af Gjelsted Taarup, Ane Helene Nielsdatter [pige, bondepige], 38, af Taarup Højgaard
1830, 12 Juni, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, bondekarl], 28, fra Brangstrup i Nørreaabye Sogn, Christiane Elisabeth Olesdatter [pige, bondepige], 19, af Lunge
1830, 2den October, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, bondekarl], 26, fra Bred i Wissenberg Sogn, Dorthe Jørgensdatter [pige, bondepige], 19, fra Holmegaarden
1830, 6te November, Viet, Anders Pederssen [ungkarl, bondekarl], 31, af Kindstrup Ellegaard, Ane Sørensdatter [pige, tjenestepige], 23, i Kindstrup
1830, 20de November, Viet, Anders Pouelssen [ungkarl, bondekarl], 24, af Kindstrup, Ane Kathrine Nielsdatter [pige, bondepige], 25, fra Lunge
1830, 27de November, Viet, Niels Larssen [ungkarl, tjenestekarl], 23, fra Hønnerup, Ane Jensdatter [pige, tjenestepige], 23, i Hønnerup
1830, 11te December, Viet, Jørgen Jenssen [enkemand, inderste], 53, i Kindstrup, Ane Pedersdatter, 39, tjente i Lunge
1830, 18de December, Viet, Jakob Pederssen [ungkarl, tjenestekarl], 29, i Taarup, Kirsten Hansdatter [pige, syepige], 31, af Gjelsted Taarup
1831, 8de Januar, Viet, Hans Jørgen Hanssen [ungkarl, snedkersvend], , i Middelfart, Jakobine Nielsdatter [bondepige], 31, i Gjelsted
1831, 19de Marts, Viet, Rasmus Jenssen [ungkarl, bondekarl], 21, i Kindstrup, Maren Nielsdatter [pige, bondepige], 20, i Kindstrup
1831, 25de Marts, Viet, Lars Hanssen [ungkarl, tjenestekarl], 32, af Middelfart, Maren Hansdatter [pige, bondepige], 32, af Hønnerup
1831, 26de Marts, Viet, Espen Knudssen [enkemand, hjulmand og tømmermand], 31, i Kindstrup, Ane Kirstine Andersdatter [pige, væverske], 35, paa Flueberg
1831, 22de October, Viet, Mads Jenssen [ungkarl, bondekarl], , af Breed i Wissenberg Sogn, Marie Mathie Jørgensdatter [pige, bondepige], 18, i Holmegaarden
1831, 26 October, Viet, Mads Nielssen [ungkarl, bondekarl], 29, fra Mosegaard i Nørreaabye Sogn, Ane Olesdatter [pige, bondepige], 25, af Hønnerup
1831, 29de October, Viet, Niels Jørgenssen [ungkarl, bondekarl], 25, fra Orte Ladegaard, Bodilmarie Hansdatter [enke, bondekone], 40, i Taarup
1831, 3die December, Viet, Johan Nielssen [ungkarl, tjenestekarl], 22, i Gjelsted, Birthe Kathrine Hansdatter [pige, bondepige], 30, fra Holme
1831, 17de December, Viet, Niels Jørgenssen [enkemand, huusmand], 42, i Hørkjærhuset, Ane Wilhelmsdatter [pige, bondepige], 26, af Kindstrup
1832, 27de Februar, Viet, Lars Hanssen [ungkarl], 31, fra Skovledshuset i Fjelsted Sogn, Kirsten Madsdatter [pige, bondepige], 43, fra Raakjærstedet
1832, 17de Marts, Viet, Mads Nielssen [ungkarl], 32, , Karen Kirstine Pedersdatter [pige, bondepige], 25, af Lunge
1832, 14de April, Viet, Anders Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 26, i Etterup, Ane Kathrine Hansdatter [enke, bondekone], 43, i Lunge Skov
1832, 13de October, Viet, Jørgen Larssen [ungkarl, tjenestekarl], 30, af Fjelsted - tjenestekarl i Gjelsted, Karen Magrethe Olesdatter [pige, bondepige], 22, af Hønnerup
1832, 27 October, Viet, Anders Johansen [enkemand], 46, af Hønnerup, Karen Andersdatter [pige], 33, af Kindstrup
1832, 9de November, Viet, Jens Hansen [ungkarl, hjulmand], 25, af Kjerte, Ane Marie Jørgensdatter [pige, bondepige], , af Kragsberghuset
1832, 10de November, Viet, Anders Jørgen Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 30, i Gjelsted Præstegaard, Sidsel Andersdatter [pige, tjenestepige], 28, i Gjelsted Præstegaard
1833, 2 Marts, Viet, Jens Andersen [enkemand, huusfæster], 65, paa Kragsberg, Ane Marie Jørgensdatter [pige, tjenestepige], 40, i Kindstrup
1833, 16 Marts, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl, tømmermand], 31, i Kindstrup, Maren Chatrine Jørgensdatter [pige, bondepige], 28, i Kindstrup
1833, 20 April, Viet, Gorm Pedersen [ungkarl, gaardfæster], 33, i Kindstrup, Karen Rasmusdatter [pige, bondepige], 22, i Gjelsted
1833, 27 April, Viet, Jørgen Mathiasen [ungkarl, tjenestekarl], 24, i Fjelsted, Mariane Nielsdatter [tjenestepige], 24, i Kindstrup
1833, 18 Mai, Viet, Hans Jørgensen [enkemand, smed], 33, i Ruerne, Ane Pedersdatter [pige, bondepige], 28, i Gjelsted
1833, 1ste Juni, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, gaardfæster], 28, i Balslev, Ane Chatrine Pedersdatter [pige, bondepige], 25, i Kindstrup
1833, 25 October, Viet, Hans Christophersen [enkemand, bødker], 45, ved Holme, Mette Kirstine Jensdatter [pige, bondepige og skræderske], 26, ved Holme
1833, 22de November, Viet, Peder Johansen [ungkarl, gaardfæster], 38, i Ørsberg, Maren Madsdatter [pige, bondepige], 22, i Taarup