Rise, 1868-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1868-1891, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1868, 22 Januar, 25 Januar, Jens Albertsen [aftægtsmand], 63, af Dunkjær - født sammesteds, , , Albert Thomsen [kaadbo], , af Dunkjær
1868, 28 Januar, 31 Januar, Claus Hansen Clausen, , af Stokkeby, , , Peder Clausen [indsidder], ,
1868, 15 Februar, 19 Februar, Christen Pedersen Jensen, , af Dunkjær, , , Jens Brandt Jensen [husmand], ,
1868, 14 Marts, 18 Marts, Christen Hansen, 27, af Graasteens..., , , Hans Albertsen Hansen [...], ,
1868, 19 Marts, 22 Marts, Rasmus Pedersen, 1, af Dunkjær, , , Peder Rasmussen Pedersen [indsidder], ,
1868, 19 April, 23 April, Rasmus Nielsen [aftægtsmand], 74, af Lille Rise - født sammesteds, , , Niels Christensen Nielsen [husmand], , af Lille Rise
1868, 27 April, 2 Mai, Peder Thomsen Christensen [kaadbo], 72, i Olde - født sammesteds, , , Christen Laursen Christensen [boelsmand], , af Olde
1868, 17 Mai, 22 Mai, Christen Therkelsen [aftægtsmand], 70, af Store Rise - født sammesteds, , , Therkel Christensen Therkelsen [smed], , af Store Rise
1868, 13 Mai, 16 Mai, Hans Andersen Christensen, 2, af Graasteens, , , Christen Hansen Christensen [indsidder], ,
1868, 21 Mai, 25 Mai, Christen Eriksen [huusejer], 90, af Tranderup - født i Bregninge, , , Erik Hansen [indsidder], , af Bregninge
1868, 17 Juni, 21 Juni, Hans Andersen Albertsen [ungkarl], 25, af Dunkjær, , , Claus Jensen Albertsen [kurvemager], ,
1868, 23 October, 27 October, Niels Hansen [boelsmand], 53, af Store Rise - født sammesteds, , , Jens Pedersen Christensen [boelsmand], , af Store Rise
1868, 23 October, 27 October, Hans Jensen [aftægtsmand], 80, af Stokkeby - født i Store Rise, , , Jens Hansen [husmand], , af Store Rise
1869, 24 Januar, 28 Januar, Jens Groth Hansen [aftægtsmand], 63, af Rise - født i Eske, , , Hans Jensen Groth [...], , af Eske
1869, 29 Januar, 3 Februar, Christen Hansen Eriksen [aftægtsmand], 73, af Olde - født i Dunkjær, , , Erik Johansen [kaadbo], , i Dunkjær
1869, 7 Februar, 11 Februar, Christen Johansen [gaardmand], 72, af Stokkeby - født sammesteds, , , Johan Hansen [smed], , af Stokkeby
1869, 12 Februar, 17 Februar, Therkel Christensen Larsen, , af Dunkjær, , , Lars Larsen [boelsmand], ,
1869, 3 Marts, 11 Marts, Hans Pedersen Eriksen [boelsmand], 80, af Olde - født i Store Rise, , , Erik Pedersen [boelsmand], , af Store Rise
1869, 8 Marts, 13 Marts, Simon Hansen [aftægtsmand og enkemand], 62, af Lille Rise - født sammesteds, , , Hans Pedersen [kaadbo], , af Lille Rise
1869, 18 Marts, 23 Marts, Mikkel Pedersen [aftægtsmand og enkemand], 88, af Dunkjær - født i Tranderup, , , Peder Albertsen [husmand], , af Tranderup
1869, 22 Marts, 27 Marts, Hans Simonsen [1/4 boelsmand], 68, af Lille Rise - født sammesteds, , , Simon Pedersen [1/4 boelsmand], , af Lille Rise
1869, 27 Marts, 3 April, Peder Christensen [aftægtsmand og enkemand], 85, af Dunkjær - født i Vindeballe, , , Christen Hansen [gaardmand], , i Vindeballe
1869, 18 April, 21 April, Rasmus Jacobsen [kaadbo], 71, af Dunkjær - født i Olde, , , Jacob Jacobsen [smed], , af Olde
1869, 8 Mai, 13 Mai, Ole Lauritzen Christiansen [aftægtsmand og steenhugger], 69, af Olse - født i Store Rise, , , Christen Jepsen [husmand], , af Store Rise
1869, 26 Mai, 31 Mai, Peder Eriksen [ungkarl], 68, af Store Rise - født sammesteds, , , Erik Pedersen [boelsmand], , af Store Rise
1869, 13 Juni, 17 Juni, Johan Jørgensen Hansen [aftægtsmand], 72, af Bro - født sammesteds, , , Hans Andersen Kromann [boelsmand], , af Bro
1869, 25 Juni, 29 Juni, Hans Therkelsen, , af Dunkjær, , , Christen Hansen Therkelsen [gaardmand], ,
1869, 7 Juli, 12 Juli, Lorentz Hansen Jensen, 2, af Stokkeby, , , Jens Thomsen [gaardmand], ,
1869, 22 Juli, 25 Juli, Hans Madsen, , af Graasteen, , , Lars Hansen Madsen [indsidder], ,
1869, 21 December, 27 December, Peder Nielsen [gaardmand], 65, af Lille Rise - født sammesteds, , , Niels Pedersen [boelsmand], , af Lille Rise
1870, 1 Februar, 7 Februar, Hans Knudsen, 2, af Stokkeby, , , Jens Hansen Ditlev Knudsen [huusejer], ,
1870, 7 Februar, 10 Februar, Hans Albertsen, , af Stokkeby, , , , Anne Marie Albertsen [fruentimmer],
1870, 11 Februar, 15 Februar, Jens Hansen Jensen, , af Snekkemose, , , , Kirsten Jensen [ugift fruentimmer],
1870, 25 Februar, 28 Februar, Jørgen Hansen Christensen, , af Olde, , , Jørgen Hansen Christensen [gaardmand], ,
1870, 16 Marts, 19 Marts, Christen Simonsen Møller [tjenestekarl], 20, af Kragnes - født sammesteds, , , Johan Christopher Møller [huusmand], , af Kragnes
1870, 27 Mai, 31 Mai, Anders Clausen Albertsen, , af Dunkjær, , , Albert Thomsen Albertsen [kaadbo], Maren Clausen,
1870, 28 Juni, 4 Juni, Sigvard Poulsen [sognepræst], 69, for Rise Menighed, , , , ,
1870, 4 Juni, 9 Juni, Christen Lauritzen Pedersen [aftægtsmand], 91, fra Snekkemose - født i Store Rise, , , , ,
1870, 22 Juli, 27 Juli, Erik Philipsen Pedersen [gaardfæster], 59, i Dunkjær - født i Dunkjær, , , Peder Jørgensen [forhen bolsmand], , af Dunkjær
1870, 3 August, 7 August, Claus Christensen Hansen, , i Dunkjær, , , Mads Peder Hansen [huusmand], ,
1870, 13 August, 16 August, - [dødfødt dreng], , af Snekkemose, , , Thyge Nielsen Hansen [huusmand], ,
1870, 20 August, 24 August, Hans Pedersen [aftægtsmand], 62, i Dunkjær - født i Rise, , , Peder Hansen [gaardmand], , af Rise
1870, 7 October, 11 October, Hendrik Andersen [aftægtsmand og enkemand], 81, i Løndsbjerg - født i Tranderup, , , , ,
1870, 12 November, 17 November, Rasmus Jensen Pedersen [gaardmand og enkemand], 65, i Bro - født sammesteds, , , , ,
1870, 19 November, 23 November, Peder Rasmussen [tjenestekarl], 22, paa ... - født i Tranderup, , , Christen Rasmussen, , i Store Rise
1870, 2 December, 8 December, Rasmus Jensen [aftægtsmand, gift], 67, i Dunkjær, , , , ,
1870, 13 December, 16 December, Thomas Pedersen [fattiglem, gift], 81, i Stokkeby, , , , ,
1870, 14 December, 17 December, Christian Christiansen [fattiglem, enkemand], 85, i Dunkjær, , , , ,
1870, 24 December, 30 December, Terkel Jensen Clausen [gaardmand, gift], 25, boede i Lille Rise - født i Graasten, , , Claus Jørgen Clausen [...], ,
1870, 25 December, 30 December, Hans Hendrik Christensen, , i Olde, , , Jens Rasmussen [indsidder], ,
1871, 15 Januar, 19 Januar, Jens Groth Christensen [aftægtsmand og enkemand], 59, i Stokkeby, , , , ,
1871, 20 Januar, 24 Januar, Hans Knudsen [aftægtsmand, gift], 60, i Store Rise, , , , ,
1871, 11 Februar, 14 Februar, Jørgen Jensen Jørgensen [ugift], 49, havde ophold hos broderen i Lille Rise, , , , ,
1871, 10 Februar, 14 Februar, Anders Iversen Andersen [indsidder, gift], 48, i Dunkjær - født sammesteds, , , , ,
1871, 25 April, 29 April, Christen Hansen, 1, i Egernsund, , , Erik Christensen Hansen [tjenestekarl], Bodil Olsen [pige],
1871, 7 Mai, 12 Mai, Christen Pedersen Møller [gaardmand, gift], 55, i Olde, , , , ,
1871, 23 Mai, 27 Mai, Terkel Jensen Hansen [gaardmand, gift], 36, født i Graasteen, , , Rasmus Hansen, , i Graasteen
1871, 25 Mai, 30 Mai, Jens Hansen Ditlev Knudsen [gattiglem, gift], 39, født i Stokkeby, , , Hans Knudsen [gaardmand], , i Stokkeby
1871, 10 Juni, 14 Juni, - [dødfødt dreng], , af Olde, , , Erik Albertsen Olsen [indsidder], ,
1871, 30 Juni, 4 Juli, Peder Larsen [aftægts og enkemand], 71, i Olde, , , , ,
1871, 3 Juli, 6 Juli, Rasmus Andersen Hansen, 10, i Lille Rise, , , Jens Hansen [huusmand], ,
1871, 29 Juli, 1 August, Hans Knudsen, , i Stokkeby, , , Jens Ditlev Knudsen [afdød], ,
1871, 29 August, 1 September, Hans Dauer Christiansen [huusmand, gift], 42, i Møllehus i Graasten, , , , ,
1871, 9 September, 13 September, Jens Hansen Jensen [ugift, fattiglem], 75, i Dunkjær, , , , ,
1871, 18 September, 21 September, Christen Hansen Christensen [gaardmand, gift], 54, i Dunkjær, , , , ,
1871, 24 September, 29 September, Peder Simonsen Pedersen [huusmand, gift], 65, i Snekkemose, , , , ,
1871, 29 September, 2 October, Lauritz Hansen [huusmand, gift], 63, i Lindsbjerg, , , , ,
1871, 30 September, 4 October, Christen Thomsen [..., gift], 61, paa Graasten, , , , ,
1871, 9 October, 14 October, Jørgen Clausen, 12, , , , Claus Rasmussen Clausen [gaardmand], ,
1871, 12 October, 18 October, Frederik Schinkel Müller [gaardmand, gift, dannebrogsmand], 78, i Olde, , , , ,
1871, 13 November, 17 November, Mads Hansen Madsen [hjulmand, gift], 55, i Olde, , , , ,
1871, 24 November, 28 November, Peder Olsen [fattiglem, gift], 86, i Dunkjær, , , , ,
1871, 29 November, 4 December, - [dødfødt dreng], , i Dunkjær, , , Martin Christian Møller [bager], ,
1872, 9 Januar, 13 Januar, Peder Knudsen Christensen [tjenestekarl], 25, i Olde - født i Olde 1847, , , Hans Nielsen Christensen [gaardmand], ,
1872, 28 Januar, 31 Januar, Jens Jørgen Andersen, , Store Rise, , , Jens Hansen Andersen [indsidder], ,
1872, 31 Januar, 4 Februar, Rasmus Pedersen Jensen, , af Stokkeby, , , Jens Mouritzen Jensen [gaardmand], ,
1872, 21 Februar, 27 Februar, Christen Pedersen Christensen, 21, i Olde - født 1851, , , Hans Nielsen Christensen, ,
1872, 26 Marts, 4 Marts, Hans Pedersen Madsen, 19, i Dunkjær - født 1853, , , Jørgen Madsen [møller], ,
1872, 6 Marts, 9 Marts, Hans Lorentzen [aftægtsmand, enkemand], 70, i Lille Rise, , , , ,
1872, 11 Marts, 13 Marts, Hans Pedersen Darum [ungkarl, skræddersvend], 22, fra Olde - født i Nordborg 1850, , , , Anne Marie Nielsen,
1872, 6 April, 10 April, Lars Jørgensen [husmand, aftægtsmand, enkemand], 95, i Lille Rise, , , , ,
1872, 16 Mai, 21 Mai, Peder Clausen Hansen [aftægtsmand, gift], 62, i Olde, , , , ,
1872, 12 Juli, 16 Juli, - [dødfødt dreng], , Dunkjær, , , Johan Jørgensen Johansen [indsidder], ,
1872, 13 Juli, 16 Juli, Hans Pedersen Hansen, , i Lille Rise, , , Hans Andersen Hansen [gaardmand], ,
1872, 17 August, 21 August, Christen Jørgen Larsen [husmand og tømmermand, gift], 71, af Lille Rise - født i sammesteds, , , , ,
1872, 21 August, 24 August, Rasmus Hansen, , i Store Rise, , , Jens Hansen [husmand], ,
1872, 6 September, 10 September, Mads Olsen Madsen, , i Thor..., , , Ole Madsen [indsidder], ,
1872, 26 September, 1 October, Anders Clausen Albertsen, , i Dunkjær, , , Albert Thomsen [kaadbo], ,
1872, 9 October, 14 October, Peder Hansen [sætte...], 48, i Stokkeby, , , , ,
1872, 5 November, 8 November, Claus Andersen ... [skræddersvend], 21, i St. Rise - født 1851 i St. Rise, , , , Anne Marie Sten [enke],
1872, 26 November, 29 November, Hans Rasmussen Hansen, , Lindsby, , , Hans Christensen Hansen [...], ,
1872, 23 December, 28 December, Søren Madsen [husmand, gift], 61, i St. Rise, , , , ,
1873, 13 Januar, 18 Januar, Jens Hansen, , i Snekkemose, , , Hans Hansen [husmand], ,
1873, 15 Januar, 20 Januar, Jørgen Larsen, , i Dunkjær, , , Jørgen Larsen [husmand], ,
1873, 19 Januar, 23 Januar, Rasmus Peter Lauritsen [aftægtsmand, enkemand], 71, i Dunkjær, , , , ,
1873, 1 Februar, 4 Februar, Lars Rasmussen Pedersen, , i Stokkeby, , , Peder Thomsen Pedersen [husmand], ,
1873, 11 Februar, 15 Februar, Simon Pedersen Lauritsen [husmand, gift], 68, i St. Rise, , , , ,
1873, 5 Marts, 10 Marts, Claus Jensen Albertsen [kurvemager, gift], 59, i Dunkjær, , , , ,
1873, 8 Marts, 11 Marts, Lars Pedersen Hansen, , i St. Rise, , , Christen Hansen [gaardmand], ,
1873, 10 Marts, 15 Marts, Hans Andersen [aftægtsmand, enkemand], 80, i Stokkeby, , , , ,
1873, 18 Marts, 22 Marts, Anders Bærent Nielsen [aftægtsmand, gift], 54, i Risemark, , , , ,
1873, 18 Marts, 22 Marts, Jens Rasmussen Madsen, 15, i Torup, , , Mads Albertsen Madsen [gaardmand], ,
1873, 19 Marts, 24 Marts, Andreas Hansen Nielsen, , i L. Rise, , , Jørgen Clausen Nielsen [møllersvend], ,
1873, 2 Mai, 5 Mai, Erik Christensen [aftægtsmand, enkemand], 84, i St. Rise, , , , ,
1873, 23 Mai, 28 Mai, Laurits Rasmussen Caspersen [aftægtsmand, gift], 79, i Dunkjær, , , , ,
1873, 21 Juni, 25 Juni, Jakob Hansen Creutz [skolelærer, ugift], 43, i St. Rise, , , , ,
1873, 7 Juli, 10 Juli, Johan Jørgensen [gaardmand, gift], 73, i Dunkjær, , , , ,
1873, 14 Juli, 18 Juli, Claus Hansen Knudsen [indsidder, gift], 50, i Stokkeby, , , , ,
1873, 13 Juli, 18 Juli, Johan Carlsen, 1, i Stokkeby, , , , Mette Marie Christine Knudsen [ugift fruentimmer],
1873, 10 August, 14 August, Jørgen Pedersen, , i Lindsbjerg, , , Peder Christensen Pedersen [indsidder], ,
1873, 11 October, 15 October, Erik Eriksen [gaardmand, gift], 61, i Stokkeby, , , , ,
1873, 10 October, 15 October, - [en dødfødt dreng], , i Dunkjær, , , Knud Christensen Knudsen [husmand], ,
1873, 18 November, 23 November, Rasmus Pallesen [enkemand, indsidder], 62, i St. Rise, , , , ,
1873, 25 November, 29 November, Rasmus Larsen [gaardejer, enkemand], 78, i Olde, , , , ,
1873, 16 December, 19 December, Thomas Christensen [aftægtsmand, enkemand], 88, i Kallehauge, , , , ,
1873, 16 December, 20 December, Hans Henrik Christensen, , i Olde, , , Jens Rasmussen Christensen [indsidder], ,
1874, 14 Februar, 20 Februar, Jens Hansen, , i Snekkemose, , , Hans Hansen [husmand], ,
1874, 3 Marts, 7 Marts, Christen Nielsen [indsidder, enkemand], 72, i Dunkjær, , , , ,
1874, 16 Marts, 20 Marts, Rasmus Jensen Hansen [aftægtsmand, gift], 68, i Bro, , , , ,
1874, 31 Marts, 3 April, Erik Hansen [fattiglem, ugift], 74, i St. Rise, , , , ,
1874, 19 Maj, 23 Maj, Christen Christensen [gaardmand, gift], 70, i Olde, , , , ,
1874, 31 Maj, 4 Juni, Lars Rasmussen Madsen, , i Dunkjær, , , Lars Madsen [indsidder], ,
1874, 9 Juni, 13 Juni, Peder Christensen [uhrmager, ugift], 64, i Olde, , , , ,
1874, 17 Juni, 22 Juni, Anders Rasmussen Knudsen [ungkarl og fattiglem], 61, i Olde, , , , ,
1874, 27 Juni, 1 Juli, Mikkel Pedersen Nielsen [fattiglem, gift], 75, i Dunkjær, , , , ,
1874, 25 Juli, 28 Juli, Lars Rasmussen Larsen, , i Stokkeby, , , Rasmus Larsen [husmand], ,
1874, 1 August, 5 August, Claus Thomsen [fattiglem, gift], 52, i Dunkjær, , , , ,
1874, 11 November, 15 November, Christen Jakobsen [almisselem], 74, i Stokkeby, , , , ,
1874, 13 December, 18 December, Peder Christensen Pedersen, 8, i Stokkeby, , , Peder Christensen [snedker], ,
1875, 29 December 1874, 2 Januar, Jørgen Hansen Jørgensen [tjenestekarl], 18, i Stokkeby - født sammesteds, , , Jørgen Hansen Jørgensen [aftægtsmand], ,
1875, 2 Januar, 6 Januar, Niels Christiansen, , i Dunkjær, , , Rasmus Simonsen Christiansen [husmand], ,
1875, 3 Januar, 7 Januar, Hans Thomsen Mikkelsen, 1, i Stokkeby, , , Hans Thomsen Mikkelsen [gaardmand], ,
1875, 2 Februar, 5 Februar, Peder Pedersen Clausen [ungkarl], 59, i St. Rise, , , , ,
1875, 6 Februar, 10 Februar, Casper Mikkelsen Nielsen, 1, i Dunkjær, , , Niels Mikkelsen Nielsen [kaadbo], ,
1875, 18 Februar, 22 Februar, Frits Nielsen Hansen, , i Vraa, , , Laurits Pedersen Hansen [styrmand], ,
1875, 22 Februar, 26 Februar, Hans Hansen [smed, gift], 75, i L. Rise, , , , ,
1875, 25 Februar, 2 Marts, Christen Hansen [aftægtsmand og enkemand], 84, i Dunkjær (Langeagre), , , , ,
1875, 26 Februar, 1 Marts, Lars Albertsen Lorentsen, , i L. Rise, , , Lorents Hansen Lorentsen [gaardmand], ,
1875, 13 Marts, 18 Marts, Mads Olsen Lauritsen [gaardmand, enkemand], 59, i Lille Rise, , , , ,
1875, 5 Maj, 8 Maj, Hans Hansen [aftægtsmand, enkemand], 68, i Lille Rise, , , , ,
1875, 6 Maj, 9 Maj, Christen Pedersen Jørgensen, , i Stokkeby, , , Hans Jensen Jørgensen [husmand], ,
1875, 8 Maj, 12 Maj, Peder Rasmussen [aftægtsmand, gift], 61, i Dunkjær, , , , ,
1875, 12 Juni, 16 Juni, Hans Jakobsen [husejer, enkemand], 80, i Olde, , , , ,
1875, 13 Juni, 19 Juni, Hans Thomsen Hansen [tvilling], , i Stokkeby, , , Hans Thomsen Hansen [indsidder], ,
1875, 15 Juni, 19 Juni, Jens Larsen Hansen [tvilling], , i Stokkeby, , , Hans Thomsen Hansen [indsidder], ,
1875, 4 Juli, 7 Juli, Christen Pedersen Nielsen, , i Olde, , , Søren Nielsen [indsidder], ,
1875, 26 Juli, 30 Juli, Peder Rasmussen Christensen, 9, i Dunkjær, , , Rasmus Christensen [indsidder], ,
1875, 15 September, 19 September, Hans Jørgen Lauritsen [hjulmand, boelsparcellist, gift], 60, i Lille Rise, , , , ,
1875, 8 October, 12 October, Christen Hansen Christensen [ungkarl], 47, i Olde, , , , ,
1875, 5 November, 8 November, Jens Terkelsen [gaardmand, gift], 64, i Dunkjær, , , , ,
1875, 15 November, 19 November, Albert Eriksen Thomsen, , i Stokkeby, , , Rasmus Pedersen Thomsen [indsidder], ,
1875, 23 November, 27 November, Jens Eriksen [gaardmand, enkemand], 83, i St. Rise, , , , ,
1875, 30 November, 3 December, Bertel Bærentsen, 6, i St. Rise, , , Christen Bærentsen [skomager], ,
1875, 25 December, 28 December, Lars Olsen, , i Dunkjær, , , Lars Olsen [skræder], ,
1876, 16 Januar, 20 Januar, Rasmus Pedersen Mikkelsen, 1, i Stokkeby, , , Albert Nielsen Mikkelsen [...], ,
1876, 22 Januar, 26 Januar, Jens Pedersen, 1, i Risemark, , , Peder Andersen [gaardmand], ,
1876, 4 Februar, 9 Februar, Hans Christian Christensen [aftægtsmand, gift], 73, i Stokkeby, , , , ,
1876, 8 Februar, 12 Februar, Hans Larsen Kromann, 17, i Dunkjær - født i Dunkjær, , , Hans Andersen Kroman [gaardmand], ,
1876, 21 Februar, 25 Februar, Peder Christensen Pedersen, , i Snekkemose, , , Peder Christensen Pedersen [snedker], ,
1876, 31 Marts, 4 April, Peter Hansen [skræder, ugift], 28, i Oldemark - født i Stokkeby, , , Peter Hansen, ,
1876, 4 April, 7 April, Peder Thomsen Pedersen, , i Stokkeby, , , Peder Hansen Pedersen [indsidder], ,
1876, 27 April, 8 Maj, Rasmus Eriksen [bondekarl], 26, Stokkeby af Rise Sogn - født i Stokkeby, , , Erik Eriksen [gaardmand], ,
1876, 27 April, 24 Maj, Terkel Christensen Nielsen [husmand, gift], 38, i Dunkjær - født i Dunkjær, , , , ,
1876, 27 Maj, 30 Maj, Bertel Bærentsen, , i Rise, , , Christen Bærentsen [skomager], ,
1876, 12 Juni, 16 Juni, Jørgen Jørgensen Johansen Hansen [halvgaardmand, gift], 33, i Stokkeby - født i Stokkeby, , , Johan Jørgen Hansen, ,
1876, 19 Juni, 24 Juni, Eli Sophus Klestrup [partikulier, gift], 63, Aldersro, , , , ,
1876, 25 Juni, 28 Juni, Christen Rasmussen, 10, i St. Rise, , , Christen Rasmussen [kromand], ,
1876, 9 Juli, 13 Juli, Mikkel Rasmussen Hansen [aftægtsmand, enkemand], 77, i Bro, , , , ,
1876, 4 August, 8 August, Rasmus Pedersen Thomsen, 8, i Stokkeby, , , Rasmus Pedersen Thomsen [indsidder], ,
1876, 9 August, 12 August, Christen Jensen [smed, enkemand], 68, i Dunkjær, , , , ,
1876, 27 September, 2 October, Anders Rasmussen Andersen [almisselem, enkemand], 63, i Stokkeby, , , , ,
1876, 29 October, 3 November, Gustav Ludvig Hansen [førstelærer og organist, gift], 58, i Rise, , , , ,
1876, 24 November, 28 November, Mads Hansen Christensen [aftægtsmand, gift], 69, i Dunkjær, , , , ,
1876, 25 November, 2 December, Rasmus Pedersen [gaardmand, gift], 61, i Risemark, , , , ,
1877, 2 Januar, 7 Januar, Christen Hansen Jensen, , i Dunkjær, , , Knud Pedersen Jensen [gaardmand], ,
1877, 20 Januar, 23 Januar, Peder Madsen Pedersen [almisselem, enkemand], 91, i Dunkjær, , , , ,
1877, 27 Februar, 3 Marts, Mikkel Henriksen [husmand, gift], 48, i Stokkeby, , , , ,
1877, 3 Marts, 7 Marts, Laurits Pedersen Hansen, , i St. Rise, , , Christen Hansen [gaardmand], ,
1877, 20 Marts, 24 Marts, Hans Jakob Hansen, 1, i St. Rise, , , Christen Hansen [gaardmand], ,
1877, 26 Marts, 31 Marts, Mads Albertsen Madsen, , i Torup, , , Hans Albertsen Madsen [indsidder], ,
1877, 28 Marts, 2 April, - [dødfødt dreng], , i Dunkjær, , , Lars Peter Hansen [kaadbo], ,
1877, 30 Marts, 3 April, Peder Thomsen Christensen, 7, i Helle, , , Peder Pedersen Christensen [parcellist], ,
1877, 10 Juni, 13 Juni, Jørgen Johansen Jørgensen, , i Æske, , , Jørgen Johansen Jørgensen [parcellist], ,
1877, 4 August, 8 August, Niels Caspersen [aftægtsmand, enkemand], 84, , , , , ,
1877, 4 August, 9 August, Henning Eriksen [gaardmand, ungkarl], 60, , , , , ,
1877, 18 August, 22 August, Anders Hansen Kromann, 78, af Græsvænge, , , , ,
1877, 11 October, 17 October, Jakob Jakobsen [husmand, gift], 65, i Store Rise, , , , ,
1877, 2 December, 6 December, Peder Larsen Jensen [aftægtsmand, gift], 85, i Dunkjær, , , , ,
1877, 1 December, 6 December, - [dødfødt dreng], , i Helle, , , Christen Hansen [indsidder], ,
1877, 27 December, 31 December, Lars Hansen [aftægtsmand, enkemand], 87, i Lensbjerg, , , , ,
1878, 11 Januar, 15 Januar, Eli Bernhard Hansen, 2, i Oldemark, , , Hans Pedersen Madsen [gaardmand], ,
1878, 17 Januar, 22 Januar, - [udøbt dreng], , i Olde, , , Christen Jensen Rasmussen [smed], ,
1878, 27 Januar, 31 Januar, Laurits Rasmussen Larsen, , i Stokkeby, , , Rasmus Larsen [stenhugger], ,
1878, 2 Februar, 6 Februar, - [dødfødt dreng], , i Stokkeby, , , Rasmus Rasmussen [husmand], ,
1878, 6 Februar, 9 Februar, Jørgen Rasmussen Christensen, , i Snekkemose, , , Jens Pedersen Christensen [husmand], ,
1878, 27 Februar, 2 Marts, Hans Hansen Kromann, 1, i Dunkjær, , , Hans Andersen Kromann [tjenestemand], ,
1878, 10 Marts, 15 Marts, Christen Hansen Groth [ungkarl], 20, i Dunkjær - født i Dunkjær 1857, , , Jens Andresen Groth [kaadbo], ,
1878, 26 April, 30 April, Christian Clavsen [gaardmand, gift], 53, i Bro, , , , ,
1878, 30 April, 4 Maj, Hans Madsen, 1, i Thorup, , , Anders Christian Madsen [husmand], ,
1878, 4 Maj, 8 Maj, Bæhrend Andersen Rasmussen, 4, i Dunkjær, , , Peder Rasmussen [husmand], ,
1878, 19 Maj, 23 Maj, Jens Christensen Møller [aftægtsmand, gift], 65, i Store Rise, , , , ,
1878, 19 Maj, 23 Maj, Niels Nielsen [ugift], 26, i Olde, , , Christen Nielsen [gaardmand], ,
1878, 25 Maj, 29 Maj, Rasmus Pedersen, 9, i Stokkeby, , , Rasmus Pedersen Bladt [gaardmand], , Holmeskov i Svendborg Sogn
1878, 20 Juni, 24 Juni, Hans Pedersen, 1, i Lensbjerg, , , Christen Larsen Pedersen [parcellist], ,
1878, 21 Juni, 25 Juni, Jørgen Jakobsen, 2, i Dunkjær, , , Martin Peder Jakobsen [husmand], ,
1878, 1 Juli, 4 Juli, Claus Jørgen Clavsen, , paa Orehoved, , , Clavs Jørgen Clavsen [jordbruger], ,
1878, 9 Juli, 12 Juli, Albert Christensen Andersen [kaadbo, gift], 67, i Dunkjær, , , , ,
1878, 6 September, 10 September, Claus Rasmussen [aftægtsmand, enkemand], 79, i Dunkjær, , , , ,
1878, 22 September, 26 September, Hans Pedersen [aftægtsmand, enkemand], 75, i Rise Mark, , , , ,
1878, 12 November, 16 November, Jørgen Albertsen [indsidder, gift], 61, i Dunkjær, , , , ,
1879, 29 December 1878, 2 Januar, Hans Lauritsen [fattiglem, gift], 82, i Store Rise, , , , ,
1879, 15 Februar, 21 Februar, - [dødfødt dreng], , Rise Mark, , , Lars Pedersen Larsen, , for tiden i Amerika
1879, 27 Februar, 4 Marts, Niels Pedersen [aftægtsmand, gift], 84, i Store Rise, , , , ,
1879, 3 Marts, 7 Marts, Jens Mikkelsen [aftægtsmand, gift], 78, i Olde, , , , ,
1879, 6 Marts, 10 Marts, Andreas Knudsen, 12, i Stokkeby, , , Andreas Knudsen [husmand], ,
1879, 5 Marts, 10 Marts, Rasmus Hansen Nissen, , i Stokkeby, , , Rasmus Hansen Nissen [parcellist], ,
1879, 15 April, 19 April, Erik Philipsen Pedersen, , i Snekkemose, , , Erik Philipsen Pedersen [tjenestemand], ,
1879, 17 Maj, 21 Maj, Andreas Pedersen Nymann [aftægtsmand, enkemand], 75, i Stokkeby, , , , ,
1879, 19 Maj, 23 Maj, Hans Jensen Nielsen [tjenestemand, gift], 26, i Lille Rise, , , , ,
1879, 26 Maj, 29 Maj, Jørgen Hansen Christensen, , i Dunkjær, , , Jørgen Christensen Jørgensen [smed], ,
1879, 30 Maj, 4 Juni, Hans Madsen, , i Store Rise, , , Hans Peder Madsen [hjulmand], ,
1879, 25 Juni, 30 Juni, Rasmus Andersen, 18, i Dunkjær, , , Hans Andersen [kaadbo], ,
1879, 8 Juli, 11 Juli, Christen Jensen Larsen Bærentsen, , i Store Rise, , , Bærentsen [skomager], ,
1879, 9 Juli, 14 Juli, Rasmus Rasmussen Christensen [husmand, gift], 65, i Dunkjær, , , , ,
1879, 25 Juli, 28 Juli, Peder Lauritsen [aftægtsmand, enkemand], 83, i Lensbjerg, , , , ,
1879, 15 August, 18 August, Christen Hansen Christensen [husmand, gift], 42, i Stokkeby, , , , ,
1880, 18 Januar, 22 Januar, Clavs Peder Hansen [ungkarl, før hestehandler], 67, i Dunkjær, , , , ,
1880, 25 Januar, 28 Januar, Anders Christian Nissen, , i Olde, , , Niels Andersen Nissen [skræder], ,
1880, 31 Januar, 5 Februar, Peter Hansen Rasmussen, , i Stokkeby, , , Peter Hansen Rasmussen [indsidder], ,
1880, 24 Februar, 28 Februar, Peder Nielsen Pedersen [husmand, gift], 66, i Lille Rise, , , , ,
1880, 4 Marts, 8 Marts, Thomas Christensen [aftægtsmand, ugift], 90, i Tranderup, , , , ,
1880, 19 April, 24 April, Jens Hansen [husmand, gift], 69, i Store Rise, , , , ,
1880, 25 April, 29 April, Anders Mikkelsen [gaardmand, gift], 61, i Stokkeby, , , , ,
1880, 2 Maj, 7 Maj, Hans Nielsen Knudsen [parcellist, gift], 66, i Stokkeby, , , , ,
1880, 15 Maj, 18 Maj, Hans Andersen Jørgensen, , i Dunkjær, , , Jørgen Christensen Jørgensen [smed], ,
1880, 30 Maj, 3 Juni, Hans Albertsen Hansen [husmand, gift], 59, i Møllesøen, , , , ,
1880, 22 Maj, 27 Maj, Hans Jørgen Hansen, , i Lille Rise, , , Hans Jørgen Hansen [smedesvend], ,
1880, 25 Juni, 30 Juni, Erik Rasmussen [husmand, gift], 71, i Store Rise, , , , ,
1880, 15 August, 19 August, Hans Terkelsen [aftægtsmand, enkemand], 79, Graasteen, , , , ,
1880, 1 September, 4 September, Peder Andersen Nielsen [fattiglem, ugift], 43, i Rise Fattiggaard, , , , ,
1880, 4 October, 11 October, Albert Andersen Hansen [rekrut no 398], 23, ved 7 Btl. 4 Comp - født 1857, , , Hans Jensen Groth [gaardmand], ,
1880, 30 October, 2 November, Hans Nielsen Hansen [fattiglem, enkemand], 84, i Fattighuset, , , , ,
1880, 18 December, 23 December, Hans Albertsen Madsen [aftægtsmand, gift], 78, i Dunkjær, , , , ,
1881, 7 Januar, 11 Januar, Hans Mikkelsen Rasmussen, , i Store Rise, , , Rasmus Pedersen Rasmussen [sognefoged], ,
1881, 20 Januar, 25 Januar, Jens Hansen [hørsvinger], 70, i Lille Rise, , , , ,
1881, 23 Januar, 28 Januar, Jens Rasmussen Christensen [møller, enkemand], 80, i Olde, , , , ,
1881, 1 Februar, 7 Februar, Bernhard Ludvig Clavsen [kromand, gift], 56, i Dunkjær, , , , ,
1881, 3 Februar, 7 Februar, Ole Hansen [indsidder, gift], 82, i Snekkemose, , , , ,
1881, 6 Februar, 10 Februar, Hans Henningsen [ugift, aftægtsmand], 97, i Stokkeby, , , , ,
1881, 6 Marts, 11 Marts, Frits Nielsen Hansen, , i Stokkebymark, , , Laurits Peter Hansen [fisker], ,
1881, 28 April, 3 Maj, Philip Hansen [tjenestemand, gift], 23, i Store Rise, , , , ,
1881, 6 Maj, 10 Maj, Niels Jensen [fattiglem, enkemand], 88, i Store Rise, , , , ,
1881, 23 Maj, 27 Maj, Peder Hansen Nielsen [fattiglem, ugift], 71, i Store Rise, , , , ,
1881, 5 Juni, 10 Juni, Jørgen Hansen, , i Stokkeby, , , Thomas Hansen [gaardmand], ,
1881, 8 Juli, 11 Juli, Hans Madsen Groth, 17, i Skovbrynke, , , Hans Madsen Groth [gaardmand], ,
1881, 26 August, 31 August, Hans Rasmussen [husmand, enkemand], 73, Store Rise, , , , ,
1881, 3 September, 7 September, Niels Lauritsen Simonsen [ugift], 26, i Lille Rise, , , Hans Simonsen [husmand], ,
1881, 28 September, 3 October, Laurits Hansen [aftægtsmand, gift], 70, i Lille Rise, , , , ,
1881, 10 October, 14 October, Christen Hansen [aftægtsmand, enkemand], 76, i Borgnæs (Tranderup), , , , ,
1881, 13 October, 18 October, Albert Nielsen Hansen [aftægtsmand, gift], 74, i Store Rise, , , , ,
1881, 22 November, 28 November, Hans Peder Madsen [gift, gaardejer], 70, i Oldemark, , , , ,
1881, 19 December, 23 December, Albert Albertsen [snedker, gift], 58, i Dunkjær, , , , ,
1882, 2 Februar, 6 Februar, Erik Eriksen Hansen, , i Dunkjær - født 1881, , , Hans Andersen Hansen [gaardmand], ,
1882, 3 Marts, 7 Marts, Lars Thomsen Rasmussen [aftægtsmand, gift], 51, i Olde, , , , ,
1882, 4 Marts, 9 Marts, Mads Pedersen Jensen [husmand med jord, gift], 67, i Dunkjær, , , , ,
1882, 11 Marts, 15 Marts, Hans Jørgen Hansen, , i Lille rise, , , Hans Hansen [smedesvend], ,
1882, 19 Marts, 23 Marts, Peder Rasmussen Pedersen [fattiglem, enkemand], 73, i Store Rise, , , , ,
1882, 21 April, 25 April, Peder Hansen Andersen, , i Lille Rise, , , Johan Andersen [slagter], ,
1882, 23 April, 27 April, Peder Thomsen Pedersen [aftægtsmand, gift], 64, i Stokkeby, , , , ,
1882, 16 April, - [dato ikke indført], Peder Pedersen [sømand, matros, gift], 29, paa skonnerten 'Maja' - i Store Rise - født 1851 i Ærøskjøbing, , , Jens Peder Pedersen [sømand], , af Ærøskjøbing
1882, 30 Maj, - Juni, Erik Pedersen Eriksen [gaardejer, ugift], 53, i Olde, , , , ,
1882, 25 Juni, 29 Juni, Christen Christensen, 11, i Olde, , , Peder Thomsen Christensen [gaardmand], ,
1882, 27 November, 1 December, Hans Simonsen Hansen [aftægtsmand, gift], 80, i Store Rise, , , , ,
1882, 26 December, 30 December, Hans Andersen Thomsen [aftægtsmand, enkemand], 63, i Dunkjær, , , , ,
1883, 7 Januar, 11 Januar, Christen Hansen, 13, i Store Rise, , , Christen Hansen [gaardmand], ,
1883, 8 Januar, 13 Januar, - [dødfødt dreng], , i Snekkemose, , , , Ane Thomsen [pige],
1883, 12 Januar, 17 Januar, Niels Peder Larsen [indsidder, gift], 65, i Lille Rise, , , , ,
1883, 13 Marts, 19 Marts, Johan Christopher Clausen [aftægtsmand, enkemand], 95, Urehoved i Ærøskjøbing Sogn, , , , ,
1883, 4 April, 9 April, Albert Nielsen Thomsen [aftægtsmand, enkemand], 68, i Dunkjær, , , , ,
1883, 26 Maj, 31 Maj, Bernhard Ludvig Groth, , i Dunkjær, , , Johan Jensen Groth [indsidder], ,
1883, 21 Juli, 24 Juli, Thomas Hansen, 18, i Stokkeby, , , Hans Thomsen [gaardmand], ,
1883, 24 August, 28 August, Hans Albertsen Brandt Petersen [husmand, gift], 72, , , , , ,
1883, 18 October, 22 October, Jens Pedersen Eriksen [tjenestekarl], 21, i Stokkeby - født i 1862, , , Erik Eriksen [afdøde gaardmand], ,
1883, 5 November, 9 November, Christen Hansen Christensen [kaadbo, enkemand], 80, i Olde, , , , ,
1883, 21 December, 27 December, Jørgen Hansen Jørgensen [aftægtsmand, enkemand], 68, i Stokkeby, , , , ,
1884, 2 Januar, 7 Januar, Hans Mikkelsen Rasmussen, , i Store Rise, , , R. P. Rasmussen [sognefoged], ,
1884, 3 Januar, 8 Januar, Anders Andersen, 7, i Øxemark, , , Anders Andersen [indsidder], ,
1884, 8 Januar, 12 Januar, Lars Pedersen [aftægtsmand, gift], 76, i Lindsbjerg, , , , ,
1884, 27 Januar, 1 Februar, Peder Rasmussen Pedersen, 21, i Risemark, , , Rasmus Pedersen [gaardmand], ,
1884, 16 Februar, 20 Februar, Mads Olsen Andersen, , i Lille rise, , , Johan Hansen Andersen [husmand], ,
1884, 6 Marts, 11 Marts, Christen Hansen [gaardmand, gift], 58, i Store Rise, , , , ,
1884, 31 Marts, 5 April, Claus Thomsen [aftægtsmand, enkemand], 77, i Store Rise, , , , ,
1884, 18 April, 21 April, Hans Lorentsen, 1, i Lille Rise, , , , Ægidie Lorentsen [pige],
1884, 8 Maj, 12 Maj, Claus Lauritsen Clausen, , i Bro, , , Laurits Clausen [gaardmand], ,
1884, 13 Juli, 17 Juli, Hans Pedersen [fattiglem, enkemand], 79, i Rise Fattiggaard, , , , ,
1884, 5 October, 10 October, Thyge Nielsen [husmand, gift], 59, i Snekkemose, , , , ,
1884, 8 October, 13 October, Hans Andersen Lauritsen [aftægtsmand, gift], 66, i Lille Rise, , , , ,
1884, - [dato ikke indført], 12 October, Johan Joachim Friederich Blaas [fisker], , af Ellerbæk, , , , ,
1884, 18 October, 22 October, Jørgen Hansen, 2, i Stokkeby, , , Hans Pedersen Hansen [gaardmand], ,
1885, 3 Januar, 8 Januar, Henrik Hansen Rode [husejer, gift], 56, i Store Rise, , , , ,
1885, 4 Januar, 8 Januar, - [dødfødt dreng], , i Store Rise, , , Bernt Andersen Hansen, ,
1885, 26 Januar, 31 Januar, Jeppe Thomsen [aftægtsmand, gift], 75, i Store Rise, , , , ,
1885, 15 Februar, 20 Februar, Joseph Christensen Steen [aftægtsmand, gift], 74, i Risemark, , , , ,
1885, 18 Februar, 24 Februar, Laurits Clausen [gaardmand, gift], 43, i Bro, , , , ,
1885, 18 Februar, 24 Februar, Hans Pedersen Hansen, 13, ved Ærøskjøbing, , , Christen Christensen Hansen [jordbruger], ,
1885, 28 Marts, 1 April, Claus Andersen [aftægtsmand, enkemand], 79, i Lille Rise, , , , ,
1885, 12 April, 16 April, Philip Moritsen, , i Løkkemølle, , , Philip Moritsen [møller], ,
1885, 28 April, 2 Maj, Christen Christensen [husmand, gift], 61, i Lille Rise, , , , ,
1885, 17 Maj, 22 Maj, Christen Hansen Christensen, , i Lille rise, , , Jens Groth Christensen [indsidder], ,
1885, 28 Maj, 2 Juni, Hans Hansen Valdemar Andersen, 9, i Olde, , , Rasmus Andersen [skræder], ,
1885, 26 Juni, 30 Juni, - [dødfødt dreng], , paa Gravendal, , , Christian Peder Hansen [indsidder], ,
1885, 28 Juli, 1 August, Simon Rasmussen Simonsen, , i Stokkeby, , , Rasmus Simonsen [parcellist], ,
1885, 4 October, 7 October, Peder Andersen [enkemand, forhenværende gjæstgiver], 79, i Ærøskjøbing, , , , ,
1885, 16 October, 21 October, Jens Peter Karlsen [gift, maler], 43, i Dunkjær, , , , ,
1885, 15 October, 21 October, - [dødfødt dreng], , i Lille Rise, , , Cornelius Nissen Clausen [gaardmand], ,
1885, 25 November, 30 November, Hans Hansen Kromann [enkemand, aftægrsmand], 88, i Dunkjær, , , , ,
1886, 10 Januar, 15 Januar, Hans Hansen [ugift, tjenestekarl], 84, som underholdes paa gaarden i Store Rise, , , , ,
1886, 4 Marts, 7 Marts, Peder Hansen Larsen, , i Dunkjær, , , Hans Larsen [indsidder], ,
1886, 16 Marts, 22 Marts, Erik Hansen Clausen [gift, gaardmand], 62, i Store Rise, , , , ,
1886, 19 April, - [dato ikke indført] April, Erik Pedersen Rasmussen [aftægtsmand og enkemand], 83, i Lille Rise, , , , ,
1886, 8 Maj, 12 Maj, Hans Hansen [aftægtsmand, gift], 79, i Lille Rise, , , , ,
1886, 9 Juni, 15 Juni, Christen Nielsen Thomsen, 1, i Store Rise, , , Claus Rasmussen Thomsen [gaardmand], ,
1886, 10 Juni, 15 Juni, Erik Philpsen Pedersen [husmand, gift], 30, i Snekkemose, , , , ,
1886, 19 Juli, 23 Juli, Peder Nielsen Christensen [ugift, husmand], 61, med jord i Store Rise, , , , ,
1886, 23 August, 26 August, Jens Andersen Rasmussen [husmand, gift], 47, i Olde, , , , ,
1886, 4 September, 7 September, Hans Jensen Jørgensen [husmand, gift], 43, i Stokkeby, , , , ,
1886, 25 October, 29 October, - [dødfødt dreng], , i Olde, , , Johan Jensen [indsidder], ,
1886, 24 December, 30 December, Kristen Peter Jensen [husmand, gift], 79, i Lille Rise, , , , ,
1887, 2 Januar, 11 Januar, Ole Peter Olsen [mejeriforpagter, gift], 25, i Rise - født i Brøndbyvester paa Sjælland 1861, , , Kristen Olsen [gaardejer], , i Brøndbyvester
1887, 11 Januar, 17 Januar, Jens Thomsen, 23, af St. Rise - født i St. Rise 1863, , , Thomas Kristensen Thomsen [gaardmand], ,
1887, 1 Februar, 6 Februar, Hans Rasmussen [aftægtsmand, enkemand], 74, Lille Rise, , , , ,
1887, 3 Februar, 8 Februar, Lorens Hansen Lorensen [gaardmand, gift], 36, i Lille Rise, , , , ,
1887, 4 Februar, 9 Februar, Hans Jensen Groth Hansen [gaardmand], 55, i Risemark, , , , ,
1887, 6 Februar, 10 Februar, Hans Kristjan Kromann, 2, Dunkjær, , , Hans Andersen Kromann [indsidder], ,
1887, 11 Februar, 15 Februar, Hans Kristjan Madsen, , i Store Rise, , , Hans Peter Madsen [hjulmand], ,
1887, 2 Marts, 7 Marts, Simon Rasmussen Simonsen, 1, af Stokkeby, , , Rasmus Simonsen [parcellist], ,
1887, 7 Marts, 12 Marts, Vilhelm Hansen [murer, gift], 36, Rise Skole - født i Ærøskjøbing 1850, , , Hansen [murmester], , i Ærøskjøbing
1887, 16 Marts, 22 Marts, Kristen Rasmussen Hansen [aftægtsmand, enkemand], 86, i Store Rise, , , , ,
1887, 22 Marts, 26 Marts, Hans Thomsen Mikkelsen [gift, indsidder], 52, i Stokkeby, , , , ,
1887, 15 April, 19 April, Jens Lauridsen Petersen [gift, parcellist], 71, paa Olde Mark, , , , ,
1887, 15 April, 19 April, Rasmus Pedersen Mikkelsen, 11, , , , Albert Nielsen Mikkelsen [indsidder], ,
1887, 25 April, 29 April, Klavs Thomsen [indsidder, gift], 29, i Store Rise - født i Store Rise 1857, , , Thomas Kristensen Thomsen [gaardmand], , i Store rise
1887, 16 Maj, 20 Maj, Hans Andersen Larsen, 20, i Dunkjær - født i Dunkjær 1867, , , Lars Larsen [gaardmand], ,
1887, 9 Juni, 14 Juni, Peder Pedersen Nissen, , i Olde Mark, , , Anders Hansen Nissen [gaardmand], ,
1887, 26 August, 30 August, Hans Vilhelm Lundtang [aftægtsmand, gift], 71, i Store Rise, , , , ,
1887, 30 August, 3 September, Kristen Larsen Kristensen [husmand, ugift], 51, i Olde, , , , ,
1887, 21 September, 26 September, Peter Klausen [aftægtsmand], 74, i Lille Rise, , , , ,
1887, 28 September, 1 October, - [dødfødt dreng], , i Lille Rise, , , H. H. Henningsen [husmand], ,
1887, 15 October, 20 October, Jakob Andresen Bladt [aftægtsmand, enkemand], 78, i Store Rise, , , , ,
1887, 17 October, 21 October, - [dødfødt dreng], , af Olde, , , Johan Jessen [indsidder], ,
1887, 27 October, 1 November, Kasper Lauritsen [aftægtsmand, gift], 77, paa Olde Mark, , , , ,
1887, 20 December, 27 December, Terkel Kristensen Terkelsen [aftægtsmand], 62, af Gravsteen, , , , ,
1888, 13 Januar, 18 Januar, Anders Hansen [aftægtsmand, gift], 86, af Bro, , , , ,
1888, 19 Februar, 24 Februar, Erik Johansen [husmand, gift], 75, i Langeagre, , , , ,
1888, 28 Februar, 3 Marts, Laurits Eriksen Thomsen [aftægtsmand, enkemand], 68, i Snekkemose, , , , ,
1888, 13 Marts, 17 Marts, Kasper Jørgensen Madsen, , af Dunkjær, , , Lars Madsen [husmand], ,
1888, 24 Marts, 28 Marts, Jørgen Hansen Jensen, , af Dunkjær, , , Peter Madsen Jensen [husmand], ,
1888, 1 April, 6 April, Peder Madsen [aftægtsmand, gift], 84, paa Dunkjær Mark, , , , ,
1888, 2 April, 7 April, Hans Petersen Rasmussen [aftægtsmand, enkemand], 67, i Lingsbjerg, , , , ,
1888, 2 Maj, 7 Maj, Hans Andersen [kaadbo, gift], 70, i Dunkjær, , , , ,
1888, 20 Maj, 23 Maj, Rasmus Petersen Thomsen [bestyrer, gift], 48, paa Rise Fattiggaard, , , , ,
1888, 6 Juni, 9 Juni, Jens Jørgensen, , af Dunkjær, , , Jørgen Kristensen Jørgensen [indsidder, smed], ,
1888, 28 Juli, 2 August, Peter Larsen Petersen [aftægtsmand, gift], 76, i Møllesøen, , , , ,
1888, 31 Juli, 3 August, Hans Kristjan Jørgensen [husmand, fisker, gift], 32, paa Risemark, , , , ,
1888, 31 Juli, 3 August, Albert Petersen Sten [husmand, fisker, gift], 31, paa Risemark, , , , ,
1888, 6 August, 10 August, - [dødfødt dreng], , af Graastensmark, , , H. P. Larsen [gaardmand], H. Anne Sofie Madsen,
1888, 30 September, 5 October, Kristen Hansen [aftægtsmand, enkemand], 77, paa Dunkjærmark, , , , ,
1888, 1 October, 5 October, Albert Larsen Hansen [enkemand, fattiglem], 73, paa Rise Fattiggaard, , , , ,
1888, 10 October, 15 October, Hans Andersen Lauridsen, , af Lille rise, , , Hans L. Lauritsen [husmand], ,
1888, 15 October, 19 October, Kristen Terkelsen, 24, i Store Rise, , , Terkel Kristensen [smed], ,
1888, 19 October, 23 October, Hans Andersen Larsen, , i Dunkjær, , , Hans Larsen [arbejdsmand], ,
1888, 19 October, 24 October, Hans Jørgen Johansen [arbejdmsand, ugift], 62, i Thorup, , , , ,
1888, 1 November, 6 November, Kristen Jensen [gaardmand, gift], 72, i Olde, , , , ,
1888, 20 November, 24 November, Hans Simonsen Jensen [aftægtsmand], 76, af Lille Rise, , , , ,
1889, 24 Januar, 27 Januar, Hans Jensen Petersen, , af Risemark, , , Jens Rasmussen Petersen [husmand], ,
1889, 24 Maj, 29 Maj, Klaus Jørgen Klausen [husmand, gift], 61, i Urehoved, , , , ,
1889, 11 Juni, 15 Juni, Rasmus Rasmussen Olsen [husmand, gift], 58, i Stokkeby, , , , ,
1889, 27 Juni, 1 Juli, Anders Andersen Hansen, 12, Harremarken ved Ærøskjøbing, , , Kristen Hansen [parcellist], ,
1889, 15 Juli, 19 Juli, Rasmus Hansen Jensen [aftægtsmand, enkemand], 90, i Olde, , , , ,
1889, 30 Juli, 3 August, Peter Larsen Hansen [aftægtsmand, enkemand], 83, paa Dunkjær Mark, , , , ,
1889, 2 September, 5 September, Hans Fris [husmand, gift], 47, i Store Rise, , , , ,
1889, 5 September, 10 September, Johan Vilhelm Rasmussen [aftægtsmand, enkemand], 76, i Dunkjær, , , , ,
1889, 6 September, 10 September, Jørgen Nielsen Larsen, , i Stokkeby, , , Rasmus Larsen [stenhugger], ,
1889, 9 September, 12 September, Thomas Kristensen [aftægtsmand, enkemand], 83, paa Risemark, , , , ,
1889, 21 September, 25 September, Hans Petersen Kristensen, 1, i Store Rise, , , Kristen Kristensen [indsidder], ,
1889, 28 October, 2 November, Hans Andersen Hansen, 2, af Stokkeby, , , Hans Petersen Hansen [gaardmand], ,
1889, 12 November, 16 November, Hans Peter Madsen [hjulmand, gift], 46, i Store Rise, , , , ,
1889, 26 December, 31 December, Lars Albertsen Henriksen, 25, født i Stokkeby 1864, , , Mikkel Henriksen [afdød indsidder], ,
1890, 8 Januar, 14 Januar, Anders Hansen Larsen, 26, af Rise - født paa Risemark 1863, , , Kristen Jensen Larsen [gaardmand], ,
1890, 22 Januar, 27 Januar, Jens Therkelsen Jensen [aftægtsmand, gift], 72, Lange Agre, , , , ,
1890, 22 Januar, 26 Januar, Laurits Johansen, , af Dunkjær, , , Jørgen Jørgensen Johansen [indsidder], ,
1890, 12 Februar, 18 Februar, Kristen Hansen [aftægtsmand, gift], 51, i Store Rise, , , , ,
1890, 11 Marts, 15 Marts, Hans Kristensen Thomsen, , af Snekkemose, , , Mikkel Mikkelsen Thomsen [husmand], ,
1890, 12 Marts, 18 Marts, Hans Kristjan Hansen [gaardmand, gift], 54, i Bro, , , , ,
1890, 14 Marts, 18 Marts, Andreas Kristjan Drejer, 1, i Dunkjær, , , Drejer [lærer], ,
1890, 15 Marts, 20 Marts, Kristen Lauritsen Kristensen [aftægtsmand, enkemand], 84, i Olde, , , , ,
1890, 17 Marts, 21 Marts, Peder Ernst [fattiglem], 86, paa Rise Fattiggaard, , , , ,
1890, 26 Marts, 29 Marts, Hans Peter Jepsen, 2, af Olse, , , Jens Hansen Jepsen [indsidder], ,
1890, 28 Marts, 1 April, - [udøbt dreng], , af Store Rise, , , Hans Andersen Hansen [husmand], ,
1890, 18 Juni, 23 Juni, Andreas Knudsen [indsidder, gift], 70, i Stokkeby, , , , ,
1890, 28 Juli, 1 August, Hans Jørgen Hansen [aftægtsmand, gift], 72, paa Risemark, , , , ,
1890, 31 Juli, 4 August, Thomas Jensen Thomsen [husmand, gift], 61, Lange Agre, , , , ,
1890, 17 August, 21 August, Thomas Clausen [kromand, gift], 39, i Dunkjær, , , , ,
1890, 1 Oktober, 4 Oktober, Hans Andersen Petersen [aftægtsmand, enkemand], 90, i Stokkeby, , , , ,
1890, 17 Oktober, 21 Oktober, Hans Petersen Drejø [forhenværende kjøbmand, gift], 59, kjøbmand i Ærøskjøbing - boende paa Aldersro, , , , ,
1890, 12 November, 17 November, Peter Kaspersen [møller, gift], 51, i Lille Rise, , , , ,
1891, 17 Januar, 22 Januar, Rasmus Hansen [aftægtsmand, gift], 59, paa Steget i Graastensmark, , , , ,
1891, 7 Februar, 12 Februar, Rasmus Jensen Thomsen, 31, af Store Rise - født i Store Rise 1859, , , Thomas Christensen Thomsen [gaardmand], ,
1891, 16 Februar, 20 Februar, Hans Nielsen Petersen, 16, i Store Rise, , , Kristjan Jensen Petersen [indsidder], ,
1891, 8 April, 11 April, Anders Bernth Nielsen, , af Dunkjær, , , Niels Andersen Nielsen [hjulmand], ,
1891, 21 April, 26 April, Mads Peter Caspersen, 16, af Lille Rise, , , Peter Caspersen [afdøde møller], ,
1891, 12 Maj, 16 Maj, Kristen Hansen Groth Moritsen, , af Lykke Mølle, , , Filip Moritsen [møller], ,
1891, 14 Maj, 19 Maj, Peder Madsen [parcellist, gift], 61, i Nevre, , , , ,
1891, 15 Maj, 19 Maj, Gustav Andersen, , af Lille Rise, , , Johan Hansen Andersen [slagter], ,
1891, 21 Juni, 26 Juni, Jens Ditlev Petersen, 3, i Stokkeby, , , Hans Petersen [mejerist], ,
1891, 29 August, 3 September, - [dødfødt dreng], , af Dunkærmark, , , Hans Simonsen Hansen [gaardmand], ,
1891, 16 Oktober, 20 Oktober, - [døde udøbt - dreng], , i Graastens Mark, , , Peter Rasmussen [parcellist], ,
1891, 27 November, 2 December, Kristen Møller Kristensen, 6, i Store Rise, , , Kristen Kristensen Møller [gaardmand], ,
1892, 30 December 1891, 4 Januar, Lars Eriksen Larsen [husmand, gift], 77, i Rise, , , , ,
1892, 30 December 1891, 3 Januar, Hans Andersen Larsen, , af Lille rise, , , Niels Peder Larsen [husmand], ,
1892, 29 December 1891, 4 Januar, Anders Hansen [aftægtsmand, enkemand], 85, af Dunkjær, , , , ,
1892, 31 December 1891, 5 Januar, Mikkel Mikkelsen Eriksen, , af Rise, , , Jens Eriksen [indsidder], ,
1868, 14 Januar, 18 Januar 1868, Anne Hansen [enke], 78, af Gravensten, Hans Jensen Nielsen [...], , , ,
1868, 14 Januar, 18 Januar 1868, Sidsel Marie Clausen, 5, i Lille rise, , , Peder Clausen [½ boelsmand], ,
1868, 31 Januar, 4 Februar, Sidsel Rasmussen [enke], 76, af Dunkjær, Christen Knudsen [husmand], , , ,
1868, 30 Januar, 4 Februar, Anne Christine Hansen, 4, af Dunkjær, , , Christen Hansen [husmand], ,
1868, 10 Marts, 17 Marts, Anne Marie Andersen født Stein [enke], 85, til Gravendal, Hans Andersen [proprietair], , , ,
1868, 12 April, 16 April, Anne Cathrine Groth, , af Risemark, , , Mads Thomsen Groth [husmand], ,
1868, 11 Mai, 15 Mai, Eidire Hansen, 14, af Snekkemose, , , Hans Hansen [husmand], ,
1868, 2 Juni, 6 Juni, - [dødfødt pigebarn], , af Stokkeby, , , Hans Pedersen Eriksen [snedker], ,
1868, 11 Juni, 15 Juni, Karen Clausen [enke], 72, af Bro, Peder Rasmussen [boelsmand], , , ,
1868, 10 Juni, 14 Juni, Karen Andersen, , i Store Rise, , , Peder Andersen [tredielærer], ,
1868, 17 Juni, 21 Juni, Laura Eline Hansen, 1, ved Rise Skole, , , Gustav Ludvig Hansen [førstelærer], ,
1868, 18 August, 21 August, Mette Cathrine Thomsen [enke], 81, af Store Rise, Christen Thomsen Christensen [kaadbo], , , ,
1868, 24 August, 28 August, Sidsel Christensdatter, 77, af Dunkjærmark, Peder Madsen [boelsmand], , , ,
1868, 25 September, 29 September, Anne Cathrine Hansen, 14, af Stokkeby, , , Christoffer Hansen [kaadbo], ,
1868, 22 October, 26 October, Mette Larsen, 63, af Lindbjerg, Lars Hansen [aftægtsmand], , , ,
1868, 27 October, 30 October, Johanne Marie Pedersen [fattiglem], 70, af Stokkeby, , , Peder Simonsen [afdøde husmand], ,
1868, 8 November, 11 November, Sidsel Marie Jensen, 33, i Nævre, Thomas Pedersen Thomsen [boelsparcellist], , , ,
1868, 11 November, 15 November, - [dødfødt pige], , af Dunkjær, , , Christian Hellmann Ishøy [boelsparcellist], ,
1868, 23 November, 26 November, Anne Hansen [enke], 50, i Lille rise, Peder Hansen [indsidder], , , ,
1869, 27 Januar, 1 Februar, Ellen Cathrine Mikkelsen [enke], 63, af Stokkeby, Casper Therkelsen [boelsmand], , , ,
1869, 2 Februar, 6 Februar, Anne Marie Christensen, 1, af Olde, , , Jørgen Christensen [indsidder], ,
1869, 20 Februar, 25 Februar, - [dødfødt pige], , af Lille Rise, , , Peder Caspersen [husmand], ,
1869, 1 Marts, 4 Marts, Anne Egidie Albertsen, , af Dunkjærmark, , , Albert Thomsen Albertsen [husmand], ,
1869, 9 Marts, 13 Marts, Kirsten Larsdatter, 77, af Dunkjær, Johan Christoffer Clausen [aftægtsmand], , , ,
1869, 19 Marts, 24 Marts, Anne Margrethe Olsen, 32, af Lille rise, Peder Caspersen [husmand], , , ,
1869, 29 Marts, 1 April, Anne Magdalene Cecilie Andersen, 2, af Vissenbjerg Sogn, , , , Lovise Johanne Marie Henriette Kock [fruentimmer],
1869, 1 April, 5 April, Kirsten Sørensen, 36, af Store Rise, Lars Olsen [fattiglem], , , ,
1869, 17 April, 21 April, Kirsten Christensen født Nielsen [enke], 67, af Stokkeby, Claus Rasmussen Christensen [aftægtsmand], , , ,
1869, 16 April, 21 April, Anne Cathrine Christiansen [ugift], 47, af Lille Rise, , , Christian Christiansen [fattiglem], ,
1869, 6 Mai, 10 Mai, Johanne Eriksen, , af Stokkeby, , , Hans Pedersen Eriksen [snedker], ,
1869, 21 Mai, 25 Mai, Anne Christine Christensen [enke], 84, af Lille Rise, Hans Andersen Christensen [skrædder], , , ,
1869, 22 Mai, 26 Mai, Ellen Marie Lauritzdatter [enke], 72, af Dunkjær, Lauritz Nielsen [aftægtsmand], , , ,
1869, 13 Juni, 16 Juni, Anne Rasmussen, 41, af Stokkeby, Christen Hansen [husmand], , , ,
1869, 14 Juni, 17 Juni, Dorthe Marie Jensen, 20, af Olde, , , Hans Jensen [afdøde aftægtsmand], ,
1869, 22 Juni, 26 Juni, Ellen Christiansen [enke], 78, af Dunkjær, Hans Christiansen [smed], , , ,
1869, 11 Juli, 15 Juli, Anne Cathrine Jensen, 15, af Olde, , , Jens Hansen Jensen [husmand], ,
1869, 2 August, 6 August, Anne Marie Jacobsen, 4, af Stokkeby, , , Jacob Christensen Jacobsen [indsidder], ,
1869, 28 October, 1 November, Anne Marie Pedersen, 24, af Vinderup, , , Peder Madsen Jensen [...], ,
1869, 14 November, 17 November, Maren Sophie Jensen [ugift], 30, af Dunkjær, , , , Karen Jensen [fattiglem],
1869, 11 December, 16 December, Ellen Cathrine Lauritzen, , af Olde, , , Albert Jensen Lauritzen [indsidder], ,
1870, 5 Januar, 10 Januar, Karen Hansen, 64, af Lille Rise, Hans Hansen [skrædder], , , ,
1870, 26 Januar, 29 Januar, Kirsten Hansen, 62, af Store Rise, Rasmus Pallesen [indsidder], , , ,
1870, 2 Februar, 7 Februar, Sidsel Marie Knudsen, 6, af Stokkeby, , , Jens Hansen Ditlev Knudsen [huusejer], ,
1870, 6 Februar, 9 Februar, Maren Hansdatter [fattiglem], 80, i Dunkjær Fattighuus, , , , ,
1870, 12 Februar, 16 Februar, Anne Pedersen, 1, af Stokkeby, , , Hans Thomsen Pedersen [gaardmand], ,
1870, 25 Februar, 28 Februar, Anne Cathrine Christensen, , af Olde, , , Jørgen Hansen Christensen [gaardmand], ,
1870, 15 April, 18 April, Karen Christensen [enke], 66, af Olde, Ole Lauritzen Christiansen [huusmand], , , ,
1870, 25 April, 28 April, Abel Cathrine Christensen, 78, af Store Rise, Erik Christensen [aftægtsmand], , , ,
1870, 27 Mai, 31 Mai, Anne Egidie Albertsen, , af Dunkjær, , , Albert Thomsen Albertsen [kaadbo], ,
1870, 6 Juli, 11 Juli, Egidie Pedersen, , af Stokkeby, , , Andreas Pedersen Nymann [indsidder], ,
1870, 22 Juli, 26 Juli, Anne Cathrine Rasmusdatter [enke], 77, af Lille Rise, , , Peder Lauritzen Jørgensen [gaardmand], ,
1870, 30 Juli, 2 August, - [dødfødt pige], , af Store Rise, , , Christen Hansen [gaardmand], ,
1870, 12 August, 19 August, Johanne Christine Knudsen, , af Dunkjær, , , Knud Christensen Knudsen [huusmand], ,
1870, 30 August, 3 September, Anne Margrethe Hansen [enke], 69, af Dunkjær, Hans Andersen Olsen [huusmand], , , ,
1870, 5 September, 9 September, Anne Cathrine Nielsen, 57, i Store Rise, Claus Thomsen [gaardmand], , , ,
1870, 2 October, 7 October, Ellen Marie Nielsen, 52, af Stokkeby, Hans Albertsen [arbeidsmand], , , ,
1870, 15 October, 19 October, Birthe Cathrine Christensen, , af Graasten, , , Christen Hansen Christensen [...], ,
1870, 10 November, 14 November, Sidsel Marie Mikkelsen, , af Stokkeby, , , Hans Thomsen Mikkelsen [gaardmand], ,
1870, 6 December, 10 December, Johanne Hansen, 34, i Dunkjær, Jens Lauritsen [træskomager], , , ,
1870, 12 December, 15 December, Ellen Olesdatter [enke], 75, af Dunkjær, Rasmus Jensen Winther [aftægtsmand], , , ,
1871, 5 Januar, 10 Januar, Ane Christensdatter [fattiglem, enke], 74, i Stokkeby, Anders Hansen Andersen [indsidder], , , ,
1871, 7 Januar, 12 Januar, Birthe Cathrine Hansen [aftægtskone], 86, i Dunkjær, Christen Jensen, , , ,
1871, 11 Januar, 14 Januar, Sidsel Hansen [ugift, fattiglem], 47, i Lille Rise, , , , ,
1871, 29 Januar, 2 Februar, Ane Marie Terkelsen Jensen, 52, i Dunkjær, Hans Rasmussen [huusmand], , , ,
1871, 2 Februar, 7 Februar, Sidsel Marie Andersen, 23, i Stokkeby, , , Anders Andersen [gaardmand], ,
1871, 2 April, 8 April, Ingeborg Pedersen født Olsen [enke], 46, i Stokkeby, Christen Pedersen Møller [½ boelsmand], , , ,
1871, 15 April, 18 April, Sidsel Marie Hansen, 66, i Rise, Ole Rasmussen Hansen [aftægtsmand], , , ,
1871, 6 Mai, 11 Mai, Egidie Albertsen [enke], 73, af Dunkjær, Thomas Albertsen [kaadbo], , , ,
1871, 13 Mai, 17 Mai, Margrethe Sophie Clausen [enke], 81, i Store Rise, Jørgen Clausen [gaardmand], , , ,
1871, 4 August, 8 August, - [dødfødt pige], , i Store Rise, , , Christen Hansen [gaardmand], ,
1871, 30 August, 2 September, Anne Christensen [enke], 70, i Store Rise, Claus Christensen [kaadbo], , , ,
1871, 10 October, 14 October, Gjertrud Marie Christensen, 11, i Store Rise, , , Jens Christensen Møller [gaardmand], ,
1871, 21 October, 24 October, Anne Margrethe Hansen, 5, i Lille Rise, , , Hans Andersen Hansen [gaardmand], ,
1872, 19 Februar, 23 Februar, Anne Marie Jensen, 6, i Oledemark, , , Jens Rasmussen Jensen [gaardmand], ,
1872, 29 Februar, 5 Marts, Maren Pedersen født Jørgensen, 51, i Stokkeby, Hans Andersen Perdersen [huusmand], , , ,
1872, 19 April, 22 April, Anne Cathrine Lorentzen, 29, af Lille rise, , , , Sidsel Lauritzen [aftægtskone],
1872, 29 April, 4 Mai, Mette Marie Simonsen født Pedersen, 22, af Ærøeskjøbing, Hans Peder Simonsen [jordbruger], , , ,
1872, 15 Juni, 18 Juni, Anne Christensen, 63, i Lille rise, Simon Pedersen [aftægtsmand], , , ,
1872, 21 Juli, 25 Juli, Anne Marie Clausen, 36, i Dunkjær, Jørgen Johansen [indsidder], , , ,
1872, 31 Juli, 4 August, Ellen Marie Pedersen [enke], 76, i Stokkeby, Thomas Pedersen [indsidder], , , ,
1872, 23 August, 27 August, Cicilie Marie Jensen [enke], 72, af Lille Rise, Christen Jørgen Larsen [huusmand], , , ,
1872, 26 November, 2 December, Maren Creutz født Hansen [enke], 72, i Store Rise, Nicolai Diderik Creutz [landtjener], , , ,
1872, 14 December, 19 December, Mette Jensdatter [enke], 88, i Store Rise, - [forhenværende ½ boelsmand], , , ,
1873, 4 Januar, 8 Januar, Anne Elise Kirstine Gradmann født Madsen, 22, i Dunkjær, Christian Frederik Gotlob Gradmann [dyrlæge], , , ,
1873, 1 Februar, 4 Februar, Birthe Marie Caspersen, , i Lille Rise, , , Peder Caspersen [huusmand], ,
1873, 5 Februar, 8 Februar, Magdalene Kirstine født Bang [enke], 86, i Oldemark, Claus Rasmussen [parcellist], , , ,
1873, 13 Marts, 17 Marts, Mette Margrete Andersen [enke], 63, i Olde, Peder Rasmussen Pedersen [indsidder], , , ,
1873, 27 Marts, 1 April, Sine Marie Knudsen, 20, i Olde, , , Erik Peter Knudsen [bødker], ,
1873, 29 Marts, 1 April, Marie Kirstine Rasmussen, 55, i Stokkeby, Rasmus Pedersen Christensen [kaadbo], , , ,
1873, 1 Mai, 5 Mai, Birthe Cathrine Hansen [enke], 75, , Hans Andersen Christensen [parcellist], , , ,
1873, 15 Mai, 19 Mai, Karen Nielsen, 66, i Dunkjær, , , Niels Christensen [indsidder, afdød], ,
1873, 25 Mai, 31 Mai, Ellen Eriksen [enke], 72, i Olde, Hans Pedersen Eriksen [gaardmand], , , ,
1873, 19 Juni, 22 Juni, Grethe Susanne Cathrine Madsen, 5, i Store Rise, , , , Sophie Steen født Madsen [enke],
1873, 26 Juli, 29 Juli, Karen Pedersen, 71, i Stokkeby, Jens Hansen Lauritsen [aftægtsmand], , , ,
1873, 2 October, 5 October, Maren Pedersen, 73, i Olde, Anders Pedersen Andersen [huusmand], , , ,
1873, 15 October, 20 October, Maren Kirstine Jepsen, 26, i Lille Rise, Henning Hansen Henningsen [arbejdsmand], , , ,
1873, 28 October, 1 November, Ane Cathrine Clausen, , i Dunkjær, , , Claus Jørgen Clausen [husmand], ,
1873, 6 November, 11 November, Sidsel Marie Hansen, 67, i Ærøskjøbing, Peder Andersen [værtshusholder], , , ,
1873, 9 December, 12 December, Marie Kirstine Jørgensen, , i Stokkeby, , , Hans Jensen Jørgensen [indsidder], ,
1874, 31 December 1873, 3 Januar, Johanne Hansen, 28, i Lensbjerg, , , Lars Hansen [parcellist], ,
1874, 5 Januar, 9 Januar, Karen Madsen, 56, i Olde, Hans Jakobsen [husmand], , , ,
1874, 16 Februar, 20 Februar, Ellen Kirstine Jensen, 31, i Snekkemose, Hans Hansen [husmand], , , ,
1874, 5 Marts, 9 Marts, Sidsel Rasmussen [enke], 56, i Nevre, Erik Philpsen Pedersen [parcellist], , , ,
1874, 22 Marts, 26 Marts, Anne Marie Hansen, 52, i Store Rise, Christian Thomsen [husmand], , , ,
1874, 30 April, 5 Maj, Anne Rasmussen [enke, aftægtskone], 80, i Olde, Christen Albertsen [gaardmand], , , ,
1874, 30 April, 5 Maj, Karen Johansen [enke, aftægtskone], 79, i Snekkemose, Albert Lauritsen Mikkelsen [husmand], , , ,
1874, 5 Maj, 9 Maj, Maren Terkelsen, 64, i Graastensmark, Rasmus Hansen [gaardmand], , , ,
1874, 5 Juli, 9 Juli, Anne Marie Hansen, , i Stokkeby, , , Hans Jakob Hansen [husmand], ,
1874, 10 Juli, 13 Juli, Ane Pedersen født Rasmussen, 35, i Stokkeby, Peder Thomsen Pedersen [husmand], , , ,
1874, 24 Juli, 28 Juli, Mette Marie Hansen [enke], 72, i Dunkjær, Hans Pedersen [husmand], , , ,
1874, 24 September, 27 September, Karen Hansen, , i Helle, , , Hans Hansen [husmand], ,
1874, 4 November, 9 November, Bodl Hansen født Christensen [aftægtsenke], 90, , , , , ,
1874, 4 December, 9 December, Sophie Setzer Rasmussen [aftægtsenke], 52, i Snekkemose, , , , ,
1874, 13 December, 17 December, Ellen Andersdatter [aftægtsenke], 79, i Stokkeby, , , , ,
1875, 20 Januar, 25 Januar, Johanne Kirstine Jørgensen, 8, i Stokkeby, , , Hans Jensen Jørgensen [husmand], ,
1875, 4 Februar, 8 Februar, Kirsten Hansen, 1, i Store Rise, , , Christen Hansen [gaardmand], ,
1875, 7 Februar, 11 Februar, Maren Hansen [enke], 64, i Æske, , , Mads Hansen Groth [gaardmand], ,
1875, 27 Februar, 3 Marts, Karen Mikkelsen, 1, i Stokkeby, , , Mikkel Mikkelsen [gaardmand], ,
1875, 27 Februar, 4 Marts, Ellen Mikkelsen født Hansen [enke], 70, i Stokkeby, Mikkel Mikkelsen [gaardmand], , , ,
1875, 22 Marts, 27 Marts, Ingeborg Terkelsen, , i Store Rise, , , Terkel Christensen Terkelsen [smed], ,
1875, 15 April, 20 April, Karen Lauritsen [enke], 85, i Stokkeby, Hans Lauritsen [kaadbo], , , ,
1875, 23 April, 27 April, Magdalene Juliane Groth, , i Graastensmark, , , Terkel Christensen Groth [indsidder], ,
1875, 20 Maj, 24 Maj, Ane Rasmussen født Jørgensen [enke], 58, i Dunkjær, Peder Rasmussen [aftægtsmand], , , ,
1875, 24 Maj, 28 Maj, Karen Hansen, 67, i Store Rise, Christen Rasmussen Hansen [husmand], , , ,
1875, 3 Juli, 6 Juli, Dorthea Marie Hansen, 31, ved Ærøskjøbing, Christen Christensen Hansen [jordbruger], , , ,
1875, 23 August, 25 August, Anne Kirstine Christensen [tjenestepige], 54, i Kragnæs, , , , ,
1875, 1 September, - [dato ikke indført] September, Anne Clausen [enke], 68, i Thorup, Hans Simonsen [boelsparcellist], , , ,
1875, 24 October, 28 October, Bodil Olsen [enke], 8, i Graastensmark, Jørgen Pedersen [parcellist], , , ,
1875, 9 November, 13 November, Ane Cathrine Mikkelsen, 37, i Stokkeby, Hans Pedersen Hansen [gaardmand], , , ,
1875, 8 December, 13 December, Ane Pedersen, 5, i Dunkjær, , , Peder Christensen Pedersen [husmand], ,
1875, 11 December, 15 December, Mette Marie Hansen, , i Dunkjærmark, , , Hans Simonsen Hansen [indsidder], ,
1875, 25 December, 29 December, Ane Cathrine Thomsen, 1, i Store Rise, , , Claus Rasmussen Thomsen [indsidder], ,
1876, 3 Januar, 6 Januar, Johanne Thomsen, 70, i Store Rise, Jørgen Pedersen [aftægtsmand], , , ,
1876, 6 Januar, 11 Januar, Johanne Hansine Clausen, , i Stokkeby, , , Peder Clausen [indsidder og snedker], ,
1876, 17 Januar, 21 Januar, Jørgine Marie Hansen, 2, i Olde, , , Hans Hansen [parcellist], ,
1876, 18 Januar, 22 Januar, Marie Cathrine Kaad, 30, i Rise, Christen Bærentsen [skomager], , , ,
1876, 20 Januar, 24 Januar, Sidsel Kirstine Pedersen, , i Nevre, , , Hans Pedersen [parcellist], ,
1876, 6 Februar, 9 Februar, Ellen Marie Andersen [ugift], 42, i Dunkjær, , , Rasmus Andersen [indsidder], ,
1876, 9 Februar, 12 Februar, Johanne Eriksen, 63, i Dunkjær, Christen Hansen [husmand], , , ,
1876, 20 Marts, 24 Marts, Marie Cathrine Jensdatter [aftægtsenke], 88, i Lille Rise, Rasmus Hansen [gaardmand], , , ,
1876, 11 April, 26 April, Agnes Andersen, 60, i Store Rise, Jens Larsen Jensen [gaardmand], , , ,
1876, 19 April, 22 April, - [dødfødt pige], , i Graastensmark, , , Hans Pedersen Rasmussen [parcellist], ,
1876, 7 Maj, 11 Maj, Sidsel Marie Hansen, 22, i Stokkeby, , , Jens Ditlev Hansen [husmand], ,
1876, 6 Juni, 10 Juni, Sidsel Marie Pedersen, , i Nevre, , , Rasmus Pedersen [parcellist], ,
1876, 25 Juni, 29 Juni, Sidsel Marie Pedersen, 68, i Bro, Mikkel Rasmussen Hansen [aftægtsmand], , , ,
1876, 14 August, 18 August, Maren Sophie Dauer [enke], 76, i Store Rise, Hans Knudsen [husmand], , , ,
1876, 11 October, 16 October, Ane Margrethe Olsen, 10, i Store Rise, , , Erik Johansen Olsen [husmand], ,
1877, 29 Januar, 3 Februar, Maren Sørensdatter, 59, i Risemark, Thomas Christensen [husmand], , , ,
1877, 20 Februar, 24 Februar, Ane Kirstine Nielsen [ugift, fattiglem], 80, i Dunkjær, , , , ,
1877, 17 Marts, 21 Marts, Egidie Christensen [aftægtsenke], 59, i Olde, , , , ,
1877, 21 Marts, 27 Marts, Sidsel Rasmussen [enke], 80, i Stokkeby, Jens Christensen Brandt [parcellist], , , ,
1877, 9 April, 16 April, Sidsel Pedersen, , i Stokkeby, , , Jens Hansen Ditlev Pedersen [gaardmand], ,
1877, 21 Juli, 25 Juli, Juliane Magdalene Pedersen, , i Stokkeby, , , Jens Hansen Ditlev Pedersen [gaardmand], ,
1877, 23 Juli, 26 Juli, Mette Pedersen, 70, i Dunkjær, Claus Rasmussen [husmand], , , ,
1877, 1 August, 4 August, Caroline Hansen, , i Stokkebymark, , , Lars Pedersen Hansen [fisker], ,
1877, 13 August, 17 August, Ane Johansen, 77, i Dunkjær, Claus Jørgen Olsen, , , ,
1877, 5 October, 9 October, Sidsel Pedersen [ugift], 87, i Store Rise, , , , ,
1877, 23 October, 27 October, Ane Marie Andersen, 70, i Stokkeby, Andreas Pedersen Nymann [aftægtsmand], , , ,
1877, 18 November, 23 November, Ane Margrethe Jensen, 2, i Lille Rise, , , Mikkel Mikkelsen Jensen [gaardmand], ,
1877, 22 December, 27 December, Louise Gradmann født Lassen [enkefrue], 69, i Dunkjær, , , , ,
1877, 23 December, 27 December, Kirsten Hansen [plejedatter - af husmand Hans Hansen Pedersen], 10, i Store Rise, , , , ,
1877, 24 December, 27 December, Sidsel Marie Hansen, , i Dunkjærmark, , , Hans Simonsen Hansen [indsidder], ,
1878, 16 Januar, 19 Januar, Kirsten Christensen, 69, i Olde, Christen Hansen [kaadbo], , , ,
1878, 25 Januar, 29 Januar, Karen Pedersen, , i Stokkeby, , , Jens Hansen Ditlev Pedersen [gaardmand], ,
1878, 1 Februar, 6 Februar, Maren Christensen, 76, i Olde, Jens Rasmussen Christensen [møller], , , ,
1878, 8 Februar, 12 Februar, Marie Cathrine Bærendsen, 1, i Store Rise, , , Christen Bærendsen [skomager], ,
1878, 6 Marts, 11 Marts, Magdalene Juliane Hansen [enke], 96, i Dunkjærmark, Terkel Christensen [gaardmand], , , ,
1878, 8 Marts, 12 Marts, Ellen Marie Mikkelsen [enke], 96, i Olde, Christen Mikkelsen [husmand], , , ,
1878, 29 Marts, 4 April, Sidsel Marie Pedersen, 56, i Olde, Erik Pedersen Knudsen [bødker], , , ,
1878, 3 April, 7 April, Sophie Madsen [enke, almisselem], 46, i Store Rise, Christen Sten [husmand], , , ,
1878, 8 April, 13 April, - [dødfødt pige], , i Lensbjerg, , , Hans Peter Hansen [parcellist], ,
1878, 8 April, 13 April, Birthe Cathrine født Hansen [enke], 77, i Stokkeby, Peder Thomsen Mikkelsen [husmand], , , ,
1878, 9 April, 13 April, Johanne Hansen, 69, i Dunkjær, Rasmus Jørgensen Albertsen [husmand], , , ,
1878, 13 April, 18 April, Marie Elisabeth Hansen, 8, i Dunkjær, , , , Ane Marie Hansen [pige],
1878, 2 Maj, 6 Maj, Marie Clavsen født Nissen [enke], 78, paa Stokkebymark, O. L. Clavsen, , , ,
1878, 9 Maj, 13 Maj, Cathrine Elisabeth Hansen, 10, i Lille Rise, , , Terkel Jensen Hansen [afdøde gaardmand], ,
1878, 24 Maj, 28 Maj, Sidsel Marie Madsen, 3, i Store Rise, , , Hans Peder Madsen [hjulmand], ,
1878, 2 Juni, 6 Juni, Magdalene Juliane Hansen, 3, i Dunkjær, , , Mads Peter Hansen [husmand], ,
1878, 7 Juni, 11 Juni, Bodil Marie Rasmussen, , i Stokkeby, , , Christian Rasmussen [husejer], ,
1878, 24 Juni, 28 Juni, Ane Jakobsen [ugift, fattiglem], 71, i Store Rise, , , , ,
1878, 4 Juli, 8 Juli, Birthe Cathrine Nielsen, 53, i Dunkjær, Erik Johansen [husmand], , , ,
1878, 17 Juli, 20 Juli, Mathilde Larsen, 6, i Stokkeby, , , Rasmus Larsen [stenhugger], ,
1878, 22 Juli, 26 Juli, Maren Kirstine Smidt, 16, i Ronæs, , , Erik Pedersen Smidt [parcellist], ,
1878, 26 Juli, 30 Juli, Nielsine Ane Cathrine Hansen, , i Risemark, , , Niels Simonsen Hansen [husmand], ,
1878, 6 October, 10 October, Karen Rasmussen, 66, i Stokkeby, Peder Pedersen [indsidder], , , ,
1878, 12 October, 17 October, Marie Kirstine Rasmussen, , i Store Rise, , , Rasmus Pedersen Rasmussen [sognefoged], ,
1878, 22 November, 27 November, Ane Margrethe Jensen [aftægtsenke], 82, i Græsvænge, , , , ,
1878, 2 December, 6 December, Johanne Clavsen [enke], 64, i Dunkjær, Jørgen Albertsen [indsidder], , , ,
1879, 29 December 1878, 2 Januar, Maren Clavsen, 36, i Dunkjær, Albert Thomsen Albertsen [husmand], , , ,
1879, 11 Januar, 15 Januar, Katrine Marie Kromann, 32, i Dunkjær, Hans Andersen Kromann [indsidder], , , ,
1879, 16 Februar, 22 Februar, Bodil Marie Hansen, 49, paa Langeagre, Lars Jepsen [husmand], , , ,
1879, 21 Februar, 25 Februar, Ane Marie Petersen, 37, i Risemark, Hans Mikkelsen Hansen [gaardmand], , , ,
1879, 1 Marts, 5 Marts, Marie Albertsen [ugift], 80, i Dunkjærmark, , , , ,
1879, 20 Marts, 26 Marts, Gertrud Hansen [ugift], 43, i Olde, , , Christen Hansen [aftægtsmand], ,
1879, 4 April, 8 April, Gertrud Kirstine Groth, , i Skovbrynke, , , Terkel Christensen Groth [indsidder], ,
1879, 20 April, 26 April, Kirsten Thomsen, 28, i Dunkjær, Jens Marius Marcussen [indsidder], , , ,
1879, 26 Juni, 30 Juni, Maren Rasmussen, 43, i Lensbjerg, Hans Pedersen Rasmussen [parcellist], , , ,
1879, 28 Juni, 2 Juli, Kirsten Hansdatter [enke], 72, i Stokkeby, Mikkel Mikkelsen [kaadbo], , , ,
1879, 29 Juni, 3 Juli, Maren Nielsen, 26, i Lille Rise, , , Niels Christensen Nielsen [indsidder], ,
1879, 2 Juli, 7 Juli, Ane Kirstine Christensen, 45, i Helle, Hans Pedersen Larsen [parcellist], , , ,
1879, 27 August, 31 August, Gertrud Marie Larsen [ugift], 43, i Lensbjerg, , , , ,
1879, 28 August, 2 September, Margrete Frederikke Magdalene Madsen, 6, i Thorup, , , Oluf Madsen [indsidder], ,
1879, 1 September, 4 September, Ane Marie Christensen, , i Olde, , , Jens Pedersen Christensen [indsidder], ,
1879, 18 December, 23 December, Birte Cathrine Lorentsen, 21, i Lille Rise, , , Mads Albertsen Lorentsen [afdøde], ,
1880, 27 Januar, 31 Januar, Mette Marie Andersdatter, 72, i Stokkeby, Peder Ernst Pedersen [indsidder], , , ,
1880, 25 Marts, 30 Marts, Ane Cecilie Marie Pedersen, , i Nevre, , , Rasmus Pedersen [gaardmand], ,
1880, 27 Marts, 1 April, Ane Marie Møller født Eriksen [enke], 60, i Store Rise, Jens Christensen Møller [aftægtsmand], , , ,
1880, 19 April, 24 April, Armgoth Sophie Pedersen [enke], 61, i Stokkeby, Christian Henriksen [arbejdsmand], , , ,
1880, 15 Maj, 18 Maj, Ane Eline Birkholm, 48, i Snekkemose, Laurits Birkholm [husmand], , , ,
1880, 24 Juni, 28 Juni, Sidsel Lauritsen [enke], 60, i Lille Rise, Mads Albertsen Lorentsen [gaardmand], , , ,
1880, 13 Juli, 16 Juli, Sidsel Marie Madsen, , i Store Rise, , , Hans Peder Madsen [hjulmand], ,
1880, 6 August, 10 August, Gjertrud Kirstine Rasmussen, 55, i Skovbrinke, Hans Madsen Groth [parcellist], , , ,
1880, 18 September, 23 September, Johanne Hansen [ugift], 31, i Lille Rise, , , Hans Hansen [husmand], ,
1880, 18 September, 22 September, Ane Marie Steen [fattiglem, enke], 69, i Rise Fattighus, , , , ,
1880, 17 October, 21 October, Sidsel Christensen, 62, i Møllesøen, Thomas Christensen [parcellist], , , ,
1880, 25 October, 29 October, Ingeborg Jensen [ugift, sypige], 57, i Lille Rise, , , , ,
1880, 1 November, 4 November, - [dødfødt pige], , i Stokkeby, , , Mikkel Mikkelsen [gaardmand], ,
1880, 17 November, 20 November, Cathrine Rasmussen [enke], 78, i Stokkeby, Claus Thomsen [husmand], , , ,
1880, 27 November, 30 November, Kirstine Marie Nymann, 36, i Ærøskjøbing, Hans Holm Pedersen [jordbruger], , , ,
1880, 26 November, 30 November, Mette Marie Pedersen, , i Ærøskjøbing, , , Hans Holm Pedersen [jordbruger], ,
1881, 19 Januar, 24 Januar, Marie Knudsen [ugift], 70, i Olde, , , , ,
1881, 1 Februar, 5 Februar, Johanne Rasmussen [enke], 70, i Stokkeby, Thomas Hansen Rasmussen [husmand], , , ,
1881, 7 Februar, 11 Februar, Ingeborg Hansen, 75, i Olde, Jens Pedersen [husmand], , , ,
1881, 8 Februar, 12 Februar, - [dødfødt pige], , i Thorup, , , Hans Rasmussen Hansen [husmand], ,
1881, 26 Februar, 3 Marts, Ægidie født Hansen [enke], 77, i Dunkjær, Hans Albertsen Madsen [aftægtsmand], , , ,
1881, 26 Februar, 3 Marts, Maren født Jensen [enke], 86, i Olde, Hans Jensen [kaadbo], , , ,
1881, 2 April, 6 April, Ane Hansen [enke], 71, i Store Rise, Jakob Olsen Hansen [gaardmand], , , ,
1881, 13 April, 18 April, Ellen født Jensen, 71, i Store Rise, Clavs Madsen Mortensen [husmand], , , ,
1881, 18 Maj, 21 Maj, Ane Katrine født Jensen, 77, i Dunkjær, Mads Peder Hansen [aftægtsmand], , , ,
1881, 29 Maj, 2 Juni, Kirsten Christensen, 2, i Store Rise, , , Christen Christensen Møller [gaardmand], ,
1881, 29 Juni, 2 Juli, Kirsten Eriksen, 56, i Stokkeby, , , Rasmus Eriksen [gaardmand], ,
1881, 8 Juli, 12 Juli, Kirsten Hansen, 41, i Olde, Christen Henriksen [husmand], , , ,
1881, 18 Juli, 22 Juli, Ane Marie Groth, 50, i Ærøskjøbing, Mads Thomsen Groth [værtshusholder], , , ,
1881, 7 August, 11 August, Sophie Olsen, 58, i Snekkemose, Ole Madsen Olsen [husmand], , , ,
1881, 8 September, 12 September, Birte Marie Pedersen, 65, i Risemark, Mads Pedersen [aftægtsmand], , , ,
1881, 3 November, 11 November, Margrethe Frederikke Magdalene Andersen født Hornemann [enke], 72, i Dunkjærmark, Lorents Moritsen Andersen [gaardejer], , , ,
1882, 5 Januar, 9 Januar, Ellen Marie Larsen, 62, i Øsmark, Jens Hansen Christensen [gaardmand], , , ,
1882, 17 Januar, 21 Januar, Maren Albertsen [aftægtsenke], 80, i Dunkjær, , , , ,
1882, 26 Januar, 31 Januar, Ane Larsen, , i Store Rise, , , Lars Olsen [skræder], ,
1882, 28 Januar, 3 Februar, Ellen Christensen, 56, i Skovbrynke, Hans Madsen Pedersen [gaardmand], , , ,
1882, 10 Marts, 16 Marts, Sidsel Marie Thomsen, 54, i Dunkjær, Hans Andersen Thomsen [parcellist], , , ,
1882, 11 Marts, 18 Marts, Ellen Albertsen født Hansen [enke], 72, i Dunkjær, Clavs Jensen Albertsen [kurvemager], , , ,
1882, 14 April, 19 April, Ingeborg Terkelsen, 76, i Lille Rise, Hans Simonsen Jensen [husmand], , , ,
1882, 23 April, 27 April, Ane Cathrine Hansen, , i Lille Rise, , , Simon Hansen [gaardmand], ,
1882, 30 April, 4 Maj, Bodil Marie Hansen født Christensen, 70, i Stokkeby, Albert Lauritsen Hansen [husmand], , , ,
1882, 8 Maj, 12 Maj, Ane Cathrine Clavsen, , i Dunkjær, , , Johan Clavsen [husmand], ,
1882, 12 Maj, 17 Maj, Karen Larsen, 13, i Olde, , , Lars Thomsen Madsen Larsen [gaardmand], ,
1882, 12 Maj, 20 Maj, Christiane Marie Møller født Gjørup [enke], 92, i Olde, Frederik Schinkel Møller [aftægtsmand], , , ,
1882, 18 Maj, 22 Maj, Ellen Jakobsen født Andersen, 52, i Stokkeby, Peder Hansen Jakobsen [husmand], , , ,
1882, 8 Juni, 11 Juni, Ellen Andersen født Mikkelsen, 33, i Snekkemose, Anders Andersen [indsidder], , , ,
1882, 22 Juni, 25 Juni, Maren Nielsen født Larsen, 33, i Lille Rise, Knud Hansen Nielsen [møllersvend], , , ,
1882, 18 August, 22 August, Gertrud Katrine Nielsen [enke, fattiglem], 39, -, , , , ,
1882, 24 October, 27 October, Egidie Marie Albertsen [ugift], 72, i Dunkjærmark, , , , ,
1882, 14 November, 20 November, Sidsel Marie Pedersen [aftægtsenke], 79, i Store Rise, , , , ,
1882, 1 December, 8 December, Mette Cathrine Rasmussen [ugift], 38, i Olde, , , Hans Jørgen Rasmussen [husmand], ,
1882, 1 December, 7 December, Cathrine Marie Hansen, 67, i Stokkeby, Christopher Hansen [husmand], , , ,
1883, 3 Januar, 9 Januar, Ingeborg Terkelsen, 15, i Lange Agre, , , Jens Terkelsen [afdøde gaardmand], ,
1883, 7 Februar, 10 Februar, Sidsel Marie Lauritsen [ugift], 53, i Stokkeby, , , , ,
1883, 18 Februar, 23 Februar, Anne Olsen [enke, fattiglem], 76, i Dunkjær, , , , ,
1883, 3 April, 9 April, Jensine Larsen, 5, i Olde, , , Lars Thomsen Madsen [gaardmand], ,
1883, 4 April, 9 April, Ane Marie født Lorentsen [aftægtsenke], 74, i Risemark, , , , ,
1883, 17 Maj, 23 Maj, Cicilie Langendorf, 65, i Olde, Rasmus Jørgen Kock [husmand], , , ,
1883, 18 Maj, 22 Maj, Maren Christensen født Groth, 64, i Dunkjærmark, Peder Nielsen Christensen [gaardmand], , , ,
1883, 28 Maj, 2 Juni, Karen Lorentsen [ugift, tjenestepige], 24, i Lille Rise, , , , ,
1883, 17 Juli, 21 Juli, Ane Marie Terkelsen født Hansen, 48, paa Graasten, Terkel Christensen Terkelsen [gaardmand], , , ,
1883, 19 Juli, 23 Juli, Maren Clavsen født Jørgensen, 62, i Lille Rise, Peder Clausen [aftægtsmand], , , ,
1883, 12 November, 16 November, Ane Cathrine Christensen, , i Møllesøen, , , Thomas Christensen [husmand], ,
1883, 18 November, 22 November, Johanne Hansen født Albertsen, 52, i Lindebjerg, Hans Simonsen Hansen [parcellist], , , ,
1883, 23 December, 29 December, Ellen Jensen født Thomsen, 68, i Olde, Jens Hansen Jensen [snedker], , , ,
1884, 30 December 1883, 3 Januar, Marie Katrine Jakobsen født Mathisen [enke], 71, i Dunkjær, , , , ,
1884, 20 Februar, 26 Februar, Anne Jensen født Hansdatter [enke], 80, i Dunkjær, Peder Larsen Jensen [husmand], , , ,
1884, 18 Marts, 22 Marts, Sidsel Marie Hansen født Pedersen [enke], 83, i Stokkeby, Ole Hansen [husmand], , , ,
1884, 20 Juni, 26 Juni, Birthe Marie Lauritsen født Christensen, 51, i Olde, Anders Lauritsen [gaardmand], , , ,
1884, 7 Juli, 10 Juli, Agnes Hedevig Hansen født Kromann, 68, i Dunkjærmark, Christen Hansen [aftægtsmand], , , ,
1884, 8 August, 11 August, Sidsel Marie Christensen født Hansen, 60, i Lille Rise, Christen Christensen [husmand], , , ,
1884, 12 August, 15 August, Marie Hansen [ugift], 63, i Store Rise, , , , ,
1884, 3 September, 8 September, Maren Rasmussen [ugift], 31, i Dunkjær, , , , ,
1884, 29 September, 3 October, Karen Terkelsen, 80, i Stokkeby, Peder Albertsen [arbejdsmand], , , ,
1884, 1 October, 6 October, Inger Christiane født Christensen, 66, i Store Rise, Ole Olsen [aftægtsmand], , , ,
1884, 15 November, 19 November, - [dødfødt pige], , i Dunkjærmark, , , Terkel Christensen [indsidder], ,
1884, 17 November, 21 November, Cathinka Andersen, , i Dunkjærmark, , , Hans Moritsen Andersen [gaardejer], ,
1884, 14 December, 18 December, Ane Katrine født Pedersen, 61, i Lindsbjerg, Ole Groth [parcellist], , , ,
1884, 19 December, 23 December, - [dødfødt pige], , i Thorup, , , Hans Rasmussen Hansen [husmand], ,
1884, 21 December, 24 December, Marie Andersen [enke], 46, i Oldemark, Lars Thomsen Rasmussen [husmand], , , ,
1885, 27 December 1884, 1 Januar, Bodil Rasmussen født Mikkelsen [enke], 67, i Dunkjær, Johan Frederik Rasmussen [indsidder], , , ,
1885, 17 Januar, 22 Januar, Birthe Marie født Christensen [enke, aftægtskone], 87, i Langeagre, Peder Hansen [husmand], , , ,
1885, 23 Februar, 28 Februar, Sidsel Marie født Christensen [enke], 81, i Store Rise, Hans Simonsen Hansen [aftægtsmand], , , ,
1885, 19 Marts, 24 Marts, Ane Christensdatter [enke], 81, i Lindsbjerg, Hans Pedersen [parcellist], , , ,
1885, 21 Marts, 27 Marts, Ægidie Kathrine Rasmussen, 70, i Olde, Hans Jørgen Rasmussen [aftægtsmand], , , ,
1885, 9 April, 14 April, Ellen Mikkelsen, 6, i Stokkeby, , , Rasmus Lauritsen Mikkelsen [parcellist], ,
1885, 18 April, 23 April, Sidsel Hansen født Eriksen [aftægtsenke], 73, i Stokkeby, , , , ,
1885, 3 Maj, 7 Maj, Johanne Hansen, , i Graastensmark, , , Hans Jensen Hansen [indsidder], ,
1885, 5 Maj, 8 Maj, Ellen Sophie Pedersen født Pedersen [enke], 77, i Møllesøen, Mads Pedersen [husmand], , , ,
1885, 17 Maj, 21 Maj, Karen Terkelsen født Olsen [enke], 78, i Store Rise, Christen Terkelsen [smed], , , ,
1885, 29 Maj, 1 Juni, Ane Andersen født Hansen, 76, i Stokkeby, Anders Andersen [aftægtsmand], , , ,
1885, 11 Juni, 16 Juni, Ane Kirstine Marie Andersen, 4, i Olde, , , Rasmus Andersen [skræder], ,
1885, 14 Juni, 17 Juni, Astrid Vesterboe, , i Dunkjær, , , Vesterboe [mejeriejer], ,
1885, 29 Juni, 3 Juli, Ane Katrine Andersen, , i Dunkjærmark, , , Hans Mortisen Andersen [gaardejer], ,
1885, 23 August, 27 August, Ane Katrine Bladt, 38, i Store Rise, , , Jaob Andresen Bladt [aftægtsmand], ,
1885, 3 September, 7 September, Ingeborg Hansen, , i Bro, , , Hans Rasmussen Hansen [gaardmand], ,
1885, 27 September, 30 September, Anne Rasmussen, , i Lille Rise, , , Christen Hansen Rasmussen [gaardmand], ,
1885, 6 November, 12 November, Johanne Knudsen født Rasmussen [enke], 70, i Stokkeby, Hans Nielsen Knudsen [aftægtsmand], , , ,
1885, 22 November, 26 November, Kirstine Nielsen, 1, i Stokkeby, , , , Ane Katrine Nielsen, paa Als
1885, 23 November, 28 November, Sidsel Marie Andersen [enke], 73, i Store Rise, Jens Hansen Østermand [husmand], , , ,
1885, 8 December, 12 December, Maren Jørgensen, , i Lille Rise, , , Jens Groth Jørgensen [kaadbo], ,
1886, 10 Januar, 14 Januar, Johanne Nielsen født Pedersen, 65, i Olde, Christen Nielsen [gaardmand], , , ,
1886, 20 Januar, 25 Januar, Mette Kirstine Thomsen født Mikkelsen, 63, i Snekkemose, Laurits Eriksen Thomsen [aftægtsmand], , , ,
1886, 10 Februar, 15 FEbruar, Karen Sophie Jessen, , i Olde, , , Johan Jessen [indsidder], ,
1886, 12 Februar, 16 Februar, Ægidie Rasmussen født Hansen, 72, i Lille Rise, Hans Rasmussen [aftægtsmand], , , ,
1886, 23 Marts, 27 Marts, Marie Dorthea Andersen, 14, i Rise Skole, , , Andersen [lærer], ,
1886, 3 April, 9 April, Marie Cathrine født Hansen [enke], 77, i Dunkjær, Mads Hansen Christensen, , , ,
1886, 22 Maj, 25 Maj, Maren Rasmussen [enke, fattiglem], 76, i Store Rise, Erik Rasmussen [indsidder], , , ,
1886, 14 Juli, 19 Juli, Dorthea Maria Hansen, 6, ved Ærøskjøbing, , , Christen Christensen Hansen [husmand], ,
1886, 6 August, 10 August, Bodil Marie Jensen, 39, i Lille Rise, Hans Hansen [smed], , , ,
1886, 19 November, 25 November, Ane Katrine Hansine Madsen, 38, af Dunkjærmark, Hans Mortisen Andersen [gaardejer], , , ,
1886, 15 December, 20 December, Bodil Marie Hansen, 3, af Stokkeby, , , Hans Jensen Hansen [husejer], ,
1886, 25 December, 30 December, Dorthea Marie Larsen, 35, af Dunkjær, Hans Rasmussen [husmand], , , ,
1887, 29 Januar, 4 Februar, Ane Marie Terkelsen, , af Graasten, , , Lars Hansen Terkelsen [gaardejer], ,
1887, 9 Februar, 14 Februar, Anna Olsen, 66, af Graadtensmark, Lars Petersen [parcellist], , , ,
1887, 9 Februar, 15 Februar, Sidsel Marie Rasmussen, 18, af Dunkjærmark, , , Hans Peter Rasmussen [husmand], ,
1887, 20 Februar, 25 Februar, Ane Margrete Eriksen, 31, i Stokkeby, , , Erik Eriksen [gaardmand], ,
1887, 22 Marts, 28 Marts, Mette Kirstine Mikkelsdatter [enke], 94, i Stokkeby, Kristen Johansen [gaardmand], , , ,
1887, 1 April, 5 April, Juliane Marie Kristensen, 67, af Graastens Mark, Jens Groth Johansen [aftægtsmand], , , ,
1887, 5 April, 9 April, Mette Jacobsen [aftægtsenke], 87, i Store Rise, , , , ,
1887, 7 Maj, 13 Maj, Kirsten Eriksen [enke], 53, af Store Rise, Albert Nielsen Hansen [gaardmand], , , ,
1887, 18 Maj, 23 Maj, Maren Pedersen, , af Stokkeby, , , Peter Petersen [husmand], ,
1887, 23 Maj, 27 Maj, Kristine Rasmussen, 63, af Store Rise, Kristen Rasmussen [høker], , , ,
1887, 24 Maj, 28 Maj, Mette Mikkelsen [ugift], 52, af Olde, , , Jens Mikkelsen [afdøde], ,
1887, 5 Juli, 8 Juli, Sidsel Marie Hansen [enke], 81, i Dunkjær, Lars Rasmussen Kaspersen [indsidder], , , ,
1887, 5 Juli, 9 Juli, Karen Sofie Lauridsen, 51, af Oldemark, Lars Peter Larsen [pilot], , , ,
1887, 14 Juli, 17 Juli, Dorthe Marie Groth, 36, af Olde, Rasmus Mikkelsen [husmand], , , ,
1887, 24 August, 27 August, Ellen Marie Larsen, 23, af Store Rise, Niels Kristensen Thomsen [husmand], , , ,
1887, 21 September, 26 September, Sidsel Marie Kristensen, 2, af Store Rise, , , Hans Kristensen [gaardmand], ,
1887, 25 September, 28 September, Sidsel Marie Rasmussen, 64, af Lille rise, Hans Kristensen Nielsen [aftægtsmand], , , ,
1887, 25 September, 29 September, Ellen Marie Petersen, 62, i Lille Rise, Jens Jørgensen [aftægtsmand], , , ,
1887, 31 October, 4 November, Johanne Knudsen, 34, af Stokkeby, Rasmus Larsen Mikkelsen [parcellist], , , ,
1887, 30 November, 5 December, Marie Katrine Simonsen, 39, af Dunkjær, Martin Peter Jacobsen [skomager], , , ,
1887, 15 December, 22 December, Maren Petersen, 69, af Lille Rise, Hans Mikkelsen Madsen [gaardmand], , , ,
1887, 24 December, 28 December, Karen Kirstine Jensen, 36, af Olde, Peder Nielsson [stenhugger], , , ,
1888, 9 Januar, 13 Januar, Sidsel Marie Hansen, 78, af Risemark, Hans Madsen [aftægtsmand], , , ,
1888, 21 Januar, 25 Januar, Karoline Katrine Larsen, , i Dunkjær, , , Jørgen Larsen [husmand], ,
1888, 24 Januar, 28 Januar, Anne Katrine Faigh, , af Store Rise, , , Johan Clausen Faigh [indsidder], ,
1888, 27 Januar, 31 Januar, Sidsel Marie Hansen, , af Dunkjær, , , Kristen Hansen [hjulmand], ,
1888, 17 Februar, 23 Februar, Magdalene Juliane Hansen, 54, af Stokkeby, Anders Hansen [gaardmand], , , ,
1888, 27 Februar, 3 Marts, Hansine Mathilde Nissen, , i Oldemark, , , Anders Hansen Nissen [indsidder], ,
1888, 5 Marts, 12 Marts, Ellen Lauritsen, 70, af Nevre, Jens Peter Moritsen [gaardmand], , , ,
1888, 6 Marts, 10 Marts, Magdalene Juliane Larsen [ugift, fik aftægt - hos gaardmand Hans Petersen Larsen], 57, i Helle, , , , ,
1888, 31 Marts, 4 April, Anne Lauridsen, 3, i Lille Rise, , , Hans Jørgen Lauritsen [husmand], ,
1888, 31 Marts, 4 April, Ane Hansen [enke], 87, af Olde, Peter Thomsen Kristensen [kaadbo], , , ,
1888, 4 April, 9 April, Ellen Jørgensen, 61, af Store Rise, Hans Madsen Klavsen [gaardmand], , , ,
1888, 29 April, 3 Maj, Magdalene Juliane Petersen, , af Kallehave, , , Hans Petersen [indsidder], ,
1888, 2 Maj, 6 Maj, Maren Sofie Kirstensen født Hansen [enke], 69, af Møllesøen, Hans Dauer Kristensen [tjenestekarl], , , ,
1888, 3 Maj, 8 Maj, Ægidie Jensen [enke], 67, af Møllegraven, Hans Albert Hansen [parvellist], , , ,
1888, 12 Maj, 17 Maj, Ægidia Albertsen [enke], 75, i Stokkeby, Hans Kristensen [aftægtsmand], , , ,
1888, 6 Juni, 11 Juni, Maren Klausen, 68, af Olde, Mads Albertsen Nielsen [aftægtsmand], , , ,
1888, 15 Juni, 19 Juni, Ingeborg Ostenfeldt Hansen, , ved Rise Skole, , , H. C. Hansen [lærer], ,
1888, 3 Juli, 7 Juli, Maren Kristensen, 74, af Rise Fattiggaard, Kristoffer Olsen [fattiglem], , , ,
1888, 21 Juli, 25 Juli, Ellen Hansen, 74, af Stokkeby, Jens Hansen Lauritsen [aftægtsmand], , , ,
1888, 12 August, 16 August, Caroline Hansine Nielsen, 46, af Stokkeby Mark, Laurids Pedersen Hansen [indsidder], , , ,
1888, 29 August, 2 September, Karen Jensen, , af Lange Agre, , , Lars Andersen Jensen [husmand], ,
1888, 15 September, 19 September, Kirstine Mogensen, , af Stokkeby, , , Knud Mathias Mogensen [husmand], ,
1888, 18 November, 24 November, Else Nielsen, 66, i Lille Rise, Niels Nielsen [aftægtsmand], , , ,
1888, 18 December, 22 December, Karen Andersen [enke], 59, i Olde, Kristen Pedersen Kristensen [indsidder], , , ,
1889, 29 December 1888, 3 Januar, Anne Kathrine Hansen født Jørgensen [enke], 90, af Bro, Johan Jørgensen Hansen [gaardmand], , , ,
1889, 3 Januar, 8 Januar, Kirsten Albertsen, 35, af Stokkeby, Kristen Josefsen Birkholm [husmand], , , ,
1889, 5 Februar, 9 Februar, Mette Marie Kaspersen, 65, af Dunkjær, Peter Larsen Hansen [aftægtsmand], , , ,
1889, 18 Februar, 21 Februar, Magdalene Jørgensen, , af Dunkjær, , , Jørgen Kr. Jørgensen [smed], ,
1889, 9 Marts, 13 Marts, Kirsten Jørgensen [enke], 80, i Stokkeby, Johan Jørgensen Hansen [gaardmand], , , ,
1889, 17 Marts, 21 Marts, Karen Hansen, 49, af Store Rise, Peter Olsen Petersen [husmand], , , ,
1889, 27 Marts, 1 April, Sidsel Marie Kristensen, 91, i Olde, Rasmus Hansen Jensen [aftægtsmand], , , ,
1889, 2 April, 6 April, Mette Marie Petersen, 19, i Stokkeby, , , Andreas Petersen Nymand [gaardmand], ,
1889, 12 April, 16 April, Sidsel Henningsen [enke, fattiglem], 84, paa Rise Fattiggaard, , , , ,
1889, 16 April, 20 April, Marie Nielsen [enke], 79, i Thorup, Hans Rasmussen [husmand], , , ,
1889, 21 April, 25 April, Ane Marie Hjulmand [enke], 72, i snekkemose, Jørgen Rasmussen [husmand], , , ,
1889, 26 April, 30 April, Karne Hansen [enke, fattiglem], 89, paa Rise Fattiggaard, , , , ,
1889, 5 Juni, 8 Juni, Anne Marie Hansdatter [ugift], 74, boede i Lille Rise, , , , ,
1889, 9 Juni, 13 Juni, Ane Thomsen [enke], 77, paa Rise Fattiggaard, Jakob Jakobsen [fattiglem], , , ,
1889, 20 Juni, 24 Juni, Anne Marie Hansen, 60, i Dunkjær, Kristen Kristensen [skrædder], , , ,
1889, 29 Juni, 2 Juli, Kristine Marie Jørgensen, 8, paa Risemark, , , Hans Kristjan Jørgensen [afdøde husmand], ,
1889, 3 Juli, 7 Juli, Anne Kristine Petersen, 74, af Store Rise, Anders Hansen Petersen [indsidder], , , ,
1889, 27 Juli, 31 Juli, Karen Andersen [ugift], 28, af Stokkeby, , , Anders Hansen Andersen [gaardmand], ,
1889, 8 August, 12 August, Ane Hansen [aftægtsenke], 84, af Olde, Knud Hansen [aftægtsmand], , , ,
1889, 13 August, 17 August, Maren Petersen [enke, fattiglem], 71, paa Rise Fattiggaard, Claus Thomsen, i Dunkjær, , ,
1889, 3 September, 7 September, Maren Albertsen [fattiglem, ugift], 77, paa Rise Fattiggaard, , , , ,
1889, 5 October, 9 October, Marie Madsen, , af Dunkjær, , , Lorents M. Andersen [indsidder], ,
1889, 22 December, 28 December, Anne Katrine Nielsen [enke], 71, i Stokkeby, Rasmus Petersen Rasmussen [halvboelsmand], , , ,
1890, 31 December 1889, 4 Januar, Gjertrud Kristine Hansen, , i Dunkjærmark, , , Hans Simonsen Hansen [gaardmand], ,
1890, 11 Januar, 14 Januar, Kirsten Hansen, 17, af Stokkeby, , , Jørgen Jørgensen Johansen [afdøde gaardmand], ,
1890, 14 Januar, 18 Januar, Ellen Marie Kristensen, , i Store Rise, , , Jens Kristensen [husmand], ,
1890, 2 Marts, 6 Marts, Gjertrud Hansen [fattiglem, ugift], 85, paa Rise Fattiggaard, , , , ,
1890, 17 Marts, 22 Marts, Karen Hansen, 52, af Dunkjær Mark, Hans Petersen Rasmussen [husmand], , , ,
1890, 26 Marts, 30 Marts, Else Kristine Rasmussen [ugift], 59, i Stokkeby, , , , ,
1890, 31 Marts, 5 April, Cathrine Marie Lauritsen [ugift], 71, i Stokkeby, , , , ,
1890, 2 April, 8 April, Ane Pedersen, 17, af Thorup, , , Rasmus Petersen [husmand], ,
1890, 6 April, 10 April, Maren Jørgensen, 49, af Olde, Jørgen Hansen Kristensen [gaardmand], , , ,
1890, 17 April, 21 April, Ane Marie Jensen, 27, af Sønderborg, Johannes Georg Jørgensen [arbejdsmand], , Anders Rasmussen Jensen [husmand], , af Store Rise
1890, 18 April, 22 April, Marie Elisabeth Hansen [enke], 77, i Bro, Rasmus Jensen Hansen [gaardmand], , , ,
1890, 29 April, 1 Maj, Maren Kristine Nissen, , af Olde, , , Niels Andersen Nissen [skrædder], ,
1890, 11 Maj, 16 Maj, Kirstine Groth, 75, af Lindsbjerg, Jens Rasmussen [husmand], , , ,
1890, 18 Juni, 21 Juni, Anne Petersen, , i Lindsbjerg, , , Kristen Larsen Petersen [parcellist], ,
1890, 12 Juli, 15 Juli, Elisabeth Cathrine Mikkelsen, 9, i Oldemark, , , Rasmus Mikkelsen [husmand], ,
1890, 15 Juli, 21 Juli, Birthe Cathrine Rosenvæk, 63, af Graastensmark, Laurits Rasmussen Larsen [aftægtsmand], , , ,
1890, 20 Juli, 24 Juli, Anne Kristensen, , af Dunkjær, , , Rasmus Kristensen [indsidder], ,
1890, 28 Juli, 1 August, Sidsel Hansen [enke], 65, i Dunkjær, Bernhard Ludvig Klausen [kromand], , , ,
1890, 16 August, 20 August, Ellen Sofie Kaspersen [ugift - opholdt sig hos sin broder husmand Hans A. Kaspersen], 52, i Store Rise, , , , ,
1890, 29 Oktober, 4 November, Anne Terkelsen [ugift], 30, af Store Rise, , , Terkel Kristensen Terkelsen [smed], ,
1890, 2 November, 6 November, Karen Rasmussen, 65, af Olde, Mathias Jensen Madsen [indsidder], , , ,
1890, 28 November, 4 December, Anne Sofie Lundtang [enke], 77, i Store Rise, Peder Rasmussen [gaardmand og sandemand], , , ,
1890, 2 December, 6 December, Maren Jensen [ugift, fattiglem], 87, paa Rise Fattiggaard, , , , ,
1890, 12 December, 18 December, Dorthe Marie Jørgensen, 65, af Risemark, Claus Jørgen Pedersen [husmand], , , ,
1891, 31 December 1890, 7 Januar, Ane Marie Jørgine Helmann, 18, af Dunkjær, , , Chr. Helmann Ishøy [husmand], ,
1891, 25 Januar, 29 Januar, Gide Petersen [enke], 77, af Lille Rise, Laurits Hansen [gaardmand], , , ,
1891, 31 Januar, 4 Februar, Sidsel Marie Andersen, 8, af Stokkeby, , , Johannes Hansen Andersen [smed], ,
1891, 8 Marts, 12 Marts, Margrete Kirstine Kristensen født Hansen, 45, i Olde, Peter Thomsen Kristensen [gaardmand], , , ,
1891, 6 April, 11 April, Anne Kathrine Jørgensen [enke], 68, af Stokkeby, Peter Thomsen Petersen [aftægtsmand], , , ,
1891, 11 April, 15 April, Johanne Marie Andersen, 59, af Rise Skole, P. Andersen [lærer], , , ,
1891, 2 Maj, 6 Maj, Elisabeth Katrine Petersen [enke], 85, af Olde, Jens Mikkelsen [husmand], , , ,
1891, 15 Maj, 19 Maj, Marie Kathrine Knudsen, 72, af Lille Rise, Hans Jørgen Hansen [smed], , , ,
1891, 29 Maj, 3 Juni, Kirsten Lauritsen, 68, Gravendal, Hans Christjan Hansen [gaardejer], , , ,
1891, 7 Juli, 11 Juli, Karen Mikkelsen, , i Æske, , , Mikkel Mikkelsen [indsidder], ,
1891, 28 August, 2 September, Sidsel Marie Nielsen, 79, af Lille Rise, Hans Jørgensen Clausen [aftægtsmand], , , ,
1891, 9 November, 13 November, Karen Larsen [ugift], 55, i Store Rise, , , Hans Larsen [afdæde indsidder], ,
1891, 5 December, 10 December, Marie Kathrine Hansen [enke, fattiglem], 88, af Dunkjær, Mikkel Peter Nielsen, , , ,