Ærøskøbing, 1855-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1855-1891, Ærøskøbing sogn, Ærø herred, Svendborg Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 0902, Rasmus Rasmussen Fyhn, sømand, født 1814 og pige Sidsel Marie Jensen, Tranderup, født 1811
1855, 0803, Mads Clausen Mikkelsen, skipper, Søby, født 1814 og pige Anne Cathrine Jensen, datter af matros Peder Jensen, født 1830 her
1855, 0405, Jens Julius Storm, rebslagermester, født 1833 i Svendborg og jomfru Anne Cathrine Kock, datter af skipper O. H. Kock, født 1833 her
1855, 0106, Niels Jørgensen Viborg, sømand, født 1827 og enke Hansine Pedersen, født 1824 i Rudkjøbing, (efter … Jensen)
1855, 0806, Niels Hansen, ungkarl, født 1831 i Tranderup og pige Ane Marie Jensen, født 1834 i Vindeballe
1855, 0906, Frederik Ferdinand Tandrup, enkemand og uhrmager, født 1816 i Faaborg og jomfru Hansine Vilhelmine Christensen, født 1829 i Marstal
1855, 0607, Hans Pedersen Brandt, ungkarl, Dunkjær, født 1818 og pige Anne Larsen, Stokkeby, født 1825
1855, 2009, Anders Andersen, ungkarl og matros, Snøde, født 1834 og pige Jacobine Marie Kirstine Hansen, datter af væver A. Hansen, født 1827 her
1855, 2210, Frederik Ludvig Smidt, farver, født 1812 i Kjøbenhavn og jomfru Anna Kirstine Bødker, født 1815 i Ærøeskjøbing
1855, 2311, Poul Sørensen, styrmand, født 1829 i Eltang Sogn og jomfru Marie Catharine Arctander Jensen, født 1831 her
1856, 0401, Erik Hansen Stokkebye, styrmand, født 1831 her og pige Hansine Boline Nielsen, født 1828 her
1856, 0401, Lauritz Clausen Steen, matros, født 1830 her og pige Anna Maria Hansen, født 1830 i Lysabel Sogn, Als
1856, 0802, Hans Peder Andresen, styrmand, født 1825 her og pige Ingeborg Henningsen, født 1825 i Tranderup
1856, 2202, Bertel Eriksen Riise, styrmand, født 1827 her og pige Anne Cathrine Birkholm, født 1827 i Marstal
1856, 1104, Niels Jensen Lauritsen, handlende, født 1828 i Tranderup og pige Kristiane Cecilie Birchholm, født 1834 i Marstal
1856, 0407, Nis Petersen, uhrmager, født 1818 i Adsbølle Sogn og jomfru Gie Jensen, født 1831 i Bregninge Sogn
1856, 2609, Johann Maas, bødkermester, født 1832 i Tetenbüll og jomfru Margrethe Dorothea Bødker, født 1838 her
1856, 0310, Børre Andersen Hansen, skipper, Marstal, født 1825 og enke Dorthea Christine Albertsen, hersted 1826, (efter … Jensen)
1856, 2410, Hans Heinrich Carl Stammer, guldsmed, født 1820 i Bobzin, Meklenborg og jomfru Egidie Cicilie Halberg, født 1820 her
1856, 0411, Hans Christopher Svinding, skipper, født 1828 her og jomfru Birgitte Sophie Weber, født 1833 her
1856, 0711, Rasmus Jensen Honemann, kjøbmand, født 1828 her og jomfru Ane Marie Hannibal, født 1831 i Helsingør
1856, 0512, Vilhelm Pedersen, organist, Svendborg, født 1817 og jomfru Frederikke Nicoline Pedersen, født 1831 her
1856, 1212, Peder Andreas Pedersen, styrmand, født 1829 her og jomfru Magdalene Kirstina Bang, født 1834 her
1857, 2301, Carl Hansen Riising, matros, født 1831 her og pige Inger Jensine Hansen, født 1832 her
1857, 0602, Jørgen Jørgensen Birkholm, styrmand, født 1829 her og pige Sophie Christine Hansen, født 1829 her
1857, 1206, Hans Jørgen Brandius Dauer, sejlmager, født 1828 her og jomfru Anne Marie Creutz, født 1833 her
1857, 0708, Jens Hansen Brandt, skrædermester, født 1809 her og jomfru Caroline Marie Wedel, født 1836 i Marstal
1857, 1809, Niels Henning Nissen, enkemand og parcellist, Søby, født 1812 i Søby og jomfru Nicoline Steen, født 1823 her
1857, 0910, Lauritz Lauritzen Kock, ungkarl og skipper, født 1835 i Skovby og jomfru Else Cathrine Røhling, født 1836 her
1857, 1610, Peder Jensen, matros, født 1832 i Engom Sogn og pige Karen Kirstine Carlsen, født 1832 her
1857, 2810, Niels Michaeli Lauritzen, styrmand, født 1832 her og jomfru Sophie Cathrine Hylsebeck, født 1832 her
1857, 1611, Jens Christiansen, skomager, født 1831 i Søby og pige Sidsel Marie Lauritsen, født 1832 i Kragnæs
1857, 2611, Lars Albertsen Larsen, ungkarl, født 1819 i Olde og jomfru Cicilie Marie Røhling, født 1834 her
1858, 1401, Claus Clausen Weber, styrmand, født 1819 her og jomfru Caroline Kock, født 1833 her
1858, 1501, Thomas Hansen Andresen, matros, født 1829 her og pige Johanne Cathrine Bødker, født 1828 her
1858, 0503, Henning Hansen Henningsen, muursvend, født 1830 her og jomfru Petrine Caroline Hansen, født 1833 her
1858, 2603, Christian Wilhelm Anton Fich, matros, født 1831 her og pige Marthe Kirstine Rising, født 1838 her
1858, 2603, Jørgen Knudsen Pedersen, møllersvend, født 1834 i Vuderup og pige Ellen Marie Hansen, født 1837 her
1858, 2304, Martin Lauritzen Brandt, kjøbmand, født 1829 her og jomfru Anne Caroline Sophia Frantzen, født 1841 i Flensborg
1858, 2105, Henrich Ludvig Georg Groot, grosserer, født 1832 i Kjøbenhavn og frøken Gregersine Sophie Eleonore Colding, født 1833 i Svendborg
1858, 2406, Jens Pedersen, kjøbmand, født 1833 i Vindeballe og jomfru Anne Maria Pedersen, født 1838 her
1858, 3108, Johannes Christensen Schmidt, handelsrejsende, født 1827 i Sønderborg og jomfru Ulrikke Augusta Jervelund, født 1837 her
1858, 0309, Peder Lauesen Jørgensen, farver, født 1830 i Stenderup og jomfru Henriette Christine Tharøe, født 1829 her
1858, 2809, Hans Jonas Johnsen, kontorist, født 1835 i Faaborg og jomfru Sophia Maria Caster, født 1836 her
1858, 0810, Erik Hansen Eriksen, ungkarl, født 1838 her og pige Karen Albertsen, født 18/17 i Olde
1858, 0111, Byrger Nicolai Eeg Steenstrup, assessor og aktuar, født 1826 og frøken Ivara Erika Colding, født 1839 i Svendborg
1858, 2611, Jørgen Jensen Thørring, enkemand og rebslager, født 1809 i Tranderup og pige Anna Sophie Jensen, født 1820 i Marstal Sogn
1858, 0312, Jeppe Peder Jørgensen, matros, født 1818 her og pige Anne Marie Martini, født 1819 i Kragnæs
1859, 0701, Niels Nielsen, smed, født 1827 i Bregninge og enke Anna Marie Kirstine Hylsebech, født 1830 her, (efter … Jensen)
1859, 2303, Laurits Jensen Riising, matros, født 1821 her og pige Lovise Sophia Hansen, født 1834 her
1859, 1504, Niels Michelsen Schytt, enkemand og glarmester, født 1812 her og jomfru Hansine Pashk, født 1810 her
1859, 0206, Peder Hansen, ølbrygger, født 1827 i Gl. Stenderup, Vesterhæisnge Sogn og pige Marie Johanne Frisenvænge, Brahetrolleborg Sogn, født 1832
1859, 2009, Christian Adam Egede Grønbech, sognepræst, Avernakø, født 1812 i Røes Sogn og jomfru Marie Claussen, født 1831 her
1859, 2909, Nicolay Henrik Harding, bagersvend, født 1833 her og jomfru Cicilia Marie Brinch, født 1833 her
1859, 1810, Johan Fredrik Peder Christian Nielsen, matros, født 1832 her og pige Kirsten Hansen, født 1835 i Bregninge
1859, 2810, Niels Jensen Lauritsen, enkemand og handlende, født 1828 i Tranderup og pige Else Christine Sophie Flindt, født 1837 i Rudkjøbing
1859, 1811, Hans Albertsen, ungkarl, født 1822 i Rise Sogn og pige Gide Katrine Lauritsen, født 1833 i Vindeballe
1860, 2401, Hans Christopher Jensen, styrmand, født 1830 her 1830 og jomfru Berndine Frederikke Trost, født 1840 her
1860, 2601, Johan Mathias Lahn Hansen, kjøbmand, født 1827 i Odense og jomfru Johanne Cathrine Kock, født 1831 her
1860, 2303, Joseph Jensen Steen, matros, født 1836 her og pige Hedevig Marie Jensen, født 1833 her
1860, 0607, Hans Andresen Bang, handelsbetjent, født 1837 i Braderup og jomfru Johanne Marie Harding, født 1831 her
1860, 0709, Georg Jensen, styrmand, født 1833 her og jomfru Ellen Sophie Schytt, født 1843 her
1860, 1809, Johan Andreas Pedersen, styrmand, født 1832 her og pige Sidsel Marie Pedersen, født 1833 i Tranderup
1860, 2311, Wittfeldt Berthelsen Gramm, skomager, født 1825 i Quorp, Tønder Amt og jmfru Ellen Margrethe Kreutz, født 1835 her
1860, 0712, Jens Jensen, styrmand, født 1835 her og pige Cecilia Maria Stokkebye, født 1837 her
1860, 0712, Niels Pedersen, snedkersvend, født 1832 her og pige Mette Marie Pedersen, født 1835 i Tranderup Sogn
1861, 1801, Peder Christian Lauritzen, handelsmand, født 1831 i Vindeballe og pige Caroline Christine Birkholm, født 1832 i Marstal
1861, 1204, Christian Christopher Paladini, sømand, født 1833 i Sønderborg og pige Anne Kirstine Hansen, født 1832 her
1861, 2607, Johan Christian Mathiesen, ungkarl og styrmand, Marstal, født 1834 og jomfru Ingeborg Marie Nissen, født 1841 i Marstal
1861, 1608, Jacob Martin Brodersen, ungkarl og bagermester, født 1835 i Bredsted og jomfru Hansine Mathilde Jordt, datter af skomager Peder Lorentsen Jordt, Høyer, født 1836
1861, 2510, Christen Lauritzen Eriksen, ungkarl og snedkersvend, født her 1840 og jomfru Marie Egidie Christine Petersen, født her 1842
1861, 0511, Lauritz Peter Christensen, ungkarl og kjøbmand, Kolding, født 1833 og jomfru Anne Cathrine Brandt, her af Byen, født 1841
1861, 1511, Jørgen Andersen, ungkarl og hjulmand, født 1831 og pige Birthe Cathrine Rasmussen, født 1832
1861, 2712, Christen Ebling, postfuldmægtig, født 1825 i Fredericia og jomfru Anna Margrethe Jervelund, født 1836 her
1862, 1701, Peder Madsen Stokkeby, ungkarl og styrmand, født 1834 her og jomfru Jensine Christine Viborg, født 1838 her
1862, 1104, Hans Hinrich Paarup, ungkarl og copist, født 1836 her og jomfru Anne Marie Creutz, født 1838 her
1862, 2204, Carl Henrick Petersen, ungkarl og handelsbetjent, født 1830 i Sønderborg og jomfru Christiane Marie Pedersen, mægler J. Pedersens datter, født 1833 her
1862, 1806, Andreas Tollisen, enkemand og skipper, født 1820 her og jomfru Magdalene Kirstine Weber, født 1837 her
1862, 0907, Albert Clausen Fabricius, ungkarl og skipper, født 1834 her og jomfru Nicoline Elisabeth Harding, født 1839 her
1862, 2908, Michel Thomsen Michelsen, ungkarl og bager, født 1823 i Stokkeby og jomfru Pouline Marie Piil, født 1845 her
1862, 0509, Peter Diedrick Frantzen, ungkarl og sømand, født 1833 i Flensborg og pige Sidsel Marie Lauritzen, født 1832 her
1862, 1710, Peter Petersen Trost, ungkarl og styrmand, født 1838 her og jomfru Clara Fanny Agnes Schwartz, født 1842 i Liunge, Slagelse
1862, 0312, Lauritz Hansen, ungkarl og matros, født 1831 i Stokkeby og jomfru Augusta Henriette Hansen, født 1836 her
1863, 0502, Niels Gottlob Rasmussen, ungkarl og styrmand, født 1838 her og jomfru Maria Svarer, født 1838 her
1863, 1006, Albert Lauritsen Albertsen, ungkarl og jordbruger, født 1816 i Dunkjær og pige Ellen Cathrine Oldau, født 1815 her
1863, 0907, Thomas Pedersen, ungkarl og jordbruger, født 1834 i Rise og pige Bodil Hansdatter, født 1821 i Haven
1863, 2008, Carl Frederik Ohrhammer, ungkarl og slagter, født 1830 her og jomfru Marie Hansine Elisabeth Petersen, født 1840 her
1863, 2708, Peder Friderich Hylsebeck, ungkarl og maler, født 1826 her og jomfru Ellen Marie Thærøe, født 1835 her
1863, 0209, Christian Julius Nielsen, ungkarl og styrmand, født 1838 paa Thurø og jomfru Anne Maria Pedersen, født 1838 her
1863, 2610, Johan Christopher Clausen Svinding, ungkarl og matros, født 1840 her og pige Marie Christine Caroline Zifeldt, født 1840 her
1864, 1102, Mogens Lauritzen Pedersen, ungkarl og matros, født 1836 hersteds og pige Anna Kirstine Hansen, født 1839 i Stokkeby
1864, 0903, Jochim Christian Huss, ungkarl og skomagersvend, født 1834 i Datgen, Nortoft Sogn, Holsteen og pige Sidsel Marie Andersen, født 1838 i Olde
1864, 1706, Hans Christian Kiesby, ungkarl og styrmand, født 1838 i Nestved og jomfru Cicilia Kirstine Birkholm, født 1839 i Marstal
1864, 1708, Hans Christian Valdemar Gustav Bertelsen, ungkarl og seminarielærer, Lyngby, født 1836 i Dunkjær og jomfru Anna Cathrine Kehlet, født 1841 her
1864, 0112, Gustav Lund, ungkarl og garver, født 1831 i Nordborg og jomfru Cicilia Cathrine Dupont, født 1835 i Fredericia
1865, 0202, Niels Hansen Brandt, ungkarl og skibscapitain, født 1835 hersteds og jomfru Ottomine Henriette Kock, født 1835 hersteds
1865, 2602, Thomas Clausen Pedersen, ungkarl og styrmand, født 1833 hersteds og frøken Anna Cicilie Bøgh, født 1840 i Kjøbenhavn
1865, 0303, Anders Nielsen, ungkarl og skibstømrer, født 1831 i Landet Sogn, Taasinge og enke Anne Cathrine Jensen, født 1830 her, (efter … Mikkelsen)
1865, 1603, Ole Madsen Jensen, enkemand og gaardmand, Bregninge, født 1818 i Dunkjær og pige Ane Marie Olsen, her af Byen, født 1822 i Vinderup
1865, 0305, Hans Cilius Hansen, ungkarl og malermester, født 1839 i Sønder Broby og jomfru Cathrine Dorthea Kjær, født 1840 her
1865, 1205, Niels Hansen, ungkarl og fisker, født 1827 her og pige Anne Cathrine Brandt, født 1832 her
1865, 1606, Jens Lauritsen, ungkarl og skrædder, født 1835 paa Dreiø og pige Anne Marie Christine Bolderup, født 1839 i Varde
1865, 1407, Hans Christian Jacobsen, ungkarl og tømmermand, født 1836 i Svendborg og jomfru Caroline Christine Hylsebeck, født 1838 her
1865, 0808, Niels Hansen Kock, ungkarl og kjøbmand, født 1840 her og jomfru Anne Cathrine Bødker, født 1840 her
1865, 1909, Ulrik Jørgen Rasmussen, ungkarl og gaardejer, født 1838 i Faaborg og jomfru Anna Christine Lovise Elisabeth Clausen, født 1837 her
1865, 2209, Jørgen Hansen Rasmussen, ungkarl og matros, født 1837 i Marstal og jomfru Egidie Cathrine Pedersen, født 1840 her
1865, 1011, Hans Peder Rasmussen Brandt, ungkarl og matros, født 1834 her og pige Maren Hansen, født 1833 i Bregninge
1865, 1411, Mogens Lauritzen Brandt, ungkarl og styrmand, født 1833 her og jomfru Egidia Marie Kock, født 1842 her
1865, 2212, Lars Nielsen, ungkarl og rebslagermester, født 1840 i Bogense og jomfru Jensine Marie Oldou, født 1840 her
1866, 0501, Carl Emanuel Reinert, enkemand og malermester, født 1838 i Aalborg og enke Anne Larsen, født 1825 i Stokkeby, (efter … Brandt)
1866, 0102, Rasmus Lauritzen Nielsen, ungkarl og styrmand, født 1837 her og jomfru Georgine Frederikke Petersen, født 1837 her
1866, 0203, Lauritz Andersen Thærøe, ungkarl og skibsfører, født 1831 her og jomfru Catharina Maria Friedericke Otzen, født 1840 i Flensborg
1866, 2103, Laurits Valdemar Jørgensen, ungkarl og bødkermester, født 1839 i Taarnby og jomfru Mette Margrethe Jensen, født 1835 her
1866, 2405, Hermann Albert August Frederik Hass Christiansen Bay, ungkarl og kjøbmand, født 1840 i Marstal og enke Anna Carolina Sophia Frantzen, født 1841 i Flensborg, (efter … Brandt)
1866, 3108, Rasmus Larsen Mikkelsen, ungkarl og kjøbmand, født 1842 i Marstal Sogn og jomfru Anne Marie Hansine Brandt, født 1847 her
1866, 1810, Lauritz Jensen Thomsen Birkholm, ungkarl og sømand, født 1833 her og jomfru Anne Elline Birkholm, født 1831 her
1866, 2510, Christian Jørgensen Birkholm, ungkarl og kjøbmand, født 1832 her og jomfru Bolette Maria Brink, født 1840 her
1866, 0811, Thomas Clausen Kreutz, ungkarl og boghandler, født 1835 her og jomfru Caroline Vilhelmine Christiane Errboe, født 1847 her
1866, 1412, Bertel Henrichsen Kock, ungkarl og snedkermester, født 1838 her og jomfru Ellen Christine Bødker, født 1833 her
1867, 0603, Christian Svinding, enkemand og skipper, født 1820 her og jomfru Hansine Henriette Holst, født 1822 her
1867, 2504, Wilhelm Jens Plaetner, ungkarl og farver, født 1830 i Flensborg og jomfru Doris Amalie Mathilde Mathiesen, født 1837 i Tønder
1867, 2604, Hans Bertelsen Schøsler, ungkarl og skipper, født 1836 her og jomfru Anne Cathrine Svinding, født 1840 her
1867, 2506, Erik Halmøe Dreiøe, ungkarl og styrmand, født 1841 her og jomfru Anne Petrine Josephine Bødker, født 1842 her
1867, 0207, Lorenz Christian Frantzen, ungkarl og skibscapitain, født 1843 her og jomfru Anna Margarethe Røhling, født 1843 her
1867, 1407, Henrik Andreas Polycarpus Bøgh, ungkarl og slagter, født 1838 i Svendborg og jomfru Johanne Elisabeth Dorthea Flor, født 1841 i Svendborg
1867, 2807, Jens Jensen Kock, ungkarl og snedker, født 1837 her og jomfru Marie Cathrine Magdalene Kisby, født 1844 i Marstal
1867, 0908, Christian Mortensen Estrup, ungkarl og styrmand, født 1843 paa Læsø og jomfru Caroline Christine Olsen, født 1843 her
1867, 0410, Peder Iver Pedersen, ungkarl og sømand, født 1836 her og jomfru Anne Marie Magdalene Nielsen, født 1841 her
1867, 0611, Jens Clausen Blach, ungkarl og skipper, født 1836 i Marstal og jomfru Sophie Cathrine Brandt, født 1840 her
1867, 0811, Emil Theodor Kock, ungkarl og forpagter, født 1843 her og jomfru Marie Sophie Brandt, født 1844 her
1867, 0811, Christen Andersen, ungkarl, søn af boelsmand Chr. Andersen, Viby, Lysabild Sogn, født 1844 og pige Eleonora Petersen, datter af kaadner P. Frederiksen, Asserballeskov, født 1846
1867, 2811, Hans Jørgen Chosmus, ungkarl og skipper, født 1842 her og jomfru Ellen Marie Elisabeth Nissen, født 1843 i Marstal
1867, 2911, Mathias Adolph Dreier, drejermester, født 1836 i Kjøge og jomfru Maren Hansen, født 1838 i Tved
1867, 1312, Jens Johansen Christensen, ungkarl og kjøbmand, født 1843 i Marstal Landsogn og jomfru Elline Marie Brandt, født 1844 her
1868, 0702, Peder Andreas Pedersen, enkemand og skipper, født 1829 her og jomfru Egidia Cathrine Pedersen, født 1828 her
1868, 0804, Johan Heinrich Pedersen, ungkarl og navigationslærer, født 1835 her og jomfru Hansine Jacobine Mathilde Petersen, født 1843 her
1868, 1705, Carl Christian Ludvig Birkholm, enkemand og skipper, født 1827 her og jomfru Anna Margrethe Hylsebeck, født 1840 her
1868, 2606, Knud Mathiesen Mogensen, ungkarl og vognmand, født 1840 i Stokkeby og jomfru Anne Marie Christensen, født 1846 her
1868, 2407, Rasmus Olsen, ungkarl og tjenestekarl, født 1843 i Vuderup og pige Anne Marie Pedersen, født 1845 i Vindeballe
1868, 210, Carl Vilhelm Theodor Jørgensen, ungkarl og mægler, født 1833 i Kjøbenhavn og jomfru Christine Grønbeck, født 1845 her
1868, 2110, Rasmus Hansen, ungkarl og matros, født 1845 i Marstal Landsogn og jomfru Maria Christine Christensen, født 1846 her
1868, 2810, Peder Pedersen Albertsen, ungkarl, født 1844 i Skovby og pige Anne Madsen, født 1846 i Landet, Taasinge
1868, 1011, Hans Knudsen Schmidt, ungkarl og smedesvend, født 1835 i Bovlund, Agerskov Sogn og pige Cathrine Jensen, født 1838 i Vindeballe
1868, 1111, Christen Jacobsen, ungkarl og skibstømrer, født 1834 i Gjesinge, Taasinge og pige Anne Hansen, født 1837 her
1868, 2011, Hans Pedersen Hansen, ungkarl og bager, født 1834 i Stokkeby og pige Ane Simonsen, født 1832 i Tranderup
1868, 0312, Laurits Pedersen Hansen, ungkarl og styrmand, født 1840 her 1840 og jomfru Caroline Hansine Nielsen, født 1842 i Marstal
1869, 1202, Jørgen Møller, ungkarl og snedker, født 1837 i Guderup, Als og jomfru Lovise Egidie Hansen, født 1843 her
1869, 1203, Søren Peter Rasmussen, ungkarl, kjøbmand og photograf, født 1830 i Nølev Sogn, Aarhuus og enke Ane Maria Pedersen, født 1838 her, (efter kjøbmand Jens Pedersen)
1869, 1903, Hans Johansen, ungkarl og daglejer, født 1841 i Asminderup Sogn, Holbek Amt og pige Anne Marie Hansen, datter af skrædermester Peter Hansen, Kettingskov, født 1837
1869, 0905, Franz Heinrich von der Lieth, ungkarl og styrmand, født 1837 i Flensborg og jomfru Johanne Andrea Frederikke Petersen, født 1838 her
1869, 2505, Frederik Antoni Jørgensen, ungkarl og kjøbmand, født 1841 i Broager og jomfru Magdalene Caroline Ohrhammer, født 1832 her
1869, 0807, Hendrich Thorvald Jacob Tholle, ungkarl og capellan, Rise, født 1840 i Kjøbenhavn og frøken Anna Christine Schouboe, født 1843 i Kjøbenhavn
1869, 0907, Iver Pedersen Lund, enkemand og skipper, født 1841 her og enke Else Cathrine Røhling, født 1836 her, (efter … Kock)
1869, 0608, Niels Mathiesen, ungkarl og rebslager, født 1841 i Thisted og jomfru Caroline Clausen, født 1852 her
1869, 1712, Niels Jensen, ungkarl og mægler, født 1840 og jomfru Anne Kirstine Schytt, født 1841 her
1870, 2101, Christen Knudsen Christensen, ungkarl, født 1836 i Tranderup og jomfru Karen Jørgensen, født 1841 i Søby
1870, 1502, Cornelius Nissen Pedersen, ungkarl og styrmand, født 1840 her og jomfru Nicoline Augusta Schreiner, født 1839 i Svendborg
1870, 0403, Simon Sørensen, enkemand og væver, født 1826 i Aabenraa og jomfru Ellen Cathrine Knudsen, født 1831 i Marstal
1870, 1905, Hans Behrendsen Lunge, ungkarl og kjøbmand, født 1846 i Adelby Sogn og jomfru Marie Christine Jensen, født 1848 her
1870, 0807, Carl August Nummelin, ungkarl og matros, født 1841 her og jomfru Marie Cathrine Pedersen, født 1847 her
1870, 2708, Albert Hansen Albertsen, ungkarl og skomagersvend, født 1845 i Søby og jomfru Jørgine Hansine Lund, datter af styrmand Jørgen Hansen Lund, hersteds, født 1848
1870, 2810, Nicolai Peter Kragh, ungkarl, lærer og organist, født 1842 og frøken Henriette Andrea v. Eggers, født 1847 hersteds
1871, 2601, Bernhard Jensen, ungkarl og bager, født 1846 her og jomfru Ane Margrethe Dupont, født 1845 i Fredericia
1871, 0605, Andreas Lauritzen Kock, ungkarl og kjøbmand, født 1840 her og jomfru Christiane Erichsen, født 1849 her
1871, 1205, Johannes Hass, ungkarl og skomagersvend, født 1844 i Rødby og jomfru Johanne Margrethe Lauritzen, født 1848 her
1871, 2905, Niels Andersen, ungkarl og hattemagersvend, født 1849 i Svendborg og jomfru Christiane Kirstine Caroline Mortensen, født 1851 her
1871, 0906, Hans Peter Matzen, ungkarl, født 1843 i Røllum og pige Kirsten Andersen, født 1836 i Søby
1871, 2710, Rasmus Hansen, ungkarl, født 1837 paa Munkø, Avernakø Sogn og enke og eier Anne Hansdatter, Lilø, født 1823 i Auernake, (efter landbruger Niels Jensen)
1871, 2810, Hans Pedersen Dreiøe, ungkarl og kjøbmand, født 1831 her og jomfru Marie Andrea Pedersen, født 1846 her
1872, 1201, Anton Hansen, ungkarl og matros, født 1846 i Ibsker Sogn (Nexø), Bornholm og enke Karen Hansen, født 1837 i Lille Rise, (efter matros Hans Chr. Hansen)
1872, 0401, Julius Clausen, ungkarl og styrmand, født 1842 i Ærøskjøbing og jomfru Anne Cathrine Margrethe Albertsen, født 1846 i Marstal
1872, 1705, Hans Hansen Christensen, ungkarl, født 1849 i Ærøskjøbing og pige Karen Hansen, født 1850 i Ronæs, Marstal Sogn
1872, 0507, Hans Mikkelsen, ungkarl og murer, født 1842 i Ærøeskjøbing og jomfru Hanne Petrea Christiane Gjertrusen Schmidt, født 1845 i Rudkjøbing
1872, 1212, Niels Nielsen Kock, ungkarl og farver, født 1844 i Ærøeskjøbing og jomfru Ingeborg Sofie Jensen, født 1851 i Ærøeskjøbing
1873, 0702, Hans Christian Enghoff, ungkarl og drejer, født 1851 i Broager og jomfru Magdalene Cicilie Andresen, født 1853 i Ærøskjøbing
1873, 1402, Niels Hansen Goldmann, skibsfører, født 1841 i Ærøskjøbing og jomfru Marie Dorthea Brandt, født 1842 i Ærøskjøbing
1873, 2102, Christian Hansen Frederiksen Nielsen, født 1842 i Ærøskjøbing og enke Georgine Frederikke Petersen, født 1837 i Ærøskjøbing, (efter styrmand Rasmus Nielsen)
1873, 2802, Niels Hansen Brandt, skibsfører, født 1841 i Ærøskjøbing og Henriette Margrethe Kelet, født 1848 i Ærøskjøbing
1873, 1107, Rasmus Eriksen Svinding, styrmand, født 1848 i Ærøskjøbing og Eline Catharine Lauritsen, født 1849 i Ærøskjøbing
1873, 1811, Johan Hartvig Dauer, kjøbmand, født 1835 i Ærøskjøbing og frøken Marie Frederikke Frandsen Kaffka, født 1839 i Schlesvig
1873, 1612, Niels Hansen Drejø, skibsfører, født 1843 i Ærøeskjøbing og frøken Meta Christine Petersen, født 1845 i Ærøeskjøbing
1874, 0901, Hans Petersen Hansen, enkemand og bager, født 1834 i Stokkeby og pige Ane Marie Kastrup, født 1848 i Ærøskjøbing
1874, 0901, Rasmus Hansen Albertsen, ungkarl og sømand, født 1841 i Marstal og jomfru Christine Margrethe Oldau, født 1840 i Ærøskjøbing
1874, 1601, Kjel Christian Schøsler, ungkarl og jordbruger, født 1833 i Ærøskjøbing og Christiane Petrine Volff, født 1850 i Ærøskjøbing
1874, 3001, Niels Valdemar Schøsler, ungkarl, født 1844 i Ærøskjøbing og jomfru Marie Dorthea Eriksen, født 1845 i Ærøskjøbing
1874, 2104, Lavrids Peter Lavridsen, handelsmand, født 1850 i Tranderup og enke Else Kristine Sofine Flindt, født 1837 i Rudkjøbing, (efter … Lavridsen)
1874, 2304, Peder Hansen Madsen, arbejdsmand, født 1850 i Vindeballe og jomfru Marie Ludvigsen, født 1854 i Broager
1874, 0508, Julius Jens Fangel Biering, ungkarl, født 1849 i Marstal og frøken Andrea Betty Cathrine Skouboe, født 1846 i Kjøbenhavn
1874, 1109, Ole Peder Jensen, ungkarl, født 1848 paa Thurø og jomfru Nielsine Christine Skaarup, født 1845 i Ærøskjøbing
1874, 1809, Andreas Lavritsen Nissen, skibsfører, født 1842 i Ærøskjøbing og frøken Marie Bertha Caroline Brandt, født 1848 i Kiel
1875, 2401, Martin Peter Birkholm, fhv. kontorist, født 1845 i Ærøskjøbing og jomfru Martine Eline Marie Kristensen, født 1835 i Marstal
1875, 2201, Erik Halmø Petersen, styrmand, født 1848 i Ærøskjøbing og jomfru Bertha Katrine Kock, født 1847 i Ærøskjøbing
1875, 2801, Rasmus Nielsen Kaspersen, styrmand, født 1841 i Ærøskjøbing og Karoline Marie Henriette Sølvberg, født 1845 i Svendborg
1875, 2901, Jørgen Ohlsen, snedker, født 1853 i Broager og Egidie Kristine Kristensen, født 1853 i Ærøskjøbing
1875, 0705, Andreas Theodor Friis, ungkarl og stolemager, født 1846 i Kjøbenhavn og Ane Kristine Dithmann, født 1855 i Ærøskjøbing
1875, 1805, Lars Nielsen, ungkarl, født 1845 i Hjelm, Lolland og jomfru Marie Kristine Henriette Petersen, født 1852 i Bremen
1875, 1805, Anders Gorm Hansen, ungkarl og overlærer, født 1846 i Ellinge, Fyn og frøken Anna Kirstine Biering, født 1851 i Marstal
1875, 2107, Thomas Rasmussen, ungkarl, født 1846 i Emborg, Jylland og jomfru Ane Christine Svinding, født 1838 her i Byen
1875, 3108, Frederik Theodor Schøsler, ungkarl og kaptain, født 1838 i Ærøskjøbing og jomfru Eline Frederikke Eriksen, født 1847 her i Byen
1875, 1609, Hans Jørgensen Hansen, ungkarl og skipper, født 1847 i Marstal og jomfru Christiane Eriksen, født 1852 i Ærøskjøbing
1875, 0711, Hans Rasmussen, ungkarl og murmester, født 1850 i Aastrup, Fyn og jomfru Jensine Marie Lavridsen, født 1856 i Kragnæs
1875, 2910, Andreas Erik Henrik Ernst Andkjær, enkemand og snedker, født 1839 i Sandager, Fyn og jomfru Christine Boldemann, født 1846 her i Byen
1875, 1011, Peter Lavridsen Kock, ungkarl og kjøbmand, født 1846 i Ærøeskjøbing og jomfru Caroline Andrea Erichsen, født 1853 i Ærøskjøbing
1875, 0312, Jens Lavritsen Riese, ungkarl og skipper, født 1815 i Ærøskjøbing og Anna Catharine Nielsen, født 1821 i Ærøskjøbing
1876, 0303, Peter Lavridsen Hansen, ungkarl og sømand, født 1846 i Ærøskjøbing og Karoline Petersen, født 1847 i Omel
1876, 603, Andreas Petersen Skamby, ungkarl og skibsfører, født 1851 i Ærøskjøbing og Anne Marie Christine Hylsebæk, født 1852 i Ærøskjøbing
1876, 1003, Hans Olsen, ungkarl og styrmand, født 1849 i Svendborg og Eleonore Agnes Johanne Grønbeck, født 1848 i Ærøskjøbing
1876, 3004, Hans Peter Holst, enkemand, ord. kateket og førstelærer, Æærøskjøbing, født 1839 i Saxkjøbing og jomfru Sofie Christine Binas, født 1850 i Ærøskjøbing
1876, 0105, Knud Hansen, ungkarl og skibstømrer, født 1853 i Marstal og pige Christine Lavridsen, født 1852 i Leby
1876, 1905, Rasmus Larsen, ungkarl og daglejer, født 1837 paa Birkholm og jomfru Margrethe Dorthea Brandt, født 1836 i Ærøskjøbing
1876, 1705, Hans Jakob Bruun Kornerup, ungkarl og tømmersvend, født 1847 i Sybe Præstegaard og jomfru Anne Egidie Errboe, født 1855 i Ærøskjøbing
1876, 1106, Hans Christian Hansen, ungkarl og styrmand, født 1853 i Sønderborg og pige Ane Katinka Andersen, født 1858 i Rudkjøbing
1876, 2106, Anders Martinus Jakobsen, ungkarl, gaardmand og mølleejer, født 1841 og jomfru Anna Cathrine Brandt, født 1840 i Ærøskjøbing
1876, 0408, Julius Holger Petersen, ungkarl og adjunkt, født 1847 i Odense og frøken Dorthea Benedikte Biering, født 1855 i Marstal
1876, 2609, Hans Christian Castrup, styrmand, født 1850 i Ærøskjøbing og jomfru Johanne Phillipine Frederikke Svinding, født 1852 i Ærøskjøbing
1876, 3110, Peter Eriksen Mortensen, ungkarl og styrmand, født 1845 i Ærøskjøbing og jomfru Ane Marie Sofie Mathisen, født 1848 i Marstal
1876, 0811, Johan Aksel Vilhelm Høygaard, ungkarl og prokurator, Kjøbenhavn, født 1847 i Kjøbenhavn og jomfru Helga Elisabeth Bruun, født 1854 i Ærøskjøbing
1876, 2211, Hans Christoffer Kock, enkemand og baadfører, født 1823 i Ærøskjøbing og enkemadam Karoline Kirstine Ohlsen, født 1843 i Ærøskjøbing, (efter Estrup)
1877, 1901, Lavrids Henrik Vennerstrøm, ungkarl og styrmand, født 1839 i Kjøbenhavn og jomfru Ane Katrine Kaspersen, født 1837 i Ærøskjøbing
1877, 0202, Hans Andersen Larsen, ungkarl og skibsfører, født 1840 i Rise og jomfru Ane Marie Drejø, født 1856 i Ærøskjøbing
1877, 0601, Hans Iver Goldmann, ungkarl og skibsfører, født 1845 i Ærøskjøbing 1845 og jomfru Ane Katrine Eriksen, født 1847 i Ærøskjøbing
1877, 0902, Peter Alfred Johnsen, ungkarl og sømand, født 1849 i Ny Larsker Sogn og jomfru Kirstine Sofie Rasmussen, født 1853 i Ærøskjøbing
1877, 3103, Klavs Kristian Jervelund, ungkarl og landmand, født 1851 i Ærøskjøbing og jomfru Dorthea Kristine Madsen, født 1858 i Eiby, Odense
1877, 2205, Jens Chr. Sten, ungkarl og skipper, født 1845 i Ærøskjøbing og jomfru Ane Christine Drejø, født 1851 i Ærøskjøbing
1877, 2707, Ulrik Nielsen, ungkarl og garver, født 1851 i Schweitz og Andrea Augusta Frederikke Kock, født 1858 i Ærøskjøbing
1877, 2408, Karl Jørgen Jensen, ungkarl og sadelmager, født 1850 i Ærøskjøbing og jomfru Egidie Kristensen, født 1851 i Ærøskjøbing
1877, 1210, Peder Ludvig Erichsen, ungkarl og typograf, født 1851 i Odense og jomfru Ingine Caroline Petersen, født 1850 i Ærøskjøbing
1877, 1209, Hans Madsen Kristensen, ungkarl og styrmand, født 1852 i Marstal og jomfru Katrine Hansine Volf, født 1855 i Ærøskjøbing
1877, 1111, Snorre Johnson, ungkarl og tømmermand, født 1848 paa Island og jomfru Sigridur Lovisa Loptsdotter, født 1852 paa Island
1877, 2311, Frederik Kristian Hansen, ungkarl og handelsagent, født 1851 i Schleswig og Anne Egidie Errboe, født 1854 i Ærøskjøbing
1877, 1411, Jakob Hansen, ungkarl og sømand, født 1853 i Omel og jomfru Maren Groth, født 1853 i Rismark
1877, 2812, Hans Jensen Kastrup, ungkarl og styrmand, født 1854 i Ærøskjøbing og jomfru Ane Magrethe Christine Mathisen, født 1852 i Marstal
1878, 1001, Christian Petrus Jensen, ungkarl og handelsbetjent, født 1853 i Ærøskjøbing og jomfru Eline Petrine Hansine Schmidt, født 1851 i Ærøskjøbing
1878, 2007, Hans Rasmussen Hansen, ungkarl, født 1839 i Risemark og jomfru Kirsten Christiansen, født 1856 i Bregning Sogn
1878, 1110, Mathias Adolf Drejer, gjæstgiver, født 1836 i Kjøge og jomfru Eline Marie Lund, født 1844 i Ærøskjøbing
1878, 0111, Joseph Petersen Errboe, ungkarl og doktor med., født 1844 i Ærøskjøbing og jomfru Anna Cathrine Vogelia Stenstrup, født 1862 i Ærøskjøbing
1878, 2711, Karl Hansen, ungkarl og tjenestekarl, født 1856 i Tved, Fyen og Petra Christiane Rasmine Jensen, født 1852 i Rudkjøbing
1879, 2201, Mads Hansen Christensen, ungkarl og styrmand, Marstal og pige Henriette Abelone Marie Dauer, Ærøskjøbing
1879, 0701, Thomas Henrik Ebsen, ungkarl og styrmand, født 1848 i Sønderborg og Kristiane Wentemine Catharine Maas, født 1857 i Sønderborg
1879, 2101, Erik Klavsen Drejø, ungkarl og styrmand, født 1855 i Ærøskjøbing og jomfru Ane Martine Junker, født 1855 i Rise Sogn
1879, 2504, Jens Christensen, ungkarl, født 1845 i Søby og jomfru Ane Katrine Hansen, født 1838 i Bregninge
1879, 1605, Jens Lavridsen Røhling, ungkarl og bagermester, født 1848 i Ærøskjøbing og jomfru Metha Katrine Hansen, født 1855 i Lygumkloster
1879, 1007, Sophus Martinus Dupont, ungkarl og bager, Trunderup, født 1855 i Aarhus og jomfru Katrine Madsen, født 1857 i Seest
1879, 108, Søren Sørensen, ungkarl og cand. philol., født 1848 i Danstrup, Hvorslev Sogn og jomfru Sofie Elisabeth Biering, født 1857 i Marstal
1879, 2908, August Kristian Rixen, ungkarl og blikkenslager, født 1851 i Brygge pr. Bordesholm og jomfru Marie Drejø, født 1858 i Ærøskjøbing
1879, 2111, August Bergithus Troest, ungkarl og maler, født 1859 i Ærøskjøbing og Bertha Katrine Fick, født 1858 i Ærøskjøbing
1879, 0412, Jens Sørensen Nielsen, ungkarl og smedemester, født 1854 i Bregning og Ane Marie Kirstine Kock, født 1856 i Ærøskjøbing
1879, 2312, Jens Peter Karlsen, ungkarl, født 1842 i Ærøskjøbing og Dorthea Kristine Rigelsen, født 1844 paa Augustenborg
1879, 2312, Johan Andreas Petersen, ungkarl og skibstømrer, født 1854 i Ærøskjøbing og Karen Weber, født 1851 i Marstal
1879, 3112, Andreas Sørensen Lavridsen, ungkarl og styrmand, født 1853 i Ærøskjøbing og Cicilie Kristine Birkholm, født 1852 i Ærøskjøbing
1880, 3001, Hans Peter Clausen, styrmand, født 1856 i Flensborg og jomfru Magdalene Kristine Birkholm, født 1857 i Ærøskjøbing
1880, 1202, Jens Kristian Svane, seglmager, født 1851 i Marstal og Christiane Sofie Sten, født 1848 i Ærøskjøbing
1880, 2702, Rasmus Henriksen Kock, styrmand, født 1855 i Ærøskjøbing og Henrikke Nikoline Schmidt, født 1855 i Ærøskjøbing
1880, 2303, Ferdinand Emil Julius Christian Mende, kjøbmand, født 1833 i Pedersdorff, Fermern og Ellen Marie Caspersen, født 1844 i Ærøskjøbing
1880, 2507, Kristian Christiansen Sørensen, ungkarl og sømand, født 1855 i Store Emmerstede, Tønder Amt og jomfru Ane Magrethe Christensen, født 1859 i Ærøskjøbing
1880, 1909, Rasmus Rasmussen, enkemand og husmand, Stenstrup, født 1844 i Stenstrup og jomfru Marie Sofie Larsen, født 1854 i Assens
1880, 1412, Lavrids Christian Jakob Bolivar Truelsen, ungkarl og murer, født 1854 i Rudkjøbing og jomfru Marie Cicilie Nielsen, født 1857 i Marstal Sogn
1880, 2112, Erik Lavridsen Kromann, styrmand, født 1851 i Ærøskjøbing og jomfru Marie Jørgine Bøisen, født 1858 i Haderslev
1880, 3012, Niels Andersen, ungkarl og smedemester, født 1854 i Harup, Jylland og jomfru Inger Hansine Hansen, født 1857 i Hellevad, Slesvig
1881, 1101, Johan Gotlib Binas, ungkarl og skibsfører, født 1854 i Ærøskjøbing og jomfru Lavrine Karoline Larsen, født 1858 i Ærøskjøbing
1881, 0402, Jens Markus Markussen, enkemand og jordbruger, født 1851 i Ormitzløv, Sjælland og jomfru Ane Christine Schmidt, født 1863 i Ærøskjøbing
1881, 0803, Rasmus Christian Drejø, ungkarl og skibsfører, født 1853 i Ærøskjøbing og jomfru Hansine Christiane Halmø, født 1856 i Ærøskjøbing
1881, 0912, Peter Petersen Christensen, ungkarl, født 1852 i Bregninge og jomfru Bertha Katrine Lavridsen, født 1861 i Ærøskjøbing
1881, 0712, Adolf Julius Dehn, ungkarl og sømand, født 1856 i Langebæk, Sjælland og jomfru Eline Kristine Kristensen, født 1864 i Ærøskjøbing
1881, 2012, Thomas Lund Schmidt, enkemand og baadfører, født 1831 i Humble, Langeland og jomfru Ane Magrethe Rasmussen, født 1843 i Marstal
1881, 2012, Lavrids Kock Svinding, ungkarl og skibsfører, født 1853 i Ærøskjøbing og jomfru Micha Elise Henriette Junker, født 1858 i Ærøskjøbing
1882, 2001, Hans Frederiksen, ungkarl og skomagersvend, født 1857 i Lysabild, Als og jomfru Marie Dorthea Petersen, født 1860 i Ærøskjøbing
1882, 2510, Rasmus Petersen, ungkarl og tømmermand, født 1856 i Tranderup, Ærø og jomfru Marie Katrine Eriksen, født 1864 i Vraa, Ærø
1882, 1011, Viktor Emanuel Gottfred Jensen, ungkarl og skomager, født 1858 i Vejle og jomfru Johanne Frederikke Andresen, født 1861 i Ærøskjøbing
1882, 2212, Niels Hansen Troest, ungkarl og styrmand, født 1853 i Ærøskjøbing og jomfru Ane Katrine Christensen, født 1852 i Ærøskjøbing
1882, 3012, Hans Hansen, ungkarl og murer, født 1859 i Egense, Fyn og jomfru Martine Magrethe Creutz, født 1859 i Ærøskjøbing
1882, 2912, Niels Nielsen Christensen, ungkarl og skomagersvend, født 1860 i Troense og enke Elisabeth Marie Petersen, født 1858 i Næstved, (efter Stoltenberg)
1883, 0501, Christian Hansen Lindgaard, ungkarl og styrmand, født 1857 i Ærøskjøbing og jomfru Hansine Rasmine Svinding, født 1851 i Ærøskjøbing
1882, 2812, Hans Esbensen, ungkarl og skipper, født 1853 i Strandby, Fyen og jomfru Mine Kirstine Skamby, født 1853 i Ærøskjøbing
1883, 1502, Lavritz Iversen Carslund, ugift sømand, født 1854 i Ærøskjøbing og jomfru Anna Kathinka Andresen, født 1856 i Ærøskjøbing
1883, 0902, Hans Holm Petersen, ungkarl og jordbruger, født 1845 i Dunkjær og jomfru Maren Lavridsen, født 1839 i Oldau
1883, 0211, Christian August Andersen, ungkarl og snedker, født 1838 i Møllemark, Broager Sogn og jomfru Katrine Elise Friis, født 1836 i Marstal
1883, 1511, Peter Hansen, ungkarl og tjenestekarl, født 1853 i Risemark og jomfru Mette Katrine Klavsen, født 1863 i Ærøskjøbing
1883, 2211, Niels Peter Andersen, ungkarl og møllersvend, født 1859 i Thestrup, Ringsted Herred og jomfru Caroline Dorthea Bjørnsen, født 1857 i Ærøskjøbing
1884, 1101, Lars Rasmussen, ungkarl og murer, født 1859 i St. Jørgensgaard, Svendborg og jomfru Caroline Marie Lavridsen, født 1862 i Ærøskjøbing
1884, 1701, Hans Jørgen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, født 1858 i Tranderup og jomfru Ellen Christiansen, født 1864 i Søby
1883, 1412, Lavrids Phillip Lavridsen, ungkarl og styrmand, født 1851 i Ærøskjøbing og jomfru Anna Maria Lavridsen, født 1857 i Ærøskjøbing
1884, 2901, Hans Christian Theodor Erichsen, ungkarl og skibsfører, født 1856 i Ærøskjøbing og jomfru Marie Christine Petersen, født 1857 i Ærøskjøbing
1884, 2904, Fritz Ludvig Oskar May, ungkarl og smed, født 1857 i Kjøbenhavn og jomfru Marie Lavritzine Kristine Lund, født 1857 i Ærøskjøbing
1884, 2204, Hans Petersen, enkemand og detailhandler, født 1853 i Dalum Sogn, Odense Amt og jomfru Eline Dorthea Wulff, født 1857 i Ærøskjøbing
1884, 0305, Niels Andreas Christensen, ungkarl og arbejdsmand, født 1858 i Ærøskjøbing og jomfru Kristine Henriette Schumann, født 1850 i Aabenraa
1884, 2810, Hans Vilhelm Rasmussen, ungkarl og tobaksbinder, født 1857 i Holbæk og jomfru Wilhelmine Lovise Cathrine Rixen, født 1859 i Ærøskjøbing
1884, 2711, Abraham Christian Svane, ungkarl og bager, født 1861 i Marstal og jomfru Inger Magdalene Christine Petersen, født 1863 i Ærøskjøbing
1884, 1612, Anton Leonhard Svinding, ungkarl og sømand, født 1858 i Ærøskjøbing og Christine Frederikke Jensen, født 1862 i Ærøskjøbing
1885, 1002, Lavrids Phillip Lavridsen, ungkarl og styrmand, født 1860 i Ærøskjøbing og Helene Sofie Bruun, født 1862 i Ærøskjøbing
1885, 1801, Carl Frederik Petersen, ungkarl og tobaksbinder, født 1851 i Faaborg og Emma Sofie Henriette Andersen, født 1854 i Odense
1885, 1705, Axel Peter Petersen, ungkarl og uhrmager, født 1851 i Odense og Sofie Jensen, født 1854 i Gylling, Jylland
1885, 1903, Peter Christian Slot, ungkarl og tjenestekarl, født 1859 i Gallehus, Møgeltønder Sogn og Catrine Marie Clavsen, født 1857 i Dunkjær
1885, 2003, Lavrids Jensen Olsen, ungkarl og hustømrer, født 1854 i Ærøskjøbing og Christine Cicilie Petersen, født 1860 i Ærøskjøbing
1885, 1805, Frederik Sonne, ungkarl og skibsfører, født 1856 i Ærøskjøbing og Marie Katrine Stokkeby, født 1866 i Ærøskjøbing
1885, 2309, Hans Rasmussen Svinding, ungkarl og styrmand, født 1855 i Ærøskjøbing og Bertha Petrine Bernhardine Mortensen, født 1857 i Ærøskjøbing
1885, 0210, Jens Christian Svane, enkemand og sejlmager, født 1851 i Marstal og Caroline Berteline Hansen, født 1852 i Lebensou, Holsten
1885, 1112, Kristen Larsen, ungkarl og uldhandler, født 1861 i Sønderaas, Sunds Sogn og Eline Marie Lavridsen, født 1865 i Ærøskjøbing
1886, 1601, Gustav Adolf Carl Svendsen, enkemand og bundtmager, født 1853 i Sønderborg og Anna Kristine Hansen, født 1858 i Haderslev
1886, - [dato ikke indført], Jens Larsen, ungkarl og uldhandler, født 1856 i Sønderaas, Sunds Sogn og Maren Asmussine Jakobine Gram, født 1865 i Ærøskjøbing
1886, 0205, Christian Christiansen Sørensen, enkemand og sømand, født 1855 i Store Emmersted, Tønder Amt og pige Mette Marie Jensen, født 1857 i St. Mortens Sogn, Næstved
1886, 2506, Lars Pedersen Nielsen, ungkarl og mølleforpagter, født 1856 i Rise og pige Marie Sofie Frederikke Schmidt, født 1863 i Ærøskjøbing
1886, 0911, Erik Petersen Clavsen, træskomand, født 1846 i Ærøskjøbing og pige Ane Kirstine Albertsen, født 1854 i Bregninge
1886, 2212, Berend Carl Marius Petersen, ungkarl og snedker, født 1861 i Ærøskjøbing og pige, Margrethe Dorthea Frantzen, født 1862 i Ærøskjøbing
1886, 2612, Jens Larsen, ungkarl og ølhandler, Svendborg, født 1856 i Sønderaas, Sunds Sogn og Maren Asmussen Jakobine Gram, født 1865 i Ærøskjøbing
1887, 0405, Nis Lauesen Læk, ungkarl og skomager, født 1853 i Skaarup, forhen Taps Sogn i Slesvig og Andrea Mathilde Mathiesen, født 1859 paa Stryn
1887, 0107, Lavrids Albertsen Stage, ungkarl og, snedker, født 1846 i Ærøskjøbing og Gjerda Marie Hylsebæk, født 1854 i Ærøskjøbing
1887, 0508, Jens Albertsen, enkemand og skibsrheder, født 1836 i Ærøskjøbing og Henrikke Nikoline Schøsler, født 1868 i Ærøskjøbing
1887, 3009, Asmus Bernhard Emil Johansen, ungkarl og uhrmager, født 1854 i Faaborg og Ane Marie Weber, født 1858 i Ærøskjøbing
1887, 2710, Carl Avgust Hansen Petersen, ungkarl og rebslager, født 1862 i Ærøskjøbing og Johanne Rasmussen, født 1867 i Rise
1887, 2411, Mads Kristensen Lavridsen, ungkarl og kjøbmand, født 1860 i Leby og Albertine Kristine Fabricius, født 1867 i Ærøskjøbing
1887, 2612, Albert Andersen Jørgensen, ungkarl og styrmand, født 1858 i Kragenæs, Marstal Sogn og Caroline Marie Cathrine Andersen, født 1859 i Ærøskjøbing
1888, 2704, Niels Hansen, ungkarl og mursvend, født 1858 i Vesterskjærninge, Fyn og Egidie Emilie Steen, født 1859 i Ærøskjøbing
1888, 1305, Behrend Frederik Troest, ungkarl og maskinarbejder, født 1855 i Ærøskjøbing og Ane Marie Christensen, født 1855 i Ærøskjøbing
1888, 1708, Peter Hansen Svarer, ungkarl og sømand, født 1865 i Ærøskjøbing og Christiane Ziseldine Svinding, født 1865 i Ærøskjøbing
1888, 2708, Gustav Adolf Carl Svendsen, enkemand og bundtmager, født 1853 i Sønderborg og Frederikke Sofie Cathrine Hylsebæk, født 1866 i Ærøskjøbing
1888, - [dato ikke indført], Oluf Johansen, ungkarl og skrædersvend, født 1864 i Christiania og [navn ikke indført], født i Marstal Landsogn
1888, 2610, Carl Johan Georg Schweder, ungkarl og kjøbmand, født 1857 i Ærøskjøbing og Ane Marie Lavridsen, født 1868 i Ærøskjøbing
1888, 1410, Carl Johan Petersen, ungkarl og møllersvend, født 1866 i Vester Aaby, Fyn og Ane Caroline Christensen, født 1865 i Ærøskjøbing
1888, 0211, Andreas Andersen Hansen, ungkarl og sømand, født 1858 i Ærøskjøbing og Magdalene Christine Petersen, født 1865 i Ærøskjøbing
1889, 0401, Søren Peder Hansen, ungkarl og styrmand, født 1860 i Ærøskjøbing og Christine Hylsebæk Lavridsen, født 1865 i Ærøskjøbing
1889, 1002, Lavrits Petersen Hansen, ungkarl og kjøbmand, født 1853 i Bregninge og Berthe Marie Sørensen, født 1858 i Gurre, Tidkjøb Sogn, Sjælland
1889, 0302, Carl Henrik Haugsted, enkemand og kobbersmed, født 1841 i Assens og enke Margrethe Christine Antonsen, født 1841 i Munkbrarup Egensund, (efter Jensen)
1889, 0505, Peter Hansen Schmidt, ungkarl og tømmermester, født 1854 i Ærøskjøbing og enke Ane Krestine Schmidt, født 1863 i Ærøskjøbing, (efter Marcussen)
1889, 2204, Carl Wilhelm August Walther, ungkarl og bagersvend, født 1863 i Skælskør og Ane Cathrine Brandt, født 1869 i Ærøskjøbing
1889, 2305, Niels Jørgensen, ungkarl og fabrikant, født 1859 i Ærøskjøbing og Hansine Marie Mattæa Grønbech, født 1857 i Rønne, Bornholm
1889, 2306, Anders Madsen, ungkarl og murer, født 1861 i Egense, Fyn og Maren Sofie Susanne Sindt, født 1859 i Marstal
1889, 0908, Johannes Fich, ungkarl og maler, født 1864 i Ærøskjøbing og Margrethe Kirstine Hesselberg, født 1861 i Blaustrup pr. Lillerød
1889, 0908, Søren Rasmussen, ungkarl og snedker, født 1867 i Kragenæs og Cecilie Marie Cathrine Andresen, født 1866 i Ærøskjøbing
1889, 2212, Peder Thomsen, ungkarl og skomagermester, født 1864 i Egense, Fyn og Sidsel Marie Groth, født 1867 i Risemark
1890, 1402, Peder Christensen Pedersen, ungkarl og skomagermester, født 1864 i Tranderup og Anne Marie Brandt, født 1866 i Ærøskjøbing
1890, 0202, Hans Hansen, ungkarl og smed, Marstal, født 1858 i Marstal Bondeby og Anne Marie Gram, født 1869 i Ærøskjøbing
1890, 3101, Rasmus Hansen Friis, ungkarl og matros, Marstal, født 1865 i Marstal og Andrea Augusta Petersen, født 1859 i Ærøskjøbing
1890, 0602, Mads Peder Kastrup, ungkarl og styrmand, født 1860 i Ærøskjøbing og Marie Egidie Clausen, født 1869 i Rise Sogn
1890, 1203, Georg Wilhelm Wilde, ungkarl og skibsfører, født 1861 i Lisberg, Aarhus og Agatha Lauritsen, født 1871 i Ærøskjøbing
1890, 2103, Rasmus Jensen Hansen, ungkarl og styrmand, født 1863 i Tranderup, nu i Marstal Mark og Anne Marie Svarer, født 1869 i Ærøskjøbing
1890, 2904, Therkild Clausen, ungkarl og jordejer, født 1839 i Stokkeby, Rise Sogn og Johanne Hansen, født 1864 i Leby, Bregninge Sogn
1890, 2109, Carl Marius Mortensen, skibstømrer, født 1869 i Aastrup, Fyn og Jørgine Frederikke Lund, født 1870 i Ærøskjøbing
1890, 2011, Anders Nissen, ungkarl og kaadbo, født 1860 i Øster Bregninge og Maren Kirstine Hansen, født 1867 i Vraa
1891, 1801, Knud Isak Rise, ungkarl og maler, født 1861 i Ærøskjøbing og Christine Lauritsen, født 1865 i Ærøskjøbing
1891, 1802, Hans Peter Zifeldt, ungkarl og fisker, født 1849 i Ærøskjøbing og Henriette Rasmine Stokkeby, født 1849 i Ærøskjøbing
1891, 0204, Jens Rasmussen Christensen, enkemand og jordbruger, født 1847 i Tranderup Sogn og Ane Groth, født 1855 i Ronæs, Marstal Landsogn
1891, 0708, Peter Hvalsøe Svinding, ungkarl og sømand, født 1863 i Ærøskjøbing og Severine Lorine Nielsen, født 1866 i Ærøskjøbing
1891, 1608, Rasmus Henrichsen Kock, enkemand og købmand, Humble, født 1855 i Ærøskjøbing og Marentine Karoline Nielsen, født 1857 i Humble Sogn, Langelands Sønderherred
1891, 0210, Ludvig Frederik Thonbal, ungkarl og rorbetjent, født 1863 i Nysted og Marie Christine Olsen, født 1868 i Ærøskjøbing
1891, 3010, Thomas Knudsen Hansen, ungkarl og købmand, født 1866 i Oldemark og Anne Marie Olsen, født 1871 i Ærøskjøbing
1892, 0801, Laurits Anton Theodor Zifeldt, ungkarl og matros, født 1859 i Ærøskjøbing og Maren Hansen, født 1871 i Vrangagre, Søby Sogn
1892, 1501, Niels Mogensen Svarer, ungkarl og styrmand, født 1867 i Ærøskjøbing og Else Marie Svinding, født 1869 i Kolding