Rørup, 1838-1872, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1838-1872, Rørup sogn, Vends herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1840, 3die Marts, 9de Marts, Lars Nielsen Taarup [ungkarl og gartner], 22, paa Erholm, , , , ,
1840, 20de Marts, 25de Marts, Christian Johansen, , paa Søndergaarde - af Søndergaarde, , , , Anne Marie Svendsdatter [pige],
1840, 15de April, 21de April, Rasmus Rasmussen [examinat. juris.], 48, paa Ormehøi - af Ormehøi, , , , ,
1840, 17de Juni, 21de Juni, Hans Pedersen [huusmand], 34, i Grønnemoselund - af Grydskovhuus, , , , ,
1840, 11te Juli, 17de Juli, Rasmus Henningsen [huusmand og skoemager], 43, i Grønnemoselund - af Gadsbølle, , , , ,
1840, 6ye October, 11te October, Peder Larsen, 1, i Etterup - af Etterup, , , Lars Jensen [huusmand], ,
1841, 30te Marts, 4de April, Mads Nielsen [indsidder og almisselem], 85, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , ,
1841, 15de April, 21de April, Anders Christensen [almisselem og enkemand], 63, paa omgang i Sognet - af Torup i Sandager Sogn, , , , ,
1841, 22de April, 29de April, Anders Larsen [aftægtsmand], 77, i Andreasholm - af Aalsboe, , , , ,
1841, 25de Mai, 30te Mai, Marcus Pedersen [aftægtsmand], 66, i Grønnemoselund - af Balleboe, , , , ,
1841, 9de August, 13de August, Ole Madsen [muurmester og huusfæster], 44, i Lisenlund - af Lunge, , , , ,
1841, 16de September, 22de September, Niels Nielsen [fæstegaardmand], 75, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , ,
1842, 16de Januar, 21de Januar, Johan Jørgensen, , i Skoemagerhuset - af Skoemagerhuset, , , Jørgen Jensen [indsidder], ,
1842, 9de Juli, 14de Juli, Hans Madsen [aftægtsmand hos Hans Jacob Rasmussen], 74, i Gribsvad - af Ladegaard, , , , ,
1842, 7de September, 11te September, Ole Hansen, , i Lisenlund - af Lisenlund, , , Hans Christian Nielsen [huusmand og snedker], ,
1842, 13de November, 21de November, Jørgen Jensen [aftægtsmand hos Peder Madsen], 71, i Aalsboe - af Høisholt, , , , ,
1842, 20de November, 27de November, Jørgen Hansen [indsidder], 42, ved Rørup Kirke - af Rørup, , , , ,
1843, 9de Marts, 16de Marts, Anders Jensen [gaardfæster], 34, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , ,
1843, 16de Mai, 21de Mai, Christen Larsen, 4, i Grønnemosehuuse - født i Grønnemosehuuse, , , Lars Christensen [huusmand og væver], ,
1843, 6te Juni, 13de Juni, Niels Nielsen [fæstegaardmand], 47, i Dybmose - af Høved, , , , ,
1843, 30te Juni, 6te Juli, Rasmus Sørensen [afskediget kudsk, nu indsidder], 46, paa Erholm - nu i Lindebjerg - af Steenløse, , , , ,
1843, 11te Juli, 15de Juli, Hans Wilhelm Nielsen [boelsmand], 50, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , , ,
1843, 29de October, 4de November, Peder Henrichsen, 24, i Lille Frydenholm - af Lille Frydenholm, , , Henrich Pedersen [huusmand], ,
1843, 28de November, 3die December, Lars Andersen [ungkarl og stifsøn af gaardfæster Jens Andersen], 47, i Mathiasholm - af Mathiasholm, , , , ,
1843, 10de December, 15de December, Mathias Christian Nielsen, 11, i Mongaarde - af Castel, , , Niels Christensen [gaardfæster], ,
1844, 18de Januar, 21de Januar, Hans Wilhelm Hansen, , i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Hans Wilhelm Nielsen [afdøde boelsmand], ,
1844, 3die Marts, 10de Marts, Mads Pedersen, 1, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Peder Madsen [gaardfæster], ,
1844, 4de April, 8de April, Ole Pedersen, 1, i Grønnemoselund - af Grønnemoselund, , , Peder Andersen [huusmand], ,
1844, 4de Mai, 8de Mai, Johan Frederich Larsen, 1, Gribsvad - af Gribsvad, , , Larsen [gjestgiver], ,
1844, 14de Mai, 20de Mai, Morten Qvirinsen [huusmand], 66, i Skrallen - af Gambye, , , , ,
1844, 28 Mai, 31te Mai, Rasmus Christiansen [slegfredsøn, opholdt sig hos Hans Larsen], 11, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , Anne Margrethe Jensdatter [afdøde almisselem],
1844, 29de Mai, 2den Juni, Hans Jensen, 5, i Rørup Fattighus - af Grønnemoselund, , , , Karen Marie Erichsdatter [almisselem],
1844, 10de Juni, 16de Juni, Hans Rasmussen [huusmand og almisselem], 84, i Aalsboe - af Gamborg, , , , ,
1844, 21de Juni, 25de Juni, Niels Hansen, 2, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Nielsen [gaardmand], ,
1844, 12te November, 18de November, Jens Christian Jørgensen [gaardfæster Lars Nielsens pleiesøn], 32, i Hekkebølle - af Odense, , , , ,
1844, 2den Januar, 12te Januar, Mads Jensen [ungkarl - opholdende sig hos faderen], 24, i Grønnemoselund - af Grønnemoselund, , , Jens Jørgensen [huusmand], ,
1845, 27de Januar, 2den Februar, Johan Jensen, , i Grønnemoselund - af Grønnemoselund, , , Jens Nielsen [indsidder], ,
1845, 3die Juli, 6te Juli, Hans Madsen, 5, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Mads Hansen [huusmand], ,
1845, 18de Juli, 24de Juli, Morten Nielsen [huusmand], 55, i Lindebertg - af Lindeberg, , , , ,
1845, 3die October, 8de October, Hans Christian Jørgensen, 2, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , , Mette Christiansdatter [pige],
1845, 9de November, 14de November, Peder Larsen, 1, i Etterup - af Etterup, , , Lars Jensen [huusmand og væver], ,
1846, 15de Juni, 20de Juni, Hans Jespersen, 32, i Sønderborghuus - af Sønderborghuus, , , Jesper Pedersen [afdøde huusmand], ,
1846, 5te August, 9de August, Jørgen Hansen, 1, i Ormehøihuus - af Ormehøi, , , Hans Jørgensen [huusmand], ,
1846, 21de October, 25de October, Niels Nielsen, , i Christiansfeld - af Christiansfeld, , , Niels Hansen [boelsmand], ,
1846, 23de October, 28de October, Jacob Carlsen, 25, i Kremmerled - af Kremmerled, , , Carl Jungemann [huusmand], ,
1847, 10de Marts, 18de Marts, Jens Ditlevsen [fæstegaardmand], 54, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , ,
1847, 16de April, 21de April, Peder Jensen [aftægtsmand hos huusmand Lars Christensen], 80, i Grønnemose - af Fauerskov, , , , ,
1847, 23de October, 29de October, Johan Hansen, , i Etterup - af Etterup, , , Hans Olsen [huusmand], ,
1847, 9de December, 15de December, Carl Jungemann Erichsen [huusmand og almisselem], 87, i Kremmerled - af Sverig, , , , ,
1848, 3die Januar, 9de Januar, Peder Pedersen [aftægtsmand], 91, i Kjellingbjerghuus - af Sletterod, , , , ,
1848, 17de Januar, 26de Januar, Jørgen Nielsen [sognefoged og lægdsmand, aftægtsmand], 73, i Etterup - af Eibye, , , , ,
1848, 9de Februar, 17de Februar, Morten Andersen [almisselem og indsidder], 62, i Grønnemoselund - af Asperup, , , , ,
1848, 3die Marts, 10de Marts, Hans Andersen [aftægtsmand og forhen boelsmand], 83, i Hekkebølle - af Gjelsted, , , , ,
1848, 3die April, 5te April, Johanne Jensdatters [dødfødt drengebarn], , i Grønnemose, , , , Johanne Jensdatter [pige],
1848, 6te April, 12te April, Jens Nielsen, 12, i Trollemosehuus - af Trollemosehuus, , , Niels Hansen [indsidder], ,
1848, 22de Juni, 25de Juni, Jens Sørensen [indsidder og enkemand, samt almisselem], 40, i Grønnemoselund - Ormehøi, , , , ,
1848, 11te September, 5de September, Mogens Nielsen, 9, i Grønnemosehuus - af Grønnemosehuus, , , Niels Larsen [huusmand og bødker], ,
1848, 15de September, 20de September, Hans Olsens [dødfødt drengebarn], , i Etterup, , , Hans Olsen [huusmand], ,
1848, 18de November, 24de November, Rasmus Nielsen, 6, i Dybmose - af Dybmose, , , Niels Nielsen [afdøde gaardmand], ,
1848, 19de November, 24de November, Ekkart Andreasen [enkemand, røgter hos forpagter Clement], 60, paa Erholm - af Sandager Sogn, , , , ,
1848, 21de December, 26 December, Jørgen Caspersen, 1, ved Erholm - af Eggernsund, , , Jørgen Caspersen [teglmester], ,
1849, 25de Januar, 1ste Februar, Niels Jensen, 9, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Jens Ditlevsen [afdøde gaardfæster], ,
1849, 1ste Februar, 4de Februar, Peter Madsen [ugift almisselem], 80, opholdende sig paa Ormehøi, , , , ,
1849, 8de Februar, 15de Februar, Mads Jørgen Pedersen, 2, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Peder Madsen [gaardfæster], ,
1849, 9de Februar, 15de Februar, Anders Rasmussen, 6, i Grønnemoselund - af Grønnemose, , , Rasmus Jensen [afdøde indsidder], ,
1849, 24de Februar, 27de Februar, Niels Hansen [enkemand og indsidder], 53, i Grønnemosehuus - af Tovringe, , , , ,
1849, 5te Marts, 12te Marts, Carl Adolph Selmer [contorist hos forvalter Selmer], 18, paa Søndergaarde - af Herrested, , , , ,
1849, 22de April, 24de April, Erich Carlsen [leier], 36, af et huus i Rørup - af Kremmerled, , , , ,
1849, 27de April, 3die Mai, Hans Phillip Selmer [procurator, forvalter, tiendecommissair og landvæsenscommissair], 60, paa Søndergaarde - af Gamtofte, , , , ,
1849, 13de Mai, 20de Mai, Rasmus Hansen, , i Etterup - af Etterup, , , Hans Rasmussen [gaardfæster], ,
1849, 1ste Juli, 8de Juli, Hans Jørgen Larsen, 2, i Gribsvad - af Rørup, , , , Karen Jørgensdatter [enke],
1849, 23de Juli, 27de Juli, Jens Jensen, 21, i Grønnemoselund - af Høime, , , Jens Rasmussen [huusmand], ,
1849, 25de Juli, 29de Juli, Jens Nielsen, 8, i Christiansfeld - af Christiansfeld, , , Niels Hansen [boelsmand], ,
1849, 31te Juli, 5te August, Hans Peter Andersen, 7, i Grønnemoselund - af Grønnemoselund, , , Anders Pedersen [huusmand og børstenbinder], ,
1849, 9de September, 15de September, Hans Nielsen, 10, i Christiansfeld - af Christiansfeld, , , Niels Hansen [boelsmand], ,
1849, 13de September, 19de September, Peder Madsen [huusfæster], 57, i Kjellingbjerghuus - af Skambye, , , , ,
1849, 12te October, 17de October, Peder Sørensen, 24, i Uglehuus - af Brunemosehuus, , , , Kirsten Jacobsdatter [indsidderske og almisselem],
1849, 2den December, 8de December, Ole Hansen, 15, i Etterup - af Etterup, , , Hans Olsen [huusmand], ,
1849, 14de December, 20 December, Søren Pedersen [huusmand og skovfoged], 68, i Lindebjerg - af Frydenlund, , , , ,
1850, 3die Januar, 9de Januar, Morten Hansen [stifsøn af huusmand Hans Jacob Rasmussen], 18, i Gribsvad - af Gribsvad, , , , ,
1850, 18de Januar, 24de Januar, Niels Pedersen, 17, i Gribsvad - af Gribsvad, , , Peder Nielsen [huusmand og smed], ,
1850, 16de Januar, 20de Januar, Jeppe Hansens [dødfødt drengebarn], , i Aalsboe, , , Jeppe Hansen [gaardmand], ,
1850, 4de Marts, 10de Marts, Peder Andersen [huusmand og almisselem], 50, i Grønnemosehuus - af Kiilshøi, , , , ,
1850, 14de Marts, 21de Marts, Rasmus Hansen, , i Etterup - af Etterup, , , Hans Rasmussen [gaardmand], ,
1850, 16de Marts, 22de Marts, Jørgen Andersen [huusmand og smed], 52, i Etterup - af Kiilshøi, , , , ,
1850, 27de Marts, 1ste April, Anders Jørgensen, 1, i Brabant - af Brabant, , , , Johanne Cathrine Nielsdatter [fruentimmer],
1850, 18de December, 23de December, Niels Findsen [huusmand og smed], 69, i Aalsboe - af Byllerup, , , , ,
1851, 14de Marts, 19de Marts, Lars Jensen [huusmand], 47, i Etterup - af Indslev, , , , ,
1851, 14de April, 19de April, Hans Jørgensen, 8, i Mongaarde - af Mongaarde, , , Jørgen Andersen [gaardfæster], ,
1851, 15de Mai, 21de Mai, Hans Mortensen [huuseier], 49, i Sønderborghuus - af Etterup, , , , ,
1851, 8de Juni, 18de Juni, Jens Andersen [gaardfæster], 79, i Mathiasholm - af Orte, , , , ,
1851, 6te September, 11te September, Jørgen Hansens [udøbt drengebarn], , i Aalsboe, , , Jørgen Hansen [huusmand, huusmand], ,
1851, 26de October, 1ste November, Jørgen Jeppesen, , i Aalsboe - af Aalsboe, , , Jeppe Hansen [gaardfæster], ,
1851, 13de November, 21de November, Anders Pedersen [gaardfæster], 66, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , , ,
1851, 23de November, 2den December, Lars Nielsen [pleiesøn af afdøde huusmand Peder Madsen], 18, i Kjellingbjerghuset - af Holøv, , , , ,
1852, 26de December 1851, 2den Januar, Jørgen Rasmussen [aftægtsmand hos gaardeier Jørgen Nielsen], 59, i Etterup - af Breed, , , , ,
1852, 9de Mai, 17de Mai, Hans Jørgensen [gaardfæster], 77, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , , ,
1852, 13de Mai, 19de Mai, Lars Sørensen [huusfæster], 70, i Nylykkehuus - af Peirup, , , , ,
1852, 8de Juni, 14de Juni, Ole Nielsen [aftægtsmand og almisselem hos Anders Jørg. Olsen], 86, i Igangshuset - af Hekkebølle, , , , ,
1852, 15de Juni, 19de Juni, Hans Peter Hansen, 1, i Grønnemoselund - af Grønnemosehus, , , Anders Pedersen [huusmand og børstenbinder], ,
1852, 16de Juni, 22de Juni, Niels Nielsen [tjenestekarl], 38, fra Odense - af Bækstedet, , , , ,
1852, 11te Juli, 20de Juli, Frederich Gormsen, 44, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Gorm Pedersen [gaardfæster], ,
1852, 15de August, 22de August, Anders Jensen, 1, i Gillebrohuus - af Gillebrohuus, , , Jens Knudsen [huusmand], ,
1852, 8de September, 13de September, Peder Olsen, , i Uglehuus - af Uglehuus, , , Ole Nielsen [tømmermand], ,
1852, 16de November, 24de November, Mads Hansen, 21, i Grønnemosehuus - af Grønnemose, , , Hans Pedersen [huusmand], ,
1853, 6te Marts, 13de Marts, Anders Rasmussen, , i Libersholm - af Libersholm, , , Rasmus Pedersen [indsidder], ,
1853, 23de April, 1ste Mai, Jørgen Olsen, , i Dybmose, , , Ole Jørgensen [indsidder], , fra Harendrup
1853, 16de September, 22de September, Hans Pedersen, , i Skjallemosehuus - af Skallemosehuus, , , , Maren Hansen [pige],
1853, 29de September, 5te October, Niels Nielsen [gaardfæster], 42, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , ,
1853, 7de October, 14de October, Niels Henrichsen, 23, i Lille Frydenlund - af Lille Frydenlund, , , Henrich Pedersen [huusfæster], ,
1853, 29de November, 5te December, Rasmus Hansen, , i Etterup - af Etterup, , , Hans Rasmussen [gaardfæster], ,
1854, 26de Januar, 3die Februar, Hans Madsen, , i Sønderborg - af Sønderborg, , , Mads Christian Rasmussen [huusmand], ,
1854, 6te Februar, 12te Februar, Jørgen Nielsen, 12, i Røruphuse - af Trollemosehuus, , , Niels Jørgensen [huusmand], ,
1854, 10de Mai, 17de Mai, Jørgen Christian Thomsen, 22, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Thomas Hansen [huusmand], ,
1854, 20de August, 27de August, Jørgen Jensen [indsidder], 41, i Rørup Fattighuus - af Grønnemose, , , , ,
1854, 25de October, 30te October, Bertel Simonsen [enkemand], 70, bosiddende i Odense - af Møgeltønder, , , , ,
1854, 2den December, 9de December, Johan Enochsen [huusmand og forhen tiener], 68, i Tjenerhuset paa Erholm - af Tranderup, , , , ,
1855, 11te Februar, 18de Februar, Johan Ernst Frederiksen, , i Pariishuus - af Pariishuus, , , Frederik Wicht [indsidder], ,
1855, 15de Mai, 20de Mai, Niels Olsen [aftægtsmand og almisselem], 77, i Aalsboe - af Kindstrup, , , , ,
1855, 29de Mai, 4de Juni, Jens Henningsen [fæstegaardmand], 37, i Aalsboe - af Søllested, , , , ,
1855, 21de Juni, 24de Juni, Peder Nielsen [tjenestekarl], 17, paa Ormehøi - af Holmehusene, , , , ,
1855, 14de Juli, 18de Juli, Jens Hansen, 19, i Etterup - af Etterup, , , Hans Olsen [huusmand], ,
1855, 8de October, 16de October, Anders Jørgensen, 19, i Mongaarde - af Mongaarde, , , Jørgen Andersen [gaardmand], ,
1856, 1ste April, 6te April, Rasmus Henrich Mikkelsen, , i Aalsboe - af Aalsboe, , , Mikkel Henriksen [huusmand], ,
1856, 11te April, 19de April, Hans Sørensen [aftægtsmand], 72, i Aalsboe - af Dybmose, , , , ,
1856, 2den Juni, 8de Juni, Jens Rasmussen [almisselem], , i Etterup [alder ikke opgivet], , , , ,
1856, 1ste August, 6te August, Knud Pedersen [ugift smedesvend og telegrapfarbeider], 34, i Gribsvad - fra Nyborg - af Mullerup, , , Peder Hansen [huusmand], , i Flødstrup
1856, 5te August, 11te August, Jørgen Gormsen [gift boelsmand], 67, i Hegnetslund - af Hekkebølle, , , , ,
1856, 25de October, 30te October, Hans Sørensen [fæstegaardmand], 62, i Mongaarde - af Fjellerup, , , , ,
1856, 5te December, 10de December, Søren Peter Sørensen, , i Lindebjerg - af Lindebjerg, , , Søren Rasmussen [huusmand], ,
1857, 14de April, 22de April, Niels Peter Hansen [tvilling], , i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1857, 28de Juni, 3die Juli, Jens Pedersen [huusmand og smed Anders Nielsens stifsøn], 10, i Grønnemose - af Dærup, , , , ,
1857, 29de Juni, 3die Juli, Niels Jochumsen, 32, i Etterup - af Etterup, , , Jochum Nielsen [huusmand], ,
1857, 7de October, 12te October, Niels Hansen, 19, i Bækstedet - af Bækstedet, , , Hans Rasmussen [afdøde boelsmand], ,
1857, 6te November, 12te November, Lars Nielsen, 12, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Niels Hansen [gaardfæster], ,
1857, 9de November, 11te November, Mads Larsen [gjestgiver, enkemand], 53, i Gribsvad - af Brobyværk, , , , ,
1857, 22de November, 28de November, Hans Jørgensen [ugift almisselem], 57, i Fattighuset - af Hegnetshuus, , , , ,
1857, 30te November, 6te December, Martin Ankjær Pedersen, , i Lindeberg - af Lindeberg, , , Peder Mortensen [huusmand], ,
1858, 31te Januar, 9de Februar, Hans Peter Hansen, , i Etterup - af Etterup, , , Johan Hansen [gaardmand], ,
1858, 2den Februar, 9de Februar, Hans Petersen Ness, 3, i Skrallen - af Skrallen, , , Peder Hansen [huusmand], ,
1858, 15de Februar, 24de Februar, Hans Jespersen [gift huusfæster], 45, i Libershave - af Haarsbo Gambye, , , , ,
1858, 22de April, 29de April, Jens Pedersen [pleiesøn - opholdende sig hos gaardmand Niels Mortensen], 16, i Mongaarde - af Bellinge, , , , ,
1858, 3die Juni, 6te Juni, Ole Jensen [huusmand Niels Hansens stedsøn], 4, i Grønnemosehuus - af Harrendrup, , , , ,
1858, 31te Juli, 6te August, Lars Pedersen [enke, selveiergaardmand], 74, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , ,
1858, 11te November, 16de November, Lars Jørgen Hansen, 3, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Pedersen [huusmand], ,
1858, 24de December, 30te December, Knud Hansen, 4, i Rørup Huse - af Rørup Huse, , , Hans Jespersen [huusmand], ,
1859, 18de Januar, 23de Januar, Jesper Hansen, 12, i Rørup Huse - af Rørup Huse, , , Hans Jespersen [huusmand], ,
1859, 20de Januar, 28de Januar, Immanuel Jørgensen [enkemand - opholdende sig hos gaardmand Hans Jørgensens enke], 90, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , , ,
1859, 2den Februar, 8de Februar, Niels Peter Hansen, 4, i Rørup - af Rørup, , , Hans Christian Nielsen [indsidder og hjulmand], ,
1859, 12te Februar, 18de Februar, Anders Nielsen, 5, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1859, 21de Februar, 27de Februar, Jens Jørgensen Bech [enkemand, indsidder og almisselem], 80, i Grønnemoselund - af Skoumøllehuset, , , , ,
1859, 11te April, 18de April, Claus Andersen, 25, i Etterup - af Etterup, , , Anders Hansen [gaardfæster], ,
1859, 12te April, 20de April, Niels Nielsen [enkemand og aftægtshuusmand], 79, i Grønnemosehuse - af Skydebjerg, , , , ,
1859, 1ste Mai, 9de Mai, Gorm Pedersen [enkemand og aftægtsmand], 82, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , , ,
1859, 7de Mai, 14de Mai, Niels Hansen Rasmussen, 1, i Etterup - af Etterup, , , Hans Rasmussen [gaardmand], ,
1859, 9de August, 15de August, Henrich Pedersen [fæstehuusmand], 84, i Lille Frydenlund - af Hekkebølle, , , , ,
1859, 12te August, 19de August, Isak Adrian Meelbye [forhenværende amtsforvalter, aftægtsmand], 78, i Mongaarde - af Assens, , , , ,
1859, 6te October, 11te October, Christen Pedersen [ugift ungkarl, almisselem - opholdt sig hos Hans Larsen], 51, i Rydshaven - af Bremmerod, , , , ,
1860, 6te Februar, 10de Februar, Niels Madsen [enkemand og huusfæster], 82, i Hegnetshuus - af Hegnetshuus, , , , ,
1860, 17de April, 25de April, Anders Pedersen [aftægtsmand], 93, i Mongaarde - af Mongaarde, , , , ,
1860, 22de April, 29de April, Jørgen Christiansen, 3, i Grønnemose - af Grønnemose, , , Christian Jørgensen [indsidder], ,
1860, 5te Mai, 14de Mai, Jørgen Nielsen [opholdende sig hos svigersønnen Morten Larsen], 72, i Grønnemoselund - af Kallehov i Diernisse Sogn, , , , ,
1860, 27de Mai, 3die Juni, Hans Peter Andersen [pleiebarn - opholdende sig hos skrædder Hans Pedersen], 2, i Aalsboe - fra Fjelsted - af Sletterød, , , , ,
1860, 4de Juni, 11te Juni, Anders Jensen [huusfæster], 72, i Bremmerod - af Graderup, , , , ,
1861, 9de Februar, 18de Februar, Hans Christophersen [ugift tjenestekarl hos forpagter Clement], 28, paa Erholm - af Aarup, , , , ,
1861, 20de Februar, 26de Februar, Frederik Gormsen, 6, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Gorm Gormsen [gaardmand], ,
1861, 4de April, 9de April, Peder Andersen, , af Grønnemoselund, , , Anders Pedersen [huusmand og børstenbinder], ,
1861, 24de Mai, 31te Mai, Johan Ernst Wicht [forhenværende skytte], 87, paa Erholm - boende i Pariishuus - af Kimmerfeld i Holsteen, , , , ,
1861, 25de Juni, 1ste Juli, Gorm Peter Gormsen, 1, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Gorm Gormsen [gaardmand], ,
1861, 18de Juli, 24de Juli, Mikkel Pedersen [boelsmand], 43, i Brabant - af Eilskov, , , , ,
1861, 30te Juli, 5te August, Jochum Nielsen [huusmand], 59, i Etterup - af Etterup, , , , ,
1861, 22de August, 28de August, Jens Rasmussen [gift aftægtsmand], 74, i Nye Grønnemoselund - af Høime, , , , ,
1861, 6te October, 11te October, Rasmus Laurits Jespersen [ungkarl - opholdende sig hos Jørgen Gormsens enke], 16, i Hegnetslund - af Haarslev, , , , ,
1862, 23de Februar, 28de Februar, Hans Pedersen [huusmand og skrædder], 38, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , ,
1862, 2den November, 9de November, Hans Jørgen Olsen, , i Trollemosehuus - af Trollemose, , , Hans Olsen [huusmand og skrædder], ,
1862, 2den December, 7de December, Rasmus Larsen [almisselem], 59, i Etterup - af Bubbel, , , , ,
1862, 20de December, 27de December, Christian Jensen [huusfæster og enkemand], 78, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , , ,
1863, 19de Februar, 24de Februar, Christopher Andersen [tjenestekarl hos doct. Jantzen], 21, i Rolighed, , , , ,
1863, 3die Marts, 11te Marts, Niels Christensen [gaardfæster], 66, i Mongaarde - af Herrested, , , , ,
1863, 21de April, 29de Marts, Niels Peter Hansen, 2, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1863, 2den Juli, 8de Juli, Jørgen Caspersen, 6, af Erholm Teglværk, , , Jørgen Caspersen [teglmester], ,
1863, 28de September, 5te October, Lars Jørgensen [aftægtsmand], 62, i Brabant Stedet - af Brabant, , , , ,
1863, 2den December, 9de December, Hans Christian Hansen, 10, i Brunemose - af Brunemose, , , Hans Svendsen [huusmand], ,
1864, 25de December 1863, 2den Januar, Jens Pedersen [boelsfæster og enkemand], 77, i Frydenlund - af Hekkebølle, , , , ,
1864, 28de December 1863, 6te Januar, Johan Christensen [huusfæster], 48, i Hekkebølle - af Balslev, , , , ,
1864, 30te Marts, 5te April, Lars Jespersen, , i Aalsboe - af Aalsboe, , , Knud Jespersen [huusmand], ,
1864, 8de April, 14de April, Hans Jeppesen [aftægtsmand], 74, i Etterup - af Etterup, , , , ,
1864, 8de Juni, 13de Juni, Christopher Cederfeld de Simonsen [pensioneret capitain], 84, opholdende sig paa Erholm - af Erholm, , , , ,
1864, 10de Juni, 15de Juni, Niels Jensen [ugift], 26, i Fjellerup Præstegaard - af Høime, , , Jens Rasmussen [afdøde huusmand], , i Grønnemose
1864, 16de Juni, 19de Juni, Peder Jepsen [ugift soldat, no 107], 26, af 20de Regiments 1ste Comp. - i Aalsboe, , , , ,
1864, 13de August, 23de August, Anders Hansen Pedersen, , i Dyrehaugehuset - af Dyrehaugehuus, , , Mikkel Pedersen [indsidder], ,
1864, 29de August, 3die September, Christian Johansen, 13, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Johan Christensen [afdøde huusmand], ,
1864, 14de October, 20de October, Jens Peder Jensen [indsidder og saddelmager], 37, i Uglehuset - af Odense, , , , ,
1865, 1ste April, 8de April, Knud Jensen, 20, i Gillebrohuus - født 1845 - af Gillebrohuus, , , Jens Knudsen [huusmand], ,
1865, 21de April, 26de April, Lars Frederik Bang [hos Jens Knudsen], 8, i Gillebro - af Middelfart, , , , ,
1865, 24de Mai, 28de Mai, Anders Sørensen Juul [ugift tjenestekarl], 31, fra Skrillinge - født i Haarslev Sogn 1834, , , , ,
1865, 23de Mai, 28de Mai, Hans Frederiksen [enkemand, almisselem], 68, opholdt sig i Klokkeholm - af Klokkeholm, , , , ,
1865, 7de Juni, 13de Juni, Mads Hansen [huusfæster], 79, i Aalsboe - af Kindstrup, , , , ,
1865, 20de Juni, 26de Juni, Alexander Schebye Rasmussen, 65, paa Ormehøi - af Ormehøi, , , Rasmussen [afdøde landinspecteur], ,
1865, 18de Juli, 23de Juli, Jørgen Christian Christensens [nyfødt drengebarn], , Aalsboe Mark, , , Jørgen Christian Christensen [huusmand], ,
1865, 8de November, 12te November, Knud Christian Mortensen, 3, af Hekkebølle Mark, , , , Marie Kirstine Knudsen,
1866, 28de December 1865, 3die Januar, Jørgen Henrich Vesterhed [huusfæster], 35, i Libershave - af Veflingehed, , , , ,
1866, 23de Januar, 28de Januar, Maren Madsens [nyfødt slegfred drengebarn], , , , , , Maren Madsen [pige], tjenende paa Søndergaarde
1866, 7de Marts, 11te Marts, Niels Peter Hansen, 1, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1866, 27de Marts, 2den April, Anders Jørgen Andersen, 4, i Iganghuset - af Iganghuus, , , Ole Andersen [huusmand], ,
1866, 11te Mai, 17de Mai, Jacob Pedersen [huusfader og almisselem], 74, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , , ,
1866, 18de September, 26de September, Lars Nielsen [gaardfæster], 82, i Hekkebølle - født i Hekkebølle 1784, , , , ,
1866, 22de September, 1ste October, Jørgen Nielsen [fæster], 72, af Cronborg Stedet i Rørup Sogn - født i Cronborg Stedet 1794, , , , ,
1866, 14de October, 22de October, Niels Nielsen [huusmand], 30, paa Etterup Mark - født i Harrendrup 1836, , , , ,
1866, 19 December, 27de December, Johan Henrik Jørgensen [enkemand, huusmand og skræder], 74, i Hekkebølle - født i Brenderup 1793, , , , ,
1866, 26de Januar, -, Jørgen Knudsens [dødfødt drengebarn], , Frydenhøi paa Aalsboe Mark, , , Jørgen Knudsen [huusmand], ,
1867, 10de April, 14 April, Hans Larsen [indsidder og almisselem], 31, i Rørup Fattighuus - født i Rørup Huse 1835, , , , ,
1867, 12te Juli, 18de Juli, Niels Jørgensen [opholdt sig hos Niels Hansen], 25, i Frydenlund - født i Haarslev 1842, , , Jesper Jørgensen [afdøde huusmand], , i Haarslev
1867, 24de September, 29de September, Peder Jørgensen [tvilling], , i Gribsvad - født i Gribsvad 1867, , , , Ane Peterlene Pedersen [pige],
1867, 24de September, 29de September, Niels Jørgensen [tvilling], , i Gribsvad - født i Gribsvad 1867, , , , Ane Peterlene Pedersen [pige],
1867, -, 9de October, Jens Andersens [dødfødt drengebarn], , i Bremmerod, , , Jens Andersen [huusmand], ,
1868, 20de Februar, 28de Februar, Anders Gormsen [gaardfæster], 69, i Hekkebølle - født i Hekkebølle 1798, , , , ,
1868, 10de April, 16de April, Christen Andreas Petersen Maegaard, , paa Kiilshøi - født paa Kiilshøi 1868, , , Maegaard [forpagter], ,
1868, 21de Juli, 26de Juli, Knud Jørgensen, , i Frydenhøi - født i Frydenhøi paa Aalsboe Mark 1868, , , Jørgen Knudsen [huusmand], ,
1868, 16de December, 23de December, Gotfred Vilhelm Jantzen [pensioneret batalionschirurg og praktiserende læge], 61, i Rolighed - født ved Kiøbenhavn 1807, , , , ,
1869, 5te Marts, 12te Marts, Niels Larsen [huusfæster og bødker], 66, i Grønnemosehuse - født i Odense 1803, , , , ,
1869, -, 29de Marts, Jens Andersens [dødfødt drengebarn], , i Bremmerod, , , Jens Andersen [huusmand], ,
1869, 20de Mai, 27de Mai, Lars Larsen, 39, i Aalsboe - født i Aalsboe 1830, , , Lars Pedersen [afdøde gaardmand], ,
1869, 29de Mai, 3die Juni, Jørgen Jochumsen, 1, i Etterup - født i Etterup 1868, , , Anders Jochumsen [huusmand], ,
1869, 26de October, 3die November, Rasmus Pedersen [huusmand og musikanter], 62, i Libersholm - født i Aarup 1807, , , , ,
1869, 25de November, 2den December, Lars Nielsen, 4, i Dybmoselyst - født i Dybmoselyst 1865, , , Niels Nielsen [gaardmand], ,
1870, 3die Februar, 11te Februar, Jens Pedersen [enkemand og aftægtsmand], 75, i Østerhuus - født i Hekkebølle 1794, , , , ,
1870, 8de April, 15de April, Carl Peter Andersen [tvilling], , i Dybmose - født i Dybmose 1870, , , Rasmus Andersen [gaardeier], ,
1870, 29de April, 5te Mai, Hans Olsen [aftægtsmand], 63, i Etterup - født i Igangshuset 1807, , , , ,
1870, 14de Mai, 23de Mai, Niels Nielsen Lund, 5, paa Gribsvad Mølle - født paa Helnæs 1865, , , Niels Nielsen Lund [møller], ,
1870, 30te Juli, 3die August, Peder Nikolai Jørgensen, 3, i Grønnemosehuse - født i Grønnemose 1867, , , Christen Jørgensen [huusmand og høker], ,
1871, 27de Januar, 5te Februar, Jakob Harald Fredstrup Sørensen, , i Bremmerod, , , , Dorthea Marie Sørensen [pige],
1871, 13de Februar, 20 Februar, Jens Christian Lindholm Jensen, 21, i Dybmoselund - født i Uglehuset 1850, , , Frits Jensen [huusmand], ,
1871, 14de Februar, 20 Februar, Christian Henriksen Boje [huusfæster], 82, i Libersholm - født i Bremmerod 1788, , , , ,
1871, 29de April, 6te Mai, Peder Ditlevsen [aftægtsmand], 92, i Dybmose - født i Dybmose 1779, , , , ,
1871, -, 9de Juli, Ane Marie Olsens [dødfødt drengebarn], , i Rørup Fattighus, , , , Ane Marie Olsen [pige],
1871, 30te Juli, 6te August, Jens Peter Jensen [hos huusmand Rasmus Hansen], 1, paa Dybmose Mark - født i Eiby 1870, , , , Caroline Berggreen [pige],
1871, 24de August, 30te August, Niels Pedersen [huusfæster], 83, i Aalsboe - født i Eibye 1788, , , , ,
1871, 3die October, 9de October, Peder Jørgensen [aftægtsmand], 79, i Padesøelund - født i Kappendrup 1791, , , , ,
1871, 2 December, 10 December, Hans Pedersen [huusmand og almisselem], 73, i Grønnemosehuse - født i Breed 1798, , , , ,
1872, 10 Februar, 17 Februar, Thomas Hansen [aftægtsmand og snedker], 90, i Aalsbo - født i Nørre Aaby Sogn 1781, , , , ,
1872, 11te Marts, 16de Marts, Hans Andersen [ugift], 32, i Etterup - født i Etterup 1840, , , Anders Hansen [gaardfæster], ,
1872, 4de April, 10de April, Jørgen Nielsen [forhenværende husmand - opholdende sig hos hans svigersøn Anders Madsen], 86, i Aalsbo - født i Aalsbo 1786, , , , ,
1872, 20 April, 26 April, Rasmus Kristensen, 7, i Nylykkehus - født i Nylykkehus 1865, , , Kristen Larsen [huusmand], ,
1872, 29de April, 5te Mai, Jens Larsen [huusfæster og almisselem], 77, i Grønnemosehuse - født i Hundslev 1795, , , , ,
1872, 29 Maj, 3die Juni, Niels Jokumsen, 9, i Etterup - født i Etterup 1862, , , Anders Jokumsen [husmand], ,
1872, 1ste Juni, 7de Juni, Niels Mortensen [gaardeier], 65, i Mongaarde - født i Heden 1807, , , , ,
1872, 6te August, 12te August, Anders Jeppe Rasmussen [huuseier og væver], 33, i Aalsboe - født i Aalsbo 1839, , , , ,
1872, 26 August, 31 August, Niels Jensen Nielsen, 4, i Aalsboe - paa Roerslev Mark 1867, , , Jens Nielsen [huusmand], ,
1872, -, 11te September, Cederfeld de Simonsens [dødfødt drengebarn], , paa Erholm, , , Cederfeld de Simonsen [hr. kammerherre], ,
1872, 22de September, 27de September, Peder Larsen [huusfæster], 83, i Vissenborghuus - født i Maderup i Særslev Sogn 1789, , , , ,
1872, 5te December, 13de December, Hans Hansen [huusfæster], 81, i Hegnetshuus - født i Vedtofte 1791, , , , ,
1840, 16de October, 23de October, Maren Jørgensdatter, 60, i Aalsboe - født i Fjellerup, Niels Nielsen [afdøde huusmand], , , ,
1841, 22de Januar, 31te Januar, Anne Kirstine Jensen, 3, i Grønnemoselund, , , Jens Nielsen [indsidder], ,
1841, 25de Februar, 4de Marts, Anne Margrethe Jensen, 7, i Skoemagerhuuset - af Etterup, , , , Karen Marie Erichsdatter [indsidderske],
1841, 27de Februar, 4de Marts, Kirstine Nielsdatter [enke], 37, i Ormehøihuuset, Andreas Radoor [afdøde huusmand og væver], , , ,
1841, 18de Marts, 26de Marts, Karen Pedersdatter, 77, i Hegnetslund - af Hekkebølle, Jørgen Gormsen [boelsmand], , , ,
1841, 24de Marts, 31te Marts, Nielsine Jensen, 1, i Hekkebølle - af Middelfart, , , , Johanne Jensdatter [pige],
1841, 26de Mai, -, Maren Larsdatters [slegfred pigebarn], , i Tjenerhuuset, , , , Maren Larsdatter [pige],
1841, 3die August, 8de August, Maren Hansen, , i Lisenlund - af Lisenlund, , , Hans Christian Nielsen [huusfæster], ,
1841, 20de September, 27de September, Anne Magdalene Thorkilde Wied, 18, paa Erholm, , , Wied [forpagter], ,
1841, 8de December, 15de December, Sidsel Pedersdatter [tjenestepige hos gaardmand Peder Gormsen], 26, i Etterup - af Steenstrup, , , , ,
1842, 13de Januar, 21de Januar, Mette Sørensdatter [enke], 87, i Dybmosegaard - af Blanke, Niels Pedersen [afgangne gaardmand], , , ,
1842, 9de April, 13de April, Kirsten Pedersdatter [enke], 92, af Etterup, Peder Larsen [afdøde huusmand], , , ,
1842, 1ste Juli, 7de Juli, Kirsten Olesdatter [almisselem og enke], 67, ved Rørup Kirke - af Klokkeholm, Hans Povlsen [huusmand], , , ,
1842, 3die Juli, 11te Juli, Anne Kirstine Nielsdatter, 77, i Tjenerhuuset ved Erholm - af Orte, Iver Thomsen [huusmand], , , ,
1842, 21de Juli, 27de Juli, Anne Medea Schallemose [enke], 65, i Gribsvad - af Hønneruplund, Simonsen [afdøde gjestgiver], , , ,
1842, 23de Juli, 28de Juli, Anne Dorthea Andersdatter [aftægtskone og enke], 70, fra Brylle - af Kogsbølle, Samuel Madsen [huusmand], , , ,
1842, 2den October, 5te October, Anne Margrethe Jensdatter [almisselem og indsidderske], , i Skomagerhuuset - af Aalsboe, , , , ,
1842, 12te October, 19de October, Johanne Marie Hansen, , i Hekkebølle, , , Hans Wilhelm Nielsen [boelsmand], ,
1842, 15de October, 21de October, Maren Christiansdatter [enke], 68, i Bremmerod - af Dyrehauget, Hartvig Rasmussen [huusmand], , , ,
1842, 15de December, 22de December, Anne Davidsdatter [enke], 80, ved Gribsvad - af Hekkebølle, Hans Madsen [afdøde huusmand og aftægtsmand], , , ,
1843, 28de Januar, 2den Februar, Anne Marie Larsdatter, 13, i Etterup - af Etterup, , , Lars Jensen [huusmand], ,
1844, 11te Januar, 19de Januar, Anne Margrethe Nielsdatter, 59, i Store Frydenlund - af Hønnerup, Jens Pedersen [boelsmand], , , ,
1844, 27de Marts, 3die April, Dorthe Hansdatter, 85, i Etterup - af Bubbel, Peder Gormsen [gaardmand], , , ,
1844, 3die Juni, 7de Juni, Margrethe Nielsen, 1, i Etterup - af Etterup, , , Niels Jørgensen [gaardmand], ,
1844, 17de Juli, 21de Juli, Karen Hansen [tvilling], , i Brunemosehuus - af Brunemosehuus, , , Hans Svendsen [huusmand], ,
1845, 18de Februar, 23de Februar, Karen Nielsdatter [enke], 64, i Uglehuuset - af Etterup, Christian Jensen [afdøde huusmand], , , ,
1845, 26de Februar, 5te Marts, Karen Andersdatter [aftægtskone, enke - hos Mads Møller], 65, i Aalsboe - af Kingstrup, Lars Andersen [afdøde gaardmand], i Kingstrup, , ,
1845, 22de April, 28de April, Mette Kirstine Nielsen, , i Mongaarde - af Mongaarde, , , Niels Christensen [gaardfæster], ,
1845, 29de Juni, 4de Juli, Anne Jensdatter [aftægtskone, enke], 67, i Aalsboe - af Nordby, Jørgen Jensen [afdøde gaardmand], , , ,
1845, 14de August, 19de August, Karen Mortensdatter, 60, i Hekkebølle - af Føns, Christian Jensen [huusfæster], , , ,
1845, 30te October, 4de November, Anne Christiansdatter, 28, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Christian Jensen [huusfæster], ,
1846, 13de Januar, 18 Januar, Mette Hansen, 1, i Hegnetshuus - af Hegnetshuus, , , Hans Hansen [huusfæster], ,
1846, 30te Januar, 4de Februar, Maren Pedersdatter [almisselem - opholdende sig hos huusmand Niels Olsen], 84, i Aalsboe, , , , ,
1846, 17de Marts, 22de Marts, Maren Adamsdatter [almisselem og enke], 78, i Aalsboe - af Orte, Mads Nielsen [afdøde indsidder], , , ,
1846, 19de April, 24de April, Marie Hansen, 1, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Nielsen [gaardfæster], ,
1846, 19de Mai, 24de Mai, Christiane Carlsdatter, 21, i Kremmerled - af Kremmerled, , , Carl Jungemann [huusmand], ,
1846, 6te Juni, 10de Juni, Karen Hansdatter, 61, i Wisseberghuus - af Føns, Peder Larsen [huusmand], , , ,
1846, 15de August, 19de August, Kirstine Larsdatter [enke], 57, i Etterup - af Tøndern, Lorenz Ramberg [afdøde huusmand], , , ,
1846, 6te November, 13de November, Povline Cornelia Amalia Wied, 29, i Gribsvad, Gedalias [practiserende læge], , , ,
1846, 24de December, 30te December, Karen Sørensdatter [enke], 74, paa Ormehøi - af Dybmosegaard, Rasmussen [afdøde landinspecteur], , , ,
1847, 20de Mai, 26de Mai, Ane Margrethe Pedersen, 13, i Kjellingbjerg - af Kjelling, , , Peder Madsen [huusmand], ,
1847, 20de Mai, 24de Mai, Kirsten Jacobsen, 16, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Jacob Pedersen [huusmand], ,
1847, 25de Mai, 30te Mai, Ane Hansdatter, 63, i Aalsboe - af Aalsboe, Peder Olsen [huusmand], , , ,
1847, 21de October, 29de October, Maren Jespersdatter, 39, i Sønderborghuuset - af Sønderborg, Hans Mortensen [huusmand], , , ,
1848, 27de December 1847, 4de Januar, Maren Ditlevsdatter, 73, i Hekkebølle - af Dybmose, Anders Pedersen [gaardfæster], , , ,
1848, 7de Januar, 14de Januar, Ane Marie Nielsdatter [enke], 42, i Uglehuset - af St. Hans Sogn i Odense, Rasmus Sørensen [afdøde kudsk], , , ,
1848, 17de Januar, 26de Januar, Ane Pedersdatter [enke], 84, i Etterup - af Lille Padesøe, Jørgen Nielsen [afdøde sognefoged og lægsmand], , , ,
1848, 14de Februar, 20 Februar, Kirsten Jensen, 1, i Fattighuset - af Grønnemoselund, , , Jens Nielsen [indsidder og almisselem], ,
1848, 5te September, 9de September, Ane Pedersen, 4, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Peder Madsen [gaardfæster], ,
1848, 27de September, 1ste October, Margrethe Hansdatter [aftægtskone og almisselem - opholdt sig hos huusmand Jens Andersen], 95, i Aalsboe - af Aalsboe, , , , ,
1848, 29de November, 6te December, Ane Margrethe Jensen, 1, i Gildebrohuus - af Gildebrohuus, , , Jens Knudsen [huusmand], ,
1849, 1ste Januar, 8de Januar, Ane Nielsdatter [enke], 85, i Cronborg - af Cronborg, Niels Hansen [afgangne boelsmand], , , ,
1849, 15de Januar, 24de Januar, Gjertrud Marie Jensdatter, 66, i Libersholm - af Libersholm, Christian Boje [huusmand], , , ,
1849, 27de Januar, 4de Februar, Karen Marie Larsdatter, 50, i Grønnemosehuus - af Grønnemosehuus, Niels Hansen [aftægtsmand og huusmand], , , ,
1849, 9de Februar, 15de Februar, Ane Marie Jørgensen, 6, i Grønnemoselund - af Grønnemoselund, , , Jørgen Jensen [huusfæster], ,
1849, 19de Februar, 24 Februar, Ane Kirstine Johansdatter, 22, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Johan Henrich Jørgensen [huusfæster og skræder], ,
1849, 19de Februar, 24de Februar, Ane Marie Larsdatter, 49, i Grønnemosehuus - af Gjelsted, Niels Madsen [huusfæster], , , ,
1849, 14de Marts, 21de Marts, Kirsten Mogensdatter, 50, i Grønnemosehuus - af Ladegaard Mark, Niels Larsen [huusfæster], , , ,
1849, 26de Marts, 1ste April, Ane Cathrine Knudsdatter [afdøde aftægtsmand Niels Hansens Stifdatter], 28, i Grønnemosehuus - af Grønnemosehuus, , , , ,
1849, 29de Marts, 2den April, Abelone Larsdatter [opholdt sig hos huusmand Niels Madsen], 65, i Grønnemosehuuse - af Gjelsted, , , Lars Hansen [afdøde gaardmand], , i Gjelsted
1849, 24de April, 2den Mai, Kirstine Jørgensen, 3, i Cronborg - af Cronborg, , , Jørgen Nielsen [boelsmand], ,
1849, 9de Mai, 13 Mai, Cathrine Hansen, 4, i Sønderborg Huus - af Sønderborg, , , Hans Mortensen [huusmand], ,
1849, 12te Mai, 17de Mai, Maren Kirstine Jensen, 1, i Etterup - af Etterup, , , Peder Jørgensen [indsidder], ,
1849, 20de Mai, 26de Mai, Ane Laurine Pedersen, 26, i Dyrehaugehuus - af Dyrehauge, , , Peder Larsen [huusmand], ,
1849, 20de Mai, 26de Mai, Hansine Marie Nielsen, 17, i Grønnemose - af Grønnemose, , , Niels Larsen [huusmand], ,
1849, 20de Juni, 24de Juni, Karen Jørgensen, , i Aalsboe - af Aalsboe, , , Jørgensen Hansen [huusmand], ,
1849, 22de Juni, 28de Juni, Ane Marie Henrichsdatter, 29, i Rørup Huuse - af Bremmerod, Hans Jespersen [huusmand], , , ,
1849, 12te Juli, 15de Juli, Ellen Pedersdatter [enke og almisselem], 79, i Aalsboe, Hans Rasmussen [afdøde huusmand], , , ,
1849, 10de September, 15de September, Ane Marie Nielsen, , i Christiansfeld - af Christiansfeld, , , Niels Hansen [boelsmand], ,
1850, 27de December 1849, 4de Januar, Ane Cathrine Mikkelsdatter, 52, i Dyrehaugehuus - af Bremmerod, Peder Larsen [huusmand], , , ,
1850, 1ste Januar, 6te Januar, Sophie Pedersdatter [aftægtskone og enke], 80, i Aalsboe - af Hegnetslund, Jens Pedersen [afdøde huusmand], , , ,
1850, 16de April, 21de April, Dorthe Margrethe Hansdatter, 82, i Skomagerhuuset - af Fjellerup, Ole Nielsen [aftægtsmand], , , ,
1850, 14de Mai, 20de Mai, Ane Dorthea Rasmusdatter [enke - opholdt sig hos smed Jørgen Andersens enke], 85, i Etterup - af Stauerby, Lars Jørgensen [afdøde huusmand], i Stauerbye, , ,
1850, 14de Juni, 21de Juni, Kirsten Pedersdatter, 68, i Etterup - af Kystrup, Jørgen Rasmussen [aftægtsmand], , , ,
1850, 31te August, 6te September, Agathe Christiansdatter [enke], 60, i Lisenlund - af Nedermark, Ole Madsen [afgangne huusmand og muurmester], , , ,
1850, 21de September, 27de September, Karen Marie Pedersdatter, 42, i Ormehøi Huus - af Flueberg, Hans Jørgensen [huusmand], , , ,
1850, 28de November, 4de December, Maren Jensen [opholdende sig hos Jens Jørgensen Bæk], 14, i Grønnemoselund - af Aalemosehuus, , , Jens Jensen Bæk [huusmand], , i Breed
1851, 12te Juni, 18de Juni, Ane Marie Christiansdatter, 72, i Hegnetshuus - af Rørup, Niels Madsen [huusfæster], , , ,
1852, 7de Mai, 12te Mai, Karen Margrethe Hansdatter [enke], 54, i Grønnemosehuse - af Fønshuus, Peder Andersen [afdøde huusmand], , , ,
1852, 7de Juni, 14de Juni, Ane Andersen, 16, i Etterup - af Etterup, , , Anders Hansen [gaardmand], ,
1852, 31te Juli, 5te August, Ingeborg Andersen [gaardmand Niels Jørgensens stifdatter], 24, i Etterup - af Gasbølle, , , , ,
1852, 1ste August, 7de August, Ane Kirstine Nielsdatter [enke], 80, i Christiansfeld Stedet - af Hekkebølle, Hans Pedersen [afdøde boelsmand], , , ,
1852, 14de November, 22de November, Cathrine Elisabeth Ammundsen, 49, i Gribsvad - af Gribsvad, M. Larsen [gjestgiver], , , ,
1852, 2den December, 9de December, Kirsten Larsdatter, 68, i Østerhuus - af Rold, Jens Pedersen [huusmand], , , ,
1853, 21de Januar, 27de Januar, Dorthea Ditlevsdatter, 38, i Aalsboe - af Aalsboe, Jørgen Hansen [huusmand], , , ,
1853, 14de Februar, 22de Februar, Ane Cathrine Nielsdatter [enke], 71, i Aalsboe - af Hougaard, Hans Nielsen [afdøde fæstegaardmand], , , ,
1853, 20de Marts, 28de Marts, Kirsten Jacobsdatter [ugift almisselem], 63, i Uglehuset - af Brunemose, , , , ,
1853, 13de Juni, 19de Juni, Christiane Jørgensen, 5, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Jørgen Hansen [huusmand og skræder], ,
1853, 28de Juli, 3die August, Dorthea Madsen, 11, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Mads Hansen [huusmand], ,
1853, 24de August, 28 August, Johanne Pedersen, 1, paa Etterup Mark - af Etterup Mark, , , Peder Hansen [huusmand], ,
1853, 30te August, 5te September, Kirsten Jørgensen, 4, i Etterup - af Etterup, , , Jørgen Nielsen [gaardmand], ,
1853, 4de September, 11te September, Maren Jørgensen, 9, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Jørgen Hansen [huusmand og skræder], ,
1853, 16de October, 24de October, Kirsten Pedersen, 66, i Rørup - af Huusbye, Clemme Findsen [huusmand], , , ,
1853, 23de December, 30te December, Elisabeth Larsdatter, 84, i Aalsboe - af Aalsboe, Hans Sørensen [gaardmand], , , ,
1853, 24de December, 30te December, Voldborg Hansdatter [enke - opholdt sig hos Rasmus Hansen], 85, i Kierlingberg - af Hindevad, Lars Christensen [afdøde huusmand], i Indslev, , ,
1854, 31te December 1853, 8de Januar, Ane Andersdatter, 1, i Hegnetshuus - af Rønninge, , , , Maren Hansdatter [pige],
1854, 5te Februar, 12te Februar, Bodil Nielsdatter [enke], 52, i Etterup - af Sprattenborg, Lars Jensen [afdøde huusmand], , , ,
1854, 7de Februar, 12te Februar, Ane Margrethe Pedersdatter [enke], 77, i Grønnemoselund - af Fjelsted, Marcus Pedersen [afdøde huusmand], , , ,
1854, 11te Mai, 17de Mai, Maren Jørgensdatter [enke], 53, i Aalsboe, Hans Jørgensen [afdøde huusmand], , , ,
1854, 5te Juli, 11te Juli, Mette Andersdatter [enke], 86, i Etterup - af Gribsvad, Claus Jespersen [afdøde gaardfæster], , , ,
1854, 15de Juli, 21de Juli, Karen Jørgensdatter, 52, i Aalsboe - af Gjelsted, Lars Pedersen [gaardmand], , , ,
1854, 27de August, 2den September, Ane Hansen, 22, i Gribsvad - af Gribsvad, , , Hans Jacob Rasmussen [huusmand], ,
1854, 18de October, 26de October, Maren Andersdatter, 68, i Rørup - af Ørslev, Jens Jørgensen [huusmand], , , ,
1854, 15de November, 21de November, Eleonore Hedevig Selmer født Muhle [enke], 61, paa Søndergaard - af Erholm, Selmer [afdøde godsforvalter og procurator], , , ,
1854, 20de November, 27de November, Lise Kirstine Jørgensen, 13, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Jørgen Andersen [gaardmand], ,
1854, 11te December, 18de December, Dorthea Rasmusdatter, 33, i Etterup - af Nellemose, Hans Rasmussen [gaardmand], , , ,
1855, 31te Januar, 8de Februar, Mette Kirstine Hansen, 24, i Sønderborg - af Sønderborg, Mads Christian Rasmussen [huusmand og snedker], , , ,
1855, 24de Marts, 31te Marts, Maren Larsen, 26, i Nylykkehuus - af Nylykkehuus, Christen Larsen [huusmand], , , ,
1855, 7de April, 14de April, Kirsten Rasmussen, 79, i Grønnemose - af Egerup, Niels Nielsen [aftægtshuusmand], , , ,
1855, -, 8de Juli, Niels Larsens [dødfødt pigebarn], , i Grønnemosehuus, , , Niels Larsen [huusmand], ,
1855, 31te August, 6te September, Maren Mathiasdatter, 46, i Etterup - af Breed, Jørgen Nielsen [gaardmand], , , ,
1855, 10de September, 16de September, Maren Nielsdatter, 79, i Aalsboe - af Byllerup, Jørgen Nielsen [huusmand], , , ,
1855, 20de December, 28de December, Marie Cathrine Clausdatter, 47, i Grønnemoselund - af Etterup, Anders Pedersen [huusmand og børstenbinder], , , ,
1856, 21de Marts, 28de Marts, Ane Caspersdatter [enke], 76, i Aalsboe - ved Gribsvad, Niels Nielsen [afdøde gaardfæster], , , ,
1856, 11te April, 19de April, Mette Kirstine Hansen, 20, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Hans Wilhelm Nielsen [afdøde boelsmand], ,
1856, 21de Juli, 26de Juli, Pederlene Clausdatter, 32, i Etterup - af Rolund, Johan Hansen [gaardmand], , , ,
1857, 19de April, 22de April, Mette Kirstine Hansen [tvilling], , i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1857, 22de Mai, 27de Mai, Kirsten Larsdatter, 57, i Hegnetshuus - af Kjerte, Hans Hansen [huusmand], , , ,
1857, 23de Mai, 27de Mai, Karen Marie Andersdatter [vanvittig, almisselem ugift - opholdende sig hos Erich Henrichsen], 51, i Bremmerod - af Grønnemose, , , , ,
1857, 6te Juni, 13de Juni, Dorthea Hansdatter, 83, i Hekkebølle - af Vedtofte, Gorm Pedersen [aftægtsgaardmand], , , ,
1857, 16de Juli, 19de Juli, Cathrine Lovise Nissen, 31, af Aalsboe - af Sattrup i det Slesvigske, Hans Olsen [indsidder og skræder], , , ,
1857, 30te November, 10de December, Charlotte Claudine Christiane født Cederf. de Simonsen [enkefrue], 71, i Holbek, Sich [afdøde ......], i Kiøbenhavn, , ,
1857, 14de December, 22de December, Ane Cathrine Jørgensdatter [enke], 80, i Bremmerod - af Elleskovhuus, Henrich Christian Boye [afdøde huusmand og snedker], , , ,
1858, 27de Januar, 3die Februar, Ane Kirstine Nielsen, 10, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1858, 11te Februar, 19de Februar, Karen Nielsdatter, 54, i Gribsvad - af Gribsvad, Hans Jacob Rasmussen [huusmand], , , ,
1858, 25de April, 29de April, Johanne Schjerup, 1, paa Ormehøi - af Ormehøi, , , Schjerup [kammerraad], ,
1858, 14de Mai, 20de Mai, Barbara Jensdatter, 78, i Grønnemosehuus - af Aalsboe, Jens Jørgensen [almisselem og indsidder], , , ,
1858, 11te September, 19de September, Ane Kirstine Jensen, 16, Rørup Fattighuus - af Rørup Fattighuus, , , Jens Nielsen [indsidder], ,
1858, 12te September, 19de September, Maren Nicoline Nielsen, , i Grønnemose - af Grønnemose, , , , Johanne Jensen [pige],
1858, 18de November, 23de November, Christine Selmer, 1, af Søndergaarde, , , Selmer [godsforvalter], ,
1858, 19de November, 26de November, Maren Nielsen, 2, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1859, 30te December, 5te Januar, Gjertrud Marie Hansen, 2, i Rørup Huse - af Rørup Huse, , , Hans Jespersen [huusmand], ,
1859, 3die Januar, 9de Januar, Karen Dorthea Pedersen, 7, i Rørup Fattighuus - af Grønnemoselund, , , , Bodil Kirstine Madsdatter,
1859, 14de Marts, 20de Marts, Karen Jørgensen, 3, i Rørup Fattighuus - af Broenge, , , , Ane Hansdatter,
1859, 18de Marts, 25de Marts, Maren Hansen, 20, i Sønderborg Huus - af Sønderborg, , , Hans Mortensen [afdøde huusmand], ,
1859, 21de Marts, 25de Marts, Sidsel Marie Pedersen, 6, i Grønnemose - af Grønnemose, , , Peder Jørgensen [huusmand], ,
1859, 30te April, 6te Mai, Ane Kirstine Pedersen, 2, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Peder Jensen [indsidder og tømrer], ,
1859, 13de Juni, 18de Juni, Caroline Kirstine Nielsen, 3, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Niels Hansen [boelsmand], ,
1860, 4de Februar, 10de Februar, Jensine Pedersen, , i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Peder Nielsen [indsidder], ,
1860, 8de Juli, 14de Juli, Kirsten Hansen, , i Hegnetshuus - af Hegnetshuus, , , Rasmus Hansen [indsidder], ,
1860, 10de September, 17de September, Johanne Fogh født Deigmann [enke - opholdt sig hos doct. Jantzen], 74, i Rolighed, Fogh [provst], , , ,
1860, 19de September, 26de September, Ane Cathrine Mathiasdatter, 75, i Hekkebølle - af Tommerup, Johan Henrich Jørgensen [huusmand og skræder], , , ,
1860, 9de December, 18de December, Karen Jensdatter [enke], 88, i Aalsboe - af Barløse, Ditlev Jensen [gaardfæster], , , ,
1861, 14de Januar, 20de Januar, Maren Pedersdatter, 64, i Grønnemoselund - af Grønnemose, Jens Knudsen [huusmand og almisselem], , , ,
1861, 4de Marts, 11te Marts, Gjertrud Pedersdatter [enke], 89, i Aalsboe - af Hekkebølle, Hans Pedersen [afdøde gaardfæster], , , ,
1861, 1ste April, 9de April, Christiane Nielsdatter, 65, i Trollemosehuus - af Høigaard, Henrich Larsen [huusfæster og væver], , , ,
1861, 18de Mai, 22de Mai, Mathilde Pedersen, , i Etterup - af Etterup, , , Jens Bonne Pedersen [indsidder og blikkenslager], ,
1861, 15de September, 23de September, Maren Nielsdatter, 47, i Bremmerod - af Grønnemose, , , Erich Henrichsen [huusmand], ,
1861, 3die October, 9de October, Ane Dorthea Davidsdatter [almisselem - opholdt sig hos svigersønnen Hans Hansen], 90, i Hegnetshuus - fra Kjerte, , , , ,
1861, 2den December, 9de December, Ane Dorthea Christensdatter, 75, i Padesølund - af Skodstrup, Peder Jørgensen [huusmand], , , ,
1862, 24de Januar, 31te Januar, Ane Margrethe Rasmusdatter [enke], 86, af Pariishuset - af Hestehauge, Johan Ernst Wicht [afdøde skytte], , , ,
1862, -, 2den Februar, Hans Christian Nielsens [dødfødt pigebarn], , i Rørup, , , Hans Christian Nielsen [indsidder og hjulmand], ,
1862, 8de Februar, 14de Februar, Ane Hansen, 34, i Rørup - af Grønnemose, Hans Christian Nielsen [indsidder og hjulmager], , , ,
1862, 20de Februar, 27de Februar, Dorthea Margrethe Madsen, , paa Etterup Mark - af Etterup Mark, , , Julius Chr. Frederich Madsen [indsidder], ,
1862, 12te Marts, 19de Marts, Karen Marie Andersen [tjenestepige hos forpagteren], 23, paa Søndergaarde, , , , ,
1862, 10de April, 19de April, Christiane Rasmusdatter, 50, i Brunemosehuus - af Ørritslev, Hans Svendsen [huusmand], , , ,
1862, 18de April, 26de April, Kirsten Andersdatter [enke], 88, i Lindebjerg - af Tommerup, Søren Pedersen [afdøde skovfoged], , , ,
1862, 3die October, 9de October, Johanne Cathrine Jensen, 1, i Hekkebølle - af Hekkebølle, , , Mathias Jensen [huusmand], ,
1862, 4de December, 12te December, Thrine Jørgensen, 26, tjente i Ellesøe - af Cronborg, , , Jørgen Nielsen [boelsmand], , i Cronborg
1863, 1ste Marts, 7de Marts, Ane Dorthea Caspersen, 3, i Erholms Teglværk - af Erholms Teglværk, , , Jørgen Caspersen [teglmester], ,
1863, 15de Marts, 20de Marts, Dorthea Kirstine Christensen, , i Sinesmindehuus - af Sinesminde, , , Peder Jensen Christensen [indsidder], ,
1863, 2den Mai, 6te Mai, Ane Marie Mathiasdatter [enke], 67, i Etterup - af Nyrup, Jørgen Andersen [afdøde smed], , , ,
1863, 11te Juni, 19de Juni, Ane Marie Schmidt født Jacobsen [enke], 63, opholdende sig i Gribsvad Skov, Schmidt [afdøde proprietair], i Øddis ved Kolding, , ,
1864, 15de Januar, 21de Januar, Dorthea Hansen, 28, i Gribsvad - af Gribsvad, , , Hans Jacob Rasmussen [huusmand], ,
1864, 29de Januar, 7de Februar, Ane Margrethe Nielsen, 2, i Brabant - af Brabant, , , Niels Hansen [boelsmand], ,
1864, 4de Februar, 12te Februar, Dorthea Hansen, 48, i Etterup - af Bogensøe, Knud Nielsen [gaardmand], , , ,
1864, 7de Februar, 14de Februar, Maren Kirstine Christiane Mikkelsen, 4, i Brabant - af Brabant, , , Niels Hansen [boelsmand], ,
1864, 5te Marts, 11te Marts, Ane Hansdatter [ugift almisselem], , i Rørup Fattighuus, , , , ,
1864, 11te April, 17de April, Nikoline Ane Kirstine Nielsen, , i Brabant - af Brabant, , , Niels Hansen [boelsmand], ,
1864, 17de April, 26de April, Ane Marie Hansen, 33, i Dyrehaugehuus - af Rold, Mikkel Pedersen [indsidder], , , ,
1864, 14de Mai, 20de Mai, Ane Hansen, 10, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Pedersen [afdøde huusmand og skrædder], ,
1864, 15de Juli, 21de Juli, Ane Kirstine Cathrine Nielsen, 20, i Christiansfeldt - af Christiansfeldt, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1864, 1ste October, 8de October, Ane Marie Nielsen, 14, i Christiansfeldt - af Christiansfeldt, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1864, 26de November, 4de December, Ane Marie Pedersen Ness, 4, i Skrallen - af Skrallen, , , Peder Hansen [huusmand], ,
1864, 3die December, 9de December, Ane Cathrine Hansdatter [almisselem, enke], 75, i Etterup - af Bremmerod, Rasmus Larsen [afdøde huusmand], , , ,
1865, 18de Januar, 26de Januar, Ane Pedersdatter [enke], 67, i Lindebjerg - af Nylykkegaard i Fjelsted Sogn, Morten Nielsen [afdøde huusfæster], , , ,
1865, 2den Februar, 5te Februar, Mette Kirstine Madsens [udøbt pigebarn], , i Kremmerled, , , , Mette Kirstine Madsen [pige],
1865, 4de Mai, 12te Mai, Kirsten Christensdatter [almisselem, enke], 88, i Aalsboe - af Ubberud, Jens Rasmussen [afdøde bommand], , , ,
1865, 5te Mai, 12te Mai, Ane Cathrine Nielsen, 30, i Dybmose - af Andebølle, Rasmus Andersen [gaardeier], , , ,
1865, 21de Juli, 26de Juli, Ane Marie Hansen, 11, i Aalsboe - af Aalsboe, , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1865, 23 August, - [dato ikke indført], Søren Pedersens [dødfødt pigebarn], , i Rørup, , , Søren Pedersen, Karen Jensen,
1865, 29de August, 3die September, Ane Jørgensen, , i Grønnemose - af Grønnemose, , , Christen Jørgensen [huusmand], ,
1865, 28de September, 5te October, Mette Kirstine Hansdatter [enke], 71, i Grønnemoselund - af Svendstrup, Jens Rasmussen [afdøde huusmand], , , ,
1865, 19de November, 25de November, Sophie Caroline Wicht, 4, i Pariishuus - af Pariishuus, , , Frederich Wicht [indsidder], ,
1866, 21de Februar, 28de Februar, Ane Cathrine Rasmussen [enke], 60, i Mongaarde - af Andebølle, Niels Christensen [afdøde gaardfæster], , , ,
1866, 23de April, 27de April, Ane Nielsdatter [enke - opholdt sig hos sønnen Jens Jensen], 74, Etterup Mark - af Huusbye, Jens Jensen [afdøde huusmand], , , ,
1866, 18de Juli, 23de Juli, Maren Nielsdatter, 66, i Aalsboe - født i Etterup 1800, Jens Rasmussen Bang [gaardfæster], , , ,
1866, 8de September, 13 September, Karen Hansen [tjenestepige], 23, paa Søndergaarde - født i Villestofte 1843, , , , ,
1866, 14de September, 21de September, Karen Hansen, 36, i Hekkebølle - født i Hekkebølle 1830, , , Hans Jørgensen [afdøde gaardfæster], ,
1866, 3die October, 9de October, Henriette Marie Hasling [conditionerende lærerinde hos forpagter Clement], 27, paa Erholm - født i Næstved 1839, , , , ,
1867, 10de Januar, 13de Januar, Christiane Larsen [tvilling], , af Aalsboe, , , , Ane Kirstine Jørgensen [pige],
1867, 10de Januar, 13de Januar, Maren Larsen [tvilling], , af Aalsboe, , , , Ane Kirstine Jørgensen [pige],
1867, 10de Marts, 14de Marts, Bergs [udøbt pigebarn], , i Gribsvad, , , Berg [gjestgiver], ,
1867, 24de Marts, 1ste April, Maren Jeppesdatter, 66, i Aalsboe - født i Hjorte 1801, Jens Andersen [huusmand], , , ,
1867, 8de April, 14de April, Maren Madsdatter, 62, i Grønnemose - født 1805 i Grønnemose, Hans Pedersen [huusmand], , , ,
1867, 23de Mai, 30te Mai, Maren Marcussen, 38, i Lindebjerg - født 1829 i Duedal i Vissenberg Sogn, Frederik Vicht [huusleier], , , ,
1867, 4de November, 11te November, Maren Olesdatter [enke], 70, af Tjenerhuset ved Erholm - født i Tommerup 1797, Johan Enochsen [afdøde indsidder], , , ,
1867, 18de November, 24de November, Ane Marie Madsdatter [ugift fruentimmer], 72, i Rørup Fattighuus - blev underholdt af Sognet -født i Grønnemose 1795, , , , ,
1868, 20de Januar, 26de Januar, Johanne Marie Jensen, 1, i Rørup Fattighuus - født i Rørup Fattighuus 1866, , , , Birthe Marie Knudsen [pige],
1868, 23de April, 29de April, Karen Jørgensdatter [enke], 83, i Kræmmerledhuus - født i Nydamshuus 1785, Carl Jungemand [afdøde huusmand, almisselem], , , ,
1868, 8de August, 14de August, Karen Nielsdatter [enke], 74, i Aalsboe - født paa Hønneruphovgaard 1794, Niels Findsen [afdøde smed], , , ,
1868, 29de August, 4de September, Maren Christensen, 45, i Bremmerod - født i Korsterslev 1823, Erich Henrichsen Boje [huusmand], , , ,
1868, 27de September, 30te September, Dorthea Hanse [tjenestepige], 20, i Dybmosegaard - født i Kaadekilde Mose 1848, , , , ,
1869, 7de Mai, 14de Mai, Ane Peterlene Pedersen, 27, i Gribsvad - født i Gribsvad 1842, Peder Nielsen [huusmand og smed], , , ,
1869, 6te Juni, 10de Juni, Karen Marie Nielsens [udøbt pigebarn], , i Trollemosehuus - født i Trollemosehuus 1869, , , , Karen Marie Nielsen [pige],
1869, 2den Juli, 9de Juli, Caroline Claudi, 1, i Sinesminde - født i Sinesminde 1868, , , , Ane Dorthea Rasmussen [pige],
1869, 30te August, 6te September, Karen Bolette Andersen, 12, paa Etterup Mark født i Aalsboe 1857, , , Jeppe Pedersen [huusmand], ,
1869, 9de September, 16de September, Maren Pedersen [enke], 90, i Aalsboe - født i Aalsboe 1779, Jens Andersen [afdøde gaardfæster], , , ,
1869, -, 3die November, Hans Olsens [dødfødt pigebarn], , i Trollemosehuus, , , Hans Olsen [indsidder], ,
1869, 24de November, 2den December, Ane Jørgensdatter, 74, i Hækkebølle - født i Hækkebølle 1795, Jørgen Christian Bang [huusfæster], , , ,
1869, 8de December, 12te December, Bothilde Cecilie Caspersens [udøbt pigebarn], , af Hækkebølle Mark - født paa Hækkebølle Mark 1869, , , , Bothilde Cecilie Caspersen [pige],
1870, 15de April, 18de April, Elisabeth Kirstine Andersen [tvilling], , i Dybmose - født i Dybmose 1870, , , Rasmus Andersen [gaardeier], ,
1870, 16de April, 25de April, Inge Emma Kirstine Carstens, 7, i Frederiksværk ved Gribvad - i Keitum paa Sild 1869, , , Carl Henrich Vilhelm Carstens [practiserende læge], ,
1870, 3die Mai, 8de Mai, Povline Thorabine Larsen, 3, i Grønnemosehuus - født i Grønnemose 1867, , , Jens Larsen [huusmand], ,
1870, 6te August, 10de August, Maren Cathrine Nielsdatter, 66, i Grønnemosehuse - født 1804, Jens Larsen [huusmand og almisselem], , , ,
1870, 8de September, 16de September, Maren Andersen [enke], 77, i Hækkebølle - født i Mongaarde 1793, Hans Jørgensen [afdøde gaardfæster], , , ,
1870, 30te November, 4de December, Maren Kirstine Johansen, 5, i Rørup - født i Taarup 1865, , , Enoch Johansen [indsidder], ,
1871, 2den Januar, 8de Januar, Hansine Marie Hansen, 1, i Ormehøihuus - født i Ormehøihuus 1869, , , , Karen Hansen [pige],
1871, 9de Januar, 13de Januar, Petrine Maegaard født Petersen, 27, paa Kiilshøi - født i Odense 1843, Christian R. Maegaard [forpagter], , , ,
1871, 18de Januar, 23 Januar, Emma Nielsen, 45, tjente i Ormehøi - født i Odense, , , Julius Nielsen [afdøde brændeviinsbrænder], , af Odense Nørregade
1871, 27de Januar, 3die Februar, Karen Jensen, 28, ved Sinesminde - født i Lindebjerg i Skydebjerg 1843, Rasmus Andreasen [huusmand], , , ,
1871, 3die Mai, 10de Mai, Johanne Cathrine Meelbye [enke], 90, i Mongaarde - født i Middelfart 1781, Isaak Adrian Meelby [afdøde aftægtsmand], , , ,
1871, 22 Juni, 27 Juni, Karen Frederikke Rasmussen, 74, paa Ormehøi - født paa Ormehøi 1797, , , Rasmussen [landinspektør], ,
1871, 27de September, 2den October, Andrea Georgine Kirstine Luxhøi [kammerjomfru hos hr. kammerherre Cederfeld de Simonsen], 24, paa Erholm - født i Nyborg 1846, , , Luxhøi [afdøde stationsforvalter], , i Jylland
1871, 9de October, 14de October, Gjertrud Cathrine Hansen, 56, i Grønnemosehuus - født i Skydebjerg 1816, Niels Madsen [fæstehuusmand], , , ,
1871, 6 November, 13 November, Karen Pedersdatter, 74, i Aalsboe - født i Meelby 1797, Rasmus Jeppesen [huusmand og væver], , , ,
1871, 8de December, 16de December, Bolette Hansen, 17, i Hæsmoselund - født i Causlunde 1854, , , Hans Andersen [gaardmand], ,
1871, 11te December, 19de December, Gjertrud Knudsdatter [enke], 82, i Rørup Huse - født i Skydebjerg 1789, Jesper Hansen [afdøde huusmand], , , ,
1872, 14de Marts, 24de Marts, Karen Marie Jacobsdatter [enke], 69, i Etterup - født i Aalsboe 1803, Jochum Nielsen [afdøde huusmand], , , ,
1872, 7de April, 14de April, Kirsten Andersdatter [enke], 86, i Hækkebølle - født i Caslund 1786, Jacob Pedersen [afdøde huusmand], , , ,
1872, 22de August, 27 August, Ane Kirstine Sørensen [enke - hos hendes svigersøn Jens Larsen], 74, i Grønnemose - født i Rydskov 1798, Peder Madsen [huusmand], i Ramsebjerg i Haarslev Sogn, , ,