Ærøskøbing, 1855-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1855-1891, Ærøskøbing sogn, Ærø herred, Svendborg amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1857, 8 October, 12 October, Jørgen Thomsen Bircholm [skibstømmermand, enkemand], 69, , , , , ,
1857, 5 December, 11 December, Frederik Carl Thomsen [forhen handelskommis, fattiglem, ugift], 63, , , , , ,
1857, 6 December, 12 December, Jørgen Frederik Andresen [brovægter, gift], 64, , , , , ,
1858, 24 Januar, 29 Januar, Rasmus Lauritsen, 1, , , , N. J. Lauritsen [handlende], ,
1858, 11 Februar, 13 Februar, H. Ch. Rasmussens [dødfødt drengebarn], , , , , H. Ch. Rasmussen [skibstømmermand], ,
1858, 16 Marts, 20 Marts, Otto Henriksen Errboe, , , , , J. J. Errboe [skipper], ,
1858, 25 Marts, 30 Marts, Niels Hansen Stockeby [forhen baadfører, enkemand], 61, , , , , ,
1858, 24 Marts, 30 Marts, Claus Jacob Jensen [avlsbruger, ugift], 68, , , , , ,
1858, 30 April, 4 Mai, Isaac Riise [søfarende, gift], 81, , , , , ,
1858, 3 Juni, 8 Juni, Joseph Jensen Erreboe [skipper gift], 43, , , , , ,
1858, 18 Juni, 23 Juni, Martin Smidt, 4, , , , Th. L. Smidt [baadfører], ,
1858, 31 Juli, 3 August, Johan Hansen, 1, , , , P. Hansen [muurmester], ,
1858, 30 October, 4 November, Ole Christian Pedersen [skomager, gift], 55, født i Svendborg, , , , ,
1858, 16 November, 22 November, Johan Frederik Jensen, 7, , , , Laurits Jensen [snedker], ,
1858, 25 November, 30 November, Otto Ludvig Clausen [møller, gift], 65, født i Sattrup, , , , ,
1858, 6 December, 11 December, Peter Gebert Hay [forhen skipper, enkemand], 82, , , , , ,
1858, 23 December, 27 December, Philip August Christensen, , , , , Jacob Christensen [tømmersvend], ,
1859, 1 Januar, 6 Januar, Claus Nielsen Holm [brovægter, gift], 47, , , , , ,
1859, 20 Januar, 27 Januar, Hans Heinrich Paaren [kopist, entlediget, gift], 64, født i Frederiksstad, , , , ,
1859, 29 Januar, 2 Februar, Lorentz Peiter Andersen Pedersen [forhen sømand, gift], 75, , , , , ,
1859, 13 Februar, 17 Februar, Bjørnsens [dødfødt drengebarn], , , , , Bjørnsen [skomager], ,
1859, 14 Februar, 21 Februar, Christian Ludvig Rasmussen [apotheker, enkemand], 75, født i Hersløv, , , , ,
1859, 18 Februar, 24 Februar, Albertus Mathæus Brandt, 1, , , , R. L. Brandt [skipper], ,
1859, 17 Marts, 22 Marts, Peder Lauritzen Smidt [skibstømrer, gift], 70, gift 1815 under navnet Peder Hansen Pedersen samt ved børnenes daab, , , , ,
1859, 24 Marts, 30 Marts, Niels Michelsen Pedersen [skipper, gift], 53, , , , , ,
1859, 25 Mai, 30 Mai, Philip Lauritzen [fattiglem, gift], 72, , , , , ,
1859, 2 Juni, 6 Juni, Christopher Frederik Carslund [fattiglem, idiot, ugift], 26, , , , , ,
1859, 27 Juli, 1 August, Christian Rising Svinding [malermester, gift], 40, , , , , ,
1859, 2 September, 6 September, Albert Hansen Pedersen [skrædermester, ugift], 38, , , , , ,
1859, 11 September, 14 September, Elsebeth M. C. Hansens [dødfødt drengebarn], , , , , , Elsebeth M. C. Hansen [pige],
1859, 21 September, 26 September, Hans Peder Lolle [fattiglem, enkemand], 90, , , , , ,
1859, 1 October, 5 October, Martin Christensen Skamby, 10, , , , L. C. Skamby [skibstømrer], ,
1859, 11 October, 15 October, Laurits Peter Trost, 5, , , , Niels Peter Trost [skipper], ,
1859, 16 November, 22 November, Niels Lauritzen Bøcker [skipper, enkemand], 78, , , , , ,
1859, 11 December, 15 December, Anders Rasmussen Sørensen, 4, , , , S. Sørensen [væver], ,
1859, 18 December, 22 December, Sophus Frederik Smidt, 3, , , , Th. L. Smidt [baadfører], ,
1859, 19 December, 24 December, Jens Madsen Berg, 5, , , , C. V. Berg [bødker], ,
1859, 25 December, 30 December, Lauritz Pedersen Lauritzen Bødker, 46, , , , N. L. Bødker [afdøde skipper], ,
1860, 30 December 1859, 5 Januar, Søren Gudme Birkholm, 3, , , , C. C. L. Birkholm [skipper], ,
1860, 3 Januar, 7 Januar, Peter Jensen Valsø Pedersen, 3, , , , L. Cl. Pedersen [styrmand], ,
1860, 14 Januar, 20 Januar, Peder Bogislaus Goldmann, 9, , , , Cl. Ph. Goldmann [skipper], ,
1860, 20 Februar, 23 Februar, Niels Hansen Jensen, 1, , , , N. H. Jensen [skipper], ,
1860, 8 Marts, 15 Marts, Niels Jørgensen Viborg [fisker, gift], 33, , , , , ,
1860, 4 Marts, 15 Marts, Mogens Jensen Brandt [forhen sømand, gift], 67, , , , , ,
1860, 19 Marts, - [dato ikke indført], Mads Jørgensen [fattiglem, gift], 50, fra Søby, , , , ,
1860, 20 April, 27 April, Jobst Gottfried Röhling [landvæsenselev, ugift], 19, , , , , ,
1860, 30 April, 5 Mai, Rasmus Nielsen [smed, gift], 59, født i Humble Sogn, , , , ,
1860, 19 Juni, 23 Juni, Carl Christopher Joakim Hylsebeck, 1, , , , H. J. Hylsebeck [skomager], ,
1860, 17 August, 20 August, E. H. Stokkebyes [dødfødt drengebarn], , , , , E. H. Stokkebye [skipper], ,
1860, 3 September, 6 September, Hans Christian Kastrup [eller Castrup - fisker, gift], 42, , , , , ,
1860, 8 September, 12 September, Jens Lauritsen [fattiglem, gift], 84, født i Tranderup, , , , ,
1860, 17 September, 22 September, Joseph Steen [skipper, gift], 69, , , , , ,
1860, 3 October, 8 October, Georg Vilhelm Mortensen [cand. philof., forhenværende skolelærer, enkemand], 54, , , , , ,
1860, 16 December, 20 December, Daniel Bjørnsen [skomagermester, enkemand], 51, , , , , ,
1860, 23 December, 28 December, Mathias Rabe Nielsen [forhen sømand, fattig, enkemand], 79, , , , , ,
1861, 26 December 1860, 2 Januar, Sofus Marius Tollesen [tvilling], 1, , , , Andr. Tollesen [styrmand], ,
1861, 28 December 1860, 2 Januar, Christian Frederik Tollesen [tvilling], 1, , , , Andr. Tollesen [styrmand], ,
1861, 12 Marts, 18 Marts, Carl Anton Marius Lauritzen, 4, , , , Laur. Phil. Lauritzen [afdøde skipper], ,
1861, 5 Juli, 8 Juli, Joh. B. Pedersens [dødfødt drengebarn], , , , , Joh. B. Pedersen [matros], ,
1861, 27 Juli, 30 Juli, Hans Jepsen Brandt [handelscommis], 19, , , , , ,
1861, 7 September, 11 September, Hans Peder Andresen [styrmand, gift], 36, , , , , ,
1861, 15 September, 18 September, Erik Jensen Kaas [enkemand, snedker], 76, , , , , ,
1861, 12 November, 15 November, Andreas Hansen Thörring, 2, , , , J. J. Törring [rebslager], ,
1861, 14 November, 19 November, Jørgen Frederik Andresen, 3, , , , Th. H. Andresen [styrmand], ,
1861, 19 November, 23 November, Niels Hansen Jensen [forhen skipper], 69, hersteds, , , , ,
1861, 17 November, 25 November, Jens Julius Storm, , , , , J. J. Storm [rebslager], ,
1861, 26 November, 29 November, Ferdinand Adolph Brandstrup, , , , , N. P. N. Brandstrup [tobaksfabrikeur], ,
1862, 18 Januar, 23 Januar, Hans Kehlet [enkemand, før skipper], 84, , , , , ,
1862, 24 Februar, 1 Marts, Jens Christian Jensen, 6, , , , N. Chr. Jensen [kjøbmand], ,
1862, 1 Marts, 6 Marts, Carl Chr. Heger [fattiglem, enkemand], 77, født i Egernførde, , , , ,
1862, 7 Marts, 11 Marts, Andreas Bandsen [fattiglem, enkemand], 85, , , , , ,
1862, 14 Marts, 17 Marts, Christian Rising Svinding, , , , , Sør. M. Svinding [skipper], ,
1862, 22 Marts, 27 Marts, Jens Thomsen Winther [fattiglem, enkemand], 69, , , , , ,
1862, 26 Marts, 1 April, Johan Glysing Holst [fattiglem, enkemand], 75, , , , , ,
1862, 27 April, 1 Mai, Mikkel Eriksen Bødker [fattiglem, enkemand], 56, , , , , ,
1862, 12 Mai, 15 Mai, Johan Fridrich Mortensen [fattiglem, ugift], 53, , , , , ,
1862, 18 Mai, 22 Mai, Carl Theodor Kock, 5, , , , H. N. Kock [matros], ,
1862, 30 Mai, 3 Juni, Rasmus Martin Bjørnsen, 7, , , , D. Bjørnsen [afdøde skomager], ,
1862, 27 Juli, 31 Juli, Christian Pedersen Christensen, , , , , J. Christensen [skomager], ,
1862, 28 Juli, 31 Juli, Laurits Henrik Sophos Wulff, , , , , C. T. T. Wulff [glarmester], ,
1862, 28 Juli, 31 Juli, E. H. Stokkebys [dødfødt drengebarn], , , , , E. H. Stokkeby [skipper], ,
1862, 19 October, 22 October, Christen Mikkelsen Christensens [døde strax - drengebarn], , , , , Christen Mikkelsen Christensen [dagleier], ,
1862, 12 November, 15 November, Peter Michelsen, , , , , Mh. Michelsen [bager], ,
1862, 20 November, 26 November, Christen Josephsen Weber [landbruger, gift], 74, , , , , ,
1862, 22 November, 27 November, Jørgen Jensen Pedersen, 8, , , , Peder Pedersen [rebslager], ,
1862, 4 December, 9 December, Peder Rasmussen Oldou [skrædermester, enkemand], 44, , , , , ,
1863, 10 Januar, 15 Januar, Niels Lauritsen Nielsen [skipper, ugift], 44, , , , , ,
1863, 25 Januar, 30 Januar, Jens Petersen [kjøbmand], 29, hersteds, , , , ,
1863, 3 Februar, 10 Februar, Carl Andreas Erichsen [borger og skipper], 40, hersteds, , , , ,
1863, 25 Februar, 5 Marts, Claus Christian Hinrichsen [forhen kjøbmand], 57, hersteds, , , , ,
1863, 26 April, 2 Mai, Otto Hinrichsen Kock [forhen skipper], 59, , , , , ,
1863, 12 Juli, 15 Juli, Erik Lauritsen Bødker [fisker, fattiglem], 70, , , , , ,
1863, 22 August, 26 August, Asmus Diderik Creutz [glarmestersvend], 35, , , , , ,
1863, 25 August, 29 August, Jens Josephensen [forhen landbruger og vært], 75, , , , , ,
1863, 18 September, 21 September, Christian Schønberg Petersen, 13, , , , Jens Petersen [afdøde matros], ,
1863, 9 October, 14 October, Carl Hansen, 4, , , , , H. P. Brandts [matros - hans enke],
1863, 7 December, 12 December, Christen Lauritsen, 4, , , , L. C. Lauritsen [landbruger], ,
1864, 4 Januar, 8 Januar, Lorenz Henrik Lorenzen [snedker, enkemand], 70, , , , , ,
1864, 15 Januar, 19 Januar, Henrik Jensen Winther [fattiglem], 46, , , , , ,
1864, 17 Januar, 21 Januar, Peder Lauritzen Bang [forhen stadtjener, enkemand], 76, , , , , ,
1864, 19 Januar, 23 Januar, Niels Hansen Jensen, , , , , N. H. Jensen [qvaseskipper], ,
1864, 3 Februar, 6 Februar, Johan Anton Marius Dauer, , , , , H. J. B. Dauer [seilmager], ,
1864, 22 Marts, 26 Marts, Anders Johannes Carl August Ebling, 1, , , , C. Ebling [postfuldmægtig], ,
1864, 6 April, 14 April, Hans Rasmussen Dam Hansen [fisker], 66, , , , , ,
1864, 17 April, 20 April, Chr. P. Torps [drengebarn], , , , , Chr. P. Torp [jun., glarmester], ,
1864, 20 April, 23 April, Chr. M. Christensens [dødfødt drengebarn], , , , , Chr. M. Christensen [daglejer], ,
1864, 22 April, 28 April, Gustav Adolph Mundt [told. roerskarl], 70, fra Sønderborg, , , , ,
1864, 1 Mai, 4 Mai, Carl Christian Svendsen [barbeer, bundtmager], 51, , , , , ,
1864, 16 Juni, 21 Juni, Erik Christian Bang [skipper], 64, , , , , ,
1864, 27 Juni, 30 Juni, Henrik Hansen, , , , , , Jensine Hansen [fattig pige],
1864, 30 Juni, 5 Juli, Frederik Theodor Reichwein [krigsraad, pens. postmester], 69, , , , , ,
1864, 18 Juli, 22 Juli, Nikolai Diderik Creutz [landtjener], 63, , , , , ,
1864, 5 August, 8 August, Hans Poulsen Thomsen [fattiglem, enkemand], 87, , , , , ,
1864, 4 September, 7 September, Jacob Christensen [tømmermand], 44, , , , , ,
1864, 9 October, 14 October, Martin Lauritsen Brandt [kjøbmand], 35, , , , , ,
1864, 11 November, 18 November, Christen Christensen Larsen [aftægtsmand, enkemand], 88, , , , , ,
1864, 11 December, 16 December, Christen Mikkelsen, , , , , E. R. Mikkelsen [brændeviinsbrænder], ,
1864, 20 December, 27 December, Cornels Bøge [pens. oppebørselscontrol.], 61, , , , , ,
1865, 13 Januar, 17 Januar, Jens Lauritsen Olsen [fattiglem, enkemand], 77, , , , , ,
1865, 5 Februar, 11 Februar, Johannes Tollisen, , , , , Andr. Tollisen [skipper], ,
1865, 9 Februar, 13 Februar, Niels Jørgensen Birkholm [skipper], 48, , , , , ,
1865, 10 Februar, 16 Februar, Erik Christian Emil Larsen, , , , , G. Larsen [tømmermand], ,
1865, 11 Marts, 15 Marts, Søren Stokkeby, , , , , E. H. Stokkebye [skipper], ,
1865, 15 Marts, 20 Marts, Christian Zifeldt [matros], 56, , , , , ,
1865, 1 April, 4 April, Vilhelmine Amalie Birkholms [drengebarn], , , , , , Vilhelmine Amalie Birkholm [pige],
1865, 12 April, 18 April, Peder Hansen Erichsen [skipper], 44, , , , , ,
1865, 25 April, 28 April, M. Th. Mikkelsens [uden daab - drengebarn], , , , , M. Th. Mikkelsen [bager], ,
1865, 5 Juni, 9 Juni, Morten Jørgen Christensen [fattig], 72, , , , , ,
1865, 15 Juni, 20 Juni, Erik Andersen Binas, 18, , , , H. Binas [skipper], ,
1865, 26 Juni, 9 Juni, Anton Mathias Brodersen, , , , , J. M. Brodersen [bager], ,
1865, 30 Juni, 3 Juli, Erik Rasmussen [fattig], 89, , , , , ,
1865, 9 Juli, 12 Juli, Theodor Brandt, 7, , , , P. W. Brandt [skibsrheder], ,
1865, 24 Juli, 27 Juli, Henrik Petersen [skomagermester], 47, , , , , ,
1865, 31 Juli, 3 August, Carl Madsen Hansen, , , , , J. J. Thørring [rebslager], ,
1865, 12 August, 15 August, Hans Jepsen Bager [kjøbmand, enkemand], 71, , , , , ,
1865, 17 August, 22 August, Peder Eriksen Brandt, 28, , , , H. N. Brandt [skibsrheder], ,
1865, 7 September, 11 September, Niels Mikkelsen Brandt [baadfører], 58, , , , , ,
1865, 26 November, 29 November, Hans Sørensen [fattiglem, enkemand], 57, , , , , ,
1866, 26 Februar, 1 Marts, Peder Hvalsø Svinding [matros], 56, , , , , ,
1866, 1 Marts, 5 Marts, Peder Lauritzen [fisker], 80, , , , , ,
1866, 8 April, 12 April, Laurits Lauritsen [fattiglem, enkemand], 77, , , , , ,
1866, 7 Juni, 12 Juni, Johan Georg Halmøe [forhen skipper], 78, , , , , ,
1866, 2 September, 5 September, Joseph Jensen Hansen [fisker, ungkarl], 31, , , , , ,
1866, 2 September, 6 September, Behrent Frederik Svarer [matros], 29, , , , , ,
1866, 22 October, 26 October, Carl Christian Sophus Rise, 10, , , , C. L. Rise [skipper], ,
1866, 23 October, 29 October, Nicolai Christian Fabricius, , , , , A. C. Fabricius [krydsbetjent], ,
1866, 25 October, 30 October, Niels Jørgensen Groth, 5, , , , H. J. Groth [skipper], ,
1866, 14 November, 20 November, Christian Hansen Groth, 8, , , , H. J. Groth [skipper], ,
1866, 22 November, 27 November, Erik Hansen Rising, 2, , , , L. J. Rising [matros], ,
1866, 25 November, 29 November, Erik Hansen [daglejer], 79, , , , , ,
1866, 20 December, 27 December, Jens Madsen Bødker [værtshuusholder, enkemand], 75, , , , , ,
1866, 21 December, 24 December, Johan Christian Bang [fisker], 87, , , , , ,
1867, 26 Januar, 31 Januar, Jens Lauritsen Madsen, 39, , , , Hans Albertsen Madsen [boelsmand], , i Lillerise
1867, 6 Februar, 11 Februar, Rasmus Henriksen Kock [sømand, fattig], 83, , , , , ,
1867, 6 Februar, 9 Februar, Andreas Andersen Bruun, 21, , , , A. A. Bruun [styrmand, qvaseskipper], ,
1867, 6 Februar, 11 Februar, Valdemar Sejer Momberg, , , , , F. C. L. Momberg [saddelmager], ,
1867, 22 Februar, 28 Februar, Peter Mikkelsen, 4, , , , E. R. Mikkelsen [brændeviinsbrænder], ,
1867, 26 Februar, 1 Marts, P. C. Lauritzens [dødfødt drengebarn], , , , , P. C. Lauritzen [handlende], ,
1867, 4 April, 8 April, Erik Hansen [styrmand], 41, , , , , ,
1867, 27 April, 1 Mai, Christen Jensen [fisker, enkemand], 58, , , , , ,
1867, 3 Mai, 8 Mai, Christen Hansen Rising [matros], 84, , , , , ,
1867, 13 Juni, 15 Juni, H. B. Schøslers [dødfødt drengebarn], , , , , H. B. Schøsler [skipper], ,
1867, 21 August, 24 August, Karl Peter Johannes Pedersen, 16, , , , Peder Kristian Olsen [pladsmand], , Storegjærde i Sandø Sogn ved Trondhjem
1867, 14 October, 17 October, Carl Ebling, 2, , , , Christen Ebling [postfuldmægtig], ,
1867, 26 October, 30 October, B. H. Kocks [dødfødt drengebarn], , , , , B. H. Kock [snedker], ,
1867, 11 November, 15 November, Hans Hansen Stage [matros], 63, , , , , ,
1867, 18 November, 23 November, Anders Rasmussen Olsen [træskomager], 85, , , , , ,
1867, 19 December, 23 December, Christen Brandt [fattiglem], 82, , , , , ,
1868, 6 Marts, 10 Marts, Jens Christian Errboe, 18, , , , H. J. Errboe [skipper], ,
1868, 21 Marts, 28 Marts, Laurids Lauridsen Kock [photograpf], 33, , , , , ,
1868, 18 April, 24 April, Niels Michaeli Lauritzen [skipper], 35, , , , , ,
1868, 29 Mai, 2 Juni, Christen Madsen [fattiglem], 58, , , , , ,
1868, 31 Mai, 4 Juni, Albert Hansen Madsen, 6, , , , C. P. Madsen [snedker], ,
1868, 16 Juli, 20 Juli, Hans Madsen Clausen, 2, , , , C. R. Clausen [postfører], ,
1868, 28 August, 1 September, Christen Hansen Christensen, 5, , , , N. Christensen [styrmand], ,
1868, 10 September, 14 September, Thomas Bøgh, 1, , , , H. A. P. Bøgh [slagter], ,
1868, 15 September, 18 September, Johan Christopher Sørensen, , , , , S. Sørensen [væver], ,
1868, 21 September, 26 September, Nicolai Harding [bagermester], 62, , , , , ,
1868, 30 September, 5 October, Peder Lauridsen [kjøbmand, enkemand], 74, , , , , ,
1868, 29 October, 2 November, Christen Lauritsen Christensen, , , , , Jens Christensen [kjøbmand], ,
1868, 15 November, 20 November, Edvard Christian Sonne, 6, , , , E. C. Sonne [styrmand], ,
1868, 28 November, 4 December, Andreas Andersen Bruun Chosmus, , , , , H. J. Chosmus [qvaseskipper], ,
1868, 8 December, 14 December, Søren Matland [fattiglem], 75, , , , , ,
1868, 13 December, 21 December, Christen Christensen Torp [glarmester], 75, , , , , ,
1869, 29 Januar, 3 Februar, N. G. Rasmussens [dødfødt tvilling - drengebarn], , , , , N. G. Rasmussen [krydsbetjent], ,
1869, 29 Januar, 3 Februar, Rasmus Eriksen Rasmussen [tvilling], , , , , N. G. Rasmussen [krydsbetjent], ,
1869, 2 Februar, 6 Februar, Christopoher Elias Jensen, , , , , Georg Jensen [skipper], ,
1869, 17 Februar, 23 Februar, Søren Gudme Birkholm [sømand, enkemand], 79, , , , , ,
1869, 10 April, 14 April, Martin Hansen Mikkelsen, 1, , , , R. L. Mikkelsen [kjøbmand], ,
1869, 26 April, 3 Mai, Hans Nielsen Schaarup [skipper], 65, , , , , ,
1869, 16 Mai, 19 Mai, Otto Henriksen Kock, , , , , E. Th. Kock [landbruger], ,
1869, 26 Mai, 29 Mai, Johan Jacob Ebling, 17, , , , H. Ebling [maler], ,
1869, 11 Juli, 15 Juli, Niels Jensen Lauritsen [handlende], 40, , , , , ,
1869, 14 Juli, 19 Juli, Casper Rasmussen Caspersen [fisker], 66, , , , , ,
1869, 3 August, 7 August, Andreas Torkelsen Berg, 12, , , , C. V. Berg [bødker], ,
1869, 19 November, 24 November, Hans Iver Pedersen [forhen skomager, fattiglem], 44, , , , , ,
1869, 10 December, 14 December, Albert Madsen Albertsen, 33, , , , M. H. Albertsen [rorskarl], ,
1869, 17 December, 22 December, Niels Mikkelsen Schytt [glarmester], 57, , , , , ,
1870, 6 Januar, 10 Januar, Christen Pedersen Holm [fattiglem], 75, , , , , ,
1870, 14 Februar, 18 Februar, Rasmus Jørgensen Birkholm [skrædermester], 76, , , , , ,
1870, 23 Februar, 2 Marts, Niels Pedersen [arbeidsmand, dagleier], 79, , , , , ,
1870, 28 Februar, 5 Marts, Christian Brandt [forhen skipper], 75, i Marstal hos sin søn, , , , ,
1870, 13 Marts, 17 Marts, Jørgen Claus Jørgensen, 1, , , , C. L. Jørgensen [daglejer], ,
1870, 21 Marts, 26 Marts, Christen Poulsen [fattiglem, før smed, ugift], 78, , , , , ,
1870, 7 Mai, 12 Mai, Niels Jensen [landbruger], 53, paa Lilø, , , , ,
1870, 30 Mai, 3 Juni, Johan Jørgensen [bundtmager, enkemand], 61, , , , , ,
1870, 31 Mai, 4 Juni, Friedrich Carl Joachim Winther [skorsteensfejer], 69, , , , , ,
1870, 4 Juni, 9 Juni, Christen Lauritsen Pedersen [aftægtsmand, enkemand], 91, , , , , ,
1870, 17 August, 20 August, Hans Christian Jensen [fattiglem, enkemand], 72, , , , , ,
1870, 21 August, 25 August, Lauritz Henrik Bødker [hjulmand], 52, , , , , ,
1870, 4 September, 8 September, Joseph Pedersen [svensk, norsk consul], 83, , , , , ,
1870, 2 November, 5 November, Niels Hansens [barn - uden daab - dreng], , , , , Niels Hansen [fisker], ,
1870, 5 November, 10 November, Peder Neander [forhen skipper], 86, , , , , ,
1870, 16 December, 21 December, Lorents Peter Frantzen [skipper], 62, , , , , ,
1871, 2 Januar, 10 Januar, Christen Eriksen [landbruger], 70, i Vraa, , , , ,
1871, 15 Januar, 20 Januar, Jacob Christian Ohrhammer [slagter, enkemand], 76, , , , , ,
1871, 29 Januar, 4 Februar, Peter Møller [farver], 68, , , , , ,
1871, 25 Februar, 2 Marts, Johan Frederik Marius Trost, 5, , , , J. A. M. J. Trost [skipper], ,
1871, 20 Marts, 23 Marts, Christen Ebling [postfuldmægtig], 46, , , , , ,
1871, 2 Mai, 25 Mai, Anders Nielsens [dødfødt drengebarn], , , , , , Anders Nielsens [tømrer - hans fraseparerede hustru],
1871, 28 Mai, 1 Juni, Laurits Hansen Smidt [dyrlæge, enkemand], 80, , , , , ,
1871, 31 Mai, 3 Juni, Jens Christensens [dødfødt drengebarn], , , , , Jens Christensen [skomager], ,
1871, 8 Juni, 14 Juni, Anders Rasmussen Olsen, 25, , , , M. J. Olsen [styrmand], ,
1871, 20 Juni, 24 Juni, Johannes Gudmundsen [hattemagersvend], 66, , , , , ,
1871, 30 Juni, 4 Juli, Christian Jensen, , , , , J. Th. Jensen [smed], ,
1871, 31 August, 4 September, Jos. J. Steens [dødfødt drengebarn], , , , , Jos. J. Steen [matros], ,
1871, 8 October, 12 October, Niels Henriksen Dittmann [forhen qvaseskipper], 44, , , , , ,
1871, 13 October, 19 October, Christian Frederik Andresen, 10, , , , Th. H. Andresen [sømand], ,
1871, 10 November, 16 November, Morten Clausen Creutz [økonom], 69, paa Fattigstiftelsen, , , , ,
1871, 26 November, 30 November, Laurids Pedersen [lærer og kirkesanger], 61, , , , , ,
1871, 3 December, 9 December, Hans Chr. Rasmussen [skipper], 52, , , , , ,
1871, 18 December, 23 December, Johan Gottlieb Binas [skrædermester], 86, , , , , ,
1872, 23 Marts, 30 Marts, Christian Ludvig Rasmussen [apotheker], 57, , , , , ,
1872, 19 April, 22 April, Niels Hansens [dødfødt drengebarn], , , , , Niels Hansen [fisker], ,
1872, 27 April, 1 Maj, Kristen Josefsen Petersen [matros, sømand, ungkarl], 79, , , , , ,
1872, 25 Majl, 28 Maj, Peter Jepsen Martensen [kjøbmand og speculant], 78, , , , , ,
1872, 11 Juli, 14 Juli, Rasmus Hansen [vognmand, ungkarl], 72, , , , , ,
1872, 23 Juli, 27 Juli, Hans Jensen Andersen, 1, , , , Hans Jensen Andersen [matros], ,
1872, 10 Avgust, 14 Avgust, Christen Jensen Olsen, 6, , , , P. P. Olsen [landbruger og bager], ,
1872, 8 September, 12 September, Rasmus Eriksen Rasmussen [enkemand, sømand], 61, , , , , ,
1872, 5 Oktober, 8 Oktober, Hans Mikkelsen Hansens [barn - dødfødt dreng], , , , , Hans Mikkelsen Hansen [murer], ,
1872, 12 November, 6 November, Hans Nielsen Hansen [fattiglem, ugift], 52, , , , , ,
1872, 22 November, 27 November, Erik Halmø Dreiøs [barn - dødfødt dreng], , , , , Erik Halmø Dreiø [skipper], ,
1872, 18 December, 23 December, Otto Rasmussen [farmaceut], 19, fra Tarm, , , Rasmussen [apotheker], , i Tarm
1873, 17 Februar, 22 Februar, Rasmus Hansen Clausen, , , , , Julius Clausen [styrmand], ,
1873, 21 Marts, 7 Marts, Lavrits Kock [skibsrheder, enkemand], 86, , , , , ,
1873, 2 Maj, 7 Maj, Mads Hansen Albertsen [sømand, enkemand], 81, , , , , ,
1873, 21 Maj, 26 Maj, Hans Christian Peter Stendel [ungkarl, skomager], 69, , , , , ,
1873, 4 Juni, 7 Juni, Andreas Mortensen [murer, enkemand], 81, , , , , ,
1873, 28 Avgust, 2 September, Hans Nielsen Drejø [skipper], 55, , , , , ,
1873, 3 September, 8 September, Johan Peder Sofus Lavridsen, 8, , , , Lavrids Hansen [daglejer], ,
1873, 24 September, 2 Oktober, Ellen Vinters [barn - udøbt dreng], , , , , , Ellen Vinter [pige], tjenende hersteds
1873, 6 Oktober, 11 Oktober, Christen Lauritsen Viborg [fisker], 79, , , , , ,
1873, 10 Oktober, 12 Oktober, Krags [barn - uden navn - dreng], , , , , Krag [organist], ,
1873, 21 Oktober, 24 Oktober, Laurids Hansen [enkemand, værtshusholder], 42, i Ærøskjøbing - født i Stokkeby, , , , ,
1873, 24 Oktober, 31 Oktober, Christian Josefsen Errboe [borgerkaptain], 71, , , , , ,
1873, 30 Oktober, 3 November, Peder Christensen Mortensen [murer, gift], 53, , , , , ,
1873, 24 November, 28 November, Christoffer Eriksen Stokkeby [sømand, fattiglem, enkemand], 70, , , , , ,
1874, 25 Marts, 29 Marts, Hans Nielsen Hansen, , , , , Hans Nielsen Hansen [arbejdsmand], ,
1874, 10 April, 15 April, Carl Christoph Joachim Hylsebech, 6, , , , Hylsebech [maler], ,
1874, 13 April, 18 April, Andreas Vissing Gottlob [skipper], 49, , , , , ,
1874, 13 Maj, 18 Maj, Laurits Christensen Skamby [tømmermand], 63, , , , , ,
1874, 23 Maj, 26 Maj, Sophus Vilhelm Siegfried v. Eggers [amtsforvalter], 68, for Ærø, , , , ,
1874, 25 Maj, 28 Maj, Laurits Severin Lavritsen (Stub) [smed, fattiglem], 68, , , , , ,
1874, 3 Juli, 6 Juli, Julius Olsen, , , , , C. Olsen [baadfører], ,
1874, 12 August, 15 August, Johannes Peter Christian Mikkelsen Hansen, , , , , Hans Mikkelsen Hansen [murer], ,
1874, 29 August, 1 September, Hans Nielsen Hansen [daglejer], 54, , , , , ,
1874, 16 September, 22 September, Johan Heinrich Schreiner [forhenværende farver], 77, i Svendborg, , , , ,
1874, 27 September, 3 Oktober, Peder Madsen Stokkeby, 17, , , , Stokkeby [skipper], ,
1874, 23 Oktober, 27 Oktober, Carl Christian Svinding, 2, , , , Johan Christoffer Svinding [søfarende], ,
1874, 24 Oktober, 29 Oktober, Peter Nielsen Petersen, , , , , Thomas Petersen, ,
1874, 28 Oktober, 2 November, Emil Theodor Kock [landbruger], 31, , , , , ,
1874, 1 November, 6 November, Isaak Albertsen Rise [skipper], 89, , , , , ,
1874, 3 November, 7 November, Gustav Larsen [sømand], 50, , , , , ,
1874, 3 November, 7 November, Peter Jensen Brandt [ungkarl og forhenværende sømand], 60, , , , , ,
1874, 11 November, 18 November, Christian Veiby Kaster [bagermester, gift], 66, , , , , ,
1874, 18 November, 21 November, Skyums [barn - dødfødt dreng], , , , , Skyum [farver], ,
1874, 4 December, 9 December, Christian Emil Nielsen, 2, , , , Kristian Nielsen [kleinsmedmester], ,
1874, 19 December, 22 December, Peter Jensen Petersen [enkemand og fattiglem, forhenværende søfarende], 71, , , , , ,
1874, 20 December, 23 December, Erik Hansen Rising, , , , , Lavrits Jensen Rising [søfarende], ,
1875, 28 Januar, 1 Februar, Asger Holst, , , , , Holst [kateket], ,
1875, 18 April, 22 April, Hans Jensen Lavridsen [rebslager, gift], 72, , , , , ,
1875, 4 Maj, 7 Maj, Hans Heinrich Paaren Jensens [barn - dødfødt dreng], , , , , Hans Heinrich Paaren Jensen [skipper], ,
1875, 13 Juni, 17 Juni, Knud Mathisen Mogensen, , , , , Knud Mathisen Mogensen [vognmand], ,
1875, 26 Juli, 30 Juli, Christen Lassen Gregersen [matros], 19, fra Nykjøbing paa Mors, , , , ,
1875, 21 Oktober, 26 Oktober, Lorenz Clausen Petersen [styrmand], 48, , , , , ,
1875, 4 November, 11 November, Hans Lorentz Fabricius, 1, , , , Fabricius [krydskapt.], ,
1875, 7 November, 14 November, Christian Emil Nielsen, , , , , Nielsen [maskinmester], ,
1875, 11 November, 20 November, Claus Philip Goldmann, , , , , Goldmann [kapt.], ,
1875, 16 November, 20 November, Peder Vilhelm Brandt [skibsrheder], 65, , , , , ,
1875, 24 November, 29 November, Hans Peter Pihl Nummelin, , , , , C. A. Nummelin [søfarende], ,
1875, 9 December, 13 December, Peder Sofis Lavridsen, , , , , Lavrids H. Lavridsen [arbejdsmand], ,
1875, 17 December, 22 December, Carl Frederik Christian Olsen [baadfører], 39, , , , , ,
1875, 17 December, 22 December, Bente Bentsen [lærer], 88, , , , , ,
1876, 29 December 1875, 3 Januar, Philip Heger Hansen [sømand], 18, , , , , ,
1876, 11 Januar, 15 Januar, Valdemar Andreas Olsen, , , , , Olsen [afdøde baadfører], ,
1876, 21 Januar, 26 Januar, Niels Peter Lavridsen, , , , , Lavrids Petersen Lavridsen [handelsmand], ,
1876, 9 April, 13 April, Karl Christoph Joakim Hylsebæk [skomager], 82, , , , , ,
1876, 22 April, 27 April, Kristian Lavridsen Petersen, 19, , , , Petersen [rebslager], ,
1876, 3 Juli, 7 Juli, Jens Peter Jensens [barn - dødfødt dreng], , , , , Jens Peter Jensen, Marie Katrine Hansen [pige],
1876, 7 Juli, 11 Juli, Jakob Sidenius [sognepræst], 53, her i Byen, , , , ,
1876, 9 August, 3 August, Hans Christian Hansen (Svendstrup) [arrestforsvarer], 54, her i Byen, , , , ,
1876, 1 Oktober, 5 Oktober, Hans Thomsen Junker [toldassistent], 62, , , , , ,
1876, 15 November, 21 November, Jens Peter Vennerstrøm [skrædder], 68, , , , , ,
1876, 23 November, 27 November, Johannes Camradt, , i Ærøskjøbing, , , Camradt [apotheker], ,
1877, 1 Marts, 5 Marts, Johan Andreas Petersen [forhenværende matros], 86, , , , , ,
1877, 14 Marts, 19 Marts, Niels Rasmussen Kock [fisker], 60, , , , , ,
1877, 27 Marts, 3 April, Hans Rasmussen Nielsen [bagersvend], 22, fra Vraa, , , , ,
1877, 30 April, 9 Maj, Anders Nielsen [roerbetjent], 52, ved Toldvæsenet i Fjælebroen under Faaborg Toldsted, , , , ,
1877, 19 April, 23 April, Jens Peter Lavridsen, , , , , Jens Peter Lavridsen, ,
1877, 21 Juni, 25 Juni, Holger Valdemar Lund, , , , , Iver Lund [skipper], ,
1877, 3 September, 6 September, Søren Hellum Nielsen [fattiglem], 65, , , , , ,
1877, 20 September, 25 September, Jørgen Knudsen Petersen [murmester, gift], 43, , , , , ,
1877, 27 September, 1 Oktober, Georg Jensen [styrmand, ugift], 22, , , , , ,
1877, 17 November, 21 November, Hans Jørgensen Hansens [barn - udøbt dreng], , , , , Hans Jørgensen Hansen [styrmand], ,
1877, 27 November, 3 December, Rasmus Eriksen Petersen [skipper], 84, , , , , ,
1877, 8 Juli, 12 Juli, Nikolay Harding Bang, 7, , , , Hans Andresen Bang, ,
1877, 27 November, 2 December, Rasmus Eriksen Rasmussen [gift, gaardmand], 40, fra Halmø, , , , ,
1877, 27 November, - [dato ikke indført], Jørgen Rasmussen [ugift, landmand], 22, fra Omel, , , , ,
1877, 17 December, 21 December, Rasmus Peter Larsen [tvilling], 1, , , , Hans Andersen Larsen, ,
1877, 17 December, 21 December, Niels Christian Larsen [tvilling], 1, , , , Hans Andersen Larsen, ,
1877, 18 December, 22 December, Peter Petersen Thurø [fattiglem], 82, , , , , ,
1878, 25 Januar, 30 Januar, Christian Adolf Ankjær, , , , , Andkjær [snedker], ,
1878, 15 Marts, 1 Marts, Peter Jensen Hvalsø Petersen [søfarende], 77, , , , , ,
1878, 6 April, 10 April, Kristen Jensen Hansen, , i Vraa, , , Hansen [parcelist], ,
1878, 1 Juli, 4 Juli, Klavs Jørgen Klavsen, , i Urehoved, , , Klavs Jørgen Klavsen, ,
1878, 11 Juli, 15 Juli, Kristian Lavridsen, 9, , , , Lavrids Kristian Lavridsen [vognmand], ,
1878, 29 Oktober, 4 November, Mikael Jensen [skipper], 34, , , , , ,
1879, 22 Januar, 23 Januar, Niels H. Goldmanns [barn - dødfødt dreng], , , , , Niels H. Goldmann [kaptain], ,
1879, 6 Februar, 11 Februar, Hans Marius Ludvig Hansen, 5, , , , H. J. M. Hansen [smed], ,
1879, 23 April, 27 April, Johan Georg Karstens, 1, , , , Karstens [lærer], ,
1879, 10 Maj, 16 Maj, Iver Petersen [gjæstgiver, ejer], 74, af Harmonien, , , , ,
1879, 27 Maj, 31 Maj, Jens Jensen Rasmussen [fattiglem], 45, , , , , ,
1879, 31 Juli, 4 August, Hans Kristian Nielsen [skomager], 31, , , , , ,
1879, 28 September, 2 Oktober, Hans Christensen [forhenværende brygger], 61, , , , , ,
1879, 20 Oktober, 27 Oktober, Niels Johansen Nielsen [skomager, gjæstgiver], 68, , , , , ,
1879, 27 Oktober, 3 November, Mads Jensen Olsen [forhenværende skibsfører], 62, , , , , ,
1879, 5 November, 9 November, Karl Hylsebæk Nielsen, 15, , , , Nielsen [smedemester], ,
1879, 3 December, 6 December, Mathias Adolf Drejers [barn - dødfødt dreng], , , , , Mathias Adolf Drejer [gjæstgiver], ,
1880, 29 December 1879, 2 Januar, Henrik August Kehlet Brandt, , , , , Niels Hansen Brandt [skibskaptain], ,
1880, 30 December 1879, 7 Januar, Hans Cordt Gottlieb Binas [forhenværende skipper], 65, , , , , ,
1880, 1 Marts, 5 Marts, Niels Theodor Kock, 5, , , , Jens Jensen Kock [snedker], ,
1880, 7 Marts, 11 Marts, Andreas August Martensen, 5, , , , C. J. Martensen [skibsfører], ,
1880, 13 Marts, 18 Marts, Klavs Phillip Goldmann [norsk-svensk consul, mægler og skibsrheder], 65, , , , , ,
1880, 31 Marts, 4 April, Laurids Hansen Nielsen, , i Uhrehoved, , , Hans Jørgen Nielsen, ,
1880, 10 April, 14 April, Jørgen Petersens [barn - døfdødt dreng], , , , , Jørgen Petersen [arbejdsmand], ,
1880, 9 April, 15 April, Lars Albertsen Larsen [jordbruger], 49, , , , , ,
1880, 13 April, 17 April, Peter Thomsen Petersen [jordbruger], 47, , , , , ,
1880, 10 Maj, 15 Maj, Hans Jensen Brandt [hattemager], 77, , , , , ,
1880, 23 Juni, 28 Juni, Hans Christian Drejø [baadfører], 53, , , , , ,
1880, 29 Juni, 5 Juli, Phillip Carl Joachim Winter, , , , , Severin Vinter [fisker], ,
1880, 15 Juli, 18 Juli, Jørgen Hansen Christensen, 6, , , , A. H. Christensen [skomager], ,
1880, 17 Juli, 0 Juli, Niels Nielsen Kock [snedker], 70, , , , , ,
1880, 28 Juli, 31 Juli, Peter Christensen Mortensen, 2, , , , Mortensen [styrmand], ,
1880, 30 Juli, 1 August, Erik Hansen Kastrup [kontorbetjent], 22, ved Toldvæsenet i Kjøbenhavn, , , , ,
1880, 13 August, 16 August, Mads Hansen Madsen, , , , , Hans Madsen [snedker], ,
1880, 16 August, 19 August, Kristian Svinding [skipper], 59, , , , , ,
1880, 16 Oktober, 21 Oktober, Christian Rigelsen [snedker], 68, , , , , ,
1880, 21 Oktober, 26 Oktober, Christen Jørgensen Birkholm [bødker], 81, , , , , ,
1881, 12 Januar, 15 Januar, Thomas Lavritsen Rasmussens [barn - dødfødt dreng], , , , , Thomas Lavritsen Rasmussen [sømand], ,
1881, 10 Februar, 16 Februar, Albert Lavritsen Albertsen [jordbruger], 64, , , , , ,
1881, 14 Februar, 19 Februar, Ludvig Hansen [uhrmager], 45, , , , , ,
1881, 9 Marts, 15 Marts, Morten Jensen Nielsen [skræder], 67, , , , , ,
1881, 18 April, 22 April, Eli Mogens Lund Drejer, , , , , Drejer [værtshusholder], ,
1881, 7 Maj, 11 Maj, Søren Birkholm [skipper], 61, , , , , ,
1881, 9 Maj, 14 Maj, Niels Peter Troest [skipper], 68, , , , , ,
1881, 26 Maj, 1 Juni, Christian Frederik Mauritz Lindberg, 5, i Kjøbenhavn, , , Lindberg [skibsfører], ,
1881, 3 Juni, 7 Juni, Hans Hansen, , , , , , Martine Margrethe Creutz [pige],
1881, 1 Juli, 4 Juli, Otto Moe, , i Ærøskjøbing, , , Moe [pastor], ,
1881, 23 Juli, 26 Juli, Anders Albjerg Jensen [tvilling], , i Ærøskjøbing, , , Hans H. P. Jensen [skipper], ,
1881, 2 August, 5 August, Niels Nissen Petersen Jensen [tvilling], , i Ærøskjøbing, , , Hans H. P. Jensen [skipper], ,
1881, 18 August, 22 August, Lavrids Hansen [skræder], 77, i Ærøskjøbing, , , , ,
1881, 20 September, 24 September, Hans Christian Jensen, 3, i Ærøskjøbing, , , Jensen [sadelmager], ,
1882, 26 Marts, 31 Marts, Hans Jensen Lindegaard [snedker], 61, i Ærøskjøbing, , , , ,
1882, 30 Maj, 2 Juni, Anders Christian Nielsen Jervelund [snedker], 67, i Ærøskjøbing, , , , ,
1882, 4 Juni, 9 Juni, Peter Heinsen [pensioneret præst], 80, fra Jylland, , , , ,
1882, 13 August, 17 August, Jens Valdemar Petersen, 17, , , , P. Petersen [rebslager], ,
1882, 13 August, - [dato ikke indført], Peter Louis Emil Krebs, 4, , , , , Krebs [enke, asylbestyrerinde], i Kjøbenhavn
1882, 25 August, 30 August, Frederik Anton Jørgensen [kjøbmand], 41, i Ærøskjøbing, , , , ,
1882, 26 Oktober, - [dato ikke indført], Hans Carl Vilhelm Knudsen [sagførerfuldmægtig], 26, , , , , ,
1882, 14 December, 18 December, Carl Wilhelm Goldmann [skomager, fattiglem], 72, , , , , ,
1883, 4 Januar, 9 Januar, Hans Kromann [skipper], 82, , , , , ,
1883, 6 Januar, 12 Januar, Mathias Henrik Wirth [baaadfører], 47, , , , , ,
1883, 13 Marts, 19 Marts, Johan Christoffer Clavsen [aftægtsmand], 95, i Urehoved, , , , ,
1883, 3 Maj, 8 Maj, Georg Wilhlem Tyrolf [dannebrogsmand, toldassistent], 71, , , , , ,
1883, 24 Juni, 28 Juni, Hans Ivar Jensen Bødker [smed], 63, , , , , ,
1883, 28 Juni, 2 Juli, Hans Rasmussen [murmester], 32, , , , , ,
1883, 22 August, 27 August, Hans Rasmussen Henningsen [murmester, fattiglem], 88, , , , , ,
1883, 8 December, 13 December, Hans Jacob Errboe [forhenværende skipper], 77, , , , , ,
1884, 23 Januar, 28 Januar, Lavrids Jensen [snedker], 76, , , , , ,
1884, 12 Februar, 16 Februar, Niels Hansen Nielsen [fattiglem, forhenværende brovægter], 88, , , , , ,
1884, 29 April, 3 Maj, Hans Borum Dreyer, 11, , , , Dreyer [værtshusholder], ,
1884, 25 Juni, 30 Juni, Jens Petersen [skipper, baadfører], 63, , , , , ,
1884, 30 Juli, 2 August, Niels Daniel Erichsen [fattiglem, tidligere skibsfører], 66, , , , , ,
1884, 9 Oktober, 13 Oktober, Anders Hansen [væver], 93, , , , , ,
1884, 22 Oktober, 26 Oktober, Christian Vilhelm Anton Fich [dampskibsfører], 53, , , , , ,
1884, 4 November, 6 November, Nielsens [barn - dødfødt dreng], , , , , Nielsen [toldassistent], ,
1884, 14 November, 18 November, Iver Petersen Lund [skipper], 43, , , , , ,
1884, 25 November, 29 November, Hans Christian Andersen, 6, , , , Andersen [redaktør], ,
1884, 30 November, - [dato ikke indført], Palle Rasmussen Mikkelsen [aftægtsmand], 72, , , , , ,
1884, 30 November, 5 December, Lavrids Ph. Lavridsens [barn - dødfødt dreng], , , , , Lavrids Ph. Lavridsen [styrmand], ,
1884, 6 December, 11 December, Johannes Fich [enkemand, forhenværende skipper, fattiglem], 86, , , , , ,
1885, 2 Februar, 6 Februar, Jørgen Jensen Thørring [rebslager], 75, , , , , ,
1885, 18 Februar, - [dato ikke indført], Hans Petersen Hansen, 13, , , , Christen Christensen Hansen [jordbruger], ,
1885, 27 Februar, 3 Marts, Thæs Theodor Wilhelm Runge [skomager], 63, , , , , ,
1885, 29 Marts, 3 April, Marinus Andreas Nielsen, 3, , , , Nielsen [rebslager], ,
1885, 3 April, 9 April, Niels Hansen Goldmann [konsul og mægler], 43, , , , , ,
1885, 16 April, 21 April, Christen Jørgensen Birkholm [snedker], 79, , , , , ,
1885, 29 Juni, 5 Juli, Mikael Jensen Steen [sømand, fattig], 22, , , , , ,
1885, 3 Juli, 7 Juli, Ivar Petersen, 15, , , , Heinrich Petersen [lieutenant], ,
1885, 17 Juli, 19 Juli, Albert Clavsen Fabricius [uhrmager, fattiglem], 82, , , , , ,
1885, 15 August, 21 August, Povl Lavridsen Groth [forhenværende skipper], 70, , , , , ,
1885, 1 September, 6 September, Marius Henrik Christensen, 2, , , , Niels Christensen [skomager], ,
1885, 8 September, 13 September, Peter Madsen Stokkeby [fattiglem, forhenværende sømand], 92, , , , , ,
1885, 18 September, 20 September, Hans Heinrich Carl Stammer [guldsmed], 65, , , , , ,
1885, 2 Oktober, 4 Oktober, Karl Emil Nielsen, , , , , Nielsen [toldassistent], ,
1885, 4 Oktober, 7 Oktober, Peder Andersen [aftægtsmand], 80, , , , , ,
1885, 5 Oktober, 10 Oktober, Jørgen Albertsen [styrmand], 33, , , , , ,
1885, 16 Oktober, 21 Oktober, Jens Peter Carlsen [maler], 43, i Dunkjær, , , , ,
1885, 28 November, 4 December, Jens Christian Steen [skibsrheder], 89, , , , , ,
1886, 27 Marts, 1 April, Hans Mikkelsen Hansen [murmester], 44, , , , , ,
1886, 8 Juni, 12 Juni, Henrik Andersen [redaktør], 68, , , , , ,
1886, 9 November, 13 November, Hans Albertsen [handelsmand], 64, , , , , ,
1886, 11 November, 18 November, Jens Lavridsen Rise [forhenværende skipper], 70, , , , , ,
1886, 18 December, 23 December, Lars Peter Olsen, 1, , , , Erik Albert Olsen [arbeidsmand], ,
1887, 31 December 1886, 6 Januar, Hans Henrik Paaren Jensen [skipper], 55, , , , , ,
1887, 14 Januar, 20 Januar, Hans Nielsen Brandt, 10, , , , Carl Fr. Brandt [forhenværende skibsfører], ,
1887, 23 Februar, 28 Februar, Johan Petersen, 9, , , , Thomas Petersen [arbejdsmand], ,
1887, 13 April, 16 April, Christoffer Sørensen Schøsler [forhenværende skomager og postkjører, enkemand], 89, , , , , ,
1887, 22 April, 27 April, Niels Lauritsen Bødcker [bødker, enkemand], 77, , , , , ,
1887, 25 April, 2 Maj, Hans Christoffer Jensen [skipper], 56, , , , , ,
1887, 15 Maj, 19 Maj, Jeppe Petersen Jørgensen [forhenværende sømand, fattiglem], 69, , , , , ,
1887, 12 Juli, 16 Juli, Lavrids Hansen Lavridsens [barn - dødfødt dreng], , , , , Lavrids Hansen Lavridsen [arbejdsmand], ,
1887, 2 Oktober, 7 Oktober, Nis Petersen [kæmner og urmager, enkemand], 69, , , , , ,
1887, 2 Oktober, 7 Oktober, Christian Jensen Brandt, 4, , , , Christian Jensen Brandt [arbejdsmand], ,
1887, 13 Oktober, 20 Oktober, Hans Ivar Goldmann [skibsrheder], 42, , , , , ,
1887, 20 November, 24 November, Jens Marcus Marcussen [gjæstgiver], 37, , , , , ,
1887, 2 December, 6 December, Sofus Carstensens [barn - dreng], , , , , Sofus Carstensen [apotheker], ,
1887, 26 December, 30 December, Jens Ditlev Petersen, , , , , H. C. Petersen [billedhugger], ,
1888, 17 Februar, 23 Februar, Erik Rasmussen Mikkelsen [arbejdsmand], 56, , , , , ,
1888, 11 Marts, 17 Marts, Hans Andersen Larsen [skipper], 48, , , , , ,
1888, 13 Maj, 17 Maj, Eigil Ingemar Petersen, , , , , Petersen [kateket], ,
1888, 30 Marts, 6 April, Johan Peter Ludvig Rohling, 5, , , , Jens Rohling [bager], ,
1888, 20 Juni, 25 Juni, Christian Rigelsen Carlsen, 5, i Ærøskjøbing, , , Carlsen [afdøde maaler], Christine Carlsen født Rigelsen, i Dunkjær
1888, 18 August, 24 August, Christoffer Rasmussen Boberg [kobbersmed], 84, , , , , ,
1888, 20 September, 24 September, Laurits Henrik Wennerstrøm [styrmand], 49, , , , , ,
1888, 11 November, 17 November, Hans Christian Jensen [sadelmager], 66, , , , , ,
1888, 22 November, 27 November, Hans Martinus Stage, , , , , Lavrits A. Stage [snedker], ,
1889, 25 April, 1 Maj, Peter Petersen Christensen [forhenværende farver], 37, i Bregninge, , , , ,
1889, 2 Maj, 8 Maj, Christian Petersen Schmidt [møllebygger], 65, , , , , ,
1889, 24 Maj, 29 Maj, Clavs Jørgen Clavsen [jordbruger], 61, i Urehoved, , , , ,
1889, 19 Juni, 22 Juni, Martin Hansen, 6, , , , H. M. Hansen [arbejdsmand], ,
1889, 27 Juni, 1 Juli, Anders Andersen Hansen, 12, ved Tivoli, , , Christen Christensen Hansen [jordbruger], ,
1889, 12 Juli, 15 Juli, Peter Marius Hansen [plejesøn af brygger Peter Hansen], 2, , , , , Metha Sofie Hansen [pige],
1889, 25 September, 28 September, Peder Bugislaus Goldmann [skibsrheder], 71, , , , , ,
1889, 17 December, 23 December, Christen Lauritsen Jørgensen [arbejdsmand], 62, , , , , ,
1890, 18 Januar, 23 Januar, Hans Petersen Svinding [forhenværende skibsfører, fattiglem], 80, , , , , ,
1890, 22 Januar, 26 Januar, Andreas Hansen Nielsen, 7, , , , Jens Nielsen [smed], ,
1890, 25 Januar, 29 Januar, Niels Christensen Marius Petersen, , , , , Carl Johan Petersen [ølkusk], ,
1890, 12 Februar, 16 Februar, Jørgen Anton Andreasen, 2, , , , J. K. Andreasen [detailhandler], ,
1890, 14 Februar, 18 Februar, Hans Christian Schmidt [fattiglem, ugift], 60, , , , , ,
1890, 21 Marts, 27 Marts, Hans Hansen [typograf], 21, , , , , ,
1890, 1 Maj, 6 Maj, Peter Svinding Kastrup, 2, , , , Hans Christian Kastrup [styrmand], ,
1890, 8 Maj, 13 Maj, Nikolaj Johannes Jensen [isenkræmmer], 31, , , , , ,
1890, 25 Maj, 29 Maj, Hans Jakob Rasmussen [vognmand], 78, , , , , ,
1890, 10 Juni, 14 Juni, Harald Peter Carslund, 2, , , , Laurits Iversen Carslund [søfarende], ,
1890, 26 Maj, - [dato ikke indført], Jens Wilhelm Julius Walther, , , , , C. W. A. Walther [bagermester], , fra Odense
1890, 12 August, 16 August, Georg Jensen [forhen skipper], 89, , , , , ,
1890, 16 August, 21 August, Hans Nielsen Brandt [forhenværende skibsrheder], 76, , , , , ,
1890, 14 September, 18 September, Jens Hansen Brandt [telegrafist], 81, , , , , ,
1890, 22 November, 26 November, Frederik Hansen Carslund [fisker], 65, , , , , ,
1891, 8 Januar, 14 Januar, Peter Andreas Petersen [skipper], 61, , , , , ,
1891, 24 Januar, 30 Januar, Heinrich Christian Friedrich Schweder [bundtmager], 65, , , , , ,
1891, 30 Januar, 3 Februar, Gustav Lund [garvermester], 60, , , , , ,
1891, 16 Februar, 20 Februar, Albert Groth [forhenværende skipper], 74, , , , , ,
1891, 18 Februar, 23 Februar, Filip Christian Enghoff, 10, , , , H. C. Enghoff [drejer], ,
1891, 19 Februar, 24 Februar, Jørgen Hansen Rasmussen [forhenværende rorsbetjent], 53, , , , , ,
1891, 28 Marts, 3 April, Laurits Peter Nielsens [barn - dødfødt dreng], , , , , Laurits Peter Nielsen [styrmand], ,
1891, 10 Maj, 16 Maj, Anders Christian Wolder [drejer], 67, , , , , ,
1891, 25 Juni, 28 Juni, Simon Rasmussen Lauritsen [forhenværende købmand], 70, , , , , ,
1891, 28 Juli, 3 Juli, Carl August Nummelin Erichsen, 11, , , , Christen Erichsen [møllebygger], ,
1891, 17 August, 22 August, Hans Petersen [fattiglem], 68, , , , , ,
1891, 21 August, 24 August, Christian Peter Schmidt, , , , , P. H. Schmidt [møllebygger], ,
1891, 23 August, 27 August, Hans Lauritsen Rasmussen [fattiglem], 74, , , , , ,
1891, 2 September, - [dato ikke indført], Hans Wilhelm Hansen, 3, , , , - [navn ikke indført - møllerkusk], , bor Vindeballe Mark i Tranderup Sogn
1891, 2 Oktober, 7 Oktober, Hans Peter Carlsen [forhenværende vægter], 91, , , , , ,
1891, 3 November, 7 November, Laurits Hansen [træskomager og jordbruger], 65, , , , , ,
1891, 26 November, 30 November, Johan Peter Ludvig Røhling [bager], 78, , , , , ,
1857, 22 October, 26 October, H. P. Pedersens [barn - udøbt tvilling pige], , , , , H. P. Pedersen [skomager], ,
1857, 27 October, 3 November, Pouline Hansine Lindegaard, 3, , , , H. J. Lindegaard [snedker], ,
1857, 13 November, 17 November, Caroline Lorentzen, 59, , , , L. Lorentzen [procurator], ,
1857, 29 November, 5 December, Margrethe Dorothea Carstens, 3, , , , Carstens [justitsraad], ,
1857, 2 December, 7 December, Anne Caroline Christiansen, 24, , , , Chr. Sørensen [skomager], , i Varde
1857, 4 December, 9 Deccember, Anne Cathrine født Iversdatter, 84, , H. Kehlet [borfoged], , , ,
1857, 11 December, 16 December, Egidia Holst Harding [enke], 69, , Nic. Harding [bager], , , ,
1858, 7 Januar, 12 Januar, Mette Kirstine Fabricius [ugift], 81, , , , Albret Hansen [uhrmager], ,
1858, 2 Februar, 9 Februar, Agnete Petersen [ugift], 73, , , , Iver Petersen, ,
1858, 13 Februar, 17 Februar, Johanne Kirstine Nielsen [ugift], 37, , , , A. Nielsen [skipper], ,
1858, 13 Februar, 18 Februar, Gjertrud Marie født Pedersen, 63, , H. A. Sørensen [snedker], , , ,
1858, 4 Marts, 9 Marts, Bolette Sophie Castrup, 11, , , , H. C. Castrup [matros], ,
1858, 14 April, 19 April, Caroline Brandt, , , , , H. P. Brandt [matros], ,
1858, 5 Juni, 9 Juni, Caroline Christine Dreiøe, , , , , H. C. Dreiøe [skipper], ,
1858, 14 Juni, 17 Juni, Anna Martine Svinding født Holst [enke], 63, , Johan Groth Svinding, , , ,
1858, 11 Juli, 14 Juli, Marie Elisabeth Heger født Olsen, 68, , C. Chr. Heger [skomager], , , ,
1858, 17 Juli, 21 Juli, Mette Christine Bendsen fdøt Fabricius, 61, , B. Bendsen [lærer], , , ,
1858, 4 August, 7 August, Anna Margareta født Albertsen [enke], 80, , And. Jens Weber [sømand], , , ,
1858, 5 October, 9 October, Hans Mikkelsen Hansens [dødfødt pigebarn], , af Dunkjær, , , Hans Mikkelsen Hansen [tjenestekarl], ,
1858, 23 December, 29 December, Anne Marie Nielsen født Jensen [enke], 80, i Gammelladegaard i Slesvig, Chr. Nielsen [skolelærer], , , ,
1858, 23 December, 30 December, Anna Magretha Halmøe [enke], 63, , E. C. Pedersen [skipper], , , ,
1859, 28 December 1858, 4 Januar, Ellen Marie født Danielsen [enke], 81, , S. M. Kaas [sømand], , , ,
1859, 29 December 1858, 5 Januar, Lovise Johanne Christine født Heger, 35, , H. N. Hansen [matros], , , ,
1859, 30 December 1858, 3 Januar, Anne Abeline Mathilde født Dencker, 35, , R. L. Brandt [skipper], , , ,
1859, 11 Januar, 15 Januar, Christiane født Dreiøe [enke], 64, , H. P. Halmøe [skipper], , , ,
1859, 13 Januar, 17 Januar, Kristiane Cecilie Birchholm, 24, , N. S. Lauritsen [handlende], , , ,
1859, 21 Januar, 24 Januar, Karen Albertsen, 41, , E. H. Eriksen [dagleier], , , ,
1859, 1 Februar, 8 Februar, Kathrina født Erichsen [enke], 81, , S. M. Svinding [skipper], , , ,
1859, 19 Februar, 24 Februar, Maren født Rasmussen, 37, , D. Bjørnsen [skomager], , , ,
1859, 26 Februar, 4 Marts, Christiane Petronelle født Smidt, 66, , J. M. Bødker [værtshuusholder], , , ,
1859, 29 Marts, 4 April, Sophia Marie Dorthea Svinding, 4, , , , Chr. Svinding [maler], ,
1859, 13 April, 16 April, Bolette Sophie Svinding, 3, , , , Chr. Svinding [skipper], ,
1859, 3 Juni, 6 Juni, Anine Frederikke født Andersen, 36, , Bertel Johansen [matros], , , ,
1859, 14 Juni, 18 Juni, Anna Dreiøe født Jensen [enke], 90, , H. N. Dreiøe [skipper], , , ,
1859, 19 Juni, 23 Juni, Maren født Møller [enke], 54, , J. R. Brinch [matros], , , ,
1859, 6 Juli, 11 Juli, Gie Petersen født Jensen, 28, , N. Petersen [uhrmager], , , ,
1859, 7 Juli, 11 Juli, Sophie Adelhaid Pedersen, , , , , H. P. Pedersen [skomager], ,
1859, 30 August, 2 September, Boline Marie Stokkebye, , , , , E. H. Stokkebye [skipper], ,
1859, 12 October, 17 October, Marie Kirstine Hansen, 2, , , , P. Hansen [muurmester], ,
1859, 21 November, 24 November, Hanne Ebling, 4, , , , Ebling [maler], ,
1859, 25 November, 1 December, Johanne Katrine Jensen, 3, , , , H. C. Jensen [saddelmager], ,
1859, 30 November, 5 December, Augusta Frederikke Ebling, 6, , , , Ebling [maler], ,
1859, 16 December, 20 December, Marie Johanne Sørensen, 3, , , , S. Sørensen [væver], ,
1859, 17 December, 23 December, Anna Christine Goldmann, 8, , , , Joh. G. Goldmann [skipper], ,
1859, 19 December, 24 December, Leopoldine Cathrine Errboe, 7, , , , H. J. Errboe [skipper], ,
1859, 24 December, 29 December, Mathilde Elisabet Pedersen, 1, , , , L. Cl. Pedersen [styrmand], ,
1860, 2 Januar, 7 Januar, Marie Cathrine Caroline Pedersen, 2, , , , Joh. B. Pedersen [matros], ,
1860, 11 Januar, 17 Januar, Petrine Sophie Albertsen, 9, , , , P. Albertsen [skipper], ,
1860, 17 Januar, 23 Januar, Vilhelmine Sophie Kirstine født Brinch, 30, , P. R. Oldou [skræder], , , ,
1860, 18 Januar, 26 Januar, Sophie Pouline Bonsach, 40, , , , J. G. Bonsach, ,
1860, 24 Januar, 27 Januar, Gye Elisabeth født Brandt [enke, fattiglem], 83, , Jens C. Schytt, , , ,
1860, 23 Januar, 27 Januar, Bodil Marie Nielsen, 3, , , , A. H. Nielsen [smed], ,
1860, 30 Januar, 3 Februar, Hansine Christensen, 4, , , , H. Christensen [brygger], ,
1860, 28 Februar, 3 Marts, Augusta Caroline født Krug, 49, , G. V. Martensen [pensioneret skolelærer], , , ,
1860, 19 April, 28 April, Maren Hansen [ugift fruentimmer], 85, , , , , ,
1860, 21 Mai, 26 Mai, Anna Holst født Riise, 72, , J. G. Holst [forhenværende skipper], , , ,
1860, 22 Mai, 26 Mai, Anna Catharine Storm, , , , , J. J. Storm [rebslager], ,
1860, 10 Juli, 3 Juli, Vilhelmine Rigjette Christine Oldou, 1, , , , P. R. Oldou [skræder], ,
1860, 29 Juli, 1 August, Anna Maria født Gottlob, 46, , R. E. Rasmussen [baadfører], , , ,
1860, 16 August, 21 August, Ingine Christine Kock, 10, , , , I. H. Kock [skipper], ,
1860, 16 September, 21 September, Johanne Sigismine Möstine født Theiss, 40, , H. J. Errboe [skipper], , , ,
1860, 1 November, 5 November, Sidsel Marie Andersen [ugift fattiglem], 31, , , , , ,
1860, 14 December, 22 December, Nielsine Jørgine Lund, 7, , , , M. J. Lund [skipper], ,
1861, 9 Januar, 14 Januar, Else Marie Stige født Pedersen [enke], 70, , Chr. Alb. Stige [sømand], , , ,
1861, 22 Januar, 28 Januar, Eleonora Catinka Erichsen, 2, , , , Pet. H. Erichsen [skipper], ,
1861, 25 Januar, 31 Januar, Ped. C. Lauritzens [dødfødt pigebarn], , , , , Ped. C. Lauritzen [handl.], ,
1861, 20 April, 24 April, Anne Marie født Kruse, 68, , Lor. Henr. Lorenzen [snedker], , , ,
1861, 7 Juni, 11 Juni, Anne Marie Lauritzen født Bostholm [enke, fattiglem], 84, , J. Lauritzen [sømand], , , ,
1861, 14 Juni, 18 Juni, Anne Mrie født Jensen, 33, , And. Tollesen [skipper], , , ,
1861, 5 August, 8 August, Cathrine Marie Schmidt, 13, , , , Chr. Pet. Schmidt [tømmermand], ,
1861, 8 September, 12 September, Marie Kirstine Jørgensen, 3, , , , Christopher Jørgensen [skipper], ,
1861, 14 October, 19 October, Abeline født Birkholm [enke], 65, , J. H. Birkholm [skipper], , , ,
1861, 24 October, 31 October, Anne Goldmann, 7, , , , C. P. Goldmann [skipper], ,
1861, 30 October, 8 November, Antonie Christine Frederikke Schweder, , , , , H. C. F. Schweder [bundtmager], ,
1861, 16 December, 23 December, Birthe Cathrine Svinding, 12, , , , S. M. Svinding [skipper], ,
1861, 20 December, 24 December, Egidia født Bødker [enke], 82, , Chr. Dan. Degn, , , ,
1862, 28 December 1861, 4 Januar, Caroline Elise Brandt, 15, , , , C. H. Brandt [skibsrheder], ,
1862, 18 Januar, 21 Januar, Egidia født Thomsen [enke], 74, , H. A. N. Benger [matros], , , ,
1862, 17 Januar, 23 Januar, Maren født Caspersen, 48, , Erik P. Clausen [landbruger], , , ,
1862, 27 Januar, 1 Februar, Wilhelmine Claudine Abigail Esmann, 5, , , , H. J. P. Esmann [maler], ,
1862, 5 Februar, 10 Februar, Ane Marie født Jensen [enke], 90, , Hans Rasm. Dreiøe [natvægter], , , ,
1862, 20 Februar, 24 Februar, Karen Nielsen født Brandt [enke], 73, , Sør. Nielsen [dagleier], , , ,
1862, 8 Marts, 12 Marts, Else Pedersen, 61, , Joh. Jørgensen [kasketmager], , , ,
1862, 22 April, 28 April, Mette Marie født Groth [enke], 71, , Peder Laur. Smidt, , , ,
1862, 14 Mai, 17 Mai, Ulrikke Augusta født Løndal [enke], 76, , J. P. Møller [snedker], , , ,
1862, 3 Juli, 7 Juli, Marie Johansen [fattiglem, ugift], 77, , , , , ,
1862, 15 Juli, 19 Juli, Frederikke Sophie Thunbo [ugift], 81, , , , Thunboe [pastor], , fra Rise
1862, 15 Juli, 19 Juli, Marie Christense Berg, 3, , , , Berg [bødker], ,
1862, 20 Juli, 25 Juli, Jensine Mathilde Oldou, 5, , , , P. R. Oldou [skræder], ,
1862, 29 Juli, 1 August, Kirstine født Jensen [enke], 70, , N. H. Jensen [skipper], , , ,
1862, 11 September, 15 September, Metha Caroline Hansen, 1, , , , P. Hansen [brygger], ,
1862, 16 September, 19 September, C. P. Schmidts [udøbt pigebarn], , , , , C. P. Schmidt [tømmermester], ,
1862, 24 September, 29 September, Johanne Marie Smidt, , , , , Th. L. Smidt [baadfører], ,
1862, 12 October, 15 October, Hansine Henriette Volder, 8, , , , A. C. Volder [dreier], ,
1862, 11 November, 5 November, Anne Magdalene født Pedersen [enke], 79, , R. C. Oldou [fisker], , , ,
1862, 19 November, 24 November, Birthe Cathrine født Rasmussen [enke], 86, , H. N. Mogensen [fisker], , , ,
1862, 21 November, 26 November, Emilie Caroline Larsen, 9, , , , Gustav Larsen [tømrer], ,
1862, 30 November, 3 December, Anne Egidie Kock, , , , , L. L. Kock [skipper], ,
1863, 8 Januar, 15 Januar, Johanne Kirstine Hansen, 8, , , , J. B. Hansen [afdøde toldcontrol.], ,
1863, 21 Januar, 27 Januar, Hansine Hansen, 26, , , , H. R. D. Hansen [fisker], ,
1863, 24 Januar, 31 Januar, Anne Margrethe født Dencker [enke], 84, , J. C. Klestrup [kjøbmand], , , ,
1863, 6 Februar, 12 Februar, Anne Marie født Clausen [enke], 88, , A. D. Creutz [lærer], i Rise, , ,
1863, 17 Marts, 23 Marts, Karen født Lauritsen, 79, , Christen Lauritsen [huusmand], fra Snekkemose, , ,
1863, 8 April, 14 April, Karen født Pedersen [enke], 72, i Vudrupmark, Rasmus Olsen [parcellist], , , ,
1863, 13 Juni, 18 Juni, Else Marie født Kock, 44, , Christ. Svinding [skipper], , , ,
1863, 2 Juli, 7 Juli, Cicilie Olsen, 1, , , , P. P. Olsen [bager], ,
1863, 15 Juli, 20 Juli, Anne Marie født Hansen [enke, fattiglem], 67, , Chr. Heinr. Brandt [fisker], , , ,
1863, 25 Juli, 30 Juli, Anne Marie født Kock [enke], 73, , J. Brandt [skipper], , , ,
1863, 27 August, 31 August, Sidsel Marie født Hansen [fattiglem], 79, , Jens L. Olsen [fattiglem], , , ,
1863, 27 August, 1 September, Ellen Kathrine født Brandt, 76, , H. J. Bager [kjøbmand], , , ,
1863, 9 September, 12 September, Anne Cathrine Mathilde Franzen, 36, , , , P. D. Franzen [afdøde matros], ,
1863, 15 November, 19 November, Sara Marie født Øberg, 71, , P. L. Bang [afgangne stadtjener], , , ,
1864, 28 December 1863, 2 Januar, Marie Henriette født Clausen [enke], 58, , N. M. Pedersen [skipper], , , ,
1864, 7 Januar, 14 Januar, Karen født Hansen, 33, , P. H. Lauritzen [kjøbmand], , , ,
1864, 12 Januar, 8 Januar, Johanne Margrethe født Pedersen [enke], 83, , H. J. Lauritzen [skomager], , , ,
1864, 29 Januar, 6 Februar, Mette Marie født Dauer, 58, , Chr. Jensen [qvaseskipper], , , ,
1864, 6 Marts, 12 Marts, Ellen Marie Lauritzen, 6, , , , S. R. Lauritzen [dagleier], ,
1864, 13 Marts, 21 Marts, Hendrikke Nikoline født Kjeldsen, 60, , Chr. Sør. Schøsler [landbruger], , , ,
1864, 26 April, 2 Mai, Else Steen født Hansen [enke], 72, , Jos. Steen [skipper], , , ,
1864, 30 April, 4 Mai, Mathilde Christine Mortensen, 15, , , , P. C. Mortensen [muurmester], ,
1864, 24 Juli, 28 Juli, Anne Marie født Lauritzen, 75, , P. M. Stokkeby [fisker], , , ,
1864, 3 August, 6 August, Nielsine Andrea Jervelund, 22, , , , A. C. Jervelund [snedker], ,
1864, 30 August, 2 September, Hansine Andrea Bang, , , , , Hans A. Bang [daglejer], ,
1864, 2 October, 8 October, Charlotte Frederikke Marie Christine født Grove [enke], 51, , P. Rasmussen [pastor], Rise, , ,
1864, 13 October, 19 October, Petrine Kirstine Pedersen, 22, , , , P. H. Pedersen [skipper], ,
1864, 17 November, 21 November, Christiane Mortensen født Rasmussen, 67, , And. Mortensen [murer], , , ,
1864, 11 December, 16 December, Bodil Marie født Clausen [enke], 73, , Søren Nielsen (Lunde) [murer], , , ,
1865, 18 Januar, 23 Januar, Marie Cathrine Pedersen født Veber, 60, , P. J. V. Pedersen [handlende], , , ,
1865, 21 Januar, 25 Januar, Maren Frose født Albertsen [enke, fattiglem], 85, , J. F. Frose [skræder], , , ,
1865, 8 Februar, 13 Februar, Marie Nielsine Binas, 6, , , , H. C. G. Binas [skipper], ,
1865, 13 Februar, 18 Februar, Johanne Cathrine Steenstrup, 4, , , , B. N. E. Steenstrup [assessor], ,
1865, 4 Marts, 8 Marts, Ellen Kirstine født Holm, 67, , P. J. Pedersen [fattig], , , ,
1865, 14 Marts, 21 Marts, Anna Birgitte Röhling, 55, , , , J. G. Röhling [afdøde bager], ,
1865, 23 Marts, 28 Marts, Gjertrud Marie født Lauritsen, 34, , N. H. Jensen [skipper], , , ,
1865, 4 April, 8 April, Cicilie Marie Andresen, 9, , , , Fred. Andresen [snedker], ,
1865, 11 Mai, 5 Mai, Marie Dorthea Kock, 41, , L. Kock [skipper], , , ,
1865, 15 Mai, 19 Mai, Caroline Frederikke Birkholm, 3, , , , C. C. L. Birkholm [skipper], ,
1865, 27 Mai, 31 Mai, Anne Dorthea Rasmussen, 13, , , , H. L. Rasmussen [smed], ,
1865, 30 Mai, 3 Juni, Elisabeth født Smidt [enke], 81, , J. H. Groth [matros], , , ,
1865, 9 Juni, 15 Juni, Karen Margrethe født Nielsen, 42, , Junker [toldcontrol.], , , ,
1865, 28 Juni, 3 Juli, Hansine Egidie Lauritzen, , , , , N. J. Lauritzen [kjøbmand], ,
1865, 31 Juli, 4 August, P. C. Lauritzens [dødfødt pigebarn], , , , , P. C. Lauritzen [handlende], ,
1865, 12 August, 15 August, Christiane Marie Cathrine Skyum, 1, , , , J. W. Skyum [farver], ,
1865, 13 August, 16 August, Anne Marie født Petersen [enke, fattig], 53, født i Kragnæs, O. C. Petersen [skomager], , , ,
1865, 19 September, 23 September, Pouline Augusta Henriette Groot Colding, 19, , , , Colding [psysicus], ,
1865, 21 October, 25 October, Maria Christine Hylsebeck, , , , , P. T. Hylsebeck [maler], ,
1865, 1 December, 9 December, Cecilia Dorothea født Jürgensen, 74, , J. C. Ohrham [slagter], , , ,
1865, 7 December, 14 December, Ellen Margrethe født Martensen [enke], 69, , H. M. Hansen [vært], , , ,
1865, 16 December, 21 December, Frederikke Cathrine Sophie født Hyldebeck, 37, , C. C. L. Birkholm [skipper], , , ,
1866, 8 Januar, 11 Januar, Karen født Clausen, 37, , C. C. Busch [smedesvend], , , ,
1866, 21 Februar, 26 Februar, Caroline Sophie Schmidt, 15, , , , J. P. Schmidt [skomager], ,
1866, 28 Juli, 2 August, Margrethe Dorthea Ohrhammer, 32, , , , C. Ohrhammer [slagter], ,
1866, 9 August, 14 August, Anne Maire født Lassen [enke], 84, , Lorenz P. Pedersen [sømand], , , ,
1866, 19 October, 22 October, Frederikke Laurentine Trost, 43, hersteds, , , B. F. Trost, ,
1866, 4 November, 9 November, Christine Margrethe Hedevig Torp, 8, , , , C. P. Torp [glarmester], ,
1866, 10 November, 15 November, Bodil Marie Pedersen, 1, , , , M. Th. Pedersen [landbruger], ,
1866, 27 November, 1 December, Charlotte Louise født Krabbe [enke], 82, , H. C. G. Clausen [skipper], , , ,
1866, 29 November, 3 December, Sophie født Jørgensen, 52, , H. L. Jørgensen [smed], , , ,
1866, 28 November, 5 December, Marie Helene født Baue [enke], 77, , N. Bech [lærer], , , ,
1866, 2 December, 8 December, Petrine Christine Mikkelsen, , , , , E. R. Mikkelsen [brænderiejer], ,
1866, 14 December, 29 December, Anne født Steen [enke], 77, , C. J. Pedersen [skipper], , , ,
1867, 10 Januar, 15 Januar, Elisabeth Birgitte født Møller, 70, , L. H. Smidt [dyrlæge], , , ,
1867, 11 Januar, 18 Januar, Anne Frederikke Cathinka Brandt, 17, , , , P. V. Brandt [dag. borger], ,
1867, 19 Februar, 23 Februar, Maren født Christensen [enke], 86, , P. L. Eriksen [landtjener], , , ,
1867, 26 Februar, 2 Marts, Antoinette Ebling, 11, , , , H. Ebling [maler], ,
1867, 18 Marts, 22 Marts, Bodil Marie født Nielsen, 67, , P. P. Thurøe [fisker], , , ,
1867, 26 Marts, 2 April, Magdalene Kirstine født Bang, 32, , P. A. Pedersen [skipper], , , ,
1867, 5 Mai, 9 Mai, Chr. P. Schmidts [dødfødt pigebarn], , , , , Chr. P. Schmidt [møllebygger], ,
1867, 14 Mai, 18 Mai, Ingeborg Caroline Clausen, 47, , , , O. L. Clausen [afdøde møller], ,
1867, 3 Juni, 8 Juni, Anne Marie født Pedersen [enke], 77, , L. Ph. Lauritzen [skipper], , , ,
1867, 21 Juli, 26 Juli, Anne Marie født Brandt [enke], 69, , H. J. Dauer [sejlmager], , , ,
1867, 3 September, 7 September, Anne Margrethe født Jervelund, 31, , C. Ebling [postfuldmægtig], , , ,
1867, 2 December, 9 December, Anne Marie født Kock, 53, , B. F. Erichsen [skipper], , , ,
1867, 28 December, 31 December, Ane Cathrine født Rasmussen [fattiglem], 75, født i Ommel, , , , ,
1868, 27 December 1867, 2 Januar, Ellen Margrethe født Nielsen [enke], 65, , M. P. Rasmussen [daglejer], , , ,
1868, 16 Januar, 21 Januar, Else Cathrine Hansen [ugift], 82, , , , , ,
1868, 1 Mai, 7 Mai, Johanne Pouline Steenstrup, 2, , , , Steenstrup [prokurator], ,
1868, 27 Mai, 30 Mai, P. C. Lauridsens [dødfødt pigebarn], , , , , P. C. Lauridsen, ,
1868, 27 Mai, 1 Juni, Petrine Christine Mikkelsen, 1, , , , E. R. Mikkelsen [brændevinsbrænder], ,
1868, 9 Juli, 14 Juli, Christine Grønbeck født Gottlob, 51, , Th. Grønbeck [skipper], , , ,
1868, 22 Juli, 27 Juli, Claudiane Jacobine født Clausen, 80, , J. G. Bonsak [afg. barbeer], , , ,
1868, 20 August, 24 August, Anne Marie Elisabeth født Bostholm [enke], 88, , Phil. Lauritsen [skræder], , , ,
1868, 7 September, 11 September, Anne Cathrine født Schaarup, 60, , R. E. Pedersen [skipper], , , ,
1868, 19 October, 24 October, Kirstine Elisabeth Smidt født Kock, 43, , Mathias Smidt [skipper], , , ,
1868, 27 October, 31 October, Engelke Sofie Nielsen født Knudsen, 45, , Hans Nielsen [vært], , , ,
1868, 5 December, 9 December, Sidsel Marie født Rasmussen [enke], 88, , Joh. Chr. Bang [fisker], , , ,
1868, 7 December, 14 December, B. Kocks [dødfødt pigebarn], , , , , B. Kock [snedker], ,
1869, 28 December 1868, 2 Januar, Egidie Tharø født Smidt [enke], 81, , A. L. Tharø [skipper], , , ,
1869, 29 December 1868, 4 Januar, Sidsel Marie født Hansen, 42, , S. Sørensen [væver], , , ,
1869, 2 Januar, 6 Januar, Birthe Cathrine Axelsen født Degn [enke], 68, , H. Axelsen [matros], , , ,
1869, 12 Marts, 18 Marts, Margrethe Elisabeth født Krabbe [enke], 90, , Jens Christian Rise [skipper], , , ,
1869, 16 April, 22 April, Martine Claudine født Fabricius [enke], 67, , H. H. Stage [brovægter], , , ,
1869, 21 April, 26 April, Augusta Henriette født Hansen, 33, , Laur. Hansen [gjæstgiver], , , ,
1869, 25 April, 29 April, Ane født Simonsen, 36, , H. P. Hansen [bager], , , ,
1869, 29 April, 7 Mai, Marie Magdalene født Brandt, 57, , P. L. Groth [styrmand], , , ,
1869, 18 Mai, 25 Mai, Caroline Dorthea Kock, 12, , , , Th. M. Kock [skipper], ,
1869, 21 September, 27 September, Christiane Schmidt født Hansen, 48, , J. P. Schmidt [skomager], , , ,
1869, 12 October, 16 October, Else Cathrine Albertsen født Bandsen, 74, , M. H. Albertsen [roerskarl], , , ,
1869, 16 December, 22 December, Ellen Cathrine Jensine Lauritsen, 3, , , , M. J. Lauritsen [afdøde], ,
1869, 26 December, 30 December, Maren Lehby født Hansen [enke], 52, , J. R. Lehby [smed], , , ,
1870, 29 Januar, 4 Februar, Kirstine Schytt født Pedersen [enke], 79, , N. J. Schytt, , , ,
1870, 17 Februar, 25 Februar, Anne Nicoline Kampmann født Jørgensen [enke], 79, , Laur. J. Brandt, , , ,
1870, 8 Marts, 12 Marts, Marie Mikkelsen, , , , , R. L. Mikkelsen, ,
1870, 9 Marts, 14 Marts, Agathe Rasmine Lauritsen, , , , , S. R. Lauritsen, ,
1870, 11 Marts, 17 Marts, Kirstine Kromann født Pedersen, 58, , H. Kromann [fisker], , , ,
1870, 20 Marts, 25 Marts, Anne Christine Pouline Brandt født Thiesen [enke], 62, , J. L. Brandt [matros], , , ,
1870, 30 April, 7 Mai, Anne Marie Olsen født Brandt [enke], 79, , A. R. Olsen [træskomager], , , ,
1870, 9 Juni, 14 Juni, Anne Marie Hansen født Johansen [enke], 82, , Niels Hansen [landbruger], , , ,
1870, 3 Juli, 7 Juli, Andrea Marie Nielsen, 3, , , , Lars Nielsen [rebslager], ,
1870, 14 August, 19 August, Johanne Kirstine Knudsen, , , , , K. C. Knudsen [tjenestekarl], ,
1870, 13 October, 18 October, Sophie Cathrine Jensen, 23, , , , Georg Jensen [fisker], ,
1870, 20 November, 25 November, Maren Mikkelsen, , , , , R. L. Mikkelsen [kjøbmand], ,
1871, 31 December 1870, 5 Januar, Egidia Kock født Errbo, 66, , L. P. Kock [chordegn], , , ,
1871, 13 Januar, 20 Januar, Marie Bolette Bang, 10, , , , H. A. Bang [daglejer], ,
1871, 26 Marts, 30 Marts, Betty Christine Vilhelmine Bay, , , , , C. J. Bay [styrmand], ,
1871, 10 Mai, 15 Mai, Kirsten Eriksen født Christensen [enke], 68, i Wraa, C. Eriksen, , , ,
1871, 21 Mai, 26 Mai, Gjertrud Marie Caspersen [ugift], 70, , , , , ,
1871, 28 Mai, 3 Juni, Laurentine Jacobine Andersen, 9, , , , A. Andersen [matros], ,
1871, 27 Juli, 31 Juli, Anne Marie Stige født Stranges [enke], 83, , C. C. Stige [skomager], , , ,
1871, 3 September, 7 September, Hansine Christine født Schmidt, 42, , , , H. P. Schmidt [afdøde], ,
1871, 6 September, 9 September, P. C. Lauritsens [dødfødt pigebarn], , , , , P. C. Lauritsen [kjøbmand], ,
1871, 18 September, 22 September, Sofie Christine Binas født Dreiø, 83, , J. G. Binas [skræder], , , ,
1871, 15 October, 21 October, Inger Kirstine født Pedersen [enke], 80, , H. C. Petersen [skipper], , , ,
1871, 24 October, 28 October, Eleonore Mariane Trost, 8, , , , P. P. Trost [styrmand], ,
1871, 28 November, 2 December, Ane Kirstine Rasmussen født Bruus [enke], 91, , Erik Rasmussen [smed], , , ,
1871, 6 December, 11 December, Sidsel Eline Holm [fattiglem], 83, , , , , ,
1871, 15 December, 22 December, Bertha Marie Larsen, 9, , , , Lars A. Larsen [landbruger], ,
1872, 28 December 1871, 2 Januar, Niels Hansens [dødfødt pigebarn], , , , , Niels Hansen [landbruger], , i Vraa
1872, 1 Marts, 7 Marts, Ane Sophie Svinding [ugift], 29, , , , Peder H. Svinding [afdøde sømand], ,
1872, 4 Marts, 11 Marts, Ane Marie Torp født Jensen [enke], 73, , Christen Chr. Torp [glarmester], , , ,
1872, 8 April, 13 April, Ane Kjerstine Dreiø født Bastholm [enke], 73, , Erik C. R. H. Dreiø [baadfører], , , ,
1872, 10 April, 17 April, Ane Cathrine Brandt født Stryhr [enke], 86, , Niels Hansen Brandt [skibsrheder], , , ,
1872, 29 April, 4 Maj, Mette Marie Simonsen født Petersen, 22, , Hans Petersen Simonsen [slagter], , , ,
1872, 24 Maj, 29 Maj, Marie Cathrine Petersen født Brandt [enke], 73, hersteds, Niels Petersen [vognmand], , , ,
1872, 6 Juni, 10 Juni, Hansine Lauritsen, , , , , Laurits Christensen Lauritsen [vognmand], ,
1872, 19 Juni, 26 Juni, Cathrine Christine Errboe, 16, , , , Josef Errboe [afdøde skipper], ,
1872, 22 Juli, 26 Juli, Christine Margrethe Honemann [enke], 75, , Honemann [postmester], , , ,
1872, 11 Avgust, 16 Avgust, Marie Frederikke Sørensen, 13, , , , Simon Sørensen [væver], ,
1872, 23 Avgust, 28 Avgust, Johanne Margrethe Nielsen født Lavritsen, 56, , Nielsen [skomager], , , ,
1872, 24 Avgust, 30 Avgust, Sofie Kathrine Hinrichsen [jomfru, ugift], 62, , , , , ,
1872, 3 Oktober, 10 Oktober, Dorthea Magdalene Dreiø [enke], 77, , Peter Jensen Dreiø [skipper], , , ,
1873, 28 Januar, 1 Februar, Nanna Kock, , , , , Kock [forpagter], ,
1873, 6 Februar, 13 Februar, Ane Marie Hansine Mikkelsen født Brandt, 26, , Mikkelsen [kjøbmand], , , ,
1873, 25 Februar, 1 Marts, Birgitte Dorthea Petersen [ugift, fattiglem], 36, , , , , ,
1873, 4 Marts, 11 Marts, Ane Nielsen født Simonsen [enke], 83, født i Frederits, , , , ,
1873, 10 Marts, 14 Marts, Ane Marie Stige [ugift, fattiglem], 62, , , , , ,
1873, 22 Marts, 29 Marts, Anne Cathrine Petersen født Kock [enke], 79, , Mads Nielsen Petersen [skipper], , , ,
1873, 28 Marts, April, Magdalene Kirstine Weber født Steen [enke], 81, , Christen Josephsen Weber [skipper], , , ,
1873, 4 April, 9 April, Jensine Fyhn [ugift], 52, , , , , ,
1873, 28 April, 3 Maj, Maren Christine Jacobsen, 16, , , , , Johanne Marie Lauritsen [ugift fruentimmer],
1873, 19 Maj, 23 Maj, Ane Cathrine Lavridsen [fattiglem, enke], 85, , Peder Lavridsen [fisker], , , ,
1873, 16 August, 21 August, Anne Petrine Josefine Drejøe født Bødker, 31, , Erik H. Drejø [skipper], , , ,
1873, 24 August, 28 August, Sophie Marie Jensen født Carslund, 70, , Georg Jensen [skipper], , , ,
1873, 29 Avgust, 3 September, Jørgine Cathrine Pedersen, , , , , Peder Pedersen [rebslager], ,
1873, 20 September, 25 September, Bertel Kocks [barn - dødfødt pige], , , , , Bertel Kock [snedker], ,
1873, 26 September, 2 Oktober, Berta Katrine Kock født Brandt [enke], 87, , Povl Jespersen Kock [bødker], , , ,
1873, 6 Oktober, 11 Oktober, Ane Petersen født Brandt, 69, , Iver Petersen [gjæstgiver], , , ,
1873, 7 Oktober, 11 Oktober, Ane Katrine født Brandt, 83, , Niels Hansen Nielsen [brovægter], , , ,
1873, 15 October, 20 Oktober, Maren Christine født Jepsen, 26, , Henning Hansen Henningsen [arbeidsmand], , , ,
1873, 24 Oktober, 1 Oktober, Hanne Petrea Christiane Gjertrusine Mikkelsen født Schmidt, 28, , Hans Mikkelsen Hansen [murer], , , ,
1873, 6 November, 11 November, Sidsel Marie Andersen født Hansen, 67, , Peter Andersen [værtshusholder], , , ,
1874, 9 Januar, 16 Januar, Ane Cathrine Lauritsen, 18, , , , Laurits Christensen Lavritsen [vognmand], ,
1874, 15 Februar, 20 Februar, Magdalene Christine Olsen født Jensen, , , Olsen, , , ,
1874, 27 Maj, 1 Juni, Margrethe Marie Fabricius [ugift], 75, , , , , ,
1874, 28 Maj, 2 Juni, Johanne Marie Bang født Harding, 42, , Hans Andersen Bang [arbejdsmand], , , ,
1874, 4 Juli, 7 Juli, Maren Sofie Kristensen, 2, , , , Kristensen [kjøbmand], ,
1874, 12 Juli, 16 Juli, Sidsel Marie Riese født Møller [enke], 85, , Knud Isaac Riese [tømmermand], , , ,
1874, 24 Juli, 28 Juli, Hansine Schytt født Pask [enke], 61, , Niels Mikkelsen Schytt [glarmester], , , ,
1874, 26 Juli, 29 Juli, Gjertrud Marie Beck [jomfru, modehandlerinde], 53, , , , , ,
1874, 2 August, 6 August, Jørgine Kathrine Petersen, , , , , Peter Petersen [rebslager], ,
1874, 5 September, 8 September, Ane Catrine født Holm [enke], 55, , Hans Nielsen Hansen [daglejer], , , ,
1874, 19 September, 24 September, Meta Marie Fransen, 10, , , , Peter Diderik Fransen [søfarende], ,
1874, 13 Oktober, 19 Oktober, Ane Magdalene Svinding født Kock [enke], 49, , Søren Madsen Svinding, , , ,
1874, 8 November, 12 November, Hans Andersen Lavridsens [dødfødt pigebarn], , , , , Hans Andersen Lavridsen, ,
1874, 7 November, 12 November, Magdalene Christensen, 21, , , , Hans Christensen [brygger, bager], ,
1874, 17 November, 20 November, Ane Magdalene Schösler, , , , , Hans B. Schösler [skipper], ,
1874, 24 November, 1 December, Marie Sofie Jensen, 7, , , , Jens Thomsen Jensen, ,
1874, 1 December, 8 December, Christine Laurine Jensen, 4, , , , Jens Thomsen Jensen, ,
1874, 3 December, 10 December, Christiane Caroline Estrup, 6, , , , Chr. M. Estrup [afdøde søfarende], ,
1874, 4 December, 11 December, Anna Cathrine Skaarup født Brandt [enke], 68, , Hans Nielsen Schaarup [skipper], , , ,
1874, 7 December, 12 December, Margrethe Egedie Hansen, 1, , , , Niels Hansen [fisker], ,
1874, 8 December, 12 December, Marie Cathrine Hansen født Schmidt [enke], 84, , Erik Hansen [arbeidsmand], , , ,
1874, 14 December, 18 December, Caroline Emilie født Andreasen, 32, , Holst [kateket], , , ,
1875, 2 Januar, 7 Januar, Ellen Dorthea Kock født Jensen, 47, , Hans Christoffer Kock [baadfører], , , ,
1875, 11 Januar, 15 Januar, Salome Sofie Larsen, 6, , , , Gustav Larsen [afdøde sømand], ,
1875, 27 Januar, 2 Februar, Ane Binas født Eriksen, 54, , Binas [skibsrheder], , , ,
1875, 14 Marts, 19 Marts, Mette Marie Birkholm født Dauer, 77, , Chr. Birkholm [snedker], , , ,
1875, 21 Marts, 27 Marts, Ane Marie Thærø født Drejøe [enke], 82, , Hans Chr. Thærø [skipper], , , ,
1875, 15 April, 20 April, Magrethe Neander født Birkholm [enke], 78, , Neander [skipper], , , ,
1875, 24 April, 30 April, Kirstine Margrethe Bødker født Klavsen [enke], 73, , N. L. Bødker, , , ,
1875, 1 Maj, 5 Maj, Josofine Frederikke Schmidt [fattiglem], 63, , Anders Schmidt [arbejdsmand], , , ,
1875, 3 Juli, 6 Juli, Dorthea Marie Hansen født Petersen, 31, , Christen Christensen Hansen [landbruger], , , ,
1875, 23 Oktober, 28 Oktober, Elisabeth Marie Kock [ugift], 76, , , , , ,
1875, 28 Oktober, 1 November, Katrine Johanne Rasmussen, , , , , Rasmussen [tømmermand], ,
1875, 2 December, 9 December, Agnes Jensen, 7, , , , Martin Jensen [sømand], ,
1875, 3 December, 8 December, Sidsel Kristine Hansen født Petersen, 65, , Peder Mikkelsen (Hansen), , , ,
1876, 14 Januar, 21 Januar, Ottomine Henrichsen [ugift], 60, , , , , ,
1876, 30 Januar, 4 Februar, Anne Cathrine Wirth født Hansen, 42, , Henrik Wirth [søfarende], , , ,
1876, 13 Marts, 17 Marts, Birkholms [barn - dødfødt pige], , , , , Birkholm [kontorist], ,
1876, 30 Maj, 2 Juli, Ellen Katrine Johansen [tjenestepige], 18, fra Marstal, , , , ,
1876, 2 Juni, 7 Juni, Marie Vilhelmine Goldmann, 5, , , , Vilhelm Goldmann, ,
1876, 29 Juli, 3 Avgust, Anne Cathrine Rønne Svinding født Clausen [enke], 59, , Christian Rising Svinding [maler], , , ,
1876, 15 August, 18 August, Birthe Marie Røhling født Martensen [enke], 74, , Andreas Røhling [kjøbmand], i Ærøskjøbing, , ,
1876, 29 August, 3 September, Ingeborg Christine Margrethe Torp, 8, , , , C. P. Torp [glarmester], , i Ærøskjøbing
1876, 9 Oktober, 14 Oktober, Cathrine Marie Erichsen, 32, , , , , Peter Erichsens [hans enke - enkemadam],
1876, 14 November, 18 November, Cathrine Margrethe Davidsen [enke - baadfører Jens Th. Jensens moder], 76, , H. C. Davidsen, paa Als, , ,
1876, 17 November, 23 November, Andrea Catrine Skovboe [præsteenke], 86, , , , , ,
1877, 25 Januar, 30 Januar, Anne Marie Olsen [ugift], 61, , , , , ,
1877, 29 Januar, 5 Februar, Else Schÿtt [enke], 96, , Mikkel Schütt [kjøbmand], , , ,
1877, 9 Februar, - [dato ikke indført], Maren Hansen [enke], 69, , Rasmus Jensen Hansen, i Stokkeby, , ,
1877, 24 Februar, 28 Februar, Kristine Lavrine Katinka Lavridsen, , , , , L. H. Lavridsen [arbejdsmand], ,
1877, 4 Marts, 9 Marts, Marie Andersdatter [enke], 83, , Niels Rasmussen [indsidder], i Gjesinge, , ,
1877, 27 Marts, 31 Marts, Rasmine Kristine Marie Nielsen, , , , , Kristian Nielsen [styrmand], ,
1877, 21 April, 26 April, Cecelie Marie Petersen, , , , , Thomas Petersen [arbejdsmand], ,
1877, 23 Maj, 26 Maj, Ellen Katrine Jensen [enkekone], 92, , , , , ,
1877, 25 Juni, 28 Juni, Ellen Marie Lund, 61, , Mogens Lund [skipper], , , ,
1877, 11 Juli, 14 Juli, Maren Dreyer født Hansen, 38, , Mathias Adolf Dreyer, , , ,
1877, 31 August, 5 September, Frederikke Georgine Nielsen, 40, , Hans Frederik Nielsen, , , ,
1877, 1 Oktober, 3 Oktober, Jensens [barn - udøbt pige], , , , , Jensen [sadelmager], ,
1877, 19 Oktober, 23 Oktober, Eleonora Katrine Valgreen [ugift, syjomfru], 31, , , , , ,
1877, 17 November, 21 November, Hans Jørgensen Hansens [barn - udøbt pige], , , , , Hans Jørgensen Hansen, ,
1877, 23 November, 27 November, Ane Katrine Rasmussen [fattiglem], 86, , , , , ,
1877, 29 November, 4 December, Ane Marie Mogensen, 31, , Knud Math. Mogensen [jordbruger], , , ,
1877, 26 December, 29 December, Maren Kirstine Dreyer, , , , , Dreyer [værtshusholder], ,
1878, 24 Februar, 1 Marts, Sine Boline Nielsen, 8, , , , Kristian Nielsen [søfarende], ,
1878, 9 April, 15 April, Grethe Sofie Schmidt født Petersen [enke], 86, , Schmidt [smedemester], , , ,
1878, 27 Maj, 31 Maj, Ane Magrethe Petersen, 12, , , , Peter Lavridsen [arbejdsmand], ,
1878, 7 Juni, 10 Juni, Ottine Katrine Jensine Albertsen, , , , , Rasmus Hansen Albertsen [krydsmatros], ,
1878, 16 Juni, 19 Juni, Katrine Margrethe Jensen, 10, , , , J. Th. Jensen, ,
1878, 19 August, 23 August, Maren Klavsen, 13, , , , Hans Jørgen Klavsen [jordbruger], ,
1878, 29 August, 2 September, Johanne Magrethe Petersen født Faber [enke], 83, , Petersen [consul], , , ,
1878, 3 September, 7 September, Karoline Gram født Rasmussen [enke], 63, , H. P. Gram [sømand], , , ,
1878, 3 Oktober, 9 Oktober, Lavrids Hansen Lavridsens [barn - dødfødt pige], , , , , Lavrids Hansen Lavridsen, ,
1878, 4 Oktober, 9 Oktober, Ane Marie Kock, 65, , Gotfrid Kock [havnefoged], , , ,
1878, 28 Oktober, 1 November, Karen Henningsen, 76, , Hans Rasmussen Henningsen [murer], , , ,
1878, 2 December, 7 December, Sofie Birgitte Petersen født Ottesen, 62, , Iver Petersen [skipper], , , ,
1878, 15 December, 21 December, Thomas Lavridsen Rasmussens [barn - dødfødt pige], , , , , Thomas Lavridsen Rasmussen, ,
1878, 25 December, 31 December, Ingeborg Johanne Birkholm, 77, , Chr. J. Birkholm [bødker], , , ,
1879, 21 Januar, 25 Januar, Marie Katrine Rasmussen, , , , , Thomas Lavridsen Rasmussen [matros], ,
1879, 19 Februar, 25 Februar, Ane Petersen født Lauridsen, 48, , Petersen [rebslager], , , ,
1879, 28 April, 2 Maj, Ane Bothilde Cæcilie Olsen, 1, , , , Olsen [snedker], ,
1879, 30 April, 5 Maj, Ane Marie Lavridsen, 15, , , , Niels J. Lavridsen [handelsmand], ,
1879, 11 Maj, 15 Maj, Maren Nikoline Schmidt, 49, , Thomas Smidt [sømand], , , ,
1879, 23 Maj, 28 Maj, Inger Kirstine Lund [enke], 83, , Lund [organist], , , ,
1879, 31 Maj, 2 Juni, Karen Marie Svendsen født Petersen, 28, , Svendsen [bundtmager], , , ,
1879, 3 Juli, 7 Juli, Egidie Runge født Birkholm, 58, , Runge [skomager], , , ,
1879, 4 September, 8 September, Hansine Hansen [enke], 79, , Hansen [smedemester], i Ebeltoft, , ,
1879, 9 September, 12 September, Christiane Petrine Schösler født Wulf, 29, , Christian Schösler [avlsbruger], , , ,
1879, 15 September, 19 September, Ane Dorthea Sten født Gotlov, 68, , Jens Sten [forhenværende skipper], , , ,
1879, 8 Oktober, 13 October, Cicilie Marie Vennerstrøm født Petersen, 70, , Vennerstrøm [skrædder], , , ,
1879, 22 Oktober, 31 Oktober, Erikke Katrine Svarer født Rasmussen [enke], 78, , Svarer [skipper], , , ,
1879, 23 Oktober, 30 Oktober, Ane Marie Goldmann, 41, , , , Goldmann [konsul], ,
1879, 15 December, 22 December, Christiane Kock født Erichsen, 30, , Andreas Kock [kjøbmand], i Kolding, , ,
1879, 21 December, 27 December, Lavridsine Birkholm født Thærø [enke], 63, , Niels Jørgensen Birkholm, , , ,
1880, 6 Februar, 11 Februar, Magda Schøsler, 4, , , , Schøsler [skipper], ,
1880, 23 Februar, 28 Februar, Ane Katrine Marie Brandt, 1, , , , Carl Brandt [søfarende], ,
1880, 29 Februar, 3 Marts, Nikoline Elisabeth Fabricius, 10, , , , Albert Fabricius [krydsbetjent], ,
1880, 24 Marts, 27 Marts, Mathilde Eleonore Camradt, 1, , , , Camradt [apotheker], ,
1880, 2 April, 6 April, Johanne Vilhelmine Brandt, 4, , , , J. H. Brandt [telegrafist], ,
1880, 11 April, 16 April, Petrea Henriette Roth [jomfru], 73, , , , , ,
1880, 15 Maj, 19 Maj, Ane Eline Birkholm, 48, i Snekkermose, Birkholm [husmand], i Snekkermose, , ,
1880, 16 Maj, 22 Maj, Ane Marie Paaren født Harding, 79, , Paaren [kopiest], , , ,
1880, 6 Juni, 9 Juni, Lovise Sofie Mikkelsen, , , , , Mikkelsen [kjøbmand], ,
1880, 13 Maj, 18 Maj, Salome Katrine Bøge født Kock [enke], 77, , Bøge [toldoppebørselskontrollør], , , ,
1880, 5 November, 10 November, Salome Klavdine Kock [jomfru], 59, , , , , ,
1880, 11 November, 14 November, Jens Christian Mathisens [barn - dødfødt pige], , , , , Jens Christian Mathisen [skipper], ,
1880, 26 November, 30 November, Mette Marie Petersen, , , , , Hans Holm Petersen [jordbruger], ,
1880, 27 November, 30 November, Kirstine Marie Petersen, 36, , Hans Holm Petersen [jordbruger], , , ,
1881, 8 Januar, 14 Januar, Martine Magrethe Beate Creutz [enke], 73, , Creutz [fattigøkonom], , , ,
1881, 30 Januar, 3 Februar, Marie Hanefeldt, 71, , Hans Chr. Hanefeldt, , , ,
1881, 31 Januar, 3 Februar, Ane Leby [enke], 88, , Hans Leby [matros], , , ,
1881, 6 April, 11 April, Ane Marie Schulz, 1, , , , Schulz [glarmester], ,
1881, 6 Maj, 11 Maj, Christiane Marie Weber [ugift], 68, , , , , ,
1881, 12 Maj, 18 Maj, Ane Katrine Jensen født Fabricius [enke], 86, i Ærøskjøbing, Andreas Albjerg Jensen [skipper], , , ,
1881, 30 Maj, 3 Juni, Ane Sofie Tyrolff født Andersen, 69, , Tyrolff [toldassistent], , , ,
1881, 5 Juni, 8 Juni, Magrethe Hansdatter [enke], 73, , Mogens Jensen Brandt [matros], , , ,
1881, 7 Juni, 10 Juni, Magdalene Carstens, , i Ærøskjøbing, , , G. C. Carstens [lærer], ,
1881, 8 Juni, 11 Juni, Hans Hansens [barn - dødfødt pige], , , , , Hans Hansen [husmand], , i Vrå
1881, 3 Juli, 7 Juli, Ane Dorhtea Kock født Brandt [enke], 69, , Otto H. Kock [skibsrheder], , , ,
1881, 18 Juli, 22 Juli, Ane Marie Groth født Andersen, 50, i Ærøskjøbing, Mads Thomsen Groth [værtshusholder], , , ,
1881, 24 December, 29 December, Agnethe Thærø født Sten [enke], 82, , P. Thærø [skipper], , , ,
1882, 3 Februar, 10 Februar, Sofie Adelhejt Petersen Schlegelmelck, 63, i Ærøskjøbing, Petersen [skomager], , , ,
1882, 20 Februar, 22 Februar, Schulzs [barn - dødfødt pige], , i Ærøskjøbing, , , Schulz [glarmester], ,
1882, 20 Marts, 25 Marts, Vilhelmine Egide Kehlet født Svarer, 68, , Heinrich August Kehlet [colectør], , , ,
1882, 10 Maj, 13 Maj, Elisabeth Moe, , i Ærøskjøbing, , , Moe [sognepræst], ,
1882, 19 Juni, 22 Juni, Ane Marie Rugaard [ugift, fattiglem], 74, , , , , ,
1882, 3 Juli, 7 Juli, Mette Marie Lavridsen født Christensen [enke], 87, , Hans Jensen Lavridsen [rebslager], , , ,
1882, 8 August, 12 August, Rasmine Christine Mogensen, 8, , , , Rasmus Christoffer Mogensen [matros], ,
1882, 20 August, 24 August, Ellen Katrine Petersen født Kastrup [fattiglem], 65, , , , , ,
1882, 29 August, 30 August, Carstens [barn - dødfødt pige], , , , , Carstens [kordegn], ,
1882, 1 Oktober, 4 Oktober, Egidie Sten [fattiglem - enke efter sømand], 88, , , , , ,
1882, 22 Oktober, 28 Oktober, Ane Magrethe Birkholm født Hylsebæk, 42, , Carl Birkholm [fisker], , , ,
1882, 7 November, 11 November, Ellen Marie Lavritsen [ugift], 63, , , , , ,
1882, 25 November, 29 November, Christine Antonette Vilhelmine Honemann [ugift], 58, , , , Honemann [afdøde postmester], ,
1882, 14 November, 18 November, Ane Cathrine Andresen [enke, fattiglem], 92, , Jørgen Frederik Andresen [skomager], , , ,
1882, 19 December, 23 December, Anne Weber [ugift, fattiglem], 95, , , , , ,
1882, 21 December, 27 December, Magrethe Dorthea Franzen [enke], 77, , Franzen [skipper], , , ,
1883, 5 Januar, 9 Januar, Peter Martin Albertsens [barn - dødfødt pige], , , , , Peter Martin Albertsen [krydsbetjent], ,
1883, 11 Februar, 16 Februar, Ane Drejø født Birkholm [fattiglem], 91, , , , , ,
1883, 18 Februar, 22 Februar, Marie Dorthea Petersen [fattiglem], 89, , , , , ,
1883, 25 Februar, 28 Februar, Ane Cathrine Moysen [ugift], 45, , , , , ,
1883, 26 Februar, 2 Marts, Christiane Sofie Svane født Sten, 35, , Svane [sejlmager], , , ,
1883, 8 Marts, 16 Marts, Elisabeth Dorthea Brandt født Kock, 71, , Carl Brandt [skibsrheder], , , ,
1883, 2 Juli, 6 Juli, Agnete Marie født Petersen, 69, , Hans P. Svinding [forhenværende sømand], , , ,
1883, 20 August, 24 August, Caroline Dorthea Kock [enke], 79, , Niels R. Kock [skipper], , , ,
1883, 25 August, 29 August, Bertha Cathrine Svinding [jomfru], 19, , , , S. M. Svinding [afdøde skipper], ,
1883, 9 November, 14 November, Caroline Anine Mogensen [jomfru], 44, , , , , ,
1884, 3 Februar, 8 Februar, Frederikke Marie Fransiska født Kaffka, 44, , Dauer [kjøbmand], , , ,
1884, 13 Februar, 18 Februar, Gjertrud født Jørgensen, 42, , Rasmus Chr. Mogensen [skibstømrer], , , ,
1884, 5 Marts, 11 Marts, Sofie Cathrine født Didrichsen, 65, , Jens Jensen Mikkelsen [skibsrheder], , , ,
1884, 23 April, 28 April, Egidia Christiane Sten [jomfru], 73, , , , , ,
1884, 14 Juli, 18 Juli, Marie Christine født Hansen [enke], 73, , Christen Petersen Torp [glarmester], , , ,
1884, 27 Juli, 30 Juli, Christian Drejøs [barn - dødfødt pige], , , , , Christian Drejø [styrmand], ,
1884, 28 Juli, 31 Juli, Elise Cathrine Drejø født Goldmann [enke], 61, , Christian Drejø, , , ,
1884, 3 September, 8 September, Maren Rasmussen [syjomfru], 31, , , , , ,
1884, 18 Oktober, 25 Oktober, Egidie Cathrine Nielsen født Brandt [enke], 82, , Nielsen [skræder], , , ,
1884, 22 Oktober, 27 Oktober, Ane Kock født Gotlob [enke, fattiglem], 96, , , , , ,
1884, 29 Oktober, 4 November, Ane Christine Petersen [jomfru], 66, , , , , ,
1884, 28 November, 3 December, Lavra Augusta Hansen [jomfru], 17, , , , , ,
1884, 17 December, 22 December, Sofie Frederikke Charlotte Amalie Birkholm [fattiglem], 73, , Birkholm [skomager], , , ,
1885, 15 Januar, 19 Januar, Ane Sofie Rising [enke], 90, , Chr. H. Rising [søfarende], , , ,
1885, 20 Februar, 26 Februar, Ane Magrethe født Christensen, 25, , Christian Sørensen [matros], , , ,
1885, 18 Juni, 22 Juni, Metha Petrine Frederikke Petersen, 18, , , , Johan Andr. Petersen [sømand], ,
1885, 7 August, 14 August, Hedevig Susanne Halmøe [jordemoder og enke], 88, , , , , ,
1885, 6 September, 11 September, Sofie Frederikke Charlotte Winter [fattiglem], 74, , Winter [skorstenfejer], , , ,
1885, 24 August, 27 August, Marie Kirstine Hansen født Christensen [fattiglem], 38, , Rasmus Hansen [sømand], , , ,
1885, 15 Oktober, 20 Oktober, Josephine Margrethe Halmø [ugift], 54, , , , , ,
1885, 20 Oktober, 26 Oktober, Gjertrud Marie Røhling, 68, , J. G. Røhling [forhenværende bager], , , ,
1885, 30 Oktober, 3 November, Johanne født Jørgensen, 64, , Hansen [gartner], , , ,
1885, 5 November, 11 November, Helle Kristine Boldemann født Gottlob, 77, , Boldemann [maler], , , ,
1885, 19 November, 24 November, Marie Elisabeth Reichwein født Lund [enke], 69, , Reichwein [postmester], , , ,
1885, 29 Oktober, 2 December, Hansine Katrine Brandt, 7, , , , Hans Peder Brandt [fisker], ,
1885, 11 December, 15 December, Caroline Svane [jomfru], 70, , , , , ,
1885, 17 December, 22 December, Eleonore Cathrine Erichsen født Halmø [enke], 68, , Peder Erichsen [capt.], , , ,
1886, 14 Februar, 20 Februar, Anna Kristine Svendsen født Hansen, 27, , Gustav A. C. Svendsen [bundtmager], , , ,
1886, 26 Februar, 2 Marts, Cathrine Marie Holm født Olsen [enke], 80, , , , , ,
1886, 7 Marts, 12 Marts, Gjertru Marie Svinding [enke], 69, , , , , ,
1886, 10 Marts, 16 Marts, Egidie Christine Thærø [jomfru], 63, , , , , ,
1886, 29 Maj, 2 Juni, Anne Mogensen [enke], 72, , N. H. Mogensen, , , ,
1886, 23 Juni, 28 Juni, Magdalene Christensen [enke], 64, , Christensen [rugbrødbager], , , ,
1886, 14 Juli, 19 Juli, Dorthea Marie Hansen, 6, , , , Christen Christensen Hansen [parcelist], , i Hersemarken
1886, 24 September, 28 September, Ellen Margrethe Gram født Creutz, 51, , Gram [landbudpost], , , ,
1886, 19 November, 25 November, Anne Cathrine Hansine Andersen, 38, , Hans Moritsen Andersen [gaardejer], , , ,
1887, 24 Januar, 29 Januar, Magdalene Elisabeth Christensen [enke, fattiglem], 66, , Morten Jørgen Christensen [kjøbmand], , , ,
1887, 11 Februar, 16 Februar, Karen Jensen født Thomsen [enke], 79, , Lavrids Jensen [snedker], , , ,
1887, 6 Februar, 10 Februar, Ane Cathrine Minor [enke, fattiglem], 82, , Henrik Minor, , , ,
1887, 11 Februar, 18 Februar, Caroline Sofie Lavridsen født Franzen [enke], 67, , Lavrids Phillip Lavridsen, , , ,
1887, 13 Februar, 18 Februar, Johanne Christine Nielsen [enke], 73, , Rasmus Nielsen [smed], , , ,
1887, 6 Marts, 11 Marts, Eleonore Cathrine Møller født Petersen [enke], 71, , P. Møller [farver], , , ,
1887, 6 Marts, 10 Marts, Ane Cathrine Errboe født Brandt [enke], 69, , Christian Errboe [skibsrheder], , , ,
1887, 9 April, 13 April, Lars Petersen Nielsens [barn - dødfødt pige], , , , , Lars Petersen Nielsen [styrmand], ,
1887, 1 Maj, 5 Maj, Ane Marie Cathrine Wolder født Jørgensen, 61, , A. C. Wolder [drejer], , , ,
1887, 25 Maj, 29 Maj, H. Chr. F. Dauers [barn - dødfødt pige], , , , , H. Chr. F. Dauer [jordbruger], ,
1887, 29 Maj, 3 Juni, Johanne Christine Kock, 58, , Phillip M. Kock [skipper], , , ,
1887, 7 Juni, 12 Juni, Ane Marie Christine Hylsebæck [md., enke], 87, , Hyldebæck [skomager], , , ,
1887, 11 Juli, 16 Juli, Albertine Kristine Marcussen, 3, , , , Marcussen [gjæstgiver], ,
1887, 8 August, 12 August, Dorthea Marie Christine Fabricius [enke, fattiglem], 79, , Fabricius [skriver], , , ,
1887, 13 August, 18 August, Ane Margrethe Christensen født Jørgensen, 70, , H. Christensen [smedemester], , , ,
1887, 20 September, 24 September, Ane Cathrine Detlefsen født Grønbæk, 69, , , , , ,
1887, 20 September, 24 September, Emilie Theodore Kock, 12, , , , Emil Theodor Kock [afdød], ,
1887, 2 Oktober, 6 Oktober, Erik Albertsen Olsens [barn - dødfødt pige], , , , , Erik Albertsen Olsen [arbejdsmand], ,
1887, 7 Oktober, 14 Oktober, Mikaeline Margrethe Johanne Magdalene Jervelund, 31, , , , Jervelund [afdøde snedker], ,
1887, 8 December, 15 December, Petra Kirstine født Bendix, 28, , Sofus Carstensen [apotheker], , , ,
1888, 22 Januar, 26 Januar, Else Cathrine Petersen [ugift, fattiglem], 80, , , , , ,
1888, 29 Januar, 3 Februar, Hedevig Marie født Jensen, 54, , Josef Jensen Sten [matros], , , ,
1888, 13 Februar, 20 Februar, Ane Cathrine Skamby født Petersen [enke], 69, , Skamby [skibstømmermand], , , ,
1888, 22 Februar, 28 Februar, Christiane Hansen født Erichsen, 35, , Hans Jørgen Hansen [styrmand], , , ,
1888, 15 Marts, 22 Marts, Else Cathrine Harding født Birkholm [enke], 80, , Nikolaj Harding [bager], , , ,
1888, 25 Marts, 30 Marts, Anna Cathrine Junker Svinding, , , , , Laurits Svinding [captain], ,
1888, 31 Marts, 7 April, Caroline Sophie Rasmussen født Kaas [enke], 71, , Rasmussen [skræder], , , ,
1888, 7 Maj, 13 Maj, Eleonore Cathrine Petersen født Halmø [enke], 71, , Mads Petersen [skipper], , , ,
1888, 25 Maj, 29 Maj, Anna Rixen, , , , , A. Rixen [blikkenslager], ,
1888, 23 Juni, 27 Juni, Johanne Christine Kastrup, 2, , , , Hans Jensen Kastrup [styrmand], ,
1888, 15 Juli, 20 Juli, Ane Cathrine Caspersen født Kars (Kaas) [enke], 82, , Casper Rasmussen Caspersen, , , ,
1888, 14 November, 21 November, Anna Christine Rixen født Stangen, 66, , Rixen [blikkenslager], , , ,
1888, 27 November, 1 December, Johanne Nielsine Andersen født Helt [enke], 63, , Henrik Andersen [redaktør], , , ,
1888, 5 December, 11 December, Mette Marie Hansen født Jensen, 65, , Lavritz Hansen [jordbruger og træskomager], , , ,
1889, 24 Januar, 30 Januar, Marie Brandt født Erichsen, 75, , Hans Nielsen Brandt, , , ,
1889, 13 Februar, 16 Februar, Lovise Laurine Rasmussen, 3, , , , Hans Peter Rasmussen [arbejdsmand], ,
1889, 26 Juni, 28 Juni, Marie Jensen, 4, , , , Jens C. Jensen [skibsrheder], ,
1889, 4 Juli, 7 Juli, Margrethe Cathrine Rasmussen, , , , , Johan Carl Rasmussen [skibsfører], ,
1889, 6 August, 10 August, Anne Marie Nielsen [enke, fattiglem], 76, , , , , ,
1889, 17 Oktober, 21 Oktober, Ane Christine Schmidt, , , , , Peder Schmidt [tømmermester], ,
1889, 17 November, 26 November, Sørine Mathilde Schøsler, 18, , , , Hans Berthelsen Schøsler [skipper], ,
1889, 5 December, 7 December, Bargine Jensine Hansen, 3, , , , Hans Axelsen Hansen [styrmand], ,
1889, 4 December, 10 December, Anne Marie Christensen født Petersen, 47, , Jens Rasmussen Christensen [jordbruger], , , ,
1890, 4 Januar, 7 Januar, Anders Madsens [barn - dødfødt pige], , , , , Anders Madsen [murer], ,
1890, 2 Februar, 7 Februar, Johanne Nielsine Schweder, , , , , C. J. G. Schweder [detailhandler], ,
1890, 1 Marts, 6 Marts, Ellen Cathrine Pedersen, 14, , , , Jørgen Petersen [arbejdsmand], ,
1890, 5 Marts, 10 Marts, Emma Bruun født Hansen, 67, , L. J. Bruun [toldforvalter], , , ,
1890, 29 April, 2 Maj, Maren Christine Nissen, 18, , , , Niels Andersen Nissen [skræder], , i Olde
1890, 14 Maj, 20 Maj, Cathrine Marie Hansen, 3, , , , Jørgen Thomsen Hansen [arbejdsmand], ,
1890, 6 September, 11 September, Agnes Eleonore Johanne Brandt født Dencher, 69, , Peder V. Brandt [skibsrheder], , , ,
1890, 18 September, 24 September, Cecilie Cathrine Christensen [fattiglem], 32, , , , Niels Christensen [styrmand], ,
1890, 21 September, 25 September, Louise Laurine Rising, 13, , , , Laurids Rising [arbejdsmand], ,
1890, 27 September, 2 Oktober, Hanne Christine Petrea Hansen, 14, , , , Hans Mikkelsen Hansen [afdøde murer], ,
1890, 2 Oktober, 6 Oktober, Anne Marie Magdalene Petersen født Nielsen [enke], 49, , P. J. Petersen [søfarende], , , ,
1890, 29 Oktober, 3 November, Kirsten Jensen [ugift], 84, , , , , ,
1890, 15 November, 21 November, Anne Cecilie Sonne født Lauritsen, 62, , E. E. Sonne [styrmand], , , ,
1890, 27 December, - [dato ikke indført], Anne Marie Andersen [enke, aftægtskone], 78, , Andersen [bødker], Bregninge, , ,
1891, 7 Januar, 13 Januar, Hansine Henriette Svinding født Holst [enke], 68, , Christian Svinding [skipper], , , ,
1891, 26 Januar, 30 Januar, P. M. Larsens [udøbt pigebarn], , , , , P. M. Larsen [barbér], ,
1891, 23 Februar, 4 Marts, Anne Marie Andersen født Petersen, 63, , Hans Jensen Andersen [baadfører], , , ,
1891, 3 Marts, 9 Marts, Kirsten Petersen [tjenestepige], 27, , , , , ,
1891, 6 Marts, 11 Marts, Karen Lauridsen født Pedersen, 86, , , , , ,
1891, 14 Marts, 20 Marts, Kirsten Nielsen født Hansen, 56, , Christian Nielsen [sømand], , , ,
1891, 21 Marts, 28 Marts, Anne Sophie Albertsen født Lauritsen [enke], 75, , P. Albertsen [skipper], , , ,
1891, 17 April, 21 April, Marie Cathrine Mikkelsen født Hansen [enke, fattiglem], 38, , , , , ,
1891, 26 April, 30 April, Maren Cecilie Petersen, , , , , Carl Johan Petersen [ølkusk], ,
1891, 6 Juni, 11 Juni, Marie Cecilie Truelsen født Nielsen, 34, , Chr. Truelsen [murer], , , ,
1891, 25 Juli, - [dato ikke indført], Johanne Marie Rasmussen, 11, , , , Rasmussen [hjulmand], , i Vindeballe
1891, 18 August, - [dato ikke indført], Anne Marie Eline Christensen, 13, , , , - [husmand], , paa Tranderup Mark i Tranderup Sogn
1891, 27 September, 30 September, Kirstine Eriksen, 29, , , , Christen Eriksen [møllebygger], , i Vraa
1891, 9 November, 14 November, Marie Madsen [enke, fattiglem], 71, , , , , ,
1891, 15 November, 21 November, Louise Frederikke Raarup [tjenestepige], 17, , , , , ,
1891, 27 December, 31 December, Birtha Cathrine Lauritsen [enke], 85, , Rasmus Lauritsen [arbejdsmand], i Vindeballe, , ,