Gelsted, 1814-1833, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1814-1833, Gelsted sogn, Vends herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 1 Januari, 6 Januar, Hans Olsen, 3, søn af huusmand Ole Hanssen Væver, i Taarup
1814, 14 Januari, 18 Januari, Anders Rasmussen, 1, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Kingstrup
1814, 14 Januari, 17 Januari, Jens Frederichssen, ½, søn af omrejsende kedelflikker Frederich Augustenborg, fra Haderslev
1814, 26 Januari, 30 Januar, Jochum Johansen, huusmand og pjaltekræmmer, 50, boende i Kingstrup
1814, 3 Februar, 11 Februari, Ekkardt Nielssen, 4½, søn af  huusmand Niels Ekkardtsen, boende i et huus ved Hønderup
1814, 2 Martii, 6 Martii, Hans Rasmussen, 2 1/4, søn af huusmand Rasmus Larssen Gjørtler, boende i Kingstrup
1814, 23 Junii, 29 Junii, Hans Christian Jørgensen, huusmand og smed, 40, boende i Gjelsted Bye
1814, 26 Junii, 3 Julii, Anders Nielssen, huusmand og bonde, 51, boesiddende i Hønderup
1815, 18 Februar, 24 Februar, Ole Marcussen, huusmand og skræder, 73, boende i Kingstrup Bye
1815, 20 Februari, 25 Februari, Jørgen Jørgensen, huusmand, 80, boende i Gjelsted Bye
1815, 20 Februari, 1 Martii, Melchior Mathias Erichssen, huusmand og gjørtler, boende i Kingstrup. Ingen alder
1815, 8 Martii, 15 Martii, Jørgen Christian Jesperssen, 4 uger, søn af indsidder Jesper Jørgensen, i Gjelsted
1815, 3 May, 7 May, Nis Olssen, huusmand, 81, i Kingstrup
1815, 21 August, 25 August, Lars Hanssen, gaardmand, 35, i Hønderup
1815, 31 December, 8 Januari 1816, Jørgen Jacobsen, fæstegaardmand, 68, i Taarup
1816, 2 Januari, 17 Januari, Jørgen Poulsen, 3 uger, søn af huusmand Poul Skræder, i Kingstrup
1816, 7 Januari, 14 Januari, Jochum Johanssen, ½, søn af huusmand og smed Johan Jochumsen, i Kingstrup
1816, 24 Mai, 28 Mai, Mads Jørgenssen, 2, søn af gaardmand Jørgen Pederssen, i Taarup
1816, 25 September, 29 September, Anders Chrestensen, 5 dage, søn af indsidder Kresten Pederssen, i Lunge
1816, 20 November, 24 November, Jochum Johanssen, 9 dage, søn af huusmand Johan Jokumsen, i Kingstrup
1816, 20 November, 24 November, Hans Christian Andersen (tvilling), 6 timer, søn af huusmand og smed Anders Jenssen, i Gjelsted Bye
1816, 20 November, 24 November, Jens Andersen (tvilling), 4 timer, søn af huusmand og smed Anders Jenssen, i Gjelsted Bye
1817, 26 Februar, 2 Marts, Peder Nielssen, 3 uger, søn af gaardmand Niels Nielssen, i Kingstrup
1817, 4 Mai, 7 Mai, Hans Povelsen, 1/4, søn af huusmand Povel Kristoffersen, i Kingstrup
1817, 21 Mai, 26 Mai, Niels Pedersen, 3 uger, søn af boelsmand Peder Claussen, paa Fluberg
1817, 3 Juli, 6 Juli, Jørgen Hanssen, 3 dage, søn af indsidder Hans Pederssen, i Kingstrup
1817, 24 November, 30 November, Jørgen Nielssen, 1 1/3, søn af indsidder, Niels Jørgensen, i Gjelsted
1817, 17 December, 27 December, Jørgen Ibssen, gaardmand, 70, i Gjelsted Bye
1818, 6 Februari, 11 Februari, Rasmus Hanssen, indsidder og almisselem, 72, paa Flueberg
1818, 26 April, 4 Mai, Christian Krag, velærværdige og højlærde hr., sognepræst, 61, for Gielsted og Rørup Menigheder
1818, 8 Mai, 17 Mai, Rasmus Hanssen, huusmand, 80, boende i Høyhuset
1818, 21 Juli, 24 Juli, Esben Pederssen, 6, søn af gaardmand Peder Esbenssen, i Kingstrup
1818, 19 August, 27 August, Mads Larssen, indsidder og aftægtsmand, 82, hos gaardmand Hans Hanssen, i Lunge
1819, 28 April, 3 Mai, Rasmus Larssen, huusmand, 69, boende i S..konhuset ved Holme
1819, 29 Mai, 1 Juni, Peder Hanssen Adolphsen, væversvend, 24, fra Middelfart
1819, 30 Juni, 3 Juli, Andreas Jenssen, huusmand og saddelmager, 42, i Kingstrup
1819, 9 August, 13 August, Niels Pederssen, 22, i Kingstrup. Gaardmand og selveier Peder Hanssen Ellegaards stedsøn
1819, 13 August, 17 August, Rasmus Larssen, gaardmand og selvejer, 72, i Lunge
1819, 1 October, 5 October, Jørgen Jørgensen, almisselem, 89, hos sønnen Rasmus Jørgensen, i Kingstrup
1819, 13 November, 20 November, Ole Jenssen, gaardmand og selvejer, 54½, i Lunge
1819, 26 November, 30 November, Anders Madssen, 19, hjemme hos faderen Mads Grøfte, i Lunge
1820, 30 Januar, 6 Februar, Hans Peter Larssen, 5/4, søn af gaardmand Lars Nielsen, i Lunge
1820, 13 Februar, 22 Februari, Ole Jørgenssen, 63, opholdende hos gaardmand Peder Jenssen, i Lunge
1820, 19 Mats, 22 Marts, Jørgen Hanssen, i Kingstrup. Søn af fæstehuusmand Hans Pederssen. Ingen alder
1820, 18 April, 21 April, Niels Knudsen, 12, søn af huusmand Knud Hanssen, i Skovfogedhuset ved Lunge
1820, 9 Mai, 14 Maj, Anders Johanssen, 2, søn af huusmand Johan Jokumssen, i Kindstrup
1820, 2 Juli, 5 Juli, Knud Klaussen, indsidder og huusmand, 45, i Kindstrup
1820, 11 September, 18 September, Niels Larssen, indsidder, 67, hos gaardmand Lars Nielssen, i Lunge
1820, 29 September, 5 October, Frantz Johanssen, indsidder og almisselem, 68, i Kindstrup
1820, 8 December, 12 December, Mads Madssen, 1½, søn af indsidder, Mads Madssen, i Taarup
1820, 18 December, 24 December, Rasmus Nielssen, 10 dage, søn af huusmand Niels Rasmussen, i Kindstrup
1821, 2 Januar, 9 Januari, Morten Anderssen, aftægtsmand, 86, hos Jørgen Mortensen, i Hønnerup
1821, 9 Februar, 16 Februar, Rasmus Larssen, gjørtler og huusmand, 47, i Kindstrup
1821, 20 Februar, 25 Februari, Ole Hanssen, væver og fæstehuusmand, 75, i Taarup
1821, 1 Maj, 7 Maj, Jørgen Nielssen, aftægtsmand, 77, hos gaardmand Anders Nielssen, i Gielsted
1821, 15 Maj, 20 Maj, Rasmus Jenssen, 2, søn af pige Maren Andersdatter, i Lunge
1821, 8 Juni, 14 Juni, Lars Hanssen, 5, søn af gaardmand Niels Nielsens datter, i Lunge
1821, 26 Juli, 31 Juli, Hans Jenssen, 4 maaneder, søn af inderste Jens Jørgensen, i Gielsted
1821, 19 November, 25 November, Jacob Johanssen, 3 uger, søn af indsidder Johan Madsen, ved Holme
1821, 23 December, 29 December, Rasmus Madssen, 1, søn af gaardmand Mads Rasmussen, i Lunge
1822, 13 Januar, 19 Januar, Jørgen Hanssen, ugift, 60, opholdende sig hos huusmand Anders Rasmussen, paa Fluebjerg
1822, 16 Februar, 22 Februar, Rasmus Erichssen, indsidder og almisselem, 93, i Lunge Skov
1822, 4 Marts, 10 Marts, Rasmus Johanssen, 1, søn af huusmand Johan Jochumsen, i Kindstrup
1822, 9 Marts, 16 Marts, Hans Larssen, 19 1/4, i Hønderup. Gaardmand Jørgen Sørenssens stedsøn
1822, 31 Marts, 5 April, Hans Jacobssen, indsidder, 67, i Gjelsted Taarup
1822, 8 Mai, 12 Maj, Anders Jørgen Rasmussen, 2½, søn af afdøde gjørtler Rasmus Larssen, i Kindstrup
1822, 31 Maj, 4 Juni, Søren Jørgenssen, 1, søn af selvejer og landmaaler Jørgen Sørenssen, i Hønderup
1822, 26 October, 30 October, Knud Klaussen, huusmand og almisselem, 72, i Gielsted Taarup
1822, 14 December, 21 December, Niels Rasmussen, 4, søn af gaardmand Rasmus Jesperssen, i Gielsted
1823, 19 Januar, 27 Januar, Hans Nielssen, aftægtshuusmand, 75, hos Stephan Jørgenssen, i Taarup
1823, 28 Januar, 3 Februar, Jørgen Larssen, 4, søn af boelsmand Lars Knudssen, i Kindstrup
1823, 8 Marts, 14 Marts, Johan Frederik Nielssen, 9, i Kindstrup. Huusmand Niels Rasmussens stedsøn
1823, 16 April, 23 April, Hans Jesperssen, gaardfæster, 48, i Gjelsted Taarup
1823, 8 Maj, 14 Maj, Jørgen Madssen, 8, søn af fæstegaardmand Mads Pederssen, i Gielsted Taarup
1823, 22 Juni, 28 Juni, Anders Larssen, 3/4, søn af gaardmand, unge Lars Hanssen, i Gielsted
1823, 23 August, 27 August, Peder Thomas Rasmussen, 13, søn af selveiergaardmand Rasmus Jenssen, i Lunge
1823, 29 September, 5 October, Anders Jørgen Rasmussen, 3 uger, søn af indsidder Rasmus Anderssen, i Kindstrup
1823, 10 December, 16 December, Niels Claussen, huusmand og almisselem, 58, i Lunge
1823, 24 December, 30 December, Jacob Peterssen, gaardfæster, 74, i Taarup
1824, 15 Marts, 20 Marts, Peder Christofferssen, aftægtsmand, 80, i Gielsted Taarup
1824, 27 April, 2 Maj, Søren Jørgenssen, 1, søn af selvejergaardmand og landmaaler Jørgen Jørgenssen, i Hønnerup
1824, 21 Maj, 27 Maj, Frederik Jochumssen, huusmand, 70, i Kindstrup
1824, 29 Juli, 3 August, Peder Anderssen, tjenestekarl, 56, i Kindstrup
1824, 13 October, 22 October, Mads Jørgenssen, fæstegaardmand, 64, i Kindstrup
1824, 12 November, 17 November, Jørgen Christofferssen, 9 dage, søn af smed Christoffer Pederssen, i Taarup
1825, 1 Januar, 6 Januar, Lars Nielsssen, 1½, søn af inderste Niels Nielssen, i Lunge
1825, 11 Januar, 15 Januar, Hans Pederssen, ungkarl, 31, hjemme hos faderen Peder Hanssen Skræder, i Gielsted
1825, 10 Marts, 16 Marts, Hans Sørenssen, 5 dage, søn af huusmand Søren Hanssen, i Kindstrup
1825, 14 Marts, 21 Marts, Anders Pederssen, 20, i Kindstrup. Søn af fæstegaardmand Peder Hanssen
1825, 14 Marts, 21 Marts, Hans Nielssen, selveiergaardmand, 68, i Hønnerup
1825, 28 Mai, 2 Juni, Jørgen Nielssen, 3 dage, søn af fæstegaardmand Niels Jørgenssen, i Lunge
1826, 3 Februar, 12 Februari, Rasmus Nielssen, huusmand, 70, i Lunge Skov
1826, 14 Marts, 19 Marts, Rasmus Hanssen, 1, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Hønnerup Mark
1826, 5 Juli, 9 Juli, Hans Pederssen, 3 uger, søn af fæstegaardmand Peder Rasmussen, i Gjelsted Taarup
1826, 7 August, 11 August, Jens Pederssen, huusmand, 42, i Kindstrup
1826, 16 September, 21 September, Johan Marius Daniel Krag, 4 maaneder, søn af sognepræst M. G. Krag, i Gjelsted
1826, 22 September, 27 September, Niels Anderssen, huusmand og almisselem, 76, i Kindstrup
1826, 16 December, 21 December, Hans Christenssen, 11 dage, søn af huusmand Christen Pederssen, i Lungeskov
1827, 21 Julii, 25 Juli, Lars Hanssen, aftægtsmand, 84, i Holmehuse
1827, 3 November, 7 November, Hans Jenssen, 5 dage, søn af gaardmand Jens Hanssen, i Hønnerup
1828, 21 Januar, 25 Januari, Hans Knudssen, indsidder og almisselem, 85, i Lunge
1828, 9 Marts, 15 Marts, Ole Pederssen, aftægtsmand, 80, i Lunge
1828, 12 April, 19 April, Niels Olssen, selvejergaardmand, 26, i Lunge
1828, 14 April, 21 April, Peder Claussen, boelsmand, 65, paa Fluebjerg
1828, 24 Mai, 31 Mai, Mads Hanssen, huusmand og fæster, 71, i Lunge
1828, 18 Juli, 24 Juli, Jørgen Anderssen, gaardfæster, 74, i Gjelsted
1828, 30 August, 4 September, Mads Ibssen, huusmand, 69, i Raakjerhuset, paa Hønnerup Mark
1829, 10 Februari, 18 Februari, Hans Erikssen, aftægtsmand, 79, i Sophienmark
1829, 27 Februari, 4 Marts, Hans Jørgenssen, almisselem, 68, i Ludvigsgaard
1829, 12 April, 18 April, Esben Anderssen, aftægtsmand, 83, i Kindstrup
1829, 22 Maj, 27 Maj, Erik Hanssen, gaardfæster, 44 3/4, i Sophienmark
1829, 11 Juni, 16 Juni, Lars Madssen, almisselem, 65, i Kindstrup
1829, 12 Juni, 16 Juni, Morten Anderssen, 6, søn af almisselem Maren Madsdatter, i Kindstrup
1829, 9 Juli, 12 Juli, Hans Frederik Carlssen, 1 maaned, søn af skoemager Carl Hanssen, i Kindstrup
1829, 20 August, 26 August, Hans Jørgensen, aftægtsmand, 85, hos sønnen Anders Hanssen, i Taarup
1829, 27 September, 31 August, Niels Jørgenssen, indsidder, 62½, i Kindstrup
1829, 7 September, 13 September, Hans Nielssen, 8 dage, søn af huusmand Niels Johanssen, i Taarup
1829, 24 October, 29 October, Mads Christianssen, almisselem, 74, i Hospitalet i Lunge
1829, 30 October, 6 November, Niels Larssen, aftægtsmand, 74, i Taarup
1829, 23 November, 30 November, Jens Anderssen, aftægtshuusmand, 84, i Kindstrup
1830, 15 Februari, 23 Februari, Niels Pederssen, fæstegaardmand, 80, i Højgaarden ved Taarup
1830, 24 April, 30 April, Jens Hanssen, fæstegaardmand, 48, i Kindstrup
1830, 3 Maj, 10 Maj, Niels Knudssen, aftægtsmand, 78, i Hønnerup
1830, 22 Mai, 28 Maj, Jørgen Nielssen, 15, paa Hønnerup Mark. Søn af huusmand Niels Ekkardtsen
1830, 2 August, 7 August, Jakob Hanssen, bødker og almisselem, 99, ved Lunge
1830, 18 September, ... September, Christen Anderssen Bek, aftægtshuusmand, 71, paa Fluebjerg
1830, 5 December, 13 December, Anders Espenssen, 3 dage, søn af huusmand og hjulmand Knud Espensen, i Kindstrup
1830, 16 December, 22 December, Niels Nielssen, 24, i Hønnerup. Søn af huusmand Niels Nielssens Drejer
1830, 22 December, 30 December, Hans Anderssen, aftægtsgaardmand, 66, i Hønnerup
1830, 24 December, 31 December, Lars Anderssen, aftægtsgaardmand, 74, i Kindstrup
1831, 20 Februari, 28 Februar, Jørgen Pederssen, tjenestekarl, 18, i Taarup
1831, 28 Marti, 5 April, Hans Larssen, aftægtsmand, 61, i Gjelsted Taarup
1831, 25 April, 3 Mai, Ole Rasmussen, fæstegaardmand, 62, i Hønnerup
1831, 22 Maj, 28 Maj, Anders Hanssen, selvejergaardmand, 59, i Taarup
1831, 31 August, 4 September, Ole Rasmussen, 3/4, søn af huusmand Rasmus Olssen, i Kindstrup
1831, 30 August, 5 September, Peder Nielssen, aftægtsgaardmand, 77, i Gjelsted Taarup
1831, 13 September, 17 September, Peder Knudssen, almisselem, 70, i Kindstrup
1831, 24 September, 30 September, Chresten Pederssen, huusfæster, 76, i Lunge Skov
1831, 16 December, 22 December, Søren Sørenssen, huusmand, 62, paa Kragsbjerg
1832, 28 Marts, 6 April, Peder Hanssen, fæstegaardmand, 72, i Kindstrup
1832, 23 April, 29 April, Anders Jenssen, 4 maaneder, gaardfæster Jens Nielsen, i Lunge
1832, 20 Juni, 24 Juni, Jørgen Pederssen, almisselem og indsidder, 79, i Ballemushuus
1832, 9 Juli, 16 Juli, Niels Nielssen, tjenestekarl, 31, i Kindstrup
1832, 8 September, 12 September, Peder Nielsen, tjenestekarl, 53, i Taarup Høigaard
1833, 9 Januari, 14 Januari, Rasmus Hansen, 7 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Hønnerup
1833, 19 Januari, 25 Januari, Hans Pedersen, 15 1/4, søn af huusmand Peder Nielsen, i Ludvigsgaard
1833, 1 Februari, 6 Februari, Jens Hansen, 2, søn af huusmand og væver Hans Rasmussen, paa Hønnerup Mark
1833, 5 Februari, 10 Februari, Lars Nielsen, ½, søn af huusmand Niels Pedersen, ved Holme
1833, 9 Februari, 12 Februari, Rasmus Madsen, 4 dage, søn af huusmand Mads Hansen Møller, i Kindstrup
1833, 31 Marts, 4 April, Niels Hansen, 11, søn af afgangne huusmand Niels Clausens, i Lunge
1833, 14 April, 19 April, Anders Nielsen, 2½, søn af indsidder Niels Jeppesen, i Kindstrup
1833, 14 April, 19 April, Jørgen Hansen, almisselem og forhen fæster, 83, af Nydamhuset i Lunge Bjerge
1833, 5 Mai, 10 Mai, Andreas Madsen, 7, søn af huusmand Mads Hansen Møller, i Kindstrup
1833, 5 Juni, 11 Juni, Anders Larsen, 4½, søn af gaardmand, unge Lars Hansen, i Gjelsted
1833, 6 Juli, 9 Juli, Steen Pedersen, fæstehuusmand, 67½, i Lunge
1833, 2 August, 6 August, Niels Pedersen, huusmand, 64, paa Flueberg
1833, 7 August, 13 August, Anders Sørensen, ungkarl, 38½, i Kindstrup
1833, 24 August, 30 August, Niels Eriksen, 17, søn af afgangne gaardfæster Erik Hansen, Sophienmark
1833, 2 October, 7 October, Søren Jørgen Rasmussen, 3/4, søn af boelsmand Rasmus Nielsen og Elisabet Sørensdatter
1833, 17 October, 20 October, Jørgen Nielsen (tvilling), 4 uger, søn af huusmand Niels Hansen og Ane Margrete Nielsdatter, i Hønnerup
1833, 24 October, 24 October, Peder Nielsen (tvilling), 4 uger, søn af huusmand Niels Hansen og Ane Margrete Nielsdatter, i Hønnerup
1833, 26 October, 31 October, Jacob Henrichsen, 3½, søn af gaardmand Henrich Jørgensen og Ane Rasmusdatter, i Taarup
1833, 2 November, 7 November, Rasmus Henrichsen, 7, søn af gaardmand Henrich Jørgensen og Ane Rasmusdatter, i Taarup
1833, 15 November, 21 November, Jesper Mortensen Hansen, 2½, søn af tjenestepige Karen Marie Jespersdatter
1833, 12 September, 17 September, Anders Jensen, 5, søn af huusmand Jens Olsen, i Kindstrup
1833, 22 September, 27 September, Jens Pedersen, 3½, søn af gaardmand Peder Rasmussen, i Taarup
1814, 4 Februar, 11 Februar, Maren Hansdatter, 47, boende paa Kingsberg. Huusmand Jørgen Olssen
1814, 1 Maj, 6 Maj, Mette Kirstine Andersdatter, 10½, datter af huusmand Anders Jørgenssen Snedker, i Lunge
1814, 14 Junii, 21 Juni, Dorthe Pedersdatter, indsidderske og aftægtskone, enke, 42, boende i Kingstrup
1814, 18 Junii, 22 Junii, Anne Jørgensdatter, 61, i Lunge. Huusmand Andreas Larssen Indslev
1814, 24 Junii, 26 Junii, Anne Katrine Hansdatter, 41, opholdende sig i Kingstrup. Tjenestekarl Niels Jørgensen
1814, 27 Julii, 30 Julii, Bente Povelsdatter, enke og almisselem, 43, boede i Kingstrup. Maler Frederik Hej
1814, 23 October, 27 October, Maren Hansdatter, 73, i Lunge. Huusmand Jakob Hanssen Bødker
1814, 14 December, 21 December, Ellen Larsdatter, 64, i Sofienmark. Aftægtsmand Hans Erikssen
1815, 17 Januari, 22 Januari, Jacobine Jørgensdatter, 4½, datter af huusmand Jørgen Bertelssen, i Bybjerghuset
1815, 18 Januari, 22 Januari, Anne Sophie Rasmusdatter, enke og almisselem, 91, fra Fjelsted Sogn, opholdt sig ved hendes søn H. Ibssen, i Kingstrup
1815, 2 Februari, 9 Februari, Birthe Kirstine Nielsdatter, enke og aftægtskone, 65, i Fryden
1815, 26 Februari, 3 Marti, Dorthe Hansdatter, 60, i Ludvigshusene eller saakaldte Søgaarden. Boelsmand Hans Jørgenssen
1815, 1 April, 6 April, Karen Hansdatter, 55, i Lunge. Gaardmand Ole Jørgensen
1815, 1 April, 6 April, Ane Pedersdatter, 2 maaneder, datter af besvangret pige Maren Madsdatter, i et huus ved Holme
1815, 20 April, 28 April, Karenmarie Nielsdatter, 42, i Lunge. Gaardmand Ole Jenssen
1815, 19 Maj, 24 Maj, Lene Madsdatter, enke og indsidderske, 85, hos huusmand Hans Jakobsen, i Taarup
1815, 12 Juni, 18 Juni, Maren Andersdatter, tjenestepige, 18, i Lunge. Datter af huusmand Anders Jørgensen
1815, 11 September, 17 September, Anne Nielsdatter, 10, datter af besvangret pige Mette Larsdatter, i Taarup
1815, 11 November, 15 November, Agnete Hansdatter, enke og almisselem, 76, bosiddende i Taarup
1815, 20 December, 27 December, Stine Marie Jørgensdatter, ung bondepige og skolebarn, 13, af Kingstrup
1816, 4 Januari, 7 Januari, Maren Larsdatter, 6 uger, datter af gaardmand Lars Nielssen, i Lunge
1816, 19 Februari, 25 Februari, Anne Catrine Chrestensdatter, 6 dage, datter af huusmand Kresten Krestensen, paa Flueberg
1816, 16 April, 22 April, Annemarie Andersdatter, 16, datter af huusmand Anders Jørgenssen, i Lunge
1816, 5 Juni, 9 Juni, Sidsel Nielsdatter, indsidderske og enke, 75, i Hønderup
1816, 14 Juni, 18 Juni, Johanne Hansdatter, 36, i Kingstrup. Huusmand Niels Rasmussen
1817, 28 Februar, 8 Marts, Anne Kirstine Andersdatter, 73, i Kingstrup. Huusmand Jens Anderssen
1817, 23 Marts, 2 April, Marikatrine Andersdatter, 60, i Gjelsted. Gaardmand, gl. Lars Hanssen
1817, 1 Mai, 4 Mai, Bodilmarie Rasmusdatter, 1½, datter af huusmand Rasmus Larssen Gjørtler, i Kingstrup
1817, 23 Mai, 9 Mai, Anne Jacobsdatter, 56, i Taarup. Gaardmand Jakob Pederssen
1817, 5 November, 9 November, Maren Larsdatter, 6 uger, datter af gaardmand Lars Nielssen, i Lunge
1818, 10 Januar, 13 Januar, Kirsten Andersdatter, 39, i Kingstrup. huusmand Povel Skræder
1818, 19 Januar, 28 Januari, Maren Nielsdatter, 58, i Lunge. Selvejer og gaardmand Rasmus Larssen
1818, 16 Februar, 24 Februari, Maren Clausdatter, 72, i Kingstrup. Indsidder Espen Andressen
1818, 18 Februari, 27 Februari, Karen Hansdatter, 18, i Gjelsted. Smed Anders Jenssen
1818, 12 Mai, 17 Mai, Karenmarie Hansdatter, 10 dage, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Kingstrup
1818, 5 Juni, 7 Juni, Anne Thomasdatter, enke og almisselem, boesiddende i Kingstrup. Ingen alder
1818, 4 Juli, 9 Juli, Annekirstine Jepsdatter, 65, i Lunge. Boelsmand Knud Hanssen Snedker
1818, 17 Juli, 22 Juli, Ane Marie Nielsdatter, 32, i Kingstrup. Inderste Anders Frederikssen
1818, ..., , 2 August, Giertrud Thomasdatter
1818, 3 September, 7 September, Anemarie Pedersdatter, 22, i Gjelsted Taarup. Gaardmand Peder Nielssen
1818, 5 November, 8 November, Mette Larsdatter, almisselem, tilhuse hos Mads Hanssens enke, i Taarup. Ingen alder
1819, 14 Marts, 22 Marts, Maren Jørgensdatter, 60, i Hønderuphovgaard. Gaardmand Hans Nielssen
1819, 30 Marts, 6 April, Marie Kirstine Rasmusdatter, 5½, datter af huusmand og gjørtler Rasmus Larssen, i Kingstrup
1819, 1 Juni, 6 Juni, Ane Cathrine Pedersdatter, 5½, datter af gaardmand Peder Esbenssen, i Kingstrup
1819, 3 Juni, 7 Juni, Maren Pedersdatter, 30, paa Hønderup Mark. Almisselem Mads Larssen
1819, 15 September, 20 September, Kirsten Rasmusdatter, enke, 30, i Lunge. Selvejergaardmand Rasmus Larssen
1819, 17 October, 25 October, Kirsten Jørgensdatter, 18½, i Taarup. Datter af afgangne gaardmand Jørgen Jacobssens enke
1820, 21 Januar, 28 Januar, Karen Jørgensdatter, enke, 83, i Gielsted Bye. Gaardmand Hans Rasmussen
1820, 22 Januar, 30 Januar, Ane Cathrine Nielsdatter, 7 maaneder, datter af huusmand Niels Hanssen
1820, 26 Januar, 6 Februar, Karen Olsdatter, enke, 82, ved Holme. Skomager Jakob Nielsen
1820, 7 April, 14 April, Ane Dorthe Hansdatter, 32, i Taarup. Selvejergaardmand Anders Hanssen
1820, 3 Juni, ... Juni, Ane Cathrine Jørgensdatter, enke, 66, i Kindstrup. Fæstehuusmand Jørgen Rasmussen
1820, 31 Juli, 4 August, Maren Hansdatter, 43½, i Taarup. Gammel Hans Jørgenssen
1820, 18 September, 5 October, Ane Magrethe Rasmusdatter, 2½, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Kindstrup
1820, 23 November, 29 November, Magrethe Larsdatter, enke, 78, i Taarup. Jesper Hanssen
1820, 8 December, 14 December, Ane Kirstine Andersdatter, 33, i Kindstrup. Huusmand Niels Rasmussen
1820, 20 December, 26 December, Kirsten Andreasdatter, 5, datter af huusmand Andreas Johansen, i Hønnerup
1821, 9 Februar, 15 Februar, Ane Kirstine Christensdatter, 3, datter af indsidder Christen Poulssen, i Kindstrup
1821, 16 Februar, 22 Februar, Ane Madsdatter, 2, datter af huusmand Mads Hanssen, i Kindstrup
1821, 27 Februar, 24 Marts, Mette Sophie Madsdatter, 7, datter af huusmand Mads Hanssen, i Kindstrup
1821, 11 April, 17 April, Anemarie Madsdatter, 44, i Kindstrup. Gaardmand Niels Nielsen
1821, 4 Maj, 7 Maj, Anekatrine Hansdatter, 3, datter af tjenestepige Birthe Krestensdatter
1821, 29 Maj, 4 Juni, Johanne Hansdatter, 3, datter af huusmand Hans Nielssen, i Gielsted Taarup
1821, 10 Juni, 15 Juni, Aneke Nicoline Hansine Jørgensdatter, 13, datter af selvejergaardmand Jørgen Nielssen, i Holme
1821, 22 Juni, 28 Juni, Anne Nielsdatter, 18, i Kindstrup. Datter af selvejergaardmand Niels Nielssen
1821, 3 Juli, 7 Juli, Dorthe Madsdatter, 4, datter af indsidder Mads Larssen, paa Hønderup Mark
1821, 17 August, 22 August, Kirsten Nielsdatter, 4½, datter af huusmand Niels Rasmussen, i Kindstrup
1821, 31 August, .., Anekatrine Hansdatter, 2½, datter af huusmand Hans Christophersen, ved Holme
1821, 12 November, 19 November, Maren Jensdatter, 15½, datter af sognefoged og selvejer Jens Jenssen, i Kingstrup
1821, 25 November, 29 November, Karenmarie Jensdatter, 8 uger, datter af huusmand Jens Pederssen, i Kindstrup
1821, 1 December, 8 December, Karen Jensdatter, 7, datter af selvejergaardmand Jens Jenssen, i Kindstrup
1821, 20 December, 24 December, Ane Marie Nielsdatter, 23, paa Fluebjerg. Indsidder Rasmus Nielsen
1821, 26 December, 3 Januar 1822, Johanne Pedersdatter, enke, 70, i Kindstrup. Boelsmand Knud Larssen
1821, 27 December, 3 Januar 1822, Marie Cathrine Hansdatter, 4, datter af gaardmand Hans Hanssen, i Lunge
1822, 6 Januar, 12 Januar, Karen Marie Larsdatter, 10, datter af gaardmand Lars Nielsen, i Lunge
1822, 25 Februar, 3 Marts, Karen Magrete Nielsdatter, 7, datter af huusfæster Niels Hanssen, i Kindstrup
1822, 2 April, 9 April, Maren Andersdatter, 5½, datter af huusfæster Anders Frederiksen, i Fyrkjærhuset ved Holme
1822, 10 April, 16 April, Pernille Sørensdatter, almisselem, 71, i Kindstrup
1822, 20 April, 25 April, Maren Andersdatter, enke, 52, i Kindstrup. Rasmus Gjørtler
1822, 11 Mai, 16 Mai, Ane Sophie Friderichsdatter, tjenestepige, 20, hos gaardmand Hans Nielssen, i Kindstrup
1822, 13 Mai, 17 Mai, Karen Madsdatter, 79, i Taarup. Aftægtsmand Peder Christofferssen
1822, 25 Mai, 28 Mai, Ane Nielsdatter, almisselem og enke, 87, i Kindstrup. Jørgen Jørgensen
1822, 26 Juni, 30 Juni, Ane Jørgensdatter, enke, 76, opholdende sig i Høihuset. Rasmus Hanssen
1822, 8 December, 14 December, Martha Charlotte Jacobsdatter, 42, i Gielsted Taarup. Gaardmand Jacob Pederssen
1822, 18 December, 23 December, Ane Marie Nielsdatter, 41, i Gielsted. Indsidder Niels Jørgenssen
1822, 24 December, 29 December, Maren Jørgensdatter, tjenestepige, 25, hos gaardmand Peder Sørenssen, i Kindstrup
1823, 13 Januar, 20 Januar, Ane Marie Jørgensdatter, 26, i Gielsted. Fæstegaardmand Anders Nielssen
1823, 26 Januar, 1 Februar, Maren Andersdatter, indsidderske og ugift, 50, hos Lene Skræders, i Kindstrup
1823, 15 Februar, 22 Februar, Kirsten Madsdatter, ugift, 38, opholdende sig hos broderen Anders Madssen, i Fryden
1823, 21 April, 25 April, Ane Cathrine Nielsdatter, 3, datter af huusmand Niels Hanssen, i Kindstrup
1823, 23 Maj, 27 Maj, Maren Nielsdatter, 82, i Hønderup. Huusmand Jens Anderssen
1823, 6 September, 11 September, Ane Nielsdatter, 37, i Hønderup. Huusmand Jørgen Mortenssen
1823, 13 December, 19 December, Karen Hansdatter, enke, 79, opholdende hos gaardmand Stephan Jørgensen, i Taarup. Hans Nielssen
1824, 17 Januar, 23 Januar, Kirstine Christophersdatter, 4, datter af smed Christopher Pederssen, i Taarup
1824, 13 Februar, 20 Februar, Kirsten Larsdatter, 70, i Lunge. Gaardmand Anders Hanssen
1824, 5 Marts, 12 Marts, Magdalena Hansdatter, enke, 85, Kindstrup. Huusmand Ole Marcussen
1824, 8 April, 15 April, Anekatrine Nielsdatter, 38, i Hønderup. Huusmand Niels Rasmussen
1824, 18 April, 26 April, Ane Rasmusdatter, 41, i Hønderup. Selvejergaardmand og landmaaler Jørgen Sørenssen
1824, 7 Juni, 11 Juni, Diderikke Nielsdatter, 73, i Gielsted Taarup. Aftægtsmand Peder Nielssen
1824, 5 August, 8 August, Kirsten Pedersdatter, enke, 73, i Hønnerup. Morten Anderssen
1824, 1 October, 8 October, Maren Kragh født Dorph, madam, 24, i Gielsted Præstegaard. Født i Nakskov. Sognepræst M. G. Krag
1825, 3 Marts, 8 Marts, Ane Pedersdatter, tjenestepige, 17, datter af Ane Nielsdatter, hjemme i Lunge
1825, 16 Juni, 21 Juni, Dorthe Andersdatter, 37, i Kindstrup. Indsidder Mads Hanssen
1825, 19 Juni, 21 Juni, Maren Madsdatter, 2 3/4, datter af huusmand Mads Hanssen, i Kindstrup
1825, 2 Julii, 9 Juli, Anemagrethe Larsdatter, 56, ved Gielsted Kirke. Boelsmand Chresten Jacobssen
1825, 13 September, 19 September, Ane Clausdatter, 64, paa Flueberg. Huusmand Chresten Bech
1825, 8 October, 15 October, Ane Rasmusdatter, 68, i Lunge Skov. Huusfæster Christen Pederssen
1825, 15 October, 21 October, Maren Jørgensdatter, 63, paa Fluebjerg. Huusmand Peder Jørgenssen
1825, 19 October, 24 October, Wilhelmine Johannisdatter, tjenestepige, 25, i Kindstrup
1825, 11 December, 17 December, Else Maria Christensdatter, 6, datter af huusmand Christen Pederssen, i Rughavehuset
1825, ..., ... , Karen Larsdatter, enke, i Lunge. Peder Rasmussen. Død i Viby Ellegaard, Udby Sogn. Ingen alder
1826, 18 Januari, 22 Januari, Maren Jørgensdatter, 18 dage, datter af boelsmand Jørgen Hanssen,  i Ludvigsh..
1826, 10 Marts, 17 Marts, Maren Jørgensdatter, 32, i Kindstrup. Boelsmand Lars Knudssen
1826, 12 April, 19 April, Abelonne Steensdatter, 59, i Ludvigsstedet. Boelsmand Jakob Hanssen
1826, 30 Mai, 4 Juni, Ane Marie Hansdatter, 37, i Syvkjærhuset. Indsidder Niels Pederssen
1827, 16 Februar, 23 Februar, Ane Pedersdatter, 31, i Hønnerup. Gaardmand Hans Nielsen
1827, 6 April, 12 April, Pernille Larsdatter, enke, 74, i Kindstrup. Indsidder Mads Rasmussen
1827, 11 Mai, 16 Mai, Karen Marie Jensdatter, 2, datter af afgangne huusmand Jens Pederssen, i Kindstrup
1827, 22 Juni, 26 Juni, Anekathrine Andersdatter, 83, i Taarup. Fæstegaardmand Hans Jenssen
1827, 13 August, 16 August, Ane Marie Hansdatter, 57, i Lunge. Huusmand Peder Mikkelssen
1827, 19 October, 24 October, Karen Dorthea Nielsdatter, 48, i Lunge. Indsidder Christen Madssen
1828, 9 Februar, 16 Februari, Magrethe Nielsdatter, 23, i Hønnerup. Selvejergaardmand Jørgen Sørenssen
1828, 6 Marts, 12 Marts, Mette Henrichsdatter, 61, paa Lunge Mark. Aftægtsmand Jørgen Larssen
1828, 3 April, 7 April, Mette Kathrine Hansdatter, enke og almisselem, 84, i Kindstrup. Almisselem Nis Olssen
1828, 8 April, 12 April, Maren Knudsdatter, 30, i Kindstrup. Datter af afgangne huusmand Knud Anderssen
1828, 13 Mai, 18 Mai, Ane Marie Jørgensdatter, 14 uger, datter af enkemand Jørgen Sørenssen, i Hønnerup
1828, 22 Mai, 28 Mai, Ane Nielsdatter, 58, i Taarup. Huusmand Anders Hanssen
1828, 29 Maj, 2 Juni, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 48, i Kindstrup. Huusmand Jens Jespersen
1828, 26 Juni, 30 Juni, Elisabeth Jørgensdatter, enke, 82, opholdende sig i Holme. Skræder Smidt, i Assens
1828, 8 Juli, 11 Juli, Stine Marie Knudsdatter, 16, datter af huusmand Knud Hanssen, af Lunge
1828, 18 August, 21 August, Ane Jensdatter, 40, i Kindstrup. Huusmand Mads Hanssen
1828, 29 September, 5 October, Kirsten Pedersdatter, enke, 94, paa Hønnerup Mark. Mikkel Jørgenssen
1828, 28 October, 1 November, Sidsel Rasmusdatter, 8 dage, datter af huusmand Rasmus Olssen, i Kindstrup
1828, 12 November, 17 November, Ane Marie Rasmusdatter, 23, i Lunge. Boelsmand Rasmus Jenssen
1828, 9 December, 14 December, Ane Kathrine Olsdatter, indsidderske, 84, hos gammel Lars Hanssen, i Gjelsted
1828, 14 December, 19 December, Ane Kathrine Pedersdatter, 5½, datter af gaardmand Peder Esbensen, i Kindstrup
1829, 4 Februar, 9 Februar, Else Madsdatter, 75, i Kindstrup. Huusmand Hans Henrikssen
1829, 16 Februari, 23 Februari, Ane Dorthe Andersdatter, 4 1/4, datter af gaardmand Anders Hanssen, i Taarup
1829, 19 Februari, 27 Februari, Ane Marie Jørgensdatter, 28 3/4, i Nydam. Datter af aftægtsmand Jørgen Hanssen
1829, 19 Februar, 27 Februari, Maren Pedersdatter, 66, paa Fluebjerg. Huusmand Anders Anderssen
1829, 4 Marts, 8 Marts, Maren Hansdatter, almisselem, 84, i Kindstrup
1829, 18 Marts, 22 Marts, Birthe Kirstine Knudsdatter, 3 dage, datter af huusmand Knud Bendixen, paa Lunge Mark
1829, 25 Marts, 31 Marts, Ane Nielsdatter, 84, i Hønnerup. Huusmand Niels Nielsens moder
1829, 10 April, 15 April, Maren Rasmusdatter, 2, datter af huusmand Rasmus Olssen, i Kindstrup
1829, 2 Mai, 7 Mai, Maren Andersdatter, enke, 91, Kindstrup. Rasmus Larssen
1829, 28 Juli, 3 August, Anekatrine Jørgensdatter, 38, paa Fluebjerg. Huusmand Claus Christenssen
1829, 2 August, 6 August, Johanne Pedersdatter, 38, i Kindstrup. Fæstehuusmand Peder Hanssen
1829, 24 August, 29 August, Thrine Marie Olesdatter, 34, i Lunge. Fæstegaardmand Peder Jenssen
1829, 1 October, 4 October, Ane Dorthea Clausdatter, 15 uger, datter af huusmand Claus Christensen, paa Fluebjerg
1829, 1 October, 8 October, Karen Nielsdatter, 9 uger, datter af huusmand Niels Christenssen, i Lunge
1829, 15 November, 24 November, Mette Sophie Hansdatter, 22, i Kindstrup. Gaardmand Jeppe Pederssen
1829, 19 November, 26 November, Mette Marie Hansdatter, enke, 85, i Kindstrup. Almisselem Frantz Johansen
1829, 17 December, 23 December, Else Bendixdatter, 75, i Kindstrup. Indsidder Jørgen Jenssen
1830, 2 Januar, 7 Januar, Ane Magrethe Larsdatter (slegfredbarn), 1, datter af fruentimmer Karen Andersdatter, i Kindstrup
1830, 18 Februari, 26 Februar, Ane Cathrine Larsdatter, enke, 89, i Hønnerup. Gaardejer ...
1830, 26 Februari, 4 Marts, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 73, i Højgaarden. Gaardmand Niels Pederssen
1830, 25 Marts, 31 Marts, Kirsten Larsdatter, enke, 70, i Taarup. Huusmand Knud Klaussen
1830, 12 April, 17 April, Christiane Madsdatter, 60, i Hønnerup. Huusmand Andreas Johanssen
1830, 17 April, 22 April, Karen Sørensdatter, 22, i Kragsbjerg. Huusmand Søren Sørenssen
1830, 11 Maj, 17 Maj, Maren Jensdatter, 30, i Lunge. Huusmand Jens Pederssen
1830, 14 Maj, ... Maj, Kirsten Christiansdatter, 11, datter af huusmand Christian Poulssen, i Kindstrup
1830, 27 Maj, 2 Juni, Karen Nielsdatter, 16, datter af gaardmand Niels Nielssen, i Kindstrup
1830, 13 Juni, 19 Juni, Arngoth Ulrikke Johansdatter, enke, 79, i Taarup. Gaardmand Mads Hanssen
1830, 27 Juni, 12 Juli, Mette Kirstine Olesdatter, enke, 68, i Kindstrup. Smed Knud Anderssen
1830, 17 August, 21 August, Gjertrud Larsdatter, ugift fruentimmer, 64, i Kindstrup
1830, 9 September, 15 September, Ane Kirstine Johansdatter, 7, datter af huusmand Johan Jokumsen, i Kindstrup
1830, 19 October, 24 October, Gjertrud Sørensdatter, enke, 76, i Kindstrup. Almisselem Ole Mikkelsen
1830, 25 October, 31 October, Ane Kirstine Clausdatter, 3, datter af huusmand Claus Knudssen, i Taarup
1830, 7 December, 13 December, Maren Andersdatter, 32, Kindstrup. Huusmand og hjulmand Knud Espenssen
1830, 17 December, 22 December, Maren Rasmusdatter, 90, Kindstrup. Huusmand Peder Jenssen
1830, 26 December, 1 Januar 1831, Mette Sophie Jeppessen, 3 dage, datter af gaardmand Jeppe Pederssen, i Kindstrup
1831, 19 Januar, ... Januar, Karen Hansdatter, 16, datter af huusmand Hans Christofferssen, ved Holme
1831, 28 Marts, 7 April, Anemarie Nielsdatter, 54, i Lunge. Boelsmand Rasmus Jensen
1831, 4 April, 9 April, Maren Madsdatter, almisselem, 52, i Kindstrup Fattighuus
1831, 22 Maj, ... , Johanne Larsdatter, enke, 82½, opholder sig i Taarup. Mads Jørgensen
1831, 17 Juni, 24 Juni, Ane Marie Hansdatter, enke, 69, af Hønnerup. Gaardmand Ole Rasmussen
1831, 17 September, 22 September, Birthe Marie Rasmusdatter, 47, i Høikjerhuset. Huusmand Niels Jørgenssen
1831, 24 October, 31 October, Anemarie Jørgensdatter, Gjelsted. Gaardmand Anders Nielssen. Ingen alder
1831, 14 November, ... November, Kirsten Madsdatter, enke og aftægtskone, 102, i Holme. Lars Hanssen
1831, 14 November, ... November, Ane Jensdatter, 28, i Lunge. Gaardmand Mads Rasmussen
1831, 16 November, ... November, Maren Henrikssen (slegfredbarn), 8 maaneder, datter af  Anemagrethe Pedersdatter, i Gjelsted
1831, 21 December, 29 December, Ane Jørgensdatter, enke, 84, i Holmegaard. Selvejer Niels Jenssen Holme
1831, 25 December, 30 December, Ane Katherine Andersdatter, almisselem og enke, 58, i Lunge. Mads Christensen
1832, 30 Marts, 4 April, Cathrine Hansdatter, 9, ved Holme, datter af huusmand Hans Chrestophersen Bødker
1832, 5 April, 13 April, Christiane Marie Bruun født Knoph, 73½, paa Hønneruplund. Selvejergaardmand Anders Pedersen Bruun
1832, 27 April, 5 Maj, Marie Kirstine Larsdatter, 39, i Taarup. Huusmand Winther Larssen
1832, 17 Maj, 22 Mai, Anemarie Jørgensen, 10 uger, datter af landmaaler Jørgen Sørenssen, i Hønnerup
1832, 2 Juni, 6 Juni, Elsemarie Christensdatter, 5, datter af huusmand Christen Anderssen, i Gjelsted Mosehuus
1832, 22 Juni, 29 Juni, Christine Hansdatter, 11, datter af huusmand og bødker Hans Chrestofferssen, i Holme
1832, 20 August, 25 August, Ane Pedersdatter, 42½, i Kindstrup. Landmaaler Lars Hansen
1832, 11 October, 14 August, Maren Andersdatter, 1½, datter af huusmand Anders Larsen, i Lunge
1832, 2 November, 9 November, Ane Margrete Hansdatter, enke, 69, i Taarup. Gaardmand Jørgen Jakobsen
1832, 11 November, 16 November, Ane Marie Christiansdatter, 73, paa Fragsbjerghuset. Huusmand Jens Andersen
1832, 12 November, 16 November, Anne Kirstine Andersen, 6 uger, datter af boelsmand Anders Knudsen, i Kindstrup
1832, 26 December, 31 December, Ane Hansdatter, indsidderske,, 40, i Kindstrup Hospital
1833, 25 Januari, 31 Januar, Elisabet Larsdatter, almisselem og enke, 69, ved Holme. Skomager Hans Pedersen
1833, 27 Marts, 31 Marts, Ane Katrine Jensen, 6 uger, datter af huusmand Jens Olsen, i Kindstrup