Bregninge-Søby, 1720-1734, trolovede og viede

Afskrift af kirkebog

Trolovede og viede 1720-1734, Bregninge-Søby sogn, Ærø herred, Svendborg amt

Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1720, Dom: 2 p. Epiphan, Viet, Peder Rasmusen,,, Karen Christensdatter,,
1720, Dom: 3 p. Epiph:, Trolovet, Erich Christensen,,, Mariche Jeppesdatter,, begge af Söbÿe
1720, Dom Septuag:, Trolovet, Hans Hansen,,, Anna Cathrina Jörgensdatter,, begge af Bregning
1720, Eod: die [Dom: Ino:], Trolovet, Erich Christensen,,, Mariche Jeppesdatter,,
1720, Dom Rem:, Trolovet, Johan Nicolaisen,,, Anna Albertsdatter,, begge af Bregning
1720, Eod: die [Dom Rem:], Viet, Hans Hansen,,, Anna Cathrina Jörgensdatter,,
1720, Dom: Oc:, Viet, Albert Christensen [alt er overstreget - se efterfølgende],,, Kirsten Christensdatter [alt er overstreget - se i følgende],,
1720, Dom : ... [ulæseligt - overstreget], Viet, Laurids .... [alt er overstreget - se efterfølgende],,, ....... Albertsdatter [alt er overstreget - se i følgende],,
1720, Dom: Oc:, Trolovet, Albert Pedersen,,, Johanna Andersdatter,, begge af Sh: [antageligt Skoubÿe]
1720, Eod: die [Dom: Oc:], Viet, Albert Hansen,,, Kirsten Christensdatter,,
1720, Dom: Lætar, Viet, Laurids Hansen,,, Maren Albertsdatter,,
1720, Feria 2.da Paschat., Trolovet, Jacob Ernst [Hansen],,, Maren Rasmusdatter,, begge af Skoubÿe
1720, Fer: 3 Pasch:, Viet, Albert Pedersen,,, Johanna Andersdatter,,
1720, Dom: 5 p. Tr:, Trolovet, Jens Christensen,, af Söbÿe, Bodel Pedersdatter,, ibid: [Söbÿe]
1720, Dom: 6 p. Tr:, Trolovet, Thomas Hansen,, af Söbÿe, Anna Pedersdatter,, ligeledes af Söbÿe
1720, Eod: die [Dom: 6 p. Tr:], Trolovet, Lasse Christensen,,, Sÿndet Knudsdatter,, begge af Bregning
1720, Dom: 9 p. Tr:, Viet, Jens Christensen,,, Bodel Pedersdatter,,
1720, D: 10 p. Tr:, Viet, Lasse Christensen,,, Sÿndet Knudsdatter,,
1720, D. 12 p. Tr:, Viet, Thomas Hansen,,, Anna Pedersdatter,,
1720, Dom: 19 p. Tr:, Viet, Jens Andersen,,, Maren Rasmusdatter,,
1720, Dom: 22 p. Trinit:, Trolovet, Hans Jensen,, af Bregning, Maren Jörgensdatter,, ibid: [Bregning]
1720, 6 Nov:, Trolovet, Anders Pedersen,,, Bodel Andersdatter,, begge af Shoubye
1720, Eod: die [16 p. Tr:}, Viet, Hans Jensen,,, Maren Jörgensdatter,,
1720, D. 1 Adv:, Viet, Anders Pedersen,,, Bodel Andersdatter,,
1720, Dom: 3 Adv:, Trolovet, Niels Clausen,, af Vindeballe, Rasmusdatter [fornavn ikke indskrevet],, af Bregning
1721, Dom: Qving:, Trolovet, Christen Jebsen,,, Zidsel Jörgensdatter,, begge af Söbÿe
1721, Fer: 3 Pasch:, Trolovet, Hans Pedersen,, af Söbÿe, Karen Jensdatter,, af Bregning
1721, Dom: 4 p. Pa:, Viet, Hans Pedersen,,, Karen Jensdatter,,
1721, Dom: 1 p Tr:, Trolovet, Jens Christensen,, af Skoubÿe, Ellen Rasmusdatter,, ibid: [Skoubÿe]
1721, Dom: 2 p. Tr:, Trolovet, Hans Christensen,,, Sÿndet Christensdatter,, af Söbÿe
1721, Dom 3 p. Trin:, Viet, Jens Christensen,, af Skoubÿe, Ellen Rasmusdatter,,
1721, Eod: die [Dom: 6 p. Tr:], Viet, Hans Christensen,,, Sÿndet Christensdatter,,
1721, Dom: 8 p Tr:, Trolovet, Thomas Müller,,, Karen Rasmusdatter,,
1721, Dom: XI p: Trinit:, Trolovet, Hans Jensen Brad,, af Söbÿe, Anna Maria [efternavn ikke indført],, af Bregning
1721, Dom: 14 p Tr:, Trolovet, Christen Andersen,, af Bregning, Anna Knudsdatter,, af Øster Bregninge
1721, Dom: 18 p. Tr:, Trolovet, Hans Andersen,,, Elsebeth Madsdatter,, begge af Söbÿe
1721, Dom: 21 p. Tr:, Trolovet, Christen Pedersen,, af Bregning, Anna Clausdatter,, af Skoubÿe
1721, Dom: 23 p. Tr:, Viet, Hans Andersen,,, Elsebeth Madsdatter,, af Söbÿe
1721, Dom: 2 Adv:, Viet, Christen Pedersen,,, Anna Clausdatter,,
1721, Dom: 3 .... [rettet, måske 3 Adv ??], Trolovet, Knud Michelsen,, af Söbÿe, Karen Christensdatter,, af Skoubÿe
1722, Eod: die [Dom: 3 p. Epiph:], Viet, Knud Michelsen,,, Karen Christensdatter,,
1722, Dom: 4 p. Epiph:, Trolovet, Rasmus Lauridsen,,, Kirsten Jörgensdatter,, begge af Söbÿe
1722, Dom: Sexag:, Trolovet, Hans Larsen,, af Bregninge, Agusta Jensdatter,, af Læbÿe
1722, F: Ase: Chri, Trolovet, Christen Albertsen,, af Söbÿe, Anna Frantzdatter,, af Skoubÿe
1722, 1 Jul:, Viet, Christen Albertsen,,, Anna Frantzdatter,, af Söbÿe
1722, Dom: 10 p. Trinit:, Trolovet, Lorents Mortensen,, af Læbÿe, Sidsel Christensdatter,, fra Söbygaard
1722, Dom: 18 p. Tr:, Trolovet, Jens Thomsen,, af Skoubÿe, Sÿndet Madsdatter,, af Asserballÿ paa Alsön
1722, Dom: 19 p. Trinit:, Trolovet, Erich Christensen,, af Vindeballe, Kirsten Rasmusdatter,, af Bregninge
1722, Dom: 21 p. Trinit:, Trolovet, Rasmus Jörgensen,, af Söbÿe, Anna Knudsdatter,, ibid: [Söbÿ]
1722, Eod: die [Dom: 22 p. Trinit:], Viet, Lorents Mortensen,,, Sidsel Christensdatter,,
1722, Dom: 23 p. Tr:, Viet, Jens Hansen,,, Sÿndet Lauridsdatter,,
1722, Dom: 24 p. Tr:, Viet, Erich Christensen,,, Kirsten Rasmusdatter,,
1722, Dom: 2 Advent:, Trolovet, Anders Knudsen,,, Anna Jörgensdatter,, begge af Bregninge
1722, Eod: die [Dom: 2 Advent:], Viet, Rasmus Jörgensen,,, Anna Knudsdatter,,
1723, Eod: die [Dom: 1. p. Epihan:], Viet, Anders Knudsen,,, Anna Jörgensdatter,,
1723, Dom Qving:, Trolovet, Albert Henrichsen,, af Bregninge, Ingeborg Christensen,, af Olde
1723, Eod: die [Dom: Jud:], Viet, Albert Henrichsen,,, Ingeborg Christensen,,
1723, F: Annunt: Mar:, Trolovet, Mads Josephsen,,, Karen Pedersdatter,, begge af Skoubÿe
1723, Fer: 3 Pent:, Trolovet, Anders Rasmusen,, af Söbÿe, Anna Frantzdatter,, ibid [Söbÿe]
1723, D. 17 p. Tr:, Trolovet, Jörgen Jörgensen,, af Skoubÿe, Karen Mortensdatter,, ibid: [Skoubÿe]
1723, Dom: 18 p. Tr:, Trolovet, Hans Christensen,, af Læbÿe, Anna Erichsdatter,, af Söbÿe
1723, Dom: 19 p. Tr:, Trolovet, Hans Michelsen,, af Skoubÿe, Gÿe Christensdatter,, af Söbÿe
1723, Dom: 21 p. Tr:, Viet, Jörgen Jörgensen,,, Karen Mortensdatter,,
1723, Dom: 22 p. Tr:, Viet, Hans Christensen,, af Læbÿe, Anna Erichsdatter,,
1723, Dom: 24 p. T., Viet, Hans Michelsen,,, Gÿe Christensdatter,,
1723, Dom: 1 Adv:, Trolovet, Hans Jebsen,,, Anna Markusdatter,, begge af Söbÿe
1723, Dom: 3 Adventg, Trolovet, Christopher Hansen,, af Söbÿe, Karen Mortensdatter,, af Bregningy
1723, Fer: 3 Nativ: Chri, Trolovet, Christian Christensen,,, Bodel Nisdatter,, begge af Læbÿe
1724, Eod: die [Dom: 2 p. Epiph:], Viet, Hans Jepsen,,, Anna Markusdatter,,
1723, Eod: die [Dom: 4 p. Epiph:], Viet, Christopher Hansen,,, Karen Mortensdatter,,
1724, Dom: 5 p. Epiph:, Trolovet, Rasmus Rasmussen,,, Sÿndet Madsdatter,, af Bregninge
1723, 16 Feb:, Viet, Christian Christensen,,, Bodel Nisdatter,,
1724, Dom: Rem:, Viet, Rasmus Rasmussen,,, Sÿndet Madsdatter,,
1724, Dom: Oc: [Oculi ], Viet, Hans Christiansen,, af Bregninge, Ellen Sandersdatter,, af Skoubÿe
1724, 22 Mart:, Trolovet, Jens Henrichsen,,, Anna Andersdatter,, begge af Söbÿe
1724, Dom: Læt:, Trolovet, Claus Jacobsen,,, Anna Madsdatter,, begge af Bregninge
1724, Dom: 5 p. Pa:, Trolovet, Thomas Hansen,,, Maren Hansdatter,, begge af Söbÿe
1724, Fer: 3 Pent:, Trolovet, Laurids Nielsen,, af Skoubÿe, Johanna Christiansdatter,, af Læbÿe
1724, Dom: 2 p. Trinit:, Viet, Thomas Hansen,,, Maren Hansdatter,,
1724, Dom: 3 p. Trin:, Trolovet, Albert Hansen,, af Söbÿe, Bodel Jensdatter,, ibid: [Söbÿe]
1724, Eod: die [Dom: 3 p. Trin:], Trolovet, Erich Hansen,, af Söbÿe, Sidsel Hansdatter,, ibid: [Söbÿe]
1724, Dom: 8 p. Trinit:, Viet, Albert Hansen,,, Bodel Jensdatter,,
1724, Dom: 10 p. Tr:, Viet, Erich Hansen,,, Sidsel Hansdatter,,
1724, Eod: die [Dom: 19 p. Trinit:], Viet, Hans Knudsen,,, Anna Jensdatter,,
1724, Dom: 20 p. Tr:, Viet, Hans Pedersen,, af Bregninge, Sidsel Christensdatter,, ibid [Bregninge]
1724, Dom: 22 p. Tr:, Trolovet, Christen Hansen,, af Bregninge, Sidsel Christensdatter,, af Skoubÿe
1724, Dom: 23 p. Tr:, Trolovet, Berend Rasmusen,, af Skoubÿe, Karen Lasdatter,, af Söbÿe
1724, Dom: 3 Adv: [rettet fra Eod: die], Trolovet, Jens Rasmusen,,, Karen Lasdatter,, af Söbÿe
1724, Fer: 2 Nat:, Viet, Christen Hansen,,, Sidsel Christensdatter,,
1725, Dom: 2 p Epiph:, Viet, Laurids Rasmusen,,, Karen Lasdatter,,
1725, Dom: Sextuag:, Viet, Berend Rasmusen,, [af Skovby], Karen Lasdatter,, [var enke] af Söbÿe
1725, Dom: Misce:, Trolovet, Mads Markussen,, af Söbÿe, Sidsel Hansdatter,, af Bregninge
1725, Eod: die [D. 5. p. Pascha], Viet, Christen Knudsen,,, Maria Christophersdatter,, af Bregninge
1725, F. Asc:, Trolovet, Knud Michelsen,,, Ellen Hansdatter,, begge af Söbÿe
1725, Eod: die [Fer: 3 Pent:], Trolovet, Mads Markussen,, af Söbÿe, Sidsel Hansdatter,, af Bregninge
1725, Dom: 21 Trinit: [måske 24], Trolovet, Niels Hansen,, Skræder, Kirsten Jensdatter,, begge af Bregninge
1725, Eod: die [Dom: 21 Trinit: ( 24 ??)], Viet, Christen Knudsen,,, Ellen Hansdatter,,
1725, Dom: 3 p. Tr:, Trolovet, Claus Hansen,, af Bregninge, Ellen Hansdatter,, af Skoubÿe
1725, Eod: die [Dom: 3 p. Tr:], Trolovet, Hans Christensen,, af Söbÿe, Bodel Pedersdatter,, af Söbÿe
1725, Dom: 5 p. Trinit:, Trolovet, Jens Christensen,, af Bregninge, Bodel Andersdatter,, af Söbÿe
1725, Dom: 7 p.Tr:, Trolovet, Hans Michelsen,, af Skoubÿe, Sÿndet Christensdatter,, ibid: [Skoubÿe]
1725, 6 Jul:, Viet, Niels [Hansen],, Skræder, Kirsten Jensdatter,,
1725, 18 Jul:, Viet, Claus Hansen,,, Ellen Hansdatter,,
1725, Dom: 8 p. Trinit:, Viet, Hans Christensen,,, Bodel Pedersdatter,,
1725, Dom: 10 p. Trinit:, Viet, Jens Christensen,, Skræder, Bodel Andersdatter,,
1725, Eod: die [Dom: 13 p. Trinit:], Viet, Hans Michelsen,,, Sÿndet Christensdatter,,
1725, Dom: 23 p. Trinit:, Trolovet, Mads Hansen,, af Bregninge, Maren Madsdatter,, ibid: [Bregninge]
1725, Eod:die [Dom: 25 p. Trinit:], Trolovet, Jeppe Mortensen,, af Bregninge, Sidsel Hansdatter,, af Skoubÿe
1725, Dom: 3 Adv:, Trolovet, Hans Lauridsen,, af Læbÿe, Anna Maria Jacobsdatter,, ibod: [Læbÿe]
1725, Eod: die [Dom: 3 Adv:], Viet, Jeppe Mortensen,,, Sidsel Hansdatter,,
1726, Eod:die [Dom: 2 p. Epiph:], Viet, Hans Lauridsen,,, Anna Maria Jacobsdatter,,
1726, Dom: Sept:, Trolovet, Lasse Christensen,,, Gÿe Nielsdatter,, begge af Skoubÿe
1726, Dom: Quadr: [Quadragesima], Trolovet, Hans Pedersen,, af Skoubÿe, Karen Jörgensdatter,, Asserballey paa Alsöe [Asserballe - Als Søndre Herred]
1726, Dom: Rem:, Trolovet, Mads Jensen,, af Bregninge, Sidsel Jeppesdatter,, ibid: [Bregninge]
1726, Dom: Oculi, Trolovet, Hans Pedersen,, af Bregninge, Ingeborg Pedersdatter,, ibid: [Bregninge]
1726, 27 Mart:, Trolovet, Peder Pedersen,, af Bregninge, Kirsten Hansdatter,, ibid: [Bregninge]
1726, Dom: Jud:, Viet, Hans Pedersen,,, Karen Jörgensdatter,,
1726, Eod: die [Fer:a Pasch:], Viet, Lasse Christensen,,, Gÿe Nielsdatter,,
1726, Fer: 3 Pa:, Viet, Mads Jensen,,, Sidsel Jeppesdatter,,
1726, Dom: 1. p. Pa:, Viet, Peder Pedersen,,, Kirsten Hansdatter,,
1726, Dom: 2 p. Pahcha, Trolovet, Tÿcho Andersen,, Smid af Bregninge, Sidsel Hansdatter,, ibid: [Bregninge]
1726, Eod: die [Dom: 2 p. Pahcha], Trolovet, Hans Pedersen,,, Ingeborg Pedersdatter,,
1726, F. Asc: Chri, Trolovet, Niels Danielsen,, Tanslett Sogn [antageligt Tandslet - Als Søndre Herred], Karen Hansdatter,, af Skoubÿe
1726, Fer: 3 Pent:, Trolovet, Christen Knudsen,, af Söbÿe, Sidsel Pedersdatter,, af Skoubÿe
1726, Dom: 1. p. Pent:, Viet, Tÿcho Andersen,, [Smid af Bregninge], Sidsel Hansdatter,,
1726, Dom: 2 p. Trinit:, Trolovet, Rasmus Andersen,, af Skoubÿe, Kirsten Rasmusen,, ibid: [Skoubÿe]
1726, Dom: 3. p. Tr:, Viet, Niels Danielsen,,, Karen Hansdatter,,
1726, Dom: 5 p. Trinit:, Viet, Christen Knudsen,,, Sidsel Pedersdatter,,
1726, Dom: 6 p. Tr:, Viet, Rasmus Andersen,,, Kirsten Rasmusdatter,,
1726, Dom: 13 p. Tr:, Viet, Christen Madsen,, af Bregninge, Birgitte Hansdatter,, af Skoubÿe
1726, Dom: 15 p. Trinit:, Trolovet, Hans Christensen,, af Tranderup, Anna Nielsdatter,, af Bregninge
1726, Dom: 17 p.Tr:, Trolovet, Christen Christensen,, af Bregninge, Maren Madsdatter,, af Skoubÿe
1726, Eod: die [Dom: 17 p.Tr:], Trolovet, Laus Knudsen,, af Tranderup, Karen Clausdatter,, af Bregninge
1726, Eod: die [Dom: 17 p.Tr:], Trolovet, Christen Nielsen,, af Bregninge, Anna Jensdatter,, ibid: [Bregninge]
1726, Eod: die [Dom: 17 p.Tr:], Trolovet, Peder Hansen,, af Bregninge, Sÿndet Hansdatter,, af Skoubÿe
1726, Dom: 18 p. Trin:, Trolovet, Mads Lauridsen,, barneföd i Cimmerbiille Sogn paa Langeland [antageligt Simmersbølle], Maren Jeppesdatter,, af Söbÿe
1726, Eod: die [Dom: 18 p. Trin:], Trolovet, Hans Madsen,, af Tranderup Sogn, Maren Pedersdatter,, af Bregninge
1726, Eod: die [Dom: 18 p. Trin:], Trolovet, Christen Madsen,,, Birgitte Hansdatter,,
1726, Eod: die [Dom: 18 p. Trin:], Trolovet, Hans Pedersen,, af Skoubÿe, Karen Hansdatter,, af Söbÿe
1726, Dom: 20 p. tr:, Trolovet, Jens Jensen,, af Bregninge, Sidsel Hansdatter,, af Skoubÿe
1726, Eod: die [Dom: 20 p. tr:], Trolovet, Hans Christensen,,, Anna Nielsdatter,,
1726, Dom: 21 p. Tr:, Viet, Christen Christensen,,, Sidsel Madsdatter,,
1726, Dom: 22 p. Tr:, Viet, Peder Hansen,,, Sÿndet Hansdatter,,
1726, Dom: 23 p. Tr: Tr: [22 rettet til 23], Trolovet, Peder Hansen,, af Bregninge, Johanna Andersdatter,, af Skoubÿe
1726, Eod: die [Dom: 23 p. Tr: Tr:], Viet, Hans Pedersen,,, Karen Hansdatter,,
1726, Eod: die [Dom: 18 p. Trin:], Viet, Christen Nielsen,,, Anna Jensdatter,,
1726, Eod: die [Dom: 23 p.Tr:], Viet, Lavs Knudsen,,, Karen Clausdatter,,
1726, Eod: die [Dom: 2 Adv:], Viet, Hans Madsen,,, Maren Pedersdatter,,
1726, Eod: die [Dom: 2 Adv:], Viet, Mads Lauridsen,,, Maren Jeppesdatter,,
1726, Eod: die [Dom: 3 p Adv:], Viet, Jens Jensen,,, Sidsel Hansdatter,,
1727, Dom: 1. p. Epiph:, Trolovet, Peder Hansen,, af Bregninge, Kirsten Nisdatter,, af Skoubÿe
1727, Eod: die [Dom: 1. p. Epiph:], Viet, Peder Hansen,,, Johanna Andersdatter,,
1727, Dom: Sexag:, Viet, Peder Hansen,,, Karen Nisdatter,,
1727, Dom: Quing: [Quinquagesima], Trolovet, Peder Andersen,, af Bregninge, Johanne Christensdatter,, af Skoubÿ
1727, 5 Mart:, Trolovet, Hans Hansen,,, Karen Michelsen,, begge af Bregninge
1727, Dom: Oc: [Oculi], Trolovet, Berend Hansen,, af Læbÿe, Anne Cathrine Hansdatter,, af Skoubÿe
1727, Eod: die [Dom: Jud:], Viet, Peder Möller,,, Johanne Ch..datter [gnidret - måske Christensdatter],,
1727, Dom: .... [ulæseligt - 13/20 Apr], Trolovet, Anders Christensen,, af Bregninge, Ellen Lasdatter,, af Læbÿe
1727, F. Asc: Chri, Viet, Anders Henrichsen,, ad Ollerup Sogn i Fÿen, Maren Knudsdatter,, af Bregninge
1727, Fer: 3 Pent:, Viet, Hans Hansen,,, Karen Michelsdatter,,
1727, Dom: 1 p. Trinit:, Viet, Anders Christensen,,, Ellen Lasdatter,,
1727, Eod die: [Dom: 1 p. Trinit:], Viet, Anders Henrichsen,,, Maren Knudsdatter,,
1729, Dom: 21 p. tr: [Sic! datospring på 2 år], Trolovet, Laurids Tÿchesen,, af Bregninge, Sÿndet Knudsdatter,, ibid: [Bregninge]
1729, Eod: die [Dom: 23], Viet, Anders Christensen,,, Maren Christensdatter,,
1729, Dom: Adv:, Trolovet, Niss Pedersen,, af Læbÿe, Anna Mortensdatter,, af Shoubÿe
1729, Eod: die [Dom: 2 Adv:], Viet, Laurids Tychesen,,, Sÿndet Knudsdatter,,
1729, Eod: die [Dom: 2 Adv:], Viet, Jacob Hansen,,, Maren Hansdatter,,
1729, Eod: die [Dom: 2 Adv:], Viet, Mads Josephsen,, [måske fra Skovby], Ellen Madsdatter,,
1730, F: Epiph, Trolovet, Mads Andersen,, af Söbÿe, Birgitte Hansdatter,, ibid: [Söbÿe]
1730, Eod: die [F: Epiph], Trolovet, Mads Pedersen,, af Bregninge, Karen Pedersdatter,, af Bregninge
1730, Dom: 2 p. Epiph:, Trolovet, Michel Rasmusen,, af S..[måske Söbÿe], Anna Knudsdatter,, ibid: [måske Söbÿe]
1730, Eod: Die [Dom: 2 p. Epiph:], Trolovet, Jörgen Christensen,, af Söbÿe, Birgitte Jensdatter,, af Bregninge
1730, Dom Sept:, Viet, Mads Pedersen,,, Karen Pedersdatter,,
1730, Dom: Sexag:, Viet, Mads Andersen [gnidret ind i næste vielse],,, Birgitte Hansdatter [gnidret ind i næste vielse],,
1730, Dom: Quing: [Quinquagesima], Viet, Michel Rasmusen [gnidret ind i foregående vielse],,, Anna Knudsdatter [gnidret ind i foregående vielse],,
1730, Dom: Læt:, Trolovet, Hans Pedersen,,, Sidsel Knudsdatter,, af Bregninge
1730, Dom: Jud:, Trolovet, Hans Christensen,, af Bregninge, Anna Hansdatter,, ibid: [Bregninge]
1730, Fer: 3 Pa:, Trolovet, Peder Jensen,, af Bregninge, Gÿe Pedersdatter,, af Söbÿe
1730, Dom: 1. p. Pa:, Trolovet, Claus Erichsen,, af Vindeballe, Birgitte Pedersdatter,, af Bregninge
1730, Eod: die [Fer: 3 Pa:, Viet, Hans Pedersen,,, Sidsel Knudsdatter,,
1730, Dom: 2 p. Pa:, Trolovet, Jørgen Pedersen,, Lÿsabel paa Alsöen [Lysabild - Als Søndre Herred], Maren Hansdatter,, af Söbÿe
1730, Eod: die [Dom: 2 p. Pa:], Viet, Hans Christensen,,, Anna Hansdatter,,
1730, Dom: 4 p. Pa:, Trolovet, Mads Rasmusen,, af Læbÿe, Annmarie Rasmusdatter,, af Söbÿe
1730, Dom: 5 p. Pa:, Viet, Peder Jensen,,, Gie Pedersdatter [Gÿe],,
1730, Eod: die [Fer: 3 Pa:], Viet, Claus Erichsen,,, Birgitte Pedersdatter,,
1730, Dom: 6. p. Pa:, Trolovet, Thomas Jørgensen,, af Skoubÿe, Karen Erichsdatter,, af Læbÿe
1730, Dom: Trinit:, Trolovet, Christen Nielsen,, af Bregninge, Maren Clausdatter,, fra Lande paa Taasing [Landet Sogn]
1730, Dom: 1 p. Trin:, Trolovet, Mads Hansen,, af Söbÿe, Karen Christensdatter,, af Skoubÿe
1730, Eod: die [Dom: 1 p. Trin:], Viet, Mads Rasmusen,,, Anna Maria Rasmusdatter,,
1730, Dom: 2 p. Trin:, Trolovet, Laurids Madsen,, af Søbÿe, Margrete Jensdatter,, ibid: [Søbÿe]
1730, Dom: 5 p. Tr:, Viet, Thomas Jørgensen,,, Karen Erichsdatter,,
1730, Eod: die [Dom: 7 p. Tr:], Viet, Christen Nielsen,,, Maren Clausdatter,,
1730, Dom: 7 p. Trinit, Trolovet, Rasmus Rasmusen,, fra E.gensen i Fÿen [Egense/Stubberup/Norup Sogn], Bodel Andersdatter,, af Bregninge
1731, 11 Jul:, Trolovet, Niss Andersen,, af Skoubÿe, Bodel Hansdatter,, af Søbÿe
1731, Dom: 11 p. Tr:, Viet, Niss Andersen,,, Bodel Hansdatter,,
1731, Dom: 14 p. Tr:, Trolovet, Jørgen Johansen,, af Læbÿe, Mette Erichsdatter,, ibid: [Læbÿe]
1731, Eod: die [Dom: 14 p. Tr:], Trolovet, Christen Erichsen,, af Søbÿe, Maren Jensdatter,, af Söebÿe [rettet - overskrevet]
1731, Dom: 17 p Tr:, Trolovet, Hans Pedersen,, Enkemand af Bregninge, Anna Christensdatter,, af Søbÿe
1731, Dom: 19 p. Tr:, Trolovet, Johann Henrichsen Möller,,, Sÿndet Knudsdatter,, begge af Bregninge
1731, Dom: 20 p. Trin:, Trolovet, Berend Rasmusen,, af Søbÿe, Ellen Hansdatter,, ibid: [Søbÿe]
1731, Eod: die [Dom: 20 p. Trin:], Trolovet, Christen Andersen,, af Søbÿe, Karen Jensdatter,, ibid: [Søbÿe]
1731, Dom: 21 p. tr:, Trolovet, Jens Christensen,, af Bregninge, Karen Jensdatter,, ibid: [Bregninge]
1731, Dom: 23 Tr:, Viet, Hans,, Skomager, Anna H: [antageligt Hansdatter],,
1731, Eod die [Dom: 24 p Tr:], Viet, Bernd Rasmusen,,, Ellen Hansdatter,,
1731, Dom: 26 p. Tr:, Viet, Christen Andersen,,, Karen Jensdatter,,
1731, 23 Nov:, Viet, Hans Rasmusen,, af Søbÿe, [navn ikke indført],,
1731, Dom: 27 p. tr:, Viet, Jens Christensen,,, Karen Jensdatter,,
1731, Dom: 3 Adv [overskrevet- rettet 3/4], Trolovet, Albert Andersen,, af Bregninge, Maren Jensdatter,, af Bregninge
1731, Dom: 4 Adv:, Trolovet, Christen Andersen,, Smid af Bregninge, Maren Friderichsdatter,, ibid: [Bregninge]
1732, Fest Epiph:, Trolovet, Albert Christensen,, af Skoubÿe, Gÿe Andersdatter,, af Søbÿe
1732, Dom: 3 p. Epiph:, Trolovet, Hans Andersen,, af Skoubÿe, Sidsel Hansdatter,, af Søbÿe
1732, Dom: 3 p. Epiph:, Viet, Albert Rasmusen,,, Maren Jensdatter,,
1732, Dom: Quingvag: [Quinquagesima], Viet, Hans Andersen,,, Sidsel Hansdatter,,
1732, .. Mart: [kilde skadet ml. 1-9 Mar], Trolovet, Peder Christensen,,, Anmarie Albertsdatter,, af Læbÿe
1732, 19 Mart: [kilde skadet ved 1], Viet, Hans Andersen,,, Mette Rasmusdatter,, begge af ..bÿe [kilde skadet]
1732, 25 Mart:, Trolovet, Hans Albertsen,,, Gie Jørgensdatter,, af Søbÿe
1732, Dom: 3 p. Tr:, Trolovet, Hans Christensen,, af Søbÿe, Maren Clausdatter,, af Skoubÿe
1732, Dom: 7 p: Tr:, Trolovet, Hans Strÿn,, fra Riese, Anna Erichsdatter,, af Læbÿe
1732, Dom: 8 p. Tr:, Trolovet, Laurids Michelsen,,, Ingeborg Rasmusdatter,, begge af Bregninge
1732, Dom: 9 p Trinit:, Trolovet, Jens Hansen,, af Skoubÿe, Johanna Hansdatter,,
1732, Eod: die [Dom: 9 p Trinit:], Trolovet, Hans Lauridsen,, af Bregninge, Dorthe Clausdatter,, ibid: [Bregninge]
1732, Eod: die [Dom: 9 p Trinit:], Trolovet, Christen Rasmusen,, af Søbÿe, Ellen Lauridsdatter,, af Bregninge
1732, Dom: 19 p. Tr:, Trolovet, Peder Nielsen,, af Bregninge, Anna Jørgensdatter,, ibid: [Bregninge]
1732, Dom: 25 p. Trin:, Trolovet, Mads Pedersen,, af Bregninge, Karen Frandsdatter,, af Skoubÿe
1732, Eod:die [Dom: 25 p. Trin:], Trolovet, Lasse Clausen,, af Bregninge, Kirsten Hansdatter,, af Søbÿe
1732, Dom: 3 Adv:, Trolovet, Niss Andersen,,, Mergreta Hansdatter,, begge af Søbÿe
1732, 30 Dec:, Trolovet, Mads Pedersen,,, Karen Frantsdatter,,
1733, .. ccume: [Circumcisio], Trolovet, Lasse Clausen,,, Kirsten Jensdatter,,
1733, Dom: 1. p: Epiph:, Trolovet, Christen Christensen,,, Maricke Jeppesdatter,, [stednavn ikke indført]
1733, Dom: 3 p. Epiph:, Trolovet, Niss Andersen,,, Mergrete Hansdatter,,
1733, Dom: Sept:, Trolovet, Hans Pedersen,,, Kirsten Jørgensdatter,, begge af Bregninge
1733, Eod: die [Dom: Sept:], Trolovet, Niels Clausen,, af Riese, Bodel Knudsdatter,, af Bregninge
1733, Eod: die [Dom: Sept:], Trolovet, Christen Christensen,, af Søbÿe, Dorthe Erichsdatter,, ibid: [Bregninge]
1733, Dom: Saxag:, Viet, Christen Lassen,,, Maricke Jeppesdatter,,
1733, Eod: die [Dom: Oc:], Viet, Hans Pedersen,,, Kirsten Jørgensdatter,,
1733, Eod: die [Dom: Oc:], Viet, Peder Nielsen,,, Anna Jørgensdatter,,
1733, Dom: Jud:, Viet, Niels Clausen,,, Bodel Knudsdatter,,
1733, F. Ann: Mariæ, Viet, Christen Christensen,,, Dorthe Erichsdatter,,
1733, Dom: 2 p. Pa:, Trolovet, Mads Markusen,,, Anna Christensdatter,, begge af Søbÿe
1733, Eod: die [Dom: 2 p. Pa:], Trolovet, Christen Madsen,,, Anna Michelsdatter,, begge af Bregninge
1733, Dom 3 p. Pa:, Trolovet, Hans Hansen,, af Læbÿe, Anna Pedersdatter,, ibid: [Læbÿe]
1733, Eod: die [Dom 3 p. Pa:], Trolovet, Jørgen Lauridsen,, af Søbÿe, Sidsel Jensdatter,, af Kragenæs
1733, F. Asc:, Trolovet, Anders Pedersen,,, Gÿe Jensdatter,, af Søbÿe
1733, Eod: die [Dom: 6 p Pa:], Viet, Christen Madsen,,, Anna Michelsdatter,,
1733, Eod: die [D. 1 p. Tr:], Viet, Anders Pedersen [rettet - overskrevet],,, Gÿe Jensdatter [rettet - overskrevet],,
1733, Dom: 2 p Tr:, Trolovet, Mads Nissen,,, Abboun Cathrine Rasmusdatter,,
1733, Dom: 3 p. Tr:, Viet, Hans Hansen,,, Anna Pedersdatter,,
1733, Dom: 5 p. Tr:, Trolovet, Anders Hansen,,, Karen Hansdatter,, begge af Søbÿe
1733, D. 6 p. Tr:, Trolovet, Albert Hansen,,, Maren Jensdatter,, begge af Søbÿe
1733, Dom: 8 p. Tr:, Trolovet, Søren Lassen,,, Johanna Erichsdatter,, begge af Søbÿe
1733, Dom: 9 p. Tr:, Viet, Anders Hansen,,, Karen Hansdatter,,
1733, Eod: die [Dom: 13 p. Tr:], Viet, Søren Lassen,,, Johanna Erichsdatter,,
1733, Dom: 18 p: Trin:, Viet, Peder Hansen,, af Tranderup ??, Sÿndet Hansdatter,,
1733, Dom: 20 p. Tr:, Trolovet, Rasmus Andersen,,, Giertrud Hansdatter,,
1733, Dom: 23 p. Tr:, Viet, Christen Hansen,, af Søbÿe, Sidsel Jensdatter,, ibid: [Søbÿe]
1733, Eod: die [Dom: 23 p. Tr:], Trolovet, Hans Michelsen,, af Skoubÿe, Karen Lauridsdatter,, af Læbÿe
1733, D. 24 p. Tr:, Trolovet, Peder Pedersen,, af Søbÿe, Maria Christophersdatter,, af Bregninge
1733, Eod: die [D. 24 p. Tr:], Viet, Peder Hansen,,, Sÿndet Hansdatter,,
1733, Eod: die [Dom. 25 p. Tr:], Viet, Rasmus Andersen,,, Giertrud Jensdatter,,
1733, Eod: die [Dom. 2 Adv:], Viet, Christen Hansen,,, Sidsel Jensdatter,,
1733, Eod: die [Dom. 3 Adv:], Viet, Hans Michelsen,,, Karen Lauridsdatter,,
1733, Eod: die [Fer. 3 Nativ:], Viet, Peder Pedersen,,, Maria Christophersdatter,,
1734, Dom: 3 p Epiph:, Trolovet, Albert Hansen,,, Maricke Lasdatter [kilde skadet],,
1734, Dom: 5 p Epiph:, Viet, Laurids Jensen,, af Søbÿe, Kirsten Hansdatter,, ibid: [Søbÿe]
1734, Dom: Qvadrag:, Trolovet, Christen Nielsen,, Skræder, Karen Jørgensdatter,, af Bregninge
1734, Eod: die [Dom: Qvadrag:], Viet, Albert Hansen,,, Maricke Lasdatter,,
1734, Dom: Rem:, Trolovet, Hans Hansen,, af Bregninge, Karen Hansdatter,, af Søbÿe
1734, Eod: die [Dom: Rem:], Viet, Laurids Jensen,,, Kirsten Hansdatter,,
1734, Dom: Læt:, Trolovet, Laurids Hansen [navn rettet - overskrevet],,, Karen Nielsdatter,,
1734, Dom: Palmar, Viet, Christen Nielsen,, Skræder, Karen Jørgensdatter,,
1734, Eod: die [Fer: 3 Pa:], Viet, Hans Hansen,,, Karen Hansdatter,,
1734, Eod: die [Dom: Miseric:], Viet, Laurids Hansen,,, Karen Nielsdatter,,
1734, 10 Nov:, Trolovet, Christen Andersen,, af Læbÿe [tilføjet ovenover forkort. 'Br:'], Sophÿe Mergrete [efternavn ikke indført],, af Bregninge
1734, Dom: 1 Adv:, Trolovet, Jens Madsen,, af Tranderup, Anna Jenses [antageligt Jensdatter],, af Bregninge